Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 -2, SIV :30 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa. IRJA ERKKILÄ Irja Erkkilä puheenjohtaja Marketta Kumara pöytäkirjanpitäjä

2 -1, SIV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkistus Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Erkkilä Irja Jämbäck Kaija Vilhu Erkki Korkiakoski Jukka Mäki Arja Liikanen Aatu Suni Hilkka Sornikoski Juha Raudaskoski Eero Nivala Maija Junttila Irja Ainasoja Eeva-Leena Vuolteenaho Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Mantila Kalervo Jormalainen Jere Paavola Johanna Valtanen Kari Viitakangas Riitta Kumara Marketta pj. I. vpj. 2.vpj. jäsen varajäsen kh:n edustaja kh:n pj. kh:n I vpj. kh:n II vpj. nuorisovalt. ed. kaupunginjohtaja esittelijä sihteeri Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ( 33) Läsnä X poissa X X X poissa X, saapui klo :t 37-41ja sivs. :t poissa X X X X poissa X poissa poissa poissa poissa X X Asialistan mukaiset :t ja lisäasiana 41, salassa pidettävien asioiden lista :t ( 34) Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Korkiakoski ja Erkki Vilhu. ( 35) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Irja Erkkilä Marketta Kumara Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Jukka Korkiakoski Aika ja paikka koulutoimistossa Erkki Vilhu Todistaa: Virka-asema sivistysjohtaja Riitta Viitakangas

3 33, SIV :30 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valmistelija toimistosihteeri Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 34, SIV :30 Esityslistan hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi laaditut esityslistat ja päätti ottaa käsittelyyn lisäasiana :n 41. Käsittelyjärjestys :t ja salassa pidettävien asioiden lista :t

5 35, SIV :30 Pöytäkirjantarkastajat Toimialajohtajan esitys Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu viimeistään klo mennessä seuraavana päivänä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Korkiakoski ja Erkki Vilhu.

6 36, SIV :30 Tiedoksiantoasiat Toimialajohtajan esitys ELY Nivalan kirjastoautohankinnan valtionavustuksen myöntäminen Keva: Ilmoitus eläkeratkaisusta Sivistysjohtajan päätökset ajalla :t Haapalan koulun rehtori: Koulunkäyntiavustajan vuosiloma Junttilan koulun rehtori: Koulunkäyntiavustajan loma-ajat Erityisopettajat: Kirjelmä tuntikehyksestä Niva-Kaijan koulun rehtori Vuorotteluvapaan sijaisuus / musiikki Talousarvion toteutumisvertailu helmikuu 2012: tulot 31,6, menot 15,6, netto 15,2 (toteutumaprosenttitavoite 16,2) Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty. Päätös Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 36, SIV :30 / Pykälän liite: Erityisopettajien kirjelmä

8 37, SIV :30 Esiopetuksen järjestäminen / Kyösti Kallion koulun esiopetusryhmän siirto Karvoskylän koululle Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt esiopetuksen järjestämisestä mm. seuraavaa: 3. Esiopetusta järjestetään Aittolassa, Haikarassa, Junttilassa, Kyösti Kalliolla ja Malilassa. Aittola-Järvikylän esiopetus järjestetään Aittolassa Haikara-Välikylän esiopetus järjestetään Haikarassa Keskustan-Haapalan-Karvoskylän esiopetus järjestetään Kyösti Kallion koululla tai tarpeen mukaan Haapalassa Ahteen esiopetus järjestetään Kyösti Kallion koululla / Ahteella / Junttilassa tai tarpeen mukaan Haapalassa Erkkilän esiopetus järjestetään Junttilassa / Kyösti Kalliolla / Malilassa 4. Esioppilaaksi oton periaatteet: - Etusijalla ovat lähellä asuvat lapset - Oppilaaksi otossa huomioidaan kuljetusreitit - Sijoituksista kuullaan huoltajaa Lukuvuonna Kyösti Kallion koululla on toiminut kaksi esiopetusryhmää: toinen koulun kirjastotilassa ja toinen nuorisotila Long Johnissa. Lukuvuodeksi Kyösti Kallion koululle on tulossa yksi yleisopetuksen perusopetusryhmä lisää ja uusi ryhmä joudutaan sijoittamaan koulun kirjastotilaan. Kyösti Kalliolle on ilmoittautunut yhteensä 32 esikoululaista (kuusi on Karvoskylältä, kahdeksan Ahteelta, kolme Haapala-Kotilan alueelta ja viisitoista keskustan alueelta). Esikoululaisista tulee kaksi erillistä ryhmää. Tuleva tilaongelma on tuotu koululta esille jo syksyllä 2010 ja teknisen toimen on ollut tarkoitus ratkaista tämä ongelma maaliskuun 2011 loppuun mennessä, mutta ratkaisua asiaan ei ole löytynyt. Toinen ryhmä sijoittuu edelleen nuorisotilaan. Toiselle ryhmälle ei löydy koululta eikä koulun lähettyviltä tilaa. Kaupungin kouluilta helpoiten tila on järjestettävissä Karvoskylän koululta. Karvoskylän, Haapalan ja Ahteen alueelta tulevista oppilaista voidaan muodostaa oppilaan ryhmä, jonka kuljettaminen Karvoskylän koululle onnistuu (keskustelut käyty liikennöitsijän kanssa ). Vs. sivistysjohtajan esitys Sivistyslautakunta päättää siirtää toisen Kyösti Kallion koulun esiopetusryhmistä Karvoskylän koulun ryhmäksi lukuvuodeksi ja samalla antaa vs. sivistysjohtajalle tehtäväksi muodostaa pedagogisesti ja kuljetuksellisesti järkevät ryhmät Karvoskylän koululla ja Kyösti Kallion koululla järjestettävään esiopetukseen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 37, SIV :30 Sivistysjohtaja on lähettänyt tekniselle toimelle kirjallisen esityksen/kyselyn Kyösti Kallion koulun tilantarpeiden ratkaisemiseksi lukuvuodelle (esiopetusryhmät sekä aamu- ja iltapäivätoiminta). Teknisen toimen tilapalvelut ei ole pystynyt esittämään ratkaisua tilantarpeeseen. Sivistyslautakunta päättää, että esiopetusta jatketaan Karvoskylän koululla ja väliaikaisratkaisulla Nuorisotila LongJonissa lukuvuoden Lautakunta päättää hyväksyä, että Kyösti Kallion koululle hakeneet esiopetusoppilaat on jaettu kahteen pedagogisesti ja kuljetuksellisesti kahteen järkevään ryhmään edellisen lukuvuoden mukaisesti siten, että Karvoskylän koulun ryhmään on sijoitettu edelleen Pirttiranna-Kotila-Haapala-Karvoskylä-Jokikylän alueilta tulevat oppilaat. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suni saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Ote Kaupunginhallitus Kyösti Kallion koulu Karvoskylän koulu Karvoskylän koulun esiopetusryhmään valittujen lasten huoltajat Tekninen toimi/tilapalvelut

10 37, SIV :30 / Pykälän liite: KKK Tilantarve lv

11 38, SIV :30 Talousarviomuutos Niva-Kaijan koulun kalusto- ja opetusvälinehankintoihin 2012 Valmistelija rehtori Niva-Kaijan koulun irtovälineistö ja opetusvälineistö on vanhentunut hankintamäärärahojen vähyyden vuoksi ja ollen osittain jo epäkuranttia, mm. fysiikan ja kemian varastoissa, joiden materiaalia on jouduttu lähettämään hävitettäväksi työturvallisuuden vuoksi. Osa aineistosta joudutaan heittämään pois vanhentuneina, rikkinäisinä tai likaisina. Remontoituihin tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista tuoda likaista materiaalia, varsinkaan sellaista, jota ei voida puhdistaa. mm. terveysvalvonta on jo aiemmin todennut liikuntasalin mattojen korkeat mikrobipitoisuudet. Rehtori on opettajakunnan kanssa kartoittanut irtovälineistön ja opetusvälineistön tilannetta ja laatineet hankintalistan ja kustannusarvion välttämättömäksi katsotuista hankinnoista. Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen edetessä on käynyt ilmi, ettei peruskorjauksen kustannusarvioon ole sisällytetty kouluhankkeeseen normaalisti kuuluvia ensikertaisen kalustamisen määrärahoja opetusvälineiden osalta. Peruskorjaushankkeen suunnittelijan kanssa on asiasta käyty palaveri. Peruskorjaushankkeen määrärahoissa on huomioitu kiintokalusteet sekä oppilaspöydät ja -tuolit, opettajan työpöydät ja tuolit yms. ( ) mutta ei opetusvarusteita ja - välineitä eri aineisiin esim. tekstiili-, kuvataide-, kotitalous-, tekninen työ, liikunta, fysiikka, kemia, biologia ja musiikki eikä koulun tietoteknistä varustelua. Peruskorjauksen kustannusarviossa on ollut euron määräraha interaktiivisten taulujen hankintaan (käyttö ) sekä teknisen työn kalustamiseen euroa (tästä suunnittelijan mukaan lisämuutoksiin on sidottu ja loppu purunpoistoon). Rehtorin ehdotus Opettajakunta on jättänyt aineryhmittäiset esityksensä ensikertaisen kalustamisen hankinnoiksi loppusumman ollessa euroa. Lautakunta päättää talousarviomuutosesityksestä. Toimialajohtajan esitys Lautakunnalle jaettiin yhteenveto koulun esityksestä sekä karsittu lista. Lautakunta tutustuu koulun esitykseen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös Asiaa esittelivät sivistysjohtaja ja Niva-Kaijan koulun rehtori. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten (jako käyttötalouden hankintoihin ja investointeihin) seuraavaan kokoukseen, joka sovittiin pidettäväksi klo 17:30 kaupungintalolla. Rehtori Toni Kainu ja kh.n pj. Jarmo Vuolteenaho poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 38, SIV :30 Sivistyslautakunta Asiassa on pidetty valmistelupalaveri (Irja Erkkilä, Jarmo Vuolteenaho, Kari Valtanen, Toni Kainu, Riitta Viitakangas, Jukka-Pekka Flygare). Palaverissa sovittiin, että teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden koneet tarkistetaan ulkopuolisen toimesta. Tarkastuksen perusteella tehdään arvio uusimistarpeesta/korjaustarpeesta ja esitys näiden kone/laitehankintojen osalta. Muun opetusvälineistön ensikertaisen kalustamisen osalta sovittiin, että kalustaminen kirjataan kokonaisuudessaan investointiosaan sivistyslautakunnan menokohdalle ja tiedostettiin että hankintoja joudutaan jaksottamaan. Kaupunginjohtajan näkemys esityksen rajaksi oli euroa vuodelle Liitteestä käy ilmi lautakunnan pyytämä karkea jako käyttötalouden hankintoihin (vuodet 2012 ja 2013) sekä investointeihin. Liitteessä on esimerkinomaisesti karsittu esitystä siten, että rajaksi on asetettu ko. summa (sarake Esitys euroa). Yksityiskohtaiset listat ovat nähtävillä koulutoimistossa. Toimialajohtajan esitys Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta siten, että Niva-Kaijan koulun peruskorjauksen opetusvälineistön ensikertaiseen kalustamiseen varataan euroa vuodelle Päätös Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi esityksen lisäyksellä, että koulun valmisteleman käyttösuunnitelman euron summalle hyväksyy toimialajohtaja. Vuoden 2013 määrärahasta päätetään talousarvion laadinnan yhteydessä.

13 38, SIV :30 / Pykälän liite: Niva-Kaijan koulun lisämääräraha-anomus 2012 jaksotettu jaotel Niva-Kaija Aineryhmät/Kurssit Alviton Saneeraus Invest Ktl2012 Ktl2013 Esitys2012 Äidinkieli Englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä Uskonto, elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Kemia, fysiikka, Matematiikka Biologia, maantieto Musiikki Kuvataide (arvio) Kotitalous Terveystieto Tekstiilityö Tekninentyö Liikunta Oppilaanohjaus ATK/Tietotekniikka Erävaellus (välineiden huolto, korjaus) JOPO-opetus 0 Laaja-alainen Erityisopetus Avustajat Toimistot Koulusihteeri Rehtori Apulaisrehtori Oppilaanohjaaja (Heli) Oppilaanohjaaja (Asta) Vahtimestarin tila (työasema tulossa 2012) Kuraattorin tila Terveydenhoitajan tila 0 0

14 38, SIV :30 / Pykälän liite: Niva-Kaijan koulun lisämääräraha-anomus 2012 jaksotettu jaotel Muut koulun toiminnot 0 Monistamo Valvonta (kuulutus, valvonta) 0 Neuvotteluhuone (arvio) Henkilökunnan taukotila Henkilökunnan työtila Kirjasto 0 TVT-tila (arvio) Peräkärryt (huolto tehtävä/koulutoimi) 0 Oppilaskunnan tila Kiinteistön hoito 0 Varastot (arvio) Ulkoliikuntavälinevarasto hyllyt Välituntivälinevarasto hyllyt UPS (toimistoihin7 kpl, a' 110 ) Auditorio (arvio) Verhot A-osa (ikkunat inventoimatta) arvio B-osa (B- ja C-osa samassa) C-osa 0 D-osa arvio Nettitv (hinta-arvio ei tiedossa) ATK Työsuhdepuhelimet (Arvio) Välituntipihan kalusteet (arvio) Välituntipihan penkit (Arvio) Pyörätelineet (5 pyörää x 40 eli 200 paikkaa, Pyöräkatokset (a' 20000, 5 kpl) Koripallotelineet, perustukset, Uudelleen asfaltointi 0 Traktoritalli 0 Muuta? Yhteensä

15 39, SIV :30 HALL: 38/2012 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite - palautepostilaatikot kirjaston eteisaulaan Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Valtuustoaloite Keskustan valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että valtuustopuolueet voisivat laittaa omat palautepostilaatikkonsa kirjaston eteisaulaan. Tähän tarvittavasta telineestä ja sijoituskohdasta vastaisi Nivalan kaupunki. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa aloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta toteaa aloitteen johdosta, ettei sillä tai kirjastolla ole mitään sitä vastaan, että valtuustoryhmät sijoittava palautepostilaatikkonsa kirjaston eteisaulaan. Jokaisen ryhmän hankkiessa oman laatikkonsa, toivotaan kuitenkin, että ne ovat tyyliltään samanlaisia. Laatikkojen asennuksessa on kuunneltava kirjaston henkilökunnan kantaa niin että asennuksessa otetaan huomioon siivous ja näyttelyseinät, kulkuväylät yms. Asennuksen tulee tapahtua teknisen tilapalvelun kiinteistönhoitajan toimesta. Laatikkojen ylläpidosta, tyhjentämisestä (lukollisuus) ja huollosta vastaavat valtuustoryhmät itse. Laatikot tulee toimittaa asennusta varten mennessä kirjastoon. Päätös Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ote Kaupunginhallitus Valtuustoryhmät Tekninen toimi / tilapalvelut Kirjasto

16 39, SIV :30 / Pykälän liite: KESK valt.aloite

17 40, SIV :30 Koulunkäyntiavustajatarve lv Valmistelija sivistysjohtaja Opetussuunnitelmassa todetaan, että vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalle on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset. Avustajan tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Kaikilla kouluilla tulee olla mahdollista saada tarpeellisia avustajapalveluja. Pienryhmissä on oltava tarvittava määrä avustajia ja kouluilla voi olla koulu-, luokka- ja henkilökohtaisia avustajia. Laki muutos kolmiportaisesta tuesta edellyttää, että avustajapalvelua on mahdollista antaa jokaisella tuen portaalla. Nivalan kaupungin opetussuunnitelmassa todetaan, että koulun oppilashuoltoryhmä tekee joka kevät esityksen sivistysjohtajalle koulun seuraavana lukuvuonna tarvitsemista tulkitsemis- ja avustajapalveluista. Kuultuaan rehtorien kokousta, sivistysjohtaja päättää koulujen käytössä olveista avustajapalveluresursseista ennen edellisen lukuvuoden päättymistä. Sivistysjohtaja ratkaisee asian ja hoitaa tarvittavan rahoituksen sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta, mikäli kaupungin talousarviossa varattu resurssi ei riitä. Koulut ovat tehneet esityksensä lukuvuoden avustajatarpeista. Esitykset on käsitelty rehtorien kokouksessa. Opetuksen järjestämisen periaatteita esi- ja perusopetuksessa asiakirjassa todetaan, että esiopetuksen ryhmään enimmäiskokona on 14 lasta. Ryhmään voidaan sijoittaa avustaja, jolloin ryhmän enimmäiskokona on 20 lasta. Riippumatta avustajan tarpeen perusteluista, resurssia käytetään rajat ylittäen esi- ja perusopetuksessa. Liitteenä on yhdistelmä esityksistä. Esityksen perusteella lukuvuodeksi tarvitaan esiopetukseen kaupungin määrittelyn mukaan 4 avustajaa, perusopetukseen 33 ja ap/iptoimintaan (KKK) 2 ohjaajaa. (Huom. Tämä esitys ei sisällä sivukylille mahdollisesti perustettavien iltapäiväryhmien henkilöstöresurssia). Lisäksi pakottavan tarpeen vuoksi keväällä 2012 on ylimääräisenä ollut 1 avustaja 19 h/ vko ja 1 avustaja 30 h/vko työajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sivistyslautakunnan talousarvoon on saatava talousarviomuutoksella lisärahoitusta koulunkäyntiavustajien palkkakustannuksiin euroa syyslukukautta 2012 varten. Talousarviosta puuttuu 8 henkilön palkkauskustannukset Toimialajohtajan esitys Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta euron lisämäärärahan varaamiseksi työsopimussuhteisten koulunkäyntiavustajien palkkauskustannuksiin syyslukukautta 2012 varten. Lisäksi kaupunginhallitukselta pyydetään lupa vakinaistaa kaksi määräaikaista koulunkäyntiavustajaa lukien.

18 40, SIV :30 Päätös Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ote Koulut

19 40, SIV :30 / Pykälän liite: Avustajat lv 2012 Avustajat lv Esiopetus TA+vaje Työaika Aittola 12 ei Haikara h/vko Tomi Selkäinaho Junttila 14 ei Karvoskylä 18 +4,5 28 h/vko Uusi KKK 19 10,7 28 h/vko Hanna Savolainen Malila h/vko Ritva Järvikuona Perusopetus Ahde koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Annika Silvola (lausunto) Aittola koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Alli Aitto-oja Haapala koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Virve Ruotsalainen (lausunto) Haikara koulu esittää 1 avustajaa 5,3 + 4,5 28 h/vko Minna Niemelä, määraika lv. (lausunto) Erkkilä koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Anna Hernetkoski Junttila koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Eija Rauhala Järvikylä ei Karvoskylä koulu esittää 1 avustajaa 10,7 28 h/vko Mirka Halmetoja Malila ei Välikylä ei Niva-Kaija koulu esittää 4,5-5 avustajaa 9,5/=0,5 10 KKK koulu esittää 21 avustajaa 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,5 +4,5 +4,5 2 ap/ipohjaajaa 10,7 9,5/0,5 +4,5/0,5 35 h/vko 30 h/vko 35 h/vko 30 h/vko 30 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 30 h/vko 30 h/vko 30 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28/vko 30 h/vko 30 h/vko Keväällä 2012 ollut ylimääräisenä 19 h Ahde (+5,3) 1 Niva-Kaija 30 h (+5,3) Esiopetus 4, perusopetus 33, ap/ip 2 Lehtiniemi Johanna Jyrinki Sirkka Malila Päivi Löytynoja Ulla 0,5 Löytynoja Anna-Mari 1. Aksila Ritva 2. Harjula Marita 3. Korkiakoski Merja 4. Laurila Merja 5. Palovaara Anne 6. Perttunen Pirjo 7. Salo Eeva 8. Sarja Marja-Leena 9. Vänttinen Outi 10. Korkiakoski Ansgarius 11. Kumpulainen Pirjo 12. Ojalehto Nina 13. Erkkilä Liina 14. Hietala Minna 15. Löytynoja Tanja 16. Nevanperä Elisa 17. Pirinen Marja 18. Laurila Jonna 19. Uusi 20. Uusi 21. Uusi 22. Sarja Eija 23. ap. ohjaus tuntityönä, 0,5 lisää

20 41, SIV :30 Kysely tekniselle toimelle koulujen tila-asioiden järjestämisestä Sivistyslautakunta keskusteli koulujen tila-asioista. Päätös Sivistyslautakunta edellyttää, että tilapalvelut järjestää Kyösti Kallion koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa varten asianmukaiset tilat, jotka myös työsuojelu hyväksyy viimeistään toukokuun 2012 loppuun mennessä. Lautakunta on huolestunut Niva-Kaijan koulun teknisen työn ja kotitalouden opetusryhmiä varten tarvittavien väliaikaistilaratkaisujen viipymisestä ja kiirehtii niitä. Lautakunta edellyttää, että tekninen toimi valmistelee ja esittää esiopetuksen tila-asiat kuntoon lukuvuodelle viimeistään talousarvion 2013 laadinnan yhteydessä.

21 9998, SIV :30 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 33 36, 38, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Nivalan kaupungin sivistyslautakunta PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA puh: faksi: (08) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: musviranomai- nen ja yhteystiedot 37, 39 Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: -päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä -asiakirjat, joihin vedotaan Oikaisuohje hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

22 9998, SIV :30 Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 1) Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea valitusaika muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen ja yhteystiedot Muu valitusviranomainen ja yhteystiedot Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) Oulu vaihde: kirjaamo: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Aluehallintovirasto PL Oulu puh: fax: pykälä Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus PL 118, Helsinki puh: (09) faksi: (09) Valitusaika 14 päivää 30 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

23 9998, SIV :30 - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusosoitus markkinaoikeuteen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Toimitusosoite Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI sähköposti:

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 15.6.2011 18:30 Kokousaika Torstai 15.6.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot