Tunne perusoikeudet työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunne perusoikeudet työelämässä"

Transkriptio

1

2 Tunne perusoikeudet työelämässä Työelämässä sinulla on oikeus ihmisyyttä kunnioittavaan kohteluun, kunnon palkkaan sekä osaamisesi näyttämiseen ja kehittämiseen. Tämä opas tarjoaa avaintiedot oikeuksistasi. Työpaikalla tukenasi on luottamusmies tai yhdyshenkilö. Lisää tietoa, koulutusta ja tukea saat omasta ammattiliitostasi työurasi kaikissa vaiheissa. Työnhakijan muistilista Työtä monessa muodossa Palkka työn vaativuuden mukaan Aikaa työlle ja elämälle Työnantaja valvoo ja huoltaa Jos työ päättyy Työmarkkinoilla vaikuttaminen Akava ja oma liittosi Kustantaja: Akava Teksti: Leena Seretin Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Samuli Siirala Kirjapaino: PunaMusta, uusintapainos ISBN:

3 Työhakemus Työhakemus on käyntikortti työpaikkahaastatteluun. Napakasta hakemuksesta selviävät silmäyksellä osaamisesi vahvuudet, pätevyytesi ja kehittymistoiveesi. Omatoimisuus ja aktiivisuus työnhaussa katsotaan eduksesi. Palkkatoive Työpaikkahakemuksessa esitetään palkkatoive vain, jos sitä on pyydetty. Omasta ammattiliitosta voi tarkistaa toimialan tai työtehtävän vähimmäispalkan tai palkkasuosituksen. CV Ansioluettelo eli curriculum vitae CV täydentää tietoja hakijasta, mutta se ei saa olla pitkä. Siitä pitäisi välittyä oleellinen tieto muutamassa silmänräpäyksessä! Ansioluetteloon kokoat haettavan työpaikan kannalta oleelliset asiat, kuten koulutuksen, työkokemuksen ja työn kannalta mainittavat harrastukset. CV:ssä työura luetellaan tuoreimmasta vanhimpaan. Ansioluetteloon ei saisi jäädä puolta vuotta pidempää aukkoa. Jos olet ollut työttömänä, jakso kannattaa ilmaista kertomalla, miten olet aikasi käyttänyt ja itseäsi kehittänyt. Työhaastattelu Valmistaudu työhaastatteluun, ota selvää työnantajasta ja varaudu myös soveltuvuusarviointiin. Ammattiliitosta apua Oman ammattiliiton rekrytointipalvelut sekä työvoimatoimisto tarjoavat monipuolista asiantuntemusta työtä haettaessa. Työvoimatoimistoista saa tietoa myös kansainvälisestä harjoittelusta ja työmahdollisuuksista muissa EU-maissa. Työnhakijan muistilista 3

4 Työtä monessa muodossa Työsopimus Työelämän perussopimus on työsopimus. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on hyvä kirjata ainakin osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava työehtosopimus. Kun sinulla on työsopimus, olet työsuhteessa, jolloin työnantaja maksaa palkan, pidättää ennakkoveron ja maksaa eläke- ja muut sosiaalimaksut. Valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa yleisin palvelussuhde on virkasuhde. Viranhaltijaa sitoo virkavastuu. Koeaika Työntekijä ja työnantaja voivat sopia enintään 4 6 kuukauden pituisesta koeajasta. Sen aikana työsopimuksen voi purkaa molemmin puolin asiallisilla perusteilla. 4

5 Työntekijällä on oikeus työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaan lakien ja sopimusten antamaan suojaan järjestäytymiseen terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön Yrittäjä Voit työllistää itsesi myös yrittäjänä. Keskeinen ero työsuhteeseen on, että yrittäjä sitoutuu tekemään työn korvausta vastaan itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjä maksaa itselleen palkan, eläke- ja sosiaaliturvan sekä muut vakuutukset. Yrittäjänä voit toimia ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta. Toimintamuodolla ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, oletko työsuhteessa vai yrittäjä. Akavalaiset liitot palvelevat myös yrittäjiksi aikovia. Työntekijällä on velvollisuus suorittaa työnsä huolellisesti noudattaa työnjohdon ohjeita kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta pitää liike- ja ammattisalaisuus Apuraha Apurahan saaja maksaa eläke- ja muun vakuutusturvansa itse. Apurahansaaja on velvollinen ottamaan eläkevakuutuksen maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee vähintään neljä kuukautta. Tarkasta vakuutusta koskeva euromääräinen alaraja vuosittain Melasta (www.mela.fi). Vuokratyö Voit tarjota osaamistasi myös vuokrayrityksen kautta. Vuokratyöntekijänä olet työsuhteessa Työtä monessa muodossa 5

6 Työtä monessa muodossa vuokrausyritykseen, mutta työskentelet käyttäjäyrityksessä sen johdon ja valvonnan alaisena. Työehdot määräytyvät vuokrayrityksen työehtosopimuksen, tai jos tällaista ei ole, käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Vuokratyöntekijän palkan ja eläketurvan maksaa vuokrausyritys. Osa-aikatyö Työtä voi tehdä myös osa-aikaisena. Yleisesti se tarkoittaa alle 30 työtuntia viikossa. Osa-aikaisena saat palkkaa tehdyn työajan mukaan, samoin vuosilomat ja muut etuudet karttuvat työajan ja palkan mukaan. Määräaikainen työsuhde Perustellusta syystä voit solmia määräaikaisen työsopimuksen. Perusteltu syy on esimerkiksi sijaisuus, työn luonne tai muu näihin rinnastettava syy. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana, samoin perusteettomia peräkkäisiä eli ketjutettuja määräaikaisia sopimuksia. Muista huolehtia, että työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden syy ja milloin määräaikaisuus päättyy! Jos työsopimus on määräaikainen, sinua ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua. Sinäkään et voi ilman työnantajan kanssa tehtyä sopimusta vaihtaa työpaikkaa ennen kuin määräaika päättyy. Töihin ulkomaille EU-kansalaisena voit hakea työtä mistä tahansa unionin maasta. Jos harkitset ulkomaille lähtöä, kysy omasta ammattiliitostasi neuvoa. Kussakin EUmaassa noudatetaan maan omaa työlainsäädäntöä. Suomessa toimiva yritys voi lähettää sinut työskentelemään määräajaksi ulkomaille. Ulkomaan komennukselle lähetettynä pysyt tietyn ajan suomalaisen sosiaaliturvan piirissä. Tee työnantajasi kanssa kirjallinen sopimus, josta käyvät ilmi ainakin työtehtävät ja työaika, palkka ja ylityökorvaukset, vuosiloma, matkakulut ja päivärahat, asumiskustannukset sekä työ- ja asumisjärjestelyt komennukselta palattaessa. 6

7 Palkka on vastine tehdystä työstä. Se määräytyy pääasiassa työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella. Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty alan vähimmäispalkat. Niitä ei saa alittaa. Sen sijaan palkkasopimuksia enemmän voi maksaa. Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, yleinen alan palkka kannattaa tarkistaa omasta ammattiliitosta. Sinulla on oikeus palkkaan myös sairauden, perhevapaiden ja vuosiloman aikana. Jos nostat opintotukea, pidä huolta siitä, etteivät opintotuen tulorajat ylity! Palkka työn vaativuuden mukaan 7

8 Aikaa työlle ja elämälle Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika joustaa, mutta lain ja työehtosopimuksen raameissa. Työaika palkansaaja-asemassa olevat kuuluvat johtavassa asemassa olevia lukuunottamatta työaikalain piiriin työnantajan velvollisuus on pitää työaikakirjanpitoa ylityöstä maksetaan erillinen korvaus työntekijällä on oikeus 35 tunnin keskeytymättömään vapaa-aikaan eli viikkolepoon työajoista voidaan sopia paikallisesti lain ja sopimusten raameissa 8

9 Ylityö Teet ylityötä, jos työtä teetetään yli säännöllisen työajan enimmäismäärän. Ylityöstä pitää sopia, ja voit myös kieltäytyä ylitöiden tekemisestä. Saat tehdä ylityötä enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjaksolla ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityöstä sinulle kuuluu korvaus. Muista pitää omaa työaikakirjanpitoa! Vuosiloma Vuosilomaa ansaitset työssäolokuukausien mukaan. Loman pituuteen vaikuttavat työvuodet. Kannattaa selvittää, mitä vuosilomasta on sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa. Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa ansaitset vuosilomaa kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomasi karttuu 2,5 päivää työkuukautta kohden. Tulevaa vuosilomaa kartutat lomanmääräytymisvuoden aikana. Se on Lomasi on sijoitettava lomakauteen, mikä on toukokuusta syyskuun loppuun. Perhevapaat Sinulla on työsuhteessa oikeus saada vapaata työstä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiksi. Niiden käyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Äitiysrahaa saa 105 arkipäivältä. Sen jälkeen Kela maksaa lapsen äidille tai isälle vanhempain rahaa 158 arkipäivältä. Isällä on oikeus saada isyysrahaa yhteensä 18 päivältä äitiys- tai vanhempainrahakaudella. Sen jälkeen isällä on oikeus isyysrahaan ja yhdenjaksoiseen vapaaseen enintään 12 arkipäivältä. Neuvola, Kela ja oma ammattiliitto auttavat selvittämään oikeutesi. Hoitovapaa Sinulla on oikeus hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes lapsesi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista kerrallaan. Vapaan ajalta Kela maksaa kotihoidon tukea. Hoitovapaan voi saada myös osittaisena eli työajan lyhentämisenä. Isä ja äiti voivat olla samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla ja osa-aikatyössä niin, että lasta hoitaa kotona toinen vanhemmista. Osittaista hoitovapaata voi saada myös pienen koululaisen hoitamiseksi toisen lukuvuoden heinäkuun loppuun saakka. Tilapäinen hoitovapaa Olet oikeutettu myös tilapäiseen hoitovapaaseen enintään neljä työpäivää kerrallaan alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseen tai hoidon järjestämiseen. Molemmat vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Poissaolo pakottavista perhesyistä Tilapäiseen, palkalliseen poissaoloon sinulla on oikeus, jos perhettäsi on kohdannut sairaus, onnettomuus tai muu poissaoloon pakottava syy. Aikaa työlle ja elämälle 9

10 Aikaa työlle ja elämälle Opintovapaa Kun työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa, voit pyytää opintovapaata. Opintovapaa on palkatonta aikaa. Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaaseen sinulla on oikeus sitten, kun sinulla on vähintään kymmenen vuoden työ historia palkkatyössä. Vuorotteluajalta saa ansioon suhteutettua korvausta. Sairausvakuutus Kun teet työtä työ- tai virkasuhteessa, sairausajan päiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä muu sosiaaliturva on suhteutettu ansioihisi. Jos teet työtä yrittäjänä, sairaus- ja äitiyspäiväraha määräytyvät sen mukaan, paljonko maksat itsestäsi lakisääteistä yrittäjäeläkettä. 10

11 Tietosuoja Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteesi kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voi poiketa edes suostumuksellasi. Työnantajan on kerättävä tiedot ensi sijassa sinulta itseltäsi tai suostumuksellasi. Työnantajalla ei ole oikeutta avata käytössäsi olevassa sähköpostiosoitteessa viestejä ilman, että asiasta on sovittu kanssasi. Sairauden, loman tai muun pidempiaikaisen poissaolon aikana työpaikalla on sovittava menettelystä, kuinka työnantaja pääsee työnantajalle kuuluviin sähköposteihin. Työturvallisuus Sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön, josta huolehtii työnantaja. Jos kuormitut työssäsi fyysistä tai psyykkistä terveyttä vaarantavalla tavalla, koet häirintää tai epäasiallista kohtelua, työnantajan on ryhdyttävä toimiin epäkohtien poistamiseksi. Työn kuormittavuuden arvioimiseksi voit olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Työsuojelu Työsuojelulla yritetään varmistaa kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Jokaiselle työpaikalle työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu työpaikoilla, joissa on vähintään 10 työntekijää. Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä sinulle työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Työterveys huolto voi kattaa myös sairaudenhoidon. Jos työskentelet yrittäjänä, sovi työterveyshuollosta kunnallisen terveyskeskuksen kanssa. Työnantaja valvoo ja huoltaa 11

12 Jos työ päättyy 12 Lomautus Kun työ vähenee tilapäisesti tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi, sinut voidaan lomauttaa. Lomautusajalta saat työttömyyskorvausta. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos hän tekee työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä. Irtisanominen Tavallisin syy irtisanomisiin on heikentynyt kannattavuus tai että töitä on järjestetty uudella tavalla. Irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhteesi on kestänyt enintään vuoden. Kuukauden irtisanomisaika sinulla on, jos olet työskennellyt saman työnantajan palveluksessa 1 4 vuotta. Jos itse haluat irtisanoutua, sinun on työskenneltävä irtisanoutumisen jälkeen vähintään 14 päivää, mikäli työsuhteesi on jatkunut enintään viisi vuotta. Irtisanomisajoista voidaan myös sopia toisin. Liikkeen luovutus Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen osa myydään toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esimerkiksi virasto tai sen osa muutetaan liikelaitokseksi tai yhtiöksi. Työsuhteesi säilyy ennallaan entisin eduin. Irtisanomisille on oltava samat perustellut syyt kuin muutoinkin. Työsuhteen purku Työsuhde voidaan purkaa välittömästi vain erittäin painavasta syystä. Sellainen voi olla esimerkiksi pitkä poissaolo töistä ilman pätevää syytä. Syyksi eivät kelpaa esimerkiksi sukupuoli, mielipiteet tai raskaus. Kun työsuhde puretaan, irtisanomisaikoja ei noudateta.

13 Työtodistus Työsuhteen päättyessä sinulla on oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos haluat, työtodistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työtaidoistasi ja käytöksestäsi. Muutosturva Sinulla on oikeus muutosturvaan, mikäli irtisanominen tapahtuu tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työsuhde työantajaasi. Muutosturva tarkoittaa, että voit ansiota menettämättä saada vapaata työllistymisohjelman tekemiseen, oma-aloitteiseen tai viranomaisten ehdottamaan työpaikan hakuun, työhaastatteluun, uudelleensijoitusvalmennukseen, työssä oppimiseen ja harjoitteluun tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Myös määräaikaisilla työntekijöillä ja lomautetuilla on tietyin ehdoin oikeus muutosturvaan vuoden 2010 alusta. Tarkasta ehdot liitostasi! Työttömyysturva Voit liittyä oman alasi työttömyyskassan jäseneksi jo opiskeluaikana. Tällöin saat työttömyyden aikana ansioihin suhteutettua työttömyyspäivärahaa enintään 500 päivältä. Jäsenyyden aikana sinun on oltava työssä vähintään 43 viikkoa ja ansaittava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jotta ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehdot täyttyvät. * Opiskelijana voit kartuttaa työssäoloehtoa usean vuoden ajan. Päiväraha on palkan suuruudesta ja lapsien määrästä riippuen prosenttia ansioista. Omavastuuaika, jonka aikana ei makseta työttömyyskorvausta, on seitsemän päivää. Osa-aikatyötä tekevä työtön voi saada soviteltua päivärahaa. Muista ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi, jotta saat työttömyysturvaa! Palkkaturva Jos työnantajasi tekee konkurssin tai on muutoin todettu maksukyvyttömäksi, voit perätä maksamatta jääneitä palkkojasi palkkaturvana. Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa hakemuksesta palkkaturvana kolmen kuukauden ajalta erääntyneet palkka- ja muut saatavat. Eläketurva Eläketurva karttuu työuran mukaan. Työllä ansaitun eläkkeen suuruus riippuu tehdyistä työvuosista ja ansaitusta palkasta. Työntekijöiden eläketurvan järjestää työnantaja. Yrittäjän on huolehdittava omasta yrittäjäeläkkeestään. Työnteosta ansaitaan eläkettä 18 vuoden iästä 68 ikävuoteen saakka. Eläkettä karttuu jonkin verran myös palkattomilta ajoilta kuten perhevapailta ja opiskeluajalta sekä vuorotteluvapaalta. Jos työ päättyy * Tiedot ovat vuodelta Tarkasta ehdot vuosittain Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta (www.tyj.fi). 13

14 Työmarkkinoilla vaikuttaminen Keskusjärjestönä Akava vaikuttaa ahkerasti jäsentensä arkeen. Se osallistuu työelämän lainsäädännön valmisteluun, sosiaaliturvan ja korkeakoulutuksen kehittämiseen sekä edistää jäsentensä työllistymistä. Tämä tapahtuu usein kolmikantaisesti eli palkansaajien, työnantajien ja maan hallituksen yhteistyönä. Kiitos kolmikannan, suomalaisilla on oikeus muun muassa neljän viikon vuosilomaan ja vanhempainvapaisiin. Oman alasi palkkojen ja työehtojen suuret linjat sovitaan työehtosopimuksessa. Siinä voidaan esimerkiksi määritellä palkankorotuksen taso, työaika ja vuosiloman pituus. Akavalaisten työehtosopimuksista sopivat neuvottelujärjestöt. Jos työskentelet julkisella sektorilla, sopimuksestasi neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisellä sektorilla työskentelevien työehtosopimukset solmii Ylemmät toimihenkilöt YTN. Kuntaalalla sopijana on myös Tekniikka ja Terveys KTN. Monet akavalaiset liitot tekevät itse työehtosopimuksia. Mikäli sovit palkastasi ja työehdoistasi työpaikalla, muista että sopimuksessa on aina noudatettava lakeja ja valtakunnallisten sopimusten määräyksiä. Työpaikan neuvotteluissa puoliasi pitää akavalainen luottamusmies tai yhteyshenkilö. Voit aina pyytää apua omasta liitostasi! Palkansaajien asioista, kuten työajoista, työsuojelusta ja vuokratyöstä päätetään myös EU-tasolla. Euroopan unionissa Akavaa edustaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö. Akava toimii Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa sekä palkansaajien maailmantason kattojärjestössä ITUC:ssä. 14

15 Jäsenjärjestöt Agronomiliitto Akavan Erityisalat Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI Akavan Yleinen Ryhmä AYR Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL Driftingenjörsförbundet i Finland DIFF Kuntien Tekniset KTK Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Metsänhoitajaliitto Korkeasti koulutettujen asemaa työelämässä puolustaa ammatillinen keskusjärjestö Akava. Siihen kuuluu 33 jäsenliittoa, jotka edustavat lähes osaajaa. Jo opiskelijaa on valinnut puolestapuhujakseen akavalaisen liiton. Heitä edustaa opiskelijavaltuuskunta AOVA, jota kuunnellaan paitsi Akavassa, myös muissa yhteiskuntamme päättävissä elimissä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Opetusalan Ammatti - järjestö OAJ Professoriliitto Päällystöliitto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Suomen Ekonomiliitto SEFE Suomen Eläinlääkäriliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Hammaslääkäriliitto Suomen Lakimiesliitto Suomen Lääkäriliitto Suomen Psykologiliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Suomen Työterveyshoitajaliitto Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Tieteentekijöiden liitto Tradenomiliitto TRAL Upseeriliitto Uusi Insinööriliitto UIL Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL YTY & Valmentajat Neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Tekniikka ja Terveys KTN Ylemmät Toimihenkilöt YTN Akava ja oma liittosi 15

16 Ammattiliitot apunasi Ammattiliitto tarjoaa: työsuhdeturvaa luottamusmies työpaikallasi, lakimies liitossasi oikeusapua, neuvontaa, tietoa, koulutusta ansiosidonnaista työttömyysturvaa vakuutuksia, alennuksia, lomakohteita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa työelämän tulevaisuuteen

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012)

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Agronomiliitto 5 917 Akavan Erityisalat 26 589 Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 5 783 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 812 Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Akava ry Jäsenmääräkooste 1 (18) PS/hk 26.2.2015 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Sisällys Taulukot Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 2 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät suuruusjärjestyksessä

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeen ABC

Ammattiyhdistysliikkeen ABC Ammattiyhdistysliikkeen Ammattiyhdistysliikkeen Suomessa turvataan työntekijöiden oikeuksia sekä lainsäädännöllä että työehtosopimuksilla. Nykyajan ihmisistä oikeudet tuntuvat itsestään selviltä. Mitään

Lisätiedot

Pidä kiinni oikeuksistasi!

Pidä kiinni oikeuksistasi! Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus www.ihmiskauppa.fi 0295 463 177 2014, suomi Työssä Suomessa Turvapaikanhakijan

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

19.1.2012. Luennon sisältö. Opiskelija työelämässä. Liittojen edustamat alat. Yleisimmät työtehtävät YKL. Yleisimmät työtehtävät LAL

19.1.2012. Luennon sisältö. Opiskelija työelämässä. Liittojen edustamat alat. Yleisimmät työtehtävät YKL. Yleisimmät työtehtävät LAL Opiskelija työelämässä Markus Oja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Merli Lahtinen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL Johanna Hristov Metsänhoitajaliitto Luennon sisältö Työmarkkinat Työnhaku

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011

Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011 Työlainsäädännöstä Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011 Yleistä tästä kalvosarjasta Käsiteltävät lait löytyvät netistä www.finlex.fi Tämä esitys ei ole täydellinen, vaan ohella on tutustuttava osoitettuihin

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/02_ulkom_suomessa/index.jsp http://www.amiedu.net/cofi/tulokset.html 1 Kartta: Maanmittauslaitos EU KELA 2 Väestörekisterikeskus Kielitaitto

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Päivi Salminen JÄSENKIRJE Y/1/2007 20.2.2007 1(7) PERHEVAPAAT Oheen on koottu määräykset perhevapaiden pituuksista, jaksotuksista, työntekijän

Lisätiedot

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ylempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen

Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen Perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaaminen SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Kaija Kallinen puh. (09) 7721 444 tai 040 500 2417 kaija.kallinen@sak.fi Tilaukset: SAK/Postitus puh.

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot