PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA"

Transkriptio

1 PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleistä pilvipalveluista Casepankin perustaminen Yleistä case-pankista Casen rakenne Case-pankin toiminnot Case pankin toteutusvaihtoehtoja Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) SharePoint palvelu EduCloud Websivu pilvipalvelusta Blogialusta (Wordpress) Case kansainvälisesti Loppupäätelmä

3 1 JOHDANTO Aiemmin toteutetussa BornToBusiness hankkeessa (opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva hanke) on todettu valtakunnallisen yhteistyön kehittymättömyys liiketoiminnallisten casejen rakentamisessa. Jokainen tekee omat casensa opetukseen itse, ja koska casen rakentaminen on työlästä ja aikaa vaativaa, kynnys sen jakamiseen muualle on korkea. Opetukseen suoraan soveltuvia riittävän monialaisia caseja ei tahdo löytyä. Ammattikorkeakouluissa on siirrytty projektimuotoiseen opetukseen ja lähemmäs yrityselämää. Casejen avulla simuloidaan yritystoimintaa eri aloilla. Yrityselämä muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja opetuksen tulee vastata tähän haasteeseen, joten case-opetuksen tulee myös siirtyä kansainvälisemmäksi. Case-pankin rakentaminen erilliseen tietokantaan on tähän saakka ollut kallista, mutta pilvipalveluja hyödyntämällä voitaisiin saada joustava ratkaisu casepankin rakentamiseen. Koska Casen kirjoittaminen vaatii paljon aikaa ja on aikaa vievää, casejen käyttö opetuksessa ei ole kovinkaan yleistä tekniikan alalla. Ulkomaalaisten case materiaalien ostoa harkitaan tarkkaan, koska ne eivät välttämättä suoraan toimi suomalaisessa ympäristössä. Materiaaleille joutuu mahdollisesti tekemään lokalisointia ennen käyttöä. Ammattikorkea-asteen yhteinen case pankki toisi helpotusta case materiaalien hankintaan. Selvitys on tehty Cloud-hankkeen toimesta Oamkissa vuoden aikana ja tavoitteena oli selvittää case -pankin rakentamiseen liittyvät tekniset, taloudelliset ja osaamisvaatimukset, joita case -pankin perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää. Case-pankin päätarkoitus on olla valtakunnallinen, ammattikorkeakoulujen yhteinen materiaalivaranto, josta case opetusmenetelmää käyttävät opettajat voivat hakea materiaalia opetukseensa. 2

4 2 YLEISTÄ PILVIPALVELUISTA Jo 1980-luvulla kuvattiin asiakkaan ja puhelinoperaattorin välistä yhteyttä pilvisymbolilla. Myöhemmin pilvisymbolilla on alettu kuvaamaan Internettiä. Pilvipalveluilla tarkoitetaankin yksinkertaisimmillaan sitä, että käyttäjän tiedostot ja käytettävät ohjelmat sijaitsevat jonkun ulkopuolisen tahon omistamilla palvelimilla, ja niitä käytetään Internet-selaimen avulla. Pilvipalveluja voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joustavasti eivätkä käytön aloituskustannukset ole suuret. Tyypillistä pilvipalveluille on se, että palvelusta maksetaan vain käytön mukaan ja palvelua voidaan helposti laajentaa eli skaalata. Pilvipalvelut luokitellaan kolmeen päätyyppiin teknisen toteutustavan perusteella. Toteutustapa kertoo, minkälaisia tietojenkäsittelytehtäviä pilvipalvelusta saadaan ja miten kyseessä olevaan koneistoon liitytään. Yleisimmät luokittelut ovat IaaS (nfrastucture as a service), SaaS, (Software as a service) ja PaaS, (Platform as a service). IaaS tarkoittaa palvelinten tai virtuaalipalvelimien ostamista palveluna, joihin tilaaja sitten asentaa tarvitsemansa ohjelmistot. SaaS taas tarkoittaa ohjelmiston kuten esimerkiksi laskutusohjelmiston ostamista palveluna, tällöin ohjelmistoa ei asenneta käyttäjien koneille vaan he käyttävät verkkoselaimen kautta palveluntarjoajan tarjoamaan palvelua. Platform as a service tarkoittaa ohjelmistoalustan käyttöoikeuden ostamista, asiakas käyttää PaaS pilvikoneiston kapasiteettia ja työkaluja API (Application Programming Interface) ohjelmointirajapinnan välityksellä ja tekee tai teettää tarvittavat sovellukset. Sovellus voi olla julkaisujärjestelmä kuten Wordpress tai ohjelmointialustan tarjoava palvelu kuten Heroku, tai vaikka Google AppEngine, jonne tilaaja voi luoda ohjelmoimalla oman palvelunsa. 3

5 Tärkeimpiä eroja perinteiseen palvelinpohjaiseen ratkaisuun on palvelimien sijainti ja ylläpitovastuu. Tilaaja voi keskittyä oman palvelunsa kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja matalamman tason asiat kuten sähköt ja rikkoutuneet laitteet jäävät muiden huoleksi. Usein tärkeimpänä etuna ja pilvipalvelun eräänlaisena määritelmänä pidetään joustavaa laskentatehon lisäämistä kuorman lisääntyessä. Palveluntarjoaja mahdollistaa uusien palvelimien automaattisen lisäämisen. Toinen merkittävä etu on että palveluntarjoaja voi hoitaa palvelimien ylläpitämisen eli huolehtii rikkinäisten osien korjaamisesta, sähkön ja jäähdytyksen toiminnasta ja palvelimen tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista. Mikäli käytetään Platform as a Service - palvelun tarjoajaa, se huolehtii myös alustan kuten Wordpressin päivittämisestä ja turvallisuudesta. Tilaaja voi tällöin keskittyä vain sisällöstä huolehtimiseen. Palvelun ja sopimustyypin valintaan vaikuttavat tarpeet ja arvioitu käyttö. Palvelujentuottajat tarjoavat kiinteitä kuukausihintoja ennalta määrätylle käytölle tai vaihtuvahintaisia sopimuksia joissa laskutetaan palvelinten kuormitusajan mukaan. Hinnoittelussa esiintyviä termejä ovat suoritusydinten määrä tai laskentateho yleisemmin, muistinmäärä palvelimissa, tarvittava liikennemäärä eli kaistanleveys ja tallennustila tietokannassa tai muussa tallennuspalvelussa. 4

6 3 CASEPANKIN PERUSTAMINEN Case-pankin perustamiseen liittyvät tekniset asiat eivät ole kovin yksinkertaisia. Markkinoilla on useita pilvipalveluihin perustuvia palveluntarjoajia, ja niistä sopivan valitsemien on työlästä. Case-pankkiin liittyvistä tarpeista on pidetty useita projektihenkilöstön palavereja, missä sopivan case-pankki ratkaisun löytymisen selvitystyötä on tehty. 3.1 Yleistä case-pankista Case pankin pääasiallinen tarkoitus on jakaa opetusmateriaalia eri ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien kesken. Case pankista ei ole tarkoitus tehdä kaikille avointa ympäristöä, vaan sen pitää sisältää käyttäjätunnistus. Sen avulla case-pankkiin tallennetut caset ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, joilla on oikeus käyttää case-pankin materiaalivarantoa. Tällä tavalla parannetaan tietoturvaa sekä aineiston hallittavuutta. Suomen ammattikorkeakoulujen piirissä käyttäjiä voisi olla korkeintaan muutamia satoja. Kansainvälisesti ehkä joitain tuhansia voitaisiin saavuttaa vuosien päästä. Molemmat määrät ovat vielä melko pieniä verkkopalvelun kannalta. Lisäksi kyseessä on olemassa olevien dokumenttien selailuun, lataamiseen ja lisäämiseen perustuva palvelu, mikä tarkoittaa että laskentatehoa ei tarvita paljon, koska tiedostoja ei muokata palvelussa tai luoda käyttäjän pyyntöjen perusteella. Opetusmateriaali case-opetukseen tyypillisesti sisältää tekstidokumentin. Lisäksi mukana voi olla taulukoita, videotiedostoja, kuvia, äänitiedostoja tai muita tiedostoja. Opettajalla on näiden mahdollisten tiedostojen lisäksi vielä tekstimuotoinen opettajan ohje (teachers note), joka helpottaa työskentelyä silloin, kun on kyse jonkun toisen henkilön laatimasta casesta. Verkkopalvelun tuleekin mahdollistaa erityyppisen tiedon tallentaminen. 5

7 Case-pankki voidaan toteuttaa julkiseen, kaupallisesti tarjottavan pilvialustan päälle. Koska perustamisvaiheessa ei osata arvioida case-pankin käyttökuormaa tarkasti, pilvipalvelun tarjoajan tehtäväksi jää skaalata palvelu kuormanmukaisesti. Varmuuskopioinnin ja ympäristön tekniset ratkaisut (esim. tietoturvallisuuden, palvelun saatavuuden (SLA)) hoitaa myös pilvipalvelun tarjoaja. Palveluun pitää pystyä sisällyttämään myös eritasoisia käyttäjärooleja ja käyttäjien tunnistaminen Casen rakenne Case-pankkiin tallennettavien casejen perusrakenne voisi olla seuraavaa: - casen nimi, - lyhyt kuvaus casesta - avainsanoja, joiden avulla voidaan casea hakea - kuvaavia tietoja aiheesta o kenelle tarkoitettu o vaikeustaso o kesto - liitetiedostot, esim. opettajan ohje, mahdolliset multimediatiedostot ym Case-pankin toiminnot Case- pankin toiminnallisuuksien suunnittelussa tulee olla mukana henkilöitä, jotka tietävät casen rakenteen, jotta case-pankkiin saadaan oikeanlaiset toiminnot mukaan. Madollisuus toiminnallisuuden laajennettavuuteen on myös huomioitava. 6

8 Case-pankissa tulisi olla ainakin seuraavat toiminnot: Casejen selaaminen ja etsiminen erilaisilla hakuehdoilla Casen tietojen lataaminen Casen lisääminen ja muuttaminen Casen kommentointi Käyttäjien luominen ja oikeuksien muuttaminen Käyttäjien sisään kirjautuminen (mielellään organisaatioidensa omilla tunnuksilla) Teknisesti tämä voidaan tehdä esimerkiksi HAKA-luottamusverkkojärjestelmän kautta (https://confluence.csc.fi/display/haka/luottamusverkko)) Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmä perustuu korkeakoulujen muodostamaan luottamusverkostoon (engl. federation, circle of trust). Haka-luottamusverkostoon liitytään allekirjoittamalla palvelusopimus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. CSC on luottamusverkoston operaattori. Luottamusverkoston jäseneksi voivat liittyä yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat, tutkimuslaitokset ja näiden toimintaa tukevat organisaatiot. Kumppaniksi voivat liittyä myös luottamusverkoston jäsenille palveluja tarjoavat organisaatiot. Haka-luottamusverkosto on solminut yhteistyösopimuksen muiden pohjoismaiden korkeakoulujen luottamusverkostojen kanssa, jotta myötä myös muiden pohjoismaiden palvelut avautuisivat Hakan kautta. Case-pankkiin tallentavien opettajien käytössä voisi olla yhteisiä toimintoja esimerkiksi oikoluku, kielivalinnat, mahdollinen yhteinen dokumenttipohja. Case-pankin käyttäjäseurantaan ja muuhun tilastointiin olisi myös hyvä saada toimintoja. Kun pankki on käytössä, halutaan sen käytöstä seurantatietoja, joten erilaiset käyttäjätapahtumiin liittyvät ominaisuudet tulisi sisällyttää pankkiin. Esimerkiksi käyttäjämäärien kerääminen, case materiaalien latausten laskeminen olisivat tarpeellisia ominaisuuksia. 7

9 3.2 Case pankin toteutusvaihtoehtoja Palvelun toteuttamiselle on lukuisia vaihtoehtoja jaetusta verkkolevystä räätälöityyn verkkosivustoon saakka. Valinta tuleekin tehdä enemmän toteuttajien ja ylläpitäjien osaamisen tai mieltymysten mukaan kuin alustojen ominaisuuksien, koska kaikilla varmasti voi toteuttaa palvelun. Palvelun voi laittaa periaatteessa mihin vain pilvipalveluun. Tallennustila-, laskentateho- ja kaistavaatimukset ovat niin pieniä että kulut jäävät muutamiin kymppeihin per kuukausi. Palvelua ylläpitävän henkilön kustannukset ovat paljon suuremmat Jaettu verkkolevy pilvessä (DropBox, OneDrive, GoogleDrive) Case materiaalin jaon voisi helpoimmin ja edullisimmin toteuttaa pilvessä sijaitsevan jaetun verkkolevyn, esimerkiksi Dropbox-palvelun avulla. Pilvessä sijaitseva verkkolevy ei kuitenkaan tarjoa muuta kuin paikan, mistä käyttäjä voi ladata materiaalin. Verkkolevyä käytettäessä ei saada riittävästi sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla voitaisiin casesta kerätä hyödyllistä lisätietoa tai suorittaa yksityiskohtaisia hakuja. Materiaalin tallennettaessa on hyvä kirjata tietoa casesta, sen sisällöstä, kestosta, vaikeustasosta tai mille vuosikurssille se on tarkoitettu. Niiden tietojen perusteella opettajat voisivat etsiä sopivia caseja omaan opetukseensa. Pilvessä olevia verkkolevyjä saa käyttöön maksutta, kunhan vaan rekisteröityy palveluun. Hyödyt: helppo toteuttaa, jos jaetaan pelkästään caseja Haitat: ei voi rakentaa varsinaista käyttöliittymää case-pankille hakutoiminnot 8

10 3.2.2 SharePoint palvelu Hankkeen aikana toteutettiin verkkopalvelun prototyyppi Oamkin SharePoint - ympäristössä. Prototyypillä esiteltiin case -tietokanta ja casen esittelyssä tarvittavat tietokentät. Samalla pyydettiin palautetta opettajilta. Palautteen perusteella todettiin että SharePointin vakio käyttöliittymä ei ole tässä tapauksessa riittävän laadukas eikä sillä voi esittää kaikkia case-pankkiin haluttuja toimintoja. Hankkeessa valmisteltu yksi case aihio on tallennettuna Oamkin Share Point ympäristössä. SharePoint-ympäristön ongelma on myös se, että käyttäjällä täytyy olla Microsoftin Live-tili, jotta SharePoint ympäristön tietoja voidaan henkilölle jakaa.. Hyödyt: helppo toteuttaa ylläpidetty voi vaatia metadatan mahdollisuus hallita metadataa hallinta ilman koodia Haitat: mukautettu, ei suunniteltu ei visuaalinen, tylsä ei riittävästi tarvittavia ominaisuuksia jatkokehittämistä varten EduCloud EduCloud-allianssi on kehittämässä EduCloud-protokollaa, joka määrittelee tavan jakaa oppimateriaalia. EduCloud Alliance standardin (ECA) myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. 9

11 Työvälineet voivat olla esimerkiksi materiaaleja, pelejä, sovelluksia tai palveluita. Opetuksessa käytettäviä ohjelmia ja sovelluksia on ECA-standardin ansiosta jatkossa helpompi ottaa käyttöön eri verkko-oppimisalustoilla. EduCloud -allianssi on tekemässä kansainvälistä standardia ja esimerkkitoteutusta avoimen lähdekoodin toteutuksena. Järjestelmässä opiskelijat ja opettajat voivat kirjautua sisään omien koulujensa tunnuksilla ja saada pääsyn materiaaliin joka heille on tarkoitettu. Oppimateriaali voi olla ilmaista tai maksullista. Suositellaan, että Oamk liittyy EduCloud Allianssiin ja harkitaan case-pankin rakentamista kehitteillä olevaa EduCloud-standardia hyödyntäen. Silloin toimittaisiin osana Educloud Allianssia. EduCloud protokolla protokolla mahdollistaa erivalmistajien oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin jakelijoiden yhteensopivuuden. Educloud-protokollan kansainvälistyessä case-pankilla on mahdollista päästä sitä kautta myös kansainvälisille markkinoille. Samalla Oamk tulisi olemaan ensimmäinen korkeakoulutason materiaalia tuottava amk EduCloudissa Websivu pilvipalvelusta Esimerkiksi Microsoft Azure tarjoaa Websites palvelun, joka on tarkoitettu Web-sivustojen pyörittämiseen. Hyödyt: oma design helppo toteuttaa Haitat: hallinta vaikeaa ylläpito ja päivitykset itse levytila vaikuttaa hintaan Hinnoitteluesimerkki 10

12 Azure web service -1 site / 7.21e/month -bandwidth 65GB 5.27e/ month Blogialusta (Wordpress) Julkaisujärjestelmä kuten Wordpress, joka on rakennettu blogien ylläpitoa varten, antaa paljon valmiiksi rakennettuja ominaisuuksia käyttäjienhallintaan, postausten (casejen) kommentointiin ja hakemiseen tagien perusteella. Käyttöliittymän voi rakentaa itse, mutta on varmasti tehokkaampaa ottaa joku valmis ja muokata siitä sopiva. 11

13 4 CASE KANSAINVÄLISESTI Koska EduCloudin kansainvälistyminen etenee asteittain ja korkeakoulujen tavoittelemaa sisältöä on vielä vähän, on hyvä kansainvälisyyden kehittämiseksi osallistua mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Oxfordin kaltaisiin case kirjoittamisen yhteisöihin. EduCloud: https://portal.educloudalliance.org/ Case Centre: Hankkeen aikana projektissa käytiin Case Centren koulutus Oxfordissa. Case Centren koulutuksessa käytiin läpi keskeisiä casen rakentamiseen ja kirjoittamiseen liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi casen tarkoitus, laajuus (case study = useita, jopa kymmeniä sivuja. tavanomainen case= muutama sivu taustatiedoksi ja ongelma ratkaistavaksi tietyn oppiaineen näkökulmasta): lisäksi asianmukaisesti valmistettuun caseen sisältyy Opettajan ohje, jonka avulla case opetetaan. Jos casea käytetään erilaisille yleisöille, on jokaiselle yleisötyypille hyvä tehdä oma opettajan ohje. Case voi perustua kirjoittajan omiin kokemuksiin, yrityksestä saatuihin faktatietoihin tai vaikka haastatteluihin, joita organisaatiossa on tehty. Kansainvälisen casen rakentamisessa on huomioitava kielen lisäksi myös asiaan liittyvät kulttuuriset seikat. Lisäksi kisa julkaistavaksi pääsemiseen on kansainvälisissä Case pankeissa kova; suomalaisia Caseja liittyy lähinnä suurten kansainvälistä toimintaa tehneisiin yrityksiin kuten Nokia, Kone ja Rovio Entertainment. Tyypillisesti Casepankkien caset ovat maksullisia, mutta esim. CaseCentre tarjoaa myös ilmaisia caseja rekisteröityneiden asiakkaiden käyttöön. Muita tunnettuja case kirjoittamisen keskuksia ovat esim.: Asia Business Case: Case pankki Harvard: https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/home 12

14 5 LOPPUPÄÄTELMÄ Projektissa olleet asiantuntijat jatkavat case opetuksen käyttöä tunneillansa. Oamkin SharePoint alustalle perustettu case-pankki otetaan käyttöön ja alustalle tallennettuja caseja voivat käyttöoikeuden saaneet opettajat hyödyntää opetuksessaan. Selvitysprojektin aikana tuotetut case-aihiot ovat kaikkien saatavilla. Hyvänä käytäntönä on ollut yhteistyö eri ammattikorkeakoulujen kesken, jolloin case-opetusta koskevat tarpeet ovat tulleet hyvin esille. Toisissa ammattikorkeakouluissa ollaan hyvin alkuvaiheessa case-opetuksen käytössä ja siitä syystä aiheeseen liittyvää koulutusta tarvittaisiin enemmän. Osalla ammattikorkeakouluista on jo paljon kokemusta case-opetuksesta jopa kansainvälisellä tasolla. Pidemmällä olevat korkeakoulut voisivat innostaa vähemmän case-opetusta käyttäviä korkeakouluja mukaan casejen kehittämiseen. Tällä hetkellä näyttää, että case-opetuksen kehittäminen tekniikan aloilla on yksittäisten henkilöiden kiinnostuksen varassa eikä tietoa siitä ole laajasti esillä. Perinteisesti case-opetusta onkin hyödynnetty sote- ja liiketoiminta-aloilla. On suositeltavaa, että ammattikorkeakoulut tekevät yhdessä kansainvälisiä caseja, jolloin suomalaisten tekemien casejen taso paranisi ja mahdollisuudet kansainvälisiin julkaisuihin paranevat. Tämä parantaa ja ylläpitää suomalaisen korkeakoulutuksen mainetta maailmalla sekä lisää kansallista yhteistyötä. Selvityksen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa omaa case-materiaalin jakamisalustaa vaan suositellaan EduCloud Allianssin tarjoamaa mahdollisuutta case-pankin perustamiseen. Pilvipalvelualustoja on tällä hetkellä paljon käytössä, joten on kustannustehokkaampaa käyttää jo olemassa olevaa alustaa kuin rakentaa alusta asti oma. Kansainvälisen yhteistyön pa- 13

15 rantamiseksi esitetään myös liittymistä jäseneksi Case Centreen. Tällä parannetaan Oamkin mahdollisuuksia päästä mukaan kansainväliseen caseopetukseeen. 14

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Liiketoimintamallit muuttuvat radikaalisti Mikä on yksinkertaistettuna yrityksen työntekijän tarve IT:n näkökulmasta? Työntekijälle on saatava pääsy Pääsy palveluihin

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

pilvipalvelu tarkoittaa?

pilvipalvelu tarkoittaa? Virtuaalipilvet tietotekniikassa: mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Keijo Heljanko Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto keijo.heljanko@aalto.fi 18.1-2014 1/14 Pilvipalvelut Kun

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kansainvälistä avointa standardia & ekosysteemiä rakentamassa - digitalisaation edistäjänä

Kansainvälistä avointa standardia & ekosysteemiä rakentamassa - digitalisaation edistäjänä Kansainvälistä avointa standardia & ekosysteemiä rakentamassa - digitalisaation edistäjänä Jarkko Moilanen Kehittämispäällikkö OKM 2016 Mahdollinen tulevaisuus EduCloud standardi yhteentoimivuuden takaajana

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Sopimusten Verkkopankki

Sopimusten Verkkopankki Sopimusten Verkkopankki & pilvipalvelun edut ja haasteet Sopima Oy Hiilikatu 3, FI-00180, Helsinki, Finland info@sopima.com, www.sopima.com 1 Sisältö Sopima Oy lyhyesti Sopimusten Verkkopankki Miksi ja

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd.

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Luottamusverkosto Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat

Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat Mitä muutoksia pilvipalvelut tulevat aikaansaamaan tietoteknisten ratkaisujen hankinta- ja toimitusmalleissa? Miten pilvipalvelut muokkaavat yritysten osto- ja käyttötottumuksia. Lisää ketteryyttä, nopeampi

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Wikin käyttö Perus ja kehittynyt 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Koulutuksen tarkoitus Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät minkälaisiin sisältöihin ja käyttötarkoituksiin wikiä voi käyttää ja

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Sähköinen tunnistus korkeakouluissa TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tieteen tietotekniikan keskus CSC Opetusministeriön omistama non-profit-osakeyhtiö

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Palveluportaali Aila

Palveluportaali Aila Palveluportaali Aila Aineistokatalogi-tilaisuus, Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu (FMAS) -hanke 28.10.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Tietopalveluasiantuntija hannele.keckman-koivuniemi@uta.fi

Lisätiedot

Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa 7.3.2017 Office365 Tampereen yliopiston normaalikoulussa Office 365 palveluun kuuluvat mm. Office Web Apps-sovellukset o tekstinkäsittelyohjelma Word o taulukkolaskentasovellus

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

MUISTIO 10.11.2014. Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies.

MUISTIO 10.11.2014. Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies. 1 (15) Mepco HRM Uusia ominaisuuksia Kohta: Sepa Muutokset Lomakeprosessit Kuvaus: Muutoksia BIC-koodien käsittelyyn. Mahdollisuus lisätä prosessille automaattivalinta esimiehen esimies. ESARA Mahdollisuus

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit tuottaa keskitettyjä IT-palveluita korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Käyttäjien hallinta... 5 3. Lisenssien määrän muuttaminen...

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 - ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 CASE: Eduuni-työtilat - opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan yhteinen sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen alusta. Kehityspäällikkö

Lisätiedot

Web-sisällönhallintajärjestelmät

Web-sisällönhallintajärjestelmät Web-sisällönhallintajärjestelmät Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Web-sisällönhallintajärjestelmät Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Ryhmäharjoitus I: Google Drive. TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3.

Ryhmäharjoitus I: Google Drive. TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3. Ryhmäharjoitus I: Google Drive TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3. Ryhmäharjoitus Johdanto (10 min) Tehtävä (60 min) Palaute (10 min) Miksi Virtuaalinen globaali

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Wikit + opetuskäyttö - mahdoton yhtälö?

Wikit + opetuskäyttö - mahdoton yhtälö? Wikit + opetuskäyttö - mahdoton yhtälö? ITK'09, 23.4.2009, Aulanko Liisa Lähteinen, Jaakko Salonen Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedialaboratorio TTY / Hypermedialaboratorio 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Strateginen tekijä Trello. Ville Tura, projektipäällikkö Tamora Oy

Strateginen tekijä Trello. Ville Tura, projektipäällikkö Tamora Oy Strateginen tekijä 25.9.2017 Trello Ville Tura, projektipäällikkö Tamora Oy Parituntisen teemoja Kertauksena Trello työkaluna Trellon peruskäyttö - mihin kaikkeen Trelloa voi käyttää? Trellon perustoiminnot,

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta?

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta? Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän valitseminen ja käyttöönotto Wordpress Joomla! Drupal Yhteenveto

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan

Federoidun identiteetinhallinnan Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Haka/Virtu-käyttäjien kokoontuminen 3.2.2010 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC - Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 14.8.2017 TÄLLÄ LUENNOLLA Taustaa harjoituksiin 1 ja 2: 1. Office 365 eli O365 2. Moodle 3. Harjoitus 2:

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Vaalijärjestelmä Vakka

Vaalijärjestelmä Vakka Vaalijärjestelmä Vakka 18.4.2017 Trevea lyhyesti Ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt vuonna 2013 perustettu yritys Takana useita erilaisia konsultointi- ja ohjelmistoprojekteja eri

Lisätiedot

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi. Pilvipalvelut uhkat ja mahdollisuudet Elias Aarnio Open Source -asiantuntija Innopark Programmes Oy elias.aarnio@innopark.fi

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS Heli Karjalainen Mikä on portfolio? Kokoelma: itse valikoituja opiskelu- ja työtehtäviä, jotka edustavat monipuolisesti henkilön tietoja ja osaamista ja kertovat työskentelystä,

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa Anne Honkaranta anne.honkaranta@digia.com Digia oyj 1 2010 DIGIA Plc Vuonna 2010 80%:ssa organisaatioista on Microsoft Office SharePoint

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot