Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet"

Transkriptio

1 NB FI-C DOI: /67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kansilehti: Alfa Laval Painettu Belgiassa EUROOPAN UNIONIN JULKAISUTOIMISTO L-2985 Luxemburg Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tätä julkaisua on rahoitettu EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP), jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.

2 1. Näkymätön ala 2. Keskeiset tilastot 3. Heikkoudet ja vahvuudet 4. Uhat ja mahdollisuudet 5. Kilpailuasema 6. Tarjolla olevat aloitteet 7. Saatavilla olevat palvelut ja rahoitus Nämä tietolehtiset perustuvat Competitiveness of the EU Metalworking and Metal Articles Industries -tutkimukseen, joka on osa alakohtaista kilpailukykyä koskevaa puitesopimukseen perustuvaa tutkimussarjaa FWC Sector Competitiveness Studies. Tutkimuksen laativat Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolle Cambridge Econometrics, Tanskan teknologiainstituutti (Teknologisk Institut) ja IDEA Consult.

3 1 Näkymätön ala EU:n metalliteollisuuden luonne Metalliteollisuutta pidetään usein näkymättömänä alana. Se on tosiasiassa hyvin laajalle levinnyt ala, ja sitä löytyy lähes kaikista kaupungeista ja kaikilta alueilta ympäri Eurooppaa. Melkein jokaisen eurooppalaisen kodin lähellä toimii todennäköisesti metalliteollisuuden alan yritys. Vaikka alalla on muutamia suuryrityksiä, selvästi eniten on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pkyrityksiä), jotka toimivat alihankkijoina monilla eri teollisuuden, kuten autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden, koneenrakennusteollisuuden, kuljetusteollisuuden, rakennusteollisuuden ja elintarviketeollisuuden, aloilla. Nämä pk-yritykset kuuluvat niin tiiviisti teollisuuden toimitusketjuun, ettei niihin edes kiinnitä huomiota. Koska alan yritykset ovat yleensä melko pieniä, ala on eräällä tapaa näkymätön, mikä vaikuttaa huomattavasti alan kauppaan ja rahoitukseen. Metalliteollisuuden alan yritykset ansaitsisivat paljon parempaa. Ne ovat itse asiassa joustavia, mukautuvia, innovoivia ja palvelualttiita ja niissä on paljon työpaikkoja tarjolla. Mitä metalliteollisuuden alalla oikeastaan tehdään? Tarjotaan teknologiaa, palveluja ja välineitä kaikille muille teollisuuden aloille ja tehdään myös valmiita tuotteita. Metalliteollisuudella on keskeinen asema EU:n teollisuudessa. Metalliteollisuus on keskeinen lenkki EU:n tehdasteollisuuden toimitusketjussa tavarantoimittajiensa (teräksen ja muiden metallien valmistajien) ja asiakkaidensa (monien tehdasteollisuuden alojen) välillä. Metalliteollisuuden toimintaan kuuluvat: teräsrakenteiden valmistus rakennustekniikkateollisuudelle; astioiden, säiliöiden ja höyrykattiloiden valmistus jalostusteollisuudelle, kuten elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudelle; metallituotteiden, kuten ruokailuvälineiden; johtimien ja jousien; ruuvien, mutterien ja pulttien; lukkojen ja saranoiden sekä erilaisten työkalujen tuotanto.

4 Metalliteollisuus voidaan jakaa esimerkiksi neljään alasektoriin tuotteiden, tuotantoprosessien ja markkinoiden perusteella: Metallinjalostus, johon kuuluvat metallien sulatus, takominen ja pintakäsittely. Tavallisesti yritykset ovat pieniä, ja niitä on kaikkialla 27 EU-maassa (EU-27). Metallirakenteet, jotka liittyvät yleensä tiiviisti rakennusteollisuuteen. Höyrykattilat, metallisäiliöt ja metallipakkaukset. Yleensä yritykset ovat suuria mittakaavaedun vuoksi. Metallituotteet, joita valmistavat yritykset ovat hyvin erikokoisia ja -tyyppisiä. METALLITEOLLISUUDEN ALAN YRITYSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN VUONNA 2006, EU-27 METALLITEOLLISUUDEN ALAN TUOTANTO TUOTERYHMITTÄIN VUONNA 2006, EU-27 Metallituotteet, 25% Metallituotteet, 24% Höyrykattilat, säiliöt, pakkaukset, 4% Metallinjalostus, 41% Höyrykattilat, säiliöt, pakkaukset, 12% Metallinjalostus, 40% Metallirakenteet, 30% Metallirakenteet, 24% Yhteensä = yritystä Yhteensä = 506 miljardia euroa Lähteet: Eurostat; Euroopan komission laskelmat Lähteet: Eurostat; Euroopan komission laskelmat Maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut metalliteollisuutta monin tavoin: Tuotanto on vähentynyt. Autonromutusalan tilanne on vaikuttanut alaan välillisesti. Työpaikat ovat vähentyneet, muttei yhtä paljon kuin tuotanto on laskenut. Monet yritykset ovat pystyneet säilyttämään pätevät työntekijänsä, minkä ansiosta niiden lähtökohdat ovat ihanteelliset kysynnän lähtiessä kasvuun. Hinta- ja kustannuspaineet: energian, raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten kustannukset ovat yhtäältä nousseet ja toisaalta loppukäyttäjät ovat painostaneet alentamaan myyntihintoja. Lukuisat alan pk-yritykset kärsivät maksuvalmiuden heikentymisestä ja vaikeuksista saada luottoa ja pääomaa.

5 2 Keskeiset tilastot Perus- ja tilastotiedot Metalliteollisuus on merkittävässä asemassa EU:n taloudessa ja yksi suurimmista työllistäjistä. Se on tärkeä osa EU:n tehdasteollisuutta, ja se menestyy useaa muuta tehdasteollisuuden alaa paremmin. EU:n metalliteollisuus tuottaa 10 prosenttia koko tehdasteollisuuden alan lisäarvosta, ja sen osuus tehdasteollisuuden alan tuotannosta on 7,5 prosenttia. Teräs- ja perusmetalliteollisuuden osuus on noin 5 prosenttia tehdasteollisuuden alan tuotannosta. Metalliteollisuuden tuottama lisäarvo, 177 miljardia euroa, oli 10 prosenttia koko EU:n tehdasteollisuuden lisäarvosta vuonna 2006, ja sen toiminnallinen bruttotulos, 60 miljardia euroa, oli 9,5 prosenttia koko tehdasteollisuuden alan vastaavasta. Molemmat osuudet olivat suurempia kuin metalliteollisuuden osuus EU:n tehdasteollisuuden liikevaihdosta, eli metalliteollisuus on EU:n lisäarvomestari. Metalliteollisuus menestyy heikommin, kun mitataan työvoiman tuottavuutta (vuonna 2006 metalliteollisuuden työvoiman tuottavuus oli noin 91 prosenttia koko tehdasteollisuuden työvoiman tuottavuudesta). Metalliteollisuuden toiminnallinen tulos suhteessa liikevaihtoon on kuitenkin 27 prosenttia suurempi kuin koko tehdasteollisuuden vastaava suhdeluku. Metalliteollisuus on EU:n tehdasteollisuuden alan suurin työllistäjä. Sen osuus lisäarvosta on 10 prosenttia, työpaikoista 12,5 prosenttia ja kaikista tehdasteollisuuden alan yrityksistä 20 prosenttia. Vuonna 2008 metalliteollisuuden tuotannon arvo oli noin 530 miljardia euroa. Metalliteollisuuden ala koostuu pääasiassa pk-yrityksistä, ja alan yrityksiä on eri puolilla Eurooppaa yli Noin 90 prosenttia niistä työllistää alle 50 henkilöä. Ala on siis paljon hajanaisempi kuin siihen tiiviisti liittyvä ajoneuvo- tai perusmetalliteollisuus. Esimerkiksi autoteollisuudessa 10 valmistajaa pitää hallussaan lähes 90:tä prosenttia henkilöautojen markkinoista. Metalliteollisuus tarjoaa työpaikkoja eri puolilla Eurooppaa. Metalliteollisuudessa työskentelee noin 4,2 miljoonaa henkilöä eli yli 12 prosenttia kaikista tehdasteollisuuden alan työntekijöistä. Työvoiman tuottavuus on heikompi kuin koko tehdasteollisuuden alalla, mikä selittyy alan työvaltaisella luonteella (27 EU-maan keskiarvo on euroa). 25 EU-maan toiminnallinen tulos suhteessa liikevaihtoon on noin 12 prosenttia ja työvoiman tuottavuus noin euroa palkattua työntekijää kohti (investointi työntekijää kohti on kaksi tai kolme kertaa pienempi kuin kemian- tai perusmetalliteollisuudessa).

6 Metallinjalostus hallitsee alaa, ja sen osuus on noin 40 prosenttia metalliteollisuuden alan tuotannosta, työpaikoista ja yrityksistä. Pienin alasektoreista on höyrykattiloiden, pakkausten ja säiliöiden tuotannon ala, jolla toimii vain 4 prosenttia metallialan yrityksistä ja jonka osuus on prosenttia tuotannosta. Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ovat suuremmat kuin perusmetalli-, konepaja- ja sähkötekniikkateollisuudessa, mutta pienemmät kuin kemian- ja ajoneuvoteollisuudessa. Vuonna 2006 ne olivat hieman yli 21 miljardia euroa, kaksi kertaa enemmän kuin perusmetalliteollisuudessa. Vaikka lähes kaikilla muilla aloilla työpaikkojen määrä väheni jo ennen talouskriisiä, metalliteollisuudessa työpaikkojen määrä kasvoi tasaisesti talouskriisiin asti. Vuosina työpaikkojen määrä lisääntyi 8 prosenttia eli työpaikalla. Metalliteollisuus on teräksen suurkuluttaja, ja se nielee kaksi kolmasosaa EU:ssa tuotetusta raakateräksestä. Rakennusteollisuutta lukuun ottamatta metalliteollisuuden alalla on enemmän yrityksiä kuin millään muulla konetekniikan ja tehdasteollisuuden alalla. Metalliteollisuuden osuus EU:n tehdasteollisuudesta on 20 prosenttia, kun sähkötekniikkateollisuuden osuus on 9 prosenttia ja perusmetalliteollisuuden osuus vain 0,5 prosenttia. Vertailua Metalliteollisuuden osuus on 7,5 prosenttia tehdasteollisuuden alan tuotannosta ja 10 prosenttia koko tehdasteollisuuden alan lisäarvosta 27 EU-maassa. Perusmetalliteollisuuden osuus on noin 5 prosenttia tehdasteollisuuden alan tuotannosta. Metalliteollisuuden ala on perusmetalliteollisuuden alaa suurempi sekä tuotannon että työpaikkojen määrän osalta. Metalliteollisuuden tuotannon osuus koko tehdasteollisuuden tuotannosta on 7,5 prosenttia, ja perusmetalliteollisuuden 5 prosenttia. Metalliteollisuuden työpaikkojen osuus on yli 12 prosenttia, ja perusmetalliteollisuuden 2 prosenttia. Metalliteollisuuden osuus työpaikoista on suurempi kuin autoteollisuuden 7 prosentin osuus. Metalliteollisuuden sisällä 44 prosenttia työntekijöistä työskentelee metallinjalostuksen ja 29 prosenttia metallirakenteiden alalla. Vaikka muiden alojen, esimerkiksi ajoneuvoteollisuuden, osuus tehdasteollisuudesta voi olla suurempi (metalliteollisuus: 7,5 prosenttia, ajoneuvoteollisuus: 11 prosenttia), metalliteollisuuden työpaikkojen osuus on suurempi (yli 12 prosenttia). Tilannekatsaus Euroopasta Saksa on metalliteollisuuden alan tuotteiden suurin tuottaja, ja seuraavaksi suurimpia ovat Espanja, Italia, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta (EU-5). Saksassa metalliteollisuuden osuus tehdasteollisuudesta on lähes 20 prosenttia. Metalliteollisuuden alan tuotteiden kauppaa EU:ssa hallitsee 5 8 EU-maata. EU-5:n osuus on hieman yli 50 prosenttia viennistä ja tuonnista. Saksa ja Italia ovat suurimpia viejiä toisiin EU-maihin ja EU-maiden ulkopuolelle, ja vuonna 2008 Saksan osuus kaikesta viennistä oli 21 prosenttia ja Italian osuus 13 prosenttia. Noin 75 prosenttia tuotannosta on peräisin EU-5:stä. Saksan ja Italian osuus on noin 50 prosenttia metallinjalostusja metallituoteteollisuuden alan tuotannosta. Tuotanto neljällä alasektorilla metalliteollisuuden alan noin yritystä vuonna 2006 kaikissa 27 EU-maassa: Metallinjalostus hallitsee alaa, ja sen osuus on 40 prosenttia tuotannosta ja työpaikoista (metallien sulatus, takominen ja käsittely). Metallituotteiden (työkalut, valmiit metallituotteet ja yleinen rautatavara) ja metallirakenteiden osuudet ovat molemmat 25 prosenttia tuotannosta, mutta viimeksi mainittu on paljon työvaltaisempi, ja sillä työskentelee kaksi kertaa enemmän työntekijöitä kuin metallituoteteollisuudessa. Metallituoteteollisuus on EU:n kannattavin ja tuottoisin alasektori, ja sen toiminnallisen tuloksen suhde liikevaihtoon * on 14 prosenttia. Höyrykattiloiden, metallisäiliöiden ja pakkausten ala on vähiten tuottava alasektori, vaikka sen työvoiman tuottavuus on hyvä. Tällä alasektorilla toiminnallisen tuloksen suhde liikevaihtoon on 8,6 prosenttia. Työvoiman tuottavuus oli euroa palkattua työntekijää kohti, kun se oli koko metalliteollisuuden alalla euroa. * Gross operating rate

7 3 Heikkoudet ja vahvuudet Näkymättömän alan voima Metalliteollisuuden alan suurimpia etuja ovat sen leviäminen lähes kaikille Euroopan alueille sekä alan työpaikkojen, koulutuksen ja mahdollisuuksien monipuolisuus. Ala koostuu klustereiksi järjestäytyneistä pk-yrityksistä, joten se on hyvin mukautuvainen ja joustava teollisuudenala ja pystyy sopeutumaan helposti erilaisiin tilanteisiin. Alan suuruus: Metalliteollisuutta on lähes kaikissa EU-maissa, ja alalla toimii (Saksaa lukuun ottamatta) pääasiassa enintään 10 työntekijän pienyrityksiä. Tällaisten yritysten osuus on 80 prosenttia alan kaikista yrityksistä. Nämä ovat usein pieniä perheyrityksiä, ja niiden runsautta voidaan pitää sekä vahvuutena että heikkoutena. Vankka rakenne: Alalla ei kärsitä muiden alojen kaltaisesta ylikapasiteetista. Työpaikkojen syntyminen: Metalliteollisuuden alalla on paljon työpaikkoja, ja niiden osuus on yli 12 prosenttia tehdasteollisuuden alan työpaikoista kaikissa 27 EU-maassa. Lisäarvo: Metalliteollisuus menestyy paremmin kuin EU:n muut tehdasteollisuuden alat, kun menestystä mitataan toiminnallisen tuloksen suhteena liikevaihtoon. Toimitusketjun ja liitännäisteollisuuden maantieteellisen läheisyyden ansiosta metalliteollisuus voi toimia oikea-aikaisesti, luotettavasti ja joustavasti. Ala on pitkälle erikoistunutta ja pystyy mukautumaan muutoksiin nopeasti. Alan tuotanto on laadukasta, ja sen asema on vankka kalliin hintaluokan markkinoilla. Alalla käytetään tuotantomateriaaleja tehokkaasti ja harjoitetaan laajamittaista kierrätystä. Ala on teknologiapainotteinen ja keskittyy strategisesti innovointiin. Metalliteollisuuden suurin heikkous on sen rakenne. Vaikka pk-yritysten runsaudesta on monia etuja, se tekee alasta hajanaisen suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin.

8 Muut heikkoudet Teräksen kulutus: Metalliteollisuus käyttää runsaasti terästä muiden raaka-aineiden ohella. Alalla käytetään kaksi kolmasosaa EU:ssa tuotetusta raakateräksestä. Alan on saatava terästä ja muita raaka-aineita, kuten rautamalmia, kohtuulliseen hintaan, koska se ei pysty kilpailemaan EU:ssa työvoimakustannuksilla eikä saamaan mittakaavaetua tavarantoimittajiensa, erityisesti terässulattojen, tavoin. Puun ja kuoren välissä toimitusketjussa: Metalliteollisuus ostaa suurilta energian, teräksen ja muiden metallien toimittajilta ja myy suurten kestokulutushyödykkeiden tuottajille, kuten autoteollisuudelle. Koska sekä tavarantoimittajien että asiakkaiden joukossa on suuryrityksiä, metalliteollisuuden on vaikeaa määrätä kohtalostaan ja vaikuttaa liiketoimintaympäristöön. Pk-yritykset ovat ahtaalla etenkin teräksentoimittajien kanssa neuvotellessaan. Metalliteollisuus on työvaltainen ala, mikä on kilpailukyvyn kannalta epäedullista, sillä työvoimakustannukset ovat EU:ssa suhteellisen korkeat Kiinan ja Intian kilpailijoihin verrattuna. Energiantoimitus: Energian hinta on entistä merkittävämpi kilpailukyvyn tekijä etenkin suhteessa nousevan talouden maihin. Rahoituksen saanti: Metalliteollisuus rahoittaa toimintansa pankkien myöntämillä luotoilla, mikä rajoittaa alan laajentumis- ja innovointimahdollisuuksia. Imago-ongelma: Metalliteollisuutta pidetään yleisesti alana, jolla tehdään raskasta työtä karussa työympäristössä, vaikka tosiasiassa nykyisin valtaosassa yrityksistä tehdään enemmän aivotyötä kuin ruumiillista työtä.

9 4 Mahdollisuudet ja uhat Maailmanlaajuisen kehityskulun merkitys giovannialfieri.com, julkaistu Italian kone- ja metalliteollisuuden keskusliiton Animan luvalla. Euroopan tehdasteollisuuteen kohdistuu nykypäivänä ennen näkemättömiä haasteita. Maailmanlaajuinen talouskriisi ja siitä seurannut ketjureaktio liiketoimintaympäristössä, teollisuustuotannossa ja luottamuksessa tarkoittaa, että metalliteollisuuden kaupan on arvioitava painopisteensä täysin uudelleen. Mahdollisuudet Yhdistymistä pitäisi yrittää lisätä tarvittavan vähimmäismäärän kokoamiseksi yhteen. Markkinavalvontaa voitaisiin tehostaa säännösten noudattamisen tukemiseksi. Kilpailukykyä voitaisiin lisätä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa parantamalla. Energiatehokkuusratkaisuja voitaisiin tehostaa. Tuotteita ja palveluja voitaisiin parantaa uuden teknologian avulla. Innovointiyhteistyötä ja verkostoja pitäisi kehittää. Kasvavat markkinat teollistuvissa maissa, kuten Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa, tarjoavat mahdollisuuksia. Paikallisten yritysten pitäisi kansainvälistyä. Kapean erikoisalan markkinoita voitaisiin tavoittaa teknologista panosta lisäämällä, jolloin marginaalit kasvavat. Mahdollisuudet Metallinjalostus Metallirakenteet Höyrykattilat, säiliöt, pakkaukset Metallituotteet Yhdistymisen lisääminen X X X X Markkinavalvonnan tehostaminen säännösten noudattamisen tukemiseksi X X X X Nykyaikainen teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmä X X X X Tehokkaammat energiankäyttöratkaisut X X Paremmat tuotteet teknologian avulla X X Innovointiverkostot, kumppanuudet ja yhteistyö X X X X

10 Uhat Metalliteollisuuden ääni hukkuu usein suurten tavarantoimittajien ja asiakkaiden äänen taakse. EU:n väestörakenteen takia osaavista työntekijöistä on yhä enemmän pulaa. Rahoituksen saanti on vaikeaa pankkien vaatiessa takauksia, ja joidenkin pienyritysten omistajat joutuvat jopa kiinnittämään kotinsa. Kilpailua syntyy alhaisten kustannusten maiden kanssa, joissa tuotanto kasvaa tasaisesti. Kotitalouksiin, autoteollisuuteen ja kodinkoneisiin sekä kodin muihin laitteisiin liittyvien eurooppalaisten tuotteiden kysyntä on vähentynyt. Rahoituskriisi vähentää teollisuuden kysyntää entisestään. Tietotaitoa ja teollis- ja tekijänoikeuksia ei ole suojattu asianmukaisesti. Uhat Metallinjalostus Metallirakenteet Höyrykattilat, säiliöt, pakkaukset Metallituotteet Väestörakenteen muutos X X X X Joustamattomat työehtosopimukset X X X X Tuotannon kasvu kehittyvissä maissa X Tuotantomateriaalin kustannusten kasvu X X X X Teollis- ja tekijänoikeuksien sekä tietotaidon suojaaminen X X X X Alan näkymättömyys X X X X

11 5 Kilpailuasema Haasteet ja tulevaisuudennäkymät Metalliteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat toimitusketjuun kuuluvat vaikutusvaltaiset kumppanit, kuten metallintoimittajat ja loppukäyttäjät. Metalliteollisuuden kilpailukykyyn liittyy monia haasteita. Varjopuolet Alaan kohdistuu monia taloustekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa, kuten luotonannon tiukentuminen, lama, teräksen hinta ja raaka-aineiden saatavuus. Toimitusketjuun kuuluvat asiakkaat kasvavat koko ajan suuremmiksi, joten niiden suhteellinen vaikutusvalta kumppanina kasvaa. Lopputuotteiden, kuten toimitusketjuun kuuluvien asiakkaiden valmistamien autojen, kysyntä on laskenut rajusti. Toimitusketjun loppupään tuotantoon keskittyminen ja terästuottajien osallistuminen lisäävät pienempien pk-yritysten riskejä. Alalla on hyvin vaikeaa yhdistyä sekä rakenteellisista syistä että korkean erikoistumisasteen vuoksi. Yritysten koko ja luonne hankaloittavat mittakaavaedun tavoittelua. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on oleellista alan selviytymisen kannalta, mutta vain muutamilla yrityksillä on varaa rahoittaa sitä. Rahoitusta voi olla vaikea saada. Alan on parannettava suhteita ja yhteydenpitoa koko toimitusketjussa, jos tehokasta innovointia halutaan edistää. Säännösten noudattaminen tulee kalliiksi ja vie paljon aikaa. Teollis- ja tekijänoikeuksia suojaaviin käytäntöihin käytetty aika ja raha asettavat metalliteollisuuden yritykset epäedulliseen asemaan suuryrityksiin verrattuna.

12 Nousevan talouden maista tuleva kilpailu on lisännyt vastaavien halpojen metallituotteiden ja lopputuotteiden tuontia. EU:ssa noudatetaan tiukempia terveyttä ja turvallisuutta, päästöjä sekä laatuvaatimuksia koskevia sääntöjä kuin muilla markkinoilla, mikä heikentää alan kilpailukykyä. Korkeasti koulutettuja työntekijöitä ei ole riittävästi käyttämään uutta teknologiaa ja edistämään innovointia. Pk-yritysten hallintokustannukset ovat suhteellisen korkeat. Tulevaisuuden kannalta valoisat puolet Metalliteollisuus on keskeinen lenkki, joka liittää suurimmat kumppaninsa toimitusketjuun. Ilman sitä toimitusketju katkeaa. Toimitusketjun ulkomaiset yritykset ovat tuoneet uusia ideoita ja menetelmiä ja levittäneet uutta teknologiaa. Pidemmälle jalostettujen tuotteiden vienti kasvoi merkittävästi ennen vuotta Euron arvon alentuminen voi auttaa vientiä kasvuun: investointi- ja kestokulutushyödykkeet ovat halvempia maailmanmarkkinoilla. Öljyn hinta laskee ja myös raaka-aineet vaikuttavat halpenevan. Ympäristönsuojelua koskevien aloitteiden suurempi määrä luo uusia mahdollisuuksia. Pk-yritysten valta-asema tarkoittaa, että ne voivat sovittaa tuotantonsa toimitusketjuun kuuluvien asiakkaiden yhä monitahoisempiin tarpeisiin. Metalliteollisuuden alan tuotteita on yleensä helppo kierrättää. Globalisoituminen kannustaa yrityksiä erikoistumaan ja innovoimaan. Teollisuus tuottaa ainutlaatuisia tuotteita, joita on vaikea jäljitellä, mitä jatkuva innovointi tukee. Työvoiman tuottavuus on kasvussa.

13 6 Tarjolla olevat aloitteet Alan tulevaisuuden turvaamiseksi Yritysten yhteenliittymät, yritysostot ja strategiset kumppanuudet Nämä vahvistaisivat metalliteollisuuden alan neuvotteluvaltaa ja antaisivat mahdollisuuden sovittaa yhteen toimitusketjun suuret toimijat ja tuotantoketjun kysyntäpään. Tämä puolestaan alentaisi alan tuotantokustannuksia ja nostaisi tuotteiden hintoja. Se antaisi myös mahdollisuuden kansainvälisille kumppanuushankkeille, jollaisia rahoitetaan esimerkiksi EU:n seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Tietojen ja osaamisen jakaminen Eritenkin pk-yrityksille suunnatuista tiedotusfoorumeista ja ohjelmista olisi hyötyä. Metalliteollisuuden on määritettävä parhaita käytäntöjä ja joskus jopa varmistettava, että samaan yhtiöön kuuluvat tuotantolaitokset vaihtavat hyödyllistä tietoa keskenään. Alueellisten politiikanlaatijoiden olisikin pidettävä erikoistuneiden klusterien ja muiden tietojenvaihdon koordinointiin pystyvien organisaatioiden muodostamista ensisijaisena. Innovointi Pk-yritysten innovointiedellytyksiä on parannettava, eli pk-yritysten edustajien on osallistuttava enemmän uusien ohjelmien suunnitteluun. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) sopii hyvin suuremmille metalliteollisuuden alan yrityksille, mutta myös pienten yritysten on saatava tietoa sen ohjelmista. Yliopistojen on lisättävä osaamisen siirtämistä pk-yrityksille. Edellä mainitut klusteriorganisaatiot voisivat olla tässä erittäin hyödyllisiä. Osaava työvoima Insinöörejä, muotoilijoita ja johtajia kaivataan kipeästi kilpailussa Kiinan kaltaisia teollistuvia maita vastaan. EU-maiden ja metalliteollisuuden olisi keskityttävä elinikäisen oppimisen ohjelmiin, jotka on tarkoitettu kaikille työntekijöistä hankejohtajiin. Insinöörintutkintojen tunnustaminen EU:n laajuisesti helpottaisi asiantuntijoiden liikkuvuutta Euroopassa. Sinistä korttia koskevan direktiivin * avulla olisi houkuteltava osaavia työntekijöitä EU:n ulkopuolelta. Työntekijöitä saadaan houkuteltua metalliteollisuuteen, jos heille kerrotaan, että metalliteollisuuden insinöörityö on muutakin kuin autoteollisuuden osien tuotantoa se on myös hyvin suunniteltujen, suorituskyvyltään parempien ja kevyempien autojen suunnittelua. Tässä voidaan käyttää mainontaa ja brändäystä. * Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009

14 Rahoituksen saanti Talouskriisi on hankaloittanut rahoituksen saantia. Pankkeja on rohkaistava parantamaan selvästi tarjontaansa koko tehdasteollisuudelle ja erityisesti metalliteollisuudelle, jolla toimii hyvin paljon pk-yrityksiä. Aloitteita tarvitaan varmistamaan, että metalliteollisuuden alan yritykset tuntevat EU:n ja valtioiden tarjoamat rahoitusmahdollisuudet. Koulutusohjelmia tarvitaan, jotta johtajia voidaan opastaa rahoituksen hakemisessa, ja aloitteita on käynnistettävä metalliteollisuuden pääomavirtojen tutkimiseksi. Ilmastonmuutos Kansainvälisen huomion keskittyminen ilmastonmuutokseen tarjoaa tärkeän tilaisuuden metalliteollisuudelle, joka on yleisesti kustannustehokas ja ympäristöasioissa valveutunut ala. Metalliteollisuuden tuottamat osat lisäävät usein suoraan keskeisten lopputuotteiden, esimerkiksi sulatusuunien, energiatehokkuutta, mikä auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Teollisuudessa, EU-maissa ja myös EU:ssa on otettava käyttöön strategioita, joilla edistetään tutkimusja kehittämistoimintaan suuntautuvia investointeja. EU:n ja EU-maiden politiikoissa olisi pohdittava, miten pk-yritykset saadaan osallistumaan aktiivisesti tutkimusverkostoihin, ja autettava pk-yrityksiä huolehtimaan ympäristömääräyksiä koskevista hallinnollisista vaatimuksista, ajettava hiilidioksidipäästöjen sääntelyn kansainvälistä yhtenäistämistä ja parannettava EU:n energiamarkkinoiden tehokkuutta. On laadittava pk-yritysten tarpeisiin soveltuva kohdennettu politiikka, jolla voidaan parantaa esimerkiksi tutkimusja kehittämistoimintaan osallistumisen edellytyksiä. Kiina on alkanut lisätä erikoistumista, kun EU:n teollisuudessa investointeja on vähennetty. Näkyvyys: Euroopan komission on kiinnitettävä enemmän huomiota metalliteollisuuteen. Metalliteollisuuden olisi osallistuttava Euroopan teknologiayhteisöihin (ETP), joihin kuuluu yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja sääntelyviranomaisia ja joissa sekä määritellään yhteinen tutkimusohjelma että hankitaan varoja julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Energia: Euroopassa tarvitaan vakaata sähköntoimitusta, kestävän politiikan täytäntöönpanoa ja toimivia energian sisämarkkinoita. Etenkin metalliteollisuuden on varmistettava kilpailukykyinen energiansaanti. Kilpailupolitiikka: Kilpailuviranomaisten olisi valvottava tiiviisti väärinkäyttöä, jota voi seurata teollisuuden suhteellisesta koosta tavarantoimittajien ja asiakkaiden kokoon nähden. Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja: Teollis- ja tekijänoikeuksia ei suojata aina tehokkaasti. Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun toteuttaminen on oleellista patenttien suojaamiseksi ja tuoteväärennösten vähentämiseksi EU:n markkinoilla. Suojaaminen on erittäin tärkeää, jotta yritykset hyötyisivät tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja edistäisivät sitä.

15 7 Saatavilla olevat palvelut ja rahoitus Pääasialliset rahoitusmahdollisuudet FMMI Metalliteollisuuden ala koostuu laajalti pk-yrityksistä, joilla on monesti heikot mahdollisuudet investoida tutkimus- ja kehittämistoimintaan. EU:lla on monia elimiä, jotka tarjoavat palveluja ja rahoitusta, mutta pk-yritykset eivät aina tiedä niistä. Jotkin palvelut ja rahoitusmuodot on tarkoitettu pienyrityksille uusissa EU-maissa, toisilla edistetään työpaikkojen syntymistä tai pyritään ohjaamaan johtajia mikrorahoituksen käyttöön. Access2finance Access2finance-verkkosivusto on pk-yrityksille tarkoitettu EU-rahoituksen neuvontapalvelu, josta saa tietoa tarjolla olevasta rahoituksesta ja apua hakuprosessissa. Kansallinen yhteyspiste löytyy jokaisesta EU-maasta. Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network verkosto auttaa pienyrityksiä hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia Euroopassa mahdollisimman tehokkaasti niin antamalla tietoa EU:n lainsäädännöstä ja etsimällä liiketoimintakumppaneita kuin kehittämällä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja tukemalla pk-yrityksiä ja yritysten osallistumista politiikanlaadintaan. Enterprise Europe Network on EU:n laajin yhteyspisteiden verkosto. Eurooppalainen pk-yritysportaali Euroopan komission perustamalta eurooppalaiselta pk-yritysportaalilta saa vaivattomasti tietoa pk-yrityksiin liittyvistä EU:n politiikoista ja aloitteista. Portaalilta on linkit myös rahoitusmahdollisuuksiin. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma (EIP) Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma on yksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvista kolmesta ohjelmasta ja metalliteollisuuden kannalta merkittävin. Ohjelmasta tuetaan teknisiä hankkeita, joista on merkittävää ympäristöhyötyä.

16 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan aluekehitysrahasto tarjoaa tietojenvaihtoa ja tutkimusyhteistyötä lähinnä uusissa EU-maissa. Painopiste on pk-yrityksissä ja siinä, miten niiden alueellista ja paikallista ympäristöä, yrittäjyyttä, innovointia ja kilpailukykyä sekä alueiden välistä ja rajatylittävää yhteistyötä voidaan parantaa. Yksi rahaston painopisteistä on myös inhimillisiin voimavaroihin kohdistuvissa investoinneissa. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahasto on tarkoitettu pääasiassa uusille EU-maille, ja rahaston painopiste on ammattiosaamisessa. Rahastosta tuetaan opetusta, koulutusta ja työllisyyttä. Rahoitusta on saatavissa EU-maiden ja alueiden kautta. Rahaston tarkoituksena on lisätä työntekijöiden ja yritysten sopeutuvuutta, vahvistaa työhön pääsyn mahdollisuuksia, torjua epäedullisessa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja parantaa opetus- ja koulutusjärjestelmiä. Yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi (JASMINE) JASMINE on Euroopan komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kokeiluhanke, jossa autetaan pienyrityksiä saamaan rahoitusta ja työttömiä ryhtymään ammatinharjoittajaksi. JASMINE on käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi (JEREMIE) JEREMIE kattaa kaikki 27 EU-maata ja sen tarkoituksena on parantaa rahoituksen, erityisesti mikroluottojen, pääomarahoituksen, takausten ja muun innovatiivisen rahoituksen, saantia. Aloitteesta tuetaan aloittavia yrityksiä, teknologiansiirtoa, teknologia- ja innovointirahastoja ja mikroluottoja. is JEREMIE.htm Ympäristöpolitiikan ja hallinnon Life + rahoitusväline Life + rahoitusvälineestä tuetaan teknologiahankkeita, joista on merkittävää ympäristöhyötyä ja jotka parantavat esimerkiksi tuotantoprosesseja ja tehokkuutta. Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma Seitsemännessä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmassa on sekä metalliteollisuuden suuryrityksille että pk-yrityksille sopivia ohjelmia. Ohjelman aihealueita ovat yhteistyö, ideat, ihmiset ja valmiudet. Cordis-portaalin opas The Practical Guide to EU Funding (ks. edellä) auttaa hakijoita selvittämään oleelliset tiedot tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusmahdollisuuksista. Oppaassa The Grant Overview esitellään EU-rahoitukseen liittyviä mahdollisuuksia Euroopan komission eri politiikanaloilla. Yksittäisiin aloihin liittyvät rahoitusmahdollisuudet Osaamisen vaihto ja tutkimusyhteistyö: ks. CIP. Työpaikat: ks. Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen saanti: ks. CIP, ja tarkemmin sanottuna kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki (GIF) ja pk-yritysten takausjärjestelmä (SMEG). Ks. myös JEREMIE-ohjelma ja JASMINE-ohjelma. Ilmastonmuutos: ks. Life +, CIP-ohjelman ekoinnovointiosio ja EAKR. FMMI

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot