Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004 Helsingin yliopisto / TKTL Ryhmä 6, Pietu Pohjalainen Jussi Koskela

2 1. Executive summary Yrityksen missio Yritys Liiketoiminta Yrityksen tarjoama palvelu Markkinat Kilpailijat Riskit/mahdollisuudet Johtoryhmä Pääomatarpeet Yrityksen yleiskuvaus Strategiset yhteistyökumppanit Yrityksen tuote Tämänhetkinen tuote Tuotekehitys Tuotanto ja toimitus Markkina Markkinan määrittely Asiakasprofiili Myyntistrategia Myyntikanavat Kilpailijat Suorat kilpailijat Sihteeripalvelut ASP-palvelut Epäsuorat kilpailijat Ohjelmistotuotteet Differentioituminen Kilpailuedun saavuttaminen Toteutussuunnitelma Kaksi miestä ja autotalli Yrityshautomo Riskit ja mahdollisuudet Riskit Mahdollisuudet Johtoryhmä Omistajuus Neuvonantajaryhmä Pääomatarpeet Exit-strategia Taloussuunnitelma Myynti Kulut Investoinnit Kassavirrat Taustamateriaali ja lähteet Liitteet Kassavirtalaskelma Tuloslaskelmat Taseet Sivu 1/45

3 1. Executive summary 1.1 Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallinnon järjestämiseen. 1.2 Yritys Yritys, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ulkoistettuna palveluna niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamista Internet-teknologioita hyödyntämällä. Yrityksen kotipaikka on Helsinki. 1.3 Liiketoiminta Kolmannen sektorin toimijoilla, käytännössä yhdistyksillä ja yhteisöillä on lakisääteisiä velvotteita mm. jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Lisäksi toimijan omissa säännöissä usein asetetaan vaatimuksia toiminnan muodolle. Tämän seurauksena toiminnan ylläpitämiseen liittyy hallinnollisia rutiineja ja tukitoimintoja, joiden hoitaminen ei ole suorassa yhteydessä toimivan tahon toiminta-ajatukseen. Yrityksemme on suunnitteluvaiheessa toimiva taho, jonka toiminnan tulevana tarkoituksena on tarjota tuotteistettuna ulkoistuspalveluna usein esiintyvien tukitoimintojen hoitamista. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tarkoituksena on tuotteistaa useimmiten esiintyvien tukitoimintojen toteutus sekä hankkia asiakaskuntaa yritykselle. 1.4 Yrityksen tarjoama palvelu Yrityksen liikeidean mukaisesti haluamme tehostaa yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa. Alustavan palveluttamissuunnitelman mukaisesti ensimmäinen tuotteistettava palvelu on yhdistyksille suunnatun jäsenrekisterin toteuttaminen Software as a Service mallin mukaisesti. Palvelun etuna on perinteisille rekistereille tyypillisen keskitettyyn rekisteriin liittyvän päivitysongelman kiertäminen mahdollistamalla yhdistysten jäsenille pääsy ja muutosmahdollisuudet omiin tietoihinsa. Sivu 2/45

4 1.5 Markkinat Erään tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Suomessa on ollut 112,000 yhdistystä, ja vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen. Lisäksi, korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, joten näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. Tarkemmin jaoteltuna voimme jakaa kohdeyhteisöt kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannussäästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 1.6 Kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n suoria kilpailijoita ovat muut vakioituja jäsenrekisteripalveluita verkossa tarjoavat yritykset, vastaavia ratkaisuja projektimuotoisesti toimittavat yritykset sekä perinteiset jäsenrekisterin ylläpitoa sihteeripalveluna tarjoavat yritykset. Kaikki suorat kilpailijat tarjoavat vaihtoehdon manuaalisena työnä itse tehtävään jäsenrekisterin ylläpitoon. Jäsenrekisteri Oy keskittyy pelkkien yhdistyspalveluiden tuottamiseen, joten palvelua voidaan tuottaa, ylläpitää ja markkinoida kilpailijoita tehokkaammin sekä edullisemmin. Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistotuotteita valmistavat yritykset sekä vapaaehtoiset jäsenrekisterin ylläpitoa veloituksetta hoitavat yhdistysten jäsenet. Ohjelmistotuotteilla jäsenrekisterin ylläpito ja päivitys jää edelleen yksittäisen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten niillä ei saavuteta samaa etua kuin käyttämällä Jäsenrekisteri Oy:n palveluita. Myöskään vapaaehtoistyönä tehtävä jäsenrekisterin ylläpito ei ole kestävä ratkaisu yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa. Sivu 3/45

5 1.7 Riskit/mahdollisuudet Riskit: - Yhdistykset eivät ole halukkaita vaihtamaan jäsenrekisterijärjestelmäänsä - Jäsenrekisterin ylläpidon helpottumisesta ei olla valmiita maksamaan - Yhdistysten "luottamustehtävät" vähenevät, jos rekisterin ylläpito ulkoistetaan - Yhdistyksiin ei saada luotua myyntikontakteja - Yhdistysten jäsenet eivät käytä tietokoneita - Jäsenrekisteri Oy ei saa kerättyä riittävää alkurahoitusta - Kilpailijat matkivat Jäsenrekisteri Oy:n palvelukonseptia Mahdollisuudet: - Suomessa on yli yhdistystä - samalla konseptilla voidaan toimia myös ulkomailla - Henkilörekisterilaki edellyttää jäsenrekisterin suojausta tätä kaikki yhdistykset eivät ole huomioineet tarpeeksi hyvin - Aktiiviset yhdistyshenkilöt kuuluvat useisiin yhdistyksiin verkottumisesta syntyy lumipalloilmiö. - Yhdistyksiä voidaan palkita uusien asiakkaiden hankinnasta säästöjä markkinointikuluihin - Jäsenrekisteripalvelua voidaan laajentaa komplementarisilla yhdistyspaveluilla - Liikkeelle päästään pienehköllä alkupääomalla 1.8 Johtoryhmä Jäsenrekisteri Oy:n johtoryhmään kuuluvat yrityksen perustajat Pietu Pohjalainen ja Jussi Koskela. Pietu Pohjalainen, 24v (toimitusjohtaja) Pietu on toiminut ohjelmistoalan yrittäjänä, ohjelmoijana, ja projektipäällikkönä niin projekti- kuin tuoteliiketoiminnan alueilla. Lisäksi hän tuntee kolmannen sektorin toimintatapoja useiden yhdistysten, mm. Suomen Unix-käyttäjäin yhdistyksen hallituksessa toimimisen pohjalta. Hän valmistuu Helsingin yliopistosta piakkoin tietojenkäsittelytiede pääaineenaan. Sivu 4/45

6 Jussi Koskela, 24v (hallituksen puheenjohtaja) Jussi on toiminut ohjelmistoalan yksityisyrittäjänä (Mediamond Tmi) vuodesta 2000 lähtien. Hän valmistuu piakkoin Teknillisestä korkeakoulusta tietotekniikan alan diplomiinsinööriksi ja tuo Jäsenrekisteri Oy:hyn vankkaa teknistä osaamista sekä yrittäjähenkisyyttä. 1.8 Pääomatarpeet Jäsenrekisteri Oy:n perustajat sijoittavat omaa pääomaansa yritykseen yhteensä 25,000 euroa. Tämän lisäksi haetaan Tekesiltä ulkopuolista tuotekehityslainaa yhteensä 100,000 euroa kattamaan vuosien aikana syntyvä negatiivinen kassavirta. Liiketoiminnan arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2006 alussa. Tuotekehityslaina maksetaan vuoden 2008 aikana takaisin tulorahoituksella. Vuosien välisenä aikana yrityksen kassavirtojen arvioidaan muodostuvan seuraavasti: Vuosi Kassavirta Kumulatiivinen kassav Sivu 5/45

7 2. Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallintopalveluiden järjestämiseen. Perinteisiä toimijoita parempi kustannustehokkuus saavutetaan muuntamalla olemassaolevia hallintoprosesseja verkkopohjaisiksi ohjelmistopalvelutuotteiksi, joissa toteuttuu alhaisemmat transaktiokustannukset sekä asiakkaalle päin parempi saavutettavuus. 3. Yrityksen yleiskuvaus Yrityksemme, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, näkemyksen mukaisesti jatkossa yhä suurempi osa luonteeltaan immateriaalisista palvelutuotteista tulee sijaitsemaan elektronisessa muodossa tietoverkoissa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat pankkipalvelut, laskutuspalvelut, verkkolehdet tai keskustelusivustot. Tätä trendiä yritys aikoo hyödyntää tarjoamalla vastaavanlaisella konseptilla palvelutuotetta yhteisöille ja yhdistyksille niiden hallinnollisten rutiinien pyörittämiseen. Yrityksen asiakkailleen tarjoama arvolupaus on asiakkaalle tarjoutuva mahdollisuus - rutiinitöiden sijaan laajempiin kokonaisuuksiin keskittymiseen sekä - parantuvaan palvelutasoon uusien yhteyskanavien kautta Tällaiselle palvelulle lienee kansalaistoiminnan piirissä tarvetta. Erään tutkimuksen mukaan (Heikkala 2001, s. 76) on olemassa viitteitä siitä, että perinteinen talkootyö ja muu kollektiivinen toiminta, jossa edellytetään myös henkilökohtaisen intressin ulkopuolista toimintaa on vähenemässä. Toisin Sivu 6/45

8 sanoen, Heikkalan mielestä halukkuus uhrautuvaan vapaaehtoistyöhön on nykyisin vähenemässä. 3.1 Strategiset yhteistyökumppanit Koska yrityksen toimiajatuksena on keskittyä erittäin kapeaan toimialaan, tarvitaan toimintaan mukaan yhteistyökumppaneita. Strategiset yhteistyökumppanit haetaan sellaisista tahoista, jotka myöskin omalta osaltaan hyötyvät kumppanuudesta. Internet-palveluiden tarjoaja Yrityksen toimintaidea nojaa vahvasti internet-palveluiden laajaan saatavuuteen. Emme kuitenkaan halua itse alkaa ylläpitämään verkkopalvelimia, -yhteyksiä sekä muuta vastaavaa teknistä toimintaa. Tämän vuoksi hankimme ISP-, ja webhostauspalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin, jonka websivustopalveluja välitämme eteenpäin yhdistyksille oman myyntityömme ohessa. Postituspalveluiden hoitaminen Osana yrityksen toimintaa on myös fyysisten kirjeiden massapostittamista yhdistysten jäsenille. Tässä toiminnassa teemme yhteystyötä Postin kanssa mahdollisimman tehokkaan prosessin aikaansaamiseksi. Oleellisia asiakastahoja tuotekehityksen avuksi Jotta tuntisimme asiakkaamme mahdollisimman hyvin, teemme läheistä yhteistyötä valittujen asiakastahojen kanssa tuotekehityksen parantamiseksi. Näiden asiakastahojen kanssa olemme jatkuvassa kommunikaatioyhteydessä olemassa olevien palveluiden tyytyväisyyskartoitusten ja uusien palveluinnovaatioiden hakemisen tiimoilta. Sivu 7/45

9 4. Yrityksen tuote 4.1 Tämänhetkinen tuote Yrityksen tämänhetkinen tuote koostuu kolmannen sektorin yhteisöille kohdistetun palvelutarjonnan mallista, jonka siirtäminen ohjelmistotuotteen muotoon johtaa pienentyviin transaktiokustannuksiin ja sitä kautta pysyvään kilpailuetuun. Palvelutuote sisältää toiminnallisuudet tai ominaisuudet seuraaviin asioihin: - Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen - Yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestäminen - Aloittavan yhdistyksen tietopaketti - Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen - Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen - Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta - Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen - Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Jäsenrekisterin ylläpitäminen Tämä palvelu on yrityksen toiminnan lähtökohta: teknisesti yksinkertainen tietokantaratkaisu, jota tarjotaan palveluna asiakasyhdistyksille. Yrityksen kannalta palvelun helppo monistettavuus on avainasemassa. Tiedostustoiminnan järjestäminen Yritys tarjoaa mahdollisuuden yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestämiseen sekä web-sivuston että perinteisen postin välityksellä. Jos yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaminen on jo yrityksemme hoidossa, pystymme myös tällä tiedolla kilpailemaan erityisen tehokkaasti postitusasioiden hoitamisessa. Sivu 8/45

10 Aloittavan yhdistyksen tietopaketti Yhdistystoiminnassa olevat henkilöt ovat usein aatteen, eivät käytännön ammattilaisia, ja toisaalta maan viranomaiset sääntelevät toimintaa kukin omalla tahollaan. Yrityksemme kokoaa eri tahoilta yhdistystoimintaan oleellisesti liittyvät säännökset ja toimintatavat yhdeksi tietopaketiksi, jota tarjotaan aloittaville yhdistyksille. Samalla yritys saa välittömästi jalansijaa aloittavien yhdistysten toimintaan. Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen Tiedotustoiminnan järjestämisen lisäksi yritys pysty keskitetysti tarjoamaan myös vastaanottavan pään palveluita: yrityksen nimissä voidaan tarjota puhelinpalvelua, sähköpostien ja faxien vastaanottamista ja välittämistä. Tällä palvelulla yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenistölleen parempaa (ulkoistettua) palvelua. Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen Yhdistyksen vuotuiseen toimintaan kuuluu usein kokouskutsujen lisäksi myös jäsenmaksujen perintää. Kun tiedotustoiminta postituksineen on jo uskottu yrityksemme haltuun, on seuraava luonnollinen askel jäsenmaksujen kulun seuranta yritys tarjoaa kullekin yhdistyksen jäsenelle viitenumeron, jolla jäsenmaksut tunnistetaan. Yhdistykselle tarjotaan ajantasaisia raportteja jäsenmaksunsa hoitaneista jäsenistä. Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta Yhdistyksen jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterin, ja läheskään kaikki yhdistystoimijat eivät ole tietoisia henkilörekisterilain asettamista vaatimuksista. Yrityksen palveluihin kuuluu jäsentietojen säilyttäminen ja asiasta tiedottaminen lain vaatimalla tavalla. Lisäksi yritys voi huolehtia ja muistuttaa yhdistyksen lakisääteisistä toiminnoista, kuten kommunikoinnista patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Sivu 9/45

11 Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen Yrityksemme tarjoaa yhdistyksen verkkosivuille erilaisia yhteisöllisyyspalveluita, kuten ilmoitustaulun ja chat-ominaisuuden. Näitä hyödyntämällä yhdistys voi palvella omia jäseniään entistä paremmin. Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Yhdistyksellä tulee lakisääteisesti olla tilintarkastus. Tämäkin palvelu usein ulkoistetaan yhdistyksissä tilitoimistoon. Yrityksemme voi toimia tilitoimistojen ja yhdistysten välisenä mediaattorina, auttaen näitä tahoja löytämään toisensa. 4.2 Tuotekehitys Yrityksen pääasiallinen tuotekehittelyn muoto on entistä paremmin asiakaskuntaa palvelevien palvelutuotteiden kehittäminen. Edellä kuvatun alustavasta mallista parempia palvelutuotteita voimme kehittää yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa: jo olemassaolevaa asiakassuhdetta voidaan hyödyntää palvelutuotteiden jatkokehittelyssä. On oletettavaa, että monilla asiakkaillamme on valmiiksi palveluideoita, joita he haluaisivat tarjota omille sidosryhmilleen. Monesti tällaiset ideat kuitenkin jäävät toteuttamatta liian suurten yleiskulujen vuoksi, sillä kunkin yksittäisen idean vaatima yleinen infrastruktuuri nostaa idean toteuttasmiskustannukset hyötyjä korkeammiksi. Valmiiksi mallinnetun palvelutuotteen implementaatiotyö voidaan tehdä joko itse, tai rahoitustilanteen niin salliessa siirtä ulkoisen tahon vastuulle. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pystymme keskittymään palvelutuotteen ydinosaan, eli asiakastarpeen kartoittamiseen ja tätä kautta asiakkaan parhaimpaan palvelemiseen. Sivu 10/45

12 4.3 Tuotanto ja toimitus Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoava yritys tuottaa palveluitaan asentamalla ohjelmistonsa asiakasryhmänsä käytettäväksi soveltuvalla tavalla. Käytännössä tämä nykyisin tarkoittaa sopivan web-sivuston käyttämistä porttina palveluun pääsemiseksi. Asiakkaat tuntevat sivuston, ja osaavat tätä kautta hakea yrityksen tuottamia palveluita. Tällainen toiminta eroaa perinteisestä materiaali- ja palvelutoimituksista siinä mielessä, että liiketoiminnan kohteena olevat käsitteet saavat vain harvoin konkreettisen olomuodon. Siinä missä perinteisen tavarakaupan jälkeen asiakas saa tavaran välittömästi käteensä, tai palvelukaupan jälkeen saa esimerkiksi hiuksensa leikatuiksi, joudutaan ohjelmistopalvelukaupassa toimimaan astetta korkeammalla abstraktiotasolla. Kuten riskejä käsittelevässä luvussa näemme, tuottaa tämä haasteita asiakkaalle koituvien kustannusten perustelemisessa. Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoavan yrityksen näkökulmasta tarjottavien palvelutuotteiden kustannustehokkuus on tärkein tekijää liiketoiminnan voitollisuuden kannalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarjottavan palvelun yksittäiset transaktiokustannukset tulee kyetä pitämään mahdollisimman alhaisina. Tällöin, toimittaessa kilpaillussa ympäristössä pystytään säilyttämään suurempia vapauksia hinnoittelussa kuin mitä suurempien transaktiokustannusten tapauksessa olisi mahdollista. Ohjelmistopalvelun toimituksen osalta myös teknisen infrastruktuurin järjestäminen on tärkeää. Koska yrityksessä haluamme keskittyä oman missiomme edistämiseen, pyrimme löytämään soveltuvan internet-hostausta tarjoavia yhteistyökumppaneita. Tällä mallilla yritämme muodostaa omille asiakasyrityksillemme toimivan palvelukokonaisuuden, jossa hostausyrityksen tuottama palvelu antaa komplementtiarvoa omalle palvelullemme. Sivu 11/45

13 5. Markkina 5.1 Markkinan määrittely Vuonna 1999 Suomessa on ollut yhdistystä. Erään tutkimuksen mukaan vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen (Siisiäinen 1996, s ). Koska jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, ja toisaalta jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterilain mukaisen henkilörekisterin, näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. 5.2 Asiakasprofiili Järjestöihmisiä tutkittaessa ilmenee, että korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Lisäksi kymmenesosa suomalaisista kuuluu kolmeen tai useampaan järjestöön puheet yhdistystoiminnan luvatusta maasta eivät siis ole tuulesta temmattuja. Henkilöinä asiakkaamme edustajan prototyyppi on siis korkeasti koulutettu, muutamassa järjestössä toimiva kiireinen yksilö, joka suhtautuu positiivisesti erilaisiin toiminnankehittämishankkeisiin. Eräässä kolmannen sektorin työllistymisvaikutuksia käsitelleessä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että noin 20% yhdistyksistä käyttää koko- tai osapäiväisesti palkattua työvoimaa (Kurikka 1996). 5.4 Myyntistrategia Kohdeyhteisöitä tarkasteltaessa voidaan ne jakaa kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannus- Sivu 12/45

14 säästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 5.5 Myyntikanavat Yritys käyttää myynti- ja markkinointikanavina kustannustehokkaita medioita seuraavasti: - Internet-sivustoilla tarjotaan tietoa yrityksen toiminnasta ja annetaan potentiaalisille asiakkaille mahdollisuus koekäyttää tarjottuja palveluita - Olemassaolevia asiakkaita rohkaistaan levittämään vertaisyhdistyksiin tietoa yrityksemme palveluista ja toiminnasta - Kohdistettujen yhdistysten johtohenkilöille lähetetään postissa esitteitä yrityksen toiminnasta ja hyödyistä yhdistykselle - Noin 1-2 kuukautta ennen kohdeyhdistysten vuosikokousta käytetään telemarkkinointia muistuttamaan yrityksen tarjoamista palveluista, jotta asia saataisiin käsiteltäväksi yhdistyksen päättävässä kokouksessa 6 Kilpailijat 6.1 Suorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n ensisijainen yhdistyspalvelu on jäsenrekisterin ylläpito. Näin ollen toiminnan alkuvaiheessa suoriksi kilpailijoiksi katsotaan ne tahot, jotka tarjoavat jäsenrekisterin ylläpitoa ulkoistettuna palveluna. Ei-ulkoistetut ratkaisut ja komplementaristen yhdistyspalveluiden tarjoajat luetaan sen sijaan epäsuoriksi kilpailijoiksi Sihteeripalvelut Perinteisin ratkaisu jäsenrekisterin ylläpidon ulkoistamiseen on sihteeripalvelun käyttäminen. Sihteeripalveluita tarjoavat kilpailijat ovat tyypillisesti paikallisesti Sivu 13/45

15 toimivia pieniä yrityksiä. Paikallisuus ei ole välttämätön edellytys jäsenrekisterin ylläpidolle, mutta se luo kilpailuetua. Periaatteessa jäsenrekisterin ylläpito voidaan ulkoistaa mille tahansa sihteeripalveluita tarjoavalle yritykselle. Emme näin ollen erittele tarkemmin yksittäisiä sihteeripalvelujen tarjoajia. Tyypillinen sihteeripalvelun sopimus kohdeasiakkaillemme voisi olla esimerkiksi - kuukausittainen perusveloitus alv, sisältäen 5 tuntia töitä - tämän jälkeiset työtunnit 20 + alv Tällaisella hinnoittelulla pienemmät yhdistykset maksavat kuukausittain tyhjästä työstä, mikäli ulkoistetulle sihteeripalvelulle ei ole tarjota viideksi tunniksi töitä ASP-palvelut Jäsenrekisterin ylläpitoon löytyy myös omaa järjestelmäämme muistuttavia ASPpalveluna toimitettavia ratkaisuja. Näistä suuressa osassa rekisteritietojen päivitys on edelleen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten jäsenrekisterin toteuttamisesta ASP-palveluna ei ole merkittävää hyötyä paikallisesti ajettavaan jäsenrekisteriohjelmaan verrattuna. Pahimpana kilpailijana omalle ratkaisullemme ovat luonnollisesti ne tahot, joilta löytyy täysin omaa innovaatiotamme vastaava ratkaisu. Seuraavassa esittelemme kilpailijoidemme jäsenrekisteripalveluita. Esittely ei kata kaikkia kilpailijoita, mutta se antaa hyvän kuvan kilpailijoiden luonteesta. ClubOnWeb AB, Ruotsi ClubOnWeb AB on ruotsalainen vuodesta 1982 saakka toiminut kahden yksityishenkilön omistama yritys, joka tuottaa jäsenrekisteripalveluita aspperiaatteella yhdistyksille ja yhteisöille. ClubOnWeb-palvelussa yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse omat jäsenrekisteritietonsa (kuten omassa palvelussammekin). Jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi Internetpalveluun kuuluu Sivu 14/45

16 mahdollisuus yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon, dokumenttien julkaisuun, tapahtumien hallinnointiin sekä niihin ilmoittautumiseen, jäsenmaksujen laskuttamiseen sekä erilaisten tilastojen generointiin. Palvelun kautta voidaan hoitaa myös yhdistyksen tiedottaminen sähköpostitse sekä tulostaa osoitetarrat postitse lähetettäviin tiedotteisiin. ClubOnWebin asiakkaana on sekä pieniä, että suuria - pääosin ruotsalaisia - yhdistyksiä ja yrityksiä. Suomessa ClubOnWeb AB:n asiakkaana on Suomen Partiolaiset. ClubOnWebin hinnoitteluperiaatteita ei ole julkisesti nähtävillä. SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri on Lieka ohjelmistotalon (tamperelainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 2002 lähtien) kehittämä kotisivujen luomiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettu ASP-periaattella toimiva ohjelmisto. SIVUKOTI.COM -palvelun yhteyteen voidaan liittää jäsenrekisteripalvelu, johon kuuluu jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksujen seuranta. Yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse päivittää rekisterissä olevat jäsentietonsa. Yhdistyksiä kiinnostavia vapaavalintaisia lisäpalveluita ovat muun muassa laskutus- ja kirjanpito-, kilpailutulos- ja kalenteripalvelut. Edellä mainitut palvelut sekä kotisivu- (pakollinen) ja jäsenrekisteripalvelun sisältävän paketin kustannukset on 33,80 euroa kuukaudessa. SevenWeb Lite Oy Sevennet Ltd SevenWeb Lite on rovaniemeläisen Oy Sevennet Ltd:n (perustuttu vuonna 1999) pienyrityksille, yhdistyksille ja seuroille suunnattu sisällönhallintaratkaisu. SevenWeb Lite on kevennetty versio varsinaisesta SevenWeb-palvelusta, jonka kohderyhmänä ovat myös suuremmat yritykset ja julkishallinto. Yhdistykset Sivu 15/45

17 saavat SevenWeb Lite -palvelussa käyttöönsä helppokäyttöisen kotisivupalvelun sekä jäsenrekisterpalvelun, joka sisältää tuen tiedotteiden joukkopostitukselle. SevenWeb Lite -palvelun hinnoittelu ei ole julkisesti nähtävillä. YJ-NETTI - Jäsenmaksujärjestelmä yhdistyksille Sampo-pankki ment&level=2&open=3&page=3c ede73c2256e1c003e4ef7 Sampo-pankki ylläpitää yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitettua YJ-NETTI-palvelua, joka tarjoaa palvelut jäsenrekisterin ylläpitoon sekä jäsenmaksujen keräämiseen sekä valvontaan. Jäsenrekisterin ylläpito on YJ-NETTI-palvelussa yksittäisen rekisterinhoitajan vastuulla, joten jäsenet eivät voi suoraan päivittää omia tietojaan. Palvelun pääpaino on maksuliikenteen seurannan helpottamisessa. Palvelun hintatietoja ei ole julkisesti esillä. Räätälöidyt ratkaisut Suoria kilpailijoitamme ovat lisäksi kaikki ne yritykset, jotka toteuttavat yhdistyksille Internet-tekniikoita hyväksikäyttäviä jäsenrekisteripalveluita projektimuotoisesti. Tällaisissa ratkaisuissa yhdistyksille koituu suuremmat kulut alkuinvestoinnin muodossa, mutta palvelun käyttökustannukset rajoittuvat webpalvelimen ylläpitoon. Räätälöityjen ratkaisujen tilaaminen on kannattavaa vain suurimpien yhdistysten tapauksessa, joten projektimuotoiset toimijat eivät pysty kilpailemaan pienemmistä asiakkaista. Jäsenrekisteripalvelun tekninen toteutus ei ole kovinkaan monimutkainen, joten periaatteessa kyseisen palvelun pystyy toteuttamaan melkein mikä tahansa ohjelmointipalveluita tarjoava yritys. Keskeisimpänä toimijana ovat luonnollisesti ne yritykset, jotka toimittavat yhdistyksille ja yhteisöille myös muun WWWsivustoratkaisun. Tällaisten yritysten suuren määrän ja monimuotoisuuden takia emme ryhdy esittelemään yksittäisiä tähän ryhmään kuuluvia yrityksiä. Sivu 16/45

18 6.2 Epäsuorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistoja myyvät yritykset sekä sellaiset yritykset, jotka tarjoavat yhdistyksille muita yhdistyspalveluita, jotka kuuluvat myös omaan valikoimaamme. Myös ahkerat ilmaistyötä tekevät yhdistyssihteerit ovat selviä kilpailijoitamme, vaikkakaan eivät toimi kaupallisin periaattein Ohjelmistotuotteet Ohjelmistotuotteena myytävät jäsenrekisteriohjelmistot tarjoavat kohtuullisen edullisen ratkaisun jäsenrekisterin hallitsemiseen. Tyypillisesti jäsenrekisteriohjelmistot maksavat euroa. Ohjelmistojen käytöstä ei sen sijaan koidu kuluja kuten ASP-periaatteella toimivista jäsenrekisteripalveluista. Kotimaisia jäsenrekisteriohjelmistoja on tarjolla melko laaja valikoima ja ne vastaavat perustoiminnallisuudeltaan ja hinnoittelultaan hyvin pitkälti toisiaan. Seuraavassa esittelemme otoksen tarjolla olevista jäsenrekisteriohjelmistoista. Passeli Ry Jäsenrekisteri Passeli Passeli Ry on ostos-tv:stä tuttuun Passelisarjaan kuuluva yhdistyksille ja seuroille tarkoitettu taloushallinto-ohjelma. Ohjelma sisältää tuen jäsenrekisterin ylläpitoon, tiedotusten lähettämiseen sähköpostitse ja jäsenmaksujen lähettämiseen sekä niiden kertymisen seuraamiseen liittyvät toiminnot. Passeli Ry:n hinta on 150 euroa ilman kirjanpito-ominaisuuksia ja 500 euroa kirjanpitoominaisuuksien kanssa. Sivu 17/45

19 Jäseri - jäsenrekisteriohjelma Web-Media Jäseri on Web-Median (Helsingissä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 1995 lähtien) jäsenrekisterin ylläpitoon tarkoitettu ohjelmisto. Jäseristä löytyy jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi tuki laskujen tulostukseen sekä sähköpostitse tapahtuvaan tiedotukseen. Jäserin tarjoaa ohjelmistoa alkaen 99 euron hinnasta. Jäseriä käyttää Web-Median verkkosivujen mukaan 209 yhdistystä. Membis jäsenrekisteri Comeira Oy Membis jäsenrekisteri on Hyvinkäällä toimivan Comeira Oy:n (toimintaa vuodesta 2001 lähtien) toteuttama yhdistysten toiminnan hallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Membis tarjoaa toiminnot jäsen- ja asiakasrekisterin ylläpitoon, laskujen tulostukseen sekä maksujen seurantaan, postin ekirjeiden lähettämiseen sekä tuote- ja varusrekisterien hallintaan. Ohjelmiston hinta on 349 euroa. 6.3 Differentioituminen Jäsenrekisteri Oy differentioituu kilpailijoistaan keskittymällä tarjoamaan palveluita pelkästään yhdistyksille ja yhteisöille. Jäsenrekisteri Oy pystyy - toisin kuin suurin osa kilpailijoista - tarjoamaan samasta paikasta kootusti kokonaisvaltaisen yhdistyspalveluratkaisun sisältäen jäsenrekisterin ylläpidon, jäsenmaksujen seurannan, automatisoidun tiedottamisen (sähköpostitse ja postitse), Internetsivujen ja yhdistyssääntöjen julkaisun sekä kattavan yhdistysten perustamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin perehdyttävän tietopaketin. Sivu 18/45

20 Ruotsalaisen ClubOnWebin tarjoamat palvelut vastaavat sisällöltään hyvin pitkälti omiamme, mutta paikallisella ilmeellä pystymme differentioimaan itsemme kyseisestä yrityksestä. 6.4 Kilpailuedun saavuttaminen Sihteeripalvelun käyttäminen ei ole omaan ratkaisuumme verrattuna kustannustehokasta, koska jäsenrekisterin ylläpitäminen perustuu manuaalisesti tehtävään työhön. Saavutamme siis teknisellä ratkaisullamme (jäsenille hajautettu hallinta) selvän kilpailuedun sihteeripalveluiden tarjontaan nähden. Jäsenrekisteriohjelmistoja vastaan emme pysty kilpailemaan kustannuksin. Massatuote on monistettavissa lähes ilmaiseksi ja sen ylläpidosta ei koidu käyttäjälle tai ohjelmiston tuottajalle välttämättä kuluja (tämä riippuu ohjelmistopäivitysten hinnoittelusta ja niiden tarpeesta). Jäsenrekisterin ylläpito ja päivittäminen jää kuitenkin edelleen yhdistyksen jäsensihteerin (tai vastaavan vapaaehtoistoimijan) vastuulle, joten ulkoistamalla jäsenrekisterin ylläpidon ja hajauttamalla päivitysvastuun jäsenille, pystymme vapauttamaan yhdistysten vapaaehtoistoiminnan resursseja yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Varsinkin suurempien yhdistysten tapauksessa pystymme siis tarjoamaan selvän hyödyn ohjelmistotuotteena myytäviin ratkaisuihin verrattuna. ASP-periaatteella toimivia jäsenrekisteripalveluita vastaan kilpailemme teknisellä paremmuudella sekä samasta paikasta tarjottavien komplementtipalveluiden avulla. Palveluun liittyvä tekniikka ei kuitenkaan ole kovinkaan monimutkaista, joten muut yritykset voivat pienehköllä vaivalla monistaa innovaatiomme. Aktiivinen markkinointi ja kestävien asiakassuhteiden luominen ovat siis ensiarvoisen tärkeitä kilpailutekijöitä. Jäsenrekisteri Oy tuleekin panostamaan huomattavan suuren osan resursseistaan asiakaskontaktien luomiseen ja pysyvien asiakassuhteiden hankkimiseen. Myös yhdistysten toimijoita Sivu 19/45

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu CASE: Tilitoimisto Oy

Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu CASE: Tilitoimisto Oy Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu CASE: Tilitoimisto Oy Alén, Jenni 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu CASE: Tilitoimisto

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Sitra NETCENTER SELVITYS

Sitra NETCENTER SELVITYS Sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Valtakunnallinen osaamispohjaisten palvelujen kaupallistamismalli ABC Sitra NETCENTER Tekijät: Juha Melgin, it.management Heikki Saranen, it.management Kenneth Tallqvist,

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 ladec.fi 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot