SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus Yh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015"

Transkriptio

1 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus Yh YV

2 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot Toimintamenot Maksuosuuksien toteutuminen kunnittain 5 3 TOTEUTUMAENNUSTE 6 4 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Arjen tuen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoito Perusturvaliikelaitos Saarikka 21 Kansikuvat Mikko Suutala kesä 2014, yksiköt: Peltoaho, Heralan Serviisi, Päivärinne, Helmiina, Mäntyranta, Iltarusko

3 3 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA SoTen toiminta ja palveluiden järjestäminen perustuvat yhtymävaltuuston vahvistamaan palveluiden järjestämissuunnitelmaan, talousarvioon ja tilaustaulukoihin sekä niissä asetettuihin tavoitteisiin. SoTen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan sitovuustasoittain yhtymävaltuustolle vähintään neljännesvuosittain. Yhtymävaltuustoon nähden sitovina tasoina ovat Hallinto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Arjen tuen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat yhtymävaltuuston talousarviossa asettamia määrärahojen käyttötarkoitusta, palveluiden määrää, laatua ja toiminnan kehittämissuuntaa ohjaavia mitattavissa ja todennettavissa olevia tavoitteita. Yhtymävaltuusto on vahvistanut seuraavat koko SoTen toimintaa koskevat tavoitteet Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Työllistymisen edistäminen Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen Palveluiden saavutettavuuden parantaminen THL:n lapset puheeksi toimintamallin käyttöönottoa on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa. Kouluttajakoulutukset käynnistyivät tammikuussa Koulutukset saadaan loppuun syksyllä. Kouluttajakoulutuksessa on mukana peruskuntien varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöä ja Saarikasta lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sekä aikuispalvelujen henkilökuntaa. Koulutuksen aikana mallin käyttöä harjoitellaan arjessa. Lasten ja perheiden vaikutusten arviointi on muutoinkin pyritty sisällyttämään kaikkiin asiakastilanteisiin Työllistymisen edistämiseen on panostettu kaikilla palvelualueilla. Aikuissosiaalityössä tehdään aktiivisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vaikutusten vähentämiseksi, mikä näkyy mm. aktivointisuunnitelmien määrän lisääntymisenä sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän kasvuna. Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen näkyy erityisesti ikäihmisten palveluiden järjestämisessä. Yli 65-vuotiaiden terveystarkastuksista saatu palaute on ollut myönteistä ja tarkastuksissa on löydetty useita riskitekijöitä. Hyvinvointitilaisuuksien osanottajamäärä on kasvanut samoin muistikotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppaanuuspöydät/hyvinvointityöryhmät toimivat joka kunnassa ja niissä työstetään mm. hyvinvointisuunnitelmia. Lokakuussa 2014 käynnistyneen kuntoutusyksikön toimintaa on kehitetty yhteistyössä Saarikan eri verkostojen, JAMK:n ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteiset toimintalinjaukset on saatu hyvään alkuun, toiminnan ja yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen jatkuu edelleen. Lyhytaikaisosaston ja kuntoutusyksikön toimintojensa eriyttäminen ja asiakasjako on onnistunut kohtuullisesti. Toiminnan seurantaa ja arviointia jatketaan edelleen. Kuntayhtymän taloustilanne asettaa kovat reunaehdot palveluiden saatavuuden parantamiselle. Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi on Saarikassa mm. määritelty asiakasryhmäkohtaisia puhelinaikoja ja otettu käyttöön nk. takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittojärjestelmän

4 4 käyttöönoton ei kaikilta osin ole onnistunut suunnitelmien mukaisesti ja järjestelmää ja sen käyttöä on parannettu mm. koulutuksella yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Sähköisistä asiointijärjestelmistä on otettu käyttöön Hyvis-sähköinen asiointijärjestelmä muutamissa yksiköissä, käyttöönottoa laajennetaan edelleen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan sitovuustasoittain kohdassa tavoitteiden toteutuminen. Lähtökohdat SoTen toiminnan järjestämiselle ja taloudenpidolle tälle vuodelle ovat haasteelliset. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto kirjasi pöytäkirjaan, että vuoden 2015 toiminnallisia ja rakenteellisia säästöjä tulee valmistella edelleen siten, että Saarijärven kaupungin maksuosuus olisi noin 0,4 milj. euroa talousarviota alhaisempi. Yhtymävaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamisohjelman Saarijärven kaupungin osalta. Vaadittuja säästöjä sopeuttamistoimilla ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan, joten talouden sopeuttamisohjelman valmistelua tullaan jatkamaan pidemmällä aikavälillä. Ensimmäisen vuosineljännekseen nettomenot ovat toteutuneet 0,1 % suurempana kuin edellisenä vuonna. Talousarvion lopullisen toteutumisen ennustaminen on ensimmäisen vuosineljänneksen tietojen perusteella kuitenkin vielä hyvin vaikeaa. Tarkempi ennuste ja mahdollinen talousarvion tarkistaminen on perusteltua tehdä vasta puolivuotistoteutuman perusteella. 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1 Toimintatuotot Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 84,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 72,8 miljoonaa euroa. Kunnilta on laskutettu maksuosuuksia maaliskuun loppuun mennessä 18,2 miljoonaa euroa. Maksuosuudet on laskutettu kunnilta talousarvion mukaan, ei todellisen käytön mukaan. Talousarvioon sisältyy lisäksi jäsenkunnilta laskutettavaa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää sekä palautettavaa ylijäämää euroa. Maaliskuun loppuun mennessä alijäämää oli laskutettu ja ylijäämää palautettu yhteensä euroa. Varsinaisen toiminnan tuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän 10,8 miljoonaa euroa. Tulojen toteutuma oli 2,7 miljoonaa euroa (24,9 %), edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulojen toteutuma oli 2,6 miljoonaa euroa (23,7 %). Tulot kasvoivat 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävä osa tulojen kasvusta johtuu vuokratulojen kasvusta. 2.2 Toimintamenot Palvelujen järjestämiseen varatut toimintamenot (sis. poistot ja rahoituskulut, ylijäämän palautus vähennettynä) ovat talousarviossa 83,6 miljoonaa euroa. Toimintamenojen toteutuma ensimmäisen vuosineljänneksellä on 19,87 miljoonaa euroa (23,8 %). Edellisenä vuoden toimintakulujen toteutuma oli 19,76 miljoonaa euroa (23,9 %). Toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen nähden oli 0,6 prosenttia.

5 5 Oman toiminnan menojen toteutuma oli 15,1 milj. euroa (24,2 %). Edellisenä vuonna menojen toteutuma oli 14,6 miljoonaa euroa (23,8 %). Muutos edelliseen vuoteen on 3,2 prosenttia Erikoissairaanhoidon palvelujen ja ensihoidon menojen toteutuma oli 4,8 milj. euroa (22,5 %), kun edellisenä vuonna toteutuma oli 5,1 milj. euroa (24,2 %). Muutos edelliseen vuoteen on -7,1 prosenttia. 2.3 Maksuosuuksien toteutuminen kunnittain Kannonkosken maksuosuuden toteutuma on 1,6 miljoonaa euroa (22,4 %). Toteutuma on 0,5 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa maksuosuuden kasvuvara on 4 %. Oman toiminnan menojen toteutuma on 1,1 milj. euroa (22 %). Oman toiminnan kustannukset ovat lähes edellisvuoden tasolla. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelujen menojen toteutuma on 10,4 milj. euroa (23,6 %), kasvua edellisvuoteen verrattuna on 5,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidon lähetemäärä laski -1,2 prosentilla. Karstulan kunnan maksuosuuden toteutuma on 3,8 milj. euroa (22,3 %). Laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden on 5,3 prosenttia. Oman toiminnan toteutuma on 2,8 milj. euroa (23,7 %). Oman toiminnan menot kasvoivat 1,0 prosenttia. Menot ovat kasvaneet eniten omissa koti- ja asumispalveluissa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, suun terveydenhuollossa. Sen sijaan lastensuojelumenot ja vastaanotto- ja osastohoidon menot ovat laskeneet. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon menojen toteutuma on 0,9 miljoonaa euroa (19,1 %). Menot ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden -19,1 %., Erikoissairaanhoidon lähetemäärä on laskenut 5,8 prosentilla.

6 6 Kivijärven kunnan maksuosuuden toteutuma on 1,4 milj. euroa (23,5). Oman toiminnan osalta toteutuma on 1,1 milj. euroa (25,9 %), muutos edellisvuodesta on 8,3 prosenttia. Edellisestä vuodesta kasvussa ovat mm. toimeentulotuki-, työmarkkinatuki-, lastensuojelu- ja vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelumenot. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on 0,27 milj. euroa (17 %). Erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 33 %, lähetteiden määrä laski 15,9 prosentilla. Kyyjärven kunnan maksuosuuden toteutuma on 1,3 milj. euroa (21,8 %). Toteutuma on 1,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Oman toiminnan osalta toteutuma on 0,9 milj. euroa (22 %). Oman toiminnan menot laskivat 3,3 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma on 0,38 milj. euroa (21,4 %). Erikoissairaanhoidon menot ovat 13,6 prosenttia edellisvuotta suuremmat vaikka lähetteiden määrä laski 7,4 %. Saarijärven kaupungin maksuosuuden toteutuma on 9,2 milj. euroa (24,7 %). Kasvua edellisvuoteen on 2,9 prosenttia. Oman toiminnan menojen toteutuma on 6,5 miljoonaa euroa (24,5 %). Oman toiminnan menojen kasvu on 4,9 %. Suurimmat kasvut ovat työmarkkinatuessa, päihdetyössä, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on 2,7 milj. euroa (25 %). Edelliseen vuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet 1,5 prosentilla. Lähetteiden määrä laski -2 %. 3 TOTEUTUMAENNUSTE Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koko SoTen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kuntien maksuosuuksien toteutuma oli maaliskuun lopussa yhteensä 23,6 prosenttia, kun edellisenä vuonna toteuma oli 23,9 %. Tilannen perustuu kuitenkin pitkälti erikoissairaanhoidon menojen edellistä vuotta alhaisempaan toteutumaan. Oman toiminnan menot ovat sen sijaan kasvaneet 3,1 %, kun talousarvion mukainen kasvuvara on 2,6 %. Suurimmat menojen kasvut ovat asiakasmäärän kasvun takia työmarkkinatuen kuntaosuudessa, vanhusten ja vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä vammaispalvelulain mukaisissa avustuksissa. Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin hallitus on esittänyt tämän vuoden talousarvion ylijäämätavoitetta muutettavaksi 4,5 milj. eurolla. Muutos toteutetaan nostamalla erityisvelvoitemaksua 5,58 /asukas 23,53 /asukas. Erityisvelvoitemaksua esitetään korotettavan sen verran kuin potilasvakuutusmaksun ja potilasvakuutusvastuun pakollisen varauksen poikkeama vuoden 2014 talousarviosta aiheutti alijäämää, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Saarikan kuntien osuus maksusta on siten euroa. Kunnittaisia kustannuksia arvioitaessa on huomioitava, että pienessä kunnassa etenkin erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä voi olla merkittäviä kausivaihteluja, joita on vaikea etukäteen ennakoida. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella suurimmat menojen ylityspaineet ovat omassa toiminnassa Kivijärvellä ja Saarijärvellä. Saarijärven osalta yhtymävaltuusto hyväksyi talouden säästöohjelman, jonka avulla pyritään alentamaan Saarijärven maksuosuutta. Yhtymävaltuusto totesi kuitenkin, että Saarijärven kaupungin edellyttämää maksuosuustasoa säästöillä ei tulla saavuttamaan, vaan tämä edellyttäisi radikaaleja rakenteellisia muutoksia. Tammi-maaliskuussa toteutunut asiakasmäärän kasvu vanhusten asumispalveluissa, päihdetyössä ja työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen kasvu vaikeuttavat merkittävästi mahdollisuuksia pienentää Saarijärven maksuosuutta.

7 7 4 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto Hallintoon kuuluvat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yksilöasiainjaos, tarkastuslautakunta ja kuntayhtymän toimisto. Kuntayhtymän hallinto vastaa kuntayhtymän hallinnon toimivuudesta. Yhtymähallituksella on päävastuu kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenpidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntayhtymän toimisto valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston ja hallituksen päätökset sekä vastaa kuntayhtymän tiedottamisesta. Kuntayhtymän toimisto ostaa tarvitsemansa toimistopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon palvelut kuntayhtymän liikelaitokselta tai sen palveluntuottajilta. Talouden toteutuminen Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteuttaminen ja vahvistaminen sekä yhteistyökäytäntöjen selkeyttäminen ja kehittäminen SoTen hallintotavan toimintaperiaatteiden ja sisäisten roolitusten määrittely Vahvistetut ja käyttöön otetut hallintotavan toimintaperiaatteet ja roolitukset Toimittu olemassa olevien käytäntöjen ja määritysten mukaisesti.

8 8 Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen Sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen ja sisäisen valvonnan toteuttaminen Sisäisen valvonnan ohjeistus ja sisäisen valvonnan raportit Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma laadittu ja sen toteutumista seurataan. SoTen yhteisten kehittämistavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen Seurataan, ohjeistetaan ja resursoidaan yhteisten koko SoTea koskettavien kehittämistavoitteiden toteuttamista Asetettujen yhteisten tavoitteiden toteutuminen Raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kuntalaisilla ja SoTen sidosryhmillä on oikeat tiedot SoTen järjestämistä palveluista, toiminnasta, taloudesta ja päätöksenteosta Viestitään palveluista suunnitelmallisesti mm. paikallislehtien uutisjutuissa, Saarikan www-sivuilla sekä kunta- ja kuntalaisinfoissa. Kuntalaispalaute, julkaistut jutut, nettisivut, infot Talouden ja toiminnan ajantasainen seuranta ja raportointi Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan. Nettisivujen kautta saatu 2 palautetta, puhelimitse muutamia. Toiminnasta tiedotettu paikallismedioiden kautta. Nettisivuja päivitetty. Osavuosikatsaukset, joissa raportoidaan palveluiden järjestämisen toteutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta kokonaisuutena ja kunnittain eriteltynä käsitellään yhtymävaltuustossa vähintään vuosikolmanneksittain. Osavuosikatsaukse t Osavuosikatsaus laadittu 31.3 tilanteesta. 4.2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen kuuluvat neuvola- koulu- ja opiskelupalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terapiapalvelut Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Palveluilla ylläpidetään ja edistetään alueen väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä sairauksien ennalta ehkäisyä yhdessä kuntien eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa

9 9 sekä tuetaan väestön valmiuksia edistää omaa terveyttään. Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluna Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Pylkönmäen terveysasemilla ja koulu- ja opiskelupalvelut kouluilla. Palvelukokonaisuuteen ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat nuorten ja lapsiperheiden sosiaalityö (lastenvalvojan palvelut, perhetyö ja lastensuojelu) ja aikuissosiaalityö (toimeentulotuki, päihdetyö ja kuntouttava työtoiminta). Sekä lapsiperheiden sosiaalityöhön että aikuissosiaalityöhön sisältyy asiakkaiden yleinen ohjaus ja neuvonta sekä ehkäisevä sosiaalityö, joilla pyritään asiakkaiden tilanteiden kohentamiseen suurempien ongelmien välttämiseksi. Sosiaalityöntekijän vastaanotto järjestetään lähipalveluna kuntien toimipisteissä tarpeenmukaisesti keskimäärin 2 päivänä viikossa. Talousarvioon sisältyy noin euron määräraha mahdollisiin uusiin lastensuojelun perheja laitoshoidon tarpeisiin. Terapiapalveluihin kuuluvat perheneuvolan, terveyskeskuspsykologien, koulupsykologien ja terveyskeskuspuheterapeuttien palvelut sekä henkisen ensiavun palvelut. Perheneuvolan palvelut järjestetään pääosin Saarijärven toimipisteessä. Psykologin ja puheterapeutin palvelut järjestetään Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä. Palveluja voidaan tarpeen mukaan tarjota myös muiden kuntien toimipisteissä. Koulupsykologin palvelut järjestetään sopimuksen mukaisesti siten, että toinen psykologi työskentelee Saarijärvellä ja toinen Karstulassa, josta käsin käy myös Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Talouden toteutuminen Palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet suurempana kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tulojen toteutuminen ei kuitenkaan ole kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 25 % johtuen mm. siitä, että valtion maksamat korvaukset kuntouttavaan työtoimintaan kulkevat jäljessä. Palvelualueen nettomenojen toteuma on 27,4 %. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna menot ovat suuremmat. Vuoden 2015 talousarvio on pienempi kuin tilinpäätös Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualueella talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Toiminnassa äitiysneuvolan ja lastenneuvolan käyntimääriin tulee laskua edelliseen vuoteen verrattuna, koska tänä vuonna synnyttäviä äitiä ei tule olemaan yhtä paljon kuin vuonna Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toteutumaprosentti on 28,4 %. Nettomenot ovat suuremmat verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Palvelualueen nettomenojen ylitys johtuu nimenomaan perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen ylityksistä. Suurin ylityksen aiheuttaja on työmarkkinatuen kuntaosuus. Vuoden 2015 alusta alkaen työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu jo 300 työmarkkinatukea saaneista 50 % ja 1000 päivää saaneista 70 %. Tämä on vaikuttanut kustannuksia lisäävästi ja samalla on kasvanut kunnissa pitkäaikaistyöttömien määrä. Aktiivisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vaikutusten vähentämiseksi on tehty, mikä näkyy mm. aktivointisuunnitelmien määrän lisääntymisenä sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän kasvuna. Lastensuojelussa on alkuvuonna tehty uusia avohuollonsijoituksia, mutta kaikkien kohdalla on tavoitteena kotiutuminen eikä pitempiaikaisempi sijoitus. Jälkihuollon kustannukset eivät ole toteutuneet talousarvioon arvioidun mukaisesti. Ostopalveluja on tarvittu vähemmän tai niissä on saatu räätälöityä kustannuksiltaan halvemmat ratkaisut. Terapiapalveluiden vastuualueella talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Palveluihin on jonoa.

10 10 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön kouluttaminen; kouluttajien koulutus ja heidän tekemä muun henkilöstön kouluttaminen Koulutukset toteutuneet vuoden loppuun mennessä Lapset puheeksi toimintamallin kouluttajakoulutukset käynnistyivät tammikuussa Koulutukset saadaan loppuun syksyllä. Sen jälkeen kouluttajat kouluttavat muun henkilöstön. Koulutuksen aikana mallin käyttöä harjoitellaan arjessa. Kouluttajakoulutuksessa on mukana peruskuntien varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöä ja Saarikasta lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sekä aikuispalvelujen Palvelualueen palvelujärjestelmän hiominen tukemaan varhaiskasvatusta ja koulua osana toimintamallia Työllistymisen edistäminen Ohjausryhmälle tulleet palautteet palvelujärjestelmän toimimisesta. henkilökuntaa. Ohjausryhmä on perustettu. Tässä vaiheessa, kun kouluttajakoulutukset ovat kesken ohjausryhmän tehtävänä on organisoida muun henkilöstön koulutusten toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan lisääntyminen Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääntyminen Saarikassa Asiakkaiden ja toimintapaikkojen määrän lisääntyminen lähtötilanteesta Jokaisessa Saarikan toimipisteessä on vähintään yksi kuntouttavan työtoiminnan asiakas vuoden aikana Tammi-maaliskuussa sopimuksia 106 eri henkilöllä. (tammi-kesäkuu eri henkilöä) Saarikan paikat ovat lisääntyneet. Tammi-maaliskuussa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli 12 eri toimipisteessä. Erikseen ovat kuntouttavan ja päihdetyön ryhmät. Palkkatukityöllistäminen 20 henkilöä palkataan 5 palkkatukihakemusta on tehty.

11 11 Saarikkaan vuoden aikana. Yhden henkilön työsuhteen pituus 6 kuukautta. Iltarusko 1 Kukkoaho/Kotikivi 1 Kolkanrinne 1 Einarintien toimintakeskus 2 5 paikkaa on vireillä Peltoaho Serviisi Villa Jukola Talkkari/yleismies Kiviranta/Touhula Muualle kuin Saarikkaan esitetyt palkkatuella työllistettävät Saarijärven kaupunki 20 Kannonkosken Oivalle 1 Kehrä 1 Yksityinen yritys 1 Jatkopolkujen löytyminen (palkkatyö tai opiskelu) Eläkeselvittelyt Jatkopolku löytyy 50 %:lle Eläkeselvittelyjen määrä. Eläkkeelle vuoden 2015 aikana päässeiden määrä (mukaan otetaan myös sellaiset henkilöt joiden eläkehakemus /muutoksen haku on tehty ennen vuotta 2015) Kuntouttava työtoiminta päättyi tammi-maaliskuussa 15 henkilöltä Jatko: omaehtoinen opiskelu 1 työvoimakoulutus 2 (toinen ammattiin johtava) 2 eläkkeelle 1 sairauslomalle 9 työttömänä Muu jatkopolku kuin takaisin työttömäksi työnhakijaksi palaaminen löytyi 40 %:lle. Selvittelyssä 7 henkilöä Hakemus tehty 1:lle henkilölle Päätöksiä tullut 3 1 henkilö on sairaslomalla ennen eläkehakemusta Tänä vuonna 7 henkilöllä täyttyy 63 vuoden ikä (eläkeputki) Yht. 19 henkilöä Pitkäaikaistyöttömien henkilöiden Asiakaspalaute elämän laatuun ja arjen hallintaan vaikuttavien parannusten aikaan saaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen Ei vielä toteutunut.

12 12 Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä (kuntoutuksen osaamiskeskus, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut jne.) Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Toimintamalli luotu syksyyn 2015 mennessä. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden asiakkaiden määrä. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ei ole valmis. Puhelinajat käytössä Yhteydenottopyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa Poissaoloviestit huolehditaan vaihdepalveluihin, vastaajapalveluihin ja sähköpostiin Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa puhelinajat käytössä, palautetta yhteistyökumppaneilta ei ole tullut Asiakaspalaute yhteydensaannin helppoudesta kysytty valtakunnallisessa neuvolakyselyssä 2014 lokakuussa. Tulos oli 4,8/5). Perhe- ja sosiaalipalveluissa on puhelinajat käytössä. Satunnaisesti on tullut palautetta tavoitettavuudesta. Neuvola, -koulu ja opiskeluterveydenhuollossa yhteydenottopyyntöjä tulee tekstiviestinä, puhelinviestinä, sähköpostissa, Pegasos- postissa. Pyyntöihin pyritään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan heti samana päivänä tai heti pyynnön tullessa työntekijän tietoon. Perhe - ja sosiaalipalveluissa pystytään vastaamaan yhteydenottopyyntöihin kohtuullisessa ajassa. Terapiapalveluihin pääsyssä on edelleen jonoa. Yhteydenottoihin pyritty vastaamaan kohtuullisessa ajassa Palvelualueella huolehditaan poissaolojen tiedottamisesta.

13 Arjen tuen palvelut Arjen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat palveluohjaus, koti- ja asumispalvelut sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpidon palvelut Palveluohjausyksikkö vastaa Arjen tuen palvelualueen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, tekee päätökset palveluiden antamisesta ja asiakkaan sijoittamisesta koti- ja asumispalveluiden sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpitopalveluiden piiriin. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluilla edistetään ikääntyvien toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista. Palveluja ovat erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, vertaisryhmätoiminta, päivätoiminta, aivoterveyden vahvistaminen ja hoito, terveystarkastukset ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit. Koti- ja asumispalveluita järjestetään aikuisen vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi niin, että jokaisella olisi mahdollisuuksien mukaan turvallinen ja toimiva arki ja sopiva asuinympäristö joko omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotiin annettavat palvelut sekä eriasteiset asumispalvelut ml. perhehoito sekä omaishoito. Määrärahoihin sisältyvät sekä Saarikan tuottamat että muilta palveluntuottajilta ostettujen palveluiden kustannukset. Koti- ja asumispalveluita järjestetään alueen väestölle yhtymävaltuuston vahvistamien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, toimintakeskuspalvelut, asumispalvelut sekä laitoshoidon. Vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä palveluasuminen ja taloudelliset tukitoimet ovat asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset sekä palvelujen ja tukitoimien myöntämiseen liittyvän ohjaus ja neuvonta. Talouden toteutuminen Palvelualueen tulot toteutuivat lähes suunnitellusti ja kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna Nettomenojen toteutuma näyttää tällä hetkellä toteutuneen suunnitellun mukaisesti. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna nettomenot ovat suuremmat. Talousarviossa pysyminen saatikka alittaminen on erittäin haasteellista. Ostettavissa asumispalveluissa vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet. Ylitys johtuu erityisiä asumispalveluita tarvitsevista asiakkaista. Näihin ei ollut täysin osattu varautua talousarviota tehtäessä. Omissa koti - ja asumispalveluissa on pysytty talousarviossa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on n Pääosin kasvu johtuu Villa Jukolan tehostetun palveluasumisyksikön toiminnan käynnistämisestä syyskuussa Uuteen yksikköön tuli 11 lisäpaikkaa, jonka lisäksi pienkotien asukkaat siirtyivät tehostetun palvelun piiriin. Hoivarannan toiminta ajettiin alas maaliskuun 2015 lopussa. Kustannusvaikutukset alkavat näkyä seuraavan vuosineljänneksen aikana. Henkilöstökustannuksissa on ylityspaineita joiden asumisyksiköiden osalta, joten henkilöstön käyttöön ja työvuorosuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kotihoidon kaikissa yksiköissä on asiakasmäärät, käynnit ja tunnit vähentyneet. Tämä asettaa paineet henkilöstömenojen sopeuttamiseen.

14 14 Vammaispalveluissa tällä hetkellä talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Paineita on vammaispalveluista annetun lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannusten osalta. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työllistymisen edistäminen Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen järjestäminen Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen 10 työtoimintapaikkaa Saarikassa oli 12 eri toimipisteissä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Lähes kakki paikat olivat arjen tuen palvelualueen yksiköissä. Vahvistetaan elämäntapaohjausta ja vastuun ottamista oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä Lisätään tietoisuutta Saarikan, kuntien ja järjestöjen palveluista ja ohjataan asiakkaita palvelujen piiriin Monipuolistetaan varhaisen tuen toimintoja ja palveluja, joilla tuetaan hyvään elämään ennen vankempien palvelujen piiriin tulemista Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrä. 65-vuotiaiden terveystarkastuksiin osallistuneiden määrä ikäluokasta 90 % Hyvinvointitilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa vuoteen 2014 verrattuna 2 % Muistihoitajien kotikäyntien määrä Muistikuntoutusasiakkaiden määrä Päivätoiminta-asiakkaiden määrä Kotikäynnit on tehty 3 kunnassa, yhteensä 12 käyntiä. 85 terveystarkastusta tehty hyvin palauttein. Tarkastuksista löytynyt runsaasti riskitekijöitä, jatko-ohjaus kehittyy edelleen. Hyvinvointilaisuuksia runsaasti koko toiminta-alueella, Saarikan roolitus yhteistyökumppanina on selkeytynyt. Tammi-maaliskuulla tilaisuuksiin osallistujia oli n Muistihoitajien käyntejä tammi-maaliskuulla n Muistikotikuntoutuskäyntien määrä on kasvanut, n käyntiä /kk. Päivätoiminta-asiakkaiden määrä vähentynyt alkuvuonna 104 (122)

15 15 Tehdään yhteistyötä ikäihmisten, omaisten, järjestöjen ja kuntien kanssa Kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä edistetään/pidetään yllä Vapaaehtoistoimijoiden järjestämä tilaisuus vähintään 3 kuukauden välein/yksikkö Elämäntaparyhmiin osallistuneiden määrä Palvelu ja hoitosuunnitelmiin liitettyjen konkreettisten kuntoutussuunnitelmien määrä Kuntouttavan kotikäyntien määrä kasvaa 1/3 osan vuoteen 2014 verrattuna Ateriakuljetuksen yhteydessä virikeohjeen saaneiden määrä Lähes kaikissa yksiköissä toimii aktiivinen vapaaehtoistoiminnan verkosto, jonka kanssa järjestetään ulkoilua ja virkistystoimintaa asumisyksiköissä. Jokaisessa kunnassa kumppanuuspöydät tai hyvinvointityöryhmät, joissa työstetään hyvinvointisuunnitelmaa ja suunnitellaan konkreettista toimintaa kunnittain. Yhteistyö on selkeytynyt ja parantunut hyvinvointisuunnitelmien työstämisen myötä. Virtapiiri/vertaisohjaajien tapaaminen pidetty hyvin palauttein. Ksshp:n kanssa luotu materiaalipankki vertaisohjaajien tueksi. Elämäntaparyhmistä yksi käynnissä Saarijärvellä, jossa 7 osallistujaa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmissa kiinnitetään erityisesti huomiota asiakkaan olemassa oleviin voimavaroihin. Kotikäyntien määrä on laskenut huomattavasti edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden, joka näkyy myös kuntouttavissa käynneissä 449 (486). Tavoite on saavutettu ainoastaan Kivijärven ja Kyyjärven kotihoidossa. Asiakkaille lähetetään viriketoimintasuunnitelma kerran kuukaudessa aterialaatikoiden mukana. Asiakkaita 119. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen

16 16 Henkilöstön osaaminen ja perehdytys varmistetaan joka tilanteessa. Haipro - järjestelmän käyttö ja poikkeamatilanteiden analysointi ja muutokset eri prosesseihin, mittarina potilaalle, asiakkaalle ja asukkaalle menneiden vahinkotapahtumien vähentäminen 75 %:sta kaikista ilmoituksista alle 50 %:iin Kotihoidosta tehtiin 15 ilmoitusta. Lääkepoikkeamia on 11 (15), joista läheltä piti tilanteita 36 % (20 %) ja 64 % (80 %) asiakkaalle menneitä. Asumispalveluista on tehty 84 ilmoitusta, joista tapaturmia on ollut 42 eli 50 % kaikista ilmoitetuista tapahtumista. Lääkepoikkeamia tehtiin 39, joista läheltä piti tilanteita 8 eli 20,5 % (17,4 %). Asukkaalle menneitä tapahtumia oli 31 eli 79,5 % (82,6 %). Kotihoidon ja asumisyksiköiden lääkepoikkeamien kokonaismäärä on vähentynyt. Pitkäaikaishoivan yksiköistä tehtiin 31 ilmoitusta, joista tapaturmia oli 17. Asukkaan luvattomaan poistumiseen yksiköstä liittyy kolme ilmoitusta. Lääkepoikkeamia on ilmoitettu yhtensä 9. Niistä 44 % (42,9 %) on läheltä piti- tilanteita ja 56 % (57,1 %) on mennyt asukkaalle. Pitkäaikaishoivan yksiköissä ovat vähentyneet huomattavasti ja lisäksi tapahtuman luonteen suunta on muuttunut tavoitetta kohti eli läheltä piti tilanteiden suuntaisesti. Vammaispalveluista tehtiin 35 ilmoitusta. Lääkepoikkeamia oli 18, joista 7 oli läheltä pititilanteita ja 11 meni asukkaalle / asiakkaalle. Lääkepoikkeamissa oli antovirheitä 9, jakovirheitä 7 sekä 1 toimitusvirhe. Tapaturmia oli 17. Ei saatavilla olevaa vertailutietoa vuodelta Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ollaan Viivästyneiden palvelutarpeenarviointien Viivästyneitä palvelutarpeenarviointeja ei ole

17 17 palveluohjausyksiköstä yhteydessä asiakkaaseen siitä lukien, kun palveluntarvearvioinnin tarve on tullut tietoon Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä määrä Kiireellisten arviointien määrä ollut. Yksittäisiä on ollut. 4.4 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuus koostuu väestölle tarjottavista perustason avosairaanhoidon ja osastohoidon palveluista Aluehoitajien vastaanottopalvelut järjestetään Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Pylkönmäen terveysasemilla vähintään 3 päivänä viikossa. Lääkärin vastaanottopalvelut järjestetään Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla 5 päivänä viikossa, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven terveysasemilla keskimäärin vähintään 2 päivänä viikossa. Laboratoriopalveluihin liittyvät näytteenotot järjestetään Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla 5 päivänä viikossa ja Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven terveysasemilla vähintään 2 pv/vk. Kuvantamispalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja tuotetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla. Lähipäivystys järjestetään arkisin virka-aikana (klo 8-16) Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla, klo Saarijärven terveysasemalla, yöpäivystys keskussairaalassa klo Viikonloppuisin lähipäivystys järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin Saarijärven terveysasemalla klo ja muilta osin keskussairaalassa. Kellonaikoja voidaan tarkentaa maakunnallisten ratkaisujen yhteydessä. Kuntien heikosta taloudellisesta tilanteesta sekä Saarikan henkilöstörekrytoinnin haasteista johtuen terveysasemilla voidaan toteuttaa sulkuja syys -, joulu-, talvi- ja kesälomien aikoina. Sulkujen aikana väestölle tarjotaan kiireellisissä tapauksissa palvelut lähimmällä auki olevalla terveysasemalla. Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla järjestetään sulkuaikoina ainoastaan päivystysluonteiset vastaanotot. Kivijärven ja Kannonkosken kuntien nk. itäisten osien alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus hakea palveluita halutessaan myös Wiitaunionin alueelta. Kyyjärven kunnan alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus hakea ensiapupäivystyksen palveluita Alajärveltä arkisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo välisenä aikana. Lyhytaikaisen osastohoidon palvelut järjestetään Saarijärven terveysasemalla akuuttiosastoilla. Karstulan lyhytaikaisosasto toimii v 2015 alusta lukien Saarikan kuntoutusyksikkönä ja Saarijärven lyhytaikaisosasto jää ainoaksi ns. akuutiksi osastoksi Saarikassa. Kuntoutuksen osaamiskeskus vastaa jatkossa koko SoTen alueen asukkaiden toimintakyvyn vahvistamisesta ja kuntoutusta tukevien palveluiden/toimintojen kehittämisestä. Mielenterveyspalvelut koostuvat väestön psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoito- ja asumispalveluista. Palvelut järjestetään pääsääntöisesti Saarijärven ja Karstulan toimipisteissä sekä tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla.

18 18 Suun terveydenhuollon palvelut sisältävät väestön suun terveyden edistämisen ja suun sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon. Palvelut järjestetään lähipalveluna kuntien terveysasemilla lapsille ja vanhuksille ja muilta osin pääosin keskitetysti Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla. Resurssien riittäessä palvelua tarjotaan lähipalveluna koko väestölle väestövastuualuejaon mukaisesti. Työterveyshuollon palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolaissa määriteltyjä ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia työterveyshuoltopalveluja. Palvelut perustuvat kunkin asiakasyrityksen kanssa tehtävään erilliseen työterveyshuoltosopimukseen ja työpaikkaselvityksen perusteella laadittuun toimintasuunnitelmaan. Palvelut järjestetään pääsääntöisesti Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä, joista palvelut viedään työterveyshuollon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti muiden kuntien alueelle. Tavoitteena on, että työterveyshuollon toiminta voidaan rahoittaa asiakasyrityksiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Työterveyshuollon määrärahoihin sisältyy myös Saarikan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset. Saarikka vahvistaa työterveyshuollon palveluista asiakkailta perittävät maksut. Fysioterapia- ja kuntoutuspalveluilla edistetään kuntalaisten toiminta- ja työkykyä sekä itsehoitovalmiuksia fysioterapian keinoin. Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut koostuvat suoravastaanotosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, työfysioterapiasta, kuntoneuvolapalveluista, osastopotilaiden kuntoutuksesta sekä apuvälinepalveluista. Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut järjestetään pääsääntöisesti Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä. ja tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla. Talouden toteutuminen Terveyden- ja sairaanhoidon palvelualueella euromääräiset tavoitteet ovat toteutuneet kolmen ensimmäisen kuukauden aikana hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna suunnitelman mukaisesti. Tuloja on kertynyt hieman arvioitua enemmän 27,1 % (25,4 % ) ja menoissa ollaan pysytty talousarviossa 23,1% ( 24,4 % ) Käyntejä on kertynyt hieman alle arvioidun suun terveydenhuoltoa ja fysioterapiaa lukuun ottamatta. Vastaanottojen osalta on hienoista laskua niin hoitajien kuin lääkäreiden osalta, mikä johtunee resurssien vähyydestä ja toiminnallisesti pienten kuntien terveysasemien supistetusta toiminnasta viime vuoteen verrattuna. Hoitopäivissä on hienoista laskua, muutoin sekä lyhytaikaisosasto että kuntoutusyksikkö ovat onnistuneet toimintojensa eriyttämisessä ja asiakasjako on onnistunut kohtuullisesti. Kuormitusprosentit ovat lyhytaikaisosastolla olleet keskimäärin n 93 % ja keskimääräinen hoitoaika 6,7 vrk, kuntoutusyksikössä kuormitusprosentti on ollut alkuvuoden osalta 92,6 % ja keskimääräinen hoitoaika 20,8 vrk. Kuntien kesken on eroja sekä kustannusten jakautumisessa että toiminnallisissa luvuissakin. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

19 19 Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Kaikissa terveyden-sairaanhoidon yksiköissä hoitokontakteissa huomioidaan koko perheen tilanne ja eritoten alaikäisten lasten tilanne. Asiakaspalautteet Kaikissa hoitokontakteissa huomioidaan lapset, mikäli se on tarpeen. Palautetta on tullut lähinnä puhelimen Toimitaan THL:n toimintamallin mukaisesti. Työllistymisen edistäminen Toimintamallikoulutusta saatu syksyllä 2014 ja toiminta varsinaisesti käynnistyy 2015 alusta Tuetaan olemassa olevin keinoin työttömien asiakkaiden toimintakyvyn edistämistä (fysioterapiakäynnit, ryhmiin ohjaus ne ). Toteutetaan työttömien terveystarkastukset yhteistyöverkoston seuloman tarpeen mukaisesti Työkokeiluja 1-2 / vuosi / yksikkö, opiskelijoita tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan Työttömien terveystarkastuksia tehdään n. 70kpl/ v Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen takaisinsoittojärjestelmästä. Toimintamallikoulutukset loppuvat toukokuun puolivälissä ja sen jälkeen alkaa mallin istuttaminen käytäntöön. Toimintakyvyn huomiointi on keskeisessä osassa etenkin fysioterapian ja kuntoutusyksikön toiminnoissa Alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikka samoin eri tavalla työttöminä olevilla, mikäli vain sopivaa työtehtävää löytyy. Työttömien terveystarkastuksista vastaa tth ja tammi-maaliskuun aikana niitä on tehty 14 eri sidosryhmien ohjaamina.. Omahoidon esilläpito kaikissa kontakteissa Ohjataan toimintakyvyn ylläpitoon kuntoutusyksikköön, jossa paneudutaan entistä tiukemmin toimintakyvyn vajeen syihin. Asiakastyytyväisyys Lyhytaikaisosaston ja kuntoutusyksikön käyttöaste, kotiuttamisviiveet Kuntoutusyksikön toiminnan osalta kuntoutussuunnitelmien mukainen kotiutuminen, arviointijaksojen määrä sekä koti-/asumispalveluohjaus ten määrä. Omahoidon tiedostaminen ja siihen panostaminen on kaikkien yksiköiden asia, eritoten asia korostuu kuntoutusyksikössä, jonne asiakkaat toimintakyvyn heiketessä lähetetään ja jossa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota sitten jatketaan joko kotona tai asumispalveluyksiköissä. Kotikäyntejä ko yksiköstä tehdään tarpeen mukaan, nyt tehty 10 ja myös kotona käydään tarvittaessa arvioimassa sopiva kuntoutusmuoto koti vai kuntoutusyksikkö. Asiakaskyselyä

20 20 Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen kuntoutusyksikössä ei vielä ole tehty. Henkilöstön osaaminen ja perehdytys varmistetaan joka tilanteessa. Uusien laitteiden hankinnassa huolehditaan käyttöön opastus ja tarkistetaan laitteiden kunto säännöllisesti. Haipro - järjestelmän käyttö ja poikkeamatilanteiden analysointi ja muutokset eri prosesseihin, mittarina potilaalle, asiakkaalle ja asukkaalle menneiden vahinkotapahtumien vähentäminen 75 %:sta kaikista ilmoituksista alle 50 %:iin Intran ja netin hyödyntäminen ja asiakastiedon kirjaaminen Hai-Pro järjestelmä, joka keskittyy erilaisiin poikkeamatilanteiseen ja niistä raportointiin sekä niiden analysointiin on käytössä joka yksikössä, läheltä piti tilanteita oli tammi-maaliskuussa yhteensä 98 (121), joista läheltä piti tilanteita 23.5 % ja 75 eli 76.5% tapahtumaa meni potilaalle ( sisältää myös kaatumiset ja liukastumiset, jotka aina sattuvat potilaalle ). Lääkepoikkeamia oli 23, joista 18 eli 69,2 % oli läheltä piti tilanteita ja 8 eli 30,8 % meni asiakkaalle. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ilmoitukset ovat vähentyneet 98/ 121. Intraa käytetään tiedon välittämiskanavana ja uusien asioiden ilmoittamiskanavana. Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Sähköisten järjestelmien kehittäminen Puhelinliikenne hallittavaksi ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuus Asiakaspalaute Hyvis-sähköisen asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen Takaisinsoittojärjestelmä n käytettävyyden parantaminen; asiakkaiden neuvonta ja takaisinsoittoihin vastaaminen 100 % Asiakaspalautetta tulee jonkin verran ja pääosin se kohdistuu puhelimen takaisin soittojärjestelmään ja harvemmin saatuun palveluun. Takaisinsoittojärjestelmästä on järjestetty uusintakoulutus vastaanoton henkilökunnalle toiminnan varmistamiseksi. Jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin kyetään vastaamaan. Sähköisistä asiointijärjestelmistä on otettu käyttöön Hyvis-sähköinen

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Yh 12.11.2015 YV 26.11.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA... 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Toimintatuotot... 4 2.2 Toimintamenot... 4 2.3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA SoTe kuntayhtymä TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhtymähallitus 12.11.2015 69 Yhtymävaltuusto 26.11.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...2 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 25.3.2010 klo 18 21.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Rahkola OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Huumarkangas

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 211 Mb 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 66 421 376 83,8 8 862 68 66 89 688 81,7 1, 43 321 768 35 885 728 82,8 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 389 724 ####### Sisäiset

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA Yv liite 12/31/30.11.2017 SoTe kuntayhtymä TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Yhtymähallitus 9.11.2017 Yhtymävaltuusto 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...2

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Osavuosikatsaus. Tammi-huhtikuu 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Osavuosikatsaus. Tammi-huhtikuu 2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-huhtikuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana)

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana) Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18 20.35. KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Mannila OSALLISTUJAT Kutsutut jäsenet Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA SoTe kuntayhtymä TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Yhtymähallitus 10.11.2016 Yhtymävaltuusto 24.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...2 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015

SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015 SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015 SoTe kuntayhtymä Y-tunnus: 0208521-2 Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi 1 JOHDANTO 3 2 KUNTAYHTYMÄNJOHTAJAN KATSAUS 3 3 SOTEN HALLINTO 4 3.1 Kuntayhtymän tehtävä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot