Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole"

Transkriptio

1 Katsaus Jaakko Karvonen eli eczema nummulare on verrattain yleinen, useimmiten säärten etu- ja sivupinnoilla, mutta myös käsivarsissa ja vartalolla esiintyvä ihottuma, jolle ovat tyypillisiä pyöreät tai soikeat»kolikkomaiset» läiskät. Sen syy on tuntematon, mutta ihon kuivuminen liittyy usein taudin puhkeamiseen ja myös bakteereilla lienee osuutta taudin pahentajana ja mahdollisesti immunologisilla mekanismeilla taudin laukaisijana. Tehokas paikallissteroidiemulsiovoide on normaali hoito. Sisäistä antibioottihoitoa tarvitaan harvoin. on krooninen sairaus, joka esiintyy etenkin kuivan ilman aikana talvisin ja uusii herkästi hoidon jälkeen jopa vuosikausien ajan. Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole helppoa. Vanhat saksalaiset sanoivat, että»ekseemaa on se, mikä ekseemalta näyttää». Nykyiset oppikirjamääritelmät ovat paljon monisanaisempia, mutta lähes yhtä epämääräisiä:»ekseema on tulehduksellinen ihoreaktio, jolle histologisesti tyypillisiä piirteitä ovat epidermiksen turvotus (spongioosi) ja vaihtelevan asteinen paksuntuminen (akantoosi) sekä dermiksen yläosan verisuonien ympärille kertyneet lymfosyytit. Ekseeman kliinisiä piirteitä ovat kutina, punoitus, hilseily ja ryhminä esiintyvät pienet papulat tai rakkulat. Ekseeman voi aiheuttaa moni ulkoinen tai sisäinen tekijä, yksin tai yhdessä» (Burton ja Holden 1998). Yksinkertaisemmin ekseeman voisi mielestäni määritellä siten, että kyseessä on pinnallinen epidermikseen painottuva tulehdus, jonka aiheuttaja on usein iholle ulkoapäin tuleva tekijä. Toinen keskeinen ihotulehdustyyppi on eksanteema, jossa sisäsyntyinen aiheuttaja (esimerkiksi lääkeaine tai virus) käynnistää tulehduksen syvemmällä ihossa, dermiksen verisuonien ympärillä. Käsitteitä sotkee vielä termi dermatiitti, jota anglosaksisessa kirjallisuudessa käytetään yleisesti ekseeman synonyyminä. Ekseemojen luokittelu Ekseemat luokitellaan ulkosyntyisiin, joissa jokin tunnettu iholle ulkoapäin tuleva tekijä aiheuttaa ihottuman, ja sisäsyntyisiin, joiden syy on usein huonosti tunnettu. Ekseemoiden luokittelu ja nimistö vaihtelevat eri maissa ja eri oppikirjoissa. Tärkeimmät ekseemat on lueteltu Suomessa omaksutun jaottelun mukaisesti taulukossa 1 (Reitamo ja Kalimo 1998). Taulukko 1. Ekseemojen luokittelu. Ulkosyntyiset Ärsytys-kosketusekseema Allerginen kosketusekseema Proteiinikosketusekseema Valoärsytysekseema Allerginen valo-kosketusekseema Sisäsyntyiset Atooppinen ekseema Seborrooinen ekseema Asteatoottinen ekseema Infektioekseema Dyshidroottinen ekseema Krooninen käsiekseema Staasiekseema 1140 Duodecim 2001;117: J. Karvonen

2 n määritelmä Eczema nummularen (suomeksi läiskäekseema tai»kolikkoihottuma», englanniksi nummular eczema tai discoid eczema) määritelmä perustuu lähinnä ihottuman ulkonäköön pyöreisiin (kolikkoa muistuttaviin), tai soikeisiin, usein raajoissa, etenkin säärien etupinnoilla, esiintyviin ekseemaläiskiin. Tämä pelkkään ulkonäköön perustuva määritelmä on kiusallisen epämääräinen, sillä myös monilla muilla ekseemapotilailla esiintyy usein hyvin samanlaisia pyöreitä läiskiä. Suhde infektioekseemaan Infektioekseema (eczema infectiosum) on käsite, josta ei ole kansainvälistä yhteisymmärrystä. Monissa maissa sitä ei käytetä lainkaan, mutta Suomessa se on yleinen diagnoosi. Klassisesti infektioekseema tarkoittaa infektoituneen ihottuman tai haavauman ympärille kehittyvää ekseemaa, joka tyypillisesti jatkuu vielä sen jälkeen, kun alkuperäinen infektio on jo parantunut. Usein infektioekseema kroonistuu vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestäväksi. Oleellista on tiedostaa, että infektioekseema käsitteenä ei tarkoita sekundaarisesti infektoitunutta, vaan tuntemattomalla (todennäköisesti immunologisella) mekanismilla syntynyttä ekseemaa. On epäilty, että taustalla olisi immunologinen reaktio iholla esiintyviä bakteereita kohtaan, mutta näyttö ei ole vielä pitävä. Suomessa käsitteen infektioekseema piiriin on hyväksytty selvästi infektiota seuraavan ekseeman lisäksi myös krooninen, usein nimenomaan kämmeniin ja jalkapohjiin keskittyvä ekseema, jonka taustalta ei löydy kosketusallergiaa tai muuta loogista aiheuttajaa. Infektioekseema ja läiskäekseema ovat selvästi hyvin läheisiä tauteja, jolleivät suorastaan saman perushäiriön erilaisia ilmiasuja. Joillakin potilailla esiintyy toistuvasti pelkästään klassinen pyöreäläiskäinen eczema nummulare ja joillakin pelkästään infektioekseema. Lisäksi monilla potilailla nämä molemmat ihottumamuutokset esiintyvät joko samanaikaisesti tai vuorotellen. Näissä tilanteissa on makuasia, kumpaa diagnoosia käytetään. Suhde atooppiseen ekseemaan Atooppiselle ekseemalle ja läiskäekseemalle yhteisiä piirteitä ovat taipumus ihon kuivuuteen ja ihottuman paheneminen kevättalvella, jolloin ilma ja iho ovat kuivimmillaan. Osalla atoopikoista esiintyy raajoilla ja vartalolla ulkonäöltään suuresti läiskäekseemaa muistuttava ihottuma, joka kuitenkin katsotaan atooppiseksi ekseemaksi, jos potilas muuten on kiistatta atoopikko. Osalla läiskäekseemapotilaista on aikaisemmin ollut atooppinen ekseema ja myöhemmin terveen välivaiheen jälkeen on puhjennut tyypillinen eczema nummulare. Ei ole olemassa selvää perustetta sille, milloin atooppisen taustan omaavan nuoren ihmisen läiskäistä ekseemaa kutsutaan läiskäekseemaksi ja milloin atooppisen ekseeman oireeksi. Suurimmalla osalla läiskäihottumapotilaista ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin atooppista ekseemaa, eikä heidän IgE-arvonsa suurentunut. Näin ollen atooppinen ekseema ja läiskäekseema ovat aivan ilmeisesti eri tauteja, vaikka ne joskus esiintyvätkin yhdessä. Etiologia n perimmäinen syy on tuntematon, mutta tunnetaan useita tekijöitä, jotka vaikuttavat sen kehittymiseen tai pahentavat sitä. Infektiota tai mikrobiallergiaa on esitetty läiskäekseeman syiksi. Joskus läiskäekseema voikin alkaa ihoinfektion jälkeen samoin kuin klassinen infektioekseema. Karstaisessa ja vetistävässä ekseemaläiskässä on aina runsaasti bakteereita, muun muassa stafylokokkeja. Näillä voi olla suoraan merkitystä taudinkuvan pahentajana, mutta on myös toistuvasti esitetty, että allergisoituminen näille bakteereille johtaisi läiskäekseeman leviämiseen ja kroonistumiseen (Parish ym. 1976). Vakuuttavaa näyttöä mikrobiallergiateorian tueksi ei vielä ole. Kosketusallergiaa ei pidetä läiskäekseeman etiologisena tekijänä, vaikka tätä ihottumaa potevilla todetaankin epikutaanitesteissä melko usein allergisia reaktioita (Fleming ym. 1997). Useimmiten kyseessä on kumi- tai hoitoaineallergia, jotka pikemminkin ovat läiskäeksee- 1141

3 man sekundaarisia komplikaatioita kuin etiologisia tekijöitä. Ihon kuivumisella on kiistaton osuus läiskäekseeman kehittymisessä ja pahenemisessa. Tauti on selvästi yleisempi kuivaihoisilla, ja sitä esiintyy tavallisimmin kevättalvella, jolloin ilma ja iho ovat kuivimmillaan. Lisäksi liiallinen ihoa kuivattava harja- ja saippuapesu pahentaa läiskäekseemaa. Runsas alkoholinkäyttö lisää infektioekseemaan sairastumisen riskiä (Karvonen ym. 1992), ja sama on todettu myös läiskäekseemapotilailla (Higgins ja DuVivier 1994). Kuva 1. Pyöreä eczema nummulare -läiskä kuivalla iholla. Taudinkuva n tyypillinen ihomuutos on pyöreä tai soikea, yleensä muutaman senttimetrin läpimittainen punoittava ja hilseilevä läiskä, jossa esiintyy usein vetistystä ja vähäistä märkimistä (kuva 1). Kutina on yleensä huomattava, ja tulehtuneina läiskät voivat aristaa (kuva 2). Läiskiä on yleensä useita, jopa kymmeniä. Läiskät voivat ilmaantua melko nopeasti, ja alkuvaiheen tasaisen punoituksen ja hilseilyn jälkeen saattavat parantua keskustastaan, jolloin seurauksena voi olla erehdyttävästi silsaa muistuttava rengasmainen muutos (kuva 3). Tavallisin esiintymisalue on säärien etu- ja sivupinnoilla, mutta hyvin yleistä on myös leviäminen käsivarsiin ja vartalolle (kuvat 4 6). Jopa omana tautimuotonaan on pidetty tilaa, jossa läiskät keskittyvät kädenselkiin ja sormiin. an liittyy usein samanaikaisesti käsien ja jalkojen infektioekseema (kuvat 7 ja 8). Tyypillisin läiskäekseemapotilas on keski-ikäinen tai sitä vanhempi mies, jolla tauti uusii talvisin oltuaan välillä kesällä täysin parantunut tai ainakin lievempi. Naisilla läiskäekseema on harvinaisempi mutta tuntuu liittyvän selvemmin atooppiseen taustaan ja esiintyy nuoremmilla, usein jo noin 20 vuoden iässä. Kuva 2. Kaksi tulehtunutta, vetistävää eczema nummulare -läiskää. Kuva 3. Keskustastaan parantuneita, vallireunaisia eczema nummulare -läiskiä J. Karvonen

4 Kuva 4. Säärten läiskäekseema. Kuva 5. Käsivarsien läiskäekseema. voida erottaa toisistaan eikä usein luotettavasti muitakaan erotusdiagnostiikassa kyseeseen tulevia tauteja. Epikutaanitestit kuuluvat kroonisen ekseeman perustutkimuksiin. Erityisen tärkeitä ne ovat silloin kun potilaalla on käsiekseema, niin kuin läiskäekseemaa potevillakin melko usein on. Vaikka kosketusallergiaa ei pidetäkään läiskäekseeman syynä, on näillä potilailla melko usein todettavien allergioiden (mm. kumikemikaalit ja hoitoaineet) tunnistamisella merkitystä (Fleming ym. 1997). Erotusdiagnostiikka Kuva 6. Selän läiskäekseema. Suuri osa muutoksista rengasmaisia. Sama potilas kuin kuvassa 3. potilaan tutkiminen n diagnoosi perustuu kliiniseen taudinkuvaan ja esitietoihin ja on useimmiten helppo. Erityisiä diagnoosin vahvistavia tutkimuksia ei yleensä tarvita, eikä niitä itse asiassa ole olemassakaan. Koepalasta on harvoin oleellista apua, sillä löydöksenä on ekseemaan sopiva tulehdus, jonka perusteella eri ekseemoita ei n suhdetta infektioekseemaan ja atooppiseen ekseemaan käsiteltiin jo edellä. Erotusdiagnostiikka näiden kolmen taudin välillä on usein vaikeaa ja joskus mahdotonta, sillä kiistattomia siirtymämuotojakin esiintyy. Psoriaasipotilailla on usein tarkkarajaisia hilseläiskiä raajoissa (kuvat 9 ja 10). Läiskät ovat yleensä hoitamattomina ekseemaa paksumman hilsekarstan peitossa eivätkä ole yhtä tulehtuneita. Psoriaasin tyypillinen paikantuminen polviin, kyynärpäihin ja hiuspohjaan on usein diagnoosin helposti ratkaiseva oire. Alkava läiskäpsoriaasi voi kuitenkin olla erehdyttävästi ekseeman näköinen, ja tässä tilanteessa koepalas- 1143

5 Kuva 7. Kämmenten krooninen infektioekseema. Kuva 8. Jalkojen krooninen infektioekseema. ta saatava hyötykin on vähäinen. Vaikka kroonisen psoriaasiläiskän histologia on spesifinen ja helposti tunnettavissa, voi alkava psoriaasi muistuttaa histologialtaan erehdyttävästi ekseemaa. Patologit käyttävät mielellään termiä»psoriforminen dermatiitti». Näissä tilanteissa seuranta on ainoa keino varmistaa diagnoosi. Viimeistään parissa vuodessa tauti on tapansa näyttänyt ja diagnoosi selviää. Kuva 9. Tarkkarajainen, jonkin verran tulehtunut ja verrattain paksuhilseinen psoriaasiläiskä. Kuva 10. Säärten psoriaasi, joka voi alkuvaiheessa muistuttaa erehdyttävästi läiskäekseemaa J. Karvonen

6 sta usein tehty virhediagnoosi on vartalon silsa. Virhe selittyy sillä, että ekseemaläiskiinkin kehittyy melko usein silsalle tyypillinen reunavalli kokonaan tai osittain parantuneen keskustan ympärille (kuvat 3 ja 11). Yleensä sieniepäily on kuitenkin turha, sillä läiskäekseema on monin verroin yleisempi tauti kuin melko harvinainen vartalon silsa. Melko luotettava vihje oikeasta diagnoosista on läiskien lukumäärä. ssa määrä on yleensä kymmeniä, sieni-ihottumassa useimmiten vain yksi tai muutamia. Sieninäytteiden tutkiminen varmistaa silsadiagnoosin. Pääasiassa vartalolle kroonista ekseemaa muistuttavia läiskiä aiheuttava harvinainen tauti on ihon T-solulymfooman esiaste parapsoriasis en plaques eli hajatäpläparapsoriaasi (kuva 12). Sen läiskät ovat hyvin kroonisia, diagnoosintekovaiheessa yleensä jo vuosikausia samalla paikalla pysyneitä. Hoitoyritykset kortikosteroidivoiteilla eivät ole parantaneet ihottumaa, vaan se on pahentunut hitaasti vuosien kuluessa. Alkuvaiheessa histologia muistuttaa kroonista ekseemaa, mutta voi myöhemmin muuttua mycosis fungoides -lymfoomalle diagnostiseksi. Lääkeihottumat voivat olla ulkonäöltään hyvin moninaisia ja joskus harvoin muistuttaa erehdyttävästi läiskäekseemaa. Tätä on todettu esimerkiksi kultahoidon aikana (Wilkinson ym. 1992). Hoito Ihon kuivuminen voi olla osasyynä läiskäekseeman puhkeamiseen, ainakin se pahentaa jo kehittynyttä ihottumaa. Tämän vuoksi kuivattavien saippua- ja harjapesujen välttäminen ja kosteusvoiteiden säännöllinen käyttö ovat oleellinen osa hoitoa. Pelkillä kosteusvoiteilla ihottuma ei parane, mutta ne voivat hidastaa taudin uusimista onnistuneen hoidon jälkeen. Paikalliset kortikosteroidiemulsiovoiteet ovat ekseeman hoidon kulmakivi. Kokemus on osoittanut, että läiskäekseemassa hydrokortisoni ei riitä vaan tarvitaan selvästi tehokkaampia valmisteita. Yleensä hoito kannattaa aloittaa teholuokan III valmisteella (esimerkiksi beetametasonivaleraattiemulsiovoiteella) ja mahdollisesti jatkaa luokan II valmisteella (esimerkiksi hydrokortisonibutyraatilla). Hoitoaika on myös tavallista pidempi, yleensä noin kolme viikkoa. Usein läiskäekseema paranee hyvin tällä hoidolla, mutta uusimistaipumus on voimakas. Kannattaa varautua toistuviin hoitojaksoihin, viimeistään seuraavan talven aikana. Joskus paikallissteroidihoito ei tehoa riittävästi. Näin käy usein silloin, kun mukana on jalkojen tai kämmenten infektioekseema. Silloin tilapäinen sisäinen kortikoidilääkitys on perusteltu. Sopiva alkuannos on noin 30 mg predni- Kuva 11. Tarkkarajainen, vallireunainen, keskustastaan osittain parantunut Trichophyton rubrumin aiheuttama vartalon sieni-ihottuma. Kuva 12. Vuosikausia esiintyneitä parapsoriasis en plaques -muutoksia. 1145

7 solonia vuorokaudessa, ja hoidon kesto on noin kolme viikkoa. Sisäisen tai paikallisen mikrobilääkityksen merkityksestä läiskäekseeman hoidossa kiistellään. Bakteerien epäilty osuus ihottuman pahentajana ja ehkä jopa immunologisella mekanismilla vaikuttavana etiologisena tekijänä puolustaa mikrobilääkkeiden käyttöä. Niinpä oppikirjoissa yleisesti suositetaan laajakirjoisten sisäisten antibioottien (tetrasykliini, erytromysiini) sekä paikallisten mikrobilääkkeiden (esimerkiksi kliokinoli) käyttöä (Burton ja Holden 1998). Kontrolloituja tutkimuksia mikrobilääkityksen hyödyllisyydestä ei kuitenkaan ole. Suomessa on oltu melko pidättyväisiä etenkin antibioottien käytössä. Käytännössä läiskäekseema paranee usein pelkällä riittävän tehokkaalla paikallissteroidiemulsiovoiteella. Itse jättäisin mikrobilääkityksen käytön tässä niin kuin muissakin ihottumissa tilanteisiin, joissa on todettavissa selvä bakteerien aiheuttama infektio. Silloin loogisin valinta on hyvä stafylokokkiantibiootti, esimerkiksi ensimmäisen polven kefalosporiini. Ultraviolettivalolla on hyvä teho useisiin ekseemoihin, etenkin atooppiseen. ssa sitä on myös kokeiltu. Teho ei ole yhtä hyvä kuin atooppisessa ekseemassa, mutta osa potilaista (ehkä noin puolet) tuntuu hyötyvän hoidosta. Valohoidoista on käytetty alun perin psoriaasiin kehitettyä laajaspektristä UVB-hoitoa, atopiaan parhaiten sopivaa SUP-hoitoa ja myös uutta kapeaspektristä UVB-312-hoitoa. Näiden keskinäisestä paremmuudesta ei ole tehty luotettavia vertailututkimuksia. Ennuste on krooninen ihottuma. Useimmilla potilailla tauti uusii onnistuneenkin hoidon jälkeen, joko melko pian tai seuraavana talvena. Laajassa 325 potilaan seurantatutkimuksessa todettiin, että kahden vuoden seurannassa vain neljäsosa potilaista oli parantunut, toisella neljänneksellä oli ollut pitkiä terveitä jaksoja, mutta tauti oli uusinut ja peräti puolella potilaista oireettomia kausia oli vain heti kortikosteroidihoidon jälkeen (Cowan 1961). Näin pessimistiset luvut sopivat maassamme saatujen kokemusten mukaan kuitenkin paremmin käsien ja jalkojen krooniseen infektioekseemaan. lle ovat taudin kroonisuudesta huolimatta tyypillistä pitkätkin oireettomat kaudet pahenemisvaiheiden välillä. Kirjallisuutta Burton JL, Holden CA. Eczema, lichenification and prurigo. Kirjassa: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM, toim. Textbook of dermatology. 6. painos. Oxford: Blackwell Science Ltd, 1998, s Cowan MA. Nummular eczema a review, follow-up and analysis of 325 cases. Acta Derm Venereol (Stockh) 1961;41: Fleming C, Parry E, Forsyth A, Kemmett D. Patch testing in discoid eczema. Contact Dermatitis 1997;36: Higgins EM, DuVivier AW. Cutaneous diseases and alcohol misuse. Br Med Bull 1994;50: Karvonen J, Poikolainen K, Reunala T, Juvakoski T. Alcohol and smoking: Risk factors for infectious eczematoid dermatitis. Acta Derm Venereol (Stockh) 1992;72: Parish WE, Welbourn E, Champion RH. Hypersensitivity to bacteria in eczema. IV. Cytotoxic effect of antibacterial antibody on skin cells acquiring bacterial antigens. Br J Dermatol 1976;95: Reitamo S, Kalimo K. Ekseemat. Kirjassa: Havu V, Hannuksela M, Jansén C, Karvonen J, Reunala T, toim. Ihotaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 1998, s Wilkinson SM, Smith AG, Davis MJ, ym. Pityriasis rosea and discoid eczema: dose related reactions to treatment with gold. Ann Rheum Dis 1992;51: JAAKKO KARVONEN, professori Ihotautien klinikka Oulun yliopisto Oulu 1146 J. Karvonen

8 Mitä opin 1. a) kuuluu atooppisten ekseemojen ryhmään b) on yleisempi naisilla kuin miehillä c) esiintyy yleisemmin talvella d) uusiutuu helposti hoidon jälkeen 2. n taudinkuvalle on tyypillistä a) läiskien sijainti reisissä ja pakaroissa b) hiuspohjamuutokset c) läiskän syntyminen pienenä ja leviäminen rengasmaisena d) alun perin tasaisen läiskän paraneminen keskustasta alkaen, jolloin syntyy rengasmainen muutos 3. n hoidossa a) tarvitaan voimakkaita steroidivoiteita b) normaali hoitoaika on noin viikko c) sisäinen antibioottilääkitys on oleellinen osa d) UVB-valohoito on tehokas lähes kaikilla potilailla Oikeat vastaukset sivulla

Tiina Ilves MKS ihotautien vastaanotto

Tiina Ilves MKS ihotautien vastaanotto Tiina Ilves MKS ihotautien vastaanotto 13.12.2017 Ekseemat ovat tavallisimpia ihottumia, mutta kaikki ihottumat eivät ole ekseemat! Ekseemassa on tulehdus ihon pintakerroksissa 1. 2. Tulehduksen painopiste

Lisätiedot

Ihotautien lääkehoito. Salla Kalsi Proviisori

Ihotautien lääkehoito. Salla Kalsi Proviisori Ihotautien lääkehoito Salla Kalsi Proviisori Atooppinen ekseema Atooppinen ekseema = atooppinen ihottuma Ihon kuivuus, kutina Kutina johtaa raapimiseen, joka vaurioittaa ihoa Ihon jäkälöityminen infektiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

Seborrooinen ihottuma

Seborrooinen ihottuma Iholiitto ry Seborrooinen ihottuma Seborrooisen ihottuman hoito-opas hilseilyä talineritystä punoitusta kutinaa kirvelyä Oppaan teksti: Esh Maria Aitasalo Tekstin tarkistaneet: Johtava hoitaja Sirpa Pajunen,

Lisätiedot

MITEN TUTKIN JA HOIDAN KÄSI- IHOTTUMAPOTILASTA? Tiina Ilves MKS

MITEN TUTKIN JA HOIDAN KÄSI- IHOTTUMAPOTILASTA? Tiina Ilves MKS MITEN TUTKIN JA HOIDAN KÄSI- IHOTTUMAPOTILASTA? Tiina Ilves MKS 13.12.2017 KÄSIEN ALUEELLA OIREILEVIA IHOSAIRAUKSIA Erilaiset ekseemat Psoriaasi Silsa Syyhy Kämmenien ja jalkojen märkärakkulointi Punajäkälä

Lisätiedot

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta ROSACEA. Noin 2 10 prosenttia aikuisväestöstä sairastaa rosaceaa (ruusufinni). Se on krooninen ihosairaus, joka aiheuttaa punoitusta, pieniä näppylöitä ja tulehduksellista

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Vihdoinkin toimiva hoito! Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir -valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus. 1. Urticaria pigmentosa

1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus. 1. Urticaria pigmentosa Anita Remitz Tavallisia ihotauteja 1. Urticaria pigmentosa 2. Erythema multiforme 3. Pityriasis rosea 4. Erythema nodosum 5. Vitiligo 6. Alopecia 7. Pruritus 1. Urticaria pigmentosa Ihoon, joskus myös

Lisätiedot

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN OIKEA ASENNE ALLERGIAAN VINKKEJÄ LAPSIPERHEEN ARKEEN yhteistyössä: MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen vaikuttavat enemmän elämäntavat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Minun psori päiväkirjani

Minun psori päiväkirjani Tähän päiväkirjaasi voit kirjoittaa henkilökohtaisesti psoristasi, psorin hoidoistasi ja niiden vaikutuksista. Voit hyödyntää päiväkirjaa kirjoittamalla myös muista psoriin vaikuttavista asioista, sillä

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 10 mg/g puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor.

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nizoral 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää ketokonatsolia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO. OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson

ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO. OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle on tyypillistä vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet yleinen

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN OIKEA ASENNE ALLERGIAAN VINKKEJÄ LAPSIPERHEEN ARKEEN Kansallinen allergiaohjelma yhteistyössä: MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Avitcid 0,025 % emulsiovoide Avitcid 0,05 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Avitcid 0,025 % emulsiovoide Avitcid 0,05 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Avitcid 0,025 % emulsiovoide Avitcid 0,05 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Avitcid 0,025 % emulsiovoide Tretinoiini 0,25 mg/g Apuaineet:

Lisätiedot

Enstilar , Versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Enstilar , Versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Enstilar 21.1.2016, Versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Psoriaasi on yleinen ihosairaus, jossa iholle ilmestyy

Lisätiedot

PERUSVOITEET ihon hoidossa. Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka

PERUSVOITEET ihon hoidossa. Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka PERUSVOITEET ihon hoidossa Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka Markkinoilla noin 50 perusvoidetta Noin 40:stä KELAn peruskorvaus Koostumus Rasvat

Lisätiedot

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN OIKEA ASENNE ALLERGIAAN VINKKEJÄ LAPSIPERHEEN ARKEEN Kansallinen allergiaohjelma yhteistyössä: MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Atooppinen ihottuma- kuinka ohjaan ja motivoin. Sh Milla Vallenius Ihotautienpoliklinikka ksshp

Atooppinen ihottuma- kuinka ohjaan ja motivoin. Sh Milla Vallenius Ihotautienpoliklinikka ksshp Atooppinen ihottuma- kuinka ohjaan ja motivoin Sh Milla Vallenius Ihotautienpoliklinikka ksshp Yleistä atooppisista sairauksista Atopialla tarkoitetaan taipumusta tuottaa tietynlaisia vasta-aineita (immunoglobuliini

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Tärkeää tietoa potilaille

Tärkeää tietoa potilaille Oma nimi: Oma osoite: Oma puhelinnumero: Lääkärin nimi: Psoriaasin hoito Stelara -lääkkeellä Tärkeää tietoa potilaille Lääkärin osoite: Lääkärin puhelinnumero: Tähän voit merkitä muistiin sinua hoitavan

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

AKNE JA ROSACEA. Anita Remitz AKNEN ETIOLOGIA

AKNE JA ROSACEA. Anita Remitz AKNEN ETIOLOGIA AKNE JA ROSACEA Anita Remitz AKNEN ETIOLOGIA Perinnöllinen taipumus hormonaaliset muutokset ulkoiset syyt (öljy ja klooriakne) jotkut lääkkeet (steroidit, antikonvulsantit) 1 2 AKNEN PATOFYSIOLOGIA Akne

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

ATOOPPINEN IHOTTUMA KUINKA MOTIVOIN JA OHJAAN. Ihottumat hallintaan alueellinen koulutus Sh Maarit Outila

ATOOPPINEN IHOTTUMA KUINKA MOTIVOIN JA OHJAAN. Ihottumat hallintaan alueellinen koulutus Sh Maarit Outila ATOOPPINEN IHOTTUMA KUINKA MOTIVOIN JA OHJAAN Ihottumat hallintaan alueellinen koulutus 15.3.2017 Sh Maarit Outila MOTIVAATIO TIETOA TAITOJA TUNNETTA (POTILAAN HALUKKUUS) OHJAUKSEN MERKITYS antaa tietoa

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Mikä on Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta kutsutaan joskus myös Lymen artriitiksi. Se on yksi Borrelia burgdorferi -bakteerin

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON LYMEN TAUTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS? 1.1 Mikä se on? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Ärsytysihottuma ammattitautina

Ärsytysihottuma ammattitautina Näin hoidan KIRSTI KALIMO, TUULA ESTLANDER, KRISTIINA ALANKO, MATTI HANNUKSELA JA SUOMEN KONTAKTIDERMATIITTIRYHMÄ Ärsytysihottuma syntyy ihon altistuessa haitalliselle aineelle tai tekijälle, jolloin kosketusalueelle

Lisätiedot

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni EBV-infektio VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ I SUURENTUNEET IMUSOLMUKKEET KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ II KATTEISET NIELURISAT NIELUN VERENPURKAUMAT KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ III

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketokonatsoli 20 mg/g Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Emulsiovoide Valmisteen

Lisätiedot

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa Allergiavaroitus! aivastelua silmät vuotaa Nenä tukossa tip tip Allergia on hyvin yleinen mutta silti vakava sairaus. Monet aliarvioivat sairautensa ja luulevat kärsivänsä usein vilustumisesta. Nuha, nenän

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

ATOOPPINEN IHOTTUMA IHONKERROKSET RISKI ATOOPPISEEN IHOTTUMAAN

ATOOPPINEN IHOTTUMA IHONKERROKSET RISKI ATOOPPISEEN IHOTTUMAAN ATOOPPINEN IHOTTUMA Atooppinen ekseema on yleinen sairaus. Lapsilla 15-20% aikuisilla noin joka kolmannella Sairauden ehkäisyyn ei tunneta hyviä keinoja. Diagnoosi on kliininen; laboratorio- tai allergia

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti PAKKAUSSELOSTE Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Alkoholi ja maksa Alkoholin vaikutukset elimistössä näkyvät herkästi maksan transaminaasiarvojen lievänä kohoamisena (n.10%:lla väestöstä)

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄSI-IHOTTUMA

SISÄLTÖ KÄSI-IHOTTUMA 1 Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Käsi-ihottuma SISÄLTÖ KÄSI-IHOTTUMA Käsi-ihottuma... 3 Ärsytyksen aiheuttama käsi-ihottuma... 4 Allergian aiheuttama käsi-ihottuma... 6 Käsi-ihottuman hoito ja ehkäisy...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hiuspohja pestään Ketoconazol ratiopharm shampoolla, jonka annetaan vaikuttaa 3-5 minuutin ajan ennen huuhtelua.

VALMISTEYHTEENVETO. Hiuspohja pestään Ketoconazol ratiopharm shampoolla, jonka annetaan vaikuttaa 3-5 minuutin ajan ennen huuhtelua. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra shampoota sisältää 20 mg ketokonatsolia. Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas

Palmoplantaarinen pustuloosi. PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi PPPopas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

Atooppisen ihottuman hoito

Atooppisen ihottuman hoito Mikael Kuitunen NÄIN HOIDAN Atooppista ihottumaa sairastaa 15 20 % väestöstä, lapsista vielä useampi. Diagnoosi on kliininen. Oleellisia oireita ovat kutina, ekseema tyypillisillä iho-alueilla ja kuiva

Lisätiedot

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus TUBERKULOOSI On Mycobacterium tuberculosis bakteerin aiheuttama infektio. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus Hoitona käytetään usean lääkkeen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute Versio 2016 1. MIKÄ ON DIRA? 1.1 Mikä se on? DIRA on lyhenne sanoista "Deficiency of IL-1-Receptor Antagonist"

Lisätiedot

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Särkyä sorkissa Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Sorkkavälin ajotulehdus Kantasyöpymä Sorkkavälin ihotulehdus Sorkka-alueen ihotulehdus Ennaltaehkäisy Tarttuvat sorkkasairaudet ternikasvattamossa

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikallishoitoon soveltuvan stabiilin plakkipsoriaasin (psoriasis vulgaris) hoito aikuisilla.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikallishoitoon soveltuvan stabiilin plakkipsoriaasin (psoriasis vulgaris) hoito aikuisilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcipotriol/Betamethasone ratiopharm 50 mikrog + 0,5 mg/g voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g voidetta sisältää 50 mikrogrammaa (vedetöntä) kalsipotriolia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Käsi-ihottuma IHOPORFYRIA IHOLIITTO

Käsi-ihottuma IHOPORFYRIA IHOLIITTO Käsi-ihottuma IHOPORFYRIA IHOLIITTO Teksti: Teija Launis, kuntoutussuunnittelija, Iholiitto ry Risto Heikkinen, erityissuunnittelija, Iholiitto ry Asiantuntija: Tuulikki Niskanen, sairaanhoitaja SISÄLLYS

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä Akne totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä LÄHES KAIKKI NUORET KÄRSIVÄT JOSSAKIN VAIHEESSA FINNEISTÄ KASVOISSA, RINNASSA JA SELÄSSÄ. NE OVAT NUORUUSIÄSSÄ NIIN TAVALLISIA, ETTÄ NIIDEN KATSOTAAN KUULUVAN

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Sirpa Vilska YTHS Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys Turku 25.10.2007 Sisältö Fysiologiaa Kutinan ja valkovuodon syyt Dianostiikka Hoito Fysiologiaa vaginan

Lisätiedot