OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN"

Transkriptio

1 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Tämä arviointikriteeristö on tarkoitettu oppimisympäristöjen laadun varmistuksen ja kehittämisen tueksi itsearviointia ja/tai vertaisarviointia toteuttamalla. Vertaisarvioinnin avulla voidaan suunnitella, arvioida ja asettaa kehittämistavoitteita laatustrategiaan, pedagogiseen johtamiseen sekä oppimisympäristöjen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyviin rakenteisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. Kriteeristö on jaoteltu kokonaisuuksiin. Arviointi voidaan toteuttaa hyödyntämällä koko kriteeristöä tai valita jokin/jotkin kokonaisuudet. Keskeiset työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisen arviointikohteet: 1. OPPIMISEN MAHDOLLISTAMINEN 2. UUDISTUVA OPETTAJUUS 3. LAADUN VARMISTAMINEN 4. OPISKELIJALÄHTÖISYYS JA YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT 5. OPPIMISYMPÄRISTÖT 6. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN PROSESSI 7. TURVALLISUUS JA RESURSSIT 8. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Toimintaa arvioidaan asteikolla 1-3. Avainsanojen ja avaavien kysymyksien tarkoituksena on tukea huomioimaan kriteeriin liittyvät näkökulmat itsearviointia tehtäessä ja valittaessa arviointimateriaalia vertaisarvioijille. Kehittämistarve ja suunnitelma kohtaan voi kirjata kriteeriin liittyvät kommentit, havainnot, puutteet ja kehittämisehdotukset. Arvio 1 = ei toteudu 2= toteutuu kohtalaisesti 3= toteutuu hyvin

2 OHJE OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ITSEARVIOINTIIN: 1. Tutustu kriteeristössä mainittuihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. 2. Kokoa aineistoa arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta. 3. Suunnittele, ketkä osallistuvat tekemään arviointia 4. Mieti, keneltä ja millaista lisätietoa tarvitset, jotta pystyt arvioimaan siten, että arvio on oikeudenmukainen. 5. Muotoile tarkentavat kriteeristöön pohjautuvat lisäkysymykset, jotka esität opiskelijoiden, työelämän edustajien ja oppilaitoksen edustajien webropol kyselyssä, haastattelemalla tai muulla palautteen keruulla. Huom! Arvioinnista kirjoitetaan sanallinen palauteraportti, johon kootaan oppimisympäristön keskeiset vahvuudet, kehittämiskohteet, mahdollisuudet ja uhat. 6. Tee lopullinen arvio pohjautuen kokemuksiin, saatuun palautteeseen, dokumentaatioon, haastatteluihin ja havainnointiin. 7. Toimita itsearviointi ja toimintaan liittyvä aineisto vertaisarvioijille. 8. Vertaiskäynnin päätteeksi arvioijat kokoontuvat yhteiseen palaveriin, jossa arvioijien muistiinpanojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kootaan lopullinen palauteraportti, joka annetaan kehittäjille yhteisessä palautetilaisuudessa. 9. Tee suunnitelma osana koulutuksen järjestäjän toiminta- ja kehittämisstrategiaa siitä, mitä ja miten toimintaa kehitetään. OHJE OPPIMISYMPÄRISTÖJEN VERTAISARVIOINNIN ARVIOIJALLE: 1. Tutustu kriteeristössä mainittuihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. 2. Perehdy ennakkoon arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta toimitettuun aineistoon. 3. Mieti, keneltä ja millaista lisätietoa tarvitset, jotta pystyt arvioimaan siten, että arvio on oikeudenmukainen. Huom! Arvioinnista kirjoitetaan sanallinen palauteraportti, johon kootaan oppimisympäristön keskeiset vahvuudet, kehittämiskohteet, mahdollisuudet ja uhat. Kaikkia kriteerejä ei siis tarvitse käyttää. 4. Muotoile tarkentavat lisäkysymykset, jotka esität opiskelijoiden, työelämän edustajien ja oppilaitoksen edustajien haastatteluissa. 5. Tee lopullinen arvio pohjautuen dokumentaatioon, haastatteluihin ja havainnointiin. 6. Vertaiskäynnin päätteeksi arvioijat kokoontuvat yhteiseen palaveriin, jossa arvioijien muistiinpanojen ja yhteisen keskustelun pohjalta kootaan lopullinen palauteraportti, joka annetaan kehittäjille yhteisessä palautetilaisuudessa. 7. Tee suunnitelma osana koulutuksen järjestäjän toiminta- ja kehittämisstrategiaa siitä, mitä ja miten toimintaa kehitetään.

3 ITSEARVIO VAPAAMMASSA MUODOSSA: Pyri2- hanke eli Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toisella asteella on kehittänyt oppimisympäristöjä erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta. Hankkeen aikana on suunniteltu Ahlmanin yrittäjyyden tilat ja toteutettu iin, että ne ovat olleet käytössä elokuusta 2013 alkaen. Uudelleen rakennettiin aikaisemin yhteensä 8 erillistä tilaa, joista muodostettiin viisi tilaa. Tilat rakennettiin niin, että lasin ja levennettyjen oviaukkojen avulla tiloista tehtiin enemmän yhteneväistä tilaa tai ainakin niitä voidaan niin hyödyntää. Tilojen kantavana ideana on ollut vahva langaton verkko sekä tilojen muunneltavuus. Tavoitteena oli, että minuutissa tilat on muutettavissa eri muotoon. Lisäksi yksi tila (Lento) varustettiin kiinteällä varustuksella videoneuvottelua varten. Tarkoituksena on käyttää Ahlmanilla käytössä olevaa Lync-ohjelmistoa tai muuta sopivaa ohjelmistoa. Kahdesta tilasta muodostettiin ns. dialogiluokat (Ansari ja Kasari), missä tuolit ovat ringissä ja opetus etenee keskustelemalla tiimioppimisen mallia hyödyntäen. Lisäksi kahdesta perinteisestä atk-luokasta muodostettiin yksi tila (Hautomo), missä harjoitusyrityksillä on työskentelytilat ja yksi suurempi ryhmätyöpöytä. Loppuosa tiloista muodostaa kohtaamispaikan (Tori), missä sijaitsee oppimisympäristönä kahvilatila, missä opiskelijoiden harjoitusyritykset voivat pitää kahvilaa tai voidaan suorittaa opettajan johdolla tutkinnonosaa. Marraskuun pidettiin ensimmäinen isompi tapahtuma Yritilassa; opiskelijayritykset järjestivät Joulutorin, missä asiakkaita oli noin Kaikki opiskelijayritykset, joita Ahlmanilla on 26, osallistuivat tapahtumaan. Sen lisäksi oli ulkopuolisia myyjiä sekä mm. NY-yritys Tredusta. Virtuaalina oppimisympäristönä on pyritty kehittää fyysisestä tilasta riippumatonta järjestelmää, mikä koostuu koulun verkko-oppimisalustasta (Moodle), eporfolio-ratkaisuksesta (Kyvyt.fi), videoneuvottelu/opetusmahdollisuudesta (Lync, tila + näyttö), mobiililaitteista, pc-laitteista, langattomasta internetyhteydestä, sosiaalisesta mediasta erit. blogit, Facebook, Twitter, Linkedin. Kyvyt.fi palvelu on yhdistetty Moodleen, mikä mahdollistaa opiskelijan saada mukaansa kaiken hankitun osaamisen. Kyvyt.fi palvelu jää opiskelijan käyttöön opintojen jälkeenkin. Lisäksi talossa Microsoft 365 pilvipalvelu, mikä ollaan ottamassa kaikkien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Mobiilioppimisessa olemme vielä kehityskaaren alussa ja olemme vasta hankkineet ensimmäiset koulun laitteet. Uskomme, että BYOD-ajattelu lyö läpi ja tulevaisuudessa suurimmalla osalla opiskelijoista on omat laitteet. Yrittäjyyskasvatuksessa uskomme tekemällä oppimiseen eli harjoitusyritysten ja osuuskunnan sisällä. Harjoitusyritykset toimivat Ny-formaatilla, Tänä lukuvuonna meillä on 25 Ny-yritystä ja viime vuonna meillä oli 15 yritystä. Hankkeen piirissä on erityisesti ollut lukiolaisten ryhmä sekä valinnaista tutkinnonosaa Yrittäjyys 10ov suorittavat. Jatkossa myös osuuskuntamme on myös yhteistyöorganisaatioiden käytössä. Lukio-yhteistyö: Steiner-lukion ja Tampereen Normaalikoulun lukion kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen myötä. Lukioryhmä on opiskellut NY Vuosi yrittäjän ohjelman mukaan valinnaisina kursseina. Lukuvuonna ohjelma sisälsi 5 kurssia ja kurssia. Lukiolaiset opiskelevat Ahlmanilla yrittäjyyden opinnot. Ryhmä muotoutui molempina vuosina pelkästään Steiner-lukion opiskelijoista. Normaalikoulu tuli täksi lukuvuodeksi mukaan, mutta vielä kukaan ei valinnut opintoja. Ensi lukuvuonna yhteistyö jatkuu kummankin lukion kanssa ja tavoittelemme yhteistyötä myös uusien lukioiden kanssa. Tavoitteena on saada ryhmästä suurempi, jotta saamme siitä kannattavamman oppilaitoksellemme. Tarkoitus on myös, että lukioyhteistyö vakiintuu. Steinerlukion kanssa ensi lukuvuosi on jo kolmas. Menestys lukio-ryhmässä oli hieno; Urho NY menestyi valtakunnallisesti ja innostumista sekä syttymistä yrittäjyyteen tapahtui.

4 Yrittäjyys 10ov: Tavoitteena on ollut luoda malli, jolla pienet koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan tutkinnon osaa yhteistyön avulla. Ahlmanilla muodostui hankkeen piirissä ryhmä, johon pyrittiin saamaan mukaan opiskelijoita myös Tampereen palvelualan oppilaitoksesta (TPA) sekä Varalasta. Se tavoite ei toteutunut. Täksi vuodeksi saimme opiskelijoita mukaan myös TPA:lta. Varala ei tullut tähänkään ryhmään mukaan. Vuoden ryhmän opetus toteutettiin lähiopiskeluna syyslukukaudella. Ryhmä perusti NY-yrityksiä ja yksi opiskelija oman toiminimen. Sen lisäksi ryhmän yhteisenä tehtävänä oli järjestää Joulutori joulukuussa Joulutori onnistui hyvin ja kävijöitä oli noin henkeä. Lukuvuonna tutkinnon osa järjestetään ns. TOY-mallilla (Työssäoppiminen omassa yrityksessä). Syyslukukaudella on valmennuskertoja 6 x 6h ja tutkinnon osan suoritus aloitettiin NY24h-leirillä. Leiristä ja valmennuksista koostuu 3ov ja loput 7ov:ta suoritetaan työssäoppimisena. Opiskelijakahvila School Cafén pitäjät suorittavat tätä tutkinnon osaa. Ahlmanin osuuskunta Verso Oskperustettiin syksyllä 2013 ja varsinainen toiminta alkaa vuoden 2014 alusta. Osuuskunta on ns. pedagoginen osuuskunta ja tarjoituksena on, että osuuskunta on yhtenä oppimisympäristönä oppilaitoksessamme. Vuoden 2014 alussa ensimmäiset kokonaiset tutkinnonalat suoritetaan osuuskunnan sisällä. Osuuskunnan tarkoituksena on omalta osaltaan mahdollistaa yksilölliset oppimispolut sekä työelämävaltaisuus. Yrittäjyysopinnoille, harjoitusyrityksille ja osuuskunnalle loimme nettisivuston, mikä julkaistaan viikolla 49. Tavoitteenamme Ahlmanilla on kehittää oppimista ja opettamista niin, että opettajasta tulee enemmänkin valmentaja ja siksi olemme aloittaneet henkilöstön Tiimimestari-koulutukset. Osana tiimioppimisen tuomista oppilaitokseen on ollut myös kahden dialogiluokan valmistuminen. Tärkeänä osana hankkeen tuloksia on ollut Ahlmanin verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen eri koulutustahojen kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. TOYhankkeen, Hope-hankkeen, LPKKY:n, Taidoston Osk:n, Saskyn, Partus Oy:n, Tiimiakatemian, Tamk/Proakatemian, Kiltakoulujen, Nappiparistohankkeen, Tampereen YES-keskuksen, Osuuskuntakeskuksen, Steiner-lukion, Normaalikoulun lukion, TPA:n, Varalan, Hub Tampereen, TAT:n, Garcon Oy:n ja Tampereen kaupungin kanssa. ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Hyödynnä oheisia avaavia kysymyksiä, kun teet arviointia dokumenttien perusteella sekä suunnitellessasi tarkentavia lisäkysymyksiä vertaiskäynnin keskusteluja ja haastatteluja varten. 5. OPPIMISYMPÄRISTÖT 5.1 Oppimisympäristöjen hyödyntäminen Arvio 1 = ei toteudu 2 = toteutuu kohtalaisesti 3 = toteutuu hyvin Kehittämistarve ja suunnitelma Kommentit, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyesti, perustuuko arvio haastatteluun vai dokumentaatioon ja mainitse mihin.

5 5.1.1 Oppimisympäristössä opiskelu mahdollistaa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien edellyttämän osaamisen saavuttamisen. Työpaikkarekisteri Toimintaohjeet Jatkossa tavoitteenamme on päästä pois yksittäisistä oppiaineista ja päästä suurempiin kokonaisuuksiin Erilaisissa oppimisympäristöissä (työpaikalla tapahtuva oppiminen/oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen/muut oppimisympäristöt) tapahtuvan oppimisen rytmitys ja aikataulutus on mielekäs. Yrittäjyyden opiskelu tukee Atto-aineiden osaamisen saavuttamista, koska yrittäjyyden opinnoissa tarvitaan niitä taitoja ja sitä osaamista, mitä atto-aineet antavat. Toimintaohjeet Tehtäväkuvaukset HOPS/ROPS Tuntisuunnitelma Atto-aineiden integrointi ammattiaineisiin on tavoitteenamme. Aina voisi olla parempi, mutta Ahlmanilla ollaan irtauduttu yksittäisten oppituntien mallista ja opiskelu tapahtuu 4, 6 tai 8 tunnin osissa. Sillä tavalla saadaan selvästi kokonaisvaltaisempaa oppimista Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen lisää opintojen valinnaisuutta. Oppimisympäristöt: Ahlmanille on rakennettu hankkeen aikana täysin uuden yrittäjyyden tilat, joiden filosofiana on muunneltavuus ja vahva langaton verkko. HOPS käytänteet Oppimisympäristöjen kehittämisellä enemmän riippumattomaksi paikasta ja ajasta on pyritty juuri opintojen valinnaisuuden Mielestäni olemme vasta alussa siinä, miten voisimme hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä voidaksemme tehdä mahdolliseksi yksilöllisten oppimispolkujen luomisen. Erilaisilla tekniikan mahdollistavilla etäopiskelumahdollisuuksilla voisimme irroittaa opiskelun paikasta ja ajasta riipumattomaksi.

6 Tablettitekniikan, tietoverkon hyödyntämisen ja omien laitteiden hyödyntämisen (BYOD) mahdollisuudet ovat vasta alussa Oppimisympäristö mahdollistaa elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymisen Hankitut laitteet on kilpailutettu kilpailulainsäädännön mukaisesti huomioiden käyttötarkoitus Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön on tarjolla teknistä tukea Oppimisympäristöjä kehittäessä ja käyttöönotettaessa huomioidaan niiden käytettävyys Laitteistojen ja ohjelmistojen päivityksistä huolehditaan Laitteiden käytön vastuusta ja oikeuksista on selkeät sopimukset/käytänteet. 5.2 Yrittäjyys ja NY-toiminta HOPS käytänteet Toimintaohjeet Henkilöstön kehittämissuunnitelma Tehtäväkuvaukset Toimintaohjeet Laitteista ja ohjelmistoista huolehtii Itasiantuntijamme Petteri Kauranen. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Miten oppimisympäristöt valitaan? Kuka? Miten? Laitteistoista ja ohjelmistoista vastaa itasiantuntija Petteri Kauranen. Mihin kirjataan? Miten sovitaan? Korvausvelvollisuus? Tavoitteena oppimisen irroittamisen yksittäisistä oppitunneista ja oppiaineista kokonaisvaltaisemmaksi oppimiseksi prosessien ja projektien kautta. Tarkoituksenamme on luoda kollegavalmentajamalli, minkä avulla tukisimme toisiamme arjessa. Tällä hetkellä Harri Paltila toimii Moodlen kollegavalmentajana ja hänen on tarkoituksena olla yksi mobiilioppimisen ja mahdollisesti somen kollegavalmentaja. Kyvyt.fi palvelun jalkauttamisesta ja kollegavalmennuksesta on vastannut ATKopettaja Jari Kaaja. Pysimme laajentamaan käytäntöä. Tulevaisuuden haasteet vaativat toimenpiteitä. It-asiantuntijan rooli muuttuu tekniikan muuttuessa. Tärkeää on myös pedagoginen ohjaus/kollegavalmennus. Tähän tulee kehittää selkeä malli.

7 5.2.1 Yrittäjyyteen liittyvät tutkinnon perusteiden sisältöjen opiskelun toteutustavat on esitetty opetussuunnitelmassa. ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Hyödynnä oheisia avaavia kysymyksiä, kun teet arviointia dokumenttien perusteella sekä suunnitellessasi tarkentavia lisäkysymyksiä vertaiskäynnin keskusteluja ja haastatteluja varten Oppilaitoksessa on osuuskuntia. Ahlmanille on perustettu syksyllä osuuskunta Verso Osk ja rekisteröinti on tehty. Osuuskunta aloittaa varsinaisen toiminnan vuoden 2014 alusta. Osuuskunta on koko Ahlmanin koulun säätiölle tarkoitettu sekä yhteistyökumppanikouluille. Osuuskunta pitää sisällään siis kaikki Ahlmanin alat sekä myös kaiken mahdollisen laillisen liiketoiminnan. Ahlmanin koulun säätiöllä on toisen asteen koulutusta Ahlmanin ammattiopistossa sekä aikuisopetusta Ahlman-instituutissa. Lisäksi Ahlmanin koulun säätiöllä on omaa liiketoimintaa kuten majoitustoimintaa, ravintolatoimintaa, meijeri, maitotila, lihatuotantoa jne. Osuuskunta toimii yhteistyössä Ahlmanin koulun säätiön kanssa omana juridisena henkilönä. Ahlmanin koulun säätiöllä voi opiskella puutarha-alaa, eläintenhoitajaksi, kokiksi, tarjoilijaksi, matkailupalveluiden tuottajaksi, klinikkaeläinhoitajan AT, yrittäjän AT, floristin AT, eräoppaan AT, Arvio 1 = ei toteudu 2 = toteutuu kohtalaisesti 3 = toteutuu hyvin Kehittämistarve ja suunnitelma Kommentit, havainnot, puutteet, kehittämisehdotukset jne. Kirjaa myös lyhyesti, perustuuko arvio haastatteluun vai dokumentaatioon ja mainitse mihin. Verso Oskin hallituksen puheenjohtaja on toisen asteen opiskelija Tuomas Fiskaali.

8 5.2.3 Osuuskuntia ja harjoitusyrityksiä hyödynnetään opiskelussa. Tuntisuunnitelma Opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja harjoittaessaan itsenäistä yritystoimintaa Opiskelijan on mahdollista valita laajasti yrittäjyyttä osaksi tutkinnon sisältöä sekä opetusmenetelmänä. Osuuskuntaa ei vielä ole hyödynnetty opiskelussa, koska Verso Osk on vasta perustettu. Verso Osk on perustettu pedagogiseksi osuuskunnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että Ahlmanilla opiskelijat voivat suorittaa kokonaisia tutkinnon osia osuuskunnassa. Pilotteina vuoden 2014 alussa käynnistyvät tutkinnon osat: Kahvila-ja pikaruokapalvelut 10 ov ja Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen 10 ov. HOPS HOPS Opettajilla on riittävät tiedot ja taidot opettaa yrittäjyyttä. Ahlmanilla tällä hetkellä yrittäjyyttä on mahdollista opiskella riippuen tutkinnosta. Puutarha-alalla sekä eläintenhoitoalalla yrittäjyys muodostaa 10 opintoviikon kokonaisuuden, mistä suurin osa toteutetaan NY Vuosi yrittäjänä ohjelman mukaisesti. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Ahlmanilla on käynnistynyt neljän opettajan osalta projektipäällikkö mukaan lukien Tiimimestariopinnot, missä yrittäjyys on oleellisen sisältönä. Sen lisäksi apulaisrehtorimme on mukana Pyrimme koko oppilaitoksen läpäisevään tiimioppimisen sekä samalla yrittäjyyden valmentajuuden kehittämiseen. Yrittäjyys kuuluu kaikille opettajille ja henkilökunnan jäsenelle, ei vain yrittäjyyden opettajalle.

9 koulutuksessa. Tammikuussa kolme muuta opettajaa aloittavat opinnot Oppilaitoksessa on yrityshautomo. Yrityshautomoa ei Ahlmanilla ole. Osuuskunnan toiminta voi pitää tulevaisuudessa myös sen laatuisia piirteitä Opiskelijoille on tarjolla tukea oman yrityksen perustamiseen. Millaista tukea? Kuka tuen antamisesta vastaa? Vertaiskehittämispäivän jälkeen Suunnitelma Mitä toiminnassa halutaan muuttaa? Mitä muutoksilla tavoitellaan? Mitä ovat haluttujen muutosten taloudellisesti reunaehdot? Mitä ovat haluttujen muutosten rakenteelliset muutostarpeet? Millä aikataululla muutokset aiotaan tehdä? Miten koulutusorganisaation johtoa tiedotetaan muutostarpeista? Miten koulutusorganisaation johtoa tiedotetaan toimintamallista ja sen eduista? Mitä muutos vaatii pedagogiselta johtamiselta? Kuka vastaa muutosten läpiviennistä? Kuka vastaa uuden toimintamallin johtamisesta? Tuleeko koulutuksen järjestäjän strategiaan kirjata jotakin tavoitteista? Millä kehittämistoimilla/hankkeilla muutoksen suunnitellaan läpivietäväksi?

10 Kriteerien työstössä hyödynnettyjä aineistoja: Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (2008) Laajennetun työssäoppimisen arvioinnissa käytettävä vertaisarviointi kriteeristö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit (ammatillinen koulutus) OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Eco-One Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteeristö ammatilliseen peruskoulutukseen Vertaisarvionnin opas. Kansalliset arviointialueet ja kriteerit oppisopimuskoulutukseen Vertaisarvioinnin toteuttamisesta ja koordinoinnista lisää:

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu)

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) PILVIPAJA YRITILA Rakensimme uudet yrittäjyyden oppimistilat Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) Tilan on tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Työelämälähtöisillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia ammatillisen kasvun ympäristöjä, joissa opiskelija

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila harri.paltila@ahlman.fi, Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

LIITE 1: ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄVÄÄN ARVIOINTIIN

LIITE 1: ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄVÄÄN ARVIOINTIIN LIITE 1: ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄVÄÄN ARVIOINTIIN Huom.! Kriteeristöä voidaan käyttää monin eri tavoin arvioinnin tavoitteen ja tilaajan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Sedu: autoala, elintarvikeala, sosiaali- ja terveysala, matkailuala,liikeala, puuala Työssäoppimisen mielekäs laajentaminen ja sen monipuolisempi hyödyntäminen Opiskelijan yksilöllisten mahdollisuuksien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Vertaisarviointi pedagogisten innovaatioiden tunnistamisen, kehittämisen ja levittämisen välineenä

Vertaisarviointi pedagogisten innovaatioiden tunnistamisen, kehittämisen ja levittämisen välineenä Vertaisarviointi pedagogisten innovaatioiden tunnistamisen, kehittämisen ja levittämisen välineenä Aalloilla ammatillista vetovoimaa, vaikuttavuutta ja verkostoja Nina Eskola, projektipäällikkö, Pirkanmaan

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINNIN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN, ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN

ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINNIN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN, ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki hanke ARVIOINTIKRITEERISTÖ VERTAISARVIOINTIIN 1 ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINNIN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta

Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta Uudistettujen ammatillisen koulutuksen perusteiden toimeenpanon seuranta Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuspäivä 20.3.2013 yli-insinööri Kati Lounema Esityksen sisältö Perusteiden toimeenpanon

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINNIN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN, ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN

ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINNIN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN, ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki hanke ARVIOINTIKRITEERISTÖ VERTAISARVIOINTIIN 1 Laatijat: Maija-Kaisa Saaristo (Vaasa) ja Jarmo Seikkula (Kokkola) ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 5.11.2015 Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, 1 2 ORIVEDEN OPISTOYKSIKKÖ Koulutie 5 35300 Orivesi TAMPEREEN YKSIKKÖ Hallilantie 24 33820

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Työelämälähtöisillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia ammatillisen kasvun ympäristöjä, joissa opiskelija

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen vertaisarviointi ja kehittäminen Erja Kotimäki Oulun ammattikorkeakoulu Oy Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Työn opinnollistamisen vertaisarviointi ja kehittäminen Erja Kotimäki Oulun ammattikorkeakoulu Oy Ammatillinen opettajakorkeakoulu Työn opinnollistamisen vertaisarviointi ja kehittäminen Erja Kotimäki Oulun ammattikorkeakoulu Oy Ammatillinen 1 Etunimi Sukunimi Vertaisarvioinnin määrittelyä Vertaisarviointi on ulkoista kriteeriperusteista

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Helsinki Congress Paasitorni ke 15.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työpajapäivät Rokualla

Työpajapäivät Rokualla Työpajapäivät Rokualla 14.-15.11.2017 Kohti uutta ammatillista koulutusta Kati Pääkkönen Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 Miten tähän on tultu? Mitä amisreformi tarkoittaa? Miten se näkyy meidän kaikkien

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot