Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004 Helsingin yliopisto / TKTL Ryhmä 6, Pietu Pohjalainen Jussi Koskela

2 1. Executive summary Yrityksen missio Yritys Liiketoiminta Yrityksen tarjoama palvelu Markkinat Kilpailijat Riskit/mahdollisuudet Johtoryhmä Pääomatarpeet Yrityksen yleiskuvaus Strategiset yhteistyökumppanit Yrityksen tuote Tämänhetkinen tuote Tuotekehitys Tuotanto ja toimitus Markkina Markkinan määrittely Asiakasprofiili Myyntistrategia Myyntikanavat Kilpailijat Suorat kilpailijat Sihteeripalvelut ASP-palvelut Epäsuorat kilpailijat Ohjelmistotuotteet Differentioituminen Kilpailuedun saavuttaminen Toteutussuunnitelma Kaksi miestä ja autotalli Yrityshautomo Riskit ja mahdollisuudet Riskit Mahdollisuudet Johtoryhmä Omistajuus Neuvonantajaryhmä Pääomatarpeet Exit-strategia Taloussuunnitelma Myynti Kulut Investoinnit Kassavirrat Taustamateriaali ja lähteet Liitteet Kassavirtalaskelma Tuloslaskelmat Taseet Sivu 1/45

3 1. Executive summary 1.1 Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallinnon järjestämiseen. 1.2 Yritys Yritys, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ulkoistettuna palveluna niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamista Internet-teknologioita hyödyntämällä. Yrityksen kotipaikka on Helsinki. 1.3 Liiketoiminta Kolmannen sektorin toimijoilla, käytännössä yhdistyksillä ja yhteisöillä on lakisääteisiä velvotteita mm. jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Lisäksi toimijan omissa säännöissä usein asetetaan vaatimuksia toiminnan muodolle. Tämän seurauksena toiminnan ylläpitämiseen liittyy hallinnollisia rutiineja ja tukitoimintoja, joiden hoitaminen ei ole suorassa yhteydessä toimivan tahon toiminta-ajatukseen. Yrityksemme on suunnitteluvaiheessa toimiva taho, jonka toiminnan tulevana tarkoituksena on tarjota tuotteistettuna ulkoistuspalveluna usein esiintyvien tukitoimintojen hoitamista. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tarkoituksena on tuotteistaa useimmiten esiintyvien tukitoimintojen toteutus sekä hankkia asiakaskuntaa yritykselle. 1.4 Yrityksen tarjoama palvelu Yrityksen liikeidean mukaisesti haluamme tehostaa yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa. Alustavan palveluttamissuunnitelman mukaisesti ensimmäinen tuotteistettava palvelu on yhdistyksille suunnatun jäsenrekisterin toteuttaminen Software as a Service mallin mukaisesti. Palvelun etuna on perinteisille rekistereille tyypillisen keskitettyyn rekisteriin liittyvän päivitysongelman kiertäminen mahdollistamalla yhdistysten jäsenille pääsy ja muutosmahdollisuudet omiin tietoihinsa. Sivu 2/45

4 1.5 Markkinat Erään tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Suomessa on ollut 112,000 yhdistystä, ja vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen. Lisäksi, korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, joten näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. Tarkemmin jaoteltuna voimme jakaa kohdeyhteisöt kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannussäästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 1.6 Kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n suoria kilpailijoita ovat muut vakioituja jäsenrekisteripalveluita verkossa tarjoavat yritykset, vastaavia ratkaisuja projektimuotoisesti toimittavat yritykset sekä perinteiset jäsenrekisterin ylläpitoa sihteeripalveluna tarjoavat yritykset. Kaikki suorat kilpailijat tarjoavat vaihtoehdon manuaalisena työnä itse tehtävään jäsenrekisterin ylläpitoon. Jäsenrekisteri Oy keskittyy pelkkien yhdistyspalveluiden tuottamiseen, joten palvelua voidaan tuottaa, ylläpitää ja markkinoida kilpailijoita tehokkaammin sekä edullisemmin. Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistotuotteita valmistavat yritykset sekä vapaaehtoiset jäsenrekisterin ylläpitoa veloituksetta hoitavat yhdistysten jäsenet. Ohjelmistotuotteilla jäsenrekisterin ylläpito ja päivitys jää edelleen yksittäisen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten niillä ei saavuteta samaa etua kuin käyttämällä Jäsenrekisteri Oy:n palveluita. Myöskään vapaaehtoistyönä tehtävä jäsenrekisterin ylläpito ei ole kestävä ratkaisu yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa. Sivu 3/45

5 1.7 Riskit/mahdollisuudet Riskit: - Yhdistykset eivät ole halukkaita vaihtamaan jäsenrekisterijärjestelmäänsä - Jäsenrekisterin ylläpidon helpottumisesta ei olla valmiita maksamaan - Yhdistysten "luottamustehtävät" vähenevät, jos rekisterin ylläpito ulkoistetaan - Yhdistyksiin ei saada luotua myyntikontakteja - Yhdistysten jäsenet eivät käytä tietokoneita - Jäsenrekisteri Oy ei saa kerättyä riittävää alkurahoitusta - Kilpailijat matkivat Jäsenrekisteri Oy:n palvelukonseptia Mahdollisuudet: - Suomessa on yli yhdistystä - samalla konseptilla voidaan toimia myös ulkomailla - Henkilörekisterilaki edellyttää jäsenrekisterin suojausta tätä kaikki yhdistykset eivät ole huomioineet tarpeeksi hyvin - Aktiiviset yhdistyshenkilöt kuuluvat useisiin yhdistyksiin verkottumisesta syntyy lumipalloilmiö. - Yhdistyksiä voidaan palkita uusien asiakkaiden hankinnasta säästöjä markkinointikuluihin - Jäsenrekisteripalvelua voidaan laajentaa komplementarisilla yhdistyspaveluilla - Liikkeelle päästään pienehköllä alkupääomalla 1.8 Johtoryhmä Jäsenrekisteri Oy:n johtoryhmään kuuluvat yrityksen perustajat Pietu Pohjalainen ja Jussi Koskela. Pietu Pohjalainen, 24v (toimitusjohtaja) Pietu on toiminut ohjelmistoalan yrittäjänä, ohjelmoijana, ja projektipäällikkönä niin projekti- kuin tuoteliiketoiminnan alueilla. Lisäksi hän tuntee kolmannen sektorin toimintatapoja useiden yhdistysten, mm. Suomen Unix-käyttäjäin yhdistyksen hallituksessa toimimisen pohjalta. Hän valmistuu Helsingin yliopistosta piakkoin tietojenkäsittelytiede pääaineenaan. Sivu 4/45

6 Jussi Koskela, 24v (hallituksen puheenjohtaja) Jussi on toiminut ohjelmistoalan yksityisyrittäjänä (Mediamond Tmi) vuodesta 2000 lähtien. Hän valmistuu piakkoin Teknillisestä korkeakoulusta tietotekniikan alan diplomiinsinööriksi ja tuo Jäsenrekisteri Oy:hyn vankkaa teknistä osaamista sekä yrittäjähenkisyyttä. 1.8 Pääomatarpeet Jäsenrekisteri Oy:n perustajat sijoittavat omaa pääomaansa yritykseen yhteensä 25,000 euroa. Tämän lisäksi haetaan Tekesiltä ulkopuolista tuotekehityslainaa yhteensä 100,000 euroa kattamaan vuosien aikana syntyvä negatiivinen kassavirta. Liiketoiminnan arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2006 alussa. Tuotekehityslaina maksetaan vuoden 2008 aikana takaisin tulorahoituksella. Vuosien välisenä aikana yrityksen kassavirtojen arvioidaan muodostuvan seuraavasti: Vuosi Kassavirta Kumulatiivinen kassav Sivu 5/45

7 2. Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallintopalveluiden järjestämiseen. Perinteisiä toimijoita parempi kustannustehokkuus saavutetaan muuntamalla olemassaolevia hallintoprosesseja verkkopohjaisiksi ohjelmistopalvelutuotteiksi, joissa toteuttuu alhaisemmat transaktiokustannukset sekä asiakkaalle päin parempi saavutettavuus. 3. Yrityksen yleiskuvaus Yrityksemme, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, näkemyksen mukaisesti jatkossa yhä suurempi osa luonteeltaan immateriaalisista palvelutuotteista tulee sijaitsemaan elektronisessa muodossa tietoverkoissa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat pankkipalvelut, laskutuspalvelut, verkkolehdet tai keskustelusivustot. Tätä trendiä yritys aikoo hyödyntää tarjoamalla vastaavanlaisella konseptilla palvelutuotetta yhteisöille ja yhdistyksille niiden hallinnollisten rutiinien pyörittämiseen. Yrityksen asiakkailleen tarjoama arvolupaus on asiakkaalle tarjoutuva mahdollisuus - rutiinitöiden sijaan laajempiin kokonaisuuksiin keskittymiseen sekä - parantuvaan palvelutasoon uusien yhteyskanavien kautta Tällaiselle palvelulle lienee kansalaistoiminnan piirissä tarvetta. Erään tutkimuksen mukaan (Heikkala 2001, s. 76) on olemassa viitteitä siitä, että perinteinen talkootyö ja muu kollektiivinen toiminta, jossa edellytetään myös henkilökohtaisen intressin ulkopuolista toimintaa on vähenemässä. Toisin Sivu 6/45

8 sanoen, Heikkalan mielestä halukkuus uhrautuvaan vapaaehtoistyöhön on nykyisin vähenemässä. 3.1 Strategiset yhteistyökumppanit Koska yrityksen toimiajatuksena on keskittyä erittäin kapeaan toimialaan, tarvitaan toimintaan mukaan yhteistyökumppaneita. Strategiset yhteistyökumppanit haetaan sellaisista tahoista, jotka myöskin omalta osaltaan hyötyvät kumppanuudesta. Internet-palveluiden tarjoaja Yrityksen toimintaidea nojaa vahvasti internet-palveluiden laajaan saatavuuteen. Emme kuitenkaan halua itse alkaa ylläpitämään verkkopalvelimia, -yhteyksiä sekä muuta vastaavaa teknistä toimintaa. Tämän vuoksi hankimme ISP-, ja webhostauspalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin, jonka websivustopalveluja välitämme eteenpäin yhdistyksille oman myyntityömme ohessa. Postituspalveluiden hoitaminen Osana yrityksen toimintaa on myös fyysisten kirjeiden massapostittamista yhdistysten jäsenille. Tässä toiminnassa teemme yhteystyötä Postin kanssa mahdollisimman tehokkaan prosessin aikaansaamiseksi. Oleellisia asiakastahoja tuotekehityksen avuksi Jotta tuntisimme asiakkaamme mahdollisimman hyvin, teemme läheistä yhteistyötä valittujen asiakastahojen kanssa tuotekehityksen parantamiseksi. Näiden asiakastahojen kanssa olemme jatkuvassa kommunikaatioyhteydessä olemassa olevien palveluiden tyytyväisyyskartoitusten ja uusien palveluinnovaatioiden hakemisen tiimoilta. Sivu 7/45

9 4. Yrityksen tuote 4.1 Tämänhetkinen tuote Yrityksen tämänhetkinen tuote koostuu kolmannen sektorin yhteisöille kohdistetun palvelutarjonnan mallista, jonka siirtäminen ohjelmistotuotteen muotoon johtaa pienentyviin transaktiokustannuksiin ja sitä kautta pysyvään kilpailuetuun. Palvelutuote sisältää toiminnallisuudet tai ominaisuudet seuraaviin asioihin: - Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen - Yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestäminen - Aloittavan yhdistyksen tietopaketti - Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen - Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen - Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta - Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen - Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Jäsenrekisterin ylläpitäminen Tämä palvelu on yrityksen toiminnan lähtökohta: teknisesti yksinkertainen tietokantaratkaisu, jota tarjotaan palveluna asiakasyhdistyksille. Yrityksen kannalta palvelun helppo monistettavuus on avainasemassa. Tiedostustoiminnan järjestäminen Yritys tarjoaa mahdollisuuden yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestämiseen sekä web-sivuston että perinteisen postin välityksellä. Jos yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaminen on jo yrityksemme hoidossa, pystymme myös tällä tiedolla kilpailemaan erityisen tehokkaasti postitusasioiden hoitamisessa. Sivu 8/45

10 Aloittavan yhdistyksen tietopaketti Yhdistystoiminnassa olevat henkilöt ovat usein aatteen, eivät käytännön ammattilaisia, ja toisaalta maan viranomaiset sääntelevät toimintaa kukin omalla tahollaan. Yrityksemme kokoaa eri tahoilta yhdistystoimintaan oleellisesti liittyvät säännökset ja toimintatavat yhdeksi tietopaketiksi, jota tarjotaan aloittaville yhdistyksille. Samalla yritys saa välittömästi jalansijaa aloittavien yhdistysten toimintaan. Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen Tiedotustoiminnan järjestämisen lisäksi yritys pysty keskitetysti tarjoamaan myös vastaanottavan pään palveluita: yrityksen nimissä voidaan tarjota puhelinpalvelua, sähköpostien ja faxien vastaanottamista ja välittämistä. Tällä palvelulla yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenistölleen parempaa (ulkoistettua) palvelua. Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen Yhdistyksen vuotuiseen toimintaan kuuluu usein kokouskutsujen lisäksi myös jäsenmaksujen perintää. Kun tiedotustoiminta postituksineen on jo uskottu yrityksemme haltuun, on seuraava luonnollinen askel jäsenmaksujen kulun seuranta yritys tarjoaa kullekin yhdistyksen jäsenelle viitenumeron, jolla jäsenmaksut tunnistetaan. Yhdistykselle tarjotaan ajantasaisia raportteja jäsenmaksunsa hoitaneista jäsenistä. Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta Yhdistyksen jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterin, ja läheskään kaikki yhdistystoimijat eivät ole tietoisia henkilörekisterilain asettamista vaatimuksista. Yrityksen palveluihin kuuluu jäsentietojen säilyttäminen ja asiasta tiedottaminen lain vaatimalla tavalla. Lisäksi yritys voi huolehtia ja muistuttaa yhdistyksen lakisääteisistä toiminnoista, kuten kommunikoinnista patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Sivu 9/45

11 Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen Yrityksemme tarjoaa yhdistyksen verkkosivuille erilaisia yhteisöllisyyspalveluita, kuten ilmoitustaulun ja chat-ominaisuuden. Näitä hyödyntämällä yhdistys voi palvella omia jäseniään entistä paremmin. Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Yhdistyksellä tulee lakisääteisesti olla tilintarkastus. Tämäkin palvelu usein ulkoistetaan yhdistyksissä tilitoimistoon. Yrityksemme voi toimia tilitoimistojen ja yhdistysten välisenä mediaattorina, auttaen näitä tahoja löytämään toisensa. 4.2 Tuotekehitys Yrityksen pääasiallinen tuotekehittelyn muoto on entistä paremmin asiakaskuntaa palvelevien palvelutuotteiden kehittäminen. Edellä kuvatun alustavasta mallista parempia palvelutuotteita voimme kehittää yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa: jo olemassaolevaa asiakassuhdetta voidaan hyödyntää palvelutuotteiden jatkokehittelyssä. On oletettavaa, että monilla asiakkaillamme on valmiiksi palveluideoita, joita he haluaisivat tarjota omille sidosryhmilleen. Monesti tällaiset ideat kuitenkin jäävät toteuttamatta liian suurten yleiskulujen vuoksi, sillä kunkin yksittäisen idean vaatima yleinen infrastruktuuri nostaa idean toteuttasmiskustannukset hyötyjä korkeammiksi. Valmiiksi mallinnetun palvelutuotteen implementaatiotyö voidaan tehdä joko itse, tai rahoitustilanteen niin salliessa siirtä ulkoisen tahon vastuulle. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pystymme keskittymään palvelutuotteen ydinosaan, eli asiakastarpeen kartoittamiseen ja tätä kautta asiakkaan parhaimpaan palvelemiseen. Sivu 10/45

12 4.3 Tuotanto ja toimitus Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoava yritys tuottaa palveluitaan asentamalla ohjelmistonsa asiakasryhmänsä käytettäväksi soveltuvalla tavalla. Käytännössä tämä nykyisin tarkoittaa sopivan web-sivuston käyttämistä porttina palveluun pääsemiseksi. Asiakkaat tuntevat sivuston, ja osaavat tätä kautta hakea yrityksen tuottamia palveluita. Tällainen toiminta eroaa perinteisestä materiaali- ja palvelutoimituksista siinä mielessä, että liiketoiminnan kohteena olevat käsitteet saavat vain harvoin konkreettisen olomuodon. Siinä missä perinteisen tavarakaupan jälkeen asiakas saa tavaran välittömästi käteensä, tai palvelukaupan jälkeen saa esimerkiksi hiuksensa leikatuiksi, joudutaan ohjelmistopalvelukaupassa toimimaan astetta korkeammalla abstraktiotasolla. Kuten riskejä käsittelevässä luvussa näemme, tuottaa tämä haasteita asiakkaalle koituvien kustannusten perustelemisessa. Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoavan yrityksen näkökulmasta tarjottavien palvelutuotteiden kustannustehokkuus on tärkein tekijää liiketoiminnan voitollisuuden kannalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarjottavan palvelun yksittäiset transaktiokustannukset tulee kyetä pitämään mahdollisimman alhaisina. Tällöin, toimittaessa kilpaillussa ympäristössä pystytään säilyttämään suurempia vapauksia hinnoittelussa kuin mitä suurempien transaktiokustannusten tapauksessa olisi mahdollista. Ohjelmistopalvelun toimituksen osalta myös teknisen infrastruktuurin järjestäminen on tärkeää. Koska yrityksessä haluamme keskittyä oman missiomme edistämiseen, pyrimme löytämään soveltuvan internet-hostausta tarjoavia yhteistyökumppaneita. Tällä mallilla yritämme muodostaa omille asiakasyrityksillemme toimivan palvelukokonaisuuden, jossa hostausyrityksen tuottama palvelu antaa komplementtiarvoa omalle palvelullemme. Sivu 11/45

13 5. Markkina 5.1 Markkinan määrittely Vuonna 1999 Suomessa on ollut yhdistystä. Erään tutkimuksen mukaan vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen (Siisiäinen 1996, s ). Koska jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, ja toisaalta jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterilain mukaisen henkilörekisterin, näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. 5.2 Asiakasprofiili Järjestöihmisiä tutkittaessa ilmenee, että korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Lisäksi kymmenesosa suomalaisista kuuluu kolmeen tai useampaan järjestöön puheet yhdistystoiminnan luvatusta maasta eivät siis ole tuulesta temmattuja. Henkilöinä asiakkaamme edustajan prototyyppi on siis korkeasti koulutettu, muutamassa järjestössä toimiva kiireinen yksilö, joka suhtautuu positiivisesti erilaisiin toiminnankehittämishankkeisiin. Eräässä kolmannen sektorin työllistymisvaikutuksia käsitelleessä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että noin 20% yhdistyksistä käyttää koko- tai osapäiväisesti palkattua työvoimaa (Kurikka 1996). 5.4 Myyntistrategia Kohdeyhteisöitä tarkasteltaessa voidaan ne jakaa kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannus- Sivu 12/45

14 säästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 5.5 Myyntikanavat Yritys käyttää myynti- ja markkinointikanavina kustannustehokkaita medioita seuraavasti: - Internet-sivustoilla tarjotaan tietoa yrityksen toiminnasta ja annetaan potentiaalisille asiakkaille mahdollisuus koekäyttää tarjottuja palveluita - Olemassaolevia asiakkaita rohkaistaan levittämään vertaisyhdistyksiin tietoa yrityksemme palveluista ja toiminnasta - Kohdistettujen yhdistysten johtohenkilöille lähetetään postissa esitteitä yrityksen toiminnasta ja hyödyistä yhdistykselle - Noin 1-2 kuukautta ennen kohdeyhdistysten vuosikokousta käytetään telemarkkinointia muistuttamaan yrityksen tarjoamista palveluista, jotta asia saataisiin käsiteltäväksi yhdistyksen päättävässä kokouksessa 6 Kilpailijat 6.1 Suorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n ensisijainen yhdistyspalvelu on jäsenrekisterin ylläpito. Näin ollen toiminnan alkuvaiheessa suoriksi kilpailijoiksi katsotaan ne tahot, jotka tarjoavat jäsenrekisterin ylläpitoa ulkoistettuna palveluna. Ei-ulkoistetut ratkaisut ja komplementaristen yhdistyspalveluiden tarjoajat luetaan sen sijaan epäsuoriksi kilpailijoiksi Sihteeripalvelut Perinteisin ratkaisu jäsenrekisterin ylläpidon ulkoistamiseen on sihteeripalvelun käyttäminen. Sihteeripalveluita tarjoavat kilpailijat ovat tyypillisesti paikallisesti Sivu 13/45

15 toimivia pieniä yrityksiä. Paikallisuus ei ole välttämätön edellytys jäsenrekisterin ylläpidolle, mutta se luo kilpailuetua. Periaatteessa jäsenrekisterin ylläpito voidaan ulkoistaa mille tahansa sihteeripalveluita tarjoavalle yritykselle. Emme näin ollen erittele tarkemmin yksittäisiä sihteeripalvelujen tarjoajia. Tyypillinen sihteeripalvelun sopimus kohdeasiakkaillemme voisi olla esimerkiksi - kuukausittainen perusveloitus alv, sisältäen 5 tuntia töitä - tämän jälkeiset työtunnit 20 + alv Tällaisella hinnoittelulla pienemmät yhdistykset maksavat kuukausittain tyhjästä työstä, mikäli ulkoistetulle sihteeripalvelulle ei ole tarjota viideksi tunniksi töitä ASP-palvelut Jäsenrekisterin ylläpitoon löytyy myös omaa järjestelmäämme muistuttavia ASPpalveluna toimitettavia ratkaisuja. Näistä suuressa osassa rekisteritietojen päivitys on edelleen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten jäsenrekisterin toteuttamisesta ASP-palveluna ei ole merkittävää hyötyä paikallisesti ajettavaan jäsenrekisteriohjelmaan verrattuna. Pahimpana kilpailijana omalle ratkaisullemme ovat luonnollisesti ne tahot, joilta löytyy täysin omaa innovaatiotamme vastaava ratkaisu. Seuraavassa esittelemme kilpailijoidemme jäsenrekisteripalveluita. Esittely ei kata kaikkia kilpailijoita, mutta se antaa hyvän kuvan kilpailijoiden luonteesta. ClubOnWeb AB, Ruotsi ClubOnWeb AB on ruotsalainen vuodesta 1982 saakka toiminut kahden yksityishenkilön omistama yritys, joka tuottaa jäsenrekisteripalveluita aspperiaatteella yhdistyksille ja yhteisöille. ClubOnWeb-palvelussa yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse omat jäsenrekisteritietonsa (kuten omassa palvelussammekin). Jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi Internetpalveluun kuuluu Sivu 14/45

16 mahdollisuus yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon, dokumenttien julkaisuun, tapahtumien hallinnointiin sekä niihin ilmoittautumiseen, jäsenmaksujen laskuttamiseen sekä erilaisten tilastojen generointiin. Palvelun kautta voidaan hoitaa myös yhdistyksen tiedottaminen sähköpostitse sekä tulostaa osoitetarrat postitse lähetettäviin tiedotteisiin. ClubOnWebin asiakkaana on sekä pieniä, että suuria - pääosin ruotsalaisia - yhdistyksiä ja yrityksiä. Suomessa ClubOnWeb AB:n asiakkaana on Suomen Partiolaiset. ClubOnWebin hinnoitteluperiaatteita ei ole julkisesti nähtävillä. SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri on Lieka ohjelmistotalon (tamperelainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 2002 lähtien) kehittämä kotisivujen luomiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettu ASP-periaattella toimiva ohjelmisto. SIVUKOTI.COM -palvelun yhteyteen voidaan liittää jäsenrekisteripalvelu, johon kuuluu jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksujen seuranta. Yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse päivittää rekisterissä olevat jäsentietonsa. Yhdistyksiä kiinnostavia vapaavalintaisia lisäpalveluita ovat muun muassa laskutus- ja kirjanpito-, kilpailutulos- ja kalenteripalvelut. Edellä mainitut palvelut sekä kotisivu- (pakollinen) ja jäsenrekisteripalvelun sisältävän paketin kustannukset on 33,80 euroa kuukaudessa. SevenWeb Lite Oy Sevennet Ltd SevenWeb Lite on rovaniemeläisen Oy Sevennet Ltd:n (perustuttu vuonna 1999) pienyrityksille, yhdistyksille ja seuroille suunnattu sisällönhallintaratkaisu. SevenWeb Lite on kevennetty versio varsinaisesta SevenWeb-palvelusta, jonka kohderyhmänä ovat myös suuremmat yritykset ja julkishallinto. Yhdistykset Sivu 15/45

17 saavat SevenWeb Lite -palvelussa käyttöönsä helppokäyttöisen kotisivupalvelun sekä jäsenrekisterpalvelun, joka sisältää tuen tiedotteiden joukkopostitukselle. SevenWeb Lite -palvelun hinnoittelu ei ole julkisesti nähtävillä. YJ-NETTI - Jäsenmaksujärjestelmä yhdistyksille Sampo-pankki ment&level=2&open=3&page=3c ede73c2256e1c003e4ef7 Sampo-pankki ylläpitää yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitettua YJ-NETTI-palvelua, joka tarjoaa palvelut jäsenrekisterin ylläpitoon sekä jäsenmaksujen keräämiseen sekä valvontaan. Jäsenrekisterin ylläpito on YJ-NETTI-palvelussa yksittäisen rekisterinhoitajan vastuulla, joten jäsenet eivät voi suoraan päivittää omia tietojaan. Palvelun pääpaino on maksuliikenteen seurannan helpottamisessa. Palvelun hintatietoja ei ole julkisesti esillä. Räätälöidyt ratkaisut Suoria kilpailijoitamme ovat lisäksi kaikki ne yritykset, jotka toteuttavat yhdistyksille Internet-tekniikoita hyväksikäyttäviä jäsenrekisteripalveluita projektimuotoisesti. Tällaisissa ratkaisuissa yhdistyksille koituu suuremmat kulut alkuinvestoinnin muodossa, mutta palvelun käyttökustannukset rajoittuvat webpalvelimen ylläpitoon. Räätälöityjen ratkaisujen tilaaminen on kannattavaa vain suurimpien yhdistysten tapauksessa, joten projektimuotoiset toimijat eivät pysty kilpailemaan pienemmistä asiakkaista. Jäsenrekisteripalvelun tekninen toteutus ei ole kovinkaan monimutkainen, joten periaatteessa kyseisen palvelun pystyy toteuttamaan melkein mikä tahansa ohjelmointipalveluita tarjoava yritys. Keskeisimpänä toimijana ovat luonnollisesti ne yritykset, jotka toimittavat yhdistyksille ja yhteisöille myös muun WWWsivustoratkaisun. Tällaisten yritysten suuren määrän ja monimuotoisuuden takia emme ryhdy esittelemään yksittäisiä tähän ryhmään kuuluvia yrityksiä. Sivu 16/45

18 6.2 Epäsuorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistoja myyvät yritykset sekä sellaiset yritykset, jotka tarjoavat yhdistyksille muita yhdistyspalveluita, jotka kuuluvat myös omaan valikoimaamme. Myös ahkerat ilmaistyötä tekevät yhdistyssihteerit ovat selviä kilpailijoitamme, vaikkakaan eivät toimi kaupallisin periaattein Ohjelmistotuotteet Ohjelmistotuotteena myytävät jäsenrekisteriohjelmistot tarjoavat kohtuullisen edullisen ratkaisun jäsenrekisterin hallitsemiseen. Tyypillisesti jäsenrekisteriohjelmistot maksavat euroa. Ohjelmistojen käytöstä ei sen sijaan koidu kuluja kuten ASP-periaatteella toimivista jäsenrekisteripalveluista. Kotimaisia jäsenrekisteriohjelmistoja on tarjolla melko laaja valikoima ja ne vastaavat perustoiminnallisuudeltaan ja hinnoittelultaan hyvin pitkälti toisiaan. Seuraavassa esittelemme otoksen tarjolla olevista jäsenrekisteriohjelmistoista. Passeli Ry Jäsenrekisteri Passeli Passeli Ry on ostos-tv:stä tuttuun Passelisarjaan kuuluva yhdistyksille ja seuroille tarkoitettu taloushallinto-ohjelma. Ohjelma sisältää tuen jäsenrekisterin ylläpitoon, tiedotusten lähettämiseen sähköpostitse ja jäsenmaksujen lähettämiseen sekä niiden kertymisen seuraamiseen liittyvät toiminnot. Passeli Ry:n hinta on 150 euroa ilman kirjanpito-ominaisuuksia ja 500 euroa kirjanpitoominaisuuksien kanssa. Sivu 17/45

19 Jäseri - jäsenrekisteriohjelma Web-Media Jäseri on Web-Median (Helsingissä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 1995 lähtien) jäsenrekisterin ylläpitoon tarkoitettu ohjelmisto. Jäseristä löytyy jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi tuki laskujen tulostukseen sekä sähköpostitse tapahtuvaan tiedotukseen. Jäserin tarjoaa ohjelmistoa alkaen 99 euron hinnasta. Jäseriä käyttää Web-Median verkkosivujen mukaan 209 yhdistystä. Membis jäsenrekisteri Comeira Oy Membis jäsenrekisteri on Hyvinkäällä toimivan Comeira Oy:n (toimintaa vuodesta 2001 lähtien) toteuttama yhdistysten toiminnan hallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Membis tarjoaa toiminnot jäsen- ja asiakasrekisterin ylläpitoon, laskujen tulostukseen sekä maksujen seurantaan, postin ekirjeiden lähettämiseen sekä tuote- ja varusrekisterien hallintaan. Ohjelmiston hinta on 349 euroa. 6.3 Differentioituminen Jäsenrekisteri Oy differentioituu kilpailijoistaan keskittymällä tarjoamaan palveluita pelkästään yhdistyksille ja yhteisöille. Jäsenrekisteri Oy pystyy - toisin kuin suurin osa kilpailijoista - tarjoamaan samasta paikasta kootusti kokonaisvaltaisen yhdistyspalveluratkaisun sisältäen jäsenrekisterin ylläpidon, jäsenmaksujen seurannan, automatisoidun tiedottamisen (sähköpostitse ja postitse), Internetsivujen ja yhdistyssääntöjen julkaisun sekä kattavan yhdistysten perustamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin perehdyttävän tietopaketin. Sivu 18/45

20 Ruotsalaisen ClubOnWebin tarjoamat palvelut vastaavat sisällöltään hyvin pitkälti omiamme, mutta paikallisella ilmeellä pystymme differentioimaan itsemme kyseisestä yrityksestä. 6.4 Kilpailuedun saavuttaminen Sihteeripalvelun käyttäminen ei ole omaan ratkaisuumme verrattuna kustannustehokasta, koska jäsenrekisterin ylläpitäminen perustuu manuaalisesti tehtävään työhön. Saavutamme siis teknisellä ratkaisullamme (jäsenille hajautettu hallinta) selvän kilpailuedun sihteeripalveluiden tarjontaan nähden. Jäsenrekisteriohjelmistoja vastaan emme pysty kilpailemaan kustannuksin. Massatuote on monistettavissa lähes ilmaiseksi ja sen ylläpidosta ei koidu käyttäjälle tai ohjelmiston tuottajalle välttämättä kuluja (tämä riippuu ohjelmistopäivitysten hinnoittelusta ja niiden tarpeesta). Jäsenrekisterin ylläpito ja päivittäminen jää kuitenkin edelleen yhdistyksen jäsensihteerin (tai vastaavan vapaaehtoistoimijan) vastuulle, joten ulkoistamalla jäsenrekisterin ylläpidon ja hajauttamalla päivitysvastuun jäsenille, pystymme vapauttamaan yhdistysten vapaaehtoistoiminnan resursseja yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Varsinkin suurempien yhdistysten tapauksessa pystymme siis tarjoamaan selvän hyödyn ohjelmistotuotteena myytäviin ratkaisuihin verrattuna. ASP-periaatteella toimivia jäsenrekisteripalveluita vastaan kilpailemme teknisellä paremmuudella sekä samasta paikasta tarjottavien komplementtipalveluiden avulla. Palveluun liittyvä tekniikka ei kuitenkaan ole kovinkaan monimutkaista, joten muut yritykset voivat pienehköllä vaivalla monistaa innovaatiomme. Aktiivinen markkinointi ja kestävien asiakassuhteiden luominen ovat siis ensiarvoisen tärkeitä kilpailutekijöitä. Jäsenrekisteri Oy tuleekin panostamaan huomattavan suuren osan resursseistaan asiakaskontaktien luomiseen ja pysyvien asiakassuhteiden hankkimiseen. Myös yhdistysten toimijoita Sivu 19/45

Rahoituspäätös: BioFrames Oy

Rahoituspäätös: BioFrames Oy Rahoituspäätös: BioFrames Oy Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004 6.5.2004 Päätöksen tehnyt ryhmä 6: Jussi Koskela Pietu Pohjalainen Johdanto

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

MARKKINOINTISI. Verkkosivut tuloskuntoon

MARKKINOINTISI. Verkkosivut tuloskuntoon MARKKINOINTISI Verkkosivut tuloskuntoon KEITÄ ME OLEMME? Markkinointia myynnin tueksi tarkoittaa markkinointistrategiaa jonka mittareina toimivat eurot eivätkä pelkät kävijämäärät. Olemme molemmat yrittäjäperheistä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 4.10.2016 Arktiset Aromit ry:n Workshop -tilaisuus Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA 1. YLEISTÄ Laskelmat on tehty kassavirtalaskelma perusteisesti. Tarkoituksena selvittää onko mahdollisella yhtiöllä edellytyksiä selvitä investoinneista ja nykyisistä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia

Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia Start Upit ja TEKES: Start Up yrittämisen tuska ja ihanuus Mariachi Kasvattamo kokemuksia 12.10.2016 Jukka Järvi-Laturi Mariachi Oy Yksityinen turkulainen teknologiayhtiö Vaativien ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot