ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

2 Kuntaraportointi: TREDEAN TOIMINTA JA TULOKSET TAMMI-KESÄKUU 2013 Arvoisa päättäjä, Alla tiedoksenne vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon raportti Tredea Oy:n toiminnasta. Tulevan syksyn aikana jatketaan monien tärkeiden asioiden valmistelua, joista otan esiin tässä kaksi, Innovatiiviset kaupungit - ohjelman ja yritysten neuvontapalvelut. Teollisuuden osuus kansantuotteesta oli vuonna 2012 enää 19 %. Valmistavan teollisuuden rooli on edelleen merkittävä Pirkanmaalle. Teolliset työpaikat jakavat vaurautta tasaisesti eri alueille ja vientitulojen merkitys kansantaloudelle ymmärretään. Lisäksi palvelutyöpaikat ovat merkittävässä määrin yhteydessä teollisiin työpaikkoihin. Valmistava teollisuus ja sen uusiutuminen mahdollistaa muun kehityksen kaupunkiseudulla, siksi se on tulevien vuosien tärkeimpiä asioita. Niin isot kuin pienet ja keskisuuret yritykset ovat tässä kehityksessä tärkeitä, sillä niiden elinvoimaisuus on kytköksissä toisiinsa. Uusi kansallinen elinkeinopoliittinen kokonaisuus, Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma, korvaa aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE), johon kaupunkiseudun kunnat ovat rahoituksellaan osallistuneet. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi INKA - ohjelmaan viisi teemaa ja kansallisessa vetovastuussa olevaa kaupunkiseutua. Tampereen kaupunkiseutu menestyi haussa hyvin ja sai vastuulleen teeman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Teollisuuden osalta Tampereen kaupunkiseudun hakemus perustui vahvan koneenrakennusosaamisen ja ict -teollisuuden rohkeaan hyödyntämiseen. Muut vastuulliset kaupunkiseudut ovat Jyväskylä, Oulu, Joensuu ja Vaasa. Vetovastuussa olevat alueet hoitavat jatkovalmistelut ja neuvottelevat muiden kaupunkiseutujen kanssa elokuun aikana. Valtion ja kaupunkien rahoituksen lisäksi ohjelmaan osoitetaan tulevan EU:n rakennerahastokauden varoja. TEM arvioi ohjelman vuosittaisen perusrahoituksen kaudella olevan yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 10 miljoonaa, kaupunkien 10 miljoonaa ja EU rakennerahastojen osuus 10 miljoonaa euroa. Tästä osa suuntautuu Tampereen kaupunkiseudulle. Pirkanmaalla on Suomenkin mittakaavassa ainutlaatuinen alkavan yrittäjän neuvontapalvelu. Lisäksi Uuden tehtaan siipien suojassa kehitetään alkavien yritysten liikeideoita Protomossa ja Demolassa. Teemme mm. ELY:n ja Pirkanmaan liiton kanssa yhteistyötä saadaksemme yrityksille aikaiseksi ymmärrettävät yrityspalvelut lähes yhden luukun -periaatteella. Aloittavien yritysten neuvontapalvelut ovat Tampereen kaupunkiseudulla ja monella muulla alueella järjestetty EU-hankerahoituksella. Hankekausi päättyy vuoden 2013 loppuun. Koska kyse on peruspalvelusta, on aloittavien yritysten neuvontapalvelu löydettävä vuoden 2014 alusta lähtien mielellään pysyvä rahoitus. Samalla on kyse yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittämisestä niin, että tavoitamme entistä paremmin uudet potentiaaliset yrittäjät ja ideat ja saamme uutta yritystoimintaa alueelle. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua on käyty mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin kevätkaudella 2013 koneenrakennusalalle, seudun vetovoimaisuuden kasvattamisesta sekä osaavan työvoiman houkuttelusta. Tredean yrityspalveluiden tavoitteena on taata eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille ymmärrettävät palvelut sekä varmistaa, että seudullisten toimijoiden palvelukokonaisuus vastaa yritysten tarpeisiin tehokkaasti ja kattavasti. Tähän työhön liittyen on osallistuttu alueelliseen yrityskehittäjien puolentoista vuoden pituiseen valmennukseen, joka päättyi toukokuun tulosten arviointitilaisuuteen yhdessä toimintaa osallistuneiden yritysten kanssa. Alkavien yritysten neuvonta (Ensimetri, Viestinvaihto, Osuustoimintakeskus ja Yrityskummit) kokonaisuutta hallinnoidaan Perusta-hankkeessa: 1-6/2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulle neuvontapalvelu Ensimetrin kautta 337 uutta yritystä, joista kasvupotentiaalisia yrityksiä 12. Perustetut yritykset kotikunnittain: Kangasala 18, Lempäälä 16, Nokia 27, Orivesi 7, Pirkkala 10, Tampere 230, Vesilahti 3, Ylöjärvi 26. Asiakkaita Ensimetrissä kävi 918. Osuustoimintakeskuksessa neuvottiin 187 asiakasta ja osuuskuntia perustettiin 8. Viestintävaihto-hankkeessa tehtiin 14 omistajanvaihdosta ja 185 yrityskummia auttoivat 137 yritystä. Pirkanmaan ebuustin kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille. ebuustilla on tällä hetkellä asiakkaana 136 ESR-yritystä. Tredean koordinoiman Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ovat varmistaa innovaatioalustatoiminnan jatkuvuus sekä toimia siltana 2014 alkavan Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelmaan ja tukea sen tavoitteita. Keskeistä on lisäksi käynnistää yritysrahoitusratkaisujen kokonaisuus, joka edistää erityisesti uusien sekä kansainvälisten kasvuyritysten syntyä. Tohloppiin sijoittuva luovien alojen Mediapolis-kokonaisuus on käynnistetty. Avoin Tampere - hanke on edennyt suunnitelmien sekä johtoryhmässä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa näistä kaikista löytyy ohjelman verkkosivuilta: avointampere.fi Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (Pib) -hankkeessa tuetaan liiketoiminnan kehittämistä Tampereen seudun kasvu-, kehittymis- ja uudistumishaluisissa teknologiateollisuuden pk-yrityksissä. Yrityksille tarjottavien Go to Market -valmennusten tavoitteena on teknologiateollisuuden pk-yritysten

4 liikeideoiden, tuotteiden ja palveluiden erottuvuuden parantaminen, resursoinnin ja markkinanäkymien selkeyttäminen, liiketoimintasuunnitelma tarkentaminen sekä yhteistyöverkostojen laajentaminen. Ensimmäinen valmennus keväällä 2013 koostui leiristä, pitchaus-, rahoitus- ja lakiklinikoista sekä verkostoitumistilaisuuksista. Leirille osallistui 10 yritystä ja 15 henkilöä, joiden lisäksi Myynnin tulevaisuus -tapahtumaan osallistui useita muitakin yrityksiä ja yhteensä noin 40 henkilöä. Älykkäät koneet -pyöreään pöytään kutsuttiin merkittävimmät pirkanmaalaiset koneenrakennusalan yritysten edustajat sekä alan kehittämistä tukevat koulutuslaitokset ja organisaatiot. Työskentely toteutettiin kahtena tilaisuutena, joissa osallistujat pääsivät esittämään näkemyksiään Älykkäät koneet - klusterin nykytilasta ja kehitystarpeista. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 30 henkilöä, 25 yrityksestä ja organisaatiosta. Työskentelyn tuloksena keskeisenä toimintamallina nähtiin julkisen rahoituksen vipuvaikutuksen hyödyntäminen, jotta toimien vaikuttavuus saataisiin maksimoitua. Se tarkoittaa julkisen rahan suuntaamista erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on jo mukana yksityistä rahoitusta tai joihin sitä voidaan saada merkittävä osa. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulla on jo olemassa hyviä hankkeita, joihin on mahdollista kytkeytyä. Olemassa olevien projektien ja kehityshankkeiden viestintään tulisi myös panostaa enemmän. Tampereen kaupunkiseudun toimijat ovat jatkaneet yhteistyötä saksalaisen Ost Westfalen Lippe -alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä pyritään tiivistämään mm. saksalaisten koneenrakennuksen (OWL Maschinenbau) ja älykkäiden teknisten järjestelmien (it s OWL) huippuklustereiden kanssa. Kesäkuussa järjestetty seutukuntavierailu huippuklustereiden edustajille oli menestys. Seutukuntavierailulla esiteltiin alueen kärkiyrityksiä sekä yliopistoja. Vierailu vahvisti klusterien edustajien uskoa Tampereen kaupunkiseudun osaamiseen ja potentiaaliin lähempään yhteistyöhön. Kesäkuussa Tampereella järjestetyssä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa (www.mpdays.com) Tampereen kaupunkiseutu oli esittelemässä alueen Älykkäät Koneet -klusteria. Viime vuonna päättyneessä Tuotantoketjut vaativassa valmistuksessa kone- ja metallituoteteollisuudessa -hankkeessa panostettiin uusien sähköisten oppimateriaalien käyttöön ja tuottamiseen kuten mm. FMS -verkko-oppimismateriaaliin, joka on edelleen oppilaitosten käytössä. Samoin vuonna 2012 päättyneen Tampereen sähköajoneuvokeskus ElectriCity-hankkeen aikana rakentui sähköajoneuvokoulutus sekä osaamista ja oppimateriaaleja oppilaitosten käyttöön. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen palvelut ja uudet toimintamallit Kasvu ja kansainvälistyminen vaatii yleensä lisäinvestointeja aloittaville tai kasvuyritykselle. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisia kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelussa (www.vczone.fi), jonka kautta yritykset näkyvät ulkomaalaisille pääomasijoittajille. Aloittavia ja kasvuyrityksiä on tuotu esille myös rahoittajille järjestettyjen seutukuntavierailujen avulla. Tästä esimerkkinä norjalainen teknologia- ja pääomasijoittajataho Technology Venture, jolle touko- ja kesäkuussa esiteltiin sekä lupaavia kasvuyrityksiä että Uuden Tehtaan startup-yrityksiä. Rahoituskonseptien kehityshanke StartUp Tampere on startannut vauhdilla. Joukkorahoitusraportti ja siihen liittyvät koulutukset on tehty. Yritysten valmennus rahoituksen hakuun on aloitettu ja ensimmäinen yritysten esittelytilaisuus bisnesraadille järjestetty. Bisnesenkeliverkosto on luotu ja alueellisen rahaston perustamistoimet ovat edenneet tarkennusvaiheesta. StartUp Tampereen etenemistä voi seurata osoitteessa

5 Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla (mm. Nokia, ST-Ericsson, Renesas Mobile Communication) Tietoalan rakennemuutos näkyy edelleen voimakkaasti Tampereen kaupunkiseudulla, mutta ei niin voimakkaasti kuin pahimmissa ennusteissa, joiden mukaan Tampereen kaupunkiseudulla oli jäämässä työttömäksi 1800 tietoalan asiantuntijaa. Pakettimatkustajat ja lukuisat uudet startup-yritykset vaikuttavat tietoalan työttömien määrään seuraavan vuoden aikana. Tampereen kaupunkiseudun toimijoiden (mm. Tredea, Pirkanmaan TE-toimisto) järjestämissä tietoalan rekrytointitilaisuuksissa (Recruit Tampere, käy n. 500 tietoalan asiantuntijaa per tapahtuma. Palaute kävijöiltä ja yrityksiltä tapahtumasta on ollut hyvä ja rekrytointeja on tehty. Vastauksena tietoalan voimakkaaseen rakennemuutokseen vuoden alussa käynnistettiin Tredean koordinoima Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hanke. Hankkeen tavoitteena on saada uusia kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Houkuttelun kohteena ovat kansainväliset mobiili- ja tietoalan yritykset, mutta myös muiden toimialojen yritykset (esimerkiksi älykkäät koneet ja terveysteknologia), jotka voisivat hyödyntää vapautuvaa tietoalan osaamista. Välillisesti hanke kohdistuu Tampereen kaupunkiseudun tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Hankkeen tavoitteena on saada maakuntaan 120 uutta tuotekehitystyöpaikkaa ja 8 uutta yritystä. Tietoalan Uudet Työpaikat -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, valtio ja Tampereen kaupunki. TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden seurauksena Nokia Siemens Networks päätti avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen, jonka työllistävä vaikutus on ollut tähän mennessä 37 uutta työpaikkaa. Hankkeen avulla helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy laajensi toimintaansa Helsingistä Tampereelle, työllistävän vaikutuksen ollessa tulevana syksynä on 15 uutta työpaikkaa. Appelsiini Finland Oy:lle järjestetty yrityskohtainen rekrytointitilaisuus keräsi paikalle yli 100 osanottajaa ja sai kiitosta sekä osanottajilta sekä yritykseltä itseltään. Hanke osallistui helmikuussa Barcelonassa vuosittain järjestettävään Mobile World Congress:iin (http://www.mobileworldcongress.com), joka on alan suurin ja merkittävin mobiilialan tapahtuma. Vuonna 2013 paikalla oli lähes 1700 yritystä ja yli kävijää 200 eri maasta. Tapahtumassa tavattiin 17 yritystä, joiden kanssa keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun osaamisesta ja mahdollisuuksista ulkomaisille sijoittujille. Hyvinvointiala Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille (Hyvis Pirkanmaa ) -hankkeessa on käytännönläheisten koulutusten, klinikoiden ja kehittämistoimien avulla tuettu yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua koko Pirkanmaan alueella. Elokuussa päättyvän hankkeen toimintaan on osallistunut yli 150 yritystä. Tredean koordinoinnin lisäksi Hyvis-hankeessa ovat mukana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy. Hankkeen myötä on yrityksiltä noussut esiin suuri määrä syvemmän kehittämistyön tarpeesta kertovia, konkreettisia havaintoja, joita työstetään syksyn 2013 aikana.

6 Koulutusvienti Kaikki suurimmat pirkanmaalaiset koulutusorganisaatiot sekä kymmenkunta koulutusalan yritystä (pääosin ICT-oppimisympäristöjen sekä henkilöstökoulutuksen alalta) yhdisti voimansa koulutusviennin lisäämiseksi Pirkanmaalle. Tarvittavaa yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto -hankkeessa. Hankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin ja tutustumismatkoille osallistui alkuvuonna yhteensä yli 100 henkeä mainituilta tahoilta. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Työ jatkuu asti. Muotoilu Pirkanmaan Design Network on muotoilunedistämishanke, jonka tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla. Hankkeen taustalla ovat Suomen Muotoilusäätiö, Tredea, Tampereen kauppakamari ja Ely-keskus. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Meneillään olevan esiselvitysvaiheen aikana selvitetään pirkanmaalaisten yritysten haasteita, tarpeita ja suhdetta käyttäjälähtöiseen muotoiluun. Hanke on haastatellut tähän mennessä 42 pk-yritystä ja muotoilutilaisuuksiin on osallistunut kymmeniä yrityksiä. Matkailu Matkailun infotilaisuuksia vuoden 2013 toimenpiteiden jalkauttamiseksi matkailutoimijoille järjestettiin omistajakunnissa sekä kaikissa kumppanikunnissa. Tilaisuuksiin kutsuttiin matkailuyrittäjiä sekä kuntapäättäjiä. Tämän lisäksi tiedotusta on hoidettu matkailutiedotteilla ja Tredean tiedotteilla. Tiivis yhteistyö Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa on tuonut Tampereelle laajaa näkyvyyttä mm. aasialaisissa medioissa ja alueen yrityksiä on esitelty MEKin henkilöstölle. Ohjelmapalveluiden tuottajien ja pirkanmaalaisten charming-majoituskohteiden yhteistyöverkoston tavoitteena on palveluiden kehittäminen ulkomaisille asiakkaille. Matkailun pyöreän pöydän -tilaisuus yrittäjille nosti esiin kaksi painopistettä: matkailuyhtiön tarpeen ja sosiaalisen median osaamisen. Matkailuyhtiö Visit Tampere Oy:n perustamista on valmisteltu tämän perusteella. Yhtiöstä tulee Tredean 100 % omistama tytäryhtiö ja se toimii rekisteröitynä valmismatkaliikkeenä, joka myy ja välittää Pirkanmaan alueella tuotettuja matkailupalveluja. Yhtiö aloittaa kuluvan vuoden aikana. Yrittäjille on järjestetty some-markkinoinnin koulutusta ja matkailun verkkokehitystä on tehostettu. Kehittämiskohteina ovat varsinkin digitaaliset ja mobiilit applikaatiot. Visit Tampere -portaalissa on ollut käytössä asiakkaita palveleva live-chat kesäkuusta alkaen. Tampereelle matkaajia varten on myös otettu käyttöön käyttäjille ilmainen Citynomadi-älypuhelinsovellus, joka tarjoaa teemoitettuja reittejä. Lisäksi matkailukarttoja ladattavassa muodossa tarjoavan City-Opas -sovelluksen käyttöä on jatkettu. Visit Tampere -portaalissa otettiin käyttöön responsiiviset sivut kesäkuussa, jonka jälkeen mobiilikävijöiden määrä on nelinkertaistunut nettisivuilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Matkailun verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat 52 % tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kesäkuussa kävijöitä oli

7 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja seudun yritystoiminnasta. Tietoalan, älykkäiden koneiden ja terveysalan materiaalit ovat käytettävissä mm. seudun toimialaosaajilla ja muilla seutumarkkinointia tekevillä tahoilla. Seudulle sijoittumista harkitsevalle yritykselle laaditaan aina yrityskohtainen esitys seudun tarjonnasta. Tampereen seudun kiinteistökehityshankkeita on markkinoitu kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla MIPIMissä Cannessissa ja ExpoRealissa Münchenissä. Logistiikkamessuilla esiteltiin kansainvälisille logistiikkayrityksille Tampereen kaupunkiseutua investointikohteena. Baltic Business Arena -yritystapaamistapahtumassa käytiin yrityskohtaiset keskustelut neljän ulkomaalaisen yrityksen kanssa laajenemismahdollisuuksista Tampereen seudulle. Latvian suurlähetystössä esiteltiin Tampereen kaupunkiseutua laajentumisvaihtoehtona latvialaisille yrityksille. Kotimaisten yritysten houkuttelussa yrityksiä kiinnostaa mm. Pirkanmaan valmistuksellinen keskittymä ja palveluyrityksiä alueen kasvava ostovoima. Seudun ulkomaalaisomisteisille yrityksille keväällä tehdyn kyselyn perusteella seudulle sijoittumisen keskeisimmät syyt ovat osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä seudun logistinen sijainti. KAATO yhteisöaloite on uusin kansallinen investointien houkuttelussa aloitettu kokonaisuus, missä kokeneet johtajat pyrkivät edistämään Suomen talouden tilaa auttamalla kansainvälisiä yrityksiä perustamaan tai laajentamaan toimintoja Suomessa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa yritysten asettumista Suomeen hyödyntämällä KAATO-yhteisön johtajien henkilökohtaisia verkostoja ja luottamuksellisia suhteita sekä johtajien teknologia-ja liiketoimintaosaamista. KAATO auttaa ulkomaisia yrityksiä sekä löytämään (mm. rakennemuutoksen vuoksi saatavilla olevia) ICT-alan osaajia ja kiinnostavia kumppaniyrityksiä että muita Suomen tarjoamia etuja. KAATO-hanke täydentää olemassa olevia toimia investointien houkuttelussa ja toimii Helsingin, Oulun ja Tampereen kaupunkiseuduilla. Lisätietoja Investointien houkuttelutyötä ja yritysten sijoittumispalveluja tehdään yhteistyössä sekä seudun sisällä että Invest in Finlandin/Finpron kanssa. Investointien houkuttelutoimenpiteistä raportointijaksolla on kerrottu myös kohdissa teknologiateollisuus sekä tietoala ja rakennemurros mobiilialalla. Sijoittumispalveluilla on autettu 28 (18 uutta ko. kaudella) erikokoista yritystä, joista 16 oli ulkomaisia. Kauden aikana seudulle sijoittui kaksi ulkomaalaisomisteista yritystä. Talouden heikot näkymät ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana. Osaavan työvoiman houkuttelu Tredean Live-ohjelmassa aloitti v työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke Euroopan Sosiaalirahaston tuella. Yrityslähtöinen hanke tukee työnantajia, jotka rekrytoivat ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hanke järjestää suomen kielen koulutuksia työntekijöille, monikulttuurisuus- ja viestintäkoulutuksia esimiehille ja työyhteisöille, neuvoo työnantajia

8 ja pyrkii eri tavoin madaltamaan kynnystä ulkomaalaisten pääsyssä työelämään Suomessa erityisesti aloilla, jotka kärsivät työvoimapulasta (ml. hoitoala). Työpaikkasuomea opetettiin 12 ryhmässä 77 opiskelijalle. Lisäksi testattiin virtuaalista suomen opetusta yhdelle ryhmälle. Ensimmäisessä mentorointiohjelmassa 9 yksityisen tai julkisen sektorin kokenutta ammattilaista mentoroi saman alan työuransa alussa olevaa maahanmuuttajaa. Monikulttuurisuuskoulutusta järjestettiin työyhteisöissä 128 osallistujalle. Työnantajille annettiin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Työnantajille suunnatut Kansainvälisen rekrytoinnin roadshow-tilaisuudet Tampereella ja Sastamalassa houkuttelivat paikalle yhteensä 95 osallistujaa. Yritysneuvontaa tarjoavien organisaatioiden kansainvälistä rekrytointiosaamista on tuettu materiaalein ja koulutuksin. Kaupunkiseudun työnantajille on markkinoitu espanjalaisten sairaanhoitajien valtakunnallista rekrytointirinkiä. Kiinnostuksesta ja tarpeesta osaavan työvoiman houkutteluun kertoo se, että kaupunkiseudun palveluita englanniksi esittelevät nettisivut, ovat kasvattaneet huomattavasti kävijämääräänsä ja kuukausittain siellä vierailee n kävijää. Palvelumallin kehittäminen kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi -aiheisen pyöreän pöydän tuloksena oli päätös käynnistää kehitystyö pysyvän alueellisen palvelumallin muodostamiseksi kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi. Tavoitteena on yrityksille ja kansainvälisille osaajille suunnattu palvelumalli, joka systematisoi ja kokoaa ratkaisuja olemassa olevista palveluista ja synnyttää uusia palveluita tarpeen mukaan. Matkailijoiden houkuttelu Majoitusmyynnin arvo oli Tampereella tammi-toukokuussa sama kuin 2012 (20,78 milj. ). Tampereen rekisteröity majoituskapasiteetti (6167 vuodetta) kasvoi vuoden edellisvuoden toukokuusta 99 vuodepaikalla (+ 1,6 %). Tampereen majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset ( ) vähenivät tammi-toukokuussa 1,0 % edellisvuodesta. Koko maassa yöpymiset vähenivät 1,3 %. Ulkomailta tilastoitiin yöpymistä eli vähennystä oli 1,4 %. Eniten ulkomaalaisyöpymisiä tuli Venäjältä (7 000, -21 %), Saksasta (5 900, -8 %), Ruotsista (5 800, +8 %) ja Britanniasta (5 100, -1 %). Ulkomaat Seudulle järjestettiin kansainvälisiä lehdistömatkoja hongkongilaiselle TV-ryhmälle ja yhteistyössä Finnlinesin ja Restelin kanssa saksalaiselle medialle. Blogistivieraita vastaanotettiin Kanadasta, Iso- Britanniasta, USAsta, Venäjältä ja Kiinasta. Myös espanjalainen opaskirjailija vieraili seudulla. Matkanjärjestäjävierailuja vastaanotettiin Isosta-Britanniasta, Italiasta ja Ranskasta. Matkailumessuille osallistuttiin Berliinissä ja Pietarissa, kansainvälisiin matkailun myyntitilaisuuksiin Helsingissä, Lontoossa ja Ylläksellä sekä Italia-Ranska workshopiin Helsingissä. MEKin kanssa toteutettiin laaja ilmoituskampanja saksalaisissa yleislehdissä. Ryanair-yhteismarkkinointia tehtiin viikon ja kuukauden mittaisilla kampanjoilla Ryanairin nettisivuilla. Matkailuesite painettiin 9 kielellä (painos kpl). Pirkanmaan autoilureittikartta julkaistiin suomeksi, saksaksi ja englanniksi ja uutta versiota Charming hotels and cottages -esitteestä julkaistiin

9 englannin ja saksan lisäksi myös italiaksi. Lisäksi yksittäisten asiakkaiden palvelemiseksi tuotettiin sesongeittain vaihtuva aktiviteettien viikko-ohjelma suomeksi ja englanniksi. Visit Tampere Region (VTR) -hankkeessa panostettiin alkuvuoden aikana matkanjärjestäjäkontaktien luomiseen ja samalla hankittiin markkinatietoa alueen matkailuyritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Järvi-Suomen alueen teemoitettuja (kulttuuri, luonto, sauna ja perhe) kiertoreittejä, joiden tarkoituksena on houkutella erityisesti autoilevia matkailijoita Keski-Euroopasta. Hanke on valinnut Pirkanmaan alueelta teemoihin sopivat kohteet ja reiteistä toivotaan pysyvää työkalua seudun markkinointiin. Kotimaa Kotimaan matkailijoita on lähestytty Lähde lähelle -ilmoituskampanjalla, Nynne tulee - ryhmämyyntipäivillä Turussa sekä Suoman myyntipäivillä Turussa, Lahdessa ja Tampereella. Tampere Convention Bureaun KokousNet.fi-portaalin kokonaisuudistuksessa on otettu käyttöön uusi tekninen alusta ja palvelua on uudistettu ja kehitetty. Portaalista löytyvät lähes kaikki Pirkanmaan kokouspaikat. Seudun markkinointi Alueen osaamisesta viestiminen on ollut aktiivista, avointa ja säännöllistä. Seudun näkyvyyttä on edistetty myös erilaisissa tapahtumissa sekä useammassa EU-tason kilpailussa. Seudun viestinnän tueksi otettiin käyttöön Melwaterin kansainvälinen uutisseuranta ja Uutishuonetiedotevälitys ja -seuranta. Mediatiedotteita lähetettiin 104 kpl ja uutiskirjeitä julkaistiin 4. Seutukunnan palvelukokonaisuutta ja ns. flow-mallia tuodaan näkyvästi esille Tredean uudistuvilla nettisivuilla, joiden painopiste on ymmärrettävissä yrityspalveluissa. Uudistus kattaa sisältöjen lisäksi kotisivujen ulkoasuuudistuksen ja julkaisujärjestelmän vaihdon. Tampereen seutua vietiin maailmalle täysin uudenlaisin keinoin touko-kesäkuussa, kun Tredea järjesti maailmanlaajuisen Tampere All Bright! -kuvakilpailun World s Brightest -teemalla. Kilpailussa haastettiin koko maailma ottamaan maailman paras kuva oman kotikaupungin välkyimmästä asiasta. Instagram- ja Twitter-medioiden kautta räjähdysmäisen suosion saaneeseen kilpailuun osallistui 1492 kuvaa. Kampanjasivu keräsi kahden sivun aikana lähes kävijää. Suurin näkyvyys saatiin sosiaalisessa mediassa: 10,8 miljoonaa ihmistä näki #WorldsBrightest-avainsanan Instagramissa ja Twitterissä. Voittaja, italianbrasilialainen Bernardo Petrucci, kuvasi heinäkuussa järjestetyllä viikon pituisella palkintomatkallaan Pirkanmaalle Instagram-tyylisiä kuvia seudun markkinoinnin tarpeisiin. Kilpailua varten tehdyn World s Brightest -kilpailusivuston edelleenkehittelyä ideoidaan parhaillaan. Yhteisen brändin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi sidosryhmien käyttöön on tehty monenlaisia toimenpiteitä ja useat toimijat ovat huomanneet, että valmiin positiivisen brändi-ilmeen käyttäminen on kustannustehokasta. Seutumarkkinointi on vahvasti mukana Tohloppiin syntyvän Mediapolismediakampuksen viestinnässä ja pitää osaltaan huolen, että seudun All Bright! -brändi näkyy sen viestinnässä alusta alkaen Tapahtumajärjestäjien kestävän kehityksen toimenpiteille kehitetyn Greening Tampereen sekä matkailumyyntiyhtiö Visit Tampere Oy:n logot suunniteltiin Tampere - All Bright! -

10 brändin mukaisiksi. Pirkanmaan festivaalit ry on käyttänyt laajasti yhteistä Tampere - All Bright! -viestiä. Brändi näkyi myös erilaisissa tapahtumissa. Kirjakaaren kanssa yhteistyössä tehdyn Tampere Impressionkirjan ulkoasu mukailee pirkanmaan yhteistä brändiä, samoin All Bright! on mukana pirkanmaalaisen hyväntekeväisyyslevyn ilmeessä. Tampereen praitti -jäätelö kehitettiin Tampereen kaupungin ja Tampereen jäätelötehtaan kanssa. Tredea osallistuu Pirfestin ja Tampereen Tapahtumatoimiston Kuvapankki-projektiin, joka kokoaa Tampereen ja Pirkanmaan parhaat kuvat toimijoiden yhteiseen käyttöön. 3. PAINOPISTE: VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä Tampereen seudulle sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö työskentelee viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi - portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Pietarissa järjestettiin kesäkuussa invest in- ja matkailuaiheinen infotilaisuus. Seudun huipputekniikan osaamisen ja yliopistojen tutkimuksen esittely johti viiteen potentiaaliseen yhteydenottoon sijoittumisesta kiinnostuneilta yrityksiltä. Niiden kanssa käydään parhaillaan jatkoneuvotteluita. Alueemme Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (12), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti tiivistä yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti tiivistä yhteistyötä on ollut mm. Alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, lähinnä Pietarissa. Matkailumarkkinoinnissa panostettiin voimakkaasti sähköiseen markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Visit Tampereen Vkontakte-sivun seuraajien määrä kasvatettiin kesän aikana 260:stä 550 seuraajaan yhteiskampanjalla. Venäjänkielistä matkailusivustoa visittampere.ru laajennettiin ja päivitettiin. Matkailuteemainen toimittajavierailu, johon osallistui 7 toimittajaa Pietarin alueelta, järjestettiin Vierailu on jo poikinut useita artikkeleita ja lisää on tulossa. Pirkanmaan matkailutarjonta oli esillä maaliskuussa Pietarin kalastusmessuilla. Samaan yhteyteen oli järjestetty Pirkanmaan tarjontaa esittelevä matkatoimistokiertue.

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/2 2013 www.tredea.fi Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet

Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet Elinkeino- ja matkailupalvelut Laadulliset tavoitteet ja kehittämishankkeet LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarjonta LAATU PALVELU TAVOITE MITTARI TOTEUMA 1-8/2014 TOTEUMA 1-12/2014 Tampere on Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013 2015 Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena 1. Toimeksianto ja tavoite Pirkanmaan elämystalouden strategian tavoitteena on vahvistaa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

Turku Science Park OY vuonna 2011

Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4-5 Hallituksen toimintakertomus...6-7 Tuloslaskelma ja tase 2011...8-9 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Mukana yrittäjän matkassa

Mukana yrittäjän matkassa Mukana yrittäjän matkassa TIEDON SATAMASSA I ANKKURIT YLÖS JA YRITTÄJÄKSI I SEILAUSTA SUOTUISILLA VESILLÄ LISÄÄ TUULTA PURJEISIIN I UUSIEN AALTOJEN KULJETTAMANA I NAVIGOIDEN NAAPURISTAMAAN CURSORISSA VUONNA

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot