Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste Käyttötalouden seuranta Vetovoimaisuuden palvelualua 21 Kaupunkiympäristön palvelualue 24 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 29 Kasvun ja oppimisen palvelualue 34 Perusturvan palvelualue 42 Terveydenhuollon palvelualue 48 Tarkastuslautakunta 54 Konsernipalvelu 56 Investoinnit 62 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 71 Liikelaitosten tilannekatsaukset 81 Kuopion Energia Liikelaitos 82 Kuopion Vesi Liikelaitos 89 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 93 Kuntatekniikkaliikelaitos 96 Taseyksiköiden tilannekatsukset 100 Tilakeskus 101 Pohjois-Savon pelastuslaitos 107 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 117 Kevama Oy 118 Kiinteistö-Kys Oy 125 Kuhilas Oy 131 Kuopion Energia Oy 136 Kuopio Innovation Oy 145 Kuopion matkailupalvelu Oy 151 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 156 Niiralan Kulma Oy 161 Kuopion Pysäköinti Oy 166 Kiinteistö Oy Kuopion luukas 169 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 174 Itä-Suomen huoltopalvelut lky 178 3

4

5 VUODEN 2012 ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2012 ensimmäiseen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa kaudelta Seurantaraporttiin on yhdistetty myös huhtikuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion kaupungin asukasluku vuoden 2012 alussa oli henkilöä. Väestömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana 640 henkilöllä; 0,7 %. Koko maan suhteellinen väestönmuutos oli 0,5 %. Vuoden 2012 tammi-huhtikuussa Kuopion väestömäärän lisäys on ennakkotiedon mukaan 152 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden enemmyys) oli 27 henkilöä, muuttovoitto muualta Suomesta 75 henkilöä ja nettomuuttovoitto ulkomailta 50 henkilöä. Huhtikuun lopussa 2012 Kuopion väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan henkilöä. Alkuvuoden väestökehitys on poikennut viime vuoden vastaavan ajan kehityksestä. Jo alkuvuoden väestönmuutos oli viime vuodesta poiketen positiivinen, kun viime vuonna väestönmuutos kääntyi positiiviseksi vasta syksyllä. Kuopion seudun väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopussa henkilöä. Seudun väestömäärä lisääntyi tammi-huhtikuussa 189 henkilöä, Siilinjärvellä väestönmäärä kasvoi 44 henkilöä ja Maaningalla väheni 7 henkilöä (Kuopion väestömäärä kasvoi 152 henkilöä). Kuopiossa oli huhtikuun lopussa työtöntä; 9,8 % työvoimasta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 597, pitkäaikaistyöttömiä ja 50 vuotta täyttäneitä työttömiä henkilöä. Avoimia työpaikkoja huhtikuun lopussa oli kappaletta. Kuopion seudun työttömyysaste oli vuoden 2012 huhtikuussa 9,3 %, Siilinjärven 7,1 % ja Maaningan 8,5 %. Seudun työttömyys on parantunut hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (huhtikuussa 2011 seudun työttömyysaste oli 9,5 %). Koko maan työttömyysaste oli vuoden 2012 huhtikuussa 8,7 %. Kuopiossa valmistui viime vuonna yhteensä 561 rakennusta, joissa oli kerrosalaa m 2. Asuntoja valmistui yhteensä 794 kpl, joista 199 oli omakotitaloissa, 132 rivitaloissa ja 463 asuntoa kerrostaloissa. Asuntoja valmistui Pappilanmäkeen Itkonniemi Männistö - Linnanpellon alueelle, Maljalahteen keskustaan ja Pirtin, Lehtoniemen ja Rautaniemen alueille. Kuopion maaseutualueille valmistui yhteensä 63 omakotitaloa. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinta vuonna 2011 oli Kuopiossa ja koko maassa keskimäärin Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhojen asuntojen (kaikki asunnot) neliöhinta Kuopiossa oli /m2, koko maassa keskimäärin / m2 ja koko maassa keskimäärin (kaikki asunnot yhteensä) ilman pääkaupunkiseutua oli /m2. 5

6 Talousarvion seuranta ja ennuste 2012 Ydinkaupungin toteuma 1-4 / 2012 Ydinkaupungin talouden tiedot ovat pienehköjä poikkeuksia lukuun ottamatta vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Vuoden 2011 lopulla tehty henkilöstövuokrauspalvelun siirto Kuhilas Oy:ltä omaksi toiminnaksi on kuitenkin lisännyt kaupungin henkilöstömäärää (selittää noin puolet henkilöstötyöpanoksen kasvusta) ja palkkamenoja, mutta vähentänyt ostopalveluja. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden välillä tehtiin vuoden 2011 aikana tehtävämuutoksia ja henkilöstösiirtoja. Näiden palvelualueiden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumatiedot vuosien 2011 ja 2012 välillä eivät ole vertailukelpoisia. Keskeiset tulot Palvelutoiminnan toimintatulot neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 29,1 milj. euroa. Toteuma on 32,9 % talousarvion toimintatuloista. Tulokertymä on ensimmäisellä vuosikolmanneksella noin 6,4 milj. euroa ja yli 28 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuloista suurin osa on maksutuloja. Niitä on kirjattu 11,8 milj. euroa. Maksutulot ovat pääsääntöisesti perusturvan ja terveydenhuollon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden tuloja. Myyntituloja on saatu 6,6 milj. euroa. Ne ovat lähinnä kaupunkiympäristön ja terveydenhuollon palvelualueiden tuloja. Avustuksia pääosin valtion eri viranomaisilta on saatu 6,6 milj. euroa. Vuokratulot ovat 2,7 milj. euroa ja muut toimintatulot 1,5 milj. euroa. Verohallinto on tilittänyt veroja ja veroennakoita 119,8 milj. euroa. Valtionosuudet puolestaan ovat 46,2 milj. euroa. Verorahoitus yhteensä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 9,3 milj. euroa ja liki 6 %. Palvelutoiminnan menot Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintamenot ovat 190,4 milj. euroa. Toteuma on 32,9 % budjetoiduista menoista. Menot ovat 16,3 milj. euroa ja 9,4 % suuremmat kuin toiminnan menot vuotta aiemmin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen henkilöstömenot ovat 71,3 milj. euroa. Menolajin toteuma on 33 prosenttia talousarvion henkilöstömenoista. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 6,7 milj. euroa ja 10,4 prosenttia. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet mm. tammikuussa maksettu sopimusten mukainen kertakorvauserä (vaikutus noin 0,8 milj. euroa), sopimusten mukaiset palkankorotukset ja henkilöstömäärän lisääntyminen. Osan henkilöstölisäyksestä selittää Kuhilas Oy:ltä hankitun henkilöstövuokrauspalvelun siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Palvelujen ostoihin on käytetty 79,6 milj. euroa. Pääosan muodostavat asiakaspalvelujen ostot terveydenhuollon palvelualueella. Palveluostojen toteuma on 32,4 %. Ostopalveluihin on käytetty ensimmäisellä vuosikolmanneksella 7,6 milj. euroa ja 10,6 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Aine- ja tavarahankintoihin on kulunut 3,6 milj. euroa. Toteumaprosentti on 34,9. Avustusmenoja on kirjattu 14,5 milj. euroa. Talousarvion toteumaprosentti on 33 %. Pääosa avustuksista maksetaan perusturvan palvelualueelta. Vuokrakuluja on maksettu 20,4 milj. euroa. Toteutumisprosentti 33,7. Rahoitustoiminnan netto on ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen + 0,2 milj. euroa kun korko- ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,8 milj. euroa ja korkokuluja noin 1,6 milj. euroa. Vuosikatetta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on muodostunut 13,1 milj. euroa. Vuoden 2011 vastaavan ajanjakson vuosikate oli 14,0 milj. euroa. Kuluvan vuoden vuosikate on 0,9 milj. euroa viime vuoden alun katetta pienempi. 6

7 Vuoden 2012 ennuste Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 592,3 milj. euroon. Menoennuste on kasvanut edellisen kuukauden ennusteesta 5,1 milj. euroa. Merkittävin kasvu kohdistuu erikoissairaanhoidon menoihin. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 21,4 milj. euroa ja 3,7 %. Ennusteen mukaiset menot ylittävät vuoden 2012 talousarvion toimintamenot 13,4 milj. euroa ja 2,3 %. Pääosa talousarvioylityksistä kohdistuu palkka- ja henkilöstömenoihin (5,1 milj. euroa) sekä palvelujen ostoihin (6,9 milj. euroa). Toimintamenoennusteen ja neljän ensimmäisen kuukauden toteuman välillä on ristiriitaa. Toteuma viittaa ennustettua suurempiin toimintamenoihin. Palvelualueet ennustavat toimintatulojen yhteismääräksi vuonna 2012 noin 95,4 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintatulot olivat 98,4 milj. euroa. Toiminnan tulot vähenisivät ennusteen mukaan noin 2,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Tulojen ennakoitu putoaminen liittyy muihin toimintatuloihin sisältyviin omaisuuden myyntivoittoihin. Vuoden 2011 tilinpäätökseen myyntivoittoja kirjattiin ennätykselliset 10,2 milj. euroa. Alkaneen vuoden myyntivoittojen määräksi arvioidaan 3,0 milj. euroa (pudotus 7,2 milj. euroa). Myyntivoitoista puhdistetut toimintatulot kasvavat viime vuodesta ennusteen mukaan 4,2 milj. euroa. Myös toimintatuloennusteen ja ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman välillä on ristiriitaa. Toteuma viittaa ennustettua suurempiin tuloihin. Kuluvan vuoden talousarviossa toimintatuloiksi on arvioitu 96,6 milj. euroa. Omaisuuden myyntivoittoja talousarvioon sisältyy 8 milj. euroa. Mikäli ennuste myyntivoittojen jäämisestä 3,0 milj. euroon jää toteumaksi, talousarvioon jää tältä osin 5,0 milj. euron aukko. Vajetta paikataan palvelualueiden ennusteen mukaan muilla toimintatulojen ylityksillä noin 3,6 milj. euroa. Toimintatulojen vajeen kokonaismääräksi muodostuisi täten 1,1 milj. euroa. Tuloennustetta voinee luonnehtia varovaiseksi. Valtionosuuksia on kertymässä ministeriöiden päätösten mukaan noin 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verotulojen arvioidaan sen sijaan jäävän 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Vero- ja valtionosuusarvion perusteista ja alkuvuoden tilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korkokulujen arvioidaan jäävän 5,8 milj. euroon (talousarvio 6,5 milj. euroa). Korkotaso on pysynyt ja näyttää edelleen pysyvän poikkeuksellisen matalana ja lainamäärä vuoden 2011 lopussa jäi yli 8 milj. euroa pienemmäksi, mitä kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa oletettiin. Korko- ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa (5,7 milj. euroa). Tilannetta ovat kohentaneet mm. kuntayhtymien valtuustojen päätökset peruspääoman korosta ja kohtuullinen tilanne kassavaroissa. Talousarvioon sisältyi odotus 4 milj. euron tuloerästä liittyen alatorin pysäköintijärjestelyihin liittyvästä yhteisöjen velvoitepysäköintipaikkojen lunastuksesta. Vuoden 2012 tulot ovat jäämässä 1,9 milj. euroon. Sopimusten mukaiset viimeiset maksuerät kaupunki saa pysäköintilaitoksen valmistuttua. Ydinkaupungin tilikauden 2012 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 14,7 milj. euroa. Talousarvion ylijäämä on 0,06 milj. euroa ja vuoden 2011 ydinkaupungin alijäämä oli 4,0 milj. euroa. Suurimmat tekijät alijäämäkehityksessä on omaisuuden myyntivoittoihin ennakoitu raju pudotus ja palkka- ja ostopalvelumenojen merkittävä kasvu. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 6,1 milj. euroa. Ennuste koko kaupungin vuoden 2012 alijäämäksi on 8,6 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämä on 6,1 milj. euroa ja vuoden 2011 tilinpäätöksen ylijäämä 5,1 milj. euroa. 7

8 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot TP-11/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,8 % Toimintakate ,6 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,2 % Verorahoitus yhteensä ,6 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % Vuosikate ,0 % Satunnaiset tulot ja menot ,9 % 780 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,7 % Rah.os. investointimenoihin ,2 % 35 Käyttöomaisuuden myynnit ,1 % Investointien rahavirta ,5 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,2 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,5 % Velkojen nettomuutos ,3 % Oman pääoman muutokset ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) Rahoitustoiminta ,2 % Rahavarojen muutos ,2 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvät satunnaiset erät ja eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,2 % Tilikauden poistot ,6 % Satunnaiset tulot ja menot ,9 % 780 Tilikauden tulos ,9 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatulot/Toimintamenot, % 17,2 % 16,7 % 16,1 % 13,1 % 15,3 % Vuosikate/Poistot % 55,1 % 73,7 % -8,2 % 309,6 % 256,2 % Investointien tulorahoitus % 36,6 % 34,6 % -4,0 % 2595,2 % 304,7 % Lainat /asukas ,6 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen palvelualueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Tot % 2011 % Vetovoimaisuuden palvelualue , ,4 Kaupunkiympäristön palvelualue , ,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue , ,7 Kasvun ja oppimisen palvelualue , ,7 Perusturvan palvelualue , ,8 Terveydenhuollon palvelualue , ,1 Muu kaupunki , ,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,2 TOTEUMAENNUSTE 2012 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-HUHTIK Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Muu kaupunki KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, konsernipalvelu ja yleishallinto 9

10 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2012 Toimintatulojen alitukset Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Muu kaupunki Yhteensä TA+TAMU TPE YLITYS TA2012 Toimintamenojen ylitykset Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Yhteensä TA+TAMU TPE YLITYS TA2012 Toimintakatteen ylitys Kaupunkiympäristön palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Yhteensä Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, konsernipalvelu ja yleishallinto * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 10

11 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,1 % ,9 % Oikaisut ,6 % ,6 % Nettopalkat ,3 % ,5 % 11

12 Kokonaistyöaika (tilanne 04/2012) Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Sisältää myös hanke / projektihenkilöstön htv:t ja palkat, mutta ei työllistettyjä eikä kokouspalkkioita. Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelualueittain ilman työllistettyjä, henkilötyövuotta htv Muutos htv % Vetovoimaisuuden palvelualue 11,9 12,5 0,6 5,0 % Kaupunkiympäristön palvelualue 55,9 59,4 3,5 6,3 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 124,7 128,9 4,2 3,4 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 689,7 696,3 6,6 1,0 % Perusturvan palvelualue 267,0 294,9 27,9 10,4 % Terveydenhuollon palvelualue 236,4 256,6 20,2 8,5 % Tarkastustoimi 0,7 0,7 0,0 0,0 % Konsernipalvelu 28,3 30,2 1,9 6,7 % Yleishallinto 4,1 7,1 3,0 73,2 % Yhteensä 1418,7 1486,6 67,9 4,8 % Palkat palvelualueittain ilman työllistettyjä Muutos Palkka/htv Palkka/htv % Vetovoimaisuuden palvelualue ,3 % Kaupunkiympäristön palvelualue ,6 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelualue ,9 % Perusturvan palvelualue ,2 % Terveydenhuollon palvelualue ,1 % Tarkastustoimi ,0 % Konsernipalvelu ,4 % Yleishallinto ,6 % Yhteensä ,8 % Enintään puolet htv-lisäyksestä selittyy tämän hetken tietojen perusteella rekrytointipalvelun siirtymisestä Kuhilas Oy:ltä omaksi toiminnaksi. Palkkamenojen kasvuun vaikuttavat sopimuksen mukaiset palkankorotukset ja osin (TVA)mukaiset palkantarkistukset 12

13 Vetovoimaisuuden palvelualueella henkilötyövuosien lisäys edelliseen vuoteen verrattuna kohdistuu markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalveluun, kun yksikköön siirrettiin kaupunkiympäristön palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen tiedottajat vuoden 2012 alussa. Maaseutupalvelun siirtyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen vastaavasti pienentää henkilötyövuosikertymää. Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilötyövuosien lisäys edelliseen vuoteen verrattuna aiheutuu kuljetuspalvelujen siirrosta kaupunkiympäristön palvelualueelle sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluihin rekrytoiduista määräaikaisista sijaisista ja projektityöntekijöistä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on kasvanut ohjatun hyvinvoinnin palveluissa 1,7 henkilötyövuotta ja taidepalveluissa 2,1 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun ja oppimisen palvelualueella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on henkilötyövuosien määrä kasvanut varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa. Varhaiskasvatuksen osalta kasvu selittyy hoidettavien lasten määrän lisääntymisellä ja perhepäivähoitajien siirtymisellä työaikalain piiriin, josta syystä yksikköön on rekrytoitu syksyllä 2011 kolme varahenkilöä. Syyslukukauden 2011 alussa on perusopetukseen vakinaistettu 20 koulunkäynninohjaajaa ja 10 iltapäivätoiminnan ohjaajaa sekä rekrytoitu kaksi uudelleen sijoitettua henkilöä. Johdon tukipalveluissa henkilötyövuosikertymä on alentunut 3,1 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Perusturvan palvelualueen henkilötyövuosien kasvua selittää yksikköön rekrytoidut kaksi toimistosihteeriä kassapisteeseen, toimistosihteeri asiakasmaksutiimiin ja laskentasihteeri. Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilötyövuosikertymän lisäys on 25,2 henkilötyövuotta suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos selittyy pääosin ostopalveluna olleen sijaisvälityksen siirtymisellä Kuhilas Oy:stä kaupungin omaksi toiminnaksi. Avainprosessille on jouduttu lisäksi rekrytoimaan määräaikaista henkilökuntaa paloturvallisuusmääräysten tiukentumisen vuoksi. Palvelualueen muilla avainprosesseilla ei ole merkittäviä muutoksia henkilötyövuosien määrässä. Terveydenhuollon palvelualueella henkilötyövuosikertymän muutos selittyy pääosin avohoidon palveluiden ja sairaalapalveluiden ostopalveluna olleen sijaisvälityksen siirtymisellä Kuhilas Oy:stä kaupungin omaksi toiminnaksi. Tarkastustoimessa henkilötyövuosien määrässä ei ole muutoksia. Konsernipalvelun henkilötyövuosimäärän muutosta edelliseen vuoteen verrattuna selittää talous- ja strategiapalvelussa kahden avoimeksi tulleen tehtävä täyttämättä jättäminen ja tietohallinnon vakinaisen henkilöstön työpanoksesta osa kohdistuu yleishallinnon IT-hankkeisiin. Työnantajapalveluun perustettuun rekrytointiyksikköön on palkattu lisää henkilöitä ja arviointiyksikköön on palkattu sisäinen tarkastaja. Nämä rekrytoinnit toteutettiin syksyllä Yleishallinnon kolmen henkilötyövuoden lisäys edelliseen vuoteen verrattu aiheutuu syksyllä 2011 ja keväällä 2012 käynnistyneistä uusista IT-hankkeista; Kanta-arkisto, Aluepegasos, E-resepti ja Kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmä. Valtionavustus kattaa 70 % em. hankkeiden kustannuksista. 13

14 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,6 % ,1 % Muutos TP TA TPE % Asiakaspalvelujen ostot ,2 % Erikoissairaanhoito ,3 % Muut palvelujen ostot ,5 % Palvelujen ostot yhteensä ,6 % Palvelujen ostot tammi - huhtikuu Muutos % Sisäiset palvelujen ostot ,0 % Palvelujen ostot konserniyhtiöiltä *) ,2 % Erikoissairaanhoito ,3 % Palvelujen ostot muilta ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,6 % *) Kasvuun vaikuttaa Kuopion Ateria Liikelaitoksen ja tilahallinnon palvelujen siirtyminen Servicaan alkaen. 14

15 Verotulot 2012 Vuoden 2012 talousarvion verotuloiksi on arvioitu 336 milj. euroa. Ennusteen toteutuminen merkitsisi noin 11 milj. euron ja 3,4 prosentin kasvua vuoden 2011 verotuloihin. Verohallinto on tilittänyt vuoden 2012 ensimmäisellä vuosikolmanneksella Kuopion kaupungille ennakonpidätyksiä, veroennakoita, niiden täydennysmaksuja ja jäännösveroja yhteensä 119,8 milj. euroa. Kasvu edellisen vuoden vastaaviin eriin on 5,7 milj. euroa ja 5 prosenttia. Kunnallisveron kertymä on 115,4 milj. euroa. Tämä on 5,4 milj. euroa ja 4,9 % viime vuoden vastaavaa vuosineljännestä enemmän. Kasvua on erityisesti aiemmilta vuosilta tilitettävissä erissä. Vuodelta 2010 maksettuja jäännösveroja, jotka on tilitetty pääosin tammi- ja maaliskuussa, on 1,4 milj. euroa ja 18,5 % viime vuotta enemmän. Vuoden 2011 veroennakkojen täydennysmaksujen lisäys on noin 1 milj. euroa ja 17 %. Täydennysmaksut kertyvät lopullisessa verotuksessa valtion hyväksi verotettavista pääomatuloista. Vuoden 2012 tuloveron ennakonpidätykset ovat kasvaneet noin 2,1 milj. euroa ja 3 %. Ennakonpidätysten kasvu oli helmikuussa peräti 6,4 %. Tällöin tilitystä kohensi useimmilla sopimusaloilla tammikuussa maksettu työmarkkinoiden raamisopimuksen mukainen kertakorvauserä (150 euroa/palkansaaja). Huhtikuun ennakoissa ja ennakonpidätyksissä kasvua oli enää 0,2 milj. euroa ja 0,8 %. Yhteisöveroa on tilitetty 4,1 milj. euroa. Tämä on 0,3 milj. euroa ja 6,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden kertymä on ollut ennakoitua hieman suurempi huomioiden se, että valtio kavensi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 32,2 prosentista 28,3 prosenttiin. Muutos pienentää kuntien yhteisöveron tuottoa noin 11,5 %. Samaan suuntaan vaikuttaa myös yhteisöverokannan muutos (entinen 26, nyt 24,5 %). Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuun lopussa arviotaan kuntien verotuloiksi kuluvalle ja seuraaville vuosille. Ennuste perustuu valtiovarainministeriön huhtikuun alussa tarkistamaan kansantalouden kehitysarvioon. Valtakunnallisen ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat tänä vuonna 1,9 %. Kunnallisveron kasvuksi ennakoidaan 3,7 %, yhteisöveron vähennykseksi 17,3 % ja kiinteistöveron kasvuksi 5,1 %. Kunnallisveron kasvusta selittävät veroprosenttien korotukset 0,4 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveron kasvusta yli 3 prosenttiyksikköä. Kuopion verotulokehityksen arviointiin on käytettävissä valtakunnallisen ennusteen lisäksi verohallinnon huhtikuun puolivälissä julkistamat tiedot vuoden 2011 ennakonpidätysten alaisista tuloista, tammikuussa vahvistettu vuoden 2012 yhteisöveron jako-osuus sekä alustavat tiedot vuoden 2012 kiinteistöveron maksuunpanosta. Etuuksien (palkat, eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja muut sosiaalietuudet) maksajilta koottujen tietojen mukaan kuopiolaisten ennakonpidätysten alaiset tulot kasvoivat vuonna 2011 noin 4,7 prosenttia (koko maa 4,4 %). Kuopion yhteisövero-osuus vuodelle 2012 nousi 1,21 prosenttiin (vuoden 2011 kerroin 1,14 %). Alustavan maksuunpanotilaston perusteella myös kiinteistöveron muutos on maan keskiarvoa suurempi. Kuopiossa kasvua kiinteistöveroon on tuomassa erityisesti yleisiin rakennuksiin (ei asuinrakennuksiin) kohdistuva kiinteistövero. Edellisessä kappaleessa mainittujen tietojen perusteella on laskettu Kuopion verotuloarvio vuodelle Laskennan perusteella Kuopion verotulot vuonna 2012 olisivat noin 334,5 milj. euroa. Tämä on noin 1,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Verotulojen kokonaiskasvu vuoteen 2011 verrattuna olisi noin 9,6 milj. euroa ja 3 %. Arviota tarkennetaan, mikäli tiedot kansantalouden talouden ja verotilitysten kehityksestä antavat siihen aihetta. 15

16 Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,0 % ,8 % - edellinen vuosi ,9 % ,4 % - maksuunpanotilitykset ,9 % - vanhat vuodet ,3 % ,9 % Kunnallisvero yhteensä ,9 % ,5 % Yhteisövero ,9 % ,2 % Kiinteistövero ,2 % ,7 % Verotulot yhteensä ,0 % ,0 % 16

17 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan vuonna 2012 valtiovarainministeriön päätöksen mukaan peruspalvelujen valtionosuutta ja opetus- ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriön huhtikuussa tekemän tarkistuspäätöksen mukaan yhteensä 136,4 milj. euroa. Tämä on 5,8 milj. euroa ja 4,4 % enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, vaikka valtio leikkasi mittavasti kuntien valtionosuuksia. Lisäystä valtionosuuksiin ovat tuoneet erityisesti lain mukainen joka neljäs vuosi suoritettava tarkistus valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon sekä kunnallisverotukseen säädettyjen verovähennysten korotusten kompensointi kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuksia Kuopio saa noin 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän, mikäli ministeriöiden loppuvuodesta tekemät tarkennuspäätökset valtionosuuksiin eivät vähennä niiden määrää. Valtionosuusarviossa on huomioitu työmarkkinoiden raamisopimukseen liittyvä valtion vastaantulo, jonka perusteella Kuopio saa noin 1,1 milj. euron lisäyksen vuoden 2012 valtionosuuksiin. Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,4 % ,2 % 17

18 Rahoitustulot ja -menot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Korkotulot ,7 % ,1 % Muut rahoitustulot ,6 % ,6 % Korkomenot ,4 % ,0 % Muut rahoitusmenot ,5 % ,0 % L-laitosten & taseyksiköiden po:n tuotto ,8 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,2 % Pitkäaikaisten lainojen muutos Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Lainamäärä ,4 % ,6 % / asukas ,7 % ,6 % 18

19 TULOSENNUSTE 2012 Ydinkaupunki Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion Pohjois-Savon Tilakeskus Isäntäkunta- TOT.ENN. TP Muutos % Energia Vesi työterveys kuntatekniikka pelastuslaitos palvelut TPE 12/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TP 11 TOIMINTATULOT ,2 TOIMINTAMENOT ,1 TOIMINTAKATE ,0 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot ,2 Muut rahoitustulot ,4 Korkomenot ,7 Muut rahoitusmenot ,8 Liikelaitosten ja taseyksiköiden pääomatuotot VUOSIKATE ,3 Poistot ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,8 TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 19

20 KÄYTTÖTALOUS 20

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot