Suomen Kuluttajaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 17 Viestintä ja julkisuus 18 Henkilöstö ja hallinto 18 Liiton talous LIITTEET 20 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 21 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 21 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 21 Liiton henkilökunta 22 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 23 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 24 Suomen Kuluttajaliiton edustukset 27 Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2008 antamat lausunnot 1

4 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 Kertomusvuosi oli kunnallisvaalivuosi. Suomen Kuluttajaliitto nosti vaalivuoden teemoiksi kuluttajiin vaikuttavat kaavoituksen ja rakentamisen suunnitelmat. Kuluttajan kannalta näkyvimmät päätökset liittyvät kauppakeskuksiin ja suurmyymälöihin. Niiden rakentamisen vaikutukset ulottuvat laajalti kuluttajien saatavilla oleviin palveluihin. Suomen Kuluttajaliitto kannusti paikallisyhdistyksiään nostamaan esiin oman alueensa palveluihin ja niiden sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden mittaan koko yhteiskunnassa käytiin näistä asioista vilkasta keskustelua, kun yhä uusia kaupan suurhankkeita tuli tietoon. Matti Vanhasen toisen hallituksen kuluttajapoliittinen ohjelma valmistui kertomusvuonna. Sen mukaan kuluttajapolitiikan perustehtävä on varmistaa Suomen korkea kuluttajansuojan taso, ja kuluttajien tulee voida luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Lokakuussa Euroopan komissio antoi ehdotuksensa uudeksi direktiiviksi kuluttajan oikeuksista. Ehdotuksen toteutuminen Suomen Kuluttajaliitto oli mukana heinäkuussa Porissa järjestetyssä Suomi-Areena merkitsisi suomalaisen tapahtumassa. kuluttajansuojan tason merkittävää heikentymistä. Suomen Kuluttajaliitto kampanjoi kertomusvuonna aktiivisesti näitä heikennyksiä vastaan. Uudessa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa todettiin myös, että vahva kansallinen kuluttajaliike on tärkeä hyvin toimiville kansallisille markkinoille. Siksi kuluttaja- ja kansalaisjärjestöille on turvattava riittävät toimintamahdollisuudet. Suomen Kuluttajaliiton valtionavut pysyivät kuitenkin kertomusvuonna yhä vuoden 1992 tasolla. Eduskunta sen sijaan lisäsi vuoden 2008 talousarvioon euroa kuluttajatoimintaan, josta ohjattiin Suomen Kuluttajaliitolle. Euroopan sisämarkkinoilla liikkuvista vaarallisista elintarvikkeista ja muista kuluttajatuotteista kantautui huolestuttavia uutisia koko kertomusvuoden ajan. Alkuvuonna puheen aiheena oli erityisesti kiinalaisten lelujen vaarallisuus. Vuoden lopulla esille 2

5 nousivat kiinalaista maitoa tai maitovalmisteita sisältävien elintarvikkeiden melamiini ja irlantilainen dioksiinilla saastunut sianliha. Suomen Kuluttajaliitto sai elintarvikkeiden turvallisuuskysymyksiin keskeisen vaikuttamisen paikan, kun liiton pääsihteeri valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Onko EU:ssa turvallista olla kuluttaja? Näin kysyttiin Suomen Kuluttajaliiton ja Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämässä tilaisuudessa elokuussa. EU:n kuluttajaasioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Tilaisuuden aluksi Suomen Kuluttajaliiton asiantuntijat keskustelivat tuoteturvallisuuteen ja elintar- Marraskuussa järjestettiin Helsingissä toimintaseminaari. Osallistujilla oli mahdolvikkeiden turvallisuu- lisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola- ja sokerikoulussa. teen liittyvistä aiheista. Kaikki liiton asiantuntijat olivat myöhemmin yleisön tavattavissa tässä tilaisuudessa, joka järjestettiin Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä. Lokakuussa OECD:n edustajat suorittivat lainsäädäntötyöhön ja parempaan sääntelyyn liittyvän maakuulemisen Suomessa. Myös Suomen Kuluttajaliiton edustajia haastateltiin OECD:n ja Euroopan komission yhteisessä hankkeessa, joka käsittää EU:n viisitoista alkuperäistä jäsenmaata. Hankkeen tarkoituksena on arvioida jokaisen maan käytäntöjä suhteessa paremmasta sääntelystä annettuihin ohjeisiin. OECD antaa Suomen osalta selvityksen maan hallitukselle keväällä Sinikka Turunen pääsihteeri 3

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Syksyn 2007 aikana kirjoitettu vuokraopas julkaistiin keväällä. Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 471. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien neuvonnan koordinoimiseksi järjestimme helmikuussa eri tahojen yhteistyötä kartoittavan ja tiivistävän seminaarin. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa kahdeksan koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Liiton lehden, Kuluttajan Napon, yksi numero paneutui erityisesti asumisasioihin. Kuluttajaneuvontaa annettiin jäsenille maksutta puhelimitse ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Muille neuvontaa annettiin maksullisessa neuvontanumerossa. Vihdin ja Karkkilan asukkaille annettiin kuluttajaneuvontaa puhelimitse sopimuksen mukaisesti. Vuosi 2008 jäi tämän neuvonnan viimeiseksi kuluttajaneuvonnan siirryttyä valtion tehtäväksi vuoden 2009 alussa. Paikallisyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, aihealueina olivat asuntokaupat sekä putkiremontti asunto-osakeyhtiön osakkaan näkökulmasta. Erityisen suosittuja olivat putkiremonttia käsittelevät tilaisuudet, kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. Liiton asiantuntijat osallistuivat Valittujen Palojen julkaiseman Tiedä oikeutesi, pidä puolesi -kirjan tekemiseen kirjoittamalla siihen asumista ja kuluttajansuojaa käsittelevät luvut. Syyskuussa julkaistu kannanotto, jossa tyrmättiin pankkien aikeet nostaa yksipuolisesti lainakorkoja, sai runsaasti julkisuutta. Keväällä osallistuimme valtioneuvoston uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmisteluun. Toukokuussa järjestettiin keskustelutilaisuus uudesta kuluttajapoliittisesta ohjelmasta 4

7 Tilaisuudessa esiteltiin uutta kuluttajapoliittista ohjelmaa ja käytiin siitä keskustelua. EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva vieraili Helsingissä elokuussa. Järjestimme yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa liiton asiantuntijat haastattelivat häntä ja kansalaisilla oli tilaisuus esittää hänelle kysymyksiä. Syksyllä Euroopan unionin komissio antoi esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi. Toimme esiin kantamme, jonka mukaan esitys uhkaa romuttaa suomalaisen kuluttajansuojan tason. Samalla aloimme kerätä nimiä uudistusta vastustavaan nettiadressiin, johon ehti vuoden loppuun mennessä kertyä yli nimeä. Lisäksi monet paikalliset kuluttajayhdistykset keräsivät nimiä paperille. Paikallisyhdistysten kanssa valmisteltiin myös mielipidekirjoitus, jota nämä levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Elokuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastaili yleisön kysymyksiin. Kuvassa Kunevan apulaiskabinettipäällikkö Kristian Hedberg, komissaari Kuneva, Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri sekä Suomen Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksupalvelua, palveludirektiiviä sekä tavaroiden ja palvelusten turvallisuutta koskevien säännösten uudistaminen sekä asunto-osakeyhtiölainsäädännön kokonaisuudistus. Olimme mukana myös niin sanottuja pikavippejä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Tietoyhteiskuntahankkeissa olimme mukana antamalla lausuntoja, painopisteenä oli tavoite laajakaistayhteyksien turvaamiseksi kaikille suomalaisille. 5

8 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmässä oli seitsemän liiton hallituksen ja neljä jäsenjärjestöjen nimeämää jäsentä sekä kuusi ryhmän kutsumaa asiantuntijajäsentä, jotka edustivat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia, Tilastokeskusta ja Veronmaksajain Keskusliittoa. Toimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen ja muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin seuraavat kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät, joiden pohjalta käytiin keskustelut: Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kysymykset, viestintäpäällikkö Pekka Tiusanen, Energiateollisuus ry sekä Kuluttajahintojen viimeaikainen kehitys, kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen, Tilastokeskus Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalla ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Ulkomaisista yhteistyötahoista eniten yhteyksiä oli Euroopan kuluttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja, erityisesti kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon nousseita elintarvikkeiden hintoja. Suomen Kuluttajaliitto esitteli Napposen pelejä ja muuta liiton aineistoa huhtikuussa Helsingissä järjestetyillä lapsimessuilla. 6

9 Lasten ja nuorten talouskasvatus Kuluttajan talousneuvontaan liittyen kertomusvuonna julkaistiin Napposen rahat -peli opetusministeriön tuella. Kultsi Napponen on Suomen Kuluttajaliitossa luotu, hauska pieni hahmo, jonka avulla opastetaan lapsia ja nuoria tiedostavan kuluttamisen pariin. Verkossa pelattava pelikokonaisuus koostuu useasta pienemmästä pelistä, joiden avulla pelaaja voi testata omaan talouteen liittyviä tietojaan. Peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa. Peli on suunnattu vuotiaille ja kaikille kiinnostuneille. Kultsi Napponen Napposen rahat -peli (www.kuluttajaliitto.fi/napposenrahat) täydentää Suomen Kuluttajaliiton talouskasvatukseen liittyvää materiaalia, lapsille suunnattua Talousaapista (www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen) sekä nuorille tarkoitettuja Valtti-sivuja (www.kuluttajaliitto.fi/valtti). Niiden tietoja päivitettiin kertomusvuonna. Suomen Kuluttajaliitossa valmistellut talousaiheet olivat jälleen esillä myös valtakunnallisissa Abi-Fakta-, Ammatti-Fakta- ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja ne jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Kertomusvuonna osallistuttiin Lapsimessuille Helsingin Messukeskuksessa ja siellä esiteltiin Napposen pelejä ja muuta talousaiheista materiaalia. Lapsimessuilla kävi messuvierasta. Lisäksi vierailtiin Suomen Lasten Parlamentin täysistunnossa Jyväskylässä ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan luona neuvottelemassa tulevista yhteistyömahdollisuuksista. 7

10 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen haasteena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kuluttajat elintarvikeviidakossa -projekti jatkui suunnitelmien mukaisesti vuoden 2008 ajan. Projektimateriaalina tuotettuja esitteitä ja terveellisten valintojen opaskortteja painettiin vuoden loppuun mennessä seuraavia määriä: esite kpl, opaskortti kpl. Tilauksia tuli läpi koko vuoden. Kaikki pakkausmerkintämateriaali tehtiin myös ruotsinkielisenä. Hyvät eväät -hanke jatkui vuoden 2008 ajan. Liitto antoi Eväsmiehille koulutusta ravitsemuksen perusasioista ja miehet kiersivät ympäri Suomea puhumassa terveellisistä elämäntavoista, paremmista ruokavalinnoista ja liikunnan tärkeydestä. Vuoden loppuun mennessä Eväsmiehet olivat tavanneet yhteensä rakentajaa henkilökohtaisesti luennoilla rakennusalan ammattikouluissa, rakennustyömailla ja muissa rakennusalan tapahtumissa. Kesäkuussa Suomen Sydänliitto antoi Sydänterveyden edistäjän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon Eväsmiehet Jarmo Salo Haukiputaalta, Lauri Haikola Siilinjärveltä ja Marko NäykSuomen Kuluttajaliiton ki Lapualta ja Rakennusliiton Hyvät eväät -kampanjalle. Maaliskuussa 2008 julkistettiin Napposen eväät -nettipeli, jonka tarkoituksena on hauskalla tavalla opastaa lapsia ja nuoria päivän aikana tapahtuviin, entistä parempiin ruokavalintoihin. Napposen peliä markkinoitiin huhtikuussa Helsingin Lapsimessuilla, joiden kävijämäärä oli henkilöä. Oli ilahduttavaa havaita, että muutamat messuvieraat jo tunnistivat Napposen spontaanisti. 8

11 Elokuussa tehtiin mittava suorapostitus kotitalousopettajille, terveydenhoitajille ja ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenille. Lähes viidelle tuhannelle ruoka- ja terveysalan ammattilaiselle postitettiin Tiedätkö mitä haukkaat -esite, Terveiden valintojen opaskortti ja Pelaa Napposen kanssa -esite. Yhteistyössä Arktiset Aromit ry:n kanssa toteutettiin Terve valinta -kampanja, jolla syyskuun ajan pyrittiin saamaan lisää terveellisten ja kotimaisten tuotteiden tarjontaa päivittäistavarakauppoihin. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Kampanjan palautteiden arviointi siirtyi seuraavaan vuoteen. Marraskuussa 2008 järjestettiin liiton jäsenistölle toimintaseminaari, jonka aiheena olivat elintarvikkeet ja ravitsemus. Seminaarissa pidettiin suola- ja sokerikoulu ; ryhmissä maisteltiin eri elintarvikkeita ja pohdittiin, kuinka paljon suolaa tai sokeria niihin sisältyi. Pakkausten helppoa avattavuutta arvioitiin myös ja perehdyttiin elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Joulukuussa aloitettiin kiertueet Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloihin aiheena elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Kuluttajat elintarvikeviidakossa -hankkeen ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Erityisiksi aiheiksi vuonna 2008 nousivat ruuan kuluttajainformaation antaminen pakkauksissa Euroopan unionin tasolla, ruuan turvallisuus, geenimuuntelu ja ruuan eettisyys. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. 9

12 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Alkuvuodesta Suomen Kuluttajaliitto osallistui vuoden 2008 Lääkäripäivien julistenäyttelyyn. Julisteemme aiheena oli epäeettinen lääkemarkkinointi, minkä kitkemiseksi liitto teki laajaa yhteistyötä. Edellisenä vuonna kansainvälinen kuluttajajärjestö Consumers International oli valinnut Suomen Kuluttajaliiton maailmanlaajuisen hankkeen asiantuntijaryhmään epäeettisen lääkemarkkinoinnin selvittämiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kertomusvuonna liitto jatkoi esimerkkien keräämistä kuluttajiin kohdistuvasta reseptilääkkeiden mainonnasta sekä lääkäreille suunnatusta harhaanjohtavasta lääkemarkkinoinnista. Liitto raportoi havainnoistaan lääkeyritysten yhteiskuntavastuuta tutkivalle Consumers Internationalille. Lisäksi liitossa hahmoteltiin keinoja laittoman lääkemainonnan ehkäisemiseksi ja puolueettoman lääketiedon jakamiseksi kuluttajille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuluttajan oikeuksien päivän viettoon liittyi lääkeseminaari Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta? Aihetta pohdittiin Suomen Kuluttajaliiton, Lääkärin Sosiaalisen Vastuun ja Stakesin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Toimintavuonna päivitettiin Suomen Kuluttajaliiton terveysaiheisia kotisivuja. Sivuilta löytyi lääkkeiden käyttäjän muistilista; tietoa lääkkeiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta, niiden hinnoista ja korvattavuudesta sekä lääkevaihdosta ja ikääntyvien lääkehoidosta. Sivuilla oli kysymyksiä ja vinkkejä eettiselle apteekkituotteiden kuluttajalle. Lääketeollisuus ry:lle annettiin lausunto luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuttiin Euroopan komission potilasinformaatiota koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomen Kuluttajaliitto halusi säilyttää lääkeinformaation antamisen puolueettomilla asiantuntijatahoilla lääkeyritysten mainonnan sijaan. Kertomusvuonna terveyspalvelujen toiminta-alueelle oli mahdollista palkata toimihenkilö vain toukokuun loppuun asti. Epäonnistuminen Raha-automaattiyhdistykselle jätetyn projektianomuksen suhteen pakotti liiton luopumaan terveyspalvelujen asiantuntijasta kesken vilkkaan toiminnan. 10

13 Suomen Kuluttajaliitto esitteli tavoitteitaan tammikuussa järjestetyillä lääkäripäivillä tällä posterilla. 11

14 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuoden päähankkeena oli Edullisesti ja eettisesti! Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonnan käynnistäminen Suomessa. Projekti toteutettiin Palkansaajasäätiön taloudellisen tuen turvin. Puhelinneuvonnan lisäksi hankkeeseen kuului luentoja ja esiintymisiä, sähköisen neuvontamateriaalin tuottamista, eettisen kuluttamisen nettisivujen ylläpitämistä sekä mediassa esiintymistä. Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonta aloitettiin tammikuussa. Kuluttajilla oli mahdollisuus soittaa neuvontanumeroon ja jättää kysymyksensä ja yhteystietonsa puhelinvastaajaan. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse. Vastaus pyrittiin antamaan mahdollisimman pian, korkeintaan kahden arkipäivän sisällä. Tietoa ja vastauksia kuluttajien kysymyksiin etsittiin luotettavien suomalaisten tutkimuslaitosten ja suurten kansalaisjärjestön tuottamasta aineistosta. Projektin aikana kuluttajilta myös kysyttiin, mitä he haluaisivat tietää eettisestä kuluttamisesta. Kyselyjä tehtiin kirjastoissa ja oppilaitoksissa. Saadun palautteen perusteella koottiin keskeiset kysymykset ja vastaukset yhteen. Tarkoituksena oli julkaista aineisto myöhemmin ja saada se muun muassa kuluttajaneuvojien sekä koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Puhelinneuvontaprojektin tarkoituksena oli myös kehittää uusia tiedotusväyliä. Koska nuoret haluavat usein tiedon lisäksi myös toimintaa, hankkeen aikana luotiin erityinen eettiseen matkailuun liittyvä peli Napposen retket (www.eettinenvalinta.fi/ napposenretket). Pelissä kysytään joukko kysymyksiä, joihin vastaamalla voi sekä testata omia tietojaan että oppia uutta. Yhteistyössä Scandic- hotelliketjun kanssa arvottiin kolmen kuukauden välein kaikkien vastaajien kesken hotelliviikonloppu suomalaisessa joutsenmerkityssä hotellissa. Napposen retket -matkailu- 12

15 visa houkutteli yli pelaajaa puolen vuoden aikana. Siten monen kuluttajan tietämys matkailuun liittyvistä eettisistä kysymyksistä karttui. Eri puolilta Suomea vuoden aikana tulleet luentopyynnöt osoittivat, että useissa yhdistyksissä pidetään eettisen kuluttamisen kysymyksiä ja tietämystä tärkeänä. Koska ei ollut mahdollista matkustaa kaikkialle, asetettiin tavoitteeksi sellaisen materiaalin luominen, joka palvelisi kaikkia kiinnostuneita yhdistyksiä ja kuluttajia ympäri maata. Näin syntyi ajatus neuvontavideosta, jossa pureudutaan kuluttajia usein askarruttaviin kysymyksiin. Videon teemaksi valikoituivat muutamat yleiset pakkausmerkinnät, joiden taustoja ja myöntämisperusteita haluttiin selventää. Pakkausmerkintävideossa esitellään muun muassa Reilun Kaupan merkki, Luomumerkki, Hyvää Suomesta merkki ja Sydänmerkki. Neuvontavideo valmistui aivan toimintavuoden lopussa, joten sen julkaiseminen jäi seuraavaan vuoteen. Vuoden aikana järjestettiin eettisen kuluttamisen tilaisuuksia Helsingissä, Kotkassa, Porissa ja Oulussa, monissa useampia. Tilaisuuksissa tavattiin satoja kuluttajia ja vastattiin heitä askarruttaviin kysymyksiin. Monet näistä kysymyksistä ja vastauksista liitettiin myöhemmin julkaistavaan aineistoon. Vuoden 2008 aikana Suomen Kuluttajaliitolla oli yhteensä 131 eettiseen kuluttamiseen liittyvää lehdistöosumaa, joiden yhteenlaskettu levikki on yli 9,57 miljoonaa. 13

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Suomen kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi katsottiin tarvittavan jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2008 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Asumiseen liittyvät tilaisuudet, erityisesti asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet olivat suositasunto-osakeyhtiöiden putkiremontteja käsittelevät tilaisuudet olivat erityisen suo- tuja. Eettiseen kuluttasittuja kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. miseen liittyviä luentoja järjestettiin eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin pakkausmerkintöjä ja lääkkeiden markkinointia käsitteleviä tilaisuuksia. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Järjestöväelle järjestetty tietotekniikan koulutus jatkui vielä alkuvuoden aikana. Vuoden aikana paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen tekemisessä ja moni yhdistys saikin omat sivunsa kaikkien nähtäville. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivä oli lauantaina 15. maaliskuuta. Sekä liitto että paikallisyhdistykset järjestivät päivään liittyviä tilaisuuksia koko edeltävän viikon ajan. Maanantaina 9.3. esiteltiin Napposen eväät- ja Napposen rahat -pelit liiton 14

17 toimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Keskiviikkona oli Vaasassa korjausrakentamista ja torstaina Kouvolassa pakkausmerkintöjä käsittelevä yleisötilaisuus. Perjantaina liitto järjesti yhdessä Lääkärien sosiaalinen vastuu ry:n ja Stakesin kanssa seminaarin Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta. Vuoden 2008 toimintaseminaari järjestettiin Helsingissä Toimintaseminaarin aiheena olivat elintarvikkeet ja niiden pakkaukset. Luentojen lisäksi seminaariin osallistujilla oli tilaisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola-, sokeri- ja rasvakoulussa sekä tarkastella itse elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Paikalla olijat osallistuivat myös keskusteluun innokkaasti. Liitto osallistui Porissa heinäkuussa järjestettyyn Suomi-Areena tapahtumaan ja joulukuussa Kuopiossa järjestetyille joulumessuille yhdessä paikallisen kuluttajayhdistysten kanssa. Tapahtumissa esiteltiin liiton ja paikallisyhdistyksen toimintaa ja Porissa ohessa oli kuluttajasuunnistus eli kuluttaja-aiheinen tietokilpailu, jossa kilpailijat kiersivät rastilta toiselle ja vastasivat eri liiton eri toimialueita koskeviin kysymyksiin. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen palveluun. Toimintavuonna jäsenmäärä ei lisääntynyt. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen viime vuotisella tasolla. Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana kerran pohtimaan yhteisiä asioita. Liiton uuden puheenjohtajan aloitteesta toimintaryhmät kehittivät uusia toimintamalleja järjestötyön kehittämiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Edunvalvonnassa paikallisyhdistykset ja alueyhdyshenkilöt toimivat aktiivisesti vastustettaessa EU:n suunnittelemaa kuluttajasuojan uudistamista. Liitto valmisteli paikallisyhdistyksen kanssa mielipidekirjoituksen, jota alueyhdistyshenkilöt levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Lisäksi monet paikallisyhdistykset tukivat liiton aloittamaa nimien keräämistä uudistusta vastustavaan nettiadressiin keräämällä nimiä paperille. 15

18 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Kertomusvuonna Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti jälleen huomiota siihen, että EU:n kuluttajapolitiikassa usein sisämarkkinoiden toimivuutta korostetaan näkyvästi silloinkin kun varsinaisena asiana ovat kuluttajapoliittiset tavoitteet. Liiton näkemyksen mukaan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista heikentäisi toteutuessaan merkittävästi suomalaisen kuluttajan asemaa. Ylipäänsä ehdotus poistaisi jäsenmaiden mahdollisuuden ylläpitää EU:n säädöksiä korkeampaa kuluttajansuojaa. Kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Vuonna 2008 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä, elintarvikkeita ja ravitsemusta sekä terveyttä koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen liitto BEUC (The European Consumers Organisation/Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Euroopan tasolla keskeisiä kysymyksiä olivat aikaisemmin mainittu direktiivi kuluttajan oikeuksista, ryhmäkanne, finanssikriisin seuraukset kuluttajille ja energiakysymykset. Verkkovierailusta kuluttajille aiheutuvat kustannukset puhuttivat jäsenmaiden edustajia. Elintarvikeasioissa esille nousivat elintarvikkeiden päällysmerkintäasiat, liikalihavuuden syyt ja toimenpiteet sen estämiseksi sekä lapsiin kohdistettu elintarvikemarkkinointi. Kansainvälisiltä ruokaskandaaleilta ei vältytty tänäkään kertomusvuonna; markkinoilta löytyi kiinalaista, melamiinia sisältävää maitoa ja muita elintarvikkeita sekä irlantilaista dioksiinilla saastunutta sianlihaa. Ukrainasta oli Euroopan sisämarkkinoille päätynyt mineraaleja sisältävää auringonkukkaöljyä. 16

19 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu edellisenä vuonna, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Sivujen tarjoaman hyödyllisen tiedon ohella niillä voi keskustella ajankohtaisista aiheista, seurata vaihtuvia kuluttajakysymyksiä ja kertoa omista kokemuksistaan kuluttajana. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Liiton julkaisemat kannanotot koottiin kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisättiin entisestään tuottamalla kolme Napposen peliä: Napposen eväät, Napposen rahat ja Napposen retket. Tiedotusvälineet kertoivat toimintavuoden aikana useaan otteeseen liiton nettipeleistä, ja niillä vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Liiton sivuilla saattoi myös allekirjoittaa vetoomuksen suomalaisen kuluttajasuojan säilyttämisen puolesta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kuluttajan Nappo -lehteä parannettiin edelleen saadun palautteen pohjalta. Projektirahoituksen turvin lehden sivumäärää pystyttiin ensimmäisen numeron jälkeen kasvattamaan kahdeksalla sivulla, joten sivumääräksi tuli 32. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat eettinen kuluttaminen, esteettömyys ja erityisryhmien tarpeet, asumisen ja rakentamisen kysymykset sekä kilpailu. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä 937 kertaa. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli yli 54 miljoonaa kappaletta. Lisäksi liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. Näistä syntyi nelisenkymmentä mediaosumaa, joiden aiheina olivat muun muassa EU:n kuluttajansuojalaki, ryhmäkanne, asuntojen kauppa, asuntolainojen korot, torihinnat, ruoan arvonlisävero, eettiset kuluttajavalinnat ja elintarvikkeiden päällysmerkinnät. 17

20 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Suomen Kuluttajaliiton hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin yhteisillä virkistyspäivillä ja liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Syyskuussa Suomen Kuluttajaliiton hallituksen edustajat ja toimiston asiantuntijat kävivät tapaamassa eduskunnan talousvaliokuntaa. Kuvassa talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas ja Kuluttajaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru. Suomen Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa hyvin. Harkinnanvarainen valtioapu pystyttiin pitämään lähes edellisen vuoden tasolla, ollen nyt euroa. Projektirahoituksen määrä kasvoi jonkin verran edellisen vuoden eurosta ja oli nyt euroa. Suurimmat projektirahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja Asumisasioiden neuvontahankkeelle. Erityisosaamisen myynti nousi edellisvuoden eurosta euroon. Lisäys aiheutui asiantuntijakirjoituksista teokseen Tiedä oikeutesi, pidä puolesi. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2008 olivat ,76 euroa ja toimintakulut ,79 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 2 419,97 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,54. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 18

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen Aika 24.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta, naruportintie 68 02860 Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 85/2010 vp Tiistai 16.11.2010 kello 12.15-13.20 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok (1 4, 5 osittain) jäs. Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd (9 osittain,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio

Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 02.11.2016 VM111:00/2016 Sijoitusrahastolainsäädännön uudistaminen -arviomuistio Johdanto Sijoitusrahastolaki (48/1999) on tullut voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PRINTIN HINNASTO 2016

PRINTIN HINNASTO 2016 PRINTIN HINNASTO 2016 SANOMALEHDET 2,5 miljoonaa lukijaa VERKKOSIVUSTOT 2,4 miljoonaa kävijää viikottain MOBIILI Yli 2,0 TABLETTI Yli 240 000 lukijaa viikottain miljoonaa kävijää viikottain VIDEO Yli 1

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana

ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-asetus infrastruktuurien säädöspohjana ja toiminnan ohjaajana ERIC-ASETUKSEN TAUSTAA Komission työpaja "Legal forms of research infrastructures of pan- European interest", maaliskuu 2006 Asia nostettiin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot