Torstaina klo sosiaali- ja terveystoimistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (-56) Aika Torstai klo Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka Isoniemi Veikko Kuronen Riitta Leppänen Simo Reijonen Iiro Reijonen Maija Vanhapelto Nina Ikonen Sari, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Kunnanjohtaja Johtava lääkäri /esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Mustonen Asko Kaituri Harri Vaittinen Pauli Mönttinen Raili Karttunen Raija Asiat :t Allekirjoitukset Osmo Korhonen puheenjohtaja Raija Karttunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Torstaina sosiaali- ja terveystoimistossa Simo Leppänen Pöytäkirjantarkastaja Maija Reijonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Torstaina klo sosiaali- ja terveystoimistossa Raija Karttunen Toimistonhoitaja

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone Sisäänkäynti neuvolan ovesta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite liite 40 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työterveyshuollon maksujen tarkistus Selvitys omaishoidontuesta Hanke vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseksi Pohjois-Karjalan kunnissa Sosiaalityöntekijän viran julistaminen haettavaksi Ilmoitusasiat Muut asiat Ei julkinen asia Puheenjohtaja Osmo Korhonen

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sos. ja terv. ltk 32 Ehdotus Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Sos. ja terv. ltk 33 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Simo Leppäsen ja Maija Reijosen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Työterveyshuollon maksujen tarkistus Sos. ja terv. ltk 34 Terveyskeskuksen tuottamista työterveyshuoltopalveluista työnantaja, yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle valtioneuvoston asetuksella säädettävien perusteiden mukaan määräytyvät maksut ja korvaukset työterveyshuollon eri toimenpiteistä ja toiminnoista. Työterveyshuollon maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 8 :ssä (734/1992). Työterveyshuollosta perittävät maksu on tarkistettu viimeksi vuoden 2011 alussa. Liitteenä on esitys työterveyshuollon maksuiksi lukien. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätä vahvistaa työterveyshuollosta perittävät maksut liitteen mukaisesti lukien. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Selvitys omaishoidontuesta Sos. ja terv. ltk 35 Sosiaali- ja terveydenhuollon v talousarviossa on omaishoidontukeen varattu Määrärahasta on varattu 4000 omaishoitajien virkistykseen ja palkkioihin , josta sivukulujan osuus on n Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut omaishoidontuen myöntämisperusteet Pienin omaishoidontuki on 374,51 /kk ja suurin 1115,99 /kk. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa. Maaliskuussa omaishoidontukea sai 35 henkilöä, joista 20 oli vanhuksia ja 15 vammaisia. Hoitomaksu Tuen saajista Tuen saajista Tuen saajat yhteensä vanhuksia vammaisia Hoitomaksu Hoitomaksu Hoitomaksu Hoitomaksu Hoitomaksu 374,51 391,95 499,32 749, , Vuoden 2013 aikana on jouduttu tekemään kolme kielteistä päätöstä henkilöille, joilla myöntämiskriteerit täyttyvät ja tulossa on yksi hakemus, jossa todennäköisesti myös kriteerit täyttyvät. Pienimmän maksuluokan mukaan yhden myönteisen päätöksen kustannukset sivukuluineen ovat vuodessa n Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa. Käydyn keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti, että nykyisille hakijoille myönnetään omaishoidontuki. Sari Ikonen kannatti Veikko Isoniemen tekemää esitystä. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys niin, että ne jotka kannattavat päätösesitystä äänestävät jaa ja nostavat kätensä ensin. Ne jotka kannattavat Veikko Isoniemen tekemää esitystä äänestävät ei ja nostavat kätensä sitten. Jaa äänestivät Osmo Korhonen ja Sinikka Eronen. Ei äänestivät Veikko Isoniemi, Riitta Kuronen, Simo Leppänen, Iiro Reijonen, Maija Reijonen, Nina Vanhapelto ja Sari Ikonen.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Puheenjohtaja totesi Veikko Isoniemen ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Hanke vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseksi Pohjois-Karjalan kunnissa Sos. ja terv. ltk 36 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astuu voimaan Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettava vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin kunnille tarkoitetut valtionavustukset. Pohjois-Karjalassa on valmisteltu hankehakemusta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton käynnistämänä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Pohjois-Karjalan kuntien vanhuspalvelujen edellytyksiä ja prosessien sujuvuutta vanhuspalvelulain vaatimusten mukaiseksi. Hankkeeseen osallistumisen ovat kunnista ilmaisseet Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Ilomantsi, Juuka, Kitee ja Nurmes. Keskeisimmät kehitystarpeet liittyvät vanhuspalvelulain (HE 160/2012) 5,6,10,12,13,15,16 ja 17. Hankkeen sisällön muodostavat kolme teema-aluetta: Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelujen suunnittelu Voimaan astuva vanhuspalvelulaki edellyttää vuoden 2014 alusta kunnan laatimaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi osana kunnan strategista suunnittelua. Hankkeen keskeinen tarve liittyy nykyisten ikääntymispoliittisten strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien päivittämiseen ja integroimiseen uuden lain edellyttämän suunnitelman mukaiseksi. Suunnitelman tulee sisältää ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tavoitteet, toimenpiteet, eri tahojen vastuut sekä tarvittavat voimavarat toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito Tässä teemassa sisältönä on palveluohjauksen hyvien käytäntöjen levittäminen. Tämän lisäksi kotihoito on kehittämisen painopiste kaikissa kunnissa. Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi työaikaa pyritään suuntaamaan enemmän välittömään asiakastyöhön. Toimisto- ja muita täitä pyritään vähentämään uuden tekniikan ja työjärjestelyjen avulla. Toiminnanohjausjärjestelmät tekevät vähitellen tuloaan kuntien kotihoitoihin. Tässä teema-alueessa työskennellään työryhmissä kotihoidon prosessinen, toimintakäytäntöjen sekä palveluketjujen saumakohtien parantamiseksi. Toimintoina on henkilöstön muutosvalmennusta, uusiin toimintamalleihin perehtymistä ja niiden kokeilua (mm. lähi-liikkuvat palvelut) Vanhuspalvelulain pilotoidut toimintamallit Pohjois-Karjalan kuntien hyödyksi Vanhuspalvelulakia pilotoidaan sen keskeisten sisältöjen osalta Ikäkaste- hankkeen osahankkeena, joka päättyy Hankkeessa tuotetaan arvioituja toimintamalleja neljään teemaan: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, kunnan vastuutyöntekijän rooli, osallisuuden vahvistaminen ikääntyneen palveluprosessissa ja

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta / vanhusneuvostojen uudistettu toimintamalli. Pilotissa on mukana erikokoisia kuntia ja yhteistoiminta-alueita eri puolilta Suomea. Pilotoinnissa ei ole mukana yhtään kuntaa/yhteistoiminta-aluetta Pohjois-Karjalasta. Hankkeen yhtenä teemana on Ikäkasteessa pilotoitujen toimintamallien levittäminen ja soveltaminen Pohjois-Karjalan kuntien hyödyksi. Hankkeen hallinnointi ja organisointi Hallinnoinnista vastaa Joensuun kaupunki. Osallistuvien kuntien edustajista kootaan kehittämisryhmä, joka tukee toteutusta, seuraa etenemistä sekä osallistuu hankkeen itsearviointiin. Hanketiimiin muodostavat hankekoordinaattori ja kaksi kuntakehittäjää. Lisäksi tarvitaan osa-aikaista toimistosihteerin työpanosta. Hanke toteutetaan kuntaläheisenä työryhmätyöskentelynä, työpajoina ja seminaareina. Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu Hankkeen kustannusarvio on Kuntien omavastuuosuus (25%) on Haettava valtionavustus on Kaksi maksatushakemusta. Hankeaika Polvijärven kunnan maksuosuus on korkeintaan euroa. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sitoutua osallistumaan vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvään hankkeeseen hankesuunnitelmassa esitetyllä rahoitusosuudella, mikä hankesuunnitelman mukaan on korkeintaan 6020 euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sosiaalityöntekijän viran julistaminen haettavaksi Sos. ja terv. ltk 37 Sosiaali- ja terveyslautakunta on täyttänyt sosiaalityöntekijän viran määräaikaisella työntekijällä saakka, koska kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei tuolloin ollut. Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran haettavaksi. Sosiaalityöntekijän viransijaiseksi palkataan sosiaalityöntekijä Eija Pennanen siihen saakka kunnes virka täytetään vakinaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Ilmoitusasiat Sos. ja terv.ltk 38 Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi eri viranomaisilta saapuneet päätöksen ja kirjelmät. Viranhaltijapäätöksiä - johtava lääkäri Raili Mönttinen vs. avopalveluiden esimies Päivi Haaranen päiväkodin johtaja Tuula Heliste Savirannan vastaava ohjaaja Inkeri Tiainen 8 Kokouspöytäkirjoja - kunnanhallitus 3/ kunnanvaltuusto 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös Sanna Oksanen on ilmoittanut, ettei ota vastaan lähihoitajan tehtävää. Keva on myöntänyt täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen määräaikaisena Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sos. ja terv. ltk 39 Ei julkinen

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sos. ja terv.ltk 40 Ei julkinen

13 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 55 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 32-38, 40 HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

14 Kokouspäivämäärä Pykälät Sosiaali- ja terveyslautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

15

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot