Yritys- ja tutkimusprojektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- ja tutkimusprojektit"

Transkriptio

1 Yritys- ja tutkimusprojektit

2 Yritysprojektit s Sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiot käyttöön Parhaat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissamme muutospaineita aiheuttavat väestön ikääntyminen, samanaikainen työvoimapula, teknologian kehitys, alueellinen eriytyminen sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten muuttuminen. Haluamme vastata kasvavaan ja monipuolistuvaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntään palvelutuotantoa kehittämällä. Käynnissä oleva murrosvaihe on käytettävä asioiden uudelleen ajatteluun ja parhaiden innovaatioiden levittämiseen käytännöiksi. Tekes osallistuu tähän omalta osaltaan rahoittamalla yritys- ja tutkimusprojekteja, jotka vievät sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäämme eteenpäin. Tavoitteena on tukea juuri niitä projekteja, joilla on annettavaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Projekteja, joista syntyy monistettavia käytäntöjä ja malleja, joissa on taloudellista potentiaalia joko saavutettavien säästöjen tai kaupallistettavan idean näkökulmasta. Parhaissa tuloksissa yhdistyvät nämä ominaisuudet.

3 Tutkimusprojektit s Käsissäsi oleva kirjanen toimii paitsi yhteenvetona rahoittamistamme projekteista, myös tiiviinä valtakunnallisena läpileikkauksena viime vuosina tehdystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystyöstä. Projektien vastuuhenkilöt ovat tuottaneet näiden kansien sisään kootut kuvaukset omista hankkeistaan. Hankkeet jakaantuvat yritys- ja tutkimusprojekteihin, mutta lähtökohtaisesti ne ovat aina kumppanuushankkeita. Etsimme ja tuemme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistajia laidasta laitaan: yrityksiä, kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, yhdistyksiä, säätiöitä ja tutkimusorganisaatioita. Erityisesti kannustamme kaikkia toimijoita yhteistyöhön! Ohjelman hakuohjeet ja rahoitusperiaatteet löytyvät verkkosivuiltamme Voit myös ilmoittautua ohjelman uutiskirjeen tilaajaksi, niin saat ajantasaisen tiedon suoraan sähköpostiisi. Me Tekesissä toivomme, että tässä esitellyt projektit mah dollistavat osaltaan parhaiden käytäntöjen leviämisen ja antavat ideoiden ituja kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Raimo Pakkanen Ohjelmapäällikkö, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma

4 Yritysprojektit A-klinikkasäätiö Järvenpään sosiaalisairaalan innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen Active Life Village Oy Orkidea-liiketoimintakonseptin suunnittelu Attendo Terveyspalvelut Oy ja Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Psykiatrisen hoidon tuottaminen arvoon perustuen Satakunnan alueella Attendo Terveyspalvelut Oy Vuorovaikutteinen perusturvan palvelu- ja ohjausjärjestelmä Awanic Oy, Huperman Oy, NHG Audit Oy, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi Biomet Finland Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Coxasta kotiin Cardirad Oy Nopeasti monistettava ja hajautettu PET-kuvantamisainetuotanto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskukset

5 Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Silta-Valmennusyhdistys ry, Vantaan kaupunki ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry Nimi ovessa - Palveluinnovaatiot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä MuistiApu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Neuvokas II Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu FastROI Oy ja Lahden kaupunki Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika Forssan kaupunki ja Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Helian Oy, Joensuun kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Rauman kaupunki, RH-Rohdos Oy ja Vitaasema Oy Terveyspiste asiakkaan terveyden edistämisen ja hoidon tueksi

6 Yritysprojektit Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TEHOKAS Helsingin kaupunki Ytyä yhteisöön Helsingin kaupunki Lauttasaari-malli: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko Helsingin kaupunki Idealinko Helsingin kaupunki Tuottavuuden ja palvelurakenteiden kehittäminen Helsingin kaupunki Tutkimus- ja kehittämishanke aikuissosiaalityön palvelurakenteen ja asiakastyön uudistamisesta Hengitysliitto Heli ry Esiselvitys: Sydänpotilaan liikunnallisen kuntoutuksen Huittisten kaupunki Esiselvitys: Ikääntyvien Toiminta- ja Neuvontakeskuksen käynnistämiseksi Hämeenmaan Sydänpiiri ry, Lempäälän kunta, Suomen Sydänliitto Ry, Finlands Hjärtförbund rf, Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänkeskus Oy Kurkiaura Asiakaslähtöinen hyvän hoidon terveyspalvelujärjestelmä Case: Sydänsairastuneet Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkelin kaupunki ja Tornion kaupunki Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan TuottavuusTalkoot Juankosken Hoiva Oy Juankosken hoiva Oy:n kehittämishanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Asiakas-tuottajamalli Kaarinan kaupunki Kaarinan terveyskeskuksen vastaanottomallin kehittäminen

7 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun erikoissairaanhoidon uudet mallit toiminnan, teknologian ja tilojen innovatiivinen suunnittelu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä AKI Aktiiviasiakas Kalajoen kaupunki, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymä Kotihoito2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kansalaisareena ry Esiselvitys vapaaehtoistoiminnan sektorirajat ylittävistä kehittämistarpeista Karekuntoutus Oy Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Monikanavainen innovatiivinen potilaskontaktijärjestelmä Kokkolan kaupunki Keskitetyt ja innovatiiviset päihdepalvelut ehjänä palvelukokonaisuutena Kouvolan kaupunki Vuorovaikutteinen perusturvan sähköinen ohjaus- ja palvelujärjestelmä Kristinestad stad Palveleva kaupunginosakeskus esiselvityshanke Kuopion kaupunki Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Lohjan kaupunki Potkua palveluprosesseihin Loikka Design Oy NurseBuddy-algoritmi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luovuus, osallisuus ja sitoutuminen dialogisessa ja reflektiivisessä johtamisessa Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry Terveydenhuollon yksityisen sektorin KanTa-liittymisen suunnittelu

8 Yritysprojektit MegaKoto Oy Omaispalveluportaali Mikkelin kaupunki Lastensuojelupalveluiden hankinta Muistiliitto ry, Alzheimer Centralförbundet rf Kuntoutusta muistisairaille ja omaishoitajille mukavait Oy mukavait:n tuotekehityshanke Oulun kaupunki ja Suomen Terveystalo Oy Pisara-Pitkäaikaissairauksien ratkaisu Oulun kaupunki SilverOulu Oulun kaupunki TuVaLu Tulevaisuuden vanhustyö luodaan! Oulun kaupunki Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu osio 1 Pieni piiri Oy Pieni piiri kasvu ja kansainvälistyminen Pihlajalinna Oy Suomalaisen SOTE-yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiakaslähtöisen hyvän hoidon terveyspalvelujärjestelmä Pirkkalan kunta Terveellä järjellä parasta perusturvaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Pisara-Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kansallinen kasvutietokanta ja kasvuseula Raision kaupunki Kasvuympäristölähtöinen toimintamalli ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön Suomen Röntgenhoitajaliitto ry Mammografian kuvanlaatu Tampereen kaupunki Julkisten hankintojen kehittämishanke

9 Tuusulan kunta Hypa-hankinta Ulvilan kaupunki Nuoriso- ja masennusseulontahanke Uudenmaan Pikakuljetus Oy Hoitologistikko -projekti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Senioreiden osallistuva media, esiselvitys Vantaan kaupunki Marja-Vantaan palveluarkkitehtuuri - kilpailu 2011 Vantaan kaupunki Vaikeavammaisten palveluasuminen Vantaan kaupunki Supporting Independent Living for the Elderly Through Robotics

10 Yritysprojektit A-klinikkasäätiö Järvenpään sosiaalisairaalan innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen (2013) Projektissa luodaan uudenlainen arvoverkoston yhteistoimintamalli, jossa päihde- ja mielenterveystyön laitoshoidon asiantuntijapalveluita pystytään hyödyntämään palveluketjussa ennen ja jälkeen laitoshoidon sekä sen ulkopuolella esim. alan koulutustoiminnassa. Antti Weckroth, p Active Life Village Oy Orkidea-liiketoimintakonseptin suunnittelu (2010) Eräs keskeinen tavoite hillitä väestön ikääntymisestä aiheutuvaa kustannusten nousupainetta ja parantaa elämänlaatua on luoda olosuhteet, joiden seurauksena ihmiset voivat asua pidempään kotona. Espoon Orkidea -kuntoutussairaala tukee kotona-asumista pyrkien palauttamaan ihmisten toimintakyvyn tehokkaasti itsenäisen selviytymisen tueksi. Projektin tavoitteena oli kaupallistaa ja tuotteistaa ainutlaatuinen Orkidea -kuntoutussairaalakonsepti ensisijaisesti vientimarkkinoita varten. Tähtäsimme kansainvälisesti monistettavaan sairaalakonseptiin, jossa huomioidaan paikallisuuden vaatimukset. Ensimmäisenä kohdemarkkinana tarkasteltiin Shanghaita, jonka noin 15 miljoonan ihmisen väestö on Kiinan kaupungeista ikääntyneintä. Olli Nuuttila, p

11 Attendo Terveyspalvelut Oy ja Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Psykiatrisen hoidon tuottaminen arvoon perustuen Satakunnan alueella ( ) Projekti on Satakunnan psykiatrisen avohoidon tutkimus ja kehitysprojekti. Porin yhteistoiminta-alueella (väestö ) kehittämisestä vastaa kokonaisulkoistuksen myötä Attendo MedOne Oy. Rauman alueella toiminnan kehittämisestä vastaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Projektissa toteutettiin laaja ja perusteellinen kustannusvaikuttavuusanalyysi. Tutkimuksessa selvitettiin jokaisen hoitoon tulevan potilaan osalta psykiatrisen ja somaattisen hoidon kokonaiskustannukset koko hoitoketjun osalta. Vaikuttavuuden osalta seurattiin terveyteen liittyvää elämänlaatua, psykiatrisia oiremittaristoja, työ- ja toimintakykyä sekä kuolleisuutta. Tutkimuksen perusteella kehitettiin sopimusmalli, jossa palvelutuotannon hinta kytketään tuotetun palvelun todelliseen kustannusvaikuttavuuteen. Sopimusmallista tehtiin myös geneerinen versio sekä tarjouspyyntöpohja. Näitä voidaan käyttää vastaavien psykiatristen palveluiden kilpailuttamisessa ja pienin modifikaatioin myös muilla erikoisaloilla sekä palvelutuotannon alueellisen toimivuuden arvioinnissa ja kansallisten tavoitetasojen määrittämisessä. Projektista tehdään neljä väitöskirjaa. Teemu Mattila, p (Attendo Terveyspalvelut Oy) Sakari Lankinen, p (Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 11

12 Yritysprojektit Attendo Terveyspalvelut Oy Vuorovaikutteinen perusturvan palvelu- ja ohjausjärjestelmä ( ) Hankkeessa kehitetyn vuorovaikutteisen perusturvan ohjaus- ja palvelujärjestelmän avulla luotiin uudenlainen toimintatapa Uudenkaupungin palveluntuotantoon ja asiakasrajapintaan. Tuloksena syntyi parempi asiakkuuden hallinta ja demokraattisen päätöksentekojärjestelmän informatiivisuus paranee. Sen avulla vastataan sekä terveyden edistämisen, terveydenhoidon että vanhus palveluiden tulevaisuuden haasteisiin. Uusi innovatiivinen, sähköinen ja vuorovaikutteinen järjestelmä mahdollistaa paremman asiakkuuden hallinnan, monipuolistaa alueellista tuotantorakennetta ja lisää kuntalaisen osallisuutta ja omavastuisuutta. Järjestelmän avulla palvelutuottajan ja tilaajan on mahdollista seurata ja ohjata toimintaa sekä tehdä päätöksiä reaaliaikaisesti saatavaan informaatioon perustuen. Asiakkaalle järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja asioida iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Pekka Komulainen, p

13 Awanic Oy, Huperman Oy, NHG Audit Oy ja Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi ( ) Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää potilasturvallisuuden johtamisen uusi toimintamalli, jolla Vaasan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon laatu, kilpailukyky ja vetovoimaisuus niin asiakkaiden kuin henkilökunnan näkökulmasta paranevat. Päämääränä oli laadukkaampi, turvallisempi sekä kustannustehokkaampi hoito. Potilasturvallisuuden johtamismallin kehittämisessä huomioitiin asiakaslähtöisyys, terveydenhuollon verkostomainen toiminta ja potilaiden hoitoketjujen jatkuvuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Toiseksi kehitettiin työkaluja, joilla tuetaan asiakkaiden osallistumista hoitoprosessiinsa, potilasturvallisuuden ennakoivaa suunnittelua, vaaratapahtumien käsittelyä, organisaation oppimista, ennakoivaa riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuuden kehittymistä. Kolmanneksi hankkeessa mukana olevat yritykset edistivät potilasturvallisuuden johtamiseen liittyvien liiketoimintaperusteisten palveluiden syntymistä. Hankkeella edistettiin suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuuden johtamisen ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Jarkko Wallenius, p (Awanic Oy) Arto Helovuo, p (Huperman Oy) Pirjo Berg, p (NHG Audit Oy) Marina Kinnunen, p (Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 13

14 Yritysprojektit Biomet Finland Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Coxasta kotiin ( ) Nykytietämyksen mukaan tekonivelleikkausta edeltävä valmennus ja informaatio lisäävät potilaan aktiivisuutta ja kiinnostusta omasta hoidostaan ja kuntoutumisestaan. Useat tieteelliset tutkimukset ja kansainvälinen kokemus vahvistavat tätä asiakaskeskeisempää toimintatapaa. Leikkausta edeltävä valmennus edistää nopeampaa kuntoutumista, lisää tyytyväisyyttä ja lyhentää hoitojaksoja. Tekonivelsairaala Coxa vastaa tekonivelkirurgian toteutuksesta ja osaamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vuodesta 2002 alkaen potilaat ovat siirtyneet kuntien kanssa sovitun hoitokäytännön mukaisesti jatko-hoitopaikkoihin leikkauksen jälkeisenä päivänä. Asiakaspalautteen perusteella potilaat toivovat mahdollisuutta kotiutua suoraan Coxasta. Myös kunta-asiakkaiden toive on saada yhä useampi potilas suoraan kotiin. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla suoraan Coxasta kotiutujien määrää saadaan lisättyä ja ehkäistyä leikkausten viime hetken peruuntumisia. Hankkeen lähtökohtana on kehittää palvelurakennetta siten, että se tukee avohoitopainotteisuutta ja tekonivelpotilaan aktiivisempaa ja toimintakykyisempää roolia jo leikkausta edeltävässä vaiheessa. Se edellyttää hoitoketjuun osallistuvilta uudenlaista yhteistyötä ja työnjakoa. Jukka Mankinen, p (Biomet Finland Oy) Anne Marjamäki, p (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) Ulla Mattelmäki, p (Sastamalan Perusturvakuntayhtymä) Leena Irri, p (Tekonivelsairaala Coxa Oy) 14

15 Cardirad Oy Nopeasti monistettava ja hajautettu PET-kuvantamisainetuotanto (2013) Projektin tavoitteena on kehittää Cardiradille uusi hajautettu PET kuvantamisainetuotanto ja siihen liittyvä liiketoimintakonsepti. John Storbjörk, p Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Keski-Suomen ja Etelä- Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskukset ( ) Havukeskus -hankkeen tavoitteena oli uudistaa henkilökohtaisen avun järjestämistapaa perustamalla maakunnallisia keskitettyjä henkilökohtaisen avun keskuksia Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Vammaispalvelulain uudistamisen myötä kunnat ovat velvollisia järjestämään vaikeavammaisille henkilöille henkilökohtaista apua laissa esitetyillä tavoilla, joista yksi on avustajan palkkaaminen päivittäisistä toimista selviytymiseksi. Maakunnallisten henkilökohtaisten avun keskusten keskitetyillä palveluilla voidaan tarjota huomattavaa tukea vammaisille henkilöille, henkilökohtaista apua tarjoaville tahoille kuten avustajille sekä kunnille henkilökohtaisen avun toteuttamisessa ja järjestämisessä. Keskusten toimintaan sisällytetään myös muuta tilapäisen avun välittämistä vammaisten henkilöiden ja perheiden tukemiseksi. Henkilökohtaisen avun keskuksen asiakkaita ovat henkilökohtaisen avun päätöksen saaneet vammaiset henkilöt (avustajien työnantajat ja päämiehet), henkilökohtaista apua tarjoavat tahot ja henkilökohtaiset avustajat, vammaisten perhehoitajat, omaishoidon lomitusta tarvitsevat sekä kunnat. Mirva Vesimäki, p

16 Yritysprojektit Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Silta-Valmennusyhdistys ry, Vantaan kaupunki ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry Nimi ovessa Palveluinnovaatiot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä ( ) Nimi ovessa -hanke tuki Asunnottomuuden vähentämisohjelman toteutusta. Hankkeella pyrittiin luomaan asuntoja niille kohderyhmille, joilta se nykyisin puuttuu sekä nopeuttamaan huoneenvuokralain mukaisen pysyvän, oman vuokra-asunnon saantia. Hankkeella etsittiin toimintamalleja, joissa asiakasta tuetaan erityisesti asumisen aloituksessa ja asunnottomuudesta irrottautumisessa. Tavoitteena oli rakentaa sellaiset tukimallit, että asunnon saatuaan henkilö saa tukea pysyvämmän elämänhallinnan rakentamiseen. Työskentelyssä pyrittiin myös ennaltaehkäisemään asunnottomuuden syntymistä. Hanke tuotti uusia menetelmiä ja palvelumalleja syrjäytymisen torjuntaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa yleisesti hyödynnettävissä olevia palveluinnovaatioita ja kehittämistyön menetelmiä. Outi Ristimäki, p (Espoon kaupunki) Kristiina Korhonen, p (Helsingin Diakonissalaitos) Taru Neiman, p (Helsingin kaupunki) Jarmo Lehtinen, p (Tampereen kaupunki) Sampo Järvelä, p (Silta-Valmennusyhdistys ry) Outi Raiden, p (Vantaan kaupunki) Sanna Lehtonen, p (Vailla Vakinaista Asuntoa ry) 16

17 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä MuistiApu ( ) Tulevaisuuden suurena sosiaali- ja terveyspoliittisena haasteena on muistisairauksien ennaltaehkäisy ja muistisairaiden ihmisten toimintakykyisinä pitäminen sekä laitoshoidon vaiheen lyhentäminen. On olennaista, että muistikuntoutus on monialaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa muistisairaan läheiset ovat olennaisessa roolissa. Muistikuntoutuksen parissa työskentelevien osaamiseen ja työelämän laatuun on panostettava, jotta muistikuntoutukseen hakeutuu riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja työssä myös viihdytään pitkään. Ammattihenkilöstön osaamista ja mahdollisuuksia osallistua kehittämistoimiin on vahvistettava. Hankkeen tavoitteena on panostamalla muistikuntoutuksen parissa työskentelevien osaamiseen ja työelämän laatuun kehittää muistisairaan arjen toimintakyvyn tukemiseen asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa hyödynnetään verkostoitumista eri sektoreiden ja toimijoiden välillä. Asiakaslähtöisessä toimintamallissa yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen työnjako ja yhteistyö selkiytyivät ja valmiudet sairastuneiden kuntoutumisen tukemiseen kehittyivät. Merja Tepponen, p Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Neuvokas II Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys ( ) Hankkeen tavoitteena oli uudistaa hoidon tarjoamiseen ja seurantaan liittyviä palveluketjuja asiakaslähtöisesti uuden teknologian avulla. Siinä oli kaksi eri toimintaympäristöissä toimivaa kehittämiskärkeä, joista ensimmäinen kohdistui nuorisopsykiatrian klinikan toimintaan Seinäjoen keskussairaalassa ja toinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nefrologian klinikan toimintaan. Johanna Lammela, p

18 Yritysprojektit Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu ( ) Hankkeessa kehitetään alueellinen teknologialla tuettu palveluratkaisu, jonka avulla voidaan parantaa aivohalvauksen riskitekijöiden tunnistamista kansalaisten keskuudessa, vaikuttaa nopeampaan hoitoon hakeutumiseen, parantaa aivohalvauksen sairastaneiden kansalaisten kotona selviytymistä, kuntoutumista, toimintakyvyn palautumista ja työhön paluuta sekä lisätä asiakkaan omia valintamahdollisuuksia kuntoutumisessa. Hanke toteutetaan monialaisessa verkostossa, jossa on mukana yksityisiä yrityksiä, julkisia palveluntuottajia, kolmannen sektorin toimijoita ja korkeakoulu. Helvi Janhunen, p FastROI Oy ja Lahden kaupunki Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika ( ) Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika kotihoidon tuottavuuden ja asiakkaan kokeman laadun kehittäminen on Lahden sosiaali- ja terveystoimen ja FastROI Oy:n yhteinen kehityshanke. Tavoitteena on luoda optimaalinen kotihoidon käynti. Kehityshankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka yhdistää innovatiivisella tavalla paikkatiedon hallinnan sekä asiakkaiden tarpeet ja henkilöstön osaamisen optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Kehitystyö parantaa asiakaslähtöisyyttä kotihoidon työssä. Järjestelmä mahdollistaa entistä paremman asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen kotihoidon palveluissa sekä reaaliaikaisen muutoksenhallinnan työn suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Henkilöstön työhyvinvointi kohenee, kun varsinaiseen hoitotyöhön jää enemmän aikaa ja oman työn hallinta paranee. Risto Jalovaara, p (FastROI Oy) Maren Olkkonen, p (Lahden kaupunki) 18

19 Forssan kaupunki ja Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ( ) Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on mallikkaassa kunnossa. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto on yhdistetty jo vuosia sitten. Yhteinen tietojärjestelmä luo kehittämiselle ja yhteistyölle vankan perustan, sosiaalitoimen osalta se on johtanut yhteisiin prosesseihin ja nyt jo päätökseen siirtää kaupunginsosiaalitoimi osaksi kuntayhtymän toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on kansallisesti arvioituna erittäin hyvä. Toimintaympäristön muutokset asettavat kuitenkin haasteita ja tarjoavat mahdollisuuksia, jotka pakottavat muuttamaan toimintaa radikaalilla tavalla. Forssassa on tehty päätökset rakenteellisista ja organisatorisista muutoksista. Asiakaslähtöinen ajattelu täytyy ulottaa strategiselta tasolta jokaisen ihmisen arkipäivän tekemiseen. Henkilöstön luovuus ja erityisosaaminen on saatava käyttöön ja uuden ajan sosiaalija terveyspalvelujärjestelmää on rakennettava rohkeasti yli toimialarajojen. Mukana on oltava niin julkinen sektori palvelujen järjestäjävastuussa kuin yksityiset palvelutuottajat ja kolmas sektori. Minna Stenman, p

20 Yritysprojektit Helian Oy, Joensuun kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Rauman kaupunki, RH-Rohdos Oy ja Vitaasema Oy Terveyspiste asiakkaan terveyden edistämisen ja hoidon tueksi ( ) Hankkeen tavoitteena on uudistaa palvelurakennetta kehittämällä uusia toimintamalleja julkisen ja yksityisen toimijoiden välille ja uudistamalla organisaatioiden sisäisiä palveluprosesseja. Hanke kehittää uuden, monistettavan, liiketaloudellisesti kannattavan ja kansalaisen voimaantumista tukevan Terveyspiste-palvelukonseptin, joka otetaan käyttöön kolmessa apteekin yhteydessä toimivassa terveyspalveluyrityksessä ja kunnassa. Terveyspisteen palveluiden painopiste on terveyden edistämisessä, terveyden monitoroinnissa, riskiryhmien kartoituksessa, hoitotasapainon seurannassa ja hoitajatasoisissa toimenpiteissä. Terveyspisteen myötä terveyspalveluiden saatavuus paranee, valikoima monipuolistuu, palveluun hakeutumisen kynnys madaltuu, asiakaslähtöisyys lisääntyy ja lisäresursoinnin tarve julkisella puolella vähenee. Raili Koivula, p (Helian Oy) Annamari Savela, p ( Joensuun kaupunki) Karita Pesonen, p (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä) Kristiina Kuusio, p (Rauman kaupunki) Leena Reinikainen, p (RH-Rohdos Oy) Maarit Tarvainen, p (Vitaasema Oy) 20

21 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TEHOKAS (2009) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri valmisteli laajaa alueellista kehittämisohjelmaa yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan terveyskeskusten ja sosiaalivirastojen, yksityisten hoito- ja sosiaali-palvelujen tuottajien, sekä Sydänliiton, Helsingin Sydänpiirin, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja potilasedustajien kanssa. Valmisteluvaiheen päämääränä oli sitouttaa organisaatiot yhteistyöhön, määritellä yhteistyön tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, sekä suunnitella ja sopia yhteistyön johtamis- ja toimintamalli. Kehittämisohjelman tavoitteena oli potilaan hoidon tarpeeseen perustuvan yhtenäisen alueellisen hoitoketjun suunnittelu ja toteuttaminen, hoidon tuottamisen rakenteiden kehittäminen ja uudistaminen, tavoitteena hoidon parempi laatu, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä organisaatioiden johdon kiinteä yhteistyö, jonka tavoitteena oli strategisen suunnittelun pohjalta ohjata ja koordinoida osallistujien yhteisen toiminnan ja siihen liittyvien tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä. Kehittämismallina hyödynnettiin IHI:n (Institute for Healthcare Improvement) breakthrough -mallia, joka mahdollistaa dynaamisen sykliseen kehittämiseen perustuvan useiden organisaatioiden kehittämisyhteistyön. Kehittämisaktiviteetit pyrittiin integroimaan jo käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin, tavoitteena uusien toimintamallien nopea ja tehokas jalkauttaminen. Kirsti Käpyaho, p

22 Yritysprojektit Helsingin kaupunki Ytyä yhteisöön ( ) Hankkeen tavoitteena on luoda kuuden hankkeessa mukana olevan pilottina toimivan palveluyksikön avulla malli dialogisista yhteistoiminta- ja kehittämisrakenteista, joissa henkilöstön osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus saadaan esille ja hyödynnettyä entistä paremmin työpaikkojen perustehtävien toteuttamisessa. Hankkeessa tuetaan lähiesimiehiä dialogisessa johtamisessa ja annetaan valmiuksia ja välineitä tukea ja edistää työntekijöiden osaamista, työn hallintaa, työssä jaksamista ja jatkamista, motivaatiota sekä innovatiivisuutta ja luovuutta. Hankkeessa luodaan innovatiivisia kehittämismenetelmiä, toimintatapoja ja kehittämisrakenteita, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen siten, että työtä tehdään sitoutuneesti, yhteisöllisesti ja yhteisten arvojen, päämäärien ja pelisääntöjen suuntaisesti. Kehittämistyö tukee myös esimiesten osaamista haasteellisissa tilanteissa. Tavoite on vähentää poissaoloja työhyvinvoinnin kehittämisen avulla. Helena Soini, p Helsingin kaupunki Lauttasaari-malli: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko ( ) Kyseessä on asiakaslähtöinen toimivan arjen turvaava, vanhusten palveluihin kehitettävä, uuden, innovatiivisen kokonaisuuden yhteensovittamis- ja kehittämishanke, joka toteutetaan julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan henkilökohtainen budjetti -ideaan perustuvaa toimintamallia ja kehitetään monipuolisesti palvelusetelin uusia käyttöalueita. Care Manager -toimintamallin avulla luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia palvelukokonaisuuksia, joihin kuuluvat julkiset, yksityisten yritysten, kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön palvelut. Helena Soini, p

23 Helsingin kaupunki Idealinko (2011) Idealinko-projektissa haettiin uusia ideoita ja ratkaisuja hyvinvoinnin kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Parhaat käyttöönotetut ideat palkittiin. Idealinkoon kutsuttiin mukaan Helsingin kaupungin työntekijöitä ja asukkaita Herttoniemen, Herttoniemenrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon alueilta ideoimaan tapoja parantaa arkipäivän hyvinvointipalveluita, omia työtapoja tai työympäristöä. Projektissa haluttiin löytää uusia tapoja ja ratkaista hyvinvointihaasteita ja innostaa työntekijöitä jakamaan ideoitaan asioiden parantamiseksi sekä ratkaisemiseksi. Haasteiden ja ratkaisujen keräämiseen ja arviointiin käytettiin Idealingon omaa verkkopalvelua sekä erillisiä Idealinkokokoontumisia, joita pidetiin mm. Helsingin kaupungin työntekijöille. Idealinko-nettisivuilla voi tehdä ehdotuksia, keskustella ja arvioida toisten tekemiä ehdotuksia. Idealinko keskittyi Herttoniemeen, koska projekti tehdään osana Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa, joka alkoi vuonna 2007 ja päättyi vuoden 2011 lopussa. Helsingin kaupungilta Idealinko-projektissa olivat mukana terveyskeskus, sosiaalivirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto sekä henkilöstökeskus. Lisäksi mukana oli joukko yrityksiä, järjestöjä ja kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki. Jouko Ranta, p

24 Yritysprojektit Helsingin kaupunki Tuottavuuden ja palvelurakenteiden kehittäminen ( ) Projektin tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja asiakaspalveluostojen kilpailutusten valmisteluprosesseihin ja ostopalvelusopimusten vuosittaisiin neuvotteluprosesseihin sekä saada solmittavat hankintasopimukset sisältämään kumppanuusperiaatteiden mukaisesti kehitysosioita, standardeja, mittareita, yhteisiä tavoitteita ja kannusteita sekä perustumaan toimintamalliltaan winwin-periaatteelle. Projektiin sisältyi neljä päävaihetta: nykytila-analyysi, oivaltamisen valmennus, soveltamisen valmennus sekä vaikuttavuusarvio ja valmennus toimittajamarkkinoiden johtamiseen. Hankkeen puitteissa käynnistettiin 1 2 virallista pilottikohdetta, joiden tulokset ovat kaikille avoimet. Tapio Melander, p Helsingin kaupunki Tutkimus- ja kehittämishanke aikuissosiaalityön palvelurakenteen ja asiakastyön uudistamisesta ( ) Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus valmistelee tutkimus- ja kehittämissuunnitelmaa aikuissosiaalityön toimintarakenteen, organisaation ja toimintatapojen uudistamiseksi pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena oli luoda dialogisia kehittämis- ja toimintamalleja, joissa työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistoiminta mahdollistuu ja kyetään luomaan asiakkaan osallisuutta tukevia toimintamalleja. Esiselvitysrahaa haettiin suunnitelman tarkentamiseksi. Uusia kehitettäviä työmuotoja olivat jalkautuva aikuissosiaalityö, matalan kynnyksen asukastila, ikäryhmittäinen vastuunjako, uusien asiakkaiden vastaanotto, sähköinen asiointi, työntekijäryhmien työnjaon kehittäminen (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, etuuskäsittelijät) sekä dialogisuutta lisäävät ja vahvistavat johtamiskäytännöt. Riitta Hyytinen, p

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä

Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä 1 STM ja SITRA yhteistyö Keväästä 2015 lähtien STM ja Sitra kehittävät ja arvioivat yhdessä palvelupaketteja. Kehitystyö liittyy osaltaan hallituskauden

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan!

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Näin kärkihanke toteutetaan! Ei tehtävämme tulevaisuuden suhteen ole ennustaa, vaan tehdä se mahdolliseksi STM:n kärkihankkeet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa 1(5) Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa 1) Asukaslähtöisyys on osallisuutta. Itsehallinto-alueen asukkaat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen omistajia. Asukaslähtöisyydessä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot