Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Kokouksen alussa jätevesineuvoja Kaisa Helaakoski esitteli OMAVESI-hanketta. Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Asiat Minna Pöntinen Hanna Pasonen Heikki Tanskanen Arja Holopainen :t 94-95, 104, kaupunginhallituksen edustaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristösunnittelija :n 104 käsittelyn ajan ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi Anni Panula-Ontto-Suuronen Erika Nyström Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 95 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 96 Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 4 / 97 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 98 Tiedoksi 6 / 99 Uusi ympäristönsuojelulaki tiedoksi 7 / 100 Liite 1 Lausunto Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8 / 101 Liite 2-3 Kirjallinen vireillepano; Kallioniemen kahvilan aiheuttaman meluhaitan poistaminen 9 / 102 Ympäristölupapäätös asfaltin ja betonin varastointiin ja murskaukseen; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa 10 / 103 Liite 4-6 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Jani Karjalainen, Ylivesi, Mikkeli 11 / 104 Liite 7-10 Vireillepano kaivon ja kaivettujen altaiden pilaamisepäilyyn liittyvässä asiassa, Rämälä, Mikkeli

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Erika Nyström. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 44 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Lakeistenranta Camping, Juhani Penttinen, Mikkeli. 45 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Sairilan koulukoti, Mikkeli. 46 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Parturi-kampaamo, Phun Beauty Salon, Mikkeli. 47 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Vartetto Oy, Ravintola Leppä, Hirvensalmi. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 33 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Destia Oy, paalutus siltarakennuskohteissa ja louheen vastaanotto Vt 5, Mikkeli. 34 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, SBS Betoni Oy, louhinta- ja murskaustyö, Tikkala, Mikkeli. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 01659/13/5101 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi Veisto Oy:lle ympäristöluvan Hirvensalmen Kissakoskella sijaitsevan sahalaitoksen toiminnalle tietyin lupamääräyksin. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka valituksen osaksi hyväksyen muutti yhtä melua koskevaa lupamääräystä ja enemmälti hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 00255/13/5109 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:lle ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja louheen murskaustyölle Mäntyharjun kunnan Paasolan kylän tilojen Kalliomaa 1:80 ja Sydänmaan Palsta II 2:161 alueelle tietyin lupamääräyksin. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 01063/13/5115 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Hankasalmen kunnan Heijalan kylässä sijaitsevan Hakolansuon turvetuotantoalueen 19 ha suuruista lisäaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen. Hakija (Ruttosen Metsäkuljetus ky) valitti päätöksestä ja Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Diaarinumero ISAVI/24/04.09/2013 Hovinjoessa olevan luvattoman kivikynnyksen poistaminen Pieni-Ahvenaisen vedenkorkeuden ja vedenjuoksun palauttamiseksi ennalleen, Kangasniemi. AVI on myöntänyt ELY:lle luvan palauttaa vedenkorkeus ennalleen. AVI määräsi päätöksensä

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 täytäntöön pantavaksi muutoksenhausta huolimatta. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Uusi ympäristönsuojelulaki tiedoksi Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014) ovat tulleet voimaan syyskuussa. Lain rakenne ja pykälänumerointi ovat kauttaaltaan muuttuneet, lisäksi lain useiden säännösten sisältöä ja sanamuotoja on uudistettu. Merkittävimmät uudistukset koskevat ns. direktiivilaitoksia, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1 ja joita on Suomessa noin tuhat. Lain uudistamisen myötä teollisuuspäästödirektiivi (IED, 2010/75/EU) on tullut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä on tullut oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. Uuden ympäristönsuojelulain tavoitteena on tehdä ympäristölupien valvonnasta järjestelmällisempää ja mahdollistaa maksujen periminen ympäristölupavelvollisten kohteiden suunnitelmallisesta valvonnasta. Lisäksi uuden lain tavoitteena on ollut parantaa soiden luontoarvojen huomioon ottamista lupaharkinnassa. Uuden ympäristönsuojelulain myötä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvitettaviksi ja valvottaviksi siirtyvät autopurkamot ja pilaantumatonta maa-ainesta, betoni-, tiili- tai asfalttijätettä vastaanottavat laitokset tonniin vuodessa asti (aiemmin raja on ollut t/v). Aiemmin autopurkamojen ympäristölupia ovat valvoneet ely-keskukset. Vastaavasti aiemmin kunnan luvitettavina ja valvottavina olleet sahat, viilutehtaat, pesuaineita valmistavat tehtaat ja eräitä vaarallisia orgaanisia liuottimia pintojen puhdistamisessa käyttävät toiminnat siirtyvät kunnilta aluehallintovirastojen luvitettaviksi ja elyjen valvottaviksi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella Etelä-Savon ely-keskukselta siirtyy 4 autopurkamoa kunnan valvottavaksi ja ympäristöpalveluilta (kunnilta) siirtyy neljä sahalaitosta ely-keskuksen valvottavaksi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella toimivat pilaantumatonta maa-ainesta, betoni- tiili tai asfalttijätettä vastaanottavat paikat ovat olleet jo ennestään kunnan valvottavia kohteita. Kunnille siirtyy myös ns. VOC-laitosten rekisteröinti. Kuntatasolla valvonnan muuttuminen suunnitelmallisemmaksi tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien on laadittava ympäristölupavelvollisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 kohdentamisen ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Valvontasuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, siitä pyydetään lausuntoja ja valvontasuunnitelmasta tehdään ympäristölautakunnan päätös. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja siihen kirjataan kaikki maksulliset valvontatoimenpiteet. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle tulee viedä yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä. Valvontaohjelmaan kirjattu luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta muuttuu jatkossa maksulliseksi. Maksu voidaan periä kaikista määräaikaistarkastuksista mukaan lukien tarkastuskäynnit laitokselle ja vuosiraporttien tarkastaminen. Maksujen tarkempi käyttöala ja hinnoitteluperusteet päätetään kuntien taksoissa ja valtioneuvoston maksuasetuksessa. Neuvonta yrityksille on aina maksutonta ja alle kymmenen työntekijän mikroyrityksiltä perittävien valvontamaksujen on oltava kohtuullisia. Mikroyrityksen määrittelyyn vaikuttaa myös tase tai liikevaihto. Mikroyrityksille maksu voidaan määrätä alennettuna. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 611 / 2014 Lausunto Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Mikkelin kaupunki / kaupunkisuunnittelu pyytää lausuntoa Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Asemakaavan muutos koskee Mikkelin 9. kaupunginosan (Lähemäki) alueella sijaitsevaa Ratinlammen aluetta ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) alueelle sijoittuvaa Säästötalon aluetta, joilla on voimassa asemakaavat no ja 0678 vuosilta 1978 ja Mikkelin oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (vuodelta 1990) Ratinlammen alue on osoitettu virkistysalueeksi (V) ja Säästötalon alue palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alueiden välissä kulkee Vt5 (LM, tieliikenteen alue), jonka osalta voimassa on lainvoimaiseksi tullut Vt5 Tuppurula-Kinnari asemakaava. Pääosa Ratinlammen alueesta on vesistön umpeenkasvun seurauksena syntynyttä suota. Alueen laidoilla on lehtomaista metsää ja sekametsää. Suunnittelualue sisältyy vireillä olevaan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan Ratinlammen asemakaavan tarkoituksena on tutkia kaupallisten palveluiden sijoittumista Ratinlammen alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa. Mikkelissä Satamalahden alueen maankäytön pääpainon on suunniteltu olemaan tulevaisuudessa lähinnä asumisessa, minkä seurauksena on ilmennyt tarve selvittää keskusta-alueen läheisyydestä liiketoimintakäyttöön sopivia uusia alueita. Alueelta on laadittu rakennettavuusselvitys, hulevesiselvitys ja liito-oravaselvitys. Erillinen luontoselvitys on tekeillä. Lisäksi alue on ollut mukana vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä, jossa kartoitettiin metsien monimuotoisuusohjelma METSOon soveltuvat kohteet Mikkelin alueelta. Selvityksestä on valmistunut raportti, jossa on lueteltu metsien monimuotoisuuden kannalta arvokkaat ja METSO-ohjelmaan soveltuvat, ohjelman kriteerit täyttävät kohteet. Hulevesisuunnitelmassa todetaan, että jos suunnittelualueelle tullaan sijoittamaan huomattavassa määrin uutta rakentamista, on todennäköistä, että hulevesivirtaamat ja sitä myöten myös hulevesien mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet tulevat lisääntymään. Asianmukaisilla hulevesien hallintatoimenpiteillä muutoksia on kuitenkin mahdollista hallita ja estää epäpuhtauksien joutumista suoraan Savilahden purkuvesistöön. Liito-oravaselvityksessä suunnittelualueelta löydettiin kolme liito-oravan elinaluetta, joiden välillä on kulkuyhteys. Eniten liito-oravahavaintoja tehtiin alueelta, joka sijoittuu Ratinlammen suon, Tuppuralankadun, Paukkulantien, Ratinlammenkadun ja Vt5:n väliselle alueelle. Muut liito-orava-alueet sijaitsevat suunnittelualueen itäosassa Vt 5:n länsipuolella.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 METSO-inventoinnissa kartoitettu Ratinlammen alue oli kooltaan yhteensä 13 ha. Tästä 7 ha täytti METSO -ohjelman kriteerit. METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja maanomistaja voi halutessaan tarjota METSO-ohjelman kriteerit täyttäviä kohteita mukaan ohjelmaan. Valmistelija: Hanna Pasonen, puh Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Liiketoimintarakentamista ajatellen suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla. Alueen rakentamiselle ja käyttöön ottamiselle liiketoiminta-alueena on kuitenkin rajoituksia, jotka tulevat esille alueelta jo tehdyissä selvityksissä. Osa alueesta on rakennettavuudeeltaan heikkoa, mikä tulee nostamaan huomattavasti alueen rakentamiskustannuksia. Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen alueelta on hallittavissa siten, että kuormitusta Satamalahteen ei synny. Mahdollisen rakentamisen aikainen vaikutus Satamalahden vedenlaatuun on syytä arvioida erikseen ja suunnitella keinot, joilla rakentamisen aikainen kuormitus Satamalahteen minimoidaan. Ratinlammen kosteikkoalue sinällään toimisi hyvin luonnollisena hulevesien viivytys- ja puhdistusaltaana, joten alueen tarkemmassa suunnittelussa tulisi harkita käytettäväksi osaa kosteikkoalueesta hulevesien käsittelypaikkana. Alueen rakentaminen ei saa aiheuttaa lisäkuormitusta satamalahteen. Suunnittelualueella olevat kolme liito-oravan esiintymisaluetta rajoittavat Ratinlammen laita-alueiden käyttöä. Alueita voidaan pitää liito-oravan lisääntymisja levähdysalueina. Lisäksi asutuksen ja liiketoiminta-alueen väliin on syytä jättää viheralue, mikä edelleen pienentää liiketoimintakäyttöön hyödynnettävissä olevan alueen pinta-alaa. Tuppuralan eritasoliittymän tiesuunnitelmassa ei ole otettu huomioon Ratinlammen hankkeen vaikutuksia, koska hanke ei ollut vielä tiesuunnitelmaa laadittaessa selvillä. Uusi eritasoliittymä ja siihen liittyvät kevyen liikenteen väylät vaativat nykyistä liittymää suuremman tilan ja työntyvät nykyistä liittymää pidemmälle Ratinlammen suuntaan. Kaupan sijoittuminen Ratinlammen alueelle aiheuttaisi lisää liikennettä, mikä tulee huomioida suunnitelmissa ja tarvittaessa päivittää niitä. Suunnittelualueen virkistyskäyttöarvo nykyisellään on melko vähäinen. Alueella on vanhat huonoon kuntoon menneet pitkospuut, jotka on suunniteltu poistettaviksi. Alueella lienee kuitenkin merkitystä Lähemäen koulun suunnistuskohteena ja Lähemäen srk-talon toiminnan ulkoilukohteena. Suunnittelualueelta on tehty keskeiset selvitykset mutta vaikutusarviointia tulee täsmentää liikenteen, palveluverkkorakenteen ja luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten osalta (liito-orava, luonnon monimuotoisuus yleisesti, alueen vesitasapaino). Alueen suunnittelu tulee toteuttaa siten, että

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 kaavamerkinnöissä ei ole ristiriitaa maakuntakaavan ja valmisteilla olevan kantakaupungin osayleiskaavan kanssa. Alueen käytön kokonaissuunnittelun kannalta järkevintä olisi saattaa ensin valmiiksi kantakaupungin osayleiskaava ja valmistella sen jälkeen osayleiskaavaan nojautuen yksityiskohtaisemmat asemakaavat. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin kaupunki, kaupunkisuunnittelu

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Kirjallinen vireillepano; Kallioniemen kahvilan aiheuttaman meluhaitan poistaminen Someenjärven ranta-asukas on lähettänyt kirjeen (saapunut ), jossa hän kertoo Kallioniemen kahvilan terassilla soitettavan musiikin aiheuttavan meluhaittaa. Ranta-asukkaan kirje on tulkittavissa ympäristönsuojelulain (86/2000) 92 :n mukaiseksi kirjalliseksi asian vireillepanoksi. Vaatimuksen mukaisessa toimessa on kysymys ympäristönsuojelulain 86 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä: "Jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan, jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää". Ympäristönsuojelulain 92 :n mukaan asian voi panna kirjallisesti vireille se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, jollei asia ole tullut vireille valvontaviranomaisen omasta aloitteesta. Kirje on liitteenä. Vireillepanosta on kuultu Kallioniemen yrittäjää. Hän on antanut vastineensa, joka on liitteenä. Asiasta todetaan lisäksi seuraavaa: Kallioniemen rantabaari sijaitsee Someenjärven rannalla osoitteessa Kallioniementie 106, Someenjärvi (Ristiina). Rantabaarista on matkaa ko. ranta-asukkaan viistosti järven vastapäätä sijaitsevalle kiinteistölle noin 220 metriä. Rantabaarista 500 metrin etäisyydellä sijaitsee 10 vapaa-ajanasuntoa. Entisessä E.N. Setälän kesähuvilarakennuksessa tarjoillaan kesälauantaisin lounasta. Rantabaarissa on tarjolla grilliruoka-annoksia, virvokkeita ja jäätelöä. Rantabaari on avoinna kesäaikana toukokuun puolivälistä elokuun loppuun. Muina palveluina Kallioniemessä on polttoainejakelua, vierasvenepaikkavuokrausta, puoti ja rantasaunavuokrausta. Polttoainejakelun osalta asia on lähetetty tiedoksi myös Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Yrittäjän mukaan karaokeiltoja on ollut kesäkuun puolivälistä 2.8. saakka lauantaisin klo 19-23/24. Joinakin perjantai-iltoina on rantabaarissa ollut elävää musiikkia. Kesäkauden päättäjäiset olivat

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu Orkesteri lopetti soittamisen silloin myöhemmin. Asukkaan kirje. Toiminnanharjoittajan vastine. Liite 2-3 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta katsoo, että Kallioniemen rantabaarissa musiikin soittamisesta ei ole aiheutunut niin välitöntä ympäristönsuojelulain 86 :n tarkoittamaa terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, jotta se olisi voinut/voi kokonaan keskeyttää vireillepanon mukaisesti äänentoistolla vahvistetun musiikin soittamisen. Sen sijaan ympäristölautakunta antaa toiminnanharjoittajalle oheisen ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisen määräyksen: Mikäli Kallioniemen rantabaarissa on tarkoitus soittaa äänentoistolla vahvistettua musiikkia ensi kesänä, tulee yrittäjän tehdä huhtikuun 2015 loppuu mennessä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 mukainen ns. meluilmoitus Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön. Ilmoituksessa tulee esittää kesän 2015 ajalle suunniteltu melua aiheuttava toiminta (päivämäärät, soittamisen kesto ja musiikista aiheutuvat melutasot lähimpiin häiriölle alttiisiin kohteisiin). Ilmoituksesta kuullaan Kallioniemen lähialueen kaikki vapaa-ajanasukkaat/asukkaat ennen päätöksen tekemistä. Ilmoituksesta annettavassa päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. Polttoaineen jakeluaseman osalta toiminnanharjoittajan tulee tehdä huhtikuun 2015 loppuun mennessä ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 mukainen ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön. Perustelut: Ranta-alueella, käytännössä seinättömässä ulkotilassa soitettava vahvistettu musiikki kantautuu vesialueen yli esteettä. Lähialueella ja vastarannalla olevat kiinteistöt ovat vapaa-ajankiinteistöjä, joille kantautuvaa melurasitetta voidaan pitää häiritsevämpänä kuin muualla. Toiminnaharjoittajalle todettakoon, että mikäli äänentoistolla vahvistettua musiikkia soitetaan sisätiloissa, meluilmoitusta ei tarvitse tehdä, eikä viranomaisille muodostu tarvetta rajoittaa musiikin

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 soittamista. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Anuka Ky/Anu Karjalainen, Kyyhkyläntie 2 B 12, Mikkeli Ranta-asukas Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Itä-Suomen poliisilaitos/mikkelin poliisiasema, Lupahallinto, Hallituskatu 4, Mikkeli Itä-Suomen aluehallintovirasto/alkoholitarkastaja, PL 50, Mikkeli

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös asfaltin ja betonin varastointiin ja murskaukseen; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa Maanrakennus Leppä Ky hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa kierrätysasfaltin ja -betonin varastoinnille ja murskaukselle Pertunmaan kunnan Höltän kylään tilalle Antinmäki 1:430. Kierrätysasfalttia ja -betonia käsitellään molempia enintään tonnia vuodessa. Asfaltti tulee lähialueen vanhoista pihoista ja kaavateiden korjauksista. Se varastoidaan kasaan, josta se murskataan ja toimitetaan uuden asfaltin raaka-aineeksi. Betoni tulee lähialueen purettavista rakennusten pohjista. Se varastoidaan kasaan, josta se murskataan ja myydään tie- ym. pohjarakenteisiin. Toiminnanharjoittajalle on myönnetty samalle alueelle ympäristölupa kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle tietyin lupamääräyksin. Hakemuksesta on kuulutettu välisenä aikana Pertunmaan kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ilmoitustauluilla. Lähimpien kiinteistöjen omistajille on lähetetty kuulemiskirje. Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 389 euroa (1 htp). (valmistelija: Marita Savo, puh ) Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää Maanrakennus Leppä Ky:lle ympäristöluvan ottaa vastaan kierrätysasfalttia ja betonia sekä murskata sitä ja toimittaa hyötykäyttöön. Voimassa olevaan ympäristölupaan (päätös 19 /2011, joka on annettu ) ja joka on voimassa saakka, lisätään seuraavat lupamääräykset:

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 - Asfaltin ja betonin murskausta saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7-22 ja perjantaisin klo välisenä aikana. Alueella ei murskata helmikuun viimeisen viikon ja maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana (hiihtolomaviikot). (YSL (527/2014) 52, NaapL 17, 18 ) - Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä poistettua asfalttia ja betonia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava asfaltti- ja betonijäte. Se ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Jätemateriaaleja saa hyödyntää tai käsitellä yhteensä enintään tonnia vuodessa. Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Asfalttimurske tulee toimittaa uuden asfaltin raaka-aineeksi ja betonimurske tie- ym. pohjarakenteisiin. (YSL 34, 52,, 58, YSA (713/2014) 2, VNA (331/2013) 3 ) - Alueella hyödynnettävän betonijätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonierä ennen sen jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää asetuksen liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja eikä jäte sisältää epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. (YSL 52, 58, 62 ) - Asfaltti- ja betonijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalueelle on oltava jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan. (YSL 52, 58, JL 121, VNA (179/2012) 24 ) - Hyödynnetyn asfaltti- ja betonijätteen määrä, toimituspaikat ja varastossa oleva määrä on toimitettava muun toiminnan vuosiyhteenvedon mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 20 (YSL 172, JL 118, 122 ) Vakuus Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista vakuutta, koska kyseessä ole kaatopaikkatoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista jätettä. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84, 85 ) Antopäivä on Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Hakija, Maanrakennus Leppä Ky, Miekansalmentie 691, Koirakivi Pertunmaan kunnanhallitus, Pertuntie 14, Pertunmaa Pertunmaan teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta, Pertuntie 14, Pertunmaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesienhoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Tieto päätöksestä lähetetään niille, joita on kuultu hakemuksesta.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Jani Karjalainen, Ylivesi, Mikkeli Jani Karjalainen on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen ( ), osoitteeseen Kokkosenlahdentie 88, Mikkeli, Kukkovuoren maa-ainesalueelle. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti euroa. Lisäksi peritään kuulutuskustannuksina (kuulutus Länsi-Savossa ) 100,80 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite 4-6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Jani Karjalaiselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen ( ) seuraavin muutoksin. Toimintamääräykset kohta 1. Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo aikavälillä Toimintamääräykset kohta 2. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina. Räjäytyksistä ja toimintajaksoista on ilmoitettava etukäteen lähimmille kiinteistöille (hevostila alueen luoteispuolella ja muut lähimmät asuinkiinteistöt/vapaa-ajankiinteistöt) ja niihin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja tärinämittaukset tulee tehdä lähimmillä kiinteistöillä. Päätös Ympäristölautakunta:

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 22 Hyväksyttiin. Tiedoksi Jani Karjalainen, Leppälahdentie 29, Rahula Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Muistutuksen tehneille (9) Valmistelijalle Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus).

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Vireillepano kaivon ja kaivettujen altaiden pilaamisepäilyyn liittyvässä asiassa, Rämälä, Mikkeli Mikkelin Rämälässä sijaitsevan tilan omistajat ovat toimittamallaan kirjeellä panneet vireille Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa ympäristönsuojelulain mukaisen valvonta-asian, joka koskee tilalla olevan kaivon ja kaivettujen altaiden vedenlaadun muutosta. Kirjeessä kuvattu muutos kerrotaan tapahtuneen vuonna Asian vireillepanijat katsovat, että muutokset ovat aiheutuneet naapurissa tilalla sijaitsevan ympäristöluvanvaraisen eläinsuojan toimintaan liittyvistä laiminlyönneistä ja erityisesti vireillepanijoiden tilaa lähinnä sijaitsevan peltolohkon liiallisesta lannoittamisesta. Vireillepanijat vaativat aiheutettuun haittaan liittyen korvausta. Osittain samansisältöinen valvonta-asia on ollut aiemmin vireillä Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa vuonna Asia on ratkaistu viranhaltijalausunnoilla, jotka on päivätty ja Ympäristöpalveluille toimitetun aineiston perusteella asialla on liittymiä myös alueella tehtyihin ojituksiin liittyviin järjestelyihin (ESAELY/6/07.02/2012). Vireillepanokirje, Elyn lausunto, Lausunto , Muistio Liite 7-10 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: päivätyssä kirjeessään tilan omistajat esittävät, että: 1. Tilan omistaja on levittänyt syksyllä 2011 tilansa peltolohkolle Koulupelto virtsaa ja lantaa ja pitänyt alueella kolme viikkoa lantapatteria. Kirjeessä esille tuodun perusteella toimintaan ko. peltolohkolla liittyisi eläinsuojan ympäristölupamääräysten ja nitraattiasetuksen noudattamiseen liittyviä laiminlyöntejä. 2. Pääosin näiden toimien seurauksena tilalla sijaitsevan kaivon vesi on pilaantunut vuoden 2012 keväällä ja kesällä ja tilalla olevien, 2000-luvulla kaivettujen ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen altaiden vedenlaatu on käynyt virkistyskäyttöön kelpaamattomaksi.

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai klo 15.15-17.35 Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot