Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole"

Transkriptio

1 Katsaus Jaakko Karvonen eli eczema nummulare on verrattain yleinen, useimmiten säärten etu- ja sivupinnoilla, mutta myös käsivarsissa ja vartalolla esiintyvä ihottuma, jolle ovat tyypillisiä pyöreät tai soikeat»kolikkomaiset» läiskät. Sen syy on tuntematon, mutta ihon kuivuminen liittyy usein taudin puhkeamiseen ja myös bakteereilla lienee osuutta taudin pahentajana ja mahdollisesti immunologisilla mekanismeilla taudin laukaisijana. Tehokas paikallissteroidiemulsiovoide on normaali hoito. Sisäistä antibioottihoitoa tarvitaan harvoin. on krooninen sairaus, joka esiintyy etenkin kuivan ilman aikana talvisin ja uusii herkästi hoidon jälkeen jopa vuosikausien ajan. Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole helppoa. Vanhat saksalaiset sanoivat, että»ekseemaa on se, mikä ekseemalta näyttää». Nykyiset oppikirjamääritelmät ovat paljon monisanaisempia, mutta lähes yhtä epämääräisiä:»ekseema on tulehduksellinen ihoreaktio, jolle histologisesti tyypillisiä piirteitä ovat epidermiksen turvotus (spongioosi) ja vaihtelevan asteinen paksuntuminen (akantoosi) sekä dermiksen yläosan verisuonien ympärille kertyneet lymfosyytit. Ekseeman kliinisiä piirteitä ovat kutina, punoitus, hilseily ja ryhminä esiintyvät pienet papulat tai rakkulat. Ekseeman voi aiheuttaa moni ulkoinen tai sisäinen tekijä, yksin tai yhdessä» (Burton ja Holden 1998). Yksinkertaisemmin ekseeman voisi mielestäni määritellä siten, että kyseessä on pinnallinen epidermikseen painottuva tulehdus, jonka aiheuttaja on usein iholle ulkoapäin tuleva tekijä. Toinen keskeinen ihotulehdustyyppi on eksanteema, jossa sisäsyntyinen aiheuttaja (esimerkiksi lääkeaine tai virus) käynnistää tulehduksen syvemmällä ihossa, dermiksen verisuonien ympärillä. Käsitteitä sotkee vielä termi dermatiitti, jota anglosaksisessa kirjallisuudessa käytetään yleisesti ekseeman synonyyminä. Ekseemojen luokittelu Ekseemat luokitellaan ulkosyntyisiin, joissa jokin tunnettu iholle ulkoapäin tuleva tekijä aiheuttaa ihottuman, ja sisäsyntyisiin, joiden syy on usein huonosti tunnettu. Ekseemoiden luokittelu ja nimistö vaihtelevat eri maissa ja eri oppikirjoissa. Tärkeimmät ekseemat on lueteltu Suomessa omaksutun jaottelun mukaisesti taulukossa 1 (Reitamo ja Kalimo 1998). Taulukko 1. Ekseemojen luokittelu. Ulkosyntyiset Ärsytys-kosketusekseema Allerginen kosketusekseema Proteiinikosketusekseema Valoärsytysekseema Allerginen valo-kosketusekseema Sisäsyntyiset Atooppinen ekseema Seborrooinen ekseema Asteatoottinen ekseema Infektioekseema Dyshidroottinen ekseema Krooninen käsiekseema Staasiekseema 1140 Duodecim 2001;117: J. Karvonen

2 n määritelmä Eczema nummularen (suomeksi läiskäekseema tai»kolikkoihottuma», englanniksi nummular eczema tai discoid eczema) määritelmä perustuu lähinnä ihottuman ulkonäköön pyöreisiin (kolikkoa muistuttaviin), tai soikeisiin, usein raajoissa, etenkin säärien etupinnoilla, esiintyviin ekseemaläiskiin. Tämä pelkkään ulkonäköön perustuva määritelmä on kiusallisen epämääräinen, sillä myös monilla muilla ekseemapotilailla esiintyy usein hyvin samanlaisia pyöreitä läiskiä. Suhde infektioekseemaan Infektioekseema (eczema infectiosum) on käsite, josta ei ole kansainvälistä yhteisymmärrystä. Monissa maissa sitä ei käytetä lainkaan, mutta Suomessa se on yleinen diagnoosi. Klassisesti infektioekseema tarkoittaa infektoituneen ihottuman tai haavauman ympärille kehittyvää ekseemaa, joka tyypillisesti jatkuu vielä sen jälkeen, kun alkuperäinen infektio on jo parantunut. Usein infektioekseema kroonistuu vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestäväksi. Oleellista on tiedostaa, että infektioekseema käsitteenä ei tarkoita sekundaarisesti infektoitunutta, vaan tuntemattomalla (todennäköisesti immunologisella) mekanismilla syntynyttä ekseemaa. On epäilty, että taustalla olisi immunologinen reaktio iholla esiintyviä bakteereita kohtaan, mutta näyttö ei ole vielä pitävä. Suomessa käsitteen infektioekseema piiriin on hyväksytty selvästi infektiota seuraavan ekseeman lisäksi myös krooninen, usein nimenomaan kämmeniin ja jalkapohjiin keskittyvä ekseema, jonka taustalta ei löydy kosketusallergiaa tai muuta loogista aiheuttajaa. Infektioekseema ja läiskäekseema ovat selvästi hyvin läheisiä tauteja, jolleivät suorastaan saman perushäiriön erilaisia ilmiasuja. Joillakin potilailla esiintyy toistuvasti pelkästään klassinen pyöreäläiskäinen eczema nummulare ja joillakin pelkästään infektioekseema. Lisäksi monilla potilailla nämä molemmat ihottumamuutokset esiintyvät joko samanaikaisesti tai vuorotellen. Näissä tilanteissa on makuasia, kumpaa diagnoosia käytetään. Suhde atooppiseen ekseemaan Atooppiselle ekseemalle ja läiskäekseemalle yhteisiä piirteitä ovat taipumus ihon kuivuuteen ja ihottuman paheneminen kevättalvella, jolloin ilma ja iho ovat kuivimmillaan. Osalla atoopikoista esiintyy raajoilla ja vartalolla ulkonäöltään suuresti läiskäekseemaa muistuttava ihottuma, joka kuitenkin katsotaan atooppiseksi ekseemaksi, jos potilas muuten on kiistatta atoopikko. Osalla läiskäekseemapotilaista on aikaisemmin ollut atooppinen ekseema ja myöhemmin terveen välivaiheen jälkeen on puhjennut tyypillinen eczema nummulare. Ei ole olemassa selvää perustetta sille, milloin atooppisen taustan omaavan nuoren ihmisen läiskäistä ekseemaa kutsutaan läiskäekseemaksi ja milloin atooppisen ekseeman oireeksi. Suurimmalla osalla läiskäihottumapotilaista ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin atooppista ekseemaa, eikä heidän IgE-arvonsa suurentunut. Näin ollen atooppinen ekseema ja läiskäekseema ovat aivan ilmeisesti eri tauteja, vaikka ne joskus esiintyvätkin yhdessä. Etiologia n perimmäinen syy on tuntematon, mutta tunnetaan useita tekijöitä, jotka vaikuttavat sen kehittymiseen tai pahentavat sitä. Infektiota tai mikrobiallergiaa on esitetty läiskäekseeman syiksi. Joskus läiskäekseema voikin alkaa ihoinfektion jälkeen samoin kuin klassinen infektioekseema. Karstaisessa ja vetistävässä ekseemaläiskässä on aina runsaasti bakteereita, muun muassa stafylokokkeja. Näillä voi olla suoraan merkitystä taudinkuvan pahentajana, mutta on myös toistuvasti esitetty, että allergisoituminen näille bakteereille johtaisi läiskäekseeman leviämiseen ja kroonistumiseen (Parish ym. 1976). Vakuuttavaa näyttöä mikrobiallergiateorian tueksi ei vielä ole. Kosketusallergiaa ei pidetä läiskäekseeman etiologisena tekijänä, vaikka tätä ihottumaa potevilla todetaankin epikutaanitesteissä melko usein allergisia reaktioita (Fleming ym. 1997). Useimmiten kyseessä on kumi- tai hoitoaineallergia, jotka pikemminkin ovat läiskäeksee- 1141

3 man sekundaarisia komplikaatioita kuin etiologisia tekijöitä. Ihon kuivumisella on kiistaton osuus läiskäekseeman kehittymisessä ja pahenemisessa. Tauti on selvästi yleisempi kuivaihoisilla, ja sitä esiintyy tavallisimmin kevättalvella, jolloin ilma ja iho ovat kuivimmillaan. Lisäksi liiallinen ihoa kuivattava harja- ja saippuapesu pahentaa läiskäekseemaa. Runsas alkoholinkäyttö lisää infektioekseemaan sairastumisen riskiä (Karvonen ym. 1992), ja sama on todettu myös läiskäekseemapotilailla (Higgins ja DuVivier 1994). Kuva 1. Pyöreä eczema nummulare -läiskä kuivalla iholla. Taudinkuva n tyypillinen ihomuutos on pyöreä tai soikea, yleensä muutaman senttimetrin läpimittainen punoittava ja hilseilevä läiskä, jossa esiintyy usein vetistystä ja vähäistä märkimistä (kuva 1). Kutina on yleensä huomattava, ja tulehtuneina läiskät voivat aristaa (kuva 2). Läiskiä on yleensä useita, jopa kymmeniä. Läiskät voivat ilmaantua melko nopeasti, ja alkuvaiheen tasaisen punoituksen ja hilseilyn jälkeen saattavat parantua keskustastaan, jolloin seurauksena voi olla erehdyttävästi silsaa muistuttava rengasmainen muutos (kuva 3). Tavallisin esiintymisalue on säärien etu- ja sivupinnoilla, mutta hyvin yleistä on myös leviäminen käsivarsiin ja vartalolle (kuvat 4 6). Jopa omana tautimuotonaan on pidetty tilaa, jossa läiskät keskittyvät kädenselkiin ja sormiin. an liittyy usein samanaikaisesti käsien ja jalkojen infektioekseema (kuvat 7 ja 8). Tyypillisin läiskäekseemapotilas on keski-ikäinen tai sitä vanhempi mies, jolla tauti uusii talvisin oltuaan välillä kesällä täysin parantunut tai ainakin lievempi. Naisilla läiskäekseema on harvinaisempi mutta tuntuu liittyvän selvemmin atooppiseen taustaan ja esiintyy nuoremmilla, usein jo noin 20 vuoden iässä. Kuva 2. Kaksi tulehtunutta, vetistävää eczema nummulare -läiskää. Kuva 3. Keskustastaan parantuneita, vallireunaisia eczema nummulare -läiskiä J. Karvonen

4 Kuva 4. Säärten läiskäekseema. Kuva 5. Käsivarsien läiskäekseema. voida erottaa toisistaan eikä usein luotettavasti muitakaan erotusdiagnostiikassa kyseeseen tulevia tauteja. Epikutaanitestit kuuluvat kroonisen ekseeman perustutkimuksiin. Erityisen tärkeitä ne ovat silloin kun potilaalla on käsiekseema, niin kuin läiskäekseemaa potevillakin melko usein on. Vaikka kosketusallergiaa ei pidetäkään läiskäekseeman syynä, on näillä potilailla melko usein todettavien allergioiden (mm. kumikemikaalit ja hoitoaineet) tunnistamisella merkitystä (Fleming ym. 1997). Erotusdiagnostiikka Kuva 6. Selän läiskäekseema. Suuri osa muutoksista rengasmaisia. Sama potilas kuin kuvassa 3. potilaan tutkiminen n diagnoosi perustuu kliiniseen taudinkuvaan ja esitietoihin ja on useimmiten helppo. Erityisiä diagnoosin vahvistavia tutkimuksia ei yleensä tarvita, eikä niitä itse asiassa ole olemassakaan. Koepalasta on harvoin oleellista apua, sillä löydöksenä on ekseemaan sopiva tulehdus, jonka perusteella eri ekseemoita ei n suhdetta infektioekseemaan ja atooppiseen ekseemaan käsiteltiin jo edellä. Erotusdiagnostiikka näiden kolmen taudin välillä on usein vaikeaa ja joskus mahdotonta, sillä kiistattomia siirtymämuotojakin esiintyy. Psoriaasipotilailla on usein tarkkarajaisia hilseläiskiä raajoissa (kuvat 9 ja 10). Läiskät ovat yleensä hoitamattomina ekseemaa paksumman hilsekarstan peitossa eivätkä ole yhtä tulehtuneita. Psoriaasin tyypillinen paikantuminen polviin, kyynärpäihin ja hiuspohjaan on usein diagnoosin helposti ratkaiseva oire. Alkava läiskäpsoriaasi voi kuitenkin olla erehdyttävästi ekseeman näköinen, ja tässä tilanteessa koepalas- 1143

5 Kuva 7. Kämmenten krooninen infektioekseema. Kuva 8. Jalkojen krooninen infektioekseema. ta saatava hyötykin on vähäinen. Vaikka kroonisen psoriaasiläiskän histologia on spesifinen ja helposti tunnettavissa, voi alkava psoriaasi muistuttaa histologialtaan erehdyttävästi ekseemaa. Patologit käyttävät mielellään termiä»psoriforminen dermatiitti». Näissä tilanteissa seuranta on ainoa keino varmistaa diagnoosi. Viimeistään parissa vuodessa tauti on tapansa näyttänyt ja diagnoosi selviää. Kuva 9. Tarkkarajainen, jonkin verran tulehtunut ja verrattain paksuhilseinen psoriaasiläiskä. Kuva 10. Säärten psoriaasi, joka voi alkuvaiheessa muistuttaa erehdyttävästi läiskäekseemaa J. Karvonen

6 sta usein tehty virhediagnoosi on vartalon silsa. Virhe selittyy sillä, että ekseemaläiskiinkin kehittyy melko usein silsalle tyypillinen reunavalli kokonaan tai osittain parantuneen keskustan ympärille (kuvat 3 ja 11). Yleensä sieniepäily on kuitenkin turha, sillä läiskäekseema on monin verroin yleisempi tauti kuin melko harvinainen vartalon silsa. Melko luotettava vihje oikeasta diagnoosista on läiskien lukumäärä. ssa määrä on yleensä kymmeniä, sieni-ihottumassa useimmiten vain yksi tai muutamia. Sieninäytteiden tutkiminen varmistaa silsadiagnoosin. Pääasiassa vartalolle kroonista ekseemaa muistuttavia läiskiä aiheuttava harvinainen tauti on ihon T-solulymfooman esiaste parapsoriasis en plaques eli hajatäpläparapsoriaasi (kuva 12). Sen läiskät ovat hyvin kroonisia, diagnoosintekovaiheessa yleensä jo vuosikausia samalla paikalla pysyneitä. Hoitoyritykset kortikosteroidivoiteilla eivät ole parantaneet ihottumaa, vaan se on pahentunut hitaasti vuosien kuluessa. Alkuvaiheessa histologia muistuttaa kroonista ekseemaa, mutta voi myöhemmin muuttua mycosis fungoides -lymfoomalle diagnostiseksi. Lääkeihottumat voivat olla ulkonäöltään hyvin moninaisia ja joskus harvoin muistuttaa erehdyttävästi läiskäekseemaa. Tätä on todettu esimerkiksi kultahoidon aikana (Wilkinson ym. 1992). Hoito Ihon kuivuminen voi olla osasyynä läiskäekseeman puhkeamiseen, ainakin se pahentaa jo kehittynyttä ihottumaa. Tämän vuoksi kuivattavien saippua- ja harjapesujen välttäminen ja kosteusvoiteiden säännöllinen käyttö ovat oleellinen osa hoitoa. Pelkillä kosteusvoiteilla ihottuma ei parane, mutta ne voivat hidastaa taudin uusimista onnistuneen hoidon jälkeen. Paikalliset kortikosteroidiemulsiovoiteet ovat ekseeman hoidon kulmakivi. Kokemus on osoittanut, että läiskäekseemassa hydrokortisoni ei riitä vaan tarvitaan selvästi tehokkaampia valmisteita. Yleensä hoito kannattaa aloittaa teholuokan III valmisteella (esimerkiksi beetametasonivaleraattiemulsiovoiteella) ja mahdollisesti jatkaa luokan II valmisteella (esimerkiksi hydrokortisonibutyraatilla). Hoitoaika on myös tavallista pidempi, yleensä noin kolme viikkoa. Usein läiskäekseema paranee hyvin tällä hoidolla, mutta uusimistaipumus on voimakas. Kannattaa varautua toistuviin hoitojaksoihin, viimeistään seuraavan talven aikana. Joskus paikallissteroidihoito ei tehoa riittävästi. Näin käy usein silloin, kun mukana on jalkojen tai kämmenten infektioekseema. Silloin tilapäinen sisäinen kortikoidilääkitys on perusteltu. Sopiva alkuannos on noin 30 mg predni- Kuva 11. Tarkkarajainen, vallireunainen, keskustastaan osittain parantunut Trichophyton rubrumin aiheuttama vartalon sieni-ihottuma. Kuva 12. Vuosikausia esiintyneitä parapsoriasis en plaques -muutoksia. 1145

7 solonia vuorokaudessa, ja hoidon kesto on noin kolme viikkoa. Sisäisen tai paikallisen mikrobilääkityksen merkityksestä läiskäekseeman hoidossa kiistellään. Bakteerien epäilty osuus ihottuman pahentajana ja ehkä jopa immunologisella mekanismilla vaikuttavana etiologisena tekijänä puolustaa mikrobilääkkeiden käyttöä. Niinpä oppikirjoissa yleisesti suositetaan laajakirjoisten sisäisten antibioottien (tetrasykliini, erytromysiini) sekä paikallisten mikrobilääkkeiden (esimerkiksi kliokinoli) käyttöä (Burton ja Holden 1998). Kontrolloituja tutkimuksia mikrobilääkityksen hyödyllisyydestä ei kuitenkaan ole. Suomessa on oltu melko pidättyväisiä etenkin antibioottien käytössä. Käytännössä läiskäekseema paranee usein pelkällä riittävän tehokkaalla paikallissteroidiemulsiovoiteella. Itse jättäisin mikrobilääkityksen käytön tässä niin kuin muissakin ihottumissa tilanteisiin, joissa on todettavissa selvä bakteerien aiheuttama infektio. Silloin loogisin valinta on hyvä stafylokokkiantibiootti, esimerkiksi ensimmäisen polven kefalosporiini. Ultraviolettivalolla on hyvä teho useisiin ekseemoihin, etenkin atooppiseen. ssa sitä on myös kokeiltu. Teho ei ole yhtä hyvä kuin atooppisessa ekseemassa, mutta osa potilaista (ehkä noin puolet) tuntuu hyötyvän hoidosta. Valohoidoista on käytetty alun perin psoriaasiin kehitettyä laajaspektristä UVB-hoitoa, atopiaan parhaiten sopivaa SUP-hoitoa ja myös uutta kapeaspektristä UVB-312-hoitoa. Näiden keskinäisestä paremmuudesta ei ole tehty luotettavia vertailututkimuksia. Ennuste on krooninen ihottuma. Useimmilla potilailla tauti uusii onnistuneenkin hoidon jälkeen, joko melko pian tai seuraavana talvena. Laajassa 325 potilaan seurantatutkimuksessa todettiin, että kahden vuoden seurannassa vain neljäsosa potilaista oli parantunut, toisella neljänneksellä oli ollut pitkiä terveitä jaksoja, mutta tauti oli uusinut ja peräti puolella potilaista oireettomia kausia oli vain heti kortikosteroidihoidon jälkeen (Cowan 1961). Näin pessimistiset luvut sopivat maassamme saatujen kokemusten mukaan kuitenkin paremmin käsien ja jalkojen krooniseen infektioekseemaan. lle ovat taudin kroonisuudesta huolimatta tyypillistä pitkätkin oireettomat kaudet pahenemisvaiheiden välillä. Kirjallisuutta Burton JL, Holden CA. Eczema, lichenification and prurigo. Kirjassa: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM, toim. Textbook of dermatology. 6. painos. Oxford: Blackwell Science Ltd, 1998, s Cowan MA. Nummular eczema a review, follow-up and analysis of 325 cases. Acta Derm Venereol (Stockh) 1961;41: Fleming C, Parry E, Forsyth A, Kemmett D. Patch testing in discoid eczema. Contact Dermatitis 1997;36: Higgins EM, DuVivier AW. Cutaneous diseases and alcohol misuse. Br Med Bull 1994;50: Karvonen J, Poikolainen K, Reunala T, Juvakoski T. Alcohol and smoking: Risk factors for infectious eczematoid dermatitis. Acta Derm Venereol (Stockh) 1992;72: Parish WE, Welbourn E, Champion RH. Hypersensitivity to bacteria in eczema. IV. Cytotoxic effect of antibacterial antibody on skin cells acquiring bacterial antigens. Br J Dermatol 1976;95: Reitamo S, Kalimo K. Ekseemat. Kirjassa: Havu V, Hannuksela M, Jansén C, Karvonen J, Reunala T, toim. Ihotaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 1998, s Wilkinson SM, Smith AG, Davis MJ, ym. Pityriasis rosea and discoid eczema: dose related reactions to treatment with gold. Ann Rheum Dis 1992;51: JAAKKO KARVONEN, professori Ihotautien klinikka Oulun yliopisto Oulu 1146 J. Karvonen

8 Mitä opin 1. a) kuuluu atooppisten ekseemojen ryhmään b) on yleisempi naisilla kuin miehillä c) esiintyy yleisemmin talvella d) uusiutuu helposti hoidon jälkeen 2. n taudinkuvalle on tyypillistä a) läiskien sijainti reisissä ja pakaroissa b) hiuspohjamuutokset c) läiskän syntyminen pienenä ja leviäminen rengasmaisena d) alun perin tasaisen läiskän paraneminen keskustasta alkaen, jolloin syntyy rengasmainen muutos 3. n hoidossa a) tarvitaan voimakkaita steroidivoiteita b) normaali hoitoaika on noin viikko c) sisäinen antibioottilääkitys on oleellinen osa d) UVB-valohoito on tehokas lähes kaikilla potilailla Oikeat vastaukset sivulla

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Aknen hoito. Näin hoidan. Mistä akne johtuu?

Aknen hoito. Näin hoidan. Mistä akne johtuu? Näin hoidan Terttuliisa Ahokas Aknen hoito»magdalla oli finnejä. Oli sanottu, että rokko lähtisi, kun hänen elämäänsä tulisi mies, koska vaiva oli selvästi miehenkoskemattoman tytön turhautuneisuutta;

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI SPONDYLOARTROPATIA Mikä se on? Juveniilit eli nuoruusiän spondyloartropatiat ovat kroonisia tauteja, joissa on kyse joko niveltulehduksesta (artriitti) ja/tai

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 2/2000 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 2/2000 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Täsmälääkkeen paikka... 5 Kuulumisia tutkimuksesta... 8 Oletko geenitutkimuksessa

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa

Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa Näin hoidan Loiset pienet mutta epämiellyttävät seuralaiset kotona ja päiväkodissa Timo Rostila ja Eeva Salo Täit, syyhypunkit ja kihomadot eivät ole mennyttä aikaa, vaan niitä löytyy lapsilta jatkuvasti,

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it GEENIVIRHEESEEN LIITTYVÄT TOISTUVAT KUUMEET Johdanto Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvästi osoitettu, että eräät harvinaiset kuumetaudit johtuvat geenivirheestä.

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME Tuomas Alasaarela Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 Dosentti Marjo Renko, dosentti Terhi Tapiainen OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Utaretulehdus eli mastiitti

Utaretulehdus eli mastiitti NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Utaretulehdus eli mastiitti 1 (15) Utaretulehdus eli mastiitti Kliinisellä mastiitilla tarkoitetaan utaretulehdusta, jossa on piilevien oireiden lisäksi ainakin yksi seuraavista,

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012 Lymfoomat Syöpäsäätiön XXXIX Symposiumi 9. 10.2.2012 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Lymfoomat 2012 Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010

Lisätiedot

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO) 2012 MENETTELYTAPAOHJEISTO

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO) 2012 MENETTELYTAPAOHJEISTO TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO) 2012 MENETTELYTAPAOHJEISTO Julkaistu 07.02.2012 1 JOHDANTO 1. SISÄTAUDIT...5 1.1 Kardiologia...5 1.2 Gastroentorologia...6 1.3 Munuaissairaudet...7 1.4 Endokrinologia...7 1.5

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Syyhypunkki on ihmisen loinen,

Syyhypunkki on ihmisen loinen, S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 18 19/2002 VSK 57 2015 Alkuperäistutkimus Syyhyepidemia vanhusten hoitolaitoksessa OUTI LYYTIKÄINEN SIRKKA-LIISA VALLE TIMO ROSTILA RAIJA MANSNER OUTI KARPPINEN MARIKA SEGER TIMO

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2009. Teemana Iho

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2009. Teemana Iho POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2009 Teemana Iho 1 Tervetuloa asumaan Oulun Medikiinteistöt Oy:n vuokra-asuntoihin! Katso netistä

Lisätiedot

Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa. Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen

Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa. Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen Tapausselostus Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen Mikä sairaus on kaksivuotiaalla lapsella, jolla on ollut syntymästä

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

Neuvolan rokotusopas

Neuvolan rokotusopas Neuvolan rokotusopas Mannerheimin Lastensuojeluliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toinen linja 17, 00530 Helsinki PL 30, 00271 Helsinki p. 075 324 51 p. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi www.mll.fi

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Rintasyöpäpotilaan opas Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Johdanto... 4 Naisten yleisin syöpätyyppi.... 5

Lisätiedot

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin tieteessä Atte Kivisaari LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri TYKS Ihoklinikka, Lääkäriasema Eloni atte.kivisaari@eloni.fi Veli-Matti Kähäri professori, ylilääkäri, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri

Lisätiedot

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Jenny Kultanen & Lilli Mustonen HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus Näin tutkin Riitta Luosujärvi tuntuu pehmeän jähmeältä. Nivelreumassa tulehtuneen nivelen ihon väri on normaali, septisessä artriitissa ja kihdissä iho punoittaa. Nivelturvotukseen liittyy usein nivelen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus yhteispäivystykseen

Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus yhteispäivystykseen P O H J O I S - P O H J A N M A A N S A I R A A N H O I T O P I I R I OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 3/2007 Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus

Lisätiedot

Selkärankareuma. ja aksiaalinen spondylartriitti. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Selkärankareuma. ja aksiaalinen spondylartriitti. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 1 Lukijalle Selkärankareuma ei estä normaalia elämää Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas TERVEEKSI KOTIKONSTEIN -opas Säilytäthän tämän oppaan 3 Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä tapaturmien omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot