Maventa -asiakassopimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maventa -asiakassopimus"

Transkriptio

1 Maventa -asiakassopimus Päivitetty Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus on tehty suomen kielellä yksinomaan helpottamaan sopimusehtoihin tutustumista. Ristiriita- tai epäselvissä tilanteissa Customer Agreement pätee ja on ensisijainen Asiakassopimukseen nähden. Maventa-asiakassopimus ("Sopimus") on sitova sopimus, jonka osapuolina ovat Idoneus Ltd, joka on Suomen lakien mukaan organisoitu juridinen henkilö, Y-tunnus ("Maventa" tai "Me"), ja sinä, Maventan asiakas (siten kuin se jäljempänä on määritelty "Määritelmiä"-Pykälässä), ja joka sisältää ehdot, joiden mukaisesti voit käyttää Palveluja ja Internet-Sivustoa. LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUJA TAI SIVUSTOA. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN PALVELUJA ÄLÄKÄ SIVUSTOA, JA JOS ET HYVÄKSY JOTAKIN TÄHÄN SOPIMUKSEEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI TEHTÄVÄÄ MUUTOSTA, SINUN ON LAKATTAVA KÄYTTÄMÄSTÄ PALVELUJA JA SIVUSTOA. NAPSAUTTAMALLA TÄMÄN SOPIMUKSEN "HYVÄKSYN"-PAINIKETTA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ MITÄ TAHANSA PALVELUJEN TAI SIVUSTON OSAA ILMAISET HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ EHDOT TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET. SITOUDUT SÄÄNNÖLLISESTI TARKISTAMAAN, ONKO SIVUSTOON JA TÄHÄN SOPIMUKSEEN MAHDOLLISESTI TEHTY MUUTOKSIA. REKISTERÖINTIPROSESSIN SUORITTAVANA JA/TAI PALVELUJA TAI SIVUSTOA KÄYTTÄVÄNÄ HENKILÖNÄ ESITÄT, ETTÄ SINULLA ON LAILLISET VALTUUDET TEHDÄ TÄMÄ SOPIMUS EDUSTAMASI JURIDISEN HENKILÖN TAI ORGANISAATION PUOLESTA. JOS SINULLA EI OLE TÄLLAISIA VALTUUKSIA, SINUN ON VALITTAVA "EN HYVÄKSY"-PAINIKE ETKÄ SAA KÄYTTÄÄ PALVELUJA ETKÄ SIVUSTOA. TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYY VIITTAUKSEN KAUTTA PALVELUHINNASTO; ja SIVUSTOLLE (TÄLLÄ HETKELLÄ LAITETTU SALASSAPITOILMOITUS, HENKILÖREKISTERISELOSTE JA INTERNET-SIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT (RISTIRIITATILANTEESSA NOUDATETAAN TÄTÄ SOPIMUSTA) 2. Tilin luominen Ilmoitat ja vakuutat omasta puolestasi ja yhteisösi tai organisaatiosi puolesta, että: (i) rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat oikeat ja täydelliset; (ii) olet täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta ja että (iii) yhteisölläsi tai organisaatiollasi on asianmukaiset oikeudet käydä kauppaa käyttömaissa ja että (iv) sinä tämän Sopimuksen hyväksyvänä henkilönä olet valtuutettu yhteisösi tai organisaatiosi puolesta näin tekemään ja että (v) yhteisösi tai organisaatiosi työntekijät, toimihenkilöt, edustajat ja muut Palveluja ja Sivustoa käyttävät toimijat on asianmukaisesti valtuutettu käyttämään Palveluja ja

2 Sivustoa sekä laillisesti sitomaan yhteisön tai organisaation tähän Sopimukseen ja kaikkiin tämän Sopimuksen puitteissa suoritettaviin toimiin. 3. Tähän Sopimukseen tehtävät muutokset Voimme muuttaa tätä Sopimusta tai mitä tahansa tässä Sopimuksessa mainittua toimintaperiaatetta tai muuta ehtoa tai asettaa mille tahansa Palvelulle uusia ehtoja (joita kutsutaan yhteisnimellä "Tarkistetut ehdot") milloin tahansa laittamalla Tarkistetut ehdot Sivustolle. Tarkistetut ehdot tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden esille laittamisesta (mikäli tietoja esille laitettaessa ei nimenomaisesti ole mainittu muuta päivämäärää). Olet velvollinen tarkistamaan Sivustolta säännöllisesti, onko tähän Sopimukseen tehty muutoksia. Käyttämällä Sivustoa tai Palveluja Tarkistettujen ehtojen voimaantulon jälkeen hyväksyt sen, että sinua sitovat Tarkistetut ehdot. Hintojen muutokset on eritelty tarkemmin Pykälässä Määritelmiä Tässä Sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset, mikäli asiayhteydestä ei toisin ilmene: "Tili" tarkoittaa tiliä, jonka olet luonut Sivustolla voidaksesi käyttää Palveluja. "Tilitunnisteet" tarkoittavat Sinulle Pykälän 12 mukaisesti lähetettäviä tilitunnisteita. "Sovellus" tarkoittaa tietokoneohjelmasovellusta, jonka Maventa-partnerit ovat liittäneet Palveluihin ja jonka tarkoituksena voi olla a) tarjota Sinulle tuotteita ja/tai Palveluja (sähköisesti tai muulla tavoin), b) tarjota Maventa-partnerin laatimaa sovellusta asennettavaksesi ja käytettäväksesi tai c) Maventa-partnerin sinulle internetin välityksellä tarjoama web-sovellus. Sovellukset ovat yksinomaan ko. Maventa-partnerin vastuulla. "Valtuutettua käyttöä koskevat periaatteet (VKKP)" tarkoittaa jonkin Sivustolla olevan Palvelun käyttöä koskevia erityisehtoja, joita aina toisinaan päivitetään ja jotka ehkä on hyväksyttävä erikseen ennen Palvelun käyttöä. Ristiriitatilanteessa noudatetaan VKKP:itä tämän Sopimuksen sijasta siltä osin kuin nämä poikkeavat toisistaan. "Laskutustiedot" tarkoittavat API-avaimella tunnistettavien Maventan asiakkaiden Maventa API:n välityksellä ja Sovellusten avulla suorittamasta Palveluiden käytöstä syntyvää tietoa ja dataa. "Maventa API" tarkoittaa koneiden väliseen Palveluliitäntään tarkoitettua patentoitua sovellusohjelmointirajapintaa. "Maventa-kumppani" tarkoittaa käyttäjiä, joille Maventa on antanut oikeuden käyttää Sivustoa ja Maventa GUI:tä Suoramarkkinointipalvelun käyttämiseen. "Maventa-sisältö" tarkoittaa digitaalista sisältöä, dataa, tekstiä, kuvia, logoja, käyttöliittymämalleja ja luovia malleja, audiota ja videota tai materiaaleja, joita Me saatamme lisensoida Sinun käyttöösi tämän Sopimuksen mukaisesti oman harkintamme mukaan milloin tahansa osana Palveluja. "Maventan asiakas"

3 tarkoittaa käyttäjiä, joille Maventa on myöntänyt oikeuden käyttää Sivustoa, Maventa API:a ja Maventa GUI:tä Palveluihin pääsemiseksi ja niiden käyttämiseksi. "Maventa IPR" tarkoittaa Palveluja, Merkkejä ja mitä tahansa muuta teknologiaa, koodia, kirjastoa ja ohjelmistoa, joita käytämme Palvelujen ja Sivuston tarjoamiseen, mukaan lukien Maventa API ja Maventa-sisältö ja niiden mahdolliset muunnokset, lisäykset ja johdannaiset mutta lukuun ottamatta Sovelluksia ja lukuun ottamatta materiaaleja, jotka Maventa on lisensoinut Sinulle erilaisilla lisenssiehdoilla, joiden mukaan materiaalit nimenomaisesti eivät kuulu Maventa IPR:n piiriin. "Maventan graafinen käyttöliittymä (GUI)" tarkoittaa Sivustoa sellaisena kuin se näkyy (Maventan) suunnitteleman Sivuston ihmiskäyttäjille tarkoitetun käyttöliittymän kautta eikä tarkoita Maventa API:a. "Maventan jäsen" tarkoittaa jokaista Maventa-partneria, Maventan asiakasta ja Maventa-kumppania sekä muita Maventan käyttäjiä, joille ajoittain myönnetään Maventan jäsenen status. "Maventa-partneri" tarkoittaa yrityksiä tai muita juridisia henkilöitä, jolla on käytössä sovellus tai sovelluksia, jotka on kytketty johonkin Palveluun. "Palvelu(t)" tarkoittaa mitä tahansa palvelua ja kaikkia Palveluja, jotka Maventa maksusta tai maksutta antaa Sivustolla Maventan Asiakkaiden käyttöön. Suoramarkkinointipalvelu on vain Maventa-kumppanien saatavissa, eikä tämän Sopimuksen mukainen lisenssi koske sitä. Palveluihin eivät kuulu mitkään Sovellukset, joita ei ole toimitettu Meidän nimissämme. "Palvelukuvaus" tarkoittaa Sivustolla olevaa Palvelujen erittelyä, jota päivitetään aika ajoin. "Sivusto" tarkoittaa sitä Internet-sivustoa, jota Maventa kulloinkin päättää käyttää Palvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien maventa.com-sivusto. "Sinun Sisältösi" tarkoittaa dataa ja/tai sisältöä siinä määrin kuin tosiasiallisesti olet tallentanut sitä Sivustolle tai lähettänyt Meille tai käyttänyt sitä tai lähettänyt osana Palvelujen käyttöäsi, Maventa IPR:ää kuitenkin lukuun ottamatta. Väärinkäsitysten välttämiseksi sovitaan, että voit lähettää sisältöä tai dataa Meille vain siinä tapauksessa, että olemme suunnitelleet Palvelut tai muun rajapinnan sellaiseksi, että se sallii sisällön tai datan lähettämisen Meille. 5. Palvelujen käyttö ja Sovelluksiin pääsy Edellyttäen, että noudatat tätä Sopimusta ja maksat maksut, myönnämme Sinulle täten tämän Sopimuksen ajaksi rajoitetun oikeuden ja lisenssin päästä Sivustolle ja Palveluihin ja käyttää niitä sekä päästä Maventa API:in Sovellusten kautta, ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, mukaan lukien toisinaan voimassa olevat Valtuutettua käyttöä koskevat periaatteet. Tämä oikeus ja lisenssi ei ole yksinoikeus, eikä sitä voi siirtää eikä lisensoida edelleen. Sovelluksen (tai sovellusten) käyttöäsi säätelevät yksinomaan Sinun ja Maventa-partnerin kesken sovitut ehdot, joilla Sovellus (Sovellukset) annetaan käyttöösi ("Sovellusehdot"). Olet tietoinen siitä, että Sovellusehdot saattavat, rajoituksetta, koskea maksuja ja Sovelluksen (Sovellusten) käyttöön liittyviä Partnerin tuotteen tai palvelun toimitusehtoja ja saattavat sisältää maksuja, joita Maventa-partneri Pykälän 6.3 mukaisesti saattaa veloittaa siitä, että käytät Palveluja. Väärinkäsitysten välttämiseksi sovitaan, että Palvelujen käyttösi tapahtuu aina tämän Sopimuksen puitteissa, vaikka Palveluihin mentäisiinkin Sovellusten kautta tai vaikka Partneri laskuttaisi niistä.

4 6. Maksut 6.1 Palvelumaksut Olet vastuussa kaikista Maventan säätämistä maksuista sellaisista toimista, joita (Tilitunnisteittesi avulla tunnistettuna) lähetät Maventalle edelleen toimitettaviksi tai käsiteltäviksi. Palveluista Sinua voi laskuttaa joko Maventa Pykälän 6.2 mukaisesti tai Maventa-partneri Pykälän 6.3 mukaisesti. 6.2 Maventan perimät palvelumaksut Maventan laskuttamat tämän Sopimuksen mukaiset Palvelut sisältävät sekä ne Palvelut, jotka Maventa antaa käytettäväksi maksutta ("Maksuttomat palvelut"), että ne Palvelut, jotka Maventa antaa käytettäväksi maksusta ("Maksulliset palvelut"), molemmat siten kuin ne on eritelty Sivustolla olevassa Palveluhinnastossa, jota aika ajoin tarkistetaan. Voimme harkintamme mukaan (i) alkaa periä maksua aiemmin Maksuttomasta palvelusta tai (ii) lakata perimästä maksua aiemmin Maksullisesta palvelusta. Maksut mistä tahansa uudesta Palvelusta tai Palvelujen uudesta ominaisuudesta tulevat voimaan kun maksu on laitettu Sivustolla olevaan hinnastoon. Voimme korottaa mistä tahansa olemassa olevasta Palvelusta tai Palvelun ominaisuudesta perittävää maksua tai lisätä uusia maksuja tai ottaa käyttöön maksun mistä tahansa aiemmin Maksuttomasta palvelusta tai Maksuttomasta palvelun ominaisuudesta niin että se tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Sivustolla olevan Palveluhinnaston tarkistamisesta. Mihinkään maksuihin ei sisälly mitään kansallisia, liittovaltiollisia, osavaltiokohtaisia tai kunnallisia veroja, arvonlisäveroja, ulkomaisia lähdeveroja tai muita hallinnollisia veroja, tullimaksuja, maksuja, valmisteveroja tai tariffeja eikä mitään samantapaisia maksuihin lisättäviä kuluja tai veloituksia. Sinun on annettava Meille ne tiedot, jotka Meidän kohtuudella voidaan katsoa tarvitsevan arvonlisäverovelvollisuuden selvittämiseksi tai muihin verotustarkoituksiin. Laskut on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Kaikista erääntyneistä maksuista voidaan periä viidentoista (15 %) prosentin viivästyskorkoa. Korkeampaa korkoa perittäessä peritään Suomen korkolain mukaista vuosikorkoa, joka lasketaan eräpäivästä todelliseen maksupäivään. Maksujen maksaminen tapahtuu sähköisesti Maventan pankkitilille tai muulla tavoin Meidän kulloinkin antamiemme ohjeiden mukaan. Sinä olet vastuussa kaikista tällaisen maksun ja siirron aiheuttamista kustannuksista. Kaikki summat, jotka Sinun on maksettava, tulee maksaa ilman korvausta tai vastavaatimusta ja kokonaisuudessaan, suorittamatta mitään vähennyksiä. Sinun tulee ilmoittaa Meille, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää vähennyksiä tai pidätyksiä. Sinun on maksettava Meille sellaiset lisäsummat, että saamamme nettosumma on sama kuin, minkä olisimme saaneet ilman vähennyksiä ja pidätyksiä. Sinun on osoitettava Meille, että veroviranomaiselle on maksettu oikeat summat. 6.3 Maventa-partnerin perimät palvelumaksut

5 Maventa-partneri saattaa laskuttaa sinua suoraan Palvelujen käytöstä, jos käytät Palveluja tällaisen Maventa-partnerin sovelluksen välityksellä. Tällaisessa tapauksessa Maventa-partneri tekee kanssasi erillisen sopimuksen Palveluja koskevista maksuista ja maksuehdoista, joko erikseen Palvelujen osalta tai siten, että maksu Maventa-partnerin palveluista tai tuotteista tai muista (Sovelluksen välityksellä tarjottavista) asioista on kytketty yhteen Palveluista maksettavan maksun kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että kun Maventa-partneri veloittaa Sinua Palvelun käytöstä tämän Pykälän 6.3 mukaisesti, et ole velvollinen maksamaan Palvelusta Maventalle Pykälän 6.2 mukaisella tavalla. 6.4 Sovellusten käyttö Maventa-partneri veloittaa kaikki Sovellusten käyttöön liittyvät maksut (mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden ja muiden Partnerin Sovellusten kautta tarjoamien asioiden hinnat) erillisten Sinun ja Maventa-partnerin välillä sovittujen ehtojen mukaisesti. 7. HENKILÖTIEDOT Me käsittelemme Sinun Maventan käyttäjärekisteriin antamasi ja päivittämäsi tiedot kuten esimerkiksi (a) Tunnistetiedot: Yrityksesi/yhteisösi nimi, osoite ja muut yhteystiedot, toimiala, laskutuksen laajuus ja kansainvälisyys sekä muut yhteisön profiilitiedot kuten sen tarjoamat tuotteet ja palvelut sekä nimi- ja yhteystiedot kuten esimerkiksi yhteyshenkilö(itte)si puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet; (b) Profiilitiedot: yhteyshenkilö(itte)si asema, arvo, syntymäaika, tervehdys ja asuinmaa; (c) Pankki- ja maksutiedot kuten luottokorttitiedot, tilinumero, SWIFT- ja IBAN-koodit ja muut Sivuston, Palveluiden ja/tai Sovellusten käytössä käyttämäsi koodit, (1) sikäli ja siinä määrin kuin tarvitsemme niitä Laskutuspalvelun tarjoamiseen (esimerkiksi pankki- ja maksutietosi laskujasi varten), ja siinä määrin kuin niitä tarvitaan siihen, että Laskutuspalvelu voi luovuttaa pankki- ja maksutietosi, esimerkiksi maksujen ja laskujen vastaanottajille Laskutuspalvelussa, ja (2) Meille tai Meidän puolestamme toimivalle kolmannelle osapuolelle tai muille kolmansille osapuolille, jotka saattavat veloittaa Sinua tämän Sopimuksen mukaisesti Palvelujen, Sovellusten tai muusta Sivuston maksullisesta käytöstä. Tällaisten kolmansien osapuolten laskutusta varten Maventa antaa tällaisille kolmansille osapuolille Palvelujen ja Sovellusten käyttöäsi tai Sivuston muuta maksullista käyttöäsi koskevia tietoja ja dataa. Joidenkin tämän Pykälän ensimmäisen momentin kohdissa a) ja b) mainittujen tunniste- ja profiilitietojen osalta Sinulle saatetaan tarjota mahdollisuus olla antamatta näitä tietoja. Antamalla tiedot suostut siihen, että näitä tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa näiden ehtojen mukaisesti. Voidaksemme tarjota Sinulle Laskutuspalvelun joko laskujen vastaanottajana tai lähettäjänä Meidän on käsiteltävä lähetettyjen laskujen sisältämiä tietoja voidaksemme antaa Laskutuspalvelussa mm. tiedot laskun lähettäjästä ja vastaanottajasta ja laskun tiedot sekä kaikki laskuihin liitetyt binääriset ja satunnaiset tiedostot ja näihin liittyvän teknisen informaation kuten liikennöintitiedot (tiedot jotka on käsitelty jotta voitaisiin välittää laskutukseen liittyvää viestintää, kuten esimerkiksi laskun päämäärä, tulevien laskujen alkuperä ja kaikki tekniset tiedot jotka liittyvät mihin tahansa tuleviin tai lähteviin laskuihin). Voimme käyttää Sinusta rekisteröityjä tietoja laskujen lähettämiseen Sinulta ja Sinulle. Suostut siihen, että saatat saada laskuja muilta Maventa-jäseniltä Laskutuspalvelun välityksellä.

6 Annat täten nimenomaisen suostumuksesi siihen, että saatamme esittää ja siirtää tämän Pykälän ensimmäisen momentin kohdissa a) ja b) mainittuja tunniste- ja profiilitietojasi muille Maventajäsenille. Annat täten nimenomaisen suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä ja siirtää Henkilörekisteriselosteen lausekkeen 8.2 mukaisesti. Annat täten nimenomaisen suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä ja siirtää Suomen Henkilötietolain 11 :n mukaisesti Maventalle ja sen ulkopuolisille alihankkijoille (jotka saattavat käsitellä tietoja tämän Pykälän 14 momentin mukaisesti) jotta Sinulle voidaan tarjota Palveluja Henkilörekisteriselosteen lausekkeessa 5 mainitun rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti. Käsittelemme kartoituksissa antamiasi tietoja paitsi kartoituksissa mainittuihin tarkoituksiin myös alla mainittuihin tarkoituksiin. Saatamme käsitellä Sivuston ja Palveluiden käyttöäsi koskevia tietoja (log- ja web-tilastotietoja sekä IP-osoitteita ja evästeiden käytöstä saatuja tietoja) voidaksemme parantaa Sivustoa ja Palvelujen laatua, toimivuutta, hinnoittelua ja ehtoja sekä korjata Sivustolla ja Palveluissa olevia virheitä. Saatamme käyttää tällaisia kartoitustuloksia ja Sivuston ja Palvelujen käyttöäsi koskevia tuloksia myös kartoituksiin osallistuvien ja Sivuston ja Palvelujen käyttäjien profilointiin kyetäksemme tunnistamaan ryhmiä, joita voidaan käyttää tässä määriteltyjen viestien vastaanottajina. Tällaista osallistujan tai käyttäjän tunnistavaa profiili-informaatiota ei luovuteta kolmansille osapuolille yksilöidysti, ts. osallistujaa tai käyttäjää ei identifioida, mutta Maventa voi omasta puolestaan ja tiettyjen kolmansien osapuolten, jotka ovat Maventakumppaneita, puolesta toisinaan toimittaa tai näyttää Sinulle viestejä, esimerkiksi tietoja Palveluista tai Maventa-kumppaneiden tuotteista tai palveluista, esimerkiksi teksti- tai kuvaformaatissa, joko Sinun Maventa-tilillesi, Sivuston käyttöliittymään tai tietokonepäätteellesi. Myös kartoituksiin osallistuneiden valittuja kommentteja voidaan luovuttaa Maventa-jäsenille ja kolmansille osapuolille. Tämän Pykälän ensimmäisen momentin kohdissa a) ja b) mainittujen tunniste- ja profiilitietojen perusteella voimme luoda suoramarkkinoinnin vastaanottajista ryhmiä antaaksemme tietyille Maventa-kumppaneille pääsyn näihin ryhmiin ja Sinun tunniste- ja profiilitietoihisi suoramarkkinointia varten. Me ja kolmannet osapuolet, jotka ovat Maventa-kumppaneita, voimme toisinaan käyttää näitä tietoja suoramarkkinoinnin lähettämiseen Sinulle, ja Sinä annat täten nimenomaisen suostumuksesi tällaiseen sähköisin keinoin kuten esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestien, multimediaviestien ja faksin avulla tapahtuvaan suoramarkkinointiin. Me ja tällaiset Maventa-kumppanit voimme ottaa Sinuun suoramarkkinointitarkoituksessa yhteyttä myös muutoin kuin sähköisin keinoin, esimerkiksi painotuotteiden kuten kirjeiden avulla ja ottamalla Sinuun yhteyttä puhelimitse. Maventa voi myös välittää Sinulle tällaista suoramarkkinointia tällaisten Maventa-kumppanien puolesta. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä ottamasta vastaan tietynlaista tai kaikenlaista suoramarkkinointia Meidän käyttöösi antamien mekanismien avulla. Maventa suorittaa lain vaatimat organisatoriset ja tekniset toimet käsittelemiensä ja alihankkijoidensa käsittelemien henkilö- ja liikennöintitietojen suojaamiseksi Sivustolla. Mikäli laskujen tapaista materiaalia ohjataan suoraan kolmannen osapuolen kuten operaattorin sellaisen verkoston kautta, joka ei ole Maventan tai alihankkijoidemme hoidossa, tällaiset kolmannet osapuolet vastaavat itse verkostonsa tietoturvasta.

7 Suostut siihen, että voit lähettää muiden Maventa-jäsenten toimintaa Sivustolla koskevia asiallisia ja perusteltuja mielipiteitä näkyviin Sivustolle ja että muut Maventa-jäsenet voivat lähettää sinun toimintaasi Sivustolla koskevia asiallisia ja perusteltuja mielipiteitä näkyviin Sivustolle. Saatamme käsitellä Sisältöäsi jotta voisit käyttää Palveluja ja muutenkin käyttää Sivustoa sovitulla tavalla, mutta muuten emme käytä emmekä luovuta Sisältöäsi muille osapuolille emmekä käytä sitä, ellet nimenomaisesti ole antanut siihen suostumustasi tai ellei sitä tarvita seuraavassa momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Saatamme luovuttaa rekisteritietojasi, Sisältöäsi tai Palvelujen tai Sivuston käyttöäsi koskevia tietoja tai dataa siinä määrin kuin se on tarpeen tämän Sopimuksen ehtojen toteuttamiseksi ja niiden noudattamisen valvomiseksi, tuomioistuimen tai hallinto- tai lainsäädäntöelimen pyynnöstä tai muihin laillisiin tarkoituksiin. Ulkopuoliset alihankkijamme voivat luovuttaa ja käyttää näiden ehtojen mukaisesti käsittelemiämme tietoja Sivuston tekniseen hallintaan tai Palveluja koskevaan tekniseen alihankintaan. Tällaisia ulkopuolisia alihankkijoita ovat esimerkiksi laskujen salauksissa tai digitaalisissa allekirjoituksissa käytetyt ulkopuoliset sertifiointiviranomaiset. Myös sellaista Palvelujen käyttöä koskevaa teknistä dataa, josta ei voida tunnistaa yksittäisten laskujen lähettäjää tai vastaanottajaa, kerätään, tallennetaan ja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille Palvelujen ja Sivuston parantamiseksi ja markkinointitarkoituksiin. 8. Maventa GUI Sinulla on oikeus käyttää Maventa GUI:tä asianomaisessa Palvelukuvauksessa tarkemmin selostetulla tavalla. Maventa GUI on tarkoitettu vain yksittäisten käyttäjien nettiselainkäyttöön, ja suostut siihen, ettet käytä etkä tule Maventa GUI:hin millään muulla tavalla etkä millään muulla tietokoneohjelmalla. 9. Sinun Sisältösi ja Tietovarastosi Laskutuspalvelun tapaisia Palveluja käyttäessäsi voit tallentaa, hakea esiin ja käsitellä Sisältöäsi, joka voi rajoituksetta sisältää laskuja, laskujen liitteitä, vastaanottaja- ja tuoteluetteloita. OLET SELVILLÄ SIITÄ, ETTÄ EMME ME EIVÄTKÄ TOIMITTAJAMME OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA JA ETTÄ VASTAAT YKSIN SISÄLLÖSTÄSI. KÄYTTÄESSÄSI LASKUTUSPALVELUA SUOSTUT NOUDATTAMAAN JA TAKAAT NOUDATTAVASI SÄHKÖISTÄ LASKUTUSTA KOSKEVIA VOIMASSA OLEVIA LAKEJA JA MUITA LASKUTUSTA JA TOIMINTAASI KOSKEVIA LAKEJA. Olet selvillä siitä, että olet yksin vastuussa asianmukaisesta turvallisuudesta, suojauksesta ja Sisältösi varmuuskopioinnista. On erittäin suositeltavaa käyttää salausteknologiaa, jottei kukaan luvatta pääsisi Sisältöösi. Pykälien 17 ja 18 rajoittamatta emme ole vastuussa Sinulle emmekä kolmannelle osapuolelle luvattomasta pääsystä Sisältöösi emmekä sen käytöstä, huononemisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta. 10. Tilin luominen

8 Maventan asiakastileihin liittyvät a) Käyttäjän API-avain, jota käytetään Maventa API:in pääsyyn, b) käyttäjätunnus (sähköpostiosoitteesi), c) salasana (jonka valitset luodessasi tilin ja jota voit muuttaa milloin tahansa), d) Maventa ID (Maventan tilin luonnin yhteydessä generoima globaalisti uniikki laskutustunniste). Maventa ID on uniikki tunniste, jota voidaan käyttää viittaamaan Sinuun vastaanottajana Palvelujen käytön yhteydessä. Sinulla on oikeus luoda alitilejä, jotka oikeuttavat myös muita organisaatiosi tai yhteisösi ihmisiä hallinnoimaan Sivuston ja Palvelujen käyttöä tämän Sopimuksen mukaisesti. Kaikki tilien ja alitilien käyttö on yksin Sinun vastuullasi ja kaikkien tilien ja alitilien avulla suoritettujen toimien katsotaan tapahtuneen Sinun nimissäsi. Käyttäjän API-avaimen luo Maventa, ja se on muuttumaton uniikki tunniste, jota käytetään tunnistamaan ja valtuuttamaan Maventa-tilisi käyttöä Maventa API:in lähetettyjen toimien yhteydessä. Käyttäjätunnus/Salasana-paria käytetään tunnistamaan ja valtuuttamaan Maventa-tilisi (ja mahdollisten alitilien) käyttöä Maventa GUI -käyttösi yhteydessä. a) Käyttäjätunnus/Salasana-pariasi ja b) Käyttäjän API-avainta kutsutaan "Tilitunnisteiksi". Tilitunnisteet (i) tunnistavat Tilisi (ja mahdolliset alitilit) ja (ii) niiden avulla voit tehdä pyyntöjä Sivustolle ja/tai Palveluihin. Tilitunniste tunnistaa aina yksiselitteisesti Tilisi (ja mahdolliset alitilit). Tilitunnisteet on tarkoitettu vain Sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, etkä voi myydä, siirtää, edelleen lisensoida etkä muulla tavoin luovuttaa Tilitunnistettasi millekään kolmannelle osapuolelle. Olet vastuussa siitä, että Tilitunnisteiden suhteen noudatetaan salassapitoa ja turvallisuutta. Olet täysimääräisesti vastuussa kaikista Tilitunnisteellasi tapahtuvista toimista, riippumatta siitä onko niiden toteuttaja Sinä vai joku kolmas osapuoli. Sinun on välittömästi otettava yhteyttä Meihin, jos arvelet kolmannen osapuolen käyttävän Tilitunnistettasi tai jos Tilitunnisteesi on kadonnut tai varastettu. Olet vastuussa siitä, että Maventa-tilisi (ja mahdollisten alitilien) tiedot (myös yhteystiedot) ovat oikeat ja ajan tasalla. Emme vastaa sellaisesta luvattomasta pääsystä Sisältöösi tai Palveluihin tai niiden luvattomasta käytöstä, joka johtuu Tilitunnisteittesi väärinkäytöstä. 11. Linkitys ja viittaukset Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti voit julkisesti ilmoittaa olevasi Maventan asiakas ja Palvelujen käyttäjä ja voit laittaa kaupalliselle tai ei-kaupalliselle internet-sivustollesi näkyviin yksinkertaisen ja selkeän tekstimuotoisen hyperlinkin: Toisinaan Maventa julkaisee erilaisia graafisia kuvia kuten painikkeita ja mainospalkkeja, joita voit käyttää sellaisinaan pelkän tekstilinkin asemesta. Kuvasta on oltava linkki osoitteeseen Maventa voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vaatia Sinua poistamaan hyperlinkin tai muuttamaan sitä. Kun Maventa sallii linkit kolmannen osapuolen Sivustoille, sen tarkoituksena ei ole edistää minkään kolmannen osapuolen liiketoimintaa, ellei toisin nimenomaisesti ole sovittu. Et saa käyttää mitään "deep-linkiä", "page-scrapeä", "robottia", "spideria" tai muuta automaattista laitetta, ohjelmaa, algoritmia, metodologiaa tai muuta samantapaista tai vastaavaa manuaalista prosessia Sivustolle tai sen osalle tai sen sisältöön pääsemiseksi tai niiden haltuun ottamiseksi, kopioimiseksi tai valvomiseksi.

9 Sitoudut olemaan antamatta keskinäisestä suhteestamme väärää kuvaa, esimerkiksi antamalla ymmärtää, että me tuemme, sponsoroimme ja kannatamme Sinua tai liiketoimintaponnistuksiasi tai tuemme niitä rahallisesti, ellei Sinun ja Meidän välillä ole näin nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Meillä ei ole velvollisuutta vahvistaa tai hyväksyä mitään osaa Sisällöstäsi. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana meillä on oikeus käyttää nimeäsi referenssinä. 12. Merkit Annamme täten Sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ei edelleen lisensoitavissa olevan oikeuden käyttää tämän Sopimuksen voimassaoloaikana sellaisia Maventan ja/tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja logoja ("Merkkejä") siten ja siinä muodossa kuin niitä toisinaan esitetään Maventa Trademark Guidelines -sivulla ja jotka tämän viittauksen kautta muodostavat osan tätä Sopimusta ja joita Maventa toisinaan muuttaa, yksinomaan Pykälässä 11 mainittuihin viittaustarkoituksiin. Et saa poistaa, tehdä hämäräksi tai muuttaa mitään huomautusta mistään Merkistä tai muusta immateriaalioikeudesta tai omistusoikeudesta, joka näkyy Palveluissa tai Sivustolla tai jollain Maventa IPR:llä tai sisältyy niihin. Et saa käyttää Merkkejä tavalla, joka halventaa Maventaa, sen tytäryhtiöitä tai lisenssinantajia tai joka muulla tavoin heikentää jotakin Merkkiä, ja sitoudut noudattamaan Maventa Trademark Guidelinesia ja muita Maventan toisinaan antamia ohjeita ja lakkaat käyttämästä mitä tahansa Merkkiä heti kun Maventa vaatii Sinua niin tekemään. Kaikki Merkkien käyttösi vaikuttaa Maventan tai sen lisenssinantajien etuihin, ja luovutat täten peruuttamattomasti Maventalle kaikki sitä koskevat oikeudet ja edut. Kun käytät tässä mainittuja Merkkejä, Sinun on hoidettava liiketoimintaasi ammattimaisesti ja siten, että se vaikuttaa suotuisasti Maventan maineeseen ja goodwill-arvoon. Muuten kuin tämän Sopimuksen mukaisen rajoitetun Merkkeihin kohdistuvan käyttöoikeutesi osalta Me ja lisenssinantajamme säilytämme kaikki Merkkejä koskevat oikeudet ja edut, etkä saa käyttää mitään Maventan tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, kauppanimeä tai muuta liiketoimintatunnistetta ilman Maventan tai minkä tahansa kyseessä olevan kolmannen osapuolen ennalta antamaa kirjallista lupaa. Et milloinkaan et nyt etkä tulevaisuudessa kyseenalaista etkä auta toisia kyseenalaistamaan Merkkien oikeellisuutta etkä yritä rekisteröidä hämäävän samankaltaisia tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelunimiä etkä logoja. Et saa käyttää nimeä "Maventa", muuta Maventan tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkiä tai niiden muunnoksia tai virheellisiä kirjoitusasuja sovelluksen nimessä tai URL:issa (esimerkiksi ".com", ".net", ".fi", ".mobi"). Esimerkiksi seuraavat on nimenomaisesti kielletty "maventa.mydomain.com", "mavnta.fi" tai "maventa.net". 13. Seisonta-aika ja Palvelun keskeytykset Ilman, että tästä seuraa vastuuvelvollisuutta Sinua tai kolmatta osapuolta kohtaan, Sivustolle ja Palveluihin pääsy ja niiden käyttö saatetaan keskeyttää odottamattoman ja suunnittelemattoman tai suunnitellun seisokin tai mitä tahansa Sivuston tai Palvelujen osaa koskevan mistä tahansa syystä johtuvan käyttökatkon ajaksi, muun muassa (i) sähkökatkojen, järjestelmävikojen tai muiden katkosten seurauksena; (ii) huoltotoimia varten tai Sivustolle tai mihin tahansa Palveluun tehtäviä

10 muutoksia varten; (b) palveluhyökkäyksen tai muun Sivustoon tai Palveluihin kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseksi tai muusta syystä, jonka uskomme voivan olla riski Sivustolle tai kyseiselle Palvelulle, Sinulle tai kaikille Maventa-jäsenille tai Sivuston käyttäjille; tai (iii) arvioimme, että jokin Sivuston, Sovelluksen tai Palvelun sisältö on laiton tai katsomme muuten tarpeelliseksi, hyödylliseksi tai viisaaksi tehdä näin juridisista tai lainsäädännöllisistä syistä (yhteisnimi Palvelun keskeytykset ). Myöskään Pykälien 17 ja 18 mukaan emme ole vastuussa mistään vahingosta, vastuuvelvollisuuksista, menetyksistä (tietojen tai voittojen menetykset mukaan lukien) tai muista seurauksista, joita Sinulle saattaa koitua tällaisen keskeytyksen seurauksena. 14. Luottamuksellisuus "Maventan luottamuksellinen tieto" tarkoittaa kaikkea Meidän tai liikekumppaniemme tai heidän asiamiestensä tai alihankkijoidensa luovuttamaa tietoa, jonka on määrä olla luottamuksellista tai jota tiedon laatu tai luovuttamisolosuhteet ottaen huomioon kohtuudella tulisi pitää luottamuksellisena. Maventan luottamuksellinen tieto sisältää rajoituksetta ei-julkisen dokumentaation, suunnitelmat, materiaalit, hahmotelmat, erittelyt, piirrokset, kauppasalaisuudet, prosessit, tietotaidon, teknologiat ja niihin liittyvät testitulokset, ideat, tekniikat tai keksinnöt, asiakastiedot, taloudelliset tiedot ja muut liiketoiminta-asiat, joita koskeva tieto on meidän tai tytäryhtiöidemme tai liikekumppaniemme omaisuutta ja on luovutettu Sinulle joko kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai muulla tavoin. Maventan luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa, (i) joka on julkisesti saatavissa sen luovutushetkellä tai tulee myöhemmin julkisesti saataville ilman että tämän Sopimuksen salassapitovelvoitetta on rikottu; (ii) joka todistettavasti oli tiedossasi jo ennen kuin sait tiedon; (iii) jonka kolmas osapuoli salassapitovelvoitetta rikkomatta antaa Sinulle ilman käyttöä tai luovutusta koskevia rajoituksia; (iv) jonka olet todistettavasti kehittänyt itsenäisesti käyttämättä suoraan tai epäsuorasti Maventan luottamuksellista tietoa; tai (v) jonka olet velvollinen luovuttamaan lain tai oikeudellisen tai hallinnollisen määräyksen nojalla, edellyttäen että sikäli kuin sovellettava lainsäädäntö tämän sallii annat tästä Maventalle ilmoituksen riittävän hyvissä ajoin ennen tällaisen tiedon luovuttamista ja luovutat tietoja vain siinä määrin kuin laki vaatii. Sinun tulee (i) olla luovuttamatta, jakamatta tai muulla tavoin antamatta käyttöön Maventan luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille, (ii) pitää Maventan luottamuksellinen tieto ehdottomasti salassa, (iii) olla käyttämättä tai muulla tavoin hyödyntämättä omaksi eduksesi tai kolmannen osapuolen eduksi sellaista Maventan luottamuksellista tietoa muutoin kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti sovittuihin tarkoituksiin. Tämän Sopimuksen mukainen salassapitovelvoite jatkuu vielä tämän Sopimuksen päättymisen tai purkautumisen jälkeenkin. Mikäli Sinä ja Me olemme osapuolina allekirjoittaneet erillisen salassapitosopimuksen ja mikäli allekirjoitetun salassapitosopimuksen ehdot ovat ristiriidassa tämän Pykälän 14 ehtojen kanssa, sovelletaan allekirjoitetun salassapitosopimuksen ehtoja. 15. Immateriaalioikeudet Maventa IPR. Hyväksyt sen, että kaikki Maventa IPR:ää koskevat immateriaalioikeudet ja muut oikeudet ja edut säilyvät meidän ja lisenssinantajiemme omaisuutena. Pidätämme kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti myönnetty, etkä Sinä tämän Sopimuksen perusteella tai muutoin

11 saa mitään omistuksellista etua etkä omistusoikeuksia Maventa IPR:ään lukuun ottamatta Sinulle tässä Sopimuksessa myönnettyjä rajoitettuja ei-yksinomaisia lisenssioikeuksia. Sinun Sisältösi. Tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja oikeuksia ja etuja lukuun ottamatta ja Maventa IPR:ää lukuun ottamatta Sinä ja lisenssinantajasi säilytätte kaikki oikeudet ja edut kaikkiin omistamiisi immateriaalioikeuksiin ja muihin oikeuksiin ja etuihin sekä Sisältöösi. Palaute. Mikäli haluat jonkin Palvelun yhteydessä ehdottaa Palveluihin, Sivustoon tai muuhun Maventa IPR:ään parannuksia (yhteisnimellä, Palaute ), me omistamme kaikki näitä koskevat oikeudet ja edut, vaikka olisitkin merkinnyt Palautteen luottamukselliseksi, ja Meillä on oikeus rajoituksetta käyttää Palautetta. Annat täten peruuttamattomasti Meille kaikki Palautetta koskevat oikeudet ja edut ja sitoudut antamaan meille kohtuuden rajoissa apua jota saatamme tarvita Palautetta koskevien oikeuksiemme dokumentointiin, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Minkään tässä Sopimuksessa ei pidä katsoa rajoittavan Maventan oikeutta kehittää tuotteita tai Palveluja, jotka saattavat kilpailla Sinun tuotteittesi tai palveluittesi kanssa, ja Maventa pidättää oikeuden tähän; vaihtoehtoisesti Maventa voi nimittää kolmansia osapuolia tuotekehittäjiksi tai systeemi-integraatiopalvelujen suorittajiksi, jotka voivat tarjota tällaisia kilpailevia tuotteita tai Palveluja. 16. Ilmoitukset ja takuut 16.1 Käyttö Sinä ilmoitat ja vakuutat, ettet käytä Palveluja, Maventa IPR:ää etkä Sisältöäsi: (i) tavalla, joka rikkoo, loukkaa tai väärinkäyttää Meidän tai kolmannen osapuolen oikeuksia; (ii) kiellettyyn roskapostimainontaan, -markkinointiin etkä muuhun sellaiseen toimintaan, joka muun muassa on vastoin roskapostitusta koskevia lakeja ja asetuksia; (iii) millään sellaisella tavalla, joka on säädeltyjen tai muutoin rajoitettujen tavaroiden, muun muassa ohjelmistojen, algoritmien tai muun vientilaeissa säädellyn datan vientiä tai joka helpottaa sitä; etkä (iv) muutoin laittomalla tavalla tai laitonta toimintaa edistävällä tavalla, muun muassa tavalla joka saattaa olla halventavaa, herjaavaa tai muuten pahantahtoista tai vahingollista jollekulle henkilölle tai yhteisölle tai joka on syrjivää rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai iän perusteella. Et saa millään tavoin puuttua tai yrittää puuttua Palvelujen tai Sivuston toimintaan ja toimivuuteen Sinun Sisältösi ja Palautteesi Olet yksin vastuussa Sisällöstäsi ja ilmoitat ja vakuutat: (i) että olet yksin vastuussa Sisältösi kehittämisestä, toiminnasta ja ylläpidosta, muun muassa Sisältösi paikkansapitävyydestä, asianmukaisuudesta ja täydellisyydestä; ja (ii) että Sinulla on tarvittavat oikeudet, lisenssit, suostumukset, luvat, oikeuksista luopumiset ja erivapaudet Sisältösi käyttämiseen ja esittämiseen. Sinä ilmoitat ja vakuutat, että Sisältösi (a) ei loukkaa, väärinkäytä eikä riko mitään Maventan tai kolmannen osapuolen oikeuksia, (b) ei ole herjaavaa, riko yksityisyys- eikä julkisuussääntöjä, lakeja eikä asetuksia, (c) ei ole tarkoitettu mihinkään laittomaan toimintaan tai sellaisen edistämiseen, muun muassa tavalla joka saattaa olla halventavaa, herjaavaa tai muuten pahantahtoista tai vahingollista jollekulle henkilölle tai yhteisölle, tai joka on syrjivää rodun, sukupuolen, uskonnon,

12 kansallisuuden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai iän perusteella; (iv) eikä sisällä viruksia, matoja, troijalaisia, cancel bolteja eikä muuta tietokonekoodia, jonka tarkoituksena on sabotoida tietokonejärjestelmiä tai muita järjestelmiä. Sinä ilmoitat ja vakuutat, että mikään laatimasi tai välittämäsi Palaute (Pykälässä 15 määritellyllä tavalla), kokonaisuutena tai osina, ei sisällä mitään kolmannen osapuolen laatimaa ohjelmistoa eikä mitään Open Source -ohjelmistoa eikä riko, väärinkäytä eikä loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Open Source -ohjelmisto. "Open Source -ohjelmistolla" tarkoitetaan kaikkea ohjelmistoa, dokumentaatiota tai muuta materiaalia, joiden lisensoinnissa tai levityksessä käytetään ilmaisohjelmistoja, avointa lähdekoodia tai samantapaisia lisenssejä tai malleja, mukaan lukien tuotteet, jotka täyttävät Open Source Initiativen Sivustolla (tällä hetkellä olevan open source -ohjelmiston määritelmän ja Free Software Foundationin Sivustolla (tällä hetkellä olevan vapaan ohjelmiston määritelmän, mukaan lukien Open Source Initiativen ja Free Software Foundationin sivustoilla luetellut lisenssit. 17. Takuuta koskeva vastuuvapauslauseke MERKIT, PALVELUT, SIVUSTO JA NIITÄ TUKEVA TEKNOLOGIA JA OHJELMISTOT JA KAIKKI NIIHIN KUULUVAT JA LIITTYVÄT MATERIAALIT JA SISÄLLÖT TAI TIEDOT JA NEUVOT JOTKA TOIMITAMME TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI PALVELUJEN TARJOAMISEN YHTEYDESSÄ TAI JOIHIN PÄÄSEE SIVUSTON KAUTTA (TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ YHTEISNIMELTÄÄN "SIVUSTON MATERIAALIT") ANNETAAN SELLAISINAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. MAVENTA JA SEN LISENSSINANTAJAT ILMOITTAVAT TÄTEN, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, ETTEIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA SIVUSTON MATERIAALEJA KOSKEVIA SUORIA, EPÄSUORIA, LAKISÄÄTEISIÄ EIKÄ MUITA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAKUUT SIITÄ ETTEI TUOTE RIKO OIKEUKSIA TAI ON LAADULTAAN TYYDYTTÄVÄ TAI ETTÄ SITÄ VOI KÄYTTÄÄ HÄIRIÖTTÄ, SEKÄ EPÄSUORAT TAKUUT JOTKA SYNTYVÄT JOSTAIN KAUPANKÄYNTIMENETTELYSTÄ TAI KAUPPATAVASTA. VAIKKA ME TAI JOKIN KOLMAS OSAPUOLI ANNAMME SINULLE NEUVOJA JA TIETOJA TAI SAAT NEUVOJA JA TIETOJA PALVELUIDEN KAUTTA, SEN EI KATSOTA SYNNYTTÄVÄN TAKUUTA, ELLEI SOPIMUKSESSA NÄIN NIMENOMAISESTI OLE SOVITTU. EI OLE MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTON MATERIAALEISSA EI OLE VIRHEITÄ TAI ETTÄ SIVUSTON MATERIAALIEN KÄYTTÖ ON HÄIRIÖTÖNTÄ JA TURVALLISTA TAI TOIMII ERITELLYLLÄ TAVALLA TAI ETTÄ MATERIAALEISSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUUTA OHJELMAKOODIA, JONKA TARKOITUKSENA ON SABOTOIDA TIETOKONEJÄRJESTELMIÄ TAI MUITA JÄRJESTELMIÄ TAI ETTÄ DATAA EI HÄVIÄ EIKÄ VAURIOIDU. EMME ME EIVÄTKÄ LISENSSINANTAJAMME TAKAA ETTEI SIVUSTOLLA JA PALVELUSSA TAPAHDU PALVELUNKESKEYTYKSIÄ, MUUN MUASSA SÄHKÖKATKOJA, JÄRJESTELMÄVIRHEITÄ TAI MUITA KESKEYTYKSIÄ, MYÖS SELLAISIA, JOTKA VAIKUTTAVAT LASKUTUSPALVELUN AVULLA KULLOINKIN

13 LÄHETETTÄVIEN LASKUJEN LÄHETTÄMISEEN, VASTAANOTTAMISEEN TAI MAKSAMISEEN. Linkit. Sivustolta tai Palveluista mahdollisesti linkitetyillä kolmannen osapuolen Sivustoilla vierailu ja niiden käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Me emme vastaa minkään tällaisten kolmannen osapuolen Sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta emmekä liioin sellaisten Sivustojen, joille pääsee tällaisilla kolmannen osapuolen Sivustoilla olevien linkkien kautta. Tällaisten linkkien mukaan ottaminen ei merkitse, että hyväksyisimme kolmannen osapuolen Sivuston tai tukisimme sitä. 18. Vastuun rajoittaminen MAVENTA JA LISENSSINANTAJAMME EIVÄT TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTEYDESSÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE SUORISTA VAHINGOISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA, ESIMERKINOMAISISTA, ERITYISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, RANGAISTUKSENOMAISISTA VAHINGOISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA EIKÄ MISTÄÄN VOITON, TULON, TIETOJEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN TAI GOODWILLIN MENETYKSISTÄ EIKÄ KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSISTA, OLIVATPA NE SATTUNEET TAI KOITUNEET SIITÄ, ETTEIVÄT PALVELUT OLLEET KÄYTETTÄVISSÄ, TAI MUUSTA SYYSTÄ, SIINÄKIN TAPAUKSESSA ETTÄ MAVENTALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA MAVENTALLE JA LISENSSINANTAJILLEMME TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET VASTUUT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA YLITÄ SINUN MEILLE TODELLISUUDESSA KYSEISESTÄ PALVELUSTA VAADETTA EDELTÄNEIDEN KOLMEN (3) KUUKAUDEN AIKANA MAKSAMAASI SUMMAA. TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE KAIKKIA OIKEUDENKÄYNTIPERUSTEITA TAI KOKONAISVAATIMUKSIA MUUN MUASSA SOPIMUSRIKKOMUSTA, HUOLIMATTOMUUTTA JA VÄÄRIEN TIETOJEN ANTAMISTA JA PÄTEE VAIKKA TILANNETTA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI EI OLISIKAAN ONNISTUTTU KORJAAMAAN. MIKÄLI TIETYT VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT OLE SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA, MAVENTAN JA SEN LISENSSINANTAJIEN VASTUU RAJOITTUU SUURIMPAAN LAIN SALLIMAAN MÄÄRÄÄN. RIIPPUMATTA SIITÄ MITÄ TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ EDELLÄ ON TODETTU, SE MITÄ TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ EDELLÄ ON TODETTU SISÄLTÄÄ NIMENOMAISESTI SEURAAVAN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN: MAVENTA JA LISENSSINANTAJAMME EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUVELVOLLISIA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KOLMANNEN OSAPUOLEN MINKÄÄNLAISISTA SOVELLUKSISTA, MATERIAALEISTA TAI SISÄLLÖISTÄ, KUTEN ESIMERKIKSI MAVENTA-PARTNERIEN SOVELLUKSISTA, PÄÄSYSTÄ NIIHIN, MATERIAALEISTA TAI SISÄLLÖSTÄ, JOIHIN SIVUSTON TAI PALVELUJEN KAUTTA MAHDOLLISESTI SAATTAA PÄÄSTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI. 19. Vahingonkorvaus Sinun on turvattava tappioilta, puolustettava ja suojattava Meitä, tytäryhtiöitämme ja lisenssinantajiamme, kaikkia meidän ja heidän liikekumppaneitaan (internet-sivustoja Meidän

14 puolestamme hoitavat operaattorit mukaan lukien) ja kaikkia meidän ja heidän työntekijöitään, toimihenkilöitään, johtajiaan ja edustajiaan kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä, vahingonkorvausvaatimuksilta, korvausvastuilta, tuomioilta, rangaistusseuraamuksilta, sakoilta, kuluilta ja kustannuksilta (kohtuulliset asianajajan palkkiot mukaan lukien), jotka syntyvät vaatimuksista, jotka aiheutuvat tai johtuvat i) siitä että käytät Palveluja ja Sivustoa ja/tai Maventa IPR:ää tavalla, josta ei ole tässä Sopimuksessa sovittu, ja/tai joka rikkoo käyttöä koskevia rajoituksia, VKKP:itä ja/tai sovellettavaa lainsäädäntöä, (ii) Sisällöstäsi, mukaan lukien mahdolliset kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaukset tai väärinkäytöt ja/tai Sisältösi (sen käyttötarkoituksen mukaisesti) kehittämisestä, suunnittelusta, valmistuksesta, tuotannosta, mainostuksesta, edistämisestä ja/tai markkinoinnista, (iii) siitä että Sinä tai työntekijäsi ovat rikkoneet tämän Sopimuksen ehtoja, ilmoituksesi ja vakuutuksesi mukaan lukien tai (iv) Sinun tai työntekijöidesi tahallisista väärinkäytöksistä. Ilmoitamme Sinulle kohtuullisen ajan kuluessa kaikista kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimuksista. Sinun on puolustettava Meitä mitä tahansa tällaista vaatimusta vastaan kuitenkin sillä varauksella, että voimme halutessamme puolustaa itseämme Sinun kustannuksellasi (tai - todettakoon selvyyden vuoksi - antaa toisen vahingonkorvaukseen oikeutetun kolmannen osapuolen puolustaa itseään), kunnes Sinä Meitä tyydyttävällä tavalla ryhdyt puolustamaan Meitä vaadetta vastaan. Et voi sopia tällaista vaadetta ilman meidän ennalta annettua kirjallista suostumustamme. Meillä on oikeus milloin tahansa päättää ottaa puolustus ja sopiminen hoitaaksemme Sinun kustannuksellasi, mikäli voimme kohtuudella katsoa, että tämä on tarpeen Meidän etujemme, oikeuksiemme tai maineemme suojaamiseksi. 20. Lopettaminen ja keskeyttäminen 20.1 Sopimuksen purkaminen Sinun toimestasi Voit purkaa tämän Sopimuksen milloin tahansa (i) antamalla Meille tästä sähköpostitse Pykälän 22 mukaisen ilmoituksen ja (ii) lopettamalla päätilisi, jota varten toimitamme tilinlopettamismekanismin Lopettaminen tai keskeyttäminen Meidän toimestamme ilman erityistä syytä Voimme niin harkitessamme, syystä tai syyttä, lopettaa kaikkien Palvelujen tarjoamisen milloin tahansa ilman että tästä aiheutuu korvausvelvollisuutta Sinua kohtaan, seuraavin ehdoin: Voimme lopettaa oikeutesi ja lisenssisi käyttää yksittäistä Maksutonta Palvelua tai kaikkia Maksuttomia Palveluja tai mitä tahansa niihin liittyvää Maventa IPR:ää (jos se on lisensoitu Sinulle), tai, mikäli käytät vain Maksuttomia Palveluja, purkaa tämä Sopimus ja lopettaa kaikkien Palvelujen tarjoaminen Sinulle milloin tahansa heti kun Sinulle on annettu tästä ilmoitus alla Pykälässä 22 annettujen ilmoitusmääräysten mukaisesti sekä Voimme lopettaa oikeutesi ja lisenssisi käyttää yksittäistä Maksullista palvelua tai kaikkia Maksullisia Palveluja tai mitä tahansa niihin liittyvää Maventa IPR:ää (jos se on lisensoitu Sinulle), tai, purkaa tämä Sopimus ja lopettaa kaikkien Palvelujen tarjoaminen Sinulle milloin tahansa antamalla tästä Sinulle ilmoitus kolmekymmentä (30) päivää etukäteen alla Pykälässä 22 annettujen ilmoitusmääräysten mukaisesti Lopettaminen tai keskeyttäminen erityisestä syystä

15 Voimme lopettaa oikeutesi ja lisenssisi käyttää yksittäistä palvelua tai Palveluryhmää tai purkaa tämän Sopimuksen ja oikeutesi käyttää kaikkia Palveluja ja Sivustoa erityisestä syystä seuraavasti: Heti kun Sinulle on annettu ilmoitus, jos: (i) yrität tehdä palvelunestohyökkäyksen Sivustoa tai jotain Palvelua vastaan; (ii) yrität hakkeroida tai murtaa Sivuston tai jonkin Palvelun turvamekanismin tai Me muutoin toteamme, että se, että käytät Sivustoa tai Palveluja tai Maventa IPR:ää, muodostaa turvallisuus- tai palveluriskin Meille, kenelle tahansa tarjoamiemme Palvelujen käyttäjälle, mille tahansa millä tahansa Sivustollamme toimiville kolmansille osapuolille, jotka myyvät tavaraa, tai mille tahansa asiakkaillemme tai heidän asiakkailleen, tai uhkaa saattaa meidät tai minkä tahansa kolmannen osapuolen vastuuseen, vahingonkorvausvastuuseen tai vaaraan; (iii) muuten käytät Palveluja tavalla joka sabotoi tai uhkaa Sivustoa tai Palveluja; (iv) Palvelujen käytössäsi on epätavallinen piikki tai lisäys; (v) päättelemme oman harkintamme mukaan, että tilisi osalta on todisteita petoksesta; (vi) käytät muuta Maventa IPR:ää kuin mitä tässä nimenomaisesti on sallittu; (vii) saamme tiedon tai päättelemme muulla tavoin oman harkintamme mukaan, että saatat käyttää Palveluja johonkin laittomaan tarkoitukseen tai tavalla joka rikkoo lakia tai rikkoo, loukkaa tai väärinkäyttää kolmannen osapuolen oikeuksia; (viii) päättelemme oman harkintamme mukaan, että jonkin Palvelun tarjoaminen Sinulle on lainvastaista tai että siitä jonkin lain tai asetuksen takia on tullut hankalaa tai mahdotonta; (ix) sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Sinut on asetettu selvitystilaan, purkamismenettely ja saataviesi siirto on aloitettu, kykenemättömyys jatkaa liiketoimintaasi, luopuminen velkojien hyväksi, tai jos joudut vapaaehtoiseen tai pakolliseen konkurssimenettelyyn; tai (x) muulla tavoin oleellisesti rikot Sopimusta. Jos et viiden (5) päivän kuluessa siitä kun olemme toimittaneet Sinulle alla Pykälässä 22 esitettyjen ilmoitusmääräysten mukaisen ilmoituksen pysty täyttämään maksuvelvoitteitasi tai rikot jotakin muuta tämän Sopimuksen määräystä etkä pysty meitä tyydyttävällä tavalla korjaamaan tällaista rikkomusta viiden päivän kuluessa Keskeytyksen tai purkamisen vaikutukset Keskeytys Vaikka Sivuston tai Palveluiden käyttösi olisi osaksi tai kokonaan keskeytetty mistä tahansa syystä, soveltuvat Palvelumaksut kertyvät edelleen kaikista edelleen käytössäsi olevista Maksullisista Palveluista, mukaan lukien jatkuva tietojen tallennuksesi Sivustolla tai Palvelussa, ja olet edelleen vastuussa kaikista maksuista, veloituksista ja muista velvoitteista, joita sinulle on kertynyt Palveluista keskeytyspäivän jälkeen, ja kaikki oikeutesi Palvelujen suhteen lopetetaan keskeytysjakson ajaksi Purkaminen Jos tämä Sopimus puretaan mistä tahansa syystä, olet edelleen vastuussa kaikista maksuista, veloituksista ja muista velvoitteista, joita sinulle on kertynyt Palveluista keskeytyspäivän jälkeen; (ii) kaikki tämä Sopimuksen mukaiset oikeutesi lakkaavat välittömästi; ja (iii) Sinun on välittömästi palautettava tai, jos niin kehotamme, tuhottava kaikki Maventan luottamukselliset tiedot ja kaikki tuolloin hallussasi oleva Maventa IPR Sopimuksen purkamisen jälkeiset velvoitteet Jos tämä Sopimus puretaan mistä tahansa syystä, pysyvät seuraavat pykälät edelleen voimassa: 4 Määritelmät, 6 Maksut (niiden maksujen osalta, jotka ovat maksamatta purkautumisajankohtana),

16 14 Luottamuksellisuus, 15 Immateriaalioikeudet, 16 Ilmoitukset ja takuut, 17 Takuuta koskeva vastuuvapauslauseke, 18 Vastuun rajoittaminen, 19 Vahingonkorvaus, 20 Lopettaminen ja keskeyttäminen, 21 Erimielisyydet ja 23 Sekalaista pysyvät voimassa Sopimuksen purkamisen jälkeenkin Tietojen säilyttäminen keskeytyksen tai purkamisen sattuessa Keskeyttäminen ilman erityistä syytä Jos keskeytämme pääsysi mihin tahansa Palveluun muusta syystä kuin Pykälän 20.3 mukaisesta erityisestä syystä, niin keskeytysjaksona (i) emme ryhdy tarkoituksellisesti mihinkään toimiin minkään Sisältösi tai muun Palveluihin tallennetun datasi poistamiseksi ja (ii) soveltuvat tiedontallennusmaksut kertyvät edelleen Purkaminen ilman erityistä syytä Mikäli lopetamme jonkin Palvelun tai jonkin Palvelujoukon tai kokonaan puramme tämän Sopimuksen muusta kuin Pykälän 20.3 mukaisesta syystä, (i) emme ryhdy toimiin minkään Sisältösi tai muun Palveluihin tallennetun datasi poistamiseksi kolmenkymmenen päivän aikana todellisesta lopettamis- tai purkamispäivästä; ja (ii) saat takaisin lopettamisen jälkeen Palveluihin tallennetun datan maksettuasi Palveluiden datatallennusmaksut (mikäli tällaisia on) lopettamisen jälkeiseltä ajalta maksettuasi täysimääräisesti muut erääntyneet summat ja täytettyäsi ehdot, joita saatamme asettaa tällaiselle tietojen palautukselle Muu keskeytys tai purkaminen Lukuun ottamatta edellä Pykälissä ja mainittuja tapauksia emme ole velvollisia jatkamaan Sisältösi tai muiden tietojesi tallentamista minkään keskeytys- tai lopetusajan aikana emmekä antamaan Sinun saada näitä tietoja Lopettamisen jälkeinen apu Jos joko Me tai Sinä keskeytämme tai lopetamme Palvelujen käyttöoikeutesi muusta kuin erityisestä syystä, Sinulla on tämän jälkeen oikeus käyttää hyväksesi sellaista lopettamisen jälkeistä apua, jota yleensä tarjoamme Palvelujen osalta, esimerkiksi datan takaisinsaantijärjestelyjä. Pyrimme myös antamaan Sinulle keskeytyksen tai purkamisen jälkeistä tukea, mutta mikään ei velvoita meitä siihen. Oikeutesi käyttää hyväksi tällaista tukea, olipa se yleisesti saatavissa Palvelujen osalta tai vain Sinun saatavissasi, ehtona on tällaista apua koskevien maksujemme ja ehtojemme hyväksyminen ja noudattaminen. 21. Erimielisyydet Tätä sopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaisesti (riippumatta ristiriitaisia lakeja koskevista periaatteista ja YK:n yleissopimuksesta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista). Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat ja sitä koskevat kiistat ratkaistaan välimiesmenettelyllä käyttäen yhtä (1) välimiestä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä, ja se toimitetaan englannin kielellä. Välitystuomioistuimen päätös on lopullinen ja sitoo osapuolia. Yllä olevasta huolimatta mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita Maventan oikeutta hakea tuomioistuimen päätöstä tai muuta

17 vapautusta missä tahansa toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa missä tahansa asiassa, joka koskee todellista tai väitettyä Meidän tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien tai omistusoikeuksien ja/tai muiden tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien rikkomista, eikä Maventan oikeutta ryhtyä oikeustoimiin erääntyneitä maksuja koskevissa asioissa. Olet myös tietoinen siitä, että oikeutemme Maventa IPR:ään ovat luonteeltaan erityisiä, ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia, mikä antaa niille erityisen arvon, jonka menetystä ei ole helppo arvioida ja jota ei ehkä voida riittävästi korvata rahallisella vahingonkorvauksella. 22. Ilmoitukset Ellei tässä toisin ole todettu, Meidän Sinulle lähettämämme tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset, jotka koskevat esimerkiksi Tarkistettuja ehtoja, VKKP:itä ja maksujen muutoksia, laitetaan näkyviin Sivustolle. Meidän tämän Sopimuksen mukaisesti erityisesti Sinulle lähettämämme Ilmoitukset (esimerkiksi ilmoitukset rikkomuksesta ja/tai keskeytyksestä) toimitetaan Sinulle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut rekisteröitymisen yhteydessä, tai muuhun päivitettyyn sähköpostiosoitteeseen, jonka toimitat meille aika ajoin antamiemme tilitietopäivitysohjeiden mukaisesti. Sinun on pidettävä sähköpostitietosi ajan tasalla, ja Sinun katsotaan saaneen kaiken sen sähköpostin, jonka olemme lähettäneet viimeksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen edellä esitetyn mukaisesti, riippumatta siitä oletko todella saanut tämän sähköpostin. Meille tämän Sopimuksen mukaisesti lähettämiäsi ilmoituksia ja tätä Sopimusta ja Palveluja koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Maventaan seuraavasti (tai Maventan aika ajoin päivittämään muuhun osoitteeseen tai yhteystietoon): ja/tai Idoneus Oy, PL 934 FI HELSINKI, FINLAND Kaikki tämän Sopimuksen mukaiset viestit ja ilmoitukset on laadittava englannin kielellä. 23. Sekalaista Sopimuksensiirto. Maventa voi luovuttaa Sopimuksen kokonaan tai osittain mille tahansa osapuolelle ilman Sinun suostumustasi. Sinä et saa siirtää Sopimusta tai mitään tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi millekään kolmannelle osapuolelle ilman Maventan ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Yllä olevan mukaisesti tämä Sopimus sitoo sopimusosapuolten seuraajia ja oikeudenomistajia. Itsenäiset alihankkijat. Osapuolten suhde on pelkästään itsenäisten sopimusosapuolten välinen suhde, eikä minkään tämän Sopimuksen osan pidä tulkita missään suhteessa tekevän kummastakaan osapuolesta toisen työntekijää, asiamiestä, kumppania, yhteisyrityksen osakasta eikä edustajaa.

18 Kolmannen osapuolen toimet. Jos valtuutat, autat, rohkaiset tai edesautat jotakuta henkilöä tai yhteisöä ryhtymään mihin tahansa toimiin tämän Sopimuksen aihetta koskien, Sinun katsotaan ryhtyneen näihin toimiin itse. Määräysten itsenäisyys. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän Sopimuksen määräyksen olevan lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tämän määräyksen tulee katsoa olevan sellainen, että se lain sallimissa rajoissa mahdollisimman hyvin täyttää alkuperäisen määräyksen tavoitteet. Tämän Sopimuksen muut määräykset jäävät kokonaisuudessaan voimaan. Otsikot. Tämä Sopimus on otsikoitu vain ymmärtämisen helpottamiseksi. Oikeuksista luopumiset. Mikään oikeuksista luopuminen ei ole Meitä sitova, ellei sitä ole tehty kirjallisesti ja ellei valtuutettu edustajamme ole sitä asianmukaisesti allekirjoittanut. Minkään tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden, valtuuden tai korvausvaatimuksen käyttämättä tai tekemättä jättäminen ei merkitse mistään tällaisesta oikeudesta luopumista. Meidän luopumisemme oikeuksista tai korvausvaatimuksesta jonkin tietyn rikkomuksen suhteen ei sulje pois, heikennä eikä vähennä oikeutta tai korvausvaatimusta jonkin tulevan rikkomuksen suhteen. Koko sopimus. Tähän sopimukseen sisältyy viittausten kautta kaikki Maventan Sivustolle laittamat toimintaperiaatteet ja suuntaviivat, mukaan lukien kaikki Valtuutettua käyttöä koskevat periaatteet, ja se muodostaa täydellisen ja nimenomaisen aihetta koskevan sopimuksen osapuolten välillä ja korvaa kaikki suulliset ja kirjalliset ehdotukset, kaikki aikaisemmat neuvottelut, välipuheet ja kaikki suulliset ja kirjalliset sopimukset ja kaikki muut sopimuspuolten väliset tämän Sopimuksen aihetta koskevat viestit. Tämä Sopimus ei kuitenkaan korvaa eikä pura mitään sopimuspuolten välisiä voimassa olevia kirjallisia sopimuksia, ellei tästä nimenomaisesti ole kirjallisesti sovittu.

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Osallistumissopimus. Finpro Oy

Osallistumissopimus. Finpro Oy 1 (7) Osallistumissopimus 2 (7) SOPIJAPUOLET JA SOPIJAPUOLTEN YHDYSHENKILÖT Sopijapuolet Osallistuvan yrityksen virallinen nimi: Y-tunnus: osoite: muut yhteystiedot: ja ( Finpro ), Export Finland Porkkalankatu

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot