Suomen Kuluttajaliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 17 Viestintä ja julkisuus 18 Henkilöstö ja hallinto 18 Liiton talous LIITTEET 20 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 21 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 21 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 21 Liiton henkilökunta 22 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 23 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 24 Suomen Kuluttajaliiton edustukset 27 Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2008 antamat lausunnot 1

4 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 Kertomusvuosi oli kunnallisvaalivuosi. Suomen Kuluttajaliitto nosti vaalivuoden teemoiksi kuluttajiin vaikuttavat kaavoituksen ja rakentamisen suunnitelmat. Kuluttajan kannalta näkyvimmät päätökset liittyvät kauppakeskuksiin ja suurmyymälöihin. Niiden rakentamisen vaikutukset ulottuvat laajalti kuluttajien saatavilla oleviin palveluihin. Suomen Kuluttajaliitto kannusti paikallisyhdistyksiään nostamaan esiin oman alueensa palveluihin ja niiden sijoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden mittaan koko yhteiskunnassa käytiin näistä asioista vilkasta keskustelua, kun yhä uusia kaupan suurhankkeita tuli tietoon. Matti Vanhasen toisen hallituksen kuluttajapoliittinen ohjelma valmistui kertomusvuonna. Sen mukaan kuluttajapolitiikan perustehtävä on varmistaa Suomen korkea kuluttajansuojan taso, ja kuluttajien tulee voida luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Lokakuussa Euroopan komissio antoi ehdotuksensa uudeksi direktiiviksi kuluttajan oikeuksista. Ehdotuksen toteutuminen Suomen Kuluttajaliitto oli mukana heinäkuussa Porissa järjestetyssä Suomi-Areena merkitsisi suomalaisen tapahtumassa. kuluttajansuojan tason merkittävää heikentymistä. Suomen Kuluttajaliitto kampanjoi kertomusvuonna aktiivisesti näitä heikennyksiä vastaan. Uudessa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa todettiin myös, että vahva kansallinen kuluttajaliike on tärkeä hyvin toimiville kansallisille markkinoille. Siksi kuluttaja- ja kansalaisjärjestöille on turvattava riittävät toimintamahdollisuudet. Suomen Kuluttajaliiton valtionavut pysyivät kuitenkin kertomusvuonna yhä vuoden 1992 tasolla. Eduskunta sen sijaan lisäsi vuoden 2008 talousarvioon euroa kuluttajatoimintaan, josta ohjattiin Suomen Kuluttajaliitolle. Euroopan sisämarkkinoilla liikkuvista vaarallisista elintarvikkeista ja muista kuluttajatuotteista kantautui huolestuttavia uutisia koko kertomusvuoden ajan. Alkuvuonna puheen aiheena oli erityisesti kiinalaisten lelujen vaarallisuus. Vuoden lopulla esille 2

5 nousivat kiinalaista maitoa tai maitovalmisteita sisältävien elintarvikkeiden melamiini ja irlantilainen dioksiinilla saastunut sianliha. Suomen Kuluttajaliitto sai elintarvikkeiden turvallisuuskysymyksiin keskeisen vaikuttamisen paikan, kun liiton pääsihteeri valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Onko EU:ssa turvallista olla kuluttaja? Näin kysyttiin Suomen Kuluttajaliiton ja Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämässä tilaisuudessa elokuussa. EU:n kuluttajaasioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Tilaisuuden aluksi Suomen Kuluttajaliiton asiantuntijat keskustelivat tuoteturvallisuuteen ja elintar- Marraskuussa järjestettiin Helsingissä toimintaseminaari. Osallistujilla oli mahdolvikkeiden turvallisuu- lisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola- ja sokerikoulussa. teen liittyvistä aiheista. Kaikki liiton asiantuntijat olivat myöhemmin yleisön tavattavissa tässä tilaisuudessa, joka järjestettiin Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä. Lokakuussa OECD:n edustajat suorittivat lainsäädäntötyöhön ja parempaan sääntelyyn liittyvän maakuulemisen Suomessa. Myös Suomen Kuluttajaliiton edustajia haastateltiin OECD:n ja Euroopan komission yhteisessä hankkeessa, joka käsittää EU:n viisitoista alkuperäistä jäsenmaata. Hankkeen tarkoituksena on arvioida jokaisen maan käytäntöjä suhteessa paremmasta sääntelystä annettuihin ohjeisiin. OECD antaa Suomen osalta selvityksen maan hallitukselle keväällä Sinikka Turunen pääsihteeri 3

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Syksyn 2007 aikana kirjoitettu vuokraopas julkaistiin keväällä. Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 471. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien neuvonnan koordinoimiseksi järjestimme helmikuussa eri tahojen yhteistyötä kartoittavan ja tiivistävän seminaarin. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa kahdeksan koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Liiton lehden, Kuluttajan Napon, yksi numero paneutui erityisesti asumisasioihin. Kuluttajaneuvontaa annettiin jäsenille maksutta puhelimitse ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Muille neuvontaa annettiin maksullisessa neuvontanumerossa. Vihdin ja Karkkilan asukkaille annettiin kuluttajaneuvontaa puhelimitse sopimuksen mukaisesti. Vuosi 2008 jäi tämän neuvonnan viimeiseksi kuluttajaneuvonnan siirryttyä valtion tehtäväksi vuoden 2009 alussa. Paikallisyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, aihealueina olivat asuntokaupat sekä putkiremontti asunto-osakeyhtiön osakkaan näkökulmasta. Erityisen suosittuja olivat putkiremonttia käsittelevät tilaisuudet, kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. Liiton asiantuntijat osallistuivat Valittujen Palojen julkaiseman Tiedä oikeutesi, pidä puolesi -kirjan tekemiseen kirjoittamalla siihen asumista ja kuluttajansuojaa käsittelevät luvut. Syyskuussa julkaistu kannanotto, jossa tyrmättiin pankkien aikeet nostaa yksipuolisesti lainakorkoja, sai runsaasti julkisuutta. Keväällä osallistuimme valtioneuvoston uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmisteluun. Toukokuussa järjestettiin keskustelutilaisuus uudesta kuluttajapoliittisesta ohjelmasta 4

7 Tilaisuudessa esiteltiin uutta kuluttajapoliittista ohjelmaa ja käytiin siitä keskustelua. EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva vieraili Helsingissä elokuussa. Järjestimme yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa liiton asiantuntijat haastattelivat häntä ja kansalaisilla oli tilaisuus esittää hänelle kysymyksiä. Syksyllä Euroopan unionin komissio antoi esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi. Toimme esiin kantamme, jonka mukaan esitys uhkaa romuttaa suomalaisen kuluttajansuojan tason. Samalla aloimme kerätä nimiä uudistusta vastustavaan nettiadressiin, johon ehti vuoden loppuun mennessä kertyä yli nimeä. Lisäksi monet paikalliset kuluttajayhdistykset keräsivät nimiä paperille. Paikallisyhdistysten kanssa valmisteltiin myös mielipidekirjoitus, jota nämä levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Elokuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva alusti eurooppalaisesta kuluttajansuojasta ja vastaili yleisön kysymyksiin. Kuvassa Kunevan apulaiskabinettipäällikkö Kristian Hedberg, komissaari Kuneva, Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri sekä Suomen Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksupalvelua, palveludirektiiviä sekä tavaroiden ja palvelusten turvallisuutta koskevien säännösten uudistaminen sekä asunto-osakeyhtiölainsäädännön kokonaisuudistus. Olimme mukana myös niin sanottuja pikavippejä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Tietoyhteiskuntahankkeissa olimme mukana antamalla lausuntoja, painopisteenä oli tavoite laajakaistayhteyksien turvaamiseksi kaikille suomalaisille. 5

8 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmässä oli seitsemän liiton hallituksen ja neljä jäsenjärjestöjen nimeämää jäsentä sekä kuusi ryhmän kutsumaa asiantuntijajäsentä, jotka edustivat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia, Tilastokeskusta ja Veronmaksajain Keskusliittoa. Toimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen ja muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin seuraavat kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät, joiden pohjalta käytiin keskustelut: Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kysymykset, viestintäpäällikkö Pekka Tiusanen, Energiateollisuus ry sekä Kuluttajahintojen viimeaikainen kehitys, kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen, Tilastokeskus Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalla ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Ulkomaisista yhteistyötahoista eniten yhteyksiä oli Euroopan kuluttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja, erityisesti kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon nousseita elintarvikkeiden hintoja. Suomen Kuluttajaliitto esitteli Napposen pelejä ja muuta liiton aineistoa huhtikuussa Helsingissä järjestetyillä lapsimessuilla. 6

9 Lasten ja nuorten talouskasvatus Kuluttajan talousneuvontaan liittyen kertomusvuonna julkaistiin Napposen rahat -peli opetusministeriön tuella. Kultsi Napponen on Suomen Kuluttajaliitossa luotu, hauska pieni hahmo, jonka avulla opastetaan lapsia ja nuoria tiedostavan kuluttamisen pariin. Verkossa pelattava pelikokonaisuus koostuu useasta pienemmästä pelistä, joiden avulla pelaaja voi testata omaan talouteen liittyviä tietojaan. Peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa. Peli on suunnattu vuotiaille ja kaikille kiinnostuneille. Kultsi Napponen Napposen rahat -peli (www.kuluttajaliitto.fi/napposenrahat) täydentää Suomen Kuluttajaliiton talouskasvatukseen liittyvää materiaalia, lapsille suunnattua Talousaapista (www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen) sekä nuorille tarkoitettuja Valtti-sivuja (www.kuluttajaliitto.fi/valtti). Niiden tietoja päivitettiin kertomusvuonna. Suomen Kuluttajaliitossa valmistellut talousaiheet olivat jälleen esillä myös valtakunnallisissa Abi-Fakta-, Ammatti-Fakta- ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja ne jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Kertomusvuonna osallistuttiin Lapsimessuille Helsingin Messukeskuksessa ja siellä esiteltiin Napposen pelejä ja muuta talousaiheista materiaalia. Lapsimessuilla kävi messuvierasta. Lisäksi vierailtiin Suomen Lasten Parlamentin täysistunnossa Jyväskylässä ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan luona neuvottelemassa tulevista yhteistyömahdollisuuksista. 7

10 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen haasteena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kuluttajat elintarvikeviidakossa -projekti jatkui suunnitelmien mukaisesti vuoden 2008 ajan. Projektimateriaalina tuotettuja esitteitä ja terveellisten valintojen opaskortteja painettiin vuoden loppuun mennessä seuraavia määriä: esite kpl, opaskortti kpl. Tilauksia tuli läpi koko vuoden. Kaikki pakkausmerkintämateriaali tehtiin myös ruotsinkielisenä. Hyvät eväät -hanke jatkui vuoden 2008 ajan. Liitto antoi Eväsmiehille koulutusta ravitsemuksen perusasioista ja miehet kiersivät ympäri Suomea puhumassa terveellisistä elämäntavoista, paremmista ruokavalinnoista ja liikunnan tärkeydestä. Vuoden loppuun mennessä Eväsmiehet olivat tavanneet yhteensä rakentajaa henkilökohtaisesti luennoilla rakennusalan ammattikouluissa, rakennustyömailla ja muissa rakennusalan tapahtumissa. Kesäkuussa Suomen Sydänliitto antoi Sydänterveyden edistäjän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon Eväsmiehet Jarmo Salo Haukiputaalta, Lauri Haikola Siilinjärveltä ja Marko NäykSuomen Kuluttajaliiton ki Lapualta ja Rakennusliiton Hyvät eväät -kampanjalle. Maaliskuussa 2008 julkistettiin Napposen eväät -nettipeli, jonka tarkoituksena on hauskalla tavalla opastaa lapsia ja nuoria päivän aikana tapahtuviin, entistä parempiin ruokavalintoihin. Napposen peliä markkinoitiin huhtikuussa Helsingin Lapsimessuilla, joiden kävijämäärä oli henkilöä. Oli ilahduttavaa havaita, että muutamat messuvieraat jo tunnistivat Napposen spontaanisti. 8

11 Elokuussa tehtiin mittava suorapostitus kotitalousopettajille, terveydenhoitajille ja ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenille. Lähes viidelle tuhannelle ruoka- ja terveysalan ammattilaiselle postitettiin Tiedätkö mitä haukkaat -esite, Terveiden valintojen opaskortti ja Pelaa Napposen kanssa -esite. Yhteistyössä Arktiset Aromit ry:n kanssa toteutettiin Terve valinta -kampanja, jolla syyskuun ajan pyrittiin saamaan lisää terveellisten ja kotimaisten tuotteiden tarjontaa päivittäistavarakauppoihin. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli Kampanjan palautteiden arviointi siirtyi seuraavaan vuoteen. Marraskuussa 2008 järjestettiin liiton jäsenistölle toimintaseminaari, jonka aiheena olivat elintarvikkeet ja ravitsemus. Seminaarissa pidettiin suola- ja sokerikoulu ; ryhmissä maisteltiin eri elintarvikkeita ja pohdittiin, kuinka paljon suolaa tai sokeria niihin sisältyi. Pakkausten helppoa avattavuutta arvioitiin myös ja perehdyttiin elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Joulukuussa aloitettiin kiertueet Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloihin aiheena elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Kuluttajat elintarvikeviidakossa -hankkeen ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Erityisiksi aiheiksi vuonna 2008 nousivat ruuan kuluttajainformaation antaminen pakkauksissa Euroopan unionin tasolla, ruuan turvallisuus, geenimuuntelu ja ruuan eettisyys. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. 9

12 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Alkuvuodesta Suomen Kuluttajaliitto osallistui vuoden 2008 Lääkäripäivien julistenäyttelyyn. Julisteemme aiheena oli epäeettinen lääkemarkkinointi, minkä kitkemiseksi liitto teki laajaa yhteistyötä. Edellisenä vuonna kansainvälinen kuluttajajärjestö Consumers International oli valinnut Suomen Kuluttajaliiton maailmanlaajuisen hankkeen asiantuntijaryhmään epäeettisen lääkemarkkinoinnin selvittämiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kertomusvuonna liitto jatkoi esimerkkien keräämistä kuluttajiin kohdistuvasta reseptilääkkeiden mainonnasta sekä lääkäreille suunnatusta harhaanjohtavasta lääkemarkkinoinnista. Liitto raportoi havainnoistaan lääkeyritysten yhteiskuntavastuuta tutkivalle Consumers Internationalille. Lisäksi liitossa hahmoteltiin keinoja laittoman lääkemainonnan ehkäisemiseksi ja puolueettoman lääketiedon jakamiseksi kuluttajille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuluttajan oikeuksien päivän viettoon liittyi lääkeseminaari Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta? Aihetta pohdittiin Suomen Kuluttajaliiton, Lääkärin Sosiaalisen Vastuun ja Stakesin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Toimintavuonna päivitettiin Suomen Kuluttajaliiton terveysaiheisia kotisivuja. Sivuilta löytyi lääkkeiden käyttäjän muistilista; tietoa lääkkeiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta, niiden hinnoista ja korvattavuudesta sekä lääkevaihdosta ja ikääntyvien lääkehoidosta. Sivuilla oli kysymyksiä ja vinkkejä eettiselle apteekkituotteiden kuluttajalle. Lääketeollisuus ry:lle annettiin lausunto luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuttiin Euroopan komission potilasinformaatiota koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomen Kuluttajaliitto halusi säilyttää lääkeinformaation antamisen puolueettomilla asiantuntijatahoilla lääkeyritysten mainonnan sijaan. Kertomusvuonna terveyspalvelujen toiminta-alueelle oli mahdollista palkata toimihenkilö vain toukokuun loppuun asti. Epäonnistuminen Raha-automaattiyhdistykselle jätetyn projektianomuksen suhteen pakotti liiton luopumaan terveyspalvelujen asiantuntijasta kesken vilkkaan toiminnan. 10

13 Suomen Kuluttajaliitto esitteli tavoitteitaan tammikuussa järjestetyillä lääkäripäivillä tällä posterilla. 11

14 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuoden päähankkeena oli Edullisesti ja eettisesti! Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonnan käynnistäminen Suomessa. Projekti toteutettiin Palkansaajasäätiön taloudellisen tuen turvin. Puhelinneuvonnan lisäksi hankkeeseen kuului luentoja ja esiintymisiä, sähköisen neuvontamateriaalin tuottamista, eettisen kuluttamisen nettisivujen ylläpitämistä sekä mediassa esiintymistä. Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonta aloitettiin tammikuussa. Kuluttajilla oli mahdollisuus soittaa neuvontanumeroon ja jättää kysymyksensä ja yhteystietonsa puhelinvastaajaan. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse. Vastaus pyrittiin antamaan mahdollisimman pian, korkeintaan kahden arkipäivän sisällä. Tietoa ja vastauksia kuluttajien kysymyksiin etsittiin luotettavien suomalaisten tutkimuslaitosten ja suurten kansalaisjärjestön tuottamasta aineistosta. Projektin aikana kuluttajilta myös kysyttiin, mitä he haluaisivat tietää eettisestä kuluttamisesta. Kyselyjä tehtiin kirjastoissa ja oppilaitoksissa. Saadun palautteen perusteella koottiin keskeiset kysymykset ja vastaukset yhteen. Tarkoituksena oli julkaista aineisto myöhemmin ja saada se muun muassa kuluttajaneuvojien sekä koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Puhelinneuvontaprojektin tarkoituksena oli myös kehittää uusia tiedotusväyliä. Koska nuoret haluavat usein tiedon lisäksi myös toimintaa, hankkeen aikana luotiin erityinen eettiseen matkailuun liittyvä peli Napposen retket (www.eettinenvalinta.fi/ napposenretket). Pelissä kysytään joukko kysymyksiä, joihin vastaamalla voi sekä testata omia tietojaan että oppia uutta. Yhteistyössä Scandic- hotelliketjun kanssa arvottiin kolmen kuukauden välein kaikkien vastaajien kesken hotelliviikonloppu suomalaisessa joutsenmerkityssä hotellissa. Napposen retket -matkailu- 12

15 visa houkutteli yli pelaajaa puolen vuoden aikana. Siten monen kuluttajan tietämys matkailuun liittyvistä eettisistä kysymyksistä karttui. Eri puolilta Suomea vuoden aikana tulleet luentopyynnöt osoittivat, että useissa yhdistyksissä pidetään eettisen kuluttamisen kysymyksiä ja tietämystä tärkeänä. Koska ei ollut mahdollista matkustaa kaikkialle, asetettiin tavoitteeksi sellaisen materiaalin luominen, joka palvelisi kaikkia kiinnostuneita yhdistyksiä ja kuluttajia ympäri maata. Näin syntyi ajatus neuvontavideosta, jossa pureudutaan kuluttajia usein askarruttaviin kysymyksiin. Videon teemaksi valikoituivat muutamat yleiset pakkausmerkinnät, joiden taustoja ja myöntämisperusteita haluttiin selventää. Pakkausmerkintävideossa esitellään muun muassa Reilun Kaupan merkki, Luomumerkki, Hyvää Suomesta merkki ja Sydänmerkki. Neuvontavideo valmistui aivan toimintavuoden lopussa, joten sen julkaiseminen jäi seuraavaan vuoteen. Vuoden aikana järjestettiin eettisen kuluttamisen tilaisuuksia Helsingissä, Kotkassa, Porissa ja Oulussa, monissa useampia. Tilaisuuksissa tavattiin satoja kuluttajia ja vastattiin heitä askarruttaviin kysymyksiin. Monet näistä kysymyksistä ja vastauksista liitettiin myöhemmin julkaistavaan aineistoon. Vuoden 2008 aikana Suomen Kuluttajaliitolla oli yhteensä 131 eettiseen kuluttamiseen liittyvää lehdistöosumaa, joiden yhteenlaskettu levikki on yli 9,57 miljoonaa. 13

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Suomen kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi katsottiin tarvittavan jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2008 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Asumiseen liittyvät tilaisuudet, erityisesti asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet olivat suositasunto-osakeyhtiöiden putkiremontteja käsittelevät tilaisuudet olivat erityisen suo- tuja. Eettiseen kuluttasittuja kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään. miseen liittyviä luentoja järjestettiin eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin pakkausmerkintöjä ja lääkkeiden markkinointia käsitteleviä tilaisuuksia. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Järjestöväelle järjestetty tietotekniikan koulutus jatkui vielä alkuvuoden aikana. Vuoden aikana paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen tekemisessä ja moni yhdistys saikin omat sivunsa kaikkien nähtäville. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivä oli lauantaina 15. maaliskuuta. Sekä liitto että paikallisyhdistykset järjestivät päivään liittyviä tilaisuuksia koko edeltävän viikon ajan. Maanantaina 9.3. esiteltiin Napposen eväät- ja Napposen rahat -pelit liiton 14

17 toimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Keskiviikkona oli Vaasassa korjausrakentamista ja torstaina Kouvolassa pakkausmerkintöjä käsittelevä yleisötilaisuus. Perjantaina liitto järjesti yhdessä Lääkärien sosiaalinen vastuu ry:n ja Stakesin kanssa seminaarin Reseptilääkkeiden markkinointi kansalaisille kaipaavatko nykykäytännöt tarkennusta. Vuoden 2008 toimintaseminaari järjestettiin Helsingissä Toimintaseminaarin aiheena olivat elintarvikkeet ja niiden pakkaukset. Luentojen lisäksi seminaariin osallistujilla oli tilaisuus arvioida elintarvikkeiden suola- ja sokerimääriä maistelemalla niitä suola-, sokeri- ja rasvakoulussa sekä tarkastella itse elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Paikalla olijat osallistuivat myös keskusteluun innokkaasti. Liitto osallistui Porissa heinäkuussa järjestettyyn Suomi-Areena tapahtumaan ja joulukuussa Kuopiossa järjestetyille joulumessuille yhdessä paikallisen kuluttajayhdistysten kanssa. Tapahtumissa esiteltiin liiton ja paikallisyhdistyksen toimintaa ja Porissa ohessa oli kuluttajasuunnistus eli kuluttaja-aiheinen tietokilpailu, jossa kilpailijat kiersivät rastilta toiselle ja vastasivat eri liiton eri toimialueita koskeviin kysymyksiin. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen palveluun. Toimintavuonna jäsenmäärä ei lisääntynyt. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen viime vuotisella tasolla. Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana kerran pohtimaan yhteisiä asioita. Liiton uuden puheenjohtajan aloitteesta toimintaryhmät kehittivät uusia toimintamalleja järjestötyön kehittämiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Edunvalvonnassa paikallisyhdistykset ja alueyhdyshenkilöt toimivat aktiivisesti vastustettaessa EU:n suunnittelemaa kuluttajasuojan uudistamista. Liitto valmisteli paikallisyhdistyksen kanssa mielipidekirjoituksen, jota alueyhdistyshenkilöt levittivät paikallisissa lehdissä julkaistavaksi. Lisäksi monet paikallisyhdistykset tukivat liiton aloittamaa nimien keräämistä uudistusta vastustavaan nettiadressiin keräämällä nimiä paperille. 15

18 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Kertomusvuonna Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti jälleen huomiota siihen, että EU:n kuluttajapolitiikassa usein sisämarkkinoiden toimivuutta korostetaan näkyvästi silloinkin kun varsinaisena asiana ovat kuluttajapoliittiset tavoitteet. Liiton näkemyksen mukaan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista heikentäisi toteutuessaan merkittävästi suomalaisen kuluttajan asemaa. Ylipäänsä ehdotus poistaisi jäsenmaiden mahdollisuuden ylläpitää EU:n säädöksiä korkeampaa kuluttajansuojaa. Kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen valittiin kesäkuussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn johtokuntaan. Vuonna 2008 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä, elintarvikkeita ja ravitsemusta sekä terveyttä koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen liitto BEUC (The European Consumers Organisation/Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Euroopan tasolla keskeisiä kysymyksiä olivat aikaisemmin mainittu direktiivi kuluttajan oikeuksista, ryhmäkanne, finanssikriisin seuraukset kuluttajille ja energiakysymykset. Verkkovierailusta kuluttajille aiheutuvat kustannukset puhuttivat jäsenmaiden edustajia. Elintarvikeasioissa esille nousivat elintarvikkeiden päällysmerkintäasiat, liikalihavuuden syyt ja toimenpiteet sen estämiseksi sekä lapsiin kohdistettu elintarvikemarkkinointi. Kansainvälisiltä ruokaskandaaleilta ei vältytty tänäkään kertomusvuonna; markkinoilta löytyi kiinalaista, melamiinia sisältävää maitoa ja muita elintarvikkeita sekä irlantilaista dioksiinilla saastunutta sianlihaa. Ukrainasta oli Euroopan sisämarkkinoille päätynyt mineraaleja sisältävää auringonkukkaöljyä. 16

19 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu edellisenä vuonna, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Sivujen tarjoaman hyödyllisen tiedon ohella niillä voi keskustella ajankohtaisista aiheista, seurata vaihtuvia kuluttajakysymyksiä ja kertoa omista kokemuksistaan kuluttajana. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Liiton julkaisemat kannanotot koottiin kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisättiin entisestään tuottamalla kolme Napposen peliä: Napposen eväät, Napposen rahat ja Napposen retket. Tiedotusvälineet kertoivat toimintavuoden aikana useaan otteeseen liiton nettipeleistä, ja niillä vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Liiton sivuilla saattoi myös allekirjoittaa vetoomuksen suomalaisen kuluttajasuojan säilyttämisen puolesta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kuluttajan Nappo -lehteä parannettiin edelleen saadun palautteen pohjalta. Projektirahoituksen turvin lehden sivumäärää pystyttiin ensimmäisen numeron jälkeen kasvattamaan kahdeksalla sivulla, joten sivumääräksi tuli 32. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat eettinen kuluttaminen, esteettömyys ja erityisryhmien tarpeet, asumisen ja rakentamisen kysymykset sekä kilpailu. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä 937 kertaa. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli yli 54 miljoonaa kappaletta. Lisäksi liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. Näistä syntyi nelisenkymmentä mediaosumaa, joiden aiheina olivat muun muassa EU:n kuluttajansuojalaki, ryhmäkanne, asuntojen kauppa, asuntolainojen korot, torihinnat, ruoan arvonlisävero, eettiset kuluttajavalinnat ja elintarvikkeiden päällysmerkinnät. 17

20 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Suomen Kuluttajaliiton hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin yhteisillä virkistyspäivillä ja liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Syyskuussa Suomen Kuluttajaliiton hallituksen edustajat ja toimiston asiantuntijat kävivät tapaamassa eduskunnan talousvaliokuntaa. Kuvassa talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas ja Kuluttajaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru. Suomen Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa hyvin. Harkinnanvarainen valtioapu pystyttiin pitämään lähes edellisen vuoden tasolla, ollen nyt euroa. Projektirahoituksen määrä kasvoi jonkin verran edellisen vuoden eurosta ja oli nyt euroa. Suurimmat projektirahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja Asumisasioiden neuvontahankkeelle. Erityisosaamisen myynti nousi edellisvuoden eurosta euroon. Lisäys aiheutui asiantuntijakirjoituksista teokseen Tiedä oikeutesi, pidä puolesi. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2008 olivat ,76 euroa ja toimintakulut ,79 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen 2 419,97 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,54. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 18

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 Vuosikertomus 2007 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 säksi liiton asiantuntijat osallistuivat yhä useamman valtionhallinnon elimen työskentelyyn. Kertomusvuosi oli jälleen liittokokousvuosi. Marraskuun

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2006 Kertomusvuonna Suomi hoiti Euroopan unionin puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Suomen Kuluttajaliitto esitteli yhdessä Euroopan kuluttajaliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2004 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti, Arjen pilarit projekti KULUTTAJAN

Lisätiedot

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 2005 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 Kertomusvuosi oli Suomen Kuluttajaliiton juhlavuosi. Kesällä 2005 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun liitto organisoitiin uudeksi kuluttajien etujärjestöksi.

Lisätiedot

Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Vuosi 2011 Muutosten vuosi Vuosikertomus 2011 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2011 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/2015 1 Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona 30.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 10, 11 osittain)

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 10, 11 osittain) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 66/2013 vp Torstai 5.9.2013 kello 13.00-14.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok jäs. Lars Erik Gästgivars /r Teuvo Hakkarainen /ps Harri

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2007 vp Tiistai 11.9.2007 kello 12.15-13.36 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk (1 13, 14 osittain)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

29.8.2014. Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton ja riippumatton kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaja.

29.8.2014. Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton ja riippumatton kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaja. RAPORTTI 1(20) lle n ja Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n välinen tulossopimus vuodelle 2014: Raportti tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. 30.6.2014 1. Yleistä Kuluttajaliitto Konsumentförbundet

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kuluttajien riittävän tiedonsaannin varmistaminen fokuksessa Kuluttajapoliittinen

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA

TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 101/2005 vp Keskiviikko 14.12.2005 kello 13.45-14.20 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Arto Bryggare /sd Sari Essayah /kd Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maksupalvelulain uudistaminen

Maksupalvelulain uudistaminen Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 10.03.2017 OM 1/479/2016 Maksupalvelulain uudistaminen Johdanto Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia (MPL) ja eräitä

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 8, 9 osittain) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 8, 9 osittain) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 47/2008 vp Torstai 22.5.2008 kello 12.00-14.00 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk Anne Kalmari /kesk

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 24.- 25.11.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Euroopan unionissa vietetään vuonna 2008 Euroopan kulttuurienvälisen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot