Suomen Kuluttajaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 17 Viestintä ja julkisuus 18 Henkilöstö ja hallinto 18 Liiton talous LIITTEET 20 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 21 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 21 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 21 Liiton henkilökunta 22 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 23 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 24 Suomen Kuluttajaliiton edustukset 27 Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2008 antamat lausunnot 1

4 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 Kertomusvuosi oli kunnallisvaalivuosi. Suomen Kuluttajaliitto nosti vaalivuoden teemoiksi kuluttajiin vaikuttavat kaavoituksen ja rakentamisen suunnitelmat. Kuluttajan kannalta näkyvimmät päätökset liittyvät kauppakeskuksiin ja suurmyymälöihin. Niiden rakentamisen vaikutukset ulottuvat laajalti kuluttajien saatavilla oleviin palveluihin. Suomen Kuluttajaliitto kannusti paikallisyhdistyksiään nostamaan esiin oman alueensa palveluihin ja niiden sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden mittaan koko yhteiskunnassa käytiin näistä asioista vilkasta keskustelua, kun yhä uusia kaupan suurhankkeita tuli tietoon. Matti Vanhasen toisen hallituksen kuluttajapoliittinen ohjelma valmistui kertomusvuonna. Sen mukaan kuluttajapolitiikan perustehtävä on varmistaa Suomen korkea kuluttajansuojan taso, ja kuluttajien tulee voida luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Lokakuussa Euroopan komissio antoi ehdotuksensa uudeksi direktiiviksi kuluttajan oikeuksista. Ehdotuksen toteutuminen Suomen Kuluttajaliitto oli mukana heinäkuussa Porissa järjestetyssä Suomi-Areena merkitsisi suomalaisen tapahtumassa. kuluttajansuojan tason merkittävää heikentymistä. Suomen Kuluttajaliitto kampanjoi kertomusvuonna aktiivisesti näitä heikennyksiä vastaan. Uudessa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa todettiin myös, että vahva kansallinen kuluttajaliike on tärkeä hyvin toimiville kansallisille markkinoille. Siksi kuluttaja- ja kansalaisjärjestöille on turvattava riittävät toimintamahdollisuudet. Suomen Kuluttajaliiton valtionavut pysyivät kuitenkin kertomusvuonna yhä vuoden 1992 tasolla. Eduskunta sen sijaan lisäsi vuoden 2008 talousarvioon euroa kuluttajatoimintaan, josta ohjattiin Suomen Kuluttajaliitolle. Euroopan sisämarkkinoilla liikkuvista vaarallisista elintarvikkeista ja muista kuluttajatuotteista kantautui huolestuttavia uutisia koko kertomusvuoden ajan. Alkuvuonna puheen aiheena oli erityisesti kiinalaisten lelujen vaarallisuus. Vuoden lopulla esille 2

5 nousivat kiinalaista maitoa tai maitovalmisteita sisältävien elintarvikkeiden melamiini ja irlantilainen dioksiinilla saastunut sianliha. Suomen Kuluttajaliitto sai elintarvikkeiden turvallisuuskysymyksiin keskeisen vaikuttamisen paikan, kun liiton pääsihteeri valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Onko EU:ssa turvallista olla kuluttaja? Näin kysyttiin Suomen Kuluttajaliiton ja Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämässä tilaisuudessa elokuussa. EU:n kuluttajaasioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Tilaisuuden aluksi Suomen Kuluttajaliiton asiantuntijat keskustelivat tuoteturvallisuuteen ja elintar- Marraskuussa järjestettiin Helsingissä toimintaseminaari. Osallistujilla oli mahdolvikkeiden turvallisuu- lisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola- ja sokerikoulussa. teen liittyvistä aiheista. Kaikki liiton asiantuntijat olivat myöhemmin yleisön tavattavissa tässä tilaisuudessa, joka järjestettiin Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä. Lokakuussa OECD:n edustajat suorittivat lainsäädäntötyöhön ja parempaan sääntelyyn liittyvän maakuulemisen Suomessa. Myös Suomen Kuluttajaliiton edustajia haastateltiin OECD:n ja Euroopan komission yhteisessä hankkeessa, joka käsittää EU:n viisitoista alkuperäistä jäsenmaata. Hankkeen tarkoituksena on arvioida jokaisen maan käytäntöjä suhteessa paremmasta sääntelystä annettuihin ohjeisiin. OECD antaa Suomen osalta selvityksen maan hallitukselle keväällä Sinikka Turunen pääsihteeri 3

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Syksyn 2007 aikana kirjoitettu vuokraopas julkaistiin keväällä. Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 471. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien neuvonnan koordinoimiseksi järjestimme helmikuussa eri tahojen yhteistyötä kartoittavan ja tiivistävän seminaarin. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa kahdeksan koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Liiton lehden, Kuluttajan Napon, yksi numero paneutui erityisesti asumisasioihin. Kuluttajaneuvontaa annettiin jäsenille maksutta puhelimitse ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Muille neuvontaa annettiin maksullisessa neuvontanumerossa. Vihdin ja Karkkilan asukkaille annettiin kuluttajaneuvontaa puhelimitse sopimuksen mukaisesti. Vuosi 2008 jäi tämän neuvonnan viimeiseksi kuluttajaneuvonnan siirryttyä valtion tehtäväksi vuoden 2009 alussa. Paikallisyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, aihealueina olivat asuntokaupat sekä putkiremontti asunto-osakeyhtiön osakkaan näkökulmasta. Erityisen suosittuja olivat putkiremonttia käsittelevät tilaisuudet, kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. Liiton asiantuntijat osallistuivat Valittujen Palojen julkaiseman Tiedä oikeutesi, pidä puolesi -kirjan tekemiseen kirjoittamalla siihen asumista ja kuluttajansuojaa käsittelevät luvut. Syyskuussa julkaistu kannanotto, jossa tyrmättiin pankkien aikeet nostaa yksipuolisesti lainakorkoja, sai runsaasti julkisuutta. Keväällä osallistuimme valtioneuvoston uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmisteluun. Toukokuussa järjestettiin keskustelutilaisuus uudesta kuluttajapoliittisesta ohjelmasta 4

7 Tilaisuudessa esiteltiin uutta kuluttajapoliittista ohjelmaa ja käytiin siitä keskustelua. EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva vieraili Helsingissä elokuussa. Järjestimme yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa liiton asiantuntijat haastattelivat häntä ja kansalaisilla oli tilaisuus esittää hänelle kysymyksiä. Syksyllä Euroopan unionin komissio antoi esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi. Toimme esiin kantamme, jonka mukaan esitys uhkaa romuttaa suomalaisen kuluttajansuojan tason. Samalla aloimme kerätä nimiä uudistusta vastustavaan nettiadressiin, johon ehti vuoden loppuun mennessä kertyä yli nimeä. Lisäksi monet paikalliset kuluttajayhdistykset keräsivät nimiä paperille. Paikallisyhdistysten kanssa valmisteltiin myös mielipidekirjoitus, jota nämä levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Elokuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastaili yleisön kysymyksiin. Kuvassa Kunevan apulaiskabinettipäällikkö Kristian Hedberg, komissaari Kuneva, Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri sekä Suomen Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksupalvelua, palveludirektiiviä sekä tavaroiden ja palvelusten turvallisuutta koskevien säännösten uudistaminen sekä asunto-osakeyhtiölainsäädännön kokonaisuudistus. Olimme mukana myös niin sanottuja pikavippejä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Tietoyhteiskuntahankkeissa olimme mukana antamalla lausuntoja, painopisteenä oli tavoite laajakaistayhteyksien turvaamiseksi kaikille suomalaisille. 5

8 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmässä oli seitsemän liiton hallituksen ja neljä jäsenjärjestöjen nimeämää jäsentä sekä kuusi ryhmän kutsumaa asiantuntijajäsentä, jotka edustivat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia, Tilastokeskusta ja Veronmaksajain Keskusliittoa. Toimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen ja muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin seuraavat kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät, joiden pohjalta käytiin keskustelut: Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kysymykset, viestintäpäällikkö Pekka Tiusanen, Energiateollisuus ry sekä Kuluttajahintojen viimeaikainen kehitys, kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen, Tilastokeskus Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalla ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Ulkomaisista yhteistyötahoista eniten yhteyksiä oli Euroopan kuluttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja, erityisesti kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon nousseita elintarvikkeiden hintoja. Suomen Kuluttajaliitto esitteli Napposen pelejä ja muuta liiton aineistoa huhtikuussa Helsingissä järjestetyillä lapsimessuilla. 6

9 Lasten ja nuorten talouskasvatus Kuluttajan talousneuvontaan liittyen kertomusvuonna julkaistiin Napposen rahat -peli opetusministeriön tuella. Kultsi Napponen on Suomen Kuluttajaliitossa luotu, hauska pieni hahmo, jonka avulla opastetaan lapsia ja nuoria tiedostavan kuluttamisen pariin. Verkossa pelattava pelikokonaisuus koostuu useasta pienemmästä pelistä, joiden avulla pelaaja voi testata omaan talouteen liittyviä tietojaan. Peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa. Peli on suunnattu vuotiaille ja kaikille kiinnostuneille. Kultsi Napponen Napposen rahat -peli (www.kuluttajaliitto.fi/napposenrahat) täydentää Suomen Kuluttajaliiton talouskasvatukseen liittyvää materiaalia, lapsille suunnattua Talousaapista (www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen) sekä nuorille tarkoitettuja Valtti-sivuja (www.kuluttajaliitto.fi/valtti). Niiden tietoja päivitettiin kertomusvuonna. Suomen Kuluttajaliitossa valmistellut talousaiheet olivat jälleen esillä myös valtakunnallisissa Abi-Fakta-, Ammatti-Fakta- ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja ne jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Kertomusvuonna osallistuttiin Lapsimessuille Helsingin Messukeskuksessa ja siellä esiteltiin Napposen pelejä ja muuta talousaiheista materiaalia. Lapsimessuilla kävi messuvierasta. Lisäksi vierailtiin Suomen Lasten Parlamentin täysistunnossa Jyväskylässä ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan luona neuvottelemassa tulevista yhteistyömahdollisuuksista. 7

10 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen haasteena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kuluttajat elintarvikeviidakossa -projekti jatkui suunnitelmien mukaisesti vuoden 2008 ajan. Projektimateriaalina tuotettuja esitteitä ja terveellisten valintojen opaskortteja painettiin vuoden loppuun mennessä seuraavia määriä: esite kpl, opaskortti kpl. Tilauksia tuli läpi koko vuoden. Kaikki pakkausmerkintämateriaali tehtiin myös ruotsinkielisenä. Hyvät eväät -hanke jatkui vuoden 2008 ajan. Liitto antoi Eväsmiehille koulutusta ravitsemuksen perusasioista ja miehet kiersivät ympäri Suomea puhumassa terveellisistä elämäntavoista, paremmista ruokavalinnoista ja liikunnan tärkeydestä. Vuoden loppuun mennessä Eväsmiehet olivat tavanneet yhteensä rakentajaa henkilökohtaisesti luennoilla rakennusalan ammattikouluissa, rakennustyömailla ja muissa rakennusalan tapahtumissa. Kesäkuussa Suomen Sydänliitto antoi Sydänterveyden edistäjän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon Eväsmiehet Jarmo Salo Haukiputaalta, Lauri Haikola Siilinjärveltä ja Marko NäykSuomen Kuluttajaliiton ki Lapualta ja Rakennusliiton Hyvät eväät -kampanjalle. Maaliskuussa 2008 julkistettiin Napposen eväät -nettipeli, jonka tarkoituksena on hauskalla tavalla opastaa lapsia ja nuoria päivän aikana tapahtuviin, entistä parempiin ruokavalintoihin. Napposen peliä markkinoitiin huhtikuussa Helsingin Lapsimessuilla, joiden kävijämäärä oli henkilöä. Oli ilahduttavaa havaita, että muutamat messuvieraat jo tunnistivat Napposen spontaanisti. 8

11 Elokuussa tehtiin mittava suorapostitus kotitalousopettajille, terveydenhoitajille ja ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenille. Lähes viidelle tuhannelle ruoka- ja terveysalan ammattilaiselle postitettiin Tiedätkö mitä haukkaat -esite, Terveiden valintojen opaskortti ja Pelaa Napposen kanssa -esite. Yhteistyössä Arktiset Aromit ry:n kanssa toteutettiin Terve valinta -kampanja, jolla syyskuun ajan pyrittiin saamaan lisää terveellisten ja kotimaisten tuotteiden tarjontaa päivittäistavarakauppoihin. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Kampanjan palautteiden arviointi siirtyi seuraavaan vuoteen. Marraskuussa 2008 järjestettiin liiton jäsenistölle toimintaseminaari, jonka aiheena olivat elintarvikkeet ja ravitsemus. Seminaarissa pidettiin suola- ja sokerikoulu ; ryhmissä maisteltiin eri elintarvikkeita ja pohdittiin, kuinka paljon suolaa tai sokeria niihin sisältyi. Pakkausten helppoa avattavuutta arvioitiin myös ja perehdyttiin elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Joulukuussa aloitettiin kiertueet Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloihin aiheena elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Kuluttajat elintarvikeviidakossa -hankkeen ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Erityisiksi aiheiksi vuonna 2008 nousivat ruuan kuluttajainformaation antaminen pakkauksissa Euroopan unionin tasolla, ruuan turvallisuus, geenimuuntelu ja ruuan eettisyys. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. 9

12 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Alkuvuodesta Suomen Kuluttajaliitto osallistui vuoden 2008 Lääkäripäivien julistenäyttelyyn. Julisteemme aiheena oli epäeettinen lääkemarkkinointi, minkä kitkemiseksi liitto teki laajaa yhteistyötä. Edellisenä vuonna kansainvälinen kuluttajajärjestö Consumers International oli valinnut Suomen Kuluttajaliiton maailmanlaajuisen hankkeen asiantuntijaryhmään epäeettisen lääkemarkkinoinnin selvittämiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kertomusvuonna liitto jatkoi esimerkkien keräämistä kuluttajiin kohdistuvasta reseptilääkkeiden mainonnasta sekä lääkäreille suunnatusta harhaanjohtavasta lääkemarkkinoinnista. Liitto raportoi havainnoistaan lääkeyritysten yhteiskuntavastuuta tutkivalle Consumers Internationalille. Lisäksi liitossa hahmoteltiin keinoja laittoman lääkemainonnan ehkäisemiseksi ja puolueettoman lääketiedon jakamiseksi kuluttajille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuluttajan oikeuksien päivän viettoon liittyi lääkeseminaari Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta? Aihetta pohdittiin Suomen Kuluttajaliiton, Lääkärin Sosiaalisen Vastuun ja Stakesin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Toimintavuonna päivitettiin Suomen Kuluttajaliiton terveysaiheisia kotisivuja. Sivuilta löytyi lääkkeiden käyttäjän muistilista; tietoa lääkkeiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta, niiden hinnoista ja korvattavuudesta sekä lääkevaihdosta ja ikääntyvien lääkehoidosta. Sivuilla oli kysymyksiä ja vinkkejä eettiselle apteekkituotteiden kuluttajalle. Lääketeollisuus ry:lle annettiin lausunto luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuttiin Euroopan komission potilasinformaatiota koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomen Kuluttajaliitto halusi säilyttää lääkeinformaation antamisen puolueettomilla asiantuntijatahoilla lääkeyritysten mainonnan sijaan. Kertomusvuonna terveyspalvelujen toiminta-alueelle oli mahdollista palkata toimihenkilö vain toukokuun loppuun asti. Epäonnistuminen Raha-automaattiyhdistykselle jätetyn projektianomuksen suhteen pakotti liiton luopumaan terveyspalvelujen asiantuntijasta kesken vilkkaan toiminnan. 10

13 Suomen Kuluttajaliitto esitteli tavoitteitaan tammikuussa järjestetyillä lääkäripäivillä tällä posterilla. 11

14 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuoden päähankkeena oli Edullisesti ja eettisesti! Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonnan käynnistäminen Suomessa. Projekti toteutettiin Palkansaajasäätiön taloudellisen tuen turvin. Puhelinneuvonnan lisäksi hankkeeseen kuului luentoja ja esiintymisiä, sähköisen neuvontamateriaalin tuottamista, eettisen kuluttamisen nettisivujen ylläpitämistä sekä mediassa esiintymistä. Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonta aloitettiin tammikuussa. Kuluttajilla oli mahdollisuus soittaa neuvontanumeroon ja jättää kysymyksensä ja yhteystietonsa puhelinvastaajaan. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse. Vastaus pyrittiin antamaan mahdollisimman pian, korkeintaan kahden arkipäivän sisällä. Tietoa ja vastauksia kuluttajien kysymyksiin etsittiin luotettavien suomalaisten tutkimuslaitosten ja suurten kansalaisjärjestön tuottamasta aineistosta. Projektin aikana kuluttajilta myös kysyttiin, mitä he haluaisivat tietää eettisestä kuluttamisesta. Kyselyjä tehtiin kirjastoissa ja oppilaitoksissa. Saadun palautteen perusteella koottiin keskeiset kysymykset ja vastaukset yhteen. Tarkoituksena oli julkaista aineisto myöhemmin ja saada se muun muassa kuluttajaneuvojien sekä koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Puhelinneuvontaprojektin tarkoituksena oli myös kehittää uusia tiedotusväyliä. Koska nuoret haluavat usein tiedon lisäksi myös toimintaa, hankkeen aikana luotiin erityinen eettiseen matkailuun liittyvä peli Napposen retket (www.eettinenvalinta.fi/ napposenretket). Pelissä kysytään joukko kysymyksiä, joihin vastaamalla voi sekä testata omia tietojaan että oppia uutta. Yhteistyössä Scandic- hotelliketjun kanssa arvottiin kolmen kuukauden välein kaikkien vastaajien kesken hotelliviikonloppu suomalaisessa joutsenmerkityssä hotellissa. Napposen retket -matkailu- 12

15 visa houkutteli yli pelaajaa puolen vuoden aikana. Siten monen kuluttajan tietämys matkailuun liittyvistä eettisistä kysymyksistä karttui. Eri puolilta Suomea vuoden aikana tulleet luentopyynnöt osoittivat, että useissa yhdistyksissä pidetään eettisen kuluttamisen kysymyksiä ja tietämystä tärkeänä. Koska ei ollut mahdollista matkustaa kaikkialle, asetettiin tavoitteeksi sellaisen materiaalin luominen, joka palvelisi kaikkia kiinnostuneita yhdistyksiä ja kuluttajia ympäri maata. Näin syntyi ajatus neuvontavideosta, jossa pureudutaan kuluttajia usein askarruttaviin kysymyksiin. Videon teemaksi valikoituivat muutamat yleiset pakkausmerkinnät, joiden taustoja ja myöntämisperusteita haluttiin selventää. Pakkausmerkintävideossa esitellään muun muassa Reilun Kaupan merkki, Luomumerkki, Hyvää Suomesta merkki ja Sydänmerkki. Neuvontavideo valmistui aivan toimintavuoden lopussa, joten sen julkaiseminen jäi seuraavaan vuoteen. Vuoden aikana järjestettiin eettisen kuluttamisen tilaisuuksia Helsingissä, Kotkassa, Porissa ja Oulussa, monissa useampia. Tilaisuuksissa tavattiin satoja kuluttajia ja vastattiin heitä askarruttaviin kysymyksiin. Monet näistä kysymyksistä ja vastauksista liitettiin myöhemmin julkaistavaan aineistoon. Vuoden 2008 aikana Suomen Kuluttajaliitolla oli yhteensä 131 eettiseen kuluttamiseen liittyvää lehdistöosumaa, joiden yhteenlaskettu levikki on yli 9,57 miljoonaa. 13

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Suomen kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi katsottiin tarvittavan jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2008 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Asumiseen liittyvät tilaisuudet, erityisesti asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet olivat suositasunto-osakeyhtiöiden putkiremontteja käsittelevät tilaisuudet olivat erityisen suo- tuja. Eettiseen kuluttasittuja kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. miseen liittyviä luentoja järjestettiin eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin pakkausmerkintöjä ja lääkkeiden markkinointia käsitteleviä tilaisuuksia. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Järjestöväelle järjestetty tietotekniikan koulutus jatkui vielä alkuvuoden aikana. Vuoden aikana paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen tekemisessä ja moni yhdistys saikin omat sivunsa kaikkien nähtäville. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivä oli lauantaina 15. maaliskuuta. Sekä liitto että paikallisyhdistykset järjestivät päivään liittyviä tilaisuuksia koko edeltävän viikon ajan. Maanantaina 9.3. esiteltiin Napposen eväät- ja Napposen rahat -pelit liiton 14

17 toimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Keskiviikkona oli Vaasassa korjausrakentamista ja torstaina Kouvolassa pakkausmerkintöjä käsittelevä yleisötilaisuus. Perjantaina liitto järjesti yhdessä Lääkärien sosiaalinen vastuu ry:n ja Stakesin kanssa seminaarin Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta. Vuoden 2008 toimintaseminaari järjestettiin Helsingissä Toimintaseminaarin aiheena olivat elintarvikkeet ja niiden pakkaukset. Luentojen lisäksi seminaariin osallistujilla oli tilaisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola-, sokeri- ja rasvakoulussa sekä tarkastella itse elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Paikalla olijat osallistuivat myös keskusteluun innokkaasti. Liitto osallistui Porissa heinäkuussa järjestettyyn Suomi-Areena tapahtumaan ja joulukuussa Kuopiossa järjestetyille joulumessuille yhdessä paikallisen kuluttajayhdistysten kanssa. Tapahtumissa esiteltiin liiton ja paikallisyhdistyksen toimintaa ja Porissa ohessa oli kuluttajasuunnistus eli kuluttaja-aiheinen tietokilpailu, jossa kilpailijat kiersivät rastilta toiselle ja vastasivat eri liiton eri toimialueita koskeviin kysymyksiin. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen palveluun. Toimintavuonna jäsenmäärä ei lisääntynyt. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen viime vuotisella tasolla. Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana kerran pohtimaan yhteisiä asioita. Liiton uuden puheenjohtajan aloitteesta toimintaryhmät kehittivät uusia toimintamalleja järjestötyön kehittämiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Edunvalvonnassa paikallisyhdistykset ja alueyhdyshenkilöt toimivat aktiivisesti vastustettaessa EU:n suunnittelemaa kuluttajasuojan uudistamista. Liitto valmisteli paikallisyhdistyksen kanssa mielipidekirjoituksen, jota alueyhdistyshenkilöt levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Lisäksi monet paikallisyhdistykset tukivat liiton aloittamaa nimien keräämistä uudistusta vastustavaan nettiadressiin keräämällä nimiä paperille. 15

18 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Kertomusvuonna Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti jälleen huomiota siihen, että EU:n kuluttajapolitiikassa usein sisämarkkinoiden toimivuutta korostetaan näkyvästi silloinkin kun varsinaisena asiana ovat kuluttajapoliittiset tavoitteet. Liiton näkemyksen mukaan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista heikentäisi toteutuessaan merkittävästi suomalaisen kuluttajan asemaa. Ylipäänsä ehdotus poistaisi jäsenmaiden mahdollisuuden ylläpitää EU:n säädöksiä korkeampaa kuluttajansuojaa. Kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Vuonna 2008 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä, elintarvikkeita ja ravitsemusta sekä terveyttä koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen liitto BEUC (The European Consumers Organisation/Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Euroopan tasolla keskeisiä kysymyksiä olivat aikaisemmin mainittu direktiivi kuluttajan oikeuksista, ryhmäkanne, finanssikriisin seuraukset kuluttajille ja energiakysymykset. Verkkovierailusta kuluttajille aiheutuvat kustannukset puhuttivat jäsenmaiden edustajia. Elintarvikeasioissa esille nousivat elintarvikkeiden päällysmerkintäasiat, liikalihavuuden syyt ja toimenpiteet sen estämiseksi sekä lapsiin kohdistettu elintarvikemarkkinointi. Kansainvälisiltä ruokaskandaaleilta ei vältytty tänäkään kertomusvuonna; markkinoilta löytyi kiinalaista, melamiinia sisältävää maitoa ja muita elintarvikkeita sekä irlantilaista dioksiinilla saastunutta sianlihaa. Ukrainasta oli Euroopan sisämarkkinoille päätynyt mineraaleja sisältävää auringonkukkaöljyä. 16

19 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu edellisenä vuonna, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Sivujen tarjoaman hyödyllisen tiedon ohella niillä voi keskustella ajankohtaisista aiheista, seurata vaihtuvia kuluttajakysymyksiä ja kertoa omista kokemuksistaan kuluttajana. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Liiton julkaisemat kannanotot koottiin kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisättiin entisestään tuottamalla kolme Napposen peliä: Napposen eväät, Napposen rahat ja Napposen retket. Tiedotusvälineet kertoivat toimintavuoden aikana useaan otteeseen liiton nettipeleistä, ja niillä vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Liiton sivuilla saattoi myös allekirjoittaa vetoomuksen suomalaisen kuluttajasuojan säilyttämisen puolesta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kuluttajan Nappo -lehteä parannettiin edelleen saadun palautteen pohjalta. Projektirahoituksen turvin lehden sivumäärää pystyttiin ensimmäisen numeron jälkeen kasvattamaan kahdeksalla sivulla, joten sivumääräksi tuli 32. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat eettinen kuluttaminen, esteettömyys ja erityisryhmien tarpeet, asumisen ja rakentamisen kysymykset sekä kilpailu. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä 937 kertaa. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli yli 54 miljoonaa kappaletta. Lisäksi liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. Näistä syntyi nelisenkymmentä mediaosumaa, joiden aiheina olivat muun muassa EU:n kuluttajansuojalaki, ryhmäkanne, asuntojen kauppa, asuntolainojen korot, torihinnat, ruoan arvonlisävero, eettiset kuluttajavalinnat ja elintarvikkeiden päällysmerkinnät. 17

20 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Suomen Kuluttajaliiton hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin yhteisillä virkistyspäivillä ja liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Syyskuussa Suomen Kuluttajaliiton hallituksen edustajat ja toimiston asiantuntijat kävivät tapaamassa eduskunnan talousvaliokuntaa. Kuvassa talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas ja Kuluttajaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru. Suomen Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa hyvin. Harkinnanvarainen valtioapu pystyttiin pitämään lähes edellisen vuoden tasolla, ollen nyt euroa. Projektirahoituksen määrä kasvoi jonkin verran edellisen vuoden eurosta ja oli nyt euroa. Suurimmat projektirahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja Asumisasioiden neuvontahankkeelle. Erityisosaamisen myynti nousi edellisvuoden eurosta euroon. Lisäys aiheutui asiantuntijakirjoituksista teokseen Tiedä oikeutesi, pidä puolesi. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2008 olivat ,76 euroa ja toimintakulut ,79 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 2 419,97 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,54. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 18

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi KULUTTAJAN hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 2 /2008 www.kuluttajaliitto.fi MISTÄ KENKÄ PURISTAA? sivut 24 25 Kuluttajaministeri Tarja Cronbergin haastattelu Hankalat pakkaukset

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto. Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Pellervo-Seura. Reflex Blue

Pellervo-Seura. Reflex Blue Pellervo-Seura Reflex Blue 109. toimintavuosi 2008 Etuja jäsenille meille Suomessa, Pellervo-Seura ry Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2012 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto 1 Vuosikertomus 2012 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Finnish Food and Drink Industries Federation E linta rviketeollisuusliitto Vuosikertomus 2008

Elintarviketeollisuusliitto ry Finnish Food and Drink Industries Federation E linta rviketeollisuusliitto Vuosikertomus 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY Perustehtävä ETL luo jäsenyrityksilleen lisäarvoa parantamalla jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja elintarviketeollisuuden arvostusta. Visio Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot