Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelma: Jäsenrekisteri Oy Ohjelmistoliiketoimintaprojekti, kevät 2004 Helsingin yliopisto / TKTL Ryhmä 6, Pietu Pohjalainen Jussi Koskela

2 1. Executive summary Yrityksen missio Yritys Liiketoiminta Yrityksen tarjoama palvelu Markkinat Kilpailijat Riskit/mahdollisuudet Johtoryhmä Pääomatarpeet Yrityksen yleiskuvaus Strategiset yhteistyökumppanit Yrityksen tuote Tämänhetkinen tuote Tuotekehitys Tuotanto ja toimitus Markkina Markkinan määrittely Asiakasprofiili Myyntistrategia Myyntikanavat Kilpailijat Suorat kilpailijat Sihteeripalvelut ASP-palvelut Epäsuorat kilpailijat Ohjelmistotuotteet Differentioituminen Kilpailuedun saavuttaminen Toteutussuunnitelma Kaksi miestä ja autotalli Yrityshautomo Riskit ja mahdollisuudet Riskit Mahdollisuudet Johtoryhmä Omistajuus Neuvonantajaryhmä Pääomatarpeet Exit-strategia Taloussuunnitelma Myynti Kulut Investoinnit Kassavirrat Taustamateriaali ja lähteet Liitteet Kassavirtalaskelma Tuloslaskelmat Taseet Sivu 1/45

3 1. Executive summary 1.1 Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallinnon järjestämiseen. 1.2 Yritys Yritys, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ulkoistettuna palveluna niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamista Internet-teknologioita hyödyntämällä. Yrityksen kotipaikka on Helsinki. 1.3 Liiketoiminta Kolmannen sektorin toimijoilla, käytännössä yhdistyksillä ja yhteisöillä on lakisääteisiä velvotteita mm. jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Lisäksi toimijan omissa säännöissä usein asetetaan vaatimuksia toiminnan muodolle. Tämän seurauksena toiminnan ylläpitämiseen liittyy hallinnollisia rutiineja ja tukitoimintoja, joiden hoitaminen ei ole suorassa yhteydessä toimivan tahon toiminta-ajatukseen. Yrityksemme on suunnitteluvaiheessa toimiva taho, jonka toiminnan tulevana tarkoituksena on tarjota tuotteistettuna ulkoistuspalveluna usein esiintyvien tukitoimintojen hoitamista. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tarkoituksena on tuotteistaa useimmiten esiintyvien tukitoimintojen toteutus sekä hankkia asiakaskuntaa yritykselle. 1.4 Yrityksen tarjoama palvelu Yrityksen liikeidean mukaisesti haluamme tehostaa yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa. Alustavan palveluttamissuunnitelman mukaisesti ensimmäinen tuotteistettava palvelu on yhdistyksille suunnatun jäsenrekisterin toteuttaminen Software as a Service mallin mukaisesti. Palvelun etuna on perinteisille rekistereille tyypillisen keskitettyyn rekisteriin liittyvän päivitysongelman kiertäminen mahdollistamalla yhdistysten jäsenille pääsy ja muutosmahdollisuudet omiin tietoihinsa. Sivu 2/45

4 1.5 Markkinat Erään tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Suomessa on ollut 112,000 yhdistystä, ja vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen. Lisäksi, korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, joten näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. Tarkemmin jaoteltuna voimme jakaa kohdeyhteisöt kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannussäästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 1.6 Kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n suoria kilpailijoita ovat muut vakioituja jäsenrekisteripalveluita verkossa tarjoavat yritykset, vastaavia ratkaisuja projektimuotoisesti toimittavat yritykset sekä perinteiset jäsenrekisterin ylläpitoa sihteeripalveluna tarjoavat yritykset. Kaikki suorat kilpailijat tarjoavat vaihtoehdon manuaalisena työnä itse tehtävään jäsenrekisterin ylläpitoon. Jäsenrekisteri Oy keskittyy pelkkien yhdistyspalveluiden tuottamiseen, joten palvelua voidaan tuottaa, ylläpitää ja markkinoida kilpailijoita tehokkaammin sekä edullisemmin. Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistotuotteita valmistavat yritykset sekä vapaaehtoiset jäsenrekisterin ylläpitoa veloituksetta hoitavat yhdistysten jäsenet. Ohjelmistotuotteilla jäsenrekisterin ylläpito ja päivitys jää edelleen yksittäisen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten niillä ei saavuteta samaa etua kuin käyttämällä Jäsenrekisteri Oy:n palveluita. Myöskään vapaaehtoistyönä tehtävä jäsenrekisterin ylläpito ei ole kestävä ratkaisu yhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa. Sivu 3/45

5 1.7 Riskit/mahdollisuudet Riskit: - Yhdistykset eivät ole halukkaita vaihtamaan jäsenrekisterijärjestelmäänsä - Jäsenrekisterin ylläpidon helpottumisesta ei olla valmiita maksamaan - Yhdistysten "luottamustehtävät" vähenevät, jos rekisterin ylläpito ulkoistetaan - Yhdistyksiin ei saada luotua myyntikontakteja - Yhdistysten jäsenet eivät käytä tietokoneita - Jäsenrekisteri Oy ei saa kerättyä riittävää alkurahoitusta - Kilpailijat matkivat Jäsenrekisteri Oy:n palvelukonseptia Mahdollisuudet: - Suomessa on yli yhdistystä - samalla konseptilla voidaan toimia myös ulkomailla - Henkilörekisterilaki edellyttää jäsenrekisterin suojausta tätä kaikki yhdistykset eivät ole huomioineet tarpeeksi hyvin - Aktiiviset yhdistyshenkilöt kuuluvat useisiin yhdistyksiin verkottumisesta syntyy lumipalloilmiö. - Yhdistyksiä voidaan palkita uusien asiakkaiden hankinnasta säästöjä markkinointikuluihin - Jäsenrekisteripalvelua voidaan laajentaa komplementarisilla yhdistyspaveluilla - Liikkeelle päästään pienehköllä alkupääomalla 1.8 Johtoryhmä Jäsenrekisteri Oy:n johtoryhmään kuuluvat yrityksen perustajat Pietu Pohjalainen ja Jussi Koskela. Pietu Pohjalainen, 24v (toimitusjohtaja) Pietu on toiminut ohjelmistoalan yrittäjänä, ohjelmoijana, ja projektipäällikkönä niin projekti- kuin tuoteliiketoiminnan alueilla. Lisäksi hän tuntee kolmannen sektorin toimintatapoja useiden yhdistysten, mm. Suomen Unix-käyttäjäin yhdistyksen hallituksessa toimimisen pohjalta. Hän valmistuu Helsingin yliopistosta piakkoin tietojenkäsittelytiede pääaineenaan. Sivu 4/45

6 Jussi Koskela, 24v (hallituksen puheenjohtaja) Jussi on toiminut ohjelmistoalan yksityisyrittäjänä (Mediamond Tmi) vuodesta 2000 lähtien. Hän valmistuu piakkoin Teknillisestä korkeakoulusta tietotekniikan alan diplomiinsinööriksi ja tuo Jäsenrekisteri Oy:hyn vankkaa teknistä osaamista sekä yrittäjähenkisyyttä. 1.8 Pääomatarpeet Jäsenrekisteri Oy:n perustajat sijoittavat omaa pääomaansa yritykseen yhteensä 25,000 euroa. Tämän lisäksi haetaan Tekesiltä ulkopuolista tuotekehityslainaa yhteensä 100,000 euroa kattamaan vuosien aikana syntyvä negatiivinen kassavirta. Liiketoiminnan arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden 2006 alussa. Tuotekehityslaina maksetaan vuoden 2008 aikana takaisin tulorahoituksella. Vuosien välisenä aikana yrityksen kassavirtojen arvioidaan muodostuvan seuraavasti: Vuosi Kassavirta Kumulatiivinen kassav Sivu 5/45

7 2. Yrityksen missio Yrityksen tehtävänä on auttaa ns. kolmannen sektorin toimijoita keskittymään omaan ydintoimintaansa tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuita hallintopalveluiden järjestämiseen. Perinteisiä toimijoita parempi kustannustehokkuus saavutetaan muuntamalla olemassaolevia hallintoprosesseja verkkopohjaisiksi ohjelmistopalvelutuotteiksi, joissa toteuttuu alhaisemmat transaktiokustannukset sekä asiakkaalle päin parempi saavutettavuus. 3. Yrityksen yleiskuvaus Yrityksemme, työnimeltään Jäsenrekisteri Oy, näkemyksen mukaisesti jatkossa yhä suurempi osa luonteeltaan immateriaalisista palvelutuotteista tulee sijaitsemaan elektronisessa muodossa tietoverkoissa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat pankkipalvelut, laskutuspalvelut, verkkolehdet tai keskustelusivustot. Tätä trendiä yritys aikoo hyödyntää tarjoamalla vastaavanlaisella konseptilla palvelutuotetta yhteisöille ja yhdistyksille niiden hallinnollisten rutiinien pyörittämiseen. Yrityksen asiakkailleen tarjoama arvolupaus on asiakkaalle tarjoutuva mahdollisuus - rutiinitöiden sijaan laajempiin kokonaisuuksiin keskittymiseen sekä - parantuvaan palvelutasoon uusien yhteyskanavien kautta Tällaiselle palvelulle lienee kansalaistoiminnan piirissä tarvetta. Erään tutkimuksen mukaan (Heikkala 2001, s. 76) on olemassa viitteitä siitä, että perinteinen talkootyö ja muu kollektiivinen toiminta, jossa edellytetään myös henkilökohtaisen intressin ulkopuolista toimintaa on vähenemässä. Toisin Sivu 6/45

8 sanoen, Heikkalan mielestä halukkuus uhrautuvaan vapaaehtoistyöhön on nykyisin vähenemässä. 3.1 Strategiset yhteistyökumppanit Koska yrityksen toimiajatuksena on keskittyä erittäin kapeaan toimialaan, tarvitaan toimintaan mukaan yhteistyökumppaneita. Strategiset yhteistyökumppanit haetaan sellaisista tahoista, jotka myöskin omalta osaltaan hyötyvät kumppanuudesta. Internet-palveluiden tarjoaja Yrityksen toimintaidea nojaa vahvasti internet-palveluiden laajaan saatavuuteen. Emme kuitenkaan halua itse alkaa ylläpitämään verkkopalvelimia, -yhteyksiä sekä muuta vastaavaa teknistä toimintaa. Tämän vuoksi hankimme ISP-, ja webhostauspalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin, jonka websivustopalveluja välitämme eteenpäin yhdistyksille oman myyntityömme ohessa. Postituspalveluiden hoitaminen Osana yrityksen toimintaa on myös fyysisten kirjeiden massapostittamista yhdistysten jäsenille. Tässä toiminnassa teemme yhteystyötä Postin kanssa mahdollisimman tehokkaan prosessin aikaansaamiseksi. Oleellisia asiakastahoja tuotekehityksen avuksi Jotta tuntisimme asiakkaamme mahdollisimman hyvin, teemme läheistä yhteistyötä valittujen asiakastahojen kanssa tuotekehityksen parantamiseksi. Näiden asiakastahojen kanssa olemme jatkuvassa kommunikaatioyhteydessä olemassa olevien palveluiden tyytyväisyyskartoitusten ja uusien palveluinnovaatioiden hakemisen tiimoilta. Sivu 7/45

9 4. Yrityksen tuote 4.1 Tämänhetkinen tuote Yrityksen tämänhetkinen tuote koostuu kolmannen sektorin yhteisöille kohdistetun palvelutarjonnan mallista, jonka siirtäminen ohjelmistotuotteen muotoon johtaa pienentyviin transaktiokustannuksiin ja sitä kautta pysyvään kilpailuetuun. Palvelutuote sisältää toiminnallisuudet tai ominaisuudet seuraaviin asioihin: - Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen - Yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestäminen - Aloittavan yhdistyksen tietopaketti - Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen - Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen - Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta - Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen - Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Jäsenrekisterin ylläpitäminen Tämä palvelu on yrityksen toiminnan lähtökohta: teknisesti yksinkertainen tietokantaratkaisu, jota tarjotaan palveluna asiakasyhdistyksille. Yrityksen kannalta palvelun helppo monistettavuus on avainasemassa. Tiedostustoiminnan järjestäminen Yritys tarjoaa mahdollisuuden yhdistyksen tiedotustoiminnan järjestämiseen sekä web-sivuston että perinteisen postin välityksellä. Jos yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaminen on jo yrityksemme hoidossa, pystymme myös tällä tiedolla kilpailemaan erityisen tehokkaasti postitusasioiden hoitamisessa. Sivu 8/45

10 Aloittavan yhdistyksen tietopaketti Yhdistystoiminnassa olevat henkilöt ovat usein aatteen, eivät käytännön ammattilaisia, ja toisaalta maan viranomaiset sääntelevät toimintaa kukin omalla tahollaan. Yrityksemme kokoaa eri tahoilta yhdistystoimintaan oleellisesti liittyvät säännökset ja toimintatavat yhdeksi tietopaketiksi, jota tarjotaan aloittaville yhdistyksille. Samalla yritys saa välittömästi jalansijaa aloittavien yhdistysten toimintaan. Organisaation viestintätoiminnan järjestäminen Tiedotustoiminnan järjestämisen lisäksi yritys pysty keskitetysti tarjoamaan myös vastaanottavan pään palveluita: yrityksen nimissä voidaan tarjota puhelinpalvelua, sähköpostien ja faxien vastaanottamista ja välittämistä. Tällä palvelulla yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenistölleen parempaa (ulkoistettua) palvelua. Organisaation maksupalveluiden seuranta ja hoitaminen Yhdistyksen vuotuiseen toimintaan kuuluu usein kokouskutsujen lisäksi myös jäsenmaksujen perintää. Kun tiedotustoiminta postituksineen on jo uskottu yrityksemme haltuun, on seuraava luonnollinen askel jäsenmaksujen kulun seuranta yritys tarjoaa kullekin yhdistyksen jäsenelle viitenumeron, jolla jäsenmaksut tunnistetaan. Yhdistykselle tarjotaan ajantasaisia raportteja jäsenmaksunsa hoitaneista jäsenistä. Henkilörekisteri- ja yhdistyslakien mukainen toiminta Yhdistyksen jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterin, ja läheskään kaikki yhdistystoimijat eivät ole tietoisia henkilörekisterilain asettamista vaatimuksista. Yrityksen palveluihin kuuluu jäsentietojen säilyttäminen ja asiasta tiedottaminen lain vaatimalla tavalla. Lisäksi yritys voi huolehtia ja muistuttaa yhdistyksen lakisääteisistä toiminnoista, kuten kommunikoinnista patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Sivu 9/45

11 Organistaatiolle suunnattujen yhteisöllisyyspalveluiden tarjoaminen Yrityksemme tarjoaa yhdistyksen verkkosivuille erilaisia yhteisöllisyyspalveluita, kuten ilmoitustaulun ja chat-ominaisuuden. Näitä hyödyntämällä yhdistys voi palvella omia jäseniään entistä paremmin. Yhdistysten ja tilintarkastusorganisaatioiden välityspalvelu Yhdistyksellä tulee lakisääteisesti olla tilintarkastus. Tämäkin palvelu usein ulkoistetaan yhdistyksissä tilitoimistoon. Yrityksemme voi toimia tilitoimistojen ja yhdistysten välisenä mediaattorina, auttaen näitä tahoja löytämään toisensa. 4.2 Tuotekehitys Yrityksen pääasiallinen tuotekehittelyn muoto on entistä paremmin asiakaskuntaa palvelevien palvelutuotteiden kehittäminen. Edellä kuvatun alustavasta mallista parempia palvelutuotteita voimme kehittää yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa: jo olemassaolevaa asiakassuhdetta voidaan hyödyntää palvelutuotteiden jatkokehittelyssä. On oletettavaa, että monilla asiakkaillamme on valmiiksi palveluideoita, joita he haluaisivat tarjota omille sidosryhmilleen. Monesti tällaiset ideat kuitenkin jäävät toteuttamatta liian suurten yleiskulujen vuoksi, sillä kunkin yksittäisen idean vaatima yleinen infrastruktuuri nostaa idean toteuttasmiskustannukset hyötyjä korkeammiksi. Valmiiksi mallinnetun palvelutuotteen implementaatiotyö voidaan tehdä joko itse, tai rahoitustilanteen niin salliessa siirtä ulkoisen tahon vastuulle. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pystymme keskittymään palvelutuotteen ydinosaan, eli asiakastarpeen kartoittamiseen ja tätä kautta asiakkaan parhaimpaan palvelemiseen. Sivu 10/45

12 4.3 Tuotanto ja toimitus Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoava yritys tuottaa palveluitaan asentamalla ohjelmistonsa asiakasryhmänsä käytettäväksi soveltuvalla tavalla. Käytännössä tämä nykyisin tarkoittaa sopivan web-sivuston käyttämistä porttina palveluun pääsemiseksi. Asiakkaat tuntevat sivuston, ja osaavat tätä kautta hakea yrityksen tuottamia palveluita. Tällainen toiminta eroaa perinteisestä materiaali- ja palvelutoimituksista siinä mielessä, että liiketoiminnan kohteena olevat käsitteet saavat vain harvoin konkreettisen olomuodon. Siinä missä perinteisen tavarakaupan jälkeen asiakas saa tavaran välittömästi käteensä, tai palvelukaupan jälkeen saa esimerkiksi hiuksensa leikatuiksi, joudutaan ohjelmistopalvelukaupassa toimimaan astetta korkeammalla abstraktiotasolla. Kuten riskejä käsittelevässä luvussa näemme, tuottaa tämä haasteita asiakkaalle koituvien kustannusten perustelemisessa. Ohjelmistotuotetta palveluna tarjoavan yrityksen näkökulmasta tarjottavien palvelutuotteiden kustannustehokkuus on tärkein tekijää liiketoiminnan voitollisuuden kannalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarjottavan palvelun yksittäiset transaktiokustannukset tulee kyetä pitämään mahdollisimman alhaisina. Tällöin, toimittaessa kilpaillussa ympäristössä pystytään säilyttämään suurempia vapauksia hinnoittelussa kuin mitä suurempien transaktiokustannusten tapauksessa olisi mahdollista. Ohjelmistopalvelun toimituksen osalta myös teknisen infrastruktuurin järjestäminen on tärkeää. Koska yrityksessä haluamme keskittyä oman missiomme edistämiseen, pyrimme löytämään soveltuvan internet-hostausta tarjoavia yhteistyökumppaneita. Tällä mallilla yritämme muodostaa omille asiakasyrityksillemme toimivan palvelukokonaisuuden, jossa hostausyrityksen tuottama palvelu antaa komplementtiarvoa omalle palvelullemme. Sivu 11/45

13 5. Markkina 5.1 Markkinan määrittely Vuonna 1999 Suomessa on ollut yhdistystä. Erään tutkimuksen mukaan vain noin 20% suomalaisista ei kuulu mihinkään yhdistykseen (Siisiäinen 1996, s ). Koska jokaisen yhdistyksen tulee yhdistyslain mukaan pitää jäsenrekisteriä, ja toisaalta jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterilain mukaisen henkilörekisterin, näkemyksemme mukaan maasta löytyy selkeää asiakaspotentiaalia tarjoamallemme palvelulle. 5.2 Asiakasprofiili Järjestöihmisiä tutkittaessa ilmenee, että korkeasti koulutetut kuuluvat tavallista useammin järjestöihin. Lisäksi kymmenesosa suomalaisista kuuluu kolmeen tai useampaan järjestöön puheet yhdistystoiminnan luvatusta maasta eivät siis ole tuulesta temmattuja. Henkilöinä asiakkaamme edustajan prototyyppi on siis korkeasti koulutettu, muutamassa järjestössä toimiva kiireinen yksilö, joka suhtautuu positiivisesti erilaisiin toiminnankehittämishankkeisiin. Eräässä kolmannen sektorin työllistymisvaikutuksia käsitelleessä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että noin 20% yhdistyksistä käyttää koko- tai osapäiväisesti palkattua työvoimaa (Kurikka 1996). 5.4 Myyntistrategia Kohdeyhteisöitä tarkasteltaessa voidaan ne jakaa kahteen luokkaan: sellaisiin, jotka hoitavat hallintorutiininsa sisäisesti, hallituksen tai muun vastaavan elimen toimesta, ja sellaisiin jotka ovat jo ulkoistaneet tukipalvelut sihteeritoimistolle tai muulle vastaavalle. Näistä ensimmäiselle ryhmälle tarjoamme sisäisen työpaineen vähenemistä normaalin ulkoistuspalvelun tapaan; toiselle ryhmälle tarjoamme kustannus- Sivu 12/45

14 säästöjä monien rutiiniluonteisten, mutta aikaavievien työtehtävien automatisoinnin avulla. 5.5 Myyntikanavat Yritys käyttää myynti- ja markkinointikanavina kustannustehokkaita medioita seuraavasti: - Internet-sivustoilla tarjotaan tietoa yrityksen toiminnasta ja annetaan potentiaalisille asiakkaille mahdollisuus koekäyttää tarjottuja palveluita - Olemassaolevia asiakkaita rohkaistaan levittämään vertaisyhdistyksiin tietoa yrityksemme palveluista ja toiminnasta - Kohdistettujen yhdistysten johtohenkilöille lähetetään postissa esitteitä yrityksen toiminnasta ja hyödyistä yhdistykselle - Noin 1-2 kuukautta ennen kohdeyhdistysten vuosikokousta käytetään telemarkkinointia muistuttamaan yrityksen tarjoamista palveluista, jotta asia saataisiin käsiteltäväksi yhdistyksen päättävässä kokouksessa 6 Kilpailijat 6.1 Suorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n ensisijainen yhdistyspalvelu on jäsenrekisterin ylläpito. Näin ollen toiminnan alkuvaiheessa suoriksi kilpailijoiksi katsotaan ne tahot, jotka tarjoavat jäsenrekisterin ylläpitoa ulkoistettuna palveluna. Ei-ulkoistetut ratkaisut ja komplementaristen yhdistyspalveluiden tarjoajat luetaan sen sijaan epäsuoriksi kilpailijoiksi Sihteeripalvelut Perinteisin ratkaisu jäsenrekisterin ylläpidon ulkoistamiseen on sihteeripalvelun käyttäminen. Sihteeripalveluita tarjoavat kilpailijat ovat tyypillisesti paikallisesti Sivu 13/45

15 toimivia pieniä yrityksiä. Paikallisuus ei ole välttämätön edellytys jäsenrekisterin ylläpidolle, mutta se luo kilpailuetua. Periaatteessa jäsenrekisterin ylläpito voidaan ulkoistaa mille tahansa sihteeripalveluita tarjoavalle yritykselle. Emme näin ollen erittele tarkemmin yksittäisiä sihteeripalvelujen tarjoajia. Tyypillinen sihteeripalvelun sopimus kohdeasiakkaillemme voisi olla esimerkiksi - kuukausittainen perusveloitus alv, sisältäen 5 tuntia töitä - tämän jälkeiset työtunnit 20 + alv Tällaisella hinnoittelulla pienemmät yhdistykset maksavat kuukausittain tyhjästä työstä, mikäli ulkoistetulle sihteeripalvelulle ei ole tarjota viideksi tunniksi töitä ASP-palvelut Jäsenrekisterin ylläpitoon löytyy myös omaa järjestelmäämme muistuttavia ASPpalveluna toimitettavia ratkaisuja. Näistä suuressa osassa rekisteritietojen päivitys on edelleen jäsenrekisterin ylläpitäjän vastuulla, joten jäsenrekisterin toteuttamisesta ASP-palveluna ei ole merkittävää hyötyä paikallisesti ajettavaan jäsenrekisteriohjelmaan verrattuna. Pahimpana kilpailijana omalle ratkaisullemme ovat luonnollisesti ne tahot, joilta löytyy täysin omaa innovaatiotamme vastaava ratkaisu. Seuraavassa esittelemme kilpailijoidemme jäsenrekisteripalveluita. Esittely ei kata kaikkia kilpailijoita, mutta se antaa hyvän kuvan kilpailijoiden luonteesta. ClubOnWeb AB, Ruotsi ClubOnWeb AB on ruotsalainen vuodesta 1982 saakka toiminut kahden yksityishenkilön omistama yritys, joka tuottaa jäsenrekisteripalveluita aspperiaatteella yhdistyksille ja yhteisöille. ClubOnWeb-palvelussa yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse omat jäsenrekisteritietonsa (kuten omassa palvelussammekin). Jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi Internetpalveluun kuuluu Sivu 14/45

16 mahdollisuus yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon, dokumenttien julkaisuun, tapahtumien hallinnointiin sekä niihin ilmoittautumiseen, jäsenmaksujen laskuttamiseen sekä erilaisten tilastojen generointiin. Palvelun kautta voidaan hoitaa myös yhdistyksen tiedottaminen sähköpostitse sekä tulostaa osoitetarrat postitse lähetettäviin tiedotteisiin. ClubOnWebin asiakkaana on sekä pieniä, että suuria - pääosin ruotsalaisia - yhdistyksiä ja yrityksiä. Suomessa ClubOnWeb AB:n asiakkaana on Suomen Partiolaiset. ClubOnWebin hinnoitteluperiaatteita ei ole julkisesti nähtävillä. SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri SIVUKOTI.COM jäsenrekisteri on Lieka ohjelmistotalon (tamperelainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 2002 lähtien) kehittämä kotisivujen luomiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettu ASP-periaattella toimiva ohjelmisto. SIVUKOTI.COM -palvelun yhteyteen voidaan liittää jäsenrekisteripalvelu, johon kuuluu jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksujen seuranta. Yhdistysten jäsenet voivat päivittää itse päivittää rekisterissä olevat jäsentietonsa. Yhdistyksiä kiinnostavia vapaavalintaisia lisäpalveluita ovat muun muassa laskutus- ja kirjanpito-, kilpailutulos- ja kalenteripalvelut. Edellä mainitut palvelut sekä kotisivu- (pakollinen) ja jäsenrekisteripalvelun sisältävän paketin kustannukset on 33,80 euroa kuukaudessa. SevenWeb Lite Oy Sevennet Ltd SevenWeb Lite on rovaniemeläisen Oy Sevennet Ltd:n (perustuttu vuonna 1999) pienyrityksille, yhdistyksille ja seuroille suunnattu sisällönhallintaratkaisu. SevenWeb Lite on kevennetty versio varsinaisesta SevenWeb-palvelusta, jonka kohderyhmänä ovat myös suuremmat yritykset ja julkishallinto. Yhdistykset Sivu 15/45

17 saavat SevenWeb Lite -palvelussa käyttöönsä helppokäyttöisen kotisivupalvelun sekä jäsenrekisterpalvelun, joka sisältää tuen tiedotteiden joukkopostitukselle. SevenWeb Lite -palvelun hinnoittelu ei ole julkisesti nähtävillä. YJ-NETTI - Jäsenmaksujärjestelmä yhdistyksille Sampo-pankki ment&level=2&open=3&page=3c ede73c2256e1c003e4ef7 Sampo-pankki ylläpitää yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitettua YJ-NETTI-palvelua, joka tarjoaa palvelut jäsenrekisterin ylläpitoon sekä jäsenmaksujen keräämiseen sekä valvontaan. Jäsenrekisterin ylläpito on YJ-NETTI-palvelussa yksittäisen rekisterinhoitajan vastuulla, joten jäsenet eivät voi suoraan päivittää omia tietojaan. Palvelun pääpaino on maksuliikenteen seurannan helpottamisessa. Palvelun hintatietoja ei ole julkisesti esillä. Räätälöidyt ratkaisut Suoria kilpailijoitamme ovat lisäksi kaikki ne yritykset, jotka toteuttavat yhdistyksille Internet-tekniikoita hyväksikäyttäviä jäsenrekisteripalveluita projektimuotoisesti. Tällaisissa ratkaisuissa yhdistyksille koituu suuremmat kulut alkuinvestoinnin muodossa, mutta palvelun käyttökustannukset rajoittuvat webpalvelimen ylläpitoon. Räätälöityjen ratkaisujen tilaaminen on kannattavaa vain suurimpien yhdistysten tapauksessa, joten projektimuotoiset toimijat eivät pysty kilpailemaan pienemmistä asiakkaista. Jäsenrekisteripalvelun tekninen toteutus ei ole kovinkaan monimutkainen, joten periaatteessa kyseisen palvelun pystyy toteuttamaan melkein mikä tahansa ohjelmointipalveluita tarjoava yritys. Keskeisimpänä toimijana ovat luonnollisesti ne yritykset, jotka toimittavat yhdistyksille ja yhteisöille myös muun WWWsivustoratkaisun. Tällaisten yritysten suuren määrän ja monimuotoisuuden takia emme ryhdy esittelemään yksittäisiä tähän ryhmään kuuluvia yrityksiä. Sivu 16/45

18 6.2 Epäsuorat kilpailijat Jäsenrekisteri Oy:n epäsuoria kilpailijoita ovat jäsenrekisteriohjelmistoja myyvät yritykset sekä sellaiset yritykset, jotka tarjoavat yhdistyksille muita yhdistyspalveluita, jotka kuuluvat myös omaan valikoimaamme. Myös ahkerat ilmaistyötä tekevät yhdistyssihteerit ovat selviä kilpailijoitamme, vaikkakaan eivät toimi kaupallisin periaattein Ohjelmistotuotteet Ohjelmistotuotteena myytävät jäsenrekisteriohjelmistot tarjoavat kohtuullisen edullisen ratkaisun jäsenrekisterin hallitsemiseen. Tyypillisesti jäsenrekisteriohjelmistot maksavat euroa. Ohjelmistojen käytöstä ei sen sijaan koidu kuluja kuten ASP-periaatteella toimivista jäsenrekisteripalveluista. Kotimaisia jäsenrekisteriohjelmistoja on tarjolla melko laaja valikoima ja ne vastaavat perustoiminnallisuudeltaan ja hinnoittelultaan hyvin pitkälti toisiaan. Seuraavassa esittelemme otoksen tarjolla olevista jäsenrekisteriohjelmistoista. Passeli Ry Jäsenrekisteri Passeli Passeli Ry on ostos-tv:stä tuttuun Passelisarjaan kuuluva yhdistyksille ja seuroille tarkoitettu taloushallinto-ohjelma. Ohjelma sisältää tuen jäsenrekisterin ylläpitoon, tiedotusten lähettämiseen sähköpostitse ja jäsenmaksujen lähettämiseen sekä niiden kertymisen seuraamiseen liittyvät toiminnot. Passeli Ry:n hinta on 150 euroa ilman kirjanpito-ominaisuuksia ja 500 euroa kirjanpitoominaisuuksien kanssa. Sivu 17/45

19 Jäseri - jäsenrekisteriohjelma Web-Media Jäseri on Web-Median (Helsingissä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimintaa vuodesta 1995 lähtien) jäsenrekisterin ylläpitoon tarkoitettu ohjelmisto. Jäseristä löytyy jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi tuki laskujen tulostukseen sekä sähköpostitse tapahtuvaan tiedotukseen. Jäserin tarjoaa ohjelmistoa alkaen 99 euron hinnasta. Jäseriä käyttää Web-Median verkkosivujen mukaan 209 yhdistystä. Membis jäsenrekisteri Comeira Oy Membis jäsenrekisteri on Hyvinkäällä toimivan Comeira Oy:n (toimintaa vuodesta 2001 lähtien) toteuttama yhdistysten toiminnan hallintaan tarkoitettu ohjelmisto. Membis tarjoaa toiminnot jäsen- ja asiakasrekisterin ylläpitoon, laskujen tulostukseen sekä maksujen seurantaan, postin ekirjeiden lähettämiseen sekä tuote- ja varusrekisterien hallintaan. Ohjelmiston hinta on 349 euroa. 6.3 Differentioituminen Jäsenrekisteri Oy differentioituu kilpailijoistaan keskittymällä tarjoamaan palveluita pelkästään yhdistyksille ja yhteisöille. Jäsenrekisteri Oy pystyy - toisin kuin suurin osa kilpailijoista - tarjoamaan samasta paikasta kootusti kokonaisvaltaisen yhdistyspalveluratkaisun sisältäen jäsenrekisterin ylläpidon, jäsenmaksujen seurannan, automatisoidun tiedottamisen (sähköpostitse ja postitse), Internetsivujen ja yhdistyssääntöjen julkaisun sekä kattavan yhdistysten perustamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin perehdyttävän tietopaketin. Sivu 18/45

20 Ruotsalaisen ClubOnWebin tarjoamat palvelut vastaavat sisällöltään hyvin pitkälti omiamme, mutta paikallisella ilmeellä pystymme differentioimaan itsemme kyseisestä yrityksestä. 6.4 Kilpailuedun saavuttaminen Sihteeripalvelun käyttäminen ei ole omaan ratkaisuumme verrattuna kustannustehokasta, koska jäsenrekisterin ylläpitäminen perustuu manuaalisesti tehtävään työhön. Saavutamme siis teknisellä ratkaisullamme (jäsenille hajautettu hallinta) selvän kilpailuedun sihteeripalveluiden tarjontaan nähden. Jäsenrekisteriohjelmistoja vastaan emme pysty kilpailemaan kustannuksin. Massatuote on monistettavissa lähes ilmaiseksi ja sen ylläpidosta ei koidu käyttäjälle tai ohjelmiston tuottajalle välttämättä kuluja (tämä riippuu ohjelmistopäivitysten hinnoittelusta ja niiden tarpeesta). Jäsenrekisterin ylläpito ja päivittäminen jää kuitenkin edelleen yhdistyksen jäsensihteerin (tai vastaavan vapaaehtoistoimijan) vastuulle, joten ulkoistamalla jäsenrekisterin ylläpidon ja hajauttamalla päivitysvastuun jäsenille, pystymme vapauttamaan yhdistysten vapaaehtoistoiminnan resursseja yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Varsinkin suurempien yhdistysten tapauksessa pystymme siis tarjoamaan selvän hyödyn ohjelmistotuotteena myytäviin ratkaisuihin verrattuna. ASP-periaatteella toimivia jäsenrekisteripalveluita vastaan kilpailemme teknisellä paremmuudella sekä samasta paikasta tarjottavien komplementtipalveluiden avulla. Palveluun liittyvä tekniikka ei kuitenkaan ole kovinkaan monimutkaista, joten muut yritykset voivat pienehköllä vaivalla monistaa innovaatiomme. Aktiivinen markkinointi ja kestävien asiakassuhteiden luominen ovat siis ensiarvoisen tärkeitä kilpailutekijöitä. Jäsenrekisteri Oy tuleekin panostamaan huomattavan suuren osan resursseistaan asiakaskontaktien luomiseen ja pysyvien asiakassuhteiden hankkimiseen. Myös yhdistysten toimijoita Sivu 19/45

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot