PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA"

Transkriptio

1 PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä pilvipalveluista Casepankin perustaminen Yleistä case-pankista Casen rakenne Case-pankin toiminnot Case pankin toteutusvaihtoehtoja Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) SharePoint palvelu EduCloud Websivu pilvipalvelusta Blogialusta (Wordpress) Case kansainvälisesti Loppupäätelmä

3 1 JOHDANTO Aiemmin toteutetussa BornToBusiness hankkeessa (opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva hanke) on todettu valtakunnallisen yhteistyön kehittymättömyys liiketoiminnallisten casejen rakentamisessa. Jokainen tekee omat casensa opetukseen itse, ja koska casen rakentaminen on työlästä ja aikaa vaativaa, kynnys sen jakamiseen muualle on korkea. Opetukseen suoraan soveltuvia riittävän monialaisia caseja ei tahdo löytyä. Ammattikorkeakouluissa on siirrytty projektimuotoiseen opetukseen ja lähemmäs yrityselämää. Casejen avulla simuloidaan yritystoimintaa eri aloilla. Yrityselämä muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja opetuksen tulee vastata tähän haasteeseen, joten case-opetuksen tulee myös siirtyä kansainvälisemmäksi. Case-pankin rakentaminen erilliseen tietokantaan on tähän saakka ollut kallista, mutta pilvipalveluja hyödyntämällä voitaisiin saada joustava ratkaisu casepankin rakentamiseen. Koska Casen kirjoittaminen vaatii paljon aikaa ja on aikaa vievää, casejen käyttö opetuksessa ei ole kovinkaan yleistä tekniikan alalla. Ulkomaalaisten case materiaalien ostoa harkitaan tarkkaan, koska ne eivät välttämättä suoraan toimi suomalaisessa ympäristössä. Materiaaleille joutuu mahdollisesti tekemään lokalisointia ennen käyttöä. Ammattikorkea-asteen yhteinen case pankki toisi helpotusta case materiaalien hankintaan. Selvitys on tehty Cloud-hankkeen toimesta Oamkissa vuoden aikana ja tavoitteena oli selvittää case -pankin rakentamiseen liittyvät tekniset, taloudelliset ja osaamisvaatimukset, joita case -pankin perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää. Case-pankin päätarkoitus on olla valtakunnallinen, ammattikorkeakoulujen yhteinen materiaalivaranto, josta case opetusmenetelmää käyttävät opettajat voivat hakea materiaalia opetukseensa. 2

4 2 YLEISTÄ PILVIPALVELUISTA Jo 1980-luvulla kuvattiin asiakkaan ja puhelinoperaattorin välistä yhteyttä pilvisymbolilla. Myöhemmin pilvisymbolilla on alettu kuvaamaan Internettiä. Pilvipalveluilla tarkoitetaankin yksinkertaisimmillaan sitä, että käyttäjän tiedostot ja käytettävät ohjelmat sijaitsevat jonkun ulkopuolisen tahon omistamilla palvelimilla, ja niitä käytetään Internet-selaimen avulla. Pilvipalveluja voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joustavasti eivätkä käytön aloituskustannukset ole suuret. Tyypillistä pilvipalveluille on se, että palvelusta maksetaan vain käytön mukaan ja palvelua voidaan helposti laajentaa eli skaalata. Pilvipalvelut luokitellaan kolmeen päätyyppiin teknisen toteutustavan perusteella. Toteutustapa kertoo, minkälaisia tietojenkäsittelytehtäviä pilvipalvelusta saadaan ja miten kyseessä olevaan koneistoon liitytään. Yleisimmät luokittelut ovat IaaS (nfrastucture as a service), SaaS, (Software as a service) ja PaaS, (Platform as a service). IaaS tarkoittaa palvelinten tai virtuaalipalvelimien ostamista palveluna, joihin tilaaja sitten asentaa tarvitsemansa ohjelmistot. SaaS taas tarkoittaa ohjelmiston kuten esimerkiksi laskutusohjelmiston ostamista palveluna, tällöin ohjelmistoa ei asenneta käyttäjien koneille vaan he käyttävät verkkoselaimen kautta palveluntarjoajan tarjoamaan palvelua. Platform as a service tarkoittaa ohjelmistoalustan käyttöoikeuden ostamista, asiakas käyttää PaaS pilvikoneiston kapasiteettia ja työkaluja API (Application Programming Interface) ohjelmointirajapinnan välityksellä ja tekee tai teettää tarvittavat sovellukset. Sovellus voi olla julkaisujärjestelmä kuten Wordpress tai ohjelmointialustan tarjoava palvelu kuten Heroku, tai vaikka Google AppEngine, jonne tilaaja voi luoda ohjelmoimalla oman palvelunsa. 3

5 Tärkeimpiä eroja perinteiseen palvelinpohjaiseen ratkaisuun on palvelimien sijainti ja ylläpitovastuu. Tilaaja voi keskittyä oman palvelunsa kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja matalamman tason asiat kuten sähköt ja rikkoutuneet laitteet jäävät muiden huoleksi. Usein tärkeimpänä etuna ja pilvipalvelun eräänlaisena määritelmänä pidetään joustavaa laskentatehon lisäämistä kuorman lisääntyessä. Palveluntarjoaja mahdollistaa uusien palvelimien automaattisen lisäämisen. Toinen merkittävä etu on että palveluntarjoaja voi hoitaa palvelimien ylläpitämisen eli huolehtii rikkinäisten osien korjaamisesta, sähkön ja jäähdytyksen toiminnasta ja palvelimen tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista. Mikäli käytetään Platform as a Service - palvelun tarjoajaa, se huolehtii myös alustan kuten Wordpressin päivittämisestä ja turvallisuudesta. Tilaaja voi tällöin keskittyä vain sisällöstä huolehtimiseen. Palvelun ja sopimustyypin valintaan vaikuttavat tarpeet ja arvioitu käyttö. Palvelujentuottajat tarjoavat kiinteitä kuukausihintoja ennalta määrätylle käytölle tai vaihtuvahintaisia sopimuksia joissa laskutetaan palvelinten kuormitusajan mukaan. Hinnoittelussa esiintyviä termejä ovat suoritusydinten määrä tai laskentateho yleisemmin, muistinmäärä palvelimissa, tarvittava liikennemäärä eli kaistanleveys ja tallennustila tietokannassa tai muussa tallennuspalvelussa. 4

6 3 CASEPANKIN PERUSTAMINEN Case-pankin perustamiseen liittyvät tekniset asiat eivät ole kovin yksinkertaisia. Markkinoilla on useita pilvipalveluihin perustuvia palveluntarjoajia, ja niistä sopivan valitsemien on työlästä. Case-pankkiin liittyvistä tarpeista on pidetty useita projektihenkilöstön palavereja, missä sopivan case-pankki ratkaisun löytymisen selvitystyötä on tehty. 3.1 Yleistä case-pankista Case pankin pääasiallinen tarkoitus on jakaa opetusmateriaalia eri ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien kesken. Case pankista ei ole tarkoitus tehdä kaikille avointa ympäristöä, vaan sen pitää sisältää käyttäjätunnistus. Sen avulla case-pankkiin tallennetut caset ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, joilla on oikeus käyttää case-pankin materiaalivarantoa. Tällä tavalla parannetaan tietoturvaa sekä aineiston hallittavuutta. Suomen ammattikorkeakoulujen piirissä käyttäjiä voisi olla korkeintaan muutamia satoja. Kansainvälisesti ehkä joitain tuhansia voitaisiin saavuttaa vuosien päästä. Molemmat määrät ovat vielä melko pieniä verkkopalvelun kannalta. Lisäksi kyseessä on olemassa olevien dokumenttien selailuun, lataamiseen ja lisäämiseen perustuva palvelu, mikä tarkoittaa että laskentatehoa ei tarvita paljon, koska tiedostoja ei muokata palvelussa tai luoda käyttäjän pyyntöjen perusteella. Opetusmateriaali case-opetukseen tyypillisesti sisältää tekstidokumentin. Lisäksi mukana voi olla taulukoita, videotiedostoja, kuvia, äänitiedostoja tai muita tiedostoja. Opettajalla on näiden mahdollisten tiedostojen lisäksi vielä tekstimuotoinen opettajan ohje (teachers note), joka helpottaa työskentelyä silloin, kun on kyse jonkun toisen henkilön laatimasta casesta. Verkkopalvelun tuleekin mahdollistaa erityyppisen tiedon tallentaminen. 5

7 Case-pankki voidaan toteuttaa julkiseen, kaupallisesti tarjottavan pilvialustan päälle. Koska perustamisvaiheessa ei osata arvioida case-pankin käyttökuormaa tarkasti, pilvipalvelun tarjoajan tehtäväksi jää skaalata palvelu kuormanmukaisesti. Varmuuskopioinnin ja ympäristön tekniset ratkaisut (esim. tietoturvallisuuden, palvelun saatavuuden (SLA)) hoitaa myös pilvipalvelun tarjoaja. Palveluun pitää pystyä sisällyttämään myös eritasoisia käyttäjärooleja ja käyttäjien tunnistaminen Casen rakenne Case-pankkiin tallennettavien casejen perusrakenne voisi olla seuraavaa: - casen nimi, - lyhyt kuvaus casesta - avainsanoja, joiden avulla voidaan casea hakea - kuvaavia tietoja aiheesta o kenelle tarkoitettu o vaikeustaso o kesto - liitetiedostot, esim. opettajan ohje, mahdolliset multimediatiedostot ym Case-pankin toiminnot Case- pankin toiminnallisuuksien suunnittelussa tulee olla mukana henkilöitä, jotka tietävät casen rakenteen, jotta case-pankkiin saadaan oikeanlaiset toiminnot mukaan. Madollisuus toiminnallisuuden laajennettavuuteen on myös huomioitava. 6

8 Case-pankissa tulisi olla ainakin seuraavat toiminnot: Casejen selaaminen ja etsiminen erilaisilla hakuehdoilla Casen tietojen lataaminen Casen lisääminen ja muuttaminen Casen kommentointi Käyttäjien luominen ja oikeuksien muuttaminen Käyttäjien sisään kirjautuminen (mielellään organisaatioidensa omilla tunnuksilla) Teknisesti tämä voidaan tehdä esimerkiksi HAKA-luottamusverkkojärjestelmän kautta (https://confluence.csc.fi/display/haka/luottamusverkko)) Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä perustuu korkeakoulujen muodostamaan luottamusverkostoon (engl. federation, circle of trust). Haka-luottamusverkostoon liitytään allekirjoittamalla palvelusopimus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. CSC on luottamusverkoston operaattori. Luottamusverkoston jäseneksi voivat liittyä yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat, tutkimuslaitokset ja näiden toimintaa tukevat organisaatiot. Kumppaniksi voivat liittyä myös luottamusverkoston jäsenille palveluja tarjoavat organisaatiot. Haka-luottamusverkosto on solminut yhteistyösopimuksen muiden pohjoismaiden korkeakoulujen luottamusverkostojen kanssa, jotta myötä myös muiden pohjoismaiden palvelut avautuisivat Hakan kautta. Case-pankkiin tallentavien opettajien käytössä voisi olla yhteisiä toimintoja esimerkiksi oikoluku, kielivalinnat, mahdollinen yhteinen dokumenttipohja. Case-pankin käyttäjäseurantaan ja muuhun tilastointiin olisi myös hyvä saada toimintoja. Kun pankki on käytössä, halutaan sen käytöstä seurantatietoja, joten erilaiset käyttäjätapahtumiin liittyvät ominaisuudet tulisi sisällyttää pankkiin. Esimerkiksi käyttäjämäärien kerääminen, case materiaalien latausten laskeminen olisivat tarpeellisia ominaisuuksia. 7

9 3.2 Case pankin toteutusvaihtoehtoja Palvelun toteuttamiselle on lukuisia vaihtoehtoja jaetusta verkkolevystä räätälöityyn verkkosivustoon saakka. Valinta tuleekin tehdä enemmän toteuttajien ja ylläpitäjien osaamisen tai mieltymysten mukaan kuin alustojen ominaisuuksien, koska kaikilla varmasti voi toteuttaa palvelun. Palvelun voi laittaa periaatteessa mihin vain pilvipalveluun. Tallennustila-, laskentateho- ja kaistavaatimukset ovat niin pieniä että kulut jäävät muutamiin kymppeihin per kuukausi. Palvelua ylläpitävän henkilön kustannukset ovat paljon suuremmat Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) Case materiaalin jaon voisi helpoimmin ja edullisimmin toteuttaa pilvessä sijaitsevan jaetun verkkolevyn, esimerkiksi Dropbox-palvelun avulla. Pilvessä sijaitseva verkkolevy ei kuitenkaan tarjoa muuta kuin paikan, mistä käyttäjä voi ladata materiaalin. Verkkolevyä käytettäessä ei saada riittävästi sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla voitaisiin casesta kerätä hyödyllistä lisätietoa tai suorittaa yksityiskohtaisia hakuja. Materiaalin tallennettaessa on hyvä kirjata tietoa casesta, sen sisällöstä, kestosta, vaikeustasosta tai mille vuosikurssille se on tarkoitettu. Niiden tietojen perusteella opettajat voisivat etsiä sopivia caseja omaan opetukseensa. Pilvessä olevia verkkolevyjä saa käyttöön maksutta, kunhan vaan rekisteröityy palveluun. Hyödyt: helppo toteuttaa, jos jaetaan pelkästään caseja Haitat: ei voi rakentaa varsinaista käyttöliittymää case-pankille hakutoiminnot 8

10 3.2.2 SharePoint palvelu Hankkeen aikana toteutettiin verkkopalvelun prototyyppi Oamkin SharePoint - ympäristössä. Prototyypillä esiteltiin case -tietokanta ja casen esittelyssä tarvittavat tietokentät. Samalla pyydettiin palautetta opettajilta. Palautteen perusteella todettiin että SharePointin vakio käyttöliittymä ei ole tässä tapauksessa riittävän laadukas eikä sillä voi esittää kaikkia case-pankkiin haluttuja toimintoja. Hankkeessa valmisteltu yksi case aihio on tallennettuna Oamkin Share Point ympäristössä. SharePoint-ympäristön ongelma on myös se, että käyttäjällä täytyy olla Microsoftin Live-tili, jotta SharePoint ympäristön tietoja voidaan henkilölle jakaa.. Hyödyt: helppo toteuttaa ylläpidetty voi vaatia metadatan mahdollisuus hallita metadataa hallinta ilman koodia Haitat: mukautettu, ei suunniteltu ei visuaalinen, tylsä ei riittävästi tarvittavia ominaisuuksia jatkokehittämistä varten EduCloud EduCloud-allianssi on kehittämässä EduCloud-protokollaa, joka määrittelee tavan jakaa oppimateriaalia. EduCloud Alliance standardin (ECA) myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. 9

11 Työvälineet voivat olla esimerkiksi materiaaleja, pelejä, sovelluksia tai palveluita. Opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja sovelluksia on ECA-standardin ansiosta jatkossa helpompi ottaa käyttöön eri verkko-oppimisalustoilla. EduCloud -allianssi on tekemässä kansainvälistä standardia ja esimerkkitoteutusta avoimen lähdekoodin toteutuksena. Järjestelmässä opiskelijat ja opettajat voivat kirjautua sisään omien koulujensa tunnuksilla ja saada pääsyn materiaaliin joka heille on tarkoitettu. Oppimateriaali voi olla ilmaista tai maksullista. Suositellaan, että Oamk liittyy EduCloud Allianssiin ja harkitaan case-pankin rakentamista kehitteillä olevaa EduCloud-standardia hyödyntäen. Silloin toimittaisiin osana Educloud Allianssia. EduCloud protokolla protokolla mahdollistaa erivalmistajien oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin jakelijoiden yhteensopivuuden. Educloud-protokollan kansainvälistyessä case-pankilla on mahdollista päästä sitä kautta myös kansainvälisille markkinoille. Samalla Oamk tulisi olemaan ensimmäinen korkeakoulutason materiaalia tuottava amk EduCloudissa Websivu pilvipalvelusta Esimerkiksi Microsoft Azure tarjoaa Websites palvelun, joka on tarkoitettu Web-sivustojen pyörittämiseen. Hyödyt: oma design helppo toteuttaa Haitat: hallinta vaikeaa ylläpito ja päivitykset itse levytila vaikuttaa hintaan Hinnoitteluesimerkki 10

12 Azure web service -1 site / 7.21e/month -bandwidth 65GB 5.27e/ month Blogialusta (Wordpress) Julkaisujärjestelmä kuten Wordpress, joka on rakennettu blogien ylläpitoa varten, antaa paljon valmiiksi rakennettuja ominaisuuksia käyttäjienhallintaan, postausten (casejen) kommentointiin ja hakemiseen tagien perusteella. Käyttöliittymän voi rakentaa itse, mutta on varmasti tehokkaampaa ottaa joku valmis ja muokata siitä sopiva. 11

13 4 CASE KANSAINVÄLISESTI Koska EduCloudin kansainvälistyminen etenee asteittain ja korkeakoulujen tavoittelemaa sisältöä on vielä vähän, on hyvä kansainvälisyyden kehittämiseksi osallistua mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Oxfordin kaltaisiin case kirjoittamisen yhteisöihin. EduCloud: https://portal.educloudalliance.org/ Case Centre: Hankkeen aikana projektissa käytiin Case Centren koulutus Oxfordissa. Case Centren koulutuksessa käytiin läpi keskeisiä casen rakentamiseen ja kirjoittamiseen liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi casen tarkoitus, laajuus (case study = useita, jopa kymmeniä sivuja. tavanomainen case= muutama sivu taustatiedoksi ja ongelma ratkaistavaksi tietyn oppiaineen näkökulmasta): lisäksi asianmukaisesti valmistettuun caseen sisältyy Opettajan ohje, jonka avulla case opetetaan. Jos casea käytetään erilaisille yleisöille, on jokaiselle yleisötyypille hyvä tehdä oma opettajan ohje. Case voi perustua kirjoittajan omiin kokemuksiin, yrityksestä saatuihin faktatietoihin tai vaikka haastatteluihin, joita organisaatiossa on tehty. Kansainvälisen casen rakentamisessa on huomioitava kielen lisäksi myös asiaan liittyvät kulttuuriset seikat. Lisäksi kisa julkaistavaksi pääsemiseen on kansainvälisissä Case pankeissa kova; suomalaisia Caseja liittyy lähinnä suurten kansainvälistä toimintaa tehneisiin yrityksiin kuten Nokia, Kone ja Rovio Entertainment. Tyypillisesti Casepankkien caset ovat maksullisia, mutta esim. CaseCentre tarjoaa myös ilmaisia caseja rekisteröityneiden asiakkaiden käyttöön. Muita tunnettuja case kirjoittamisen keskuksia ovat esim.: Asia Business Case: Case pankki Harvard: https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/home 12

14 5 LOPPUPÄÄTELMÄ Projektissa olleet asiantuntijat jatkavat case opetuksen käyttöä tunneillansa. Oamkin SharePoint alustalle perustettu case-pankki otetaan käyttöön ja alustalle tallennettuja caseja voivat käyttöoikeuden saaneet opettajat hyödyntää opetuksessaan. Selvitysprojektin aikana tuotetut case-aihiot ovat kaikkien saatavilla. Hyvänä käytäntönä on ollut yhteistyö eri ammattikorkeakoulujen kesken, jolloin case-opetusta koskevat tarpeet ovat tulleet hyvin esille. Toisissa ammattikorkeakouluissa ollaan hyvin alkuvaiheessa case-opetuksen käytössä ja siitä syystä aiheeseen liittyvää koulutusta tarvittaisiin enemmän. Osalla ammattikorkeakouluista on jo paljon kokemusta case-opetuksesta jopa kansainvälisellä tasolla. Pidemmällä olevat korkeakoulut voisivat innostaa vähemmän case-opetusta käyttäviä korkeakouluja mukaan casejen kehittämiseen. Tällä hetkellä näyttää, että case-opetuksen kehittäminen tekniikan aloilla on yksittäisten henkilöiden kiinnostuksen varassa eikä tietoa siitä ole laajasti esillä. Perinteisesti case-opetusta onkin hyödynnetty sote- ja liiketoiminta-aloilla. On suositeltavaa, että ammattikorkeakoulut tekevät yhdessä kansainvälisiä caseja, jolloin suomalaisten tekemien casejen taso paranisi ja mahdollisuudet kansainvälisiin julkaisuihin paranevat. Tämä parantaa ja ylläpitää suomalaisen korkeakoulutuksen mainetta maailmalla sekä lisää kansallista yhteistyötä. Selvityksen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa omaa case-materiaalin jakamisalustaa vaan suositellaan EduCloud Allianssin tarjoamaa mahdollisuutta case-pankin perustamiseen. Pilvipalvelualustoja on tällä hetkellä paljon käytössä, joten on kustannustehokkaampaa käyttää jo olemassa olevaa alustaa kuin rakentaa alusta asti oma. Kansainvälisen yhteistyön pa- 13

15 rantamiseksi esitetään myös liittymistä jäseneksi Case Centreen. Tällä parannetaan Oamkin mahdollisuuksia päästä mukaan kansainväliseen caseopetukseeen. 14

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Jarno Kuusela Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2012 43 sivua Esko Vainikka

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 3 3. Julkaisujärjestelmä... 4 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 3.2. Julkaisujärjestelmän tekninen toiminta ja vaatimukset... 6 4. Katsaus Drupal-julkaisujärjestelmään...

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI

Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka, Imatra Tietotekniikan koulutusohjelma Liiketoiminnan tietojärjestelmät Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Henrik Myller

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT T E K I J Ä / T : Jani Antikainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Logistiikan tietojärjestelmät 2010 Mikko Virta SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä PK-yrityksille Case: Innotele Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA

Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA Päivi Husu VERKKOSISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PALVELUNA PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Husu, Päivi Verkkosisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot