Tulevia lainsäädäntömuutoksia ennakoiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevia lainsäädäntömuutoksia ennakoiden"

Transkriptio

1 Tulevia lainsäädäntömuutoksia ennakoiden Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät, Tampere, Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen MMM/ELO

2 Hallitusohjelma kuntapolitiikka => yhteistoiminta-alueet veropolitiikka => ravitsemus hyvinvointi => kuluttajapoliittinen ohjelma, terveydensuojeluohjelma ruokapolitiikka => vastuullisuus, elintarviketurvallisuusselonteko luomu- ja lähiruoka => ProLuomu pk-yritykset => elintarvikelaki + asetukset + neuvonta valvonnan valtiollistaminen jne...

3 Elintarvikelainsäädäntö (1) elintarvikelain muutos (352/2011) voimaan pk-yritysten hallinnollinen taakan keventäminen; valvonnan riskiperusteisuuden lisääntyminen; lihantarkastusmaksujen kohtuullistaminen; valvonnan avoimuuden lisääminen VNa elintarvikevalvonnasta (420/2011) voimaan asetukset voimaan vähäriskiset toiminnot (VNa 1258/2011) laitosten elintarvikehygienia (MMMa 1369/2011) elintarvikehuoneistojen elintarvikehygienia (MMMa 1367/2011) alkutuotannon elintarvikehygienia (MMMa 1368/2011) lihantarkastus (MMMa 1470/2011)

4 Elintarvikelainsäädäntö (2) Ehdotus eräiden kansallisten elintarvikesäädösten kumoamisesta (lausuntopyyntö => ) kananmunat ja muut linnunmunat (KTMp 1331/95) liha ja lihatuotteet (KTMp 138/96) makkara koostumus ja pakkausmerkinnät (KTMp 139/96) jäätelö (KTMa 4/1999) mehut ja tietyt vastaavat valmisteet (KTMa 943/2004) ruokasienet (KTMa 489/2006) ruokaperuna (KTMa 690/2006) juusto (KTMa 856/2007) eräiden vieraiden aineiden enimmäismäärät elintarvikkeissa (KTMa 237/2002) eräitä määritelmiä ja merkintämääräyksiä ehdotetaan sisällytettäväksi uuteen MMMa pakasteita koskeva lainsäädäntö arvioidaan erikseen

5 Eläintautilain kokonaisuudistus lainsäädännön osittain hyvin vanhaa työryhmä aloitti 2007 säännösten kirjaaminen lakiin perustuslain edellyttämällä tavalla haasteellista pannaan täytäntöön suuri joukko EU-säädöksiä otetaan huomioon KOM valmistelema EU:n eläintauteja koskeva puitesäädös (2012) HE eduskuntaan ~ syksyllä 2012 sivutuotelaki eläintautilain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittu erityisen sivutuotelain valmistelu työ alkaa ~ 2012

6 Eläinsuojelu eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus valmistelutyö meneillään selvitys oikeudellisista uudistustarpeista yhteiskuntatieteellinen selvitys eläinten asemasta ja sen muutoksesta kyselyt eläinsuojeluviranomaisille ja -valvojille, eläinten pitäjille, muille sidosryhmille kysely kansalaisille => laajapohjainen työryhmä keväällä ~ 2012 HE eduskuntaan 2015 aikana turkiseläinten suojelu VNa 1084/2011 voimaan hanke turkiseläinten suojelua koskevien vaatimusten uudistamiseksi käynnistyy ~ 2012

7 Lääkitsemislainsäädäntö lääkkeiden luovutusta koskevat muutokset terveydenhuoltokytkös viranomaisten tiedonsaantioikeus, viranomaisvalvonta, terveydenhuolto-ohjelmien omavalvonta säännökset lääkelaista lääkitsemislakiin HE eduskuntaan ~ syksyllä 2012 eläinlääkedirektiivin ja lääkerehudirektiivin muutokset

8 EU-lainsäädännön muutoksia 2012 siemenet eläinterveys kasvinterveys valvonta 882/2004

9 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 Muutosesitys 882/2004 Maksut Jäämävalvonta Rajatarkastus Eläintautivalvonta Kasvinterveysvalvonta Siemen- ja lisäysaineisto Muita

10 Hygieniapaketti - EU (1) mahdollisia muutoksia: soveltamisala (852): ulkopuolelle mm. pitkälle jalostetut tuotteet (853): ulkopuolelle pienten määrien suoramyynti (mm. siipikarjanliha, riista); vähittäismyyntiin liittyvien toimintojen täsmentäminen määritelmät (852 & 853): KOM toimivalta muuttaa ja lisätä uusia MSM, raakalihavalmiste, lihavalmiste jne. notifiointi (852 & 853 & 854): yksinkertaistaminen pintakontaminaation poistaminen (853): periaatteet, uudet aineet tuontia koskevat vaatimukset (853 & 854) jne... yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset (853) jne.

11 Hygieniapaketti - EU (2) lihantarkastuksen modernisointi EFSA arvioinut 2011 sikojen lihantarkastuksen heikkouksia, vahvuuksia ja kehittämistarpeita siipikarja 2012, muut eläimet KOM kartoitti lihantarkastuksen suorittavaan henkilöstöön liittyviä kysymyksiä seminaareja, keskustelutilaisuuksia arviointien perusteella aloitetaan keskustelu asetuksen (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta lihantarkastuksen osalta.

12 Eläintautilainsäädäntö - EU KOM tiedonanto EU:n eläintautistrategiasta toimeenpanosuunnitelma, 31 toimenpide-ehdotusta eläintautilainsäädännön kokonaisuudistus KOM esitys EU:n eläintautilaiksi ~ 2012 EU:n eläintautipolitiikan periaatteet; konsolidointi (useita direktiivejä) vastuiden selventäminen (taudeista ilmoittaminen jne.) maatilojen kannustaminen parempaan tautisuojaukseen tuki riskejä vähentäville toimille: helpompi sisämarkkinakauppa, vähemmän/erityyppistä virallista valvontaa tautien luokittelu siirtyminen sähköiseen eläinten tunnistamiseen eläinlääkinnällisen rajatarkastustuksen kehittäminen EU:n maksamien eläintautikorvausten uudistaminen ja siirtäminen osittain elinkeinolle jne...

13 Kuluttajainformaatio - EU (1) EP ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (kuluttajainformaatioasetus) voimaan siirtymäajat: pakollinen ravintoarvomerkintä 5 v; muut vaatimukset 3 v asetuksen voimaantulosta yhdistetään pakkausmerkintädirektiiviin 2000/13/EY ja ravintoarvomerkintädirektiiviin 90/496/ETY sisältyvät vaatimukset pakollisia tietoja koskevat vaatimukset säilyvät lähtökohtaisesti ennallaan ravintoarvomerkintä olisi jatkossa pääsääntöisesti pakollinen

14 Kuluttajainformaatio - EU (2) asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki lopulliselle kuluttajalle luovutettavaksi tarkoitetut tuotteet ml. suurtalouksien ja etämyynnin (ml. nettikauppa) kautta luovutettavat elintarvikkeet pakollisten elintarviketietojen luettavuutta parannetaan vähimmäiskirjasinkoko; luettavuuteen vaikuttavat muut tekijät allergisoivat ainesosat ilmoitettava ainesosaluettelossa niin, että erottuvat selvästi muista ainesosista ilmoitettava myös suurtalouksien kautta kuluttajalle luovutettavissa elintarvikkeissa (jäsenvaltio voi päättää, miten tiedot on annettava)

15 Kuluttajainformaatio - EU (3) alkuperämaa ilmoitettava, jos ilmoittamatta jättäminen saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan ilmoitettava sianlihassa, lampaan- ja vuohenlihassa, siipikarjanlihassa (täytäntöönpanosäännöt 2 v kuluessa) kun elintarvikkeen alkuperämaa ilmoitetaan, eikä se ole sama kuin pääainesosan alkuperämaa -> pääainesosan alkuperämaa on ilmoitettava (täytäntöönpanosäännöt 2 v kuluessa ) KOM antaa vaikutusarviointien pohjalta kertomukset ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittamisesta (2 v) alkuperämerkintävelvoitteen laajentamisesta eräisiin muihin tuoteryhmiin (3 v)

16 Kuluttajainformaatio - EU (4) asetuksen toimeenpano EU:ssa työryhmäkokoukset alkavat helmikuussa 2012 asetuksen toimeenpano Suomessa kansallisesti säädettävät asiat: pakollisten tietojen kielivaatimukset pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavat tiedot (mitä - miten) kansalliset suolamerkintämääräykset toimeenpanosuunnitelma, MMM:n asettama työryhmä (mahd.)

17 Lisäaineet, aromit, entsyymit - EU (1) lisäaineet (asetus (EY) N:o 1333/2008) KOM asetus (EU) N:o 1129/2011: lisäaineasetuksen liite II (lisäaineluettelot elintarvikeryhmittäin) KOM asetus (EU) N:o 1130/2011: lisäaineasetuksen liite III (lisäaineiden, entsyymien, aromien ja ravintoaineyhdisteiden lisäaineet) KOM asetus (EU) N:o 1131/2011: stevioliglykosidit KOM asetus lisäaineiden spesifikaateista (ei vielä julkaistu)

18 Lisäaineet, aromit, entsyymit - EU (2) aromit (asetus (EY) N:o 1334/2008) aromiaineluettelosta äänestetään ~ helmikuussa ainetta, joista 353 on arvioimatta ammoniumkloridille (salmiakki) 3000 mg/kg enimmäismäärä aromiaineena (enimmäismäärän ylittyessä luokitellaan ainesosaksi) savuaromiluettelon julkaisu ja voimaantulo ~ kesällä 2012 (arviointeja kesken) elintarvike-entsyymit (asetus (EY) N:o 1332/2008) aineiden luokittelu ja merkinnät (lisäaine, apuaine) entsyymien hyväksymistä koskevat hakemukset => (KOM asetus (EU) 234/2011) KOM laatii luettelon hyväksytyistä entsyymeistä, kun EFSA arvioinut kaikki hakemukset

19 Erityisruokavaliovalmisteet - EU KOM ehdotus erityisruokavaliovalmisteita koskevan lainsäädännön (kehysdirektiivi 2009/39/EY, erityisdirektiivit 2006/141/EY, 2006/125/EY, 1999/21/EY ja 96/8/EY, asetus (EY) N:o 41/2009) uudistamiseksi käsittely aloitettiin kesällä 2011 erityisruokavaliovalmiste-käsite poistettaisiin kansallinen ilmoitusmenettely poistettaisiin tarkempia säännöksiä ainoastaan äidinmaidonkorvikkeista, vierotusvalmisteista, lastenruoista ja kliinisistä ravintovalmisteista muihin tuotteisiin sovellettaisiin horisontaalista lainsäädäntöä (ml. väiteasetus (EY) N:o horisontaalisesti

20 Kontaminantit - EU (1) KOM asetus (EU) 1259/2011: dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten polykloorattujen bifenyylien (DL-PCB) enimmäismäärät muutetaan vuoden 2005 toksisuusekvivalenssi-kertoimien (Toxic Equivalence Factor) mukaisiksi Suomen ja Ruotsin (+ Latvia) dioksiinipoikkeuksesta pysyvä KOM asetus (EU) 1258/2011: nitraatin enimmäismäärään muutokset

21 Kontaminantit - EU (2) KOM asetus (EU) N:o 835/2011: PAH-yhdisteille bentso-a-pyreenin sijaan enimmäismäärä myös PAH(4)summalle KOM asetus (EU) N:o 836/2011: näytteenotto- ja analyysimenetelmiä koskevat muutokset KOM asetus (EU) N:o 420/2011: lyijyn enimmäismääriä muutettu EFSA:n lausuntoja: mm. kadmium, lyijy ja arseeni (riskinhallintatoimia mietitään) tulossa EFSAn lausuntoja: T-2 ja HT-2 toksiinit, unikonsiementen oopiumalkaloidit, pyrrolitsidiinialkaloidit

22 Elintarvikekontaktimateriaalit - EU KOM asetus (EU) N:o 10/2011 muovisista materiaaleista ja tarvikkeista KOM asetus (EU) N:o 321/2011 bisfenoli A KOM asetus (EU) N:o 284/2011 kiinalaisten keittiötarvikkeiden tehostetusta maahantuontivalvonnasta KOM ohjeita työn alla: muovien vaatimuksenmukaisuusasiakirja... seuraavaksi harmonisoidaan (mahd.) painovärit, lakat, liimat, paperi ja kartonki...

23 Uuselintarvikkeet - EU (1) KOM ehdotus (2008) uudeksi EP ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista kaatui sovittelumenettelyssä keväällä 2011 suurin näkemysero EP ja komission & neuvoston välillä kloonattujen tuotantoeläinten jälkeläisistä saavat elintarvikkeet => tarvitaan ratkaisu ennen asetuksen uudistamista nanomateriaalien merkintävaatimus kuluttajainformaatioasetuksessa KOM valmistelee ehdotusta tuotantoeläinten kloonauksesta vaikutusarviointi 2012 => mahd. säädösehdotukset KOM uusi ehdotus uuselintarvikelainsäädännön uudistamiseksi aikaisintaan loppuvuodesta 2012

24 Uuselintarvikkeet - EU (2) uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97 epäkäytännöllinen ja resursseja vievä => uudistuksen tavoitteena joustavampi lupamenettely keskitetty arviointi- ja päätöksentekojärjestelmä (EFSA, komitologia) yleiset luvat nykyisten hakijakohtaisten sijaan mahdollisuus innovatiivisten uutuuksien suojaan (5v) uutuuskäsite aikaan sidottu (ei kaupallista käyttöä ennen 1997) kolmansien maiden perinteisille elintarvikkeille joustavampi menettely

25 Lainsäädännön kehittäminen paremman sääntelyn näkökulma johdonmukainen säädöspolitiikka älykäs sääntely on selkeää ja yksinkertaista sääntelyn tilalle muuta ohjausta informaatio-ohjaus taloudellinen ohjaus itse-ohjaus elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus (HY tutkimushanke) ml. lainsäädännön muutosten vaikutus valvonnan kohteen ja valvontaviranomaisen näkökulmasta

26 Kiitos!

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Koulutuspäivä 30.10.2012 Lastenruoat Lastenruoat ovat erityisruokavaliovalmisteita, jotka ovat pakattuja ja joiden

Lisätiedot

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat 10.7.2012 1 / 5 Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat Yleistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) (jäljempänä MMMa 264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Yrittäjän tietoisku Ajankohtaista lainsäädännöstä kala-alalla 21.11.2014 Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Evira / VALO / TUTU / RATI Tuulikki Lehto Pakkausmerkinnät Yleistä Yleisenä tavoitteena kuluttajan

Lisätiedot

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

12.12.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.11.2014) kokousmuistio

12.12.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.11.2014) kokousmuistio KOKOUSMUISTIO 6/2014 1 (5) 12.12.2014 ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN JA -VALVONNAN JAOSTO Aika 12.12.2014 klo 9.00 Paikka MMM, Mariankatu 23, nh Niemennokka Osallistujat Aittoniemi Veli-Matti Haikonen Anne Huttunen

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Sisällysluettelo: Esipuhe 1. Yhteenveto - lyhennelmä tavoitteista ja toimista 2. Elintarviketurvallisuuden toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille Elintarvikevirasto 15.6.2005 15.6.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Ajankohtaista EU:sta 1/2014 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto 13.3.2014 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot