Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) Ryhmä 13. Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) 2008. Ryhmä 13. Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo."

Transkriptio

1 Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) 2008 Ryhmä 13 Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo Loppuraportti

2 1 Sisällysluettelo 1Sisällysluettelo...2 2Projektisuunnitelma Johdanto Projektin riskit Toteutusresurssit Projektiorganisaatio Valvonta- ja ohjausjärjestelmät Aikataulu...5 3Alkusanat...7 4Kohdeorganisaation yleiskuvaus...8 5Kohdealueen nykytilan kuvaus Uudet asiakkaat Asiakasvastaavan rooli Sopimusmuutokset Sopimusten irtisanominen Reklamaatiot Laskutus Seuranta ja raportointi Kehitysideoita Käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät Ideat ER-mallin pohjalta Byrokraattinen organisoituminen ER-malli Liittymäkaavio Tason 1 tietovuokaavio Tason 2 tietovuokaavio (5 - reklamaatio) Uimaratakaavio UML-luokkakaavio UML-kommunikaatiokaavio (asiakkaan hankinta) Ajankäyttö...22 Paremmin tarkasteltavat mallit osoitteessa 2

3 2 Projektisuunnitelma 2.1 Johdanto Tämän suunnitelman tarkoitus on määritellä harjoitustyömme tavoitteet, jakaa tehtävä osa-alueisiin ja määritellä niille aikataulutus, siten että koko projekti valmistuu annettuun deadlineen mennessä. Yhteydenottojemme perusteella harjoitustyömme kohdeyritys haluaa pysyä anonyyminä. Yritys vuokraa välineitä muille yrityksille ja myös huolehtii niiden huollosta ja kunnossapidosta. Tämän tarkemmin emme toimialaa ainakaan toistaiseksi paljasta. Keskustelemme vielä yrityksen kanssa paljastettavan tiedon määrästä. Tavoitteenamme on perehtyä kohdeyrityksen toimintaan sekä muodostaa selkeä kuva siitä. Laadimme lisäksi loppuraportin, jonka on tarkoitus selvittää kohdeyrityksen toimintatavat selkeästi ulkopuoliselle, sekä samalla näyttää, miten olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteet. Keskitymme vain yrityksen Turun alueella toimivan yksikön asiakassuhteiden käsittelyyn. Pyrimme siis selvittämään, miten yritys hankkii asiakkaita, miten sopimusmuutokset, laskutus ja reklamaatiot käsitellään jne. Itse prosessien lisäksi yritämme myös selvittää, miten työtehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken ja millaisia tietojärjestelmiä heillä on käytössään sekä millaista tietoa järjestelmiin tallennetaan. Tarkastelun ulkopuolelle siis jää ylin johto sekä itse tuotteiden ja palveluiden toimitus, valmistus ja hankinta jne. Näitä voidaan kuitenkin käsitellä pinnallisesti, mikäli ne oleellisesti liittyvät asiakassuhteiden ymmärtämiseen. Tähän rajaukseen on päädytty jo hankkimamme tiedon ja olemassa olevien suhteiden pohjalta. Yhteyshenkilömme toimii yrityksen asiakaspäällikkönä ja yksi työryhmämme jäsen, Kai Hakala, tekee satunnaisesti töitä sopimuskäsittelijänä, joten saamme parhaiten tietoa juuri tältä alueelta. Yritys ei pysty juurikaan tarjoamaan apua työkiireiden takia, joten mikäli tiedonkeruu osoittautuu mahdottomaksi, teemme hieman epätarkemman kuvauksen, mutta laajennamme rajauksen sisältämään myös muita yrityksen toimintoja, kuitenkin säilyttäen pääpainon asiakassuhteissa. 3

4 2.2 Projektin riskit Suurimmat riskit projektin onnistumiselle ovat aikataululliset ongelmat. Ryhmän jäsenten aikataulujen sovittamisen lisäksi myös kohdeyrityksen työntekijöiden aikataulut on selvitettävä, mikäli haluamme tehdä haastatteluja. Nyt on jo tiedossa, että yhteyshenkilömme on lomalla viikon 13. Ryhmämme jäsenillä taasen on melko poikkeavat aikataulut eri kurssien takia. Myös keskellä periodia olevat tentit aiheuttavat katkoksia projektin toteutukseen. Aikatauluongelmat pyrimme välttämään sopimalla tapaamiset hyvissä ajoin. Osatehtäville asetetaan lähinnä deadlinet, jolloin jäsenet voivat sopeuttaa työskentelynsä omien aikataulujensa mukaisesti, mutta kokonaisuus etenee kuitenkin sovitussa aikataulussa. Toinen ongemia aiheuttava tekijä on kyseisen yrityksen nykyiset tietojärjestelmät, jotka ovat erittäin vanhentuneita ja sekavia. Järjestelmistä voi tosiaan puhua monikossa, sillä monet toiminnallisuudet ovat täysin irrallisia toisistaan ja yrityksen työntekijät joutuvat usein marssimaan koneelta toiselle saadakseen haluamansa tiedot selville. Lisää soppaa sekoittaa uuteen yhdistettyyn tietojärjestelmään siirtyminen, joka toteutetaan porttaittain tämän vuoden aikana. Eri järjestelmien tutkimisen sijaan keskitymmekin tarkastelemaan toimintaa hieman abstraktimmalla tasolla. Mahdollisuuksien mukaan otamme kuitenkin selvää myös oikeista käytössä olevista ohjelmista ja järjestelmistä. Näiden selvittäminen voi kuitenkin olla hankalaa omatoimisesti, eikä yritys ole kovin innokas tarjoaamaan henkilöstöään opastamaan meitä. 2.3 Toteutusresurssit Ryhmässämme on neljä jäsentä ja harjoitustyö on mitoitettu niin, että jokaisen tulisi käyttää siihen noin 80 tuntia. Työtunteja on siis käytössä noin 320. Muut henkilöresurssit rajoittuvat lähinnä yhteyshenkilöömme. Mahdollisesti voimma saada hieman avustusta myös hänen alaisiltaan. Kommunikointiin käytämme puhelinta sekä IRC:iä. Muita käytettävissä olevia laite/ohjelmisto-resursseja ovat mm. erinäiset tekstinkäsittelyohjelmat ja kaavioidenpiirto-ohjelmat. 4

5 Kain työn taki meillä on myös pääsy joihinkin yrityksen järjestelmiin. Myös Ida Andersson on työskennellyt samaisessa yrityksessä, vaikkakin eri osastolla, joten hänen tietojaan voidaan hyödyntää. 2.4 Projektiorganisaatio Organisaatioomme kuuluu neljä henkeä ja kaikkia pidetään tasa-arvoisina. Jokainen on valtuutettu tekemään päätöksiä muilta kysymättä, mutta päätökset ovat kumottavissa muiden jäsenten toimesta. Sidosryhmänä voidaan pitää yrityksen työntekijöitä, vaikka yhteistyö saattaa olla melko vähäistä. 2.5 Valvonta- ja ohjausjärjestelmät Ryhmän jäsenet vastaavat toiminnastaan vain muille ryhmän jäsenille. Jäsenet siis valvovat omaa ja toistensa edistymistä ja tarvittaessa puuttuvat siihen. Yleisen tarkkailun lisäksi jäsenet tapaavat joka maanantai, jolloin projektin tilanne tarkastetaan ja tulevat tavoitteet kerrataan. Projektia tarkkailevat Kai Kimppa ja Kimmo Tarkkanen, mutta he puuttuvat toimintaan vain poikkeustilanteissa. 2.6 Aikataulu Tarkka aikataulu tehdään viikottain maanantain tapaamisessa. Alla kuitenkin yleisempi aikataulutus. ID Tehtävä Aloitus Lopetu Arvioitu 1 Projektisuunnitelma 19.maali s23.maal aika 30 tuntia 2 Kohdeyritykseen tutustuminen 19.maali s 13.huht is 50 tuntia Yrityksen liiketoimintaan ja periaatteisiin tutustuminen 19.maali s 30.maali i nettisivuston Pohjustava ja muun selvitys materiaalin asiakashallinnasta pohjalta. Kain 28.maali s 30.maali s työkokemuksien Haastattelut ja perusteella epäselviksi jääneiden asioiden 1.huhti s 13.huhti s 3 selvittäminen Kohdeyrityksen sanallisen yleiskuvauksen 31.maali 6.huhti 20 tuntia 4 laatiminen Kohdealueen nykytilan sanallisen kuvauksen 31.maali s 6.huhti 20 tuntia 5 laatiminen DFD-mallin teko 31.maali s 13.huht 40 tuntia DFD-mallin liittymätason kaavion teko 31.maali s s 6.huhti i 5

6 DFD-mallin 1.tason kaavion teko DFD-mallin 2.tason kaavion teko 31.maali 31.maali s 6 ER-mallin teko 31.maali s Entiteettien ja niiden suhteiden tutkiminen 31.maali s Entiteettien attribuutit 31.maali s 7 OOA-mallin teko 31.maali s 8 Uimaratakaavion teko 31.maali s 9 Kehittämismahdollisuuksien pohtiminen, 14.huhti s viimeistely jne. 13.huhti 13.huhti 13.huht 6.huhti i 13.huhti 13.huht 13.huhti 20.huhti i 40 tuntia 40 tuntia 30 tuntia 40 tuntia 6

7 3 Alkusanat Kohdeyrityksemme halusi pysyä anonyyminä, joten suunnitelmasta saamamme palautteen ansiosta olemme naamioineet yrityksen Virtasen ämpäri- ja kottikärrypalveluksi. Suunnitelmassamme käsiteltiin jonkin verran kohdeyrityksen olemassa olevia ohjelmistoja ja tietoteknisiä järjestelmiä, lähinnä siksi, että uskoimme niiden olevan hankalimmat tutkimuskohteet. Palautteen perusteella saimme käsityksen, että tarkastajat uskoivat meidän keskittyvän vain näihin. Selvennettäköön siis tässä vaiheessa, että projektin tarkoituksena on kuitenkin pääasiallisesti tarkastella yrityksen toimintaa ja tietorakenteita työntekijöiden näkökulmasta, ei tietokoneiden muodostamia järjestelmiä. 7

8 4 Kohdeorganisaation yleiskuvaus Virtasen ämpäri- ja kottikärrypalvelu Oy toimii tarvikevuokrausalalla. Toimintaideana on vuokrata asiakasyrityksille työskentelyvälineitä ja vastata tuotteiden kunnosta ja siisteydestä. Virtanen vastaa myös vuokratuotteiden kuljetuksesta asiakkaalle sekä takaisin huollettavaksi. Tärkeä osa Virtasen imagoa on käytöstä poistuneiden tuotteiden ympäristöystävällinen hävittäminen, sekä tuotteiden huollosta koituvan ekologisen kuormituksen minimointi. Uuden sopimuksen alkaessa Virtanen toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet sovittuun osoitteeseen. Sopimuksessa määritellään laatuluokka, joka asiakkaalle toimitettavien välineiden on täytettävä. Tuotteet haetaan huollettavaksi tietyin väliajoin. Huollossa tarkastetaan tuotteen kunto ja korjataan rikkinäiset tuoteet. Mikäli tuotteen kunto ei enää vastaa laatuluokkaansa, tuote vaihdetaan uuteen ja vanha poistetaan käytöstä. Jos tuote ei kestä sille spesifioitua elinikää, vaihdosta veloitetaan tietty prosenttiosuus tuotteen hinnasta sen iän mukaisesti. Seuraavan huoltokerran yhteydessä aiemmin huolletut tuotteet palautetaan asiakkaalle. Tuotteet on kohdennettu asiakasyrityksen tietylle työntekijälle ja Virtanen toimittaa asiakkaalle myös säilytyslokerikot. Koska tuotteet ovat työntekijäkohtaisia, on asiakkaan työntekijän myös mahdollista valita haluamiaan ominaisuuksia. Virtasen yritys on laajentunut koko Suomen alueelle ja se on jaettu useisiin yksiköihin. Toiminta on jaettu maantieteellisesti alueisiin, joissa jokaisessa toimii oma yksikkönsä. Näissä yksiköissä on omat huolto-, varasto-, markkinointi- ja logistiikkaosat. Huoltopuoli on jaettu vielä moduuleihin. Lisäksi Virtasella on suuri keskusvarasto, joka vastaa tuotteiden hankinnasta ulkoisilta toimittajilta. Paikalliset varastot tekevät tuotetilaukset keskusvarastolle. Logistiikka osastot suunnittelevat tuotteiden jakelu- ja noutoreitit. Kuljettajat ovat itseasiassa yksityisyrittäjiä, mutta tekevät niin tiiviistä yhteistyötä Virtasen kanssa, että heidät voidaan tulkita osaksi organisaatiota. Työssämme keskitymme vain yhden alueen markkinoinnista ja asiakassuhteista vastaavaan osastoon. 8

9 5 Kohdealueen nykytilan kuvaus Asiakasosaston tehtävänä on nimensä mukaisesti asiakassuhteiden ylläpitäminen, uusien asiakkaiden hankkiminen sekä myynnin kasvattaminen. Asiakassuhteiden ylläpitäminen voidaan jakaa laskutukseen sekä sopimusmuutosten ja reklamaatioiden käsittelyyn. Lisäksi osaston on raportoitava tuloksista johdolle. Osaston toiminta kokonaisuudessaan on tarkasteltavissa ensimmäisen tason tietovuokaaviosta. 5.1 Uudet asiakkaat Virtanen ylläpitää tietokantaa potentiaalisista asiakkaista eli käytännössä kaikista alueen yrityksistä. Lisäksi tietoa hankitaan seudun suunnitelluista ja meneillään olevista rakennushankkeista. Tiedot toimittaa ulkopuolinen tietotoimisto. Potentiaaliset asiakkaat jaetaan Virtasen myyjille. Myyjä ottaa yhteyttä kohdeyrityksiin ja markkinoi palveluja. Mikäli kohdeyritys osoittaa kiinnostusta, myyjä sopii tapaamisen ja käy paikanpäällä kartoittamassa palvelutarpeen. Sopimusneuvotteluissa päätetään sopimuksen yksityiskohdat, kuten tuotteet, hinnat sekä huolto- ja laskutusvälit. Palveluiden hinnoittelu siis tapahtuu asiakaskohtaisesti, pohjautuen ohjehinnastoon. Sopimukset tehdään aina määräaikaisiksi, jolloin irtisanoutuminen ei onnistu ennen sovittua aikaa. Myyjä toimittaa syntyneen sopimuksen sopimuskäsittelijälle, joka kirjaa tiedot järjestelmään. Itse sopimuksen lisäksi kirjataan ylös tiedot yrityksestä, sekä yhteyshenkilöistä. Yhdellä asiakkaalla saattaa olla useita sopimuksia. Sopimukset voivat liittyä eri toimituskohteisiin, mutta ne laskutetaan samalta asiakkaalta. Asiakas voi olla vaikkapa K-Rauta ja sopimuskohteena K-Rauta Itäharju. Voitaisiin siis puhua myös laskutusasiakkaista ja sopimusasiakkaista. Virtasen järjestelmään tallennetaan sekä laskutusasiakkaan yhteyshenkilö että sopimusten yhteyshenkilöt. Ainakin sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt vaaditaan, mutta usein kirjataan ylös myös lisätilauksia hoitavat henkilöt. Tieto sopimuksesta kulkeutuu varastoon, joka huolehtii tuotteiden hankinnasta. Uuden asiakkaan hankintaa selventävät uimaratamalli ja UMLkommunikaatiokaavio. 5.2 Asiakasvastaavan rooli Uudelle asiakkaalle asetetaan asiakasvastaava, joka huolehtii yhteydenpidosta asiakkaan kanssa ja pyrkii selvittämään Virtasen ja asiakkaan välille syntyneitä 9

10 ongelmia. Erittäin tärkeä osa asiakasvastaavan työstä on lisämyynti. Olemassa olevien asiakkaiden palvelujen lisääminen on huomattavasti halvempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen, joten suuri osa Virtasen liikevoiton kasvusta saadaan tätä kautta. Asiakasvastaava myös pyrkii varmistamaan, että asiakas uusii sopimuksensa sen päättyessä. 5.3 Sopimusmuutokset Asiakas voi halutessaan muokata, lisätä tai poistaa tuotteita ja palveluja sopimuksen puitteissa. Virtanen pyrkii siihen, että asiakkaat tekevät muutokset itse verkkopalvelun kautta, jolloin ne välittyvät suoraan varastoon. Käytännössä useat asiakkaat kuitenkin soittavat Virtasen asiakasneuvojille. Tässä käytännössä on se etu, että asiakasneuvojien on mahdollista tarkistaa sopimuksen nykytila ja arvioida, onko muutokselle todellista tarvetta. Usein asiakas hahmottaa tarvittavien tuotteiden määrän väärin, sillä osa tuotteista on saattanut kadota. Asiakasneuvoja ja asiakas vertailevat tilausten ja asiakkaalla kiertävien tuotteiden määriä. Jos päädytään siihen, että tuotteet ovat kadonneet, ne korvautetaan, ja tilalle lähetetään uudet. Jos lisätilaukselle on oikeasti tarvetta, asiakasneuvoja ilmoittaa tilauksesta varastolle. Palvelujen ja tuotteiden karsiminen tapahtuu pitkälti samalla tavalla, mutta luonnollisesti palveluja ei voida vähentää alle sopimuksen asettamien rajojen. Asiakasneuvojalla on myös asiakasvastaavan kaltaisia tehtäviä, mutta neuvoja toimii lähinnä puhelimen välityksellä, kun asiakasvastaava puolestaan käy asiakkaiden luona. Asiakasvastaavat usein keskittyvät suurempiin asiakkaisiin ja pienemmät ovat asiakasneuvojien harteilla. 5.4 Sopimusten irtisanominen Sopimus voidaan irtisanoa vasta sopimuksessa määritellyn ajan kuluttua. Irtisanoutuvan asiakkaan kanssa sovitaan viimeinen noutopäivä, jolloin loput tuotteet ja säilytyslokerot haetaan pois. Usein asiakasyritys on vain siirtämässä toimintaansa uuteen kohteeseen, jolloin sopimuskin voidaan siirtää, eikä sitä tarvitse irtisanoa. Jos asiakas on kuitenkin lopettamassa toimintansa, yritetään asiakkaalta selvittää, onko tiloihin tulossa jokin muu yritys. 10

11 Joskus asiakkaalla saattaa olla pakottava tarve, kuten konkurssi, irtisanoa sopimus ennenaikaisesti. Tällöin Virtanen pyrkii sopimaan viimeisen käyntikerran mahdollisimman pikaisesti, jotta turhilta toimituksilta vältyttäisiin. Asiakasta laskutetaan kuitenkin sopimuksenmukaiseen määräaikaan saakka. 5.5 Reklamaatiot Yleisimpiä reklamaatioaiheita ovat välistä jääneet käyntikerrat, toimituksesta puuttuneet ja hakematta jääneet tuotteet sekä virheelliset laskutukset. Reklamaatiot tehdään puhelimitse tai sähköpostitse ja asiakasneuvoja käsittelee ne. Toimituksesta vastaavat kuljettajat kuittaavat käyntikerrat ja mahdolliset ongelmat tietojärjestelmään. Asiakasneuvoja tarkistaa tilanteen näiden tietojen perusteella. Asiakasneuvoja saattaa myös soittaa suoraan kohteesta vastaavalle kuljettajalle. Mikäli ongelma johtuu asiakkaan toiminnasta, esim. lukitusta ovesta, asiakkaalle ilmoitetaan tapahtuneesta, mutta muita jatkotoimenpiteitä ei suoriteta. Jos ongelma johtuu Virtasen toiminnasta, pyritään se korvaamaan ylimääräisellä käyntikerralla tai hyvityslaskulla. Myös virheellinen laskutus tarkistetaan järjestelmästä ja tarvittaessa hyvitetään. 5.6 Laskutus Asiakkaiden laskutusväli riippuu sopimuksesta ja järjestelmä huolehtii laskutuksesta automaattisesti. Laskumuistutukset ja perintä on ulkoistettu laskutuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Usein asiakkaat kuitenkin soittavat laskutusongelmista suoraan Virtaselle, joten laskutusneuvontaan kuluu Virtasen omia henkilöstöresursseja. Laskutuksen piiriin kuuluu myös hinnankorotusten tekeminen. 5.7 Seuranta ja raportointi Virtasen johtoryhmä asettaa asiakasosastolle vuotuiset liikevaihdon kasvutavoitteet. Osaston esimiesten tehtävänä on seurata alaisten toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Tärkeimpiä seurantakohteita ovat uusien ja irtisanoutuneiden asiakkaiden sekä lisämyynnin määrät. Myös luottotappioita seurataan, mutta ne ovat onneksi pysyneet kohtuullisen pieninä. Luottotappioita aiheuttavat etenkin asiakkaiden konkurssit. Virtanen saa tiedon konkursseista parin päivän viiveellä, joten viimeisen laskun lähettäminen konkurssipesään ei useinkaan onnistu. Lisäksi 11

12 asiakastyytyväisyyttä seurataan mm. asiakkaille lähetettävien kyselyiden perusteella. Esimiehet laativat seurannan perusteella osavuosiraportit johtoryhmälle. 12

13 6 Kehitysideoita 6.1 Käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät Vaikkemme ole aiemmin puuttuneet yrityksen fyysisiin tietojärjestelmiin, vaan olemme keskittyneet tarkastelemaan toimintaa ideaalisemmalla tasolla, on tässä kohdin parasta ottaa asia esille. Virtasen tuotevalikoima on laajentunut aikojen saatossa, eikä osa uusista tuotteista ole toimitustavoiltaan aiemmin mainitsemamme kaltaisia. Näitä varten on jouduttu rakentamaan uusia tietojärjestelmiä. Uudet järjestelmät on luotu kiireellä ja täysin irrallisiksi aiemmista sovelluksista. Pidemmän päälle tämä on aiheuttanut sen, että työntekijät saavat juosta koneelta toiselle selvittämässä eri järjestelmien tietoja. Myös eri alueiden järjestelmät ovat erilliset. Järjestelmien yhdistäminen tai tietojen koonnin hoitava ohjelmisto olisikin tärkeää työn sujuvuuden kannalta. Toinen merkittävä ongelma on tietokantojen korruptoituneisuus. DBMS:n tarkistusmenetelmät ovat vajaavaiset, joten käyttäjät ovat oppineet hyväksykäyttämään puutteita ja omasta mielestään vähentämään työmääräänsä. Huolestuttava esimerkki tästä on nollahintaiset tuotteet, joita kantaan on lisätty. Tarkoituksena on ollut muuttaa hinnat oikeiksi jälkikäteen, mutta työ on jäänyt tekemättä. Toinen esimerkki tietokantojen ongelmista on sopimukset, joilla ei ole enää relaatiota asiakkaaseen. Asiakasyritysten fuusioitumisen yhteydessä on toinen asiakas poistettu ja sopimukset siirretty jäljelle jääneelle. DBMS ei kuitenkaan tarkista, että kaikki sopimukset ovat varmasti saaneet uuden asiakkaan. Tämä on aiheuttanut sen, ettei kaikista sopimuksista laskuteta, sillä lasku on asiakaskohtainen. Olemassa oleva sopimus kuitenkin takaa sen, että palvelut järjestetään entiseen tapaan. Samankaltaisia puutteita on useita. Olemme kuitenkin pohtineet toimintaa työntekijöiden näkökulmasta, joten mallimme kuvaavat sitä, miten asioiden pitäisi toimia, eikä tällaisia ohjelmistojen aukkoja ole otettu huomioon. 6.2 Ideat ER-mallin pohjalta Ainut varsinaista kohdealuettamme koskeva ehdotus liittyy reklamaatioihin. Tällä hetkellä reklamaatioiden seuranta on lähinnä asiakasneuvojien muistin ja omien merkintöjen varassa. Toistuvien ongelmien havaitseminen ja muu yleinen seuranta olisi 13

14 kuitenkin tehokkaampaa, mikäli kaikki reklamaatiot kirjattaisiin sovitulla tavalla järjestelmään. Myös huoltokiertoon suosittelisimme myös tarkempaa seurantaa. Tuotteita katoaa melko paljon, joten huoltomoduulin lisäksi olisi hyvä tietää, kuka työntekjöistä on kirjannut tuotteet sisään ja ulos. Jotkin kuljettajat toimivat oman etunsa mukaisesti, eikä heidän raportointiinsa voi aina luottaa. Jakeluunkin olisi siis hyvä kehittää parempia seurantamenetelmiä. Mikäli laki sallii, autojen liikkeitä voitaisiin seurata vaikka GPSpaikantimilla. Nämä ehdotukset eivät suoranaisesti liity asiakassuhteiden hoitoon, mutta vähentäisivät varmasti ongelmatilanteita ja täten reklamaatioiden käsittelyyn kulutettuja resursseja. 6.3 Byrokraattinen organisoituminen Uimaratamalli osoittaa selkeästi sopimuskäsittelijän paikan hierarkisen asemoitumisen pohjalla. Uimaratamallin esittämässä uuden asiakkaan hankinnassa sopimuskäsittelijän tehtävänä on lähinnä kirjata sopimuksen tiedot järjestelmään. Toinen esimerkki samankaltaisesta tehtävästä on hinnanlisäykset. Esimiehet usein pyörittävät omia excel-taulukoitaan, jotka sopimuskäsittelijät lähinnä kopioivat järjestelmään. Tällainen toiminta aiheuttaa selkeästi yhden ylimääräisen työvaiheen, sillä myyjät ja esimiehet voisivat kirjata tiedot suoraan järjestelmään. Usein sopimuskäsittelijät saavat lisäksi pähkäillä, mitä tehtävän nakittaneet henkilöt ovat merkinnöillään tarkoittaneet, jolloin prosessi venyy entisestään. Toisaalta sopimuskäsittelijöiden työ on huomattavasti halvempaa kuin korkeammassa asemassa olevien, joten toimintaan kuluvan rahan määrää on vaikeaa arvioida. Varsinaista muutosehdotusta on siis hankala tehdä nykyisillä tiedoillamme, mutta toimintaa olisi syytä tutkia lisää. Hierarkinen organisoituminen aiheuttaa myös päättävien ihmisten näkökulman suppenemista. Toimintaa ja järjestelmiä muutetaan johdolle suotuisammaksi. Seurannan parantuminen kuitenkin tarkoittaa monesti alemmassa asemassa olevien työtaakan kasvamista. Koska työntekijöitä ei päästetä mukaan tekemään päätöksiä, suhtautuvat he yleensä pessimistisesti muutoksiin. Virtasen olisi siis syytä ottaa paremmin huomioon alaisten mielipiteet ja heille koituvat rasitteet toimintatapoja muutettaessa. 14

15 7 ER-malli 15

16 8 Liittymäkaavio Tietovuokaavioiden tietovirrat on saatettu nimetä eritavoin eri tasoilla, mutta niiden sisällön pitäisi olla silti sama. Tarkempien tasojen tietovirtoja on myös yhdistetty epätarkempiin malleihin selkeyden vuoksi. 16

17 9 Tason 1 tietovuokaavio 17

18 10 Tason 2 tietovuokaavio (5 - reklamaatio) 18

19 11 Uimaratakaavio Kaavio mallintaa uusien asiakkaiden hankintaan liittyviä prosesseja. 19

20 12 UML-luokkakaavio Luokkakaavio vastaa ER-mallia. Palvelutaso on jätetty pois kahdesta syystä: hyvin pitkälle päästään pelkillä peruspalveluilla, mutta jokainen kommunikaatioketju vaatii kuitenkin erittäin suuren määrän palveluja, joiden pohtimiseen kuluu ainakin tuplasti käytössämme oleva aika. Alla kuitenkin eräs kommunikaatiokaavio, josta muutama palvelu selviää. 20

21 13 UML-kommunikaatiokaavio (asiakkaan hankinta) Kaavio kuvaa uuden asiakkaan hankintaa. Myyjä hankkii tietoja potentiaalisilta asiakkailta ja etsii niiden perusteella sopivan kohteen. Mikäli kohteesta saadaan asiakas, poistetaan potentiaalinen asiakas. Asiakas tekee sopimuksen, joka puolestaan palauttaa hinnat tuotteidensa perusteella. Tuotteet on kuitenkin jätetty kaavion ulkopuolelle. Asiakas luo laskun saamiensa hintatietojen perusteella. Malli on varsinaisen toiminnan sekä ohjelman toiminnan välimaastosta. 21

22 14 Ajankäyttö Ajankäytön suunnitelmamme oli melko väljä erilaisten aikataulujen vuoksi. Alussa jäimme suunnitelmasta, joten viimeisellä viikolla oli jonkin verran kurottavaa. Kaikki asiat saatiin kuitenkin hoidettua. Yhteistä työskentelyaikaa saatiin alkukangertelujen jälkeen sovittua suhteellisen hyvin. Etenkin IRC:n välityksellä onnistuimme miettimään asioita yhdessä, eikä tehtäviä tarvinnut jakaa osallistujien kesken. Tapaamiset olivat melko lyhyitä, mikä aiheutti sen, että asioita pyrittiin tekemään kiireellä valmiiksi. Tällöin osa asioista jäi huomioimatta ja malleja oli muutettava jälkikäteen. Parempaan lopputulokseen oltaisiin varmasti päästy harvemmilla, mutta pidemmillä tapaamisilla. Kailla oli eniten tietoa tutkittavasta järjestelmästä, joten hänen harteilleen jäi myös hieman enemmän töitä. Kaikki kuitenkin osallistuivat työskentelyyn erittäin hyvin. Ajankohta Tehtävät Käytetty Käytetty Käytetty Käytetty Yht. aika/aarni aika/ida aika/johanna aika/kai 19. maalis Projektisuunnitelma maalis Tapaaminen, jossa tutustuttiin kohdeyrityksen toimintaan sekä omatoiminen nettisivujen selailu yms. 7. huhti Sanallisen kuvauksen laatiminen 10. huhti Lisää sanallista kuvausta 12. huhti ER-kaavion laatiminen 14. huhti Asiakaspäällikön haastattelu 15. huhti Sanallisen kuvauksen

23 viimeistely 16.huhti Uimaratakaavion laatiminen 17. huhti DFD-kaavioiden laatiminen, kehitysideoiden miettiminen 18. huhti DFD-kaavioiden viimeistely 19. huhti ER-kaavion viimeistely ja UMLkaavion laatiminen 20. huhti UML-kaavioden viimeistely, aikaraportin laatiminen, lopullisen ulkoasun viimeistely, sekä kehittämisideointi 21. huhti Lopputarkistus viikko 16 Esityksen laatiminen (arvioitu aika) Yhteensä (lopullinen arvio): 63 (68) 60 (65) 50 (55) 69 (74) 242 (262) 23

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk?

Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk? Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk? Sopimuslaskutus alkaa aina auton käyttöönottopäivästä

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi Lakewave encore 1. Lakewave encore lyhyesti Lakewave encore on nykyaikainen ohjelmisto ohjelmavälitystä ja -suunnittelua tarjoaville yrityksille. Ohjelmisto kattaa kaikki yrityksen liiketoiminnassa tarvitsemat

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Internet-uudistuksen suunnittelu ja määrittely Aloituskokous 16.8.2012 Virpi Blom ja Seniha Cihangir, Sininen Meteoriitti Oy Virpi Blom, seniorikonsultti 16.8.2012 Asialistaa

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Minna Andersson, Canter Oy MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Jokaisen työntekijän koneelta löytyy välineet markkinointiviestin tuottamiseen. Toisaalta kätevää, mutta toisaalta tässä on vaarana, että yritykseltä

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas

Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas Sisällysluettelo Lähtötilanne... 2 Organisaatio... 2 Tavoitteet ja niiden seuranta... 2 Oikeudet tietoihin... 2 Esimerkin käyttäjät ja alueet... 2 Määrittele alueet...

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Mikrokontrollerikitit - väliraportti

Mikrokontrollerikitit - väliraportti Mikrokontrollerikitit - väliraportti AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Hannu Leppinen 78673R Petri Niemelä 221643 Markus Peltola 84765H 27.3.2013 Työn kuvaus Projektityön tarkoituksena

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi

Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi Työn ja perheen yhdistäminen silloin, kun perheessä on erityislapsi Pia Lemmetty, Mamwork Oy Hoitovapaalla olevien asiantuntijoiden verkosto Oma erityishistoria Kolme lasta (s. -08, -09 ja -11) Esikoinen

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Projektisuunnitelma 19.9.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomisen tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta

Suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomisen tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta 1 (5) Suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomisen tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät... 2 3. Tavoitteet... 3 4. Asiakkaat... 3 5. Tuotteita

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot