OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN"

Transkriptio

1 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Tämä arviointikriteeristö on tarkoitettu oppimisympäristöjen laadun varmistuksen ja kehittämisen tueksi itsearviointia ja/tai vertaisarviointia toteuttamalla. Vertaisarvioinnin avulla voidaan suunnitella, arvioida ja asettaa kehittämistavoitteita laatustrategiaan, pedagogiseen johtamiseen sekä oppimisympäristöjen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyviin rakenteisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. Kriteeristö on jaoteltu kokonaisuuksiin. Arviointi voidaan toteuttaa hyödyntämällä koko kriteeristöä tai valita jokin/jotkin kokonaisuudet. Keskeiset työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisen arviointikohteet: 1. OPPIMISEN MAHDOLLISTAMINEN 2. UUDISTUVA OPETTAJUUS 3. LAADUN VARMISTAMINEN 4. OPISKELIJALÄHTÖISYYS JA YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT 5. OPPIMISYMPÄRISTÖT 6. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN PROSESSI 7. TURVALLISUUS JA RESURSSIT 8. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Toimintaa arvioidaan asteikolla 1-3. Avainsanojen ja avaavien kysymyksien tarkoituksena on tukea huomioimaan kriteeriin liittyvät näkökulmat itsearviointia tehtäessä ja valittaessa arviointimateriaalia vertaisarvioijille. Kehittämistarve ja suunnitelma kohtaan voi kirjata kriteeriin liittyvät kommentit, havainnot, puutteet ja kehittämisehdotukset. Arvio 1 = ei toteudu 2= toteutuu kohtalaisesti 3= toteutuu hyvin

2 OHJE OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ITSEARVIOINTIIN: 1. Tutustu kriteeristössä mainittuihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. 2. Kokoa aineistoa arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta. 3. Suunnittele, ketkä osallistuvat tekemään arviointia 4. Mieti, keneltä ja millaista lisätietoa tarvitset, jotta pystyt arvioimaan siten, että arvio on oikeudenmukainen. 5. Muotoile tarkentavat kriteeristöön pohjautuvat lisäkysymykset, jotka esität opiskelijoiden, työelämän edustajien ja oppilaitoksen edustajien webropol kyselyssä, haastattelemalla tai muulla palautteen keruulla. Huom! Arvioinnista kirjoitetaan sanallinen palauteraportti, johon kootaan oppimisympäristön keskeiset vahvuudet, kehittämiskohteet, mahdollisuudet ja uhat. 6. Tee lopullinen arvio pohjautuen kokemuksiin, saatuun palautteeseen, dokumentaatioon, haastatteluihin ja havainnointiin. 7. Toimita itsearviointi ja toimintaan liittyvä aineisto vertaisarvioijille. 8. Vertaiskäynnin päätteeksi arvioijat kokoontuvat yhteiseen palaveriin, jossa arvioijien muistiinpanojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kootaan lopullinen palauteraportti, joka annetaan kehittäjille yhteisessä palautetilaisuudessa. 9. Tee suunnitelma osana koulutuksen järjestäjän toiminta- ja kehittämisstrategiaa siitä, mitä ja miten toimintaa kehitetään. OHJE OPPIMISYMPÄRISTÖJEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOIJALLE: 1. Tutustu kriteeristössä mainittuihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. 2. Perehdy ennakkoon arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta toimitettuun aineistoon. 3. Mieti, keneltä ja millaista lisätietoa tarvitset, jotta pystyt arvioimaan siten, että arvio on oikeudenmukainen. Huom! Arvioinnista kirjoitetaan sanallinen palauteraportti, johon kootaan oppimisympäristön keskeiset vahvuudet, kehittämiskohteet, mahdollisuudet ja uhat. Kaikkia kriteerejä ei siis tarvitse käyttää. 4. Muotoile tarkentavat lisäkysymykset, jotka esität opiskelijoiden, työelämän edustajien ja oppilaitoksen edustajien haastatteluissa. 5. Tee lopullinen arvio pohjautuen dokumentaatioon, haastatteluihin ja havainnointiin. 6. Vertaiskäynnin päätteeksi arvioijat kokoontuvat yhteiseen palaveriin, jossa arvioijien muistiinpanojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kootaan lopullinen palauteraportti, joka annetaan kehittäjille yhteisessä palautetilaisuudessa. 7. Tee suunnitelma osana koulutuksen järjestäjän toiminta- ja kehittämisstrategiaa siitä, mitä ja miten toimintaa kehitetään.

3 ITSEARVIO VAPAAMMASSA MUODOSSA: Pyri2- hanke eli Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toisella asteella on kehittänyt oppimisympäristöjä erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta. Hankkeen aikana on suunniteltu Ahlmanin yrittäjyyden tilat ja toteutettu iin, että ne ovat olleet käytössä elokuusta 2013 alkaen. Uudelleen rakennettiin aikaisemin yhteensä 8 erillistä tilaa, joista muodostettiin viisi tilaa. Tilat rakennettiin niin, että lasin ja levennettyjen oviaukkojen avulla tiloista tehtiin enemmän yhteneväistä tilaa tai ainakin niitä voidaan niin hyödyntää. Tilojen kantavana ideana on ollut vahva langaton verkko sekä tilojen muunneltavuus. Tavoitteena oli, että minuutissa tilat on muutettavissa eri muotoon. Lisäksi yksi tila (Lento) varustettiin kiinteällä varustuksella videoneuvottelua varten. Tarkoituksena on käyttää Ahlmanilla käytössä olevaa Lync-ohjelmistoa tai muuta sopivaa ohjelmistoa. Kahdesta tilasta muodostettiin ns. dialogiluokat (Ansari ja Kasari), missä tuolit ovat ringissä ja opetus etenee keskustelemalla tiimioppimisen mallia hyödyntäen. Lisäksi kahdesta perinteisestä atk-luokasta muodostettiin yksi tila (Hautomo), missä harjoitusyrityksillä on työskentelytilat ja yksi suurempi ryhmätyöpöytä. Loppuosa tiloista muodostaa kohtaamispaikan (Tori), missä sijaitsee oppimisympäristönä kahvilatila, missä opiskelijoiden harjoitusyritykset voivat pitää kahvilaa tai voidaan suorittaa opettajan johdolla tutkinnonosaa. Marraskuun pidettiin ensimmäinen isompi tapahtuma Yritilassa; opiskelijayritykset järjestivät Joulutorin, missä asiakkaita oli noin Kaikki opiskelijayritykset, joita Ahlmanilla on 26, osallistuivat tapahtumaan. Sen lisäksi oli ulkopuolisia myyjiä sekä mm. NY-yritys Tredusta. Virtuaalina oppimisympäristönä on pyritty kehittää fyysisestä tilasta riippumatonta järjestelmää, mikä koostuu koulun verkko-oppimisalustasta (Moodle), eporfolio-ratkaisuksesta (Kyvyt.fi), videoneuvottelu/opetusmahdollisuudesta (Lync, tila + näyttö), mobiililaitteista, pc-laitteista, langattomasta internetyhteydestä, sosiaalisesta mediasta erit. blogit, Facebook, Twitter, Linkedin. Kyvyt.fi palvelu on yhdistetty Moodleen, mikä mahdollistaa opiskelijan saada mukaansa kaiken hankitun osaamisen. Kyvyt.fi palvelu jää opiskelijan käyttöön opintojen jälkeenkin. Lisäksi talossa Microsoft 365 pilvipalvelu, mikä ollaan ottamassa kaikkien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Mobiilioppimisessa olemme vielä kehityskaaren alussa ja olemme vasta hankkineet ensimmäiset koulun laitteet. Uskomme, että BYOD-ajattelu lyö läpi ja tulevaisuudessa suurimmalla osalla opiskelijoista on omat laitteet. Yrittäjyyskasvatuksessa uskomme tekemällä oppimiseen eli harjoitusyritysten ja osuuskunnan sisällä. Harjoitusyritykset toimivat Ny-formaatilla, Tänä lukuvuonna meillä on 25 Ny-yritystä ja viime vuonna meillä oli 15 yritystä. Hankkeen piirissä on erityisesti ollut lukiolaisten ryhmä sekä valinnaista tutkinnonosaa Yrittäjyys 10ov suorittavat. Jatkossa myös osuuskuntamme on myös yhteistyöorganisaatioiden käytössä. Lukio-yhteistyö: Steiner-lukion ja Tampereen Normaalikoulun lukion kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen myötä. Lukioryhmä on opiskellut NY Vuosi yrittäjän ohjelman mukaan valinnaisina kursseina. Lukuvuonna ohjelma sisälsi 5 kurssia ja kurssia. Lukiolaiset opiskelevat Ahlmanilla yrittäjyyden opinnot. Ryhmä muotoutui molempina vuosina pelkästään Steiner-lukion opiskelijoista. Normaalikoulu tuli täksi lukuvuodeksi mukaan, mutta vielä kukaan ei valinnut opintoja. Ensi lukuvuonna yhteistyö jatkuu kummankin lukion kanssa ja tavoittelemme yhteistyötä myös uusien lukioiden kanssa. Tavoitteena on saada ryhmästä suurempi, jotta saamme siitä kannattavamman oppilaitoksellemme. Tarkoitus on myös, että lukioyhteistyö vakiintuu. Steinerlukion kanssa ensi lukuvuosi on jo kolmas. Menestys lukio-ryhmässä oli hieno; Urho NY menestyi valtakunnallisesti ja innostumista sekä syttymistä yrittäjyyteen tapahtui.

4 Yrittäjyys 10ov: Tavoitteena on ollut luoda malli, jolla pienet koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan tutkinnon osaa yhteistyön avulla. Ahlmanilla muodostui hankkeen piirissä ryhmä, johon pyrittiin saamaan mukaan opiskelijoita myös Tampereen palvelualan oppilaitoksesta (TPA) sekä Varalasta. Se tavoite ei toteutunut. Täksi vuodeksi saimme opiskelijoita mukaan myös TPA:lta. Varala ei tullut tähänkään ryhmään mukaan. Vuoden ryhmän opetus toteutettiin lähiopiskeluna syyslukukaudella. Ryhmä perusti NY-yrityksiä ja yksi opiskelija oman toiminimen. Sen lisäksi ryhmän yhteisenä tehtävänä oli järjestää Joulutori joulukuussa Joulutori onnistui hyvin ja kävijöitä oli noin henkeä. Lukuvuonna tutkinnon osa järjestetään ns. TOY-mallilla (Työssäoppiminen omassa yrityksessä). Syyslukukaudella on valmennuskertoja 6 x 6h ja tutkinnon osan suoritus aloitettiin NY24h-leirillä. Leiristä ja valmennuksista koostuu 3ov ja loput 7ov:ta suoritetaan työssäoppimisena. Opiskelijakahvila School Cafén pitäjät suorittavat tätä tutkinnon osaa. Ahlmanin osuuskunta Verso Oskperustettiin syksyllä 2013 ja varsinainen toiminta alkaa vuoden 2014 alusta. Osuuskunta on ns. pedagoginen osuuskunta ja tarjoituksena on, että osuuskunta on yhtenä oppimisympäristönä oppilaitoksessamme. Vuoden 2014 alussa ensimmäiset kokonaiset tutkinnonalat suoritetaan osuuskunnan sisällä. Osuuskunnan tarkoituksena on omalta osaltaan mahdollistaa yksilölliset oppimispolut sekä työelämävaltaisuus. Yrittäjyysopinnoille, harjoitusyrityksille ja osuuskunnalle loimme nettisivuston, mikä julkaistaan viikolla 49. Tavoitteenamme Ahlmanilla on kehittää oppimista ja opettamista niin, että opettajasta tulee enemmänkin valmentaja ja siksi olemme aloittaneet henkilöstön Tiimimestari-koulutukset. Osana tiimioppimisen tuomista oppilaitokseen on ollut myös kahden dialogiluokan valmistuminen. Tärkeänä osana hankkeen tuloksia on ollut Ahlmanin verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen eri koulutustahojen kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. TOYhankkeen, Hope-hankkeen, LPKKY:n, Taidoston Osk:n, Saskyn, Partus Oy:n, Tiimiakatemian, Tamk/Proakatemian, Kiltakoulujen, Nappiparistohankkeen, Tampereen YES-keskuksen, Osuuskuntakeskuksen, Steiner-lukion, Normaalikoulun lukion, TPA:n, Varalan, Hub Tampereen, TAT:n, Garcon Oy:n ja Tampereen kaupungin kanssa. ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Hyödynnä oheisia avaavia kysymyksiä, kun teet arviointia dokumenttien perusteella sekä suunnitellessasi tarkentavia lisäkysymyksiä vertaiskäynnin keskusteluja ja haastatteluja varten. 5. OPPIMISYMPÄRISTÖT 5.1 Oppimisympäristöjen hyödyntäminen Arvio 1 = ei toteudu 2 = toteutuu kohtalaisesti 3 = toteutuu hyvin Kehittämistarve ja suunnitelma Kommentit, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyesti, perustuuko arvio haastatteluun vai dokumentaatioon ja mainitse mihin.

5 5.1.1 Oppimisympäristössä opiskelu mahdollistaa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien edellyttämän osaamisen saavuttamisen. Työpaikkarekisteri Toimintaohjeet Jatkossa tavoitteenamme on päästä pois yksittäisistä oppiaineista ja päästä suurempiin kokonaisuuksiin Erilaisissa oppimisympäristöissä (työpaikalla tapahtuva oppiminen/oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen/muut oppimisympäristöt) tapahtuvan oppimisen rytmitys ja aikataulutus on mielekäs. Yrittäjyyden opiskelu tukee Atto-aineiden osaamisen saavuttamista, koska yrittäjyyden opinnoissa tarvitaan niitä taitoja ja sitä osaamista, mitä atto-aineet antavat. Toimintaohjeet Tehtäväkuvaukset HOPS/ROPS Tuntisuunnitelma Atto-aineiden integrointi ammattiaineisiin on tavoitteenamme. Aina voisi olla parempi, mutta Ahlmanilla ollaan irtauduttu yksittäisten oppituntien mallista ja opiskelu tapahtuu 4, 6 tai 8 tunnin osissa. Sillä tavalla saadaan selvästi kokonaisvaltaisempaa oppimista Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen lisää opintojen valinnaisuutta. Oppimisympäristöt: Ahlmanille on rakennettu hankkeen aikana täysin uuden yrittäjyyden tilat, joiden filosofiana on muunneltavuus ja vahva langaton verkko. HOPS käytänteet Oppimisympäristöjen kehittämisellä enemmän riippumattomaksi paikasta ja ajasta on pyritty juuri opintojen valinnaisuuden Mielestäni olemme vasta alussa siinä, miten voisimme hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä voidaksemme tehdä mahdolliseksi yksilöllisten oppimispolkujen luomisen. Erilaisilla tekniikan mahdollistavilla etäopiskelumahdollisuuksilla voisimme irroittaa opiskelun paikasta ja ajasta riipumattomaksi.

6 Tablettitekniikan, tietoverkon hyödyntämisen ja omien laitteiden hyödyntämisen (BYOD) mahdollisuudet ovat vasta alussa Oppimisympäristö mahdollistaa elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymisen Hankitut laitteet on kilpailutettu kilpailulainsäädännön mukaisesti huomioiden käyttötarkoitus Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön on tarjolla teknistä tukea Oppimisympäristöjä kehittäessä ja käyttöönotettaessa huomioidaan niiden käytettävyys Laitteistojen ja ohjelmistojen päivityksistä huolehditaan Laitteiden käytön vastuusta ja oikeuksista on selkeät sopimukset/käytänteet. 5.2 Yrittäjyys ja NY-toiminta HOPS käytänteet Toimintaohjeet Henkilöstön kehittämissuunnitelma Tehtäväkuvaukset Toimintaohjeet Laitteista ja ohjelmistoista huolehtii Itasiantuntijamme Petteri Kauranen. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Miten oppimisympäristöt valitaan? Kuka? Miten? Laitteistoista ja ohjelmistoista vastaa itasiantuntija Petteri Kauranen. Mihin kirjataan? Miten sovitaan? Korvausvelvollisuus? Tavoitteena oppimisen irroittamisen yksittäisistä oppitunneista ja oppiaineista kokonaisvaltaisemmaksi oppimiseksi prosessien ja projektien kautta. Tarkoituksenamme on luoda kollegavalmentajamalli, minkä avulla tukisimme toisiamme arjessa. Tällä hetkellä Harri Paltila toimii Moodlen kollegavalmentajana ja hänen on tarkoituksena olla yksi mobiilioppimisen ja mahdollisesti somen kollegavalmentaja. Kyvyt.fi palvelun jalkauttamisesta ja kollegavalmennuksesta on vastannut ATKopettaja Jari Kaaja. Pysimme laajentamaan käytäntöä. Tulevaisuuden haasteet vaativat toimenpiteitä. It-asiantuntijan rooli muuttuu tekniikan muuttuessa. Tärkeää on myös pedagoginen ohjaus/kollegavalmennus. Tähän tulee kehittää selkeä malli.

7 5.2.1 Yrittäjyyteen liittyvät tutkinnon perusteiden sisältöjen opiskelun toteutustavat on esitetty opetussuunnitelmassa. ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Hyödynnä oheisia avaavia kysymyksiä, kun teet arviointia dokumenttien perusteella sekä suunnitellessasi tarkentavia lisäkysymyksiä vertaiskäynnin keskusteluja ja haastatteluja varten Oppilaitoksessa on osuuskuntia. Ahlmanille on perustettu syksyllä osuuskunta Verso Osk ja rekisteröinti on tehty. Osuuskunta aloittaa varsinaisen toiminnan vuoden 2014 alusta. Osuuskunta on koko Ahlmanin koulun säätiölle tarkoitettu sekä yhteistyökumppanikouluille. Osuuskunta pitää sisällään siis kaikki Ahlmanin alat sekä myös kaiken mahdollisen laillisen liiketoiminnan. Ahlmanin koulun säätiöllä on toisen asteen koulutusta Ahlmanin ammattiopistossa sekä aikuisopetusta Ahlman-instituutissa. Lisäksi Ahlmanin koulun säätiöllä on omaa liiketoimintaa kuten majoitustoimintaa, ravintolatoimintaa, meijeri, maitotila, lihatuotantoa jne. Osuuskunta toimii yhteistyössä Ahlmanin koulun säätiön kanssa omana juridisena henkilönä. Ahlmanin koulun säätiöllä voi opiskella puutarha-alaa, eläintenhoitajaksi, kokiksi, tarjoilijaksi, matkailupalveluiden tuottajaksi, klinikkaeläinhoitajan AT, yrittäjän AT, floristin AT, eräoppaan AT, Arvio 1 = ei toteudu 2 = toteutuu kohtalaisesti 3 = toteutuu hyvin Kehittämistarve ja suunnitelma Kommentit, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyesti, perustuuko arvio haastatteluun vai dokumentaatioon ja mainitse mihin. Verso Oskin hallituksen puheenjohtaja on toisen asteen opiskelija Tuomas Fiskaali.

8 5.2.3 Osuuskuntia ja harjoitusyrityksiä hyödynnetään opiskelussa. Tuntisuunnitelma Opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja harjoittaessaan itsenäistä yritystoimintaa Opiskelijan on mahdollista valita laajasti yrittäjyyttä osaksi tutkinnon sisältöä sekä opetusmenetelmänä. Osuuskuntaa ei vielä ole hyödynnetty opiskelussa, koska Verso Osk on vasta perustettu. Verso Osk on perustettu pedagogiseksi osuuskunnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että Ahlmanilla opiskelijat voivat suorittaa kokonaisia tutkinnon osia osuuskunnassa. Pilotteina vuoden 2014 alussa käynnistyvät tutkinnon osat: Kahvila-ja pikaruokapalvelut 10 ov ja Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen 10 ov. HOPS HOPS Opettajilla on riittävät tiedot ja taidot opettaa yrittäjyyttä. Ahlmanilla tällä hetkellä yrittäjyyttä on mahdollista opiskella riippuen tutkinnosta. Puutarha-alalla sekä eläintenhoitoalalla yrittäjyys muodostaa 10 opintoviikon kokonaisuuden, mistä suurin osa toteutetaan NY Vuosi yrittäjänä ohjelman mukaisesti. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Ahlmanilla on käynnistynyt neljän opettajan osalta projektipäällikkö mukaan lukien Tiimimestariopinnot, missä yrittäjyys on oleellisen sisältönä. Sen lisäksi apulaisrehtorimme on mukana Pyrimme koko oppilaitoksen läpäisevään tiimioppimisen sekä samalla yrittäjyyden valmentajuuden kehittämiseen. Yrittäjyys kuuluu kaikille opettajille ja henkilökunnan jäsenelle, ei vain yrittäjyyden opettajalle.

9 koulutuksessa. Tammikuussa kolme muuta opettajaa aloittavat opinnot Oppilaitoksessa on yrityshautomo. Yrityshautomoa ei Ahlmanilla ole. Osuuskunnan toiminta voi pitää tulevaisuudessa myös sen laatuisia piirteitä Opiskelijoille on tarjolla tukea oman yrityksen perustamiseen. Millaista tukea? Kuka tuen antamisesta vastaa? Vertaiskehittämispäivän jälkeen Suunnitelma Mitä toiminnassa halutaan muuttaa? Mitä muutoksilla tavoitellaan? Mitä ovat haluttujen muutosten taloudellisesti reunaehdot? Mitä ovat haluttujen muutosten rakenteelliset muutostarpeet? Millä aikataululla muutokset aiotaan tehdä? Miten koulutusorganisaation johtoa tiedotetaan muutostarpeista? Miten koulutusorganisaation johtoa tiedotetaan toimintamallista ja sen eduista? Mitä muutos vaatii pedagogiselta johtamiselta? Kuka vastaa muutosten läpiviennistä? Kuka vastaa uuden toimintamallin johtamisesta? Tuleeko koulutuksen järjestäjän strategiaan kirjata jotakin tavoitteista? Millä kehittämistoimilla/hankkeilla muutoksen suunnitellaan läpivietäväksi?

10 Kriteerien työstössä hyödynnettyjä aineistoja: Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (2008) Laajennetun työssäoppimisen arvioinnissa käytettävä vertaisarviointi kriteeristö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit (ammatillinen koulutus) OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Eco-One Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteeristö ammatilliseen peruskoulutukseen Vertaisarvionnin opas. Kansalliset arviointialueet ja kriteerit oppisopimuskoulutukseen Vertaisarvioinnin toteuttamisesta ja koordinoinnista lisää:

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu)

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) PILVIPAJA YRITILA Rakensimme uudet yrittäjyyden oppimistilat Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) Tilan on tarkoituksena

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila harri.paltila@ahlman.fi, Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA

YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA Mervi Manelius YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA Case OSAO/Pikisaaren yksikkö YRITTÄJYYSMYÖNTEISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN OPPILAITOSOSUUSKUNNAN AVULLA

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Joustavasti oppien ammattiin

Joustavasti oppien ammattiin Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot