2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26"

Transkriptio

1 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja: Matti Ojamo, puheenjohtaja YSTEA ry Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava Viestintätyöryhmä: Soili Vivolin, Arja Lehtonen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay, Taina Leino Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Kannen kuva: Lentokoneteollisuutta Oululaisittain. Jaakko Siika-Aho Vanhuspalvelulaki ja erityisesti siihen mahdollisesti tulevat säädökset hoitajien määristä hoidettavien suhteen ovat puhuttaneet. Erilaiset intressipiirit ovat antaneet lausuntonsa ja mielipide-erot ovat suuret. Koulutettujen hoitajienkin mahtavat liitot ovat erimielisiä asiasta: Tehy vastustaa, mutta Super ja Sairaanhoitajaliitto ovat puolesta. ERTO ja Ystea olivat ainoat, jotka olivat kiinnostuneita muunkin henkilökunnan hyvinvoinnista kuin vain sairaanhoitajista. Meidän jäsenemme työskentelevät yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla erilaisia avustavissa tehtävissä, vastaanotossa, hallinnossa, huollossa mutta myös asiakastyössä. Jos hoitajien määrä mitoitetaan, voi se johtaa siihen, että näitä palkataan lisää ja avustavaa henkilökuntaa vähennetään. Koska töiden määrä ja sisältö ja tule muuttumaan miksikään, joutuvat korkeasti koulutetut ErikoisSairaanHoitajat (YAMK, terveydenhuollon maisteri) tekemään muitakin töitä kun valvomaan lääkkeiden annostusta ja hoitotoimenpiteitä. Asiakas tässä viimekädessä kärsii kun hoitolaitosten muutenkin erittäin jäykkää ja byrokraattista työnjakoa järkytetään. ERTO puheenjohtajansa Juri Aaltosen kautta antoi asiasta julkilausuman heinäkuussa Siinä tuodaan julki meidän huolemme vanhuspalvelujen laadun säilyttämisestä. Vain lakitasoisella säädöksellä voidaan tässä maassa pitää markkinavoimat kurissa. Kilpailuttaminen on jo nyt johtanut henkilökunnan määrän alimitoitukseen. Silloin henkilöstö kuormittuu ja palvelun taso laskee. Olemme huolissamme KOKO henkilökunnan riittävästä määrästä, mukaan lukien vähemmän koulutetut henkilöt. Pienissä hoitolaitoksissa ja palvelupisteissä kaikki tekevät kaikkea työtä. Vesittämismahdollisuudet ovat monet. Mitoitukset ovat sitovia vain JOS ne on mainittu laissa. JOS mitoitukset tulevat asetukseen, joka on lakia alempitasoinen säädös, ei niillä ole lainvoimaa ja ne voidaan kiertää. Jos valtiolla ei ole rahaa tai kun kuntien talous ei kestä tällaisia, jäävät mitoitukset toteutumatta. Kuitenkin kaikki tietävät, että rahaa on julkisellakin vallalla. Kysymys on tahdosta ja sitä kautta politiikasta, mihin ne laitetaan. Aikanaan opin laskusäännön: yksi kilometri moottoritietä ja yhden päiväkodin rakentaminen aiheuttavat kumpikin yhden miljoonan markan välittömät kulut. Tähän tulevat hoito- ja ylläpitokulut tietysti päälle. Voidaanko kaikkea aina vertailla rahassa? Oleellista on havaita, millaiset arvot ovat päätösten takana. Minkälaiset ihmiset hyötyvät investoinneista? Tässä esimerkissä on helppo päätellä miten erilaisia intressejä nuo hankkeet palvelevat ja miten erilaisille joukoille hyödyt tulevat. Molempia tietysti tarvitaan. Hallitus valitsi sen kaikkein helpoimman tien: Päähallituspuolueet antoivat epätäsmällisiä lausuntoja ja lopulta lykkäsivät koko hankkeen seuraavaan vuoteen. Kun lyhytnäköinen ja kylmä kamreeriajattelu ja vanhoista ihmisistä huolehtimisen aate kohtasivat, ei voittajasta ole epäselvyyttä. ERTO ja YSTEA eivät vanhuspalvelulakia aio unohtaa. Me valvomme koko henkilöstön etuja ja toimintamahdollisuuksia. Vaikka kukaan muu ei olisi kiinnostunut muiden kuin koulutetun henkilökunnan hyvinvoinnista, me olemme. Matti Ojamo

3 Toimihenkilöliitto ERTO Juri Aaltonen puheenjohtaja Koko ei ole tärkeintä Niin Erton kuin muidenkin ammattiliittojen olennaisin sääntöihin kirjattu tarkoitus on edistää jäsenten taloudellisia ja ammatillisia etuja. Tarkoitusta toteuttaakseen liitot pyrkivät olemaan mahdollisimman vahvoja. Klassisin väittelyn aihe on liiton kokonaisjäsenmäärän merkitys ammattiliiton vahvuuden mittarina. Minkä kokoinen liitto pystyy hoitamaan edunvalvonnan? Onko koolla merkitystä? Isoja liittofuusioita perustellaan useimmiten suuren koon tuomalla vahvuudella edunvalvonnassa. Minun mielestäni peruste ontuu pahasti ja raskaasti. Liittokoon erinomaisuutta mietittäessä pitää erottaa toisistaan kaksi eri asiaa: 1) jäsenpalvelut ja hallinto sekä 2) neuvottelutoiminnalla saavutettavat edut. Liiton koolla on merkitystä laadukkaiden, monipuolisten ja kustannustehokkaiden jäsenpalvelujen tuottamiselle. Jos jäsenmäärä on hyvin pieni, makaa liiton toimiston palvelut muutaman työntekijän osaamisen ja työssä olon varassa. Toimistossa ei tällöin voi olla kovin laajaa osaamista eikä jäsenpalvelut kestä laisinkaan erilaisia vastoinkäymisiä kuten sairastapauksia. Pieni liitto ei myöskään voi tehokkaasti järjestää jäsenetuja paikallisesti. Vaikkapa koulutustilaisuuden järjestäminen on mahdotonta, jos jonkin alueen kokonaisjäsenmäärä lasketaan kymmenissä. Ns. elinkelpoisuuden liitto saavuttaa noin maksavan jäsenen kasvavalla määrällä. Tuon kokoisena liiton iskunkestävyys on edelleen heikko, mutta selviytyminen on täysin mahdollista. On täysin virheellistä väittää neuvottelutoiminnan edellyttävän suurta jäsenmäärää. Olennaista ei ole jäsenten yhteenlaskettu määrä, vaan jäsenten edustavuus omalla alalla ja työpaikalla. Edustavuus tarkoittaa sitä kuinka suuri osa jonkin tietyn alan työntekijöistä on liiton jäsenenä. Pelkistäen voi todeta, että laivasähköttäjien liiton kokonaisjäsenmäärällä ei kauheasti aikanaan ollut merkitystä. Jokainen laivasähköttäjä taisi olla liiton jäsen. Jos lakko alkoi, jäivät kaikki laivat satamiin. Liiton voima oli huima pienestä jäsenmäärästä huolimatta. Ilman edustavuutta edunvalvonta on erittäin haasteellista. Edustavuus on ongelma erityisesti ns. sopimuksettomilla aloilla. Esimerkiksi ERTO on pitkään tavoitellut työehtosopimusta asianajotoimistojen sihteereille ja assistenteille. Asiassa ei olla edistytty ja suurin syy on liian pieni edustavuus. Alan järjestäytymisaste on sen verran pieni, ettemme ole toistaiseksi saaneet työnantajapuolta painostettua neuvotteluihin. Jos ja kun edustavuus saadaan kuntoon, edistytään myös työehtosopimusrintamalla. Tunnettu kansainvälinen työoikeusjuristi kirjoitti aikanaan, että neuvottelutoiminta ilman lakkooikeutta muuttaa neuvottelemisen kollektiiviseksi kerjäämiseksi. Tuossa toteamuksessa tiivistyy neuvottelutoiminnan ja edustavuuden olennaisuus. Voima työehtosopimustoimintaan tulee edustavuudesta, ei liiton kokonaisjäsenmäärästä. Jos alan työntekijöistä vaikkapa 80 % on liiton jäsenenä, on tuon liiton kanssa käytännössä pakko sopia alan työehdoista. Jos järjestäytymisaste on vaikkapa alle 10 %, ei neuvotteluissa pystytä etenemään. Liiton koko ei ole edunvalvonnan kannalta tärkeintä. Olennaisinta on liiton edustavuus alalla ja yksittäisellä työpaikalla. Esimerkiksi logistiikassa järjestäytymisaste ERTOon on riittävän korkea ja mahdollistaa tarvittaessa painostustoimiin ryhtymisen osana neuvottelutoimintaa. Muistakaamme, että liitto on työkalu, jota jäsenet voivat käyttää tavoitteensa toteuttamiseen. Mitä useampi tuota työkalua heiluttaa sitä parempia tuloksia se saa aikaiseksi. Syksyisin terveisin, Juri Aaltonen pj, Erto Ystea 2/2012-3

4 TUUNATAAN TYÖTÄ Mistä on hyvät Henkilöstön Edustajat tehty? Arvoista, aktiivisuudesta, osallistumisvalmiudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja syyskuisena viikonloppuna YSTEAN HED-risteilyyn osallistujia seurattuani lisään listaan ilon, niin paljon naurua ja hersyviä keskusteluja matkaan sisältyi asiakeskustelun lomassa. Teksti ja kuvat: Soili Vivolin YSTEAN puheenjohtaja Matti Ojamo toivotti luennoijat ja osallistujat tervetulleiksi mukaan. YSTEAN jo perinteiselle HEDristeilylle osallistui henkilöstön edustajia eri puolelta maata ja kaikki kolme sopimusalaammekin olivat edustettuina. Puheenjohtajamme Matti Ojamon tervetulotoivotuksen jälkeen koulutuspaketin aloitti yhteiskuntavaikuttaja Nasima Razmyar, joka tuli suuren yleisön tietoon tultuaan valituksi Vuoden Pakolaisnaiseksi Afgaanisyntyinen Nasima kertoi taustastaan ja kasvuvuosistaan Suomessa, aiemmasta työstään Monika- Naiset liitossa ja muistutti niistä resursseista, joita maahanmuuttajilla on: suuri joukko ammattitaitoisia, työikäisiä henkilöitä on syrjäytymässä puutteellisen kielitaidon vuoksi. Kun ei osaa kieltä, ei pysty verkostoitumaan eikä solmimaan tarpeellisia kontakteja. Jos ihminen kokee jatkuvaa ovien sulkeutumista edessään, passivoituu osaavakin henkilö nopeasti. Nuorten syrjäytymisen ollessa nyt valtakunnallisestikin puheenaiheena, on hyvä tiedostaa, että maahanmuuttajanuorilla syrjäytymisriski on viisinkertainen kantaväestöön nähden. Nasima muistutti myös kuulijoita siitä, ettei kukaan voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä Yhteiskuntavaikuttaja Nasima Razmyar aloitti virallisen ohjelman. jotain; ja kun kaikki tekevät vähän, tuleekin kaikki tehdyksi. Aina aurinkoisen monitoimimiehemme Pekka Laukkasen saateltua Nasiman laivalta juhlistimme lähtöä tervetulomaljalla. Sitten alkoikin panostaminen osaamiseen kouluttaja Satu Tiitan kertoessa osallistujille millaisten kehittämiskeskustelujen tulisi olla ja kuinka HEDit voivat tukea koko työyhteisön hyvinvointia ja taisivatpa kuulijat saada vinkkejä omiakin keskustelujaan varten. Alustuksen jälkeen mietimme ryhmissä, miksi keket ovat tärkeitä ja kuinka niistä 4 - Ystea 2/2012

5 HED-risteily heilutti asenteita ja osallistujia YLÄRIVIN KUVAT VASEMMALTA: Viittomakielen tulkit aloittamassa urakkaansa. Risteilyisäntämme Pekka Laukkanen valmistautuu seminaariin. Yhteiskuntavaikuttaja Nasima Razmyar ja ERTON puheenjohtaja Juri Aaltonen seminaarin alkua odottamassa. Tervetulotoivotuksena kohotimme maljan meille ja koko tapahtumalle. Bussimatka ostoksille tai museoon tauotti lauantain ohjelmaa. Kouluttaja Satu Tiitan osuudessa opimme kehityskeskusteluista monta uutta asiaa. Risteilyemäntämme Sirkku Mutru kiitti kouluttajaa YSTEAN puolesta. Lakimies Johanna Tykkä ERTOSTA kertoi ajankohtaisista TES-asioista YSTEAn sopimusaloilta. saataisiin vielä enemmän hyötyä sekä työnantajille että työntekijöille. Totesimme, että työpaikoilla on lähes yhtä monta mallia kekeille kuin on esimiehiäkin, mutta samalla tämä monimuotoisuus nähtiin myös mahdollisuutena; ei ole syytä puristaa moniammatillisia työpaikkoja yksillä mittareilla arvioitaviksi. HEDien aktiivisuutta kehityskeskustelujen hyvän kulttuurin luomisessa pidettiin ryhmissä tärkeänä ja etuna myös työnantajille. Keskustelu jatkui vilkkaana illallisen lomassa lähes myrskyksi yltyneestä tuulesta huolimatta. Lakimies Johanna Tykkä avasi lauantaiaamun ajankohtaiskatsauksella TES-asioihin. Paikallisen erän sopimisesta hän muistutti, ettei erää saa käyttää työnantajan palkkauksessa tekemien virheiden korjaamiseen esimerkiksi työn vaativuuden kohdalla. Johanna herätti kuulijoiden mielenkiinnon esimerkeillä työsuhteen purkamisista ja irtisanomisista, joissa yleisö sai maalaisjärjellä päätellä, millaiseen ratkaisuun oikeus oli päätynyt. HEDit olivat aktiivisesti mukana, joissain tapauksissa oikeuden perustelut eivät tätä joukkoa vakuuttaneet, Ystea 2/2012-5

6 mutta Johannan viesti tuli selväksi: työsopimukseen kirjatut yksityiskohdat ovat tärkeitä, työnantajalla on kuitenkin aina työnjohto-oikeus eikä annetuista työtehtävistä voi suoraan kieltäytyä. Toisaalta laki ei tunne sääntöä kolmesta varoituksesta; jos varoituksia työpaikalla annetaan työntekijän mielestä aiheetta, siihen tulee reagoida ja riittävä reagointi on vaikkapa sähköposti, jossa ilmaistaan varoituksen olevan aiheeton ja lyhyt perustelu. ERTON puheenjohtaja Juri Aaltonen muistutti sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sisältävän velvoitteen henkilökohtaisen palkanlisän perusteiden selvittämiseen vuosittain ja jatkoi katsauksella talous- ja työmarkkinatilanteeseen. Raamisopimuksessa ollut koulutuspaketti (3 päivää/vuosi) on ollut vaikea hyväksyä työnantajapuolella, ja kolmannen sektorin työnantajille on hyväksytty alennus työttömyysvakuutusmaksuista helpottamaan kustannusten kasvua ERTON puheenjohtaja Juri Aaltonen esitteli laajemmin talouden ja työmarkkinoiden tämän hetkistä tilannetta. näiltä osin; yrityksillehän koulutuskulut ovat vähennyskelpoisia kuluja tuloverotuksessa. Pätkätyöntekijöiden asemaa helpottaa työssäoloehdon keveneminen vuoden 2013 alusta, aiemmin vaadittu 10 kk työssäoloehto ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi laskee 8 kuukauteen. Eläkeiän nosto ei ole todellinen vaihtoehto työvoiman saannille; yhden vuoden nosto pidentäisi laskelmien mukaan työuria noin 3 kk. Kun pidennystarve on tällä hetkellä 3 vuotta, on ainoa mahdollisuus parantaa työhyvinvointia siten, että työssä viihtyy ja pystyy olemaan eläkeikään saakka. Eurokriisin Juri totesi olleen ja olevan tällä tasolla hyväksi suomalaisille kotitalouksille, sillä korkotuotto valuuttakurssien viennille edullisista vaihteluista on noin 2,5 mrd euroa vuodessa. Työelämän totuuksien jälkeen olimmekin valmiita vapaalle, ja aurinkoisen Tukholman museot ja kaupat saivat innokkaan joukkomme asiakkaikseen. Paluu laivalle läpi puolimaratonille valmistautuvan keskustan oli kokemus sekin. Iltapäivän aloitti puheenjohtajamme Matin ansiokas kertaus YSTEAN olemassaolon perusteista ja paikasta tässä universumissa, kerros kerrokselta pureutuen vaikutusmahdollisuuksiimme työpaikalla, paikallisjärjestöissä, ERTOSSA ja edelleen STTK:ssa. YSTE- AN jäsenistön jakautuminen usealle sopimusalalle ja aloittain erittäin hajanaisiin työpaikkoihin tuo oman haasteensa toiminnallemme, mutta me näymme, osaamme ja vaikutamme eri alueilla sen mukaan, miten paljon aktiiveja jäseniä toiminnassa on mukana. Vertaistuki muilta HE- Deiltä ja jäseniltä on voimavara, joka auttaa jaksamaan työssä. ERTON toimialapäällikkö Pia Saunavaara päätti koulutusosuuden kertomalla kevään jäsenkyselyn tuloksista yleisesti ja YSTEAN osalta vielä tarkemmin. Vastauksia tuli kaikkiaan kpl, ja ystealaisten osuus oli valtakunnalliselta jakaumaltaan laajin. Vastanneista jäsenistämme 18 % Toimialapäällikkö Pia Saunavaara ERTOSTA selvitti osallistujille keväisen jäsenkyselyn tuloksia. toimii HEDeinä, ja lähes 80 % vastanneista oli kuullut YSTEASTA joko työpaikkansa HEDiltä tai työkaveriltaan. Nuorista vastaajista lähes 25 % on kiinnostunut toimimaan HEDinä tulevaisuudessa, mikä erityisesti ilahdutti paikalla olleita konkareita. HED-intraa kehitetään edelleen, ja siitä pyritään saamaan entistä monipuolisempi työkalu aktiivien käyttöön. Jäsenedut koettiin kyselyssä tärkeiksi, ja varsinkin jäsenkoulutuksen osalta esiin nousivat työhyvinvointikoulutukset, työyhteisölle suunnatut koulutukset ja oman alan ammatilliset koulutukset. Vuoden 2013 painopistealueita ERTOSSA ovat HED- ja jäsenkoulutusten uusiminen, työpaikkatason toiminnan tukeminen, työpaikka- ja aluetilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja aluejärjestöjen kanssa, jäsenetujen päivittäminen ja erityisen tärkeänä 45-vuotisjuhlat, joiden valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Kun jäsenkyselyyn vastanneista 96 % oli sitä mieltä, että ERTON jäsenyyttä voi suositella kaverillekin, miksipä emme tekisi niin? 6 - Ystea 2/2012

7 1. Kuka olet ja mistä tulet? 2. Mikä sai Sinut mukaan HED-toimintaan? 3. Mikä on ollut parasta? 4. Millainen kokonaiskuva risteilystä jäi? Eila Leonoff, Muistiliitto ry:n työsuojeluvaltuutettu, Helsinki 1. Pirjo Hentunen, Lääkäriasema Aava, työsuojeluvaltuutettu 16 vuoden ajan. 2. Kiinnostus henkilökunnan hyvinvointia kohtaan sai mukaan, kysymys siitä, kuinka työnantaja huolehtii meistä alaisistaan. 3. Kehityskeskustelu-osio; kuinka sen saa muodostumaan avoimeksi vuorovaikutukseksi esimiehen kanssa. Esimiehet tarvitsevat koulutusta myös jotta tunnistaa kehitystarpeet ja osaa suunnitella toimivan toteutuksen. Työsuojeluvaltuutetulla ei ole riittäviä ajallisia resusseja hoitaa tehtäväänsä tai jos työpaikan HEDien tieto-taitoa ei hyödynnetä ja arvosteta riittävästi, työyhteisössä on vaikea päästä vaikuttamaan. 4. Kokonaisuus oli rakennettu hyvin, ohjelmaa ei ollut liikaa muttei myöskään tyhjiä kohtia. Tämä toimi hyvin, vaikka kauppakeskuksessa aikaa ei riittävästi ollutkaan. Pirjo Hentunen, Lääkärikeskus Aavan työsuojeluvaltuutettu, Helsinki 1. Eila Leonoff, Muistiliitto ry, työsuojeluvaltuutettu vuoden 2012 alusta. 2. Kun omassa arvomaailmassa oikeudenmukaisuus on korkealla, samoin oikeus puolustaa oikeuksiaan, niin lähdin mukaan. Toisaalta pitää muistaa, että ei tämä liian vakavaa saa olla, asioista pystyy sopimaan, kun ei anna tapahtumien henkilöityä. 3. Kehityskeskusteluosio, siitä sain monipuolista tietoa jota voi hyödyntää vaikkapa palkkaa koskevissa neuvotteluissa. 4. No, tämä oli ensimmäinen kerta, ja mielestäni kokonaisuutena ohjelman rakenne oli hyvä. YSTEAN hallituksen jäseniin on helpompaa ottaa yhteyttä, kun olemme tutustuneet. MIKÄ ON HED? Tutustu: HED-intra saat tietoa, miten juuri SINÄ voit päästä henkilöstön edustajaksi. HEDinä pääset vaikuttamaan työpaikkasi asioihin. löydät lähimmän HEDisi, esim. työpaikan perusteella. henkilöstön edustajana pääset kirjautumaan sisään, jolloin sinulle avautuu mahdollisuus keskusteluihin ja pääset käsiksi mm. kattavaan materiaalipankkiin.

8 Vammaistutkimuksen kiehtovassa maailmassa Lehdessämme on aika harvoin ollut puhetta vammaisista ja pitkäaikaissairaista ja siitä työstä mitä osa jäsenistämme tekee tällä sektorilla. Yhdistyksiä ja liittoja on lukematon määrä näillä alueilla. Osassa hallinto on omaisten ja muiden läheisten käsissä ja osassa niistä vammaiset tai pitkäaikaissairaat ovat itse näkyvästi hallinnossa mukana. Palveluntuotannon ohella vertaistuki on keskeinen elementti. Tutkimus ja tuotekehittely kuuluu tietysti järjestöjen toimenkuvaan. Pääasiassa se on kuntoutustutkimusta, jossa alan ammattilaiset (vammattomat) pohtivat ja hankkivat erilaisilla kokeiluilla tietoa miten erilaiset interventiot tehoavat mahdollisimman hyvin ja miten saadaan vähät resurssit mitoitettua oikein. Kuka määrittää normaalisuuden? Toisenlaisen näkökulman aiheeseen tarjoaa akateeminen vammaistutkimus. Erityisesti yhteiskuntatieteellinen tutkimus tarkastelee vammais- ten elämää ja vammaisuutta kansalaisen ja ihmisarvon näkökulmasta. Psykologit ja kasvatustieteilijät enemmänkin tarkastelevat vammaisia järjestelmästä käsin, he etsivät tapoja sopeuttaa vammaiset yhteiskuntaan ja kasvattaa heistä normaaleja kansalaisia. Vammaistutkijat ovat hyvin verkostoituneet. Suomen verkostossa on aika hiljaista, mutta pohjoismainen verkosto järjestää joka toinen vuosi konferenssin, joka kokoaa aiheesta kiinnostunutta tutkijaa ja vammaista aktivistia yhteen. Englannissa järjestetään vuosittain konferenssi. Viimeksi kokoonnuimme Lancasterin yliopistolle Luoteis-Englantiin. Paikalla oli 250 henkilöä, vammaiset aktivistit olivat hyvin näkyvässä roolissa niin esitelmöitsijöinä kuin yleisönkin joukossa. Kuinka suhtautua vammaisiin? Suhtautumisessa vammaisiin kansalaisiin havaitaan monenlaisia kerrostumia ja nämä näkyvät tutkimuksien aiheissa ja metodeissa. Perinteisin malli on yksilöllis-medikalistinen. Vammaisuus on yksilön ongelma, joka pitää ensin diagnosoida ja sitten parantaa. Kun yksilö kovasti ja sisukkaasti yrittää, pääsee hän pitkälle yhteiskunnan normaaliksi jäseneksi. Tämän ajattelutavan on jo osittain syrjäyttänyt vammaisuuden sosiaalinen malli, jonka mukaan vammaisuus ei ole mikään yksilön ongelma ja olotila, vaan yhteiskunta vammauttaa toiset ihmiset. Vammaisuus on siten seurausta siitä että sen rakenteet on tehty vammattomien ehdoilla. Edellytetään kaikilta tavanomaista kykyä liikkumiseen, kuulemiseen ja näkemiseen, sekä ymmärryk- TEKSTI JA KUVAT: Matti Ojamo 8 - Ystea 2/2012

9 seen ja muistinkin pitäisi pelata. Ne, joiden toimintakyky on jollain osaalueella alentunut, ovat pulassa ja oikeutettuja erityispalveluihin, kuntoutukseen ja tukeen. Uusin malli on poliittinen malli. Sen mukaan vammaisten pitää ihmisarvonsa kautta saada samat olosuhteet ja oikeudet kuin muillakin kansalaisilla on. Heidän pitää vaatia tasa-arvoa ja politiikan on tehtävä se mahdolliseksi. Aktivistit esiin Lancasterin konferenssin ilmapiiri oli avara ja siellä sai hyvän käsityksen uusimmasta vammaistutkimuksesta. Ihmisarvojen korostaminen oli vahvasti esillä. Jonkin verran oli edelleenkin palvelutuotannon tehokkuudesta huolestuneiden kasvatustieteilijöiden jorinoitakin esillä, mutta muutos on vahvasti kohti vammaisten aktivoitumista. Luennot pidettiin 8 10 rinnakkaisistunnossa, joten n. 180 esitelmästä oli mahdollista seurata vain n 20 esitystä. Valinta oli vaikeaa. Ympäristönä uudehko yliopistoalue oli toimiva. Asuimme opiskelija-asuntolassa. Valitettavasti vanhan Lancasterin kaupungin lukemattomiin viihtyisiin Pubeihin oli 5 km:n matka. Mokiakin tapahtui. Viimeinen yleisluennoitsija unohti että salissa oli ainakin viisi näkövammaista. Hän ei vaivautunut lukemaan mitä Power- Point-diassa luki, vaan totesi: tässä diassa ovat keskeisimmät tutkimukseni tulokset??? Alkeellinen virhe. AINA pitää kertoa diojen sisältö. Seuraavaksi tapaamme Turussa Suomen verkostolla on kunnia järjestää seuraava vammaistutkimuksen konferenssi. Toivottavasti toukokuussa Turussa NNDR:n (www.nndr.fi) konferenssissa on mukana suuri joukko alalla toimijoita, mutta myös tutkimustoiminnasta kiinnostuneita ja ennen kaikkea vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä. Tieto on valtaa! Joukossa on voimaa teksti: Laura Wiik Vihdoin ja viimein marraskuussa 2009 Viittomakielen Ohjaajat ry sai rekisterinumeronsa ja yhdistyksestä tuli virallinen. Ajatus viittomakielen ohjaajien omasta yhdistyksestä oli ollut ilmassa niin kauan kuin ohjaajia oli koulutettu. Syksyllä 2008 kolme ohjaajaopiskelijaa päätti ottaa härkää sarvista ja perustaa opinnäytetyönään yhdistyksen. Keväällä 2009 tytöt saivat opinnäytteensä kiitettävästi valmiiksi ja yhdistys odotti Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntää. Marraskuussa 2009 vastarekrytoitu hallituksemme matkusti Turkuun pitämään ensimmäistä virallista kokousta ja aloittamaan yhteistyötä ERTOn ja YSTEAn kanssa; tuoreena rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys perustettiin ajatuksella joukossa on voimaa. Ajatuksemme on, että rekisteröity yhdistys voi ajaa paremmin ammattinimikkeemme asemaa ja työhömme liittyviä asioita, kuin yksi henkilö. Yhdistyksen perustamisajatuksia oli myös kokemuksien jakaminen ja toiselta oppiminen. Haaveenamme on järjestää viittomakielen ohjaajien tapaamisia, jotta voisimme jakaa kokemuksiamme tältä kymmeneltä vuodelta, joiden aikana ohjaajia on maassamme nyt koulutettu. Tarkoituksenamme oli ja on edelleen saada mahdollisimman monta viittomakielen ohjaajaa jäseneksi. Jäsenhankinta on haasteellista, mutta onnistuneiden oppilaitosvierailujen jälkeen olemme esimerkiksi vuoden 2012 aikana moninkertaistaneet jäsenmäärämme. Kaiken tämänpäiväisen tietotekniikan aikana on ollut hienoa oivaltaa, kuinka henkilökohtainen lähestyminen koetaan edelleen sähköposteja ja nettisivupäivityksiä paremmaksi. Tottakai internetsivustomme toimii yhdistyksemme erittäin tärkeänä viestintäkanavana, kun jäsenistömme on ripoteltu ympäri Suomea. Tuntuu, että näiden kolmen vuoden aikana, jotka yhdistys on elänyt, olemme ehtineet tehdä jo vaikka ja mitä. Vuosi sitten maaliskuussa osallistuimme Suomen Kuurosokeat ry:n Helsingissä järjestämään seminaariin, jossa loimme suhteita asiakkaisiin ja työkentällämme työskenteleviin ammattilaisiin. Tänä vuonna viittomakielisen ohjauksen perustutkinto täyttää kymmenen vuotta. Oppilaitokset ovat juhlistaneet kulunutta vuosikymmentä suurluokkakokouksin, joihin meillä on yhdistyksenä ollut kunnia osallistua. Juuri tällaiset kokoukset ovat sitä, mitä me yhdistyksessämme haluamme: Mahdollisuus tiedon ja kokemuksen jakamiseen. Kuluneiden kolmen vuoden aikana olemme tarttuneet rohkeasti moniin tärkeisiin kysymyksiin, epäkohtiin ja asioihin. Olemme esimerkiksi tavanneet SVT:n (Suomen Viittomakielen Tulkit ry) edustajistoa ja keskustelleet heidän kanssaan ammattikuntiemme mahdollisuuksista. Olemme myös ottaneet yhteyttä Sosiaali- ja terveysministeriöön oman ammattimme tilaan liittyen. Myös erilaisia lausuntoja suuntaan ja toiseen on jaeltu ahkerasti. Tällä hetkellä työstämme viittomakielen ohjaajien palkkakyselyä yhteistyössä ERTOn kanssa. Jokaisella toimivalla yhdistyksellä täytyy olla osuva lyhenne. Pitkän pohdinnan ja pähkäilyn jälkeen päädymme vuosi sitten syyskokouksessa lyhenteeseen VIKO eli ViittomaKielen Ohjaajat. Lisää yhdistyksestämme voit lukea osoitteesta: Ystea 2/2012-9

10 teksti ja kuva: Reijo Partanen Mielenterveyskuntoutujien yhteydenpito edistää mielenterveyttä Vuoden 2011 Ystea-stipendin saaja on jyväskyläläinen lähihoitaja ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Pirjo Kallio. Hän teki opinnäytetyönsä Mielenterveyskuntoutujien kokemuksista klubitalon yhteydenpidosta. Tutkimus oli laaja ja perusteellinen ja senkin vuoksi oli mukavaa jutustella aiheesta pizzan ja salaatin ääressä jyväskyläläisessä ravintolassa. Mikä sitten sai Pirjon, tuttavallisemmin Pipsan, kiinnostumaan aiheesta ja tekemään siitä opinnäytetyön? Tein kuntoutuksen ohjaajan opintoihin liittyen kahden kuukauden edeltävän harjoittelun Klubitalolla. Harjoittelun aikana pääsin sisälle toimintamalliin käytännön kautta ja siten oli helpompaa lähteä aihetta työstämään kun oli jo pohjatieto olemassa ja tunsin ihmisiä. Siitä virisi ajatus tehdä opinnäytetyö ja varsinkin kun sain yhteistyökuviot sovittua ja toimeksiannon tutkimukselle. Aikaisempaa tietoa klubitalosta ei itselläni ollut ja siksi siitä kiinnostuinkin. Pipsa kertoo. Tutkimus liittyi kuntoutujien yhteydenpitoon ja mikä on hyvin omintakeinen toimintamalli klubitalolle. Asiakkaat ovat mielenterveyskuntoutujia klubitalon muodostaessa yhteisön ja kuntoutujia kutsutaan jäseniksi. Kun asiakkaat kiinnostuvat toiminnasta ja liittyvät jäseniksi niin heiltä kysytään ovatko he suostuvaisia ja halukkaita siihen, että heihin pidetään yhteyttä esimerkiksi pitempien käyntitaukojen aikana. Asianomaiset saavat itse määritellä myös yhteydenpitotiheyden, kuten kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Jäsenten säännöllisen klubitalolla käynnin keskeyttäviä taukoja voivat olla esim. akuutit sairaalajaksot. Tällöin suostumuksen saatuaan talon muut jäsenet ottavat heihin koordinoidusti yhteyttä eri tavoin. Käytössä ovat esim. postikortit, sähköpostit, tekstiviestit ja puhelinsoitot. Kysytään mitä kuuluu, milloin pääset käymään taas ja tiedotetaan klubitalon tapahtumista. Tällä pyritään jäsenten aktivoimiseen myös käyntitaukojen aikana. Tutkimus tehtiin jäsenlähtöisesti ja nimenomaan niiden kannalta, jotka ovat vastaanottaneet yhteydenpitoa. Sinällään tutkimus ei sisältänyt uutta tutkimustietoa, vaan vahvisti käsitystä että yhteydenpito ja sitä kautta saatu vertaistuki on hyödyllinen klubitalotoiminnan muoto. Kehittämistarpeita kartoittaessani 10 - Ystea 2/2012

11 selvitin, miten toimintaa voisi edelleen kehittää sekä mitä konkreettisia hyötyjä jäsenet ovat kokeneet yhteydenpidosta itselleen saaneensa. Pipsa toteaa. Mielenterveyskuntoutujien kiinnostuessa toiminnasta, klubitalon jäsenyys on elinikäinen. Ainut kriteeri on, että pitää olla diagnosoitu, psyykkinen sairaus. Heille tehdään myös tulohaastattelu jossa kartoitetaan että ei ole esim. vaaraksi ympäristölleen eikä ole päihteiden väärinkäyttöä. Jäsenillä siis on diagnoosit, mutta itse toiminnassa ei painotu sairauskeskeisyys. Talolla ei hoideta medikaalisesti sairauksia eikä terapoida, vaan se on sosiaalista kuntoutusta ja yhteisökuntoutusta. Tulohaastattelulla pyritään turvaamaan yhteisön turvallisuus ja sen toiminta. Pitää pystyä toimimaan joukossa, toiminta on vapaaehtoista ja heillä on myös oikeus milloin vain halutessaan lopettaa käynnit talolla. Itse Klubitalotoiminta on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista 1940-luvulla ja on nykyisin kansainvälistä. Klubitalojen toimintaa pyörittää ICCDkatto-organisaatio ja nykyisin toimintaa on yli 30:ssa eri maassa ja yksin Suomessa on enemmän kuin 20 klubitaloa. Suomen oloissa tällainen klubitalomäärä on havaittu tarpeelliseksi, mikä kertonee suomalaisten mielenterveysongelmien laajuudesta, määrästä ja tarpeesta sekä klubitalomallin toimivuudesta myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansainvälisessä vertailussa Suomen talojen määrä on suuri verrattuna useisiin muihin maihin. Itse talojen sijaintipaikat pyritään aina valitsemaan keskeisille alueille siten, että jäsenten on helppo tulla. Itselläni on ohjaajatausta ja Klubitalon toimintamalli oli aivan uusi itselleni. Minua kiinnosti mallissa myös se, että toiminta perustuu tasavertaisuuteen ja jäsenten osallistuminen vapaaehtoisuuteen. Toki paikalla on myös palkattuja ohjaajia, mutta heidän määrä ei tarkoituksellisesti ole suuri kattamaan arjen sujumista. Päivittäiset rutiinit ja toiminta eivät pyöri ohjaajavetoisesti, vaan jäsenet osallistuvat omalla työpanoksellaan yhteisen hyvän eteen. Klubitalossa on esim. oma keittiöyksikkö, missä tehdään lounasta ja jos kenelläkään ei ole kiinnostusta tulla töihin keittiöön, niin ruokaa ei valmistu sinä päivänä. Tässäkin kohtaa jäsenten motivaatio ja osallisuus korostuvat. Jäsenille ei tule itse toiminnasta juuri kustannuksia. Marginaaliset maksut ovat olemassa esim. kahvista, lounaasta ja pienet omavastuut vapaaajan virkistystoiminnasta. Klubitalo toimii virka-aikaan ja siellä on kolme eri toimintayksikköä: Viestintäyksikkö, keittiöyksikkö sekä työ- ja opintoyksikkö. Jokaisessa yksikössä työskentelee yhdestä kahteen ohjaajaa. Toki toiminta vaatii myös varoja. Jyväskylässä rahoittajina ovat kaupunki, Muuramen kunta sekä Raha-automaattiyhdistys. Useimmissa muissa maissa klubitaloja pyöritetään lahjoitusvaroin ja oman varainhankinnan kautta. Pipsa selvittää. Vatsat alkavat täyttyä pizzasta ja salaatista ja on aika suunnata kohti Jyväskylän keskustaa. Kysyn vielä Pipsalta hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan: Toivon ensisijaisesti työllistyväni kuntoutuksen ohjaus- ja suunnittelutehtäviin Kansaneläkelaitoksen palvelukseen tai julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erityisryhmien kanssa tehtävä työ kiinnostaa minua myös edelleen, jonka vuoksi työni painotus pysynee jatkossakin heidän hyväkseen tehtävässä työssä. Jos kenttää pitäisi laajentaa, niin ehkäpä sitten omaishoidon tai vanhustyön saralle. Lopuksi Pipsa haluaa lähettää terveiset Ertolle ja Ystealle: Olen ollut kohta 10 vuotta jäsen ja olen ollut erittäin tyytyväinen liittoon olen saanut hyvin vastinetta maksamilleni jäsenmaksuille. Pipsa lopettaa kun tallustamme kohti keskustassa olevaa kahvilaa. Jälkiruokakahvi kun jäi pizzeriassa juomatta. YSTEA-stipendi 2013 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain stipendillä parhaan sosiaali- ja terveysalaa tai ammattiyhdistystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Opinnäytetyö voi olla empiirinen tai käsitteellinen kirjallinen teos tai muu tuotos, esimerkiksi kehittämishanke tai tapahtuman järjestäminen. Stipendin tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yksityistä sosiaali- ja terveysalaa, lisätä työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta sekä ay-toiminnan tunnettavuutta ja kehittää järjestöosaamista. Stipendin saannin perusteena on, että opinnäytetyö on suunnattu yksityiselle sosiaali- ja terveysalalle tai ammattiyhdistystoimintaan tai yleisesti järjestökentän kehittämiseen. Arvostamme: työelämälähtöisyyttä kehittävää ja innovatiivista otetta tuoreita näkökulmia laadukasta toteutusta yhteisöllisyyttä kehittävää näkökulmaa Stipendi on arvoltaan 500. Lisäksi stipendin saajalle tarjotaan mahdollisuutta esitellä työtään YSTEA-lehdessä. Voittajan nimi ja tiedot opinnäytetyöstä julkaistaan YSTEA-lehdessä ja YSTEAN nettisivuilla. Stipendi myönnetään toukokuussa Kisaan voi lähettää valmistuneita opinnäytetöitä. Kisaan jätettävien töiden tulee olla oppilaitoksen tai ohjaavan opettajan vähintään muodollisesti hyväksymiä. Opinnäytetyöt tai selvitys hankkeesta/tapahtumasta tms. yhteystietoineen lähetetään mennessä sähköisesti osoitteella Arviointiryhmään kuuluvat YSTEAN hallituksen edustajat. YSTEA pidättää oikeuden olla myöntämättä stipendiä, mikäli kriteerit täyttäviä opinnäytetöitä ei ole. Stipendin perusteet tarkistetaan vuosittain. Lisätietoja: Ystea 2/

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat 2 3/2012 Tuloksen takaajat Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 2/2012

Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 2/2012 tosite Taloushallinnon ammattilaiset ry:n jäsenlehti 2/2012 3 Taloushallinto vetää 4 Leivän päällä on huuli ja voita ja makkaraa! 5 Verotili-ilta 6 Rennot jäsenpäivät Oulussa 8 Vihdoinkin oma Aslak 10

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/11 JÄSENLEHTI 4 YT- ja Tyhy-toiminta työyhteisön parhaaksi 6 Ystean senioritoiminta on nyt 50+ -toimintaa 10 Vuoden työpaikkaosasto 2010 22 Kutsu

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013 Tervetuloa kevätkokoukseen s. 3 Määräaikaisten ja vuokratyön tekijöiden oikeuksiin parannuksia s. 9 Yritys tarvitsee hyvinvoivan henkilöstön menestyäkseen s. 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon 5 / 2013 Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa Tietokonepelistä oppia vanhustenhoitoon SISÄLLYS 5/2013 22 Miksi kehittämishankkeet usein epäonnistuvat? 52 Tarja Aatosen työ on

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot