LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,"

Transkriptio

1 Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha sekametsä. Runsaasti kolohaapoja. Lehtoa. Nisäkkäät: mäyrä Kasvit: metsälehmus, tervaleppä, koiranheisi, lehtokuusama, puna- ja mustaherukka, imikkä, kalliokielo, mustankonnanmarja, keltavuokko, rantahirvenjuuri ja harajuuri Kuva 33 Linturi-Laurilan lehto (kuva: Ilona Ogbeide) Virkistyskäyttö: - 59

2 60

3 27. Tervajärven lehdot Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 2,9 ha Sarvikas Yksityinen Kaavasuojelualue (osa), Avainbiotooppi ML soveltuva, Arvokas luontokohde Kyllä C) Jalopuumetsä Harvennetulla metsässä runsaasti runkomaisia metsälehmuksia. Lehtoa. Kasvit: metsälehmus, lehtokuusama, imikkä, lehto-orvokki ja raidankeuhkojäkälä (pihlajan alarungolla) A) Rantalehto Pieni lehtokorpi, lähellä runsaasti hakattuja alueita. Kasvit: metsälehmus ja kotkansiipi B) Kiuhtarinkankaan lehtokorpi Metsäinen lehtokorpi Linnut: sirittäjä Kasvit: tervaleppä, lehtokuusama, koiranheisi, imikkä, lehto-orvokki, kosteikko-orvokki, soikkokaksikko, mustakonnanmarja ja korpisara Kuva 34 Tervajärven lehdot (kuva: Sami Soininen) Virkistyskäyttö: - 61

4 62

5 28. Saarikon pähkinälehto Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 2,5 ha Lahti Lempäälän kunta, Yksityinen Avainbiotooppi ML soveltuva (puro), Arvokas luontokohde Kyllä Kookkaita pähkinäpensaita kasvava rinne ja sen alapuolella virtaava luonnonpuro. Nisäkkäät: liito-orava (ravintoalue), viiksi- ja isoviiksisiippa (potentiaalien ravintoalue) Linnut: palokärki, varpuspöllö, pyy ja varpushaukka. Kasvit: pähkinäpensas, lehtokuusama, kotkansiipi ja lehto-orvokki Kuva 35 Saarikon pähkinälehto (kuva: Ilona Ogbeide) Virkistyskäyttö: Saavutettavuus: Saarikon pähkinälehto sijaitsee Moision ja Nurmen rajalla, Pirkkalantien varrella, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Alueen länsireunassa kulkee helppokulkuinen metsäpolku, kun taas etelässä ja pohjoisessa on kaksi leveämpää hyväkulkuista hiekkatietä. Saarikonmäeltä johtaa myös useita polkuja ja Heposuontie Birgitan polulle. Marjastus, retkeily- ja lenkkeilyaluetta. 63

6 64

7 29. Korvenmäki Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 2,4 ha Perälä Yksityinen Arvokas luontokohde, Arvokas maisemakohde Kyllä Kuiva lehto ja lehtomainen kangas. Kolohaapoja. Kuva 36 Korvenmäen laidun (kuva: Sami Soininen) Korvenmäen loivassa etelärinteessä sijaitseva kuusivaltainen sekametsälaidun on paikoin lehtoa. Puusto on melko iäkästä ja siihen kuuluu myös visakoivuja, kolopuita ja jokunen metsälehmus. Pensaita on runsaasti, yleisimpänä pihlaja. Metsälaitumen lehtokasveista mainittakoon mm. imikkä, lehtoorvokki, kevätlinnunherne, sinivuokko ja sudenmarja. Korvenmäen länsipuolella on metsäalvejuurivaltaista koivumetsälaidunta. Saavutettavuus: Perälän kylän kulttuurimaisema-alueella, Perälammin itärannalla sijaitsee metsälaidun jota nykyisin laiduntavat lampaat ja lypsykarja. Kuva 37 Korvenmäki (kuva: Sami Soininen) Virkistyskäyttö: 65

8 66

9 30. Herralanvuoren aluslehdot Pinta-ala: 20,2 ha Kylä: Herrala Omistaja: Yksityinen Status: Arvokas kallioalue (lk. 4), Avainbiotooppi ML soveltuva, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: Kyllä Herralanvuori ja sen pohjoispuoliset rinnelehdot ja -korvet, lähellä Sarvikkaan luhtaa olevat kalliot ja niiden aluslehdot. Vanhan metsän alueita. Birgitan polku. Linnut: mehiläishaukka, varpuspöllö, harmaapäätikka ja lehtopöllö Kuva 38 Herralanvuoren aluslehdot (kuva: Sami Soininen) Virkistyskäyttö: Kasvit: etelänalvejuuri, imikkä, lehto-orvokki, lehtokuusama ja metsälehmus Saavutettavuus: Alue sijaitsee keskustan itäpuolella 190 -tien ja 3 -tien välissä, alueen halki kulkee Birgitan polku. 67

10 68

11 31. Väänteenvuolteen tervaleppälehto Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 8,2 ha Perälä Yksityinen Avainbiotoppi ML soveltuva, Arvokas luontokohde Kyllä Rehevää terveleppälehtoa, jossa monipuolinen lehtokasvillisuus. Kolopuualue. Pohjoisessa niemen kärjessä on pieni kumpare jossa näkyy vanha rantavalli. Mäellä kasvaa erittäin komeita vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä ja isoja kuusia. Linnut: valkoselkätikka (ravintoalue), pikkutikka, pikkusieppo ja idänuunilintu Kuva 39 Väänteenvuolteen tervaleppälehto (kuva: Sami Soininen) Virkistyskäyttö: - Kasvit: tervaleppä, lehtokuusama, mustakonnanmarja ja koiranheisi 69

12 70

13 32. Heikkilän tervaleppälehto Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 1,9 ha Häihenmatka Yksityinen Arvokas luontokohde Kyllä Komea rantalehto, jossa yleispuina tervaleppä, haapa ja koivu. Kosteaa saniais-mesiangervolehtoa. Kolopuita. Puilla kasvaa paljon kääpiä ja harvinaisia sienilajeja. Alueen linnusto on monipuolinen. Linnut: valkoselkätikka (ravintoalue) ja pikkutikka Sienet: hoikkanuijasieni, leppänahakka, karvakuppivinokas ja koralliorakas Kuva 40 Heikkilän tervaleppälehto (kuva: Ilona Ogbeide) Virkistyskäyttö: - 71

14 72

15 33. Peurauksen tervaleppälehto Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 6,3 ha Peuraus / Miemola Yksityinen Avainbiotooppi ML soveltuva, Arvokas luontokohde Kyllä Laaja tervaleppäkasvusto, jossa suuria puuyksilöitä on runsaasti. Sienilajistonsa puolesta kohde on erittäin arvokas. Erityisesti kääpälajisto on monipuolinen. Mielenkiintoisia sieniä ovat esim. lakkakääpä, leppänahka, hoikkanuijasieni ja sarvisieni. Kuva 41 Peurauksen tervaleppälehto (kuva: Ilona Ogbeide) Linnut: pikkutikka, palokärki ja kultarinta Kasvit: metsälehmus, lehtokuusama, näsiä, kielo, mustakonnamarja, lehtoorvokki, imikkä, valkolehdokki, rantahirvenjuuri, mäkilehtoluste ja harajuuri Virkistyskäyttö: - 73

16 74

17 34. Toussunojan lehto Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 0,8 ha Hävältilä Yksityinen Avainbiotooppi ML soveltuva, Arvokas luontokohde Kyllä Lehmusmetsikkö kahden mäen välisessä notkelmassa virtaavan puron, Toussunojan varressa. Metsikön luonnontilaa ovat heikentäneet useat kohteen ympärillä tehdyt hakkuut. Kohteen puusto on kuusivaltaista ja varttunutta, kuusikossa kasvaa sekapuina mm. lehmuksia, koivuja ja haapoja. Metsikössä kasvaa 28 runkomaista lehmusta. Lehmukset ovat melko huonokuntoisia. Lahopuuta on melko vähän. Lehmuksia kasvaa myös rajausalueen pohjoispuolella puronvarressa, mutta puronvarsi ei ole hakkuunvuoksi luonnontilainen tai siihen verrattava. Linnut: tiltaltti Kasvit: metsälehmus, käenkaali, metsäimarre, lillukka, oravanmarja, sinivuokko kantopaanusammal, kantokorvasammal, lepikkolaakasammal ja kalliopunossammal (lajit sijaitsevat alueen läheisyydessä) Kuva 42 Toussunojan lehto (kuva: Sami Soininen) Virkistyskäyttö: - 75

18 76

Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7

Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7 YMPÄRISTÖKORTIT LIITE 8 Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7 Tieto 1 = alueen nimi Tieto 2 = alueen sijainti Tieto 3 = geologia, geomorfologia

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Ari Aalto, Risto Sulkava Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä lumiolosuhteissa, joten lajistolistaus on vain suuntaa-antava. Keuruulaisittain

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Uudenkylän liittymän T alue tulee poistaa kaavaluonnoksesta monestakin syystä, joista keskeisimpiä ovat seuraavat:

Uudenkylän liittymän T alue tulee poistaa kaavaluonnoksesta monestakin syystä, joista keskeisimpiä ovat seuraavat: LAUSUNTO 2014 11 17 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI 16100 UUSIKYLÄ ASEMA m. 045 651 9808 markku.meriluoto@tieokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE:

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 NUMMI-PUSULA SAUKKOLA Liite LESKELÄNTIEN YMPÄRISTÖ MÄNTSÄLÄNMETSÄ LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 Leskeläntietä selvitysalueen itäosassa. 1. JOHDANTO Alkuperäiseen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava Ristijärvi Putkosjärven asemakaava LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2008 1 1. YLEISTÄ Selvitettävä alue ja työn kuvaus Selvitys toimii Putkosjärven asemakaavan laatimisen ja kaavan vaikutusten arvioinnin pohjaaineistona.

Lisätiedot

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting 6.11.2013 Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka Natura arvioinnin tarveharkinta FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting Isokorpi (FI0800145, SCI) Johdanto Isokorven Natura 2000

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu Pysyvä suojelu Kohteen arviointi Alueen rajaus yhdessä maanomistajan kanssa Puuston määrän arviointi Luontoarvojen arviointi valintaperusteet, rakennepiirteet lahopuusto,

Lisätiedot

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma JOHDANTO 4 1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS...7 1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA...7 1.1.2 Ruissalon synty...7 1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena...7

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

RAGVALDSIN. Överbyntie 140 02400 KIRKKONUMMI. Koordinaatit: N 60 7.3651' E 24 25.0243'

RAGVALDSIN. Överbyntie 140 02400 KIRKKONUMMI. Koordinaatit: N 60 7.3651' E 24 25.0243' TERVETULOA RAGVALDSIN LUONTOPOLULLE! Ragvaldsin museoalue Överbyntie 140 02400 KIRKKONUMMI Luontopolku sijaitseee Överbyntien pohjoispuolella. Pysäköinti navetan takana. Koordinaatit: N 60 7.3651' E 24

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

s u n e n m et säp tarha

s u n e n m et säp tarha Ella Räty Hanna Marttinen metsäpuutarha w e r n e r söde r s t r ö m osake y h t i ö h e l s i n k i Tekijät ja WSOY 2014 Teksti ja piirrokset Ella Räty Valokuvat Hanna Marttinen/Studio Kiiltomato ja Ella

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot