KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE 176 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 177 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN FINNVERALTA KIVIJÄRVEN KUNNAN EROAMINEN SOTE-KUNTAYHTYMÄ SAARIKASTA JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SOLMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ VIITASAAREN, KINNULAN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN KANSSA 180 SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE LAAJAKAISTA HANKKEESTA KAIKILLE HANKKEESTA PÄÄTTÄMINEN 185 LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANTASAIRAALAN RAKENNUSKANNAN SANEERAUS JA RAKENTAMINEN 186 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 187 ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Risto Piispanen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Piispanen Risto, pj. Rekonen Teuvo, vj. x Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. x Kauppinen Asko Markku Kinnunen, vj. x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. x Moisio Erja Hautanen Maire, vj. - Thorström Tarmo Ruusuvirta Seppo, vj. x Tobiasson Eeva-Liisa Manninen Sirpa vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x Hakkarainen Olavi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Kalmari Anne, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja - Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Hanna-Kaisa Pekkarinen, sivistysjohtaja 181 Jukka Hertteli, tekninen johtaja 181 Päivi Hakkarainen, kirjanpitäjä 181 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 176 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 177 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Risto Piispanen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Risto Holm Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Kunnanjohtaja: valitsee Risto Holmin ja Eeva-Liisa Tobiassonin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN FINNVERALTA Khall Liite nro 45ja 46. Pitkään toimimattomana ollut Kehittämisyhtiö Kiven Oy on päätetty purkaa ja ottaa yhtiön hallussa olevat noin 400 k rahavarat kunnan käyttöön elinkeinojen kehittämiseen. Valtuusto on ilmaissut selkeästi kantanaan, että elinkeinojen kehittämiseen on panostettava ja saatava työpaikkoja sekä taloudellista toimeliaisuutta Kivijärvelle luvun laman aikaan kolmattakymmentä yritystä lopetti toimintansa ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä työpaikat ovat edelleen vähentyneet 39 %:lla. Työpaikkoja on viimeisimpien tilastojen mukaan noin 270. Finnvera Oyj on ilmoittanut halukkuudestaan luopua Kehittämisyhtiö Witas Oy:n osakkeistaan, jotka muodostavat 7,69 % osakekannasta eli 500 osaketta, numerot Osakkeiden nimellisarvon on 100, joten osakkeiden nimellisarvo on 50 k. Tilinpäätöksen mukaan Kehittämisyhtiö Witas Oy:n oma pääoma oli ,63 ja tästä laskennallisesti Finnvera Oyj:n osuus (7,69 %) ko. omasta pääomasta on ,88. Kauppahinta osakkeista olisi 25 k. Yhtiön toimialana on kehittämishankkeiden koordinointi, suunnittelu ja toteuttaminen sekä elinkeinopalveluiden järjestäminen Viitaseudun alueella. Yhtiö harjoittaa yritysneuvontaa, kokoaa ja julkaisee kehittämiseen liittyviä tilastotietoja, edistää yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja kuntien yhteistoimintaa sekä toimii seudun matkailun kehittäjänä. Yhtiö markkinoi Viitaseutua ja toimii seudullisena edunvalvojana toimialoillaan. Yhtiö hoitaa elinkeinopolitiikkaa seutukunnallisesti siten, että sopijapuolten alueita käsitellään yhtenä kokonaisuutena niin, etteivät kuntarajat vaikuta toimenpiteisiin. Yhtiö vastaa perusmaatalouden sekä muut toimialat kattavasta yritystoiminnan kehittämisestä, uusien yritysten perustamisneuvonnasta, osallistuu seudullisen elinkeinostrategian sekä yritysmyönteisen ilmapiirin luomiseen. Yhtiö markkinoi seutukuntaa yrityksille hyvänä sijoituspaikkana ja on mukana vaikuttamassa kaikkiin elinkeinotoiminnan kannalta oleellisten asioiden kehittymiseen seutukunnalla myönteisesti. Yhtiö voi omistaa sellaisten yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, joiden toiminta liittyy välittömästi tai läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi antaa lainaa käyttöpääomaksi hankkeille, joille sen kautta on myönnetty kuntarahaosuutta tai jotka muuten liittyvät läheisesti sen toimintaan. Yrityksiä varten on kehittämisrahasto, jonka sisältö muodostuu omistajakuntien antamista jäljempänä eritellyistä yhteisvastuullisista

7 takaussitoumuksista. Kehittämisrahaston takausvastuiden ja lainanantovaltuuksien määrä on enintään , josta Viitasaaren osuus on ( 48,05 % ), Pihtiputaan osuus ( 31,6 % ), Kinnulan osuus ( 12,66 % ) ja Kivijärven kunnan osuus ( 7,69 % ). Näiltä osin päätöksessä on siis kyse valtuuston toimivaltaan kuuluvasta takauksen antamisesta. Kunnat panostavat elinkeinojen kehittämiseen, hoitoon sekä projekteihin vuosittain 60 asukasta kohden eli Kivijärvellä osalta vuodessa. Summaa vähentää lukien maaseutuyritysasiamiehen palkkausmenojen vähentyminen 50 % muun maaseudun viranomaistoiminnan toiminnan siirtyessä elinkeinoyhtiöön ja maaseutuyritysasiamiehen siirtyessä lukien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle sekä elinkeinohankkeisiin nyt varattujen erillisten varojen poistuminen talousarviosta. Kulut lisääntyisivät nettona noin 40 k, jota vastaan saadaan kehittämisyhtiön mittavat henkilöstö-, osaamis- ym. resurssit käyttöön. Kukin sopijapuoli sitoutuu siihen, että sen budjetissa on tähän tarkoitukseen varattu tarvittava määräraha. Kivijärven kunta varaa kuntarahaosuuden alkaen. Allekirjoittaneet kunnat sitoutuvat suorittamaan panostuksen vuosittain. Yhtiön tulot ja menot pyritään vuosittain saamaan yhtä suuriksi, joten yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa ja yhtiö ei jaa osinkoa. Käynnissä olevat Kivijärven kunnan elinkeinohankkeet siirtyvät Kehittämisyhtiö Witas Oy:n rahoitusvastuulle kokonaisuudessaan. Yhtiöön ei siirry takaus- tai muita vastuita. Yhtiökokous valitsee jokaisesta kunnasta kaksi jäsentä hallitukseen. Jäsenillä tulee olla vankka yritystoiminnan tuntemus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi päättyy kuitenkin vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on jokaisessa osakaskunnassa päivittäin käytössä oleva toimipiste. Toimipisteen laajuuden määrittelee yhtiö kunnassa olevan tarpeen mukaan. Seudullinen yrityspalvelupiste tulee yhtiön organisaatioon. Mikäli joku sopimuspuoli tahallaan rikkoo osakassopimusta, maksaa sopimussakkoa yhtiölle Osakassopimus täydentää yhtiöjärjestystä ja sitoo vain osakkaita, ei yhtiötä. Yhtiöstä muodostetaan toimiva yhteys kunnallisiin päätöksentekijöihin, jotta seudullinen elinkeinostrategia johtaa

8 todelliseen yhteen hiileen puhaltamiseen. Esityslistan liitteenä ovat yhtiöjärjestys, tilinpäätös , kaupparekisteriote ja kehittämisrahaston säännöt. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: esittää valtuustolle em. osakkeiden ostamiseen Finnvera Oyj:ltä määrärahan myöntämistä osakkeet ostetaan liitteen 45 mukaisella kauppakirjalla esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen 46 mukaisen osakassopimuksen sisältäen osakassopimuksen 3.2 kohdan tarkoittaman suuruisen takauksen myöntämisen Erja Moision esitys siitä, ettei Kivijärvi mene osakkaaksi Kehittämisyhtiö Witakseen vaan pysyttää yhteistyösopimuksensa Kehittämisyhtiö Karstulanseudun kanssa, raukesi kannattamattomana. Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KIVIJÄRVEN KUNNAN EROAMINEN SOTE-KUNTAYHTYMÄ SAARIKASTA JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SOLMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ VIITASAAREN, KINNULAN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN KANSSA Khall Liite nro 42. Sote-kuntayhtymä Saarikan perussopimuksessa kohdassa 1.3 todetaan, että palvelut järjestetään yhtenäisesti koko toimintaalueen väestölle tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella tavalla kuntien taloudellisten voimavarojen puitteissa. Tästä huolimatta Kivijärven kunnalle on tulossa kuluvalle vuodelle 800 k yli budjetoidun lisää maksettavaa, mikä on kestämätöntä ottaen huomioon, että kunnan tulorahoitus eli liikevaihto on vuodessa yhteensä vain 9,4 Meuroa. Tämän lisäksi Kivijärven toimipisteet näyttävät olevan säännönmukaisesti lakkautuslistalla eli ensin Kivijärveltä otettiin ambulanssin sijoituspaikka pois ja nyt ollaan lakkauttamassa vuodeosasto Hoivarantaa, jossa on 16 työpaikkaa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5.3 mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Sote-kuntayhtymä Saarikan viidessä kunnassa on reilut asukasta. Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven kunnissa olisi yhteensä asukasta ja vapaa-ajan asuntojen asukkaat, joille on myös heidän niin tahtoessaan tarjottava palvelut, mukaan lukien yhteensä noin asukasta. Neljän kunnan välisissä neuvotteluissa on valmisteltu yhteistoimintasopimus, jolla Kivijärven kunta liittyisi osaksi neljän kunnan verkostomaista yhteistoiminta-aluetta, jossa peruskunnan mahdollisuudet vaikuttaa palvelutuotantoon on toisella tasolla kuin vähemmistöosakkaalla kuntayhtymässä, jossa pienkunnan mahdollisuudet vaikuttaa palvelutuotantoonsa ja -rakenteeseensa ovat tosiasiallisesti hyvinkin rajatut. Perussopimuksen 7-kohdan mukaan sen jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus yhtymähallitukselle. Ero tulee voimaan yhtymävaltuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä elleivät muut jäsenkunnat siitä yhtäpitävin päätöksin toisin päätä. Jäsenkunnan erotessa peruspääoma pienenee eroavan kunnan peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdasta lukien kuin eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu. Kuntayhtymä maksaa eroavalle kunnalle sen osuuden jäsenyyden päättyessä vahvistettavasta peruspääomasta. Korvaus peruspääomaosuuksista suoritetaan tasasuuruisina erinä enintään

10 kymmenen vuoden aikana eron voimaantulosta alkaen. Yhtymähallituksen tehtävänä on laatia jäsenkunnan eroamisen vaikutuksista sopeutumista koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset yhtymän talouteen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: jättää asian pöydälle järjestettävän kuntalaisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuden jälkeen käsiteltäväksi kokouksessa Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Khall Liite nro 47. Asiaa on esitelty valtuuston iltakouluissa (Wiita-Unionin edustajat) ja (Saarikan edustaja) sekä pidetyssä kuntalaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa asiaa on selostettu ja käsitelty kuntalain 29 :n mukaisesti. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle, että Kivijärven kunta eroaa Sote-kuntayhtymä Saarikasta kuluvan yhtymävaltuutettujen toimikauden päättyessä eli ja liittyy Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven sote-yhteistoiminta-alueeseen lukien liitteen 47 mukaisella yhteistoimintasopimuksella. Päätös esitetään pantavaksi täytäntöön jo ennen lainvoimaisuuttaan. Erja Moision esitys siitä, että Kivijärvi pysyy SoTe-kuntayhtymä Saarikassa, raukesi kannattamattomana. Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Erja Moisio ja Eeva-Liisa Tobiasson jättivät eriävän mielipiteen päätökseen.

11 SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2012 Sivltk Liite nro 13. on kokouksessaan antanut vuoden 2012 talousarvion laatimista varten päävastuualueiden käyttötalouden nettoraamiksi: Ulkoiset Sis. ja ulk. yhteensä kunnanhallitus sosiaali- ja terveystoimi sivistyslautakunta tekninen lautakunta yhteensä Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on euroa. Sivistyslautakunnalle annettu raami (sis. ja ulkoiset yhteensä) on noin satatuhatta euroa ( ) tälle vuodelle hyväksyttyä talousarviota pienempi. Raamiin ei ole mahdollista päästä ilman huomattavaa palveluiden karsimista. Kotikuntakorvaukset aiheuttavat käyttötalouteen noin euron nettokustannukset. Talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että palvelutaso säilytetään valtuuston aiemmin linjaamien päätösten mukaisesti. Esiopettajan/varhaiskasvatuksen ohjaajan palkka on arvioitu koko vuodelle ja vauvaraha säilytetty. Palkkoihin on huomioitu 2,5 %:n korotus. Investointitoiveet on lisätty investointilistaan / tekstiosaan. Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille tulee olla tavoitteet, toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja selkeästi mitattavissa tai osoitettavissa. (Sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen p ) Sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta käsittelee sivistysosaston talousarvioehdotuksen käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen liitteen nro 13 mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaan

12 Khall (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Asia käsitellään talousarvion yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Khall Liite nro 38. Vuoden 2012 päävastuualueittaisen talousarvioraamin laatimisen taustalla on kuntatalouden kehitysarvio lähivuosille ja valtion vuoden 2012 talousarvioon sisältyvät kuntia koskettavat muutokset. Verotulojen on arvioitu kasvavan noin 2 %. Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun tiedon perusteella. Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan vasta loppuvuodesta. Vuonna 2010 Kivijärven kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Liite: talousarvion laadintaohjeet (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: päättää 1. antaa vuoden 2012 talousarvion laatimista varten päävastuualueiden ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi seuraavaa: kunnanhallitus sosiaali- ja terveystoimi sivistyslautakunta tekninen lautakunta Yhteensä Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on euroa. 2. että osastojen tulee talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille esittää tavoitteita (toiminnallisia ja taloudellisia), toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita, 3. että laadinta-aikataulu on seuraava: kunnanhallitus antaa laadintaohjeet osastojen esitykset kirjanpitäjälle osastojen talousarvioesittelyt kunnanhallitukselle talousarvioesitys valtuustolle talousarvioiltakoulu klo alkaen kunnanvaltuustokäsittely klo alkaen

14 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Osastot Khall Liite nro 48. Osastonjohtajat esittelevät osastonsa talousarvioesitystä ja vuosien investointiohjelmaa. Liite : Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille (sis. investoinnit) (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: jatkaa vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelijoita. Sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, tekninen johtaja Jukka Hertteli ja kirjanpitäjä Päivi Hakkarainen esittelivät asiaa kunnanhallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2012 Khall Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2012 tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kunnallisveroon kohdistuvat verokevennykset vähentävät omalta osaltaan kunnallisveron tuottoa. Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja n Vuoden 2011 keskimääräinen tuloveroprosentti Suomessa oli 19,17 % ja Keski-Suomen kunnissa 19,52 % sekä kaikissa Suomen alle 2000 asukkaan 47 kunnassa 19,34 %. Esityslistan liitteenä on verohallinnon kirje Vuoden 2012 tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit. (kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh ) Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa Kivijärven kunnan tuloveroprosentiksi 19,5 % vuodelle Erja Moisio Asko Kauppisen kannattamana esitti, että tuloveroprosentiksi määrätään 20 %. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Risto Holm, Risto Piispanen, Marjatta Liimatainen ja Eeva-Liisa Tobiasson ja Moision esitystä kannattivat Erja Moisio ja Asko Kauppinen. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys 4-2 yhden (Tarmo Thorström) ollessa poissa.

16 KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2012 Khall Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kiinteistöverosta vapaita ovat muun muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut, tiet ja raideliikenteen väylät. Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on veron ulkopuolella. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Prosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 % vakituiset asuinrakennukset 0,32 0,75 % muut asuinrakennukset 0,60 1,35 % joka voi olla enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asuinrakennuksen rakentamaton rakennuspaikka 1,00 3,00 % yleishyödylliset yhteisöt, alaraja 0,00 % voimalaitokset, yläraja 2,85 % Kiinteistöverolaki 13 a : Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta (yleinen kiinteistöveroprosentti) säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloveroalain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Tuloverolaki 22 : Yleishyödyllinen yhteisö Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

17 sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Vuonna 2011 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,85 vakituiset asuinrakennukset 0,32 muut asuinrakennukset (vapaa-ajan rakennukset) 0,90 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritetty %:a Vuonna 2011 Keski-Suomessa vastaavat kiinteistöveroprosentit olivat 1,05 0,46 1,00 yleishyödylliset yhteisöt 0 0,35 % rakentamaton rakennuspaikka vaihtelevasti välillä 1 3 % Vuonna 2011 koko Suomessa vastaavat kiinteistöveroprosentit olivat 0,87 0,39 0,99 yleishyödylliset yhteisöt vaihtelevasti välillä 0 1 % rakentamaton rakennuspaikka vaihtelevasti välillä 1-3 % Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty erikseen veroprosenttia samoin kuin ei myöskään voimalaitoksille. Esityslistan liitteenä on verohallinnon kirje Vuoden 2012 tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit sekä tuloste Keski- Suomen kuntien kiinteistöveroprosenteista. (kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh )

18 Kunnanjohtaja: esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 % vakituiset asuinrakennukset 0,32 % muut asuinrakennukset 0,90 % yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erikseen veroprosenttia. Erja Moisio Asko Kauppisen kannattamana esitti, että kiinteistöveroprosentteja korotetaan seuraavasti vakituiset asuinrakennukset 0,40 % muut asuinrakennukset 1 % rakentamaton rakennuspaikka 2 % Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Risto Holm, Risto Piispanen, Marjatta Liimatainen ja Eeva-Liisa Tobiasson ja Moision esitystä kannattivat Erja Moisio ja Asko Kauppinen. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys 4-2 yhden (Tarmo Thorström) ollessa poissa.

19 LAAJAKAISTA HANKKEESTA KAIKILLE HANKKEESTA PÄÄTTÄMINEN Khall Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta, sen rahoituksesta ja hallinnoinnista. Päätös perustui selvitysmies Pursiaisen liikenne- ja viestintäministeriölle tekemään ehdotukseen Laajakaista kaikille. Kansallinen toimintasuunnitelma tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantamiseksi. Selvitysmiehen esityksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta säädettiin Laki laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla (1186/2009). Valtioneuvoston tavoite on, että vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat olisivat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta eli ns. runkoverkosta. Mobiili- ja satelliittiverkoista ei löydy ratkaisua haja-asutusalueiden laajakaistoittamiseen. Mobiili- ja satelliittiyhteyksillä päästään tulevaisuudessakin maksimissa 3-30 Mbit/s jaetun kapasiteetin nopeuteen riippuen maastosta ja muista radiorajapinnalle spesifisistä ominaisuuksista. Tällöin ei päästä lähellekään tavoitteena olevia symmetrisiä 100/100 Mbit/s yhteyksiä. Hajaasutusalueen kattaminen mobiiliverkoilla vaatii täten myös kuidun jokaiselle tukiasemalle ja tukiasemamäärän huomattavan kasvattamisen. Tämä aiheuttaisi operaattorille suuret investoinnit. Kuntien laajakaista hankkeet rahoitetaan Valtion ja EU:n tuella, kuntien rahoitusvastuulla ja valitun operaattorin omarahoituksella. Tämän lisäksi kuntien vastuulle on tulossa tapauksesta riippuen operaattorin tarjouksessa esittämä takausvastuu. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (186/2009) 6 :n mukaisesti maakunnan liiton tehtävänä on julistaa hankkeeseen liittyvä valtion tuki julkisesti haettavaksi. Viestintävirasto tekee kerran vuodessa markkina-analyysin, jossa määritellään tukikelpoiset alueet. Seuraava analyysi tehdään v Keski-Suomen liitto on kilpailuttanut maakunnan kunnista ne jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana sen ensimmäisessä aallossa. Multian kunta on aloittanut hankkeen maakunnallisena pilottikuntana. Osalla maakunnan kunnista markkina-analyysi on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Niiden kuntien hankkeet maakunnan liitto kilpailuttaa (kunnan halukkuuden mukaan) vuoden 2011

20 loppuun mennessä. Keski-Suomen liitto on valmistelemassa valtion tuen julkista hakumenettelyä (kilpailutusta) niiden kuntien osalta, joita ei vielä aiemmin ole kilpailutettu, ja joilla on Viestintäviraston tekemä markkina-analyysi voimassa. Keski-Suomen liiton laajakaista kilpailutuksen tarjousten mukaan Kivijärven kunnan alueelle tarjouksen jätti ainoastaan Osuuskunta Kuuskaista. Tarjouksen mukaan kunnan alueelle rakennettava laajakaistan runkoverkon hinta on Hanke rahoitettaisiin seuraavasti: Valtion ja EU:n avustus osuus (58 %). Kunnan osuus on (8 %) Operaattorin osuus kustannuksista on (34 %) Tarjoukseen sisältyy kunnan takausvastuu operaattorin rahoituksen saamiseksi. Takausvastuu koostuu rakennusaikaisesta hankealueen runkoverkosta ja haja-asutusalueen liittymäverkosta ,- ja kaupallisen alueen liittymäverkosta Kunnan takausvastuu raukeaa mikäli, jos Finnvera Oyj ei päätä osallistua takausten myöntämiseen vastaavan suuruisilta osiltaan. Osuuskunta Kuuskaistan tarjous on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Kuuskaistan edustajien kertomuksen mukaan kunnan on tehtävä periaatteellinen sitova päätös mukaan lähtemisestä mahdollisimman nopeasti, jotta osuuskunnassa tiedetään toteutuuko hanke, vai osoitetaanko voimavaroja muualle. Osuuskunta Kuuskaista (toimitusjohtaja Petri Naukkarinen) pyytää niitä kuntia joille tarjoukset on tehty toimimaan seuraavasti: Kunnan tehtävänä Virallisen periaatepäätöksen tekeminen Laajakaista kaikille hankkeen käynnistämisestä Osuuskunta Kuuskaistan tehtävänä: Tekee Viestintävirastolle hakemukset Hakee ELY- keskukselta esiselvityshanketta, jossa kartoitetaan kuntakohtaisesti liittyjät sekä haja-asutusalueelta että taajamista ja mökkien osalta. Selvityksessä selvitetään myös tarkat kustannusarviot. Esiselvityksen perusteella määritellään kuntien

21 takausvastuun tarpeellisuus. Kunnan takaustarpeen arvioidaan jäävän alle 80 % kokonaiskustannuksista. Osuuskunta selvittää lainan saamista EIB:ltä (Euroopan investointipankki) Osuuskunta selvittää Finnveran mahdollisuudesta toimia lainojan takaajana Mikäli uusia kunnan vastuita pienentäviä rahoitusjärjestelyjä löytyy hankkeen aikana, tulevat ne korvaamaan tässä esitetyn. Kunnan ja valtion maksuosuudesta Kunnan maksuosuuden suorittamisesta ei ole säädetty laissa, eikä määritelty ko. lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 176/2009). Yleisesti ymmärrettynä voidaan katsoa, että maksuosuuden suorittaminen tarkoittaa lopullista suorittamista. Kunta voi siten suorittaa oman osuutensa rahasuorituksena (avustuksena) eri vaiheiden maksatuskynnyksiin sidottuna ( 2 v. 50 % tai 3 v. 33 %) laadittavan operaattorisopimuksen mukaisesti. Valtionavustus maksetaan operaattorille jälkikäteen korvattavia kuluja vastaan. Kunnan takauksen vastavakuudet Rakennusaikana kunta ja Finnvera antavat osuuskunnalle rakennusaikaiset takaussitoumukset ja rakennettava verkko yrityskiinnitettään, joka toimii kunnalle vastavakuutena. Rakentamisen jälkeen yrityskiinnitykset annetaan pankkien vakuudeksi rahoituksessa ja kunta vapautuu takausvastuusta. Kunnan rakennusaikainen takaus olisi siten voimassa voimassa käytännössä enintään kolmisen vuotta riippuen rakentamisaikataulusta niin hankealueella kuin kaupallisten alueiden rakentamisessa. Viestintäviraston kirjoittamat periaatteet kunnan takauksen antamiselle Viestintäviraston on valtionavustuslain nojalla tukea myöntäessään huolehdittava, että laajakaistahankkeen kunnalta, valtiolta tai muilta julkisilta tahoilta saama rahoitus ei ylitä lainsäädännössä määriteltyä enimmäistukimäärää. Laajakaistahankkeiden osalta tuen suhteellisen osuuden yläraja seuraa EU:n komission tukiohjelmaa koskevasta päätöksestä ja on 66 %. Mikäli kunta myöntää Kuuskaistan hanketta varten ottamalle lainalla takauksen, on kunnan vastuulla päätöstä valmistellessaan selvittää,

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot