MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 118 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 119 Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 122 Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Kippilä Jarkko jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Peussa Kari jäsen läsnä , saapui klo Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Virtanen Matti varajäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä läsnä , poistui klo Hämäläinen Marika asiantuntija läsnä 111 Nikunen Laura asiantuntija läsnä 111 Kalkkinen Pia asiantuntija läsnä 112 Saarinen Merja asiantuntija läsnä 112 Tolttila Arja asiantuntija läsnä 112 Valo Viivi asiantuntija läsnä 112 von Schantz Riina asiantuntija läsnä 112 Poissa Aarrelampi Hannu jäsen Norro Soili jäsen Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Anna Pienimäki Sinikka Ekonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 108 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 109 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että pykälänä 122 käsitellään pöydälle jaettu asia Uusien väistötilojen sijoittaminen koulukeskuksen alueelle ja Ehnroosin päiväkodin purkaminen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 110 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Pienimäki ja Sinikka Ekonen. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan sijaisuuteen / Torkkeli Pirjo 122/01/2014 Perusturvalautakunta 111 Oikaisuvaatimus Pirjo Torkkeli jätti päivätyllä kirjeellä oikaisuvaatimuksen päätökseen koskien perusterveydenhuollon sairaanhoitajan äitiysloman sijaisen valintaa, liite 1. Pirjo Torkkeli vaatii oikaisua viranhaltijan päätökseen "Vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuus". Torkkeli perustelee oikaisuvaatimusta tuomalla esiin oman pätevyytensä toimeen, ottaen kantaa erityisesti niihin seikkoihin, joita sairaanhoitajan hakuilmoituksessa tuotiin esille. Haettava sijaisuus Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan sijaisuus oli haettavana Kelpoisuusvaatimuksena oli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) ja rekisteröityminen Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sairaanhoitajan hakuilmoituksessa toimenkuvan kerrottiin olevan vastaanottotyössä haastava, laaja ja itsenäinen. Työssä kerrottiin vaadittavan joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä tehdä nopeita päätöksiä ja kehitysmyönteisyyttä. Sairaanhoitajan kerrottiin työskentelevän osana moniammatillista tiimiä. Valintapäätös ja perustelut Kunnan hallintosäännön antamien valtuuksien mukaisesti johtava hoitaja valitsi sijaisuuteen Outi Behmin. Varasijalle ei valittu ketään. Valintapäätös perustui valitun henkilön monipuoliseen kokemukseen ikäihmisten palveluista ja lastenyksiköistä, osastoilta ja avohoidosta, mikä täydentää vastaanoton sairaanhoitajien osaamista sekä haastattelussa esiin tulleisiin soveltuvuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Hakuilmoitus on liitteenä 2. Toimeen valittu Outi Behm täytti ilmoituksessa kerrotut kriteerit hakijoista parhaiten ja oli näin ollen hakijoista haettuun tehtävään soveltuvin. Valittu on toimeen muodollisesti kelpoinen. Viranhaltijan päätös vastaanoton sairaanhoitajan äitiysloman sijaisuuteen valinnasta on liitteenä 3. Kunnassa ei ole tehty päätöstä toimien täyttämisestä ensisijaisesti sisäisesti vaan toimi oli haussa julkisesti. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valintamenettelyssä ole tapahtunut muotovirhettä ja pitää johtavan hoitajan päätöksen voimassa. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Liite 1. Liite 2. Liite 3. Oikaisuvaatimus liitteineen Hakuilmoitus Viranhaltijan päätös

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Teema-aihe: Oppilashuoltopalvelut Perusturvalautakunta 112 Teema-aihetta alustavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiantuntijat. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta keskustelee teema-aiheesta ja merkitsee esityksen tiedoksi. Merkittiin, että jäsen Kari Peussa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille /00.01/2014 Perusturvalautakunta 113 Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan Sen 12 velvoittaa kuntia seuraavasti. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat muodostaneet alkaen yhteistoiminta-alueen, Mustijoen perusturvan, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä alueella. Näin ollen lastensuojelulain 12 :n mukainen suunnitelma laaditaan yhteisenä molemmille kunnille niiden valtuustojen hyväksyttäväksi. Ensimmäinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin vuonna Suunnitelman päivittämiseen ovat osallistuneet kunnan eri toimialojen työntekijät, asiantuntijat ja johtavat viranhaltijat. Kuntatasoisen valmistelun koordinointi osoittautui haasteelliseksi ja päivitys siirtyikin suunniteltua myöhemmäksi. Päivitetty suunnitelma tulee ohjaamaan vuosien päätöksentekoa ja toimintaa. Suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan ja raportoimaan toimialoittain. Päivitetty suunnitelma sisältää kuvauksen mm. hyvinvointia edistävistä, ongelmia ehkäisevistä palveluista ja korjaavista palveluista, lastensuojelun tarpeesta sekä lastensuojeluun varattavista voimavaroista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Suunnitelman päivittämistä varten Mäntsälässä kysyttiin toukokuussa 2013 perusopetusikäisten lasten vanhemmilta kunnan palveluista lapsiperheille ja siitä, mihin asioihin tulisi uudessa hyvinvointisuunnitelmassa kiinnittää huomiota. Vanhemmat vastasivat myös siihen, mitkä asiat heitä tällä hetkellä huolettavat erityisesti sekä siihen, mistä ovat saaneet apua ja tukea perhettä kohdanneissa vaikeuksissa. Kyselyyn osallistui peräti 591 perhettä. Vanhempien ohella kysyttiin koulujen oppilaskunnilta mitä hyvää ja kehitettävää on omassa koulussa, mitkä asiat ovat kunnassa hyvin ja mitä pitää kehittää. Aineistoa saatiin myös kouluterveyskyselyn tuloksista vuodelta Yhteisiä tavoitteita ovat edelleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy, palveluiden kehittäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, päihteettömyyden tukeminen, varhainen puuttuminen, työllisyyden edistäminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Suunnitelman loppuun sijoitetussa strategiassa nousee esille palvelujen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti ja riittävän varhain,

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta kumppanuusyhteistyö ja osallisuuden vahvistaminen. Suunnitelmaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia perusturvapalveluiden koordinoimana myös toimielinten hyväksymisen jälkeen. (Valmistelija/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää Mäntsälän ja Pornaisten kunnanhallituksille ja edelleen Mäntsälän ja Pornaisten valtuustoille hyväksyttäväksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Apuvälineiden lainauksesta kysyttyä 637/ /2014 Perusturvalautakunta 114 Kysymys Perusturvalautakunnan jäsen Timo Leino on jättänyt kysymyksen apuvälinelainaukseen liittyen Hän toivoo selvitystä apuvälinelainaukseen liittyvästä palautuksesta sekä mahdollisuudesta periä maksua palautumattomista apuvälineistä. Lainsäädännöllinen tausta Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelua osana sairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella (1362/2011) lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta ns. apuvälineasetuksella säädellyt tarkemmin apuvälineiden luovutuksen perusteita. Apuvälineet tulee arvioida yksilöllisesti apuvälineasiantuntijan toimesta. Asetuksen mukaan apuvälineet tulee arvioida käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuvälineet luovutetaan aina henkilökohtaiseen käyttöön. Lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnetyn apuvälineen perusteena on lääketieteellinen syy: todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää toimintakykyä ja vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä arkipäivän toiminnoista. Apuvälineen tulee edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä ja ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Kunnan työntekijän tulee tehdä apuvälinearvio ja luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen kautta apuvälineet asumispalveluyksiköissä asuville kuntalaisille. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen tulee olla käyttäjälleen maksuton (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 ). Toimintamalli Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa luovutetaan apuvälineitä päivystyksestä, Mäntsälän ja Pornaisten kuntoutusyksiköistä sekä Pornaisten terveysasemalta. Päivystyksestä luovutetaan kyynärsauvoja ja kevennyskenkiä. Pornaisten terveysasemalta luovutetaan kyynärsauvoja. Muut lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaukset luovutetaan kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta. Mäntsälässä asiantuntijoina ja apuvälineen yksilöllisestä ja tarpeenmukaisesta arvioinnista huolehtivat kuntoutusyksikön fysioterapeutit, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti. Apuvälineitä voidaan lainata sekä lyhytaikaiseen lainaan (max 3 kk) että pitkäaikaiseen lainaan (yli 3 kk). Päivystyksestä lainataan apuvälineitä vain lyhytaikaiseen lainaan. Lyhytaikaiset lainat ovat akuutteja ja tarkoittavat lähinnä leikkaus- tai murtumahoidon väliaikaista apuvälinetarvetta. Yleisimmät lyhytaikaislainat ovat kyynärsauvoja. Pitkäaikaislainaukset toteutetaan vain kuntoutusyksikön apuvälinelainauksesta.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Pitkäaikaislainassa olevat tavarat palautuvat, kun asiakkaan vointi huononee ja hän tarvitsee toisenlaisia apuvälineitä tai hän menehtyy. Pitkäaikaislainoja ovat wc-istuimen korottajat, rollaattorit, pyörätuolit, erilaiset painehaavapatjat sekä sähkösängyt. Yksilölliset apuvälineet kuten esimerkiksi peruukit, mittatilauksena tehdyt pyörätuolit ja erilaiset proteesit hankitaan maksusitoumuksella. Apuvälineiden palautus Asiakkaiden tulee palauttaa apuvälineet sovitun ajan kuluessa lainauspaikkaan. Apuvälineiden palautuksen toteutumisessa on haasteita. Lyhytaikaiseen lainaan annetuissa apuvälineissä apuvälineiden lainausajan mentyä umpeen, asiakkaille soitetaan ja muistutetaan asiasta. Tällöin apuväline yleensä palautetaan. Mikäli apuväline ei edelleenkään palaudu, potilaalle laitetaan apuvälineen lainauksesta muistutuskirje. Mikäli apuväline ei tästäkään huolimatta palaudu, karhumaksua tai sakkoa apuvälineen palauttamatta jättämisestä ei ole asiakasmaksulain perusteella peritty. Myöskään seudun muissa kunnissa palauttamatta jättämisestä ei ole laskutettu. Mahdollisuutta periä maksua selvitetään. Maksun perimisen oletetaan ohjaavan apuvälineiden aktiivisempaan palauttamiseen. Mikäli palauttamatta jättämisestä veloitus olisi vähäinen, laskuttamisen hinta lienee korkeampi kuin siitä saatavissa oleva tulo. Haasteita on myös pitkäaikaislainojen palautumisissa. Pitkäaikaislainan palauttamatta jättämisen seuranta on haasteellista, koska apuvälineiden tarve on pitkä (yleensä vuosia). Esimerkiksi palvelutalossa asuvalle potilaalle lainatut apuvälineet jäävät usein palautumatta, koska apuvälineitä usein lainataan ja käytetään sekä siirretään toisille samassa palvelutalossa asuville asukkaille. Haasteena palveluasumisen kohdalla on myös arvioida, tarvitaanko apuväline henkilökunnan ergonomian parantamiseen (esim. sähkösänky) vai asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen. Apuvälineitä tarjotaan vain potilaan tarpeeseen. Hoitohenkilökunnan ergonomiaan tarvittavat apuvälineet kustantaa työnantaja. Vuosia käytössä olleet apuvälineet saattavat palautuessaan olla huonossa kunnossa ja niiden lainaaminen seuraavalle asiakkaalle ei silloin toteudu. Apuvälineiden lainaaminen ja palautuminen on epäsäännöllistä ja tämä aiheuttaa haasteita tavaroiden saatavuuteen ja liikkuvuuteen. Ajoittain tämä haaste näkyy, esimerkiksi päivystyksessä syksyn ensimmäisten liukkaiden aikaan kyynärsauvojen puuttumisena. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ja johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee yllä kuvatun vastauksena jäsen Timo Leinon esittämään kysymykseen.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Hoitajamaksut perusterveydenhuollossa 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 115 Lainsäädännön perusta asiakasmaksuista Terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa /734 ja asetuksessa /912 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta terveyskeskuksessa voidaan periä maksuja avosairaanhoidon palvelujen käytöstä (5 1) a) kohta). Tätä ennen säännös rajasi maksullisuuden palvelua antavan henkilön koulutukseen, esim. lääkäri ja fysioterapeutti. Nykyisen säännöksen perusteella terveyskeskuksen sairaanhoitajan ja myös muiden henkilöiden vastaanotolla saa periä maksun yli 18-vuotiaalta silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Maksu saa olla enintään edellä mainitun lain 2 :n mukaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Hoitajamaksut huomioidaan asiakkaan maksukatossa. Lähikuntien tilanne hoitajamaksuissa Keski-Uudenmaan kuntaselvityksessä mukana olevissa kunnissa hoitajamaksujen käyttöönottoa selvitetään parhaillaan tai ne ovat jo käytössä. Esimerkiksi Tuusulassa hoitajamaksut ovat käytössä, Hyvinkäällä hoitajamaksut otetaan käyttöön ja Nurmijärvi sekä Järvenpää selvittävät asiaa. Keski-Uudenmaan kunnissa hoitajamaksut ovat pääsääntöisesti 8 / käynti. Nykyinen tilanne Mustijoen perusturvassa Mustijoen perusturvassa käyntimaksuja peritään lääkärikäyntien lisäksi vain fysioterapeutin yksilökäynnistä ja suuhygienistien käynneistä. Sairaanhoitajan tehtävänkuvan laajentamiseen ja itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aiempaa enemmän sairaanhoitajan vastaanotoille. Sairaanhoitajalla käynnit korvaavat osittain lääkärissä käynnit. Tämän vuoksi maksujen periminen myös sairaanhoitajan vastaanotoilla on perusteltua. Terveyskeskuksen vastaanotoilla oli vuonna 2013 yhteensä sairaanhoitajan vastaanottokäyntiä. Näistä noin puolet on päivystävän sairaanhoitajan käyntejä, joista olisi mahdollista periä käyntimaksu. Lisäksi muista kuin terveyden edistämisen, ehkäisevän terveydenhuollon tai tartuntalain mukaisista tartuntataudeista aiheutuvista käynneistä olisi mahdollista periä maksu. Esitys sairaanhoitajan käyntimaksusta

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Käynti Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan vastaanotto Käyntimaksu 8,80 Diabeteshoitajan vastaanotto 8,80 Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto 8,80 Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Maksu kerryttää maksukattoa. Alle 18-vuotiaiden käynneistä ei peritä käyntimaksuja. Haavahoitojen osalta maksu peritään enintään 10 käyntikerralta vuodessa, muiden käyntien osalta enintään 45 käyntiä vuodessa. Käyntimaksujen perimisestä syntyvien tulojen arviointi on haasteellista. Käyntimaksujen periminen yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti lisäisi tuloja arviolta euroa / vuosi, pois lukien laskutuksesta aiheutuvat kulut. Käyntimaksujen perintä voidaan aloittaa aikaisintaan Perinnän aloittamista voi viivästyttää Pegasos-potilastietojärjestelmään tarvittavien ohjelmamuutosten toteutuminen. (Valmistelijat: johtava hoitaja Marika Hämäläinen, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että asiakasmaksut peritään edellä kuvatusti alkaen tai tämän jälkeen välittömästi, kun potilastietojärjestelmä sen mahdollistaa.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus 642/02.09/2014 Perusturvalautakunta 116 Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksua ei koroteta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan valtakunnan tasolla 40 miljoonalla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksujen enimmäismäärän. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korotuksen kohteena olevat maksut: Terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksu nousee 14,70 eurosta 16,10 euroon. Sarjassa annettava hoito nousee 8,00 eurosta 8,80 euroon (enintään 45 kerralta) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä sakkomaksu nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon (voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä) Erikoislääkäripoliklinikkamaksu nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu nousee 43,60 eurosta 47,70 euroon Lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoitopäivältä perittävä maksu nousee 34,80 eurosta 38,10 euroon, maksukaton täytyttyä lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta hoitopäivältä perittävä maksu nousee 16,10 eurosta 17,60 euroon Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisen erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta perittävä päivämaksu nousee 12,10 eurosta 13,20 euroon. Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksu, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset ovat liitteenä 1. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta vahvistaa uudet asiakasmaksut alkaen liitteen 1. mukaisina. Liite 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen hankinta (EI JULKINEN) 639/05/2014 Perusturvalautakunta 117 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N TARJOUS KUUMA-KUNNILLE VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN HOITAMISESSA JA SOPIMUSHALLINNAN TUESSA Perusturvalautakunta Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden kilpailutus tehtiin yhteistyössä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan sekä Sipoon kanssa ajanjaksolle Kesän 2013 aikana käytiin alustavia keskusteluja tulevasta kilpailutuksesta vuosille Kuntien joukosta ei löytynyt halukkuutta kilpailutuksen vetovastuuseen, joten neuvottelut aloitettiin KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa kilpailutusprosessin hoitamisesta ja sopimushallinnasta kilpailutuskaudella. Kokonaisuudessaan vaativan kilpailutusprosessin hoitamiseksi ja hankinnan toteuttamiseksi kunnat ovat pyytäneet tarjousta KL-Kuntahankinnat Oy:ltä. KL-Kuntahankinnat Oy KL- Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n kokonaan omistama hankintalain 11 :n tarkoittamana yhteishankintayksikkö. Yhtiö järjestää hankintalain 31 :ssä tarkoitettuja puitejärjestelykilpailutuksia asiakkaittensa puolesta, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla mm. kunnat, kuntayhtymät, hankinta-renkaat, kunnalliset liikelaitokset ja kuntien omistamat yhtiöt. Asiakkaita Kuntahankinnoilla on tällä hetkellä 940, joista kuntia pienistä suuriin on 286 eri puolilta Suomea. Keski-Uudenmaan kunnat (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo, Mäntsälä) ovat päättäneet kilpailuttaa yhteistyössä tehostetun palveluasumisen palvelut. Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille. KL-Kuntahankinnat Oy on tarjoutunut kilpailuttamaan puitesopimuksen, joka toteutetaan Kuuma-kunnille yhteistyössä Kuntahankintojen omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa alueellisena hankintana. KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa on vakioitu ja sujuva kilpailutusprosessi alkaen hankinnan suunnittelusta, markkinakartoituksesta, palvelutuottajien kuulemisesta jatkuen sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja valvontaan. Käytössä on standardit kilpailutusdokumentit sekä sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Yhteishankinnan ja kilpailutuksen tavoitteena ovat laadukkaat, monipuoliset, kustannustehokkaat ja asiakkaiden tarpeita ja prosesseja vastaavat asumispalvelut ikäihmisille.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Sitoutuminen Asiakkaat antavat kilpailutuskohtaisesti Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen liittyessään mukaan puitejärjestelyyn. Kilpailutettavassa puitesopimuksessa Mäntsälän kunta on Kuntahankintojen Asiakas ja antaa sitoumuksen. Kuntahankintojen toiminta asumispalveluiden kilpailutusprosessissa Kuntahankinnat keskittyvät normaalisti koko Suomen kattaviin volyymituotteiden kilpailutuksiin ja sopimuksiin, joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. Kuntahankinnat on tämän vuoden aikana käynnistänyt kaksi pilottia asumis-palveluissa Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla avustaen seitsemän kunnan alueella toimivaa soteliikelaitoskuntayhtymää ja keskikokoista kuntaa. Näissä on mukana kaikki muut asumismuodot paitsi ikäihmisten asumispalvelut. Toinen kilpailutetaan alueellisena ja toinen yhden kunnan alueelle rajoittuvana paikallisesti, ei koko Suomen kattavasti. Sote- ostopalveluissa palvelun turvaaminen ja läheisyys asiakkaalle on oleellista. Tarjous Päätösesitys / perusturvajohtaja: Kuntahankinnat on tehnyt tarjouksen jonka mukaan yhtiö hoitaa Kuuma-kunnille kilpailutuksen, sopimukset, vastaa juridisesta ja kaupallisesta sopimusvalvonnasta sekä avustaa kuntien omaa sopimusvalvontaa edellä kuvatulla tavalla. Korvaus jaetaan kuntien kesken tasajakoperiaatteella. Kuntahankinnat veloittavat työstä yhteensä (alv 0), jolloin Mäntsälän kunnan osuus tulee olemaan Kuntahankinnoilla on käytössä ansaintamalli, jossa palvelutuottaja maksaa palvelumaksua 1,27-1 % Kuntahankinnoille. Tässä kilpailutuksessa ei käytetä kyseistä ansaintamallia. Perusturvalautakunta päättää: 1. että Mäntsälä (Mustijoen perusturva) osallistuu yhdessä viiden muun Kuuma- kunnan (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Sipoo, Nurmijärvi) vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalveluiden ostopalveluiden kilpailutusprosessiin siten, että kilpailuttamisprosessin toteuttaa, tarjoukset käsittelee, päätöksenteon ja sopimukset valmistelee sekä sopimusvalvonnan hoitaa KL- Kuntahankinnat Oy. 2. nimittää Mäntsälän (Mustijoen perusturvan) edustajaksi kilpailutuksen valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäen. 3. valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen kilpailutusprosessiin osallistumisesta.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kuntahankinnat on kilpailuttanut Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen (tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito) sovitun kilpailutusprosessin mukaisesti. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Sopimuskauden jälkeen Kuntahankinnoilla on oikeus kolmen (3) vuoden mittaiseen optiokauteen vuosi kerrallaan. Kuntahankintojen hankintapäätös on liitteenä. Kaikki 44 tarjoajaa täyttivät tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset. Saapuneista tarjouksista 135 tarjousta täytti tarjouspyynnön vaatimukset ja neljä (4) tarjousta eivät niitä täyttäneet. Kuntahankinnat allekirjoittaa puitesopimuksen kunkin palveluntuottajaksi hyväksytyn palveluntuottajan kanssa vasta, kun palveluntuottaja on toimittanut kaikki tarjouspyynnön mukaiset luvat ja esitykset. Hankintapäätöksen liitteet ovat oheismateriaalina kokouksessa tutustuttavina. (Valmistelijat/lisätietoja: vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ja vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee Kuntahankintojen hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen (liite 1. ja liite 2.) tiedoksi. Liite 1. Kuntahankintojen hankintapäätös Liite 2. Kuntahankintojen hankintaoikaisupäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan keskeyttäminen (EI JULKINEN) 641/05/2014 Perusturvalautakunta 118 Seudullinen hankintapalvelukeskus kilpailutti VPL- ja SHL-kuljetuspalvelut EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kuljetuspalveluihin sisältyy matkojen välityspalvelut, kuljetuspalvelut ja edellisten keskitetty laskutuspalvelu. Mukana kilpailutuksessa olivat Mäntsälä (Mustijoen perusturva) ja Nurmijärvi. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja Mäntsälän kunnan kotisivuilla Internetissä. Määrärajan loppuun mennessä klo mennessä tuli yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti tarjousyhteenliittymä Mäntsälän Taksi avoin yhtiö ja Lähitaksi Oy. Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttäminen on mahdollista, jos on saatu vain yksi tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO taltio 2365, KHO taltio 2973, MAO /09). (Valmistelijat/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh , vammaispalvelun erityissosiaaliohjaaja Anita Myllymäki, puh , vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää keskeyttää Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan osalta hankinnan, koska hankintapäätöksen tekemiseksi ei ole käytössä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien osalta.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous Perusturvalautakunta 119 Perusturvalautakunta on pääsääntöisesti kokoontunut kolmen - neljän viikon välein. Käytäntö on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi mm. asioiden valmistelun kannalta. Perusturvalautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2015 sekä syyskauden 2015 ensimmäinen kokous: Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Tiistai klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää pitää kevätkauden 2015 kokoukset sekä syyskauden 2015 ensimmäisen kokouksen edellä esitetyn aikataulun mukaisesti.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 210 Perusturvalautakunta 28.10.2015 Aika 28.10.2015 klo 17:00-19:41 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Perusturvalautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015 klo 17:00-20:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 157 Sivistyslautakunta 30.09.2015 Aika 30.09.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 Perusturvalautakunta 10.02.2016 Aika 10.02.2016 klo 17:00-19:16 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 55 Kuntakehityslautakunta 26.06.2017 Aika 26.06.2017 klo 16:50-17:02 Paikka VSS-tilat, I krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot