ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy"

Transkriptio

1 ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

2 Kuntaraportointi: TREDEAN TOIMINTA JA TULOKSET TAMMI-KESÄKUU 2013 Arvoisa päättäjä, Alla tiedoksenne vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon raportti Tredea Oy:n toiminnasta. Tulevan syksyn aikana jatketaan monien tärkeiden asioiden valmistelua, joista otan esiin tässä kaksi, Innovatiiviset kaupungit - ohjelman ja yritysten neuvontapalvelut. Teollisuuden osuus kansantuotteesta oli vuonna 2012 enää 19 %. Valmistavan teollisuuden rooli on edelleen merkittävä Pirkanmaalle. Teolliset työpaikat jakavat vaurautta tasaisesti eri alueille ja vientitulojen merkitys kansantaloudelle ymmärretään. Lisäksi palvelutyöpaikat ovat merkittävässä määrin yhteydessä teollisiin työpaikkoihin. Valmistava teollisuus ja sen uusiutuminen mahdollistaa muun kehityksen kaupunkiseudulla, siksi se on tulevien vuosien tärkeimpiä asioita. Niin isot kuin pienet ja keskisuuret yritykset ovat tässä kehityksessä tärkeitä, sillä niiden elinvoimaisuus on kytköksissä toisiinsa. Uusi kansallinen elinkeinopoliittinen kokonaisuus, Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma, korvaa aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE), johon kaupunkiseudun kunnat ovat rahoituksellaan osallistuneet. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi INKA - ohjelmaan viisi teemaa ja kansallisessa vetovastuussa olevaa kaupunkiseutua. Tampereen kaupunkiseutu menestyi haussa hyvin ja sai vastuulleen teeman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Teollisuuden osalta Tampereen kaupunkiseudun hakemus perustui vahvan koneenrakennusosaamisen ja ict -teollisuuden rohkeaan hyödyntämiseen. Muut vastuulliset kaupunkiseudut ovat Jyväskylä, Oulu, Joensuu ja Vaasa. Vetovastuussa olevat alueet hoitavat jatkovalmistelut ja neuvottelevat muiden kaupunkiseutujen kanssa elokuun aikana. Valtion ja kaupunkien rahoituksen lisäksi ohjelmaan osoitetaan tulevan EU:n rakennerahastokauden varoja. TEM arvioi ohjelman vuosittaisen perusrahoituksen kaudella olevan yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 10 miljoonaa, kaupunkien 10 miljoonaa ja EU rakennerahastojen osuus 10 miljoonaa euroa. Tästä osa suuntautuu Tampereen kaupunkiseudulle. Pirkanmaalla on Suomenkin mittakaavassa ainutlaatuinen alkavan yrittäjän neuvontapalvelu. Lisäksi Uuden tehtaan siipien suojassa kehitetään alkavien yritysten liikeideoita Protomossa ja Demolassa. Teemme mm. ELY:n ja Pirkanmaan liiton kanssa yhteistyötä saadaksemme yrityksille aikaiseksi ymmärrettävät yrityspalvelut lähes yhden luukun -periaatteella. Aloittavien yritysten neuvontapalvelut ovat Tampereen kaupunkiseudulla ja monella muulla alueella järjestetty EU-hankerahoituksella. Hankekausi päättyy vuoden 2013 loppuun. Koska kyse on peruspalvelusta, on aloittavien yritysten neuvontapalvelu löydettävä vuoden 2014 alusta lähtien mielellään pysyvä rahoitus. Samalla on kyse yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittämisestä niin, että tavoitamme entistä paremmin uudet potentiaaliset yrittäjät ja ideat ja saamme uutta yritystoimintaa alueelle. Ystävällisin terveisin, Päivi Myllykangas

3 1. MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN Tredea käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän ja seudulla toimivien yritysten kanssa. Keskustelua on käyty mm. pyöreän pöydän tilaisuuksissa, joissa haetaan toimialakohtaisesti kaupunkiseudulla toimivien yritysten näkemystä siitä, millaisia seudullisia toimenpiteitä julkisten toimijoiden tulisi edistää. Pyöreän pöydän tilaisuuksia järjestettiin kevätkaudella 2013 koneenrakennusalalle, seudun vetovoimaisuuden kasvattamisesta sekä osaavan työvoiman houkuttelusta. Tredean yrityspalveluiden tavoitteena on taata eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille ymmärrettävät palvelut sekä varmistaa, että seudullisten toimijoiden palvelukokonaisuus vastaa yritysten tarpeisiin tehokkaasti ja kattavasti. Tähän työhön liittyen on osallistuttu alueelliseen yrityskehittäjien puolentoista vuoden pituiseen valmennukseen, joka päättyi toukokuun tulosten arviointitilaisuuteen yhdessä toimintaa osallistuneiden yritysten kanssa. Alkavien yritysten neuvonta (Ensimetri, Viestinvaihto, Osuustoimintakeskus ja Yrityskummit) kokonaisuutta hallinnoidaan Perusta-hankkeessa: 1-6/2013 perustettiin Tampereen kaupunkiseudulle neuvontapalvelu Ensimetrin kautta 337 uutta yritystä, joista kasvupotentiaalisia yrityksiä 12. Perustetut yritykset kotikunnittain: Kangasala 18, Lempäälä 16, Nokia 27, Orivesi 7, Pirkkala 10, Tampere 230, Vesilahti 3, Ylöjärvi 26. Asiakkaita Ensimetrissä kävi 918. Osuustoimintakeskuksessa neuvottiin 187 asiakasta ja osuuskuntia perustettiin 8. Viestintävaihto-hankkeessa tehtiin 14 omistajanvaihdosta ja 185 yrityskummia auttoivat 137 yritystä. Pirkanmaan ebuustin kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille. ebuustilla on tällä hetkellä asiakkaana 136 ESR-yritystä. Tredean koordinoiman Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ovat varmistaa innovaatioalustatoiminnan jatkuvuus sekä toimia siltana 2014 alkavan Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelmaan ja tukea sen tavoitteita. Keskeistä on lisäksi käynnistää yritysrahoitusratkaisujen kokonaisuus, joka edistää erityisesti uusien sekä kansainvälisten kasvuyritysten syntyä. Tohloppiin sijoittuva luovien alojen Mediapolis-kokonaisuus on käynnistetty. Avoin Tampere - hanke on edennyt suunnitelmien sekä johtoryhmässä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa näistä kaikista löytyy ohjelman verkkosivuilta: avointampere.fi Seudun vahvojen ja nousevien alojen kehittäminen Teknologiateollisuus Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä (Pib) -hankkeessa tuetaan liiketoiminnan kehittämistä Tampereen seudun kasvu-, kehittymis- ja uudistumishaluisissa teknologiateollisuuden pk-yrityksissä. Yrityksille tarjottavien Go to Market -valmennusten tavoitteena on teknologiateollisuuden pk-yritysten

4 liikeideoiden, tuotteiden ja palveluiden erottuvuuden parantaminen, resursoinnin ja markkinanäkymien selkeyttäminen, liiketoimintasuunnitelma tarkentaminen sekä yhteistyöverkostojen laajentaminen. Ensimmäinen valmennus keväällä 2013 koostui leiristä, pitchaus-, rahoitus- ja lakiklinikoista sekä verkostoitumistilaisuuksista. Leirille osallistui 10 yritystä ja 15 henkilöä, joiden lisäksi Myynnin tulevaisuus -tapahtumaan osallistui useita muitakin yrityksiä ja yhteensä noin 40 henkilöä. Älykkäät koneet -pyöreään pöytään kutsuttiin merkittävimmät pirkanmaalaiset koneenrakennusalan yritysten edustajat sekä alan kehittämistä tukevat koulutuslaitokset ja organisaatiot. Työskentely toteutettiin kahtena tilaisuutena, joissa osallistujat pääsivät esittämään näkemyksiään Älykkäät koneet - klusterin nykytilasta ja kehitystarpeista. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 30 henkilöä, 25 yrityksestä ja organisaatiosta. Työskentelyn tuloksena keskeisenä toimintamallina nähtiin julkisen rahoituksen vipuvaikutuksen hyödyntäminen, jotta toimien vaikuttavuus saataisiin maksimoitua. Se tarkoittaa julkisen rahan suuntaamista erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on jo mukana yksityistä rahoitusta tai joihin sitä voidaan saada merkittävä osa. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulla on jo olemassa hyviä hankkeita, joihin on mahdollista kytkeytyä. Olemassa olevien projektien ja kehityshankkeiden viestintään tulisi myös panostaa enemmän. Tampereen kaupunkiseudun toimijat ovat jatkaneet yhteistyötä saksalaisen Ost Westfalen Lippe -alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä pyritään tiivistämään mm. saksalaisten koneenrakennuksen (OWL Maschinenbau) ja älykkäiden teknisten järjestelmien (it s OWL) huippuklustereiden kanssa. Kesäkuussa järjestetty seutukuntavierailu huippuklustereiden edustajille oli menestys. Seutukuntavierailulla esiteltiin alueen kärkiyrityksiä sekä yliopistoja. Vierailu vahvisti klusterien edustajien uskoa Tampereen kaupunkiseudun osaamiseen ja potentiaaliin lähempään yhteistyöhön. Kesäkuussa Tampereella järjestetyssä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa (www.mpdays.com) Tampereen kaupunkiseutu oli esittelemässä alueen Älykkäät Koneet -klusteria. Viime vuonna päättyneessä Tuotantoketjut vaativassa valmistuksessa kone- ja metallituoteteollisuudessa -hankkeessa panostettiin uusien sähköisten oppimateriaalien käyttöön ja tuottamiseen kuten mm. FMS -verkko-oppimismateriaaliin, joka on edelleen oppilaitosten käytössä. Samoin vuonna 2012 päättyneen Tampereen sähköajoneuvokeskus ElectriCity-hankkeen aikana rakentui sähköajoneuvokoulutus sekä osaamista ja oppimateriaaleja oppilaitosten käyttöön. Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen palvelut ja uudet toimintamallit Kasvu ja kansainvälistyminen vaatii yleensä lisäinvestointeja aloittaville tai kasvuyritykselle. Tampereen kaupunkiseudun innovatiivisia kasvuyrityksiä on tuotu esille mm. International VC Zone -palvelussa (www.vczone.fi), jonka kautta yritykset näkyvät ulkomaalaisille pääomasijoittajille. Aloittavia ja kasvuyrityksiä on tuotu esille myös rahoittajille järjestettyjen seutukuntavierailujen avulla. Tästä esimerkkinä norjalainen teknologia- ja pääomasijoittajataho Technology Venture, jolle touko- ja kesäkuussa esiteltiin sekä lupaavia kasvuyrityksiä että Uuden Tehtaan startup-yrityksiä. Rahoituskonseptien kehityshanke StartUp Tampere on startannut vauhdilla. Joukkorahoitusraportti ja siihen liittyvät koulutukset on tehty. Yritysten valmennus rahoituksen hakuun on aloitettu ja ensimmäinen yritysten esittelytilaisuus bisnesraadille järjestetty. Bisnesenkeliverkosto on luotu ja alueellisen rahaston perustamistoimet ovat edenneet tarkennusvaiheesta. StartUp Tampereen etenemistä voi seurata osoitteessa

5 Tietoala ja rakennemurros mobiilialalla (mm. Nokia, ST-Ericsson, Renesas Mobile Communication) Tietoalan rakennemuutos näkyy edelleen voimakkaasti Tampereen kaupunkiseudulla, mutta ei niin voimakkaasti kuin pahimmissa ennusteissa, joiden mukaan Tampereen kaupunkiseudulla oli jäämässä työttömäksi 1800 tietoalan asiantuntijaa. Pakettimatkustajat ja lukuisat uudet startup-yritykset vaikuttavat tietoalan työttömien määrään seuraavan vuoden aikana. Tampereen kaupunkiseudun toimijoiden (mm. Tredea, Pirkanmaan TE-toimisto) järjestämissä tietoalan rekrytointitilaisuuksissa (Recruit Tampere, käy n. 500 tietoalan asiantuntijaa per tapahtuma. Palaute kävijöiltä ja yrityksiltä tapahtumasta on ollut hyvä ja rekrytointeja on tehty. Vastauksena tietoalan voimakkaaseen rakennemuutokseen vuoden alussa käynnistettiin Tredean koordinoima Tietoalan Uudet Työpaikat (TUT) -hanke. Hankkeen tavoitteena on saada uusia kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Tampereen kaupunkiseudulle ja vastata omalta osaltaan tietoalan rakennemuutoksesta johtuviin uudelleenjärjestelyihin. Houkuttelun kohteena ovat kansainväliset mobiili- ja tietoalan yritykset, mutta myös muiden toimialojen yritykset (esimerkiksi älykkäät koneet ja terveysteknologia), jotka voisivat hyödyntää vapautuvaa tietoalan osaamista. Välillisesti hanke kohdistuu Tampereen kaupunkiseudun tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Hankkeen tavoitteena on saada maakuntaan 120 uutta tuotekehitystyöpaikkaa ja 8 uutta yritystä. Tietoalan Uudet Työpaikat -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, valtio ja Tampereen kaupunki. TUT-hankkeen aktiivisten toimenpiteiden seurauksena Nokia Siemens Networks päätti avata Tampereelle uuden piirisuunnittelukehityksen, jonka työllistävä vaikutus on ollut tähän mennessä 37 uutta työpaikkaa. Hankkeen avulla helsinkiläinen IT-yritys Appelsiini Finland Oy laajensi toimintaansa Helsingistä Tampereelle, työllistävän vaikutuksen ollessa tulevana syksynä on 15 uutta työpaikkaa. Appelsiini Finland Oy:lle järjestetty yrityskohtainen rekrytointitilaisuus keräsi paikalle yli 100 osanottajaa ja sai kiitosta sekä osanottajilta sekä yritykseltä itseltään. Hanke osallistui helmikuussa Barcelonassa vuosittain järjestettävään Mobile World Congress:iin (http://www.mobileworldcongress.com), joka on alan suurin ja merkittävin mobiilialan tapahtuma. Vuonna 2013 paikalla oli lähes 1700 yritystä ja yli kävijää 200 eri maasta. Tapahtumassa tavattiin 17 yritystä, joiden kanssa keskusteltiin Tampereen kaupunkiseudun osaamisesta ja mahdollisuuksista ulkomaisille sijoittujille. Hyvinvointiala Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille (Hyvis Pirkanmaa ) -hankkeessa on käytännönläheisten koulutusten, klinikoiden ja kehittämistoimien avulla tuettu yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua koko Pirkanmaan alueella. Elokuussa päättyvän hankkeen toimintaan on osallistunut yli 150 yritystä. Tredean koordinoinnin lisäksi Hyvis-hankeessa ovat mukana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy. Hankkeen myötä on yrityksiltä noussut esiin suuri määrä syvemmän kehittämistyön tarpeesta kertovia, konkreettisia havaintoja, joita työstetään syksyn 2013 aikana.

6 Koulutusvienti Kaikki suurimmat pirkanmaalaiset koulutusorganisaatiot sekä kymmenkunta koulutusalan yritystä (pääosin ICT-oppimisympäristöjen sekä henkilöstökoulutuksen alalta) yhdisti voimansa koulutusviennin lisäämiseksi Pirkanmaalle. Tarvittavaa yhteistyömallia ja palveluja kehitetään parhaillaan Learning Bridge Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto -hankkeessa. Hankkeen järjestämiin verkostotapaamisiin, koulutuksiin ja tutustumismatkoille osallistui alkuvuonna yhteensä yli 100 henkeä mainituilta tahoilta. Hanketta koordinoi Opinpaja Oy ja hallinnoinnista sekä viestinnästä vastaa Tredea Oy. Työ jatkuu asti. Muotoilu Pirkanmaan Design Network on muotoilunedistämishanke, jonka tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla. Hankkeen taustalla ovat Suomen Muotoilusäätiö, Tredea, Tampereen kauppakamari ja Ely-keskus. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Meneillään olevan esiselvitysvaiheen aikana selvitetään pirkanmaalaisten yritysten haasteita, tarpeita ja suhdetta käyttäjälähtöiseen muotoiluun. Hanke on haastatellut tähän mennessä 42 pk-yritystä ja muotoilutilaisuuksiin on osallistunut kymmeniä yrityksiä. Matkailu Matkailun infotilaisuuksia vuoden 2013 toimenpiteiden jalkauttamiseksi matkailutoimijoille järjestettiin omistajakunnissa sekä kaikissa kumppanikunnissa. Tilaisuuksiin kutsuttiin matkailuyrittäjiä sekä kuntapäättäjiä. Tämän lisäksi tiedotusta on hoidettu matkailutiedotteilla ja Tredean tiedotteilla. Tiivis yhteistyö Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa on tuonut Tampereelle laajaa näkyvyyttä mm. aasialaisissa medioissa ja alueen yrityksiä on esitelty MEKin henkilöstölle. Ohjelmapalveluiden tuottajien ja pirkanmaalaisten charming-majoituskohteiden yhteistyöverkoston tavoitteena on palveluiden kehittäminen ulkomaisille asiakkaille. Matkailun pyöreän pöydän -tilaisuus yrittäjille nosti esiin kaksi painopistettä: matkailuyhtiön tarpeen ja sosiaalisen median osaamisen. Matkailuyhtiö Visit Tampere Oy:n perustamista on valmisteltu tämän perusteella. Yhtiöstä tulee Tredean 100 % omistama tytäryhtiö ja se toimii rekisteröitynä valmismatkaliikkeenä, joka myy ja välittää Pirkanmaan alueella tuotettuja matkailupalveluja. Yhtiö aloittaa kuluvan vuoden aikana. Yrittäjille on järjestetty some-markkinoinnin koulutusta ja matkailun verkkokehitystä on tehostettu. Kehittämiskohteina ovat varsinkin digitaaliset ja mobiilit applikaatiot. Visit Tampere -portaalissa on ollut käytössä asiakkaita palveleva live-chat kesäkuusta alkaen. Tampereelle matkaajia varten on myös otettu käyttöön käyttäjille ilmainen Citynomadi-älypuhelinsovellus, joka tarjoaa teemoitettuja reittejä. Lisäksi matkailukarttoja ladattavassa muodossa tarjoavan City-Opas -sovelluksen käyttöä on jatkettu. Visit Tampere -portaalissa otettiin käyttöön responsiiviset sivut kesäkuussa, jonka jälkeen mobiilikävijöiden määrä on nelinkertaistunut nettisivuilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Matkailun verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat 52 % tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kesäkuussa kävijöitä oli

7 2. KAUPUNKISEUDUN VETOVOIMAN LISÄÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN Investointien houkuttelu alueelle Tampereen seudun osaamiskärkiin perustuvassa investointien houkuttelussa on rakennettu laajat tausta- ja myyntimateriaalit seudusta ja seudun yritystoiminnasta. Tietoalan, älykkäiden koneiden ja terveysalan materiaalit ovat käytettävissä mm. seudun toimialaosaajilla ja muilla seutumarkkinointia tekevillä tahoilla. Seudulle sijoittumista harkitsevalle yritykselle laaditaan aina yrityskohtainen esitys seudun tarjonnasta. Tampereen seudun kiinteistökehityshankkeita on markkinoitu kansainvälisillä kiinteistösijoitusalan messuilla MIPIMissä Cannessissa ja ExpoRealissa Münchenissä. Logistiikkamessuilla esiteltiin kansainvälisille logistiikkayrityksille Tampereen kaupunkiseutua investointikohteena. Baltic Business Arena -yritystapaamistapahtumassa käytiin yrityskohtaiset keskustelut neljän ulkomaalaisen yrityksen kanssa laajenemismahdollisuuksista Tampereen seudulle. Latvian suurlähetystössä esiteltiin Tampereen kaupunkiseutua laajentumisvaihtoehtona latvialaisille yrityksille. Kotimaisten yritysten houkuttelussa yrityksiä kiinnostaa mm. Pirkanmaan valmistuksellinen keskittymä ja palveluyrityksiä alueen kasvava ostovoima. Seudun ulkomaalaisomisteisille yrityksille keväällä tehdyn kyselyn perusteella seudulle sijoittumisen keskeisimmät syyt ovat osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä seudun logistinen sijainti. KAATO yhteisöaloite on uusin kansallinen investointien houkuttelussa aloitettu kokonaisuus, missä kokeneet johtajat pyrkivät edistämään Suomen talouden tilaa auttamalla kansainvälisiä yrityksiä perustamaan tai laajentamaan toimintoja Suomessa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa yritysten asettumista Suomeen hyödyntämällä KAATO-yhteisön johtajien henkilökohtaisia verkostoja ja luottamuksellisia suhteita sekä johtajien teknologia-ja liiketoimintaosaamista. KAATO auttaa ulkomaisia yrityksiä sekä löytämään (mm. rakennemuutoksen vuoksi saatavilla olevia) ICT-alan osaajia ja kiinnostavia kumppaniyrityksiä että muita Suomen tarjoamia etuja. KAATO-hanke täydentää olemassa olevia toimia investointien houkuttelussa ja toimii Helsingin, Oulun ja Tampereen kaupunkiseuduilla. Lisätietoja Investointien houkuttelutyötä ja yritysten sijoittumispalveluja tehdään yhteistyössä sekä seudun sisällä että Invest in Finlandin/Finpron kanssa. Investointien houkuttelutoimenpiteistä raportointijaksolla on kerrottu myös kohdissa teknologiateollisuus sekä tietoala ja rakennemurros mobiilialalla. Sijoittumispalveluilla on autettu 28 (18 uutta ko. kaudella) erikokoista yritystä, joista 16 oli ulkomaisia. Kauden aikana seudulle sijoittui kaksi ulkomaalaisomisteista yritystä. Talouden heikot näkymät ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten investointipäätöksiin kuluneen vuoden aikana. Osaavan työvoiman houkuttelu Tredean Live-ohjelmassa aloitti v työperusteista maahanmuuttoa edistävä Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke Euroopan Sosiaalirahaston tuella. Yrityslähtöinen hanke tukee työnantajia, jotka rekrytoivat ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Hanke järjestää suomen kielen koulutuksia työntekijöille, monikulttuurisuus- ja viestintäkoulutuksia esimiehille ja työyhteisöille, neuvoo työnantajia

8 ja pyrkii eri tavoin madaltamaan kynnystä ulkomaalaisten pääsyssä työelämään Suomessa erityisesti aloilla, jotka kärsivät työvoimapulasta (ml. hoitoala). Työpaikkasuomea opetettiin 12 ryhmässä 77 opiskelijalle. Lisäksi testattiin virtuaalista suomen opetusta yhdelle ryhmälle. Ensimmäisessä mentorointiohjelmassa 9 yksityisen tai julkisen sektorin kokenutta ammattilaista mentoroi saman alan työuransa alussa olevaa maahanmuuttajaa. Monikulttuurisuuskoulutusta järjestettiin työyhteisöissä 128 osallistujalle. Työnantajille annettiin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Työnantajille suunnatut Kansainvälisen rekrytoinnin roadshow-tilaisuudet Tampereella ja Sastamalassa houkuttelivat paikalle yhteensä 95 osallistujaa. Yritysneuvontaa tarjoavien organisaatioiden kansainvälistä rekrytointiosaamista on tuettu materiaalein ja koulutuksin. Kaupunkiseudun työnantajille on markkinoitu espanjalaisten sairaanhoitajien valtakunnallista rekrytointirinkiä. Kiinnostuksesta ja tarpeesta osaavan työvoiman houkutteluun kertoo se, että kaupunkiseudun palveluita englanniksi esittelevät nettisivut, ovat kasvattaneet huomattavasti kävijämääräänsä ja kuukausittain siellä vierailee n kävijää. Palvelumallin kehittäminen kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi -aiheisen pyöreän pöydän tuloksena oli päätös käynnistää kehitystyö pysyvän alueellisen palvelumallin muodostamiseksi kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamiseksi. Tavoitteena on yrityksille ja kansainvälisille osaajille suunnattu palvelumalli, joka systematisoi ja kokoaa ratkaisuja olemassa olevista palveluista ja synnyttää uusia palveluita tarpeen mukaan. Matkailijoiden houkuttelu Majoitusmyynnin arvo oli Tampereella tammi-toukokuussa sama kuin 2012 (20,78 milj. ). Tampereen rekisteröity majoituskapasiteetti (6167 vuodetta) kasvoi vuoden edellisvuoden toukokuusta 99 vuodepaikalla (+ 1,6 %). Tampereen majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset ( ) vähenivät tammi-toukokuussa 1,0 % edellisvuodesta. Koko maassa yöpymiset vähenivät 1,3 %. Ulkomailta tilastoitiin yöpymistä eli vähennystä oli 1,4 %. Eniten ulkomaalaisyöpymisiä tuli Venäjältä (7 000, -21 %), Saksasta (5 900, -8 %), Ruotsista (5 800, +8 %) ja Britanniasta (5 100, -1 %). Ulkomaat Seudulle järjestettiin kansainvälisiä lehdistömatkoja hongkongilaiselle TV-ryhmälle ja yhteistyössä Finnlinesin ja Restelin kanssa saksalaiselle medialle. Blogistivieraita vastaanotettiin Kanadasta, Iso- Britanniasta, USAsta, Venäjältä ja Kiinasta. Myös espanjalainen opaskirjailija vieraili seudulla. Matkanjärjestäjävierailuja vastaanotettiin Isosta-Britanniasta, Italiasta ja Ranskasta. Matkailumessuille osallistuttiin Berliinissä ja Pietarissa, kansainvälisiin matkailun myyntitilaisuuksiin Helsingissä, Lontoossa ja Ylläksellä sekä Italia-Ranska workshopiin Helsingissä. MEKin kanssa toteutettiin laaja ilmoituskampanja saksalaisissa yleislehdissä. Ryanair-yhteismarkkinointia tehtiin viikon ja kuukauden mittaisilla kampanjoilla Ryanairin nettisivuilla. Matkailuesite painettiin 9 kielellä (painos kpl). Pirkanmaan autoilureittikartta julkaistiin suomeksi, saksaksi ja englanniksi ja uutta versiota Charming hotels and cottages -esitteestä julkaistiin

9 englannin ja saksan lisäksi myös italiaksi. Lisäksi yksittäisten asiakkaiden palvelemiseksi tuotettiin sesongeittain vaihtuva aktiviteettien viikko-ohjelma suomeksi ja englanniksi. Visit Tampere Region (VTR) -hankkeessa panostettiin alkuvuoden aikana matkanjärjestäjäkontaktien luomiseen ja samalla hankittiin markkinatietoa alueen matkailuyritysten tuotekehityksen tueksi. Hanke on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Järvi-Suomen alueen teemoitettuja (kulttuuri, luonto, sauna ja perhe) kiertoreittejä, joiden tarkoituksena on houkutella erityisesti autoilevia matkailijoita Keski-Euroopasta. Hanke on valinnut Pirkanmaan alueelta teemoihin sopivat kohteet ja reiteistä toivotaan pysyvää työkalua seudun markkinointiin. Kotimaa Kotimaan matkailijoita on lähestytty Lähde lähelle -ilmoituskampanjalla, Nynne tulee - ryhmämyyntipäivillä Turussa sekä Suoman myyntipäivillä Turussa, Lahdessa ja Tampereella. Tampere Convention Bureaun KokousNet.fi-portaalin kokonaisuudistuksessa on otettu käyttöön uusi tekninen alusta ja palvelua on uudistettu ja kehitetty. Portaalista löytyvät lähes kaikki Pirkanmaan kokouspaikat. Seudun markkinointi Alueen osaamisesta viestiminen on ollut aktiivista, avointa ja säännöllistä. Seudun näkyvyyttä on edistetty myös erilaisissa tapahtumissa sekä useammassa EU-tason kilpailussa. Seudun viestinnän tueksi otettiin käyttöön Melwaterin kansainvälinen uutisseuranta ja Uutishuonetiedotevälitys ja -seuranta. Mediatiedotteita lähetettiin 104 kpl ja uutiskirjeitä julkaistiin 4. Seutukunnan palvelukokonaisuutta ja ns. flow-mallia tuodaan näkyvästi esille Tredean uudistuvilla nettisivuilla, joiden painopiste on ymmärrettävissä yrityspalveluissa. Uudistus kattaa sisältöjen lisäksi kotisivujen ulkoasuuudistuksen ja julkaisujärjestelmän vaihdon. Tampereen seutua vietiin maailmalle täysin uudenlaisin keinoin touko-kesäkuussa, kun Tredea järjesti maailmanlaajuisen Tampere All Bright! -kuvakilpailun World s Brightest -teemalla. Kilpailussa haastettiin koko maailma ottamaan maailman paras kuva oman kotikaupungin välkyimmästä asiasta. Instagram- ja Twitter-medioiden kautta räjähdysmäisen suosion saaneeseen kilpailuun osallistui 1492 kuvaa. Kampanjasivu keräsi kahden sivun aikana lähes kävijää. Suurin näkyvyys saatiin sosiaalisessa mediassa: 10,8 miljoonaa ihmistä näki #WorldsBrightest-avainsanan Instagramissa ja Twitterissä. Voittaja, italianbrasilialainen Bernardo Petrucci, kuvasi heinäkuussa järjestetyllä viikon pituisella palkintomatkallaan Pirkanmaalle Instagram-tyylisiä kuvia seudun markkinoinnin tarpeisiin. Kilpailua varten tehdyn World s Brightest -kilpailusivuston edelleenkehittelyä ideoidaan parhaillaan. Yhteisen brändin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi sidosryhmien käyttöön on tehty monenlaisia toimenpiteitä ja useat toimijat ovat huomanneet, että valmiin positiivisen brändi-ilmeen käyttäminen on kustannustehokasta. Seutumarkkinointi on vahvasti mukana Tohloppiin syntyvän Mediapolismediakampuksen viestinnässä ja pitää osaltaan huolen, että seudun All Bright! -brändi näkyy sen viestinnässä alusta alkaen Tapahtumajärjestäjien kestävän kehityksen toimenpiteille kehitetyn Greening Tampereen sekä matkailumyyntiyhtiö Visit Tampere Oy:n logot suunniteltiin Tampere - All Bright! -

10 brändin mukaisiksi. Pirkanmaan festivaalit ry on käyttänyt laajasti yhteistä Tampere - All Bright! -viestiä. Brändi näkyi myös erilaisissa tapahtumissa. Kirjakaaren kanssa yhteistyössä tehdyn Tampere Impressionkirjan ulkoasu mukailee pirkanmaan yhteistä brändiä, samoin All Bright! on mukana pirkanmaalaisen hyväntekeväisyyslevyn ilmeessä. Tampereen praitti -jäätelö kehitettiin Tampereen kaupungin ja Tampereen jäätelötehtaan kanssa. Tredea osallistuu Pirfestin ja Tampereen Tapahtumatoimiston Kuvapankki-projektiin, joka kokoaa Tampereen ja Pirkanmaan parhaat kuvat toimijoiden yhteiseen käyttöön. 3. PAINOPISTE: VENÄJÄ Venäjä-toimien tavoitteena on saada lisää yrityksiä, investointeja ja matkailijoita Venäjältä Tampereen seudulle sekä kasvumahdollisuuksia alueemme kasvuyrityksille Venäjältä. Alueellisesti painopisteet ovat Pietari ja Leningradin alue sekä muu Venäjä tapauskohtaisesti, olemassa olevia verkostoja hyödyntäen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehokkaan verkostoyhteistyön luomiseksi Venäjä-yhteistyön kehityspäällikkö työskentelee viikon kuukaudesta Pietarissa, Helsinki-keskuksessa. Investtampere.fi - portaali löytyy nykyään myös venäjänkielisenä. Muita toimenpiteitä Pietarissa järjestettiin kesäkuussa invest in- ja matkailuaiheinen infotilaisuus. Seudun huipputekniikan osaamisen ja yliopistojen tutkimuksen esittely johti viiteen potentiaaliseen yhteydenottoon sijoittumisesta kiinnostuneilta yrityksiltä. Niiden kanssa käydään parhaillaan jatkoneuvotteluita. Alueemme Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä on autettu kansainvälistymisessä Venäjälle erilaisin puhelin- ja sähköpostikeskusteluin (kymmeniä), konsultointipalaverein (12), yhteistyökumppaneita osoittaen ja tutustuttaen Pietarin elinkeinomahdollisuuksiin (9 yritysvierailua Pietarissa). Alueellisesti tiivistä yhteistyötä on tehty mm. Itämeri-instituutin, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön sekä ELY-keskuksen kanssa. Valtakunnallisesti tiivistä yhteistyötä on ollut mm. Alueiden Venäjä-verkoston ja Helsinki-keskuksen toimijoiden (Helsinki 60%, Tampere 30%, Kotka 10% + Lahti Helsinki-kumppanina) kanssa. Kansainvälisesti tavoitteena on ollut tiiviin verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen Venäjällä, lähinnä Pietarissa. Matkailumarkkinoinnissa panostettiin voimakkaasti sähköiseen markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Visit Tampereen Vkontakte-sivun seuraajien määrä kasvatettiin kesän aikana 260:stä 550 seuraajaan yhteiskampanjalla. Venäjänkielistä matkailusivustoa visittampere.ru laajennettiin ja päivitettiin. Matkailuteemainen toimittajavierailu, johon osallistui 7 toimittajaa Pietarin alueelta, järjestettiin Vierailu on jo poikinut useita artikkeleita ja lisää on tulossa. Pirkanmaan matkailutarjonta oli esillä maaliskuussa Pietarin kalastusmessuilla. Samaan yhteyteen oli järjestetty Pirkanmaan tarjontaa esittelevä matkatoimistokiertue.

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/2012 11.3.2013 Kuntaraportointi: TREDEAN TOIMINTA 2012 Tervehdys Tredeasta, Tampereen

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

TAHTOTILA VUOTEEN 2017

TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TAHTOTILA VUOTEEN 2017 TREDEAN FOKUS 2015: Omistajan näkemys seuraaviin kokonaisuuksiin 1. Toimijakentän kokonaisuus alueen kehitysyhtiöiden roolit 2. Seudun markkinoinnin kokonaisuus 3. Matkailun rooli

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Toiminta ja tulokset 2/2 2013 www.tredea.fi Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy TAHTOTILA 2018

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle?

Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle? Millainen osaaminen saa uudet yritykset siirtymään Tampereelle? Oula Välipakka / Tredea Oy Nääsvillen oliopäivät 02.12.2015 Tredea Oy Elinkeinokehityksen kokoava voima Toiminta käynnistyi 1.1.2009 Osakkaat:

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Rural Finland Matkailun kehittäjien tapaaminen Suvi Ahonen

Rural Finland Matkailun kehittäjien tapaaminen Suvi Ahonen Rural Finland Matkailun kehittäjien tapaaminen 29.11.2017 Suvi Ahonen 1 Koko maassa yöpymiset lisääntyivät tammi-syyskuussa 5,1 %. Kasvua tuli kotimaasta 1,4 % ja ulkomailta 14,8 %. Keski-Suomen majoitusliikkeiden

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Leader ja maakuntauudistus Uusia mahdollisuuksiako? 17.1.2017 Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maakuntauudistuksella uusia markkinoita SOTE-markkinoista on puhuttu paljon Maaseudun palvelujen rakentaminen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu

1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu 1000 uutta työpaikkaa alueellinen kokeilu Tuottava Pohjois-Karjala/Marko Mutanen 12.5.2017 Mikä on kokeilu? 2 Mikko Annalan 17.2. esittelemien diojen pohjalta 12.5.2017 Mikko Annala/DemosHelsinki 17.2.

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot