MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 118 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 119 Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 122 Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Peussa Kari jäsen läsnä , saapui klo Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Virtanen Matti varajäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä läsnä , poistui klo Hämäläinen Marika asiantuntija läsnä 111 Nikunen Laura asiantuntija läsnä 111 Kalkkinen Pia asiantuntija läsnä 112 Saarinen Merja asiantuntija läsnä 112 Tolttila Arja asiantuntija läsnä 112 Valo Viivi asiantuntija läsnä 112 von Schantz Riina asiantuntija läsnä 112 Poissa Aarrelampi Hannu jäsen Norro Soili jäsen Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Anna Pienimäki Sinikka Ekonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 108 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 109 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pykälänä 122 käsitellään pöydälle jaettu asia Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 110 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Pienimäki ja Sinikka Ekonen. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo 122/01/2014 Perusturvalautakunta 111 Oikaisuvaatimus Pirjo Torkkeli jätti päivätyllä kirjeellä oikaisuvaatimuksen päätökseen koskien perusterveydenhuollon sairaanhoitajan äitiysloman sijaisen valintaa, liite 1. Pirjo Torkkeli vaatii oikaisua viranhaltijan päätökseen "Vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuus". Torkkeli perustelee oikaisuvaatimusta tuomalla esiin oman pätevyytensä toimeen, ottaen kantaa erityisesti niihin seikkoihin, joita sairaanhoitajan hakuilmoituksessa tuotiin esille. Haettava sijaisuus Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan sijaisuus oli haettavana Kelpoisuusvaatimuksena oli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) ja rekisteröityminen Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sairaanhoitajan hakuilmoituksessa toimenkuvan kerrottiin olevan vastaanottotyössä haastava, laaja ja itsenäinen. Työssä kerrottiin vaadittavan joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä tehdä nopeita päätöksiä ja kehitysmyönteisyyttä. Sairaanhoitajan kerrottiin työskentelevän osana moniammatillista tiimiä. Valintapäätös ja perustelut Kunnan hallintosäännön antamien valtuuksien mukaisesti johtava hoitaja valitsi sijaisuuteen Outi Behmin. Varasijalle ei valittu ketään. Valintapäätös perustui valitun henkilön monipuoliseen kokemukseen ikäihmisten palveluista ja lastenyksiköistä, osastoilta ja avohoidosta, mikä täydentää vastaanoton sairaanhoitajien osaamista sekä haastattelussa esiin tulleisiin soveltuvuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Hakuilmoitus on liitteenä 2. Toimeen valittu Outi Behm täytti ilmoituksessa kerrotut kriteerit hakijoista parhaiten ja oli näin ollen hakijoista haettuun tehtävään soveltuvin. Valittu on toimeen muodollisesti kelpoinen. Viranhaltijan päätös vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuuteen valinnasta on liitteenä 3. Kunnassa ei ole tehty päätöstä toimien täyttämisestä ensisijaisesti sisäisesti vaan toimi oli haussa julkisesti. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valintamenettelyssä ole tapahtunut muotovirhettä ja pitää johtavan hoitajan päätöksen voimassa. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Liite 1. Liite 2. Liite 3. Oikaisuvaatimus liitteineen Hakuilmoitus Viranhaltijan päätös

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Perusturvalautakunta 112 Teema-aihetta alustavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiantuntijat. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta keskustelee teema-aiheesta ja merkitsee esityksen tiedoksi. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille /00.01/2014 Perusturvalautakunta 113 Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan Sen 12 velvoittaa kuntia seuraavasti. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat muodostaneet alkaen yhteistoiminta-alueen, Mustijoen perusturvan, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä alueella. Näin ollen lastensuojelulain 12 :n mukainen suunnitelma laaditaan yhteisenä molemmille kunnille niiden valtuustojen hyväksyttäväksi. Ensimmäinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin vuonna Suunnitelman päivittämiseen ovat osallistuneet kunnan eri toimialojen työntekijät, asiantuntijat ja johtavat viranhaltijat. Kuntatasoisen valmistelun koordinointi osoittautui haasteelliseksi ja päivitys siirtyikin suunniteltua myöhemmäksi. Päivitetty suunnitelma tulee ohjaamaan vuosien päätöksentekoa ja toimintaa. Suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan ja raportoimaan toimialoittain. Päivitetty suunnitelma sisältää kuvauksen mm. hyvinvointia edistävistä, ongelmia ehkäisevistä palveluista ja korjaavista palveluista, lastensuojelun tarpeesta sekä lastensuojeluun varattavista voimavaroista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Suunnitelman päivittämistä varten Mäntsälässä kysyttiin toukokuussa 2013 perusopetusikäisten lasten vanhemmilta kunnan palveluista lapsiperheille ja siitä, mihin asioihin tulisi uudessa hyvinvointisuunnitelmassa kiinnittää huomiota. Vanhemmat vastasivat myös siihen, mitkä asiat heitä tällä hetkellä huolettavat erityisesti sekä siihen, mistä ovat saaneet apua ja tukea perhettä kohdanneissa vaikeuksissa. Kyselyyn osallistui peräti 591 perhettä. Vanhempien ohella kysyttiin koulujen oppilaskunnilta mitä hyvää ja kehitettävää on omassa koulussa, mitkä asiat ovat kunnassa hyvin ja mitä pitää kehittää. Aineistoa saatiin myös kouluterveyskyselyn tuloksista vuodelta Yhteisiä tavoitteita ovat edelleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy, palveluiden kehittäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, päihteettömyyden tukeminen, varhainen puuttuminen, työllisyyden edistäminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Suunnitelman loppuun sijoitetussa strategiassa nousee esille palvelujen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti ja riittävän varhain,

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta kumppanuusyhteistyö ja osallisuuden vahvistaminen. Suunnitelmaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia perusturvapalveluiden koordinoimana myös toimielinten hyväksymisen jälkeen. (Valmistelija/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää Mäntsälän ja Pornaisten kunnanhallituksille ja edelleen Mäntsälän ja Pornaisten valtuustoille hyväksyttäväksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä 637/ /2014 Perusturvalautakunta 114 Kysymys Perusturvalautakunnan jäsen Timo Leino on jättänyt kysymyksen apuvälinelainaukseen liittyen Hän toivoo selvitystä apuvälinelainaukseen liittyvästä palautuksesta sekä mahdollisuudesta periä maksua palautumattomista apuvälineistä. Lainsäädännöllinen tausta Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelua osana sairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella (1362/2011) lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta ns. apuvälineasetuksella säädellyt tarkemmin apuvälineiden luovutuksen perusteita. Apuvälineet tulee arvioida yksilöllisesti apuvälineasiantuntijan toimesta. Asetuksen mukaan apuvälineet tulee arvioida käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuvälineet luovutetaan aina henkilökohtaiseen käyttöön. Lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnetyn apuvälineen perusteena on lääketieteellinen syy: todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää toimintakykyä ja vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä arkipäivän toiminnoista. Apuvälineen tulee edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä ja ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Kunnan työntekijän tulee tehdä apuvälinearvio ja luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen kautta apuvälineet asumispalveluyksiköissä asuville kuntalaisille. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen tulee olla käyttäjälleen maksuton (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 ). Toimintamalli Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa luovutetaan apuvälineitä päivystyksestä, Mäntsälän ja Pornaisten kuntoutusyksiköistä sekä Pornaisten terveysasemalta. Päivystyksestä luovutetaan kyynärsauvoja ja kevennyskenkiä. Pornaisten terveysasemalta luovutetaan kyynärsauvoja. Muut lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaukset luovutetaan kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta. Mäntsälässä asiantuntijoina ja apuvälineen yksilöllisestä ja tarpeenmukaisesta arvioinnista huolehtivat kuntoutusyksikön fysioterapeutit, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti. Apuvälineitä voidaan lainata sekä lyhytaikaiseen lainaan (max 3 kk) että pitkäaikaiseen lainaan (yli 3 kk). Päivystyksestä lainataan apuvälineitä vain lyhytaikaiseen lainaan. Lyhytaikaiset lainat ovat akuutteja ja tarkoittavat lähinnä leikkaus- tai murtumahoidon väliaikaista apuvälinetarvetta. Yleisimmät lyhytaikaislainat ovat kyynärsauvoja. Pitkäaikaislainaukset toteutetaan vain kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pitkäaikaislainassa olevat tavarat palautuvat, kun asiakkaan vointi huononee ja hän tarvitsee toisenlaisia apuvälineitä tai hän menehtyy. Pitkäaikaislainoja ovat wc-istuimen korottajat, rollaattorit, pyörätuolit, erilaiset painehaavapatjat sekä sähkösängyt. Yksilölliset apuvälineet kuten esimerkiksi peruukit, mittatilauksena tehdyt pyörätuolit ja erilaiset proteesit hankitaan maksusitoumuksella. Apuvälineiden palautus Asiakkaiden tulee palauttaa apuvälineet sovitun ajan kuluessa lainauspaikkaan. Apuvälineiden palautuksen toteutumisessa on haasteita. Lyhytaikaiseen lainaan annetuissa apuvälineissä apuvälineiden lainausajan mentyä umpeen, asiakkaille soitetaan ja muistutetaan asiasta. Tällöin apuväline yleensä palautetaan. Mikäli apuväline ei edelleenkään palaudu, potilaalle laitetaan apuvälineen lainauksesta muistutuskirje. Mikäli apuväline ei tästäkään huolimatta palaudu, karhumaksua tai sakkoa apuvälineen palauttamatta jättämisestä ei ole asiakasmaksulain perusteella peritty. Myöskään seudun muissa kunnissa palauttamatta jättämisestä ei ole laskutettu. Mahdollisuutta periä maksua selvitetään. Maksun perimisen oletetaan ohjaavan apuvälineiden aktiivisempaan palauttamiseen. Mikäli palauttamatta jättämisestä veloitus olisi vähäinen, laskuttamisen hinta lienee korkeampi kuin siitä saatavissa oleva tulo. Haasteita on myös pitkäaikaislainojen palautumisissa. Pitkäaikaislainan palauttamatta jättämisen seuranta on haasteellista, koska apuvälineiden tarve on pitkä (yleensä vuosia). Esimerkiksi palvelutalossa asuvalle potilaalle lainatut apuvälineet jäävät usein palautumatta, koska apuvälineitä usein lainataan ja käytetään sekä siirretään toisille samassa palvelutalossa asuville asukkaille. Haasteena palveluasumisen kohdalla on myös arvioida, tarvitaanko apuväline henkilökunnan ergonomian parantamiseen (esim. sähkösänky) vai asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Apuvälineitä tarjotaan vain potilaan tarpeeseen. Hoitohenkilökunnan ergonomiaan tarvittavat apuvälineet kustantaa työnantaja. Vuosia käytössä olleet apuvälineet saattavat palautuessaan olla huonossa kunnossa ja niiden lainaaminen seuraavalle asiakkaalle ei silloin toteudu. Apuvälineiden lainaaminen ja palautuminen on epäsäännöllistä ja tämä aiheuttaa haasteita tavaroiden saatavuuteen ja liikkuvuuteen. Ajoittain tämä haaste näkyy, esimerkiksi päivystyksessä syksyn ensimmäisten liukkaiden aikaan kyynärsauvojen puuttumisena. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ja johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee yllä kuvatun vastauksena jäsen Timo Leinon esittämään kysymykseen.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 115 Lainsäädännön perusta asiakasmaksuista Terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa /734 ja asetuksessa /912 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta terveyskeskuksessa voidaan periä maksuja avosairaanhoidon palvelujen käytöstä (5 1) a) kohta). Tätä ennen säännös rajasi maksullisuuden palvelua antavan henkilön koulutukseen, esim. lääkäri ja fysioterapeutti. Nykyisen säännöksen perusteella terveyskeskuksen sairaanhoitajan ja myös muiden henkilöiden vastaanotolla saa periä maksun yli 18-vuotiaalta silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Maksu saa olla enintään edellä mainitun lain 2 :n mukaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Hoitajamaksut huomioidaan asiakkaan maksukatossa. Lähikuntien tilanne hoitajamaksuissa Keski-Uudenmaan kuntaselvityksessä mukana olevissa kunnissa hoitajamaksujen käyttöönottoa selvitetään parhaillaan tai ne ovat jo käytössä. Esimerkiksi Tuusulassa hoitajamaksut ovat käytössä, Hyvinkäällä hoitajamaksut otetaan käyttöön ja Nurmijärvi sekä Järvenpää selvittävät asiaa. Keski-Uudenmaan kunnissa hoitajamaksut ovat pääsääntöisesti 8 / käynti. Nykyinen tilanne Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa käyntimaksuja peritään lääkärikäyntien lisäksi vain fysioterapeutin yksilökäynnistä ja suuhygienistien käynneistä. Sairaanhoitajan tehtävänkuvan laajentamiseen ja itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aiempaa enemmän sairaanhoitajan vastaanotoille. Sairaanhoitajalla käynnit korvaavat osittain lääkärissä käynnit. Tämän vuoksi maksujen periminen myös sairaanhoitajan vastaanotoilla on perusteltua. Terveyskeskuksen vastaanotoilla oli vuonna 2013 yhteensä sairaanhoitajan vastaanottokäyntiä. Näistä noin puolet on päivystävän sairaanhoitajan käyntejä, joista olisi mahdollista periä käyntimaksu. Lisäksi muista kuin terveyden edistämisen, ehkäisevän terveydenhuollon tai tartuntalain mukaisista tartuntataudeista aiheutuvista käynneistä olisi mahdollista periä maksu. Esitys sairaanhoitajan käyntimaksusta

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Käynti Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanotto Käyntimaksu 8,80 Diabeteshoitajan vastaanotto 8,80 Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto 8,80 Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Maksu kerryttää maksukattoa. Alle 18-vuotiaiden käynneistä ei peritä käyntimaksuja. Haavahoitojen osalta maksu peritään enintään 10 käyntikerralta vuodessa, muiden käyntien osalta enintään 45 käyntiä vuodessa. Käyntimaksujen perimisestä syntyvien tulojen arviointi on haasteellista. Käyntimaksujen periminen yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti lisäisi tuloja arviolta euroa / vuosi, pois lukien laskutuksesta aiheutuvat kulut. Käyntimaksujen perintä voidaan aloittaa aikaisintaan Perinnän aloittamista voi viivästyttää Pegasos-potilastietojärjestelmään tarvittavien ohjelmamuutosten toteutuminen. (Valmistelijat: johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että asiakasmaksut peritään edellä kuvatusti alkaen tai tämän jälkeen välittömästi, kun potilastietojärjestelmä sen mahdollistaa.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 116 Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksua ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan valtakunnan tasolla 40 miljoonalla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksujen enimmäismäärän. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korotuksen kohteena olevat maksut: Terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksu nousee 14,70 eurosta 16,10 euroon. Sarjassa annettava hoito nousee 8,00 eurosta 8,80 euroon (enintään 45 kerralta) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä sakkomaksu nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon (voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä) Erikoislääkäripoliklinikkamaksu nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu nousee 43,60 eurosta 47,70 euroon Lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoitopäivältä perittävä maksu nousee 34,80 eurosta 38,10 euroon, maksukaton täytyttyä lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta hoitopäivältä perittävä maksu nousee 16,10 eurosta 17,60 euroon Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisen erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta perittävä päivämaksu nousee 12,10 eurosta 13,20 euroon. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksu, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ovat liitteenä 1. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta vahvistaa uudet asiakasmaksut alkaen liitteen 1. mukaisina. Liite 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 639/05/2014 Perusturvalautakunta 117 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N TARJOUS KUUMA-KUNNILLE VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN HOITAMISESSA JA SOPIMUSHALLINNAN TUESSA Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden kilpailutus tehtiin yhteistyössä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan sekä Sipoon kanssa ajanjaksolle Kesän 2013 aikana käytiin alustavia keskusteluja tulevasta kilpailutuksesta vuosille Kuntien joukosta ei löytynyt halukkuutta kilpailutuksen vetovastuuseen, joten neuvottelut aloitettiin KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa kilpailutusprosessin hoitamisesta ja sopimushallinnasta kilpailutuskaudella. Kokonaisuudessaan vaativan kilpailutusprosessin hoitamiseksi ja hankinnan toteuttamiseksi kunnat ovat pyytäneet tarjousta KL-Kuntahankinnat Oy:ltä. KL-Kuntahankinnat Oy KL- Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n kokonaan omistama hankintalain 11 :n tarkoittamana yhteishankintayksikkö. Yhtiö järjestää hankintalain 31 :ssä tarkoitettuja puitejärjestelykilpailutuksia asiakkaittensa puolesta, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla mm. kunnat, kuntayhtymät, hankinta-renkaat, kunnalliset liikelaitokset ja kuntien omistamat yhtiöt. Asiakkaita Kuntahankinnoilla on tällä hetkellä 940, joista kuntia pienistä suuriin on 286 eri puolilta Suomea. Keski-Uudenmaan kunnat (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo, Mäntsälä) ovat päättäneet kilpailuttaa yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palvelut. Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille. KL-Kuntahankinnat Oy on tarjoutunut kilpailuttamaan puitesopimuksen, joka toteutetaan Kuuma-kunnille yhteistyössä Kuntahankintojen omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa alueellisena hankintana. KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa on vakioitu ja sujuva kilpailutusprosessi alkaen hankinnan suunnittelusta, markkinakartoituksesta, palvelutuottajien kuulemisesta jatkuen sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja valvontaan. Käytössä on standardit kilpailutusdokumentit sekä sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Yhteishankinnan ja kilpailutuksen tavoitteena ovat laadukkaat, monipuoliset, kustannustehokkaat ja asiakkaiden tarpeita ja prosesseja vastaavat asumispalvelut ikäihmisille.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sitoutuminen Asiakkaat antavat kilpailutuskohtaisesti Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen liittyessään mukaan puitejärjestelyyn. Kilpailutettavassa puitesopimuksessa Mäntsälän kunta on Kuntahankintojen Asiakas ja antaa sitoumuksen. Kuntahankintojen toiminta asumispalveluiden kilpailutusprosessissa Kuntahankinnat keskittyvät normaalisti koko Suomen kattaviin volyymituotteiden kilpailutuksiin ja sopimuksiin, joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. Kuntahankinnat on tämän vuoden aikana käynnistänyt kaksi pilottia asumis-palveluissa Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla avustaen seitsemän kunnan alueella toimivaa soteliikelaitoskuntayhtymää ja keskikokoista kuntaa. Näissä on mukana kaikki muut asumismuodot paitsi ikäihmisten asumispalvelut. Toinen kilpailutetaan alueellisena ja toinen yhden kunnan alueelle rajoittuvana paikallisesti, ei koko Suomen kattavasti. Sote- ostopalveluissa palvelun turvaaminen ja läheisyys asiakkaalle on oleellista. Tarjous Päätösesitys / perusturvajohtaja: Kuntahankinnat on tehnyt tarjouksen jonka mukaan yhtiö hoitaa Kuuma-kunnille kilpailutuksen, sopimukset, vastaa juridisesta ja kaupallisesta sopimusvalvonnasta sekä avustaa kuntien omaa sopimusvalvontaa edellä kuvatulla tavalla. Korvaus jaetaan kuntien kesken tasajakoperiaatteella. Kuntahankinnat veloittavat työstä yhteensä (alv 0), jolloin Mäntsälän kunnan osuus tulee olemaan Kuntahankinnoilla on käytössä ansaintamalli, jossa palvelutuottaja maksaa palvelumaksua 1,27-1 % Kuntahankinnoille. Tässä kilpailutuksessa ei käytetä kyseistä ansaintamallia. Perusturvalautakunta päättää: 1. että Mäntsälä (Mustijoen perusturva) osallistuu yhdessä viiden muun Kuuma- kunnan (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Sipoo, Nurmijärvi) vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden ostopalveluiden kilpailutusprosessiin siten, että kilpailuttamisprosessin toteuttaa, tarjoukset käsittelee, päätöksenteon ja sopimukset valmistelee sekä sopimusvalvonnan hoitaa KL- Kuntahankinnat Oy. 2. nimittää Mäntsälän (Mustijoen perusturvan) edustajaksi kilpailutuksen valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäen. 3. valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen kilpailutusprosessiin osallistumisesta.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kuntahankinnat on kilpailuttanut Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen (tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito) sovitun kilpailutusprosessin mukaisesti. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Sopimuskauden jälkeen Kuntahankinnoilla on oikeus kolmen (3) vuoden mittaiseen optiokauteen vuosi kerrallaan. Kuntahankintojen hankintapäätös on liitteenä. Kaikki 44 tarjoajaa täyttivät tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Saapuneista tarjouksista 135 tarjousta täytti tarjouspyynnön vaatimukset ja neljä (4) tarjousta eivät niitä täyttäneet. Kuntahankinnat allekirjoittaa puitesopimuksen kunkin palveluntuottajaksi hyväksytyn palveluntuottajan kanssa vasta, kun palveluntuottaja on toimittanut kaikki tarjouspyynnön mukaiset luvat ja esitykset. Hankintapäätöksen liitteet ovat oheismateriaalina kokouksessa tutustuttavina. (Valmistelijat/lisätietoja: vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ja vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee Kuntahankintojen hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen (liite 1. ja liite 2.) tiedoksi. Liite 1. Kuntahankintojen hankintapäätös Liite 2. Kuntahankintojen hankintaoikaisupäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 641/05/2014 Perusturvalautakunta 118 Seudullinen hankintapalvelukeskus kilpailutti VPL- ja SHL-kuljetuspalvelut EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kuljetuspalveluihin sisältyy matkojen välityspalvelut, kuljetuspalvelut ja edellisten keskitetty laskutuspalvelu. Mukana kilpailutuksessa olivat Mäntsälä (Mustijoen perusturva) ja Nurmijärvi. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja Mäntsälän kunnan kotisivuilla Internetissä. Määrärajan loppuun mennessä klo mennessä tuli yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti tarjousyhteenliittymä Mäntsälän Taksi avoin yhtiö ja Lähitaksi Oy. Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttäminen on mahdollista, jos on saatu vain yksi tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO taltio 2365, KHO taltio 2973, MAO /09). (Valmistelijat/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh , vammaispalvelun erityissosiaaliohjaaja Anita Myllymäki, puh , vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää keskeyttää Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan osalta hankinnan, koska hankintapäätöksen tekemiseksi ei ole käytössä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien osalta.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Perusturvalautakunta 119 Perusturvalautakunta on pääsääntöisesti kokoontunut kolmen - neljän viikon välein. Käytäntö on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi mm. asioiden valmistelun kannalta. Perusturvalautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous: Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Tiistai klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää pitää kevätkauden 2015 kokoukset sekä syyskauden 2015 ensimmäisen kokouksen edellä esitetyn aikataulun mukaisesti.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot