Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä"

Transkriptio

1 Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

2 Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin 4 Päätulokset / Kaikki osallistujat 5 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa 10 Päätulokset / Etelä-Karjala 25 Päätulokset / Kouvola 42 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa 52 Tulosten hyödyntäminen 68

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli selvittää verkkoaivoriihen avulla Länsi- ja Keski- Uusimaan, Etelä-Karjalan ja Kouvolan kotihoidon työntekijöiltä tulevaisuuden kotihoidolle tärkeitä asioita. Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Aukioloaika Sähköpostitse LKU 267 E-K 259 K 203 n. 12½ min / käynti

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Kutsu ja taustamuuttujat 2 Ideointi: Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? 3 Arviointi: Mielestäni tärkeintä tulevaisuudessa 4 Miten voit kehittää ja tehostaa omaa toimintaasi näihin liittyen? 5 Raportointi

5 Päätulokset / kaikki osallistujat

6 Osallistumiset kunnittain / alueittain

7 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimmiksi koetaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä hoidon yksilöllisyys 729 osallistujan 623 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

8 Tärkeintä tulevaisuudessa Saatavuus, työvälineistö ja omaisten rooli tärkeää tulevaisuuden kehittämistyössä? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

9 Yhteenveto Resurssien riittävyys on yleisin puheenaihe kotihoidon tulevaisuuden palveluista keskusteltaessa Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon palveluille tulevaisuudessa arvioidaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä palvelun yksilöllisyys Palvelun saatavuuden, työvälineistön ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

10 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa

11 Osallistumiset kunnittain Kunta, jossa työskentelet Hanko 28 Hyvinkää 4 Inkoo 16 Järvenpää 29 Kirkkonummi 4 Lohja 104 PTKY Karviainen 36 Raasepori 29 Siuntio

12 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien osaaminen ja hyvinvointi, hoidon yksilöllisyys ja resursointi tärkeintä 267 osallistujan 205 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

13 Tärkeintä tulevaisuudessa Kotipalvelun saatavuuden ja omaisten merkitys korostunee tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

14 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Hoitokäyntien ja siirtymisten tarkka suunnittelu, ajan varaaminen kirjallisille tehtäville, yllättäviin tilanteisiin varautuminen Kirjausohjelmien ja mobiililaitteiden käyttöosaaminen Omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti huolehtiminen: työasennot, tauot Tiimityön tekeminen, toisten auttaminen, yhteisten työtapojen noudattaminen, tiedon jakaminen työyhteisössä Avoin kommunikointi esimiehen kanssa, kehityskeskustelujen hyödyntäminen Avoin mieli muutokseen Kouluttautuminen: turvallisuus, vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, kuntouttavat työmenetelmät

15 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Hoitosuunnitelman ja sääntöjen laatiminen sekä päivittäminen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa omaiset mukaan ensikäynnille Toimivien tiedonkulkukanavien varmistaminen omaisten kanssa Asiakkaan ajankohtaiset asiat ja historia tiedossa ennen jokaista käyntiä Asiakaskohtaisesti suunnitellun vs. toteutuneen työajan seuranta kuukausittain Asiakkaan kuuntelu sekä arvojen, tapojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus turvallisuuden puitteissa Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Palvelun laadun seuranta ja mittaus Asiakkaan oman tekemisen ja voimavarojen tukeminen Asiakkaan kaipaamien lisäpalvelujen tarjoajien selvittäminen ja palvelujen tarjoaminen Asiakkaan tilanteen ja voinnin seuraaminen ja raportointi, aloitteellisuus asuinmuodon vaihtamiseen tarpeen mukaan

16 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palvelut saavat osallistujat miettimään eniten resurssien riittävyyttä kuten aineistossa yleisestikin Hoitajien hyvinvoinnista puhutaan vähän muihin osallistujiin verrattuna Tärkeimpinä asioina kotihoidon palveluille tulevaisuudessa pidetään hoitajien osaamista ja hyvinvointia, palvelun yksilöllisyyttä ja tarpeenmukaisuutta sekä resursointia Palvelujen saatavuuden ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

17 Hanko Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi tärkeintä tärkeimpien asioiden kärki tasainen 28 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

18 Järvenpää Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Turvallisuus ja luottamus koetaan selvästi tärkeimmäksi 29 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

19 Lohja Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyydestä puhutaan resurssien ohella paljon, osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 104 osallistujan 122 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

20 PTKY Karviainen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen arvioidaan tärkeimmäksi 36 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

21 Raasepori Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei mainintoja, mutta tärkeys korostuu 29 osallistujan 25 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

22 Inkoo Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei puhuta, mutta se koetaan tärkeäksi 16 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

23 Kirkkonummi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun kokonaisvaltaisuus arvioidaan tärkeimmäksi asiaksi 4 osallistujan (joukossa ryhmävastauksia) 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

24 Siuntio Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttamisesta ei juurikaan puhuta, mutta se koetaan tärkeimmäksi 17 osallistujan 26 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

25 Päätulokset / Etelä-Karjala

26 Osallistumiset kunnittain Kunta / alue, jossa työskentelet Lappeenranta keskusta-pohjoinen 46 Lappeenranta keskusta-eteläinen 40 Lappeenranta läntinen 16 Lappeenranta itäinen (Lauritsala-Joutseno) 76 Lemi 15 Luumäki 4 Parikkala 18 Rautjärvi 12 Ruokolahti 16 Savitaipale 7 Taipalsaari

27 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärkikuusikko melko tasainen 259 osallistujan 196 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

28 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistön ja kokonaisvaltaisuuden merkitys kasvanee? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

29 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Ajankäytön suunnittelu ja järkevöittäminen: ei edestakaisin kulkemista, ajan varaus välimatkoihin, kirjaamiseen ja viikko-ohjelman päivitykseen Työtehtävien priorisointi Omien toimintatapojen reflektointi Työvuoroissa joustaminen tilanteen vaatiessa (vastavuoroisuus) Kuntouttavan työtavan osaaminen ja muiden toimijoiden (mm. vapaaehtoisten, liikuntatoimen) hyödyntäminen kuntoutuksessa Oman erityisosaamisen parempi hyödyntäminen työssä Lähi- ja sairaanhoitajien yhteistyön kehittäminen Työilmapiirin kehittämiseen ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen Kouluttautuminen: ihmisten kohtaaminen

30 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Turvallisuuden tunteen tuottaminen asiakkaalle: hyväksyvä kosketus, rauhoittavat sanat, istahtaminen juttelemaan Kartoituskäyntien huolellisuus Asiakkaan tilanteen (lääkitysten, tutkimusten ja hoitomuutosten) tuntemus Asiakkaan kunnon tarkkailu ja oman näkemyksen kertominen, jos asiakasta ei ole enää turvallista hoitaa kotona Hoito- ja palvelusuunnitelmien ajan tasalla pitäminen sekä niiden noudattaminen, muutokset yhdessä asiakkaan kanssa Tieto muiden tahojen lisäpalveluista asiakkaalle: siivous-, saatto- ja muistutuspalvelu, ystävätoiminta, asioiden hoito Kotikäynniltä tulleen tiedon siirtyminen seuraaville hoitajille Monikanavainen yhteydenpito omaisten kanssa Yksilöllisyyden kokemus asiakkaalle: kiireen peittäminen kehon kielestä, asiakkaan hengellisen elämän huomioonottaminen Asiakkaan rohkaisu aktiiviseen toimintaan (ei puolesta tekemistä), itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vaihtoehtojen antaminen

31 Yhteenveto Resurssien riittävyys puhututtaa osallistujia eniten kotihoidon tulevaisuudessa kuten aineistossa yleisestikin Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon tulevaisuuden palveluille koetaan osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, turvallisuus ja luottamus, kuntouttaminen, hoitajien hyvinvointi sekä resursointi Työvälineistön ja palvelun kokonaisvaltaisuuden merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

32 Lappeenranta keskusta-pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Saatavuudesta ei puhuta lainkaan, mutta se koetaan tärkeäksi 46 osallistujan 68 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

33 Lappeenranta keskusta-eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi nähdään selvästi tärkeimpänä asiana 40 osallistujan 32 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

34 Lappeenranta itäinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys, turvallisuus ja luottamus sekä osaaminen ja kehittyminen TOP3:ssa 76 osallistujan 86 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

35 Lappeenranta läntinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi sekä turvallisuus ja luottamus tärkeimmät 16 osallistujan 8 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

36 Lemi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun saatavuus arvioidaan tärkeimmäksi 15 osallistujan 7 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

37 Parikkala Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaamisesta ja kehittymisestä ei puhuta, mutta se arvioidaan tärkeäksi 18 osallistujan 15 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

38 Rautjärvi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen ja kokonaisvaltaisuus puhutuimmat teemat, tärkeitä useita 12 osallistujan 12 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

39 Ruokolahti Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen, yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen kolme tärkeintä 16 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

40 Savitaipale Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärki tasainen 7 osallistujan 5 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

41 Taipalsaari Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Moniammatillisuus, omaisten sitoutuminen sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeimmät 10 osallistujan 11 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

42 Päätulokset / Kouvola

43 Osallistumiset alueittain Alue, jossa työskentelet Kouvola eteläinen 63 Kouvola keskinen 73 Kouvola - pohjoinen

44 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä palvelun yksilöllisyys tärkeimmät 203 osallistujan 222 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

45 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistöstä apua kotihoidon kehittämistyöhön tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

46 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Työnteon ja ajankäytön tarkempi suunnittelu: järkevät reitit, turhat käynnit pois Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Asioiden priorisointi työaikana Positiivisen palautteen antaminen työkaverille Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Kouluttautuminen: teknologian hallinta

47 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä kuntoutussuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen huolellisen asiakkaan tilanteeseen perehtymisen jälkeen Asiakkaan tarvitsemien muiden toimijoiden palvelujen ja yhteystietojen listaaminen Asiakkaan kuuntelu, havainnointi ja raportointi Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Asiakkaan oman kyvykkyyden tukeminen Asiakkaan tapojen ja tottumusten kunnioittaminen Omaisten iltojen järjestäminen Tiedonkulun kehittäminen omaisten kanssa

48 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palveluissa osallistujia huolettaa eniten resurssien riittävyys kuten aineistossa yleisestikin Omaisten sitoutumisesta puhuminen korostuu muihin alueisiin verrattuna Tärkeintä kotihoidon tulevaisuuden palveluissa on osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, hoitajien hyvinvointi, resursointi sekä turvallisuus ja luottamus Työvälineistön merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

49 Kouvola - eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä hoitajien hyvinvointi tärkeintä 63 osallistujan 87 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

50 Kouvola - keskinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 73 osallistujan 119 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

51 Kouvola - pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen, hoitajien hyvinvointi sekä yksilöllisyys tärkeintä 67 osallistujan 112 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

52 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa

53 KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄ: OSAAVA JA KEHITTYVÄ HYVINVOIVA PALVELEVA TYÖVÄLINEISTÖ PALVELUN HYVÄ SAATAVUUS RIITTÄVÄT RESURSSIT * OMAISTEN SITOUTUMINEN MONIAMMA- TILLINEN YHTEISTYÖ KOTIHOIDON PALVELU ASIAKKAALLE: YKSILÖLLINEN JA TARPEELLINEN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA KOKONAISVALTAINEN KUNTOUTTAVA

54 Tärkeimpien asioiden TOP 6 samansisältöinen alueesta riippumatta Kaikki osallistujat Länsi- ja Keski- Uusimaa Osaaminen ja kehittyminen Hoitajien hyvinvointi Etelä-Karjala Kouvola Hoitajien hyvinvointi Yksilöllisyys Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Yksilöllisyys Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Yksilöllisyys Hoitajien hyvinvointi Riittävät resurssit Yksilöllisyys Kuntouttaminen Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Kuntouttaminen Kuntouttaminen Hoitajien hyvinvointi Turvallisuus ja luottamus Turvallisuus ja luottamus Riittävät resurssit Kuntouttaminen

55 Riittävästi aikaa ja työntekijöitä Aika asiakkaalle. Että asiakkaalle olisi tarpeeksi aikaa ja näin voisi rauhassa vastata asiakkaan tarpeisiin, kaikki ei jäisi puolitiehen. Riittävä määrä hoitajia ja tarvittaessa sijaisia: työajan porrastus, tiimi- ja parityö, toiminnanohjaus- sekä varahenkilöjärjestelmä toimimaan järkevästi Työajan huolellisella ja järkevällä suunnittelulla riittävästi aikaa asiakkaan kanssa, esim. saman suunnan asiakkaat yhdelle hoitajalle Menisitkö uudelleen kampaajalle, joka nopeasti tekee pyytämäsi pesun ja leikkauksen, kiinnittää papiljotit, laittaa sinut kuivaajaan, mutta tulee jonkin ajan kuluttua sanomaan, että ikävä kyllä aikasi loppui nyt? Tulisitko maksamaan, annan siinä samalla ohjeet kuinka teet itse kampauksesi loppuun? Tai putkimies jättäisi vesieristyksen tekemättä /vessan pytyn laittamatta välineiden ja ajan puutteen vuoksi? Täyteen hintaan tietenkin. Varahenkilöjärjestelmä. Talous on tiukka nyt ja tulevaisuudessa. Sijaisten hankkiminen tuntuu erityisen haastavalta. Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen alueilla + toiminnanohjaus

56 Yksilöllisesti ja inhimillisesti tarpeen mukaan Asiakaslähtöisyys. Huomioida jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti, ei vain "temppukeskeisyyttä" vaan oikeasti saada tehdä se mitä kukin asiakas haluaa ja tarvitsee. Asiakkaiden tarpeiden yksilöllinen huomiointi hoito- ja palvelu- sekä kuntoutussuunnitelman tekemisessä Palvelutarpeen arviointi Yksilöllinen, asiakkaan omista voimavaroista lähtevä hoito Asiakkaan kohtaaminen, välittäminen, inhimillisyys, läheisyys Aito välittäminen. Palvelujen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on ratkaisevassa asemassa, ihmisen tulee tuntea että hänestä välitetään aidosti ja että hänen toiveita kuunnellaan. Kotihoidossa on yleensä liian kiire, useasti kahvikupponen ja juttutuokio tuo iloa ja auttaa jaksamaan arjessa. Yksilöllisyys. Myös hajaasutusalueiden asukkaille olisi turvattava mahdollisuus kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Luovia ratkaisuja kaivataan, ettei hoito olisi samanlaisille kaikille, vaan yksilöllistä

57 Asiakkaan turvallisuus ja luottamus hoitoon Turvallisuus. Asiakkailla tulee olla turvallinen ympäristö kotona. Hoitajien tulee päästä asiakkaan luo niin monta kertaa päivässä, kun se asiakkaan turvallisuuden näkökulmasta on mahdollista. Asiakkaiden palvelut tulisi kartoittaa niin hyvin, että kaikkiin riskeihin on mahdollisuus puuttua jollakin lailla.--- Asiakkaan kokemus turvallisesta kodista niin fyysisesti kuin henkisestikin huoli erityisesti yksinäisten asiakkaiden turvallisuudesta Tutut hoitajat, vastuuhoitajamalli ja asiakkaan hyödynnettävissä oleva teknologia luovat turvallisuutta sekä luottamusta asiakkaan ja kotihoidon välille Turvallinen lääkehoito Yksinäisyyden pelko. Miten turvata asiakkaalle turvallisuuden tunne jos asiakas pelkää olla yksin kotona ja tuntee itsensä turvattomaksi? Etenkin kun esim. palveluasumisen yksikköön ei pääse. Tuttua ja turvallista. Mahdollisimman kattavat palvelut samalta palvelun tuottajalta. Tutut hoitajat, vaihtuvuus mahdollisimman pieni

58 Omaisten sitoutuminen kotihoitoon Omaisen aktiivinen rooli. Omainen on mukana kotihoidon rinnalla auttamassa ja osallistuu omaisensa hoitoon aktiivisesti. Olemme samassa veneessä asiakkaan puolella emme toisia vastaan. Hoito ja hoidon suunnittelu yhteistyössä omaisten kanssa Molemminpuolisten vastuiden ja odotusten sopiminen ja kirjaaminen Sujuva ja ajankohtainen tiedonkulku omaisten ja mahdollisimman harvoin vaihtuvien hoitajien välillä Omaisten jaksamisen edistäminen Luottamuksen syntyminen omaisten ja hoitajien kesken ---Omaishoitajien palveluja kehitetään tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja omaishoitajan vapaisiin. Tehdään yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa (jonkinlainen hoitajavuokrauspalvelu vrt. MLL lastenhoitajat), jotta omaishoitajalle mahdollistuisi joskus päästä iltaisin konsertteihin tai muihin kulttuuri- tai harrastustoimintoihin. Omaisten "asennekasvatus. Uusi asennekasvatusmalli. Ajateltaisiinko niin, että kotihoito tukeekin omaisia auttamaan ja hoitamaan vanhuksiaan

59 Hoitajien hyvinvointi Työt jaetaan tasaisesti. Vastuuasiakkaat mietitään niin, ettei raskashoitoisia asiakkaita ole yhdellä hoitajalla useita. Henkilöstöllä lääkeluvat kunnossa niin kaikki voivat tehdä kaikkia tehtäviä. Tasainen työkuorma ja järkevät työvuorot Työntekijöiden kuuleminen työn suunnittelussa Työkaluja ja aikaa muutokseen sopeutumiseen Tauot työpäivän aikana, riittävä työntekijäresursointi Esimiesten tasapuolisuus, päätöksentekokyky, jämäkkyys, tavoitettavuus, ikäjohtamisen taidot Henkilöstön hyvinvointi. Työntekijöiden kuunteleminen jaksamisessa työssään. Se ettei kuormiteta työntekijöitä liikaa, otetaan sijaisia kun niitä tarvitaan. Tuetaan tiimiyttä eikä pompotella työntekijöitä tiimistä toiseen. Esimiesten kentällä käynti n.1krt/vuosi. Tilastojen tuijottamisen sijaan kuunnellaan työntekijöitä. Hoitajan jaksaminen. Kukaan hoitaja ei jaksa loputtomasti työvuoroja käymättä vessassa, ilman ruokataukoja, koko ajan kiireessä. Työtahti on aivan liian kova

60 Työtä tehostavat modernit työvälineet Teknologian täysi hyödyntäminen. Atk-laitteet hoitajille kotikäynneille. Mahdollistaa tiedon oikeaaikaisuuden esim. lääkelistat, labratulokset. Kirjaaminen tapahtuu varmasti oikeaan aikaan ja asiat tulee kirjatuksi varmasti. Teknologian ja mobiililaitteiden käytön tarkoituksenmukainen lisääminen työnteon tehostamiseksi Koulutukset käytön osaamisen varmistamiseksi Autojen riittävä määrä ja järkevä käyttö oman auton käyttö pois Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaamassa toimintaa Lääkekaapit. Asiakkaille tarvittaessa samalla sarjalukolla varustetut lääkekaapit, avainrumba saatava pois ---Uskoisin, että tulevaisuudessa tulisi ottaa huomioon tarvittavat apuvälineet vanhuksilla. Yhä huonompikuntoisia hoidetaan kotona, joten nosturit ja sähkösängyt ovat tarvittavia asiakkaan sekä hoitajien ergonomian puolesta

61 Osaavat ja kehittymishaluiset työntekijät Ammattitaito. Pätevät, koulutetut, työstään innostuneet hoitajat hoitamassa kotihoidon asiakkaita. Työntekijöiden riittävän koulutustason varmistaminen yhä haasteellisemman asiakasaineksen vuoksi: tietoa ja osaamista asiakkaan hoidosta, hoivasta ja toimintakyvyn tukemisesta Koulutuksiin osallistumiseen mahdollistaminen Koulutusten järjestäminen työntekijöille järkevinä ajankohtina Sijaisten hankkiminen koulutusten ajaksi Työntekijöillä motivaatiota oppia uutta Tehokkaat ja kehittyvät työtavat Resurssit. Kotihoito on muuttunut haasteellisemmaksi, kun väki on sairaampaa kuin ennen. Mt-ongelmat ovat lisääntyneet, vaatii osaamista. Koulutettu henkilökunta. Riittävä henkilökunnan koulutustaso; vähintään lähihoitaja

62 Kokonaisvaltaisempi hoito. Ei yksin terveydestä ja lääkkeistä huolehtiminen. Yksinäisten vanhusten sosiaaliset suhteet paremmin huomioon ottaminen. Kodin viihtyisyydestä ja siistimisestä huolehtiminen.--- Kokonaisvaltainen palvelu Asiakkaan huomioinen kokonaisuutena yhtenäinen apu erillisten palvelujen sijaan Vastuuhoitajuus mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisemman tuntemuksen ja tarjonnan Palvelujen moninaisuus: kotiin tuotavat tukipalvelut täydentävät kokonaisuutta Kokonaisvaltainen hoito. Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus hoitaa asiakkaan juoksevia asioita, etuushakemuksia, aikojen varaamisia ym. Näitä ei aina voi tehdä asiakkaan käynnin aikana, työnantajataholta saatava arvostusta myös muulle, kuin välittömälle asiakastyölle. Kotihoidon rinnalla on yksityisiä palveluita. Riittävästi yksityisiä yrittäjiä pienillä paikkakunnilla, riittävästi virikkeellistä toimintaa kunnassa (yhteistyö vanhusneuvoston, yhdistysten jne. kanssa), riittävästi "ystävätoimintaa" (yksinäiset vanhukset), kattavat tukipalvelut, lisää sähköisiä työkaluja (kuvapuhelimet, paikanninrannekkeet jne.)

63 Rehabiliterande arbetssätt. Planera in i arbetet tid för rehabiliterande arbetsätt. T.ex. kl:14 utepromenad eller sitt gymnastik. Kunna ge tid åt klienten att göra det han klarar själv. Inte behöva göra det för dem för att det skall gå snabbare. Kuntouttava työote Kokonaisvaltaisesti asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ei tehdä puolesta Ajan ja henkilökunnan riittävyys kuntouttamiseen Kuntouttaminen jokaisen työntekijän vastuulla Kuntouttavan työotteen osaaminen ja sen jakaminen työyhteisössä Kuntoutus. Asiakkaita tulisi kuntouttaa. Hoitajilla tulisi olla tarpeeksi aikaa viettää asiakkaiden luona. Liikunnan merkityksen tulisi korostua hoitotyössä. Hoitajat voisivat viedä asiakasta ulos tai esim. kauppaan, mikäli asiakkaan toimintakyky sen sallii. Kuntoutusta pitäisi toteuttaa myös kotioloissa. Kotihoidolla on/on ollut käytössä "kuntoutuskassit", joita hoitajat voivat hyödyntää asiakkaan luona ollessaan. Kassit ovat valitettavasti liian vähän käytössä hoitajien ajanpuutteen vuoksi. ---Asiakkaan käyntiajat suunniteltava niin, että hoitaja voi toteuttaa kuntouttavaa työotetta ja antaa esim. asiakkaan itse toimia ohjauksen ja motivoinnin avulla ja saada riittävästi aikaa toimiinsa. Monella asiakkaalla esim. muistisairailla ja liikuntarajoitteisilla, on taitoja ja kykyä tehdä asioita itse, tarvitsevat siihen kuitenkin toisen ihmisen apua

Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015 KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA KOTIHOITO Fysioterapeutti Anne Kytölahti

KUNTOUTTAVA KOTIHOITO Fysioterapeutti Anne Kytölahti KUNTOUTTAVA KOTIHOITO 26.11.2015 Fysioterapeutti Anne Kytölahti Tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvät mahdollisuudet aktiiviseen ja hyvään elämään! KOTIKUNTOUTUKSEN MALLI IKÄIHMINEN Vastuullinen

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukas ja/tai käyttäjälähtöisyys Arvona sopii hyvin teemoihin, on looginen Tiedetään mitä asukkaat tarvitsevat Ei keksimällä Helposti

Lisätiedot

Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa?

Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa? Asiakkaan osallisuus kuntatoimijan näkökulmasta Seinäjoki Areena 14.1.2013 Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa? Pohjanmaan Potku -hanke Nykyisiä hyviä käytänteitä Tulppa- ja Ikihyvä-ryhmät

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Työkykyryhmä 9/2013 1 21.10.2013 Terveysosasto Työkykyneuvonta 2 21.10.2013 Kela tarjoaa uutta työhön paluuta tukevaa asiakaspalvelua

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Ranuan kunnan kuntastrategia: hyvinvoiva kuntalainen, laadukkaat lähipalvelut Riskittömin perhekuntoutus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot