KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS. Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS. Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan."

Transkriptio

1 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2011 Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan.

2 sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut... 6 Toiminnan kehittäminen...7 Yhteenveto toimintavuodesta Energialiiketoiminta...10 Verkkoliiketoiminta Tuotantoliiketoiminta...14 Konsernipalvelut Ihmiset päätösten takana...18 Tilastoja graafisina esityksenä...20 VD s översikt CEO s review... 23

3 Toimitusjohtajan katsaus Kehitämme olemassa olevia verkkoja ja vahvistamme tuotannon omavaraisuutta Kansainvälisen ja eurooppalaisen talouden epävarmuudet leimasivat vuotta Poikkeukselliset sääolosuhteet yhdessä energia-alaan kohdistuneen lisääntyvän ja oikuttelevan yhteiskunnallisen ohjauksen kanssa tekivät vuodesta haastavan myös Keravan Energia -yhtiöille. Haasteista huolimatta panostimme edelleen voimakkaasti asiakkaittemme kokeman laadun parantamiseen entisestään. Jatkoimme investointiohjelmia niin sähköverkkojen kuin lämpöverkkojen parantamiseksi ja edistimme parempaan asiakaspalveluun tähtääviä hankkeita, kaukoluentaa ja asiakastietojärjestelmän uusimista. Keravan Energia -yhtiöiden strategian kulmakivi on tuottaa asiakkailleen palvelut ei pelkästään korkeatasoisina, vaan myös edullisesti. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös tulevaisuudessa vahvaa panostamista sähköntuotannon omavaraisuuden kasvattamiseen. Tähän kiinnitimme erityistä huomiota vuoden 2011 aikana. Fennovoiman ja Teollisuuden Voiman ydinvoimahankkeet etenevät, Suomen Voiman kautta olemme mukana kehittämässä tuulivoimaa ja pienvesivoimaa. Haimme aktiivisesti myös muiden osakkuusyhtiöiden kautta mahdollisuuksia kasvattaa tuotantoamme. Asiakkaittemme edun varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen edellyttää osaamisen jatkuvan kehittämisen ja tehokkuuden parantamisen lisäksi määrätietoisia investointeja. Näihin kaikkiin panostimme Keravan Energia -yhtiöissä aktiivisesti toimintaympäristön haasteista huolimatta. OPPIMISEN VUOSI Monimuotoiset haasteet tekivät vuodesta 2011 Keravan Energia -yhtiöille oppimisen vuoden. Loppuvuoden myrskyt koettelivat verkkoliiketoimintamme prosesseja, biovoimalaitoksemme turbiinivaurio ajoi tuotantoliiketoimintamme uudenlaisiin haasteisiin, lämpötilavaihtelut rasittivat kaukolämpöverkkojemme kestävyyttä ja vähittäismarkkinoilla kyseenalaisinkin keinoin toimineet puhelinmyyjät yhdessä asiakasrajapintaan tulleiden uusien viranomaisvaatimusten kanssa kuormittivat asiakaspalveluhenkilökuntaamme. Myös haasteelliseksi muodostuneet taloudelliset olosuhteet sekä jatku- vasti lisääntyvä, eikä aina niin johdonmukainen, energia-alan sääntely aiheuttivat poikkeuksellista kuormaa koko yhtiöiden henkilökunnalle. Onkin todettava vuoden 2011 osoittaneen, että Keravan Energia -yhtiöiden menestyksen todellinen kulmakivi on ennakkoluuloton ja paineen sietokykyinen henkilöstö, joka ei pelkää tarttua haasteisiin, kun sellaisia kohtaa. Tällä henkilökunnalla Keravan Energia -yhtiöt voi turvallisin mielin panostaa tulevaisuuteen, oli se kuinka haasteellinen tahansa. Konsernin talouden kehittyminen Keravan Energia -konsernin toimintavuoden 2011 taloutta rasittivat poikkeuksellisten sääolosuhteiden ja markkinoiden häiriöiden lisäksi biovoimalaitoksella tapahtunut turbiinihäiriö, jonka seurauksena laitoksen sähkön tuotanto menetettiin useiden kuukausien ajaksi. Konsernin liikevaihto oli 61,9 miljoonaa euroa (57.7 miljoonaa euroa vuonna 2010). Vaikka tulos oli kohtuullinen, asetetuista tavoitteista jäätiin väistämättä. Konsernin käyttökate oli 6.3 miljoonaa euroa (6.1 miljoonaa euroa vuonna 2010). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4.3 miljoonaa euroa vuonna Pääosa tästä johtui sähkön hankintamäärän kasvusta ja polttoaineiden hankintakulujen noususta. Merkittävimmät investoinnit vuoden 2011 aikana kohdistuivat tuotantohankkeisiin sekä kaukolämpö- ja sähköverkkoyhteyksien kunnostamiseen ja uudisrakentamiseen. Kaikkiaan investoinnit olivat 9.5 miljoonaa euroa (9.2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Konsernin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen kohtuulliset ja mahdollistavat kasvuun tähtäävät investoinnit. Edunvalvonnasta selkeä lähiajan strateginen painopiste Merkittävimmät epävarmuudet tulevaisuudessa liittyvät edelleen alaan kohdistuvaan sääntelyyn, jonka aikajänne ei vastaa energia-alan investointien käyttöikää. Viimeaikaiset viranomaisten ja viranomaisluontoisten tahojen tuomat velvoitteet rasittavat energia-alan toimijoiden taloutta ja kasvattavat näin väistämättä myös kuluttajien kustannuksia. Edunvalvonta onkin nousemassa yhdeksi tärkeimmäksi lähiajan strategiseksi painopistealueeksi. Keravan Energia -yhtiöt olikin vuonna 2011 perustamassa yhdessä kymmenien paikallisten energiayhtiöiden kanssa Paikallisvoima ry:tä, joka tulee aktiivisesti tuomaan esille asiakkaittemme todelliset tarpeet niin julkisessa keskustelussa kuin säädösten ja lakien valmistelussakin. Paikallisilla energiayhtiöillä on pitkä perinne aidosta asiakkaitten huomioon ottamisesta, ja tämä on jäänyt ehkä eri lähtökohdista ponnistavien isompien energiayhtiöiden toiminnassa varjoon. Tulevaisuuden näkymät Keravan Energia -konsernissa on panostettu vahvasti suojautumiseen sähkön tukkumarkkinoiden häiriöitä vastaan. Varautumista kulutuksen heilahteluihin on edelleen parannettu polttoainehankinnan systematiikkaa ja tuotannon ohjausta kehittämällä. Konsernin päätoimialueilla arvioidaan kasvun olevan maltillista. Sähkön myynnin kasvun arvioidaan olevan tasaista koko Suomen alueella. Toiminta etenee kiitettävästi valitun strategian mukaisesti. Investointitoiminta on suunnitelmallista. Kaiken kaikkiaan Keravan Energia -konsernin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja vakaat. Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja käyttökatteen sekä tuloksen paranevan vuoden 2011 tasosta. Kykymme täyttää tavoitteemme asiakkaittemme toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseksi tuottamalla taloudellisesti ja ympäristömme kannalta tehokkaita tuotteita ja palveluita, asiakkaittemme kokemat häiriöt minimoiden, on edelleen hyvä. Jussi Lehto 4 5

4 Strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan kehittäminen toiminta-ajatus ja strategiset valinnat Keravan Energia yhtiöt muodostuvat emoyhtiö Keravan Energia Oy:stä ja Etelä-Suomen Energia Oy:stä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita. Keravan Energia yhtiöt toimivat pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja myyvät sähköä koko Suomen alueella. Päätoiminta-alueemme ovat Kerava, Sipoo, Itä-Helsinki ja Karkkila. Keravan Energia yhtiöiden omistajat tulouttavat yhtiön tehokkuuden ja tuottavuuden paikallisen talousalueen elinkeinoelämän ja asukkaiden eduksi edullisina energiapalveluina. asiakaslupaukset Tarjoamme parasta paikallista palvelua Meillä on aina aikaa asiakkaillemme Meidät tunnetaan ja meidät tunnistetaan Yksi yhteydenotto riittää liikevaihto (m ) Avainluvut milj. Liikevaihto 61,9 57,7 Tulos ennen satunnaisia eriä 1,0 0,1 Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset 9,5 9,2 Taseen loppusumma 123,5 118,8 GWh Sähkön myynti Sähkön siirto Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti Kaasun myynti Asiakasmäärät Sähkön siirto Lämpö Kaasu Henkilökunta keskimäärin (osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi) liikevaihdon jakauma Sähkön myynti 35 % Sähkön siirto 35 % Lämmön myynti 28 % Kaasun myynti 2% Vakaata etenemistä muuttuvassa toimintaympäristössä Alati kiihtyvä energiayhtiöiden toimintaympäristön muutostahti ja siihen liittyvät tapahtumat tuovat haasteita myös Keravan Energia -yhtiöiden toimintaan ja sen suunnitteluun. Hyvä esimerkki tästä on sähkön, polttoaineiden ja päästöoikeuksien markkinahintojen vaihtelu. EU:n ilmastotavoitteisiin liittyvät, myös Suomen lainsäädännössä vuoteen 2020 mennessä täytäntöön pantavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteet vaikuttavat myös Keravan Energia -yhtiöiden toimintaan. Uusiutuvan energian tuet muuttuivat merkittävästi tuulivoiman ja puupolttoaineilla tuotetun sähkön syöttötariffien muodossa. Keravan Energia -yhtiöiden toiminta-alueella energiantarpeen kasvu tulee jatkumaan voimakkaana. Varsinkin Sipoossa ja Helsingin itäosissa kasvun odotetaan olevan lähivuosina merkittävää, kun alueiden kasvuhankkeet lähtevät käyntiin. Keravan Energia -yhtiöiden merkittävimmät lähivuosien investointitarpeet liittyvät kysynnän kasvun sekä käyttövarmuuden parantamistavoitteiden vuoksi toteutettavaan sähkö- ja kaukolämpöverkkojen laajentamiseen, vahvistamiseen ja peruskorjaamiseen. Investointien ja investointitarpeiden hallitsemiseksi panostetaan omaisuuden hallintaan tällä tarkoitetaan saneerauksen ja kunnossapidon optimointia yhdessä kasvun hallinnan kanssa. Kiivas toimintaympäristön muutostahti asettaa suuria haasteita sekä talouden hallinnalle ja suunnittelulle että asiakaspalvelun järjestelmille. Vuonna 2011 jatkoimme asiakastietojärjestelmän uusimisen hankintaprojektia pystyäksemme vastaamaan tuntimittauksen haasteisiin ja täyttääksemme lisääntyvät viranomaisvaatimukset. Toiminta Keravan Energia -yhtiöissä on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kahteen kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Toiminnan tukena toimii lisäksi eri teemoihin liittyviä, läpi organisaation koottuja ryhmiä. Keravan lämpövoimalaitoksen käytön haltuunotto edellyttää tuotantotoimintaan liittyvien toimintamallien ja resurssien edelleen kehittämistä. Kaiken muun kehitystyön perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostetaankin edelleen merkittävästi. Vuonna 2011 jatkettiin koko henkilöstöä koskevaa kehitysohjelmaa, jossa käsitellään mm. henkilöstökyselyissä esiin nousseita teemoja. Kehitysohjelman palautteen ja henkilöstökyselyn tulosten perusteella Keravan Energia -yhtiöissä käynnistettiin esimiehille suunnattu tietoiskujen sarja ,7 milj ,9 milj. 6 7

5 Yhteenveto toimintavuodesta 2011 Keravan Energia Oy:n Ympäristöpolitiikka Käytämme toiminnassamme taloudelliset resurssit huomioiden ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia ratkaisuja. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön. Hyödynnämme omassa työskentelyssämme säästöä tuottavia menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön rakentamalla omia tuotantoyksiköitä ja yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvaan kehitystyöhön sekä ympäristö- että laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiomme on aina tietoinen toimintaamme kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista, joita sitoudumme myös noudattamaan. Tiedotamme sidosryhmillemme säännöllisesti ympäristöasioidemme tason. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa. Energiatehokkuustyö JATKUU Luontevana jatkotoimenpiteenä kaukolämpöalan energiansäästösopimukselle Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energia-alan energiatehokkuussopimukseen keväällä Vuonna 2011 jatkettiin panostamista kaukolämmön siirtohäviöiden pienentämiseen uusimalla vanhoja kaukolämmön runkolinjoja yhteensä 650 metriä. Pienentyneiden lämpöhäviöiden myötä vuosittainen primäärienergian tarve pienenee n. 340 MWh ja CO2-päästöt alenevat n. 55 t. Puupolttoaineiden rooli vahvistuu, CO 2 -päästöt laskuun Vuonna 2011 Keravan Energia Oy tuotti Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa sähköä sekä kauko- ja prosessilämpöä yhteensä 530,8 GWh. Edellistä lämpimämpi vuosi laski lämmön myyntiä 6,5 %. Tuotannosta 390,4 GWh oli kaukolämpöä, 65,5 GWh prosessihöyryä ja -lämpöä sekä 75,0 GWh sähköä. Vuosi 2011 oli Keravan biovoimalaitoksen toinen täysi toimintavuosi. Energian tuotannon puupolttoaineiden osuus Keravalla kasvoikin 15 prosenttiyksikköä ollen lopulta 55,4 %. Turpeella tuotettiin energiasta 23,8 % ja maakaasulla käytännössä loput, n. 19,8 %. Konsernitasolla maakaasun osuus laski 7,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2010 ollen nyt 31,8 %. Kiinteiden kotimaisten polttoaineiden osuus nousi vastaavasti 65,5 prosenttiin. Karkkilassa vastaava osuus käytetyistä polttoaineista oli 71,3 %. Energiantuotanto Sipoossa perustuu edelleen lähes kokonaan maakaasuun. Tuotannon volyymi pieneni kaikissa kolmessa toimintakunnassa. Tämän ansiosta absoluuttiset laskennalliset päästömäärät ilmakehään pienenivät kautta linjan. Tuotettuun energiamäärään suhteutetut päästömäärät (ominaispäästöt) pysyivät Sipoossa ja Karkkilassa pääsääntöisesti entisellään. Keravalla hiukkasten ominaispäästöarvo nousi jonkin verran energian tuotantoon käytetyn turpeen ja puun osuuden kasvaessa, mutta muut ominaispäästöt laskivat selvästi. Tehokasta kierrätystä Vuonna 2011 toimitettiin kierrätykseen, edelleen käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi noin tonnia tavanomaisia jätteitä ja noin 16,5 tonnia ongelmajätteitä. Määrällisesti eniten jätettä syntyi turpeen ja puupolttoaineiden poltosta Keravalla ja Karkkilassa: yhteensä noin tonnia lento- ja pohjatuhkaa. Biovoimalaitoksen tuhkat hyödynnettiin maarakentamisessa. Kierrätykseen, muuhun hyötykäyttöön tai kaatopaikalle kelpaavaa jätettä syntyi koko konsernin osalta vuonna 2011 seuraavasti: metalliromua ja kaapeleita 48,3 tonnia, rakennusjätettä 44,3 tonnia, kuivajätettä 43,8 tonnia, pahvia ja paperia 12,0 tonnia, sähkö- ja elektroniikkaromua 7,2 tonnia sekä biojätettä 4,7 tonnia. Ongelmajätteet toimitettiin asianmukaisesti edelleen käsiteltäväksi käsittelyluvan omaaville yrityksille. Suurimmat yksittäiset jakeet olivat öljyiset vedet, 7,1 tonnia sekä jäteöljyt, 6,3 tonnia. Lisäksi jatkokäsittelyyn toimitettiin pienempiä määriä mm. kiinteitä öljyisiä jätteitä, elohopeapurkauslamppuja ja akkuja. 8 9

6 Energialiiketoiminta Monipuolisesti tuotettua, edullista sähköä Sähkön hankinta monipuolista Keravan Energia -yhtiöiden periaatteena on turvata oman toiminta-alueen asiakkaille mahdollisimman edullinen ja vakaa sähkön hinta pitkällä tähtäyksellä. Toiminta-alueen ulkopuolinen myynti hinnoitellaan asiakasystävällisesti, mutta markkinalähtöisesti. Konsernin sähkön kokonaismyynti oli 499,3 GWh eli noin 3,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman alueen ulkopuolelle sähköä myytiin n. 163 GWh. Sähkön toistaiseksi voimassa olevia myyntihintoja korotettiin sekä Sipoossa että Keravalla. Korotuksen jälkeenkin myyntihinnat kuuluvat Suomen edullisimpiin. Asiakkaiden ympäristötietoisuus on selvästi lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti lähti voimakkaaseen kasvuun. Monipuolista sähkön hankintaa Sähköä hankittiin kertomusvuonna 499,3 GWh, josta 353,5 GWh Keravan Energia Oy:lle ja 145,8 GWh Etelä-Suomen Energia Oy:lle. Pääosa sähköstä, yhteensä n. 332 GWh, hankittiin Suomen Voima Oy:n välityksellä. Tästä määrästä voimalaitososuussähköä oli 28 % ja markkinasähköä 72 %. Oman vastapainetuotannon määrä oli n. 79 GWh. Lisäksi tukkuostoa oli n. 88 GWh. Tuulisähköä hankittiin n. 3 GWh. Suojauspolitiikka vakauttaa hinnat Sähkön markkinahinta oli keskimäärin 49,20 / MWh, joka on yli 7 alle edellisvuoden hintatason. Vuosi alkoi ennätysalhaisella vesivarannolla ja spot-hinnat olivat 80 :n tuntumassa. Vesitilanne parani kuitenkin nopeasti ja kesällä oltiin jo yli pitkäaikaisen keskiarvon. Aluehintaeroissa nähtiin syksyllä uusia ennätyksiä, paikoin / MWh kun systeemihinta romahti alhaiseksi. Tehtyjen suojausten ansiosta sähkökaupan tulos oli hyvä ja hieman budjetoitua parempi. Sähkön hankintaa suojataan pienissä erissä pitkälle tulevaisuuteen, tavoitteena jatkuvasti vakaa ja edullinen hintataso asiakkaillemme. Mukana asiakkaiden arjessa Asiakastilaisuuksia järjestettiin perinteiseen tapaan. Olimme mukana valkosipulimarkkinoilla ja Nikkilän markkinoilla. Energiansäästöviikkoa vietettiin mm. järjestämällä Nikkarin Kruunun kanssa energiansäästömessut asukkaille. Lisäksi pannu oli kuumana toimitalossa koko energiansäästöviikon ajan. Piippupyöräily järjestettiin Urheiluseurojen Liiku ja Harrasta -tapahtuman yhteydessä. Siinä suunnistettiin pyöräillen kaukolämmön tuotantolaitoksiin. Elokuussa pelattiin perinteinen Keravan Energia Golf Talman Master -kentällä ja joulukuussa oli perinteinen joululounas Söderkullan kartanossa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Urheiluseurojen juniorityötä tuettiin ja paikallisen koripalloseuran molemmat edustusjoukkueet pelasivat Keravan Energia Team -nimellä. Omakoti- ym. yhdistykset pitivät kokouksiaan toimitiloissamme ja saivat samalla tietoa ajankohtaisista asioista. Asiakaslehti ilmestyi kaksi kertaa. Paikallislehdissä oli lukuisia artikkeleita ajankohtaisista asioista. Oman alueen asiakkaita myös heräteltiin tarkistamaan, etteivät he maksa vahingossa liikaa sähköstään puhelimessa tehdyn sopimuksen perusteella ulkopuoliselle myyjälle. Tämä tempaus sai runsaasti kiitosta asiakkailta ja he palasivatkin takaisin edullisille listahinnoille. Tulevaisuuden näkymät hyvät Sähkön markkinahinta on kääntynyt laskuun hyvän vesitilanteen ja heikkojen talousnäkymien vuoksi. Hintakilpailukyky sähkön myynnissä on kuitenkin hyvä, eikä hinnan alennuksille ole tarvetta. Biovoimalaitoksen olemassaolo sekä tuulivoiman ja ydinvoiman lisäosuudet vähentävät omalta osaltaan markkinasähköriippuvuutta tulevina vuosina. Voimalaitososuuksien (erityisesti hiilidioksidivapaiden) lisääminen tulee olemaan jatkossakin tärkeä strateginen tavoite edullisen sähkön saannin turvaamiseksi ja markkinariippuvuuden vähentämiseksi entisestään

7 Verkkoliiketoiminta Vuoden 2011 lämmin loppuvuosi pienensi siirretyn sähkön määrää Vuosi 2011 alkoi kylmissä merkeissä, mutta siirretyn sähkön määrää oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lämmin loppuvuosi laski kuitenkin koko vuoden siirretyn sähkön määrän vuoden takaista alemmaksi. Lämmin kesä ei merkittävästi nostanut sähkön siirtomääriä, sillä myös kesä 2010 oli kuuma. Sähkön siirron energia verkostohäviöineen pieneni Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueilla 4,6 % ja oli 498 GWh (521,8 GWh v. 2010). Sähkön siirron liikevaihto oli Keravan Energia Oy:ssä 5,0 (4,7) milj. euroa ja Etelä-Suomen Energia Oy:ssä 5,3 (5,5) milj. euroa. Siirtohintataso on useimmilla asiakkailla selvästi alle koko maan keskitason. Bastukärrin sähköasema Sipoossa valmistui Vuonna 2011 suurin hanke Etelä-Suomen Energialla oli Bastukärrin sähköaseman toisen vaiheen ja samalla koko sähköasemaprojektin valmistuminen. Projekti aloitettiin jo vuonna 2010 itse asemarakennuksella ja 20 kv kojeistojen rakentamisella. Uudet 110 kv rakenteet sekä 110 kv kaapeli valmistuivat vuonna 2011 uudelle Koukkusuon kytkinasemalle. Jakeluverkostossa jatkettiin verkoston kunnon ja siirtokyvyn parantamista. Tärkeimpänä rakennuskohteena oli Hansaksen uuden asemakaava-alueen rakentaminen sekä Bastukärrin logistiikka-alueen tien risteysalueen kaapeloinnin muutokset. Jakeluverkon kehittämistä jatkettiin edelleen vahvasti saneeraamalla vanhoja pylväsmuuntamoja koppimuuntamoiksi. Tämän lisäksi rakennettiin toistakymmentä uutta koppimuuntamoa. Keravalla keskityttiin jakeluverkon saneerauksiin Keravalla suurimmat sähköverkon kehityskohteet olivat Keskipellonkadun ja Kytömaantien kaapeloinnin rakentaminen sekä Tuomaantien muuntamon ja siihen liittyvän 20 kv sekä 0,4 kv verkoston täysi saneeraus. Lisäksi saneerattiin Kokontien ja Haavikkotien muuntamot sekä 20 kv ja 0,4 kv verkkoa. Näillä hankkeilla parannetaan Keravan alueella sähkönjakelun toimitusvarmuutta entisestään. Etäluettavien energiamittareiden massavaihto lähestyy Vähintään 80 % sähköenergiamittareista on vaihdettava etäluettaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2011 Keravan Energia -yhtiöiden energiamittauksen mittavin hanke oli sähkömittareiden toimittajien kilpailutus, jossa valinta kohdistui Aidon Oy:n ja Kamstrup A/S:n toimittamiin sähköenergiamittareihin. Lisäksi kehitimme ja päivitimme tietojär- jestelmiämme tehokkaan etäluennan vaatimusten mukaisiksi. Varsinainen mittareiden vaihtoprojekti aloitetaan kesällä Kaikki sähkömittarit pyritään vaihtamaan etäluettaviksi viimeistään vuoden 2014 aikana. Vuoden 2011 aikana asennettiin Keravan Energia -yhtiöillä yhteensä 891 kappaletta etäluettavia mittareita. Vanhoja mittareita vaihdettiin etäluettaviksi vain 496 kappaletta tämä johtui pääsääntöisesti käynnissä olleesta mittaritoimittajien kilpailutuksesta. Tapaninpäivän myrsky aiheutti merkittäviä vahinkoja sähköverkostolle Tapaninpäivänä 2011 jakelualueellemme iskenyt voimakkain myrsky 10 vuoteen aiheutti paljon vaurioita sähköverkolle erityisesti Sipoon alueella. Keravalla suurin osa sähköverkostosta on kaapeloitu ja myrskyn seuraukset olivatkin siellä vähäisiä. Sipoossa oli pahimmillaan noin 6000 asiakasta ilman sähköä. Heistä noin 3900 oli oikeutettuja vakiokorvauksiin sähkökatkon kestettyä yli 12 tuntia. Kaikille tiedossamme olleille sähköttömille asiakkaille saatiin sähköt palautettua vuodenvaihteeseen mennessä. Sähkö- linjojen päälle kaatuneita puita ja muita vikoja korjattiin pitkälle vuoden 2012 puolelle, mutta ilman häiriöitä asiakkaille. Tulevaisuuden näkymiä sähköverkostossa Myrskyn aiheuttama uutisointi korostaa omalta osaltaan kaapeloidun ja suojatun sähköverkon merkitystä. Keravan Energia -yhtiöt onkin panostanut voimakkaasti tällaisen verkon kehittämiseen erityisesti Sipoon alueella, mutta myös Keravalla. Sipoossa uudet verkkorakenteet rakennetaan pääsääntöisesti aina kaapeloituina ja suojatulla muuntamorakenteella, myös maaseudulla. Keravalla pyrimme saneeraamaan viimeisetkin jakeluverkon ilmajohtorakenteet kaapeliverkoksi lähivuosien aikana. Seuraavien viiden vuoden aikana uusimme myös merkittävän osan 110 kv verkkoamme nykyisten pylväiden käyttöiän loppuessa. Suunnitelmissa on myös kahden uuden sähköaseman ja 110 kv voimajohdon rakentaminen Sipoon alueelle. Seuraavien kahden vuoden aikana merkittävin osa investoinneistamme kohdistuu etäluettavien mittareiden vaihtamiseen, mutta pyrimme myös ylläpitämään jakeluverkon kehittämisohjelmaamme

8 Tuotantoliiketoiminta Kustannustehokkuutta yhteistuotannosta Keravan Energia Oy toimitti kertomusvuonna toimialueellaan Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä yhteensä 407,8 GWh. Edellisvuoteen verrattuna myynti väheni 8,6 %, pääasiassa lämpimän loppuvuoden vuoksi. SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO Lämmön tuotanto omissa tuotantolaitoksissa oli 238,2 GWh ja hankinta Keravan Lämpövoima Oy:n biovoimalaitokselta 216,9 GWh. Sähköä tuotettiin kolmessa lämmitysvoimalaitoksessa yhteensä 11,9 GWh ja biovoimalaitoksessa 63,1 GWh. Paikallisen sähköntuotannon määrä vastaa 15,7 % osuutta konsernin koko sähkönhankinnasta. Energian tuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli merkittävä. Puupolttoaineiden osuus oli 43 % ja turpeen osuus 22 %. Maakaasun osuus laski edelleen jääden 32 %:iin. Keravan biovoimalaitos tuotti pääosan eli 66 % keravalaisten kiinteistöjen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Karkkilassa kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus oli 71 % kaukolämmön tuotannosta. Sipoossa maakaasun osuus lämmöntuotannon polttoaineista oli lähes 100 %. Polttoaineiden verotusmuutoksen ja kustannustason nousun vuoksi kaukolämmön energiamaksuja korotettiin vuoden 2011 alussa Keravalla n. 22 %, Sipoossa n. 31 % ja Karkkilassa n. 19 %. Kaukolämmön hintataso säilyi edelleen kilpailukykyisenä kiinteistökohtaiseen lämmitykseen verrattuna. Kaukolämpöverkko Rakennustoiminta kaukolämmön toiminta-alueilla oli hieman aiempia vuosia rauhallisempaa. Verkon perusparannusmäärä nousi selvästi edellisvuodesta. Uusia kiinteistöjä liitettiin kaukolämpöön yhteensä 29 kpl. Kaukolämmitettävä rakennustilavuus Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa oli kertomusvuoden päättyessä yhteensä 9,8 milj. rak-m3. Kaukolämpöjohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana yhteensä m. Tästä määrästä vaurioiden ja perusparannusten takia verkkoa uusittiin 795 m. MAAKAASUN JAKELU Maakaasun suoramyynti teollisuudelle sekä Sorsakorven ja Levonmäen asuntoalueiden kiinteistöjen lämmitykseen oli kertomusvuonna 23,1 GWh. Maakaasuasiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 184. Maakaasun siirto- ja myyntihintoja korotettiin keskimäärin 23,5 % vuoden 2011 alusta alkaen kohonneiden hankintakustannusten ja erityisesti valmisteveron kiristymisen vuoksi. MERKITTÄVÄT INVESTOINNIT JA KEHITYSHANKKEET Merkittävimmät investoinnit liittyivät olemassa olevan tuotantokapasiteetin kunnostamiseen sekä Keravan kaukolämpöverkon laajentamiseen ja perusparannukseen. Keravan nuorisovankilan kanssa tehtiin kaukolämmön liittymissopimus. Alkuvaiheessa kaukolämpö tehdään raskaalla polttoöljyllä, mutta projektin edetessä vankilan alue saatetaan biolämmön piiriin. Investointina alueelle rakennettiin siirrettävä lämpökeskus projektin alkuvaiheen lämmöntuotantoa varten. Ylikeravan pyroflow-kattilaan tehtiin investointeja kaukokäyttöä varten. Muutosten jälkeen kattilaa voidaan ajaa biovoimalaitokselta käsin. Sipoon kunnan alueella painopiste oli uusien liittymien rakentamisessa. Myös Sipoonrannan rakentaminen jatkui. Karkkilan kaukolämpöverkolla ei ollut merkittävää rakennustoimintaa

9 Jatkuu edelliseltä sivulta. Konsernipalvelut BIOVOIMALAITOKSEN TUOTANTOVUOSI Keravan Lämpövoima Oy:n uusi biopolttoaineita käyttävä voimalaitos tuotti vuoden 2011 aikana sähköä 63,1 GWh, kaukolämpöä 216,9 GWh. Pitkät kylmät jaksot tekivät talvesta tuotannon kannalta erittäin haastavan. Lämmöntuotanto onnistui kuitenkin hyvin ja asiakkaiden lämmönsaanti saatiin turvattua varsin onnistuneesti. Merkittävimmät ongelmat liittyivät polttoainekuljettimiin, joihin tehtiin muutoksia vuosihuollon aikana. Lämpimän loppuvuoden aikana biovoimalaitoksen lämmöntuotanto sujui häiriöittä. Sähkön tuotanto oli edelleen varsin ongelmallista turbiiniongelmien vuoksi ja kesälle suunniteltu huoltoseisokki venyi turbiinin osalta lokakuulle. Voimalaitos käyttää polttoaineina kotimaista metsähaketta ja turvetta. Polttoaineiden saatavuus on ollut hyvä ja yhteistyö polttoainetoimittajien kanssa on sujunut ongelmitta. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella. Sen tuottama sähkö ja lämpö tulevat täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen tarvitsemat käynnissäpitopalvelut. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keravan Energia oli mukana laajassa kaukolämmön kysyntään liittyvässä tutkimuksessa, jonka lopputuloksena saatiin eri kysyntäskenaarioita aina vuoteen 2030 saakka. Keravan osalta lämmönkysynnän ei uskota merkittävästi kasvavan tarkastelujakson aikana. Pääsyynä tähän ovat uudet rakennusmääräykset, jotka pienentävät merkittävästi talojen ominaislämmönkulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa investointien osalta sitä, että keskitymme Keravan osalta olemassa olevan kapasiteetin ylläpitoon. Toki panostamme jatkossakin uusiutuviin polttoaineisiin ja saatamme korvata öljy- ja maakaasutuotantoa uusituvilla polttoaineilla. Sipoossa on odotettavissa kasvua lähinnä uudisrakentamisen myötä. Keravan Energia seuraa aktiivisesti kaavoitusta ja on mukana taloudellisesti järkevissä hankkeissa. Sipoon alueella on odotettavissa tuotantokapasiteetin lisätarvetta lähivuosina. Karkkilan alueella emme odota merkittävää kasvua, mutta seuraamme aktiivisesti kaavoitushankkeita. Kaukolämpöverkon suhteen jatkamme perusparannustyötä verkon uusimiseksi. Keravan alueella vanhimmat verkon osat täyttivät jo 40 vuotta. Lisäksi laajennamme runkoverkkoa uusiin asiakaskohteisiin, kuten Keravan vankilan alueelle. Markkinatilanne tulee jatkossakin olemaan polttoaineiden osalta mielenkiintoinen. Kaasun ja öljyn hinnat ovat perinteisesti herkkiä erilaisten kriisitilanteiden aiheuttamille hinnanmuutoksille. Näiden polttoaineiden merkitys nopeissa lämpötilanmuutoksissa on edelleen tärkeä ja seuraammekin aktiivisesti markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Kaasun ja öljyn hintakehitys vaikuttaa luonnollisesti myös kotimaisten polttoaineiden kustannustasoon, mutta myös poliittisella päätöksenteolla on vaikutuksensa. Odotammekin mielenkiinnolla, mitä tapahtuu biopolttoaineiden tuille ja turpeen verotukselle vuoden 2012 aikana. Kaukolämpö on saanut viime vuosien aikana lisää kilpailevia lämmitysmuotoja. Tämä asettaa uudentyyppisiä haasteita kaukolämmön markkinoinnille luotettavana ja edullisena vaihtoehtona. Huomaamattomasta lämmitysmuodosta ei kenties ole pidetty riittävästi melua. Meidän insinöörien on tässä tapauksessa syytä katsoa peiliin ja alkaa markkinoida selkokielellä hyvää tuotettamme. Nykyaikaisia palveluja asiakkaiden ehdoilla KEHITTYVÄT LASKUTUSPALVELUT Siirtyminen arviolaskutuksesta todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen on jatkunut, kun etäluettavia mittareita on asennettu. Arviolaskuista luopuminen toteutetaan vaiheittain, kun kaukoluettavia mittareita asennetaan. Asiakkaille toimitettavat sähkön kulutusraportit on uusittu. Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas sähköinen lasku (e-lasku) on lisännyt suosiotaan. Yhteistyössä Tripower-yhtiöiden kanssa hankittavan uuden laskutus- ja asiakastietojärjestelmän hankintaneuvotteluja on jatkettu. TEHOSTUNUT TALOUDENHALLINTA Toiminnan tehostamisen painopiste oli edelleen oman toiminnan taloudellisuuden suunnitelmallisuudessa ja seurannassa. Talouden ja kassatilanteen raportointiin ja ennustamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Maksuliikenne kilpailutettiin ja sen seurauksena konsernin pääpankki vaihdettiin vuoden vaihteessa. Henkilöstön parhaaksi Edellisvuonna aloitettu koko henkilöstön kattava kehittämisohjelma jatkui asiakaspalveluun ja viestintään suuntautuvalla koulutuksella. Konsernin esimiesasemassa olevat henkilöt osallistuivat esimiesvalmiuksien kehittämiskoulutukseen. Keväällä toteutettiin henkilöstötutkimus, jonka tuloksia hyödynnettiin esimiesvalmennuksessa. Varhaisen tuen toimintamalli otettiin käyttöön. Henkilöstön liikuntaan panostettiin. Liikuntaseteleiden käyttö kasvoi 30 % edellisestä vuodesta. Vuoden lopulla halukkaat pääsivät kuntosaliin kolmen kuukauden liikuntakurssille, mikä sisälsi myös henkilökohtaisen valmennuksen. Henkilöstön virkistystoiminnasta vastaava Hupiklubi toimi aktiivisesti ja vuoden aikana toteutettiin liikunnallisia ja henkilöstön yhdessä oloon liittyviä tapahtumia. Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 109 (113). Toimihenkilöiden osuus oli 62 (62) ja työntekijöiden osuus 47 (51). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 7 (6) ja määräaikaisia 11 (13). Nunc dignissim tortor et neque volutpat energian tuotannon POLTTOAINEIDEN jakauma Kotimainen puumassa 43 % Kotimainen turve 22 % Maakaasu 32 % Muut 3% 16 17

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

Porvoon energia PORVOON ENERGIA BORGÅ ENERGI

Porvoon energia PORVOON ENERGIA BORGÅ ENERGI Porvoon energia VUOSIKERTOMUS 2008 PORVOON ENERGIA BORGÅ ENERGI SISÄLTÖ: Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tervehdykset Sivut 4 5 porvoon energia -yhtiöt Porvoon Energia yhtiöt on sähköä,

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2010 Julkaisija: Porvoon Energia -yhtiöt Mannerheiminkatu 24, PL 95 06101 Porvoo Puhelin (019) 661 411 www.porvoonenergia.fi Vuosikertomuksen sisältö: Porvoon Energia Oy Ulkoasu

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 2 / 2012 & Jumala, Kapteeni ja Chiiffi Titanic jäävuori suoraan edessä! 100 vuotta s.20 Gud, Kapten och Chiefen Titanic - isberg rätt

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 1 / 2012 & Tanskalainen yritysimperiumi jossa yli viisisataa rahtilaivaa Suuri ja mahtava Maersk s. 24 Det danska företagsimperiet med över

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 11-12 / 2012 & Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år Sisällys 11-12 / 2012 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Työntekijät

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 211 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 211 SISÄLLYS Talouden tunnuslukuja 211 21 29 Liikevaihto (1 e) 322 946 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 39 13 42 895 23 857 Liiketulos

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2010 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana valtioneuvosto ja eduskunta tekivät merkittävät periaatepäätökset uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista.

Lisätiedot