MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 118 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 119 Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 122 Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Peussa Kari jäsen läsnä , saapui klo Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Virtanen Matti varajäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä läsnä , poistui klo Hämäläinen Marika asiantuntija läsnä 111 Nikunen Laura asiantuntija läsnä 111 Kalkkinen Pia asiantuntija läsnä 112 Saarinen Merja asiantuntija läsnä 112 Tolttila Arja asiantuntija läsnä 112 Valo Viivi asiantuntija läsnä 112 von Schantz Riina asiantuntija läsnä 112 Poissa Aarrelampi Hannu jäsen Norro Soili jäsen Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Anna Pienimäki Sinikka Ekonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 108 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 109 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pykälänä 122 käsitellään pöydälle jaettu asia Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 110 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Pienimäki ja Sinikka Ekonen. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo 122/01/2014 Perusturvalautakunta 111 Oikaisuvaatimus Pirjo Torkkeli jätti päivätyllä kirjeellä oikaisuvaatimuksen päätökseen koskien perusterveydenhuollon sairaanhoitajan äitiysloman sijaisen valintaa, liite 1. Pirjo Torkkeli vaatii oikaisua viranhaltijan päätökseen "Vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuus". Torkkeli perustelee oikaisuvaatimusta tuomalla esiin oman pätevyytensä toimeen, ottaen kantaa erityisesti niihin seikkoihin, joita sairaanhoitajan hakuilmoituksessa tuotiin esille. Haettava sijaisuus Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan sijaisuus oli haettavana Kelpoisuusvaatimuksena oli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) ja rekisteröityminen Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sairaanhoitajan hakuilmoituksessa toimenkuvan kerrottiin olevan vastaanottotyössä haastava, laaja ja itsenäinen. Työssä kerrottiin vaadittavan joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä tehdä nopeita päätöksiä ja kehitysmyönteisyyttä. Sairaanhoitajan kerrottiin työskentelevän osana moniammatillista tiimiä. Valintapäätös ja perustelut Kunnan hallintosäännön antamien valtuuksien mukaisesti johtava hoitaja valitsi sijaisuuteen Outi Behmin. Varasijalle ei valittu ketään. Valintapäätös perustui valitun henkilön monipuoliseen kokemukseen ikäihmisten palveluista ja lastenyksiköistä, osastoilta ja avohoidosta, mikä täydentää vastaanoton sairaanhoitajien osaamista sekä haastattelussa esiin tulleisiin soveltuvuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Hakuilmoitus on liitteenä 2. Toimeen valittu Outi Behm täytti ilmoituksessa kerrotut kriteerit hakijoista parhaiten ja oli näin ollen hakijoista haettuun tehtävään soveltuvin. Valittu on toimeen muodollisesti kelpoinen. Viranhaltijan päätös vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuuteen valinnasta on liitteenä 3. Kunnassa ei ole tehty päätöstä toimien täyttämisestä ensisijaisesti sisäisesti vaan toimi oli haussa julkisesti. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valintamenettelyssä ole tapahtunut muotovirhettä ja pitää johtavan hoitajan päätöksen voimassa. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Liite 1. Liite 2. Liite 3. Oikaisuvaatimus liitteineen Hakuilmoitus Viranhaltijan päätös

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Perusturvalautakunta 112 Teema-aihetta alustavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiantuntijat. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta keskustelee teema-aiheesta ja merkitsee esityksen tiedoksi. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille /00.01/2014 Perusturvalautakunta 113 Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan Sen 12 velvoittaa kuntia seuraavasti. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat muodostaneet alkaen yhteistoiminta-alueen, Mustijoen perusturvan, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä alueella. Näin ollen lastensuojelulain 12 :n mukainen suunnitelma laaditaan yhteisenä molemmille kunnille niiden valtuustojen hyväksyttäväksi. Ensimmäinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin vuonna Suunnitelman päivittämiseen ovat osallistuneet kunnan eri toimialojen työntekijät, asiantuntijat ja johtavat viranhaltijat. Kuntatasoisen valmistelun koordinointi osoittautui haasteelliseksi ja päivitys siirtyikin suunniteltua myöhemmäksi. Päivitetty suunnitelma tulee ohjaamaan vuosien päätöksentekoa ja toimintaa. Suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan ja raportoimaan toimialoittain. Päivitetty suunnitelma sisältää kuvauksen mm. hyvinvointia edistävistä, ongelmia ehkäisevistä palveluista ja korjaavista palveluista, lastensuojelun tarpeesta sekä lastensuojeluun varattavista voimavaroista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Suunnitelman päivittämistä varten Mäntsälässä kysyttiin toukokuussa 2013 perusopetusikäisten lasten vanhemmilta kunnan palveluista lapsiperheille ja siitä, mihin asioihin tulisi uudessa hyvinvointisuunnitelmassa kiinnittää huomiota. Vanhemmat vastasivat myös siihen, mitkä asiat heitä tällä hetkellä huolettavat erityisesti sekä siihen, mistä ovat saaneet apua ja tukea perhettä kohdanneissa vaikeuksissa. Kyselyyn osallistui peräti 591 perhettä. Vanhempien ohella kysyttiin koulujen oppilaskunnilta mitä hyvää ja kehitettävää on omassa koulussa, mitkä asiat ovat kunnassa hyvin ja mitä pitää kehittää. Aineistoa saatiin myös kouluterveyskyselyn tuloksista vuodelta Yhteisiä tavoitteita ovat edelleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy, palveluiden kehittäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, päihteettömyyden tukeminen, varhainen puuttuminen, työllisyyden edistäminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Suunnitelman loppuun sijoitetussa strategiassa nousee esille palvelujen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti ja riittävän varhain,

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta kumppanuusyhteistyö ja osallisuuden vahvistaminen. Suunnitelmaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia perusturvapalveluiden koordinoimana myös toimielinten hyväksymisen jälkeen. (Valmistelija/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää Mäntsälän ja Pornaisten kunnanhallituksille ja edelleen Mäntsälän ja Pornaisten valtuustoille hyväksyttäväksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä 637/ /2014 Perusturvalautakunta 114 Kysymys Perusturvalautakunnan jäsen Timo Leino on jättänyt kysymyksen apuvälinelainaukseen liittyen Hän toivoo selvitystä apuvälinelainaukseen liittyvästä palautuksesta sekä mahdollisuudesta periä maksua palautumattomista apuvälineistä. Lainsäädännöllinen tausta Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelua osana sairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella (1362/2011) lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta ns. apuvälineasetuksella säädellyt tarkemmin apuvälineiden luovutuksen perusteita. Apuvälineet tulee arvioida yksilöllisesti apuvälineasiantuntijan toimesta. Asetuksen mukaan apuvälineet tulee arvioida käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuvälineet luovutetaan aina henkilökohtaiseen käyttöön. Lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnetyn apuvälineen perusteena on lääketieteellinen syy: todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää toimintakykyä ja vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä arkipäivän toiminnoista. Apuvälineen tulee edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä ja ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Kunnan työntekijän tulee tehdä apuvälinearvio ja luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen kautta apuvälineet asumispalveluyksiköissä asuville kuntalaisille. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen tulee olla käyttäjälleen maksuton (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 ). Toimintamalli Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa luovutetaan apuvälineitä päivystyksestä, Mäntsälän ja Pornaisten kuntoutusyksiköistä sekä Pornaisten terveysasemalta. Päivystyksestä luovutetaan kyynärsauvoja ja kevennyskenkiä. Pornaisten terveysasemalta luovutetaan kyynärsauvoja. Muut lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaukset luovutetaan kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta. Mäntsälässä asiantuntijoina ja apuvälineen yksilöllisestä ja tarpeenmukaisesta arvioinnista huolehtivat kuntoutusyksikön fysioterapeutit, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti. Apuvälineitä voidaan lainata sekä lyhytaikaiseen lainaan (max 3 kk) että pitkäaikaiseen lainaan (yli 3 kk). Päivystyksestä lainataan apuvälineitä vain lyhytaikaiseen lainaan. Lyhytaikaiset lainat ovat akuutteja ja tarkoittavat lähinnä leikkaus- tai murtumahoidon väliaikaista apuvälinetarvetta. Yleisimmät lyhytaikaislainat ovat kyynärsauvoja. Pitkäaikaislainaukset toteutetaan vain kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pitkäaikaislainassa olevat tavarat palautuvat, kun asiakkaan vointi huononee ja hän tarvitsee toisenlaisia apuvälineitä tai hän menehtyy. Pitkäaikaislainoja ovat wc-istuimen korottajat, rollaattorit, pyörätuolit, erilaiset painehaavapatjat sekä sähkösängyt. Yksilölliset apuvälineet kuten esimerkiksi peruukit, mittatilauksena tehdyt pyörätuolit ja erilaiset proteesit hankitaan maksusitoumuksella. Apuvälineiden palautus Asiakkaiden tulee palauttaa apuvälineet sovitun ajan kuluessa lainauspaikkaan. Apuvälineiden palautuksen toteutumisessa on haasteita. Lyhytaikaiseen lainaan annetuissa apuvälineissä apuvälineiden lainausajan mentyä umpeen, asiakkaille soitetaan ja muistutetaan asiasta. Tällöin apuväline yleensä palautetaan. Mikäli apuväline ei edelleenkään palaudu, potilaalle laitetaan apuvälineen lainauksesta muistutuskirje. Mikäli apuväline ei tästäkään huolimatta palaudu, karhumaksua tai sakkoa apuvälineen palauttamatta jättämisestä ei ole asiakasmaksulain perusteella peritty. Myöskään seudun muissa kunnissa palauttamatta jättämisestä ei ole laskutettu. Mahdollisuutta periä maksua selvitetään. Maksun perimisen oletetaan ohjaavan apuvälineiden aktiivisempaan palauttamiseen. Mikäli palauttamatta jättämisestä veloitus olisi vähäinen, laskuttamisen hinta lienee korkeampi kuin siitä saatavissa oleva tulo. Haasteita on myös pitkäaikaislainojen palautumisissa. Pitkäaikaislainan palauttamatta jättämisen seuranta on haasteellista, koska apuvälineiden tarve on pitkä (yleensä vuosia). Esimerkiksi palvelutalossa asuvalle potilaalle lainatut apuvälineet jäävät usein palautumatta, koska apuvälineitä usein lainataan ja käytetään sekä siirretään toisille samassa palvelutalossa asuville asukkaille. Haasteena palveluasumisen kohdalla on myös arvioida, tarvitaanko apuväline henkilökunnan ergonomian parantamiseen (esim. sähkösänky) vai asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Apuvälineitä tarjotaan vain potilaan tarpeeseen. Hoitohenkilökunnan ergonomiaan tarvittavat apuvälineet kustantaa työnantaja. Vuosia käytössä olleet apuvälineet saattavat palautuessaan olla huonossa kunnossa ja niiden lainaaminen seuraavalle asiakkaalle ei silloin toteudu. Apuvälineiden lainaaminen ja palautuminen on epäsäännöllistä ja tämä aiheuttaa haasteita tavaroiden saatavuuteen ja liikkuvuuteen. Ajoittain tämä haaste näkyy, esimerkiksi päivystyksessä syksyn ensimmäisten liukkaiden aikaan kyynärsauvojen puuttumisena. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ja johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee yllä kuvatun vastauksena jäsen Timo Leinon esittämään kysymykseen.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 115 Lainsäädännön perusta asiakasmaksuista Terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa /734 ja asetuksessa /912 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta terveyskeskuksessa voidaan periä maksuja avosairaanhoidon palvelujen käytöstä (5 1) a) kohta). Tätä ennen säännös rajasi maksullisuuden palvelua antavan henkilön koulutukseen, esim. lääkäri ja fysioterapeutti. Nykyisen säännöksen perusteella terveyskeskuksen sairaanhoitajan ja myös muiden henkilöiden vastaanotolla saa periä maksun yli 18-vuotiaalta silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Maksu saa olla enintään edellä mainitun lain 2 :n mukaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Hoitajamaksut huomioidaan asiakkaan maksukatossa. Lähikuntien tilanne hoitajamaksuissa Keski-Uudenmaan kuntaselvityksessä mukana olevissa kunnissa hoitajamaksujen käyttöönottoa selvitetään parhaillaan tai ne ovat jo käytössä. Esimerkiksi Tuusulassa hoitajamaksut ovat käytössä, Hyvinkäällä hoitajamaksut otetaan käyttöön ja Nurmijärvi sekä Järvenpää selvittävät asiaa. Keski-Uudenmaan kunnissa hoitajamaksut ovat pääsääntöisesti 8 / käynti. Nykyinen tilanne Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa käyntimaksuja peritään lääkärikäyntien lisäksi vain fysioterapeutin yksilökäynnistä ja suuhygienistien käynneistä. Sairaanhoitajan tehtävänkuvan laajentamiseen ja itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aiempaa enemmän sairaanhoitajan vastaanotoille. Sairaanhoitajalla käynnit korvaavat osittain lääkärissä käynnit. Tämän vuoksi maksujen periminen myös sairaanhoitajan vastaanotoilla on perusteltua. Terveyskeskuksen vastaanotoilla oli vuonna 2013 yhteensä sairaanhoitajan vastaanottokäyntiä. Näistä noin puolet on päivystävän sairaanhoitajan käyntejä, joista olisi mahdollista periä käyntimaksu. Lisäksi muista kuin terveyden edistämisen, ehkäisevän terveydenhuollon tai tartuntalain mukaisista tartuntataudeista aiheutuvista käynneistä olisi mahdollista periä maksu. Esitys sairaanhoitajan käyntimaksusta

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Käynti Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanotto Käyntimaksu 8,80 Diabeteshoitajan vastaanotto 8,80 Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto 8,80 Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Maksu kerryttää maksukattoa. Alle 18-vuotiaiden käynneistä ei peritä käyntimaksuja. Haavahoitojen osalta maksu peritään enintään 10 käyntikerralta vuodessa, muiden käyntien osalta enintään 45 käyntiä vuodessa. Käyntimaksujen perimisestä syntyvien tulojen arviointi on haasteellista. Käyntimaksujen periminen yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti lisäisi tuloja arviolta euroa / vuosi, pois lukien laskutuksesta aiheutuvat kulut. Käyntimaksujen perintä voidaan aloittaa aikaisintaan Perinnän aloittamista voi viivästyttää Pegasos-potilastietojärjestelmään tarvittavien ohjelmamuutosten toteutuminen. (Valmistelijat: johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että asiakasmaksut peritään edellä kuvatusti alkaen tai tämän jälkeen välittömästi, kun potilastietojärjestelmä sen mahdollistaa.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 116 Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksua ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan valtakunnan tasolla 40 miljoonalla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksujen enimmäismäärän. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korotuksen kohteena olevat maksut: Terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksu nousee 14,70 eurosta 16,10 euroon. Sarjassa annettava hoito nousee 8,00 eurosta 8,80 euroon (enintään 45 kerralta) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä sakkomaksu nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon (voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä) Erikoislääkäripoliklinikkamaksu nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu nousee 43,60 eurosta 47,70 euroon Lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoitopäivältä perittävä maksu nousee 34,80 eurosta 38,10 euroon, maksukaton täytyttyä lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta hoitopäivältä perittävä maksu nousee 16,10 eurosta 17,60 euroon Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisen erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta perittävä päivämaksu nousee 12,10 eurosta 13,20 euroon. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksu, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ovat liitteenä 1. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta vahvistaa uudet asiakasmaksut alkaen liitteen 1. mukaisina. Liite 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 639/05/2014 Perusturvalautakunta 117 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N TARJOUS KUUMA-KUNNILLE VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN HOITAMISESSA JA SOPIMUSHALLINNAN TUESSA Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden kilpailutus tehtiin yhteistyössä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan sekä Sipoon kanssa ajanjaksolle Kesän 2013 aikana käytiin alustavia keskusteluja tulevasta kilpailutuksesta vuosille Kuntien joukosta ei löytynyt halukkuutta kilpailutuksen vetovastuuseen, joten neuvottelut aloitettiin KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa kilpailutusprosessin hoitamisesta ja sopimushallinnasta kilpailutuskaudella. Kokonaisuudessaan vaativan kilpailutusprosessin hoitamiseksi ja hankinnan toteuttamiseksi kunnat ovat pyytäneet tarjousta KL-Kuntahankinnat Oy:ltä. KL-Kuntahankinnat Oy KL- Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n kokonaan omistama hankintalain 11 :n tarkoittamana yhteishankintayksikkö. Yhtiö järjestää hankintalain 31 :ssä tarkoitettuja puitejärjestelykilpailutuksia asiakkaittensa puolesta, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla mm. kunnat, kuntayhtymät, hankinta-renkaat, kunnalliset liikelaitokset ja kuntien omistamat yhtiöt. Asiakkaita Kuntahankinnoilla on tällä hetkellä 940, joista kuntia pienistä suuriin on 286 eri puolilta Suomea. Keski-Uudenmaan kunnat (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo, Mäntsälä) ovat päättäneet kilpailuttaa yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palvelut. Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille. KL-Kuntahankinnat Oy on tarjoutunut kilpailuttamaan puitesopimuksen, joka toteutetaan Kuuma-kunnille yhteistyössä Kuntahankintojen omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa alueellisena hankintana. KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa on vakioitu ja sujuva kilpailutusprosessi alkaen hankinnan suunnittelusta, markkinakartoituksesta, palvelutuottajien kuulemisesta jatkuen sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja valvontaan. Käytössä on standardit kilpailutusdokumentit sekä sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Yhteishankinnan ja kilpailutuksen tavoitteena ovat laadukkaat, monipuoliset, kustannustehokkaat ja asiakkaiden tarpeita ja prosesseja vastaavat asumispalvelut ikäihmisille.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sitoutuminen Asiakkaat antavat kilpailutuskohtaisesti Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen liittyessään mukaan puitejärjestelyyn. Kilpailutettavassa puitesopimuksessa Mäntsälän kunta on Kuntahankintojen Asiakas ja antaa sitoumuksen. Kuntahankintojen toiminta asumispalveluiden kilpailutusprosessissa Kuntahankinnat keskittyvät normaalisti koko Suomen kattaviin volyymituotteiden kilpailutuksiin ja sopimuksiin, joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. Kuntahankinnat on tämän vuoden aikana käynnistänyt kaksi pilottia asumis-palveluissa Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla avustaen seitsemän kunnan alueella toimivaa soteliikelaitoskuntayhtymää ja keskikokoista kuntaa. Näissä on mukana kaikki muut asumismuodot paitsi ikäihmisten asumispalvelut. Toinen kilpailutetaan alueellisena ja toinen yhden kunnan alueelle rajoittuvana paikallisesti, ei koko Suomen kattavasti. Sote- ostopalveluissa palvelun turvaaminen ja läheisyys asiakkaalle on oleellista. Tarjous Päätösesitys / perusturvajohtaja: Kuntahankinnat on tehnyt tarjouksen jonka mukaan yhtiö hoitaa Kuuma-kunnille kilpailutuksen, sopimukset, vastaa juridisesta ja kaupallisesta sopimusvalvonnasta sekä avustaa kuntien omaa sopimusvalvontaa edellä kuvatulla tavalla. Korvaus jaetaan kuntien kesken tasajakoperiaatteella. Kuntahankinnat veloittavat työstä yhteensä (alv 0), jolloin Mäntsälän kunnan osuus tulee olemaan Kuntahankinnoilla on käytössä ansaintamalli, jossa palvelutuottaja maksaa palvelumaksua 1,27-1 % Kuntahankinnoille. Tässä kilpailutuksessa ei käytetä kyseistä ansaintamallia. Perusturvalautakunta päättää: 1. että Mäntsälä (Mustijoen perusturva) osallistuu yhdessä viiden muun Kuuma- kunnan (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Sipoo, Nurmijärvi) vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden ostopalveluiden kilpailutusprosessiin siten, että kilpailuttamisprosessin toteuttaa, tarjoukset käsittelee, päätöksenteon ja sopimukset valmistelee sekä sopimusvalvonnan hoitaa KL- Kuntahankinnat Oy. 2. nimittää Mäntsälän (Mustijoen perusturvan) edustajaksi kilpailutuksen valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäen. 3. valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen kilpailutusprosessiin osallistumisesta.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kuntahankinnat on kilpailuttanut Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen (tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito) sovitun kilpailutusprosessin mukaisesti. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Sopimuskauden jälkeen Kuntahankinnoilla on oikeus kolmen (3) vuoden mittaiseen optiokauteen vuosi kerrallaan. Kuntahankintojen hankintapäätös on liitteenä. Kaikki 44 tarjoajaa täyttivät tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Saapuneista tarjouksista 135 tarjousta täytti tarjouspyynnön vaatimukset ja neljä (4) tarjousta eivät niitä täyttäneet. Kuntahankinnat allekirjoittaa puitesopimuksen kunkin palveluntuottajaksi hyväksytyn palveluntuottajan kanssa vasta, kun palveluntuottaja on toimittanut kaikki tarjouspyynnön mukaiset luvat ja esitykset. Hankintapäätöksen liitteet ovat oheismateriaalina kokouksessa tutustuttavina. (Valmistelijat/lisätietoja: vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ja vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee Kuntahankintojen hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen (liite 1. ja liite 2.) tiedoksi. Liite 1. Kuntahankintojen hankintapäätös Liite 2. Kuntahankintojen hankintaoikaisupäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 641/05/2014 Perusturvalautakunta 118 Seudullinen hankintapalvelukeskus kilpailutti VPL- ja SHL-kuljetuspalvelut EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kuljetuspalveluihin sisältyy matkojen välityspalvelut, kuljetuspalvelut ja edellisten keskitetty laskutuspalvelu. Mukana kilpailutuksessa olivat Mäntsälä (Mustijoen perusturva) ja Nurmijärvi. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja Mäntsälän kunnan kotisivuilla Internetissä. Määrärajan loppuun mennessä klo mennessä tuli yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti tarjousyhteenliittymä Mäntsälän Taksi avoin yhtiö ja Lähitaksi Oy. Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttäminen on mahdollista, jos on saatu vain yksi tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO taltio 2365, KHO taltio 2973, MAO /09). (Valmistelijat/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh , vammaispalvelun erityissosiaaliohjaaja Anita Myllymäki, puh , vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää keskeyttää Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan osalta hankinnan, koska hankintapäätöksen tekemiseksi ei ole käytössä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien osalta.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Perusturvalautakunta 119 Perusturvalautakunta on pääsääntöisesti kokoontunut kolmen - neljän viikon välein. Käytäntö on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi mm. asioiden valmistelun kannalta. Perusturvalautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous: Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Tiistai klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää pitää kevätkauden 2015 kokoukset sekä syyskauden 2015 ensimmäisen kokouksen edellä esitetyn aikataulun mukaisesti.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 210 Perusturvalautakunta 28.10.2015 Aika 28.10.2015 klo 17:00-19:41 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 Perusturvalautakunta 10.02.2016 Aika 10.02.2016 klo 17:00-19:16 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 125 Perusturvalautakunta 10.06.2015 Aika 10.06.2015 klo 17:00-21:46 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 151 Perusturvalautakunta 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 17:00-21:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot