Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintakertomus 2014

2 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2014 Vuosi 2014 oli juhlavuosi sekä TEAM-liitolle että HKY:lle. HKY:lle vuosia tuli mittariin 145, kun liitto täytti 120 vuotta. Kirjatyöntekijöillä on ollut suuri vaikutus liiton syntymiselle. TEAMin varhaisin edeltäjä Suomen Kirjaltajaliitto syntyi ensisijaisesti suomalaisten kirjapainoalan työntekijöiden tarpeista vaikuttaa työn tekemisen ehtoihin omalla alalla. Liitto ei syntynyt tyhjästä vaan alalle oli syntynyt jo monia paikallisia yhdistyksiä, joista vanhin on 145-vuotias Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry HKY. HKY:n lisäksi Kirjaltajaliiton perustavassa kokouksessa olivat Kuopion, Viipurin, Tampereen ja Turun yhdistykset sekä Porvoon, Vaasan, Jyväskylän ja Hangon kirjaltajat. Maaliskuun 4. päivä 2014 saatiin neuvottelutulos kirjatyöntekijöiden työaika-asiassa. Neuvottelutulos sisälsi uudet työaikamääräykset, siirtymäsäännökset uusiin työaikamääräyksiin siirtymisestä ja työryhmäkirjauksen työehtosopimuksen muutostarpeiden selvittämisestä. Kirjatyöntekijöiden uudet työaikamääräykset perustuvat teollisuudessa yleisesti käytössä oleviin työaikamuotoihin, eli mahdollistavat keskeytyvän ja keskeytymättömän kolmivuorotyön käytön. Määräykset eivät tässä vaiheessa koske sanomalehtityötä, ellei paikallisesti toisin sovita. Yöllä työskentely edellyttää työntekijän suostumusta, mikä on tärkeä ehto. Yksi suurista muutoksista on työajan lyhentämistä ja talviloman ansaintaa koskevien määräysten yhdistäminen. Myös vuorolisäjärjestelmä uudistettiin. Uusiin työaikamääräyksiin on tarkoitus siirtyä sopimuskauden aikana paikallisesti sopien. Uusiin määräyksiin voitiin siirtyä seuraavan sopimuskauden alusta lukien eli , mutta sitä ennen piti yrityksessä selvittää, millaisia vaikutuksia uusiin työaikamääräyksiin siirtyminen tuo. Samalla siirryttäisiin kuukausipalkkaan paikallisesti sovittavalla tavalla. Muutamissa yrityksissä muutokset on jo otettu käyttöön kokeilumielessä. Liitto on ohjeistanut ja kouluttanut luottamusmiehiä ja yritysten edustajia uusien työaikamääräysten käyttöönotossa. HKY:n luottamusmiehien osallistuminen koulutuksiin on ollut heikkoa. Aikaisempinakin vuosina huomattu maksavien jäsenten osuuden pieneneminen yhdistyksen kokonaisjäsenistössä ja jatkuvien kirjapainoalan työpaikkoja koskeneiden yt-neuvotteluiden seurauksena jäsenmäärän väheneminen jatkui edellisvuosien tahtiin. Jäseniä on myös siirtynyt Palvelualojen ammattiliittoon ja Helsingin sanomalehdenjakajista osa siirtyi Posti- ja logistiikka-alan unioniin. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n valtuusto päätti kokouksessaan, että Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry ei saa lupaa periä korotettua jäsenmaksuosuutta. Jäsenmaksutulojen supistuessa on mietittävä sopeuttamistoimenpiteitä ja säästökohteita. Uusi jäsenmaksuprosentti astui voimaan ja toimistolla tehtiin asiasta kirje jäsenistölle, joka TEAM-liitosta postitettiin e-kirjeenä kaikille jäsenille. Vuoden alussa toimikunta päätti sijoitustoiminnassaan luopua monenkirjavista yksittäisistä sijoitustuotteista ja keskittää sijoitukset jonkun luotettavan varainhoitajan hallinnoimiin rahastoihin. Kevään aikana toteutettiin tarjouskilpailu muutaman keskeisen alan toimijan välillä. Kilpailutuksen tuloksena päädyttiin Nordean varainhoitoon, joka on pohjoismaiden suurin toimija alalla. Sijoitusvarat ehtivät olla valituissa rahastoissa reilut puoli vuotta, jolta ajalta pörssien yleisen nousun siivittämänä kertyi mukava, useamman kymmenen tuhannen euron tuotto. Kurssien nousu ja sen myötä sijoitusten tuotto on kuluvan vuoden alun perusteella edelleen hyvällä tasolla, mutta näkymät tälle vuodelle ovat sijoitusten kannalta erityisen haastavat.

3 Vuoden aikana TEAM-liitto teki selvityksen ammattiosastojen taloudellisesta tilanteesta. HKY on toimittanut tiedot liittoon. Keväällä aloitettiin valmistautuminen vuoden 2015 liittokokousvaaleihin. Liiton järjestämiä koulutuksia pidettiin eri paikkakunnilla pariin otteeseen. Kokousedustajien määrä perustuu jäsenmäärään siten, että liittokokoukseen kukin vaalipiiri saa yhden kokousedustajan alkavaa 250 vaalikelpoista jäsentä kohden. Kirjatyöntekijöille se tarkoittaa 31 edustajaa. Vuonna 2013 käyttöön otettua kurssistipendiä päätettiin jatkaa myös vuonna Kurssistipendiä pystyi hakemaan hyväksyttävästi suoritetusta TEAM-liiton tai HKY:n omasta kurssista. Stipendi oli päiväkohtainen. Kurssistipendin käytöstä päättää hallitus vuoden kerrallaan. Liiton järjestämille ajankohtaispäiville oli kutsuttu työpaikoilta pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä ammattiosastoista puheenjohtajat. HKY:n hallituksesta paikalla olivat Emmi Mäkinen, Jessica Raita, Mikko Torvi, Heikki Heikkilä, Reijo Koskinen ja Kari Laaksonen. Päivät pidettiin Aulangolla Hämeenlinnassa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Ajankohtaispäivillä valmistauduttiin mm. vuonna 2015 käytäviin liittokokousvaaleihin, perehdyttiin eläke- ja työttömyysturva-asioihin sekä kolmen päivän koulutusoikeuteen. Sääntömääräisiä kokouksia järjestettiin perinteiseen tapaan kolme. Yhdistys otti itselleen edellisen vuoden tapaan myyntiin Linnanmäen rannekkeita, joista TEAM-liitto oli tehnyt yhteistyösopimuksen Linnanmäen kanssa. Rannekkeita myytiin jäsenistölle huomattavasti normaalia halvemmalla hinnalla ja niitä menikin yli 70 kappaletta. Rannekkeiden myynti seuraavalle kesälle otettiin huomioon toimintasuunnitelmassa. Laulukuoro Aikamiehet täytti 50 vuotta ja myös HKY:lle oli lähetetty kutsu juhlakonserttiin. Juhlakonsertiin osallistuivat Emmi Mäkinen ja Mikko Torvi. Aikamiesten tilaisuus alkoi muistolaatan paljastuksella, jonka suoritti eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Muistolaatassa on taitelijan näkemys Aikamiesten pitkästä urasta, johon Kirjan talo kuuluu erottamattomana, onhan se ollut kuoron harjoituspaikkana alusta alkaen. Myös Aikamiesten tunnetuimmat hitit on äänitetty Kirjan talossa. Kirjan juhlasalissa Heinäluoma piti onnittelupuheen ja HKY:n tervehdyksen toi puheenjohtaja Emmi Mäkinen, joka luovutti kuorolle Pälikön taulun Kirjan talosta. Itse juhlakonsertissa Aikamiehet esittivät lauluja pitkän uransa matkalta. HKY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus ostaa Kirjan talossa toimivan Elannon näyttämön esityksiin lippuja puoleen hintaan. Näytelmiä oli vuoden aikana kaksi, Suhteellisesti ottaen ja Kesäleski.

4 Työmarkkinatiedottamista jatkettiin entiseen tapaan pitämällä tiedotustilaisuuksia ammattikouluopiskelijoille. Ammattikouluopiskelijoille päätettiin myöntää stipendit entiseen tapaan ja maksaa myös bussi Taitajakilpailuun. Vuodesta 2010 talonmiehen/vahtimestarin tehtävässä toimineelle Jani Vikmanille luovutettiin Pälikön taulu hänen siirtyessään muihin tehtäviin. Jäsenmäärän kehittyminen Naiset Miehet Yht Naiset Miehet Yht. Jäsenet Jäsenet vain liiton jäsen vain liiton jäsen normaalijäsen normaalijäsen oppilasjäsen oppilasjäsen vapaajäsen vapaajäsen eläkkeellä eläkkeellä vapaajäsen työssä vapaajäsen työssä yrittäjä yrittäjä Maksavat jäsenet yhteensä Maksavat jäsenet yhteensä eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht. 6 eri kansalaisuutta: Naiset Miehet Yht. Bosnia-Hertsegovina Bosnia-Hertsegovina Ecuador Viro Eesti Suomi Suomi Italia Italia Venäjä Pakistan Vietnam Venäjä Vietnam Kunniajäsenet Yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä Veikko Mård ja Aimo Vettenranta. Heidät on kutsuttu kunniajäseniksi Talous Jäsenmaksutulot vuonna 2014 olivat ,37 euroa. Vuonna 2013 se oli ,65 euroa. Jäsenen maksama jäsenmaksu TEAM teollisuusalojen ammattiliitossa oli 1,6 prosenttia, josta työttömyyskassan osuus oli 0,5 prosenttia. Liiton osuus 0,85 prosenttia ja yhdistyksen osuus 0,25 prosenttia, josta niin sanottua osastomaksua 0,1 prosenttia.

5 Yhdistys omistaa 1440 kpl asunto oy Helsingin Kirjatyöntekijäinkadun As Oy 10 osaketta, 10 kpl Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö osaketta, 25 kpl Kansan Uutisten osaketta, 303 kpl Työväenakatemian kannatusyhdistyksen osaketta, 1224 kpl Elisa Communications Oy:n osaketta ja yhden Helsingin Gourmetclub Oy osakkeen. Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2014 toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhdistyksen tilit on tarkastettu puoli vuosittain ja niistä annetut lausunnot on käsitellyt yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksujen kehittyminen VUOSI JÄSENMAKSUTULO JÄSENMÄÄRÄ MAKSAVAT ei tiedossa Hallitus Hallitus kokoontui vuonna kertaa. Hallituksen ovat muodostaneet puheenjohtaja Emmi Mäkinen ja varsinaisina jäseninä Mikko Torvi, Jessica Raita, Heikki Heikkilä, Reijo Koskinen, Kari Laaksonen, Petri Rissanen, Merja Ruuskanen, Maksim Ronkainen, Veikko Tuukkanen ja Jenna Enho. Hallitus piti vuoden 2014 järjestäytymiskokouksen Vuodeksi 2014 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Mikko Torven, sihteeriksi Jessica Raidan ja taloudenhoitajaksi Tiina Ullvén-Putkosen. Muita valintoja oli liiton asiamieheksi Emmi Mäkinen, opintosihteeriksi Mikko Torvi, nuorisoasiamieheksi Jenna Enho, työmarkkinatiedottajaksi Mikko Torvi, toiminnan tarkastajaksi Kari Laaksonen, tositetarkastajiksi Merja Ruuskanen ja Jessica Raita. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Taloustoimikunnassa toimi Emmi Mäkinen, Petri Rissanen, Reijo Koskinen ja Heikki Heikkilä. Henkilökunta Taloudenhoitaja Tiina Ullvén-Putkonen. Kiinteistön hoidosta ja kokousjärjestelyistä vastasi talonmies/vahtimestari Jani Vikman asti jonka jälkeen ohjat otti Antti Silvo. Toimisto Toimisto oli avoinna maanantai-torstai klo 9-16 ja perjantaisin klo 9-14.

6 IN MEMORIAM Ahonen Salli Aro Martta Asp Irja Barck Elisabeth Bergström Kaj Blom Olof Elovaara Tyyne Fagersstedt Inger Heikkinen Eino Hentunen Matti Henriksson Leila Hiltunen Arja Hinkkanen Veikko Hirvonen Anna-L Hohtio Risto Holmberg Pirkko Hovi Eero Huhta Tapio Hyvärinen Veikko Hämäläinen Reino Johansson Sigurd Järvi Aarre Järvi Tyyne Järvinen Heikki Kallonen Arvo Karvinen Marjatta Kirves Riitta Korhonen Ensio Korpi Ritva Kosonen Sirkka-L Kuisma Valio Käki Aune Källman Karl Laakkonen Pekka Lahti Irma Lahtinen Kaino Lainela Maija-L Lindgren Pentti Lindqvist Ruth Lindroos Johnny Lindström Leila Lintoila Ulla Liukkonen Svea Loponen Anja Luoma Jussi Löfgren Sirpa Majander Nelly Malinen Veikko Malmberg Jalo Meronen Vilho Mielonen Jari Miettinen Helvi Mikonranta Ari Mikonranta Ensio Moisio Maire Moilanen Harri Mustonen Irma Nurminen Sirpa Nyman Helmi Nyström Arthur Oittinen Kerttu Pajunen Anja Palin Jorma Pohjolainen Lauri Puranen Sinikka Puttonen Toini Pöntinen Arvo Rannisto Rauno Rantanen Ritva Rinne Anneli Rinnehovi Doris Ruottinen Aune Rusanen Pekka Rönn Aune Saarinen Arvo Saario Jukka Saarti Rauha Salin Unto Salonen Anna-L Salonen Betty Silfvenius Vilho Sirola Raimo Soikkanen Irma Suvanto Meeri Svahn Yrjö Taavitsainen Pertti Takala Olli Teljä Liisa Terho Pekka Tiittanen Eila Toivanen Osmo Toivonen Toini Tukeinen Seija Vahtera Irma Vainikka Olavi Vento Anja Viik Eino

7 MUITA TAPAHTUMIA Teamin talvipäivät Teamin talvipäiviä vietettiin Kuopion Rauhalahdessa Rauhalahden alue talvipäivien viettopaikkana on rauhallinen ja mukava. Talvipäiviä vietettiin 120-vuotis juhlavuoden teemalla. Ohjelmassa oli perinteisiä lajeja kuten pilkkikilpailu, lentopalloturnaus ja karaoke. Uusina lajeina oli tandem-hiihtoa, napakelkkailua ja mäenlaskukisa, savolaista kurlausta unohtamatta. Lauantai-ilta huipentui buffet-illalliseen, tottuusvoorumiin sekä tansseihin. Koulutus lakimuutoksista kaikille HKY:n jäsenille Kirjalla pidettiin kaikille avoin koulutus, jossa aiheena oli mm. vuodenvaihteessa tulleet lakimuutokset, jotka koskettavat jokaista TE-keskusten ja työttömyyskassojen asiakasta. Lisäksi yhdessä pohdittiin minkälaisia eväitä tarvitaan muutoksen keskellä olemiseen ja siitä selviytymiseen. Koulutuksen suosio yllätti monet ja kurssille osallistui enemmän jäseniä kuin odotettiin. Koulutuksessa esille tulleiden asioiden tiimoilta päätettiin kirjoittaa kirje työministeri Lauri Ihalaiselle, jossa tuotiin esille yhteiset huolenaiheet. Kirjeen laati Emmi Mäkinen yhteistyössä Grafinetin puheenjohtajan Tuija Pircklénin kanssa. Kirje ja Ihalaisen erityisavustajan vastaus löytyy HKY:n nettisivuilta kohdasta Jutut. Kevätkokous Kevätkokous pidettiin ja kokoukseen osallistui 22 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hallitus esitti HKY:n syyskokouksessa hyväksyttyjen ja käyttöönotettujen TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton asettamien ammattiosaston sääntöjen hyväksymistä HKY:n omilla lisäyksillä. Päätös vahvistettiin yksimielisesti.

8 Avoimet ovet Kirjalla HKY:n 145-vuotis juhlan kunniaksi Kirjalla pidettiin avoimet ovet Tapahtuma keräsi runsaasti entisiä sekä nykyisiä aktiiveja tapamaan toisiaan. Kuvat Kirsi Törmänen-Petman Teamin kesäpäivät juhlaristeily 120-vuotisjuhlaristeilylle osallistui ennätysmäärä TEAMin jäseniä. Risteilyä kuvailtiin iloiseksi ja vauhdikkaaksi, johon kuului kuten aina paljon musiikkia ja tanssimista. Kesäpäivien ohjelmaan kuului kisailua musiikkivisan, lannevannekisan, karaoken ja salibandyn merkeissä. HKY:n salibandyjoukkue pärjäsi kisoissa hyvin vaikka palkintopallille eivät yltäneetkään. Laivalle oli myös piilotettu 120 onnenlaatikkoa, joita etsittiin innolla. Palkaksi löytäjät kuittasivat itselleen juhlavuoden mukit. Risteilylle osallistui HKY:n jäseniä 61. Ehdokasasettelukokous pidettyyn kokoukseen osallistui 9 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaehdokkaaksi asetettiin Emmi Mäkinen. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi asetettiin Maksim Ronkaisen toimesta Jessica Raita, Heikki Heikkilä ja Petri Rissanen. Reijo Koskisen esityksestä ehdokkaiksi asetettiin Kari Laaksonen ja Reijo Koskinen. Yhdistyksen hallituksen varajäsenehdokkaiksi asetettiin Maksim Ronkaisen esityksestä Ilkka Rautio, Teppo Koskinen, Merja Tammiluoma, Juho Virta, Tuomo Tala ja Riitta Salo. Reijo Koskisen esityksestä ehdokkaaksi asetettiin Pirjo Valkola.

9 Syyskokous Syyskokous pidettiin Kirjan kerhosalissa. Paikalla oli 7 yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtajaehdokkaaksi ei ollut ehdokasasettelukokouksessa asetettu muitaehdokkaita kuin Emmi Mäkinen ja näin ollen hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jessica Raita, Heikki Heikkilä, Petri Rissanen, Kari Laaksonen ja Reijo Koskinen. Varajäseniksi valittiin Ilkka Rautio, Teppo Koskinen, Merja Tammiluoma, Juho Virta, Tuomo Tala, Riitta Salo ja Pirjo Valkola. Syyskokouksessa katsottiin uurnavaalin järjestämisen liittokokousvaaleissa olevan haasteellinen ja koska kaikilla on mahdollisuus äänestää joko postiäänestyksenä tai internetin kautta päätettiin, että HKY ei järjestä uurnavaalia. Lasten joulujuhla Joulujuhlaa yhdistyksen jäsenten perheiden kanssa juhlittiin henkilön voimin. Päivään kuului joululaulujen laulua, lasten musiikkiesityksiä ja mukavaa yhdessä oloa. Tilaisuudessa oli tarjolla puuroa ja joulutorttuja vatsan täytteeksi. Lapset sekä lapsenmieliset vanhemmat saivat askarrella kuusenkoristeeksi enkelin. Päivän kohokohta oli tietenkin joulupukin vierailu lahjasäkin kera. Loma-asunnot Jäsenten virkistyskäytössä on ollut kaksi Salon kaupungissa, Perniön Matildedalissa, Meriteijon alueella, meren rannalla sijaitsevaa rivitalotyyppistä loma-asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 55 m 2 3h+k+s, jossa on majoitustilaa neljälle henkilölle + vuodesohva ja 35 m 2 2h+k+s, jossa on majoitustilaa kahdelle henkilölle + vuodesohva. Asuntojen varustelu on normaalia asumistasoa vastaava astioineen ja ruokailuvälineineen. Varustelutasoon kuuluu myös vedenkeittimet, leivänpaahdin sekä yhteinen kirves. Liinavaatteet, peseytymisvälineet, elintarvikkeet ja takkapuut eivät kuulu varustukseen. Asunnoissa on kuluneen vuoden aikana suoritettu useita pieniä kohennustöitä sekä uudistettu kalusteita. Tarkoituksena on, että vuokralaiset siivoavat jälkensä itse. Asuntoja on vuokrattu viikoksi tai viikonlopuksi. Syksyn suursiivouksen sekä veneiden noston suoritti Teijon Kiinteistöhuolto Oy. Loma-asuntoihin kuului kalastusluvat.

10 KERHOT Helsingin Graafiset Viestintekijät ja HKY:n Jälkikäsittelijäin ammattikerho Toimintakertomus 2014 Vuosi 2014 oli kerhomme 16. toimintakausi. Kauden aikana saatoimme loppuun jo edellisellä kaudella käynnistyneen viestintekijä- ja jälkikäsittelijäkerhojen yhdistymisen. Vuoden 2015 alusta yhdistynyt kerho tulee toimimaan Helsingin Graafiset Viestintekijät nimellä. Kauden aikana kumpikin kerho piti sääntömääräiset kokoukset ja syyskokousten yhteydessä jälkikäsittelijät pitivät virallisen kerhon lopettamiskokouksen, jonka jälkeen jatkettiin yhteisellä viestintekijöiden syyskokouksella. Edellisten lisäksi jälkikäsittelijöillä laajennettu toimikunta on kokoontunut tarvittaessa. Kerholla on kotisivut sivuston alla yhdistyksemme/kerhot/viestikerho ja kerhojen tapahtumista on tiedotettu myös HKY:n pääsivulla olevalla Tapahtumia -palstalla. Varsinaisena toimintana tutustuimme alkuvuodesta hohtokeilailun saloihin Kampin kauppakeskuksessa sijaitsevassa keilahallissa. Elokuisena lauantaina testattiin Kirjan uusitut saunatilat ja nautiskeltiin loppukesästä mukavan jutustelun merkeissä. Kauden teatteritarjontana kävimme katsomassa nauruhermoja kutkuttavan Peacock -teatterin Stars-shown, jossa imitointitaiteilija Jarkko Tamminen esiintyi yli 40 tähden hahmossa. Osallistuimme edellisten vuosien tapaan kerhojen Tallinnaan suuntautuneelle pikkujouluristeilylle. Elokuun lopussa saimme kuulla suru-uutisen toimikunnan pitkäaikaisen jäsenen, kerhoaktiivin ja kotisivujen päivittäjän Tapio Huhdan poismenosta. Kerhon toiminnasta ovat vastanneet puheenjohtaja Jorma Koukkunen, varapuheenjohtaja Veikko Tuukkanen, taloudenhoitaja Unto Halminen, sihteeri Pirjo Tynkkynen, kotisivupäivittäjä Tapio Huhta, Jessica Raita sekä varalla Kari Haataja, Tapio Honkaniemi, Ilkka Rautio, Marja-Terttu Siljamo ja Kaarlo Pirttilahti, lisäksi kauden 2014 aikana toimikunnan kokouksiin osallistuivat jälkikäsittelijöistä Erkki Aalle, Liliann Heiskanen, Anja Koskinen, Pirjo Pietikäinen ja Sinikka Sonntag. Kerhosta HKY:n toimikunnassa toimii Jessica Raita ja Veikko Tuukkanen. Helsingin painajakerho Helsingin Painajakerhon toimintakertomus v Vuoden 2014 ensimmäinen toimikunnan kokous pidettiin kahdeksas tammikuuta. Silloin suunniteltiin vuoden 2014 tapahtumia. Maaliskuun 15. lauantaina pidettiin Painajakerhon kevätkokous Kirjalla ja paikalla oli runsaasti kerholaisia. Puheet rönsyilivät päivän politiikasta ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuteen, keveitä keskustelunaiheita unohtamatta. Totta kai myös sauna oli lämpimänä ja maittavaa ruokaa tarjolla. Maaliskuussa kerhomme pitkäaikainen ex-puheenjohtaja Matti Hentunen nukkui pois pitkällisen sairauden murtamana. Helsingin Painajakerhon toimikunta osallistui hautajaisiin Mänttä-Vilppulassa useamman henkilön voimin.

11 Kevätretken järjestimme yhdessä muiden HKY:n ammattikerhojen kanssa Talinnaan, Tallink Spa&Conference-hotelliin. Ajankohta oli ja reissussa oli mukana runsaasti iloisia matkalaisia. Hotelli vaikutti sen verran hyvältä, että tällaiselle matkalle päätettiin siltä istumalta tehdä jatkumoa seuraavana vuonna. Kesäkuussa pidettiin piknik-henkinen tilaisuus Kirjan saunatiloissa, jossa grillailtiin ja saunottiin. Osallistujia oli tähänkin tapahtumaan runsaasti, hauskaa oli ja päivän polttavista asioista keskusteltiin siihen kuuluvalla vakavuudella. Marraskuun 15. pidettiin Painajakerhon syyskokous Kirjan kerhosalissa. Kokouksen jälkeen siirryttiin saunatiloihin jatkamaan keskustelua ja nauttimaan maittavasta päivällisestä. Osanotto oli runsaslukuinen ja tarjoilu perinteinen. Joulukuun päivä oli HKY:n ammattikerhojen yhteinen pikkujoulu-risteily itämeren kuohuvilla aalloilla. Matkalle osallistui n. 20 ammattikerholaista ja tämä jo perinteiseksi kuvattava tapahtuma oli taaskin erittäin mukava vuoden päätös. Perinne tulee jatkumaan. Vuoteen 2014 mahtui siis paljon hyviä asioita ja muutama huono uutinen. Tätä kirjoitettaessa kevät 2015 on jo pitkällä ja vuodesta 2015 näyttää tulevan aika lailla edellisten vuosien kaltainen. Se ei ole huono asia se. Mielestäni tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Helsingin Painajakerhon psta. Kimmo Virta puheenjohtaja SanTkn vuosikertomus 2014 Vuosi 2014 käynnistyi toiminnan suunnittelulla tammikuussa. Vuoden pääteemaksi toimikunta päätti asettaa jäsenten aktivoinnin. Toimikuntaan tarvittaisiin uusia, tuoreita voimia tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia alalta. Printatun perinteisen lehden rinnalle ovat kehittyneet sähköiset lehdet, joiden parissa työskentelee myös Sanomalehtityöntekijöitä. Toiminta Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Toimikunnan kokoonpano vuonna 2014: Petri Rissanen, Heikki Heikkilä, Birgitta Kursi, Jyrki Klen ja Jari Koivumäki. Alalla vallitsevaa työttömyyttä ja Sanomalehtien supistuvia levikkejä päiviteltiin. Uusien nuorien työntekijöiden valikoituminen graafiselle alalle huolestutti myös toimikuntaa. Jälleen kerran, jo lähes vakio aiheena, mietittiin miten saataisiin nuorempaa ammattikuntaa toimintaan mukaan ja miksei myös kokeneempaa väkeä aktivoitua. Päätettiin ottaa yhteyttä maakuntalehtien luottamusmiehiin, josko SanTK järjestäisi yhteistapaamisen. Viestintäalana ammattiliiton aikoina, kun vielä oli Sanomalehtityöntekijöiden keskusjärjestö, oli alalla työskentelevillä paljonkin yhteisiä tapaamisia. Tämän kaltaista toimintaa ei alalla työskentelevillä juurikaan nykyään ole. Joulukuussa tapaaminen sitten toteutui. Laivan keula lähti kohti Tallinnan valoja. Mukaan oli saatu Saimaan rannalta Lappeenrannasta, sekä Kouvolasta, Lehtikannan pääluottamusmiehet. Savoa edusti Savon painon pääluottamusmies. Erityisen iloiseksi tapahtuman teki myös mukana olleen, vähän tuoreemman pääluottamusmiehen mukana olo. Matka sujui leppoisasti työpaikkojen kuulumisia vaihdelleen. Tuntuma syntyi, että joka puolella alalla on kurimus

12 menossa, eikä lähitulevaisuuskaan ruusuiselta näytä. Sama suunta on ollut myös painopinnan valmistuksen puolella, vaikka siellä onkin jo suurimmat vähennykset nähty ja uutta työtä on tullut netin puolelta. Samalla kylläkin monet perinteisen kirjatyöntekijöiden alan työntekijät ovat siirtyneet Grafinetin sopimuksiin. Matkasta jäi positiivinen henki, ja vieraat ehdottivatkin, josko he vastavuoroisesti kutsuisivat SanTkn kylään. Vaikuttaminen Team liiton hallituksessa istuu SantKn toimikunnan jäsen Heikki Heikkilä. HKYn hallituksessa Heikin lisäksi istuu SantKn puheenjohtaja, joten alaa koskeviin ratkaisuihin pyritään edelleen vaikuttamaan. Onhan tällä pienellä joukolla onnistuttu saamaan joitakin muutoksia jopa työehtosopimukseen. HKY:n Iltapäiväkerho ry. Vuosikertomus vuodelta Yleistä Tänä vuonna kerhomme oli toiminut 49 vuotta. Kokoonnuimme kevät- ja syyskaudella parillisen viikon tiistaisin. Toiminnan tarkoituksena on järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa. Esittelijöitä kutsutaan eri aihepiireistä kertomaan meitä kiinnostavista aiheista. Tämä vuosi oli ensimmäinen vuosi kun emme saaneet Helsingin kaupungilta toimintarahaa. Kerhomme jäsenmäärä tänä vuonna oli n. 83 henkilöä, joista uusia jäseniä neljä. Hallitus Sirpa Kosonen puheenjohtaja, Sinikka Visti sihteeri, Tuula Ring taloudenhoitaja. Hallituksen jäsenet: Pirkko Sundström, Maila Pirttikangas, Riitta Kyyriäinen, Ritva Stenhammar, Riitta Pinoniemi, Raija Kallio,Tarja Saarinen ja Anneli Jaakkola. Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2013 ja vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja vuodelle 2015 ja hallituksenjäsenet sekä toiminnantarkastajat. Hyväksyttiin vuodelle 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka olivat laadittu jo aiemmin Helsingin kaupungin toimintaraha-anomusta varten. Toiminta Torstaikerhon kanssa Kerhojemme yhteiset boccia kisat pelattiin keväällä sekä syksyllä Syksyn ottelu päättyi tasapeliin, joka meille oli melkein kuin voitto. Perinteinen puurojuhla (32) vietettiin kirjan juhlasalissa tietysti riisipuuroa syöden, mutta myös joululauluja laulaen. Olemme tehneet yhteisiä teatterireissuja ja kesäloman Hauhon Lautsiaan. Yhteinen on tuleva v juhla, jota on suunniteltu pienemmällä porukalla. Vierailijat Kutsutut alustajat ovat olleet: Energia Valmentamo, Muistiliitto, Liana Kaarina, Pentti Arajärvi, Kilpirauhasyhdistys, EKL Erkki Partanen, sosionomi Tatu Tossavainen, Hypoteekkiyhdistys, Turvallinen vanhuus/suvanto, Parasta Lapsille ry, H:gin seudun ympäristöpalvelu, Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä aiheena hoitotahto ja edunvalvonta. Humanistinen toiminta Parasta Lapsille ry:n kautta olemme osallistuneet Chilessä asuvan kuuron kummipoikamme Huenupil Lisandro n (16v) erityiskoulun kustannuksiin. Hän on alkuperäiskansan intiaani.

13 Netti on mahdollistanut yhteyden kahden alkuperäiskansan; mapuche- ja saamelaislasten välille. EKL:n ja Helsingin piirin tapahtumat ja kurssit Pihlajasaaren ulkoilupäivä(4), 9.10 Rajaniemen kurssille osallistui Arja Korhonen kurssi oli yhteinen Uudenmaan kanssa. Yhteinen oli myös virkistyspäivä Kisakalliossa osallistui(10). Mainittakoon päivän anniksi Riitta Kyyriäisen Naisten tikanheiton mestaruus. Vanhuspalvelulaki-seminaari Käpylän työväentalo (3). Kesäteatteri Turun Samppalinna (11). Syysjuhla Kaisaniemessä(12) ja kevätjuhla Kinaporissa(8). Kerhojen yhteistyö keskustelu 17.9 Kinaporissa(2). Kulttuuritalo Eeron ja Jussin 50v. juhlakonsertti(22) ja Kulttuuritalon joulukonsertti(23). Vanhan kirkon kirkkoretki (8) Teatterit: Kaupunginteatteri Vielä ehtii (30). Villen Sauna Kuningas kuolee (12), Hämeenlinna Näyttelijätär (20), Kotkan kaupungin teatterin musikaali Keisarikunta(9). H:linna ja Kotka yhteiset Torstaikerhon kanssa. Retket/matkat: Kevätretki 6.5. Haminaan. Kauppiasmuseo, Keisarin Maja, kaikissa kohteissa oppaat(33). Kesäloma Hauhon Lautsiassa (28+6), kuusi (6)Torstaikerholaista. Syysretki Lopen kirkolle ja Marskin Majalle, jossa oli maittava pitopöytä. Molemmissa kohteissa oli opastettu tutustuminen historiaan(16+6). Terassitapaaminen Puutarharavintola Viola (22). Vierailut: Palvelutalo Vire-Koti, Hermanni(14). Uspenskin katedraali Kilven kuoron konsertti (20) Toimintamme päättyi omaan iloiseen pikkujouluun. Lauluineen ja lahjoineen(44). Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Yleistä Toimintavuosi 2014 oli kerhon 49. Vuoden aikana kokoonnuttiin viikoittain, kesäkautta lukuunottamatta. Kokouksissa käsiteltiin mielenkiintoisia asioita hyvien alustusten pohjalta yhteiskunnan eri alueilta. Toimintaan kuului myös tänä vuonna perinteisiä matkoja, retkiä, teatteria ja jännittäviä Boccia-otteluja Iltapäiväkerhon naisjoukkuetta vastaan. Toimintavuoden lopulla pidetty Puurojuhla, yhdessä Iltapäiväkerhon kanssa, oli jälleen eräs vuoden kohokohta ja jonka ohjelma toteutettiin hienosti kerhojen omien esiintyjien toimesta. Kokoukset Kertomusvuodeen aikana pidettiin 26 jäsenkokousta, kevätkaudella 14 ja syksyllä 12. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin ja Kokouksiin osallistui keskimäärin 54 kerhon jäsentä, enemmillään 71 jäsentä. Kokousten aiheita ja vieraita olivat: HKY:n kuulumisia, kevään 2014 toiminta Kansanedustaja Antti Lindtman Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma Kansanedustaja Rakel Hiltunen Urheilutoimittaja Pentti Salmi Raimo Kantola Tulokahinoiden kaprokkimies Toimittaja Antti Manninen Kenen kadulla asut Boccia-ottelu Iltapäiväkerhoa vastaan Diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne

14 Helsingin kaupunginvaltuutettu, dosentti Ilkka Taipale Torstaikerhon sääntömääräinen kevätkokous Sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, SAK Neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen, TEAM-liitto Kansanedustaja Kari Uotila Kansanedustaja Riitta Myller HKY:n puheenjohtaja Emmi Mäkinen Viestintäkonsultti Ulpu Iivari Työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, SAK Helsingin kaupunginvaltuutettu Jape Lovén Yhteyspäällikkö Jouni Haukijärvi, Vakuutusyhtiö Turva Päätoimittaja Janne Virkkunen Kirjailija, fil.tri Lasse Lehtinen Boccia-ottelu Iltapäiväkerhoa vastaan Urheilutoimittaja Timo Nyholm Kuntoutussihteeri Johanna Juola, Kuuloliitto ry Sääntömääräinen syyskokous Puurojuhla Iltapäiväkerhon kanssa OTL Jacob Söderman Helsingin kaupunginvaltuutettu Nasima Razmyar Jäsenistö Vuoden 2014 lopussa oli Torstaikerhossa 151 jäsentä, kunniajäseniä oli 6 ja vapaajäsenyyden saavuttaneita 22 kerholaista. Vuoden aikana kukitettiin 29 tasavuosia täyttänyttä jäsentä. Kesän aikana saimme kolme suruviestiä. Torstaikerhon vanhin jäsen, sotaveteraani Arvo Kallonen kuoli lähes 97 vuoden ikäisenä, Arvo oli syntynyt Kerhon aktiivinen jäsen Karl Källman kuoli 28.7., hän oli syntynyt Torstaikerhon toimikunnan jäsen ja matkavastaava Tapio Huhta menehtyi pitkän sairauden murtamana Tapsa oli syntynyt Muistimme ja kunnioitimme poismenneitä kerhotovereitamme sytyttämällä kynttilät, hiljaisella hetkellä ja laulamalla Kysymyksiä. Retket Vuoden aikana tehtiin mielenkiintoisia retkiä ja teatterimatkoja yhdessä Iltapäiväkerhon kanssa. Teatterimatka Hämeenlinnaan tehtiin Hämeenlinnan Kaupunginteatterin Näyttelijätär esitystä oli katsomassa 40 kerholaista. Päivälehden museossa vierailtiin 6.5. Iltapäiväkerhon järjestämälle tutustumisretkelle Haminaan 6.5. osallistui myös torstaikerholaisia. Kevätretki Tallinnaan tehtiin tutustumiskohteena oli Merimuseo. Syyskaudella tehtiin teatterimatka Kotkaan. Boccia-ottelut Perinteiset Boccia-ottelut Iltapäiväkerhon joukkuetta vastaan pelattiin Kirjan Juhlasalissa. Keväällä pelatun ottelun voitti torstaikerho luvuin Syksyn ottelu pelattiin Ottelu päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen ensimmäisen kerran pelien historiassa tasapeliin Muu toiminta Torstaikerhon sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Pentti Käyhkö. Vuoden Ukoksi 2014 valittiin Hannu Silvonen. Kokouksen yhteydessä Juhani Lahtinen kertoi HKY:n historiaan liittyen Lilla Lövön Kesäkodista jonka yhdistys omisti vuosina Pentti Hiltunen esitteli laajaa Typografia-näyttelyään Juhlasalissa 3.4. HKY:n 145-vuotisen toiminnan merkeissä pidettiin juhlatilaisuus Kirjan Kerhosalissa.

15 TEAM-liitto vietti 120-vuotisjuhlia mm. kahvitilaisuuden merkeissä ja Juhlaristeilyllä Marraskuun 27 päivä pidetty Puurojuhla oli jälleen lämminhenkinen yhteistilaisuus Iltapäiväkerhon kanssa. Vuoden lopulla, , oli perinteinen pikkujouluristeily Tallinnaan. Vuoden aikana pidettiin kaksi kokousta vuonna 2015 pidettävien kerhojen 50-vuotisjuhlien suunnitelun merkeissä. Juhlapäiväksi päätettiin tiistai Talous Kerhon taloudellinen tilanne oli selvästi aiempia vuosia heikompi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston uusien ja tiukempien avustusperusteiden johdosta kerholle ei myönnetty toiminta-apurahaa. Kerhon jäsenmaksua perittiin 15 euroa, josta maksettiin EKL:n ja EKL:n Helsingin piirin jäsenmaksut ja osa yleisistä toimintakuluista. Tulojen pienentymisen johdosta kerho ei voinut tukea jäsenten osallistumismaksuja retkiin ja muihin tapahtumiin. EKL Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n Liittokokous pidettiin Jyväskylässä Kerhomme edustajana kokouksessa oli puheenjohtaja Pentti Käyhkö. Liiton toimintaan kerho osallistui lähinnä Helsingin piirin kautta erilaisissa ulkoilutilaisuuksissa ja juhlissa sekä opintotapahtumissa. Helsingin piirin hallituksessa edusti kerhoamme Erkki Aalle. Piirikokousedustajina olivat Reino Sarjanen ja Kaj Erikson, varaedustajina olivat Unto Halminen ja Toivo Liukkonen. Toimikunta Torstaikerhon toimikunnan jäseninä vuonna 2014 olivat: puheenjohtajana Pentti Käyhkö, 2 puheenjohtaja Reino Sarjanen ja 3 puheenjohtaja Olavi Rasi. Sihteerinä Erkki Aalle ja 2 sihteeri Kaj Erikson. Rahastonhoitajana Unto Halminen. Kerhomestarina Aatto Koskinen, 2 kerhomestari Toivo Liukkonen ja 3 kerhomestari Kauko Koskinen. Matkavastaavana Tapio Huhta. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 29 kertaa. Toiminnantarkastajina olivat Matti Ahokas ja HKY:n nimeämänä Kari Laaksonen, varalla Aarni Pitkänen ja Orvo Järvinen. Lopuksi Toimikunta kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kerhon kokouksiin ja moniin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin vuoden aikana. Kirjalla HKY:n Torstaikerho ry toimikunta

16 POLIITTISET PUOLUEET Yhdistyksen piirissä toimii kaksi itsenäistä puolueosastoa, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia asioita ja ilmiöitä. Helsingin Kirjatyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys r.y. Vuosi 2014 oli puolueosaston 94. toimintakausi. Menneellä kaudella olemme osallistuneet vuoden 2015 eduskuntavaalityöhön mahdollisuuksien mukaan. HKY:n puheenjohtajan Emmi Mäkisen menestys puolueen jäsenäänestyksessä on varmasti antanut lisää potkua tuleviin kampanjointiin. Kirjan demarien toimintaa on muutettu kuukausikokousten sijasta muutamaan kauden aikana pidettyyn vapaaseen keskustelutilaisuuteen kulloinkin tapetilla olevasta ajankohtaisesta asiasta. Kauden aikana on järjestetty sääntömääräiset kokoukset, sekä perinteinen glögitilaisuus Kirjan Wanhojen Tovereiden kera Kirjan saunatiloissa. Puolueosaston johtokunta: Pirjo Tynkkynen, puheenjohtaja, Jan Grönlund, varapuheenjohtaja, Olavi Rasi, sihteeri, Jan Grönlund, Riitta Koskinen, Pentti Käyhkö ja Reino Sarjanen Kirjan Vasemmisto ry Kirjan Vasemmiston puheenjohtajan toimi Reijo Koskinen, sihteerinä Kari Hernberg ja taloudenhoitajana Taisto Myllymäki. Toimintavuoden aikana Kirjan Vasemmisto osallistui keväällä Vasemmistoliiton EU- vaalikampanjaan. Tukemalla ja osallistumalla vasemmistoliiton listoilla olleiden ammattiyhdistysliikkeen ehdokkaiden vaalikampanjoihin. Syksyn tapaamisessa vasemmistoliiton poliittinen sihteeri Jussi Saramo kertoi vasemmistoliiton varjobudjetista, vasemmiston vaihtoehto on elvytys. TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton työehtosihteeri Reijo Korhonen kertoi vuoden 2015 liittokokousvaaleista, keskustelua syntyi muun muassa vaalitavasta. Taisto Myllymäki osallistui Helsingin Vasemmistoliiton piirikokoukseen.

17 KIRJAN TALO Asunto Osakeyhtiö Helsingin Kirjatyöntekijäinkatu 10. Helsingin Kruunuhaassa, osoitteessa Kirjatyöntekijänkatu 10 sijaitseva vuonna 1935 valmistunut Kirjan talo on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n omistama. Tontin maapohjan pinta-ala on 635 m 2. Rakennuksen pinta-ala on m 2 ja tilavuus m 3. Rakennuksen kellaritiloissa on ravintolatilaa, joka yhdessä toisen kerroksen ravintolatilan kanssa on vuokrattu Helsingin Gourmetclub Oy:lle. Kolmannessa kerroksessa on kokoushuoneita. Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry siirtyi syksyllä kolmannen kerroksen toimistotilasta neljännen kerroksen Energiavalmentamolta vapautuneeseen toimistohuoneeseen. Neljännessä kerroksessa on uutena vuokralaisena tullut Sarjakuvamuseo sekä yhdistyksen oma toimisto. Neljännessä kerroksessa oli myös elokuuhun asti Habicum Oy:lle vuokrattu toimistotila. Kerroksissa 5 7 on vuokra-asuntoja ja kerroksessa 8 on sauna sekä asukkaiden säilytystiloja. Talossa on hissi. Vuokra-asuntojen koot ovat 6 kpl 20 m 2 yksiöitä, 6 kpl 48 m 2 kaksioita, 2 kpl 58 m 2 kaksioita sekä 3 kpl 64 m 2 kolmioita. Taloyhtiön hallituksen ovat muodostaneet Emmi Mäkinen puheenjohtajana, muina hallituksen jäseninä Mikko Torvi sekä Tiina Ullvén-Putkonen, joka on toiminut yhtiöjärjestyksenmukaisena isännöitsijänä. HKY kuuluu Suomen Vuokranantajat ry:n etujärjestöön. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajan on toiminut Martti Haapakoski HTM. Yhtiön tilit on tarkastettu puolivuosittain. Toimintakertomukseen lainattu eri kirjoittajien tekstejä vuoden 2014 Intiim-lehdistä.

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2015

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2015 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintakertomus 2015 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2015 Kuvaaja: Pekka Sipola Vuosi 2015 oli tapahtumarikas ja käänteen tekevä yhdistykselle monella tavalla.

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

10.2.2016. Hallitus kokoontui toimintavuonna 9 kertaa ja vuodeksi 2016 valittu hallitus yhden kerran.

10.2.2016. Hallitus kokoontui toimintavuonna 9 kertaa ja vuodeksi 2016 valittu hallitus yhden kerran. Vuosikertomus 1 (5) Vuosikertomus 2015 Yleistä Toimintavuosi oli yhdistyksen 35 toimintavuosi. Yhdistys on perustettu 21.3.1981. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujen ajajana sosiaalisen

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

4. Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa. Jylhän Sukuseura Pöytäkirja (tlz) Aihe: Sukukokous Aika 25.7.2015 klo 15.00-16.28 Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2014 pöytäkirja Aika 7.2.2014 klo 18.00 19.14 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 PÖYTÄKIRJA Aihe Lounais - Suomen Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 2013 Aika 14.03.2013 klo 18.00 Paikka Ravintola

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot