SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus Yh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015"

Transkriptio

1 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus Yh YV

2 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot Toimintamenot Maksuosuuksien toteutuminen kunnittain 5 3 TOTEUTUMAENNUSTE 6 4 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Arjen tuen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoito Perusturvaliikelaitos Saarikka 21 Kansikuvat Mikko Suutala kesä 2014, yksiköt: Peltoaho, Heralan Serviisi, Päivärinne, Helmiina, Mäntyranta, Iltarusko

3 3 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA SoTen toiminta ja palveluiden järjestäminen perustuvat yhtymävaltuuston vahvistamaan palveluiden järjestämissuunnitelmaan, talousarvioon ja tilaustaulukoihin sekä niissä asetettuihin tavoitteisiin. SoTen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan sitovuustasoittain yhtymävaltuustolle vähintään neljännesvuosittain. Yhtymävaltuustoon nähden sitovina tasoina ovat Hallinto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Arjen tuen palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat yhtymävaltuuston talousarviossa asettamia määrärahojen käyttötarkoitusta, palveluiden määrää, laatua ja toiminnan kehittämissuuntaa ohjaavia mitattavissa ja todennettavissa olevia tavoitteita. Yhtymävaltuusto on vahvistanut seuraavat koko SoTen toimintaa koskevat tavoitteet Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Työllistymisen edistäminen Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen Palveluiden saavutettavuuden parantaminen THL:n lapset puheeksi toimintamallin käyttöönottoa on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa. Kouluttajakoulutukset käynnistyivät tammikuussa Koulutukset saadaan loppuun syksyllä. Kouluttajakoulutuksessa on mukana peruskuntien varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöä ja Saarikasta lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sekä aikuispalvelujen henkilökuntaa. Koulutuksen aikana mallin käyttöä harjoitellaan arjessa. Lasten ja perheiden vaikutusten arviointi on muutoinkin pyritty sisällyttämään kaikkiin asiakastilanteisiin Työllistymisen edistämiseen on panostettu kaikilla palvelualueilla. Aikuissosiaalityössä tehdään aktiivisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vaikutusten vähentämiseksi, mikä näkyy mm. aktivointisuunnitelmien määrän lisääntymisenä sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän kasvuna. Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen näkyy erityisesti ikäihmisten palveluiden järjestämisessä. Yli 65-vuotiaiden terveystarkastuksista saatu palaute on ollut myönteistä ja tarkastuksissa on löydetty useita riskitekijöitä. Hyvinvointitilaisuuksien osanottajamäärä on kasvanut samoin muistikotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppaanuuspöydät/hyvinvointityöryhmät toimivat joka kunnassa ja niissä työstetään mm. hyvinvointisuunnitelmia. Lokakuussa 2014 käynnistyneen kuntoutusyksikön toimintaa on kehitetty yhteistyössä Saarikan eri verkostojen, JAMK:n ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteiset toimintalinjaukset on saatu hyvään alkuun, toiminnan ja yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen jatkuu edelleen. Lyhytaikaisosaston ja kuntoutusyksikön toimintojensa eriyttäminen ja asiakasjako on onnistunut kohtuullisesti. Toiminnan seurantaa ja arviointia jatketaan edelleen. Kuntayhtymän taloustilanne asettaa kovat reunaehdot palveluiden saatavuuden parantamiselle. Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi on Saarikassa mm. määritelty asiakasryhmäkohtaisia puhelinaikoja ja otettu käyttöön nk. takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittojärjestelmän

4 4 käyttöönoton ei kaikilta osin ole onnistunut suunnitelmien mukaisesti ja järjestelmää ja sen käyttöä on parannettu mm. koulutuksella yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Sähköisistä asiointijärjestelmistä on otettu käyttöön Hyvis-sähköinen asiointijärjestelmä muutamissa yksiköissä, käyttöönottoa laajennetaan edelleen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan sitovuustasoittain kohdassa tavoitteiden toteutuminen. Lähtökohdat SoTen toiminnan järjestämiselle ja taloudenpidolle tälle vuodelle ovat haasteelliset. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto kirjasi pöytäkirjaan, että vuoden 2015 toiminnallisia ja rakenteellisia säästöjä tulee valmistella edelleen siten, että Saarijärven kaupungin maksuosuus olisi noin 0,4 milj. euroa talousarviota alhaisempi. Yhtymävaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamisohjelman Saarijärven kaupungin osalta. Vaadittuja säästöjä sopeuttamistoimilla ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan, joten talouden sopeuttamisohjelman valmistelua tullaan jatkamaan pidemmällä aikavälillä. Ensimmäisen vuosineljännekseen nettomenot ovat toteutuneet 0,1 % suurempana kuin edellisenä vuonna. Talousarvion lopullisen toteutumisen ennustaminen on ensimmäisen vuosineljänneksen tietojen perusteella kuitenkin vielä hyvin vaikeaa. Tarkempi ennuste ja mahdollinen talousarvion tarkistaminen on perusteltua tehdä vasta puolivuotistoteutuman perusteella. 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1 Toimintatuotot Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 84,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 72,8 miljoonaa euroa. Kunnilta on laskutettu maksuosuuksia maaliskuun loppuun mennessä 18,2 miljoonaa euroa. Maksuosuudet on laskutettu kunnilta talousarvion mukaan, ei todellisen käytön mukaan. Talousarvioon sisältyy lisäksi jäsenkunnilta laskutettavaa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää sekä palautettavaa ylijäämää euroa. Maaliskuun loppuun mennessä alijäämää oli laskutettu ja ylijäämää palautettu yhteensä euroa. Varsinaisen toiminnan tuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän 10,8 miljoonaa euroa. Tulojen toteutuma oli 2,7 miljoonaa euroa (24,9 %), edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulojen toteutuma oli 2,6 miljoonaa euroa (23,7 %). Tulot kasvoivat 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävä osa tulojen kasvusta johtuu vuokratulojen kasvusta. 2.2 Toimintamenot Palvelujen järjestämiseen varatut toimintamenot (sis. poistot ja rahoituskulut, ylijäämän palautus vähennettynä) ovat talousarviossa 83,6 miljoonaa euroa. Toimintamenojen toteutuma ensimmäisen vuosineljänneksellä on 19,87 miljoonaa euroa (23,8 %). Edellisenä vuoden toimintakulujen toteutuma oli 19,76 miljoonaa euroa (23,9 %). Toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen nähden oli 0,6 prosenttia.

5 5 Oman toiminnan menojen toteutuma oli 15,1 milj. euroa (24,2 %). Edellisenä vuonna menojen toteutuma oli 14,6 miljoonaa euroa (23,8 %). Muutos edelliseen vuoteen on 3,2 prosenttia Erikoissairaanhoidon palvelujen ja ensihoidon menojen toteutuma oli 4,8 milj. euroa (22,5 %), kun edellisenä vuonna toteutuma oli 5,1 milj. euroa (24,2 %). Muutos edelliseen vuoteen on -7,1 prosenttia. 2.3 Maksuosuuksien toteutuminen kunnittain Kannonkosken maksuosuuden toteutuma on 1,6 miljoonaa euroa (22,4 %). Toteutuma on 0,5 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa maksuosuuden kasvuvara on 4 %. Oman toiminnan menojen toteutuma on 1,1 milj. euroa (22 %). Oman toiminnan kustannukset ovat lähes edellisvuoden tasolla. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelujen menojen toteutuma on 10,4 milj. euroa (23,6 %), kasvua edellisvuoteen verrattuna on 5,4 prosenttia. Erikoissairaanhoidon lähetemäärä laski -1,2 prosentilla. Karstulan kunnan maksuosuuden toteutuma on 3,8 milj. euroa (22,3 %). Laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden on 5,3 prosenttia. Oman toiminnan toteutuma on 2,8 milj. euroa (23,7 %). Oman toiminnan menot kasvoivat 1,0 prosenttia. Menot ovat kasvaneet eniten omissa koti- ja asumispalveluissa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, suun terveydenhuollossa. Sen sijaan lastensuojelumenot ja vastaanotto- ja osastohoidon menot ovat laskeneet. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon menojen toteutuma on 0,9 miljoonaa euroa (19,1 %). Menot ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden -19,1 %., Erikoissairaanhoidon lähetemäärä on laskenut 5,8 prosentilla.

6 6 Kivijärven kunnan maksuosuuden toteutuma on 1,4 milj. euroa (23,5). Oman toiminnan osalta toteutuma on 1,1 milj. euroa (25,9 %), muutos edellisvuodesta on 8,3 prosenttia. Edellisestä vuodesta kasvussa ovat mm. toimeentulotuki-, työmarkkinatuki-, lastensuojelu- ja vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelumenot. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on 0,27 milj. euroa (17 %). Erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 33 %, lähetteiden määrä laski 15,9 prosentilla. Kyyjärven kunnan maksuosuuden toteutuma on 1,3 milj. euroa (21,8 %). Toteutuma on 1,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Oman toiminnan osalta toteutuma on 0,9 milj. euroa (22 %). Oman toiminnan menot laskivat 3,3 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma on 0,38 milj. euroa (21,4 %). Erikoissairaanhoidon menot ovat 13,6 prosenttia edellisvuotta suuremmat vaikka lähetteiden määrä laski 7,4 %. Saarijärven kaupungin maksuosuuden toteutuma on 9,2 milj. euroa (24,7 %). Kasvua edellisvuoteen on 2,9 prosenttia. Oman toiminnan menojen toteutuma on 6,5 miljoonaa euroa (24,5 %). Oman toiminnan menojen kasvu on 4,9 %. Suurimmat kasvut ovat työmarkkinatuessa, päihdetyössä, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on 2,7 milj. euroa (25 %). Edelliseen vuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet 1,5 prosentilla. Lähetteiden määrä laski -2 %. 3 TOTEUTUMAENNUSTE Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koko SoTen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kuntien maksuosuuksien toteutuma oli maaliskuun lopussa yhteensä 23,6 prosenttia, kun edellisenä vuonna toteuma oli 23,9 %. Tilannen perustuu kuitenkin pitkälti erikoissairaanhoidon menojen edellistä vuotta alhaisempaan toteutumaan. Oman toiminnan menot ovat sen sijaan kasvaneet 3,1 %, kun talousarvion mukainen kasvuvara on 2,6 %. Suurimmat menojen kasvut ovat asiakasmäärän kasvun takia työmarkkinatuen kuntaosuudessa, vanhusten ja vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä vammaispalvelulain mukaisissa avustuksissa. Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin hallitus on esittänyt tämän vuoden talousarvion ylijäämätavoitetta muutettavaksi 4,5 milj. eurolla. Muutos toteutetaan nostamalla erityisvelvoitemaksua 5,58 /asukas 23,53 /asukas. Erityisvelvoitemaksua esitetään korotettavan sen verran kuin potilasvakuutusmaksun ja potilasvakuutusvastuun pakollisen varauksen poikkeama vuoden 2014 talousarviosta aiheutti alijäämää, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Saarikan kuntien osuus maksusta on siten euroa. Kunnittaisia kustannuksia arvioitaessa on huomioitava, että pienessä kunnassa etenkin erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä voi olla merkittäviä kausivaihteluja, joita on vaikea etukäteen ennakoida. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella suurimmat menojen ylityspaineet ovat omassa toiminnassa Kivijärvellä ja Saarijärvellä. Saarijärven osalta yhtymävaltuusto hyväksyi talouden säästöohjelman, jonka avulla pyritään alentamaan Saarijärven maksuosuutta. Yhtymävaltuusto totesi kuitenkin, että Saarijärven kaupungin edellyttämää maksuosuustasoa säästöillä ei tulla saavuttamaan, vaan tämä edellyttäisi radikaaleja rakenteellisia muutoksia. Tammi-maaliskuussa toteutunut asiakasmäärän kasvu vanhusten asumispalveluissa, päihdetyössä ja työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen kasvu vaikeuttavat merkittävästi mahdollisuuksia pienentää Saarijärven maksuosuutta.

7 7 4 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto Hallintoon kuuluvat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yksilöasiainjaos, tarkastuslautakunta ja kuntayhtymän toimisto. Kuntayhtymän hallinto vastaa kuntayhtymän hallinnon toimivuudesta. Yhtymähallituksella on päävastuu kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenpidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntayhtymän toimisto valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston ja hallituksen päätökset sekä vastaa kuntayhtymän tiedottamisesta. Kuntayhtymän toimisto ostaa tarvitsemansa toimistopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon palvelut kuntayhtymän liikelaitokselta tai sen palveluntuottajilta. Talouden toteutuminen Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteuttaminen ja vahvistaminen sekä yhteistyökäytäntöjen selkeyttäminen ja kehittäminen SoTen hallintotavan toimintaperiaatteiden ja sisäisten roolitusten määrittely Vahvistetut ja käyttöön otetut hallintotavan toimintaperiaatteet ja roolitukset Toimittu olemassa olevien käytäntöjen ja määritysten mukaisesti.

8 8 Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen Sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen ja sisäisen valvonnan toteuttaminen Sisäisen valvonnan ohjeistus ja sisäisen valvonnan raportit Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma laadittu ja sen toteutumista seurataan. SoTen yhteisten kehittämistavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen Seurataan, ohjeistetaan ja resursoidaan yhteisten koko SoTea koskettavien kehittämistavoitteiden toteuttamista Asetettujen yhteisten tavoitteiden toteutuminen Raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kuntalaisilla ja SoTen sidosryhmillä on oikeat tiedot SoTen järjestämistä palveluista, toiminnasta, taloudesta ja päätöksenteosta Viestitään palveluista suunnitelmallisesti mm. paikallislehtien uutisjutuissa, Saarikan www-sivuilla sekä kunta- ja kuntalaisinfoissa. Kuntalaispalaute, julkaistut jutut, nettisivut, infot Talouden ja toiminnan ajantasainen seuranta ja raportointi Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan. Nettisivujen kautta saatu 2 palautetta, puhelimitse muutamia. Toiminnasta tiedotettu paikallismedioiden kautta. Nettisivuja päivitetty. Osavuosikatsaukset, joissa raportoidaan palveluiden järjestämisen toteutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta kokonaisuutena ja kunnittain eriteltynä käsitellään yhtymävaltuustossa vähintään vuosikolmanneksittain. Osavuosikatsaukse t Osavuosikatsaus laadittu 31.3 tilanteesta. 4.2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen kuuluvat neuvola- koulu- ja opiskelupalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terapiapalvelut Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Palveluilla ylläpidetään ja edistetään alueen väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä sairauksien ennalta ehkäisyä yhdessä kuntien eri hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa

9 9 sekä tuetaan väestön valmiuksia edistää omaa terveyttään. Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluna Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Pylkönmäen terveysasemilla ja koulu- ja opiskelupalvelut kouluilla. Palvelukokonaisuuteen ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat nuorten ja lapsiperheiden sosiaalityö (lastenvalvojan palvelut, perhetyö ja lastensuojelu) ja aikuissosiaalityö (toimeentulotuki, päihdetyö ja kuntouttava työtoiminta). Sekä lapsiperheiden sosiaalityöhön että aikuissosiaalityöhön sisältyy asiakkaiden yleinen ohjaus ja neuvonta sekä ehkäisevä sosiaalityö, joilla pyritään asiakkaiden tilanteiden kohentamiseen suurempien ongelmien välttämiseksi. Sosiaalityöntekijän vastaanotto järjestetään lähipalveluna kuntien toimipisteissä tarpeenmukaisesti keskimäärin 2 päivänä viikossa. Talousarvioon sisältyy noin euron määräraha mahdollisiin uusiin lastensuojelun perheja laitoshoidon tarpeisiin. Terapiapalveluihin kuuluvat perheneuvolan, terveyskeskuspsykologien, koulupsykologien ja terveyskeskuspuheterapeuttien palvelut sekä henkisen ensiavun palvelut. Perheneuvolan palvelut järjestetään pääosin Saarijärven toimipisteessä. Psykologin ja puheterapeutin palvelut järjestetään Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä. Palveluja voidaan tarpeen mukaan tarjota myös muiden kuntien toimipisteissä. Koulupsykologin palvelut järjestetään sopimuksen mukaisesti siten, että toinen psykologi työskentelee Saarijärvellä ja toinen Karstulassa, josta käsin käy myös Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Talouden toteutuminen Palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet suurempana kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tulojen toteutuminen ei kuitenkaan ole kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 25 % johtuen mm. siitä, että valtion maksamat korvaukset kuntouttavaan työtoimintaan kulkevat jäljessä. Palvelualueen nettomenojen toteuma on 27,4 %. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna menot ovat suuremmat. Vuoden 2015 talousarvio on pienempi kuin tilinpäätös Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualueella talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Toiminnassa äitiysneuvolan ja lastenneuvolan käyntimääriin tulee laskua edelliseen vuoteen verrattuna, koska tänä vuonna synnyttäviä äitiä ei tule olemaan yhtä paljon kuin vuonna Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toteutumaprosentti on 28,4 %. Nettomenot ovat suuremmat verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Palvelualueen nettomenojen ylitys johtuu nimenomaan perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen ylityksistä. Suurin ylityksen aiheuttaja on työmarkkinatuen kuntaosuus. Vuoden 2015 alusta alkaen työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu jo 300 työmarkkinatukea saaneista 50 % ja 1000 päivää saaneista 70 %. Tämä on vaikuttanut kustannuksia lisäävästi ja samalla on kasvanut kunnissa pitkäaikaistyöttömien määrä. Aktiivisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vaikutusten vähentämiseksi on tehty, mikä näkyy mm. aktivointisuunnitelmien määrän lisääntymisenä sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän kasvuna. Lastensuojelussa on alkuvuonna tehty uusia avohuollonsijoituksia, mutta kaikkien kohdalla on tavoitteena kotiutuminen eikä pitempiaikaisempi sijoitus. Jälkihuollon kustannukset eivät ole toteutuneet talousarvioon arvioidun mukaisesti. Ostopalveluja on tarvittu vähemmän tai niissä on saatu räätälöityä kustannuksiltaan halvemmat ratkaisut. Terapiapalveluiden vastuualueella talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Palveluihin on jonoa.

10 10 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön kouluttaminen; kouluttajien koulutus ja heidän tekemä muun henkilöstön kouluttaminen Koulutukset toteutuneet vuoden loppuun mennessä Lapset puheeksi toimintamallin kouluttajakoulutukset käynnistyivät tammikuussa Koulutukset saadaan loppuun syksyllä. Sen jälkeen kouluttajat kouluttavat muun henkilöstön. Koulutuksen aikana mallin käyttöä harjoitellaan arjessa. Kouluttajakoulutuksessa on mukana peruskuntien varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöä ja Saarikasta lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sekä aikuispalvelujen Palvelualueen palvelujärjestelmän hiominen tukemaan varhaiskasvatusta ja koulua osana toimintamallia Työllistymisen edistäminen Ohjausryhmälle tulleet palautteet palvelujärjestelmän toimimisesta. henkilökuntaa. Ohjausryhmä on perustettu. Tässä vaiheessa, kun kouluttajakoulutukset ovat kesken ohjausryhmän tehtävänä on organisoida muun henkilöstön koulutusten toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan lisääntyminen Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääntyminen Saarikassa Asiakkaiden ja toimintapaikkojen määrän lisääntyminen lähtötilanteesta Jokaisessa Saarikan toimipisteessä on vähintään yksi kuntouttavan työtoiminnan asiakas vuoden aikana Tammi-maaliskuussa sopimuksia 106 eri henkilöllä. (tammi-kesäkuu eri henkilöä) Saarikan paikat ovat lisääntyneet. Tammi-maaliskuussa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli 12 eri toimipisteessä. Erikseen ovat kuntouttavan ja päihdetyön ryhmät. Palkkatukityöllistäminen 20 henkilöä palkataan 5 palkkatukihakemusta on tehty.

11 11 Saarikkaan vuoden aikana. Yhden henkilön työsuhteen pituus 6 kuukautta. Iltarusko 1 Kukkoaho/Kotikivi 1 Kolkanrinne 1 Einarintien toimintakeskus 2 5 paikkaa on vireillä Peltoaho Serviisi Villa Jukola Talkkari/yleismies Kiviranta/Touhula Muualle kuin Saarikkaan esitetyt palkkatuella työllistettävät Saarijärven kaupunki 20 Kannonkosken Oivalle 1 Kehrä 1 Yksityinen yritys 1 Jatkopolkujen löytyminen (palkkatyö tai opiskelu) Eläkeselvittelyt Jatkopolku löytyy 50 %:lle Eläkeselvittelyjen määrä. Eläkkeelle vuoden 2015 aikana päässeiden määrä (mukaan otetaan myös sellaiset henkilöt joiden eläkehakemus /muutoksen haku on tehty ennen vuotta 2015) Kuntouttava työtoiminta päättyi tammi-maaliskuussa 15 henkilöltä Jatko: omaehtoinen opiskelu 1 työvoimakoulutus 2 (toinen ammattiin johtava) 2 eläkkeelle 1 sairauslomalle 9 työttömänä Muu jatkopolku kuin takaisin työttömäksi työnhakijaksi palaaminen löytyi 40 %:lle. Selvittelyssä 7 henkilöä Hakemus tehty 1:lle henkilölle Päätöksiä tullut 3 1 henkilö on sairaslomalla ennen eläkehakemusta Tänä vuonna 7 henkilöllä täyttyy 63 vuoden ikä (eläkeputki) Yht. 19 henkilöä Pitkäaikaistyöttömien henkilöiden Asiakaspalaute elämän laatuun ja arjen hallintaan vaikuttavien parannusten aikaan saaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen Ei vielä toteutunut.

12 12 Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä (kuntoutuksen osaamiskeskus, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut jne.) Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Toimintamalli luotu syksyyn 2015 mennessä. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden asiakkaiden määrä. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ei ole valmis. Puhelinajat käytössä Yhteydenottopyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa Poissaoloviestit huolehditaan vaihdepalveluihin, vastaajapalveluihin ja sähköpostiin Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Asiakaspalaute. Palaute yhteistyökumppaneilta Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa puhelinajat käytössä, palautetta yhteistyökumppaneilta ei ole tullut Asiakaspalaute yhteydensaannin helppoudesta kysytty valtakunnallisessa neuvolakyselyssä 2014 lokakuussa. Tulos oli 4,8/5). Perhe- ja sosiaalipalveluissa on puhelinajat käytössä. Satunnaisesti on tullut palautetta tavoitettavuudesta. Neuvola, -koulu ja opiskeluterveydenhuollossa yhteydenottopyyntöjä tulee tekstiviestinä, puhelinviestinä, sähköpostissa, Pegasos- postissa. Pyyntöihin pyritään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan heti samana päivänä tai heti pyynnön tullessa työntekijän tietoon. Perhe - ja sosiaalipalveluissa pystytään vastaamaan yhteydenottopyyntöihin kohtuullisessa ajassa. Terapiapalveluihin pääsyssä on edelleen jonoa. Yhteydenottoihin pyritty vastaamaan kohtuullisessa ajassa Palvelualueella huolehditaan poissaolojen tiedottamisesta.

13 Arjen tuen palvelut Arjen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat palveluohjaus, koti- ja asumispalvelut sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpidon palvelut Palveluohjausyksikkö vastaa Arjen tuen palvelualueen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, tekee päätökset palveluiden antamisesta ja asiakkaan sijoittamisesta koti- ja asumispalveluiden sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpitopalveluiden piiriin. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluilla edistetään ikääntyvien toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista. Palveluja ovat erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, vertaisryhmätoiminta, päivätoiminta, aivoterveyden vahvistaminen ja hoito, terveystarkastukset ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit. Koti- ja asumispalveluita järjestetään aikuisen vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi niin, että jokaisella olisi mahdollisuuksien mukaan turvallinen ja toimiva arki ja sopiva asuinympäristö joko omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotiin annettavat palvelut sekä eriasteiset asumispalvelut ml. perhehoito sekä omaishoito. Määrärahoihin sisältyvät sekä Saarikan tuottamat että muilta palveluntuottajilta ostettujen palveluiden kustannukset. Koti- ja asumispalveluita järjestetään alueen väestölle yhtymävaltuuston vahvistamien palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, toimintakeskuspalvelut, asumispalvelut sekä laitoshoidon. Vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä palveluasuminen ja taloudelliset tukitoimet ovat asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset sekä palvelujen ja tukitoimien myöntämiseen liittyvän ohjaus ja neuvonta. Talouden toteutuminen Palvelualueen tulot toteutuivat lähes suunnitellusti ja kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna Nettomenojen toteutuma näyttää tällä hetkellä toteutuneen suunnitellun mukaisesti. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna nettomenot ovat suuremmat. Talousarviossa pysyminen saatikka alittaminen on erittäin haasteellista. Ostettavissa asumispalveluissa vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet. Ylitys johtuu erityisiä asumispalveluita tarvitsevista asiakkaista. Näihin ei ollut täysin osattu varautua talousarviota tehtäessä. Omissa koti - ja asumispalveluissa on pysytty talousarviossa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on n Pääosin kasvu johtuu Villa Jukolan tehostetun palveluasumisyksikön toiminnan käynnistämisestä syyskuussa Uuteen yksikköön tuli 11 lisäpaikkaa, jonka lisäksi pienkotien asukkaat siirtyivät tehostetun palvelun piiriin. Hoivarannan toiminta ajettiin alas maaliskuun 2015 lopussa. Kustannusvaikutukset alkavat näkyä seuraavan vuosineljänneksen aikana. Henkilöstökustannuksissa on ylityspaineita joiden asumisyksiköiden osalta, joten henkilöstön käyttöön ja työvuorosuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kotihoidon kaikissa yksiköissä on asiakasmäärät, käynnit ja tunnit vähentyneet. Tämä asettaa paineet henkilöstömenojen sopeuttamiseen.

14 14 Vammaispalveluissa tällä hetkellä talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Paineita on vammaispalveluista annetun lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kustannusten osalta. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työllistymisen edistäminen Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen järjestäminen Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen 10 työtoimintapaikkaa Saarikassa oli 12 eri toimipisteissä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Lähes kakki paikat olivat arjen tuen palvelualueen yksiköissä. Vahvistetaan elämäntapaohjausta ja vastuun ottamista oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä Lisätään tietoisuutta Saarikan, kuntien ja järjestöjen palveluista ja ohjataan asiakkaita palvelujen piiriin Monipuolistetaan varhaisen tuen toimintoja ja palveluja, joilla tuetaan hyvään elämään ennen vankempien palvelujen piiriin tulemista Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrä. 65-vuotiaiden terveystarkastuksiin osallistuneiden määrä ikäluokasta 90 % Hyvinvointitilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa vuoteen 2014 verrattuna 2 % Muistihoitajien kotikäyntien määrä Muistikuntoutusasiakkaiden määrä Päivätoiminta-asiakkaiden määrä Kotikäynnit on tehty 3 kunnassa, yhteensä 12 käyntiä. 85 terveystarkastusta tehty hyvin palauttein. Tarkastuksista löytynyt runsaasti riskitekijöitä, jatko-ohjaus kehittyy edelleen. Hyvinvointilaisuuksia runsaasti koko toiminta-alueella, Saarikan roolitus yhteistyökumppanina on selkeytynyt. Tammi-maaliskuulla tilaisuuksiin osallistujia oli n Muistihoitajien käyntejä tammi-maaliskuulla n Muistikotikuntoutuskäyntien määrä on kasvanut, n käyntiä /kk. Päivätoiminta-asiakkaiden määrä vähentynyt alkuvuonna 104 (122)

15 15 Tehdään yhteistyötä ikäihmisten, omaisten, järjestöjen ja kuntien kanssa Kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä edistetään/pidetään yllä Vapaaehtoistoimijoiden järjestämä tilaisuus vähintään 3 kuukauden välein/yksikkö Elämäntaparyhmiin osallistuneiden määrä Palvelu ja hoitosuunnitelmiin liitettyjen konkreettisten kuntoutussuunnitelmien määrä Kuntouttavan kotikäyntien määrä kasvaa 1/3 osan vuoteen 2014 verrattuna Ateriakuljetuksen yhteydessä virikeohjeen saaneiden määrä Lähes kaikissa yksiköissä toimii aktiivinen vapaaehtoistoiminnan verkosto, jonka kanssa järjestetään ulkoilua ja virkistystoimintaa asumisyksiköissä. Jokaisessa kunnassa kumppanuuspöydät tai hyvinvointityöryhmät, joissa työstetään hyvinvointisuunnitelmaa ja suunnitellaan konkreettista toimintaa kunnittain. Yhteistyö on selkeytynyt ja parantunut hyvinvointisuunnitelmien työstämisen myötä. Virtapiiri/vertaisohjaajien tapaaminen pidetty hyvin palauttein. Ksshp:n kanssa luotu materiaalipankki vertaisohjaajien tueksi. Elämäntaparyhmistä yksi käynnissä Saarijärvellä, jossa 7 osallistujaa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmissa kiinnitetään erityisesti huomiota asiakkaan olemassa oleviin voimavaroihin. Kotikäyntien määrä on laskenut huomattavasti edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden, joka näkyy myös kuntouttavissa käynneissä 449 (486). Tavoite on saavutettu ainoastaan Kivijärven ja Kyyjärven kotihoidossa. Asiakkaille lähetetään viriketoimintasuunnitelma kerran kuukaudessa aterialaatikoiden mukana. Asiakkaita 119. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen

16 16 Henkilöstön osaaminen ja perehdytys varmistetaan joka tilanteessa. Haipro - järjestelmän käyttö ja poikkeamatilanteiden analysointi ja muutokset eri prosesseihin, mittarina potilaalle, asiakkaalle ja asukkaalle menneiden vahinkotapahtumien vähentäminen 75 %:sta kaikista ilmoituksista alle 50 %:iin Kotihoidosta tehtiin 15 ilmoitusta. Lääkepoikkeamia on 11 (15), joista läheltä piti tilanteita 36 % (20 %) ja 64 % (80 %) asiakkaalle menneitä. Asumispalveluista on tehty 84 ilmoitusta, joista tapaturmia on ollut 42 eli 50 % kaikista ilmoitetuista tapahtumista. Lääkepoikkeamia tehtiin 39, joista läheltä piti tilanteita 8 eli 20,5 % (17,4 %). Asukkaalle menneitä tapahtumia oli 31 eli 79,5 % (82,6 %). Kotihoidon ja asumisyksiköiden lääkepoikkeamien kokonaismäärä on vähentynyt. Pitkäaikaishoivan yksiköistä tehtiin 31 ilmoitusta, joista tapaturmia oli 17. Asukkaan luvattomaan poistumiseen yksiköstä liittyy kolme ilmoitusta. Lääkepoikkeamia on ilmoitettu yhtensä 9. Niistä 44 % (42,9 %) on läheltä piti- tilanteita ja 56 % (57,1 %) on mennyt asukkaalle. Pitkäaikaishoivan yksiköissä ovat vähentyneet huomattavasti ja lisäksi tapahtuman luonteen suunta on muuttunut tavoitetta kohti eli läheltä piti tilanteiden suuntaisesti. Vammaispalveluista tehtiin 35 ilmoitusta. Lääkepoikkeamia oli 18, joista 7 oli läheltä pititilanteita ja 11 meni asukkaalle / asiakkaalle. Lääkepoikkeamissa oli antovirheitä 9, jakovirheitä 7 sekä 1 toimitusvirhe. Tapaturmia oli 17. Ei saatavilla olevaa vertailutietoa vuodelta Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ollaan Viivästyneiden palvelutarpeenarviointien Viivästyneitä palvelutarpeenarviointeja ei ole

17 17 palveluohjausyksiköstä yhteydessä asiakkaaseen siitä lukien, kun palveluntarvearvioinnin tarve on tullut tietoon Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä määrä Kiireellisten arviointien määrä ollut. Yksittäisiä on ollut. 4.4 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuus koostuu väestölle tarjottavista perustason avosairaanhoidon ja osastohoidon palveluista Aluehoitajien vastaanottopalvelut järjestetään Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sekä Pylkönmäen terveysasemilla vähintään 3 päivänä viikossa. Lääkärin vastaanottopalvelut järjestetään Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla 5 päivänä viikossa, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven terveysasemilla keskimäärin vähintään 2 päivänä viikossa. Laboratoriopalveluihin liittyvät näytteenotot järjestetään Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla 5 päivänä viikossa ja Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven terveysasemilla vähintään 2 pv/vk. Kuvantamispalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja tuotetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla. Lähipäivystys järjestetään arkisin virka-aikana (klo 8-16) Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla, klo Saarijärven terveysasemalla, yöpäivystys keskussairaalassa klo Viikonloppuisin lähipäivystys järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin Saarijärven terveysasemalla klo ja muilta osin keskussairaalassa. Kellonaikoja voidaan tarkentaa maakunnallisten ratkaisujen yhteydessä. Kuntien heikosta taloudellisesta tilanteesta sekä Saarikan henkilöstörekrytoinnin haasteista johtuen terveysasemilla voidaan toteuttaa sulkuja syys -, joulu-, talvi- ja kesälomien aikoina. Sulkujen aikana väestölle tarjotaan kiireellisissä tapauksissa palvelut lähimmällä auki olevalla terveysasemalla. Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla järjestetään sulkuaikoina ainoastaan päivystysluonteiset vastaanotot. Kivijärven ja Kannonkosken kuntien nk. itäisten osien alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus hakea palveluita halutessaan myös Wiitaunionin alueelta. Kyyjärven kunnan alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus hakea ensiapupäivystyksen palveluita Alajärveltä arkisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo välisenä aikana. Lyhytaikaisen osastohoidon palvelut järjestetään Saarijärven terveysasemalla akuuttiosastoilla. Karstulan lyhytaikaisosasto toimii v 2015 alusta lukien Saarikan kuntoutusyksikkönä ja Saarijärven lyhytaikaisosasto jää ainoaksi ns. akuutiksi osastoksi Saarikassa. Kuntoutuksen osaamiskeskus vastaa jatkossa koko SoTen alueen asukkaiden toimintakyvyn vahvistamisesta ja kuntoutusta tukevien palveluiden/toimintojen kehittämisestä. Mielenterveyspalvelut koostuvat väestön psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoito- ja asumispalveluista. Palvelut järjestetään pääsääntöisesti Saarijärven ja Karstulan toimipisteissä sekä tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla.

18 18 Suun terveydenhuollon palvelut sisältävät väestön suun terveyden edistämisen ja suun sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon. Palvelut järjestetään lähipalveluna kuntien terveysasemilla lapsille ja vanhuksille ja muilta osin pääosin keskitetysti Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla. Resurssien riittäessä palvelua tarjotaan lähipalveluna koko väestölle väestövastuualuejaon mukaisesti. Työterveyshuollon palveluilla tarkoitetaan työterveyshuoltolaissa määriteltyjä ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia työterveyshuoltopalveluja. Palvelut perustuvat kunkin asiakasyrityksen kanssa tehtävään erilliseen työterveyshuoltosopimukseen ja työpaikkaselvityksen perusteella laadittuun toimintasuunnitelmaan. Palvelut järjestetään pääsääntöisesti Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä, joista palvelut viedään työterveyshuollon asiakkaiden tarpeiden mukaisesti muiden kuntien alueelle. Tavoitteena on, että työterveyshuollon toiminta voidaan rahoittaa asiakasyrityksiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Työterveyshuollon määrärahoihin sisältyy myös Saarikan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset. Saarikka vahvistaa työterveyshuollon palveluista asiakkailta perittävät maksut. Fysioterapia- ja kuntoutuspalveluilla edistetään kuntalaisten toiminta- ja työkykyä sekä itsehoitovalmiuksia fysioterapian keinoin. Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut koostuvat suoravastaanotosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, työfysioterapiasta, kuntoneuvolapalveluista, osastopotilaiden kuntoutuksesta sekä apuvälinepalveluista. Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut järjestetään pääsääntöisesti Karstulan ja Saarijärven toimipisteissä. ja tarpeen mukaan muiden kuntien terveysasemilla. Talouden toteutuminen Terveyden- ja sairaanhoidon palvelualueella euromääräiset tavoitteet ovat toteutuneet kolmen ensimmäisen kuukauden aikana hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna suunnitelman mukaisesti. Tuloja on kertynyt hieman arvioitua enemmän 27,1 % (25,4 % ) ja menoissa ollaan pysytty talousarviossa 23,1% ( 24,4 % ) Käyntejä on kertynyt hieman alle arvioidun suun terveydenhuoltoa ja fysioterapiaa lukuun ottamatta. Vastaanottojen osalta on hienoista laskua niin hoitajien kuin lääkäreiden osalta, mikä johtunee resurssien vähyydestä ja toiminnallisesti pienten kuntien terveysasemien supistetusta toiminnasta viime vuoteen verrattuna. Hoitopäivissä on hienoista laskua, muutoin sekä lyhytaikaisosasto että kuntoutusyksikkö ovat onnistuneet toimintojensa eriyttämisessä ja asiakasjako on onnistunut kohtuullisesti. Kuormitusprosentit ovat lyhytaikaisosastolla olleet keskimäärin n 93 % ja keskimääräinen hoitoaika 6,7 vrk, kuntoutusyksikössä kuormitusprosentti on ollut alkuvuoden osalta 92,6 % ja keskimääräinen hoitoaika 20,8 vrk. Kuntien kesken on eroja sekä kustannusten jakautumisessa että toiminnallisissa luvuissakin. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

19 19 Lapsikeskeisen toimintakulttuurin vahvistaminen THL:n lapset puheeksi -toimintamallin periaatteiden mukaisesti Kaikissa terveyden-sairaanhoidon yksiköissä hoitokontakteissa huomioidaan koko perheen tilanne ja eritoten alaikäisten lasten tilanne. Asiakaspalautteet Kaikissa hoitokontakteissa huomioidaan lapset, mikäli se on tarpeen. Palautetta on tullut lähinnä puhelimen Toimitaan THL:n toimintamallin mukaisesti. Työllistymisen edistäminen Toimintamallikoulutusta saatu syksyllä 2014 ja toiminta varsinaisesti käynnistyy 2015 alusta Tuetaan olemassa olevin keinoin työttömien asiakkaiden toimintakyvyn edistämistä (fysioterapiakäynnit, ryhmiin ohjaus ne ). Toteutetaan työttömien terveystarkastukset yhteistyöverkoston seuloman tarpeen mukaisesti Työkokeiluja 1-2 / vuosi / yksikkö, opiskelijoita tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan Työttömien terveystarkastuksia tehdään n. 70kpl/ v Toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistäminen takaisinsoittojärjestelmästä. Toimintamallikoulutukset loppuvat toukokuun puolivälissä ja sen jälkeen alkaa mallin istuttaminen käytäntöön. Toimintakyvyn huomiointi on keskeisessä osassa etenkin fysioterapian ja kuntoutusyksikön toiminnoissa Alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikka samoin eri tavalla työttöminä olevilla, mikäli vain sopivaa työtehtävää löytyy. Työttömien terveystarkastuksista vastaa tth ja tammi-maaliskuun aikana niitä on tehty 14 eri sidosryhmien ohjaamina.. Omahoidon esilläpito kaikissa kontakteissa Ohjataan toimintakyvyn ylläpitoon kuntoutusyksikköön, jossa paneudutaan entistä tiukemmin toimintakyvyn vajeen syihin. Asiakastyytyväisyys Lyhytaikaisosaston ja kuntoutusyksikön käyttöaste, kotiuttamisviiveet Kuntoutusyksikön toiminnan osalta kuntoutussuunnitelmien mukainen kotiutuminen, arviointijaksojen määrä sekä koti-/asumispalveluohjaus ten määrä. Omahoidon tiedostaminen ja siihen panostaminen on kaikkien yksiköiden asia, eritoten asia korostuu kuntoutusyksikössä, jonne asiakkaat toimintakyvyn heiketessä lähetetään ja jossa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota sitten jatketaan joko kotona tai asumispalveluyksiköissä. Kotikäyntejä ko yksiköstä tehdään tarpeen mukaan, nyt tehty 10 ja myös kotona käydään tarvittaessa arvioimassa sopiva kuntoutusmuoto koti vai kuntoutusyksikkö. Asiakaskyselyä

20 20 Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen kuntoutusyksikössä ei vielä ole tehty. Henkilöstön osaaminen ja perehdytys varmistetaan joka tilanteessa. Uusien laitteiden hankinnassa huolehditaan käyttöön opastus ja tarkistetaan laitteiden kunto säännöllisesti. Haipro - järjestelmän käyttö ja poikkeamatilanteiden analysointi ja muutokset eri prosesseihin, mittarina potilaalle, asiakkaalle ja asukkaalle menneiden vahinkotapahtumien vähentäminen 75 %:sta kaikista ilmoituksista alle 50 %:iin Intran ja netin hyödyntäminen ja asiakastiedon kirjaaminen Hai-Pro järjestelmä, joka keskittyy erilaisiin poikkeamatilanteiseen ja niistä raportointiin sekä niiden analysointiin on käytössä joka yksikössä, läheltä piti tilanteita oli tammi-maaliskuussa yhteensä 98 (121), joista läheltä piti tilanteita 23.5 % ja 75 eli 76.5% tapahtumaa meni potilaalle ( sisältää myös kaatumiset ja liukastumiset, jotka aina sattuvat potilaalle ). Lääkepoikkeamia oli 23, joista 18 eli 69,2 % oli läheltä piti tilanteita ja 8 eli 30,8 % meni asiakkaalle. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ilmoitukset ovat vähentyneet 98/ 121. Intraa käytetään tiedon välittämiskanavana ja uusien asioiden ilmoittamiskanavana. Palveluiden saavutettavuuden parantaminen Sähköisten järjestelmien kehittäminen Puhelinliikenne hallittavaksi ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuus Asiakaspalaute Hyvis-sähköisen asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen Takaisinsoittojärjestelmä n käytettävyyden parantaminen; asiakkaiden neuvonta ja takaisinsoittoihin vastaaminen 100 % Asiakaspalautetta tulee jonkin verran ja pääosin se kohdistuu puhelimen takaisin soittojärjestelmään ja harvemmin saatuun palveluun. Takaisinsoittojärjestelmästä on järjestetty uusintakoulutus vastaanoton henkilökunnalle toiminnan varmistamiseksi. Jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin kyetään vastaamaan. Sähköisistä asiointijärjestelmistä on otettu käyttöön Hyvis-sähköinen

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015

SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015 SoTe kuntayhtymä Tilinpäätös 2015 SoTe kuntayhtymä Y-tunnus: 0208521-2 Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi 1 JOHDANTO 3 2 KUNTAYHTYMÄNJOHTAJAN KATSAUS 3 3 SOTEN HALLINTO 4 3.1 Kuntayhtymän tehtävä

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana)

Huumarkangas Jouko Piispanen Risto. Suomäki Riitta. terveystarkastaja (paikalla asioiden 22 ja 23 käsittelyn aikana) Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18 20.35. KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Mannila OSALLISTUJAT Kutsutut jäsenet Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko jäsen Lehtonen Juha jäsen, poistui klo Piispanen Risto Jäsen, poistui klo 16.00

Huumarkangas Jouko jäsen Lehtonen Juha jäsen, poistui klo Piispanen Risto Jäsen, poistui klo 16.00 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2009 KOKOUSAIKA Torstai 6.11.2009 klo 12.30 17.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Tarvaala OSALLISTUJAT Kutsutut Launonen Jorma puheenjohtaja jäsenet Koskinen Satu 1.

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot