Laudatur. Lukion pitkän matematiikan kertausta ylioppilastehtävien avulla Otava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laudatur. Lukion pitkän matematiikan kertausta ylioppilastehtävien avulla Otava"

Transkriptio

1 Ludtur Lukio pitkä mtemtiik kertust ylioppilstehtävie vull Otv

2 Ylioppilstehtävät vuositti Mtemtiik koe 6.. Pitkä oppimäärä Perustitoj. Sieveä lusekkeet ), b) y y + y y. Geometri. Tssivuise kolmio ympäri piirretää ympyrä, jok kulkee kolmio kärkipisteide kutt. Kolmio sisää setet toie ympyrä site, että se sivu kolmio sivuj. Kuik mot prosetti edellise ympyrä l o suurempi kui jälkimmäise ympyrä l? Geometri. Lud leveys o 9 mm j pituus,6 m. Siitä sht smpituisi ploj, jotk setet rikki site, että muodostuu eliö muotoie levy. Mite pitkä voi eliö sivu eitää oll? Todeäköisyyslsket. Tilstoje muk eräässä pääsykuulusteluss % pyrkijöistä epäoistuu mtemtiik j 7 % fysiik kokeess. Pyrkijöistä % epäoistuu kummsski kokeess. Lske todeäköisyys, että fysiik kokeess epäoistuut pyrkijä epäoistuu myös mtemtiik kokeess. Millä todeäköisyydellä pyrkijä epäoistuu iki toisess kokeess? Ekspoetti j logritmi + y. ) Rtkise yhtälöryhmä y 8. b) Piirrä fuktioide lg j / kuvjt sm kuvioo j rtkise tämä perusteell epäyhtälö lg. Etsi vstus khde desimli trkkuudell. (lg log ) Trigoometri 6. Kolmio kulmille α, β j γ pätee siαsiβ cosγ. Osoit, että kolmio o suorkulmie. Vektorit 7. Suor o vektori i + j + k suutie j kulkee pistee (,, 7) kutt. Määritä se j tso + y + z leikkuspiste.

3 Ylioppilstehtävät vuositti Kevät Slliset äärirvosovellukset 8. Yksikkösäteise pllo sisällä o tilvuudelt mhdollisimm suuri suor ympyräpohjie lieriö. Määritä lieriö korkeus j pohjympyrä säde. Lske lieriö j pllo tilvuuksie suhde. Derivt sovellus 9. Määritä fuktio f ( ) +, >, kääteisfuktio f. Millä välillä tämä o määritelty? Osoit lskemll, että f ( f( ), ku >. Määrätty itegrli. A esimerkki jtkuvst fuktiost f : [,] r, joll o omiisuudet f() f() j fd ( ). Alyyttie geometri/käyrät. Olkoo + y. Osoit, että + y y o ympyrä + y tgetti. Mitkä ovt sivumispistee koorditit? Lukujoot j srjt. Geometrise joo kolme esimmäise termi summ o j kuude esimmäise termi summ. Lske yhdeksä esimmäise termi summ. Suppeeeko vstv geometrie srj? Rj-rvo j jtkuvuus. Piste o r-säteise pllo ulkopuolell etäisyydellä d pllo pist. Kuik mot prosetti p p(r, d) pllo pist äkyy pisteestä? Määritä lim d p(r, d). Kuik suuri os mpllo pist äkyy kilometri korkeudell olevst stelliitist? Mpllo säde o 6 7 km. Differetiliyhtälöt, lyysi jtko. Määritä lkurvotehtävä y y, y() ( r) rtkisu y (). Lske lim y (). Kompleksiluvut. Piirrä kompleksitsoo pisteet z cos kπ i k k ( ) ( ) + si π, ku k,,,,. Lske äide pisteide kuvpisteet, ku e kuvt fuktioill f : c c, f(z) z (c kompleksitso). Piirrä toie kuv kompleksitsost j sijoit siihe kuvpisteet.

4 Ylioppilstehtävät vuositti Mtemtiik koe.9. Pitkä oppimäärä Derivtt. Olkoo f(). ) Rtkise yhtälö f(). b) Millä : rvoill o f ()? c) Piirrä derivttfuktio f kuvj. Geometri. Neljäkkää sivu o ts cm, j lävistäjie pituuksie suhde o :. Lske eljäkkää l. Käyrä tgetti j ormli. ) Derivoi fuktio f() e +. b) Määritä käyrä y e + pisteesee (, ) piirrety tgeti yhtälö. c) Määritä se j pituus, jok koordittikselit erottvt edellise kohd tgetist. Vektorit. Mistä y-tso pisteestä pisteisii A (, ), B (, ), C (, ), D (, ) j E (, ) piirrettyje vektoreide summ o ollvektori? Prosettilsku. Pääryämehust j omemehust tehdy sekmehu sokeripitoisuus o %. Määritä mehuje sekoitussuhde, ku pääryämehu sokeripitoisuus o % j omemehu 7 %. Trigoometriset lusekkeet j yhtälöt 6. Määritä si( y), ku si, π / π /, j cos y, π y π. Trkk rvo j kksidesimlie likirvo. Geometri 7. Tssivuie kolmio T kiertyy tsoss keskipisteesä ympäri kulm α verr, jolloi se muuttuu kolmioksi T α. Lske se luee l, jok kolmiot T j T α yhteesä peittävät (ts. uioi T T α peittää), ku kolmio sivu o j kulm α o ) 6, b), c) 8. Piirrä kuviot.

5 Ylioppilstehtävät vuositti Syksy Todeäköisyyslsket 8. Erää stuismuuttuj tiheysfuktio o, ku <,, ku <, f ( ) +, ku <,, ku. ) Piirrä tiheysfuktio kuvj. b) Lske todeäköisyydet P( ), P( < ) j P( > ). Trigoometri 9. Osoit, että kolmio ympäri piirrety ympyrä säde o R, siα missä o kolmio mielivltie sivu j α se vstie kulm. Fuktio äärirvot. Piirrä fuktio f() l kuvj. Millä väleillä fuktio ksv j millä se väheee? Esitä fuktio kullki välillä site, että lusekkeiss ei esiiy itseisrvoj. Millä : rvoill fuktio s pieimmä rvos? Lukujoot j srjt k k. Osoit, että luseke ( ), missä k :t ovt ettuj relilukuj, s pieimmä rvos, ku k k. Lusu tämä piei rvo lukuje k vull mhdollisimm yksikertisess muodoss. Tlousmtemtiikk. Isä tllett poiks tilille jok kuukude luss vuodevihteess tphtueest sytymästä lke. Tilille mkset, % vuotuist korko, jok liitetää pääom i vuode lopuss. ) Kuik pljo rh tilillä o, ku poik täyttää 8 vuott? b) Kuik ku isä olisi tlletettv, jott tilillä olisi rh kksiot vrte, ku kksio hiksi oletet? Itegrlilske sovellus. Käyrä y l välillä e olev os pyörähtää -kseli ympäri. Määritä muodostuee kpplee tilvuus.

6 Ylioppilstehtävät vuositti Syksy Määrätty itegrli. Jtkuv fuktio f : [, [ r keskirvo välillä [, ] ( > ) määritellää seurvsti: G( ) ftdt ( ). Määritä keskirvofuktio derivtt G () j lusu se fuktiorvoje f() j G() vull. Osoit, että G() f(), jos f o ksvv. Osoit edellee, että tällöi myös G o ksvv. Numeeriset meetelmät. ) Tote, että differetiliyhtälö y + si y rtkisu lkuehdoll y() o y() si + cos. b) Määritä Euleri mee - telmällä kyseise rtkisu likirvot y i ( y( i )) välillä [, ] skelpituudell h, sekä ldi tulukko, joss esiityvät i, y( i ), y i j virhe y i y( i ). Mtemtiik koe 9.. Pitkä oppimäärä Polyomiyhtälö j -epäyhtälö. Olkoo f() j g() + +. ) Lske f( ). b) Lske g( ). c) Rtkise yhtälö f() g(). Määrätty itegrli +. Määritä site, että ( + ) d. Prosettilskut. Perhee vuokrmeot olivt % tuloist. Vuokrmeot ousivt %. Motko prosetti vähemmä rh riitti muuhu käyttöö korotukse jälkee? Vektorit. Pisteestä P (, ) lähtevät vektorit i + j j b i + j ovt suuikk sivui. Suuikk lävistä jie leikkuspiste olkoo Q. Määritä vektori PQ sekä pistee Q koorditit. Käyrä tgetti j ormli. Määritä se prbeli y piste, joss prbeli tgeti suutkulm o +.

7 6 Ylioppilstehtävät vuositti Kevät Trigoometri 6. Tlost metri korkeudelt ktsottess likkimsto huippu äkyy stee korkeuskulmss j metriä korkemmlt ktsottess, stee korkeuskulmss vktsoo ähde. Msto perust o metriä korkemmll kui tlo perust. Määritä msto korkeus, metri trkkuudell. Geometri 7. Suorkulmise kolmio hypoteuuslle piirretty korkeusj jk hypoteuus suhteess :7. Määritä kteettie pituuksie suhde. Geometri 8. ) Millä prmetri rvoill yhtälö + y y + + esittää ympyrää? b) Mikä o tällöi ympyrä l suuri mhdollie rvo? Todeäköisyyslsket 9. Leirikoulu hyväksi järjestetyissä rpjisiss ilmoitettii, että jok :s rp voitt. Kuik mot rp o ostettv, jott todeäköisyys iki yhtee voittoo olisi yli %? Itegrlifuktio. Muodost fuktio f : ], [ r, jok kuvj sivu suor y j jok derivtt o f () +. Fuktio äärirvot. Olkoo. Osoit, että e. Millä : rvoill pätee yhtäsuuruus? Määrätty itegrli. Fuktio f : r r määritellää seurvsti: f(), ku π < ( + )π, z. Lske itegrli kπ Ik ( ) f ( )sid, ku k,,,. Määritä tämä jälkee rj-rvo lim k I(k). Lukuteori. Kokoisluku m o kokoisluvu tekijä, jos o olemss kokoisluku k site, että km. Osoit: ) Jos m o : tekijä j o m: tekijä, ii m ±. b) Jos m o : tekijä j o p: tekijä, ii m o p: tekijä.

8 Ylioppilstehtävät vuositti 7 Kevät Lukujoot j srjt. A esimerkki sellisest suppeevst lukujoost,,,, että vstv srj j vstv srj supet? hjtuu. Voiko lukujoo hjtu Differetiliyhtälöt. Suor ympyrälieriö muotoise sti pohjss o reikä, jost stis s olev vesi vluu ulos. Astiss olev vesimäärä jhetkellä t o V(t) πr h(t), missä r cm o sti pohj säde j h(t) pi korkeus hetkellä t; ik t o ilmistu sekutei. Vettä vluu ulos opeudell V (t), jok o suor verrollie pi korkeude eliöjuuree. Muodost differetiliyhtälö vesimäärä tilvuudelle V(t) j rtkise se. Lske, kuko sti tyhjeemie kestää, ku tiedetää, että vettä oli luksi litr j sekuiss vesimäärä oli vähetyyt puolee. Mtemtiik koe.9. Pitkä oppimäärä Polyomiyhtälö j -epäyhtälö. Rtkise epäyhtälöt ) <, b) ( + ), c) <. Trigoometri. Kolmio sivuje pituudet ovt, j +. Määritä site, että kolmio o suorkulmie. Määritä kolmio ympäri piirrety ympyrä säde. Geometri. Kuutio pieeetää toiseksi kuutioksi site, että se kokoispit-l pieeee 6 %. Kuik mot prosetti tilvuus pieeee? Vektorit. Origost O lkv vektori OP o vektori i + j suutie, j se kärki P o pisteide A (, ) j B (7, ) yhdysjll. Missä suhteess piste P jk j AB?

9 8 Ylioppilstehtävät vuositti Syksy Todeäköisyys. Lite koostuu kolmest toimillisesti riippumttomst kompoetist A, B j C, joide viktumistodeäköisyydet tkuuik ovt p A,, p B,7 j p C,. Lite ei toimi, jos yksiki kompoeteist o villie. Mikä o littee viktumistode äköisyys tkuuik? Luotettvuude prtmiseksi kompoetti C khdeet, ts. lite vrustet khdell rikkisell, toisist riippumttomll kompoetill C, j riittää, että iki toie äistä toimii. Mikä o tällöi viktumistodeäköisyys tkuuik? Fuktio äärirvot 6. Etsi fuktio l( ) määrittelylue j äärirvot. Itegrlilske sovelluksi: tilvuus 7. Lske se kpplee tilvuus, jok sytyy ympyrä + y j suor y muodostm pieemmä segmeti pyörähtäessä -kseli ympäri. Trigoometriset lusekkeet j yhtälöt 8. Olkoo ettu trigoometri kvt si α + cos α, siα siα cosα, cosα cos α si α j tα siα / cosα. Osoit pelkästää äide perusteell oikeiksi seurvt kvt: t t si, cos. + t + t Ilmoit, mitä kv olet missäki lsku viheess käyttäyt. Derivt määritelmä 9. Fuktio f : r r jkso o, toisi soe f( + ) f() kikill reliluvuill. Lisäksi o +, ku <, f ( ), ku. Piirrä fuktio f kuvj. Missä pisteissä f ei ole derivoituv? Piirrä fuktioide g j h kuvjt, ku g() f( + ) j h() f() + f( + ). Missä pisteissä ämä eivät ole derivoituvi? Derivt määritelmä. Määritä fuktio f() / derivtt pisteessä lskemll erotusosmäärä rj-rvo.

10 Ylioppilstehtävät vuositti 9 Syksy Alyysi jtkokurssi. Lske itegrli fd ( ) Lukujoot j srjt. Mikä o srj i, jos ti /,, ku f ( ) /, jos / yleise termi luseke? Tutki suppeeeko srj. Käyrä tgetti j ormli. Mikä käyrä y 7 pisteistä o lähiä suor y? Mikä o kyseie lyhi etäisyys? Piirrä kuvio. Differetiliyhtälöt y. Rtkise differetiliyhtälö y +. Lukuteori. Esitä Fermt piei luse j osoit se vull, että (mod ) kikill luoollisill luvuill. Mtemtiik koe.. Pitkä oppimäärä Murtoyhtälö j -epäyhtälö. ) Sieveä luseke +. + b) Rtkise yhtälöstä. Trigoometriset lusekkeet j yhtälöt. ) Rtkise yhtälöryhmä + y, y. b) Tiedetää, että si j 8 < < 7. Määritä cos j t (trkt rvot). Prosettilskut. Asuirkeuksest sdut vuokrt ovt % pieemmät kui ylläpitokustukset. Kuik mot prosetti vuokri olisi korotettv, jott e tulisivt % suuremmiksi kui ylläpitokustukset, jotk smikisesti kohovt %?

11 Ylioppilstehtävät vuositti Kevät Vektorit. Olkoo OA 7 i + 9 j tso vektori. Määritä kikki selliset vektorit OB, että kulm OAB o suor j vektori AB pituus o puolet vektori OA pituudest. Alyyttie geometri. Määritä prbeli y + b + huippu j tote, että se kertoime b rvost riippumtt sijitsee prbelill y +. Trigoometri 6. Kuvio suorkulmisess kolmioss o toise kteeti projektio hypoteuuslle yhtä pitkä kui toie kteetti: AD BC. Määritä kolmio kulmt stee trkkuudell. C A D B Geometri 7. Luvulle π sd krke likirvo sijoittmll ympyrä sisää ) sääöllie kuusikulmio ti b) sääöllie khdekskulmio j ristmll tämä α) piiri pituus ti β) pit-l ympyrä kehä pituutee ti vstvsti ympyrä l. Lske tällä tvoi eljä eri likirvo luvulle π. A vstukset trkkoi rvoi (trigoometrisi fuktioit käyttämättä) j kolmidesimlisi likirvoi. Määrätty itegrli 8. A esimerkki sellisest jtkuvst fuktiost f : [, ] r, että f s rvo 6 josski pisteessä j fd ( ). Sko ämä ehdot täyttävä fuktio i rvo josski pisteessä?

12 Ylioppilstehtävät vuositti Kevät Todeäköisyyslsket 9. Tikktulu säde o cm, j tulu jkutuu kymmeee smkeskisee reksee, jotk o umeroitu ulko sisääpäi :stä :ee. Gbrieli heittämät tikt osuvt tuluu site, että iide etäisyys r tulu keskipisteestä oudtt todeäköisyysjkum, jok tiheys fuktio o ( r ), ku r fr () 6 muulloi. Tässä r o ilmistu settimetreiä ) Lske todeäköisyys, että Gbrieli heittämä tikk osuu 9: ää ti :ee. b) Lske todeäköisyys, että Gbrieli heittämistä viidestä tikst iki kolme osuu 9:ää ti :ee. Käyrä tgetti j ormli. Neljäe stee polyomill o pikllie mksimi 6, ku. Origoss polyomi s rvo. Polyomi kuvj pisteesee (, ) piirrety tgeti kulmkerroi o. Muodost yhtälöryhmä, jost polyomi kertoimet void rtkist. Rtkise tämä lskit käyttämättä. Mikä o kyseie polyomi? Itegrlilske sovellus. Rsi pohj o suorkulmio, jok sivujepituudet ovt 7 cm j cm. Rsi lidt kllistuvt ulospäi kikki smss kltevuudess site, että litoje yläreut muodostvt suorkulmio, jok sivuje pituudet ovt cm j 9 cm. Rsi korkeus (pystysuor mitttu) o 8 cm. Lske pit-l rsi vksuorlle poikkileikkukselle korkeudell z ( z 8, z settimetreiä). Lske myös rsi tilvuus. Derivt määritelmä. Olkoo fuktio f jtkuv origoss. Määritä erotusosmäärä vull fuktio g() f() derivtt origoss. Voidko tulost sovelt fuktioo f() +?

13 Ylioppilstehtävät vuositti Kevät Lukujoot j srjt. Geometrise srj esimmäie termi o + j toie +. Tutki, millä muuttuj rvoill srj suppeee. Differetiliyhtälöt. Etsi rtkisut differetiliyhtälölle y y + y derivoimll se kerr j rtkisemll tällöi sytyyt uusi differetiliyhtälö. Ovtko tämä rtkisut myös lkuperäise differetiliyhtälö rtkisuj? Piirrä lkuperäise yhtälö rtkisuje kuvji. Numeeriset meetelmät. Määritä fuktio f() si piei positiivie äärirvokoht j vstv äärirvo rtkisemll derivt ollkoht Newtoi meetelmällä. A vstukset viide desimli trkkuudell. Hhmottele kuvj välillä [, π]. Mtemtiik koe.9. Polyomiyhtälö j -epäyhtälö. Rtkise relilukulueell yhtälöt ) ( ) + ( + ), b) + Pitkä oppimäärä, c) 6 6. Trigoometri. Suorkulmise kolmio kteettie pituudet ovt j 6. ) Lske hypoteuus pituus. Ilmoit trkk rvo j kksidesimlie likirvo. b) Määritä kolmio kulmt, stee trkkuudell. c) Määritä kolmio l. Vektorit. Vektorie AB j CD päätepisteet ovt A (, l), B (7, ), C (, ) j D (, ). Lske vektorie välise kulm suuruus, stee trkkuudell. Piirrä kuvio. Fuktio. Millä : rvoill fuktio f() + + s vi egtiivisi rvoj?

14 Ylioppilstehtävät vuositti Syksy Geometri. Puu rugo hlkisij tyvestä mitttu ksv vuode ik kolmsos lkuperäisestä mitst. Sm ik puu korkeus ksv kuudesos lkuperäisestä korkeudest. Kuik mot prosetti ksv puu rugo tilvuus tuo ik? Oletet, että ruko o krtio muotoie. Alyyttie geometri 6. Suor y,, jk ympyrä + y rjoittm luee khtee os. Määritä pieemmä luee l suhde suuremm luee l. Ilmoit trkk rvo j kolmidesimlie likirvo. Piirrä kuvio, ku ) >, b) <. Derivt sovellus 7. Olkoo f ( ) + +. Kumpi o suurempi, f() vi f(b), ku l + l j b l + l? Todeäköisyyslsket 8. Ltikoss o ruske, 6 must j 8 siistä mtkpuhelime kuort. Ltikost otet umpimähkää kksi kuort. Millä todeäköisyydellä kuoret ovt smväriset? Derivt sovellus 9. Lskev suor kulkee pistee (, ) kutt site, että se j koordi ttikselie rjoittm kolmio l o mhdollisimm piei. Määritä suor kulmkerroi j vstv piei l. Lukujoot j srjt. Määritä päättymättömä lukujoo, 7,,, 6,... :s jäse j lukujoo rj-rvo. Mistä luvu rvost lke joo jäsee poikkem tästä rj-rvost o itseisrvolt pieempi kui,? Derivtt, fuktio suuri j piei rvo. Osoit, että yhtälöllä l ei ole relijuuri.

15 Ylioppilstehtävät vuositti Syksy Itegrlilske sovellus: pit-l. Suort y j y sekä hyperbeli y l rjvt kksiosise luee. Lske se l. Ilmoit trkk rvo j kksidesimli- e liki rvo. Numeeriset meetelmät. Trkstell lusekett L ( ) t π ) Lske lusekett muokkmtt sille lskimell likirvo, ku π +,,,,,. b) Määritä lim π/ L() tulkitsemll luseke sopiv fuktio erotusosmääräksi. Mitä void so -kohdss lsketuist likirvoist? Differetiliyhtälöt, lyysi jtko. Määritä iide käyrie yhtälöt, joill o sellie omiisuus, että koordittikselie välii jäävä käyrä tgeti os puolittuu sivumispisteessä. Lukuteori. Etsi jkojääös, ku ) jet luvull, b) 67 jet luvull 6.

16 Vstukset Kevät. ) 9 b) y + y y y + y y + y y y y y + y y y ( y) ( + y)( y). Kolmio sivu Tssivuise kolmio ympäri piirrety ympyrä säde R Tssivuise kolmio sisää piirrety ympyrä säde r 6 Ympyröide loje suhde A A eli % suurempi Vstus: % suurempi ympäri sisää π R r π 6 %. Ploj kpl, jolloi eliö sivu o 9 (mm) j ploje yhteispituus o , 9 Jote ploj o eitää j eliö sivu suuri mhdollie pituus o 9 mm 8 mm Vstus: 8 mm. Pyrkijöide kokoismäärä A Fysiikss epäoistuut epäoistuu myös mtemtiikss B Epäoistuu iki toisess kokeess Epäoistuu vi mtemtiikss ti vi fysiikss ti molemmiss Mt Fys 7

17 6 Vstukset Kevät PA ( ) 9, j 7 7 ( ) + ( 7 ) + PB ( ) Vstus:,9 j,,. ) + y y y 8 eli, jost sd y j sijoitet ylempää y + y, jost sd y j edellee b) Kuvjist ähdää, että fuktio lg kuvj kulkee fuktio kuvj yläpuolell, ku <,9 ti >,9. Hrukoid trkempi kuvjie leikkuspistee -koorditi rvo tutkimll fuktio lg merki vihtumist. lg,89, <,9,7 > eli ollkoht o välillä ],89;,9[,89,86 < eli ollkoht o välillä ],89;,9[ Khde desimli trkkuudell kuvjie leikkuspistee -koorditti o,9 ti,9. J lg(), ku,9 ti,9. Vstus: ) j y b),9 ti,9

18 Vstukset 7 Kevät 6. α + β + γ 8 eli γ 8 (α + β) sijoitet ettuu yhtälöö siα siβ cosγ siα siβ cos(8 (α + β)) siα siβ cos(α + β) käytetää kosii summkv tulukkokirjst siα siβ (cosα cosβ siα siβ) siα siβ siα siβ cosα cosβ cosα cosβ cosα ti cosβ eli α 9 ti β 9, jote kummsski tpuksess kolmio o suorkulmie. 7. Suor vektorimuotoie yhtälö r i + j + 7k + s( i + j + k) Lsket tsolt kolme pistettä j määritetää tso vektorimuotoie yhtälö. Sijoitet tso yhtälöö y, jolloi z j yksi tso piste o A(,, ). Sijoittmll z sd piste B Sijoittmll y z sd piste C(,, ). Muodostet tso virittäjävektorit AB ( ) i + ( ) j + ( ) k j k j AC ( ) i + ( ) j + ( ) k i k, jolloi tso vektorimuotoie yhtälö o r k + t j k u i k ( ) + Suor j tso leikkuspiste o kohdss, joss r r. ( ). r r i + j + 7k + s( i + j + k) k + t ( j k u i k ) + ( ) ( + si ) + ( + sj ) + ( 7 + sk ) ui + t j+ ( t uk ) Vektoreide kompoettiesitykse yksikäsitteisyyde perusteell + s u sijoitet limp yhtälöö + s t 7 + s t u

19 8 Vstukset Kevät + s t 7 + s t ( + s) s t Sijoittmll s suor yhtälöö sd suor j tso leikkuspistee pikkvektori. r i + j + 7k ( i j k i j k + + ) + +, jote leikkuspiste o (, ),. ( ) Vstus: leikkuspiste o,, 8. r h Lieriö korkeus h ( h ) j pohj säde r. Suorkulmisest kolmiost, jok kteetit ovt h j r, sd Pythgor luseell h + r eli r h. Lieriö tilvuus V( h) πr h π h h πh πh V (h) π πh. Derivt ollkohdt π πh,jost h. Tilvuude suuri rvo sd määrittelyväli päätepisteissä (h ti h ) ti välillä olevss derivt ollkohdss h.

20 Vstukset 9 Kevät V( ) π π j V( ) π π j V π π π >, suuri Pohjympyrä säde r Lieriö j pllo tilvuuksie suhde V lieriö V pllo π π Vstus: Lieriö korkeus o j pohjympyrä säde. Lieriö j pllo tilvuuksie suhde o. ( ) ( + ) 9. Kosk f ( ) ( ) ( ) o f() idosti väheevä j f o olemss. y jost y y + j edellee <, ku >, +, y + y j f y y + ( ). y Fuktio f määrittelyjoukko A ], [. + Kosk lim + j lim + lim, o fuktio f kuvjoukko f(a) ], [ j kääteis fuktio f määrittelyjoukko B f(a) ], [. f (( f )) ( ), ku >. Vstus: f y + ( y) j se o määritelty välillä ], [. y

21 Vstukset Kevät. Määritetää sellise lspäi ukev prbeli yhtälö, jok leikk -kseli kohdiss j j jok rj -kseli kss luee, jok pit-l o. Origo kutt kulkev prbeli yhtälö o muoto y + b. Sijoittmll pistee (, ) koorditit prbeli yhtälöö sd + b j edellee b eli prbeli yhtälö o muoto y. Prbeli j -kseli rjoittm luee pit-l ( ) / ( ) 6 Jote hettu fuktio o f() 6 + 6, ku Trkistus f() f() ( 6 + 6) Vstus: f() 6 + 6, ku. Suor o ympyrä tgetti, jos suor etäisyys ympyrä keskipisteestä (, ) o ympyrä sätee suuruie. Suor + y y etäisyys origost. + y d, jote suor o ympyrä + y tgetti. Piste (, y ) o ympyrällä, kosk koorditit toteuttvt ympyrä yhtälö + y. Koorditit toteuttvt myös suor yhtälö, kosk + y y + y y + y j siis piste o myös suorll. Tgetill j ympyrällä ei voi oll kui yksi yhteie piste, jote (, y ) o sivumispiste. Vstus: Sivumispiste o (, y ).

22 Vstukset Kevät. J esimmäie termi j peräkkäiste termie suhde q. Rtkist q yhtälöprist + q + q yhteie tekijä q + q + q + q + q + q + q + q sijoitet lemp + q + q + q ( + q + q ) + q, jo s t q S 9 + q + + q + q 6 + q 7 + q 8 + q 6 ( + q + q ) + ( ) 6 9 Kosk q > ei vstv geometrie srj suppee. Vstus: S 9 9 j vstv srj ei suppee.. A r O r h B h d P Pllokloti korkeus h Kolmiot AOP j BOA ovt yhdemuotoiset (kk, suorkulm j yhteie kulm O), jote sd verrto r r h d + r r r dr dh + r rh h dr d + r Aloje suhde A A klotti pllo πrh πr πr dr d + r d d % d %, π r ( d + r) ( d + r) d + r jote prd (, ) d j lim d lim d + r d d + r d + r d Stelliitist äkyvä mpllo os p( 6 7, ) 6, Vstus: prd (, ) d d + r j lim prd (, ) sekä,6 % d

23 Vstukset Kevät. dy y d dy d y + c y y + c Rtkist c y( ) + c c Jos o y vkiofuktio y Alkurvotehtävä rtkisu y ( ) lim y ( ) lim Vstus: y ( ) j lim y ( ). Lsket pisteet z cos kπ + i si kπ k z cos π i + si π cos si + i z cos π si + i π + i z cos π + isi π cos π si π + i i z cos π si + i π + i z cos π + isi π cosπ + i siπ

24 Vstukset Kevät I m z z z z z R e Lsket edelliste pisteide kuvpisteet kuvuksess f(z) z f( z ) z f( z ) z + i f( z ) z i i + + i i f( z ) z + i + i i f( z ) z ( ) I m f(z ) f(z ) f(z ) f(z ) R e f(z )

25 Vstukset Syksy. ) ( ) ± ( ) ( ) 9, 9 + b) f (), ku c) y Vstus: ) 9, + 9 b). Neljäkkää lävistäjät ovt kohtisuorss toisi vst j puolittvt toises. Jos toise lävistäjä puoliks o, o toise lävistäjä puoliks. Suorkulmisest kolmiost sd + (), jost. Neljäkäs koostuu eljästä yhteevästä suorkulmisest kolmiost, joide yhteie pit-l o A. Vstus: cm. ) f () e + f () e + b) Tgeti kulmkerroi pisteessä (, ) o f () e + Tgeti yhtälö y ( ) eli y c) Tgetti leikk y-kseli pisteessä (, ). Lsket -kseli leikkuspiste sijoittmll y.

26 Vstukset Syksy eli j leikkuspiste o, Pisteide (, ) j, välise j pituus + ( ( )) 6 Vstus: ) f () e + b) y c) 6. Piste P(, y). Sd vektoriyhtälö PA + PB + PC + PD + PE eli ( ) i + ( y) j + ( ) i + ( y) j + ( ) i + ( y) j + ( i ) + ( yj ) + ( i ) + ( yj ) ( ) i + ( y y+ y+ y y) j Vektorie kompoettiesitykse yksikäsitteisyyde perusteell y y + y + y y y y Vstus: Pisteestä,. Pääryämehu määrä P j omemehu määrä O. Sokeripitoisuuksist sd yhtälö, P + 7, O, P + O, P + 7, O, P +, O, P, O P O :( O) P O Vstus: Sekoitussuhde o os pääryämehu j os omemehu.

27 6 Vstukset Syksy 6. Käytetää muuoskv si( y) sicosy cossiy Lsket cos j siy si + cos si cos ± π π cos si y + cos y cos y si y ± π y π si y si( y) sicosy cossiy + + 8, Vstus: + 8, 7. ) Kierross muodostuu 6-skrie tähti, jok skrt ovt lkuperäise kolmio kss yhdemuotoisi tssivuisi kolmioit yhdemuotoisuussuhtee :, jolloi pit-loje suhde o : 9 j kysytty l o A + 9 b) Kierross muodostuu lkuperäie kolmio, jote l o A c) Kierross muodostuu sm kuvio kui )-kohdss eli A

28 Vstukset 7 Syksy 8. ) y 6 b) Lsket todeäköisyydet kolmioide j puolisuuikkide pit-loje vull. P( ) o se kolmio l, jok kt o j korkeus eli P( ) P( < ) muodostuu khdest puolisuuikkst, joist esimmäise yhdesuutiste sivuje pituudet ovt j sekä + korkeus j l. ( ) eli + Toise puolisuuikk l o + P( < ) + 9 P( > ) o se kolmio l, jok kt o j korkeus + eli P( > ) Vstus: b) P( ), P( < ) 9, P( > ) 9. R α α R α Kolmio ympäri piirrety ympyrä säde o kolmio sivuje keskiormlie leikkuspisteessä. Kolmio sivu o kolmio ympäri piirrety ympyrä jäe j sivu vstie kulm α o ympyrä kehäkulm. Kehäkulm α vstv keskuskulm α puoliks o suorkulmise kolmio kulm α j kyseisestä suorkulmisest kolmiost sd siα R, jost R siα.

29 8 Vstukset Syksy. y f() l 6 6 l y, ku y l y l y, ku < y < Nyt y, ku ti < <, ku < < ti < < Jote l, ku l, ku < < l l, ku < < l, ku Poistet vielä sisimmät itseisrvomerkit huomioimll, että, ku ( ) +, ku < l( + ), ku l( + ), ku < < l l( ), ku < < l( ), ku Fuktio kulku Dl( + ), D( l( + )), + + D( l( )), Dl( ) f () f() + + f ( ) < f > f < f ( ) >

30 Vstukset 9 Syksy Fuktio s vi ei-egtiivisi rvoj, jote se piei rvo o oll, jok se s kohdiss j. Vstus: Fuktio ksv väleillä < < j > j väheee väleillä < j < <. Fuktio s pieimmä rvos kohdiss j j fuktio luseke o l( + ), ku l( + ), ku < < l l( ), ku < < l( ), ku k. f( ) ( ) ( ) + ( ) + ( ) ( ) k f () ( ) + ( ) + ( ) ( ) Derivt ollkoht ( ) + ( ) + ( ) + + ( ) : : Fuktio f kuvj k k k k k + k k k k k k f ( ) ( ) ( + ) Hvit, että fuktio o toise stee polyomifuktio j se kuvj o ylöspäi ukev prbeli. Fuktio io äärirvokoht o miimikoht, jote se s pieimmä rvos kohdss k k Piei rvo f k. k k k k f ( ) + k k k k k k k k k + k k k k k k k k + k k Vstus: Piei rvo o k k k k

31 Vstukset Syksy. ) Lsket esimmäise säästövuode ik tilille kertyyt summ. Esimmäie euro tlletus ksv korko kuukutt, toie kuukutt j ii edellee. Alle vuode tlletuksest stu korkotulo r o r kit i, %,, k, t,,, kk,, Koko vuode tlletuksist kertyyt korko r, +, +, + +, + S,, ( ),,, + 9, Tlletettu pääom vuode lopuss koro lisäykse jälkee k + 9, 9, Vuosittisi tlletuksi o 8. Korkotekijä q, Pääom tlletusj lopuss Tlletus. vuode lopuss 9, 9,, 7 Tlletus. vuode lopuss 9, 9,, 6 Tlletus. vuode lopuss 9,. 9,, Tlletus 7. vuode lopuss 9, 9,, Tlletus 8. vuode lopuss 9, 9, Tlletukset yhteesä 9,, + 9,, + 9,, + S ,, + 9, 9,,, 9 7, 8 S q, 9 q,, q,, 8

32 Vstukset Syksy b) q S, 9,, q,, S q 9,,,,, lg lg, lg, : lg, > lg 8, lg,, 8... Eli pitäisi tllett vähitää vuott. Vstus: ) Tilillä o rh 9 7,, b) pitäisi tllett vähitää vuott.. Tilvuus V π (l ) d Osittisitegroiti b b e f gd / fg g fd f( ), g( ) (l ) e e e b (l ) d / (l ) l d e e /( l ) e ( e e ( )) e e Tilvuus V π (l ) d π( e ) Vstus: π(e ). G( ) ftdt ( ) / Ft ( ) ( F ( ) F ( )) F ( ) F( ) G ( ) + + F ( ) F '( ) ( F( ) ) F ( ) + f ( ) + F( ) F ( ) + F( ) + f ( ) F ( ) ( F ( ) + f ( ) G ( ) + f ( )

33 Vstukset Syksy Jos f o ksvv, o f() f(t), kikill t Jos f() f(t), ii fdt ( ) ftdt ( ) /( f ( ) t) ftdt () f( ) f( t) dt : ( > ) f ( ) ftdt ( ) G ( ) Kosk G() f (), o G () + > G ( ) f ( ), jote myös G() o ksvv. Vstus: G () + G ( ) f( ). ) y() si + cos, jote y () cos si, sijoitet differetiliyhtälöö y + si cos si + si cos + si y() eli toteutt yhtälö. Trkistet toteutuuko lkuehto y(), sijoitet y() si + cos eli toteutuu b) Alkurvoprobleem y f(, y), y( ) y Euleri meetelmä itertiokv o y i + y i + hf( i, y i ) j i + i + h, missä i,,, Muokt lkuperäistä yhtälöä y + si y y y si Sovellet Euleri meetelmää y i + y i + hf( i, y i ) h,, f( i, y i ) y i si i y i + y i +, (y i si i ),y i si i Alkuehdo muk j y i y( i ) y i y i y( i ),,7,,,88,776,888,,68,8,76,9,7,9

34 Vstukset Kevät. ) f() f( ) ( ) + ( ) b) g() + + g c) f ( ) g ( ) ± ( ) ± + Vstus: ) f( ) b) g 8 c) ti. +. ( + ) d + / ( + ) ( + ) + ( + ) ( + ) Vstus:

35 Vstukset Kevät. Tulot Vuokrmeot luss, Vuokrmeoje ousu % Prosettikerroi % + % %, Vuokrmeot korotukse jälkee,,,87 Muu käyttö luss,,7 Muu käyttö korotukse jälkee,87,7 Muu käytö muutos, 7 9, 7, Käytö pieeys % 9 % % Vstus: Muuhu käyttöö riitti rh % vähemmä kui ee.. Suuikk lävistäjät puolittvt toises, jote AQ AB b ( ). P OQ OP + + (, ), ( b ) i + j, b i + j i j + i + j + i + j ( i + j) i + 7 j y Pistee Q koorditit ovt, B b Q A P(, ) Vektori PQ i j i + 9 j Vstus: PQ i + 9 j, Q, 7

36 Vstukset Kevät. Fuktio f() kuvjlle y piirrety tgeti kulmkerroi k kohdss o yhtä suuri kui fuktio derivt rvo kyseisessä pisteessä. f() f () Toislt suor kulmkerroi k sd suor suutkulm α vull k tα t Het e kohdt, joiss fuktio derivtt s rvo f ( ) f ( ) : Pistee y-koorditti f ( ) f Vstus: Piste, 6. Muodostet yhtälöpri t, t + +, Rtkist ylemmästä yhtälöstä j sijoitet lemp t, t,

37 6 Vstukset Kevät t t t + + t, ( + ) t, t t, + t, (t t, ) t, :(t t, ) t, t t, Msto korkeus + + t, t t, 9, Vstus: Msto korkeus o 9, m 7. O lskettv kteettie suhde b Kolmio hypoteuus c AD 7 c 7, c DB c, c B () β D h α C b (7) α A Kosk α + β 9, ii BCD 9 β α Tällöi kolmiot ABC, ADC j CDB ovt yhdemuotoisi (kk) kikiss terävä kulm α kikiss suor kulm Yhdemuotoiste kolmioide vstisivuje suhde o vkio. Kolmioist ADC j CDB sd h, c 7, c h h, c, h >, c > h, c Kolmioist ABC j CDB sd, c h, c b h, c 9, 9 b, c, 7 Vstus: Kteettie suhde o : 7.

38 Vstukset 7 Kevät 8. ) Muutet eliöö täydetämällä ympyrä yhtälö keskipistemuotoo ( ) + (y y ) r. ( + y y y y + () + + () ( ) + (y ) + Yhtälö esittää ympyrää, jos r + > Rtkist epäyhtälö + > Nollkohdt + ± ( ) ( ) ± Merkkikvio > < < + b) Ympyrä pit-l A πr o suuri, ku sätee eliö r o mhdollisimm suuri. Het sätee eliö r + suuri rvo, ku < < +. Merkitää r f() + Fuktio f() kuvj o lspäi ukev prbeli. Se svutt suurimm rvos huipuss. Prbeli huipuss fuktio derivtt o oll.

39 8 Vstukset Kevät Derivoid fuktio f() + f () Derivt ollkoht f () Kosk derivt ollkoht kuuluu välille < < +, ii sätee eliö o suurimmill tässä kohdss. Suuri mhdollie pit-l A πr r f( ) ( ) ( ) + A π π Vstus: ) Yhtälö esittää ympyrää, ku < < +. b) Ympyrä suuri l o π. 9. Todeäköisyys, että rp yksi voitt p, ei voit q p,,9 Arpoj ostet (kpl), r Tpus A Aiki yksi rp :stä voitt. Tpukse A komplemetti A Ei yhtää voitto :stä rvst. P( A) >, P( A) P( A) P( A) >, P( A) <, P( A) q 9, 9, <, lg(), lg idosti ksvv, säilyttää järjestykse lg 9, < lg, potessi logritmi lg 9, < lg, :lg 9, <, järjestys käätyy lg, > lg 9, >, r Vstus: Arpoj o ostettv iki kpplett.

40 Vstukset 9 Kevät itegrli-. Fuktio f : ], [ r o se fuktio f ( ) + fuktio, mikä sivu suor y. Het kikki itegrlifuktiot f : ], [ r f( ) f ( ) d + d + l + C l l( ), kosk < + l( ) + C Fuktio sivu suor y, jote fuktio derivt rvo o sivumispisteessä sm kui suor kulmkerroi k. Het e kohdt, joiss derivtt s rvo oll. f ( ) f ( ) + + Fuktio rvo kohdss o, kosk fuktio sivu suor. Rtkist C f ( ) + l + C f( ) + l + C l C Kysytty fuktio f() + l( ) + Vstus: f() + l( ) +. Merkitää g() e, ku g() e e l e Kosk e o idosti ksvv, ii g(), ku l Merkitää f() l ( ) l +, ku Osoitet, että fuktio o ei-egtiivie i, ku. Het fuktio piei rvo, ku.

41 Vstukset Kevät Derivtt f( ) l + f ( ) l + l f () l, ku j yhtäsuuruus o voimss vi, ku. Näi olle fuktio f() o idosti ksvv j svutt pieimmä rvos väli lkupisteessä. Piei rvo f() l + f() l + Tällöi f() i, ku eli l +, ku. Jote g() e i, ku. Yhtäsuuruus g() o voimss, ku : e.. Fuktio f : r r f(), π < ( + )π, z Kosk kyseessä o ploitti määritelty fuktio, pitää myös itegrli rvo määrittää smoiss ploiss. kπ π Ik ( ) f ( )si d f ( )si d+ f ( )si d kπ ( k ) π f ( )sid k ( + ) π f ( )sid k π ( + ) π π k k ( + ) π π si d / cos d [ (cos( + ) π cos π] k + { [( ) ( ) ]} k [ ( ) ( )] k ( ) + π π cos π ( ), cos( + ) π ( ) +

42 Vstukset Kevät Kyseessä o geometrie srj, jok esimmäie termi o j suhdeluku q. Srj summ k q S q k ( ) ( ) k Rj-rvo k lim I( k) lim k k ( ) k, ku k k Vstus: Itegrli Ik ( ) j rj-rvo lim Ik ( ) k.. ) Oletus: Luku m o luvu tekijä j luku o luvu m tekijä j m, r Väite: m ± Todistus: Oletuksest seur, että km, k r j m s, s r Tällöi m s m skm m skm m( sk) km Jos m, ii km, jolloi väite o tosi. Jos m, sk, tällöi sk. Lukuje tulo olless luvut ovt toistes kääteislukuj. Kosk luvut s j k ovt kokoislukuj, ii joko s j k, ti s j k. Näi olle m ±. b) Oletus: Luku m o luvu tekijä j luku o luvu p tekijä j m,, p r Väite: Luku m o luvu p tekijä Todistus: Oletuksest seur, että km, k r j p s, s r Tällöi p s p skm km

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot