MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016"

Transkriptio

1 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Yleistä Sairastavuus ja terveys Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet Varhaiskasvatus Opetus Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi Työikäisten hyvinvointi Laitoshoito ja palveluasuminen Kotihoito TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN SUUNNITTELU Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset Maskun kunnan strategiset päämäärät Mynämäen kunnan strategiset tavoitteet Nousiaisten kunnan strategiset painopisteet Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä alkavalla valtuustokaudella LIITTEET

3 1 JOHDANTO Masku, Mynämäki ja Nousiainen päättivät aloittaa yhteisen hyvinvointikertomuksen valmistelun vuoden 2014 alussa. Hyvinvointikertomusta on tehty työryhmissä erilaisin kokoonpanoin. Maskusta työskentelyyn ovat osallistuneet: kunnanjohtaja Rauli Lumio, varhaiskasvatusjohtaja Kirsi-Leena Hotinen, sivistysjohtaja Pekka Karenmaa, hallintojohtaja Maija Löfstedt, tekninen johtaja Marika Nurmikko, yhteysjohtaja Pekka Määttänen, talousjohtaja Kalle Palmros. Mynämäeltä työskentelyyn osallistuivat: kunnanjohtaja Seija Österberg, sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, tekninen johtaja Timo Oja, liikunta- ja nuorisopalvelujohtaja Anna Salminen ja päiväkodin johtaja Ulla Luolila. Nousiaisista hyvinvointikertomusta ovat olleet tekemässä: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen sekä hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi. Lisäksi Perusturvakuntayhtymä Akselista hyvinvointikertomusta ovat olleet tekemässä: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, sosiaalityö ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson, ikäihmisten vs. palvelulinjajohtaja Johanna-Maria Toivonen, kehittämisasiantuntija Ulla Tynni, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, johtava hoitaja Maija Seppälä, vastaava hammaslääkäri Päivi Antila, vastaava suuhygienisti Erja Hakamäki, avosairaanhoidon vastaava sairaanhoitaja Jaana Laaksonen, vuodeosastojen osastonhoitaja Eija Mäkilä, vastaava fysioterapeutti Merja Junttila sekä vastaava lääkäri, työterveyshuolto Esa Mäkinen, ylilääkäri. Hyvinvointikertomus on hyväksytty Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnanvaltuustoissa xx.xx.xxxx. 2

4 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 1.1 Yleistä Väestö Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Akselikuntien yhteenlaskettu väestömäärä oli vuonna 2013 noin Lasten ja nuorten sekä ikääntyneen väestön osuudet koko väestöstä vaihtelevat kuntien kesken jonkin verran. Alle 16-vuotiaiden osuus oli Akselikunnissa maan keskitasoa korkeampi ja korkeampi kuin monissa vertailukunnissa. Sen sijaan vuotiaiden osuus oli valtakunnallista tasoa alhaisempi. Ainoastaan Mynämäellä lasten osuus on muita Akselikuntia alhaisempi. Ikääntynyt väestö korostuu Mynämäellä, jossa noin joka kymmenes asukas oli yli 75-vuotias vuonna

5 Demografinen huoltosuhde Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Demografinen huoltosuhde on heikentynyt Akselikunnissa ja kaikilla vertailualueilla koko tarkasteluajanjakson ajan. Vuonna 2013 Akselikunnissa oli noin 60 alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Huoltosuhteen nousu ja yli 75- vuotiaiden määrän kasvu lisäävät muun muassa terveyspalvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Synnyttäneisyys ilmaisee vuosittain synnytysten lukumäärän tuhatta hedelmällisyysiässä olevaa ( vuotiasta) naista kohti. Akselikunnissa synnyttäneisyys mukailee maakunnan ja valtakunnan keskiarvoa. Synnyttäneisyys oli korkeinta Nousiaisissa, jossa se sai saman arvon kuin Raisiossa. Naantalissa puolestaan synnyttäneisyys oli kaikkia Akselikuntia huomattavasti alhaisempaa. Akselikuntien nettomuutto oli vuonna 2013 negatiivinen, kun vielä vuonna 2012 se oli positiivinen. Nettomuutto saadaan vähentämällä alueelle muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (lähtömuuttajat). Näin nettomuutto on positiivinen, jos alueelle on muuttanut enemmän kuin alueelta on muuttanut pois. Masku ja Nousiainen olivat vuonna 2012 muuttovoittoisia kuntia, mutta Mynämäki selvästi muuttotappioinen. Vuonna 2013 taas ainoastaan Masku oli enää voittomuuttoinen. Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa asuvista perheistä noin 43 prosentilla oli alle 18- vuotiaita lapsia. Osuus on valtakunnallista ja maakunnallista keskiarvoa suurempi, myös monissa vertailukunnissa osuus oli Akselikuntia alhaisempi. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Maskussa lapsiperheiden 4

6 osuus kaikista perheistä oli noin 47 prosenttia vuonna 2013, kun taas Mynämäellä noin 38 prosenttia. Kaikista lapsiperheistä noin 13 prosenttia oli yksinhuoltajaperheitä vuonna Yksinhuoltajaperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on kasvanut Akselikunnissa. Avioeroja oli eniten Mynämäellä ja vähiten Maskussa vuonna Samana vuonna yhden hengen asuntokuntia oli noin 28 prosenttia kaikista asuntokunnista, mikä on huomattavasti maan keskiarvoa vähemmän. Maskussa väestö oli koulutetumpaa kuin Nousiaisissa ja Mynämäellä. Akselikuntien keskimääräinen koulutustaso on myös noussut tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan. Vuonna 2012 koulutustasomittaimen luku oli noin 320 Akselikunnissa, mikä tarkoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on noin 3 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Koulutustasomittain ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Se kertoo tarkasteltavan alueen kotitalouksien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumisesta. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Akselikuntien ginikertoimen keskiarvo vuonna 2012 oli noin 23, joka on hieman koko maan keskiarvoa pienempi. Näin ollen tulonjako on tasaisempaa Akselikunnissa kuin koko maassa keskimäärin. Keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät ovat työllisyys ja työttömyys Kunnan yleinen pienituloisuusaste (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa 5

7 Kunnan yleinen pienituloisuusaste taas kuvaa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuutta kaikista alueella asuvista kuntalaisista. Pienituloisuuden raja on 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevista keskimääräisistä tuloista. Pienituloisuuden raja oli euroa kulutusyksikköä kohden vuonna Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen tulonsa ovat alle 1170 euroa kuukaudessa. Pienituloisuusasteet vaihtelevat Akselikunnissa jonkin verran. Maskussa oli alhaisin pienituloisuusaste, noin kuusi prosenttia. Mynämäellä pienituloisuusaste oli vuonna 2012 noin 13 prosenttia ja Nousiaisissa noin 9 prosenttia. Varsinais-Suomen ja koko maan keskiarvo pienituloisuusasteessa oli noin 15 prosenttia vuonna Sairastavuus ja terveys Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Kelan tuottama sairastavuusindeksi ilmaisee miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon, joka ilmaistaan luvulla 100. Indeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16-64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Vuonna 2013 Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa väestö oli terveempää kuin koko maassa keskimäärin. Nousiainen oli kaikkein lähimpänä koko maan keskiarvoa, kun taas Maskussa oltiin Akselikuntien terveimpiä. Aikasarja osoittaa, että Akselikuntien alueen asukkaat ovat olleet koko tarkasteluajanjakson ajan terveempiä kuin koko maassa keskimäärin ollaan. 6

8 Sydämen vajaatoiminta Psykoosit Diabetes Kansantauti-indeksi Työkyvyttömyysindeksi Lääkekorvausoikeusindeksi Kuolleisuusindeksi Sairastavuusindeksi Sairastavuusindeksit, ikävakioitu (2013) Kelan terveyspuntarit Sepelvaltimotauti Verenpainetauti Astma Nivelreuma Nousiainen Mynämäki Masku THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Myös THL:n sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. 7

9 Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Akselikunnista Nousiaisissa edellä mainittujen sairauksien sairastaminen oli vuonna 2013 yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Maskussa ja Mynämäellä edellä mainittujen sairauksien sairastaminen oli vähäisempää. THL:n sairastavuusindeksit, ikävakioitu (2011) Dementiaindeksi Tapaturmaindeksi Mielenterveysindeksi TULE-indeksi Aivoverisuonitauti-indeksi Sepelvaltimotauti-indeksi Syöpäindeksi Sairastavuusindeksi Nousiainen Mynämäki Masku Kelan ikävakioitu kansantauti-indeksi kuvaa kansantautien esiintymistä alueen väestössä suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (koko maa =100). Tarkasteltavina on seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta. Kansantautiindeksi on näiden seitsemälle eri sairaudelle lasketun indeksin keskiarvo. Indeksiin kuuluvat sairaudet ovat astma, diabetes, nivelreuma, psykoosit, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. Kansantauti-indeksi osoittaa, että vuonna 2013 kaikissa Akselikunnissa sairastettiin vähemmän kansantauteja kuin koko maassa keskimäärin ja Maskussa kansantautien sairastaminen oli näiden kuntien kesken vähäisintä. Kaikkiin erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita henkilöitä Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella oli likimain saman verran kuin Varsinais- 8

10 Suomessa ja koko maassa vuonna Eroja erityiskorvattavuuksissa on, kun niitä tarkastellaan sairauskohtaisesti. Kuntayhtymän alueella on koko maata ja Varsinais- Suomen keskiarvoa vähemmän depressio- ja psykoosilääkkeiden erityiskorvattavuuksiin oikeutettuja vuotiaita. Diabeteksen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja taas on kuntayhtymän alueella sekä koko maahan että Varsinais-Suomeen verrattuna enemmän. Tämä ero tulee esille erityisesti vuotiaissa, ei vuotiaissa. Kuntayhtymän alueella on koko Suomeen verrattuna vähemmän vuotiaita, jotka ovat oikeutettuja erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimo- tai verenpainetaudin vuoksi. Varsinais-Suomen keskiarvoon verrattuna kuntayhtymässä on suunnilleen saman verran erityiskorvaukseen oikeutettuja sepelvaltimotautia sairastavia, mutta jonkun verran enemmän verenpainetautia sairastavia. Erilaisten vammaispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden lukumäärä Akselikunnissa on pääsääntöisesti hieman suurempi kuin vastaavankokoisissa vertailukunnissa, kunnissa tai kuntayhtymissä. Vuonna 2013 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli Akselikunnissa 90, joka on samaa suuruusluokkaa Härkätien perusturvakuntayhtymän kanssa, mutta suurempi kuin Raisiossa ja Naantalissa. Niin ikään kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaita oli vuonna 2012 vertailukuntia enemmän, 54 asiakasta. Samana vuonna myös vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä oli Akselikunnissa asiakkaita vertailukuntia enemmän. Sen sijaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluita käytti 388 henkilöä vuonna 2013, joka oli suunnilleen saman verran tai hieman enemmän kuin vertailukunnissa ja kuntayhtymissä. Omaishoidon tuen piirissä olevien vuotiaiden osuus oli vuonna 2013 vertailukuntia suurempi, sen sijaan vuotiaiden osuus oli Raisiota ja Naantalia pienempi. 1.3 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on hieman heikentynyt Akselikunnissa viime vuosina. Lasten pienituloisuusasteella kuvataan pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18- vuotiaiden henkilöiden osuutta prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden raja oli euroa kulutusyksikköä kohden vuonna Kotitalouden kulutusyksikköasteikon mukaan kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet kotitalouden jäsenet painon 0,5 ja kotitalouden alle 14- vuotiaat lapset painon 0,3. Vuonna 2012 noin yhdeksän prosenttia alle 18-vuotiaista kuului pienituloisiin kotitalouksiin Akselikuntien alueella, mikä oli samalla tasolla esimerkiksi 9

11 Härkätien kuntien (Lieto, Koski, Marttila ja Tarvasjoki) kanssa. Maskussa lasten pienituloisuusaste on ollut alhaisin eli noin kuusi prosenttia, Nousiaisissa noin kymmenen ja Mynämäellä noin 12 prosenttia. Kaikissa Akselikunnissa oli vähemmän pienituloisia perheitä kuin maassa keskimäärin. Pienituloisissa perheissä asuvien lasten ja nuorten määrä ei ole myöskään vaihdellut suuresti viime vuosina. 10 Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus on Akselikunnissa pysynyt noin neljässä prosentissa koko tarkasteluajanjakson ajan. Maskussa toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli alle kaksi prosenttia kaikista lapsiperheistä, Nousiaisissa 4,5 prosenttia ja Mynämäellä noin seitsemän vuonna Kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden yksinhuoltajaperheiden osuus on vähentynyt Akselikuntien alueella. 10

12 1.3.1 Varhaiskasvatus 68 Kaikki kunnan kustantamassa päivähoidossa olleiden osuus 1-6-vuotiaasta väestöstä (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Kaikkien kunnan kustantamassa päivähoidossa olevien lasten osuus oli Akselikuntien alueella valtakunnallista tasoa korkeampi, noin 65 prosenttia vuonna Etenkin Maskussa ja Mynämäellä päivähoidossa olevien lasten osuus on huomattavan suuri. Myös päivähoidossa olleiden 3-5 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on valtakunnallisesti korkea: 76 prosenttia. Osuus on huomattavasti maan keskiarvoa ja vertailukuntia korkeampi. Vertailukunnista ainoastaan Naantalin osuus on suurempi. Akselikunnat ovat mukana Turun seudun yhteistyössä, jossa päivähoitopaikkoja voidaan ostaa muilta kunnilta joustavasti. Mynämäessä ei ole yksityistä päiväkotitoimintaa, sen sijaan Nousiaisissa palveluita ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta 54 paikkaa ja Maskussa alkaen aluksi 35 päivähoitopaikkaa. Alueilla tarjotaan leikkipuistotoimintaa, perhepäivähoitoa, perhepäivähoidon varahoitoa, esiopetusta sekä päiväkotihoitoa. Kotihoidontukea saaneita perheitä oli Akselikunnissa yhteensä 528 vuonna Osuus on pysynyt tasaisena. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän käyttö kertoo palvelujärjestelmän ulkopuolella hoidettujen lasten määrästä, sillä he eivät käytä kunnallista päivähoitoa. Kuntalisää maksetaan Maskussa ja Mynämäellä. Akselikunnissa yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten osuus ja sitä käyttäneiden perheiden määrä on 11

13 kasvanut merkittävästi viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Myös Kelan maksamaa kuntalisää on käytetty aiempaa enemmän. Määrä on silti edelleen Naantalia ja Raisiota vähäisempi. Kelan kuntalisää maksetaan Maskussa. Sen sijaan hoitolisää saaneiden perheiden määrä on laskussa. Hoitolisä on kotihoidon tulosidonnainen lisä, jota saaneiden perheiden vähäisempi määrä kertonee näin ollen perheiden taloudellisen tilanteen kohentumisesta. Leikkitoiminnan piirissä olleiden lasten määrä oli 46 vuonna 2013, joka oli hieman vähemmän kuin Naantalissa, mutta enemmän kuin Raisiossa. Maskussa on tarjolla puistotoimintaa. Masku järjestää Nousiainen ohella myös avointa varhaiskasvatustoimintaa, joka käsittää päiväkodissa järjestetyn ohjatun toiminnan, johon vanhemmat voivat osallistua kerran viikossa. Leikkitoimintaan osallistuneet eivät käytä päivähoitopaikkaa. Toimintaan osallistuneiden osuutta on tarpeellista seurata ja sitä tulisi pystyä nostamaan. Esiopetuksessa olevien lasten määrä on ollut 317 vuonna 2012 ja lukumäärä on ollut kasvussa. Tämä johtunee esiopetusikäisten määrän kasvusta. Esiopetuksessa olevien lasten määrän kasvu viitoittanee tietä alkuopetuksen ja mahdollisen koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon tarpeen lisääntymiseen jatkossa Opetus Maskussa perusopetusta toteutetaan viidessä alakoulussa ja Maskun Hemmingin koulussa, joka on vuosiluokkien 7 9 yläkoulu. Maskun Hemmingin koululta on sijoitettu yksi yläkouluikäisten erityisen tuen pienryhmä ja yksi erityisluokanopettaja Maskussa sijaitsevaan yksityiseen lastensuojelulaitokseen. Perusopetuksessa toteutetaan perusopetuslain mukaista kolmiportaisen tuen mallia (yleinen tuki tehostettu tuki erityinen tuki). Lisäksi neljässä Maskun koulussa toimii erityisen tuen pienryhmiä. Kehitysvammaisille oppivelvollisille (EHA 1) Maskun kunta ostaa perusopetuspalvelut Turun kaupungilta. Vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat (EHA 2) on sijoitettu Turkuun Mylly Antin kouluun. Mynämäellä perusopetusta tarjotaan kahdeksassa peruskoulussa, joista seitsemän ovat ala- /kyläkouluja ja Laurin koulu on iso yhtenäiskoulu. Erityisopetusta on kaikissa kouluissa, tosin pääsääntöisesti sen toteuttaminen on Tavastilan koulussa, jossa on useita erityisluokkia. Tavastila myös hallinnoi Niittylinnan erityisopetusyksikköä (7-9 lk), joka sijaitsee yksityisen lastensuojelunlaitoksen pihapiirissä. 12

14 Mynämäellä toimii lukio sekä käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, joka on osa Raision seudun koulutuskuntayhtymää. Nousiaisissa perusopetus toteutuu neljän alakoulun yhteydessä ja pienryhmämuotoinen erityisopetus on keskitetty Nummen kouluun. Perusopetusta annetaan lisäksi Henrikin koulussa (7-9 lk). Tarvittaessa erityisopetuksen paikkoja järjestetään kunnan ulkopuolelta. Myös Nousiaisissa toimii lukio, jossa käy opiskelijoita Maskusta ja Nousiaisista. Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuli voimaan lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Akselikunnissa oppilashuolto on uudistettu vastaamaan uuden lainsäädännön edellyttämää mallia kehittämishankkeella kuntien ja perusturvakuntayhtymä Akselin yhteistyönä. Oppilashuoltotyö on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat kouluilla opettajien lisäksi tarpeen mukaan erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulupsykologit ja kuraattorit sekä kouluterveydenhuolto. Kiusaamista ehkäistään kaikissa kouluissa KiVa koulu (=kiusaamisen vastainen) toimintamallin avulla. Toimintamallin tarkoituksena on ehkäistä kiusaamista, puuttua oppilaiden välisiin kielteisiin toimintatapoihin ja kulttuureihin, sekä käsitellä ja korjata varsinaisia kiusaamistapauksia. Kunnilla on perusopetuksessa meneillään useita kehittämishankkeita ja laadun kehitystyötä. Osa hanketoiminnasta on yhteistä Maskun ja Nousiaisten kanssa Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut Akselikunnissa tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä on vuodesta 2008 vuoteen 2013 tultaessa kolminkertaistunut. Lastensuojeluilmoitusten kasvanut määrä johtunee vuonna 2008 uudistuneen lastensuojelulain laajentuneesta ilmoitusvelvollisuudesta. 13

15 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Sijoitettujen lasten ja nuorten osuus oli Akselikunnista vuonna 2013 noin 0.9 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Kaikissa Akselikunnissa sijoitettujen lasten määrä on kasvanut, mutta sijoitukset kohdistuivat Akselikunnista eniten Mynämäkeen. Lastensuojelun jälkihuollon palveluiden piirissä olevien osuus on hieman laskenut viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Alhaisin osuus oli Mynämäellä, kun taas Maskun ja Nousiaisten osuudet olivat maan keskitasoa. Vuonna 2013 kaikissa Akselikunnissa, mutta varsinkin Maskussa ja myös Mynämäellä, kodin ulkopuolelle sijoituksista aiheutuvat lastensuojelukustannukset kohosivat aiemmista vuosista. Kasvu johtui kunnasta riippuen joko huostaan otettujen määrän tai erityishoitoisten kalliimpien hoitopaikkojen tarpeen kasvusta tai siitä, että loppuvuodesta 2012 sijoitetun lapsen sijoituskustannukset näkyivät kustannuksina vasta vuonna Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden suhteellinen osuus on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Osuus on Akselikunnissa edelleen sekä maan että Varsinais-Suomen keskiarvoa ja esimerkiksi Raisiota alhaisempi. Toisaalta osuus on suurempi kuin Naantalissa. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden suhteellinen osuus on matala, koska ostopalveluna hankittaviin Raision perheneuvolan palveluihin oli jonotusta ja palveluihin pääsy oli siten vaikeampaa. Perusturvakuntayhtymä Akselin toimesta on päätetty järjestää kokeilutoimintana niin sanottua perheneuvontatoimintaa ajalle Toiminnan sisältö on muutoin samankaltaista kuin perheneuvolatoiminta, 14

16 mutta siellä ei tehdä lasten tutkimuksia eikä anneta pitkäkestoista terapiaa. Apu kohdistetaan tällä hetkellä alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lähtökohtana palveluja annettaessa on varhainen ja nopea puuttuminen. Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat 8. ja 9. luokan oppilaiden hyvinvoinnista ja terveydestä heidän oman arvionsa perusteella. Vuonna 2013 noin neljä prosenttia Maskun ja Nousiaisten yläkouluikäisistä ilmoitti olevansa ilman yhtään läheistä ystävää. Mynämäen 8. ja 9. luokkalaisten viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2011, jolloin ilman ystävää oli 12 prosenttia yläkouluikäisistä. Koko maassa ilman läheistä ystävää oli noin kahdeksan prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista vuonna Vuonna 2011 noin 13 prosenttia ilmoitti keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta diagnosoitua masennusta vaan koettua masentuneisuutta. Arvo on Nousiaista lukuun ottamatta suurempi kuin maassa keskimäärin. Lisäksi noin 9 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista koki oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi vuonna 2013, kun taas koko maan keskiarvo oli noin 16 prosenttia. Maskussa osuus oli korkeampi kuin Varsinais-Suomessa tai maassa keskimäärin. Nousiaisissa kokemus masentuneisuudesta ja heikosta terveydentilasta on vähentynyt ja yhä harvempi nuori on jäänyt ilman yhtään ystävää. Henrikin koulun pienempi koko (noin oppilasta), riittävän pienet luokkakoot yläkoulussa sekä koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri ovat vaikuttaneet siihen, että oppilaiden ongelmiin voidaan puuttua ajoissa, kun ne havaitaan helpommin ja opettajilla on myös aikaa oppilaille. 15

17 Lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuotiasta kohden Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon avokäyntien suhteellinen määrä oli Akselikunnissa vuonna 2013 hieman maan keskitasoa suurempi. Nousiaisissa taas käyntejä oli suhteessa hieman valtakunnallista tasoa vähemmän. Akselikunnissa käyntejä oli suhteessa saman verran kuin Raisiossa, mutta enemmän kuin Naantalissa ja Härkätien kuntayhtymässä Nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit vuotiasta kohden Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa 16

18 Sen sijaan nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien suhde tuhanteen vuotiaaseen oli Akselikunnissa maan keskitasoa alhaisempi. Raisiossa nuorisopsykiatrian avokäyntejä on saman verran kuin Akselikunnissa, mutta Naantalissa ja Härkätien kuntayhtymän alueella niitä oli enemmän. Sekä lasten- että nuortenpsykiatrian avohoitojen käyntien osuudet ovat kasvaneet huomattavasti viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Ennaltaehkäiseville ei-terveydenhuollon palveluille olisi tarvetta. Masku ja Mynämäki tarjoavat lapsille erilaisia liikuntapalveluja. Nousiaisten vapaaaikatoimessa on syksystä 2013 alkaen työskennellyt kokoaikainen liikunnanohjaaja, jonka työtehtävänä on ollut lasten ja nuorten harrasteliikunnan kehittäminen. Päiväkotilapsille sekä perhepäivähoidossa oleville lapsille on tarjolla ohjattua liikuntaa viikoittain ja koululaisten liikunnallista kerhotoimintaa on alakoululla niin ikään viikoittain. Nämä toiminnot ovat mahdollistuneet kokoaikaisen liikunnanohjaajan palkkaamisen myötä. 1.4 Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi Mielenterveysperustaisesti työkyvyttömyyseläkettä saavien vuotiaiden osuus on korkea Akselikunnissa ja sen on kasvanut huomattavasti viiden vuoden ajanjaksolla mitattuna. Osuus on korkea varsinkin Mynämäellä ja Nousiaisissa, joissa se ylittää Varsinais-Suomen ja maan keskiarvon. Maskussa osuus taas on vertailukuntiin nähden alhaisin yhdessä Naantalin kanssa. 12 Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa 17

19 Akselikunnissa sen sijaan koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä, nuorisotyöttömien määrä ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuudet olivat keskimäärin Varsinais-Suomen ja maan keskiarvoa alhaisempi. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus Mynämäellä tosin mukaili vuonna 2012 valtakunnallista tasoa. Nuorisotyöttömien ja toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden nuorten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on kuitenkin kasvanut huomattavasti viime vuosina Toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (%) Masku Mynämäki Nousiainen Akselikunnat yhteensä Varsinais-Suomi Koko maa Toimeentulotukea saaneiden ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuudet olivat korkeimmat Nousiaisissa, jossa toimeentulotukea sai jopa lähes 12 prosenttia ja pitkäaikaisesti yli kolme prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Osuudet mukailevat kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa tai jäävät sen alle. Akselikunnissa keskimäärin oli valtakunnallista tasoa vähemmän toimeentulotukea saavia. Etsivä nuorisotyö on aloitettu uutena yhteisenä työmuotona Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnissa tammikuussa 2014 vastaamaan nuorisolain vaatimuksiin. Etsivän nuorisotyön raportissa 2014 nuorten kerrotaan ohjautuneen Akselin sosiaalitoimen, terveystoimen, koulujen, puolustusvoimien ja muiden etsivien nuorisotyöntekijöiden kautta. Myös nuoret ja heidän läheisensä ovat olleet yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään. Kevään aikana etsivä nuorisotyö on tuottanut kokeillen erilaisia palveluita, muun muassa kesätyöinfoa, Nousiaisten Nuokkarilla täysi-ikäisille tarkoitettua avointa toimintaa ja Nousiaisten yrittäjien toiveesta nuorille sosiaalista tukea kesätyöllistämiseen. 18

20 Etsivän nuorisotyön piirissä olevien nuorten tilanteet ovat liittyneet työllistymisen tai ammatinvalinnan vaikeuksiin. Valtaosa nuorista on ollut kouluttamattomia, heidän kanssaan työnhakuprosessi on aloitettu ammatinvalinnanohjauksella ja/tai työkokeilulla. Melkein kaikki näistä nuorista kaipaisivat itsetunnon vahvistamista ja onnistumisen kokemuksia työelämässä. Moni nuori on ohjattu ensisijaisesti TE-palveluihin ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Koulutusta vailla olevia nuoria ohjattiin yhteishakuun sekä hakemaan aikuiskoulutukseen Nuorten Aikuisten Osaamisohjelmaan. Myös mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella on selvitetty, ohjattu pajatoimintaan sekä ammatinvalinnan kanssa tukea tarvitsevia nuoria on ohjattu sekä TE-palveluihin että VASITE hankkeelle. Alueellisella työllisyys- ja nuorisotakuusuunnitelmalla pyritään vastaamaan nuorisotakuun haasteisiin järjestämällä jokaiselle nuorelle työllistymistä tai kuntoutumista edistävä palvelu. Lisäksi tuetaan koulutukseen ja työelämään pääsyä sekä ehkäistään työttömyyttä ja ongelmia elämänhallinnassa varhaisen puuttumisen keinoin. Työnvälityksen, työvalmennuksen, toimeentuloturvan, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntoutumisprosessin moninaisessa kentässä nuorta opastavat kaikki hallinnonalat läpileikkaava etsivä nuorisotyö, joka varmistaa jatko-ohjauksen, tiedonsiirron ja järjestelmästä pudonneiden palvelut. Maskun työllistämismallissa ovat mukana sosiaali- ja nuorisotoimen työntekijät, etsivä nuorisotyö ja jatkossa myös seurakunta. Toimintaa koordinoi yhteysjohtaja, jonka päätöksestä edellä mainitut tahot toteuttavat palkkatuella työllistämisen, oppisopimuskoulutuksen, työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, nuorten kesätyöt ja työharjoittelut. Akselikuntien alueella nuorisotoimen toiminta-alueet ovat pienryhmätoiminta tytöille ja pojille sekä erityisnuorisotyö, ennaltaehkäisevä päihdetyö, yleinen nuorisotyö, nuorisotalotoiminnan kehittäminen, kerhotyö, leiritoiminta, kurssit, teematapahtumat sekä nuorisotilojen ylläpito. Kunnissa on nuorisotiloja ja niissä on käytössä maksuton alueellinen nuorisokortti, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn myös Turun, Maskun, Naantalin, Nousiaisten, Ruskon ja Sauvon nuorisotiloihin. Nuorisolle suunnataan erityistä liikunta- ja kulttuuritoimintaa, jota järjestetään toimialan yhteistyönä. Mynämäessä toimii myös osallisuutta korostava Nuorisoparlamentti, joka on vaaleilla valittu, poliittisesti sitoutumaton, nuorille harrastus-, virkistys-, ja koulutustoimintaa tarjoava ryhmä. Parlamentti seuraa nuoria koskevaa päätöksentekoa kunnassa. Se tekee aloitteita 19

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot