KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY"

Transkriptio

1

2 KÄYTTÖSÄÄNNÖT ANVÄNDNINGSREGLER REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY KAUPUNGINKIRJASTO - MAAKUNTAKIRJASTO STADSBIBLIOTEK - LANDSKAPSBIBLIOTEK VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY

3 KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1. PALVELUT Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tarjoaa asiakkailleen maksuttomaan käyttöön kokoelmat, verkkoaineistot, asiakastilat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät ja tietopalvelun. Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan, ja eräiden kirjaston yleisötilojen vuokraaminen on maksullista. 2. KIRJASTOKORTTI Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Osoitteenja nimenmuutoksesta sekä kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin saa esittämällä voimassaolevan valokuvalla varustetun henkilöllisyystodistuksen, passin, ajokortin tai muun virallisen henkilökortin. Alle 15- vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/99, 13 ). Takaajalla tarkoitetaan lainsäädännön mukaista huoltajaa. Laitoksella, yhteisöllä tai yrityksellä tulee olla vastuuhenkilön/takaajan kirjallinen suostumus. Ensimmäinen kortti on maksuton. Kirjasto perii kirjastokortin uusimisesta maksun. 2.1 PIN-koodi Kirjastokorttitilauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan henkilökohtainen PINkoodi, jonka avulla voi käyttää PIN-koodia vaativia kirjaston palveluja. PIN-koodin saa vain henkilökohtaisesti kirjastosta, ja sitä pyydettäessä tai vaihdettaessa on esitettävä kirjastokortti. 3. KÄYTTÖOIKEUS Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa varmistaa lainaajan henkilöllisyys. Asiakas menettää väliaikaisesti käyttöoikeuden kirjaston palveluihin (lainaus, varaukset, uusiminen, asiakaskoneiden käyttö) seuraavissa tapauksissa: jos myöhästymismaksuista kertyvä summa ylittää kirjaston määräämän rajan jos myöhästymismaksuja ei ole maksettu kuluvan vuoden aikana jos sovittuja myöhästymismaksueriä ei ole maksettu kun asiakas on saanut laskun palauttamattomasta aineistosta Käyttöoikeus kirjaston palveluihin palautuu, kun: myöhästymismaksut maksetaan asiakas palauttaa aineiston Myös häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa tai käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen voivat johtaa käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi. Käyttökiellon määrää kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan suullisesti vähäisissä tapauksis- 3

4 sa ja muuten kirjallisesti. Käyttökiellon kesto voi olla vuorokaudesta yhteen vuoteen. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua. 3.1 Lainattavan aineiston määrä Kirjasto voi tarvittaessa asettaa rajoituksia lainattavan aineiston määrälle. 3.2 Tietokoneet ja tietoverkot Käyttösäännöt koskevat Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kaikkien toimipisteiden tietokoneiden ja tietoverkkoon liitettyjen tietojärjestelmien käyttöä. Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimipisteissä on asiakkaiden käytössä esimerkiksi verkkoyhteyksin ja perusohjelmistoin varustettuja työasemia, päätteitä tiedonhakua varten sekä joissakin toimipisteissä langaton internet-verkko. Kirjaston työasemien käyttö on maksutonta. Koneille on asennettu tarvittavat ohjelmat valmiiksi. Asiakkaat eivät saa asentaa koneille muita ohjelmia eivätkä muuttaa tietokoneiden asetuksia. Tietokoneita ja niihin kytkettyjä laitteita tulee käsitellä asianmukaisesti. Käyttäjän tulee noudattaa tekijänoikeussäädöksiä sekä muita Suomen lakeja. Muita käyttäjiä ja kirjaston toimintaa häiritsevät toimintatavat ja käyttäytyminen ovat kiellettyjä. Kirjaston tietoverkko on osa Vaasan kaupungin tietoverkkoa. Aikuisviihde ja vastaavat sivustot suodatetaan kaupungin yleisen linjan mukaan. Myös väärinkäytökset voivat johtaa sisällön suodattamiseen. Käyttäjä on korvausvelvollinen epäasiallisesta käytöstä johtuvasta koneen rikkoutumisesta. Kirjasto ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu laitteiden toimintahäiriöstä. Asiakas vastaa itse käsittelemiensä tietojen salassa pysymisestä. Kirjasto ei vastaa niistä vahingoista, joita kirjaston laitteilla on aiheutettu kolmannelle osapuolelle. Tietokoneiden käyttöoikeuden voi menettää määräajaksi, jos käyttösääntöjä ei noudateta Ikärajat Kuvaohjelmien lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen asettamia ikärajoja. 4. VASTUU 4.1 Asiakkaan vastuu Asiakas ja huoltaja sitoutuvat kirjaston sääntöihin ja niihin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin. Alle 15-vuotiaan lapsen kortilla lainatusta aineistosta vastaa huoltaja. Kirjastokortin kadotessa asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta siihen saakka, kunnes on tehnyt kortistaan katoamisilmoituksen kirjastoon. Lainaaja käyttää kirjaston aineistoa ja laitteita omalla vastuullaan. Asiakas korvaa kirjastotiloissa aiheuttamansa vahingot. 4

5 4.2. Kirjaston vastuun rajoitus Kirjasto ei vastaa kirjaston aineiston, kuten erilaisten tallenteiden aiheuttamista henkilö- tai laitevahingoista. Kirjasto ei ole vastuussa kirjastotiloihin, esim. tavarasäilytykseen jätetyistä tavaroista tai vaatteista. Säilytystä saa käyttää vain kirjaston aukioloaikana. 5. ASIAKKAAN TIETOSUOJA Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan liittyvään toimintaan. Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste, tässä tapauksessa lainaajarekisterin rekisteriseloste, on nähtävänä kirjastoissa sekä kirjaston verkkosivuilla. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Huoltajalla tai takaajalla on oikeus tarkistaa myös takaamansa lapsen tai yhteisön kaikki tiedot. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 ). 6. LAINAUSKÄYTÄNNÖT Lainausaika on yleensä 28 päivää. Osalla aineistoa lainausaika voi olla lyhyempi, ja osa aineistosta on käytettävissä vain kirjaston tiloissa. Lainausaika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan. Kirjasto päättää lainausajoista Lainojen uusiminen Lainatun aineiston voi uusia, ellei siitä ole varausta. Uusinnan voi tehdä kirjaston toimipisteissä, verkkokirjastossa tai uusintapuhelimen kautta. Kirjastolla on oikeus rajoittaa uusimiskertoja. 6.2 Varaaminen Aineistoa voi varata varausmaksua vastaan. Varausmaksu maksetaan aineistoa noudettaessa. Varausmaksu maksetaan, vaikka varattua aineistoa ei noudettaisi. Lasten- ja nuortenaineistoa voi varata maksutta. 6.3 Lainojen palautus Aineisto palautetaan mieluiten siihen kirjastoon, josta se on lainattu. Palautusluukkua voi käyttää kirjaston ollessa suljettuna, ellei toisin ole ilmoitettu. Sulkemisajan jälkeen palautusluukkuun palautettu aineisto palautetaan vasta seuraavana arkipäivänä. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Palauttamattomasta aineistosta lähetetään asiakkaalle kaksi palautuskehotusta, joista viimeisessä on mukana myös lasku. Varatusta aineistosta lähetetään ensimmäinen palautuskehotus heti eräpäivän jälkeen. 7. KAUKOPALVELU Aineistoa, jota ei ole Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmissa eikä Vaasan muissa kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Tilaus tehdään pääkirjaston osastojen tai lähikirjastojen tietopalveluissa tai kirjaston kotisivuilla. Palvelu on maksullista, ja sen käyttäjällä on oltava Vaasan kaupunginkirjaston kirjasto- 5

6 kortti. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä maksuja. 8. MAKSUT 8.1 Myöhästymismaksut Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus mahdollisesta palautuskehotuksesta ja perintätoimista. Myöhästymismaksuja ei peritä lasten- ja nuortenaineistosta. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Voimassaolevat myöhästymismaksut vahvistaa kirjastolautakunta. Myöhästymismaksu päivittyy asiakkaan lainausrekisteriin palauttamispäivänä. Myöhästymismaksun voi maksaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin kuluvan vuoden sisällä Myöhästymismaksun voi maksaa kaikissa lainauspisteissä Myöhästymismaksun voi maksaa erissä siitä erikseen sovittaessa 8.2 Kopiot ja tulosteet Kirjasto perii maksun paperikopioista ja -tulosteista sekä skannauksesta. 9. AINEISTON KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN Jos lainassa oleva aineisto katoaa tai vahingoittuu, on lainaaja korvausvelvollinen. Aineiston voi korvata hankkimalla tilalle vastaavan teoksen tai maksamalla kirjaston määrittämän korvaushinnan. Kuvatallennetta (esim. dvd-levy), konsolipeliä tai cd-rom-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Mahdollisten uusien lainattavien materiaalityyppien korvausperiaatteet kirjasto määrittelee aineistokohtaisesti. Kunnostamiskelpoisen aineiston kirjasto korjaa itse. Korjauksesta syntyvät kustannukset korvaa lainaaja. Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin. 10. PERINTÄ Palautuskehotuksista huolimatta palauttamatta jäänyt aineisto siirtyy perintään kaupungin omaan perintäjärjestelmään. Asiakas maksaa oikeudellisen perinnän ja ulosoton aiheuttamat kulut laillisine viivästyskorkoineen. Oikeuden päätöksestä menee automaattisesti tieto luottotietoihin. 11. ASIAKASPALAUTE Palautetta kirjaston aineistosta, toiminnasta, palveluista tai muusta voi antaa suoraan henkilökunnalle, kirjastoissa sijaitseviin palautelaatikoihin tai kirjaston kotisivuilla olevalla palautelomakkeella. Kirjastolautakunta

7 ANVÄNDNINGSREGLER 1. SERVICE Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks kunder kan avgiftsfritt utnyttja bibliotekets samlingar, webbmaterial, kundutrymmen, moderna informationssökningsmöjligheter och informationstjänst. Material kan reserveras mot en reserveringsavgift, och hyrningen av vissa av bibliotekets allmänna utrymmen är avgiftsbelagd. 2. BIBLIOTEKSKORT Bibliotekskortet är personligt och det skall alltid visas upp vid lån. Biblioteket skall genast informeras om adress- och namnförändringar samt om bibliotekskortet tappats bort. För att få bibliotekskort ska man visa upp ett giltigt identitetsbevis, pass, körkort eller annat officiellt identitetskort försett med fotografi. Barn under 15 år skall ha vårdnadshavarens samtycke. Biblioteket har rätt att registrera låntagarens personbeteckning (personuppgiftslagen 523/1999, 13 ). Med förmyndare avser man vårdnadshavare enligt lag. Inrättningar, samfund och företag skall ha ett skriftligt samtycke av en ansvarig person/förmyndare. Det första kortet är avgiftsfritt. För förnyande av bibliotekskortet betalar kunden en avgift. 2.1 PIN-kod I samband med beställningen av lånekort får kunden en personligt PIN-kod, med vilket kunden själv kan utnyttja tjänster som kräver PIN-kod. PIN-koden ges bara personligen på biblioteket och då man anhåller om en PIN-kod / förnyar den måste bibliotekskortet uppvisas. 3. ANVÄNDNINGSRÄTT Biblioteket är öppet för alla. Samlingar, service och allmänna utrymmen kan användas av alla som följer bibliotekets användningsregler. Bibliotekets personal har rätt att vid behov kontrollera låntagarens identitet. Kunden förlorar tillfälligt sin användningsrätt till bibliotekets service (lån, reservering, förnyande av lån, användande av kunddatorer) i följande fall: då summan av förseningsavgifterna överstiger den gräns som biblioteket fastställt då förseningsavgifterna inte har betalats under det innevarande året då överenskomna rater på förseningsavgifter inte har betalats då kunden har fått en faktura på material som inte återlämnats Rätten att använda biblioteket återställs då: förseningsavgifterna betalas kunden återlämnar materialet 7

8 Störande beteende på biblioteket eller underlåtande att iaktta användningsreglerna kan också leda till att användningsrätten går förlorad för en bestämd tid. Kultur- och biblioteksdirektören beslutar om användningsförbud. Innan användningsförbudet ges parterna tillfälle att bli hörda. Förbudet ges muntligen i lindrigare fall och annars skriftligen. Användningsförbudet kan vara från ett dygn till ett år. Om förbudet kommer en anteckning i bibliotekets kundregister och anteckningen stryks då användningsrätten återställs efter den bestämda tiden. 3.1 Mängden lånat material Biblioteket kan vid behov begränsa mängden material som lånas ut. 3.2 Datorer och datanät Användningsreglerna gäller användningen av datasystemen i anslutning till datorer och datanät vid alla verksamhetsenheter inom Vasa stadsbiblioteklandskapsbibliotek. Vid Vasa stadsbiblioteket-landskapsbiblioteks verksamhetsenheter finns för kundernas bruk till exempel arbetsstationer som är försedda med nätförbindelser och basprogram, terminaler för informationssökning samt på vissa verksamhetsställen ett trådlöst internet-nät. Användningen av bibliotekets arbetsstationer är kostnadsfri. I datorerna finns behövliga program installerade färdigt. Kunderna får inte installera andra program på datorerna och inte heller ändra datorernas inställningar. Datorerna och den därtill anslutna utrustningen ska hanteras på lämpligt sätt. Användaren ska iaktta upphovsrättsbestämmelserna samt Finlands lagar i övrigt. Verksamhetssätt och uppförande som stör andra användare och bibliotekets verksamhet är förbjudna. Bibliotekets datanät är en del av Vasa stads datanät. Vuxenunderhållning och motsvarande webbplatser filtreras i enlighet med stadens allmänna linje. Även missbruk kan leda till att innehåll filtreras. Användaren är ersättningsskyldig om datorn går sönder på grund av osaklig användning. Biblioteket svarar inte för skador som föranleds kunden på grund av funktionsstörningar i apparaterna. Kunden svarar själv för att de uppgifter som behandlas hålls hemliga. Biblioteket svarar inte för skador som med bibliotekets apparatur har åsamkats tredje part. Användningsrätten till datorerna kan förloras för en bestämd tid om användningsreglerna inte iakttas. 3.3 Åldersgränser Vid utlåning av bildprogram följs de åldersgränser Centralen för mediefostran och bildprogram fastställt. 4. ANSVAR 4.1 Kundens ansvar Kunden och förmyndaren förbinder sig att följa bibliotekets regler och eventuella ändringar i dem. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med ett kort som tillhör ett barn under 15 år. Om bibliotekskortet tappas bort, ansvarar kunden 8

9 för det material som lånats med kortet till dess kunden meddelat biblioteket att kortet försvunnit. Låntagaren använder biblioteksmaterial och bibliotekets apparater på eget ansvar. Kunden ersätter skador han eller hon förorsakar i biblioteksutrymmena. 4.2 Begränsningar av bibliotekets ansvar Biblioteket svarar inte för person- eller apparaturskador som biblioteksmaterial, såsom olika inspelningar förorsakat kunden. Biblioteket ansvarar inte för föremål eller kläder som lämnats i biblioteksutrymmen, t.ex. förvaringsutrymme. Förvaringen får användas endast under bibliotekets öppettider. 5. KUNDENS SEKRETESSKYDD Låntagarregistret används endast för verksamhet som härrör till låneövervakningen. Registerbeskrivningen enligt personuppgiftslagen (523/99) 10, i det här fallet låntagarregistrets registerbeskrivning, finns till påseende på biblioteken samt på bibliotekets nätsidor. Kunden har rätt att granska sina egna uppgifter. Vårdnadshavaren/förmyndaren har rätt att granska alla uppgifter som gäller det barn eller samfund som hon/han är ansvarig för. Uppgifter som rör låntagaren är konfidentiella, och varken person- eller låneuppgifter överlåts åt utomstående. Biblioteket har rätt att använda personbeteckningar i sitt låntagarregister (personuppgiftslagen 523/99, 13). 6. LÅNEFÖRFARANDENA Lånetiden är i regel 28 dagar. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare och en del av materialet kan endast användas i bibliotekets utrymmen. Lånetiden går ut på förfallodagen vid utgången av bibliotekets öppettid. Biblioteket fastställer lånetiderna. 6.1 Förnyande av lån Lånat material kan förnyas om det inte har reserverats. Lånet kan förnyas på bibliotekets verksamhetsställen, via nätbiblioteket eller per telefon. Biblioteket har rätt att begränsa antalet förnyanden av samma lån. 6.2 Reservering Utlånat material kan reserveras mot en reserveringsavgift. Reserveringsavgiften betalas vid avhämtningen av materialet. Reserveringsavgiften ska betalas fastän det reserverade materialet inte avhämtas. Barn- och ungdomsmaterial kan reserveras utan avgift. 6.3 Återlämning av lån Material återlämnas helst till det bibliotek där det har lånats. Då biblioteket är stängt kan material returneras via återlämningsluckan, om inte annat meddelats. Material som återlämnats i återlämningsluckan efter stängningstid återlämnas först följande vardag. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på kundens eget ansvar. 9

10 För material som inte återlämnats sänds till kunden två uppmaningar till återlämnande, av vilka det i den senare även ingår en räkning. För reserverat material sänds den första återlämningsuppmaningen genast efter förfallodagen. 7. FJÄRRLÅNESERVICE Material som inte finns i Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks samlingar eller i något av de övriga biblioteken i Vasa kan fjärrlånas från andra bibliotek. Materialet beställs vid informationstjänsten på huvudbibliotekets olika avdelningar eller närbibliotekens informationstjänst eller på bibliotekets hemsidor. Servicen är avgiftsbelagd och dess användare ska ha Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort. Vid fjärrlån iakttas de allmänna nationella anvisningarna samt de villkor och avgifter som det utlånande biblioteket fastställt. 8. AVGIFTER 8.1. Förseningsavgifter Kunden betalar en förseningsavgift för material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen samt ersättning för eventuella förseningspåminnelser och indrivningsåtgärder. Inga förseningsavgift uppbärs för barn- och ungdomsmaterial. Förseningsavgift uppbärs även i de fall förnyande av lån via Internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott på internet eller annan teknisk störning. Biblioteksnämnden fastställer ikraftvarande förseningsavgifter. Förseningsavgiften uppdateras i kundens låneregister på återlämningsdagen. Förseningsavgiften kan betalas vid önskad tidpunkt, dock under innevarande år Förseningsavgiften kan betalas vid alla utlåtningsställen Förseningsavgiften kan betalas i rater enligt överenskommelse 8.2 Kopior och utskrifter Biblioteket uppbär en avgift för papperskopior och utskrifter samt för skanning. 9. BORTTAPPAT ELLER SKADAT MATERIAL Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Bildinspelningar (t.ex. dvd-skivor), konsolspel eller cd-rom-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av den materialbundna upphovsrättsavgiften. Ersättningsprinciperna för eventuella nya materialtyper som kan lånas fastställer biblioteket enligt material. Material som går att sättas i skick repareras av biblioteket. Låntagaren ersätter kostnaderna som reparationen förorsakar. Erlagda ersättningar returneras inte till kunden, fastän det ersatta materialet skulle hittas senare. 10

11 10. INDRIVNING Om material inte återlämnats trots förseningspåminnelser överförs ärendet till stadens eget indrivningssystem. Kunden betalar kostnaderna för juridisk indrivning och utmätning samt därtill hörande laglig dröjsmålsränta. Uppgift om rättens beslut går automatiskt till kreditupplysningarna. 11. KUNDFEEDBACK Feedback om bibliotekets material, verksamhet, service och annat kan ges direkt åt bibliotekets personal eller lämnas i de feedbacklådor som finns på biblioteken eller på bibliotekets nätsidor via feedbackblanketten. Biblioteksnämnden

12 REGULATIONS OF VAASA CITY LIBRARY - REGIONAL LIBRARY 1. SERVICES Vaasa City Library Regional Library offers its collections, web material, customer premises, modern methods of information retrieval and information services for the customers free of charge. Materials can be reserved by paying a reservation fee, and renting of some of the public rooms in the library is subject to a charge. 2. LIBRARY CARD The library card is personal and must be presented when borrowing material from the library. The library must immediately be informed if there are changes in the card holder's name or address, or if he/she has lost his/her card. The library card is issued when the applicant has proved his/her identity by presenting a valid ID with a photograph, passport, driver's license or some other official ID card. Children under 15 years of age need the consent of a parent or guardian. The library has the right to register the personal identity number of the borrower (Personal Data Act 523/1999, 13 ). Guarantor means a guardian in the sense referred to in Finnish legislation. An institute, society, or company must have written permission by the person in charge/the guarantor. The first library card is free of charge. The library will charge a fee to replace a lost card. 2.1 PIN When ordering the library card the customer receives a PIN (personal identification number) that can be used for library services requiring a PIN. The PIN can only be given personally in the library and when asking for it/changing it the customer has to present the library card. 3. RIGHT OF USE The library is open to everyone. The materials, services and the public premises can be used by all complying with the library rules. The library staff has the right to check the identity of a customer if necessary. The customer loses the right to use the library services (borrowing, reserving, renewing, using customer computers) in the following cases: when fines exceed a sum specified by the library when the fines are not paid within one year when agreed installments have not been paid when the customer has received an invoice for non-returned material 12

13 The right to use the library services is regained: when the fines are paid when the customer returns the material Disrupting behavior or not complying with the library rules may also lead to cancelling the right to use the library for a fixed term. The prohibition of use is decided by the director of cultural and library services. Before imposing a prohibition of user rights the parties will get an opportunity to be heard. The prohibition will be ordered orally in minor situations and otherwise in writing. The prohibition of use can be issued from one day to one year. The prohibition will be recorded in the customer register of the library and the record will be removed when the right of use is restored after the fixed term. 3.1 Amount of borrowed material The library may impose restrictions on the amount of material that can be borrowed at each time. 3.2 Computers and information networks The rules of use apply to the use of information systems connected to all computers and information network within the Vaasa City Library-Regional Library units. In the units of Vaasa City Library Regional Library the customers have access to for example workstations equipped with network connections and basic programs, terminals for information retrieval and in some units cordless Internet. The use of the workstations in the library is free of charge. The computers are equipped with the necessary programs. The customers must not install any other programs on the computers or change the computer setups. The computers and devices connected to them should be handled properly. The user has to follow the copyright regulations and other provisions of Finnish law. Other ways of action and behavior that disturbs the other users and the library activities are forbidden. The library information network is part of the Vasa city information network. Adult entertainment and corresponding sites are filtered according to the common approach of the city. Also misuse can lead to filtering the contents. The user is liable to pay damages caused by breakage of the computer because of irrelevant use. The library is not responsible for damages that are caused by malfunction of the equipment. The customer is responsible for maintaining of secrecy of the documents handled. The library is not liable for possible damages that the library equipment causes third party. The right to use computers can be denied temporarily if the rules of use are not followed. 3.3 Age limits When borrowing audiovisual material the age limits stipulated by the Finnish Centre for Media Education and Audiovisual Media shall be compiled with. 13

14 4. RESPONSIBILITY 4.1 Customer s responsibility The customer and his/her guardian shall comply with the rules of the library as well as with modifications in them. The guardian is responsible for all material borrowed by a child under 15 years of age. In case the library card is lost, the customer is liable for the material borrowed with his/her card until he/she has reported the loss to the library. The customers use the library material on their own responsibility. The customer is liable for damages that he or she possibly has caused in library premises Disclaimer of the library s responsibility The library shall not be held liable for any injuries or damages caused persons or equipment by library material, e.g. recordings. The library shall not be responsible for objects or clothes left in the library premises, e.g.in the cloakroom. The cloakroom can be used only during library working hours. 5. CUSTOMER DATA PROTECTION The customer register is used only for supervision of the borrowings from the library. A description of file according to the Personal Data Act (523/1999) 10, in this case the description of the customer file, is kept available at the libraries and on the library web pages. Each customer has the right to check his/her own personal details. The guardian or guarantor has the right to check the information on his/her child or all the details of his/her organization. The information about the customers is confidential and no personal data or loan information is disclosed to outsiders. The library has the right to use personal identity numbers in the customer register (Personal Data Act 523/1999, 13 ). 6. LOAN PRACTICE The loan period is usually 28 days. Some materials may have a shorter loan period, and some materials can only be used within the library premises. The loan period ends when the library is closed on the due date. The library makes the decisions on the loan periods. 6.1 Renewal of loans Borrowed material can be renewed if there are no reservations for it. The material can be renewed via the web library, in person at the library or by using the renewal phone. The library has the right to restrict the number of renewal periods. 6.2 Reservations Material can be reserved by paying a reservation fee. The reservation fee is paid when the material is collected. The reservation fee must be paid although the material is not collected. Children and youth material can be reserved free of charge. 14

15 6.3 Returning borrowed materials Borrowed material should, preferably, be returned to the same library from where it was borrowed. The return hatch can be used when the library is closed, if not otherwise specified. Material returned to the return hatch after the library has closed, has been returned the following working day. Returning of loans to the return hatch is done on the customer's own responsibility. If a customer has not returned the material that he/she has borrowed, he/she will get two reminders, of which the last contains an invoice. If there is a reservation for material a notice is sent to the customer immediately after the due date. 7. INTER-LIBRARY SERVICES Material that is not available in the collections of Vaasa City Library - Regional Library or in other libraries in Vaasa can be ordered from other libraries. The order can be placed at staff desks of the various departments in the main library or in the branch libraries or on the library homepage. The service is liable to a charge and the user must have a Vaasa City Library Regional Library card. The inter-library services comply with the national general directives and terms and fees stipulated by the library providing the ordered material. 8. FEES 8.1 Late fees If material is returned or renewed after the due date, the library collects a fine and a refund for the reminders sent to the customer and for collection measures. Late fees are not collected for materials borrowed from the children and youth departments. A late fee will also be collected when the renewal of a loan has failed due to a break in the internet connection or other technical disturbances. The Library Board makes the decisions on the fees and charges for materials that have not been returned by the due date. The fine is entered in the customer's personal file on the day when the material is returned: - the fine can be paid any time, but within one year at the latest - the fine can be paid at any library - the fine can be paid in installments, if agreed. 8.2 Copies and prints The library collects a fee for paper copies, prints and scanning. 9. LOSS OR DAMAGE OF MATERIALS The customer is held liable for borrowed material that is lost or damaged. The customer may compensate for the material by supplying an identical book etc. or by paying the fine specified by the library. A recording (e.g. DVD disc) console game or CD-ROM cannot, due to the copyright fee per specimen, be compensated for by 15

16 supplying an identical copy. The compensation principles for possible new materials that can be borrowed are defined relating to the material. The library repairs all material that can be repaired. The costs of this repair shall be paid by the customer. Repair costs etc. are not returned to the customer although the compensated material should be found later. 10. RECOVERY OF FINES If material is not returned despite reminders, the fines shall be transferred for collecting to the city's own recovery system. The customer shall pay the costs of legal recovery and distraint plus interest on the delay of payments. The judgment of the Court is automatically entered in the customer's credit status files. 11. FEEDBACK FROM THE CUSTOMER Feedback concerning the library material, operations, services or other things can be given directly to the library staff, put into the feedback boxes in the libraries or given on the feedback form on the library homepage. Library Board s decision

17

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten,

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

HelMet-kirjaston käyttösäännöt

HelMet-kirjaston käyttösäännöt Sinulle, asiakkaamme HelMet-kirjaston käyttösäännöt HelMet on lyhennys sanoista Helsinki Metropolitan Area Libraries. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin asukkailla on oikeus käyttää kirjastopalveluja

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2013 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.5.2012 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.5.2012 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.5.2012 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain!

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain! SaunalahtiPREPAID Perhenetti Family Internet Usealla laitteella nettiin missä vain! Käyttöopas/User instructions Sisältää erityisehdot/contains Saunalahti Prepaid special terms Yleiset sopimusehdot/general

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja.

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja. VIHDIN KUNNANKIRJASTO KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Kirjasto tarjoaa kirjoja ja muita tallenteita lainattavaksi ja kirjastossa käytettäväksi, antaa tietopalvelua sekä opastaa aineiston ja kirjaston käytössä.

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoile ilman omaa autoa Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoa ei ole aina pakko omistaa itse Älä heti kipaise autokauppaan, kun joukkoliikenne tai polkupyörä ei ratkaise

Lisätiedot

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300

USER GUIDE MOBILE TELEPHONE M300 USER GUIDE UK SW NW FIN MOBILE TELEPHONE M300 V1 2 3 1 BECAUSE WE CARE Thank you for purchasing this product. This product has been designed and assembled with utmost care for you and the environment.

Lisätiedot

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste Seloste 17.07.2013 Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste Seloste; Yritys-Suomi -verkkopalvelun järjestelmäseloste Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1 REKISTERIN NIMI Yritys-Suomi

Lisätiedot

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

ANALYSTICA version 4.6 6.2014 Muutokset / Ändringar / Changes

ANALYSTICA version 4.6 6.2014 Muutokset / Ändringar / Changes Suomi Svenska English Sisäänkirjautuminen ja käyttäjät Inloggning och användare Login and users Aloitusnäytön kyselylista: Kyselylomakkeiden nimistä on poistettu HTML-tunnisteet. Lomakkeen suunnitteluikkuna

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

Easy Prepaid. -matkapuhelinliittymä. Käyttöohje s.2 Bruksanvisning s.9 User guide page 15 Правила пользования 21

Easy Prepaid. -matkapuhelinliittymä. Käyttöohje s.2 Bruksanvisning s.9 User guide page 15 Правила пользования 21 Easy Prepaid -matkapuhelinliittymä Käyttöohje s.2 Bruksanvisning s.9 User guide page 15 Правила пользования 21 1 Easy Prepaid -liittymä on luotettava matkapuhelinliittymä josta ei tule laskuja. Easy Prepaid

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot