Tunne perusoikeudet työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunne perusoikeudet työelämässä"

Transkriptio

1

2 Tunne perusoikeudet työelämässä Työelämässä sinulla on oikeus ihmisyyttä kunnioittavaan kohteluun, kunnon palkkaan sekä osaamisesi näyttämiseen ja kehittämiseen. Tämä opas tarjoaa avaintiedot oikeuksistasi. Työpaikalla tukenasi on luottamusmies tai yhdyshenkilö. Lisää tietoa, koulutusta ja tukea saat omasta ammattiliitostasi työurasi kaikissa vaiheissa. Työnhakijan muistilista Työtä monessa muodossa Palkka työn vaativuuden mukaan Aikaa työlle ja elämälle Työnantaja valvoo ja huoltaa Jos työ päättyy Työmarkkinoilla vaikuttaminen Akava ja oma liittosi Kustantaja: Akava Teksti: Leena Seretin Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Samuli Siirala Kirjapaino: PunaMusta, uusintapainos ISBN:

3 Työhakemus Työhakemus on käyntikortti työpaikkahaastatteluun. Napakasta hakemuksesta selviävät silmäyksellä osaamisesi vahvuudet, pätevyytesi ja kehittymistoiveesi. Omatoimisuus ja aktiivisuus työnhaussa katsotaan eduksesi. Palkkatoive Työpaikkahakemuksessa esitetään palkkatoive vain, jos sitä on pyydetty. Omasta ammattiliitosta voi tarkistaa toimialan tai työtehtävän vähimmäispalkan tai palkkasuosituksen. CV Ansioluettelo eli curriculum vitae CV täydentää tietoja hakijasta, mutta se ei saa olla pitkä. Siitä pitäisi välittyä oleellinen tieto muutamassa silmänräpäyksessä! Ansioluetteloon kokoat haettavan työpaikan kannalta oleelliset asiat, kuten koulutuksen, työkokemuksen ja työn kannalta mainittavat harrastukset. CV:ssä työura luetellaan tuoreimmasta vanhimpaan. Ansioluetteloon ei saisi jäädä puolta vuotta pidempää aukkoa. Jos olet ollut työttömänä, jakso kannattaa ilmaista kertomalla, miten olet aikasi käyttänyt ja itseäsi kehittänyt. Työhaastattelu Valmistaudu työhaastatteluun, ota selvää työnantajasta ja varaudu myös soveltuvuusarviointiin. Ammattiliitosta apua Oman ammattiliiton rekrytointipalvelut sekä työvoimatoimisto tarjoavat monipuolista asiantuntemusta työtä haettaessa. Työvoimatoimistoista saa tietoa myös kansainvälisestä harjoittelusta ja työmahdollisuuksista muissa EU-maissa. Työnhakijan muistilista 3

4 Työtä monessa muodossa Työsopimus Työelämän perussopimus on työsopimus. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on hyvä kirjata ainakin osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava työehtosopimus. Kun sinulla on työsopimus, olet työsuhteessa, jolloin työnantaja maksaa palkan, pidättää ennakkoveron ja maksaa eläke- ja muut sosiaalimaksut. Valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa yleisin palvelussuhde on virkasuhde. Viranhaltijaa sitoo virkavastuu. Koeaika Työntekijä ja työnantaja voivat sopia enintään 4 6 kuukauden pituisesta koeajasta. Sen aikana työsopimuksen voi purkaa molemmin puolin asiallisilla perusteilla. 4

5 Työntekijällä on oikeus työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan lakien ja sopimusten antamaan suojaan järjestäytymiseen terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön Yrittäjä Voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. Keskeinen ero työsuhteeseen on, että yrittäjä sitoutuu tekemään työn korvausta vastaan itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjä maksaa itselleen palkan, eläke- ja sosiaaliturvan sekä muut vakuutukset. Yrittäjänä voit toimia ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta. Toimintamuodolla ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, oletko työsuhteessa vai yrittäjä. Akavalaiset liitot palvelevat myös yrittäjiksi aikovia. Työntekijällä on velvollisuus suorittaa työnsä huolellisesti noudattaa työnjohdon ohjeita kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta pitää liike- ja ammattisalaisuus Apuraha Apurahan saaja maksaa eläke- ja muun vakuutusturvansa itse. Apurahansaaja on velvollinen ottamaan eläkevakuutuksen maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee vähintään neljä kuukautta. Tarkasta vakuutusta koskeva euromääräinen alaraja vuosittain Melasta (www.mela.fi). Vuokratyö Voit tarjota osaamistasi myös vuokrayrityksen kautta. Vuokratyöntekijänä olet työsuhteessa Työtä monessa muodossa 5

6 Työtä monessa muodossa vuokrausyritykseen, mutta työskentelet käyttäjäyrityksessä sen johdon ja valvonnan alaisena. Työehdot määräytyvät vuokrayrityksen työehtosopimuksen, tai jos tällaista ei ole, käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Vuokratyöntekijän palkan ja eläketurvan maksaa vuokrausyritys. Osa-aikatyö Työtä voi tehdä myös osa-aikaisena. Yleisesti se tarkoittaa alle 30 työtuntia viikossa. Osa-aikaisena saat palkkaa tehdyn työajan mukaan, samoin vuosilomat ja muut etuudet karttuvat työajan ja palkan mukaan. Määräaikainen työsuhde Perustellusta syystä voit solmia määräaikaisen työsopimuksen. Perusteltu syy on esimerkiksi sijaisuus, työn luonne tai muu näihin rinnastettava syy. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana, samoin perusteettomia peräkkäisiä eli ketjutettuja määräaikaisia sopimuksia. Muista huolehtia, että työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden syy ja milloin määräaikaisuus päättyy! Jos työsopimus on määräaikainen, sinua ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua. Sinäkään et voi ilman työnantajan kanssa tehtyä sopimusta vaihtaa työpaikkaa ennen kuin määräaika päättyy. Töihin ulkomaille EU-kansalaisena voit hakea työtä mistä tahansa unionin maasta. Jos harkitset ulkomaille lähtöä, kysy omasta ammattiliitostasi neuvoa. Kussakin EUmaassa noudatetaan maan omaa työlainsäädäntöä. Suomessa toimiva yritys voi lähettää sinut työskentelemään määräajaksi ulkomaille. Ulkomaan komennukselle lähetettynä pysyt tietyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Tee työnantajasi kanssa kirjallinen sopimus, josta käyvät ilmi ainakin työtehtävät ja työaika, palkka ja ylityökorvaukset, vuosiloma, matkakulut ja päivärahat, asumiskustannukset sekä työ- ja asumisjärjestelyt komennukselta palattaessa. 6

7 Palkka on vastine tehdystä työstä. Se määräytyy pääasiassa työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella. Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty alan vähimmäispalkat. Niitä ei saa alittaa. Sen sijaan palkkasopimuksia enemmän voi maksaa. Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, yleinen alan palkka kannattaa tarkistaa omasta ammattiliitosta. Sinulla on oikeus palkkaan myös sairauden, perhevapaiden ja vuosiloman aikana. Jos nostat opintotukea, pidä huolta siitä, etteivät opintotuen tulorajat ylity! Palkka työn vaativuuden mukaan 7

8 Aikaa työlle ja elämälle Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika joustaa, mutta lain ja työehtosopimuksen raameissa. Työaika palkansaaja-asemassa olevat kuuluvat johtavassa asemassa olevia lukuunottamatta työaikalain piiriin työnantajan velvollisuus on pitää työaikakirjanpitoa ylityöstä maksetaan erillinen korvaus työntekijällä on oikeus 35 tunnin keskeytymättömään vapaa-aikaan eli viikkolepoon työajoista voidaan sopia paikallisesti lain ja sopimusten raameissa 8

9 Ylityö Teet ylityötä, jos työtä teetetään yli säännöllisen työajan enimmäismäärän. Ylityöstä pitää sopia, ja voit myös kieltäytyä ylitöiden tekemisestä. Saat tehdä ylityötä enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjaksolla ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityöstä sinulle kuuluu korvaus. Muista pitää omaa työaikakirjanpitoa! Vuosiloma Vuosilomaa ansaitset työssäolokuukausien mukaan. Loman pituuteen vaikuttavat työvuodet. Kannattaa selvittää, mitä vuosilomasta on sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa. Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa ansaitset vuosilomaa kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomasi karttuu 2,5 päivää työkuukautta kohden. Tulevaa vuosilomaa kartutat lomanmääräytymisvuoden aikana. Se on Lomasi on sijoitettava lomakauteen, mikä on toukokuusta syyskuun loppuun. Perhevapaat Sinulla on työsuhteessa oikeus saada vapaata työstä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiksi. Niiden käyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Äitiysrahaa saa 105 arkipäivältä. Sen jälkeen Kela maksaa lapsen äidille tai isälle vanhempain rahaa 158 arkipäivältä. Isällä on oikeus saada isyysrahaa yhteensä 18 päivältä äitiys- tai vanhempainrahakaudella. Sen jälkeen isällä on oikeus isyysrahaan ja yhdenjaksoiseen vapaaseen enintään 12 arkipäivältä. Neuvola, Kela ja oma ammattiliitto auttavat selvittämään oikeutesi. Hoitovapaa Sinulla on oikeus hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes lapsesi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista kerrallaan. Vapaan ajalta Kela maksaa kotihoidon tukea. Hoitovapaan voi saada myös osittaisena eli työajan lyhentämisenä. Isä ja äiti voivat olla samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla ja osa-aikatyössä niin, että lasta hoitaa kotona toinen vanhemmista. Osittaista hoitovapaata voi saada myös pienen koululaisen hoitamiseksi toisen lukuvuoden heinäkuun loppuun saakka. Tilapäinen hoitovapaa Olet oikeutettu myös tilapäiseen hoitovapaaseen enintään neljä työpäivää kerrallaan alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseen tai hoidon järjestämiseen. Molemmat vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Poissaolo pakottavista perhesyistä Tilapäiseen, palkalliseen poissaoloon sinulla on oikeus, jos perhettäsi on kohdannut sairaus, onnettomuus tai muu poissaoloon pakottava syy. Aikaa työlle ja elämälle 9

10 Aikaa työlle ja elämälle Opintovapaa Kun työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa, voit pyytää opintovapaata. Opintovapaa on palkatonta aikaa. Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaaseen sinulla on oikeus sitten, kun sinulla on vähintään kymmenen vuoden työ historia palkkatyössä. Vuorotteluajalta saa ansioon suhteutettua korvausta. Sairausvakuutus Kun teet työtä työ- tai virkasuhteessa, sairausajan päiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä muu sosiaaliturva on suhteutettu ansioihisi. Jos teet työtä yrittäjänä, sairaus- ja äitiyspäiväraha määräytyvät sen mukaan, paljonko maksat itsestäsi lakisääteistä yrittäjäeläkettä. 10

11 Tietosuoja Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteesi kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voi poiketa edes suostumuksellasi. Työnantajan on kerättävä tiedot ensi sijassa sinulta itseltäsi tai suostumuksellasi. Työnantajalla ei ole oikeutta avata käytössäsi olevassa sähköpostiosoitteessa viestejä ilman, että asiasta on sovittu kanssasi. Sairauden, loman tai muun pidempiaikaisen poissaolon aikana työpaikalla on sovittava menettelystä, kuinka työnantaja pääsee työnantajalle kuuluviin sähköposteihin. Työturvallisuus Sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön, josta huolehtii työnantaja. Jos kuormitut työssäsi fyysistä tai psyykkistä terveyttä vaarantavalla tavalla, koet häirintää tai epäasiallista kohtelua, työnantajan on ryhdyttävä toimiin epäkohtien poistamiseksi. Työn kuormittavuuden arvioimiseksi voit olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Työsuojelu Työsuojelulla yritetään varmistaa kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Jokaiselle työpaikalle työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu työpaikoilla, joissa on vähintään 10 työntekijää. Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä sinulle työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Työterveys huolto voi kattaa myös sairaudenhoidon. Jos työskentelet yrittäjänä, sovi työterveyshuollosta kunnallisen terveyskeskuksen kanssa. Työnantaja valvoo ja huoltaa 11

12 Jos työ päättyy 12 Lomautus Kun työ vähenee tilapäisesti tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi, sinut voidaan lomauttaa. Lomautusajalta saat työttömyyskorvausta. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos hän tekee työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä. Irtisanominen Tavallisin syy irtisanomisiin on heikentynyt kannattavuus tai että töitä on järjestetty uudella tavalla. Irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhteesi on kestänyt enintään vuoden. Kuukauden irtisanomisaika sinulla on, jos olet työskennellyt saman työnantajan palveluksessa 1 4 vuotta. Jos itse haluat irtisanoutua, sinun on työskenneltävä irtisanoutumisen jälkeen vähintään 14 päivää, mikäli työsuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Irtisanomisajoista voidaan myös sopia toisin. Liikkeen luovutus Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen osa myydään toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esimerkiksi virasto tai sen osa muutetaan liikelaitokseksi tai yhtiöksi. Työsuhteesi säilyy ennallaan entisin eduin. Irtisanomisille on oltava samat perustellut syyt kuin muutoinkin. Työsuhteen purku Työsuhde voidaan purkaa välittömästi vain erittäin painavasta syystä. Sellainen voi olla esimerkiksi pitkä poissaolo töistä ilman pätevää syytä. Syyksi eivät kelpaa esimerkiksi sukupuoli, mielipiteet tai raskaus. Kun työsuhde puretaan, irtisanomisaikoja ei noudateta.

13 Työtodistus Työsuhteen päättyessä sinulla on oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos haluat, työtodistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työtaidoistasi ja käytöksestäsi. Muutosturva Sinulla on oikeus muutosturvaan, mikäli irtisanominen tapahtuu tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työsuhde työantajaasi. Muutosturva tarkoittaa, että voit ansiota menettämättä saada vapaata työllistymisohjelman tekemiseen, oma-aloitteiseen tai viranomaisten ehdottamaan työpaikan hakuun, työhaastatteluun, uudelleensijoitusvalmennukseen, työssä oppimiseen ja harjoitteluun tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Myös määräaikaisilla työntekijöillä ja lomautetuilla on tietyin ehdoin oikeus muutosturvaan vuoden 2010 alusta. Tarkasta ehdot liitostasi! Työttömyysturva Voit liittyä oman alasi työttömyyskassan jäseneksi jo opiskeluaikana. Tällöin saat työttömyyden aikana ansioihin suhteutettua työttömyyspäivärahaa enintään 500 päivältä. Jäsenyyden aikana sinun on oltava työssä vähintään 43 viikkoa ja ansaittava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jotta ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehdot täyttyvät. * Opiskelijana voit kartuttaa työssäoloehtoa usean vuoden ajan. Päiväraha on palkan suuruudesta ja lapsien määrästä riippuen prosenttia ansioista. Omavastuuaika, jonka aikana ei makseta työttömyyskorvausta, on seitsemän päivää. Osa-aikatyötä tekevä työtön voi saada soviteltua päivärahaa. Muista ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi, jotta saat työttömyysturvaa! Palkkaturva Jos työnantajasi tekee konkurssin tai on muutoin todettu maksukyvyttömäksi, voit perätä maksamatta jääneitä palkkojasi palkkaturvana. Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa hakemuksesta palkkaturvana kolmen kuukauden ajalta erääntyneet palkka- ja muut saatavat. Eläketurva Eläketurva karttuu työuran mukaan. Työllä ansaitun eläkkeen suuruus riippuu tehdyistä työvuosista ja ansaitusta palkasta. Työntekijöiden eläketurvan järjestää työnantaja. Yrittäjän on huolehdittava omasta yrittäjäeläkkeestään. Työnteosta ansaitaan eläkettä 18 vuoden iästä 68 ikävuoteen saakka. Eläkettä karttuu jonkin verran myös palkattomilta ajoilta kuten perhevapailta ja opiskeluajalta sekä vuorotteluvapaalta. Jos työ päättyy * Tiedot ovat vuodelta Tarkasta ehdot vuosittain Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta (www.tyj.fi). 13

14 Työmarkkinoilla vaikuttaminen Keskusjärjestönä Akava vaikuttaa ahkerasti jäsentensä arkeen. Se osallistuu työelämän lainsäädännön valmisteluun, sosiaaliturvan ja korkeakoulutuksen kehittämiseen sekä edistää jäsentensä työllistymistä. Tämä tapahtuu usein kolmikantaisesti eli palkansaajien, työnantajien ja maan hallituksen yhteistyönä. Kiitos kolmikannan, suomalaisilla on oikeus muun muassa neljän viikon vuosilomaan ja vanhempainvapaisiin. Oman alasi palkkojen ja työehtojen suuret linjat sovitaan työehtosopimuksessa. Siinä voidaan esimerkiksi määritellä palkankorotuksen taso, työaika ja vuosiloman pituus. Akavalaisten työehtosopimuksista sopivat neuvottelujärjestöt. Jos työskentelet julkisella sektorilla, sopimuksestasi neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisellä sektorilla työskentelevien työehtosopimukset solmii Ylemmät toimihenkilöt YTN. Kuntaalalla sopijana on myös Tekniikka ja Terveys KTN. Monet akavalaiset liitot tekevät itse työehtosopimuksia. Mikäli sovit palkastasi ja työehdoistasi työpaikalla, muista että sopimuksessa on aina noudatettava lakeja ja valtakunnallisten sopimusten määräyksiä. Työpaikan neuvotteluissa puoliasi pitää akavalainen luottamusmies tai yhteyshenkilö. Voit aina pyytää apua omasta liitostasi! Palkansaajien asioista, kuten työajoista, työsuojelusta ja vuokratyöstä päätetään myös EU-tasolla. Euroopan unionissa Akavaa edustaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö. Akava toimii Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa sekä palkansaajien maailmantason kattojärjestössä ITUC:ssä. 14

15 Jäsenjärjestöt Agronomiliitto Akavan Erityisalat Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI Akavan Yleinen Ryhmä AYR Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL Driftingenjörsförbundet i Finland DIFF Kuntien Tekniset KTK Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Metsänhoitajaliitto Korkeasti koulutettujen asemaa työelämässä puolustaa ammatillinen keskusjärjestö Akava. Siihen kuuluu 33 jäsenliittoa, jotka edustavat lähes osaajaa. Jo opiskelijaa on valinnut puolestapuhujakseen akavalaisen liiton. Heitä edustaa opiskelijavaltuuskunta AOVA, jota kuunnellaan paitsi Akavassa, myös muissa yhteiskuntamme päättävissä elimissä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Opetusalan Ammatti - järjestö OAJ Professoriliitto Päällystöliitto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Suomen Ekonomiliitto SEFE Suomen Eläinlääkäriliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Hammaslääkäriliitto Suomen Lakimiesliitto Suomen Lääkäriliitto Suomen Psykologiliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Suomen Työterveyshoitajaliitto Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Tieteentekijöiden liitto Tradenomiliitto TRAL Upseeriliitto Uusi Insinööriliitto UIL Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL YTY & Valmentajat Neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Tekniikka ja Terveys KTN Ylemmät Toimihenkilöt YTN Akava ja oma liittosi 15

16 Ammattiliitot apunasi Ammattiliitto tarjoaa: työsuhdeturvaa luottamusmies työpaikallasi, lakimies liitossasi oikeusapua, neuvontaa, tietoa, koulutusta ansiosidonnaista työttömyysturvaa vakuutuksia, alennuksia, lomakohteita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa työelämän tulevaisuuteen

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot