ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI / LUKIO 47 OPINTO-OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI / ASKOLAN KOULU 48 ERITYISLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ ALKAEN 49 VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN / HANNA-RIIKKA YRJAS 50 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET LUKUVUODEN KOULUKULJETUKSIIN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT LASTENSUOJELUSUUNNITELMA VUOSILLE PUKKILAN KUNNAN LASKUTUS SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS 56 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 57 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vilkki Jouni 17:30-19:35 puheenjohtaja Falck Hanna 17:30-19:35 jäsen Hämäläinen Heli 17:30-19:35 jäsen Kiili Jani 17:30-19:35 jäsen Kärkkäinen Tommi 17:30-19:35 jäsen Nirvi Juho 17:30-19:35 jäsen Vettenranta Jari 17:30-19:35 khall edustaja Ridell Taru 17:30-19:35 varajäsen POISSA Berg Anne varapj Leino Anja Pukkilan edustaja Estynyt MUU Perjopuro Anne 17:30-19:35 esittelijä Sutinen Leena 17:30-19:35 toimialasihteeri Merihaara Olavi 17:30-19:35 khall pj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Jouni Vilkki Leena Sutinen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 25 päivänä kesäkuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Taru Ridell Heli Hämäläinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 7. päivänä heinäkuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVLTK 43 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan, ei lisälistaa.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SIVLTK 44 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Askolan kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden raportointia tehostetaan entisestään. Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta Päätösehdotus (vt.sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin ajalta tietoonsa saatetuksi. Täytäntöönpano: kunnanhallitus, sivistystoimen eri tulosyksiköt Lisätietoja: Asianomaisten tulosyksiköiden johtajat

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA SIVLTK 45 Kunnan hallintosäännön 85 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet tava lautakunnalle tekemis tään päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lauta kunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeut taan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Sivistyslautakunta merkitsee tulosyksiköiden johtajien päätöspöytäkirjat ajalta tietoonsa saatetuiksi ja ilmoittaa, ettei käytä teh tyihin pää tök siin otto-oikeutta.

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI / LUKIO SIVLTK 46 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Askolan lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viran hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kuntarekryssä sekä työvoimahallinnon ilmoituskanavissa. Yhdistelmä määräaikaan mennessä ( klo 14) jätetyistä hakemuksista, sekä hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Otsikossa mainitun viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/ Hakemuksia määräajan puitteissa tuli 31. Haastatteluun kutsuttiin 5 henkilöä. Haastattelut pidettiin Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Vilkki ja lukion rehtori Esa Honkaniemi. Sivistyslautakunta valitsee Heli Honkosen Askolan lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin virkaan alkaen. Ensimmäiselle varasijalle valittiin Sini Lakka ja toiselle varasijalle Vesa Pitkänen. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus OVTES:n mukainen. Valinta suoritetaan ehdollisena ja toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on ottanut viran vastaan sillä uhalla, että valinta muussa tapauksessa raukeaa. Valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 pv kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valinta perustuu hakijoiden hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtyihin arviointeihin, jonka mukaan Heli Honkosta pidetään sopivimpana ja taitavimpana hakijana tähän tehtävään. Täytäntöönpano: hakijat, palkkasihteeri, rehtori Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta OPINTO-OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI / ASKOLAN KOULU SIVLTK 47 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta on julistanut toistaiseksi alkaen tapahtuvaa täyttämistä varten avoimeksi otsikossa mainitun viran. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, kuntarekryssä sekä Työvoimahallinnon ilmoituskanavissa. Yhdistelmä määräaikaan mennessä ( klo 14) jätetyistä hakemuksista on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Otsikossa mainitun viran pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/ Hakijoita oli 25. Haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä, joista kaksi perui haastattelun. Haastattelu pidettiin Haastattelijoina toimivat rehtori Kaija Impola-Peltomaa ja sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro. Sivistyslautakunta valitsee opinto-ohjaajan virkaan alkaen toistaiseksi Jaana Sunnvikin. Tehtävässä ei noudateta koeaikaa, koska Jaana Sunnvik on jo Askolan kunnan palveluksessa. Varalle valitaan Tero Romakkaniemi. Palkkaus OVTES:n mukainen. Valinta perustuu hakijoiden hakemusten ja haastatteluiden perusteella tehtyihin kokonaisarviointeihin, jonka mukaan Jaana Sunnvikia pidetään pätevimpänä ja taitavimpana hakijana tähän tehtävään. Täytäntöönpano: hakijat, palkkasihteeri, rehtori Kaija Impola-Peltomaa Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta ERITYISLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ ALKAEN SIVLTK 48 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta on julistanut toistaiseksi lukien tapahtuvaa täyttämistä varten avoimeksi otsikossa mainitun viran. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Kuulutus on julkaistu kunnan Internet-sivuilla, kuntarekry.fi:ssä sekä työvoimahallinnon ilmoituskanavissa. Yhdistelmä määräaikaan mennessä ( klo 14.00) jätetyistä hakemuksista on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Otsikossa mainitun tehtävän pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/ Hakijoita oli 11 ja haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä, lisäksi kahta hakijaa oli haastateltu jo aiemmin. Kaksi henkilöä perui haastatteluun tulonsa. Hakijoista kukaan ei ollut muodollisesti pätevä. Haastattelut pidettiin Haastattelijoina toimivat vastuualuejohtaja Hannu Rusama Kalliolan setlementistä, sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro ja rehtori Kaija Impola-Peltomaa. Koska muodollisesti päteviä hakijoita ei ollut, sivistyslautakunta valitsee Pasi Hyypiän määräaikaiseen erityisluokanopettajan tehtävään Askolan kouluun, Pukkilaan, Kalliolan Nuorisokoti -erityisyksikköön. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus OVTES:n mukainen. Valinta perustuu hakijoiden hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtyihin arviointeihin, jonka mukaan Pasi Hyypiää pidetään pätevimpänä ja taitavimpana hakijana tähän tehtävään. Täytäntöönpano: hakijat, palkkasihteeri, rehtori Kaija Impola-Peltomaa, Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN / HANNA-RIIKKA YRJAS SIVLTK 49 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Perusopetuksen kuraattori Hanna-Riikka Yrjas hakee vuorotteluvapaata ajalle Vuorotteluvapaa perustuu kokoaikatyössä olevan työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen sopimukseen. Työntekijä jää määräajaksi vapaalle, yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäiväksi. Työnantaja sitoutuu täksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistoon työttömäksi ilmoittautuneen työnhakijan. Tämän työajan on oltava yhtä pitkä kuin vuorotteluvapaalle jäävän, mutta häntä ei tarvitse palkata samaan työhön. Vuorotteluvapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää, että - hakijalla on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta. - hakija on ollut vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti. - hakija on ollut töissä vähintään 12 kuukautta viimeisten 13 kuukauden aikana, eli jaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso. - vuorotteluvapaalle voi siirtyä uudelleen oltuaan välillä työssä 5 vuotta Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 prosenttia hänen työttömyyspäivärahansa määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia. Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 80 prosenttia hänen työttömyyspäivärahansa määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia, jos työssäoloaikaa ennen vapaan alkamista on 25 vuotta. Sivistyslautakunta on linjannut vuorotteluvapaaperiaatteita seuraavasti alkaen. 1)Vuorotteluvapaata tulee myöntää vain silloin, kun riittävän pätevä sijainen on vapautuvaan tehtävään saatavissa. Tämä edellyttää vuorotteluvapaata hakevan käynnistävän omasta puolestaan seuraavaa lukuvuotta koskevat keskustelut helmi-maaliskuussa. Kesken lukuvuotta haettua vuorotteluvapaata ei tule myöntää, ellei siihen ole erityisiä perusteita. 2) Vuorotteluvapaa tulee myöntää seuraavasti jaksotettuna -syyslukukausi , tai -kevätlukukausi , taikka -lukuvuosi ) Siltä osin, kuin koko lukuvuosi ei kata vuorotteluvapaata (enintään 359 kalenteripäivää) hakijaa tulee ohjata hakemaan muuta virkavapaata.

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta myöntää vuorotteluvapaan Hanna-Riikka Yrjakselle väliseksi ajaksi. Täytäntöönpano: hakija, palkkasihteeri, Askolan koulu Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE SIVLTK 50 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja toiminta-ajat on päivitetty lukuvuodelle Toimintasuunnitelma esityslistan oheismateriaalina. Sivistyslautakunta hyväksyy Askolan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodelle Täytäntöönpano: kunnan koulut, Askolan kotisivut Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh , s-posti:

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET SIVLTK 51 Valmistelija: toimialasihteeri Leena Sutinen Sivistyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt "Koulukuljetuksia koskevat periaatteet" (Suunnitteluohjeet). Koulukuljetuksen periaatteet on edellisen kerran tarkistettu sivistyslautakunnassa Koulukuljetuksia koskevat periaatteet on esityslistan oheismateriaalina. Sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet (suunnitteluohjeet) alkaen. Täytäntöönpano: kunnan koulut, Askolan kotisivut Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh , s-posti

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta LUKUVUODEN KOULUKULJETUKSIIN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT SIVLTK 52 Valmistelija: toimialasihteeri Leena Sutinen Sivistyslautakunnalle on saapunut sähköpostitse kansalaisaloite koskien vahijärveläisten lasten hakupaikkaa aamuisin. Vahijärveläiset vanhemmat esittävät, että ensi syksyn koulukuljetuksia järjestettäessä, osa vahijärveläisistä lapsista haettaisiin entiseltä Vahijärven koululta Tanhuvaaran nuorisoseuran pihan sijasta. Perusteluina, että paikka olisi lapsille turvallisempi ja viihtyisämpi taksin odotuspaikka. Samalla he vielä kysyvät kuinka Sääksjärventien vaarallisuuden arviointi on edennyt tulevien liikennöitsijöiden kanssa kokouksessa otimme myös tämän asian esille. Ammattiautoilijat ovat sitä mieltä, että Tanhuvaaran nuorisoseuran piha on turvallisempi paikka sekä lapsille että autoilijoille. Entisen Vahijärven koulun piha on ahdas isoille autoille ja kääntyminen isoilla takseilla varsinkin talviaikaan tulisi olemaan erittäin vaikeaa. Toimialasihteeri Leena Sutinen on useita kertoja pyytänyt sähköpostilla selvitystä Itä-Uudenmaan poliisilta Sääksjärventien vaarallisuuden arvioinnin suhteen. Vastausta eiole saatu. Selvitettyjen liikennemäärien mukaan tieosuus ei kuitenkaan täytä vaarallisen tien kriteereitä. Lisäksi kaikki Sääksjärventien varrella asuvat koululaiset kuuluvat jo matkan pituuden vuoksi koulukuljetuksen piiriin. Päätösehdotus: (vt. sivistystoimenjohtaja): Asiantuntijoiden lausunnon pohjalta sivistyslautakunta päättää pitää vahijärveläisten lasten yhtenä noutopaikkana Tanhuvaaran nuorisoseuran pihan. Lisäksi lautakunta päättää, ettei ole aihetta muuttaa Sääksjärventien luokistusta vaaralliseksi saatujen selvitysten perusteella. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet pysyvät ennallaan vaarallisten tieosuuksien suhteen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan Tiedoksi: Terhi Tester Lisätietoja: toimialasihteeri Leena Sutinen, puh , tai s-posti

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta LASTENSUOJELUSUUNNITELMA VUOSILLE SIVLTK 53 PTLTK Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Lastensuojelulain 12 :n (2007:417) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida kunnan talousarviossa. Suunnitelman on tarkoitus varmistaa keskustelu lasten ja nuorten palveluihin käytettävistä voimavaroista ja palveluiden kehittämisestä (LSKL 2013b, 37). Suunnitelman avulla kehitetään lastensuojelua ja lapsiperheiden palveluita niin, että ne vastaavat paremmin kunnassa asuvien lasten ja nuorten tarpeita sekä tukevat vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Suunnitelman on oltava lapsilähtöinen, eli toiminnan keskiössä on koko ajan oltava lapsen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan lastensuojelusuunnitelma hyväksyttiin Porvoon kaupunginvaltuustossa ja Askolan kunnanvaltuustossa Suunnitelma päivitettiin Porvoon kaupunki ja Askolan kunta ovat laatineet yhteistyönä uuden suunnitelman, joka on päivätty Työryhmään on kuulunut sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson, lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, johtavat sosiaalityöntekijät Ville Heininen Askolasta ja Susanne Forsblom Porvoosta, kaupungin lakimies Johanna Andersson, sosiaaliohjaaja Susanna Koskinen Askolasta sekä sihteerinä suunnittelijat Jenny Arponen saakka ja Mervi Makkonen alkaen. Uudessa Lastensuojelusuunnitelmassa vuosille on erityisesti painotettu kunnan ehkäisevien palveluiden, yhdessä tekemisen, kolmannen sektorin sekä kuntalaisten osuutta lapsiperheiden auttamisessa. Lastensuojelusuunnitelman tavoitteena on, että Porvoon ja Askolan lapsiperheiden palvelut: - lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia - auttavat lapsiperheitä heidän ongelmissaan tarvittaessa, nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja ensisijaisesti peruspalveluissa. - työskentelevät ja kehittävät palveluita yhdessä lapsiperheiden ja muiden heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Lastensuojelusuunnitelma on liitteenä. Päätösehdotus: Perusturvalautakunta pyytää suunnitelmasta lausunnon

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta sivistyslautakunnalta, Askolan MLL:lta ja Askolan Pelastakaa lapset ry:ltä, jonka jälkeen suunnitelma etenee kunnanvaltuustoon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Askolan sivistyslautakunta, Askolan MLL, Askolan Pelastakaa lapset ry Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen, puh tai s-posti KHALL Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot lastensuojelusuunnitelmasta sivistyslautakunnalta, Askolan MLL:lta ja Askolan Pelastakaa Lapset ry:ltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle mennessä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lausuntopyynnöt Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen, puh tai s-posti SIVLTK Päätösehdotus (vs. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että lastensuojelusuunnitelmassa huomioidaan lasten ja nuorten kuuleminen ja kuulemisen toteutuminen, sekä lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi ja nuorisovaltuuston asema päätösenteossa. Täytäntöönpano: perusturvajohtaja Ulla Broms, kunnanhallitus

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta PUKKILAN KUNNAN LASKUTUS SIVLTK 54 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Askolan ja Pukkilan välisen yhteistyösopimuksen mukaan. Mikäli kotikuntakorvaukset eivät riitä menojen kattamiseen, lisämaksuista on neuvoteltava ja sovittava erikseen. Mikäli poikkeama on enintään Pukkilan yhden oppilaan oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen verran, ei palautusta suoriteta, eikä lisäneuvotteluja lisämaksujen osalta käydä. Vuoden 2013 osalta pukkilalaisista saadut kotikuntakorvaukset ovat jääneet euroa pienemmiksi, kuin toteutuneet kustannukset. Esityslistan oheismateriaalina Askolan kunnan toteumavertailu. Askolan kunta laatii vuosittaisen lopputilityksen kunnan tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Tilitykseen perustuvat palautukset/maksut suoritetaan mennessä. Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro aloittaa neuvottelut lisämaksuista Pukkilan kunnan kanssa. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, tai Täytäntöönpano: Pukkilan kunta

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS SIVLTK Areenan käyttöaste 2. Oppilasennusteet 3. Jatko-opintopaikat 4. Kalliolan nuorisokoti Pukkilassa 5. Oppimisympäristöt 6. Myrskyläläisten oppilaiden kuljetussopimus 7. Esikoulutilojen suunnittelun eteneminen 8. Valtuustoseminaari kouluasioista Sivistyslautakunta merkitsee vt.sivistystoimenjohtajan kokouksessa antaman ajan koh tais katsauksen tie toonsa saatetuksi.

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET SIVLTK 56 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: - Askolan kunnan potilasturvallisuusuunnitelma Askolan kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmän pöytäkirja Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuiksi.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ Sivistyslautakunta MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT SIVLTK 57 Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään tiistaina klo Paikka ilmoitetaan kutsussa.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 43-45, 53, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 46-52, 54 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 46-52, 54 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan sivistyslautakunta Askolantie Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot