Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamispolku. kohtaamisia vanhustyössä. 2012 2013 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä Loppuraportti Anna-Mari Rosenlöf Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

2 SISÄLTÖ 1. Osaamispolku taidepalveluita ikäihmisille 4 Mikä on Osaamispolku? 4 Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä 4 Keskeiset toimenpiteet 4 Osaamispolun taiteilijakoulutus 5 Osaamispolun ohjausjakson kehityshaasteet ja jatkoideat 6 Asiantuntijat 6 Työskentely vanhustyön yksiköissä 7 Tavoitteet 8 Tulokset 8 Osaamispolun lopputuotteet 9 Hankkeesta ja toiminnasta tiedottaminen 10 Toimenpidesuositukset Taiteilijoiden työskentelyjaksot vanhustyön yksiköissä 15 Suvi Aarnio ja Veera Vähämaa: Oma tupa, Oma lupa 16 Kristian Jalava: Camera Obscura, neulanreikäkamerakerho 17 Jennifer Joffs: Rör mig, rör sig 18 Eeva Terävä: Kuvaretki 19 Tea Tikka: Vuodenaikapuu 20 Andreá Vannucchi: Kesäsadetta-mobile 20 Tiina Paananen: Elämystohtori 21 Pia-Maria Björkman: Musiikkihetkiä Kaarinakodissa 22 Assi Huhtanen: Värituokiot 23 Helianne Kallio: Runorupattelut 24 Annastiina Saastamoinen: Vanhus-hoitaja -hetket kosketuksen avulla 24 Keanne van de Kreeke: Kahvikuppimaailmat 25 Minna Maija Lappalainen: Yhteisöllinen aistipuutarha 26 Hanna Mäkinen: Matkustan ympäri maailmaa 26 Sanna Vainionpää: Elämän matkamuistot 27 Työjakson kehityshaasteet ja jatkoideat 28 2

3 3. Mentorointi Osaamispolussa 29 Mentoroinnin valmistelu 29 Etsivä mentorityö 29 Mentoroinnin vaiheet 30 Mentorien ja taiteilijoiden yhteiset tapaamiset 31 Taiteilijamentorin rooli 32 Hoitoalan ammattilainen mentorina 33 Taiteilijoiden ja mentorien kommenteja prosessista 34 Mentorointi: hyvä mentori, hyvä aktori 35 Vinkkejä mentoroinnin järjestäjille 36 Yhteenveto 37 Mentoroinnin tulokset Osaamispolun aikana havainnoidut ja ideoidut työskentelymallit 38 Kahden eri alan taiteilijan työskentelyn yhdistäminen 38 Taidetoiminta laitoksissa tai palvelutaloissa osana kansalaisopistojen opetusta 38 Taiteilijan palkkaaminen tai kiertävän taiteilijan toimen 39 perustaminen vanhuspalveluihin Palveluiden tarjoaminen kotona asuville vanhuksille 39 Kooste Osaamispolun taiteilijapalautteesta Mitä seuraavaksi? Liitteet 44 Osaamispolun koulutusmallinnus 44 Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit 45 OSAAMISPOLKURYHMÄ I Taiteilijaohjauksen toteutunut ohjelma 46 OSAAMISPOLKURYHMÄ II Taiteilijaohjauksen toteutunut ohjelma 49 Taitto: Miina Pohjolainen,

4 1. OSAAMISPOLKU TAIDEPALVELUITA IKÄIHMISILLE Mikä on Osaamispolku? Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä Toteuttaja: Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen toimipiste, Turku Rahoittajat: Turku 2011-säätiö, Taiteen edistämiskeskus Toteutusaika: Ydinsisältö: 17 eri alojen taiteilijaa kehitti taidepalveluita varsinaissuomalaisille ikäihmisille Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 loi vahvan ja ainutlaatuisen pohjan taiteen näkemisestä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koettua terveyttä. Tätä työtä jatkoi Osaamispolku kohtaamisia vanhustyössä, jossa taiteilijat kehittivät hyvinvointipalveluja ikäihmisille Varsinais-Suomessa. Osaamispolun toteuttaminen mahdollistui Turku 2011-säätiön tuella. Hankkeen taustana olivat sekä Turku jatkotyöryhmän että valtakunnallisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku) -toimintaohjelman suositukset. Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ( saakka Varsinais-Suomen taidetoimikunta) vastasi Osaamispolku-hankkeella sekä Turku 2011-jatkotyöryhmän että Taiku-toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksiin vahvistamalla Taiteen edistämiskeskuksen merkitystä taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnan kehittäjänä. Keskeiset toimenpiteet Vuosina Osaamispolun koulutuksessa oli mukana 17 taiteilijaa, jotka työskentelivät yli 200 ikäihmisen kanssa 17 vanhustyön yksikössä Turun seudulla. Osaamispolun taiteilijat kävivät läpi monipuolisen ohjausjakson. Se koostui ryhmätapaamisista, liiketoimintakoulutuksesta, menetelmätyöpajoista, yhteistapaamisista vanhustyön ammattilaisten kanssa, mentoroinnista ja työskentelyjaksoista vanhustyön toimintayksiköissä. Työskentelyä tuettiin taiteilijapalkkiolla. Lisäksi taiteilijat osallistuivat vanhustyöhön perehdyttävään koulutukseen, jonka toteutti fysioterapeutti Päivi Linnelä-Aniszewski osana Turun ammattikorkeakoulun terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelman ylempää ammattikorkeakoulututkintoaan. Taiteilijaohjaus toteutettiin kahdessa ryhmässä. Molemmat ryhmät olivat toiminnassa noin seitsemän kuukautta. Hakijoita oli yhteensä 51, joista 17 valittiin mukaan. Valinnassa painotettiin kulttuuristen vanhuspalveluiden kehittämistä koko Varsinais-Suomen alueella, taiteenalojen monipuolisuutta ja hakijan motivaatiota kehittää tavoitteellisesti omaa työskentelyään. Valituilla taiteilijoilla tuli olla oma toimintaidea ja kokemusta joko taiteen soveltavasta käytöstä, yhteisötaiteesta tai toimimisesta taiteelle uusissa toimintaympäristöissä. Lisäksi arvioitiin sitä, miten Osaamispolun ryhmäohjauksella pystyttäisiin tukemaan hakijan työprosessia, ja miten hakijan taidetoiminta niveltyy osaksi hoitotyötä. Hakuvaiheen arvioinnissa korostettiin mentorointimallin ja vertaisryhmässä toimimisen merkitystä taiteilijan ammattitaidon kehittymiselle. 4

5 Osaamispolun taiteilijakoulutus (kaksi ryhmää) 7-8 yhteistä ryhmäohjausta/ryhmä 2 menetelmätyöpajaa: äänitaide ja luova liike 4 vanhustyön koulutusta, yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun terveysalan kanssa 6 Luovuus ja liiketoiminta -kurssipäivää, yhteistyössä Humak:n Kulttuurivarikon ja Luovien alojen yrityshautomo Creven kanssa yksilöllinen työsuunnitelmakeskustelu jokaisen taiteilijan kanssa yhteiskoulutus Tilaa, tarjoa, toteuta! yhteistyössä Turun kaupungin ympärivuorokautisen hoidon, Osaattorin, KUVA II-hankkeen ja Turun kaupungin vapaa-aika- ja hyvinvointitoimialojen kanssa yksilötapaamisia taiteilijan ja taidekoordinaattorin tai asiantuntijapaneelin jäsenten kanssa mentorointitapaamisia taiteilijan ja mentorin kanssa keskimäärin 5 kpl/taiteilija yhteensä koulutuskertaa/taiteilija lisäksi työskentelyjakso vanhustyön yksikössä Liisa Rauhala Hoivamuusikko Pia-Maria Björkman. 5

6 Osaamispolun ohjausjakson kehityshaasteet taiteilijan oman toiminnan jatkuvan reflektoinnin ja oman tekemisen avaamisen jatkuva esille nostaminen haasteena olivat taiteilijoiden eriaikaiset aikataulut ja työskentelyjaksojen ajoittuminen pitkälle aikavälille (I ryhmä: tammikuu-kesäkuu, II ryhmä: toukokuu-syyskuu) hakuvaiheessa selvitettävä taiteilijan sitoutuminen ja motivaatio koulutukseen Jatkoideat työparien muodostaminen ryhmän sisällä: esim. kahden kolmen henkilön työparit, jotka sparraavat toisiaan ja käyvät taidekoordinaattorin vastaanotolla, toimii myös vertaisohjauksena tiivis ryhmäytyminen, esimerkiksi epämuodollinen viikonloppuseminaari taiteilijoille koulutuksen alussa 1 2 kulttuurituottajaa osana taiteilijaryhmää Osaamispolun kaltaista koulutusjaksoa kannattaa kehittää ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutuksena esimerkiksi ammattikorkeakoulun kanssa Asiantuntijat Taiteilijoiden tukena oli hyvinvoinnin ja soveltavan taiteen ammattilaisista koostuva asiantuntijapaneeli sekä taidekoordinaattori Anna-Mari Rosenlöf. Asiantuntijapaneelin puheenjohtajana toimi Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho. Muut jäsenet olivat Läntisen tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Skaffari, hankesuunnittelija Helena Malmivirta Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointitoimialalta, teatteri-ilmaisun ohjaaja Marja Susi, ylihoitaja Tuulia Koponen sekä elokuvataiteilija ja tuottaja Tarja Lapila. Asiantuntijapaneeli kokoontui kuusi kertaa. Jokaisella taiteilijalla oli lisäksi mentorinaan taiteen hyvinvointityössä pitkälle edennyt taiteilija tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. 6

7 Työskentely vanhustyön yksiköissä Taiteilijat kehittivät omaa palvelumalliaan työskentelyjaksolla vanhustyön yksiköissä. Työskentelypaikat valikoitui-vat yksilöllisesti taiteilijoiden toiveiden, asuinpaikan ja taidekoordinaattorin ideoiden pohjalta. Mukana oli kohteita, joissa taidetoiminta oli tuttua, mutta myös täysin uusia yksiköitä. Mukaan pyrittiin saamaan sekä julkisia että yksityisiä toimijoita eri paikkakunnilta, jotta erilaiset käytännöt ja rakenteet hahmottuisivat kattavasti. Myös taiteen alueelliseen saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota. Yksiköt: Turun kaupungin ympärivuorokautisen hoidon yksiköt: Kutomokoti, Kurjenmäkikoti 1 ja 2, Mäntyrinteen vanhainkoti, Kaskenlinnan sairaala, Portsakoti Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset Palvelutalo Hemmet (Stiftelsen i Hemmet, Åbo) Asuinkoti Kotikunnas (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry) Palvelutalo Iso-Heikki (Turun kaupunkilähetys ry) Raision Kerttulakoti, päivätoiminta Vehmaan kotihoito Kotikarpalon palvelutalo, Kyrö (Pöytyä) Kaarinakoti, tehostetun palveluasumisen yksikkö ja dementiayksikkö Rauhankallion ryhmäkoti, Somerniemi Osaamispolkuun osallistuneiden vanhustyön yksiköiden sijoittuminen Varsinais-Suomessa. Suluissa yksiköiden määrä. 7

8 Tavoitteet Ohjausjakson tarkoituksena oli auttaa taiteilijoita kehittämään vanhustyöhön soveltuvia palvelutuotteita ja vahvistaa omaa osaamistaan siten, että he voivat tarjota palveluitaan yrittäjämäisesti tilaajille. Tavoitteena oli syventää ja levittää Turun kulttuuripääkaupunkivuonna ja laajemmin viime vuosien taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä. Lisäksi haluttiin vahvistaa alueen taiteilijoiden ammattitaitoa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteena oli, että työskentelystä tulisi taiteilijoille taloudellisesti kannattavaa ja pystyttäisiin luomaan uusia toimintamalleja työskentelyn tueksi. Tulokset Hanke vahvisti Taiteen edistämiskeskuksen ymmärrystä, asiantuntijaroolia ja verkostoja taiteen ja kulttuurin merkityksistä hyvinvointityössä. Se toi esille Turkua ja alueen taiteilijoiden osaamista taiteen ja kulttuurin hyvinvointityössä. Kehittämistä jatkaa selvitystyö Rakenteita ratkomassa -selvitys taiteilijoiden työn rahoitus- ja toimintamallien juurtumisesta vanhuspalveluissa. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus tiivistää osaamistaan verkostoimalla ns. taiteen hyvinvointityötä tekevät läänintaiteilijat ja on osoittanut yhden eritysasiantuntijan vastuualueeksi taiteen hyvinvointityön. Taiteen edistämiskeskuksen tulossopimuksen vuosille yhdeksi osaksi on kirjattu taiteen hyvinvointivaikutusten edistäminen. Hankkeessa koulutettiin 17 taiteilijaa. Lopputuloksena Osaamispolun taiteilijat rakensivat osaamisestaan ikäihmisille kohdennettuja taidepalvelupaketteja, jotka koottiin julkaisuun Tilaa taiteilija taloosi! Taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa (PDF). Palvelupaketit hinnoiteltiin ja luokiteltiin kohderyhmittäin niiden soveltuvuuden mukaan. Taiteilijat loivat uusia tuotteita, saivat uusia kontakteja, laajensivat ammattitaitoaan ja saivat tukea ja varmuutta työskentelyynsä. Keskeistä oli toimintaympäristöjen tuntemuksen parantaminen ja vanhustyön arkeen tutustuminen. Osaamispolussa mallinnettiin onnistuneesti soveltavan taiteen alalla työskentelevien taiteilijoiden koulutusta, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin kehittämistä vertaisryhmässä ja mentoroinnin avulla. Mentorointi tarjosi myös kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä. Taidealan koulutus ei anna vielä yleisesti riittäviä valmiuksia toimimiseen vanhustyön kentällä. Alalle suuntautuville taiteilijoille tulisi järjestää Osaamispolun tyyppistä täydennyskoulutusta ja työssäoppimista erilaisten organisaatioiden kautta. Koulutukseen tulisi liittyä yhteiskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Tällöin koulutus on toteutettava yhteistyössä kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden kanssa. Koulutusten volyymit voivat olla pieniä, sillä taiteilijoiden työllistyminen alalle on vaikeaa kysyntää on, mutta toiminnan rahoitusmallit ovat puutteellisia. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ammattitaiteilijan täydennyskoulutus muutaman vuoden välein riittää uusien ammattilaisten kouluttamiseen. On tärkeää, että markkinointi ja oman työn myynti ymmärretään osana taiteilijan omaa ammatti-identiteettiä ja ammatillista toimintaa. 8

9 OSAAMISPOLUN LOPPUTUOTTEET: julkaisu Tilaa taiteilija taloosi! Taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa, jossa taitelijoiden tarjoamat palvelupaketit on esitelty ja hinnoiteltu Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkoston perustaminen syksyllä 2012, kokoontuu säännöllisesti (Terveyttä kulttuurista -verkoston alueverkosto) verkosto järjestää yhteistyössä valtakunnallisen seminaarin Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? Turussa sivusto johon on koottu tietoa alueen kulttuurihyvinvointitoimijoista, julkaisuista ja taidepalveluista, sivustosta vastaa Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste ohje ja sopimuspohja, jota taiteilijat ja vanhuspalveluiden ammattilaiset voivat hyödyntää toiminnassa mentorointimalli taiteilijoiden koulutuksen ja työnohjauksen tueksi kurssimuotoinen poikkitaiteellinen täydennyskoulutusmoduuli taiteilijoille, laajuus 3-5 op Andréa Vannucchi Andréa Vannucchin Kesäsadetta-kattomobile. 9

10 Hankkeesta ja toiminnasta tiedottaminen Osaamispolun taidekoordinaattori keskittyi tiedottamisessa ruohonjuuritasolle. Palaverit erilaisissa vanhustyön yksiköissä sekä taiteilijoiden esittely ja työskentelyjaksoista tiedottaminen muodostivat pääosan tiedottamisesta. Tiedottamisessa hanketta pidettiin taka-alalla ja taiteilijoita sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointityötä nostettiin esiin. Tiedotuksessa tehtiin yhteistyötä Osaattorin ja KUVA II-hankkeen kanssa. Valtakunnallinen ja paikallinen verkostoituminen oli osa taidekoordinaattorin työnkuvaa. Verkottumista edistämään perustettiin vapaamuotoinen Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkosto. Taidekoordinaattori esitteli hanketta mm seuraavissa tilaisuuksissa: - Osaattorin tulevaisuusfoorumissa Turussa Taika-hankeen yhteistyöfoorumissa Turun Taideakatemiassa Osaattorin taiteilijakoulutuksissa Turussa syksyllä Raision kulttuuri- ja vanhustyön toimijoille syksyllä 2012 kaksi kertaa sekä suurten kaupunkien ikääntyneiden kulttuuripalveluista vastaavien tapaamisessa Tampereella Kulttuurihyvinvoinnin Learning cafe:ssa Turun ammattikorkeakoulussa Terve Sos -messuilla Turussa Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin toiminnanohjaajille, esimiehille ja hyvinvointineuvojille Turun kaupungin ikääntyneiden alatyöryhmän kokouksessa Taideakatemian mediatuotannon opiskelijoille Osaattorin kuntatapaamisessa Helsingissä Hanketta on esitelty Kulttuurihyvinvointia Turussa -hankeverkoston tapaamisissa ja Osaattorin ohjausryhmätapaamisissa. HUMAK:n kulttuurituottajaksi valmistunut Piia Pentti toteutti hankkeesta opinnäytetyönsä Taidetoimintaa hoitoyksiköihin Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi (2013, PDF). Opinnäytetyö käsittelee ikääntyneille suunnatun taidetoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia toiminnan edistämiseksi. Osaamispolku numeroina koulutukseen haki 51 taiteilijaa mukaan valittiin 17 taiteilijaa koulutus toteutettiin kahdessa ryhmässä molemmat ryhmät toimivat 7 kuukautta taiteilijat työskentelivät 17 vanhustyön yksikössä Turun seudulla työskentely tavoitti yli 200 ikäihmistä 136 työpajaa ikäihmisille 65 koulutustilaisuutta taiteilijoille, osassa mukana myös hoitohenkilöstöä yhteensä koulutuskertaa/taiteilija henkilökohtaisesta työsuunnitelmasta riippuen 4 taidenäyttelyä 1 improvisoitu tanssi- ja musiikkiesitys 1 paneelikeskustelu mukana 17 mentoria tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttamiseen osallistui 51 henkilöä 10

11 Toimenpidesuositukset Taiteen edistämiskeskukselle 1. Seurantakysely vuoden 2014 aikana Osaamispolun taiteilijoille taidepalveluiden kysynnästä Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste 2. Alueellisten verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen taiteen ja kulttuurin hyvinvointityön ammattilaisille Taiken toimipisteet, joissa hyvinvointityötä tekeviä läänintaiteilijoita 3. Erilaisten rahoitus- ja toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen toiminnan jatkamiseksi ja saamiseksi rakenteisiin, taiteilijoiden työllistäminen Taiken Lounais-Suomen toimipiste, selvitystyö Rakenteita ratkomassa 4. Aktiivinen keskustelu ja taiteen merkityksen ja roolin esille tuominen ns. soveltavan taiteen kentällä toimittaessa, taiteilijoiden ammattitaidon tukeminen koko Taike 5. Taidepalveluiden hintakeskustelun ylläpitäminen, työstä tulee saada riittävä korvaus koko Taike Toimenpidesuositukset vapaalle kentälle ja muille toiminnan ja koulutuksen järjestäjille 1. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointityön ammattilaisten säännölliset verkostoitumistilaisuudet kaupunkien kulttuurikoordinaattorit, Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteet, joissa on taiteen hyvinvointityötä tekeviä läänintaiteilijoita, paikalliset taiteilijayhdistykset ja -järjestöt, Terveyttä kulttuurista -verkosto alueverkostoineen, soveltavan taiteen ympärille perustetut yhdistykset/järjestöt/ osuuskunnat, Tanssin aluekeskukset 2. Säännöllinen, 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje Turun seudun kulttuurihyvinvointitoimijoille Kulttuurihyvinvointia Turussa verkosto 3. Alueelliset kulttuurisen vanhustyön koordinaattorit, jotka etsivät rahoituksia, koordinoivat toimintaa, kehittävät rakenteita, ovat tietoisia käynnissä olevista hankkeista ja tekevät yhteistyötä sote-sektorin kanssa kaupunkien kulttuuripalvelut, kaupunkien vanhuspalvelut, järjestöt, Taike 4. Vastikkeettomasta hanketoiminnasta luopuminen, rahoituksen löytäminen so/te-sektorilta hankkeiden järjestäjätahot, järjestöt, yksittäiset taiteilijat 5. Soveltavan taiteen koulutuskokonaisuuden järjestäminen lähikuntien kansalaisopistojen opettajille, taiteilijat kouluttajina kansalaisopistot, kaupungit/kunnat 11

12 Toimenpidesuositukset julkisille toimijoille kuten Turun kaupungille ja muille kunnille Käytännöt 1. Osaamispolussa luodun ohjeistuksen ja sopimuspohjan hyödyntäminen vanhustyön yksiköissä taiteilijoiden kanssa työskenneltäessä kaupunkien vanhuspalveluiden yksiköt, kaupunkien kulttuuripalvelut 2. Taidetoiminnan raportointikäytännöt ja taidetoiminnan yhteys laitosasukkaiden kulttuurisuunnitelmiin selkeiksi, kulttuurisuunnitelmien merkityksen ja niihin tehtävien kirjausten vahvistaminen Turun kaupungin ympärivuorokautinen hoito 3. Taidetoiminta tulee nähdä myös työntekijöiden hyvinvointia lisäävänä ja siinä säästöjä tuottavana, mm. koulutukset, tyhy-toiminta kaupunkien vanhuspalvelut 4. Poliitikot, lautakunnat, virkamiehet ja esimiehet on vietävä katsomaan taiteilijoiden työtä yksiköissä toiminnan järjestäjät ja koordinaattorit 5. Toiminnanohjaajien ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen kaupunkien kulttuuripalvelut, kaupunkien vanhuspalvelut, vapaa kenttä Eeva Terävä Kotikarpalon Kuvaretki-ryhmäläisen taideteos. 12

13 Rahoitus ja rakenteet 1. Yhden toiminnanohjaajan työnkuvan laajentaminen koordinaattoriksi, joka koordinoi vanhuskeskusten tai yksiköiden taide- ja viriketoiminnan järjestämistä ja vapaaehtoistoiminnan suhdetta muuhun toimintaan. Turun kaupungin ympärivuorokautinen hoito 2. Rahoitusta on etsittävä myös nykyisen toiminnan sisältä, mistä voidaan nipistää rahaa taidetoimintaan = missä se voisi näkyä säästönä? talousarvioita laativat tahot, päättäjät 3. Alueelliset kulttuurisen vanhustyön koordinaattorit, jotka etsivät rahoituksia, koordinoivat toimintaa, kehittävät rakenteita, ovat tietoisia käynnissä olevista hankkeista ja tekevät yhteistyötä so/te-sektorin kanssa. kaupunkien kulttuuripalvelut, kaupunkien vanhuspalvelut 4. On luotava ja vahvistettava Turussa yhtä pilottipaikkaa, josta toiminta lähtee leviämään ja jossa vaikutuksia pystytään havainnoimaan pitkällä aikavälillä. Jos jostakin kaupungin vanhustyön yksiköstä tehdään ns. pilottipaikka, on selvitettävä johdon sitoutumiseen taso ja yhteistyön pituus. Mitä pilotoinnilla tavoitellaan? Miten mahdollistetaan jatkuvuus kokeilujakson jälkeen? Turun kaupungin vanhuspalvelut 5. On palkattava töihin taiteilijoita tai tupla-ammatin (esim. taiteilija-fysioterapeutti, tanssijalähihoitaja) omaavia henkilöitä osaksi moniammatillisia hoitotiimejä. kaupunkien ja kuntien vanhuspalvelut 6. Tilojen remontointia valmisteltaessa ja uusia tiloja rakennettaessa on upotettava budjettiin maltillisia taidehankintoja: aina ei tarvita kalliita kymmenien tuhansien eurojen julkisia taideteoksia. rakentamisesta vastaavat tahot, esimiehet 7. On selvitettävä työväenopiston ja konservatorion mahdollisuus järjestää kursseja tai mummomuskareita laitoksissa. kulttuuripalvelut 8. Hankkeissa on selvitettävä toiminnan mahdollisuus siirtyä rakenteisiin pilotin jälkeen, ennen kuin toiminta edes aloitetaan. hankkeiden toteuttajatahot 9. On selvitettävä sukupolvien välisiä, poikkihallinnollisia yhteistyökohteita, esimerkkinä taiteilija, joka työskentelee sekä lasten että vanhusten kanssa, kulut katetaan yhdessä poikkihallinnollisesti eri toimialojen budjetista. hankkeiden toteuttajatahot, kaupunkiorganisaatiot 13

14 10. Miten materiaalihankintaprosessi saataisiin sujuvammiksi, jotta yksiköt voisivat osallistua työskentelyn rahoittamiseen esimerkiksi materiaalikustannuksia korvaamalla? Turun kaupungin vanhuspalvelut 11. On selkiytettävä taidepalvelujen ostoprosessia hyvinvointitoimialan sisällä/yksiköissä. Turun kaupungin vanhuspalvelut Koulutus 1. Yksiköiden työntekijöiden taide- ja kulttuurivoimavarojen kartoittaminen ja tukeminen koulutuksella. Turun kaupungin vanhuspalvelut 2. So/te-alan henkilöstölle on järjestettävä koulutuksia taidetoiminnasta ja taiteilijoiden työskentelystä ikäihmisten kanssa. Turun kaupungin vanhuspalvelut Anna-Mari Rosenlöf Kaskenlinnan eristysosaston kuvakalenteri. 14

15 2. TAITEILIJOIDEN TYÖSKENTELYJAKSOT VANHUSTYÖN YKSIKÖISSÄ Työskentelyjaksoissa oli tarkoitus kokeilla lyhyitä keikkamaisia työrupeamia, jotka muodostavat yhdessä apurahakausien kanssa suuren osan taiteilijan palkallisesta työstä. Työskentelyjakson tehtävänä oli ensisijaisesti auttaa taiteilijaa kehittämään palvelukonseptiaan käytännössä ja luomaan uusia kontakteja mahdollisiin asiakkaisiin. Työskentelyjaksoilla huomattiin, että jokainen uusi kohde, jossa ei ole ollut aikaisemmin vastaavanlaista taidetoimintaa, on aina pilottikohde. Myös jatkuvasti vaihtuva henkilökunta sijaisineen tekee helposti jokaisesta työkeikasta pilottimaisen. Lyhyissä 5-10 kerran sarjoissa toteutettavassa toiminnassa haasteena on saada kaikki sujumaan ja tiedotus pelaamaan ilman, että on tarvetta monille palavereille ja perehdytyksille, jotka lisäävät kustannuksia. Tämän helpottamiseksi hankkeessa luotiin käytännön ohjeistus työskentelystä sekä Taiteilija hoitoyhteisössä -sopimusmalli, jotka löytyvät raportin lopusta. Mallit välitettiin ympärivuorokautisen hoidon käyttöön ohjeistukseksi yksiköille. Anna-Mari Rosenlöf Ajan patina-kerhotilan avajaiset Vehmaalla. 15

16 Suvi Aarnio, kuva- ja yhteisötaiteilija & Veera Vähämaa, FM, sanataiteilija OMA TUPA, OMA LUPA Kutomokoti ja Kaskenlinnan Sairaala, Turku Oma tupa, oma lupa on kuvataiteilija Suvi Aarnion ja sanataiteilija Veera Vähämaan toteuttama yhteisötaidetyöpaja, joka toteutettiin ympärivuorokautisen hoidon yksikössä Kutomokodissa ja Kaskenlinnan sairaalan eristysosastolla Turussa. Molemmissa yksiköissä työpaja toteutettiin kahdeksan kertaa. Työpajoissa etsittiin aikaa ja tilaa saada asukkaiden elämäntarinat kuuluviin ja näkyviin. Molemmissa ryhmissä oli kuusi aktiivista osallistujaa. Osalla ryhmäläisistä oli muistisairaus. Sanataiteilija Veera Vähämaa kokosi asukkaiden muistoista ja elämänviisauksista runomuotoisia tekstejä, kunkin henkilön omia runoja tai yhteisiä kertomuksia. Kuvataiteilija Suvi Aarnio ohjasi teosten kuvamaailman ja värien piirtymistä paperille. Molemmat taiteilijat olivat paikalla työskentelykohteessa kahdella ensimmäisellä ja kahdella viimeisellä kerralla. Lisäksi taiteilijat ohjasivat ryhmää kaksi kertaa itsenäisesti kummassakin yksikössä. Sana- ja kuvataidetta yhdistäen luotiin Kutomokodin asukkaiden kanssa omat huoneentaulut. Valmiiden taulujen koko oli A3, ja asukkaat saivat ne oman huoneensa seinälle. Kaskenlinnassa piristettiin yhteisen päivähuoneen ilme kalenterina toimivalla kuvataideteoksella, jossa yhdistettiin sanaa ja kuvaa. Kutomokodissa tehdyistä huoneentauluista järjestetty näyttely Kotona oli esillä Turussa Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa Samaan aikaan esillä oli myös toisen Osaamispolun taiteilijan Kristian Jalavan Camera Obscura -työpajassa syntyneitä valokuvia. Näyttelyä esiteltiin Turun kaupungin verkkosivujen terveys- ja vanhuspalveluiden sivustolla huhtikuussa sekä Lounais-Suomen alueuutisissa YLE:llä Sitä kaipaa tilaa, suurta pihaa, avaria huoneita. Sitä kaipaa metsää. Metsä on rauhaisa koti. Karhunsammaleen pehmeydessä, metsä, lapsuuden koti. - Kutomokodin runoryhmä Anna-Mari Rosenlöf Kotona-näyttelyn avajaiset Lehmusvalkamassa. 16

17 Kristian Jalava, valokuvaaja CAMERA OBSCURA -NEULANREIKÄKAMERAKERHO Kutomokoti ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Turku Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa ja Kutomokodissa Turussa järjestettiin tammi-maaliskuun 2013 aikana Camera Obscura -neulanreikäkamerakerho. Kutomokodissa työskentely toteutettiin yhteistyössä mentorina toimineen toiminnanohjaaja Marjut Nummen kanssa, joka oli läsnä kaikilla työskentelykerroilla. Kuuden viikoittaisen tapaamisen aikana tutustuttiin luonnonvaloilmiöön perustuvaan valokuvatekniikkaan ja kuvattiin laatikkokameroilla tutussa ympäristössä. Työpajoissa syntyneet valokuvat olivat esillä Kotona -näyttelyssä Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa Pimeässä huoneessa (lat. camera obscura) koettu valoilmiö johdatteli osallistujat pelkistetyn tekniikan saloihin. Pienestä reiästä päästessään valo muodostaa kuvan pimeän tilan takaseinälle ylösalaisin. Valon käyttäytymistä tarkasteltiin myös peltitynnyriin ja banaanilaatikkoon tehdyillä optisilla laitteilla. Seuraavana tapaamiskertana tutkittiin erimuotoisia ja -kokoisia laatikoita, joista jokainen valitsi mieleisensä. Tärkeimmät työvaiheet kameran tekemisessä olivat laatikon tiivistäminen täysin pimeäksi ja pienen neulanreiän tekeminen laatikon kylkeen. Jokaiseksi kuvauskerraksi laatikot ladattiin toimintavalmiiksi mustavalkopaperilla. Neulanreiän edessä oli teippi, jonka irrottamalla kuva alkoi valottua paperille. Ensimmäiset testikuvat onnistuivat hyvin. Kuvaaminen aloitettiin suurimmalla laatikolla, joka vaati eniten auringonvaloa onnistuakseen. Kamera asetettiin ikkunalaudalle tunniksi. Kuvauskertojen edetessä siirryttiin pienempään ja pienempään laatikkoon ja pian Tuomiokirkkomaisemaa sekä ikkunalaudan esineitä tallennettiin monella laatikkokameralla yhtä aikaa. Neulanreikäkuvauksessa on tärkeää kirjoittaa ylös valotusajat ja pitää kuvauspäiväkirjaa, jotta kamera tulee tutuksi ja kuvien ottaminen onnistuu myös ilman valotusmittaria pelkän tuntuman perusteella. Osallistujat saivat ottaa laatikkokamerat myös mukaansa osastolle viikon ajaksi, ja valottaa kuvan omassa rauhassa. Näin muutamat osallistujat tekivätkin. Viimeisellä kerralla kokoontumistilan vessaan rakennettiin elämyksellinen vessapimiö, jossa oli mahdollista nähdä, miten kuva kehittyy näkyväksi silmien alla, punalampun valossa. Kutomokodin ryhmässä oli 6 aktiivista osallistujaa ja Lehmusvalkaman työpajassa 1-4 osallistujaa kerrallaan. Kutomokodin ryhmäläisistä osalla oli muistisairaus. Lehmusvalkaman ryhmäläiset asuivat omissa asunnoissaan ja he saivat hakeutua itsenäisesti työpajaan. Tuntemattoman aiheen (camera obscura) ja markkinoinnin haastavuuden vuoksi osallistujamäärä jäi Lehmusvalkamassa vähäiseksi. Joillakin kerroilla mukana oli vain yksi, mutta sitäkin innostuneempi osallistuja. Työskentelyä esiteltiin Turun Sanomissa maaliskuussa 2013 sekä syyskuussa 2013 Salon taiteilijaseuran näyttelyn yhteydessä, jossa oli esillä työpajoissa syntyneitä valokuvia. Näyttelyssä oli mukana taiteilijana yksi Lehmusvalkaman asukas kolmella camera obscura -valokuvateoksellaan. Anna-Mari Rosenlöf Kristian Jalava esittelee camera obscura -ilmiötä. 17

18 Jennifer Joffs, tanssinopettaja RÖR MIG, RÖR SIG Stiftelsen Hemmet i Åbo, Turku/Åbo Tanssinopettajaksi keväällä 2013 valmistunut Jennifer Joffs ohjasi musiikkiin, liikkeeseen ja tanssiin kutsuvia työpajoja Hemmet-palvelutalossa Turussa Hemmet tarjoaa ruotsinkielisille vanhuksille asumisvaihtoehtoja itsenäisestä palveluasumisesta ympärivuorokautiseen hoivaan dementiayksikössä. Jennifer Joffs työskenteli talossa viisi kertaa sekä dementiaosastolla että palveluasumisessa. Palveluasumisen ryhmä oli avoin kaikille asukkaille, ja osallistujamäärä vaihteli 5 15 asukkaan välillä. Dementiaosastolla toimintaan osallistuivat hoitajien valitsemat asukkaat, ja välillä paikalla oli lähes koko osasto. Toiminta jatkui Osaamispolun työpajajakson päätyttyä viikoittain palveluasumisessa kevään 2013 ajan. Luovan liikkeen hetkissä jokainen asukas saattoi liikkua omien tuntemuksiensa ja innostuksensa mukaan. Liiketuokioissa kuunneltiin musiikkia, laulettiin kitaran säestyksellä ja luotiin tanssihetkiä osallistujien muistoista, tanssijan mukanaan tuomista kuvista sekä korteista. Ohjaaja huomioi jokaisen osallistujan erikseen myös yksilöllisissä tanssihetkissä. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja läsnäoloa arjessa. Henkilökunta ei osallistunut työpajoihin. Jennifer Joffsin keväällä 2013 valmistunut opinnäytetyö sisältää myös kokemuksia ja huomiota Osaamispolun työskentelyjaksosta. Opinnäytetyö: Jennifer Joffs: Tar du emot mig när jag faller? Fall och mottaganden i dansfostran (Turun ammattikorkeakoulu, 2013) Jennifer Joffsin työskentelyä esiteltiin myös taidekoordinaattorin Taika-hankkeen julkaisuun kirjoittamassa artikkelissa. Jennifer Joffs jatkaa työskentelyään mm. tanssikummina Läntisen tanssin aluekeskuksessa.?anna-mari Rosenlöf Jennifer Joffs. 18

19 Eeva Terävä, muotoilija, kuvataideopettaja KUVARETKI Kotikarpalo, Kyrö (Pöytyä) Muotoilija ja kuvataideopettaja Eeva Terävä aloitti Kuvaretki-taidetoiminnan Pöytyän Kotikarpalossa Osaamispolun aikana keväällä 2013 yhteistyössä Pöytyän kulttuuritoimen kanssa. Ryhmään osallistui kerrallaan 4 10 asukasta, joista osalla oli muistisairaus. Kuvaretki on kuvataiteen ja käsityön keinoin toteutettavaa taidetoimintaa ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikäihmisille. Toiminnan virikkeenä ja lähtökohtana ovat taidekuvat paikallisista taidekokoelmista: Aarre Aaltosen kokoelmasta Pöytyältä ja Loimaan Taidetalon kokoelmasta. Toimintatuokiot alkoivat tapaamiskerran teemaan sopivalla kuvamateriaalilla, joka johdatti aiheeseen ja antoi virikettä keskustelulle ja taiteen tekemiselle. Toiminta suunniteltiin joustavaksi niin, että osallistujien itsensä esiin ottamat teemat tulivat mahdollisimman näkyviksi. Tekemisen prosessi ja sen aikana syntyneet uudet merkitykset ja ajatukset olivat tärkeämpiä kuin valmiit lopputulokset. Jokaiseen teemaan liittyi uusi materiaali tai uusi tekniikka tutkittavaksi. Syntyneet työt laitettiin työskentelyn jälkeen esille nähtäväksi ja jaettavaksi. Osaamispolun jälkeen Eeva Terävä on jatkanut työtä Kotikarpalossa osana vapaan sivistystyön tekstiilityön opettajan toimenkuvaa Auranlaakson kansalaisopistossa. Osaamispolun kokemukset mahdollistivat sen, että Osaamispolun aikana alkanut työskentely vanhusten kanssa liittyi luontevasti osaksi uutta työnkuvaa. Taiteilija on luonut innostusta taiteen hyvinvointityöskentelyyn Pöytyällä ja toiminta on laajenemassa kaikkiin vanhustyön yksiköihin kunnassa. Eeva Terävä Kotikarpalon Kuvaretki-ryhmässä kokeiltiin eri tekniikoita. 19

20 Tea Tikka, kuvataiteilija VUODENAIKAPUU Kurjenmäkikoti 2, Turku Kuvataiteilija Tea Tikka työskenteli keväällä 2013 Turussa Kurjenmäkikoti 2:ssa. Tavoitteena oli luoda taiteen keinoin viihtyisyyttä ja virikkeellistä ympäristöä yhteiseen päiväsaliin sekä asukkaiden että henkilökunnan iloksi. Tea Tikan Vuodenaikapuu on vanhainkotiosaston yhteistilan seinälle maalattu suurikokoinen maalaus, jonka ilme vaihtuu vuodenaikojen mukaan. Vuodenaikapuu toteutettiin akryylimaaleilla, jotka kestävät kulutusta ja pesua. Puussa on pieniä koukkuja, joihin ripustetaan vuodenaikojen vaihtelua kuvaavia asioita. Puun mukana tuli taiteilijan kokoama materiaalipakkaus, joka sisältää tarvikkeita, valmiita malleja ja vinkkejä vuodenaikojen kuvaamiseksi. Puun lehtiä, kasveja ja eläimiä voidaan tehdä yhdessä vanhusten, henkilökunnan ja omaisten kanssa. Mukaan voi pyytää myös lapsia läheisestä päiväkodista tai koulusta. Puun maalaamisen ja suunnittelun lisäksi Tea Tikka ohjasi asukkaille, hoitajille ja toiminnanohjaajille työpajan, jossa valmistettiin yhdessä kevääseen sopivia elementtejä puuhun. Andréa Vannucchi, valokuvaaja, kuvataiteilija KESÄSADETTA-MOBILE Kurjenmäkikoti 2, Turku Valokuvaaja Andréa Vannucchi työskenteli keväällä 2013 Turussa Kurjenmäkikoti 2:ssa. Andréa Vannucchi toteutti Kurjenmäkikodin vuodeosastolle kaksi kattoon kiinnitettävää mobilea kahteen eri huoneeseen. Tavoitteena oli tuoda taidetta ja virkistystä myös vuodepotilaiden arkeen. Mobilet myös valaistiin. Sekä Tea Tikan että Andréa Vanucchin työskentelyä esiteltiin Turun kaupungin verkkosivujen terveys- ja vanhuspalveluiden sivustolla toukokuussa Molemmat taiteilijat hakeutuivat Osaamispolun ja mentoroinnin innostamina jatkokoulutukseen Turun Taideakatemiaan syksyllä Andréa Vannucchi Tea Tikan Vuodenaikapuu. 20

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

4 vuodenaikaa. 4 vuodenaikaa -projekteja: KÄYTÄVÄNÄYTTELYT. Kukonkallion hoivakoti (2006-)

4 vuodenaikaa. 4 vuodenaikaa -projekteja: KÄYTÄVÄNÄYTTELYT. Kukonkallion hoivakoti (2006-) 4 vuodenaikaa Taiteilijaryhmä 4 vuodenaikaa on toteuttanut taideprojekteja Kukonkallion hoivakodissa vuodesta 2006. Yhteistyö taiteilijoiden ja hoivakodin välillä alkoi alakerran käytävään ripustetuista

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen % eijo Taidetta % Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, joka kehittää toimijoiden mahdollisuuksia juurruttaa kulttuuritoiminta kiinteäksi osaksi sote-palvelurakenteita.

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ!

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ! ILOA VÄREISTÄ JA LUONNOSTA Päivämäärät 8.3.-7.6.2017 Kellonaika keskiviikkoisin klo 10.00-14.15 Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34 (Vanha valkoinen kaksikerroksinen kivitalo City-marketin vieressä).

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdollistaa toiminnan ja vapaaehtoisavun jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli 14.2.2010 Liisa Reinman Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Asiakas

Lisätiedot

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Leena Serpola-Kaivo-oja Toiminnanjohtaja Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin Rikoksentorjunta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen, Sari Joensuu & Kirsi Salmi Vanhustyön

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Leena Penttinen, projektipäällikkö Jyväskylän yliopisto leena.penttinen@jyu.fi yliopistostatyoelamaan.fi Peda-Forum-päivät 20.-21.8.2013 Tampere

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Terhi Keltanen Lähtökohta Avoimet yliopistot käyttävät Opintopolkua ainakin alkuvaiheessa eri tavoin. Käyttötapojen erot johtuvat yliopistojen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot