Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli (käynti Saattotien puolelta) Kokouksen alussa jätevesineuvoja Kaisa Helaakoski esitteli OMAVESI-hanketta. Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Jouko Toivonen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Pertunmaan kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Asiat Minna Pöntinen Hanna Pasonen Heikki Tanskanen Arja Holopainen :t 94-95, 104, kaupunginhallituksen edustaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristösunnittelija :n 104 käsittelyn ajan ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi Anni Panula-Ontto-Suuronen Erika Nyström Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 95 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 96 Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 4 / 97 Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 5 / 98 Tiedoksi 6 / 99 Uusi ympäristönsuojelulaki tiedoksi 7 / 100 Liite 1 Lausunto Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8 / 101 Liite 2-3 Kirjallinen vireillepano; Kallioniemen kahvilan aiheuttaman meluhaitan poistaminen 9 / 102 Ympäristölupapäätös asfaltin ja betonin varastointiin ja murskaukseen; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa 10 / 103 Liite 4-6 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Jani Karjalainen, Ylivesi, Mikkeli 11 / 104 Liite 7-10 Vireillepano kaivon ja kaivettujen altaiden pilaamisepäilyyn liittyvässä asiassa, Rämälä, Mikkeli

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Erika Nyström. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 44 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Lakeistenranta Camping, Juhani Penttinen, Mikkeli. 45 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Sairilan koulukoti, Mikkeli. 46 Huoneiston käyttöönottoilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (TesL 13 :n mukaan), Parturi-kampaamo, Phun Beauty Salon, Mikkeli. 47 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Vartetto Oy, Ravintola Leppä, Hirvensalmi. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, ympäristöpäällikkö 33 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Destia Oy, paalutus siltarakennuskohteissa ja louheen vastaanotto Vt 5, Mikkeli. 34 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, SBS Betoni Oy, louhinta- ja murskaustyö, Tikkala, Mikkeli. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Ympäristölautakunta Tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 01659/13/5101 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi Veisto Oy:lle ympäristöluvan Hirvensalmen Kissakoskella sijaitsevan sahalaitoksen toiminnalle tietyin lupamääräyksin. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka valituksen osaksi hyväksyen muutti yhtä melua koskevaa lupamääräystä ja enemmälti hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 00255/13/5109 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:lle ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja louheen murskaustyölle Mäntyharjun kunnan Paasolan kylän tilojen Kalliomaa 1:80 ja Sydänmaan Palsta II 2:161 alueelle tietyin lupamääräyksin. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 01063/13/5115 valituksesta ympäristölupa-asiassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Hankasalmen kunnan Heijalan kylässä sijaitsevan Hakolansuon turvetuotantoalueen 19 ha suuruista lisäaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen. Hakija (Ruttosen Metsäkuljetus ky) valitti päätöksestä ja Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Diaarinumero ISAVI/24/04.09/2013 Hovinjoessa olevan luvattoman kivikynnyksen poistaminen Pieni-Ahvenaisen vedenkorkeuden ja vedenjuoksun palauttamiseksi ennalleen, Kangasniemi. AVI on myöntänyt ELY:lle luvan palauttaa vedenkorkeus ennalleen. AVI määräsi päätöksensä

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 täytäntöön pantavaksi muutoksenhausta huolimatta. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Ympäristölautakunta Uusi ympäristönsuojelulaki tiedoksi Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014) ovat tulleet voimaan syyskuussa. Lain rakenne ja pykälänumerointi ovat kauttaaltaan muuttuneet, lisäksi lain useiden säännösten sisältöä ja sanamuotoja on uudistettu. Merkittävimmät uudistukset koskevat ns. direktiivilaitoksia, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1 ja joita on Suomessa noin tuhat. Lain uudistamisen myötä teollisuuspäästödirektiivi (IED, 2010/75/EU) on tullut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä on tullut oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. Uuden ympäristönsuojelulain tavoitteena on tehdä ympäristölupien valvonnasta järjestelmällisempää ja mahdollistaa maksujen periminen ympäristölupavelvollisten kohteiden suunnitelmallisesta valvonnasta. Lisäksi uuden lain tavoitteena on ollut parantaa soiden luontoarvojen huomioon ottamista lupaharkinnassa. Uuden ympäristönsuojelulain myötä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvitettaviksi ja valvottaviksi siirtyvät autopurkamot ja pilaantumatonta maa-ainesta, betoni-, tiili- tai asfalttijätettä vastaanottavat laitokset tonniin vuodessa asti (aiemmin raja on ollut t/v). Aiemmin autopurkamojen ympäristölupia ovat valvoneet ely-keskukset. Vastaavasti aiemmin kunnan luvitettavina ja valvottavina olleet sahat, viilutehtaat, pesuaineita valmistavat tehtaat ja eräitä vaarallisia orgaanisia liuottimia pintojen puhdistamisessa käyttävät toiminnat siirtyvät kunnilta aluehallintovirastojen luvitettaviksi ja elyjen valvottaviksi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella Etelä-Savon ely-keskukselta siirtyy 4 autopurkamoa kunnan valvottavaksi ja ympäristöpalveluilta (kunnilta) siirtyy neljä sahalaitosta ely-keskuksen valvottavaksi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella toimivat pilaantumatonta maa-ainesta, betoni- tiili tai asfalttijätettä vastaanottavat paikat ovat olleet jo ennestään kunnan valvottavia kohteita. Kunnille siirtyy myös ns. VOC-laitosten rekisteröinti. Kuntatasolla valvonnan muuttuminen suunnitelmallisemmaksi tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien on laadittava ympäristölupavelvollisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 kohdentamisen ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Valvontasuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, siitä pyydetään lausuntoja ja valvontasuunnitelmasta tehdään ympäristölautakunnan päätös. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja siihen kirjataan kaikki maksulliset valvontatoimenpiteet. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle tulee viedä yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä. Valvontaohjelmaan kirjattu luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta muuttuu jatkossa maksulliseksi. Maksu voidaan periä kaikista määräaikaistarkastuksista mukaan lukien tarkastuskäynnit laitokselle ja vuosiraporttien tarkastaminen. Maksujen tarkempi käyttöala ja hinnoitteluperusteet päätetään kuntien taksoissa ja valtioneuvoston maksuasetuksessa. Neuvonta yrityksille on aina maksutonta ja alle kymmenen työntekijän mikroyrityksiltä perittävien valvontamaksujen on oltava kohtuullisia. Mikroyrityksen määrittelyyn vaikuttaa myös tase tai liikevaihto. Mikroyrityksille maksu voidaan määrätä alennettuna. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Ympäristölautakunta / 611 / 2014 Lausunto Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Mikkelin kaupunki / kaupunkisuunnittelu pyytää lausuntoa Ratinlammen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Asemakaavan muutos koskee Mikkelin 9. kaupunginosan (Lähemäki) alueella sijaitsevaa Ratinlammen aluetta ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) alueelle sijoittuvaa Säästötalon aluetta, joilla on voimassa asemakaavat no ja 0678 vuosilta 1978 ja Mikkelin oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (vuodelta 1990) Ratinlammen alue on osoitettu virkistysalueeksi (V) ja Säästötalon alue palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alueiden välissä kulkee Vt5 (LM, tieliikenteen alue), jonka osalta voimassa on lainvoimaiseksi tullut Vt5 Tuppurula-Kinnari asemakaava. Pääosa Ratinlammen alueesta on vesistön umpeenkasvun seurauksena syntynyttä suota. Alueen laidoilla on lehtomaista metsää ja sekametsää. Suunnittelualue sisältyy vireillä olevaan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan Ratinlammen asemakaavan tarkoituksena on tutkia kaupallisten palveluiden sijoittumista Ratinlammen alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa. Mikkelissä Satamalahden alueen maankäytön pääpainon on suunniteltu olemaan tulevaisuudessa lähinnä asumisessa, minkä seurauksena on ilmennyt tarve selvittää keskusta-alueen läheisyydestä liiketoimintakäyttöön sopivia uusia alueita. Alueelta on laadittu rakennettavuusselvitys, hulevesiselvitys ja liito-oravaselvitys. Erillinen luontoselvitys on tekeillä. Lisäksi alue on ollut mukana vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä, jossa kartoitettiin metsien monimuotoisuusohjelma METSOon soveltuvat kohteet Mikkelin alueelta. Selvityksestä on valmistunut raportti, jossa on lueteltu metsien monimuotoisuuden kannalta arvokkaat ja METSO-ohjelmaan soveltuvat, ohjelman kriteerit täyttävät kohteet. Hulevesisuunnitelmassa todetaan, että jos suunnittelualueelle tullaan sijoittamaan huomattavassa määrin uutta rakentamista, on todennäköistä, että hulevesivirtaamat ja sitä myöten myös hulevesien mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet tulevat lisääntymään. Asianmukaisilla hulevesien hallintatoimenpiteillä muutoksia on kuitenkin mahdollista hallita ja estää epäpuhtauksien joutumista suoraan Savilahden purkuvesistöön. Liito-oravaselvityksessä suunnittelualueelta löydettiin kolme liito-oravan elinaluetta, joiden välillä on kulkuyhteys. Eniten liito-oravahavaintoja tehtiin alueelta, joka sijoittuu Ratinlammen suon, Tuppuralankadun, Paukkulantien, Ratinlammenkadun ja Vt5:n väliselle alueelle. Muut liito-orava-alueet sijaitsevat suunnittelualueen itäosassa Vt 5:n länsipuolella.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 METSO-inventoinnissa kartoitettu Ratinlammen alue oli kooltaan yhteensä 13 ha. Tästä 7 ha täytti METSO -ohjelman kriteerit. METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja maanomistaja voi halutessaan tarjota METSO-ohjelman kriteerit täyttäviä kohteita mukaan ohjelmaan. Valmistelija: Hanna Pasonen, puh Liite 1 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Liiketoimintarakentamista ajatellen suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla. Alueen rakentamiselle ja käyttöön ottamiselle liiketoiminta-alueena on kuitenkin rajoituksia, jotka tulevat esille alueelta jo tehdyissä selvityksissä. Osa alueesta on rakennettavuudeeltaan heikkoa, mikä tulee nostamaan huomattavasti alueen rakentamiskustannuksia. Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen alueelta on hallittavissa siten, että kuormitusta Satamalahteen ei synny. Mahdollisen rakentamisen aikainen vaikutus Satamalahden vedenlaatuun on syytä arvioida erikseen ja suunnitella keinot, joilla rakentamisen aikainen kuormitus Satamalahteen minimoidaan. Ratinlammen kosteikkoalue sinällään toimisi hyvin luonnollisena hulevesien viivytys- ja puhdistusaltaana, joten alueen tarkemmassa suunnittelussa tulisi harkita käytettäväksi osaa kosteikkoalueesta hulevesien käsittelypaikkana. Alueen rakentaminen ei saa aiheuttaa lisäkuormitusta satamalahteen. Suunnittelualueella olevat kolme liito-oravan esiintymisaluetta rajoittavat Ratinlammen laita-alueiden käyttöä. Alueita voidaan pitää liito-oravan lisääntymisja levähdysalueina. Lisäksi asutuksen ja liiketoiminta-alueen väliin on syytä jättää viheralue, mikä edelleen pienentää liiketoimintakäyttöön hyödynnettävissä olevan alueen pinta-alaa. Tuppuralan eritasoliittymän tiesuunnitelmassa ei ole otettu huomioon Ratinlammen hankkeen vaikutuksia, koska hanke ei ollut vielä tiesuunnitelmaa laadittaessa selvillä. Uusi eritasoliittymä ja siihen liittyvät kevyen liikenteen väylät vaativat nykyistä liittymää suuremman tilan ja työntyvät nykyistä liittymää pidemmälle Ratinlammen suuntaan. Kaupan sijoittuminen Ratinlammen alueelle aiheuttaisi lisää liikennettä, mikä tulee huomioida suunnitelmissa ja tarvittaessa päivittää niitä. Suunnittelualueen virkistyskäyttöarvo nykyisellään on melko vähäinen. Alueella on vanhat huonoon kuntoon menneet pitkospuut, jotka on suunniteltu poistettaviksi. Alueella lienee kuitenkin merkitystä Lähemäen koulun suunnistuskohteena ja Lähemäen srk-talon toiminnan ulkoilukohteena. Suunnittelualueelta on tehty keskeiset selvitykset mutta vaikutusarviointia tulee täsmentää liikenteen, palveluverkkorakenteen ja luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten osalta (liito-orava, luonnon monimuotoisuus yleisesti, alueen vesitasapaino). Alueen suunnittelu tulee toteuttaa siten, että

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 kaavamerkinnöissä ei ole ristiriitaa maakuntakaavan ja valmisteilla olevan kantakaupungin osayleiskaavan kanssa. Alueen käytön kokonaissuunnittelun kannalta järkevintä olisi saattaa ensin valmiiksi kantakaupungin osayleiskaava ja valmistella sen jälkeen osayleiskaavaan nojautuen yksityiskohtaisemmat asemakaavat. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin kaupunki, kaupunkisuunnittelu

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Kirjallinen vireillepano; Kallioniemen kahvilan aiheuttaman meluhaitan poistaminen Someenjärven ranta-asukas on lähettänyt kirjeen (saapunut ), jossa hän kertoo Kallioniemen kahvilan terassilla soitettavan musiikin aiheuttavan meluhaittaa. Ranta-asukkaan kirje on tulkittavissa ympäristönsuojelulain (86/2000) 92 :n mukaiseksi kirjalliseksi asian vireillepanoksi. Vaatimuksen mukaisessa toimessa on kysymys ympäristönsuojelulain 86 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä: "Jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan, jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää". Ympäristönsuojelulain 92 :n mukaan asian voi panna kirjallisesti vireille se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, jollei asia ole tullut vireille valvontaviranomaisen omasta aloitteesta. Kirje on liitteenä. Vireillepanosta on kuultu Kallioniemen yrittäjää. Hän on antanut vastineensa, joka on liitteenä. Asiasta todetaan lisäksi seuraavaa: Kallioniemen rantabaari sijaitsee Someenjärven rannalla osoitteessa Kallioniementie 106, Someenjärvi (Ristiina). Rantabaarista on matkaa ko. ranta-asukkaan viistosti järven vastapäätä sijaitsevalle kiinteistölle noin 220 metriä. Rantabaarista 500 metrin etäisyydellä sijaitsee 10 vapaa-ajanasuntoa. Entisessä E.N. Setälän kesähuvilarakennuksessa tarjoillaan kesälauantaisin lounasta. Rantabaarissa on tarjolla grilliruoka-annoksia, virvokkeita ja jäätelöä. Rantabaari on avoinna kesäaikana toukokuun puolivälistä elokuun loppuun. Muina palveluina Kallioniemessä on polttoainejakelua, vierasvenepaikkavuokrausta, puoti ja rantasaunavuokrausta. Polttoainejakelun osalta asia on lähetetty tiedoksi myös Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Yrittäjän mukaan karaokeiltoja on ollut kesäkuun puolivälistä 2.8. saakka lauantaisin klo 19-23/24. Joinakin perjantai-iltoina on rantabaarissa ollut elävää musiikkia. Kesäkauden päättäjäiset olivat

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu Orkesteri lopetti soittamisen silloin myöhemmin. Asukkaan kirje. Toiminnanharjoittajan vastine. Liite 2-3 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta katsoo, että Kallioniemen rantabaarissa musiikin soittamisesta ei ole aiheutunut niin välitöntä ympäristönsuojelulain 86 :n tarkoittamaa terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, jotta se olisi voinut/voi kokonaan keskeyttää vireillepanon mukaisesti äänentoistolla vahvistetun musiikin soittamisen. Sen sijaan ympäristölautakunta antaa toiminnanharjoittajalle oheisen ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisen määräyksen: Mikäli Kallioniemen rantabaarissa on tarkoitus soittaa äänentoistolla vahvistettua musiikkia ensi kesänä, tulee yrittäjän tehdä huhtikuun 2015 loppuu mennessä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 mukainen ns. meluilmoitus Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön. Ilmoituksessa tulee esittää kesän 2015 ajalle suunniteltu melua aiheuttava toiminta (päivämäärät, soittamisen kesto ja musiikista aiheutuvat melutasot lähimpiin häiriölle alttiisiin kohteisiin). Ilmoituksesta kuullaan Kallioniemen lähialueen kaikki vapaa-ajanasukkaat/asukkaat ennen päätöksen tekemistä. Ilmoituksesta annettavassa päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. Polttoaineen jakeluaseman osalta toiminnanharjoittajan tulee tehdä huhtikuun 2015 loppuun mennessä ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 mukainen ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön. Perustelut: Ranta-alueella, käytännössä seinättömässä ulkotilassa soitettava vahvistettu musiikki kantautuu vesialueen yli esteettä. Lähialueella ja vastarannalla olevat kiinteistöt ovat vapaa-ajankiinteistöjä, joille kantautuvaa melurasitetta voidaan pitää häiritsevämpänä kuin muualla. Toiminnaharjoittajalle todettakoon, että mikäli äänentoistolla vahvistettua musiikkia soitetaan sisätiloissa, meluilmoitusta ei tarvitse tehdä, eikä viranomaisille muodostu tarvetta rajoittaa musiikin

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 soittamista. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Anuka Ky/Anu Karjalainen, Kyyhkyläntie 2 B 12, Mikkeli Ranta-asukas Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Itä-Suomen poliisilaitos/mikkelin poliisiasema, Lupahallinto, Hallituskatu 4, Mikkeli Itä-Suomen aluehallintovirasto/alkoholitarkastaja, PL 50, Mikkeli

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 18 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös asfaltin ja betonin varastointiin ja murskaukseen; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa Maanrakennus Leppä Ky hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa kierrätysasfaltin ja -betonin varastoinnille ja murskaukselle Pertunmaan kunnan Höltän kylään tilalle Antinmäki 1:430. Kierrätysasfalttia ja -betonia käsitellään molempia enintään tonnia vuodessa. Asfaltti tulee lähialueen vanhoista pihoista ja kaavateiden korjauksista. Se varastoidaan kasaan, josta se murskataan ja toimitetaan uuden asfaltin raaka-aineeksi. Betoni tulee lähialueen purettavista rakennusten pohjista. Se varastoidaan kasaan, josta se murskataan ja myydään tie- ym. pohjarakenteisiin. Toiminnanharjoittajalle on myönnetty samalle alueelle ympäristölupa kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle tietyin lupamääräyksin. Hakemuksesta on kuulutettu välisenä aikana Pertunmaan kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ilmoitustauluilla. Lähimpien kiinteistöjen omistajille on lähetetty kuulemiskirje. Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 389 euroa (1 htp). (valmistelija: Marita Savo, puh ) Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää Maanrakennus Leppä Ky:lle ympäristöluvan ottaa vastaan kierrätysasfalttia ja betonia sekä murskata sitä ja toimittaa hyötykäyttöön. Voimassa olevaan ympäristölupaan (päätös 19 /2011, joka on annettu ) ja joka on voimassa saakka, lisätään seuraavat lupamääräykset:

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 - Asfaltin ja betonin murskausta saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7-22 ja perjantaisin klo välisenä aikana. Alueella ei murskata helmikuun viimeisen viikon ja maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana (hiihtolomaviikot). (YSL (527/2014) 52, NaapL 17, 18 ) - Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä poistettua asfalttia ja betonia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava asfaltti- ja betonijäte. Se ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Jätemateriaaleja saa hyödyntää tai käsitellä yhteensä enintään tonnia vuodessa. Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Asfalttimurske tulee toimittaa uuden asfaltin raaka-aineeksi ja betonimurske tie- ym. pohjarakenteisiin. (YSL 34, 52,, 58, YSA (713/2014) 2, VNA (331/2013) 3 ) - Alueella hyödynnettävän betonijätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonierä ennen sen jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää asetuksen liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja eikä jäte sisältää epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. (YSL 52, 58, 62 ) - Asfaltti- ja betonijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalueelle on oltava jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan. (YSL 52, 58, JL 121, VNA (179/2012) 24 ) - Hyödynnetyn asfaltti- ja betonijätteen määrä, toimituspaikat ja varastossa oleva määrä on toimitettava muun toiminnan vuosiyhteenvedon mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 20 (YSL 172, JL 118, 122 ) Vakuus Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 :n mukaista vakuutta, koska kyseessä ole kaatopaikkatoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista jätettä. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84, 85 ) Antopäivä on Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Hakija, Maanrakennus Leppä Ky, Miekansalmentie 691, Koirakivi Pertunmaan kunnanhallitus, Pertuntie 14, Pertunmaa Pertunmaan teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta, Pertuntie 14, Pertunmaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesienhoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Tieto päätöksestä lähetetään niille, joita on kuultu hakemuksesta.

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Jani Karjalainen, Ylivesi, Mikkeli Jani Karjalainen on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen ( ), osoitteeseen Kokkosenlahdentie 88, Mikkeli, Kukkovuoren maa-ainesalueelle. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti euroa. Lisäksi peritään kuulutuskustannuksina (kuulutus Länsi-Savossa ) 100,80 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite 4-6 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Jani Karjalaiselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen ( ) seuraavin muutoksin. Toimintamääräykset kohta 1. Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo aikavälillä Toimintamääräykset kohta 2. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina. Räjäytyksistä ja toimintajaksoista on ilmoitettava etukäteen lähimmille kiinteistöille (hevostila alueen luoteispuolella ja muut lähimmät asuinkiinteistöt/vapaa-ajankiinteistöt) ja niihin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja tärinämittaukset tulee tehdä lähimmillä kiinteistöillä. Päätös Ympäristölautakunta:

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 22 Hyväksyttiin. Tiedoksi Jani Karjalainen, Leppälahdentie 29, Rahula Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Muistutuksen tehneille (9) Valmistelijalle Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus).

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 23 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Vireillepano kaivon ja kaivettujen altaiden pilaamisepäilyyn liittyvässä asiassa, Rämälä, Mikkeli Mikkelin Rämälässä sijaitsevan tilan omistajat ovat toimittamallaan kirjeellä panneet vireille Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa ympäristönsuojelulain mukaisen valvonta-asian, joka koskee tilalla olevan kaivon ja kaivettujen altaiden vedenlaadun muutosta. Kirjeessä kuvattu muutos kerrotaan tapahtuneen vuonna Asian vireillepanijat katsovat, että muutokset ovat aiheutuneet naapurissa tilalla sijaitsevan ympäristöluvanvaraisen eläinsuojan toimintaan liittyvistä laiminlyönneistä ja erityisesti vireillepanijoiden tilaa lähinnä sijaitsevan peltolohkon liiallisesta lannoittamisesta. Vireillepanijat vaativat aiheutettuun haittaan liittyen korvausta. Osittain samansisältöinen valvonta-asia on ollut aiemmin vireillä Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa vuonna Asia on ratkaistu viranhaltijalausunnoilla, jotka on päivätty ja Ympäristöpalveluille toimitetun aineiston perusteella asialla on liittymiä myös alueella tehtyihin ojituksiin liittyviin järjestelyihin (ESAELY/6/07.02/2012). Vireillepanokirje, Elyn lausunto, Lausunto , Muistio Liite 7-10 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: päivätyssä kirjeessään tilan omistajat esittävät, että: 1. Tilan omistaja on levittänyt syksyllä 2011 tilansa peltolohkolle Koulupelto virtsaa ja lantaa ja pitänyt alueella kolme viikkoa lantapatteria. Kirjeessä esille tuodun perusteella toimintaan ko. peltolohkolla liittyisi eläinsuojan ympäristölupamääräysten ja nitraattiasetuksen noudattamiseen liittyviä laiminlyöntejä. 2. Pääosin näiden toimien seurauksena tilalla sijaitsevan kaivon vesi on pilaantunut vuoden 2012 keväällä ja kesällä ja tilalla olevien, 2000-luvulla kaivettujen ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen altaiden vedenlaatu on käynyt virkistyskäyttöön kelpaamattomaksi.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä 23.9.2015 Esityksen sisältö Valvontasuunnitelma ja -ohjelma Maksullinen valvonta Kunnan päättämä

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 1114/00.01.02.00/2017 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot