Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste Käyttötalouden seuranta Vetovoimaisuuden palvelualua 21 Kaupunkiympäristön palvelualue 24 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 29 Kasvun ja oppimisen palvelualue 34 Perusturvan palvelualue 42 Terveydenhuollon palvelualue 48 Tarkastuslautakunta 54 Konsernipalvelu 56 Investoinnit 62 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 71 Liikelaitosten tilannekatsaukset 81 Kuopion Energia Liikelaitos 82 Kuopion Vesi Liikelaitos 89 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 93 Kuntatekniikkaliikelaitos 96 Taseyksiköiden tilannekatsukset 100 Tilakeskus 101 Pohjois-Savon pelastuslaitos 107 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 117 Kevama Oy 118 Kiinteistö-Kys Oy 125 Kuhilas Oy 131 Kuopion Energia Oy 136 Kuopio Innovation Oy 145 Kuopion matkailupalvelu Oy 151 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 156 Niiralan Kulma Oy 161 Kuopion Pysäköinti Oy 166 Kiinteistö Oy Kuopion luukas 169 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 174 Itä-Suomen huoltopalvelut lky 178 3

4

5 VUODEN 2012 ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2012 ensimmäiseen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa kaudelta Seurantaraporttiin on yhdistetty myös huhtikuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion kaupungin asukasluku vuoden 2012 alussa oli henkilöä. Väestömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana 640 henkilöllä; 0,7 %. Koko maan suhteellinen väestönmuutos oli 0,5 %. Vuoden 2012 tammi-huhtikuussa Kuopion väestömäärän lisäys on ennakkotiedon mukaan 152 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden enemmyys) oli 27 henkilöä, muuttovoitto muualta Suomesta 75 henkilöä ja nettomuuttovoitto ulkomailta 50 henkilöä. Huhtikuun lopussa 2012 Kuopion väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan henkilöä. Alkuvuoden väestökehitys on poikennut viime vuoden vastaavan ajan kehityksestä. Jo alkuvuoden väestönmuutos oli viime vuodesta poiketen positiivinen, kun viime vuonna väestönmuutos kääntyi positiiviseksi vasta syksyllä. Kuopion seudun väestömäärä oli ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopussa henkilöä. Seudun väestömäärä lisääntyi tammi-huhtikuussa 189 henkilöä, Siilinjärvellä väestönmäärä kasvoi 44 henkilöä ja Maaningalla väheni 7 henkilöä (Kuopion väestömäärä kasvoi 152 henkilöä). Kuopiossa oli huhtikuun lopussa työtöntä; 9,8 % työvoimasta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 597, pitkäaikaistyöttömiä ja 50 vuotta täyttäneitä työttömiä henkilöä. Avoimia työpaikkoja huhtikuun lopussa oli kappaletta. Kuopion seudun työttömyysaste oli vuoden 2012 huhtikuussa 9,3 %, Siilinjärven 7,1 % ja Maaningan 8,5 %. Seudun työttömyys on parantunut hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (huhtikuussa 2011 seudun työttömyysaste oli 9,5 %). Koko maan työttömyysaste oli vuoden 2012 huhtikuussa 8,7 %. Kuopiossa valmistui viime vuonna yhteensä 561 rakennusta, joissa oli kerrosalaa m 2. Asuntoja valmistui yhteensä 794 kpl, joista 199 oli omakotitaloissa, 132 rivitaloissa ja 463 asuntoa kerrostaloissa. Asuntoja valmistui Pappilanmäkeen Itkonniemi Männistö - Linnanpellon alueelle, Maljalahteen keskustaan ja Pirtin, Lehtoniemen ja Rautaniemen alueille. Kuopion maaseutualueille valmistui yhteensä 63 omakotitaloa. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinta vuonna 2011 oli Kuopiossa ja koko maassa keskimäärin Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhojen asuntojen (kaikki asunnot) neliöhinta Kuopiossa oli /m2, koko maassa keskimäärin / m2 ja koko maassa keskimäärin (kaikki asunnot yhteensä) ilman pääkaupunkiseutua oli /m2. 5

6 Talousarvion seuranta ja ennuste 2012 Ydinkaupungin toteuma 1-4 / 2012 Ydinkaupungin talouden tiedot ovat pienehköjä poikkeuksia lukuun ottamatta vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Vuoden 2011 lopulla tehty henkilöstövuokrauspalvelun siirto Kuhilas Oy:ltä omaksi toiminnaksi on kuitenkin lisännyt kaupungin henkilöstömäärää (selittää noin puolet henkilöstötyöpanoksen kasvusta) ja palkkamenoja, mutta vähentänyt ostopalveluja. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden välillä tehtiin vuoden 2011 aikana tehtävämuutoksia ja henkilöstösiirtoja. Näiden palvelualueiden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumatiedot vuosien 2011 ja 2012 välillä eivät ole vertailukelpoisia. Keskeiset tulot Palvelutoiminnan toimintatulot neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 29,1 milj. euroa. Toteuma on 32,9 % talousarvion toimintatuloista. Tulokertymä on ensimmäisellä vuosikolmanneksella noin 6,4 milj. euroa ja yli 28 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuloista suurin osa on maksutuloja. Niitä on kirjattu 11,8 milj. euroa. Maksutulot ovat pääsääntöisesti perusturvan ja terveydenhuollon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden tuloja. Myyntituloja on saatu 6,6 milj. euroa. Ne ovat lähinnä kaupunkiympäristön ja terveydenhuollon palvelualueiden tuloja. Avustuksia pääosin valtion eri viranomaisilta on saatu 6,6 milj. euroa. Vuokratulot ovat 2,7 milj. euroa ja muut toimintatulot 1,5 milj. euroa. Verohallinto on tilittänyt veroja ja veroennakoita 119,8 milj. euroa. Valtionosuudet puolestaan ovat 46,2 milj. euroa. Verorahoitus yhteensä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 9,3 milj. euroa ja liki 6 %. Palvelutoiminnan menot Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintamenot ovat 190,4 milj. euroa. Toteuma on 32,9 % budjetoiduista menoista. Menot ovat 16,3 milj. euroa ja 9,4 % suuremmat kuin toiminnan menot vuotta aiemmin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen henkilöstömenot ovat 71,3 milj. euroa. Menolajin toteuma on 33 prosenttia talousarvion henkilöstömenoista. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 6,7 milj. euroa ja 10,4 prosenttia. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet mm. tammikuussa maksettu sopimusten mukainen kertakorvauserä (vaikutus noin 0,8 milj. euroa), sopimusten mukaiset palkankorotukset ja henkilöstömäärän lisääntyminen. Osan henkilöstölisäyksestä selittää Kuhilas Oy:ltä hankitun henkilöstövuokrauspalvelun siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Palvelujen ostoihin on käytetty 79,6 milj. euroa. Pääosan muodostavat asiakaspalvelujen ostot terveydenhuollon palvelualueella. Palveluostojen toteuma on 32,4 %. Ostopalveluihin on käytetty ensimmäisellä vuosikolmanneksella 7,6 milj. euroa ja 10,6 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Aine- ja tavarahankintoihin on kulunut 3,6 milj. euroa. Toteumaprosentti on 34,9. Avustusmenoja on kirjattu 14,5 milj. euroa. Talousarvion toteumaprosentti on 33 %. Pääosa avustuksista maksetaan perusturvan palvelualueelta. Vuokrakuluja on maksettu 20,4 milj. euroa. Toteutumisprosentti 33,7. Rahoitustoiminnan netto on ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen + 0,2 milj. euroa kun korko- ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 1,8 milj. euroa ja korkokuluja noin 1,6 milj. euroa. Vuosikatetta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta on muodostunut 13,1 milj. euroa. Vuoden 2011 vastaavan ajanjakson vuosikate oli 14,0 milj. euroa. Kuluvan vuoden vuosikate on 0,9 milj. euroa viime vuoden alun katetta pienempi. 6

7 Vuoden 2012 ennuste Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 592,3 milj. euroon. Menoennuste on kasvanut edellisen kuukauden ennusteesta 5,1 milj. euroa. Merkittävin kasvu kohdistuu erikoissairaanhoidon menoihin. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 21,4 milj. euroa ja 3,7 %. Ennusteen mukaiset menot ylittävät vuoden 2012 talousarvion toimintamenot 13,4 milj. euroa ja 2,3 %. Pääosa talousarvioylityksistä kohdistuu palkka- ja henkilöstömenoihin (5,1 milj. euroa) sekä palvelujen ostoihin (6,9 milj. euroa). Toimintamenoennusteen ja neljän ensimmäisen kuukauden toteuman välillä on ristiriitaa. Toteuma viittaa ennustettua suurempiin toimintamenoihin. Palvelualueet ennustavat toimintatulojen yhteismääräksi vuonna 2012 noin 95,4 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintatulot olivat 98,4 milj. euroa. Toiminnan tulot vähenisivät ennusteen mukaan noin 2,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Tulojen ennakoitu putoaminen liittyy muihin toimintatuloihin sisältyviin omaisuuden myyntivoittoihin. Vuoden 2011 tilinpäätökseen myyntivoittoja kirjattiin ennätykselliset 10,2 milj. euroa. Alkaneen vuoden myyntivoittojen määräksi arvioidaan 3,0 milj. euroa (pudotus 7,2 milj. euroa). Myyntivoitoista puhdistetut toimintatulot kasvavat viime vuodesta ennusteen mukaan 4,2 milj. euroa. Myös toimintatuloennusteen ja ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman välillä on ristiriitaa. Toteuma viittaa ennustettua suurempiin tuloihin. Kuluvan vuoden talousarviossa toimintatuloiksi on arvioitu 96,6 milj. euroa. Omaisuuden myyntivoittoja talousarvioon sisältyy 8 milj. euroa. Mikäli ennuste myyntivoittojen jäämisestä 3,0 milj. euroon jää toteumaksi, talousarvioon jää tältä osin 5,0 milj. euron aukko. Vajetta paikataan palvelualueiden ennusteen mukaan muilla toimintatulojen ylityksillä noin 3,6 milj. euroa. Toimintatulojen vajeen kokonaismääräksi muodostuisi täten 1,1 milj. euroa. Tuloennustetta voinee luonnehtia varovaiseksi. Valtionosuuksia on kertymässä ministeriöiden päätösten mukaan noin 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verotulojen arvioidaan sen sijaan jäävän 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Vero- ja valtionosuusarvion perusteista ja alkuvuoden tilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korkokulujen arvioidaan jäävän 5,8 milj. euroon (talousarvio 6,5 milj. euroa). Korkotaso on pysynyt ja näyttää edelleen pysyvän poikkeuksellisen matalana ja lainamäärä vuoden 2011 lopussa jäi yli 8 milj. euroa pienemmäksi, mitä kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa oletettiin. Korko- ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa (5,7 milj. euroa). Tilannetta ovat kohentaneet mm. kuntayhtymien valtuustojen päätökset peruspääoman korosta ja kohtuullinen tilanne kassavaroissa. Talousarvioon sisältyi odotus 4 milj. euron tuloerästä liittyen alatorin pysäköintijärjestelyihin liittyvästä yhteisöjen velvoitepysäköintipaikkojen lunastuksesta. Vuoden 2012 tulot ovat jäämässä 1,9 milj. euroon. Sopimusten mukaiset viimeiset maksuerät kaupunki saa pysäköintilaitoksen valmistuttua. Ydinkaupungin tilikauden 2012 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 14,7 milj. euroa. Talousarvion ylijäämä on 0,06 milj. euroa ja vuoden 2011 ydinkaupungin alijäämä oli 4,0 milj. euroa. Suurimmat tekijät alijäämäkehityksessä on omaisuuden myyntivoittoihin ennakoitu raju pudotus ja palkka- ja ostopalvelumenojen merkittävä kasvu. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 6,1 milj. euroa. Ennuste koko kaupungin vuoden 2012 alijäämäksi on 8,6 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämä on 6,1 milj. euroa ja vuoden 2011 tilinpäätöksen ylijäämä 5,1 milj. euroa. 7

8 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot TP-11/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,8 % Toimintakate ,6 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,2 % Verorahoitus yhteensä ,6 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % Vuosikate ,0 % Satunnaiset tulot ja menot ,9 % 780 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,7 % Rah.os. investointimenoihin ,2 % 35 Käyttöomaisuuden myynnit ,1 % Investointien rahavirta ,5 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,2 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,5 % Velkojen nettomuutos ,3 % Oman pääoman muutokset ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) Rahoitustoiminta ,2 % Rahavarojen muutos ,2 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvät satunnaiset erät ja eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,2 % Tilikauden poistot ,6 % Satunnaiset tulot ja menot ,9 % 780 Tilikauden tulos ,9 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatulot/Toimintamenot, % 17,2 % 16,7 % 16,1 % 13,1 % 15,3 % Vuosikate/Poistot % 55,1 % 73,7 % -8,2 % 309,6 % 256,2 % Investointien tulorahoitus % 36,6 % 34,6 % -4,0 % 2595,2 % 304,7 % Lainat /asukas ,6 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen palvelualueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Tot % 2011 % Vetovoimaisuuden palvelualue , ,4 Kaupunkiympäristön palvelualue , ,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue , ,7 Kasvun ja oppimisen palvelualue , ,7 Perusturvan palvelualue , ,8 Terveydenhuollon palvelualue , ,1 Muu kaupunki , ,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,2 TOTEUMAENNUSTE 2012 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-HUHTIK Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Muu kaupunki KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, konsernipalvelu ja yleishallinto 9

10 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2012 Toimintatulojen alitukset Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Muu kaupunki Yhteensä TA+TAMU TPE YLITYS TA2012 Toimintamenojen ylitykset Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Yhteensä TA+TAMU TPE YLITYS TA2012 Toimintakatteen ylitys Kaupunkiympäristön palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Yhteensä Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, konsernipalvelu ja yleishallinto * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 10

11 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,1 % ,9 % Oikaisut ,6 % ,6 % Nettopalkat ,3 % ,5 % 11

12 Kokonaistyöaika (tilanne 04/2012) Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Sisältää myös hanke / projektihenkilöstön htv:t ja palkat, mutta ei työllistettyjä eikä kokouspalkkioita. Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelualueittain ilman työllistettyjä, henkilötyövuotta htv Muutos htv % Vetovoimaisuuden palvelualue 11,9 12,5 0,6 5,0 % Kaupunkiympäristön palvelualue 55,9 59,4 3,5 6,3 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 124,7 128,9 4,2 3,4 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 689,7 696,3 6,6 1,0 % Perusturvan palvelualue 267,0 294,9 27,9 10,4 % Terveydenhuollon palvelualue 236,4 256,6 20,2 8,5 % Tarkastustoimi 0,7 0,7 0,0 0,0 % Konsernipalvelu 28,3 30,2 1,9 6,7 % Yleishallinto 4,1 7,1 3,0 73,2 % Yhteensä 1418,7 1486,6 67,9 4,8 % Palkat palvelualueittain ilman työllistettyjä Muutos Palkka/htv Palkka/htv % Vetovoimaisuuden palvelualue ,3 % Kaupunkiympäristön palvelualue ,6 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelualue ,9 % Perusturvan palvelualue ,2 % Terveydenhuollon palvelualue ,1 % Tarkastustoimi ,0 % Konsernipalvelu ,4 % Yleishallinto ,6 % Yhteensä ,8 % Enintään puolet htv-lisäyksestä selittyy tämän hetken tietojen perusteella rekrytointipalvelun siirtymisestä Kuhilas Oy:ltä omaksi toiminnaksi. Palkkamenojen kasvuun vaikuttavat sopimuksen mukaiset palkankorotukset ja osin (TVA)mukaiset palkantarkistukset 12

13 Vetovoimaisuuden palvelualueella henkilötyövuosien lisäys edelliseen vuoteen verrattuna kohdistuu markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalveluun, kun yksikköön siirrettiin kaupunkiympäristön palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen tiedottajat vuoden 2012 alussa. Maaseutupalvelun siirtyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen vastaavasti pienentää henkilötyövuosikertymää. Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilötyövuosien lisäys edelliseen vuoteen verrattuna aiheutuu kuljetuspalvelujen siirrosta kaupunkiympäristön palvelualueelle sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluihin rekrytoiduista määräaikaisista sijaisista ja projektityöntekijöistä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on kasvanut ohjatun hyvinvoinnin palveluissa 1,7 henkilötyövuotta ja taidepalveluissa 2,1 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun ja oppimisen palvelualueella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on henkilötyövuosien määrä kasvanut varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa. Varhaiskasvatuksen osalta kasvu selittyy hoidettavien lasten määrän lisääntymisellä ja perhepäivähoitajien siirtymisellä työaikalain piiriin, josta syystä yksikköön on rekrytoitu syksyllä 2011 kolme varahenkilöä. Syyslukukauden 2011 alussa on perusopetukseen vakinaistettu 20 koulunkäynninohjaajaa ja 10 iltapäivätoiminnan ohjaajaa sekä rekrytoitu kaksi uudelleen sijoitettua henkilöä. Johdon tukipalveluissa henkilötyövuosikertymä on alentunut 3,1 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Perusturvan palvelualueen henkilötyövuosien kasvua selittää yksikköön rekrytoidut kaksi toimistosihteeriä kassapisteeseen, toimistosihteeri asiakasmaksutiimiin ja laskentasihteeri. Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilötyövuosikertymän lisäys on 25,2 henkilötyövuotta suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos selittyy pääosin ostopalveluna olleen sijaisvälityksen siirtymisellä Kuhilas Oy:stä kaupungin omaksi toiminnaksi. Avainprosessille on jouduttu lisäksi rekrytoimaan määräaikaista henkilökuntaa paloturvallisuusmääräysten tiukentumisen vuoksi. Palvelualueen muilla avainprosesseilla ei ole merkittäviä muutoksia henkilötyövuosien määrässä. Terveydenhuollon palvelualueella henkilötyövuosikertymän muutos selittyy pääosin avohoidon palveluiden ja sairaalapalveluiden ostopalveluna olleen sijaisvälityksen siirtymisellä Kuhilas Oy:stä kaupungin omaksi toiminnaksi. Tarkastustoimessa henkilötyövuosien määrässä ei ole muutoksia. Konsernipalvelun henkilötyövuosimäärän muutosta edelliseen vuoteen verrattuna selittää talous- ja strategiapalvelussa kahden avoimeksi tulleen tehtävä täyttämättä jättäminen ja tietohallinnon vakinaisen henkilöstön työpanoksesta osa kohdistuu yleishallinnon IT-hankkeisiin. Työnantajapalveluun perustettuun rekrytointiyksikköön on palkattu lisää henkilöitä ja arviointiyksikköön on palkattu sisäinen tarkastaja. Nämä rekrytoinnit toteutettiin syksyllä Yleishallinnon kolmen henkilötyövuoden lisäys edelliseen vuoteen verrattu aiheutuu syksyllä 2011 ja keväällä 2012 käynnistyneistä uusista IT-hankkeista; Kanta-arkisto, Aluepegasos, E-resepti ja Kotihoidon toiminnanohjaus järjestelmä. Valtionavustus kattaa 70 % em. hankkeiden kustannuksista. 13

14 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,6 % ,1 % Muutos TP TA TPE % Asiakaspalvelujen ostot ,2 % Erikoissairaanhoito ,3 % Muut palvelujen ostot ,5 % Palvelujen ostot yhteensä ,6 % Palvelujen ostot tammi - huhtikuu Muutos % Sisäiset palvelujen ostot ,0 % Palvelujen ostot konserniyhtiöiltä *) ,2 % Erikoissairaanhoito ,3 % Palvelujen ostot muilta ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,6 % *) Kasvuun vaikuttaa Kuopion Ateria Liikelaitoksen ja tilahallinnon palvelujen siirtyminen Servicaan alkaen. 14

15 Verotulot 2012 Vuoden 2012 talousarvion verotuloiksi on arvioitu 336 milj. euroa. Ennusteen toteutuminen merkitsisi noin 11 milj. euron ja 3,4 prosentin kasvua vuoden 2011 verotuloihin. Verohallinto on tilittänyt vuoden 2012 ensimmäisellä vuosikolmanneksella Kuopion kaupungille ennakonpidätyksiä, veroennakoita, niiden täydennysmaksuja ja jäännösveroja yhteensä 119,8 milj. euroa. Kasvu edellisen vuoden vastaaviin eriin on 5,7 milj. euroa ja 5 prosenttia. Kunnallisveron kertymä on 115,4 milj. euroa. Tämä on 5,4 milj. euroa ja 4,9 % viime vuoden vastaavaa vuosineljännestä enemmän. Kasvua on erityisesti aiemmilta vuosilta tilitettävissä erissä. Vuodelta 2010 maksettuja jäännösveroja, jotka on tilitetty pääosin tammi- ja maaliskuussa, on 1,4 milj. euroa ja 18,5 % viime vuotta enemmän. Vuoden 2011 veroennakkojen täydennysmaksujen lisäys on noin 1 milj. euroa ja 17 %. Täydennysmaksut kertyvät lopullisessa verotuksessa valtion hyväksi verotettavista pääomatuloista. Vuoden 2012 tuloveron ennakonpidätykset ovat kasvaneet noin 2,1 milj. euroa ja 3 %. Ennakonpidätysten kasvu oli helmikuussa peräti 6,4 %. Tällöin tilitystä kohensi useimmilla sopimusaloilla tammikuussa maksettu työmarkkinoiden raamisopimuksen mukainen kertakorvauserä (150 euroa/palkansaaja). Huhtikuun ennakoissa ja ennakonpidätyksissä kasvua oli enää 0,2 milj. euroa ja 0,8 %. Yhteisöveroa on tilitetty 4,1 milj. euroa. Tämä on 0,3 milj. euroa ja 6,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden kertymä on ollut ennakoitua hieman suurempi huomioiden se, että valtio kavensi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 32,2 prosentista 28,3 prosenttiin. Muutos pienentää kuntien yhteisöveron tuottoa noin 11,5 %. Samaan suuntaan vaikuttaa myös yhteisöverokannan muutos (entinen 26, nyt 24,5 %). Kuntaliitto on päivittänyt huhtikuun lopussa arviotaan kuntien verotuloiksi kuluvalle ja seuraaville vuosille. Ennuste perustuu valtiovarainministeriön huhtikuun alussa tarkistamaan kansantalouden kehitysarvioon. Valtakunnallisen ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat tänä vuonna 1,9 %. Kunnallisveron kasvuksi ennakoidaan 3,7 %, yhteisöveron vähennykseksi 17,3 % ja kiinteistöveron kasvuksi 5,1 %. Kunnallisveron kasvusta selittävät veroprosenttien korotukset 0,4 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveron kasvusta yli 3 prosenttiyksikköä. Kuopion verotulokehityksen arviointiin on käytettävissä valtakunnallisen ennusteen lisäksi verohallinnon huhtikuun puolivälissä julkistamat tiedot vuoden 2011 ennakonpidätysten alaisista tuloista, tammikuussa vahvistettu vuoden 2012 yhteisöveron jako-osuus sekä alustavat tiedot vuoden 2012 kiinteistöveron maksuunpanosta. Etuuksien (palkat, eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja muut sosiaalietuudet) maksajilta koottujen tietojen mukaan kuopiolaisten ennakonpidätysten alaiset tulot kasvoivat vuonna 2011 noin 4,7 prosenttia (koko maa 4,4 %). Kuopion yhteisövero-osuus vuodelle 2012 nousi 1,21 prosenttiin (vuoden 2011 kerroin 1,14 %). Alustavan maksuunpanotilaston perusteella myös kiinteistöveron muutos on maan keskiarvoa suurempi. Kuopiossa kasvua kiinteistöveroon on tuomassa erityisesti yleisiin rakennuksiin (ei asuinrakennuksiin) kohdistuva kiinteistövero. Edellisessä kappaleessa mainittujen tietojen perusteella on laskettu Kuopion verotuloarvio vuodelle Laskennan perusteella Kuopion verotulot vuonna 2012 olisivat noin 334,5 milj. euroa. Tämä on noin 1,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Verotulojen kokonaiskasvu vuoteen 2011 verrattuna olisi noin 9,6 milj. euroa ja 3 %. Arviota tarkennetaan, mikäli tiedot kansantalouden talouden ja verotilitysten kehityksestä antavat siihen aihetta. 15

16 Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,0 % ,8 % - edellinen vuosi ,9 % ,4 % - maksuunpanotilitykset ,9 % - vanhat vuodet ,3 % ,9 % Kunnallisvero yhteensä ,9 % ,5 % Yhteisövero ,9 % ,2 % Kiinteistövero ,2 % ,7 % Verotulot yhteensä ,0 % ,0 % 16

17 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan vuonna 2012 valtiovarainministeriön päätöksen mukaan peruspalvelujen valtionosuutta ja opetus- ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriön huhtikuussa tekemän tarkistuspäätöksen mukaan yhteensä 136,4 milj. euroa. Tämä on 5,8 milj. euroa ja 4,4 % enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, vaikka valtio leikkasi mittavasti kuntien valtionosuuksia. Lisäystä valtionosuuksiin ovat tuoneet erityisesti lain mukainen joka neljäs vuosi suoritettava tarkistus valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon sekä kunnallisverotukseen säädettyjen verovähennysten korotusten kompensointi kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuksia Kuopio saa noin 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän, mikäli ministeriöiden loppuvuodesta tekemät tarkennuspäätökset valtionosuuksiin eivät vähennä niiden määrää. Valtionosuusarviossa on huomioitu työmarkkinoiden raamisopimukseen liittyvä valtion vastaantulo, jonka perusteella Kuopio saa noin 1,1 milj. euron lisäyksen vuoden 2012 valtionosuuksiin. Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,4 % ,2 % 17

18 Rahoitustulot ja -menot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Korkotulot ,7 % ,1 % Muut rahoitustulot ,6 % ,6 % Korkomenot ,4 % ,0 % Muut rahoitusmenot ,5 % ,0 % L-laitosten & taseyksiköiden po:n tuotto ,8 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,2 % Pitkäaikaisten lainojen muutos Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Lainamäärä ,4 % ,6 % / asukas ,7 % ,6 % 18

19 TULOSENNUSTE 2012 Ydinkaupunki Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion Pohjois-Savon Tilakeskus Isäntäkunta- TOT.ENN. TP Muutos % Energia Vesi työterveys kuntatekniikka pelastuslaitos palvelut TPE 12/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TP 11 TOIMINTATULOT ,2 TOIMINTAMENOT ,1 TOIMINTAKATE ,0 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot ,2 Muut rahoitustulot ,4 Korkomenot ,7 Muut rahoitusmenot ,8 Liikelaitosten ja taseyksiköiden pääomatuotot VUOSIKATE ,3 Poistot ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,8 TILIKAUDEN TULOS ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 19

20 KÄYTTÖTALOUS 20

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot