Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä"

Transkriptio

1 Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

2 Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin 4 Päätulokset / Kaikki osallistujat 5 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa 10 Päätulokset / Etelä-Karjala 25 Päätulokset / Kouvola 42 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa 52 Tulosten hyödyntäminen 68

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli selvittää verkkoaivoriihen avulla Länsi- ja Keski- Uusimaan, Etelä-Karjalan ja Kouvolan kotihoidon työntekijöiltä tulevaisuuden kotihoidolle tärkeitä asioita. Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Ideat Aukioloaika Sähköpostitse LKU 267 E-K 259 K 203 n. 12½ min / käynti

4 Prosessi kutsusta tuloksiin 1 Kutsu ja taustamuuttujat 2 Ideointi: Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? 3 Arviointi: Mielestäni tärkeintä tulevaisuudessa 4 Miten voit kehittää ja tehostaa omaa toimintaasi näihin liittyen? 5 Raportointi

5 Päätulokset / kaikki osallistujat

6 Osallistumiset kunnittain / alueittain

7 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimmiksi koetaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä hoidon yksilöllisyys 729 osallistujan 623 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

8 Tärkeintä tulevaisuudessa Saatavuus, työvälineistö ja omaisten rooli tärkeää tulevaisuuden kehittämistyössä? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

9 Yhteenveto Resurssien riittävyys on yleisin puheenaihe kotihoidon tulevaisuuden palveluista keskusteltaessa Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon palveluille tulevaisuudessa arvioidaan hoitajien osaaminen ja hyvinvointi sekä palvelun yksilöllisyys Palvelun saatavuuden, työvälineistön ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

10 Päätulokset / Länsi- ja Keski-Uusimaa

11 Osallistumiset kunnittain Kunta, jossa työskentelet Hanko 28 Hyvinkää 4 Inkoo 16 Järvenpää 29 Kirkkonummi 4 Lohja 104 PTKY Karviainen 36 Raasepori 29 Siuntio

12 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien osaaminen ja hyvinvointi, hoidon yksilöllisyys ja resursointi tärkeintä 267 osallistujan 205 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

13 Tärkeintä tulevaisuudessa Kotipalvelun saatavuuden ja omaisten merkitys korostunee tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

14 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Hoitokäyntien ja siirtymisten tarkka suunnittelu, ajan varaaminen kirjallisille tehtäville, yllättäviin tilanteisiin varautuminen Kirjausohjelmien ja mobiililaitteiden käyttöosaaminen Omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti huolehtiminen: työasennot, tauot Tiimityön tekeminen, toisten auttaminen, yhteisten työtapojen noudattaminen, tiedon jakaminen työyhteisössä Avoin kommunikointi esimiehen kanssa, kehityskeskustelujen hyödyntäminen Avoin mieli muutokseen Kouluttautuminen: turvallisuus, vuorovaikutustaidot, erilaisten asiakkaiden kohtaaminen, kuntouttavat työmenetelmät

15 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Hoitosuunnitelman ja sääntöjen laatiminen sekä päivittäminen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa omaiset mukaan ensikäynnille Toimivien tiedonkulkukanavien varmistaminen omaisten kanssa Asiakkaan ajankohtaiset asiat ja historia tiedossa ennen jokaista käyntiä Asiakaskohtaisesti suunnitellun vs. toteutuneen työajan seuranta kuukausittain Asiakkaan kuuntelu sekä arvojen, tapojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus turvallisuuden puitteissa Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Palvelun laadun seuranta ja mittaus Asiakkaan oman tekemisen ja voimavarojen tukeminen Asiakkaan kaipaamien lisäpalvelujen tarjoajien selvittäminen ja palvelujen tarjoaminen Asiakkaan tilanteen ja voinnin seuraaminen ja raportointi, aloitteellisuus asuinmuodon vaihtamiseen tarpeen mukaan

16 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palvelut saavat osallistujat miettimään eniten resurssien riittävyyttä kuten aineistossa yleisestikin Hoitajien hyvinvoinnista puhutaan vähän muihin osallistujiin verrattuna Tärkeimpinä asioina kotihoidon palveluille tulevaisuudessa pidetään hoitajien osaamista ja hyvinvointia, palvelun yksilöllisyyttä ja tarpeenmukaisuutta sekä resursointia Palvelujen saatavuuden ja omaisten sitoutumisen merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

17 Hanko Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi tärkeintä tärkeimpien asioiden kärki tasainen 28 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

18 Järvenpää Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Turvallisuus ja luottamus koetaan selvästi tärkeimmäksi 29 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

19 Lohja Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyydestä puhutaan resurssien ohella paljon, osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 104 osallistujan 122 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

20 PTKY Karviainen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen arvioidaan tärkeimmäksi 36 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

21 Raasepori Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei mainintoja, mutta tärkeys korostuu 29 osallistujan 25 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

22 Inkoo Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvoinnista ei puhuta, mutta se koetaan tärkeäksi 16 osallistujan 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

23 Kirkkonummi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun kokonaisvaltaisuus arvioidaan tärkeimmäksi asiaksi 4 osallistujan (joukossa ryhmävastauksia) 14 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

24 Siuntio Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttamisesta ei juurikaan puhuta, mutta se koetaan tärkeimmäksi 17 osallistujan 26 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

25 Päätulokset / Etelä-Karjala

26 Osallistumiset kunnittain Kunta / alue, jossa työskentelet Lappeenranta keskusta-pohjoinen 46 Lappeenranta keskusta-eteläinen 40 Lappeenranta läntinen 16 Lappeenranta itäinen (Lauritsala-Joutseno) 76 Lemi 15 Luumäki 4 Parikkala 18 Rautjärvi 12 Ruokolahti 16 Savitaipale 7 Taipalsaari

27 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärkikuusikko melko tasainen 259 osallistujan 196 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

28 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistön ja kokonaisvaltaisuuden merkitys kasvanee? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

29 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Ajankäytön suunnittelu ja järkevöittäminen: ei edestakaisin kulkemista, ajan varaus välimatkoihin, kirjaamiseen ja viikko-ohjelman päivitykseen Työtehtävien priorisointi Omien toimintatapojen reflektointi Työvuoroissa joustaminen tilanteen vaatiessa (vastavuoroisuus) Kuntouttavan työtavan osaaminen ja muiden toimijoiden (mm. vapaaehtoisten, liikuntatoimen) hyödyntäminen kuntoutuksessa Oman erityisosaamisen parempi hyödyntäminen työssä Lähi- ja sairaanhoitajien yhteistyön kehittäminen Työilmapiirin kehittämiseen ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen Kouluttautuminen: ihmisten kohtaaminen

30 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Turvallisuuden tunteen tuottaminen asiakkaalle: hyväksyvä kosketus, rauhoittavat sanat, istahtaminen juttelemaan Kartoituskäyntien huolellisuus Asiakkaan tilanteen (lääkitysten, tutkimusten ja hoitomuutosten) tuntemus Asiakkaan kunnon tarkkailu ja oman näkemyksen kertominen, jos asiakasta ei ole enää turvallista hoitaa kotona Hoito- ja palvelusuunnitelmien ajan tasalla pitäminen sekä niiden noudattaminen, muutokset yhdessä asiakkaan kanssa Tieto muiden tahojen lisäpalveluista asiakkaalle: siivous-, saatto- ja muistutuspalvelu, ystävätoiminta, asioiden hoito Kotikäynniltä tulleen tiedon siirtyminen seuraaville hoitajille Monikanavainen yhteydenpito omaisten kanssa Yksilöllisyyden kokemus asiakkaalle: kiireen peittäminen kehon kielestä, asiakkaan hengellisen elämän huomioonottaminen Asiakkaan rohkaisu aktiiviseen toimintaan (ei puolesta tekemistä), itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vaihtoehtojen antaminen

31 Yhteenveto Resurssien riittävyys puhututtaa osallistujia eniten kotihoidon tulevaisuudessa kuten aineistossa yleisestikin Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon tulevaisuuden palveluille koetaan osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, turvallisuus ja luottamus, kuntouttaminen, hoitajien hyvinvointi sekä resursointi Työvälineistön ja palvelun kokonaisvaltaisuuden merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

32 Lappeenranta keskusta-pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Saatavuudesta ei puhuta lainkaan, mutta se koetaan tärkeäksi 46 osallistujan 68 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

33 Lappeenranta keskusta-eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi nähdään selvästi tärkeimpänä asiana 40 osallistujan 32 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

34 Lappeenranta itäinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys, turvallisuus ja luottamus sekä osaaminen ja kehittyminen TOP3:ssa 76 osallistujan 86 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

35 Lappeenranta läntinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Hoitajien hyvinvointi sekä turvallisuus ja luottamus tärkeimmät 16 osallistujan 8 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

36 Lemi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Palvelun saatavuus arvioidaan tärkeimmäksi 15 osallistujan 7 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

37 Parikkala Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaamisesta ja kehittymisestä ei puhuta, mutta se arvioidaan tärkeäksi 18 osallistujan 15 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

38 Rautjärvi Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen ja kokonaisvaltaisuus puhutuimmat teemat, tärkeitä useita 12 osallistujan 12 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

39 Ruokolahti Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Kuntouttaminen, yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen kolme tärkeintä 16 osallistujan 13 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

40 Savitaipale Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Tärkeimpien asioiden kärki tasainen 7 osallistujan 5 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

41 Taipalsaari Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Moniammatillisuus, omaisten sitoutuminen sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeimmät 10 osallistujan 11 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

42 Päätulokset / Kouvola

43 Osallistumiset alueittain Alue, jossa työskentelet Kouvola eteläinen 63 Kouvola keskinen 73 Kouvola - pohjoinen

44 Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä palvelun yksilöllisyys tärkeimmät 203 osallistujan 222 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

45 Tärkeintä tulevaisuudessa Työvälineistöstä apua kotihoidon kehittämistyöhön tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

46 Oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Työnteon ja ajankäytön tarkempi suunnittelu: järkevät reitit, turhat käynnit pois Vuorovaikutustaitojen kehittäminen Asioiden priorisointi työaikana Positiivisen palautteen antaminen työkaverille Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Kouluttautuminen: teknologian hallinta

47 Kotihoidon palvelujen kehittäminen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä kuntoutussuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen huolellisen asiakkaan tilanteeseen perehtymisen jälkeen Asiakkaan tarvitsemien muiden toimijoiden palvelujen ja yhteystietojen listaaminen Asiakkaan kuuntelu, havainnointi ja raportointi Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu Asiakkaan oman kyvykkyyden tukeminen Asiakkaan tapojen ja tottumusten kunnioittaminen Omaisten iltojen järjestäminen Tiedonkulun kehittäminen omaisten kanssa

48 Yhteenveto Kotihoidon tulevaisuuden palveluissa osallistujia huolettaa eniten resurssien riittävyys kuten aineistossa yleisestikin Omaisten sitoutumisesta puhuminen korostuu muihin alueisiin verrattuna Tärkeintä kotihoidon tulevaisuuden palveluissa on osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, hoitajien hyvinvointi, resursointi sekä turvallisuus ja luottamus Työvälineistön merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa

49 Kouvola - eteläinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen sekä hoitajien hyvinvointi tärkeintä 63 osallistujan 87 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

50 Kouvola - keskinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Yksilöllisyys sekä osaaminen ja kehittyminen tärkeintä 73 osallistujan 119 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

51 Kouvola - pohjoinen Mikä on tärkeää kotihoidon palveluissa tulevaisuudessa? Osaaminen ja kehittyminen, hoitajien hyvinvointi sekä yksilöllisyys tärkeintä 67 osallistujan 112 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden

52 Kotihoidon palveluissa tärkeitä asioita tulevaisuudessa

53 KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄ: OSAAVA JA KEHITTYVÄ HYVINVOIVA PALVELEVA TYÖVÄLINEISTÖ PALVELUN HYVÄ SAATAVUUS RIITTÄVÄT RESURSSIT * OMAISTEN SITOUTUMINEN MONIAMMA- TILLINEN YHTEISTYÖ KOTIHOIDON PALVELU ASIAKKAALLE: YKSILÖLLINEN JA TARPEELLINEN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA KOKONAISVALTAINEN KUNTOUTTAVA

54 Tärkeimpien asioiden TOP 6 samansisältöinen alueesta riippumatta Kaikki osallistujat Länsi- ja Keski- Uusimaa Osaaminen ja kehittyminen Hoitajien hyvinvointi Etelä-Karjala Kouvola Hoitajien hyvinvointi Yksilöllisyys Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Osaaminen ja kehittyminen Yksilöllisyys Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Yksilöllisyys Hoitajien hyvinvointi Riittävät resurssit Yksilöllisyys Kuntouttaminen Riittävät resurssit Turvallisuus ja luottamus Kuntouttaminen Kuntouttaminen Hoitajien hyvinvointi Turvallisuus ja luottamus Turvallisuus ja luottamus Riittävät resurssit Kuntouttaminen

55 Riittävästi aikaa ja työntekijöitä Aika asiakkaalle. Että asiakkaalle olisi tarpeeksi aikaa ja näin voisi rauhassa vastata asiakkaan tarpeisiin, kaikki ei jäisi puolitiehen. Riittävä määrä hoitajia ja tarvittaessa sijaisia: työajan porrastus, tiimi- ja parityö, toiminnanohjaus- sekä varahenkilöjärjestelmä toimimaan järkevästi Työajan huolellisella ja järkevällä suunnittelulla riittävästi aikaa asiakkaan kanssa, esim. saman suunnan asiakkaat yhdelle hoitajalle Menisitkö uudelleen kampaajalle, joka nopeasti tekee pyytämäsi pesun ja leikkauksen, kiinnittää papiljotit, laittaa sinut kuivaajaan, mutta tulee jonkin ajan kuluttua sanomaan, että ikävä kyllä aikasi loppui nyt? Tulisitko maksamaan, annan siinä samalla ohjeet kuinka teet itse kampauksesi loppuun? Tai putkimies jättäisi vesieristyksen tekemättä /vessan pytyn laittamatta välineiden ja ajan puutteen vuoksi? Täyteen hintaan tietenkin. Varahenkilöjärjestelmä. Talous on tiukka nyt ja tulevaisuudessa. Sijaisten hankkiminen tuntuu erityisen haastavalta. Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen alueilla + toiminnanohjaus

56 Yksilöllisesti ja inhimillisesti tarpeen mukaan Asiakaslähtöisyys. Huomioida jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti, ei vain "temppukeskeisyyttä" vaan oikeasti saada tehdä se mitä kukin asiakas haluaa ja tarvitsee. Asiakkaiden tarpeiden yksilöllinen huomiointi hoito- ja palvelu- sekä kuntoutussuunnitelman tekemisessä Palvelutarpeen arviointi Yksilöllinen, asiakkaan omista voimavaroista lähtevä hoito Asiakkaan kohtaaminen, välittäminen, inhimillisyys, läheisyys Aito välittäminen. Palvelujen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on ratkaisevassa asemassa, ihmisen tulee tuntea että hänestä välitetään aidosti ja että hänen toiveita kuunnellaan. Kotihoidossa on yleensä liian kiire, useasti kahvikupponen ja juttutuokio tuo iloa ja auttaa jaksamaan arjessa. Yksilöllisyys. Myös hajaasutusalueiden asukkaille olisi turvattava mahdollisuus kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Luovia ratkaisuja kaivataan, ettei hoito olisi samanlaisille kaikille, vaan yksilöllistä

57 Asiakkaan turvallisuus ja luottamus hoitoon Turvallisuus. Asiakkailla tulee olla turvallinen ympäristö kotona. Hoitajien tulee päästä asiakkaan luo niin monta kertaa päivässä, kun se asiakkaan turvallisuuden näkökulmasta on mahdollista. Asiakkaiden palvelut tulisi kartoittaa niin hyvin, että kaikkiin riskeihin on mahdollisuus puuttua jollakin lailla.--- Asiakkaan kokemus turvallisesta kodista niin fyysisesti kuin henkisestikin huoli erityisesti yksinäisten asiakkaiden turvallisuudesta Tutut hoitajat, vastuuhoitajamalli ja asiakkaan hyödynnettävissä oleva teknologia luovat turvallisuutta sekä luottamusta asiakkaan ja kotihoidon välille Turvallinen lääkehoito Yksinäisyyden pelko. Miten turvata asiakkaalle turvallisuuden tunne jos asiakas pelkää olla yksin kotona ja tuntee itsensä turvattomaksi? Etenkin kun esim. palveluasumisen yksikköön ei pääse. Tuttua ja turvallista. Mahdollisimman kattavat palvelut samalta palvelun tuottajalta. Tutut hoitajat, vaihtuvuus mahdollisimman pieni

58 Omaisten sitoutuminen kotihoitoon Omaisen aktiivinen rooli. Omainen on mukana kotihoidon rinnalla auttamassa ja osallistuu omaisensa hoitoon aktiivisesti. Olemme samassa veneessä asiakkaan puolella emme toisia vastaan. Hoito ja hoidon suunnittelu yhteistyössä omaisten kanssa Molemminpuolisten vastuiden ja odotusten sopiminen ja kirjaaminen Sujuva ja ajankohtainen tiedonkulku omaisten ja mahdollisimman harvoin vaihtuvien hoitajien välillä Omaisten jaksamisen edistäminen Luottamuksen syntyminen omaisten ja hoitajien kesken ---Omaishoitajien palveluja kehitetään tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja omaishoitajan vapaisiin. Tehdään yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa (jonkinlainen hoitajavuokrauspalvelu vrt. MLL lastenhoitajat), jotta omaishoitajalle mahdollistuisi joskus päästä iltaisin konsertteihin tai muihin kulttuuri- tai harrastustoimintoihin. Omaisten "asennekasvatus. Uusi asennekasvatusmalli. Ajateltaisiinko niin, että kotihoito tukeekin omaisia auttamaan ja hoitamaan vanhuksiaan

59 Hoitajien hyvinvointi Työt jaetaan tasaisesti. Vastuuasiakkaat mietitään niin, ettei raskashoitoisia asiakkaita ole yhdellä hoitajalla useita. Henkilöstöllä lääkeluvat kunnossa niin kaikki voivat tehdä kaikkia tehtäviä. Tasainen työkuorma ja järkevät työvuorot Työntekijöiden kuuleminen työn suunnittelussa Työkaluja ja aikaa muutokseen sopeutumiseen Tauot työpäivän aikana, riittävä työntekijäresursointi Esimiesten tasapuolisuus, päätöksentekokyky, jämäkkyys, tavoitettavuus, ikäjohtamisen taidot Henkilöstön hyvinvointi. Työntekijöiden kuunteleminen jaksamisessa työssään. Se ettei kuormiteta työntekijöitä liikaa, otetaan sijaisia kun niitä tarvitaan. Tuetaan tiimiyttä eikä pompotella työntekijöitä tiimistä toiseen. Esimiesten kentällä käynti n.1krt/vuosi. Tilastojen tuijottamisen sijaan kuunnellaan työntekijöitä. Hoitajan jaksaminen. Kukaan hoitaja ei jaksa loputtomasti työvuoroja käymättä vessassa, ilman ruokataukoja, koko ajan kiireessä. Työtahti on aivan liian kova

60 Työtä tehostavat modernit työvälineet Teknologian täysi hyödyntäminen. Atk-laitteet hoitajille kotikäynneille. Mahdollistaa tiedon oikeaaikaisuuden esim. lääkelistat, labratulokset. Kirjaaminen tapahtuu varmasti oikeaan aikaan ja asiat tulee kirjatuksi varmasti. Teknologian ja mobiililaitteiden käytön tarkoituksenmukainen lisääminen työnteon tehostamiseksi Koulutukset käytön osaamisen varmistamiseksi Autojen riittävä määrä ja järkevä käyttö oman auton käyttö pois Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaamassa toimintaa Lääkekaapit. Asiakkaille tarvittaessa samalla sarjalukolla varustetut lääkekaapit, avainrumba saatava pois ---Uskoisin, että tulevaisuudessa tulisi ottaa huomioon tarvittavat apuvälineet vanhuksilla. Yhä huonompikuntoisia hoidetaan kotona, joten nosturit ja sähkösängyt ovat tarvittavia asiakkaan sekä hoitajien ergonomian puolesta

61 Osaavat ja kehittymishaluiset työntekijät Ammattitaito. Pätevät, koulutetut, työstään innostuneet hoitajat hoitamassa kotihoidon asiakkaita. Työntekijöiden riittävän koulutustason varmistaminen yhä haasteellisemman asiakasaineksen vuoksi: tietoa ja osaamista asiakkaan hoidosta, hoivasta ja toimintakyvyn tukemisesta Koulutuksiin osallistumiseen mahdollistaminen Koulutusten järjestäminen työntekijöille järkevinä ajankohtina Sijaisten hankkiminen koulutusten ajaksi Työntekijöillä motivaatiota oppia uutta Tehokkaat ja kehittyvät työtavat Resurssit. Kotihoito on muuttunut haasteellisemmaksi, kun väki on sairaampaa kuin ennen. Mt-ongelmat ovat lisääntyneet, vaatii osaamista. Koulutettu henkilökunta. Riittävä henkilökunnan koulutustaso; vähintään lähihoitaja

62 Kokonaisvaltaisempi hoito. Ei yksin terveydestä ja lääkkeistä huolehtiminen. Yksinäisten vanhusten sosiaaliset suhteet paremmin huomioon ottaminen. Kodin viihtyisyydestä ja siistimisestä huolehtiminen.--- Kokonaisvaltainen palvelu Asiakkaan huomioinen kokonaisuutena yhtenäinen apu erillisten palvelujen sijaan Vastuuhoitajuus mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisemman tuntemuksen ja tarjonnan Palvelujen moninaisuus: kotiin tuotavat tukipalvelut täydentävät kokonaisuutta Kokonaisvaltainen hoito. Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus hoitaa asiakkaan juoksevia asioita, etuushakemuksia, aikojen varaamisia ym. Näitä ei aina voi tehdä asiakkaan käynnin aikana, työnantajataholta saatava arvostusta myös muulle, kuin välittömälle asiakastyölle. Kotihoidon rinnalla on yksityisiä palveluita. Riittävästi yksityisiä yrittäjiä pienillä paikkakunnilla, riittävästi virikkeellistä toimintaa kunnassa (yhteistyö vanhusneuvoston, yhdistysten jne. kanssa), riittävästi "ystävätoimintaa" (yksinäiset vanhukset), kattavat tukipalvelut, lisää sähköisiä työkaluja (kuvapuhelimet, paikanninrannekkeet jne.)

63 Rehabiliterande arbetssätt. Planera in i arbetet tid för rehabiliterande arbetsätt. T.ex. kl:14 utepromenad eller sitt gymnastik. Kunna ge tid åt klienten att göra det han klarar själv. Inte behöva göra det för dem för att det skall gå snabbare. Kuntouttava työote Kokonaisvaltaisesti asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ei tehdä puolesta Ajan ja henkilökunnan riittävyys kuntouttamiseen Kuntouttaminen jokaisen työntekijän vastuulla Kuntouttavan työotteen osaaminen ja sen jakaminen työyhteisössä Kuntoutus. Asiakkaita tulisi kuntouttaa. Hoitajilla tulisi olla tarpeeksi aikaa viettää asiakkaiden luona. Liikunnan merkityksen tulisi korostua hoitotyössä. Hoitajat voisivat viedä asiakasta ulos tai esim. kauppaan, mikäli asiakkaan toimintakyky sen sallii. Kuntoutusta pitäisi toteuttaa myös kotioloissa. Kotihoidolla on/on ollut käytössä "kuntoutuskassit", joita hoitajat voivat hyödyntää asiakkaan luona ollessaan. Kassit ovat valitettavasti liian vähän käytössä hoitajien ajanpuutteen vuoksi. ---Asiakkaan käyntiajat suunniteltava niin, että hoitaja voi toteuttaa kuntouttavaa työotetta ja antaa esim. asiakkaan itse toimia ohjauksen ja motivoinnin avulla ja saada riittävästi aikaa toimiinsa. Monella asiakkaalla esim. muistisairailla ja liikuntarajoitteisilla, on taitoja ja kykyä tehdä asioita itse, tarvitsevat siihen kuitenkin toisen ihmisen apua

Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Anu Valtari Tytti Vartiainen KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015 KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Anu Valtari Tytti Vartiainen 12.6.2015. OMA TUKI -HANKE Keinoja työssäkäynnin ja läheisen auttamisen / hoivaamisen yhdistämiseen

Anu Valtari Tytti Vartiainen 12.6.2015. OMA TUKI -HANKE Keinoja työssäkäynnin ja läheisen auttamisen / hoivaamisen yhdistämiseen Anu Valtari Tytti Vartiainen 12.6.2015 OMA TUKI -HANKE Keinoja työssäkäynnin ja läheisen auttamisen / hoivaamisen yhdistämiseen Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin 4

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 13.8.2014

Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 13.8.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 3.8.2 LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN JOHDANTO Hanko, Inkoo, Siuntio, Lohja, PTKY Karviainen, Järvenpää ja Hyvinkää ovat mukana Kaste osaohjelmassa Kotona Kokonainen Elämä. Kunnat muodostavat toiminnallisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015

Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Palmian virtuaalipalvelu 7.10.2015 Virtuaalipalvelu, hyvinvointia tabletista Virtuaalipalvelu on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua. Virtuaalipalvelu on aina asiakkaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Kotihoidon uudet toimintamallit 8.9.2017 Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Taustatietoa Maantieteellisesti laaja alue 11 kotihoitoaluetta Kotihoidon asiakkaaksi tullaan aina kuntouttavan arviojakson

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä 12.6.2017 1 Mistä lähdimme Kunnassa on kolme taajamaa, missä kotihoito toimii Toiminnassa on ollut eroavaisuuksia eri alueiden välillä Käytännön tasolla yhteistyö

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

PALVELUT. Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Kuinka tulla asiakkaaksi?

PALVELUT. Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Kuinka tulla asiakkaaksi? PALVELUT Keitä olemme ja mitä tarjoamme Sinulle tai läheisellesi? Olemme pieni suomalainen perheyritys. Tarjoamme ammattitaitoista kotiterveydenhoitoa, - sairaanhoitoa, hoiva-, virkistys- ja kotipalveluja.

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013

kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013 Ikäihmisten i palvelut kansalaisosallisuusprosessi 25.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Omahoito ja oman vastuun osuus: Ilmaiset kuntoilumahdollisuudet 75 vuotta täyttäneille Liikuntapassi yli 70 vuotiaille

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Postin kotipalvelut. Internal

Postin kotipalvelut. Internal Postin kotipalvelut Tarjoamme kotipalveluverkoston ja monipuoliset palvelut koko Suomeen PALVELUT KILPAILUEDUT HOIVA KIINTEISTÖ TURVA Paikallinen läsnäolo ja tehokkuus Lyhyet palvelut tehokkaasti Luotettava

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Aila Pikkarainen, JAMK ja Anne Kaarnasaari, NHG / 6.9.2017 MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Päivän toimintatapa Aivot rakastavat tekemistä,

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Helsinki 24.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Asiakasosallisuuden kehittäminen Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot