SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys"

Transkriptio

1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys

2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys Bollstadintien alueella 1. Toimeksianto Lähtötiedot Ratakuvaus Alueen yleispiirteinen maaperäkuvaus Junaliikennekuvaus Tärinämittaukset Suoritustapa Mittauspisteiden sijainnit Mittauspisteiden asennustapa Mittalaitteet ja tärinähavaintojen tallennustapa Tärinämittaustulokset Mittauspiste Mittauspiste Mittauspiste 3A Mittauspiste 3B perustus Yhteenveto tuloksista Laskennat ja tulosten vaikutusarviointi Tärinäalueet ja mitoittava juna Rakennusten vaurioitumisherkkyys Rakennusten värähtelyluokituksen tunnusluvun laskeminen Yhteenveto tunnuslukuarviosta Johtopäätökset Asumismukavuuteen vaikuttava tärinähaitta...23

3 (29) SIUNTION KUNTA Tekninen toimisto Krouvintie Siuntio SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys Bollstadintien alueella 1. Toimeksianto Siuntion kunnan teknisen toimiston toimeksiannosta olemme laatineet tärinäselvityksen Siuntion keskustan kehittämissuunnittelua varten. Toimeksiantona on ollut mitata tämänhetkisen junaliikenteen aiheuttamaa tärinää Helsinki Turku radan pohjoispuolisen Bollstadintien alueen rakennuksissa ja arvioida junaliikenteestä aiheutuvaa tärinähäiriön suuruutta. Tarkastelualue sijoittuu Siuntion vanhan aseman kohdalle radan kmsijainnille pääradan pohjoispuolelle. Suunnittelukohteen yleispiirteinen sijainti on esitetty kuvan 1 sijaintikartassa. Bollstadintien selvitysalue Kuva 1: Selvitysalueen sijaintikartta

4 (29) 2. Lähtötiedot 2.1. Ratakuvaus Helsinki Turku rataosa on Siuntion kohdalla yksiraiteinen ja sähköistetty (kuvat 2 ja 3). Aseman kohdalla on mm. Y-junia varten sivuraide radan eteläpuolella. Raidetyppi on ns. jatkuvakiskoraide betonipölkyillä. Sivuraide on puupölkyillä. Kuva 2 : Päärata kuvattuna aseman kohdalta Helsinkiin päin (07/2007) Kuva 3 : Päärata kuvattuna aseman kohdalta Turkuun päin (07/2007) 2.2. Alueen yleispiirteinen maaperäkuvaus GTK:n yleispiirteisen maaperäkartan mukaan Bollstadintien alue on pehmeikköaluetta, jonka maaperä on pääosin savea. Savikerroksen paksuus on todennäköisesti useita metrejä. Tarkempia pohjatutkimustietoja ei ole ollut käytössä. Tietojemme mukaan ratapenkkaa ei ole perusparannuksen yhteydessä ko. alueen kohdalla paalutettu lukuun ottamatta Siuntiontien alikulkusiltapaikkaa, joka sijaitsee alueen kaakkoisnurkassa. Siltapaikan kohdalla ratapenkkaa on kuitenkin paalutettu kumpaankin suuntaan noin 50 m matkalta. Yleispiirteinen pohjasuhdekuvaus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tärinämittausten tulosten yleispiirteisiä tulkintoja varten, eikä niitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen Junaliikennekuvaus Junaliikenne on ympärivuorokautista henkilöjunaliikennettä. Mittausajankohtana aikataulun mukaisia kaukojunavuoroja oli noin 17 kpl kumpaankin suuntaan vuorokaudessa. Pendolino-junia näistä on 4 kpl. Lisäksi Helsingin ja Karjaan välillä on paikallisjunan (Y-juna) vuoroja 6 8 kpl /arkipäivä. VR:ltä saadun tiedon mukaan rataosalla maksimipaino on Sr2 veturilla 600 t matkustajajunissa. Pendolino-junan teoreettiseksi maksimipainoksi on ilmoitettu 700 t. Rataosan suurin sallittu akselipaino on 22,5 t.

5 (29) Tavarajunaliikennettä ei ole, mutta tavarajunan maksimipaino Sr2 veturilla on rajattu 2000 tonniin. Suurin sallittu nopeus Siuntion aseman kohdalla on Pendolinolla 180 km/h sekä IC ja P-junilla 160 km/h. 3. Tärinämittaukset Toimeksianto on tärinämittausten suorituksen ja tulosten vaikutusarvioinnin osalta toteutettu soveltaen julkaisua Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT, Espoo 2004) sekä ohjetta: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (VTT Working Papers 50, Espoo 2006). Tärinän vaikutusarviointi sekä oleskelumukavuutta ja tärinän häiritsevyyttä on arvioitu kolmessa eri rakennuksessa tehtyjen tärinämittausten perusteella. Tärinämittaukset tehtiin välisenä aikana Suoritustapa Tärinämittauksia tehtiin siten, että kahden päivän aikana paikalla oltiin havainnoimassa tapahtuman aiheuttaja. Tällöin mittauspisteitä oli kaikkiaan kolmessa eri rakennuksessa, mittauspisteet 1, 2, 3A ja 3B. Lisäksi suoritettiin viikon seuranta kahden rakennuksen osalla mittauspisteissä 1 ja 3A.

6 Ervo 6 (29) Mittauspisteiden sijainnit Mittauspisteiden sijainnit pyrittiin valitsemaan siten, että alueen katujen ajoneuvoliikenne, jalankulkijat yms. häiriötekijät olisivat mahdollisimman vähän häirinneet mittausten suoritusta. Mittauspisteet sijaitsivat: Mittauspiste Mp 1 oli vanhan asemarakennuksen sokkelissa, kartalta mitattuna noin metrin etäisyydellä pääraiteen keskilinjasta. Kuvat 3 ja 4 : Vanha asemarakennus kuvattuna radalta päin Asemarakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksen perustamistapa ei ole tiedossa, mutta mitä todennäköisimmin se on perustettu maanvaraisesti. Rakennuksessa on kivisokkeli ja runkorakenne on puuta. Mittauspiste Mp 2 oli Asematie 5 rakennuksen sokkelissa, kartalta mitattuna noin 85 metrin etäisyydellä pääraiteen keskilinjasta. Kuva 5 : Asematie 5 rakennus kuvattuna radalle päin WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh Fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki ALV rek.

7 (29) Asematie 5 rakennus on kaksikerroksinen rivitalotyyppinen asuinrakennus, joka on rakennettu vuonna Rakennus on perustettu maanvaraisesti reunavahvistetulle betonilaatalle (massanvaihto). Rakennuksessa on betonisokkeli, puurunko ja välipohjassa on puupalkit. Mittauspiste Mp 3A oli Bollstadintie 11 rakennuksen II-kerroksen lattialla. Etäisyys pääraiteen keskilinjaan oli noin 129 m kartalta mitattuna Mittauspiste Mp 3B oli Bollstadintie 11 rakennuksen perustuksen nurkkapilarissa. Etäisyys pääraiteen keskilinjaan oli noin 125 m kartalta mitattuna. Kuva 6: Bollstadintie 11 asuinrakennus Bollstadintie 11 rakennus on kaksikerroksinen asuinrakennus, jonka rakennusvuosi on Rakennus on perustettu maanvaraisesti reunavahvistetulle betonilaatalle. Rakennuksessa on puurunko ja välipohjassa on puupalkit ja perustuksen betonipilarit. Kaikkien mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvan 7 sijaintikartassa.

8 (29) Kuva 7: Tärinämittauspisteiden sijaintikartta 3.6. Mittauspisteiden asennustapa Mittalaitteiden anturit kiinnitettiin rakennusten sokkeliin kiilapultilla ilman välikiinnikkeitä mahdollisimman jäykän asennuksen saavuttamiseksi. 3-komponenttiantureiden ratalinjaan nähden poikittainen vaakasuunta (tran) oli kohtisuoraan ratalinjaan nähden. Mittausantureiden asennuksen jälkeen anturien toiminta tarkastettiin mittalaitteen diagnostiikkatoiminnolla. Tämän jälkeen suoritettiin kaikkien mittauskanavien osalla virhepoikkeaman (offset) poisto ja kalibrointi ennen mittauksen aloitusta Mittalaitteet ja tärinähavaintojen tallennustapa Tärinämittaukset tehtiin Instantel MM Plus merkkisillä tärinän heilahdusnopeutta v [mm/s] ajan funktiona mittaavilla ja tallentavilla kanavaisilla seismografeilla sekä antureina käytettiin geofoneja. Kyseisen mittalaitteen mittaustaajuusalue on Hz ja mittaustarkkuus 0,0159 mm/s. Näytteenottotiheytenä mittauksissa käytettiin 2048 kpl/s/kanava. Mittaustapana oli tallentaminen time history käyrämuodossa tärinäarvon ylittäessä mittauspistekohtaisen laukaisuraja-arvon v TRIGG = 0,15 0,35 mm/s.

9 (29) 4. Tärinämittaustulokset 4.1. Mittauspiste 1 Viikon seuranta-ajan itseisarvoltaan suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mittauspisteessä 1 vanhan asemarakennuksen sokkelissa taltioitiin klo 15:49, kun VR:n aikataulutiedon mukaan IC Turkuun ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 1,32 mm/s. Pystysuunta oli yli 2,5 -kertainen vaakakomponentteihin nähden. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 4,5 Hz. Kuvassa 8 on esitetty viikon seuranta-ajan kaikkien tärinän kynnysarvon ylittäneiden junaohitusten aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot graafisesti mittauspisteessä 1 Sokkeli mp 1 (pystysuunta) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Pystysuunta Kuva 8: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteessä Mittauspiste 2 Mittauspisteessä 2 Asematie 5 rakennuksessa suurin heilahdusnopeusarvo taltioitiin klo 14:40, kun VR:n aikataulutiedon mukaan P135 Turkuun ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,54 mm/s. Pystysuunta oli lähes 4 -kertainen vaakakomponentteihin nähden. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli f DOM = 11,5 Hz.

10 (29) 4.3. Mittauspiste 3A Mittauspisteessä 3A Bollstadintie 11 rakennuksen II-kerroksen lattialla suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mitattiin, kun Y-juna klo 11:13 ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,27 mm/s. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 13,1 Hz. Lattian mittauspisteessä ratalinjaan nähden kohtisuora vaakasuuntainen komponentti oli selvästi hallitseva. Edellä mainitussa tapahtumassa vaakasuunnan huippuarvo oli v peak = 0,79 mm/s ja tärinän hallitseva taajuus f DOM = 5,63 Hz. Itseisarvoltaan suurin vaakasuuntainen heilahdusnopeusarvo oli v peak = 0,86 mm/s, kun klo 17:14 juna ohitti Siuntion aseman. Tärinän vaakasuunnan hallitseva taajuus oli 5,63 Hz. Vaakasuuntainen heilahdusnopeusarvo oli pystysuuntaiseen arvoon nähden noin 4,5 -kertainen. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty seuranta-ajan kaikkien tärinän kynnysarvon ylittäneiden junaohitusten aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot graafisesti mittauspisteessä 3A sekä pystysuunnan että suuremman (tran) vaakasuunnan osalta. Lattia mp 3, II-krs, pystysuunta (vert) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Pystysuunta Kuva 9: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteessä 3A II-kerroksen lattialla

11 (29) Lattia mp 3, II-krs, vaakasuunta (tran) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Vaaka (tran) Kuva 10: Heilahdusnopeuden merkitsevimmän vaakakomponentin (tran) huippuarvot mittauspisteessä 3A II-kerroksen lattialla 4.4. Mittauspiste 3B perustus Mittauspisteessä 3B Bollstadintie 11 rakennuksen perustuksesta suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mitattiin, kun IC 2 Turkuun klo 16:42 ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,3 mm/s. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 5,13 Hz Yhteenveto tuloksista Taulukossa 1 on esitetty esimerkkinä saman junan aiheuttamat tärinän heilahdusnopeuden huippuarvot vanhan asemarakennuksen sokkelin mittauspisteessä 1 ja Bollstadintien 11 asuinrakennuksen II-kerroksen lattian mittauspisteessä 3A. Kuvassa 11 on esitetty taulukon 1 heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot ja kuvassa 12 suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot kuvaajina. Taulukkoon 2 on kerätty esimerkkinä saman junaohituksen aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B. Kuvassa 13 on esitetty taulukon 2 heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot ja kuvassa 14 suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot kuvaajina.

12 (29) TAULUKKO 1, OSA 1 Location Location Date Time Mp 1 - sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :16:11 0,21 0,60 0,21 0,64 0,21 0, :42:08 0,49 1,13 0,35 0,70 0,24 0, :11:17 0,14 0,33 0,08 0,70 0,25 0, :11:18 0,18 0,33 0,14 0,59 0,24 0, :17:18 0,27 0,67 0,22 0,19 0,10 0, :42:12 0,49 0,98 0,51 0,73 0,24 0, :14:49 0,30 0,78 0,24 0,86 0,19 0, :44:13 0,37 0,68 0,22 0,25 0,16 0, :17:34 0,38 0,67 0,35 0,21 0,10 0, :41:46 0,48 1,13 0,32 0,18 0,16 0, :17:51 0,37 0,73 0,30 0,73 0,29 0, :43:09 0,30 0,89 0,32 0,52 0,22 0, :17:00 0,30 0,54 0,27 0,52 0,25 0, :41:34 0,38 0,95 0,33 0,56 0,22 0, :14:48 0,30 0,59 0,22 0,75 0,24 0, :40:08 0,30 0,68 0,19 0,73 0,27 0, :17:44 0,40 0,73 0,27 0,14 0,11 0, :25:46 0,33 0,79 0,29 0,46 0,22 0, :54:59 0,22 0,62 0,24 0,59 0,24 0, :15:50 0,24 0,48 0,18 0,32 0,19 0, :42:06 0,27 0,71 0,22 0,44 0,21 0, :19:42 0,29 0,60 0,25 0,71 0,25 0, :45:10 0,22 0,56 0,18 0,60 0,18 0, :13:54 0,25 0,79 0,22 0,78 0,27 0, :42:29 0,35 0,70 0,38 0,44 0,21 0, :17:42 0,37 0,71 0,27 0,68 0,25 0, :41:57 0,35 0,76 0,35 0,48 0,21 0, :17:21 0,25 0,64 0,22 0,68 0,27 0, :44:45 0,25 0,67 0,21 0,54 0,22 0, :15:25 0,27 0,54 0,22 0,64 0,19 0, :02:57 0,44 0,97 0,27 0,49 0,21 0, :21:04 0,54 0,78 0,40 0,65 0,25 0, :43:32 0,29 1,00 0,32 0,52 0,25 0, :26:20 0,29 0,68 0,29 0,13 0,10 0, :41:46 0,29 0,83 0,38 0,51 0,22 0,48

13 (29) TAULUKKO 1, OSA 2 Location Location Date Time Mp 1 sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :17:07 0,22 0,56 0,22 0,73 0,21 0, :44:41 0,25 0,60 0,19 0,21 0,14 0, :17:11 0,35 0,97 0,43 0,16 0,11 0, :41:49 0,38 1,10 0,56 0,79 0,24 0, :17:23 0,35 0,71 0,24 0,70 0,27 0, :18:18 0,35 0,67 0,22 0,70 0,27 0, :42:15 0,44 0,79 0,29 0,56 0,22 0, :16:29 0,19 0,41 0,18 0,35 0,14 0, :41:51 0,33 0,76 0,30 0,62 0,25 0, :17:54 0,33 0,60 0,24 0,65 0,24 0, :25:18 0,35 0,65 0,27 0,44 0,22 0, :54:03 0,25 0,76 0,24 0,60 0,25 0, :48:19 0,35 0,98 0,49 0,43 0,21 0, :20:12 0,40 0,60 0,30 0,65 0,25 0, :25:31 0,22 0,67 0,24 0,67 0,22 0, :41:31 0,27 0,81 0,30 0,51 0,22 0, :17:23 0,32 0,68 0,24 0,54 0,21 0, :42:25 0,27 0,56 0,21 0,41 0,21 0, :17:12 0,51 0,76 0,37 0,14 0,10 0, :45:43 0,25 0,75 0,24 0,67 0,25 0, :12:49 0,25 0,78 0,35 0,70 0,19 0, :42:53 0,32 0,83 0,32 0,49 0,22 0, :16:59 0,35 0,70 0,24 0,65 0,25 0, :41:48 0,44 1,21 0,57 0,57 0,22 0, :17:54 0,37 0,68 0,32 0,43 0,25 0, :42:53 0,25 0,78 0,29 0,44 0,22 0, :15:22 0,24 0,84 0,22 0,78 0,22 0, :45:01 0,30 0,68 0,29 0,78 0,21 0, :18:13 0,21 0,41 0,18 0,21 0,08 0, :57:12 0,22 0,68 0,19 0,78 0,21 0, :22:59 0,29 0,67 0,29 0,64 0,25 0, :42:40 0,25 0,86 0,30 0,43 0,19 0, :20:19 0,33 0,73 0,32 0,65 0,25 0, :44:41 0,25 0,57 0,19 0,21 0,11 0, :15:19 0,22 0,68 0,24 0,70 0,22 0, :42:25 0,33 0,78 0,29 0,49 0,22 0, :18:16 0,25 0,54 0,24 0,59 0,19 0, :42:25 0,33 0,81 0,29 0,43 0,19 0, :17:52 0,38 0,65 0,32 0,56 0,25 0, :45:17 0,24 0,56 0,14 0,48 0,19 0,22

14 (29) TAULUKKO 1, OSA 3 Location Location Date Time Mp 1 - sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :16:49 0,22 0,51 0,21 0,67 0,21 0, :41:46 0,32 0,81 0,30 0,49 0,21 0, :20:12 0,22 0,46 0,10 0,14 0,21 0, :24:41 0,24 0,60 0,24 0,57 0,22 0, :44:43 0,29 0,86 0,21 0,37 0,24 0, :52:54 0,25 0,84 0,24 0,49 0,21 0, :24:13 0,27 0,60 0,24 0,59 0,22 0, :42:41 0,24 0,78 0,24 0,52 0,19 0, :18:04 0,21 0,64 0,29 0,60 0,24 0, :44:58 0,22 0,56 0,18 0,54 0,21 0, :13:33 0,21 0,76 0,19 0,76 0,21 0, :57:56 0,19 0,48 0,22 0,62 0,25 0, :23:10 0,25 0,62 0,25 0,62 0,22 0, :45:16 0,27 0,73 0,22 0,49 0,19 0, :27:14 0,24 0,62 0,22 0,59 0,22 0, :45:29 0,22 0,54 0,18 0,54 0,21 0, :15:35 0,25 0,67 0,19 0,76 0,19 0, :42:39 0,25 0,78 0,25 0,51 0,19 0, :19:57 0,24 0,59 0,25 0,14 0,16 0, :42:43 0,29 0,68 0,32 0,49 0,19 0, :17:30 0,24 0,52 0,25 0,60 0,24 0, :45:11 0,22 0,54 0,16 0,21 0,14 0, :16:27 0,19 0,54 0,19 0,62 0,21 0, :43:15 0,32 0,73 0,25 0,44 0,19 0, :18:31 0,29 0,62 0,24 0,59 0,22 0, :42:27 0,24 0,38 0,18 0,38 0,19 0, :18:10 0,25 0,67 0,29 0,64 0,25 0,32

15 (29) Kuva 11: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteissä 1 ja 3A II-kerroksen lattialla Kuva 12: Heilahdusnopeuden suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot mittauspisteissä 1 ja 3A II-kerroksen lattialla

16 (29) TAULUKKO 2 Mp 1 Mp 2 Mp 3A-lattia Mp 3B-perustus Date Time Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long :45:11 0,22 0,54 0,16 0,08 0,22 0,10 0,21 0,14 0,13 0,10 0,24 0, :16:27 0,19 0,54 0,19 0,10 0,19 0,10 0,62 0,21 0,33 0,10 0,27 0, :43:15 0,32 0,73 0,25 0,14 0,29 0,13 0,44 0,19 0,43 0,14 0,27 0, :18:31 0,29 0,62 0,24 0,13 0,29 0,13 0,59 0,22 0,30 0,13 0,22 0, :42:27 0,24 0,38 0,18 0,11 0,22 0,11 0,38 0,19 0,24 0,13 0,21 0, :18:10 0,25 0,67 0,29 0,11 0,24 0,11 0,64 0,25 0,32 0,13 0,22 0,10 Heilahdusnopeus, pystysuunta mittauspisteissä lattia - 3 perustus Heilahdusnopeus pysty (mm/s) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 13:45:11 14:16:27 14:43:15 15:18:31 15:42:27 16:18: Mp1 Mp 2 Mp 3 Mp 3-perust. Kuva 13: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B rakennusten sokkelissa Heilahdusnopeus, poikittainen mittauspisteissä lattia - 3 perustus Heilahdusnopeus (mm/s) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 13:45:11 14:16:27 14:43:15 15:18:31 15:42:27 16:18:10 Mp 1-tran Mp 2-tran Mp 3-tran Mp 3per_tran Kuva 14: Heilahdusnopeuden suuremman komponentin (tran) huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B rakennusten sokkelissa

17 (29) Taulukkoon 3 on kerätty esimerkkinä kaukojunien junatietoja, jotka on aikaisemmin saatu VR:ltä sekä tarkistettu ohiajon videokuvalta. Kaukojunien ohitusnopeus on laskettu ohitusajan (sekuntikellolla) perusteella. TAULUKKO Klo Kulkusuunta Juna koodi Junatyyppi Veturityyppi Veturien painot (t) Vaunut kpl Pituus m Junan kok.paino t Nopeus, mitattu km/h 15:42 Turkuun P henkilöjuna Sr :16 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :42 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr :17 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :45 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr Klo Kulkusuunta Juna koodi Junatyyppi Veturityyppi Veturin paino t Vaunut kpl Pituus m Junan kok.paino t Nopeus, mitattu km/h 14:42 Turkuun S henkilöjuna Sm :16 Helsinkiin S henkilöjuna Sm :42 Turkuun P henkilöjuna Sr :16 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :41 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr

18 (29) 5. Laskennat ja tulosten vaikutusarviointi 5.1. Tärinäalueet ja mitoittava juna VR:n käyttämän mittausohjeen Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin. Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen (VTT Espoo 2002) ohjeen mukaan tärinän suhteen rajattavat alueet määritellään seuraavasti: V-alue Kohonneen tärinäalttiuden alueeksi rajataan sellaiset alueet, joilla tärinän heilahdusnopeuden resultantti voi rakennuksen perustuksessa ylittää v res 3 mm/s. Kohonneen tärinäalttiuden aluetta kutsutaan V-alueeksi (vauriot mahdollisia). V-alueella rautatieliikenteen aiheuttama tärinä on niin suurta, että siitä voi aiheutua tai se voi myötävaikuttaa rakenteellisten vaurioiden syntymiseen. H-alue Vähäisen tärinäalttiuden alue on alue, jolla vastaava heilahdusnopeuden resultantti on välillä v res = 1 3 mm/s. Tätä aluetta kutsutaan H-alueeksi (haitat mahdollisia). H-alueella esiintyy selvästi havaittavaa tärinää, joka voi olla häiritsevääkin, mutta ei todennäköisesti aiheuta vaurioita rakennuksille. E-alue Aluetta, jolla heilahdusnopeuden resultantti jää rakennuksen perustuksessa pienemmäksi kuin v res < 1 mm/s, kutsutaan E-alueeksi (haitat epätodennäköisiä). E-alueella osa ihmisistä voi edelleen havaita tärinän, mutta se ei yleensä ole häiritsevää ja rakenteiden vaurioriski on merkityksetön. Tärinäalueiden rajauksessa käytettävät aluekohtaiset heilahdusnopeuskriteerit on esitetty kootusti oheisessa taulukossa 4. Tärinäarvon määritelmä V - alue H alue E - alue Heilahdusnopeuden resultantin huippuarvoarvo rakennuksen perustuksessa v B mm/s 3,0 1,0 3,0 < 1,0 Taulukko 4: Tärinäalueiden rajauskriteerit (VTT 2002)

19 (29) Kaikkien todennettujen kaukojunien, rakennusten perustuksiin aiheuttamien tärinöiden perusteella on laskettu etäisyyseksponentti kaavalla B = log(v M2 /v M0 )/log(d 0 /D 2 ) mittauspisteväleille mp 1 mp 2 ja mp 1 mp 3B. Keskimääräiseksi etäisyyseksponentiksi on saatu B = 0,46. VTT:n em. mittausohjeen mukainen, teoreettisesti maksimipainoisen S- junan (700 t) aiheuttama laskennallinen resultoiva tärinä v res 3 mm/s olisi todennäköinen rakennuksen perustuksessa alle 15 metrin (noin 10 m) etäisyydellä radan keskilinjasta eli tämä alue kuuluisi rajauskriteerien mukaan V-alueeseen. On huomioitava, että mittaukset on suoritettu rakennuksen perustuksissa ja resultoivana arvona on käytetty todellista, mitattua resultantin arvoa. Arvo on näissä tapauksissa VTT:n ohjeessa esitettyä kaavalla v res = 1,2 x v vert laskettua arvoa pienempi. Kuvassa 15 on esitetty esimerkkinä S-junan mitattu tärinä sekä maksimipainoisen junan laskennallinen resultoiva tärinä rakennuksen perustuksessa. H-alue ulottuisi noin 70 metrin etäisyydelle. Kuva 15: Mitoittava juna, tärinäalueen rajaus 5.2. Rakennusten vaurioitumisherkkyys Rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi liikennetärinämittausten yhteydessä Suomessa suositellaan käytettäväksi ISO 4866 standardiin (Mechanical vibration and shock Vibration of buildings Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings) ja standardiin Swiss standard for vibration damages for buildings perustuvia raja-arvoja (taulukko 5). Näissä standardeissa rakennusten tärinäalttiutta arvioidaan herätetärinän taajuussisällön ja rakenteen tärinäalttiusluokan mukaan.

20 (29) Tärinäalttiusluokka Dominoiva taajuus f dom = Hz Heilahdusnopeuden resultantin huippuarvo v res = mm/s I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs- ja teräsbetoniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat rakenteet < > II. Perinteisesti rakennetut betoni- tiilija puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseiniä tai tiiliverhoilu. < > 30 6 III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistorialliset tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset < > 30 4 Taulukko 5: Rakennusten tärinäalttiusluokat Kun verrataan mitattuja tärinäarvoja taulukon 5 I- ja II-luokan raja-arvoihin, voidaan todeta, että seuranta-ajan mitatut tärinäarvot jäävät alle kaikkien tärinäalttiusluokkien. Radan ympäristögeoteknisten suunnitteluperusteiden (RAMO 3.9) mukaan olemassa olevilla radoilla tärinästä aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen on ryhdyttävä, kun rakenteesta mitattu junatärinän voimakkuus maankäytöltään tärinästä aiheutuvien häiriöiden vaikutuksille alttiilla alueilla on yli v res > 3,6 mm/s resultoivan heilahdusnopeuden maksimiarvolla ilmaistuna Rakennusten värähtelyluokituksen tunnusluvun laskeminen Rakennuksen tunnusluku on määritetty perustuksesta mitattujen tärinämittaustulosten perusteella. Jokaisen tallennetun tapahtuman värähtelysignaalista on määritetty ISO (2003) mukaisesti yhden (1) sekunnin pituiset ajanjaksot, jolloin heilahdusnopeuden painotettu tehollisarvo v w on suurin. Nämä edustavat merkitsevimpiä perustuksen pystysuuntaisia tärinäarvoja. Tämän jälkeen on suoritettu tilastollinen tarkastelu laskemalla painotetuista suureista keskiarvo v w sekä keskihajonta σ.

21 (29) Värähtelyn tunnusluvun ominaisarvo on määritetty kaavalla v w95 = v w + 1,8 σ Tällöin tunnusluku v w95 edustaa VTT:n mittausohjeen mukaisesti 95 % todennäköisyydellä kaikkia ohittaneita junia (VTT 2004). Asuntojen värähtelyluokitus on suositeltu tehtäväksi normaalien asuinrakennusten osalla taulukossa 6 esitettyjen raja-arvojen mukaan. Muiden tilojen osalta ihmisen kokemalle tärinähäiriölle ei ole esitetty raja-arvoja. Värähtelyluokka Kuvaus värähtelyolosuhteista v w95 A B C D Hyvät asuinolosuhteet. Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä Suhteellisen hyvät olosuhteet. Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa. Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä. Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla. Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä. 0,10 0,15 0,30 0,60 Taulukko 6: Suositus asuinrakennusten värähtelyluokituksesta (VTT 2004) Taulukon 6 raja-arvoja ei sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat pääasiassa liikkeessä tai joissa muusta kuin liikenteestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (toimistot, kaupat, liikuntatilat yms.). Tunnusluku on laskettu perustusten mittauspisteille 1, 2, 3B sekä lattian mittauspisteelle 3A. Tallennetut otokset on analysoitu ja tämän jälkeen on valittu erikseen jokaisen mittauspisteen osalta 15 kpl suurinta taajuuspainotettua heilahdusnopeusarvoa, joiden perusteella ko. mittauspisteen ao. tunnusluku on laskettu. Tunnusluku kaikkien ohittaneiden junien mukaan laskettuna perustuksessa Mp 1 v w95 = 0,41 mm/s Mp 2 v w95 = 0,12 mm/s Mp 3B v w95 = 0,10 mm/s Edellä esitetyt tunnusluvut edustavat rakennusten perustuksissa havaittua tärinän pystysuuntaista komponenttia mittausaikavälin junaohitusten perusteella. Laskentojen mukaan mittauspiste 1 sijoittuu värähtelyluokkaan D, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku on arvojen v w95 = 0,30 0,60 mm/s välillä.

22 (29) Mittauspisteet 2 ja 3B sijoittuvat värähtelyluokkaan B, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku on arvojen v w95 = 0,10 0,15 mm/s välillä. Tunnusluku kaikkien ohittaneiden junien mukaan laskettuna mittauspisteessä 3A lattialla Mp 3A v w95 = 0,10 mm/s pystysuunnassa Mp 3A v w95 = 0,37 mm/s poikittaisessa vaakasuunnassa Edellä esitetyt tunnusluvut edustavat II-kerroksisen asuinrakennuksen toisen kerroksen lattialla havaittua tärinän pysty- ja merkitsevämmän vaakasuunnan heilahdusnopeuden tunnuslukua mittausaikavälin junaohitusten perusteella. Laskentojen mukaan II-kerroksen lattian mittauspiste 3A sijoittuu pystysuunnan osalta värähtelyluokkaan B, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku sijoittuu arvojen v w95 = 0,10 0,15 mm/s välille, mutta vaakasuuntainen värähtelyn tunnusluku sijoittuu luokkaan D arvojen v w95 = 0,30 0,60 mm/s välille Yhteenveto tunnuslukuarviosta Uusilla asuinalueilla asuintiloissa arvioitua värähtelyä suositellaan verrattavaksi taulukossa 6 esitettyyn raja-arvoluokkaan C (v w,95 0,3 mm/s). Tällöin värähtely vastaa maanpinnan tai rakennuksen perustuksen pystysuuntaista värähtelyä. Ohjeiden mukaan asuintiloissa esiintyvä värähtely arvioidaan kertomalla maaperän pystyvärähtely rakennuksen tyypistä riippuvalla kertoimella (VTT-WORK-50/2006). Kerroin on 2,0 lukuun ottamatta seuraavia tapauksia, joille kerroin on 1: rakennuksen lattiat ovat maanvaraiset rakennus on yksikerroksinen ja perustettu paaluille rakennus on vähintään 5-kerroksinen Tässä tapauksessa mittaukset suoritettiin rakennusten perustuksista ja kaksinkertaisen tunnusluvun vaikutusta etäisyyteen on arvioitu ohjeiden peruslaskentakaavalla. Laskentakaavassa pyritään huomioimaan mm. maaperäolosuhteista aiheutuva tärinän vaimentuminen. Eksponentiarvo B = 0,46 on laskettu alkuperäisten, painottamattomien heilahdusnopeuden huippuarvojen perusteella. Kaksinkertaisen tunnusluvun vaikutuksesta C värähtelyluokan raja alkaa vasta noin 130 metrin etäisyydellä radasta. Kuvassa 16 on esitetty tunnusluvun sovitettu käyrä 1-kertaiselle ennusteelle ja vahvistumiskertoimen 2 ennusteelle.

23 (29) Kuva 16: Mittausten perusteella laskettu tunnusluku ja 2-kertainen tunnusluku Ennustelaskentojen osalta on kuitenkin huomioitava, että maaperäolosuhteet saatavat muuttua alueella varsin jyrkkäpiirteisesti. Tällöin esimerkiksi karkeampien maalajien alueella laskentakaavan etäisyyseksponentin arvo suurenee, jolloin tärinä vaimenee nopeammin. Tästä johtuen suosittelemme, että suunnittelualueella tulisi tehdä maaperätutkimuksia yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi. Maaperätietojen tarkentumisen jälkeen tärinän leviämistarkastelua voidaan tarkentaa. 6. Johtopäätökset 6.1. Asumismukavuuteen vaikuttava tärinähaitta Suomessa tehtyjen mittausten ja ihmisten haastattelujen perusteella tärinä on koettu selvästi häiritseväksi, kun heilahdusnopeus ylittää arvon v 1 mm/s. Ihmisen havaintokynnys tärinän suhteen vaihtelee ja yleensä v = 0,1 0,2 mm/s. Arvioitaessa liikennetärinästä aiheutuvaa haittaa asumismukavuudelle, kriteerinä suositellaan käytettäväksi heilahdusnopeuden tunnuslukua v w95 ja tunnuslukuun perustuvaa värähtelyluokitusta. Värähtelyluokitus perustuu norjalaiseen standardiin sekä VTT:n ohjeissa esitettyihin mittaustuloksiin. Tunnusluku määritetään tärinän taajuuspainotuksen ja tilastollisen tarkastelun perusteella. Uusien asuinalueiden suunnittelussa VTT:n ohjeissa suositellaan käytettäväksi asuintiloissa pystyvärähtelyn tunnuslukua v w,95 0,3 mm/s. Kohdassa 5.3 esitetyn ohjeen mukaisesti kaksinkertaisen tunnuslukuarvon käytön seurauksena värähtelyluokituksen C raja olisi laskentojen mukaan

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (34) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (34) SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimeksianto...3

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS ALUSTAVA_ver2 300086 1 (32) TUUSULAN KUNTA JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 28.2.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALUSTAVA_ver2 300086 2 (32) JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 300086 1 (31) TUUSULAN KUNTA JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 2.10.2008 300086 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulun kaupunki Asemakaavoitus 15.10.2009 PL 32 90015 Oulun kaupunki Oulun kaupunki Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulu Oulun kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TÄRINÄMITTAUKSET...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ JUNATÄRINÄ 16X289874-005 Oulun Sivakka Oy Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 TÄRINÄMITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET 2 3 RAUTATIETÄRINÄ JA SEN LEVIÄMINEN YMPÄRISTÖÖN 4 3.1 Tärinän

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA. Junaliikenteen tärinäselvitys

VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA. Junaliikenteen tärinäselvitys 301197 1 (36) VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA Junaliikenteen tärinäselvitys 301197 2 (36) KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA Junaliikenteen tärinäselvitys SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella Airix Ympäristö Oy Työ n:o 11200 Mäkelininkatu 17A 27.11.2012 90100 OULU Airix Ympäristö Oy Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.11.2012 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, Seinäjoen kaupunki Jussi Kurikka-Oja 6.2.2017 2 (10) 6.2.2017 Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 3 2 TÄRINÄN VOIMAKKUUDEN ARVIOINTI

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ RAPORTTI JUNATÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vantaan kaupunki Heikki Pajunen Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: + 358 20 755 6275 Fax: 020 755 6201 kirsi.koivisto@ramboll.fi

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

GUSTAVELUNDIN JA SAVIRIIHENPORTTI II ALUEEN MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 1.3.2007

GUSTAVELUNDIN JA SAVIRIIHENPORTTI II ALUEEN MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 1.3.2007 300194 1 (22) TUUSULAN KUNTA GUSTAVELUNDIN JA SAVIRIIHENPORTTI II ALUEEN MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 1.3.2007 300194 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO GUSTAVELUNDIN JA SAVIRIIHENPORTTI II ALUEEN MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337 Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu Rrs/Geo PL 488 11 Helsinki Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu 25.5.28 Geomatti Oy työ 337 Liminka, (kmv noin 727+),

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti / 1901 / 99

Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti / 1901 / 99 Ratahallintokeskus Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti 295071 / 1901 / 99 Raportti 11.1.2010 Geomatti Oy,

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO

TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO Vastaanottaja Oulun Rakennusteho Oy Päivämäärä 21.9.2016 TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO OULUN ASEMATALO Päivämäärä 21.9.2016 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll Säterinkatu 6 PL

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Parikkalan kunta Päivämäärä 7..04 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 8490 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEIIKENTEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN WSP Finland Oy 302598 302492 2 (28) 1 Toimeksianto ja tavoitteet... 3 2 Tärinän syntyminen ja ilmeneminen... 3 2.1 Juna liikennetärinän

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen 1 Työnumero 7326 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Asemakaava 8309 (Pispala, vaihe 2a) Asemakaava 8048 (Santalahti) 2 Sisältö 1 TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281 Ylöjärven kaupunki Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 18.1.2013 /YMP30281 Ylöjärven Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 7 Loppuvuodesta

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 Lausunto Ihalaisen kaivoksen tärinävaikutuksista Geomatti Oy, työ 392 17.6.2016 2 1. Taustaa Lausunnossa

Lisätiedot

2740 PEAB SEICON OY ATRIA OYJ:N KONTTORI HÖYRYVOIMALANKATU, SEINÄJOKI MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 12.6.2008 SUUNNITTELUTOIMISTO 2740 ALUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSELOSTUS MJK 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä Mikkolantie 1 B 00640 Helsinki P. 09-454 2610 info@r-konsultit.fi www.rajaytyskonsultit.fi PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI 1.9. - 16.12. 2014 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS TYÖ: 11073 2.11.2015 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS LEMPÄÄLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVA TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03-368 3322 www.taratest.fi (2) Sisällysluettelo 1 Tehtävä................ 3 2 Tärinäselvitys..............

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot