ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

2 Kuntaraportointi: TREDEAN TOIMINTA JA TULOKSET TAMMI-KESÄKUU 2013 Arvoisa päättäjä, Alla tiedoksenne vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon raportti Tredea Oy:n toiminnasta. Tulevan syksyn aikana jatketaan monien tärkeiden asioiden valmistelua, joista otan esiin tässä kaksi, Innovatiiviset kaupungit - ohjelman ja yritysten neuvontapalvelut. Teollisuuden osuus kansantuotteesta oli vuonna 2012 enää 19 %. Valmistavan teollisuuden rooli on edelleen merkittävä Pirkanmaalle. Teolliset työpaikat jakavat vaurautta tasaisesti eri alueille ja vientitulojen merkitys kansantaloudelle ymmärretään. Lisäksi palvelutyöpaikat ovat merkittävässä määrin yhteydessä teollisiin työpaikkoihin. Valmistava teollisuus ja sen uusiutuminen mahdollistaa muun kehityksen kaupunkiseudulla, siksi se on tulevien vuosien tärkeimpiä asioita. Niin isot kuin pienet ja keskisuuret yritykset ovat tässä kehityksessä tärkeitä, sillä niiden elinvoimaisuus on kytköksissä toisiinsa. Uusi kansallinen elinkeinopoliittinen kokonaisuus, Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma, korvaa aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE), johon kaupunkiseudun kunnat ovat rahoituksellaan osallistuneet. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi INKA - ohjelmaan viisi teemaa ja kansallisessa vetovastuussa olevaa kaupunkiseutua. Tampereen kaupunkiseutu menestyi haussa hyvin ja sai vastuulleen teeman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Teollisuuden osalta Tampereen kaupunkiseudun hakemus perustui vahvan koneenrakennusosaamisen ja ict -teollisuuden rohkeaan hyödyntämiseen. Muut vastuulliset kaupunkiseudut ovat Jyväskylä, Oulu, Joensuu ja Vaasa. Vetovastuussa olevat alueet hoitavat jatkovalmistelut ja neuvottelevat muiden kaupunkiseutujen kanssa elokuun aikana. Valtion ja kaupunkien rahoituksen lisäksi ohjelmaan osoitetaan tulevan EU:n rakennerahastokauden varoja. TEM arvioi ohjelman vuosittaisen perusrahoituksen kaudella olevan yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 10 miljoonaa, kaupunkien 10 miljoonaa ja EU rakennerahastojen osuus 10 miljoonaa euroa. Tästä osa suuntautuu Tampereen kaupunkiseudulle. Pirkanmaalla on Suomenkin mittakaavassa ainutlaatuinen alkavan yrittäjän neuvontapalvelu. Lisäksi Uuden tehtaan siipien suojassa kehitetään alkavien yritysten liikeideoita Protomossa ja Demolassa. Teemme mm. ELY:n ja Pirkanmaan liiton kanssa yhteistyötä saadaksemme yrityksille aikaiseksi ymmärrettävät yrityspalvelut lähes yhden luukun -periaatteella. Aloittavien yritysten neuvontapalvelut ovat Tampereen kaupunkiseudulla ja monella muulla alueella järjestetty EU-hankerahoituksella. Hankekausi päättyy vuoden 2013 loppuun. Koska kyse on peruspalvelusta, on aloittavien yritysten neuvontapalvelu löydettävä vuoden 2014 alusta lähtien mielellään pysyvä rahoitus. Samalla on kyse yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittämisestä niin, että tavoitamme entistä paremmin uudet potentiaaliset yrittäjät ja ideat ja saamme uutta yritystoimintaa alueelle. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua on käyty mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin kevätkaudella 2013 koneenrakennusalalle, seudun vetovoimaisuuden kasvattamisesta sekä osaavan työvoiman houkuttelusta. Tredean yrityspalveluiden tavoitteena on taata eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille ymmärrettävät palvelut sekä varmistaa, että seudullisten toimijoiden palvelukokonaisuus vastaa yritysten tarpeisiin tehokkaasti ja kattavasti. Tähän työhön liittyen on osallistuttu alueelliseen yrityskehittäjien puolentoista vuoden pituiseen valmennukseen, joka päättyi toukokuun tulosten arviointitilaisuuteen yhdessä toimintaa osallistuneiden yritysten kanssa. Alkavien yritysten neuvonta (Ensimetri, Viestinvaihto, Osuustoimintakeskus ja Yrityskummit) kokonaisuutta hallinnoidaan Perusta-hankkeessa: 1-6/2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulle neuvontapalvelu Ensimetrin kautta 337 uutta yritystä, joista kasvupotentiaalisia yrityksiä 12. Perustetut yritykset kotikunnittain: Kangasala 18, Lempäälä 16, Nokia 27, Orivesi 7, Pirkkala 10, Tampere 230, Vesilahti 3, Ylöjärvi 26. Asiakkaita Ensimetrissä kävi 918. Osuustoimintakeskuksessa neuvottiin 187 asiakasta ja osuuskuntia perustettiin 8. Viestintävaihto-hankkeessa tehtiin 14 omistajanvaihdosta ja 185 yrityskummia auttoivat 137 yritystä. Pirkanmaan ebuustin kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille. ebuustilla on tällä hetkellä asiakkaana 136 ESR-yritystä. Tredean koordinoiman Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ovat varmistaa innovaatioalustatoiminnan jatkuvuus sekä toimia siltana 2014 alkavan Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelmaan ja tukea sen tavoitteita. Keskeistä on lisäksi käynnistää yritysrahoitusratkaisujen kokonaisuus, joka edistää erityisesti uusien sekä kansainvälisten kasvuyritysten syntyä. Tohloppiin sijoittuva luovien alojen Mediapolis-kokonaisuus on käynnistetty. Avoin Tampere - hanke on edennyt suunnitelmien sekä johtoryhmässä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa näistä kaikista löytyy ohjelman verkkosivuilta: avointampere.fi Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (Pib) -hankkeessa tuetaan liiketoiminnan kehittämistä Tampereen seudun kasvu-, kehittymis- ja uudistumishaluisissa teknologiateollisuuden pk-yrityksissä. Yrityksille tarjottavien Go to Market -valmennusten tavoitteena on teknologiateollisuuden pk-yritysten

4 liikeideoiden, tuotteiden ja palveluiden erottuvuuden parantaminen, resursoinnin ja markkinanäkymien selkeyttäminen, liiketoimintasuunnitelma tarkentaminen sekä yhteistyöverkostojen laajentaminen. Ensimmäinen valmennus keväällä 2013 koostui leiristä, pitchaus-, rahoitus- ja lakiklinikoista sekä verkostoitumistilaisuuksista. Leirille osallistui 10 yritystä ja 15 henkilöä, joiden lisäksi Myynnin tulevaisuus -tapahtumaan osallistui useita muitakin yrityksiä ja yhteensä noin 40 henkilöä. Älykkäät koneet -pyöreään pöytään kutsuttiin merkittävimmät pirkanmaalaiset koneenrakennusalan yritysten edustajat sekä alan kehittämistä tukevat koulutuslaitokset ja organisaatiot. Työskentely toteutettiin kahtena tilaisuutena, joissa osallistujat pääsivät esittämään näkemyksiään Älykkäät koneet - klusterin nykytilasta ja kehitystarpeista. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 30 henkilöä, 25 yrityksestä ja organisaatiosta. Työskentelyn tuloksena keskeisenä toimintamallina nähtiin julkisen rahoituksen vipuvaikutuksen hyödyntäminen, jotta toimien vaikuttavuus saataisiin maksimoitua. Se tarkoittaa julkisen rahan suuntaamista erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on jo mukana yksityistä rahoitusta tai joihin sitä voidaan saada merkittävä osa. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulla on jo olemassa hyviä hankkeita, joihin on mahdollista kytkeytyä. Olemassa olevien projektien ja kehityshankkeiden viestintään tulisi myös panostaa enemmän. Tampereen kaupunkiseudun toimijat ovat jatkaneet yhteistyötä saksalaisen Ost Westfalen Lippe -alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä pyritään tiivistämään mm. saksalaisten koneenrakennuksen (OWL Maschinenbau) ja älykkäiden teknisten järjestelmien (it s OWL) huippuklustereiden kanssa. Kesäkuussa järjestetty seutukuntavierailu huippuklustereiden edustajille oli menestys. Seutukuntavierailulla esiteltiin alueen kärkiyrityksiä sekä yliopistoja. Vierailu vahvisti klusterien edustajien uskoa Tampereen kaupunkiseudun osaamiseen ja potentiaaliin lähempään yhteistyöhön. Kesäkuussa Tampereella järjestetyssä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa (www.mpdays.com) Tampereen kaupunkiseutu oli esittelemässä alueen Älykkäät Koneet -klusteria. Viime vuonna päättyneessä Tuotantoketjut vaativassa valmistuksessa kone- ja metallituoteteollisuudessa -hankkeessa panostettiin uusien sähköisten oppimateriaalien käyttöön ja tuottamiseen kuten mm. FMS -verkko-oppimismateriaaliin, joka on edelleen oppilaitosten käytössä. Samoin vuonna 2012 päättyneen Tampereen sähköajoneuvokeskus ElectriCity-hankkeen aikana rakentui sähköajoneuvokoulutus sekä osaamista ja oppimateriaaleja oppilaitosten käyttöön. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen palvelut ja uudet toimintamallit Kasvu ja kansainvälistyminen vaatii yleensä lisäinvestointeja aloittaville tai kasvuyritykselle. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisia kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelussa (www.vczone.fi), jonka kautta yritykset näkyvät ulkomaalaisille pääomasijoittajille. Aloittavia ja kasvuyrityksiä on tuotu esille myös rahoittajille järjestettyjen seutukuntavierailujen avulla. Tästä esimerkkinä norjalainen teknologia- ja pääomasijoittajataho Technology Venture, jolle touko- ja kesäkuussa esiteltiin sekä lupaavia kasvuyrityksiä että Uuden Tehtaan startup-yrityksiä. Rahoituskonseptien kehityshanke StartUp Tampere on startannut vauhdilla. Joukkorahoitusraportti ja siihen liittyvät koulutukset on tehty. Yritysten valmennus rahoituksen hakuun on aloitettu ja ensimmäinen yritysten esittelytilaisuus bisnesraadille järjestetty. Bisnesenkeliverkosto on luotu ja alueellisen rahaston perustamistoimet ovat edenneet tarkennusvaiheesta. StartUp Tampereen etenemistä voi seurata osoitteessa

5 Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla (mm. Nokia, ST-Ericsson, Renesas Mobile Communication) Tietoalan rakennemuutos näkyy edelleen voimakkaasti Tampereen kaupunkiseudulla, mutta ei niin voimakkaasti kuin pahimmissa ennusteissa, joiden mukaan Tampereen kaupunkiseudulla oli jäämässä työttömäksi 1800 tietoalan asiantuntijaa. Pakettimatkustajat ja lukuisat uudet startup-yritykset vaikuttavat tietoalan työttömien määrään seuraavan vuoden aikana. Tampereen kaupunkiseudun toimijoiden (mm. Tredea, Pirkanmaan TE-toimisto) järjestämissä tietoalan rekrytointitilaisuuksissa (Recruit Tampere, käy n. 500 tietoalan asiantuntijaa per tapahtuma. Palaute kävijöiltä ja yrityksiltä tapahtumasta on ollut hyvä ja rekrytointeja on tehty. Vastauksena tietoalan voimakkaaseen rakennemuutokseen vuoden alussa käynnistettiin Tredean koordinoima Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hanke. Hankkeen tavoitteena on saada uusia kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Houkuttelun kohteena ovat kansainväliset mobiili- ja tietoalan yritykset, mutta myös muiden toimialojen yritykset (esimerkiksi älykkäät koneet ja terveysteknologia), jotka voisivat hyödyntää vapautuvaa tietoalan osaamista. Välillisesti hanke kohdistuu Tampereen kaupunkiseudun tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Hankkeen tavoitteena on saada maakuntaan 120 uutta tuotekehitystyöpaikkaa ja 8 uutta yritystä. Tietoalan Uudet Työpaikat -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, valtio ja Tampereen kaupunki. TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden seurauksena Nokia Siemens Networks päätti avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen, jonka työllistävä vaikutus on ollut tähän mennessä 37 uutta työpaikkaa. Hankkeen avulla helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy laajensi toimintaansa Helsingistä Tampereelle, työllistävän vaikutuksen ollessa tulevana syksynä on 15 uutta työpaikkaa. Appelsiini Finland Oy:lle järjestetty yrityskohtainen rekrytointitilaisuus keräsi paikalle yli 100 osanottajaa ja sai kiitosta sekä osanottajilta sekä yritykseltä itseltään. Hanke osallistui helmikuussa Barcelonassa vuosittain järjestettävään Mobile World Congress:iin (http://www.mobileworldcongress.com), joka on alan suurin ja merkittävin mobiilialan tapahtuma. Vuonna 2013 paikalla oli lähes 1700 yritystä ja yli kävijää 200 eri maasta. Tapahtumassa tavattiin 17 yritystä, joiden kanssa keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun osaamisesta ja mahdollisuuksista ulkomaisille sijoittujille. Hyvinvointiala Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille (Hyvis Pirkanmaa ) -hankkeessa on käytännönläheisten koulutusten, klinikoiden ja kehittämistoimien avulla tuettu yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua koko Pirkanmaan alueella. Elokuussa päättyvän hankkeen toimintaan on osallistunut yli 150 yritystä. Tredean koordinoinnin lisäksi Hyvis-hankeessa ovat mukana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy. Hankkeen myötä on yrityksiltä noussut esiin suuri määrä syvemmän kehittämistyön tarpeesta kertovia, konkreettisia havaintoja, joita työstetään syksyn 2013 aikana.

6 Koulutusvienti Kaikki suurimmat pirkanmaalaiset koulutusorganisaatiot sekä kymmenkunta koulutusalan yritystä (pääosin ICT-oppimisympäristöjen sekä henkilöstökoulutuksen alalta) yhdisti voimansa koulutusviennin lisäämiseksi Pirkanmaalle. Tarvittavaa yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto -hankkeessa. Hankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin ja tutustumismatkoille osallistui alkuvuonna yhteensä yli 100 henkeä mainituilta tahoilta. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Työ jatkuu asti. Muotoilu Pirkanmaan Design Network on muotoilunedistämishanke, jonka tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla. Hankkeen taustalla ovat Suomen Muotoilusäätiö, Tredea, Tampereen kauppakamari ja Ely-keskus. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Meneillään olevan esiselvitysvaiheen aikana selvitetään pirkanmaalaisten yritysten haasteita, tarpeita ja suhdetta käyttäjälähtöiseen muotoiluun. Hanke on haastatellut tähän mennessä 42 pk-yritystä ja muotoilutilaisuuksiin on osallistunut kymmeniä yrityksiä. Matkailu Matkailun infotilaisuuksia vuoden 2013 toimenpiteiden jalkauttamiseksi matkailutoimijoille järjestettiin omistajakunnissa sekä kaikissa kumppanikunnissa. Tilaisuuksiin kutsuttiin matkailuyrittäjiä sekä kuntapäättäjiä. Tämän lisäksi tiedotusta on hoidettu matkailutiedotteilla ja Tredean tiedotteilla. Tiivis yhteistyö Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa on tuonut Tampereelle laajaa näkyvyyttä mm. aasialaisissa medioissa ja alueen yrityksiä on esitelty MEKin henkilöstölle. Ohjelmapalveluiden tuottajien ja pirkanmaalaisten charming-majoituskohteiden yhteistyöverkoston tavoitteena on palveluiden kehittäminen ulkomaisille asiakkaille. Matkailun pyöreän pöydän -tilaisuus yrittäjille nosti esiin kaksi painopistettä: matkailuyhtiön tarpeen ja sosiaalisen median osaamisen. Matkailuyhtiö Visit Tampere Oy:n perustamista on valmisteltu tämän perusteella. Yhtiöstä tulee Tredean 100 % omistama tytäryhtiö ja se toimii rekisteröitynä valmismatkaliikkeenä, joka myy ja välittää Pirkanmaan alueella tuotettuja matkailupalveluja. Yhtiö aloittaa kuluvan vuoden aikana. Yrittäjille on järjestetty some-markkinoinnin koulutusta ja matkailun verkkokehitystä on tehostettu. Kehittämiskohteina ovat varsinkin digitaaliset ja mobiilit applikaatiot. Visit Tampere -portaalissa on ollut käytössä asiakkaita palveleva live-chat kesäkuusta alkaen. Tampereelle matkaajia varten on myös otettu käyttöön käyttäjille ilmainen Citynomadi-älypuhelinsovellus, joka tarjoaa teemoitettuja reittejä. Lisäksi matkailukarttoja ladattavassa muodossa tarjoavan City-Opas -sovelluksen käyttöä on jatkettu. Visit Tampere -portaalissa otettiin käyttöön responsiiviset sivut kesäkuussa, jonka jälkeen mobiilikävijöiden määrä on nelinkertaistunut nettisivuilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Matkailun verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat 52 % tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kesäkuussa kävijöitä oli

7 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja seudun yritystoiminnasta. Tietoalan, älykkäiden koneiden ja terveysalan materiaalit ovat käytettävissä mm. seudun toimialaosaajilla ja muilla seutumarkkinointia tekevillä tahoilla. Seudulle sijoittumista harkitsevalle yritykselle laaditaan aina yrityskohtainen esitys seudun tarjonnasta. Tampereen seudun kiinteistökehityshankkeita on markkinoitu kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla MIPIMissä Cannessissa ja ExpoRealissa Münchenissä. Logistiikkamessuilla esiteltiin kansainvälisille logistiikkayrityksille Tampereen kaupunkiseutua investointikohteena. Baltic Business Arena -yritystapaamistapahtumassa käytiin yrityskohtaiset keskustelut neljän ulkomaalaisen yrityksen kanssa laajenemismahdollisuuksista Tampereen seudulle. Latvian suurlähetystössä esiteltiin Tampereen kaupunkiseutua laajentumisvaihtoehtona latvialaisille yrityksille. Kotimaisten yritysten houkuttelussa yrityksiä kiinnostaa mm. Pirkanmaan valmistuksellinen keskittymä ja palveluyrityksiä alueen kasvava ostovoima. Seudun ulkomaalaisomisteisille yrityksille keväällä tehdyn kyselyn perusteella seudulle sijoittumisen keskeisimmät syyt ovat osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä seudun logistinen sijainti. KAATO yhteisöaloite on uusin kansallinen investointien houkuttelussa aloitettu kokonaisuus, missä kokeneet johtajat pyrkivät edistämään Suomen talouden tilaa auttamalla kansainvälisiä yrityksiä perustamaan tai laajentamaan toimintoja Suomessa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa yritysten asettumista Suomeen hyödyntämällä KAATO-yhteisön johtajien henkilökohtaisia verkostoja ja luottamuksellisia suhteita sekä johtajien teknologia-ja liiketoimintaosaamista. KAATO auttaa ulkomaisia yrityksiä sekä löytämään (mm. rakennemuutoksen vuoksi saatavilla olevia) ICT-alan osaajia ja kiinnostavia kumppaniyrityksiä että muita Suomen tarjoamia etuja. KAATO-hanke täydentää olemassa olevia toimia investointien houkuttelussa ja toimii Helsingin, Oulun ja Tampereen kaupunkiseuduilla. Lisätietoja Investointien houkuttelutyötä ja yritysten sijoittumispalveluja tehdään yhteistyössä sekä seudun sisällä että Invest in Finlandin/Finpron kanssa. Investointien houkuttelutoimenpiteistä raportointijaksolla on kerrottu myös kohdissa teknologiateollisuus sekä tietoala ja rakennemurros mobiilialalla. Sijoittumispalveluilla on autettu 28 (18 uutta ko. kaudella) erikokoista yritystä, joista 16 oli ulkomaisia. Kauden aikana seudulle sijoittui kaksi ulkomaalaisomisteista yritystä. Talouden heikot näkymät ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana. Osaavan työvoiman houkuttelu Tredean Live-ohjelmassa aloitti v työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke Euroopan Sosiaalirahaston tuella. Yrityslähtöinen hanke tukee työnantajia, jotka rekrytoivat ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hanke järjestää suomen kielen koulutuksia työntekijöille, monikulttuurisuus- ja viestintäkoulutuksia esimiehille ja työyhteisöille, neuvoo työnantajia

8 ja pyrkii eri tavoin madaltamaan kynnystä ulkomaalaisten pääsyssä työelämään Suomessa erityisesti aloilla, jotka kärsivät työvoimapulasta (ml. hoitoala). Työpaikkasuomea opetettiin 12 ryhmässä 77 opiskelijalle. Lisäksi testattiin virtuaalista suomen opetusta yhdelle ryhmälle. Ensimmäisessä mentorointiohjelmassa 9 yksityisen tai julkisen sektorin kokenutta ammattilaista mentoroi saman alan työuransa alussa olevaa maahanmuuttajaa. Monikulttuurisuuskoulutusta järjestettiin työyhteisöissä 128 osallistujalle. Työnantajille annettiin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Työnantajille suunnatut Kansainvälisen rekrytoinnin roadshow-tilaisuudet Tampereella ja Sastamalassa houkuttelivat paikalle yhteensä 95 osallistujaa. Yritysneuvontaa tarjoavien organisaatioiden kansainvälistä rekrytointiosaamista on tuettu materiaalein ja koulutuksin. Kaupunkiseudun työnantajille on markkinoitu espanjalaisten sairaanhoitajien valtakunnallista rekrytointirinkiä. Kiinnostuksesta ja tarpeesta osaavan työvoiman houkutteluun kertoo se, että kaupunkiseudun palveluita englanniksi esittelevät nettisivut, ovat kasvattaneet huomattavasti kävijämääräänsä ja kuukausittain siellä vierailee n kävijää. Palvelumallin kehittäminen kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi -aiheisen pyöreän pöydän tuloksena oli päätös käynnistää kehitystyö pysyvän alueellisen palvelumallin muodostamiseksi kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi. Tavoitteena on yrityksille ja kansainvälisille osaajille suunnattu palvelumalli, joka systematisoi ja kokoaa ratkaisuja olemassa olevista palveluista ja synnyttää uusia palveluita tarpeen mukaan. Matkailijoiden houkuttelu Majoitusmyynnin arvo oli Tampereella tammi-toukokuussa sama kuin 2012 (20,78 milj. ). Tampereen rekisteröity majoituskapasiteetti (6167 vuodetta) kasvoi vuoden edellisvuoden toukokuusta 99 vuodepaikalla (+ 1,6 %). Tampereen majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset ( ) vähenivät tammi-toukokuussa 1,0 % edellisvuodesta. Koko maassa yöpymiset vähenivät 1,3 %. Ulkomailta tilastoitiin yöpymistä eli vähennystä oli 1,4 %. Eniten ulkomaalaisyöpymisiä tuli Venäjältä (7 000, -21 %), Saksasta (5 900, -8 %), Ruotsista (5 800, +8 %) ja Britanniasta (5 100, -1 %). Ulkomaat Seudulle järjestettiin kansainvälisiä lehdistömatkoja hongkongilaiselle TV-ryhmälle ja yhteistyössä Finnlinesin ja Restelin kanssa saksalaiselle medialle. Blogistivieraita vastaanotettiin Kanadasta, Iso- Britanniasta, USAsta, Venäjältä ja Kiinasta. Myös espanjalainen opaskirjailija vieraili seudulla. Matkanjärjestäjävierailuja vastaanotettiin Isosta-Britanniasta, Italiasta ja Ranskasta. Matkailumessuille osallistuttiin Berliinissä ja Pietarissa, kansainvälisiin matkailun myyntitilaisuuksiin Helsingissä, Lontoossa ja Ylläksellä sekä Italia-Ranska workshopiin Helsingissä. MEKin kanssa toteutettiin laaja ilmoituskampanja saksalaisissa yleislehdissä. Ryanair-yhteismarkkinointia tehtiin viikon ja kuukauden mittaisilla kampanjoilla Ryanairin nettisivuilla. Matkailuesite painettiin 9 kielellä (painos kpl). Pirkanmaan autoilureittikartta julkaistiin suomeksi, saksaksi ja englanniksi ja uutta versiota Charming hotels and cottages -esitteestä julkaistiin

9 englannin ja saksan lisäksi myös italiaksi. Lisäksi yksittäisten asiakkaiden palvelemiseksi tuotettiin sesongeittain vaihtuva aktiviteettien viikko-ohjelma suomeksi ja englanniksi. Visit Tampere Region (VTR) -hankkeessa panostettiin alkuvuoden aikana matkanjärjestäjäkontaktien luomiseen ja samalla hankittiin markkinatietoa alueen matkailuyritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Järvi-Suomen alueen teemoitettuja (kulttuuri, luonto, sauna ja perhe) kiertoreittejä, joiden tarkoituksena on houkutella erityisesti autoilevia matkailijoita Keski-Euroopasta. Hanke on valinnut Pirkanmaan alueelta teemoihin sopivat kohteet ja reiteistä toivotaan pysyvää työkalua seudun markkinointiin. Kotimaa Kotimaan matkailijoita on lähestytty Lähde lähelle -ilmoituskampanjalla, Nynne tulee - ryhmämyyntipäivillä Turussa sekä Suoman myyntipäivillä Turussa, Lahdessa ja Tampereella. Tampere Convention Bureaun KokousNet.fi-portaalin kokonaisuudistuksessa on otettu käyttöön uusi tekninen alusta ja palvelua on uudistettu ja kehitetty. Portaalista löytyvät lähes kaikki Pirkanmaan kokouspaikat. Seudun markkinointi Alueen osaamisesta viestiminen on ollut aktiivista, avointa ja säännöllistä. Seudun näkyvyyttä on edistetty myös erilaisissa tapahtumissa sekä useammassa EU-tason kilpailussa. Seudun viestinnän tueksi otettiin käyttöön Melwaterin kansainvälinen uutisseuranta ja Uutishuonetiedotevälitys ja -seuranta. Mediatiedotteita lähetettiin 104 kpl ja uutiskirjeitä julkaistiin 4. Seutukunnan palvelukokonaisuutta ja ns. flow-mallia tuodaan näkyvästi esille Tredean uudistuvilla nettisivuilla, joiden painopiste on ymmärrettävissä yrityspalveluissa. Uudistus kattaa sisältöjen lisäksi kotisivujen ulkoasuuudistuksen ja julkaisujärjestelmän vaihdon. Tampereen seutua vietiin maailmalle täysin uudenlaisin keinoin touko-kesäkuussa, kun Tredea järjesti maailmanlaajuisen Tampere All Bright! -kuvakilpailun World s Brightest -teemalla. Kilpailussa haastettiin koko maailma ottamaan maailman paras kuva oman kotikaupungin välkyimmästä asiasta. Instagram- ja Twitter-medioiden kautta räjähdysmäisen suosion saaneeseen kilpailuun osallistui 1492 kuvaa. Kampanjasivu keräsi kahden sivun aikana lähes kävijää. Suurin näkyvyys saatiin sosiaalisessa mediassa: 10,8 miljoonaa ihmistä näki #WorldsBrightest-avainsanan Instagramissa ja Twitterissä. Voittaja, italianbrasilialainen Bernardo Petrucci, kuvasi heinäkuussa järjestetyllä viikon pituisella palkintomatkallaan Pirkanmaalle Instagram-tyylisiä kuvia seudun markkinoinnin tarpeisiin. Kilpailua varten tehdyn World s Brightest -kilpailusivuston edelleenkehittelyä ideoidaan parhaillaan. Yhteisen brändin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi sidosryhmien käyttöön on tehty monenlaisia toimenpiteitä ja useat toimijat ovat huomanneet, että valmiin positiivisen brändi-ilmeen käyttäminen on kustannustehokasta. Seutumarkkinointi on vahvasti mukana Tohloppiin syntyvän Mediapolismediakampuksen viestinnässä ja pitää osaltaan huolen, että seudun All Bright! -brändi näkyy sen viestinnässä alusta alkaen Tapahtumajärjestäjien kestävän kehityksen toimenpiteille kehitetyn Greening Tampereen sekä matkailumyyntiyhtiö Visit Tampere Oy:n logot suunniteltiin Tampere - All Bright! -

10 brändin mukaisiksi. Pirkanmaan festivaalit ry on käyttänyt laajasti yhteistä Tampere - All Bright! -viestiä. Brändi näkyi myös erilaisissa tapahtumissa. Kirjakaaren kanssa yhteistyössä tehdyn Tampere Impressionkirjan ulkoasu mukailee pirkanmaan yhteistä brändiä, samoin All Bright! on mukana pirkanmaalaisen hyväntekeväisyyslevyn ilmeessä. Tampereen praitti -jäätelö kehitettiin Tampereen kaupungin ja Tampereen jäätelötehtaan kanssa. Tredea osallistuu Pirfestin ja Tampereen Tapahtumatoimiston Kuvapankki-projektiin, joka kokoaa Tampereen ja Pirkanmaan parhaat kuvat toimijoiden yhteiseen käyttöön. 3. PAINOPISTE: VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä Tampereen seudulle sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö työskentelee viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi - portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Pietarissa järjestettiin kesäkuussa invest in- ja matkailuaiheinen infotilaisuus. Seudun huipputekniikan osaamisen ja yliopistojen tutkimuksen esittely johti viiteen potentiaaliseen yhteydenottoon sijoittumisesta kiinnostuneilta yrityksiltä. Niiden kanssa käydään parhaillaan jatkoneuvotteluita. Alueemme Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (12), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti tiivistä yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti tiivistä yhteistyötä on ollut mm. Alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, lähinnä Pietarissa. Matkailumarkkinoinnissa panostettiin voimakkaasti sähköiseen markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Visit Tampereen Vkontakte-sivun seuraajien määrä kasvatettiin kesän aikana 260:stä 550 seuraajaan yhteiskampanjalla. Venäjänkielistä matkailusivustoa visittampere.ru laajennettiin ja päivitettiin. Matkailuteemainen toimittajavierailu, johon osallistui 7 toimittajaa Pietarin alueelta, järjestettiin Vierailu on jo poikinut useita artikkeleita ja lisää on tulossa. Pirkanmaan matkailutarjonta oli esillä maaliskuussa Pietarin kalastusmessuilla. Samaan yhteyteen oli järjestetty Pirkanmaan tarjontaa esittelevä matkatoimistokiertue.

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot