Ajatuksia yhdistymishankkeista onnistumisia / sudenkuoppia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajatuksia yhdistymishankkeista onnistumisia / sudenkuoppia"

Transkriptio

1 Ajatuksia yhdistymishankkeista onnistumisia / sudenkuoppia Apulaiskaupunginjohtaja Heli Möller puh Tähän tarvittaessa otsikko

2 Yhdistymisiä, yhteenliittymiä suunniteltaessa on syytä muistaa, että pelkät rakenneratkaisut eivät riitä olennaisinta on, että toimintatavat ja -kulttuuri muuttuvat ja että joku johtaa tätä muutosprosessia

3 Kuntaliitokset eivät yksin ole avain onneen, eivätkä ratkaisu sinänsä kuntien talousongelmiin, koska liitosten yhteydessä tehdään usein liian tiukkoja liitossopimuksia (sitoudutaan investointeihin, palvelupisteisiin, henkilöstöön) ei olla valmiita uudistamaan toimintoja Liitokset onnistuvat vain, jos samalla pystytään tekemään strategia siten, että uudistumisprosessi on mahdollinen (huom. usein uskotaan, että ongelmat, jotka jo nyt voitaisiin itsenäisinä kuntina hoitaa, mutta joihin ei ole valmiuksia, ratkeavat liitoksen myötä, mutta samat ongelmat ovat edessä liitoksen jälkeenkin, siksi ne olisi puitava ja sovittava etukäteen)

4 Olennaista fuusion johtamisessa Yhteisen vision merkitys ja sen oikea viestittäminen Johdon prosessi, sisäistäminen, sitoutuminen Fuusion syyt/hyödyt osattava kertoa kuntalaisille ja henkilöstölle joka kotiin tiedotus, arkikeskustelu, face to face -kohtaamiset Viestinnässä muistettava: teot ratkaisevat; nopeat näytöt ja oikeaaikainen tiedotus Kasvottaminen vastuunotto Johdon valmennus Hyvän hallitustyön edellytysten varmistaminen Viestintävalmennus Ammattilaisten käyttö markkinoinnissa Good governance tapa toimia valmennus (yhdensuuntainen viestintä)

5 Hyvän hallitustyön edellytykset Selkeä näkemys hallituksen tehtävistä ja roolista Toimiva kokoonpano ja keskinäinen avoin vuorovaikutus Käyttöön otetut yhdessä sovitut pelisäännöt ja työtavat Luottamusilmapiiri Tahto kehittää ja uudistua Tehokas päätöksentekoprosessi Tehokas kokoustyöskentely

6 Yhdistymisen perusteet Kaikille oltava selvää, miksi yhdistytään Visio, tahtotila mitä halutaan, oltava selkeä Yhdistymissopimus määrittelee puitteet (ei liian tiukka, koska toimintaympäristö muuttuu) Palvelusuunnitelma linjaa, millä tavalla fuusio palvelujen näkökulmasta tulee toteuttaa (kriteerit) Henkilöstön asema ja menettelytavat yhteistyöstä linjattu fuusiosopimukseen (päälinjaus, työsuhdeturva) Prosessinomainen työtapa - Vaiheittain eteneminen, osallistuminen

7 Symbolit uusiksi Uuden kunnan sisäänajo, uusi logo jne. Uudet värit, koko materiaalituotannon visuaalinen ilme uusiksi heti Yhteiset kotisivut uudella ilmeellä heti auki Kaikille avoin sisäinen/ulkoinen keskustelupalsta heti 1.1. auki

8 Muista Fuusion huuma, gloria kestää hetken Viestinnässä helposti alkuvaiheessa ylilyöntejä Tulee lupausten lunastusten aika Kuntalaisten ja henkilöstön luottamus on ansaittava tekojen kautta Hyväkään viestintä ei korvaa tekoja

9 Organisaatiokulttuuri (arvot, asenteet) muuttuu hitaasti Organisaatiossa on yleensä olemassa nk. virallinen ja epävirallinen kulttuuri. Jotta uuden kulttuurin syntymistä voidaan edistää, on lisättävä mm. arkikeskustelua, erityisesti epävirallisen kulttuurin alueella. Fuusio on hyvä aloittaa kaapin siivouksella, heitetään pois tarpeeton ja säilytetään hyvä ja hyödyllinen. (oppiminen poisoppiminen) Olemassa olevat toimintaa ja palveluprosesseja ohjaavat arvot, tavat toimia ja pelisäännöt on käytävä läpi, synnytettävä uudet ja ajettava ne sisään.

10 Sudenkuoppia fuusiossa 1. Puuttuu näkemys sorrutaan selvityksiin, laskelmiin Ääneseudulla kypsytty vähitellen, ensimmäinen yritys loi pohjan (kasvoi kyky visioida, asemoida, tuli tietoa) käytiin laajasti läpi syyt, miksi fuusio on perusteltu (1 5 syyt esitelty laajasti prosessin syntyvaiheessa, ennen lopullista päätöstä eri foorumeilla, tiedotteissa joka kotiin, netissä)

11 2. Johto ei sitoudu Ääneseudulla ylin poliittinen ja ammatillinen johto sitoutui heti ja kasvotti hankkeen (Äänekoski, Suolahti, Sumiainen). 3. Sotkeudutaan liikaa lupaamaan kaikille kaikkea hyvää, perustellaan liikaa taloussäästöillä Fuusiota on mahdoton laskea. Voi vain olettaa, että rationalisointihyöty tulee, mutta ei heti (irtisanomisiin ei mennä, siksi aikaviive) Haetaan fuusioetuja mieluummin elinvoiman kehittymisestä, yhteisestä vahvuudesta jne. kuin talouden laskelmista (positiivisuus)

12 4. Sopimuksista ei pidä tehdä liian tiukkoja, koska toimintaympäristö muuttuu koko ajan (ei jakopolitiikkaa liian pitkälle vietynä, kuitenkin jossain määrin sisällytettävä elementtejä alueen tasapuolisesta kehittämisestä esim. maapolitiikka, kaavoitus, toimintojen sijoittelu jne.)

13 5. Johtajavalinnat tehtävä alkuvaiheessa Ääneseudulla sovittiin heti ja kirjattiin nk. ykkös/kakkosjohtaja sopimuksiin Jos näin ei olisi tehty, olisi johtajien välille syntynyt kisa, joka olisi haitannut koko prosessia (inhimillinen, kova asia, jossa Ääneseudulla onnistuttiin; poliittinen johto antoi johtajien itse sopia työnjaon, jossa huomioitiin henk.koht. ominaisuudet) - tilanne oli aito ja sitä on kunnioitettu oikeasti; synnytti luottamuksen, vapautti energiaa, molemmat johtajat tietävät roolinsa

14 6. Rooli selkeäksi ( omat tontit ) Poliittinen/ammatillinen johtaminen ja pelisäännöt käsiteltiin kaupunginjohtajien ja poliittisen johdon kesken ja työnjakoa on kunnioitettu - Ei puututa toisten alueille, mutta linjataan yhdessä

15 7. Ay-liike heti mukaan Muokataan johdon ja ay-edustajien kanssa yhteiset pelisäännöt prosessin kuluessa kuullaan henkilöstöä, mutta huomioidaan, että kaikkien mieliksi ei fuusiossa voida tehdä (1100 henkilöä uuden kunnan palveluksessa) sallitaan murina, supattelu jne., mutta ei anneta sen liikaa ohjata henkilöstöstrategia

16 8. Johdon on oltava linjakas, jämäkkä - loputtomiin ei voi kysellä ja odottaa, että kaikille käy - johdon on kyettävä tekemään ratkaisuja! 9. Viestinnän on oltava avointa Jos jossain johto voi epäonnistua, se on yleisimmin juuri viestintä (ajoitus, kohteet) Rehellisyys, sanottava myös suoraan ikävät asiat ja tunnustettava epävarmuus Johto tekee parhaansa, mutta ei voi taata kaikkea

17 10. Luottamusta koetellaan koko ajan asenne, pidä sanasi, kestä kritiikkiä älä lupaa, jos oven sulkeuduttua et enää ole sen takana 11. Tarkista juridiikka! - valitukset jne.

18 12. Kaikkea ei heti pöytään (luota visioon, älä sorru yksityiskohtiin) Prosessin kuluessa ratkotaan valmius muutokseen tilanteen niin vaatiessa (tilannehallintavalmius) 13. Unohda isoveliasenne Uhkailu, pelottelu, isomman ääni strategia haavoittaa pitkäksi aikaa Mutta älä ole liian hienotunteinen pienemmälle, äläkä missään tapauksessa mielistele, se näkyy!

19 14. Lähde nopeasti rakentamaan tulevaisuutta Siirrä painopiste tulevaan, älä haudo menneitä (visio, strategiatyö) 15. Ihmiset rakentavat fuusion Kemiat, kypsyys, ymmärrys, luottamus, toisten arvostus, luopumisen tuska, löytämisen ilo Johtajatkin ovat ihmisiä, onneksi Ihmiset tekevät, elävät, toimivat, tuntevat

20 Yhteistyön onnistumisen edellytyksiä Luotetaan toisiimme Sovitaan työnjaosta ja rooleista Ollaan avoimia ja suoria Sovitaan yhteiset tavoitteet Arvostetaan toisiamme Ymmärretään erilaisuutta Joustetaan ja ollaan tiukkoja

21 Luodaan yhteisiä arvoja ja kulttuuria Yhdistetään avoimesti tiedot/taidot Annetaan ihmisten osallistua Ei sorruta jakopolitiikkaan Isompi antaa ensin periksi Sovitaan voitonjaosta

22 Fuusion hyödyt - johtaminen Yksi visio, yksi strategia Yksi tahtotila, yksi johto Yksi kassa, yhdet rajat Yhdet toimielimet Yhdensuuntainen maapolitiikka Yhdensuuntainen elinkeinopolitiikka kilpailija uusien rajojen takana Vrt. seutuyhteistyö (hallinnon moniportaisuus)

23 Fuusion hyödyt - henkilöstö Yksi yhteinen henkilöstö Yhden pelisäännöt Yhdet sopimukset Uudelleenjärjestelyt Uudet työyhteisöt Uudet urat (mahdollisuuksien markkinat) Poistuma (eläköityminen) Määräaikaiset / vakinaistaminen Yksilölliset sopimukset Uudelleenorganisoinnit

24 Fuusion hyödyt palvelut, tilat Sos/terv. yhteen hoitoketjut järkevämmiksi Kuntayhtymän purku (isännän ääni esille) Keskitetyt/hajautetut palvelut suhde kuntoon Lähipalvelut/erityispalvelut tarkastelu Tilahallinta (kiinteistöjen käyttö tehokkaaksi) Tukipalvelujen keskittäminen, synergia (oma organisaatio/yhtiöt)

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Karl-Magnus Spiik Ky 1 A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Liikelaitosten A ja B valmennuksista JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Ryhmätöiden tavoitteena oli laitosten toimintojen kitkaton ja sujuva yhdistyminen

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Luottamuksesta elinvoimaa kunnille

Luottamuksesta elinvoimaa kunnille tutkimus Olli-Pekka Viinamäki ja Maria Katajamäki Luottamuksesta elinvoimaa kunnille kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Luottamuksesta elinvoimaa kunnille Olli-Pekka Viinamäki ja Maria Katajamäki Luottamuksesta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot