4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille"

Transkriptio

1 1(20) Ympäristökasvatussuunnitelma Suomen luonnonsuojeluliitolle Tarja Heikkonen Sykli Ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyö 2013

2 2(20) Sisältö 1. Johdanto 2. SLL:n ympäristökasvatuksen tavoite 3. SLL:n ympäristökasvatuksen tausta 4. Nykytilanteen kartoitus 4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa 4.2. SLL:n ympäristökasvatuksen henkilöresurssit 4.3. SLL:n ympäristökasvatustoimikunta 4.4. Saimaannorppatyö 4.5 Perhetoiminta 4.6. Koulumetsät arvoonsa- hanke 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille 5. Ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden arviointi 6. Painopistealueet ja uudet kohderyhmät 7. Esimerkkejä ympäristökasvatuksen keinoista 8. Lähteet

3 3(20) 1. Johdanto Suomen luonnonsuojeluliitto on puolueisiin sitoutumaton valtakunnallinen luonnonsuojelujärjestö, johon kuuluu runsaat henkilöjäsentä. Alueellisesti luonnonsuojelutyötä ja yhdistystoimintaa tekee 15 luonnonsuojelupiiriä. Liittoon kuuluu yli 180 paikallista luonnonsuojeluyhdistystä. Nuorisojärjestö Luonto-Liitto on luonnonsuojeluliiton itsenäinen nuorisojärjestö. Luonto-Liitto keskittyy lasten ja nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan. Luonto-Liitolla on noin 7000 jäsentä. Tässä suunnitelmassa keskitytään SLL:n eli keskusjärjestön ympäristökasvatustoimintaan, joka on vahvasti kytköksissä piiri- ja paikallistason toimintaan. SLL:n ja Luonto-Liiton työnjakoon annetaan eväitä. SLL:n ja Luonto-Liiton yhteistoiminnan kehittäminen ympäristökasvatuksessa on tulevaisuuden haasteita. 2. SLL:n ympäristökasvatuksen tavoite Ympäristökasvatus on ollut osa SLL:n toimintaa alusta saakka ajan henkeen ja toimintakulttuuriin sopivassa muodossa. SLL:n ympäristökasvatus on ollut paljolti yleistä luontoja ympäristötietoisuuden lisäämistä ja esimerkkinä toimimista. Tavoitteellinen perheisiin ja nuorisoon kohdistuva ympäristökasvatus tuli laajempaan tietoisuuteen vasta vuoden 2012 liiton internetsivu-uudistuksen yhteydessä. SLL:n nettisivuilla on nyt kohta Ympäristökasvatus ja

4 4(20) Mitä me teemme. Sivuston määritelmän mukaan Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä. Ympäristökasvatuksessa luodaan läheinen suhde luontoon. Rakkaus luontoa kohtaan johtaa oman elinympäristön huolenpitoon ja suojeluun. SLL:n ympäristökasvatuksessa ei siis ole kyse vain lasten ja nuorten toiminnasta vaan ympäristökasvatus mielletään tukemaan koko liiton toimintaa mottona vauvasta vaariin. SLL:n ympäristökasvatuksen tavoite nojaa myös liiton tavoitteisin, joita ovat edistää yhteiskunnassa luonnon ja sen monimuotoisuuden kunnioittamista ja suojelua, ihmisen luontosuhteen säilyttämistä ja vahvistamista. Toiminnan tavoitteena on ihmisen terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. (SLL:n verkkosivu: Järjestö ). Liiton pitkän aikavälin toiminnan linjat päättää joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaa alueellisten piirien edustajista koostuva liittovaltuusto. Ympäristökasvatus on mukana useassa kohdassa toiminnan sisällön mukaan, esimerkiksi vuonna 2013 lajiensuojelussa saimaannorpan alla, teemapäivissä kuten Luonnonkukkapäivien retkissä, Geologian päivässä ja Koulumetsät arvoonsa hankkeessa. Liitossa ympäristökasvatusta koordinoi ympäristökasvatustoimikunta. Rakkaudesta luontoon- SLL:n esite toteaa myös, että Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen piirit sekä paikallisyhdistykset järjestävät vuosittain lukuisia tempauksia tärkeiden asioiden puolesta. Näin vaikutetaan julkiseen mielipiteeseen ja tärkeisiin yhteiskunnallisiin päätöksiin. Ympäristökasvatus on mukana hyvin monessa esitteen kuvaamassa toiminnassa. 3. SLL:n ympäristökasvatuksen tausta Suomen luonnonsuojeluliiton historia alkaa vuodesta Aluksi toimijoiden joukko koostui tieteellisten seurojen vaikuttajista ja keskittyi yhdistyksen ajamiin luonnonsuojelukysymyksiin, mm. kansallispuistojen perustamiseen ja kansan valistamiseen. (Laulujoutsenen perintö, SLL, 2008). Ympäristökasvatus -sanaa ei tuolloin tunnettu ja 1970-lukujen ympäristöherääminen sai monet ekologisesti ajattelevat kääntämään katseensa myös omaan elämäntapaansa. Euroopan ympäristövuosi 1970 sai monet kansalaisjärjestöt käsittelemään ympäristöteemoja. Käsite Environmental Education syntyi, kun Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN:n kasvatus- ja viestintäkomissio märitteli käsitteen Kierrätys - käsitteen luomisessa SLL oli mukana, kun eri järjestöjen Kierrätysliike syntyi 1980-luvulla. Ympäristökasvatus saatiin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin 1985, jolloin innostuttiin myös nuukuusviikosta ja tavaranvaihtoteemasta.

5 5(20) SLL:ssä puhutaan edelleen ympäristökasvatuksesta, vaikkakin rinnalle on myös tullut termi kestävän kehityksen kasvatus. Yhteinen Käsitys-julkaisu (Kierrätyskeskus, ympäristöministeriö 2013) toteaa, että kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat samanlaiset, mutta painotuksissa voi olla eroja. Ympäristökasvatus painottaa erityisesti ekologista ulottuvuutta. Kestävän kehityksen kasvatus tuo selkeämmin esiin kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys). Puhutaan myös kestävän elämäntavan kasvatuksesta, jossa painottuu yksilön näkökulma. Suomen luonnonsuojeluliitossa Luonto-Liiton toiminta on pitänyt lapsille ja nuorille suunnattua ympäristökasvatusta esillä, ja aiheesta kiinnostuneet luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset ovat voineet saada tukea Luonto-Liitosta. SLL:n keskustoimiston ja piirien rooli on ollut enemmän aikuisväestölle suunnattua valistus- ja vaikuttamistyötä luonnonsuojeluja ympäristönsuojelukysymyksissä. Monet paikallisyhdistykset ovat sen sijaan alusta saakka pitäneet mukana koko perheelle suunnattuja retkiä ja myös lasten ja nuorten kohderyhmille suunnattua toimintaa, esimerkiksi lasten leirejä ja tapahtumia lapsiperheille luvulla myös keskusjärjestössä herättiin ympäristökasvatuksen esilletuomiseen liiton toiminnan tukena, varsinkin saimaannorpan suojelutyössä. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri kokosi ensimmäisen saimaannorppaopetuspaketin vuonna 2004 hankkien siihen rahoituksen, myöhemmin toiminta laajeni SLL:n toiminnaksi, kun SLL:n aluepäällikön toimenkuvaan tuli valtakunnallisen työn osuus. Ympäristökasvatus oli luonteva osa myös alkaneen saimaannorppakoordinaattorin toimenkuvaa. SLL edisti perhetoimintaa vuosina yhteistyöprojektissa K-kaupan kanssa. Ympäristökasvatusvaliokunta, myöhemmin ympäristökasvatustoimikunta, perustettiin vuonna 2008 kehittämään liiton ympäristökasvatusta ja yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa. SLL:n valtakunnallinen toiminta on kattavampaa kuin Luonto Liiton, ja siksi joissakin piireissä myös lasten ja nuorten ympäristökasvatus on SLL:n piirien toimintaa, kun alueella ei ole Luonto- Liiton toimintaa 4. Nykytilanteen kartoitus 4.1. Ympäristökasvatus SLL:n internet-sivujen valossa SLL:n nettisivujen osio Mitä me teemme sisältää vuoden 2013 ympäristökasvatustoiminnan pääpiirteet. Ne löytyvät otsakkeista perhetoiminta, nuorten ekotiimi, kerhokummihanke, koulumetsät arvoonsa, Tarinoita metsästä -opetusmateriaali ja Luonnonhenkien satupolku. Lisäksi otsakkeen Lajit alta löytyy saimaannorppaan liittyvä ympäristökasvatus. Eväitä

6 6(20) ympäristökasvatukseen osasta löytyvät SLL:n, Luonto-Liiton ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran määrittelemät suositukset hyvälle ympäristökasvatusmateriaalille. Osastosta Mitä sinä voit tehdä löytyvät ohjeet pihaniityn perustamiseen, geologian päivän tietoa ja osasta Arjen valinnat löytyvän vinkit ympäristöystävälliseen asumiseen, ruokaan, liikkumiseen ja vinkit vaikkapa lainauspalveluun, Pirkanmaan jätehuollon Konsta tietovisa-peliin ja vesijalanjälkimittariin. Liiton nettisivustolta löytää siten paljon hyödyllistä tietoa omatoimisen kiinnostuksen kohteisiin, ja myös ympäristökasvatukseen. Tapahtumat-sivustolta löytyvät myös piirien ja yhdistysten tapahtumat virtavesien hoitotalkoista lintu- ja lepakkoretkiin. Ikkuna Suomen luontoon sivusto tarjoaa pienimuotoisen keskustelufoorumin luontokuvineen SLL:n ympäristökasvatuksen henkilöresurssit SLL:n henkilökunnasta ympäristökasvatusta tekevät koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahi ( ), Ympäristökasvatusta laajentaa EU:n Life-ohjelman rahoittama norppahanke, johon sisältyvät mm. lasten norppakesäleirit ( ) ja kesänorppalähettiläät Lifehankkeen koordinaattorina toimii Kaarina Tiainen ( ). Norppalähettiläät ovat kiertäneet Saimaan alueen kouluja vuosina 2010, 2011 ja Kiertue jatkuu vuosina Life-hake ulottuu ympäristökasvatuksessa myös Venäjän Karjalaan. Etelä-Karjalassa SLL:n ympäristökasvatusta vahvistaa Etelä-Karjalan Osuuskaupan rahoittama luontokerhohanke, jossa kerhon vetäjinä toimivat SLL:n Etelä-Karjalan vs. aluepäällikkö Anna Vuori ja Anne Kauhanen. Projektiapua SLL:n ympäristökasvatukseen saatiin syksyllä 2013 myös EVSvapaaehtoistyöpalvelun (European Voluntary Service) kautta. Maria Faticov osallistui GPSluontopolun suunnitteluun Luontokeskus Haltian lähimetsään työstäen englanniksi polkuun liittyvää materiaaleja children trail ja adult trail SLL:n ympäristökasvatustoimikunta Vuonna 2008 SLL:n hallitus perusti ympäristökasvatusvaliokunnan kehittämään ympäristökasvatusta ja tiivistämään yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa. Valiokunta muuttui toimikunnaksi SLL:n rooliksi erona nuorisojärjestöön muotoutui aluksi saimaannorppatyöhön liittyvän ympäristökasvatuksen ja perhetoiminnan tukeminen ja osallistuminen alueellisiin ympäristökasvatustoimijoiden yhteistyöverkostoihin. Luonto-Liiton kanssa yhteistyömuodoiksi löytyi muun muassa luontokerhojen lisäämiseen tähtäävä kerhokummihanke.

7 7(20) Toimikunnan kokoonpanon on nimittänyt liittohallitus. Aktiivien tiedonvaihtokanavana ovat sähköpostilista sekä kokoukset. Toimikunnan toimintaan ovat sisältyneet mm. tutustumiskäynnit (esim. luonnontieteellinen museo, eduskunta, Harakan saaren luontokoulu, Lahden kaupungin ympäristöpalvelut, Tampereen luontoleiri ja piiritoimisto), osallistumiset valtakunnallisille ympäristökasvatuspäiville, Uudenmaan ely-keskuksen Välke-ryhmään (jäsen ), ympäristötoimijoiden ns. Pyöreän pöydän rinkiin (jäsen), Educa-messuille ja muihin verkostoitumistapaamisiin. Toimikunta on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan yhteiskunnan muihin toimijoiden ympäristökasvatustoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen (keinoina yhteydenpito, lausunnot, tapaamiset ja lehtikirjoitukset). Ympäristökasvatus on ollut esillä liiton syyspäivillä työpajoissa. Kokouksiin osallistuvien lapsille liitto on järjestänyt lapsenvahdin ja omaa toimintaa eli tukenut myös perheellisten osallistumista järjestötoimintaan. Toimikunta on myös parin viime vuoden aikana osallistunut varsin aktiivisesti varainhankintaan. SLL:llä kattojärjestönä on Luonto-Liittoa paremmat edellytykset laajoihin hankkeisiin. Mm. Koulumetsät arvoonsa hanke ja sitä tukevat hankkeet lähtivät liikkeelle toimikunnasta rahoitushakuineen.. Liitto on tukenut ympäristökasvatustoimikunnan kokoontumisia maksamalla toimikunnan jäsenten matka- ja osanottokuluja tapahtumiin. Liiton harjoittelija tai työntekijä on hoitanut sihteerin tehtäviä Saimaannorppatyö Saimaannorpan suojeluun liittyvänä ympäristökasvatuksena luonnonsuojeluliitossa on ollut koululaisille suunnattu saimaannorppalähettilästoiminta ja kiertävä saimaannorppanäyttely. Saimaannorppakoordinaattori on myös vieraillut kaikenikäisten tilaisuuksissa kertomassa sanoin ja kuvin aiheesta. Kuulijoita on ollut päiväkodin vuoden ikäisistä lapsista Imatran Lions- klubin ja Kansallisten seniorien tilaisuuksiin. Saimaannorppaopetuspakettiin kuuluu muun muassa pienoiskokoon askarreltu dioraama saimaannorpan pesästä, luonnollisen kokoiset pehmonorppa ja kuutti, pehmonorpan tekoohjeita ja malleja sekä satuvihkonen saimaannorpan elämästä Veeti-kuutin vuosi.

8 8(20) Tarkemmin saimaannorppatyöstä LIITTEESSÄ Koulumetsät arvoonsa- hanke & Tarinoita metsästä-yhteistyö Koulumetsät arvoonsa -hanke on tuonut liitolle laajan verkoston toimijoita. SLL:n koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahin vetämässä hankkeessa ( ) on mukana ohjausryhmän jäsenten lisäksi laaja joukko pilottikohteiksi lähteneitä kouluja, kuntien viranomaisia (mm. Espoo, Helsinki, Lahti koulumetsäkartoitusten kautta). Hanketta on rahoittanut maa-ja metsätalousministerio METSO-rahoista. Mukana on ollut laaja yhteistyöverkosto eli Luonto-Liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Suomen Latu, Biologian ja maantieteen opettajien liitto sekä Kuntaliitto. Hankkeeseen liittynyt Ekokemin rahoittama Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailu vuonna 2012 sai mukaan 74 päiväkoti- tai koululaisryhmää toteuttamaan metsäaiheisen työn. Kilpailun tuloksia on nähtävillä liiton nettisivulla. Töistä on koottu näyttely, joka oli esillä Villa Elfikissä. Koulumetsähankkeesta kootaan käytännönläheinen koulumetsäopas, joka on tarkoitettu erityisesti kasvattajille ja opettajille, mutta myös kuntien toimijoille laajemmin. Hanke on järjestänyt myös ulkona oppimisen koulutuksia oman lähimetsän turvaamiseen sekä työpajoja opettajille ja kasvattajille. Espoo, Helsinki ja Lahti ovat hankkeen myötä selvittäneet oman alueensa koulujen ja/tai päiväkotien lähimetsiä hankkeessa luodulla sähköisellä työkalulla. Metsäopetusta tukee myös toimikunnan neuvottelema oppimateriaali- ja elokuvayhteistyö MPR Matila Röhr Productionsin kanssa. Luonnonsuojeluliitto sai projektiin avustuksen Tuuliaisen Säätiöltä. Tarinoita metsästä- DVD esittelee Metsän tarina elokuvan lajistoa 20 lyhytelokuvassa, joihin ympäristökasvatustoimikunnasta Milla Tuormaa laati spiikit ja opetusmateriaalin Luonnonsuojeluliiton nettisivuille. Opetusmateriaali on ilmaiseksi ladattavissa liiton sivulta, ainoastaan DVD on maksullinen. Lisäksi koulumetsäverkoston kautta 13 koulua lähti mukaan Tarinoita metsästä digipilottikouluiksi, jossa Elisa ja MPR kehittävät DVD:stä digitaalisen sovelluksen opetuskäyttöön. Tarinoita metsästä materiaalista on hyötyä myös Luonto-Liiton metsälähettilästoiminnassa sekä SLL:n, piirien ja yhdistysten tilaisuuksissa. 4.5 Perhetoiminta SLL edisti perhetoimintaa vuosina yhteistyöprojektissa Kesko Oyj:n kanssa kanssa. Projektikoordinaattorina toimi Jaana Hiltunen. Hankkeessa oli laaja järjestöverkko mukana

9 9(20) MLL:stä Kalamiesten keskusliittoon. Tavoitteena oli perustaa liiton piireihin perhetoiminnan alueellisia idearyhmiä. Eri puolille Suomea syntyi 30 perheluontokerhoa. Toimintamuotoina olivat myös retket, leirit, teemapäivät, tapahtumat ja kurssit. Projektiin liittyi SLL:n ja Luonto- Liiton Luonto tutuksi -kirjan julkaisu. Luonto-Liiton ja SLL:n yhteistyönä syntyi Perheet takaisin luontoon- kansio. Luonto-Liiton ja SLL:n kerhokummitoiminta kannustaa luonnonsuojeluyhdistyksiä perustamaan luontokerhoja uusille paikkakunnille. Kerhokummi on paikallisyhdistyksessä toimiva kerhon tukihenkilö. Hän avustaa kerhon perustamisessa ja toimii linkkinä eri osapuolten välillä. Lisäksi liitto on myöntänyt muutamana vuonna perhetoiminta-avustuksia, joiden hakemisesta on tiedotettu liiton järjestökirjeessä. Perhetoiminta-avustukset suunnattiin 2000-luvun alussa aluksi enemmän piireille. Tässä selvityksessä on mainittu pelkästään vuoden 2013 avustuksensaajat, täydentämään vuoden 2013 ympäristökasvatuskyselyä. Vuodeksi 2013 myönnettiin perhetoiminta-avustukset seuraaville yhdistyksille (tekstissä ensimmäisen kerran mainittavat toimijat lihavoitu) : 1) Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry., perheretken järjestämiseksi Hartolassa kesä-elokuussa. Retken ohjelmassa on suoluontoon tutustumista, leikkejä, grillausta ja luontovisailua, myönnetty 150 euroa, 2) Kittilän luonto ry:lle erilaisiin vuoden aikana toteutettaviin perhetapahtumiin, kuten opastettuun lintutapahtuman, lasten lintuviikon, 75-vuotispäivän juhlaretken ja Suomen luonnon päivän retken järjestämiseksi 300 euroa, 3) Porin seudun ympäristöseuralle kesällä järjestettävään lapsiperheiden luontopäivään Kirjurinluodossa. Luontopäivän ohjelmassa on rastirata, askartelua ja luontoleikkejä, 150 euroa, 4) Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ja Vantaan Luonnonystäville perheleirien, perhekerhojen, vainupäivien sekä syysmyrskyn järjestämiseen. Lisäksi yhdistykset järjestävät mm. pöllö- ja tähtiretkiä, 800 euroa, 5) Pirkanmaan luonnonsuojelupiirille ja Luonto-Liiton Hämeen piirille perheluontoleirin järjestämiseksi Pajaniemen leirinalueella Lempäälässä. Perheleirillä retkeillään, leikitään, askarrellaan ja liikutaan luonnossa, 350 euroa. 6) Pohjois-Kymen Luonto ry:lle 1-3 perheretken järjestämiseksi. Pääretki järjestetään Repoveden kansallispuistossa juhlavuoden teemaan liittyen, 580 euroa, 7) Lakeuden Luonto ry:lle koko perheen Eläinten talvi-tapahtumaan joulukuussa Tapahtumassa kierretään toiminnallisilla rastipisteillä saaden tietoa elämyksellisesti eläinten talven vietosta, 120 euroa. Lisäksi Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys ry sai käyttää edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneen summansa perhetoimintaan.

10 10(20) 4.6. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille Paikallisyhdistysten ja piirien ympäristökasvatustoimintaa ei ole aiemmin liitossa kartoitettu. Toiminnan kartoittamiseksi laadin ympäristökasvatuskyselyn. Teknisesti lomakkeen toteutti SLL:n valtuuston jäsen Pertti Sundqvist. Kysely julkistettiin toukokuussa 2013 liiton s- postilistoilla, ja vastausaikaa jatkettiin 7.9. saakka. (TULOKSET LIITE 2) Kyselyyn tuli 36 vastausta seuraavilta toimijoilta, joista kahdelta myös kahteen kertaan: SLL:n luonnonsuojelupiireistä vastasivat Satakunnan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan piirit. Lisäksi tuli vastaus SLL:n keskustoistolta ja Luonto-Liitolta. Yhdistyksistä vastasivat ; Pohjois-Kymen Luonto, Lakeuden Luonto, Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys, Ala-Satakunnan Ympäristöseura, Ylä-Karjalan luonnonystävät, Keurusseudun Luonnonystävät, Huittisten seudun ympäristöyhdistys, Jämsänseudun luonnonystävät, Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys, Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys, Vaasan ympäristöseura, Meri-Kymen Luonto, Kiuruveden Luonnonystävät, Järvenpään ympäristöyhdistys, Enon Luonnonystävät, Kaakkois-Kymen Luonto, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys, Lopen luonnonystävät, Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys, Lieksan Luonnonystävät. Perhetoiminta-avustushaun ja ympäristökasvatuskyselyn yhteenvetona voi todeta, että ympäristökasvatustoimintaa oli Luonto-Liiton ja sen piirien lisäksi keskustoimistolla, ainakin 8 piirillä ja 26 luonnonsuojeluyhdistyksellä. Sen perusteella ympäristökasvatus on tuttua useimmille piireille, ja vastanneille luonnonsuojeluyhdistyksille. Vastausten määrä jäi tosin pieneksi, kun liitossa on luonnonsuojeluyhdistyksiä noin 180. Heikkoon vastausprosenttiin voi syynä olla se, että yhdistyskirjossa on myös nukkuvia yhdistyksiä, kaikkia ei sähköposti tavoita, eikä kaikilla ole aikaa tai halua vastailla kyselyihin. Kaikki piirit ja vähänkin toimivat luonnonsuojeluyhdistykset tekevät jonkinlaista ympäristökasvatustyötä, mutta eivät välttämättä miellä sitä ympäristökasvatustyöksi. Siksi myös ympäristökasvatuksen merkityksestä on hyvin vaihtelevia näkemyksiä. Lasten ja nuorten toiminnasta tutuimpia olivat luontokerhotoiminta (29 % vastaajista), koululais- ja nuorisokilpailut (17 %) ja lasten- tai nuorten leirit (14%). Lasten ympäristökasvatuksessa tunnettua Suomen Ladun metsämörritoimintaa oli vain 3 %:lla. Perhetoiminta oli yleisimmin retkiä (51%), tapahtumia- ja talkoita (40%) sekä perhekerhotoimintaa (11%). Ympäristökasvatuksellisia retkiä järjestettiin yhteistyössä muiden

11 11(20) yhdistysten (46%), mutta myös kunnan tai yritysten kanssa (37%). Luontokoulun kanssa yhteistyötä oli vain 11 prosentilla. Erityisryhmille suunnattua toimintaa (esim. kehitysvammaiset, maahanmuuttajat) ei ollut. Retkiyhteistyöstä onnistuneita kokemuksia oli esimerkiksi Lakeuden luonnolla Limingan 4Hkerhon kanssa, ollut myös sieniruokien valmistamista, koko perheen Eläinten talvi-tapahtuma yhdessä mm. Liminganlahden ystävien, Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen ja lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, luontopolkutalkoot, jossa oli yhteistyötä myös koulujen kanssa. Yhteistapahtumissa Satakunnan ls-piiri/ala-satakunnan ympäristöseura on ollut omana osastona ja luontopolkuja eri versioina, luontopolkukilpailut ovat olleet suosittuja. Samaa toteaa Keurusseudun luonnonystävät, jonka mukaan muiden järjestöjen tapahtumissa on ollut yhdistyksen luontopiste. Lisäksi yhdistys on ollut mukana ympäristökasvatuksen suunnittelua koskevissa kokouksissa. Yhteistyötä on ollut Pirkanmaalla myös luontokoulun kanssa, josta yhdistys on saanut ohjaajan luontokerholleen, ja nuorisokeskukselta tiloja käyttöönsä. Luontokoulut mainitaan myös hyvänä yhteistyökumppanina, kun järjestetään ympäristökasvatuksen kursseja. Toisaalta taas luontokoulun loppuminen paikkakunnalta (Hyvinkää) on vienyt sen tarjoaman yhteistyön yhdistykselle. Kyselyn vastaajista puuttui Vantaan ympäristöyhdistys, joka on kuitenkin syytä mainita. Yhdistys on ainoa luonnonsuojeluliiton toimija, joka ylläpitää luontokoulua. Yhdistys on ylläpitänyt Vantaan Luontokoulua ansiokkaasti, vaikkakin sen jatkuminen on ollut kovan työn takana. Luontokoulun tulot ovat kiinni kaupungin myöntämästä avustuksesta. Vain pieni osa tuloista saadaan tilaisuuksien osanottomaksuista. Vantaan Luontokoulu järjestää mm. kummiluokkaopetusta vantaalaisille kouluille ja päiväkodeille, keväisin ja syksyisin retkiä ja saturetkiä kouluille ja päiväkodeille sekä luontoaiheisia kursseja kaikille kiinnostuneille tukemaan koulujen ympäristökasvatustyötä. Syksyn 2013 kursseja ovat esimerkiksi Case forestmenetelmä, lapsilähtöinen oppimisen metsäkurssi, luontoleikit ja talviluonto oppimisympäristönä. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on Vesaisten kanssa järjestänyt lintulauantaita, ja tutustumista metsäeskarilaisten toimintaan. Eskarilaiset ovat käyneet yhdistyksen hoitamassa perinnemaisemakohteessa. Vaasassa on onnistunutta yhteistyötä lasten- ja nuorten perheleireissä Luonto-Liiton kanssa sekä kaupungin kanssa.

12 12(20) Yhteistyökumppaneina monella yhdistyksellä on myös paikallinen latuyhdistys, jonka kanssa on järjestetty esim. perheluontokerhotoimintaa. Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto on ollut mukana markkinoimassa perhetapahtumia Siilinjärvellä. Lintuyhdistykset mainitaan yhteistyökumppaneina. Bird Lifen pihalintubongaukseen on osallistuttu. On myös järjestetty erilaisia harrasteiltoja (lepakkojen ja tähdenlentojen tarkkailuiltoja), vieraslajien kitkemistalkoita, ötökkäpäiviä, satupolkuja (esim. Ala-Satakunnan Ympäristöseuran Tonttu Timotein luontopolku) ja yhteistyöretkiä kuvataidekoulun kanssa. Luonnonsuojeluyhdistykset ovat osaltaan olleet edistämässä ympäristökasvatusta myös tehden lintutorneja, luontopolkuja kunnille, hotelleille ja kouluille sekä moniin tapahtumiin. Syynä, miksi jokin ympäristökasvatuksen toimintamuoto yhdistyksissä on loppunut on yhteistyökumppanien kuten tähtiyhdistyksen toiminnan hiipuminen, epäonnistunut lehtiilmoittelu, se että biologian ja maantiedon opettajat eivät vedä enää mitään vapaaehtoisjuttuja, rahoituksen loppuminen piirin lasten luontokerhohankkeesta, äitienpäiväretken loppuminen hallituksen ja jäsenistön passiivisuuden vuoksi, kerhotoiminnan hiipuminen vetäjien puutteen myötä. Suorat yhteydet koululaisiin ovat eläköityneiden opettajajäsenten myötä katkenneet. Toimintamuotoja, joissa yhdistykset haluaisivat kokeilla ympäristökasvatusta ovat esimerkiksi monet harrasteretket ja te lat (kasvi-sieni-kivi-lepakko-karpalo-tähdet), luontokuvaillat, Luonto-Liiton lasten leikit, luontoharrastuksen tuominen päiväkoti- ja eskariryhmille ja heidän vanhemmilleen, päiväleiritoiminta, kerhotoiminta ja yhteistyön lisääminen koulujen kanssa. Yksi yhdistys ilmoittaa järjestävänsä päiväkotilasille ja heidän perheilleen luontopolkuja. Iltapäiväkerholla arvellaan olevan myös kysyntää, mutta siihen ei ole vetäjää, vanhuksille järjestettävää lintujentarkkailua esitetään, ja perheille suunnattujen retkikerhojen jarjestämistä, joka vaatisi ensin perheretkikerhon ja perhekerhojen vetäjän koulutuksen. Ympäristökasvatusmateriaaleista erillismaininnan saavat Luonnonkukkien päivän materiaali, netistä imuroitavat kuvat ja omat kuvat, tavanomaiset askartelumateriaalit, luonnosta löydetyt havaintomateriaalit kuten sammalet, sulat, sienet ja kasvit, lasten lintukirja, Jätekukon jätekäsinuket, Funga.fi sivustolta tulostetut etiketit. Todettiin myös, että erilaisen materiaalin tuottamisen sijaan lapsia ja ihmisiä pitäisi viedä luontoon ja kannustaa heitä menemään sinne ilman opastusta, ja että ympäristökasvatus ei tarvitse materiaaleja, vaan tarvitsee ihmisiä, jotka lähtevät porukan kanssa luontoon.

13 13(20) Toki hyviä tapahtuma- ja retki-ideoita voi jakaa esim. yhdistysnetissä. Luonto-Liiton toivottiin lähettävän piireihin muutamia kevätseurantalomakkeita aikuisille ja lapsille. Nuorille yläkouluiästä ylöspäin toivottiin kestävään kehitykseen ja arvokasvatukseen liittyvää yleistä luontomateriaalia ja myös innostamista konkreettiseen toimintaan. SLL:n ympäristökasvatuksen keskeisiksi teemoiksi vastauksissa nousivat luontosuhteen vahvistaminen (80%), yleinen luonnonharrastus (71%), kestävä kehitys (43%) ja metsät (34%). Muut teemat saivat tasaisesti suosiota (17-11 %) eli vedet, ilmasto, jokamiehenoikeudet, suot, perinnemaisemat, saimaannorppa. Vapaassa kohdassa todettiin mm. että tärkeää olisi tuoda joka käänteessä ilmi, kuinka kaikki eliöt ovat tavalla tai toisella riippuvaisia toisistaan, toivottiin myös luonnon kunnioittamista ja ekologisen elämäntavan edistämistä. Kysymykseen mikä eläinlaji saimaannorpan lisäksi kaipaisi SLL:n ympäristökasvatuksessa esilläpitämistä ja materiaalia mainittiin etenkin liito-orava, suurpedot (erityisesti susi,ahma, ilves) ja muut uhanalaiset lajit (myös uhanalaiset kalat, sammakot, lepakot, uhanalaiset hyönteiset). Ympäristöongelmia, joihin ympäristökasvatus voisi tarjota tukea sai eniten kannatusta monimuotoisuuden häviäminen (83%), ilmaston lämpeneminen (46%), vesiensuojelu (40%), uhanalaisten lajien katoaminen (37%). Vähiten kannatusta sai roskaantuminen. Vapaissa vastauksissa nostettiin myös mm. luonnontilaisenkaltaisen ns. villin lähiluonnon katoamien ja kaupungistuminen. 5. Ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden arviointi Ympäristökasvatustoiminnan vaikuttavuuden arviointia ei ole luonnonsuojeluliitossa tehty, sillä siihen ei järjestön työntekijöiden työaika tai tehtävänkuva riitä. Liiton jäsenille ympäristökasvatus tulee tutuksi lähinnä jäsenlehden Luonnonsuojelijan kautta sekä liiton nettisivujen ja Facebooksivujen kautta. Liiton aktiivitoimijat saavat tietoa myös järjestökirjeessä. Vaikuttavuudeksi voidaan laskea liiton toimintakertomukseen saimaannorppatyön yhteyteen kirjatut toteutuneet kouluvierailut ja lehtijutut, ympäristökasvatustoimikunnan toiminnan tuotokset ja perhetoiminta-avustuksen hakijoiden määrä. Vuonna 2013 vaikuttavuuden arviointia on mukana koulumetsähankkeessa. Ohjausryhmä on voinut raportoinnin pohjalta (koulukäyntien määrät, tulokset, tiedotteet, lehtikirjoitukset) kehittää hanketta ja samalla sen vaikuttavuutta. SLL:n ja Luonto-Liiton ympäristöksasvatuksen vaikuttavuuden arviointi olisi oman tutkimuksensa paikka. Toistaiseksi SLL:n on ollut mukana esimerkiksi Taloustutkimuksen

14 14(20) kyselyssä, joka toi tietoa, miten hyvin norppabrändi järjestöjen joukossa tunnetaan. Kyselyt eivät ole koskeneet ympäristökasvatusta. 2. Painopistealueet ja uudet kohderyhmät Luonnonsuojeluliiton liittokokous 2013 linjasi, että liitto kiinnittää seuraavien kolmen vuoden aikana huomiota muun muassa luonnonvarojen hyödyntämiseen, ilmastonmuutokseen ja vesien tilaan. Liittovaltuusto on puolestaan määritellyt ympäristökasvatuksen liiton yhdeksi painopistealueeksi. Ympäristökasvatuksen laaja-alaisuuden takia keskusjärjestön kannattaa ohjata ympäristökasvatuksen projekti ja vapaaehtoisresurssit liiton toimintaa parhaiten tukevaan suuntaan. Ympäristökasvatustoimikunnan linjaus paikallisyhdistys- ja piirikyselyn pohjalta on keskittyä tukemaan perhetoimintaa eri muodoissa, joka vahvistaa luontosuhdetta. Lisäksi toimintamuotojen tulisi kannustaa liittymään myös jäseneksi ja tukea liiton vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen keinoin. Kyselystä ilmeni myös liiton sisäisen tiedotuksen kehittämistarve. Harva yhdistys käytti Luonto- Liiton ympäristökasvatusmateriaaleja. Perhetoiminnan vahvistaminen tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisia perheretkikerhoja ja yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa. Lapsiperheet on todettu hyväksi kohderyhmäksi. Myös liiton Life-hankkeen saimaannorppaan liittyvä ympäristökasvatusmateriaali tarjoaa materiaalia perheja luontokerhotoimintaan. SLL:n ja Luonto-Liiton kerhokummihanketta kehitetään nykyisen kankean rahoitusmuodon sijaan yhdistyksille helpommaksi. Koulumetsähankkeen materiaalia ja käytäntöjä tulisi jalkauttaa ja vaikuttaa lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Työn jatkuminen on kuitenkin kiinni ulkopuolisesta rahoituksesta eli resursseista. Pääkohderyhminä ovat edelleen varsinkin perheet ja keskusjärjestötasolla myös verkostoituminen muihin ympäristökasvatusta tekeviin toimijoihin. Perheiden parissa toimivia järjestöjä ovat esimerkiksi Suomen Ladun metsämörritoiminta, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastentarhanopettajien liitto.

15 15(20) Liiton koulumetsähankkeeseen koottu yhteysverkosto (päiväkodit, koulut, yhdistykset) tulisi pitää tallessa tulevia hankkeita varten. Luokanopettajakunta olisi laajennettava kohderyhmä. Liittoa käyttävät tietolähteenä lähinnä biologian opettajat, jotka voivat olla myös itse aktiivisia toimijoita. Yllättävän vähän biologian ja maantiedon opettajista on kuitenkaan SLL:n jäseniä (Haltian Geologian päivän ilmoittautuneista 2013 vain pieni osa oli SLL: jäseniä.). Muilla opettajilla voi olla ennakkoluuloja. Ympäristötietouden pitäisi kuitenkin olla läpileikkaavaa kaikissa oppiaineissa, myös ammatillisella puolella. Yhtenä toimintaideana voisi BMOLin jäsenille ja luokanopettajille kysely, käyttävätkö he luonnonsuojeluliiton matriaalia ja tuoda liiton toimintaa tutummaksi. Suomen luonnon päivä tarjoaa mahdollisuuksia saada mukaan uusia kohderyhmiä kuten työpaikat, jotka voisivat viettää luonnossa virkistyspäivää tai osallistua luontotalkoisiin. Viikko voi laajeta myös kulttuurin toimijoihin (haasteet radiossa, luonto-ohjelmat, luontotaidenäyttelyt, konsertit. Muutkin teemapäivät tarjoavat mahdollisuuden lisätä eri kohderyhmille suunnattua ympäristökasvatustarjontaa. Esimerkkeinä voi mainita ympäristöviikkoon liitettävät tapahtumat luontokirjojen näyttelystä, kirjailijavierailuihin, kyselyihin kirjastokävijöiden mieliluontokirjoista, luontosadut, luontokuvaillat ja luontorunoillat kirjastossa. Luonnonsuojeluliiton aikakauslehti Suomen Luonnon tilaajakyselyissä tärkeäksi kohderyhmäksi ovat nousseet keski-ikäiset naiset, jotka ovat nykyisin kulttuuripalvelun suurkuluttajia. Luonnonsuojeluliitto on aloittamassa kokeiluna ns. vapaaehtoispankin toimintaa. Löytyisikö vapaaehtoispankin kautta eläkeläisten luontokerhon, retken tai opintopiirin vetäjää, kompostoinnin osaajaa kertomaan kompostoinnista, avustajaa tapahtumien järjestämiseen? Tarvetta olisi kyselyn mukaan myös iltapäiväkerhojen ja nuorten luontokerhojen vetäjistä. SLL:n ja piirien kannattaisi tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa, joilla voisi olla kiinnostusta teettää ympäristökasvatusta hyödyntäviä opinnäytetöitä. Keskusjärjestölle tulevat kyseeseen mm. yliopistot, Sykli ja ammattikorkeakoulut. Ympäristökasvatus tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää kansainvälisen vapaaehtoistyön käyttöä. Yhteenvetona voi todeta, että kohderyhmien laajentaminen nykyisillä resursseilla on haaste.

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista.

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista. VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO on Suomen suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja toimintaan ovat tervetulleita

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa Rakkaudesta luontoon Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa RIKU CAJANDER LUONNONSUOJELU SYDÄMEN ASIANA. Helsingissä huhtikuussa 2009 järjestetty mielenosoitus saimaannorpan puolesta käynnisti uuden vaiheen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5 Rahkasammaleet valittiin vuonna 2011 vuoden lajiryhmäksi. Rahkasammalten muodostama soiden turve on Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto ja -nielu. Kuvassa pallopäärahkasammal. Vuosikertomus 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot