Yritys- ja tutkimusprojektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- ja tutkimusprojektit"

Transkriptio

1 Yritys- ja tutkimusprojektit

2 Yritysprojektit s Sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiot käyttöön Parhaat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissamme muutospaineita aiheuttavat väestön ikääntyminen, samanaikainen työvoimapula, teknologian kehitys, alueellinen eriytyminen sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten muuttuminen. Haluamme vastata kasvavaan ja monipuolistuvaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntään palvelutuotantoa kehittämällä. Käynnissä oleva murrosvaihe on käytettävä asioiden uudelleen ajatteluun ja parhaiden innovaatioiden levittämiseen käytännöiksi. Tekes osallistuu tähän omalta osaltaan rahoittamalla yritys- ja tutkimusprojekteja, jotka vievät sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäämme eteenpäin. Tavoitteena on tukea juuri niitä projekteja, joilla on annettavaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Projekteja, joista syntyy monistettavia käytäntöjä ja malleja, joissa on taloudellista potentiaalia joko saavutettavien säästöjen tai kaupallistettavan idean näkökulmasta. Parhaissa tuloksissa yhdistyvät nämä ominaisuudet.

3 Tutkimusprojektit s Käsissäsi oleva kirjanen toimii paitsi yhteenvetona rahoittamistamme projekteista, myös tiiviinä valtakunnallisena läpileikkauksena viime vuosina tehdystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystyöstä. Projektien vastuuhenkilöt ovat tuottaneet näiden kansien sisään kootut kuvaukset omista hankkeistaan. Hankkeet jakaantuvat yritys- ja tutkimusprojekteihin, mutta lähtökohtaisesti ne ovat aina kumppanuushankkeita. Etsimme ja tuemme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistajia laidasta laitaan: yrityksiä, kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, yhdistyksiä, säätiöitä ja tutkimusorganisaatioita. Erityisesti kannustamme kaikkia toimijoita yhteistyöhön! Ohjelman hakuohjeet ja rahoitusperiaatteet löytyvät verkkosivuiltamme Voit myös ilmoittautua ohjelman uutiskirjeen tilaajaksi, niin saat ajantasaisen tiedon suoraan sähköpostiisi. Me Tekesissä toivomme, että tässä esitellyt projektit mah dollistavat osaltaan parhaiden käytäntöjen leviämisen ja antavat ideoiden ituja kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Raimo Pakkanen Ohjelmapäällikkö, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma

4 Yritysprojektit A-klinikkasäätiö Järvenpään sosiaalisairaalan innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen Active Life Village Oy Orkidea-liiketoimintakonseptin suunnittelu Attendo Terveyspalvelut Oy ja Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Psykiatrisen hoidon tuottaminen arvoon perustuen Satakunnan alueella Attendo Terveyspalvelut Oy Vuorovaikutteinen perusturvan palvelu- ja ohjausjärjestelmä Awanic Oy, Huperman Oy, NHG Audit Oy, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi Biomet Finland Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Coxasta kotiin Cardirad Oy Nopeasti monistettava ja hajautettu PET-kuvantamisainetuotanto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskukset

5 Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Silta-Valmennusyhdistys ry, Vantaan kaupunki ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry Nimi ovessa - Palveluinnovaatiot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä MuistiApu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Neuvokas II Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu FastROI Oy ja Lahden kaupunki Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika Forssan kaupunki ja Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Helian Oy, Joensuun kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Rauman kaupunki, RH-Rohdos Oy ja Vitaasema Oy Terveyspiste asiakkaan terveyden edistämisen ja hoidon tueksi

6 Yritysprojektit Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TEHOKAS Helsingin kaupunki Ytyä yhteisöön Helsingin kaupunki Lauttasaari-malli: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko Helsingin kaupunki Idealinko Helsingin kaupunki Tuottavuuden ja palvelurakenteiden kehittäminen Helsingin kaupunki Tutkimus- ja kehittämishanke aikuissosiaalityön palvelurakenteen ja asiakastyön uudistamisesta Hengitysliitto Heli ry Esiselvitys: Sydänpotilaan liikunnallisen kuntoutuksen Huittisten kaupunki Esiselvitys: Ikääntyvien Toiminta- ja Neuvontakeskuksen käynnistämiseksi Hämeenmaan Sydänpiiri ry, Lempäälän kunta, Suomen Sydänliitto Ry, Finlands Hjärtförbund rf, Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänkeskus Oy Kurkiaura Asiakaslähtöinen hyvän hoidon terveyspalvelujärjestelmä Case: Sydänsairastuneet Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkelin kaupunki ja Tornion kaupunki Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan TuottavuusTalkoot Juankosken Hoiva Oy Juankosken hoiva Oy:n kehittämishanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Asiakas-tuottajamalli Kaarinan kaupunki Kaarinan terveyskeskuksen vastaanottomallin kehittäminen

7 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun erikoissairaanhoidon uudet mallit toiminnan, teknologian ja tilojen innovatiivinen suunnittelu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä AKI Aktiiviasiakas Kalajoen kaupunki, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymä Kotihoito2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kansalaisareena ry Esiselvitys vapaaehtoistoiminnan sektorirajat ylittävistä kehittämistarpeista Karekuntoutus Oy Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Monikanavainen innovatiivinen potilaskontaktijärjestelmä Kokkolan kaupunki Keskitetyt ja innovatiiviset päihdepalvelut ehjänä palvelukokonaisuutena Kouvolan kaupunki Vuorovaikutteinen perusturvan sähköinen ohjaus- ja palvelujärjestelmä Kristinestad stad Palveleva kaupunginosakeskus esiselvityshanke Kuopion kaupunki Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Lohjan kaupunki Potkua palveluprosesseihin Loikka Design Oy NurseBuddy-algoritmi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luovuus, osallisuus ja sitoutuminen dialogisessa ja reflektiivisessä johtamisessa Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry Terveydenhuollon yksityisen sektorin KanTa-liittymisen suunnittelu

8 Yritysprojektit MegaKoto Oy Omaispalveluportaali Mikkelin kaupunki Lastensuojelupalveluiden hankinta Muistiliitto ry, Alzheimer Centralförbundet rf Kuntoutusta muistisairaille ja omaishoitajille mukavait Oy mukavait:n tuotekehityshanke Oulun kaupunki ja Suomen Terveystalo Oy Pisara-Pitkäaikaissairauksien ratkaisu Oulun kaupunki SilverOulu Oulun kaupunki TuVaLu Tulevaisuuden vanhustyö luodaan! Oulun kaupunki Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu osio 1 Pieni piiri Oy Pieni piiri kasvu ja kansainvälistyminen Pihlajalinna Oy Suomalaisen SOTE-yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiakaslähtöisen hyvän hoidon terveyspalvelujärjestelmä Pirkkalan kunta Terveellä järjellä parasta perusturvaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Pisara-Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kansallinen kasvutietokanta ja kasvuseula Raision kaupunki Kasvuympäristölähtöinen toimintamalli ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön Suomen Röntgenhoitajaliitto ry Mammografian kuvanlaatu Tampereen kaupunki Julkisten hankintojen kehittämishanke

9 Tuusulan kunta Hypa-hankinta Ulvilan kaupunki Nuoriso- ja masennusseulontahanke Uudenmaan Pikakuljetus Oy Hoitologistikko -projekti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Senioreiden osallistuva media, esiselvitys Vantaan kaupunki Marja-Vantaan palveluarkkitehtuuri - kilpailu 2011 Vantaan kaupunki Vaikeavammaisten palveluasuminen Vantaan kaupunki Supporting Independent Living for the Elderly Through Robotics

10 Yritysprojektit A-klinikkasäätiö Järvenpään sosiaalisairaalan innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen (2013) Projektissa luodaan uudenlainen arvoverkoston yhteistoimintamalli, jossa päihde- ja mielenterveystyön laitoshoidon asiantuntijapalveluita pystytään hyödyntämään palveluketjussa ennen ja jälkeen laitoshoidon sekä sen ulkopuolella esim. alan koulutustoiminnassa. Antti Weckroth, p Active Life Village Oy Orkidea-liiketoimintakonseptin suunnittelu (2010) Eräs keskeinen tavoite hillitä väestön ikääntymisestä aiheutuvaa kustannusten nousupainetta ja parantaa elämänlaatua on luoda olosuhteet, joiden seurauksena ihmiset voivat asua pidempään kotona. Espoon Orkidea -kuntoutussairaala tukee kotona-asumista pyrkien palauttamaan ihmisten toimintakyvyn tehokkaasti itsenäisen selviytymisen tueksi. Projektin tavoitteena oli kaupallistaa ja tuotteistaa ainutlaatuinen Orkidea -kuntoutussairaalakonsepti ensisijaisesti vientimarkkinoita varten. Tähtäsimme kansainvälisesti monistettavaan sairaalakonseptiin, jossa huomioidaan paikallisuuden vaatimukset. Ensimmäisenä kohdemarkkinana tarkasteltiin Shanghaita, jonka noin 15 miljoonan ihmisen väestö on Kiinan kaupungeista ikääntyneintä. Olli Nuuttila, p

11 Attendo Terveyspalvelut Oy ja Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Psykiatrisen hoidon tuottaminen arvoon perustuen Satakunnan alueella ( ) Projekti on Satakunnan psykiatrisen avohoidon tutkimus ja kehitysprojekti. Porin yhteistoiminta-alueella (väestö ) kehittämisestä vastaa kokonaisulkoistuksen myötä Attendo MedOne Oy. Rauman alueella toiminnan kehittämisestä vastaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Projektissa toteutettiin laaja ja perusteellinen kustannusvaikuttavuusanalyysi. Tutkimuksessa selvitettiin jokaisen hoitoon tulevan potilaan osalta psykiatrisen ja somaattisen hoidon kokonaiskustannukset koko hoitoketjun osalta. Vaikuttavuuden osalta seurattiin terveyteen liittyvää elämänlaatua, psykiatrisia oiremittaristoja, työ- ja toimintakykyä sekä kuolleisuutta. Tutkimuksen perusteella kehitettiin sopimusmalli, jossa palvelutuotannon hinta kytketään tuotetun palvelun todelliseen kustannusvaikuttavuuteen. Sopimusmallista tehtiin myös geneerinen versio sekä tarjouspyyntöpohja. Näitä voidaan käyttää vastaavien psykiatristen palveluiden kilpailuttamisessa ja pienin modifikaatioin myös muilla erikoisaloilla sekä palvelutuotannon alueellisen toimivuuden arvioinnissa ja kansallisten tavoitetasojen määrittämisessä. Projektista tehdään neljä väitöskirjaa. Teemu Mattila, p (Attendo Terveyspalvelut Oy) Sakari Lankinen, p (Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 11

12 Yritysprojektit Attendo Terveyspalvelut Oy Vuorovaikutteinen perusturvan palvelu- ja ohjausjärjestelmä ( ) Hankkeessa kehitetyn vuorovaikutteisen perusturvan ohjaus- ja palvelujärjestelmän avulla luotiin uudenlainen toimintatapa Uudenkaupungin palveluntuotantoon ja asiakasrajapintaan. Tuloksena syntyi parempi asiakkuuden hallinta ja demokraattisen päätöksentekojärjestelmän informatiivisuus paranee. Sen avulla vastataan sekä terveyden edistämisen, terveydenhoidon että vanhus palveluiden tulevaisuuden haasteisiin. Uusi innovatiivinen, sähköinen ja vuorovaikutteinen järjestelmä mahdollistaa paremman asiakkuuden hallinnan, monipuolistaa alueellista tuotantorakennetta ja lisää kuntalaisen osallisuutta ja omavastuisuutta. Järjestelmän avulla palvelutuottajan ja tilaajan on mahdollista seurata ja ohjata toimintaa sekä tehdä päätöksiä reaaliaikaisesti saatavaan informaatioon perustuen. Asiakkaalle järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja asioida iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Pekka Komulainen, p

13 Awanic Oy, Huperman Oy, NHG Audit Oy ja Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi ( ) Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää potilasturvallisuuden johtamisen uusi toimintamalli, jolla Vaasan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon laatu, kilpailukyky ja vetovoimaisuus niin asiakkaiden kuin henkilökunnan näkökulmasta paranevat. Päämääränä oli laadukkaampi, turvallisempi sekä kustannustehokkaampi hoito. Potilasturvallisuuden johtamismallin kehittämisessä huomioitiin asiakaslähtöisyys, terveydenhuollon verkostomainen toiminta ja potilaiden hoitoketjujen jatkuvuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Toiseksi kehitettiin työkaluja, joilla tuetaan asiakkaiden osallistumista hoitoprosessiinsa, potilasturvallisuuden ennakoivaa suunnittelua, vaaratapahtumien käsittelyä, organisaation oppimista, ennakoivaa riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuuden kehittymistä. Kolmanneksi hankkeessa mukana olevat yritykset edistivät potilasturvallisuuden johtamiseen liittyvien liiketoimintaperusteisten palveluiden syntymistä. Hankkeella edistettiin suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuuden johtamisen ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Jarkko Wallenius, p (Awanic Oy) Arto Helovuo, p (Huperman Oy) Pirjo Berg, p (NHG Audit Oy) Marina Kinnunen, p (Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 13

14 Yritysprojektit Biomet Finland Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Coxasta kotiin ( ) Nykytietämyksen mukaan tekonivelleikkausta edeltävä valmennus ja informaatio lisäävät potilaan aktiivisuutta ja kiinnostusta omasta hoidostaan ja kuntoutumisestaan. Useat tieteelliset tutkimukset ja kansainvälinen kokemus vahvistavat tätä asiakaskeskeisempää toimintatapaa. Leikkausta edeltävä valmennus edistää nopeampaa kuntoutumista, lisää tyytyväisyyttä ja lyhentää hoitojaksoja. Tekonivelsairaala Coxa vastaa tekonivelkirurgian toteutuksesta ja osaamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vuodesta 2002 alkaen potilaat ovat siirtyneet kuntien kanssa sovitun hoitokäytännön mukaisesti jatko-hoitopaikkoihin leikkauksen jälkeisenä päivänä. Asiakaspalautteen perusteella potilaat toivovat mahdollisuutta kotiutua suoraan Coxasta. Myös kunta-asiakkaiden toive on saada yhä useampi potilas suoraan kotiin. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla suoraan Coxasta kotiutujien määrää saadaan lisättyä ja ehkäistyä leikkausten viime hetken peruuntumisia. Hankkeen lähtökohtana on kehittää palvelurakennetta siten, että se tukee avohoitopainotteisuutta ja tekonivelpotilaan aktiivisempaa ja toimintakykyisempää roolia jo leikkausta edeltävässä vaiheessa. Se edellyttää hoitoketjuun osallistuvilta uudenlaista yhteistyötä ja työnjakoa. Jukka Mankinen, p (Biomet Finland Oy) Anne Marjamäki, p (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) Ulla Mattelmäki, p (Sastamalan Perusturvakuntayhtymä) Leena Irri, p (Tekonivelsairaala Coxa Oy) 14

15 Cardirad Oy Nopeasti monistettava ja hajautettu PET-kuvantamisainetuotanto (2013) Projektin tavoitteena on kehittää Cardiradille uusi hajautettu PET kuvantamisainetuotanto ja siihen liittyvä liiketoimintakonsepti. John Storbjörk, p Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Keski-Suomen ja Etelä- Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskukset ( ) Havukeskus -hankkeen tavoitteena oli uudistaa henkilökohtaisen avun järjestämistapaa perustamalla maakunnallisia keskitettyjä henkilökohtaisen avun keskuksia Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Vammaispalvelulain uudistamisen myötä kunnat ovat velvollisia järjestämään vaikeavammaisille henkilöille henkilökohtaista apua laissa esitetyillä tavoilla, joista yksi on avustajan palkkaaminen päivittäisistä toimista selviytymiseksi. Maakunnallisten henkilökohtaisten avun keskusten keskitetyillä palveluilla voidaan tarjota huomattavaa tukea vammaisille henkilöille, henkilökohtaista apua tarjoaville tahoille kuten avustajille sekä kunnille henkilökohtaisen avun toteuttamisessa ja järjestämisessä. Keskusten toimintaan sisällytetään myös muuta tilapäisen avun välittämistä vammaisten henkilöiden ja perheiden tukemiseksi. Henkilökohtaisen avun keskuksen asiakkaita ovat henkilökohtaisen avun päätöksen saaneet vammaiset henkilöt (avustajien työnantajat ja päämiehet), henkilökohtaista apua tarjoavat tahot ja henkilökohtaiset avustajat, vammaisten perhehoitajat, omaishoidon lomitusta tarvitsevat sekä kunnat. Mirva Vesimäki, p

16 Yritysprojektit Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Silta-Valmennusyhdistys ry, Vantaan kaupunki ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry Nimi ovessa Palveluinnovaatiot pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä ( ) Nimi ovessa -hanke tuki Asunnottomuuden vähentämisohjelman toteutusta. Hankkeella pyrittiin luomaan asuntoja niille kohderyhmille, joilta se nykyisin puuttuu sekä nopeuttamaan huoneenvuokralain mukaisen pysyvän, oman vuokra-asunnon saantia. Hankkeella etsittiin toimintamalleja, joissa asiakasta tuetaan erityisesti asumisen aloituksessa ja asunnottomuudesta irrottautumisessa. Tavoitteena oli rakentaa sellaiset tukimallit, että asunnon saatuaan henkilö saa tukea pysyvämmän elämänhallinnan rakentamiseen. Työskentelyssä pyrittiin myös ennaltaehkäisemään asunnottomuuden syntymistä. Hanke tuotti uusia menetelmiä ja palvelumalleja syrjäytymisen torjuntaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa yleisesti hyödynnettävissä olevia palveluinnovaatioita ja kehittämistyön menetelmiä. Outi Ristimäki, p (Espoon kaupunki) Kristiina Korhonen, p (Helsingin Diakonissalaitos) Taru Neiman, p (Helsingin kaupunki) Jarmo Lehtinen, p (Tampereen kaupunki) Sampo Järvelä, p (Silta-Valmennusyhdistys ry) Outi Raiden, p (Vantaan kaupunki) Sanna Lehtonen, p (Vailla Vakinaista Asuntoa ry) 16

17 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä MuistiApu ( ) Tulevaisuuden suurena sosiaali- ja terveyspoliittisena haasteena on muistisairauksien ennaltaehkäisy ja muistisairaiden ihmisten toimintakykyisinä pitäminen sekä laitoshoidon vaiheen lyhentäminen. On olennaista, että muistikuntoutus on monialaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa muistisairaan läheiset ovat olennaisessa roolissa. Muistikuntoutuksen parissa työskentelevien osaamiseen ja työelämän laatuun on panostettava, jotta muistikuntoutukseen hakeutuu riittävästi ammattitaitoista työvoimaa ja työssä myös viihdytään pitkään. Ammattihenkilöstön osaamista ja mahdollisuuksia osallistua kehittämistoimiin on vahvistettava. Hankkeen tavoitteena on panostamalla muistikuntoutuksen parissa työskentelevien osaamiseen ja työelämän laatuun kehittää muistisairaan arjen toimintakyvyn tukemiseen asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa hyödynnetään verkostoitumista eri sektoreiden ja toimijoiden välillä. Asiakaslähtöisessä toimintamallissa yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen työnjako ja yhteistyö selkiytyivät ja valmiudet sairastuneiden kuntoutumisen tukemiseen kehittyivät. Merja Tepponen, p Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Neuvokas II Kansalaisen hoitoviestipalvelun jatkokehitys ( ) Hankkeen tavoitteena oli uudistaa hoidon tarjoamiseen ja seurantaan liittyviä palveluketjuja asiakaslähtöisesti uuden teknologian avulla. Siinä oli kaksi eri toimintaympäristöissä toimivaa kehittämiskärkeä, joista ensimmäinen kohdistui nuorisopsykiatrian klinikan toimintaan Seinäjoen keskussairaalassa ja toinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nefrologian klinikan toimintaan. Johanna Lammela, p

18 Yritysprojektit Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Aivohalvaus tiedä, tunnista, kuntoudu ( ) Hankkeessa kehitetään alueellinen teknologialla tuettu palveluratkaisu, jonka avulla voidaan parantaa aivohalvauksen riskitekijöiden tunnistamista kansalaisten keskuudessa, vaikuttaa nopeampaan hoitoon hakeutumiseen, parantaa aivohalvauksen sairastaneiden kansalaisten kotona selviytymistä, kuntoutumista, toimintakyvyn palautumista ja työhön paluuta sekä lisätä asiakkaan omia valintamahdollisuuksia kuntoutumisessa. Hanke toteutetaan monialaisessa verkostossa, jossa on mukana yksityisiä yrityksiä, julkisia palveluntuottajia, kolmannen sektorin toimijoita ja korkeakoulu. Helvi Janhunen, p FastROI Oy ja Lahden kaupunki Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika ( ) Kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika kotihoidon tuottavuuden ja asiakkaan kokeman laadun kehittäminen on Lahden sosiaali- ja terveystoimen ja FastROI Oy:n yhteinen kehityshanke. Tavoitteena on luoda optimaalinen kotihoidon käynti. Kehityshankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka yhdistää innovatiivisella tavalla paikkatiedon hallinnan sekä asiakkaiden tarpeet ja henkilöstön osaamisen optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Kehitystyö parantaa asiakaslähtöisyyttä kotihoidon työssä. Järjestelmä mahdollistaa entistä paremman asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen kotihoidon palveluissa sekä reaaliaikaisen muutoksenhallinnan työn suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Henkilöstön työhyvinvointi kohenee, kun varsinaiseen hoitotyöhön jää enemmän aikaa ja oman työn hallinta paranee. Risto Jalovaara, p (FastROI Oy) Maren Olkkonen, p (Lahden kaupunki) 18

19 Forssan kaupunki ja Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ( ) Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on mallikkaassa kunnossa. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto on yhdistetty jo vuosia sitten. Yhteinen tietojärjestelmä luo kehittämiselle ja yhteistyölle vankan perustan, sosiaalitoimen osalta se on johtanut yhteisiin prosesseihin ja nyt jo päätökseen siirtää kaupunginsosiaalitoimi osaksi kuntayhtymän toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on kansallisesti arvioituna erittäin hyvä. Toimintaympäristön muutokset asettavat kuitenkin haasteita ja tarjoavat mahdollisuuksia, jotka pakottavat muuttamaan toimintaa radikaalilla tavalla. Forssassa on tehty päätökset rakenteellisista ja organisatorisista muutoksista. Asiakaslähtöinen ajattelu täytyy ulottaa strategiselta tasolta jokaisen ihmisen arkipäivän tekemiseen. Henkilöstön luovuus ja erityisosaaminen on saatava käyttöön ja uuden ajan sosiaalija terveyspalvelujärjestelmää on rakennettava rohkeasti yli toimialarajojen. Mukana on oltava niin julkinen sektori palvelujen järjestäjävastuussa kuin yksityiset palvelutuottajat ja kolmas sektori. Minna Stenman, p

20 Yritysprojektit Helian Oy, Joensuun kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Rauman kaupunki, RH-Rohdos Oy ja Vitaasema Oy Terveyspiste asiakkaan terveyden edistämisen ja hoidon tueksi ( ) Hankkeen tavoitteena on uudistaa palvelurakennetta kehittämällä uusia toimintamalleja julkisen ja yksityisen toimijoiden välille ja uudistamalla organisaatioiden sisäisiä palveluprosesseja. Hanke kehittää uuden, monistettavan, liiketaloudellisesti kannattavan ja kansalaisen voimaantumista tukevan Terveyspiste-palvelukonseptin, joka otetaan käyttöön kolmessa apteekin yhteydessä toimivassa terveyspalveluyrityksessä ja kunnassa. Terveyspisteen palveluiden painopiste on terveyden edistämisessä, terveyden monitoroinnissa, riskiryhmien kartoituksessa, hoitotasapainon seurannassa ja hoitajatasoisissa toimenpiteissä. Terveyspisteen myötä terveyspalveluiden saatavuus paranee, valikoima monipuolistuu, palveluun hakeutumisen kynnys madaltuu, asiakaslähtöisyys lisääntyy ja lisäresursoinnin tarve julkisella puolella vähenee. Raili Koivula, p (Helian Oy) Annamari Savela, p ( Joensuun kaupunki) Karita Pesonen, p (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä) Kristiina Kuusio, p (Rauman kaupunki) Leena Reinikainen, p (RH-Rohdos Oy) Maarit Tarvainen, p (Vitaasema Oy) 20

21 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TEHOKAS (2009) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri valmisteli laajaa alueellista kehittämisohjelmaa yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan terveyskeskusten ja sosiaalivirastojen, yksityisten hoito- ja sosiaali-palvelujen tuottajien, sekä Sydänliiton, Helsingin Sydänpiirin, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen ja potilasedustajien kanssa. Valmisteluvaiheen päämääränä oli sitouttaa organisaatiot yhteistyöhön, määritellä yhteistyön tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, sekä suunnitella ja sopia yhteistyön johtamis- ja toimintamalli. Kehittämisohjelman tavoitteena oli potilaan hoidon tarpeeseen perustuvan yhtenäisen alueellisen hoitoketjun suunnittelu ja toteuttaminen, hoidon tuottamisen rakenteiden kehittäminen ja uudistaminen, tavoitteena hoidon parempi laatu, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä organisaatioiden johdon kiinteä yhteistyö, jonka tavoitteena oli strategisen suunnittelun pohjalta ohjata ja koordinoida osallistujien yhteisen toiminnan ja siihen liittyvien tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä. Kehittämismallina hyödynnettiin IHI:n (Institute for Healthcare Improvement) breakthrough -mallia, joka mahdollistaa dynaamisen sykliseen kehittämiseen perustuvan useiden organisaatioiden kehittämisyhteistyön. Kehittämisaktiviteetit pyrittiin integroimaan jo käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin, tavoitteena uusien toimintamallien nopea ja tehokas jalkauttaminen. Kirsti Käpyaho, p

22 Yritysprojektit Helsingin kaupunki Ytyä yhteisöön ( ) Hankkeen tavoitteena on luoda kuuden hankkeessa mukana olevan pilottina toimivan palveluyksikön avulla malli dialogisista yhteistoiminta- ja kehittämisrakenteista, joissa henkilöstön osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus saadaan esille ja hyödynnettyä entistä paremmin työpaikkojen perustehtävien toteuttamisessa. Hankkeessa tuetaan lähiesimiehiä dialogisessa johtamisessa ja annetaan valmiuksia ja välineitä tukea ja edistää työntekijöiden osaamista, työn hallintaa, työssä jaksamista ja jatkamista, motivaatiota sekä innovatiivisuutta ja luovuutta. Hankkeessa luodaan innovatiivisia kehittämismenetelmiä, toimintatapoja ja kehittämisrakenteita, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen siten, että työtä tehdään sitoutuneesti, yhteisöllisesti ja yhteisten arvojen, päämäärien ja pelisääntöjen suuntaisesti. Kehittämistyö tukee myös esimiesten osaamista haasteellisissa tilanteissa. Tavoite on vähentää poissaoloja työhyvinvoinnin kehittämisen avulla. Helena Soini, p Helsingin kaupunki Lauttasaari-malli: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko ( ) Kyseessä on asiakaslähtöinen toimivan arjen turvaava, vanhusten palveluihin kehitettävä, uuden, innovatiivisen kokonaisuuden yhteensovittamis- ja kehittämishanke, joka toteutetaan julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan henkilökohtainen budjetti -ideaan perustuvaa toimintamallia ja kehitetään monipuolisesti palvelusetelin uusia käyttöalueita. Care Manager -toimintamallin avulla luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia palvelukokonaisuuksia, joihin kuuluvat julkiset, yksityisten yritysten, kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön palvelut. Helena Soini, p

23 Helsingin kaupunki Idealinko (2011) Idealinko-projektissa haettiin uusia ideoita ja ratkaisuja hyvinvoinnin kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi. Parhaat käyttöönotetut ideat palkittiin. Idealinkoon kutsuttiin mukaan Helsingin kaupungin työntekijöitä ja asukkaita Herttoniemen, Herttoniemenrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon alueilta ideoimaan tapoja parantaa arkipäivän hyvinvointipalveluita, omia työtapoja tai työympäristöä. Projektissa haluttiin löytää uusia tapoja ja ratkaista hyvinvointihaasteita ja innostaa työntekijöitä jakamaan ideoitaan asioiden parantamiseksi sekä ratkaisemiseksi. Haasteiden ja ratkaisujen keräämiseen ja arviointiin käytettiin Idealingon omaa verkkopalvelua sekä erillisiä Idealinkokokoontumisia, joita pidetiin mm. Helsingin kaupungin työntekijöille. Idealinko-nettisivuilla voi tehdä ehdotuksia, keskustella ja arvioida toisten tekemiä ehdotuksia. Idealinko keskittyi Herttoniemeen, koska projekti tehdään osana Terveellinen kaupunginosa -ohjelmaa, joka alkoi vuonna 2007 ja päättyi vuoden 2011 lopussa. Helsingin kaupungilta Idealinko-projektissa olivat mukana terveyskeskus, sosiaalivirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto sekä henkilöstökeskus. Lisäksi mukana oli joukko yrityksiä, järjestöjä ja kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki. Jouko Ranta, p

24 Yritysprojektit Helsingin kaupunki Tuottavuuden ja palvelurakenteiden kehittäminen ( ) Projektin tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja asiakaspalveluostojen kilpailutusten valmisteluprosesseihin ja ostopalvelusopimusten vuosittaisiin neuvotteluprosesseihin sekä saada solmittavat hankintasopimukset sisältämään kumppanuusperiaatteiden mukaisesti kehitysosioita, standardeja, mittareita, yhteisiä tavoitteita ja kannusteita sekä perustumaan toimintamalliltaan winwin-periaatteelle. Projektiin sisältyi neljä päävaihetta: nykytila-analyysi, oivaltamisen valmennus, soveltamisen valmennus sekä vaikuttavuusarvio ja valmennus toimittajamarkkinoiden johtamiseen. Hankkeen puitteissa käynnistettiin 1 2 virallista pilottikohdetta, joiden tulokset ovat kaikille avoimet. Tapio Melander, p Helsingin kaupunki Tutkimus- ja kehittämishanke aikuissosiaalityön palvelurakenteen ja asiakastyön uudistamisesta ( ) Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus valmistelee tutkimus- ja kehittämissuunnitelmaa aikuissosiaalityön toimintarakenteen, organisaation ja toimintatapojen uudistamiseksi pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena oli luoda dialogisia kehittämis- ja toimintamalleja, joissa työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistoiminta mahdollistuu ja kyetään luomaan asiakkaan osallisuutta tukevia toimintamalleja. Esiselvitysrahaa haettiin suunnitelman tarkentamiseksi. Uusia kehitettäviä työmuotoja olivat jalkautuva aikuissosiaalityö, matalan kynnyksen asukastila, ikäryhmittäinen vastuunjako, uusien asiakkaiden vastaanotto, sähköinen asiointi, työntekijäryhmien työnjaon kehittäminen (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, etuuskäsittelijät) sekä dialogisuutta lisäävät ja vahvistavat johtamiskäytännöt. Riitta Hyytinen, p

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot