PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA"

Transkriptio

1 PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä pilvipalveluista Casepankin perustaminen Yleistä case-pankista Casen rakenne Case-pankin toiminnot Case pankin toteutusvaihtoehtoja Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) SharePoint palvelu EduCloud Websivu pilvipalvelusta Blogialusta (Wordpress) Case kansainvälisesti Loppupäätelmä

3 1 JOHDANTO Aiemmin toteutetussa BornToBusiness hankkeessa (opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva hanke) on todettu valtakunnallisen yhteistyön kehittymättömyys liiketoiminnallisten casejen rakentamisessa. Jokainen tekee omat casensa opetukseen itse, ja koska casen rakentaminen on työlästä ja aikaa vaativaa, kynnys sen jakamiseen muualle on korkea. Opetukseen suoraan soveltuvia riittävän monialaisia caseja ei tahdo löytyä. Ammattikorkeakouluissa on siirrytty projektimuotoiseen opetukseen ja lähemmäs yrityselämää. Casejen avulla simuloidaan yritystoimintaa eri aloilla. Yrityselämä muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja opetuksen tulee vastata tähän haasteeseen, joten case-opetuksen tulee myös siirtyä kansainvälisemmäksi. Case-pankin rakentaminen erilliseen tietokantaan on tähän saakka ollut kallista, mutta pilvipalveluja hyödyntämällä voitaisiin saada joustava ratkaisu casepankin rakentamiseen. Koska Casen kirjoittaminen vaatii paljon aikaa ja on aikaa vievää, casejen käyttö opetuksessa ei ole kovinkaan yleistä tekniikan alalla. Ulkomaalaisten case materiaalien ostoa harkitaan tarkkaan, koska ne eivät välttämättä suoraan toimi suomalaisessa ympäristössä. Materiaaleille joutuu mahdollisesti tekemään lokalisointia ennen käyttöä. Ammattikorkea-asteen yhteinen case pankki toisi helpotusta case materiaalien hankintaan. Selvitys on tehty Cloud-hankkeen toimesta Oamkissa vuoden aikana ja tavoitteena oli selvittää case -pankin rakentamiseen liittyvät tekniset, taloudelliset ja osaamisvaatimukset, joita case -pankin perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää. Case-pankin päätarkoitus on olla valtakunnallinen, ammattikorkeakoulujen yhteinen materiaalivaranto, josta case opetusmenetelmää käyttävät opettajat voivat hakea materiaalia opetukseensa. 2

4 2 YLEISTÄ PILVIPALVELUISTA Jo 1980-luvulla kuvattiin asiakkaan ja puhelinoperaattorin välistä yhteyttä pilvisymbolilla. Myöhemmin pilvisymbolilla on alettu kuvaamaan Internettiä. Pilvipalveluilla tarkoitetaankin yksinkertaisimmillaan sitä, että käyttäjän tiedostot ja käytettävät ohjelmat sijaitsevat jonkun ulkopuolisen tahon omistamilla palvelimilla, ja niitä käytetään Internet-selaimen avulla. Pilvipalveluja voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joustavasti eivätkä käytön aloituskustannukset ole suuret. Tyypillistä pilvipalveluille on se, että palvelusta maksetaan vain käytön mukaan ja palvelua voidaan helposti laajentaa eli skaalata. Pilvipalvelut luokitellaan kolmeen päätyyppiin teknisen toteutustavan perusteella. Toteutustapa kertoo, minkälaisia tietojenkäsittelytehtäviä pilvipalvelusta saadaan ja miten kyseessä olevaan koneistoon liitytään. Yleisimmät luokittelut ovat IaaS (nfrastucture as a service), SaaS, (Software as a service) ja PaaS, (Platform as a service). IaaS tarkoittaa palvelinten tai virtuaalipalvelimien ostamista palveluna, joihin tilaaja sitten asentaa tarvitsemansa ohjelmistot. SaaS taas tarkoittaa ohjelmiston kuten esimerkiksi laskutusohjelmiston ostamista palveluna, tällöin ohjelmistoa ei asenneta käyttäjien koneille vaan he käyttävät verkkoselaimen kautta palveluntarjoajan tarjoamaan palvelua. Platform as a service tarkoittaa ohjelmistoalustan käyttöoikeuden ostamista, asiakas käyttää PaaS pilvikoneiston kapasiteettia ja työkaluja API (Application Programming Interface) ohjelmointirajapinnan välityksellä ja tekee tai teettää tarvittavat sovellukset. Sovellus voi olla julkaisujärjestelmä kuten Wordpress tai ohjelmointialustan tarjoava palvelu kuten Heroku, tai vaikka Google AppEngine, jonne tilaaja voi luoda ohjelmoimalla oman palvelunsa. 3

5 Tärkeimpiä eroja perinteiseen palvelinpohjaiseen ratkaisuun on palvelimien sijainti ja ylläpitovastuu. Tilaaja voi keskittyä oman palvelunsa kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja matalamman tason asiat kuten sähköt ja rikkoutuneet laitteet jäävät muiden huoleksi. Usein tärkeimpänä etuna ja pilvipalvelun eräänlaisena määritelmänä pidetään joustavaa laskentatehon lisäämistä kuorman lisääntyessä. Palveluntarjoaja mahdollistaa uusien palvelimien automaattisen lisäämisen. Toinen merkittävä etu on että palveluntarjoaja voi hoitaa palvelimien ylläpitämisen eli huolehtii rikkinäisten osien korjaamisesta, sähkön ja jäähdytyksen toiminnasta ja palvelimen tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista. Mikäli käytetään Platform as a Service - palvelun tarjoajaa, se huolehtii myös alustan kuten Wordpressin päivittämisestä ja turvallisuudesta. Tilaaja voi tällöin keskittyä vain sisällöstä huolehtimiseen. Palvelun ja sopimustyypin valintaan vaikuttavat tarpeet ja arvioitu käyttö. Palvelujentuottajat tarjoavat kiinteitä kuukausihintoja ennalta määrätylle käytölle tai vaihtuvahintaisia sopimuksia joissa laskutetaan palvelinten kuormitusajan mukaan. Hinnoittelussa esiintyviä termejä ovat suoritusydinten määrä tai laskentateho yleisemmin, muistinmäärä palvelimissa, tarvittava liikennemäärä eli kaistanleveys ja tallennustila tietokannassa tai muussa tallennuspalvelussa. 4

6 3 CASEPANKIN PERUSTAMINEN Case-pankin perustamiseen liittyvät tekniset asiat eivät ole kovin yksinkertaisia. Markkinoilla on useita pilvipalveluihin perustuvia palveluntarjoajia, ja niistä sopivan valitsemien on työlästä. Case-pankkiin liittyvistä tarpeista on pidetty useita projektihenkilöstön palavereja, missä sopivan case-pankki ratkaisun löytymisen selvitystyötä on tehty. 3.1 Yleistä case-pankista Case pankin pääasiallinen tarkoitus on jakaa opetusmateriaalia eri ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien kesken. Case pankista ei ole tarkoitus tehdä kaikille avointa ympäristöä, vaan sen pitää sisältää käyttäjätunnistus. Sen avulla case-pankkiin tallennetut caset ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, joilla on oikeus käyttää case-pankin materiaalivarantoa. Tällä tavalla parannetaan tietoturvaa sekä aineiston hallittavuutta. Suomen ammattikorkeakoulujen piirissä käyttäjiä voisi olla korkeintaan muutamia satoja. Kansainvälisesti ehkä joitain tuhansia voitaisiin saavuttaa vuosien päästä. Molemmat määrät ovat vielä melko pieniä verkkopalvelun kannalta. Lisäksi kyseessä on olemassa olevien dokumenttien selailuun, lataamiseen ja lisäämiseen perustuva palvelu, mikä tarkoittaa että laskentatehoa ei tarvita paljon, koska tiedostoja ei muokata palvelussa tai luoda käyttäjän pyyntöjen perusteella. Opetusmateriaali case-opetukseen tyypillisesti sisältää tekstidokumentin. Lisäksi mukana voi olla taulukoita, videotiedostoja, kuvia, äänitiedostoja tai muita tiedostoja. Opettajalla on näiden mahdollisten tiedostojen lisäksi vielä tekstimuotoinen opettajan ohje (teachers note), joka helpottaa työskentelyä silloin, kun on kyse jonkun toisen henkilön laatimasta casesta. Verkkopalvelun tuleekin mahdollistaa erityyppisen tiedon tallentaminen. 5

7 Case-pankki voidaan toteuttaa julkiseen, kaupallisesti tarjottavan pilvialustan päälle. Koska perustamisvaiheessa ei osata arvioida case-pankin käyttökuormaa tarkasti, pilvipalvelun tarjoajan tehtäväksi jää skaalata palvelu kuormanmukaisesti. Varmuuskopioinnin ja ympäristön tekniset ratkaisut (esim. tietoturvallisuuden, palvelun saatavuuden (SLA)) hoitaa myös pilvipalvelun tarjoaja. Palveluun pitää pystyä sisällyttämään myös eritasoisia käyttäjärooleja ja käyttäjien tunnistaminen Casen rakenne Case-pankkiin tallennettavien casejen perusrakenne voisi olla seuraavaa: - casen nimi, - lyhyt kuvaus casesta - avainsanoja, joiden avulla voidaan casea hakea - kuvaavia tietoja aiheesta o kenelle tarkoitettu o vaikeustaso o kesto - liitetiedostot, esim. opettajan ohje, mahdolliset multimediatiedostot ym Case-pankin toiminnot Case- pankin toiminnallisuuksien suunnittelussa tulee olla mukana henkilöitä, jotka tietävät casen rakenteen, jotta case-pankkiin saadaan oikeanlaiset toiminnot mukaan. Madollisuus toiminnallisuuden laajennettavuuteen on myös huomioitava. 6

8 Case-pankissa tulisi olla ainakin seuraavat toiminnot: Casejen selaaminen ja etsiminen erilaisilla hakuehdoilla Casen tietojen lataaminen Casen lisääminen ja muuttaminen Casen kommentointi Käyttäjien luominen ja oikeuksien muuttaminen Käyttäjien sisään kirjautuminen (mielellään organisaatioidensa omilla tunnuksilla) Teknisesti tämä voidaan tehdä esimerkiksi HAKA-luottamusverkkojärjestelmän kautta (https://confluence.csc.fi/display/haka/luottamusverkko)) Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä perustuu korkeakoulujen muodostamaan luottamusverkostoon (engl. federation, circle of trust). Haka-luottamusverkostoon liitytään allekirjoittamalla palvelusopimus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. CSC on luottamusverkoston operaattori. Luottamusverkoston jäseneksi voivat liittyä yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat, tutkimuslaitokset ja näiden toimintaa tukevat organisaatiot. Kumppaniksi voivat liittyä myös luottamusverkoston jäsenille palveluja tarjoavat organisaatiot. Haka-luottamusverkosto on solminut yhteistyösopimuksen muiden pohjoismaiden korkeakoulujen luottamusverkostojen kanssa, jotta myötä myös muiden pohjoismaiden palvelut avautuisivat Hakan kautta. Case-pankkiin tallentavien opettajien käytössä voisi olla yhteisiä toimintoja esimerkiksi oikoluku, kielivalinnat, mahdollinen yhteinen dokumenttipohja. Case-pankin käyttäjäseurantaan ja muuhun tilastointiin olisi myös hyvä saada toimintoja. Kun pankki on käytössä, halutaan sen käytöstä seurantatietoja, joten erilaiset käyttäjätapahtumiin liittyvät ominaisuudet tulisi sisällyttää pankkiin. Esimerkiksi käyttäjämäärien kerääminen, case materiaalien latausten laskeminen olisivat tarpeellisia ominaisuuksia. 7

9 3.2 Case pankin toteutusvaihtoehtoja Palvelun toteuttamiselle on lukuisia vaihtoehtoja jaetusta verkkolevystä räätälöityyn verkkosivustoon saakka. Valinta tuleekin tehdä enemmän toteuttajien ja ylläpitäjien osaamisen tai mieltymysten mukaan kuin alustojen ominaisuuksien, koska kaikilla varmasti voi toteuttaa palvelun. Palvelun voi laittaa periaatteessa mihin vain pilvipalveluun. Tallennustila-, laskentateho- ja kaistavaatimukset ovat niin pieniä että kulut jäävät muutamiin kymppeihin per kuukausi. Palvelua ylläpitävän henkilön kustannukset ovat paljon suuremmat Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) Case materiaalin jaon voisi helpoimmin ja edullisimmin toteuttaa pilvessä sijaitsevan jaetun verkkolevyn, esimerkiksi Dropbox-palvelun avulla. Pilvessä sijaitseva verkkolevy ei kuitenkaan tarjoa muuta kuin paikan, mistä käyttäjä voi ladata materiaalin. Verkkolevyä käytettäessä ei saada riittävästi sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla voitaisiin casesta kerätä hyödyllistä lisätietoa tai suorittaa yksityiskohtaisia hakuja. Materiaalin tallennettaessa on hyvä kirjata tietoa casesta, sen sisällöstä, kestosta, vaikeustasosta tai mille vuosikurssille se on tarkoitettu. Niiden tietojen perusteella opettajat voisivat etsiä sopivia caseja omaan opetukseensa. Pilvessä olevia verkkolevyjä saa käyttöön maksutta, kunhan vaan rekisteröityy palveluun. Hyödyt: helppo toteuttaa, jos jaetaan pelkästään caseja Haitat: ei voi rakentaa varsinaista käyttöliittymää case-pankille hakutoiminnot 8

10 3.2.2 SharePoint palvelu Hankkeen aikana toteutettiin verkkopalvelun prototyyppi Oamkin SharePoint - ympäristössä. Prototyypillä esiteltiin case -tietokanta ja casen esittelyssä tarvittavat tietokentät. Samalla pyydettiin palautetta opettajilta. Palautteen perusteella todettiin että SharePointin vakio käyttöliittymä ei ole tässä tapauksessa riittävän laadukas eikä sillä voi esittää kaikkia case-pankkiin haluttuja toimintoja. Hankkeessa valmisteltu yksi case aihio on tallennettuna Oamkin Share Point ympäristössä. SharePoint-ympäristön ongelma on myös se, että käyttäjällä täytyy olla Microsoftin Live-tili, jotta SharePoint ympäristön tietoja voidaan henkilölle jakaa.. Hyödyt: helppo toteuttaa ylläpidetty voi vaatia metadatan mahdollisuus hallita metadataa hallinta ilman koodia Haitat: mukautettu, ei suunniteltu ei visuaalinen, tylsä ei riittävästi tarvittavia ominaisuuksia jatkokehittämistä varten EduCloud EduCloud-allianssi on kehittämässä EduCloud-protokollaa, joka määrittelee tavan jakaa oppimateriaalia. EduCloud Alliance standardin (ECA) myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. 9

11 Työvälineet voivat olla esimerkiksi materiaaleja, pelejä, sovelluksia tai palveluita. Opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja sovelluksia on ECA-standardin ansiosta jatkossa helpompi ottaa käyttöön eri verkko-oppimisalustoilla. EduCloud -allianssi on tekemässä kansainvälistä standardia ja esimerkkitoteutusta avoimen lähdekoodin toteutuksena. Järjestelmässä opiskelijat ja opettajat voivat kirjautua sisään omien koulujensa tunnuksilla ja saada pääsyn materiaaliin joka heille on tarkoitettu. Oppimateriaali voi olla ilmaista tai maksullista. Suositellaan, että Oamk liittyy EduCloud Allianssiin ja harkitaan case-pankin rakentamista kehitteillä olevaa EduCloud-standardia hyödyntäen. Silloin toimittaisiin osana Educloud Allianssia. EduCloud protokolla protokolla mahdollistaa erivalmistajien oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin jakelijoiden yhteensopivuuden. Educloud-protokollan kansainvälistyessä case-pankilla on mahdollista päästä sitä kautta myös kansainvälisille markkinoille. Samalla Oamk tulisi olemaan ensimmäinen korkeakoulutason materiaalia tuottava amk EduCloudissa Websivu pilvipalvelusta Esimerkiksi Microsoft Azure tarjoaa Websites palvelun, joka on tarkoitettu Web-sivustojen pyörittämiseen. Hyödyt: oma design helppo toteuttaa Haitat: hallinta vaikeaa ylläpito ja päivitykset itse levytila vaikuttaa hintaan Hinnoitteluesimerkki 10

12 Azure web service -1 site / 7.21e/month -bandwidth 65GB 5.27e/ month Blogialusta (Wordpress) Julkaisujärjestelmä kuten Wordpress, joka on rakennettu blogien ylläpitoa varten, antaa paljon valmiiksi rakennettuja ominaisuuksia käyttäjienhallintaan, postausten (casejen) kommentointiin ja hakemiseen tagien perusteella. Käyttöliittymän voi rakentaa itse, mutta on varmasti tehokkaampaa ottaa joku valmis ja muokata siitä sopiva. 11

13 4 CASE KANSAINVÄLISESTI Koska EduCloudin kansainvälistyminen etenee asteittain ja korkeakoulujen tavoittelemaa sisältöä on vielä vähän, on hyvä kansainvälisyyden kehittämiseksi osallistua mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Oxfordin kaltaisiin case kirjoittamisen yhteisöihin. EduCloud: https://portal.educloudalliance.org/ Case Centre: Hankkeen aikana projektissa käytiin Case Centren koulutus Oxfordissa. Case Centren koulutuksessa käytiin läpi keskeisiä casen rakentamiseen ja kirjoittamiseen liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi casen tarkoitus, laajuus (case study = useita, jopa kymmeniä sivuja. tavanomainen case= muutama sivu taustatiedoksi ja ongelma ratkaistavaksi tietyn oppiaineen näkökulmasta): lisäksi asianmukaisesti valmistettuun caseen sisältyy Opettajan ohje, jonka avulla case opetetaan. Jos casea käytetään erilaisille yleisöille, on jokaiselle yleisötyypille hyvä tehdä oma opettajan ohje. Case voi perustua kirjoittajan omiin kokemuksiin, yrityksestä saatuihin faktatietoihin tai vaikka haastatteluihin, joita organisaatiossa on tehty. Kansainvälisen casen rakentamisessa on huomioitava kielen lisäksi myös asiaan liittyvät kulttuuriset seikat. Lisäksi kisa julkaistavaksi pääsemiseen on kansainvälisissä Case pankeissa kova; suomalaisia Caseja liittyy lähinnä suurten kansainvälistä toimintaa tehneisiin yrityksiin kuten Nokia, Kone ja Rovio Entertainment. Tyypillisesti Casepankkien caset ovat maksullisia, mutta esim. CaseCentre tarjoaa myös ilmaisia caseja rekisteröityneiden asiakkaiden käyttöön. Muita tunnettuja case kirjoittamisen keskuksia ovat esim.: Asia Business Case: Case pankki Harvard: https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/home 12

14 5 LOPPUPÄÄTELMÄ Projektissa olleet asiantuntijat jatkavat case opetuksen käyttöä tunneillansa. Oamkin SharePoint alustalle perustettu case-pankki otetaan käyttöön ja alustalle tallennettuja caseja voivat käyttöoikeuden saaneet opettajat hyödyntää opetuksessaan. Selvitysprojektin aikana tuotetut case-aihiot ovat kaikkien saatavilla. Hyvänä käytäntönä on ollut yhteistyö eri ammattikorkeakoulujen kesken, jolloin case-opetusta koskevat tarpeet ovat tulleet hyvin esille. Toisissa ammattikorkeakouluissa ollaan hyvin alkuvaiheessa case-opetuksen käytössä ja siitä syystä aiheeseen liittyvää koulutusta tarvittaisiin enemmän. Osalla ammattikorkeakouluista on jo paljon kokemusta case-opetuksesta jopa kansainvälisellä tasolla. Pidemmällä olevat korkeakoulut voisivat innostaa vähemmän case-opetusta käyttäviä korkeakouluja mukaan casejen kehittämiseen. Tällä hetkellä näyttää, että case-opetuksen kehittäminen tekniikan aloilla on yksittäisten henkilöiden kiinnostuksen varassa eikä tietoa siitä ole laajasti esillä. Perinteisesti case-opetusta onkin hyödynnetty sote- ja liiketoiminta-aloilla. On suositeltavaa, että ammattikorkeakoulut tekevät yhdessä kansainvälisiä caseja, jolloin suomalaisten tekemien casejen taso paranisi ja mahdollisuudet kansainvälisiin julkaisuihin paranevat. Tämä parantaa ja ylläpitää suomalaisen korkeakoulutuksen mainetta maailmalla sekä lisää kansallista yhteistyötä. Selvityksen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa omaa case-materiaalin jakamisalustaa vaan suositellaan EduCloud Allianssin tarjoamaa mahdollisuutta case-pankin perustamiseen. Pilvipalvelualustoja on tällä hetkellä paljon käytössä, joten on kustannustehokkaampaa käyttää jo olemassa olevaa alustaa kuin rakentaa alusta asti oma. Kansainvälisen yhteistyön pa- 13

15 rantamiseksi esitetään myös liittymistä jäseneksi Case Centreen. Tällä parannetaan Oamkin mahdollisuuksia päästä mukaan kansainväliseen caseopetukseeen. 14

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan

Federoidun identiteetinhallinnan Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Haka/Virtu-käyttäjien kokoontuminen 3.2.2010 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC - Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Moderni älypuhelin. Mobiililaitteide. Testissä. Apple icloud. Tiedot talteen. voi varmuuskopioida helposti pilvipalveluihin.

Moderni älypuhelin. Mobiililaitteide. Testissä. Apple icloud. Tiedot talteen. voi varmuuskopioida helposti pilvipalveluihin. Tiedot talteen TEKSTI: OLLI VÄNSKÄ Apple icloud APPLE ICLOUDIN avulla kaikkiin ios 5 -laitteisiin voi synkronoida saman sisällön ja varmuuskopioida laitteiden tiedot. Palvelu on kiinteä osa uusia ios-laitteita.

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC Työmaajärjestelmä on uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntävä monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa työmaiden päivittäisiä toimintoja ja rutiineja. East Dataconst Oy Puh. +358

Lisätiedot

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto, Helsinki 1.2.2008 Sami Hautakangas tietojärjestelmäpäällikkö Valmistelevia vaiheita OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategia

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita)

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita) Office 365 KB 2016 Office 365 palvelut Seuraavat palvelut ovat käytössä Espoossa Onedrive for Business tallennustila ( pilvi ). Tallennustilaa on 1 teratavua. Office 365 tuotteen voi asentaa 5 omalle tietokoneelle

Lisätiedot

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Timo Seppälä Time: 3.11.2016 Place: Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi Suomalaiset yritykset ja digitalisaatio 24%- Internet of Thingskehitystrendin tärkeänä ja

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkostojen identiteetinhallinta Haka-seminaari 14.2.2013 Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähtötilanne Yliopistojen ja korkeakoulujen kesken on laajalti omaksuttu verkostomainen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc. n tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.fi Tutkijan identifiointi -kysely Webropol-kysely lähetettiin yliopistoille ja korkeakouluille kesäkuussa

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Timo Seppälä Time: 10.11.2016 Place: Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Miksi digitalisaatio herättää keskustelua juuri nyt? 40y 98% 50(0) 1T 2 Suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot