KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY"

Transkriptio

1

2 KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTAKIRJASTO STADSBIBLIOTEK - LANDSKAPSBIBLIOTEK VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

3 KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1. PALVELUT Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tarjoaa asiakkailleen maksuttomaan käyttöön kokoelmat, verkkoaineistot, asiakastilat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät ja tietopalvelun. Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan, ja eräiden kirjaston yleisötilojen vuokraaminen on maksullista. 2. KIRJASTOKORTTI Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Osoitteenja nimenmuutoksesta sekä kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin saa esittämällä voimassaolevan valokuvalla varustetun henkilöllisyystodistuksen, passin, ajokortin tai muun virallisen henkilökortin. Alle 15- vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/99, 13 ). Takaajalla tarkoitetaan lainsäädännön mukaista huoltajaa. Laitoksella, yhteisöllä tai yrityksellä tulee olla vastuuhenkilön/takaajan kirjallinen suostumus. Ensimmäinen kortti on maksuton. Kirjasto perii kirjastokortin uusimisesta maksun. 2.1 PIN-koodi Kirjastokorttitilauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan henkilökohtainen PINkoodi, jonka avulla voi käyttää PIN-koodia vaativia kirjaston palveluja. PIN-koodin saa vain henkilökohtaisesti kirjastosta, ja sitä pyydettäessä tai vaihdettaessa on esitettävä kirjastokortti. 3. KÄYTTÖOIKEUS Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa varmistaa lainaajan henkilöllisyys. Asiakas menettää väliaikaisesti käyttöoikeuden kirjaston palveluihin (lainaus, varaukset, uusiminen, asiakaskoneiden käyttö) seuraavissa tapauksissa: jos myöhästymismaksuista kertyvä summa ylittää kirjaston määräämän rajan jos myöhästymismaksuja ei ole maksettu kuluvan vuoden aikana jos sovittuja myöhästymismaksueriä ei ole maksettu kun asiakas on saanut laskun palauttamattomasta aineistosta Käyttöoikeus kirjaston palveluihin palautuu, kun: myöhästymismaksut maksetaan asiakas palauttaa aineiston Myös häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa tai käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen voivat johtaa käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi. Käyttökiellon määrää kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti vähäisissä tapauksis- 3

4 sa ja muuten kirjallisesti. Käyttökiellon kesto voi olla vuorokaudesta yhteen vuoteen. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua. 3.1 Lainattavan aineiston määrä Kirjasto voi tarvittaessa asettaa rajoituksia lainattavan aineiston määrälle. 3.2 Tietokoneet ja tietoverkot Käyttösäännöt koskevat Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kaikkien toimipisteiden tietokoneiden ja tietoverkkoon liitettyjen tietojärjestelmien käyttöä. Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimipisteissä on asiakkaiden käytössä esimerkiksi verkkoyhteyksin ja perusohjelmistoin varustettuja työasemia, päätteitä tiedonhakua varten sekä joissakin toimipisteissä langaton internet-verkko. Kirjaston työasemien käyttö on maksutonta. Koneille on asennettu tarvittavat ohjelmat valmiiksi. Asiakkaat eivät saa asentaa koneille muita ohjelmia eivätkä muuttaa tietokoneiden asetuksia. Tietokoneita ja niihin kytkettyjä laitteita tulee käsitellä asianmukaisesti. Käyttäjän tulee noudattaa tekijänoikeussäädöksiä sekä muita Suomen lakeja. Muita käyttäjiä ja kirjaston toimintaa häiritsevät toimintatavat ja käyttäytyminen ovat kiellettyjä. Kirjaston tietoverkko on osa Vaasan kaupungin tietoverkkoa. Aikuisviihde ja vastaavat sivustot suodatetaan kaupungin yleisen linjan mukaan. Myös väärinkäytökset voivat johtaa sisällön suodattamiseen. Käyttäjä on korvausvelvollinen epäasiallisesta käytöstä johtuvasta koneen rikkoutumisesta. Kirjasto ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu laitteiden toimintahäiriöstä. Asiakas vastaa itse käsittelemiensä tietojen salassa pysymisestä. Kirjasto ei vastaa niistä vahingoista, joita kirjaston laitteilla on aiheutettu kolmannelle osapuolelle. Tietokoneiden käyttöoikeuden voi menettää määräajaksi, jos käyttösääntöjä ei noudateta Ikärajat Kuvaohjelmien lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen asettamia ikärajoja. 4. VASTUU 4.1 Asiakkaan vastuu Asiakas ja huoltaja sitoutuvat kirjaston sääntöihin ja niihin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin. Alle 15-vuotiaan lapsen kortilla lainatusta aineistosta vastaa huoltaja. Kirjastokortin kadotessa asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta siihen saakka, kunnes on tehnyt kortistaan katoamisilmoituksen kirjastoon. Lainaaja käyttää kirjaston aineistoa ja laitteita omalla vastuullaan. Asiakas korvaa kirjastotiloissa aiheuttamansa vahingot. 4

5 4.2. Kirjaston vastuun rajoitus Kirjasto ei vastaa kirjaston aineiston, kuten erilaisten tallenteiden aiheuttamista henkilö- tai laitevahingoista. Kirjasto ei ole vastuussa kirjastotiloihin, esim. tavarasäilytykseen jätetyistä tavaroista tai vaatteista. Säilytystä saa käyttää vain kirjaston aukioloaikana. 5. ASIAKKAAN TIETOSUOJA Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan liittyvään toimintaan. Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste, tässä tapauksessa lainaajarekisterin rekisteriseloste, on nähtävänä kirjastoissa sekä kirjaston verkkosivuilla. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Huoltajalla tai takaajalla on oikeus tarkistaa myös takaamansa lapsen tai yhteisön kaikki tiedot. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 ). 6. LAINAUSKÄYTÄNNÖT Lainausaika on yleensä 28 päivää. Osalla aineistoa lainausaika voi olla lyhyempi, ja osa aineistosta on käytettävissä vain kirjaston tiloissa. Lainausaika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan. Kirjasto päättää lainausajoista Lainojen uusiminen Lainatun aineiston voi uusia, ellei siitä ole varausta. Uusinnan voi tehdä kirjaston toimipisteissä, verkkokirjastossa tai uusintapuhelimen kautta. Kirjastolla on oikeus rajoittaa uusimiskertoja. 6.2 Varaaminen Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan. Varausmaksu maksetaan aineistoa noudettaessa. Varausmaksu maksetaan, vaikka varattua aineistoa ei noudettaisi. Lasten- ja nuortenaineistoa voi varata maksutta. 6.3 Lainojen palautus Aineisto palautetaan mieluiten siihen kirjastoon, josta se on lainattu. Palautusluukkua voi käyttää kirjaston ollessa suljettuna, ellei toisin ole ilmoitettu. Sulkemisajan jälkeen palautusluukkuun palautettu aineisto palautetaan vasta seuraavana arkipäivänä. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Palauttamattomasta aineistosta lähetetään asiakkaalle kaksi palautuskehotusta, joista viimeisessä on mukana myös lasku. Varatusta aineistosta lähetetään ensimmäinen palautuskehotus heti eräpäivän jälkeen. 7. KAUKOPALVELU Aineistoa, jota ei ole Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmissa eikä Vaasan muissa kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Tilaus tehdään pääkirjaston osastojen tai lähikirjastojen tietopalveluissa tai kirjaston kotisivuilla. Palvelu on maksullista, ja sen käyttäjällä on oltava Vaasan kaupunginkirjaston kirjasto- 5

6 kortti. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä maksuja. 8. MAKSUT 8.1 Myöhästymismaksut Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus mahdollisesta palautuskehotuksesta ja perintätoimista. Myöhästymismaksuja ei peritä lasten- ja nuortenaineistosta. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Voimassaolevat myöhästymismaksut vahvistaa kirjastolautakunta. Myöhästymismaksu päivittyy asiakkaan lainausrekisteriin palauttamispäivänä. Myöhästymismaksun voi maksaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin kuluvan vuoden sisällä Myöhästymismaksun voi maksaa kaikissa lainauspisteissä Myöhästymismaksun voi maksaa erissä siitä erikseen sovittaessa 8.2 Kopiot ja tulosteet Kirjasto perii maksun paperikopioista ja -tulosteista sekä skannauksesta. 9. AINEISTON KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN Jos lainassa oleva aineisto katoaa tai vahingoittuu, on lainaaja korvausvelvollinen. Aineiston voi korvata hankkimalla tilalle vastaavan teoksen tai maksamalla kirjaston määrittämän korvaushinnan. Kuvatallennetta (esim. dvd-levy), konsolipeliä tai cd-rom-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Mahdollisten uusien lainattavien materiaalityyppien korvausperiaatteet kirjasto määrittelee aineistokohtaisesti. Kunnostamiskelpoisen aineiston kirjasto korjaa itse. Korjauksesta syntyvät kustannukset korvaa lainaaja. Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin. 10. PERINTÄ Palautuskehotuksista huolimatta palauttamatta jäänyt aineisto siirtyy perintään kaupungin omaan perintäjärjestelmään. Asiakas maksaa oikeudellisen perinnän ja ulosoton aiheuttamat kulut laillisine viivästyskorkoineen. Oikeuden päätöksestä menee automaattisesti tieto luottotietoihin. 11. ASIAKASPALAUTE Palautetta kirjaston aineistosta, toiminnasta, palveluista tai muusta voi antaa suoraan henkilökunnalle, kirjastoissa sijaitseviin palautelaatikoihin tai kirjaston kotisivuilla olevalla palautelomakkeella. Kirjastolautakunta

7 ANVÄNDNINGSREGLER 1. SERVICE Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks kunder kan avgiftsfritt utnyttja bibliotekets samlingar, webbmaterial, kundutrymmen, moderna informationssökningsmöjligheter och informationstjänst. Material kan reserveras mot en reserveringsavgift, och hyrningen av vissa av bibliotekets allmänna utrymmen är avgiftsbelagd. 2. BIBLIOTEKSKORT Bibliotekskortet är personligt och det skall alltid visas upp vid lån. Biblioteket skall genast informeras om adress- och namnförändringar samt om bibliotekskortet tappats bort. För att få bibliotekskort ska man visa upp ett giltigt identitetsbevis, pass, körkort eller annat officiellt identitetskort försett med fotografi. Barn under 15 år skall ha vårdnadshavarens samtycke. Biblioteket har rätt att registrera låntagarens personbeteckning (personuppgiftslagen 523/1999, 13 ). Med förmyndare avser man vårdnadshavare enligt lag. Inrättningar, samfund och företag skall ha ett skriftligt samtycke av en ansvarig person/förmyndare. Det första kortet är avgiftsfritt. För förnyande av bibliotekskortet betalar kunden en avgift. 2.1 PIN-kod I samband med beställningen av lånekort får kunden en personligt PIN-kod, med vilket kunden själv kan utnyttja tjänster som kräver PIN-kod. PIN-koden ges bara personligen på biblioteket och då man anhåller om en PIN-kod / förnyar den måste bibliotekskortet uppvisas. 3. ANVÄNDNINGSRÄTT Biblioteket är öppet för alla. Samlingar, service och allmänna utrymmen kan användas av alla som följer bibliotekets användningsregler. Bibliotekets personal har rätt att vid behov kontrollera låntagarens identitet. Kunden förlorar tillfälligt sin användningsrätt till bibliotekets service (lån, reservering, förnyande av lån, användande av kunddatorer) i följande fall: då summan av förseningsavgifterna överstiger den gräns som biblioteket fastställt då förseningsavgifterna inte har betalats under det innevarande året då överenskomna rater på förseningsavgifter inte har betalats då kunden har fått en faktura på material som inte återlämnats Rätten att använda biblioteket återställs då: förseningsavgifterna betalas kunden återlämnar materialet 7

8 Störande beteende på biblioteket eller underlåtande att iaktta användningsreglerna kan också leda till att användningsrätten går förlorad för en bestämd tid. Kultur- och biblioteksdirektören beslutar om användningsförbud. Innan användningsförbudet ges parterna tillfälle att bli hörda. Förbudet ges muntligen i lindrigare fall och annars skriftligen. Användningsförbudet kan vara från ett dygn till ett år. Om förbudet kommer en anteckning i bibliotekets kundregister och anteckningen stryks då användningsrätten återställs efter den bestämda tiden. 3.1 Mängden lånat material Biblioteket kan vid behov begränsa mängden material som lånas ut. 3.2 Datorer och datanät Användningsreglerna gäller användningen av datasystemen i anslutning till datorer och datanät vid alla verksamhetsenheter inom Vasa stadsbiblioteklandskapsbibliotek. Vid Vasa stadsbiblioteket-landskapsbiblioteks verksamhetsenheter finns för kundernas bruk till exempel arbetsstationer som är försedda med nätförbindelser och basprogram, terminaler för informationssökning samt på vissa verksamhetsställen ett trådlöst internet-nät. Användningen av bibliotekets arbetsstationer är kostnadsfri. I datorerna finns behövliga program installerade färdigt. Kunderna får inte installera andra program på datorerna och inte heller ändra datorernas inställningar. Datorerna och den därtill anslutna utrustningen ska hanteras på lämpligt sätt. Användaren ska iaktta upphovsrättsbestämmelserna samt Finlands lagar i övrigt. Verksamhetssätt och uppförande som stör andra användare och bibliotekets verksamhet är förbjudna. Bibliotekets datanät är en del av Vasa stads datanät. Vuxenunderhållning och motsvarande webbplatser filtreras i enlighet med stadens allmänna linje. Även missbruk kan leda till att innehåll filtreras. Användaren är ersättningsskyldig om datorn går sönder på grund av osaklig användning. Biblioteket svarar inte för skador som föranleds kunden på grund av funktionsstörningar i apparaterna. Kunden svarar själv för att de uppgifter som behandlas hålls hemliga. Biblioteket svarar inte för skador som med bibliotekets apparatur har åsamkats tredje part. Användningsrätten till datorerna kan förloras för en bestämd tid om användningsreglerna inte iakttas. 3.3 Åldersgränser Vid utlåning av bildprogram följs de åldersgränser Centralen för mediefostran och bildprogram fastställt. 4. ANSVAR 4.1 Kundens ansvar Kunden och förmyndaren förbinder sig att följa bibliotekets regler och eventuella ändringar i dem. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med ett kort som tillhör ett barn under 15 år. Om bibliotekskortet tappas bort, ansvarar kunden 8

9 för det material som lånats med kortet till dess kunden meddelat biblioteket att kortet försvunnit. Låntagaren använder biblioteksmaterial och bibliotekets apparater på eget ansvar. Kunden ersätter skador han eller hon förorsakar i biblioteksutrymmena. 4.2 Begränsningar av bibliotekets ansvar Biblioteket svarar inte för person- eller apparaturskador som biblioteksmaterial, såsom olika inspelningar förorsakat kunden. Biblioteket ansvarar inte för föremål eller kläder som lämnats i biblioteksutrymmen, t.ex. förvaringsutrymme. Förvaringen får användas endast under bibliotekets öppettider. 5. KUNDENS SEKRETESSKYDD Låntagarregistret används endast för verksamhet som härrör till låneövervakningen. Registerbeskrivningen enligt personuppgiftslagen (523/99) 10, i det här fallet låntagarregistrets registerbeskrivning, finns till påseende på biblioteken samt på bibliotekets nätsidor. Kunden har rätt att granska sina egna uppgifter. Vårdnadshavaren/förmyndaren har rätt att granska alla uppgifter som gäller det barn eller samfund som hon/han är ansvarig för. Uppgifter som rör låntagaren är konfidentiella, och varken person- eller låneuppgifter överlåts åt utomstående. Biblioteket har rätt att använda personbeteckningar i sitt låntagarregister (personuppgiftslagen 523/99, 13). 6. LÅNEFÖRFARANDENA Lånetiden är i regel 28 dagar. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare och en del av materialet kan endast användas i bibliotekets utrymmen. Lånetiden går ut på förfallodagen vid utgången av bibliotekets öppettid. Biblioteket fastställer lånetiderna. 6.1 Förnyande av lån Lånat material kan förnyas om det inte har reserverats. Lånet kan förnyas på bibliotekets verksamhetsställen, via nätbiblioteket eller per telefon. Biblioteket har rätt att begränsa antalet förnyanden av samma lån. 6.2 Reservering Utlånat material kan reserveras mot en reserveringsavgift. Reserveringsavgiften betalas vid avhämtningen av materialet. Reserveringsavgiften ska betalas fastän det reserverade materialet inte avhämtas. Barn- och ungdomsmaterial kan reserveras utan avgift. 6.3 Återlämning av lån Material återlämnas helst till det bibliotek där det har lånats. Då biblioteket är stängt kan material returneras via återlämningsluckan, om inte annat meddelats. Material som återlämnats i återlämningsluckan efter stängningstid återlämnas först följande vardag. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på kundens eget ansvar. 9

10 För material som inte återlämnats sänds till kunden två uppmaningar till återlämnande, av vilka det i den senare även ingår en räkning. För reserverat material sänds den första återlämningsuppmaningen genast efter förfallodagen. 7. FJÄRRLÅNESERVICE Material som inte finns i Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks samlingar eller i något av de övriga biblioteken i Vasa kan fjärrlånas från andra bibliotek. Materialet beställs vid informationstjänsten på huvudbibliotekets olika avdelningar eller närbibliotekens informationstjänst eller på bibliotekets hemsidor. Servicen är avgiftsbelagd och dess användare ska ha Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort. Vid fjärrlån iakttas de allmänna nationella anvisningarna samt de villkor och avgifter som det utlånande biblioteket fastställt. 8. AVGIFTER 8.1. Förseningsavgifter Kunden betalar en förseningsavgift för material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen samt ersättning för eventuella förseningspåminnelser och indrivningsåtgärder. Inga förseningsavgift uppbärs för barn- och ungdomsmaterial. Förseningsavgift uppbärs även i de fall förnyande av lån via Internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott på internet eller annan teknisk störning. Biblioteksnämnden fastställer ikraftvarande förseningsavgifter. Förseningsavgiften uppdateras i kundens låneregister på återlämningsdagen. Förseningsavgiften kan betalas vid önskad tidpunkt, dock under innevarande år Förseningsavgiften kan betalas vid alla utlåtningsställen Förseningsavgiften kan betalas i rater enligt överenskommelse 8.2 Kopior och utskrifter Biblioteket uppbär en avgift för papperskopior och utskrifter samt för skanning. 9. BORTTAPPAT ELLER SKADAT MATERIAL Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Bildinspelningar (t.ex. dvd-skivor), konsolspel eller cd-rom-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av den materialbundna upphovsrättsavgiften. Ersättningsprinciperna för eventuella nya materialtyper som kan lånas fastställer biblioteket enligt material. Material som går att sättas i skick repareras av biblioteket. Låntagaren ersätter kostnaderna som reparationen förorsakar. Erlagda ersättningar returneras inte till kunden, fastän det ersatta materialet skulle hittas senare. 10

11 10. INDRIVNING Om material inte återlämnats trots förseningspåminnelser överförs ärendet till stadens eget indrivningssystem. Kunden betalar kostnaderna för juridisk indrivning och utmätning samt därtill hörande laglig dröjsmålsränta. Uppgift om rättens beslut går automatiskt till kreditupplysningarna. 11. KUNDFEEDBACK Feedback om bibliotekets material, verksamhet, service och annat kan ges direkt åt bibliotekets personal eller lämnas i de feedbacklådor som finns på biblioteken eller på bibliotekets nätsidor via feedbackblanketten. Biblioteksnämnden

12 REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY 1. SERVICES Vaasa City Library Regional Library offers its collections, web material, customer premises, modern methods of information retrieval and information services for the customers free of charge. Materials can be reserved by paying a reservation fee, and renting of some of the public rooms in the library is subject to a charge. 2. LIBRARY CARD The library card is personal and must be presented when borrowing material from the library. The library must immediately be informed if there are changes in the card holder's name or address, or if he/she has lost his/her card. The library card is issued when the applicant has proved his/her identity by presenting a valid ID with a photograph, passport, driver's license or some other official ID card. Children under 15 years of age need the consent of a parent or guardian. The library has the right to register the personal identity number of the borrower (Personal Data Act 523/1999, 13 ). Guarantor means a guardian in the sense referred to in Finnish legislation. An institute, society, or company must have written permission by the person in charge/the guarantor. The first library card is free of charge. The library will charge a fee to replace a lost card. 2.1 PIN When ordering the library card the customer receives a PIN (personal identification number) that can be used for library services requiring a PIN. The PIN can only be given personally in the library and when asking for it/changing it the customer has to present the library card. 3. RIGHT OF USE The library is open to everyone. The materials, services and the public premises can be used by all complying with the library rules. The library staff has the right to check the identity of a customer if necessary. The customer loses the right to use the library services (borrowing, reserving, renewing, using customer computers) in the following cases: when fines exceed a sum specified by the library when the fines are not paid within one year when agreed installments have not been paid when the customer has received an invoice for non-returned material 12

13 The right to use the library services is regained: when the fines are paid when the customer returns the material Disrupting behavior or not complying with the library rules may also lead to cancelling the right to use the library for a fixed term. The prohibition of use is decided by the director of cultural and library services. Before imposing a prohibition of user rights the parties will get an opportunity to be heard. The prohibition will be ordered orally in minor situations and otherwise in writing. The prohibition of use can be issued from one day to one year. The prohibition will be recorded in the customer register of the library and the record will be removed when the right of use is restored after the fixed term. 3.1 Amount of borrowed material The library may impose restrictions on the amount of material that can be borrowed at each time. 3.2 Computers and information networks The rules of use apply to the use of information systems connected to all computers and information network within the Vaasa City Library-Regional Library units. In the units of Vaasa City Library Regional Library the customers have access to for example workstations equipped with network connections and basic programs, terminals for information retrieval and in some units cordless Internet. The use of the workstations in the library is free of charge. The computers are equipped with the necessary programs. The customers must not install any other programs on the computers or change the computer setups. The computers and devices connected to them should be handled properly. The user has to follow the copyright regulations and other provisions of Finnish law. Other ways of action and behavior that disturbs the other users and the library activities are forbidden. The library information network is part of the Vasa city information network. Adult entertainment and corresponding sites are filtered according to the common approach of the city. Also misuse can lead to filtering the contents. The user is liable to pay damages caused by breakage of the computer because of irrelevant use. The library is not responsible for damages that are caused by malfunction of the equipment. The customer is responsible for maintaining of secrecy of the documents handled. The library is not liable for possible damages that the library equipment causes third party. The right to use computers can be denied temporarily if the rules of use are not followed. 3.3 Age limits When borrowing audiovisual material the age limits stipulated by the Finnish Centre for Media Education and Audiovisual Media shall be compiled with. 13

14 4. RESPONSIBILITY 4.1 Customer s responsibility The customer and his/her guardian shall comply with the rules of the library as well as with modifications in them. The guardian is responsible for all material borrowed by a child under 15 years of age. In case the library card is lost, the customer is liable for the material borrowed with his/her card until he/she has reported the loss to the library. The customers use the library material on their own responsibility. The customer is liable for damages that he or she possibly has caused in library premises Disclaimer of the library s responsibility The library shall not be held liable for any injuries or damages caused persons or equipment by library material, e.g. recordings. The library shall not be responsible for objects or clothes left in the library premises, e.g.in the cloakroom. The cloakroom can be used only during library working hours. 5. CUSTOMER DATA PROTECTION The customer register is used only for supervision of the borrowings from the library. A description of file according to the Personal Data Act (523/1999) 10, in this case the description of the customer file, is kept available at the libraries and on the library web pages. Each customer has the right to check his/her own personal details. The guardian or guarantor has the right to check the information on his/her child or all the details of his/her organization. The information about the customers is confidential and no personal data or loan information is disclosed to outsiders. The library has the right to use personal identity numbers in the customer register (Personal Data Act 523/1999, 13 ). 6. LOAN PRACTICE The loan period is usually 28 days. Some materials may have a shorter loan period, and some materials can only be used within the library premises. The loan period ends when the library is closed on the due date. The library makes the decisions on the loan periods. 6.1 Renewal of loans Borrowed material can be renewed if there are no reservations for it. The material can be renewed via the web library, in person at the library or by using the renewal phone. The library has the right to restrict the number of renewal periods. 6.2 Reservations Material can be reserved by paying a reservation fee. The reservation fee is paid when the material is collected. The reservation fee must be paid although the material is not collected. Children and youth material can be reserved free of charge. 14

15 6.3 Returning borrowed materials Borrowed material should, preferably, be returned to the same library from where it was borrowed. The return hatch can be used when the library is closed, if not otherwise specified. Material returned to the return hatch after the library has closed, has been returned the following working day. Returning of loans to the return hatch is done on the customer's own responsibility. If a customer has not returned the material that he/she has borrowed, he/she will get two reminders, of which the last contains an invoice. If there is a reservation for material a notice is sent to the customer immediately after the due date. 7. INTER-LIBRARY SERVICES Material that is not available in the collections of Vaasa City Library - Regional Library or in other libraries in Vaasa can be ordered from other libraries. The order can be placed at staff desks of the various departments in the main library or in the branch libraries or on the library homepage. The service is liable to a charge and the user must have a Vaasa City Library Regional Library card. The inter-library services comply with the national general directives and terms and fees stipulated by the library providing the ordered material. 8. FEES 8.1 Late fees If material is returned or renewed after the due date, the library collects a fine and a refund for the reminders sent to the customer and for collection measures. Late fees are not collected for materials borrowed from the children and youth departments. A late fee will also be collected when the renewal of a loan has failed due to a break in the internet connection or other technical disturbances. The Library Board makes the decisions on the fees and charges for materials that have not been returned by the due date. The fine is entered in the customer's personal file on the day when the material is returned: - the fine can be paid any time, but within one year at the latest - the fine can be paid at any library - the fine can be paid in installments, if agreed. 8.2 Copies and prints The library collects a fee for paper copies, prints and scanning. 9. LOSS OR DAMAGE OF MATERIALS The customer is held liable for borrowed material that is lost or damaged. The customer may compensate for the material by supplying an identical book etc. or by paying the fine specified by the library. A recording (e.g. DVD disc) console game or CD-ROM cannot, due to the copyright fee per specimen, be compensated for by 15

16 supplying an identical copy. The compensation principles for possible new materials that can be borrowed are defined relating to the material. The library repairs all material that can be repaired. The costs of this repair shall be paid by the customer. Repair costs etc. are not returned to the customer although the compensated material should be found later. 10. RECOVERY OF FINES If material is not returned despite reminders, the fines shall be transferred for collecting to the city's own recovery system. The customer shall pay the costs of legal recovery and distraint plus interest on the delay of payments. The judgment of the Court is automatically entered in the customer's credit status files. 11. FEEDBACK FROM THE CUSTOMER Feedback concerning the library material, operations, services or other things can be given directly to the library staff, put into the feedback boxes in the libraries or given on the feedback form on the library homepage. Library Board s decision

17

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio Puh. 017 182111 (kaupungin vaihde) https://kuopio.finna.fi Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017 Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt 6.3.2017, voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT OUTI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven Pyhäjoen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven ja Vihannin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien.

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien. Eepos-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.2.2017 lähtien. Kirjasto on avoin kaikille. Eepos-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot 1. Yleistä Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Helsingin kulttuurikeskuksen sähköisessä kurssiilmoittautumisessa ja kurssien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.1.2017 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi!

Harjoitustyö. CSE-A1200 Tietokannat! Jasse Lahdenperä! 345396! killedwhale@kapsi.fi! Henri Nurmi! 345545! henri.nurmi@kapsi.fi! Harjoitustyö CSE-A1200 Tietokannat Jasse Lahdenperä 345396 killedwhale@kapsi.fi Henri Nurmi 345545 henri.nurmi@kapsi.fi 1 Ensimmäisen vaiheen ratkaisu ER-Kaavio 2 Relaatiomalli: Loanable(Id, MaximumLoanTime)

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING 12.12.2016/sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Astu laivaan Laivahostel Boreaan! Sovellamme Majoitus-

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot