Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä"

Transkriptio

1 Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

2 Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin 4 Päätulokset / Kaikki osallistujat 5 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa 10 Päätulokset / Etelä-Karjala 25 Päätulokset / Kouvola 42 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa 52 Tulosten hyödyntäminen 68

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli selvittää verkkoaivoriihen avulla Länsi- ja Keski- Uusimaan, Etelä-Karjalan ja Kouvolan kotihoidon työntekijöiltä tulevaisuuden kotihoidolle tärkeitä asioita. Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Aukioloaika Sähköpostitse LKU 267 E-K 259 K 203 n. 12½ min / käynti

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Kutsu ja taustamuuttujat 2 Ideointi: Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? 3 Arviointi: Mielestäni tärkeintä tulevaisuudessa 4 Miten voit kehittää ja tehostaa omaa toimintaasi näihin liittyen? 5 Raportointi

5 Päätulokset / kaikki osallistujat

6 Osallistumiset kunnittain / alueittain

7 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimmiksi koetaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä hoidon yksilöllisyys 729 osallistujan 623 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

8 Tärkeintä tulevaisuudessa Saatavuus, työvälineistö ja omaisten rooli tärkeää tulevaisuuden kehittämistyössä? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

9 Yhteenveto Resurssien riittävyys on yleisin puheenaihe kotihoidon tulevaisuuden palveluista keskusteltaessa Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon palveluille tulevaisuudessa arvioidaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä palvelun yksilöllisyys Palvelun saatavuuden, työvälineistön ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

10 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa

11 Osallistumiset kunnittain Kunta, jossa työskentelet Hanko 28 Hyvinkää 4 Inkoo 16 Järvenpää 29 Kirkkonummi 4 Lohja 104 PTKY Karviainen 36 Raasepori 29 Siuntio

12 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien osaaminen ja hyvinvointi, hoidon yksilöllisyys ja resursointi tärkeintä 267 osallistujan 205 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

13 Tärkeintä tulevaisuudessa Kotipalvelun saatavuuden ja omaisten merkitys korostunee tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

14 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Hoitokäyntien ja siirtymisten tarkka suunnittelu, ajan varaaminen kirjallisille tehtäville, yllättäviin tilanteisiin varautuminen Kirjausohjelmien ja mobiililaitteiden käyttöosaaminen Omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti huolehtiminen: työasennot, tauot Tiimityön tekeminen, toisten auttaminen, yhteisten työtapojen noudattaminen, tiedon jakaminen työyhteisössä Avoin kommunikointi esimiehen kanssa, kehityskeskustelujen hyödyntäminen Avoin mieli muutokseen Kouluttautuminen: turvallisuus, vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, kuntouttavat työmenetelmät

15 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Hoitosuunnitelman ja sääntöjen laatiminen sekä päivittäminen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa omaiset mukaan ensikäynnille Toimivien tiedonkulkukanavien varmistaminen omaisten kanssa Asiakkaan ajankohtaiset asiat ja historia tiedossa ennen jokaista käyntiä Asiakaskohtaisesti suunnitellun vs. toteutuneen työajan seuranta kuukausittain Asiakkaan kuuntelu sekä arvojen, tapojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus turvallisuuden puitteissa Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Palvelun laadun seuranta ja mittaus Asiakkaan oman tekemisen ja voimavarojen tukeminen Asiakkaan kaipaamien lisäpalvelujen tarjoajien selvittäminen ja palvelujen tarjoaminen Asiakkaan tilanteen ja voinnin seuraaminen ja raportointi, aloitteellisuus asuinmuodon vaihtamiseen tarpeen mukaan

16 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palvelut saavat osallistujat miettimään eniten resurssien riittävyyttä kuten aineistossa yleisestikin Hoitajien hyvinvoinnista puhutaan vähän muihin osallistujiin verrattuna Tärkeimpinä asioina kotihoidon palveluille tulevaisuudessa pidetään hoitajien osaamista ja hyvinvointia, palvelun yksilöllisyyttä ja tarpeenmukaisuutta sekä resursointia Palvelujen saatavuuden ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

17 Hanko Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi tärkeintä tärkeimpien asioiden kärki tasainen 28 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

18 Järvenpää Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Turvallisuus ja luottamus koetaan selvästi tärkeimmäksi 29 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

19 Lohja Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyydestä puhutaan resurssien ohella paljon, osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 104 osallistujan 122 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

20 PTKY Karviainen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen arvioidaan tärkeimmäksi 36 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

21 Raasepori Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei mainintoja, mutta tärkeys korostuu 29 osallistujan 25 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

22 Inkoo Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei puhuta, mutta se koetaan tärkeäksi 16 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

23 Kirkkonummi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun kokonaisvaltaisuus arvioidaan tärkeimmäksi asiaksi 4 osallistujan (joukossa ryhmävastauksia) 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

24 Siuntio Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttamisesta ei juurikaan puhuta, mutta se koetaan tärkeimmäksi 17 osallistujan 26 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

25 Päätulokset / Etelä-Karjala

26 Osallistumiset kunnittain Kunta / alue, jossa työskentelet Lappeenranta keskusta-pohjoinen 46 Lappeenranta keskusta-eteläinen 40 Lappeenranta läntinen 16 Lappeenranta itäinen (Lauritsala-Joutseno) 76 Lemi 15 Luumäki 4 Parikkala 18 Rautjärvi 12 Ruokolahti 16 Savitaipale 7 Taipalsaari

27 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärkikuusikko melko tasainen 259 osallistujan 196 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

28 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistön ja kokonaisvaltaisuuden merkitys kasvanee? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

29 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Ajankäytön suunnittelu ja järkevöittäminen: ei edestakaisin kulkemista, ajan varaus välimatkoihin, kirjaamiseen ja viikko-ohjelman päivitykseen Työtehtävien priorisointi Omien toimintatapojen reflektointi Työvuoroissa joustaminen tilanteen vaatiessa (vastavuoroisuus) Kuntouttavan työtavan osaaminen ja muiden toimijoiden (mm. vapaaehtoisten, liikuntatoimen) hyödyntäminen kuntoutuksessa Oman erityisosaamisen parempi hyödyntäminen työssä Lähi- ja sairaanhoitajien yhteistyön kehittäminen Työilmapiirin kehittämiseen ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen Kouluttautuminen: ihmisten kohtaaminen

30 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Turvallisuuden tunteen tuottaminen asiakkaalle: hyväksyvä kosketus, rauhoittavat sanat, istahtaminen juttelemaan Kartoituskäyntien huolellisuus Asiakkaan tilanteen (lääkitysten, tutkimusten ja hoitomuutosten) tuntemus Asiakkaan kunnon tarkkailu ja oman näkemyksen kertominen, jos asiakasta ei ole enää turvallista hoitaa kotona Hoito- ja palvelusuunnitelmien ajan tasalla pitäminen sekä niiden noudattaminen, muutokset yhdessä asiakkaan kanssa Tieto muiden tahojen lisäpalveluista asiakkaalle: siivous-, saatto- ja muistutuspalvelu, ystävätoiminta, asioiden hoito Kotikäynniltä tulleen tiedon siirtyminen seuraaville hoitajille Monikanavainen yhteydenpito omaisten kanssa Yksilöllisyyden kokemus asiakkaalle: kiireen peittäminen kehon kielestä, asiakkaan hengellisen elämän huomioonottaminen Asiakkaan rohkaisu aktiiviseen toimintaan (ei puolesta tekemistä), itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vaihtoehtojen antaminen

31 Yhteenveto Resurssien riittävyys puhututtaa osallistujia eniten kotihoidon tulevaisuudessa kuten aineistossa yleisestikin Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon tulevaisuuden palveluille koetaan osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, turvallisuus ja luottamus, kuntouttaminen, hoitajien hyvinvointi sekä resursointi Työvälineistön ja palvelun kokonaisvaltaisuuden merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

32 Lappeenranta keskusta-pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Saatavuudesta ei puhuta lainkaan, mutta se koetaan tärkeäksi 46 osallistujan 68 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

33 Lappeenranta keskusta-eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi nähdään selvästi tärkeimpänä asiana 40 osallistujan 32 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

34 Lappeenranta itäinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys, turvallisuus ja luottamus sekä osaaminen ja kehittyminen TOP3:ssa 76 osallistujan 86 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

35 Lappeenranta läntinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi sekä turvallisuus ja luottamus tärkeimmät 16 osallistujan 8 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

36 Lemi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun saatavuus arvioidaan tärkeimmäksi 15 osallistujan 7 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

37 Parikkala Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaamisesta ja kehittymisestä ei puhuta, mutta se arvioidaan tärkeäksi 18 osallistujan 15 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

38 Rautjärvi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen ja kokonaisvaltaisuus puhutuimmat teemat, tärkeitä useita 12 osallistujan 12 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

39 Ruokolahti Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen, yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen kolme tärkeintä 16 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

40 Savitaipale Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärki tasainen 7 osallistujan 5 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

41 Taipalsaari Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Moniammatillisuus, omaisten sitoutuminen sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeimmät 10 osallistujan 11 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

42 Päätulokset / Kouvola

43 Osallistumiset alueittain Alue, jossa työskentelet Kouvola eteläinen 63 Kouvola keskinen 73 Kouvola - pohjoinen

44 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä palvelun yksilöllisyys tärkeimmät 203 osallistujan 222 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

45 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistöstä apua kotihoidon kehittämistyöhön tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

46 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Työnteon ja ajankäytön tarkempi suunnittelu: järkevät reitit, turhat käynnit pois Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Asioiden priorisointi työaikana Positiivisen palautteen antaminen työkaverille Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Kouluttautuminen: teknologian hallinta

47 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä kuntoutussuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen huolellisen asiakkaan tilanteeseen perehtymisen jälkeen Asiakkaan tarvitsemien muiden toimijoiden palvelujen ja yhteystietojen listaaminen Asiakkaan kuuntelu, havainnointi ja raportointi Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Asiakkaan oman kyvykkyyden tukeminen Asiakkaan tapojen ja tottumusten kunnioittaminen Omaisten iltojen järjestäminen Tiedonkulun kehittäminen omaisten kanssa

48 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palveluissa osallistujia huolettaa eniten resurssien riittävyys kuten aineistossa yleisestikin Omaisten sitoutumisesta puhuminen korostuu muihin alueisiin verrattuna Tärkeintä kotihoidon tulevaisuuden palveluissa on osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, hoitajien hyvinvointi, resursointi sekä turvallisuus ja luottamus Työvälineistön merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

49 Kouvola - eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä hoitajien hyvinvointi tärkeintä 63 osallistujan 87 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

50 Kouvola - keskinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 73 osallistujan 119 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

51 Kouvola - pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen, hoitajien hyvinvointi sekä yksilöllisyys tärkeintä 67 osallistujan 112 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

52 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa

53 KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄ: OSAAVA JA KEHITTYVÄ HYVINVOIVA PALVELEVA TYÖVÄLINEISTÖ PALVELUN HYVÄ SAATAVUUS RIITTÄVÄT RESURSSIT * OMAISTEN SITOUTUMINEN MONIAMMA- TILLINEN YHTEISTYÖ KOTIHOIDON PALVELU ASIAKKAALLE: YKSILÖLLINEN JA TARPEELLINEN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA KOKONAISVALTAINEN KUNTOUTTAVA

54 Tärkeimpien asioiden TOP 6 samansisältöinen alueesta riippumatta Kaikki osallistujat Länsi- ja Keski- Uusimaa Osaaminen ja kehittyminen Hoitajien hyvinvointi Etelä-Karjala Kouvola Hoitajien hyvinvointi Yksilöllisyys Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Yksilöllisyys Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Yksilöllisyys Hoitajien hyvinvointi Riittävät resurssit Yksilöllisyys Kuntouttaminen Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Kuntouttaminen Kuntouttaminen Hoitajien hyvinvointi Turvallisuus ja luottamus Turvallisuus ja luottamus Riittävät resurssit Kuntouttaminen

55 Riittävästi aikaa ja työntekijöitä Aika asiakkaalle. Että asiakkaalle olisi tarpeeksi aikaa ja näin voisi rauhassa vastata asiakkaan tarpeisiin, kaikki ei jäisi puolitiehen. Riittävä määrä hoitajia ja tarvittaessa sijaisia: työajan porrastus, tiimi- ja parityö, toiminnanohjaus- sekä varahenkilöjärjestelmä toimimaan järkevästi Työajan huolellisella ja järkevällä suunnittelulla riittävästi aikaa asiakkaan kanssa, esim. saman suunnan asiakkaat yhdelle hoitajalle Menisitkö uudelleen kampaajalle, joka nopeasti tekee pyytämäsi pesun ja leikkauksen, kiinnittää papiljotit, laittaa sinut kuivaajaan, mutta tulee jonkin ajan kuluttua sanomaan, että ikävä kyllä aikasi loppui nyt? Tulisitko maksamaan, annan siinä samalla ohjeet kuinka teet itse kampauksesi loppuun? Tai putkimies jättäisi vesieristyksen tekemättä /vessan pytyn laittamatta välineiden ja ajan puutteen vuoksi? Täyteen hintaan tietenkin. Varahenkilöjärjestelmä. Talous on tiukka nyt ja tulevaisuudessa. Sijaisten hankkiminen tuntuu erityisen haastavalta. Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen alueilla + toiminnanohjaus

56 Yksilöllisesti ja inhimillisesti tarpeen mukaan Asiakaslähtöisyys. Huomioida jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti, ei vain "temppukeskeisyyttä" vaan oikeasti saada tehdä se mitä kukin asiakas haluaa ja tarvitsee. Asiakkaiden tarpeiden yksilöllinen huomiointi hoito- ja palvelu- sekä kuntoutussuunnitelman tekemisessä Palvelutarpeen arviointi Yksilöllinen, asiakkaan omista voimavaroista lähtevä hoito Asiakkaan kohtaaminen, välittäminen, inhimillisyys, läheisyys Aito välittäminen. Palvelujen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on ratkaisevassa asemassa, ihmisen tulee tuntea että hänestä välitetään aidosti ja että hänen toiveita kuunnellaan. Kotihoidossa on yleensä liian kiire, useasti kahvikupponen ja juttutuokio tuo iloa ja auttaa jaksamaan arjessa. Yksilöllisyys. Myös hajaasutusalueiden asukkaille olisi turvattava mahdollisuus kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Luovia ratkaisuja kaivataan, ettei hoito olisi samanlaisille kaikille, vaan yksilöllistä

57 Asiakkaan turvallisuus ja luottamus hoitoon Turvallisuus. Asiakkailla tulee olla turvallinen ympäristö kotona. Hoitajien tulee päästä asiakkaan luo niin monta kertaa päivässä, kun se asiakkaan turvallisuuden näkökulmasta on mahdollista. Asiakkaiden palvelut tulisi kartoittaa niin hyvin, että kaikkiin riskeihin on mahdollisuus puuttua jollakin lailla.--- Asiakkaan kokemus turvallisesta kodista niin fyysisesti kuin henkisestikin huoli erityisesti yksinäisten asiakkaiden turvallisuudesta Tutut hoitajat, vastuuhoitajamalli ja asiakkaan hyödynnettävissä oleva teknologia luovat turvallisuutta sekä luottamusta asiakkaan ja kotihoidon välille Turvallinen lääkehoito Yksinäisyyden pelko. Miten turvata asiakkaalle turvallisuuden tunne jos asiakas pelkää olla yksin kotona ja tuntee itsensä turvattomaksi? Etenkin kun esim. palveluasumisen yksikköön ei pääse. Tuttua ja turvallista. Mahdollisimman kattavat palvelut samalta palvelun tuottajalta. Tutut hoitajat, vaihtuvuus mahdollisimman pieni

58 Omaisten sitoutuminen kotihoitoon Omaisen aktiivinen rooli. Omainen on mukana kotihoidon rinnalla auttamassa ja osallistuu omaisensa hoitoon aktiivisesti. Olemme samassa veneessä asiakkaan puolella emme toisia vastaan. Hoito ja hoidon suunnittelu yhteistyössä omaisten kanssa Molemminpuolisten vastuiden ja odotusten sopiminen ja kirjaaminen Sujuva ja ajankohtainen tiedonkulku omaisten ja mahdollisimman harvoin vaihtuvien hoitajien välillä Omaisten jaksamisen edistäminen Luottamuksen syntyminen omaisten ja hoitajien kesken ---Omaishoitajien palveluja kehitetään tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja omaishoitajan vapaisiin. Tehdään yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa (jonkinlainen hoitajavuokrauspalvelu vrt. MLL lastenhoitajat), jotta omaishoitajalle mahdollistuisi joskus päästä iltaisin konsertteihin tai muihin kulttuuri- tai harrastustoimintoihin. Omaisten "asennekasvatus. Uusi asennekasvatusmalli. Ajateltaisiinko niin, että kotihoito tukeekin omaisia auttamaan ja hoitamaan vanhuksiaan

59 Hoitajien hyvinvointi Työt jaetaan tasaisesti. Vastuuasiakkaat mietitään niin, ettei raskashoitoisia asiakkaita ole yhdellä hoitajalla useita. Henkilöstöllä lääkeluvat kunnossa niin kaikki voivat tehdä kaikkia tehtäviä. Tasainen työkuorma ja järkevät työvuorot Työntekijöiden kuuleminen työn suunnittelussa Työkaluja ja aikaa muutokseen sopeutumiseen Tauot työpäivän aikana, riittävä työntekijäresursointi Esimiesten tasapuolisuus, päätöksentekokyky, jämäkkyys, tavoitettavuus, ikäjohtamisen taidot Henkilöstön hyvinvointi. Työntekijöiden kuunteleminen jaksamisessa työssään. Se ettei kuormiteta työntekijöitä liikaa, otetaan sijaisia kun niitä tarvitaan. Tuetaan tiimiyttä eikä pompotella työntekijöitä tiimistä toiseen. Esimiesten kentällä käynti n.1krt/vuosi. Tilastojen tuijottamisen sijaan kuunnellaan työntekijöitä. Hoitajan jaksaminen. Kukaan hoitaja ei jaksa loputtomasti työvuoroja käymättä vessassa, ilman ruokataukoja, koko ajan kiireessä. Työtahti on aivan liian kova

60 Työtä tehostavat modernit työvälineet Teknologian täysi hyödyntäminen. Atk-laitteet hoitajille kotikäynneille. Mahdollistaa tiedon oikeaaikaisuuden esim. lääkelistat, labratulokset. Kirjaaminen tapahtuu varmasti oikeaan aikaan ja asiat tulee kirjatuksi varmasti. Teknologian ja mobiililaitteiden käytön tarkoituksenmukainen lisääminen työnteon tehostamiseksi Koulutukset käytön osaamisen varmistamiseksi Autojen riittävä määrä ja järkevä käyttö oman auton käyttö pois Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaamassa toimintaa Lääkekaapit. Asiakkaille tarvittaessa samalla sarjalukolla varustetut lääkekaapit, avainrumba saatava pois ---Uskoisin, että tulevaisuudessa tulisi ottaa huomioon tarvittavat apuvälineet vanhuksilla. Yhä huonompikuntoisia hoidetaan kotona, joten nosturit ja sähkösängyt ovat tarvittavia asiakkaan sekä hoitajien ergonomian puolesta

61 Osaavat ja kehittymishaluiset työntekijät Ammattitaito. Pätevät, koulutetut, työstään innostuneet hoitajat hoitamassa kotihoidon asiakkaita. Työntekijöiden riittävän koulutustason varmistaminen yhä haasteellisemman asiakasaineksen vuoksi: tietoa ja osaamista asiakkaan hoidosta, hoivasta ja toimintakyvyn tukemisesta Koulutuksiin osallistumiseen mahdollistaminen Koulutusten järjestäminen työntekijöille järkevinä ajankohtina Sijaisten hankkiminen koulutusten ajaksi Työntekijöillä motivaatiota oppia uutta Tehokkaat ja kehittyvät työtavat Resurssit. Kotihoito on muuttunut haasteellisemmaksi, kun väki on sairaampaa kuin ennen. Mt-ongelmat ovat lisääntyneet, vaatii osaamista. Koulutettu henkilökunta. Riittävä henkilökunnan koulutustaso; vähintään lähihoitaja

62 Kokonaisvaltaisempi hoito. Ei yksin terveydestä ja lääkkeistä huolehtiminen. Yksinäisten vanhusten sosiaaliset suhteet paremmin huomioon ottaminen. Kodin viihtyisyydestä ja siistimisestä huolehtiminen.--- Kokonaisvaltainen palvelu Asiakkaan huomioinen kokonaisuutena yhtenäinen apu erillisten palvelujen sijaan Vastuuhoitajuus mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisemman tuntemuksen ja tarjonnan Palvelujen moninaisuus: kotiin tuotavat tukipalvelut täydentävät kokonaisuutta Kokonaisvaltainen hoito. Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus hoitaa asiakkaan juoksevia asioita, etuushakemuksia, aikojen varaamisia ym. Näitä ei aina voi tehdä asiakkaan käynnin aikana, työnantajataholta saatava arvostusta myös muulle, kuin välittömälle asiakastyölle. Kotihoidon rinnalla on yksityisiä palveluita. Riittävästi yksityisiä yrittäjiä pienillä paikkakunnilla, riittävästi virikkeellistä toimintaa kunnassa (yhteistyö vanhusneuvoston, yhdistysten jne. kanssa), riittävästi "ystävätoimintaa" (yksinäiset vanhukset), kattavat tukipalvelut, lisää sähköisiä työkaluja (kuvapuhelimet, paikanninrannekkeet jne.)

63 Rehabiliterande arbetssätt. Planera in i arbetet tid för rehabiliterande arbetsätt. T.ex. kl:14 utepromenad eller sitt gymnastik. Kunna ge tid åt klienten att göra det han klarar själv. Inte behöva göra det för dem för att det skall gå snabbare. Kuntouttava työote Kokonaisvaltaisesti asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ei tehdä puolesta Ajan ja henkilökunnan riittävyys kuntouttamiseen Kuntouttaminen jokaisen työntekijän vastuulla Kuntouttavan työotteen osaaminen ja sen jakaminen työyhteisössä Kuntoutus. Asiakkaita tulisi kuntouttaa. Hoitajilla tulisi olla tarpeeksi aikaa viettää asiakkaiden luona. Liikunnan merkityksen tulisi korostua hoitotyössä. Hoitajat voisivat viedä asiakasta ulos tai esim. kauppaan, mikäli asiakkaan toimintakyky sen sallii. Kuntoutusta pitäisi toteuttaa myös kotioloissa. Kotihoidolla on/on ollut käytössä "kuntoutuskassit", joita hoitajat voivat hyödyntää asiakkaan luona ollessaan. Kassit ovat valitettavasti liian vähän käytössä hoitajien ajanpuutteen vuoksi. ---Asiakkaan käyntiajat suunniteltava niin, että hoitaja voi toteuttaa kuntouttavaa työotetta ja antaa esim. asiakkaan itse toimia ohjauksen ja motivoinnin avulla ja saada riittävästi aikaa toimiinsa. Monella asiakkaalla esim. muistisairailla ja liikuntarajoitteisilla, on taitoja ja kykyä tehdä asioita itse, tarvitsevat siihen kuitenkin toisen ihmisen apua

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot