Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010

2

3 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 1

4 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Painotalo Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

5 Sisällysluettelo Maakuntajohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 8 Suunnittelujärjestelmä 8 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä 10 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät 10 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät 11 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät 11 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Talousarvio vuodelle Taloussuunnitelma Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Talousarvioehdotus vuodelle Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit 23 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 3

6 4 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

7 Maakuntajohtajan katsaus Toiminta- ja taloussuunnitelman kaudella Uudenmaan maakunta, sen kunnat, Uudenmaan liitto ja koko aluehallinto kokevat suuria muutoksia. Kauden aikana maakunta kasvaa kattamaan koko historiallisen Uudenmaan, johon kuuluu 28 kuntaa. Kuntarakenteen uudistuminen tulee jatkumaan, kun maakunnan alueella tehtävät selvitykset saadaan valmiiksi. Kuntapalveluihin ja -rakenteeseen vaikuttavat niin PARAS -puitelaki sekä 2009 syksyllä eduskunnalle annettava terveydenhoitolaki. Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoa selkeytetään kokoamalla nykyisten kuuden viranomaisen tehtävät kahteen uuteen viranomaiseen: perustettaviin aluehallintovirastoihin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa myös maakunnan liittojen roolia aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Maakunnan liitot saavat lakisääteisen vetovastuun alueiden kehittämisen kannalta keskeisissä suunnittelu- ja ennakointitehtävissä. Maakuntaohjelman vaikuttavuutta valtion alueviranomaisiin nähden lisätään. Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteistoiminta-alueisiin merkittävien ylimaakunnallisten asioiden käsittelemistä varten. Uusimaa muodostaa yhdessä Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kanssa yhteistoiminta-alueen. Uudenmaan liiton tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät käsitellään jäljempänä. Keskeisimpinä ovat strategiasta johdetut tehtävät, nykyisten Itä-Uudenmaan kuntien liittymisen valmistelu Uudenmaan liiton jäsenkunniksi ja molempien liittojen toimistojen organisointi yhdeksi kokonaisuudeksi, maakuntakaavan uudistaminen ja Uudenmaan yhteisen maakuntaohjelman laatiminen. Uusi, entistä suurempi metropolimaakunta on valmis toimimaan Suomen veturina hyvässä yhteistyössä maakunnan alueen toimijoiden ja muiden maakuntien kanssa. Ossi Savolainen Maakuntajohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 5

8 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden käänne kasvuun alkaa näkyä Suomessa vuoden 2010 alussa: kansantuote on kasvussa ja vuoden mittaan myös työllisyyskehitys kääntyy varovaiseen kasvusuuntaan. Finanssimarkkinoita järkyttänyt ja kansainvälisen kaupan romahduttanut kriisi on jäämässä historiaan. Sen jälkien selvittäminen kestää kuitenkin vielä kauan: Erityisesti maat, joissa rahapoliittisen elvytyksen lisäksi on jouduttu panostamaan finanssipoliittisiin toimiin, joutuvat käyttämään suuren osan verotuloista kasvaneen velkataakan keventämiseen tai sopeutumaan aiempaa korkeampaan inflaatioon. Euroalueella voidaan raha- ja finanssipolitiikan viritystä muuttaa maltillisesti. Inflaation sijasta ongelmana on kilpailukyvyn heikkeneminen ja talouskasvun hitaus. Suomen talous seuraa muun euroalueen kehitystä. Pitkällä tähtäyksellä Suomi voi päästä muita paremmalle kasvu-uralle, mikäli se onnistuu pääsemään Aasian markkinoille, missä kysyntää Suomen tuottamille investointihyödykkeille riittää tulevina vuosina. Uudenmaan alueella on muuta maata paremmat valmiudet tarttua kansainvälisen talouden kasvun mahdollisuuksiin. Alueella ei ole merkittävästi teollisuutta, jolla olisi rakenteellisia kilpailukykyongelmia. Kysyntää alueen osaamiseen perustuvalle yritystoiminnalle riittää kriisin jälkeisessä maailmassa. Kriisiä edeltäviin vuosiin verrattuna työllisyys on kuitenkin aiempaa selvästi matalammalla tasolla ja työvoimapulan sijasta pahaksi ongelmaksi muodostuu erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys. Uudellamaalla kannattaa vuonna 2010 panostaa rohkeasti infrastruktuurin kehittämiseen ja asuntotuotantoon, jotta kapasiteetti riittää nopean kasvun turvaamiseen tulevina vuosina. Investointitarpeiden sovittaminen kireään kuntatalouteen on kuitenkin vaikeaa, vaikka verotulojen osalta pahin tilanne voikin olla ohi. Uusimaa yhdistyy vihdoinkin. Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat valmistautuvat ottamaan paikkansa Uudenmaan liitossa ja maakuntien liittojen toimistot toteuttavat yhdistymisen vuoden 2010 loppuun mennessä. Muutos merkitsee maakunnan kehitysedellytysten paranemista: eheä Uusimaa on taloudeltaan monipuolisempi mm. energiasektorin kasvaessa ja sen kulttuuriin kuuluva kaksikielisyys on entistäkin voimakkaampi. Erityisesti Porvoon liittyminen Uudenmaan liittoon merkitsee muutoksien aikaa Helsingin seudun yhteistyölle. Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset tulevat voimaan: valtion aluehallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) ehdotetaan koottavaksi kahteen monialaiseen viranomaiseen, joita olisivat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) toteuttavat lait ja uusi aluekehityslaki vaikuttavat Uudenmaan liiton asemaan. Yhteistyö valtion aluehallinnon, erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kanssa tiivistyy ja lakiin kirjatut aluekehityksen menettelytapojen käytännön sovellutukset selkiytyvät. ALKU-hanke merkitsee yhteistyötä myös Hämeen ja Päijät-Hämeen suuntaan yhteistoiminta-aluesopimuksen astuessa voimaan. Ympäristöministeriöltä odotetaan jatkotoimia alueidenkäyttöä koskevan lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen kehittämisessä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. 6 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

9 Uusimaa Suomessa Lähteet: Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Energiateollisuus ry, Ilmailulaitos ja Merenkulkulaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 7

10 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Liiton toimiston arvot: tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö. Suunnittelujärjestelmä 8 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

11 Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Maakunnan visio on: Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita kuuteen painopistealueeseen eli teemaan, joita ovat: asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Se on maakunnan talousarvioesitys valtion rahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueiden näkemysten huomioonottamiseksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) hyväksytään erillinen strateginen tulostavoiteasiakirja. Sillä tarkoitetaan asiakirjaa, joka perustuu mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin ja joissa määritellään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toiminnan painopisteet, keskeiset toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja määrärahakehykset alueittain ja sektoreittain. Käytännössä kysymys on niin sanotusta strategisesta tulossopimuksesta, joka solmitaan ohjaavan ministeriön ja ELY:n kesken. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 9

12 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena Maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Merkittävä Itämeren alueen toimija Metropolin kattava yhteistoiminta-alue on muodostettu 10 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

13 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Lisäarvoa jäsenkunnille Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Prosessien ja verkostojen tunteminen Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus) Avainhenkilöihin vaikuttaminen Sidosryhmätoiminnan tehostaminen Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät Tuloksellinen viestintä Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu Tunnettuus on lisääntynyt Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä Osaava ja innostunut työyhteisö Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki Tehtävät ja osaaminen kohtaavat Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 11

14 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2010 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 1. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit on yhdistetty yhteiseksi Uudenmaan rakennemalliksi maakuntakaavaluonnoksen pohjaksi. a. Maakuntahallitus on lähettänyt Uudenmaan rakennemallivaihtoehdot lausunnoille ja päättänyt valittavasta rakennemallista kaavaluonnoksen pohjaksi. b. Kaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu. 2. Osallisuutta kehitetään kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitouttamiseksi, jotta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen saadaan yhteiseksi tavoitteeksi. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri osa osallisista jo rakennemallivaiheessa. a. Rakennemallivaihtoehdoista on järjestetty osallisuusseminaareja. b. Liiton yhteistyöryhmiä ovat osallistuneet valmisteluun. c. Rakennemallit ovat liiton sivuilla palautteen antoa varten ja uutta karttapalvelua (ekstranet) on hyödynnetty vuorovaikutuksessa. 3. Rakennemallityöllä vaikutetaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Uudenmaan muihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sekä yhteen sovitetaan niiden maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut. a. Uudenmaan liiton ja HSL:n hallituksille on järjestetty yhteiskokous maakuntakaavan rakenteen ja liikennejärjestelmätyön yhteen sovittamiseksi. 4. Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvät selvitykset ovat valmiina kaavaluonnosta varten. a. Osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaiset selvitykset ovat valmiita. b. Selvitysten tulosten ja valitun rakennemallin yhteensovittaminen kaavaluonnokseksi on aloitettu. Kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta 5. Yhteistoiminta-alueen toiminta on käynnistetty ja sovittu työnjaosta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien toimistojen (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Häme, Päijät-Häme) kesken. a. Sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty jäsenkunnissa. Sopimuksen perusteella on käynnistetty yhteisiä edunvalvonta-, aluekehitys- ja aluesuunnittelutoimia. b. Uudenmaan ja Hämeen liiton toimistojen välistä yhteistyötä on tiivistetty. 6. Liiton kansainvälisten toimistojen työ on uudistettu. Brysselin toimisto on organisoitu yhteistoiminta-alueen, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteiseksi. Pietarin Helsinkikeskuksen hyödyntämisestä sovitaan Helsingin kaupungin kanssa. Moskova- ja Masovia yhteistyön työohjelmia toteutetaan. a. Yhteistoiminta-alue tai Uudenmaan liiton yhteyteen koottu konsortio tekee yhteistyötä Helsinki EU Officen (Bryssel) kanssa. Pietarin Helsinki-keskuksen toimintasuunnitelmaan on otettu koko Uudenmaan edustaminen. Moskova- ja Masovia yhteistyösopimusten työohjelmat toteutuvat niissä määritellyssä aikataulussa. 7. Liitto osallistuu aktiivisena toimijana sille tärkeille Itämeren alueen hankkeisiin, mm. Basaar -hankkeeseen ja Rail Baltica -hankkeeseen. Liitto valmistelee vuonna 2011 käynnistettävää uutta maakuntaohjelmaa ja maakunnan liiton strategiaa toteuttavaa hanketta. a. Basaar -hanke on saatettu tuloksellisesti loppuun. Rail Baltica -hanke on aloitettu. Suunnitelma ja hakemuspohja uudelle hankkeelle on valmis. 12 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

15 Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin 8. Maakunnan yhteistyöryhmää (MYR) käytetään ohjelmatyön ohjaajana ja maakunnan liiton päätöksenteon tukena. a. MYR on sitouttanut siinä olevat osapuolet yhteisiin aluekehitystoimiin ja tuottanut aktiivisesti sisältöä maakunnallisiin suunnitteluasiakirjoihin. 9. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta KENK osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Uudenmaan puolestapuhujana. a. On annettu kannanottoja ja tehty aloitteita. 10. Liitto valmistelee asiantuntija-aineistoa eduskuntapuolueiden puoluekokouksia ja hallitusohjelmavalmistelua varten. a. Liitossa on laadittu ohjelma-asiakirjat aluesuunnittelun ja aluekehittämisen tavoitteiksi vuosille Asiakirjoja on käytetty pohjana poliittisessa valmistelussa. Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus 11. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelma on laadittu yhdessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jäsenkuntien kanssa, hyväksytty ja sillä on vaikutettu ELY-strategia-asiakirjaan, ELY:n (AVI:n) strategiseen tulossopimukseen, valtion ja pääkaupunkiseudun aiesopimuksiin ja muihin maakunnan kannalta tärkeisiin ohjelmiin. a. Maakuntaohjelmaa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Ohjelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen valtuustoissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. Maakuntaohjelmassa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata. 12. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) laaditaan maakuntaohjelmatyön pohjalta. Toteuttamissuunnitelmaan sisällytetään kuntien suunnitelma niiden osuudesta hankkeiden rahoittamiseen. a. TOTSUa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Suunnitelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen hallituksissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. TOTSUssa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata ja joihin kunnat ovat sitoutuneet omalla rahoitusosuudellaan. 13. Koulutustarpeen keskipitkän ja pitkän tähtäyksen ennakointia kootaan, koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten etusijajärjestys laaditaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa. Yhteistyötä yhteistoiminta-alueen ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin ja Aalto-yliopistojen kanssa lisätään aluekehittämistyössä. a. Uudenmaan maakunnassa on kuntia ja muita koulutustarpeita koskevia tietoja tarvitsevia tahoja palveleva ennakointijärjestelmä. b. Hanke-esitysten kiireellisyysjärjestys on hyväksytty ja toimitettu opetusministeriöön ja alueen toimijat on sitoutettu siihen. 14. Kuntajohtajien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkostoja kehitetään ja tiivistetään. Kuntien tarvitsemia yhteistä edunvalvontaa ja yhteisiä palveluita järjestetään. a. Kuntajohtajat ja asiantuntijat tapaavat säännöllisissä, hyvin valmistelluissa kokouksissa. Kuntajohtajan työpöytä ja muut palvelut ovat käytössä. b. Asiantuntijatyöryhmiä on hyödynnetty liiton keskeisten asiakirjojen valmistelussa ja toteuttamisessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 13

16 Tuloksellinen viestintä 15. Viestintästrategian mukaisia toimenpiteitä tehostetaan ja maakunnan liiton tunnettuutta lisätään. Viestinnän henkilöstövoimavaroja lisätään. a. Viestintävälineet on profiloituja ja kohderyhmät on määritelty. b. Asiantuntija-aineiston toimittamista tiedotusvälineille ja poliittisille päättäjille on lisätty. c. Mediaseurannan liiton toimintaa koskevat osumat ovat lisääntyneet. Osaava ja innostunut työyhteisö 16. Henkilöstön osaamista parannetaan vastaamaan uudistuvia tehtäviä ja toimintatapoja. Tehdään työyhteisökyselyn 2009 edellyttämät kehittämistoimenpiteet. Päivitetään liiton koulutussuunnitelma toteuttamaan liiton strategioiden edellyttämää osaamista. a. Toimintaprosesseja on tehostettu ja niissä on hyödynnetty uuden tekniikan mahdollisuuksia. b. Johdon raportointijärjestelmää on kehitetty. c. Työyhteisökyselyn kehittämistoimenpiteistä on toteutettu 50 %. d. Liiton koulutussuunnitelma on päivitetty ja toteuttaminen aloitettu. 17. Työtehtävien organisoinnissa on hyödynnetty Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen henkilöstövoimavarat. a. Yhteisiä toimintaprosesseja on kehitetty ja voimavarat on organisoitu. 18. Turvataan tehtävien vaatimat voimavarat kaikilla osa-alueilla. a. Voimavaroissa on hyödynnetty henkilöstöstrategian mukaiset yhteistoimintamuodot eri toimijoiden kanssa. b. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja strategisen osaamisen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä on huolehdittu. Muut tavoitteet 19. Kuntien maksuosuuksia varsinaiseen toimintaan ei lisätä ja toimintakuluja on supistettu edellisvuoteen verrattuna. a. Kuntien osuudet laskevat 1,3 % vuoden 2009 tasosta ja toimintakuluja on supistettu 3 %. 20. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnan liittojen toiminnot yhdistetään mennessä ja uudet jäsenkunnat on saatu tehokkaasti mukaan liiton toimintaan. a. Liittojen yhteinen kaavatöitä ohjaava toimikunta on perustettu ja se koordinoi liittojen aluesuunnittelun yhteen sovittamista. 21. Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma muodostavat aiempaa yhtenäisemmän toimintakokonaisuuden. a. Maakuntaohjelman, kaavan ja toteuttamissuunnitelman linjaukset tukeutuvat maakuntasuunnitelmaan. b. Edellisen maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman arviointi on tehty. 22. Liiton palveluiden tarjonnassa ja liiton toiminnassa parannetaan kaksikielisyyttä. a. Syksyllä 2009 aloitettua ruotsin kielen koulutusohjelmaa on jatkettu. 14 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

17 Talousarvio vuodelle 2010 Vuoden 2010 talousarvio jakaantuu kolmeen tulosryhmään: luottamushenkilöhallinto varsinainen toiminta, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluekehittämisen ja alueiden käytön sekä tukitehtävinä hallinnon projektit, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista. Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Talousarvion 2010 loppusumma ilman projektien osuutta on euroa (v euroa), jossa vähennystä vuoden 2009 maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon on 3 %. Jäsenkuntien maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ovat euroa ja osaamiskeskusohjelmaan euroa eli yhteensä euroa. Kun tarkastellaan koko liiton toimintaa, kuntaosuudet ovat laskeneet edellisvuodesta 1,1 %. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 99 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvio 2010 laaditaan tasapainotettuna. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 1,5 prosentin keskimääräinen nousu. Talousarvio sisältää euron panostuksen Culminatum Ltd Oy:n toimintaan sekä euron tuen aluemarkkinointiin (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy). Aluekehitysrahastosta tuloutetaan euroa. Talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien maksuosuuksia palautetaan vuoden 2009 viimeisessä maksuerässä euroa, joten vuoden 2009 lopulliset maksuosuudet ovat euroa. Maakuntavaltuusto käsittelee talousarviomuutoksen joulukuun kokouksessaan. Projekteissa arvioidaan kulkevan rahaa edellisvuosia vähemmän eli euroa (v euroa). Arvio perustuu edellisten vuosien toteutumiin ja tämänhetkiseen hankevalmistelutilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu euroa, joka on 8,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2009 talousarvion loppusumma ( euroa). Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu euroa (v euroa). Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyvät liiton hallinnoimat kotimaisten hankkeiden maakunnan kehittämisrahat: valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet aluekeskusohjelmat (Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa) pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 15

18 Käyttötalousosa TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 Menot ( ) Tulot ( ) Toimintakate ( ) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO VARSINAINEN TOIMINTA PROJEKTIT YHTEENSÄ TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITTÄIN PROJEKTIT 7 % LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO 3 % VARSINAINEN TOIMINTA 90 % 16 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

19 Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Taloussuunn. Taloussuunn muutos Mhs 83/2009 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat + muut toim.kulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Var. ja rahastojen muutokset YLI- / ALIJÄÄMÄ Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 17

20 Rahoituslaskelma TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 euro euro euro euro euro Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Vars. toiminta ja investoinnit, netto Investointiosaa suunnitelmakaudelle ei ole. 18 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

21 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 JÄSENKUNNAT Väkiluku Väkiluvun Helsingin I LASKU TA 2009 Muutos II LASKU Maksu mukaiset vajaus Varsinainen %-osuudet (ilman OSKE OSKE- osuudet osuudet, muille, toiminta, v rahoitusta) % ohjelman yhteensä (HKI= 31 %) vastinrahoitus HELSINKI , , ESPOO , , HYVINKÄÄ , , JÄRVENPÄÄ , , KAUNIAINEN , , KERAVA , , KIRKKONUMMI , , MÄNTSÄLÄ , , NURMIJÄRVI , , PORNAINEN , , SIUNTIO , , TUUSULA , , VANTAA , , KARJALOHJA , , KARKKILA , , LOHJA* , NUMMI-PUSULA , , VIHTI , , HANKO , , INKOO , , RAASEPORI** , , YHTEENSÄ , , * Lohja ja Sammatti ovat yhdistyneet alkaen. ** Karjaa, Pohja ja Tammisaari ovat yhdistyneet Raaseporin kaupungiksi alkaen. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 19

22 Talousarvioehdotus vuodelle 2010 UUDENMAAN LIITON TOIMINTA EROTUS ERO% YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Kuntien osuudet ,1 Myyntituotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,1 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

23 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Kuntien osuudet ,4 Myyntituotot ,4 Toimintatuotot ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 21

Kuva: Barbro Wickström

Kuva: Barbro Wickström Kuva: Barbro Wickström Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 58-2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle 2011 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 50-2008 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle 2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit Rakennuspuut kohti hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyistä metropolialuetta Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 pähkinänkuoressa 2 Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme kunnat ja muut alueen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan 2035 perusrakenne - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita Maakuntakaavan uudistaminen Perusrakenne Maakuntakaavan perusrakenne on sanallinen kuvaus niistä periaatteista, joiden

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja D 66-2012 Uudenmaan liiton julkaisuja D 66-2012 Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeen liiton strategia 2020

Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: etunimi.sukunimi@hame.fi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana 1.':. íöi/' \~~""'!!~~ ~,..,~ ::~ t,.,...~..-_.~ si,r.; '.'Y't..i: 'j,7t:''--:~?~:r~ ~fl~:~~l',,!r: j;_ar~;r'lu'!n(is--;j\"::~~~'~'~tt.:~"t:t.~~rß'ti~~!,.; ~lt~~ TYÖ- JR E:LINHE:INOMINISTERIÖ RI~BETS-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot