KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY"

Transkriptio

1

2 KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTAKIRJASTO STADSBIBLIOTEK - LANDSKAPSBIBLIOTEK VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

3 KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1. PALVELUT Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tarjoaa asiakkailleen maksuttomaan käyttöön kokoelmat, verkkoaineistot, asiakastilat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät ja tietopalvelun. Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan, ja eräiden kirjaston yleisötilojen vuokraaminen on maksullista. 2. KIRJASTOKORTTI Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Osoitteenja nimenmuutoksesta sekä kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin saa esittämällä voimassaolevan valokuvalla varustetun henkilöllisyystodistuksen, passin, ajokortin tai muun virallisen henkilökortin. Alle 15- vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/99, 13 ). Takaajalla tarkoitetaan lainsäädännön mukaista huoltajaa. Laitoksella, yhteisöllä tai yrityksellä tulee olla vastuuhenkilön/takaajan kirjallinen suostumus. Ensimmäinen kortti on maksuton. Kirjasto perii kirjastokortin uusimisesta maksun. 2.1 PIN-koodi Kirjastokorttitilauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan henkilökohtainen PINkoodi, jonka avulla voi käyttää PIN-koodia vaativia kirjaston palveluja. PIN-koodin saa vain henkilökohtaisesti kirjastosta, ja sitä pyydettäessä tai vaihdettaessa on esitettävä kirjastokortti. 3. KÄYTTÖOIKEUS Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa varmistaa lainaajan henkilöllisyys. Asiakas menettää väliaikaisesti käyttöoikeuden kirjaston palveluihin (lainaus, varaukset, uusiminen, asiakaskoneiden käyttö) seuraavissa tapauksissa: jos myöhästymismaksuista kertyvä summa ylittää kirjaston määräämän rajan jos myöhästymismaksuja ei ole maksettu kuluvan vuoden aikana jos sovittuja myöhästymismaksueriä ei ole maksettu kun asiakas on saanut laskun palauttamattomasta aineistosta Käyttöoikeus kirjaston palveluihin palautuu, kun: myöhästymismaksut maksetaan asiakas palauttaa aineiston Myös häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa tai käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen voivat johtaa käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi. Käyttökiellon määrää kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti vähäisissä tapauksis- 3

4 sa ja muuten kirjallisesti. Käyttökiellon kesto voi olla vuorokaudesta yhteen vuoteen. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua. 3.1 Lainattavan aineiston määrä Kirjasto voi tarvittaessa asettaa rajoituksia lainattavan aineiston määrälle. 3.2 Tietokoneet ja tietoverkot Käyttösäännöt koskevat Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kaikkien toimipisteiden tietokoneiden ja tietoverkkoon liitettyjen tietojärjestelmien käyttöä. Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimipisteissä on asiakkaiden käytössä esimerkiksi verkkoyhteyksin ja perusohjelmistoin varustettuja työasemia, päätteitä tiedonhakua varten sekä joissakin toimipisteissä langaton internet-verkko. Kirjaston työasemien käyttö on maksutonta. Koneille on asennettu tarvittavat ohjelmat valmiiksi. Asiakkaat eivät saa asentaa koneille muita ohjelmia eivätkä muuttaa tietokoneiden asetuksia. Tietokoneita ja niihin kytkettyjä laitteita tulee käsitellä asianmukaisesti. Käyttäjän tulee noudattaa tekijänoikeussäädöksiä sekä muita Suomen lakeja. Muita käyttäjiä ja kirjaston toimintaa häiritsevät toimintatavat ja käyttäytyminen ovat kiellettyjä. Kirjaston tietoverkko on osa Vaasan kaupungin tietoverkkoa. Aikuisviihde ja vastaavat sivustot suodatetaan kaupungin yleisen linjan mukaan. Myös väärinkäytökset voivat johtaa sisällön suodattamiseen. Käyttäjä on korvausvelvollinen epäasiallisesta käytöstä johtuvasta koneen rikkoutumisesta. Kirjasto ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu laitteiden toimintahäiriöstä. Asiakas vastaa itse käsittelemiensä tietojen salassa pysymisestä. Kirjasto ei vastaa niistä vahingoista, joita kirjaston laitteilla on aiheutettu kolmannelle osapuolelle. Tietokoneiden käyttöoikeuden voi menettää määräajaksi, jos käyttösääntöjä ei noudateta Ikärajat Kuvaohjelmien lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen asettamia ikärajoja. 4. VASTUU 4.1 Asiakkaan vastuu Asiakas ja huoltaja sitoutuvat kirjaston sääntöihin ja niihin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin. Alle 15-vuotiaan lapsen kortilla lainatusta aineistosta vastaa huoltaja. Kirjastokortin kadotessa asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta siihen saakka, kunnes on tehnyt kortistaan katoamisilmoituksen kirjastoon. Lainaaja käyttää kirjaston aineistoa ja laitteita omalla vastuullaan. Asiakas korvaa kirjastotiloissa aiheuttamansa vahingot. 4

5 4.2. Kirjaston vastuun rajoitus Kirjasto ei vastaa kirjaston aineiston, kuten erilaisten tallenteiden aiheuttamista henkilö- tai laitevahingoista. Kirjasto ei ole vastuussa kirjastotiloihin, esim. tavarasäilytykseen jätetyistä tavaroista tai vaatteista. Säilytystä saa käyttää vain kirjaston aukioloaikana. 5. ASIAKKAAN TIETOSUOJA Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan liittyvään toimintaan. Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste, tässä tapauksessa lainaajarekisterin rekisteriseloste, on nähtävänä kirjastoissa sekä kirjaston verkkosivuilla. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Huoltajalla tai takaajalla on oikeus tarkistaa myös takaamansa lapsen tai yhteisön kaikki tiedot. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 ). 6. LAINAUSKÄYTÄNNÖT Lainausaika on yleensä 28 päivää. Osalla aineistoa lainausaika voi olla lyhyempi, ja osa aineistosta on käytettävissä vain kirjaston tiloissa. Lainausaika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan. Kirjasto päättää lainausajoista Lainojen uusiminen Lainatun aineiston voi uusia, ellei siitä ole varausta. Uusinnan voi tehdä kirjaston toimipisteissä, verkkokirjastossa tai uusintapuhelimen kautta. Kirjastolla on oikeus rajoittaa uusimiskertoja. 6.2 Varaaminen Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan. Varausmaksu maksetaan aineistoa noudettaessa. Varausmaksu maksetaan, vaikka varattua aineistoa ei noudettaisi. Lasten- ja nuortenaineistoa voi varata maksutta. 6.3 Lainojen palautus Aineisto palautetaan mieluiten siihen kirjastoon, josta se on lainattu. Palautusluukkua voi käyttää kirjaston ollessa suljettuna, ellei toisin ole ilmoitettu. Sulkemisajan jälkeen palautusluukkuun palautettu aineisto palautetaan vasta seuraavana arkipäivänä. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Palauttamattomasta aineistosta lähetetään asiakkaalle kaksi palautuskehotusta, joista viimeisessä on mukana myös lasku. Varatusta aineistosta lähetetään ensimmäinen palautuskehotus heti eräpäivän jälkeen. 7. KAUKOPALVELU Aineistoa, jota ei ole Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmissa eikä Vaasan muissa kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Tilaus tehdään pääkirjaston osastojen tai lähikirjastojen tietopalveluissa tai kirjaston kotisivuilla. Palvelu on maksullista, ja sen käyttäjällä on oltava Vaasan kaupunginkirjaston kirjasto- 5

6 kortti. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä maksuja. 8. MAKSUT 8.1 Myöhästymismaksut Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus mahdollisesta palautuskehotuksesta ja perintätoimista. Myöhästymismaksuja ei peritä lasten- ja nuortenaineistosta. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Voimassaolevat myöhästymismaksut vahvistaa kirjastolautakunta. Myöhästymismaksu päivittyy asiakkaan lainausrekisteriin palauttamispäivänä. Myöhästymismaksun voi maksaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin kuluvan vuoden sisällä Myöhästymismaksun voi maksaa kaikissa lainauspisteissä Myöhästymismaksun voi maksaa erissä siitä erikseen sovittaessa 8.2 Kopiot ja tulosteet Kirjasto perii maksun paperikopioista ja -tulosteista sekä skannauksesta. 9. AINEISTON KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN Jos lainassa oleva aineisto katoaa tai vahingoittuu, on lainaaja korvausvelvollinen. Aineiston voi korvata hankkimalla tilalle vastaavan teoksen tai maksamalla kirjaston määrittämän korvaushinnan. Kuvatallennetta (esim. dvd-levy), konsolipeliä tai cd-rom-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Mahdollisten uusien lainattavien materiaalityyppien korvausperiaatteet kirjasto määrittelee aineistokohtaisesti. Kunnostamiskelpoisen aineiston kirjasto korjaa itse. Korjauksesta syntyvät kustannukset korvaa lainaaja. Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin. 10. PERINTÄ Palautuskehotuksista huolimatta palauttamatta jäänyt aineisto siirtyy perintään kaupungin omaan perintäjärjestelmään. Asiakas maksaa oikeudellisen perinnän ja ulosoton aiheuttamat kulut laillisine viivästyskorkoineen. Oikeuden päätöksestä menee automaattisesti tieto luottotietoihin. 11. ASIAKASPALAUTE Palautetta kirjaston aineistosta, toiminnasta, palveluista tai muusta voi antaa suoraan henkilökunnalle, kirjastoissa sijaitseviin palautelaatikoihin tai kirjaston kotisivuilla olevalla palautelomakkeella. Kirjastolautakunta

7 ANVÄNDNINGSREGLER 1. SERVICE Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks kunder kan avgiftsfritt utnyttja bibliotekets samlingar, webbmaterial, kundutrymmen, moderna informationssökningsmöjligheter och informationstjänst. Material kan reserveras mot en reserveringsavgift, och hyrningen av vissa av bibliotekets allmänna utrymmen är avgiftsbelagd. 2. BIBLIOTEKSKORT Bibliotekskortet är personligt och det skall alltid visas upp vid lån. Biblioteket skall genast informeras om adress- och namnförändringar samt om bibliotekskortet tappats bort. För att få bibliotekskort ska man visa upp ett giltigt identitetsbevis, pass, körkort eller annat officiellt identitetskort försett med fotografi. Barn under 15 år skall ha vårdnadshavarens samtycke. Biblioteket har rätt att registrera låntagarens personbeteckning (personuppgiftslagen 523/1999, 13 ). Med förmyndare avser man vårdnadshavare enligt lag. Inrättningar, samfund och företag skall ha ett skriftligt samtycke av en ansvarig person/förmyndare. Det första kortet är avgiftsfritt. För förnyande av bibliotekskortet betalar kunden en avgift. 2.1 PIN-kod I samband med beställningen av lånekort får kunden en personligt PIN-kod, med vilket kunden själv kan utnyttja tjänster som kräver PIN-kod. PIN-koden ges bara personligen på biblioteket och då man anhåller om en PIN-kod / förnyar den måste bibliotekskortet uppvisas. 3. ANVÄNDNINGSRÄTT Biblioteket är öppet för alla. Samlingar, service och allmänna utrymmen kan användas av alla som följer bibliotekets användningsregler. Bibliotekets personal har rätt att vid behov kontrollera låntagarens identitet. Kunden förlorar tillfälligt sin användningsrätt till bibliotekets service (lån, reservering, förnyande av lån, användande av kunddatorer) i följande fall: då summan av förseningsavgifterna överstiger den gräns som biblioteket fastställt då förseningsavgifterna inte har betalats under det innevarande året då överenskomna rater på förseningsavgifter inte har betalats då kunden har fått en faktura på material som inte återlämnats Rätten att använda biblioteket återställs då: förseningsavgifterna betalas kunden återlämnar materialet 7

8 Störande beteende på biblioteket eller underlåtande att iaktta användningsreglerna kan också leda till att användningsrätten går förlorad för en bestämd tid. Kultur- och biblioteksdirektören beslutar om användningsförbud. Innan användningsförbudet ges parterna tillfälle att bli hörda. Förbudet ges muntligen i lindrigare fall och annars skriftligen. Användningsförbudet kan vara från ett dygn till ett år. Om förbudet kommer en anteckning i bibliotekets kundregister och anteckningen stryks då användningsrätten återställs efter den bestämda tiden. 3.1 Mängden lånat material Biblioteket kan vid behov begränsa mängden material som lånas ut. 3.2 Datorer och datanät Användningsreglerna gäller användningen av datasystemen i anslutning till datorer och datanät vid alla verksamhetsenheter inom Vasa stadsbiblioteklandskapsbibliotek. Vid Vasa stadsbiblioteket-landskapsbiblioteks verksamhetsenheter finns för kundernas bruk till exempel arbetsstationer som är försedda med nätförbindelser och basprogram, terminaler för informationssökning samt på vissa verksamhetsställen ett trådlöst internet-nät. Användningen av bibliotekets arbetsstationer är kostnadsfri. I datorerna finns behövliga program installerade färdigt. Kunderna får inte installera andra program på datorerna och inte heller ändra datorernas inställningar. Datorerna och den därtill anslutna utrustningen ska hanteras på lämpligt sätt. Användaren ska iaktta upphovsrättsbestämmelserna samt Finlands lagar i övrigt. Verksamhetssätt och uppförande som stör andra användare och bibliotekets verksamhet är förbjudna. Bibliotekets datanät är en del av Vasa stads datanät. Vuxenunderhållning och motsvarande webbplatser filtreras i enlighet med stadens allmänna linje. Även missbruk kan leda till att innehåll filtreras. Användaren är ersättningsskyldig om datorn går sönder på grund av osaklig användning. Biblioteket svarar inte för skador som föranleds kunden på grund av funktionsstörningar i apparaterna. Kunden svarar själv för att de uppgifter som behandlas hålls hemliga. Biblioteket svarar inte för skador som med bibliotekets apparatur har åsamkats tredje part. Användningsrätten till datorerna kan förloras för en bestämd tid om användningsreglerna inte iakttas. 3.3 Åldersgränser Vid utlåning av bildprogram följs de åldersgränser Centralen för mediefostran och bildprogram fastställt. 4. ANSVAR 4.1 Kundens ansvar Kunden och förmyndaren förbinder sig att följa bibliotekets regler och eventuella ändringar i dem. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med ett kort som tillhör ett barn under 15 år. Om bibliotekskortet tappas bort, ansvarar kunden 8

9 för det material som lånats med kortet till dess kunden meddelat biblioteket att kortet försvunnit. Låntagaren använder biblioteksmaterial och bibliotekets apparater på eget ansvar. Kunden ersätter skador han eller hon förorsakar i biblioteksutrymmena. 4.2 Begränsningar av bibliotekets ansvar Biblioteket svarar inte för person- eller apparaturskador som biblioteksmaterial, såsom olika inspelningar förorsakat kunden. Biblioteket ansvarar inte för föremål eller kläder som lämnats i biblioteksutrymmen, t.ex. förvaringsutrymme. Förvaringen får användas endast under bibliotekets öppettider. 5. KUNDENS SEKRETESSKYDD Låntagarregistret används endast för verksamhet som härrör till låneövervakningen. Registerbeskrivningen enligt personuppgiftslagen (523/99) 10, i det här fallet låntagarregistrets registerbeskrivning, finns till påseende på biblioteken samt på bibliotekets nätsidor. Kunden har rätt att granska sina egna uppgifter. Vårdnadshavaren/förmyndaren har rätt att granska alla uppgifter som gäller det barn eller samfund som hon/han är ansvarig för. Uppgifter som rör låntagaren är konfidentiella, och varken person- eller låneuppgifter överlåts åt utomstående. Biblioteket har rätt att använda personbeteckningar i sitt låntagarregister (personuppgiftslagen 523/99, 13). 6. LÅNEFÖRFARANDENA Lånetiden är i regel 28 dagar. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare och en del av materialet kan endast användas i bibliotekets utrymmen. Lånetiden går ut på förfallodagen vid utgången av bibliotekets öppettid. Biblioteket fastställer lånetiderna. 6.1 Förnyande av lån Lånat material kan förnyas om det inte har reserverats. Lånet kan förnyas på bibliotekets verksamhetsställen, via nätbiblioteket eller per telefon. Biblioteket har rätt att begränsa antalet förnyanden av samma lån. 6.2 Reservering Utlånat material kan reserveras mot en reserveringsavgift. Reserveringsavgiften betalas vid avhämtningen av materialet. Reserveringsavgiften ska betalas fastän det reserverade materialet inte avhämtas. Barn- och ungdomsmaterial kan reserveras utan avgift. 6.3 Återlämning av lån Material återlämnas helst till det bibliotek där det har lånats. Då biblioteket är stängt kan material returneras via återlämningsluckan, om inte annat meddelats. Material som återlämnats i återlämningsluckan efter stängningstid återlämnas först följande vardag. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på kundens eget ansvar. 9

10 För material som inte återlämnats sänds till kunden två uppmaningar till återlämnande, av vilka det i den senare även ingår en räkning. För reserverat material sänds den första återlämningsuppmaningen genast efter förfallodagen. 7. FJÄRRLÅNESERVICE Material som inte finns i Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks samlingar eller i något av de övriga biblioteken i Vasa kan fjärrlånas från andra bibliotek. Materialet beställs vid informationstjänsten på huvudbibliotekets olika avdelningar eller närbibliotekens informationstjänst eller på bibliotekets hemsidor. Servicen är avgiftsbelagd och dess användare ska ha Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort. Vid fjärrlån iakttas de allmänna nationella anvisningarna samt de villkor och avgifter som det utlånande biblioteket fastställt. 8. AVGIFTER 8.1. Förseningsavgifter Kunden betalar en förseningsavgift för material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen samt ersättning för eventuella förseningspåminnelser och indrivningsåtgärder. Inga förseningsavgift uppbärs för barn- och ungdomsmaterial. Förseningsavgift uppbärs även i de fall förnyande av lån via Internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott på internet eller annan teknisk störning. Biblioteksnämnden fastställer ikraftvarande förseningsavgifter. Förseningsavgiften uppdateras i kundens låneregister på återlämningsdagen. Förseningsavgiften kan betalas vid önskad tidpunkt, dock under innevarande år Förseningsavgiften kan betalas vid alla utlåtningsställen Förseningsavgiften kan betalas i rater enligt överenskommelse 8.2 Kopior och utskrifter Biblioteket uppbär en avgift för papperskopior och utskrifter samt för skanning. 9. BORTTAPPAT ELLER SKADAT MATERIAL Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Bildinspelningar (t.ex. dvd-skivor), konsolspel eller cd-rom-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av den materialbundna upphovsrättsavgiften. Ersättningsprinciperna för eventuella nya materialtyper som kan lånas fastställer biblioteket enligt material. Material som går att sättas i skick repareras av biblioteket. Låntagaren ersätter kostnaderna som reparationen förorsakar. Erlagda ersättningar returneras inte till kunden, fastän det ersatta materialet skulle hittas senare. 10

11 10. INDRIVNING Om material inte återlämnats trots förseningspåminnelser överförs ärendet till stadens eget indrivningssystem. Kunden betalar kostnaderna för juridisk indrivning och utmätning samt därtill hörande laglig dröjsmålsränta. Uppgift om rättens beslut går automatiskt till kreditupplysningarna. 11. KUNDFEEDBACK Feedback om bibliotekets material, verksamhet, service och annat kan ges direkt åt bibliotekets personal eller lämnas i de feedbacklådor som finns på biblioteken eller på bibliotekets nätsidor via feedbackblanketten. Biblioteksnämnden

12 REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY 1. SERVICES Vaasa City Library Regional Library offers its collections, web material, customer premises, modern methods of information retrieval and information services for the customers free of charge. Materials can be reserved by paying a reservation fee, and renting of some of the public rooms in the library is subject to a charge. 2. LIBRARY CARD The library card is personal and must be presented when borrowing material from the library. The library must immediately be informed if there are changes in the card holder's name or address, or if he/she has lost his/her card. The library card is issued when the applicant has proved his/her identity by presenting a valid ID with a photograph, passport, driver's license or some other official ID card. Children under 15 years of age need the consent of a parent or guardian. The library has the right to register the personal identity number of the borrower (Personal Data Act 523/1999, 13 ). Guarantor means a guardian in the sense referred to in Finnish legislation. An institute, society, or company must have written permission by the person in charge/the guarantor. The first library card is free of charge. The library will charge a fee to replace a lost card. 2.1 PIN When ordering the library card the customer receives a PIN (personal identification number) that can be used for library services requiring a PIN. The PIN can only be given personally in the library and when asking for it/changing it the customer has to present the library card. 3. RIGHT OF USE The library is open to everyone. The materials, services and the public premises can be used by all complying with the library rules. The library staff has the right to check the identity of a customer if necessary. The customer loses the right to use the library services (borrowing, reserving, renewing, using customer computers) in the following cases: when fines exceed a sum specified by the library when the fines are not paid within one year when agreed installments have not been paid when the customer has received an invoice for non-returned material 12

13 The right to use the library services is regained: when the fines are paid when the customer returns the material Disrupting behavior or not complying with the library rules may also lead to cancelling the right to use the library for a fixed term. The prohibition of use is decided by the director of cultural and library services. Before imposing a prohibition of user rights the parties will get an opportunity to be heard. The prohibition will be ordered orally in minor situations and otherwise in writing. The prohibition of use can be issued from one day to one year. The prohibition will be recorded in the customer register of the library and the record will be removed when the right of use is restored after the fixed term. 3.1 Amount of borrowed material The library may impose restrictions on the amount of material that can be borrowed at each time. 3.2 Computers and information networks The rules of use apply to the use of information systems connected to all computers and information network within the Vaasa City Library-Regional Library units. In the units of Vaasa City Library Regional Library the customers have access to for example workstations equipped with network connections and basic programs, terminals for information retrieval and in some units cordless Internet. The use of the workstations in the library is free of charge. The computers are equipped with the necessary programs. The customers must not install any other programs on the computers or change the computer setups. The computers and devices connected to them should be handled properly. The user has to follow the copyright regulations and other provisions of Finnish law. Other ways of action and behavior that disturbs the other users and the library activities are forbidden. The library information network is part of the Vasa city information network. Adult entertainment and corresponding sites are filtered according to the common approach of the city. Also misuse can lead to filtering the contents. The user is liable to pay damages caused by breakage of the computer because of irrelevant use. The library is not responsible for damages that are caused by malfunction of the equipment. The customer is responsible for maintaining of secrecy of the documents handled. The library is not liable for possible damages that the library equipment causes third party. The right to use computers can be denied temporarily if the rules of use are not followed. 3.3 Age limits When borrowing audiovisual material the age limits stipulated by the Finnish Centre for Media Education and Audiovisual Media shall be compiled with. 13

14 4. RESPONSIBILITY 4.1 Customer s responsibility The customer and his/her guardian shall comply with the rules of the library as well as with modifications in them. The guardian is responsible for all material borrowed by a child under 15 years of age. In case the library card is lost, the customer is liable for the material borrowed with his/her card until he/she has reported the loss to the library. The customers use the library material on their own responsibility. The customer is liable for damages that he or she possibly has caused in library premises Disclaimer of the library s responsibility The library shall not be held liable for any injuries or damages caused persons or equipment by library material, e.g. recordings. The library shall not be responsible for objects or clothes left in the library premises, e.g.in the cloakroom. The cloakroom can be used only during library working hours. 5. CUSTOMER DATA PROTECTION The customer register is used only for supervision of the borrowings from the library. A description of file according to the Personal Data Act (523/1999) 10, in this case the description of the customer file, is kept available at the libraries and on the library web pages. Each customer has the right to check his/her own personal details. The guardian or guarantor has the right to check the information on his/her child or all the details of his/her organization. The information about the customers is confidential and no personal data or loan information is disclosed to outsiders. The library has the right to use personal identity numbers in the customer register (Personal Data Act 523/1999, 13 ). 6. LOAN PRACTICE The loan period is usually 28 days. Some materials may have a shorter loan period, and some materials can only be used within the library premises. The loan period ends when the library is closed on the due date. The library makes the decisions on the loan periods. 6.1 Renewal of loans Borrowed material can be renewed if there are no reservations for it. The material can be renewed via the web library, in person at the library or by using the renewal phone. The library has the right to restrict the number of renewal periods. 6.2 Reservations Material can be reserved by paying a reservation fee. The reservation fee is paid when the material is collected. The reservation fee must be paid although the material is not collected. Children and youth material can be reserved free of charge. 14

15 6.3 Returning borrowed materials Borrowed material should, preferably, be returned to the same library from where it was borrowed. The return hatch can be used when the library is closed, if not otherwise specified. Material returned to the return hatch after the library has closed, has been returned the following working day. Returning of loans to the return hatch is done on the customer's own responsibility. If a customer has not returned the material that he/she has borrowed, he/she will get two reminders, of which the last contains an invoice. If there is a reservation for material a notice is sent to the customer immediately after the due date. 7. INTER-LIBRARY SERVICES Material that is not available in the collections of Vaasa City Library - Regional Library or in other libraries in Vaasa can be ordered from other libraries. The order can be placed at staff desks of the various departments in the main library or in the branch libraries or on the library homepage. The service is liable to a charge and the user must have a Vaasa City Library Regional Library card. The inter-library services comply with the national general directives and terms and fees stipulated by the library providing the ordered material. 8. FEES 8.1 Late fees If material is returned or renewed after the due date, the library collects a fine and a refund for the reminders sent to the customer and for collection measures. Late fees are not collected for materials borrowed from the children and youth departments. A late fee will also be collected when the renewal of a loan has failed due to a break in the internet connection or other technical disturbances. The Library Board makes the decisions on the fees and charges for materials that have not been returned by the due date. The fine is entered in the customer's personal file on the day when the material is returned: - the fine can be paid any time, but within one year at the latest - the fine can be paid at any library - the fine can be paid in installments, if agreed. 8.2 Copies and prints The library collects a fee for paper copies, prints and scanning. 9. LOSS OR DAMAGE OF MATERIALS The customer is held liable for borrowed material that is lost or damaged. The customer may compensate for the material by supplying an identical book etc. or by paying the fine specified by the library. A recording (e.g. DVD disc) console game or CD-ROM cannot, due to the copyright fee per specimen, be compensated for by 15

16 supplying an identical copy. The compensation principles for possible new materials that can be borrowed are defined relating to the material. The library repairs all material that can be repaired. The costs of this repair shall be paid by the customer. Repair costs etc. are not returned to the customer although the compensated material should be found later. 10. RECOVERY OF FINES If material is not returned despite reminders, the fines shall be transferred for collecting to the city's own recovery system. The customer shall pay the costs of legal recovery and distraint plus interest on the delay of payments. The judgment of the Court is automatically entered in the customer's credit status files. 11. FEEDBACK FROM THE CUSTOMER Feedback concerning the library material, operations, services or other things can be given directly to the library staff, put into the feedback boxes in the libraries or given on the feedback form on the library homepage. Library Board s decision

17

SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014. Käyttöoikeus. Lainausoikeus

SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014. Käyttöoikeus. Lainausoikeus SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014 Hyväksytty Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunnassa 4.9.2014. Sisällys Käyttöoikeus Tietosuoja Lainausoikeus Lainauskäytännöt Maksut Asiakastietokoneiden

Lisätiedot

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja.

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja. VIHDIN KUNNANKIRJASTO KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Kirjasto tarjoaa kirjoja ja muita tallenteita lainattavaksi ja kirjastossa käytettäväksi, antaa tietopalvelua sekä opastaa aineiston ja kirjaston käytössä.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

HelMet-kirjaston käyttösäännöt

HelMet-kirjaston käyttösäännöt Sinulle, asiakkaamme HelMet-kirjaston käyttösäännöt HelMet on lyhennys sanoista Helsinki Metropolitan Area Libraries. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin asukkailla on oikeus käyttää kirjastopalveluja

Lisätiedot

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen.

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Dnro 318/12.03.02.01.00/2015 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten,

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven Pyhäjoen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven ja Vihannin

Lisätiedot

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien.

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien. Eepos-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.2.2017 lähtien. Kirjasto on avoin kaikille. Eepos-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot 1. Yleistä Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Helsingin kulttuurikeskuksen sähköisessä kurssiilmoittautumisessa ja kurssien

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2013 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.1.2017 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT 11.02.2013 Tervetuloa nauttimaan kansainvälisestä tunnelmasta Dream Hostelliin! Sovellamme Majoitus ja Ravintolapalvelut Ry Maran ohjeistamia Majoitusliikkeiden

Lisätiedot

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.5.2012 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.5.2012 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.5.2012 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi!

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi! Harjoitustyö CSE-A1200 Tietokannat Jasse Lahdenperä 345396 killedwhale@kapsi.fi Henri Nurmi 345545 henri.nurmi@kapsi.fi 1 Ensimmäisen vaiheen ratkaisu ER-Kaavio 2 Relaatiomalli: Loanable(Id, MaximumLoanTime)

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

TERVETULOA LAPINJÄRVEN KIRJASTOIHIN! VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKEN I LAPPTR ÄSK!

TERVETULOA LAPINJÄRVEN KIRJASTOIHIN! VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKEN I LAPPTR ÄSK! TERVETULOA LAPINJÄRVEN KIRJASTOIHIN! SUOMEKSI VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKEN I LAPPTR ÄSK! PÅ SVENSKA PÄÄKIRJASTO Lukkarinpolku 5 D, 07800 LAPINJÄRVI puhelin: 019-5108694 (lainaus, uusinnat, varaukset, y.m.)

Lisätiedot

Majoitustoiminta ja palveluosaaminen

Majoitustoiminta ja palveluosaaminen Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: Majoitustoiminta ja palveluosaaminen HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Varausten tekijät ja myyntikanavat 1. Mainitse tärkeimmät huonevarauksia tekevät asiakasryhmät ja jälleenmyyjät.

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus FinElibin lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät Turku 12.5.2011 2011 Tietoasiantuntija Iina Peltonen, Kansalliskirjasto Sisältö 1. FinELib 2. Lisensiointiperiaatteet

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot