SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys"

Transkriptio

1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys

2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys Bollstadintien alueella 1. Toimeksianto Lähtötiedot Ratakuvaus Alueen yleispiirteinen maaperäkuvaus Junaliikennekuvaus Tärinämittaukset Suoritustapa Mittauspisteiden sijainnit Mittauspisteiden asennustapa Mittalaitteet ja tärinähavaintojen tallennustapa Tärinämittaustulokset Mittauspiste Mittauspiste Mittauspiste 3A Mittauspiste 3B perustus Yhteenveto tuloksista Laskennat ja tulosten vaikutusarviointi Tärinäalueet ja mitoittava juna Rakennusten vaurioitumisherkkyys Rakennusten värähtelyluokituksen tunnusluvun laskeminen Yhteenveto tunnuslukuarviosta Johtopäätökset Asumismukavuuteen vaikuttava tärinähaitta...23

3 (29) SIUNTION KUNTA Tekninen toimisto Krouvintie Siuntio SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys Bollstadintien alueella 1. Toimeksianto Siuntion kunnan teknisen toimiston toimeksiannosta olemme laatineet tärinäselvityksen Siuntion keskustan kehittämissuunnittelua varten. Toimeksiantona on ollut mitata tämänhetkisen junaliikenteen aiheuttamaa tärinää Helsinki Turku radan pohjoispuolisen Bollstadintien alueen rakennuksissa ja arvioida junaliikenteestä aiheutuvaa tärinähäiriön suuruutta. Tarkastelualue sijoittuu Siuntion vanhan aseman kohdalle radan kmsijainnille pääradan pohjoispuolelle. Suunnittelukohteen yleispiirteinen sijainti on esitetty kuvan 1 sijaintikartassa. Bollstadintien selvitysalue Kuva 1: Selvitysalueen sijaintikartta

4 (29) 2. Lähtötiedot 2.1. Ratakuvaus Helsinki Turku rataosa on Siuntion kohdalla yksiraiteinen ja sähköistetty (kuvat 2 ja 3). Aseman kohdalla on mm. Y-junia varten sivuraide radan eteläpuolella. Raidetyppi on ns. jatkuvakiskoraide betonipölkyillä. Sivuraide on puupölkyillä. Kuva 2 : Päärata kuvattuna aseman kohdalta Helsinkiin päin (07/2007) Kuva 3 : Päärata kuvattuna aseman kohdalta Turkuun päin (07/2007) 2.2. Alueen yleispiirteinen maaperäkuvaus GTK:n yleispiirteisen maaperäkartan mukaan Bollstadintien alue on pehmeikköaluetta, jonka maaperä on pääosin savea. Savikerroksen paksuus on todennäköisesti useita metrejä. Tarkempia pohjatutkimustietoja ei ole ollut käytössä. Tietojemme mukaan ratapenkkaa ei ole perusparannuksen yhteydessä ko. alueen kohdalla paalutettu lukuun ottamatta Siuntiontien alikulkusiltapaikkaa, joka sijaitsee alueen kaakkoisnurkassa. Siltapaikan kohdalla ratapenkkaa on kuitenkin paalutettu kumpaankin suuntaan noin 50 m matkalta. Yleispiirteinen pohjasuhdekuvaus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tärinämittausten tulosten yleispiirteisiä tulkintoja varten, eikä niitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen Junaliikennekuvaus Junaliikenne on ympärivuorokautista henkilöjunaliikennettä. Mittausajankohtana aikataulun mukaisia kaukojunavuoroja oli noin 17 kpl kumpaankin suuntaan vuorokaudessa. Pendolino-junia näistä on 4 kpl. Lisäksi Helsingin ja Karjaan välillä on paikallisjunan (Y-juna) vuoroja 6 8 kpl /arkipäivä. VR:ltä saadun tiedon mukaan rataosalla maksimipaino on Sr2 veturilla 600 t matkustajajunissa. Pendolino-junan teoreettiseksi maksimipainoksi on ilmoitettu 700 t. Rataosan suurin sallittu akselipaino on 22,5 t.

5 (29) Tavarajunaliikennettä ei ole, mutta tavarajunan maksimipaino Sr2 veturilla on rajattu 2000 tonniin. Suurin sallittu nopeus Siuntion aseman kohdalla on Pendolinolla 180 km/h sekä IC ja P-junilla 160 km/h. 3. Tärinämittaukset Toimeksianto on tärinämittausten suorituksen ja tulosten vaikutusarvioinnin osalta toteutettu soveltaen julkaisua Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT, Espoo 2004) sekä ohjetta: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (VTT Working Papers 50, Espoo 2006). Tärinän vaikutusarviointi sekä oleskelumukavuutta ja tärinän häiritsevyyttä on arvioitu kolmessa eri rakennuksessa tehtyjen tärinämittausten perusteella. Tärinämittaukset tehtiin välisenä aikana Suoritustapa Tärinämittauksia tehtiin siten, että kahden päivän aikana paikalla oltiin havainnoimassa tapahtuman aiheuttaja. Tällöin mittauspisteitä oli kaikkiaan kolmessa eri rakennuksessa, mittauspisteet 1, 2, 3A ja 3B. Lisäksi suoritettiin viikon seuranta kahden rakennuksen osalla mittauspisteissä 1 ja 3A.

6 Ervo 6 (29) Mittauspisteiden sijainnit Mittauspisteiden sijainnit pyrittiin valitsemaan siten, että alueen katujen ajoneuvoliikenne, jalankulkijat yms. häiriötekijät olisivat mahdollisimman vähän häirinneet mittausten suoritusta. Mittauspisteet sijaitsivat: Mittauspiste Mp 1 oli vanhan asemarakennuksen sokkelissa, kartalta mitattuna noin metrin etäisyydellä pääraiteen keskilinjasta. Kuvat 3 ja 4 : Vanha asemarakennus kuvattuna radalta päin Asemarakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksen perustamistapa ei ole tiedossa, mutta mitä todennäköisimmin se on perustettu maanvaraisesti. Rakennuksessa on kivisokkeli ja runkorakenne on puuta. Mittauspiste Mp 2 oli Asematie 5 rakennuksen sokkelissa, kartalta mitattuna noin 85 metrin etäisyydellä pääraiteen keskilinjasta. Kuva 5 : Asematie 5 rakennus kuvattuna radalle päin WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh Fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki ALV rek.

7 (29) Asematie 5 rakennus on kaksikerroksinen rivitalotyyppinen asuinrakennus, joka on rakennettu vuonna Rakennus on perustettu maanvaraisesti reunavahvistetulle betonilaatalle (massanvaihto). Rakennuksessa on betonisokkeli, puurunko ja välipohjassa on puupalkit. Mittauspiste Mp 3A oli Bollstadintie 11 rakennuksen II-kerroksen lattialla. Etäisyys pääraiteen keskilinjaan oli noin 129 m kartalta mitattuna Mittauspiste Mp 3B oli Bollstadintie 11 rakennuksen perustuksen nurkkapilarissa. Etäisyys pääraiteen keskilinjaan oli noin 125 m kartalta mitattuna. Kuva 6: Bollstadintie 11 asuinrakennus Bollstadintie 11 rakennus on kaksikerroksinen asuinrakennus, jonka rakennusvuosi on Rakennus on perustettu maanvaraisesti reunavahvistetulle betonilaatalle. Rakennuksessa on puurunko ja välipohjassa on puupalkit ja perustuksen betonipilarit. Kaikkien mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvan 7 sijaintikartassa.

8 (29) Kuva 7: Tärinämittauspisteiden sijaintikartta 3.6. Mittauspisteiden asennustapa Mittalaitteiden anturit kiinnitettiin rakennusten sokkeliin kiilapultilla ilman välikiinnikkeitä mahdollisimman jäykän asennuksen saavuttamiseksi. 3-komponenttiantureiden ratalinjaan nähden poikittainen vaakasuunta (tran) oli kohtisuoraan ratalinjaan nähden. Mittausantureiden asennuksen jälkeen anturien toiminta tarkastettiin mittalaitteen diagnostiikkatoiminnolla. Tämän jälkeen suoritettiin kaikkien mittauskanavien osalla virhepoikkeaman (offset) poisto ja kalibrointi ennen mittauksen aloitusta Mittalaitteet ja tärinähavaintojen tallennustapa Tärinämittaukset tehtiin Instantel MM Plus merkkisillä tärinän heilahdusnopeutta v [mm/s] ajan funktiona mittaavilla ja tallentavilla kanavaisilla seismografeilla sekä antureina käytettiin geofoneja. Kyseisen mittalaitteen mittaustaajuusalue on Hz ja mittaustarkkuus 0,0159 mm/s. Näytteenottotiheytenä mittauksissa käytettiin 2048 kpl/s/kanava. Mittaustapana oli tallentaminen time history käyrämuodossa tärinäarvon ylittäessä mittauspistekohtaisen laukaisuraja-arvon v TRIGG = 0,15 0,35 mm/s.

9 (29) 4. Tärinämittaustulokset 4.1. Mittauspiste 1 Viikon seuranta-ajan itseisarvoltaan suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mittauspisteessä 1 vanhan asemarakennuksen sokkelissa taltioitiin klo 15:49, kun VR:n aikataulutiedon mukaan IC Turkuun ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 1,32 mm/s. Pystysuunta oli yli 2,5 -kertainen vaakakomponentteihin nähden. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 4,5 Hz. Kuvassa 8 on esitetty viikon seuranta-ajan kaikkien tärinän kynnysarvon ylittäneiden junaohitusten aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot graafisesti mittauspisteessä 1 Sokkeli mp 1 (pystysuunta) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Pystysuunta Kuva 8: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteessä Mittauspiste 2 Mittauspisteessä 2 Asematie 5 rakennuksessa suurin heilahdusnopeusarvo taltioitiin klo 14:40, kun VR:n aikataulutiedon mukaan P135 Turkuun ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,54 mm/s. Pystysuunta oli lähes 4 -kertainen vaakakomponentteihin nähden. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli f DOM = 11,5 Hz.

10 (29) 4.3. Mittauspiste 3A Mittauspisteessä 3A Bollstadintie 11 rakennuksen II-kerroksen lattialla suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mitattiin, kun Y-juna klo 11:13 ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,27 mm/s. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 13,1 Hz. Lattian mittauspisteessä ratalinjaan nähden kohtisuora vaakasuuntainen komponentti oli selvästi hallitseva. Edellä mainitussa tapahtumassa vaakasuunnan huippuarvo oli v peak = 0,79 mm/s ja tärinän hallitseva taajuus f DOM = 5,63 Hz. Itseisarvoltaan suurin vaakasuuntainen heilahdusnopeusarvo oli v peak = 0,86 mm/s, kun klo 17:14 juna ohitti Siuntion aseman. Tärinän vaakasuunnan hallitseva taajuus oli 5,63 Hz. Vaakasuuntainen heilahdusnopeusarvo oli pystysuuntaiseen arvoon nähden noin 4,5 -kertainen. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty seuranta-ajan kaikkien tärinän kynnysarvon ylittäneiden junaohitusten aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot graafisesti mittauspisteessä 3A sekä pystysuunnan että suuremman (tran) vaakasuunnan osalta. Lattia mp 3, II-krs, pystysuunta (vert) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Pystysuunta Kuva 9: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteessä 3A II-kerroksen lattialla

11 (29) Lattia mp 3, II-krs, vaakasuunta (tran) 1,5 Heilahdusnopeus (huippuarvo) mm/s 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Vaaka (tran) Kuva 10: Heilahdusnopeuden merkitsevimmän vaakakomponentin (tran) huippuarvot mittauspisteessä 3A II-kerroksen lattialla 4.4. Mittauspiste 3B perustus Mittauspisteessä 3B Bollstadintie 11 rakennuksen perustuksesta suurin pystysuuntainen heilahdusnopeusarvo mitattiin, kun IC 2 Turkuun klo 16:42 ohitti mittauspaikan. Heilahdusnopeuden pystysuunnan huippuarvo oli v peak = 0,3 mm/s. Tärinän pystysuunnan hallitseva taajuus oli 5,13 Hz Yhteenveto tuloksista Taulukossa 1 on esitetty esimerkkinä saman junan aiheuttamat tärinän heilahdusnopeuden huippuarvot vanhan asemarakennuksen sokkelin mittauspisteessä 1 ja Bollstadintien 11 asuinrakennuksen II-kerroksen lattian mittauspisteessä 3A. Kuvassa 11 on esitetty taulukon 1 heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot ja kuvassa 12 suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot kuvaajina. Taulukkoon 2 on kerätty esimerkkinä saman junaohituksen aiheuttamat heilahdusnopeuden huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B. Kuvassa 13 on esitetty taulukon 2 heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot ja kuvassa 14 suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot kuvaajina.

12 (29) TAULUKKO 1, OSA 1 Location Location Date Time Mp 1 - sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :16:11 0,21 0,60 0,21 0,64 0,21 0, :42:08 0,49 1,13 0,35 0,70 0,24 0, :11:17 0,14 0,33 0,08 0,70 0,25 0, :11:18 0,18 0,33 0,14 0,59 0,24 0, :17:18 0,27 0,67 0,22 0,19 0,10 0, :42:12 0,49 0,98 0,51 0,73 0,24 0, :14:49 0,30 0,78 0,24 0,86 0,19 0, :44:13 0,37 0,68 0,22 0,25 0,16 0, :17:34 0,38 0,67 0,35 0,21 0,10 0, :41:46 0,48 1,13 0,32 0,18 0,16 0, :17:51 0,37 0,73 0,30 0,73 0,29 0, :43:09 0,30 0,89 0,32 0,52 0,22 0, :17:00 0,30 0,54 0,27 0,52 0,25 0, :41:34 0,38 0,95 0,33 0,56 0,22 0, :14:48 0,30 0,59 0,22 0,75 0,24 0, :40:08 0,30 0,68 0,19 0,73 0,27 0, :17:44 0,40 0,73 0,27 0,14 0,11 0, :25:46 0,33 0,79 0,29 0,46 0,22 0, :54:59 0,22 0,62 0,24 0,59 0,24 0, :15:50 0,24 0,48 0,18 0,32 0,19 0, :42:06 0,27 0,71 0,22 0,44 0,21 0, :19:42 0,29 0,60 0,25 0,71 0,25 0, :45:10 0,22 0,56 0,18 0,60 0,18 0, :13:54 0,25 0,79 0,22 0,78 0,27 0, :42:29 0,35 0,70 0,38 0,44 0,21 0, :17:42 0,37 0,71 0,27 0,68 0,25 0, :41:57 0,35 0,76 0,35 0,48 0,21 0, :17:21 0,25 0,64 0,22 0,68 0,27 0, :44:45 0,25 0,67 0,21 0,54 0,22 0, :15:25 0,27 0,54 0,22 0,64 0,19 0, :02:57 0,44 0,97 0,27 0,49 0,21 0, :21:04 0,54 0,78 0,40 0,65 0,25 0, :43:32 0,29 1,00 0,32 0,52 0,25 0, :26:20 0,29 0,68 0,29 0,13 0,10 0, :41:46 0,29 0,83 0,38 0,51 0,22 0,48

13 (29) TAULUKKO 1, OSA 2 Location Location Date Time Mp 1 sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :17:07 0,22 0,56 0,22 0,73 0,21 0, :44:41 0,25 0,60 0,19 0,21 0,14 0, :17:11 0,35 0,97 0,43 0,16 0,11 0, :41:49 0,38 1,10 0,56 0,79 0,24 0, :17:23 0,35 0,71 0,24 0,70 0,27 0, :18:18 0,35 0,67 0,22 0,70 0,27 0, :42:15 0,44 0,79 0,29 0,56 0,22 0, :16:29 0,19 0,41 0,18 0,35 0,14 0, :41:51 0,33 0,76 0,30 0,62 0,25 0, :17:54 0,33 0,60 0,24 0,65 0,24 0, :25:18 0,35 0,65 0,27 0,44 0,22 0, :54:03 0,25 0,76 0,24 0,60 0,25 0, :48:19 0,35 0,98 0,49 0,43 0,21 0, :20:12 0,40 0,60 0,30 0,65 0,25 0, :25:31 0,22 0,67 0,24 0,67 0,22 0, :41:31 0,27 0,81 0,30 0,51 0,22 0, :17:23 0,32 0,68 0,24 0,54 0,21 0, :42:25 0,27 0,56 0,21 0,41 0,21 0, :17:12 0,51 0,76 0,37 0,14 0,10 0, :45:43 0,25 0,75 0,24 0,67 0,25 0, :12:49 0,25 0,78 0,35 0,70 0,19 0, :42:53 0,32 0,83 0,32 0,49 0,22 0, :16:59 0,35 0,70 0,24 0,65 0,25 0, :41:48 0,44 1,21 0,57 0,57 0,22 0, :17:54 0,37 0,68 0,32 0,43 0,25 0, :42:53 0,25 0,78 0,29 0,44 0,22 0, :15:22 0,24 0,84 0,22 0,78 0,22 0, :45:01 0,30 0,68 0,29 0,78 0,21 0, :18:13 0,21 0,41 0,18 0,21 0,08 0, :57:12 0,22 0,68 0,19 0,78 0,21 0, :22:59 0,29 0,67 0,29 0,64 0,25 0, :42:40 0,25 0,86 0,30 0,43 0,19 0, :20:19 0,33 0,73 0,32 0,65 0,25 0, :44:41 0,25 0,57 0,19 0,21 0,11 0, :15:19 0,22 0,68 0,24 0,70 0,22 0, :42:25 0,33 0,78 0,29 0,49 0,22 0, :18:16 0,25 0,54 0,24 0,59 0,19 0, :42:25 0,33 0,81 0,29 0,43 0,19 0, :17:52 0,38 0,65 0,32 0,56 0,25 0, :45:17 0,24 0,56 0,14 0,48 0,19 0,22

14 (29) TAULUKKO 1, OSA 3 Location Location Date Time Mp 1 - sokkeli Mp 3A lattia II krs Tran Vert Long Tran Vert Long (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) :16:49 0,22 0,51 0,21 0,67 0,21 0, :41:46 0,32 0,81 0,30 0,49 0,21 0, :20:12 0,22 0,46 0,10 0,14 0,21 0, :24:41 0,24 0,60 0,24 0,57 0,22 0, :44:43 0,29 0,86 0,21 0,37 0,24 0, :52:54 0,25 0,84 0,24 0,49 0,21 0, :24:13 0,27 0,60 0,24 0,59 0,22 0, :42:41 0,24 0,78 0,24 0,52 0,19 0, :18:04 0,21 0,64 0,29 0,60 0,24 0, :44:58 0,22 0,56 0,18 0,54 0,21 0, :13:33 0,21 0,76 0,19 0,76 0,21 0, :57:56 0,19 0,48 0,22 0,62 0,25 0, :23:10 0,25 0,62 0,25 0,62 0,22 0, :45:16 0,27 0,73 0,22 0,49 0,19 0, :27:14 0,24 0,62 0,22 0,59 0,22 0, :45:29 0,22 0,54 0,18 0,54 0,21 0, :15:35 0,25 0,67 0,19 0,76 0,19 0, :42:39 0,25 0,78 0,25 0,51 0,19 0, :19:57 0,24 0,59 0,25 0,14 0,16 0, :42:43 0,29 0,68 0,32 0,49 0,19 0, :17:30 0,24 0,52 0,25 0,60 0,24 0, :45:11 0,22 0,54 0,16 0,21 0,14 0, :16:27 0,19 0,54 0,19 0,62 0,21 0, :43:15 0,32 0,73 0,25 0,44 0,19 0, :18:31 0,29 0,62 0,24 0,59 0,22 0, :42:27 0,24 0,38 0,18 0,38 0,19 0, :18:10 0,25 0,67 0,29 0,64 0,25 0,32

15 (29) Kuva 11: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteissä 1 ja 3A II-kerroksen lattialla Kuva 12: Heilahdusnopeuden suuremman vaakakomponentin (tran) huippuarvot mittauspisteissä 1 ja 3A II-kerroksen lattialla

16 (29) TAULUKKO 2 Mp 1 Mp 2 Mp 3A-lattia Mp 3B-perustus Date Time Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long Tran Vert Long :45:11 0,22 0,54 0,16 0,08 0,22 0,10 0,21 0,14 0,13 0,10 0,24 0, :16:27 0,19 0,54 0,19 0,10 0,19 0,10 0,62 0,21 0,33 0,10 0,27 0, :43:15 0,32 0,73 0,25 0,14 0,29 0,13 0,44 0,19 0,43 0,14 0,27 0, :18:31 0,29 0,62 0,24 0,13 0,29 0,13 0,59 0,22 0,30 0,13 0,22 0, :42:27 0,24 0,38 0,18 0,11 0,22 0,11 0,38 0,19 0,24 0,13 0,21 0, :18:10 0,25 0,67 0,29 0,11 0,24 0,11 0,64 0,25 0,32 0,13 0,22 0,10 Heilahdusnopeus, pystysuunta mittauspisteissä lattia - 3 perustus Heilahdusnopeus pysty (mm/s) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 13:45:11 14:16:27 14:43:15 15:18:31 15:42:27 16:18: Mp1 Mp 2 Mp 3 Mp 3-perust. Kuva 13: Heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B rakennusten sokkelissa Heilahdusnopeus, poikittainen mittauspisteissä lattia - 3 perustus Heilahdusnopeus (mm/s) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 13:45:11 14:16:27 14:43:15 15:18:31 15:42:27 16:18:10 Mp 1-tran Mp 2-tran Mp 3-tran Mp 3per_tran Kuva 14: Heilahdusnopeuden suuremman komponentin (tran) huippuarvot mittauspisteissä 1, 2 ja 3B rakennusten sokkelissa

17 (29) Taulukkoon 3 on kerätty esimerkkinä kaukojunien junatietoja, jotka on aikaisemmin saatu VR:ltä sekä tarkistettu ohiajon videokuvalta. Kaukojunien ohitusnopeus on laskettu ohitusajan (sekuntikellolla) perusteella. TAULUKKO Klo Kulkusuunta Juna koodi Junatyyppi Veturityyppi Veturien painot (t) Vaunut kpl Pituus m Junan kok.paino t Nopeus, mitattu km/h 15:42 Turkuun P henkilöjuna Sr :16 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :42 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr :17 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :45 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr Klo Kulkusuunta Juna koodi Junatyyppi Veturityyppi Veturin paino t Vaunut kpl Pituus m Junan kok.paino t Nopeus, mitattu km/h 14:42 Turkuun S henkilöjuna Sm :16 Helsinkiin S henkilöjuna Sm :42 Turkuun P henkilöjuna Sr :16 Helsinkiin IC 2 henkilöjuna Sr :41 Turkuun IC 2 henkilöjuna Sr

18 (29) 5. Laskennat ja tulosten vaikutusarviointi 5.1. Tärinäalueet ja mitoittava juna VR:n käyttämän mittausohjeen Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin. Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen (VTT Espoo 2002) ohjeen mukaan tärinän suhteen rajattavat alueet määritellään seuraavasti: V-alue Kohonneen tärinäalttiuden alueeksi rajataan sellaiset alueet, joilla tärinän heilahdusnopeuden resultantti voi rakennuksen perustuksessa ylittää v res 3 mm/s. Kohonneen tärinäalttiuden aluetta kutsutaan V-alueeksi (vauriot mahdollisia). V-alueella rautatieliikenteen aiheuttama tärinä on niin suurta, että siitä voi aiheutua tai se voi myötävaikuttaa rakenteellisten vaurioiden syntymiseen. H-alue Vähäisen tärinäalttiuden alue on alue, jolla vastaava heilahdusnopeuden resultantti on välillä v res = 1 3 mm/s. Tätä aluetta kutsutaan H-alueeksi (haitat mahdollisia). H-alueella esiintyy selvästi havaittavaa tärinää, joka voi olla häiritsevääkin, mutta ei todennäköisesti aiheuta vaurioita rakennuksille. E-alue Aluetta, jolla heilahdusnopeuden resultantti jää rakennuksen perustuksessa pienemmäksi kuin v res < 1 mm/s, kutsutaan E-alueeksi (haitat epätodennäköisiä). E-alueella osa ihmisistä voi edelleen havaita tärinän, mutta se ei yleensä ole häiritsevää ja rakenteiden vaurioriski on merkityksetön. Tärinäalueiden rajauksessa käytettävät aluekohtaiset heilahdusnopeuskriteerit on esitetty kootusti oheisessa taulukossa 4. Tärinäarvon määritelmä V - alue H alue E - alue Heilahdusnopeuden resultantin huippuarvoarvo rakennuksen perustuksessa v B mm/s 3,0 1,0 3,0 < 1,0 Taulukko 4: Tärinäalueiden rajauskriteerit (VTT 2002)

19 (29) Kaikkien todennettujen kaukojunien, rakennusten perustuksiin aiheuttamien tärinöiden perusteella on laskettu etäisyyseksponentti kaavalla B = log(v M2 /v M0 )/log(d 0 /D 2 ) mittauspisteväleille mp 1 mp 2 ja mp 1 mp 3B. Keskimääräiseksi etäisyyseksponentiksi on saatu B = 0,46. VTT:n em. mittausohjeen mukainen, teoreettisesti maksimipainoisen S- junan (700 t) aiheuttama laskennallinen resultoiva tärinä v res 3 mm/s olisi todennäköinen rakennuksen perustuksessa alle 15 metrin (noin 10 m) etäisyydellä radan keskilinjasta eli tämä alue kuuluisi rajauskriteerien mukaan V-alueeseen. On huomioitava, että mittaukset on suoritettu rakennuksen perustuksissa ja resultoivana arvona on käytetty todellista, mitattua resultantin arvoa. Arvo on näissä tapauksissa VTT:n ohjeessa esitettyä kaavalla v res = 1,2 x v vert laskettua arvoa pienempi. Kuvassa 15 on esitetty esimerkkinä S-junan mitattu tärinä sekä maksimipainoisen junan laskennallinen resultoiva tärinä rakennuksen perustuksessa. H-alue ulottuisi noin 70 metrin etäisyydelle. Kuva 15: Mitoittava juna, tärinäalueen rajaus 5.2. Rakennusten vaurioitumisherkkyys Rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi liikennetärinämittausten yhteydessä Suomessa suositellaan käytettäväksi ISO 4866 standardiin (Mechanical vibration and shock Vibration of buildings Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings) ja standardiin Swiss standard for vibration damages for buildings perustuvia raja-arvoja (taulukko 5). Näissä standardeissa rakennusten tärinäalttiutta arvioidaan herätetärinän taajuussisällön ja rakenteen tärinäalttiusluokan mukaan.

20 (29) Tärinäalttiusluokka Dominoiva taajuus f dom = Hz Heilahdusnopeuden resultantin huippuarvo v res = mm/s I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs- ja teräsbetoniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat rakenteet < > II. Perinteisesti rakennetut betoni- tiilija puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseiniä tai tiiliverhoilu. < > 30 6 III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistorialliset tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset < > 30 4 Taulukko 5: Rakennusten tärinäalttiusluokat Kun verrataan mitattuja tärinäarvoja taulukon 5 I- ja II-luokan raja-arvoihin, voidaan todeta, että seuranta-ajan mitatut tärinäarvot jäävät alle kaikkien tärinäalttiusluokkien. Radan ympäristögeoteknisten suunnitteluperusteiden (RAMO 3.9) mukaan olemassa olevilla radoilla tärinästä aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen on ryhdyttävä, kun rakenteesta mitattu junatärinän voimakkuus maankäytöltään tärinästä aiheutuvien häiriöiden vaikutuksille alttiilla alueilla on yli v res > 3,6 mm/s resultoivan heilahdusnopeuden maksimiarvolla ilmaistuna Rakennusten värähtelyluokituksen tunnusluvun laskeminen Rakennuksen tunnusluku on määritetty perustuksesta mitattujen tärinämittaustulosten perusteella. Jokaisen tallennetun tapahtuman värähtelysignaalista on määritetty ISO (2003) mukaisesti yhden (1) sekunnin pituiset ajanjaksot, jolloin heilahdusnopeuden painotettu tehollisarvo v w on suurin. Nämä edustavat merkitsevimpiä perustuksen pystysuuntaisia tärinäarvoja. Tämän jälkeen on suoritettu tilastollinen tarkastelu laskemalla painotetuista suureista keskiarvo v w sekä keskihajonta σ.

21 (29) Värähtelyn tunnusluvun ominaisarvo on määritetty kaavalla v w95 = v w + 1,8 σ Tällöin tunnusluku v w95 edustaa VTT:n mittausohjeen mukaisesti 95 % todennäköisyydellä kaikkia ohittaneita junia (VTT 2004). Asuntojen värähtelyluokitus on suositeltu tehtäväksi normaalien asuinrakennusten osalla taulukossa 6 esitettyjen raja-arvojen mukaan. Muiden tilojen osalta ihmisen kokemalle tärinähäiriölle ei ole esitetty raja-arvoja. Värähtelyluokka Kuvaus värähtelyolosuhteista v w95 A B C D Hyvät asuinolosuhteet. Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä Suhteellisen hyvät olosuhteet. Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa. Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä. Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla. Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä. 0,10 0,15 0,30 0,60 Taulukko 6: Suositus asuinrakennusten värähtelyluokituksesta (VTT 2004) Taulukon 6 raja-arvoja ei sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat pääasiassa liikkeessä tai joissa muusta kuin liikenteestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (toimistot, kaupat, liikuntatilat yms.). Tunnusluku on laskettu perustusten mittauspisteille 1, 2, 3B sekä lattian mittauspisteelle 3A. Tallennetut otokset on analysoitu ja tämän jälkeen on valittu erikseen jokaisen mittauspisteen osalta 15 kpl suurinta taajuuspainotettua heilahdusnopeusarvoa, joiden perusteella ko. mittauspisteen ao. tunnusluku on laskettu. Tunnusluku kaikkien ohittaneiden junien mukaan laskettuna perustuksessa Mp 1 v w95 = 0,41 mm/s Mp 2 v w95 = 0,12 mm/s Mp 3B v w95 = 0,10 mm/s Edellä esitetyt tunnusluvut edustavat rakennusten perustuksissa havaittua tärinän pystysuuntaista komponenttia mittausaikavälin junaohitusten perusteella. Laskentojen mukaan mittauspiste 1 sijoittuu värähtelyluokkaan D, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku on arvojen v w95 = 0,30 0,60 mm/s välillä.

22 (29) Mittauspisteet 2 ja 3B sijoittuvat värähtelyluokkaan B, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku on arvojen v w95 = 0,10 0,15 mm/s välillä. Tunnusluku kaikkien ohittaneiden junien mukaan laskettuna mittauspisteessä 3A lattialla Mp 3A v w95 = 0,10 mm/s pystysuunnassa Mp 3A v w95 = 0,37 mm/s poikittaisessa vaakasuunnassa Edellä esitetyt tunnusluvut edustavat II-kerroksisen asuinrakennuksen toisen kerroksen lattialla havaittua tärinän pysty- ja merkitsevämmän vaakasuunnan heilahdusnopeuden tunnuslukua mittausaikavälin junaohitusten perusteella. Laskentojen mukaan II-kerroksen lattian mittauspiste 3A sijoittuu pystysuunnan osalta värähtelyluokkaan B, jossa tärinän heilahdusnopeuden tunnusluku sijoittuu arvojen v w95 = 0,10 0,15 mm/s välille, mutta vaakasuuntainen värähtelyn tunnusluku sijoittuu luokkaan D arvojen v w95 = 0,30 0,60 mm/s välille Yhteenveto tunnuslukuarviosta Uusilla asuinalueilla asuintiloissa arvioitua värähtelyä suositellaan verrattavaksi taulukossa 6 esitettyyn raja-arvoluokkaan C (v w,95 0,3 mm/s). Tällöin värähtely vastaa maanpinnan tai rakennuksen perustuksen pystysuuntaista värähtelyä. Ohjeiden mukaan asuintiloissa esiintyvä värähtely arvioidaan kertomalla maaperän pystyvärähtely rakennuksen tyypistä riippuvalla kertoimella (VTT-WORK-50/2006). Kerroin on 2,0 lukuun ottamatta seuraavia tapauksia, joille kerroin on 1: rakennuksen lattiat ovat maanvaraiset rakennus on yksikerroksinen ja perustettu paaluille rakennus on vähintään 5-kerroksinen Tässä tapauksessa mittaukset suoritettiin rakennusten perustuksista ja kaksinkertaisen tunnusluvun vaikutusta etäisyyteen on arvioitu ohjeiden peruslaskentakaavalla. Laskentakaavassa pyritään huomioimaan mm. maaperäolosuhteista aiheutuva tärinän vaimentuminen. Eksponentiarvo B = 0,46 on laskettu alkuperäisten, painottamattomien heilahdusnopeuden huippuarvojen perusteella. Kaksinkertaisen tunnusluvun vaikutuksesta C värähtelyluokan raja alkaa vasta noin 130 metrin etäisyydellä radasta. Kuvassa 16 on esitetty tunnusluvun sovitettu käyrä 1-kertaiselle ennusteelle ja vahvistumiskertoimen 2 ennusteelle.

23 (29) Kuva 16: Mittausten perusteella laskettu tunnusluku ja 2-kertainen tunnusluku Ennustelaskentojen osalta on kuitenkin huomioitava, että maaperäolosuhteet saatavat muuttua alueella varsin jyrkkäpiirteisesti. Tällöin esimerkiksi karkeampien maalajien alueella laskentakaavan etäisyyseksponentin arvo suurenee, jolloin tärinä vaimenee nopeammin. Tästä johtuen suosittelemme, että suunnittelualueella tulisi tehdä maaperätutkimuksia yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi. Maaperätietojen tarkentumisen jälkeen tärinän leviämistarkastelua voidaan tarkentaa. 6. Johtopäätökset 6.1. Asumismukavuuteen vaikuttava tärinähaitta Suomessa tehtyjen mittausten ja ihmisten haastattelujen perusteella tärinä on koettu selvästi häiritseväksi, kun heilahdusnopeus ylittää arvon v 1 mm/s. Ihmisen havaintokynnys tärinän suhteen vaihtelee ja yleensä v = 0,1 0,2 mm/s. Arvioitaessa liikennetärinästä aiheutuvaa haittaa asumismukavuudelle, kriteerinä suositellaan käytettäväksi heilahdusnopeuden tunnuslukua v w95 ja tunnuslukuun perustuvaa värähtelyluokitusta. Värähtelyluokitus perustuu norjalaiseen standardiin sekä VTT:n ohjeissa esitettyihin mittaustuloksiin. Tunnusluku määritetään tärinän taajuuspainotuksen ja tilastollisen tarkastelun perusteella. Uusien asuinalueiden suunnittelussa VTT:n ohjeissa suositellaan käytettäväksi asuintiloissa pystyvärähtelyn tunnuslukua v w,95 0,3 mm/s. Kohdassa 5.3 esitetyn ohjeen mukaisesti kaksinkertaisen tunnuslukuarvon käytön seurauksena värähtelyluokituksen C raja olisi laskentojen mukaan

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (34) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (34) SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimeksianto...3

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 300086 1 (31) TUUSULAN KUNTA JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS RAPORTTI 2.10.2008 300086 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO JOKELAN KESKUSTA III JA KARTANON ALUE MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ JUNATÄRINÄ 16X289874-005 Oulun Sivakka Oy Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 TÄRINÄMITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET 2 3 RAUTATIETÄRINÄ JA SEN LEVIÄMINEN YMPÄRISTÖÖN 4 3.1 Tärinän

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA. Junaliikenteen tärinäselvitys

VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA. Junaliikenteen tärinäselvitys 301197 1 (36) VAV ASUNNOT OY KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA Junaliikenteen tärinäselvitys 301197 2 (36) KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUS KARSIKKOKUJA VANTAA Junaliikenteen tärinäselvitys SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Parikkalan kunta Päivämäärä 7..04 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 8490 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEIIKENTEEN

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot

PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS

PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510025834 PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 18.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro DI Timo Peltonen, DI Timo Markula, TkT Henri Penttinen Akukon Oy etunimi.sukunimi@akukon.fi Meluntorjuntapäivät 2015 Länsimetron linjaus 2 Metrotunnelit rakennetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA TÄRINÄSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN WSP Finland Oy 302598 302492 2 (28) 1 Toimeksianto ja tavoitteet... 3 2 Tärinän syntyminen ja ilmeneminen... 3 2.1 Juna liikennetärinän

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Puisten kävelysiltojen värähtelymittaukset

Puisten kävelysiltojen värähtelymittaukset Puisten kävelysiltojen värähtelymittaukset Puupäivä, 28.11.2013, Wanha Satama, Helsinki Asko Talja, VTT Timo Tirkkonen, Liikennevirasto 2 Esityksen sisältö Tausta ja tavoitteet Mitatut sillat Koeohjelma

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Paalutyypin vaihto projektissa 10/12/2012

Paalutyypin vaihto projektissa 10/12/2012 Paalutyypin vaihto projektissa 1 Tarmo Tarkkio, Skanska Infra oy 2 PAALUTYYPIN VALINTA- MYSTEERI? Pohjarakennus selostusta 3 Pohjarakennus selostusta, jatkuu 4 Pohjarakennus selostusta, jatkuu 5 Juha Vunneli,

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Pilaristabilointi- ja ponttiseinät: Tärinäestekokeilujen alustavat tulokset ja jatkotutkimustarpeet

Pilaristabilointi- ja ponttiseinät: Tärinäestekokeilujen alustavat tulokset ja jatkotutkimustarpeet ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-691-15 19.2.215 Pilaristabilointi- ja ponttiseinät: Tärinäestekokeilujen alustavat tulokset ja jatkotutkimustarpeet Kirjoittajat: Asko Talja, Jouko Törnqvist, Emma Niemeläinen Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Vastaanottaja Mäntsälän kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Vastaanottaja Mäntsälän kunta. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.5.2016 LUONNOS MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ-

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Liite 11. Tärinäselvitys

Liite 11. Tärinäselvitys Tärinäselvitys Luumäki Imatrankoski-kaksoisraiteen alustava 1 Luumäki Imatrankoski-kaksoisraiteen alustava 2 1 TÄRINÄ 1.1 Lähtötiedot ja käytetyt menetelmät Tärinän leviämisen arviointimenetelmä Arviointimenetelmän

Lisätiedot

Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna. Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen

Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna. Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen Tärinähaitan laajuus valtakunnallisesti arvioituna Melu- ja tärinäasiantuntija Erkki Poikolainen Tärinätilanne Suomessa Pääasiallisin tärinän aiheuttaja Suomessa on rautatieliikenne. Ajoittain Liikennevirastolle

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

HERRAINMÄKI AK 8641 (TAMPELLA IX) TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS ID Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

HERRAINMÄKI AK 8641 (TAMPELLA IX) TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS ID Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.10.2016 HERRAINMÄKI AK 8641 (TAMPELLA IX) TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS ID 1 682 874 HERRAINMÄKI TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI LITTOISTEN VERKAKAAREN TÄRINÄSELVITYS. akustiikka audiovisual melu. DI Timo Markula DI Timo Peltonen DI Miro Aalto

KAARINAN KAUPUNKI LITTOISTEN VERKAKAAREN TÄRINÄSELVITYS. akustiikka audiovisual melu. DI Timo Markula DI Timo Peltonen DI Miro Aalto 55099-2 KAARINAN KAUPUNKI LITTOISTEN VERKAKAAREN TÄRINÄSELVITYS DI Timo Markula DI Timo Peltonen DI Miro Aalto Akukon Oy Hiomotie 9, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 00 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

PYÖRREPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELU- JA TÄRINÄSELVITYS

PYÖRREPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELU- JA TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Melu- ja tärinäselvitys Päivämäärä 21.3.2012 Viite 82140941 PYÖRREPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELU- JA TÄRINÄSELVITYS PYÖRREPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet 15.8.2016 Asemakaavaehdotus asetettiin mielipiteiden kuulemista

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot