Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II"

Transkriptio

1 Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001

2

3 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Suunnitteluorganisaatio Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Palvelut ja virkistys Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Maanomistus Yhdyskuntatekniikka Luonto Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Pinta- ja pohjavedet Natura- ja suojelualueet Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Maisemakuva ja maiseman arvot Kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia Kaavaprosessi ja alustava aikataulu Vireillepano ja valmisteluvaihe Ehdotusvaihe... 19

4 Selostus 2 (36) Heinilä Maritta 6.3 Hyväksymisvaihe Osalliset ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Kaavan kuvaus Kaavan vaihtoehdot Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alueen tasaus ja massansiirrot Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö Asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Liite 1 OAS Liite 2 Havainnekuva Liite 3 Hulevesiselvitys Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet Liite 5 Tasaussuunnitelma Liite 6 Ehdotusvaiheen vastineet LIITEAINEISTOT Luontoselvitys (Ramboll 2014) Kaupallinen selvitys ( 2014) Trafikutredning (Ramboll 2014)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (32) Asemakaava Vikby II 1 Johdanto Asemakaava laaditaan valtatien 3 ja valtatien 8 risteysalueen yhteyteen. Valmisteilla olevan Tölby-Vikby osayleiskaavan mukaan alueelle voidaan osoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla vähittäiskaupan suhteen enimmillään k-m2. Lisäksi merkinnän mukaan alueelle voidaan sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. Asemakaavalla tarkennetaan osayleiskaavan ratkaisua ja osoitetaan korttelialueita ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle, sekä palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Asemakaavan yhteydessä tarkastellaan alueen rakentamisen ja kaupan mitoitusta. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 2 Perus- ja tunnistetiedot 2.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavan nimi: Asemakaava Vikby II Kaavan päiväys: Luonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Alueen määrittely: Alue koskee Mustasaaren kunnan tiloja 2:31 ja 4:74. Kaavan laatija: Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P24779 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (32) 2.2 Suunnitteluorganisaatio Mustasaaren kunta Mustasaaren kunta vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista ja nähtäville asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö puh. (06) Anne Holmback, kaavoittaja puh. (06) Keskustie 4, MUSTASAARI Kaavoituskonsultiksi on valittu, jossa kaavoituksesta vastaa arkkitehti Maritta Heinilä. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii DI Jouko Riipinen, joka vastaa myös kaavatyön esittelyistä. Maritta Heinilä, arkkitehti YKS-506, projektipäällikkö , Jouko Riipinen, DI Pekka Seppänen, ins. AMK Tuomas Miettinen, DI Päivi Määttä, DI Elisa Puuronen, DI Taina Ollikainen, FM Niina Oksanen, ins. AMK Lassi Tulonen, arkkit. yo Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE 3 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mustasaaren kunnassa Vikbyn alueella noin kymmenen kilometrin päässä Vaasan ja Mustasaaren keskustoista Vaasan lentokentän eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden 3 ja 8 (Porintie) risteyksen lounaispuolella ja alustavaan kaavarajaukseen sisältyvät myös valtateiden liikenne- ja liittymäalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy suunnittelualueelle n. 3,5 ha. Suunnittelualueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylund-tilan kautta valtatielle 8 (Porintie). Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn kyläalueisiin, itäosa valtatiehen 8 (Porintie) ja eteläosa peltoalueisiin ja haja-asutukseen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (32) Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä. Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty sinisellä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (32) 4 Kaavan tarkoitus Asemakaavan tavoitteena on luoda moottoritien ja valtatien 8 yhteyteen edellytykset palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Alueelle tavoitellaan sijoitettavaksi vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 5 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 5.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Mustasaaren väkiluku on noin asukasta (Tilastokeskus 2014) ja Vikbyn taajaman noin 443 asukasta (Tilastokeskus 2012). Mustasaaren väkiluku on kasvanut varsin tasaisesti viime vuosikymmeninä, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös Vikbyn väkiluku on ollut kasvussa. Maa- ja metsätalous 5 % Kaivostoiminta ja louhinta 0 % Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 1 % Eläkeläiset 22 % Opiskelijat, koululaiset 6 % vuotiaat 20 % Työttömät 2 % Työlliset 49 % Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 36 % Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 12 % Teollisuus 21 % Rakentaminen 6 % Kauppa, majoitusja rav.toiminta 13 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7 % Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0 % Mustasaaren väestön jakautuminen pääasiallisen toiminnan mukaan (Tilastokeskus, 2012) Työllisten jakautuminen toimialan mukaan (Tilastokeskus, 2007) Palvelut ja virkistys Suunnittelualue sijaitsee Vikbyn yritysalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsee pääosin teollisuus- ja logistiikka-alan palveluja, sekä paljon tilaa vaativia kaupan palveluja. Noin viiden kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Sulvan kyläkeskus, jossa on esimerkiksi kauppa-, ravintola- ja pankkipalveluja sekä muita

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (32) tyypillisiä taajama-alueen palveluja. Myös Vaasan lentoasemalla on joitakin ravintolapalveluja. Noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta, Vaasan lentoaseman itäpuolella, sijaitsee Vaasan seudun logistiikka-alue. Mustasaaren ja Vaasan kaupungin yhteistyönä valmistellun alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna Mittava logistiikka-alue sijaitsee Vaasan lentoaseman, rautatien ja VT 3:n rajaamalla alueella. Logistiikka-alueen ensimmäisen vaiheen koko on n. 70 ha. Logistiikka-alueen tarkoituksena on tukea alueen yrityselämää selkeyttämällä ja yhdistämällä logistisia toimintoja. Alue on osa toimintakokonaisuutta, mihin liittyvät valtatiet 3 ja 8, Vaasan satama, rautatie, lentologistiikka-alue ja Vaasan lentoasema. Alueen tehtävänä on sekä helpottaa kuljetuksia Suomessa että kehittää yhteyksiä myös Ruotsin puolelle Uumajaan. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse virkistyspalveluja tai liikuntamahdollisuuksia. Tölby-Vikbyn koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä lounaassa ja Helsingbyn koulu noin kolmen kilometrin päässä koillisessa. Molempien koulujen läheisyydessä on urheilukenttä ja Helsingbyssä myös erillinen jääkiekkokaukalo. Noin viiden kilometrin päässä sijaitsevassa Sulvassa on liikuntahalli ja maauimala. Maakuntakaavaan merkitty virkistysreitti kulkee suunnittelualueen eteläpuolella. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014) Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Mustasaaren vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala vuonna 2012 oli noin k-m2, josta noin k-m2 oli päivittäistavarakaupan liiketilaa, noin k-m2 erikoiskaupan liiketilaa ja noin k-m2 tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa (SYKE 2012). Mustasaaren ostovoiman kasvun perusteella arvioitu liiketilan lisätarve on vuosina noin k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja keskustahakuiseen erikoiskauppaan noin k-m2 sekä tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m2. Vuosina liiketilan lisätarve on noin k-m2, josta noin k-m2 kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä noin k-m2 tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). Suunnittelualue sijaitsee kahden valtakunnallisesti merkittävän liikenneväylän risteyskohdassa. Valtatie 3 (Vaasa-Tampere) (moottoritie Vaasaan) kulkee itä-länsi suunnassa suunnittelualueen pohjoisosassa ja valtatie 8 (Porintie) pohjoiseteläsuunnassa suunnittelualueen itäosassa. Myös teiden liittymäjärjestelyt sisältyvät suunnittelualueen koillisosaan. Valtatie 3 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella valtatien 8 alapuolella. Eritasoliittymässä pohjoispuolella on suorat rampit, eteläpuolella yhdessä neljänneksessä on Vaasan suunnasta nouseva silmukkaramppi. Kyseessä on siis yhdistelmä rombia ja puolineliapilaa. Vikbyn teollisuusalueelle Ahmantielle on kanavoitu liittymä valtatieltä 8. Liittymän kohdalla valtatien 8 länsipuolella on levähdyspaikka, jonne johtaa erilliset sisään- ja ulosajotiet.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (32) Paikallisesti merkittävä Vikbyn ja Tölbyn välinen seututie 673 (Rantatie) kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Vaasan lentokenttä sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse kevyen liikenteen reittejä. Vaasan kaupungin kevyen liikenteen verkostoon liittyvä kevyen liikenteen väylä kulkee Latokartanontien yhteydessä noin 800 metrin päässä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualuetta lähimmät joukkoliikennepysäkit sijaitsevat valtatie 3:lla ja valtateiden 3 ja 8 risteyksessä sekä seututiellä 673. Sekä seututien, että valtateiden kautta kulkee päivittäin noin kymmenen kauko- ja seutuliikenteen linja-autovuoroa. Myös suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vaasan lentoasemalle on joitakin paikallisliikenneyhteyksiä Vaasan keskustasta. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys (Ramboll 2014) Maanomistus Kuva 3. Linja-autopysäkit on merkitty kuvaan punaisilla ja sinisillä palloilla. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella Suunnittelualue on kokonaan Mustasaaren kunnan omistuksessa Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualue kuuluu kunnallisteknisen huollon alueeseen ja on siihen liitettävissä. Suunnittelualueen läpi kulkee länsi-itä suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Kaavaalueella sijaitsee jätevedenpumppaamo, minkä kautta suunnittelualueen jätevedet on liitettävissä nykyiseen viemäriverkostoon.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (32) 5.2 Luonto Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys (Ramboll Oy 2014), joka on tämän selostuksen liitteenä Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Hankealue lukeutuu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Mustasaaren kunta lukeutuu Pohjanmaan rannikkomaan vyöhykkeeseen, joka kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soiden aluejaossa selvitysalue sijoittuu Rannikkoseudun kermikeidasvyöhykkeeseen ja Satakunnan ja Etelä-Pohjamaan kilpikeidas-vyöhykkeelle. Selvitysalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy selvitysalueelle n. 3,5 ha. Selvitysalueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylundtilan kautta Porintielle. Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn peltoalueisiin, itäosa Porintiehen ja eteläosa peltoalueisiin. Aluetta luonnehtivat pääosin mustikkatyypin (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) nuoret, voimakkaasti hakatut lehtihavupuusekoitteiset metsät. Metsäpohjan kasvillisuus on paikoin hyvin rehevää ja todennäköisesti osa hakkuista ja nuorista taimikoista on ollut likimain lehtoa nykyisten peltojen laitamilla. Alueella on myös metsittyneitä vanhoja peltoja, joiden yleisilme on edelleen melko suurruohovaltainen. Pohjamaa on hyvin kivinen kauttaaltaan mutta erityisen laajoja kalliopaljastumia ei alueella ole. Varsinaisia soita ei ole selvitysalueella ole, osa kosteapohjaisista metsistä on lähinnä soistumia. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan huomioitavia tärkeitä elinympäristöjä eikä valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Yksi metsälain 10 :n mukaiseksi tulkittu lehtotilkku löytyi alueen eteläosasta. Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu valtaosin tavanomaisista ja yleisistä havu- ja sekametsille ominaisista lintulajeista. Pesiviksi tulkittuja lajeja todettiin selvitysalueella olleen 27. Lintutiheys oli paikoin melko korkea johtuen hyvin rehevä- ja kosteapohjaisesta sekä monikerroksellisesta nuoresta metsästä. Selvitysalueella oli ainakin kolme uuttukyyhkylle tarkoitettua pesäpönttöä sekä kaksi varpuspöllölle soveltuvaa liito-oravapönttöä. Ainakin uuttukyyhkyn pöntöissä vaikutti olevan pesintä pöntön suuaukossa olevien vaaleiden untuvien perusteella (joko uuttukyyhky tai telkkä). Myös Rösslet pellolla tavattiin uuttukyyhkypari reunapuissa pesimäaikaan. Valtakunnallisesti uhanalaisia tai erityistä suojelua vaativia lintulajeja eikä suurten petolintujen vakituisesti käyttämiä pesäpaikkoja ei havaittu. Liito-orava Suurin osa selvitysalueesta ei ole tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, joissa laji pääsääntöisesti viihtyisi. Selvitysalueen etelälaidalta löytyi kuitenkin pieni pala järeärunkoista rehevää kuusikkoa hakkuun/nuoren taimikon reunalta, jossa oli useita papanapuita (ks. taulukko 2). Papanat olivat keltaisia keväisiä papanoita. Samalta kuviolta löytyi myös yksi potentiaalinen pesäpaikka kuusessa olevasta risupesästä, jossa lajin lisääntyminen on mahdollista. Lähistöllä ollut pihapiiri (Nylund)

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (32) ulkorakennuksineen ja linnunpönttöineen tarjoaa myös lajille potentiaalisia lisääntymisja levähdyspaikkoja. Olemassa oleva kuusikkokuvio suositellaan säästettäväksi. Selvitysalueen pohjoisosassa Rösslet pellon pohjoispuolella oli maastossa kaksi liitooravanpönttöä isoissa kuusissa, joissa on ollut ennen metsän hakkuita pesintöjä. Pesintöjä ei ole kuitenkaan ollut sitten hakkuiden. Papanoita ei puiden juurilta löydetty, mikä viittaa siihen, etteivät pöntöt olleet asuttuina myöskään tällä pesimäkaudella. Pöntöt mahdollistavat liito-oravan pesinnän jatkossa mikäli puustoinen yhteys muihin liito-orava-alueisiin säilytetään. Suositeltavaa onkin huomioida maankäytössä puustoisen siirtymäreitin säästäminen länsipuolisiin liito- orava-alueisiin. Selvitysalueelle on tehty aikaisemmin liito-oravaselvitys (Yrjölä 2010). Yrjölän selvityksessä ei löydetty tämän vuoden selvitysalueelta liito-oravahavaintoja. Sen sijaan selvitysalueen länsipuolelta on havaintoja liito-oravan elinympäristöistä sekä Yrjölän raportissa (2010) että tässä selvityksessä. Liito-oravalle parhaiten soveltuvat elinympäristöt ovat säästyneet selvitysalueen länsirajan ja Vikbyn asutuksen/peltoalueen välisissä kuusikoissa, joissa on runsaasti järeää haapaa sekapuuna. Liito-oravakuusikkojen väliset siirtymäreitit suositellaan huomioitavan maankäytössä. Lepakot Aktiivisessa lepakkokartoituksessa ei havaittu yhtään lepakkoa selvitysalueelta , vaikka potentiaaliset lepakkoympäristöt saatiin hyvin kierrettyä yön aikana. Sen sijaan passiivi- laitteeseen oli yön aikana tallentunut yhden pohjanlepakon kaikuluotaussignaali Rösslet pellon lounaispuolella. Selvitysalueen ulkopuolelta Lappräntintien varrelta asutuksen tuntumassa havaittiin kartoitusyönä pari saalistelevaa pohjalepakkoa. Selvitysalue ei tarjoa lepakoille erityisen hyviä saalistusalueita, sillä monet nuoret pusikkoiset metsät ovat liian tiheitä lepakoille. Sen sijaan potentiaalisimmat alueet lepakoille sijoittuvat selvitysalueen länsireunalle, järeiden liito-oravakuusikoiden ja puoliavoimien niittyjen tuntumaan, jossa on myös asutusta. Selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden käytössä olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitysalueen eteläreunalla oli kuitenkin iso siirtolohkare, jonka alle oli muodostunut pieni luolasto kivenkoloihin. Mikäli kohteelle ollaan kaavoittamassa ympäristöä muuttavaa maankäyttöä, suositellaan tämä kohde tarkistettavaksi vielä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan varalta. Viitasammakko Selvitysalueella ei ollut kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon kutualueeksi soveltuvia elinympäristöjä. Viitasammakoiden kutualueet ovat yleensä lampien ja järvien tai merenlahtien rantoja, erilaisten vesistöjen tulvarantaniittyjä sekä soita (Jokinen 20122). Ytterängenin ja Rössletin peltoalueiden väliin kaivetun laskuojan varrella käytiin kuuntelemassa illalla mahdollisia kutuääniä mutta havaintoja lajista ei tehty. Selvitysalue ei kuulu lajin keskeisiin lisääntymisalueisiin.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (32) Kuva 4. Luontoselvityksen mukaiset suositukset maankäytössä huomioitaviksi kohteiksi on merkitty punaisella. Kaava-alueen rajaus on merkitty sinisellä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (32) Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Lähin pohjavesi alue on noin 4,5 km suunnittelualueelta luoteeseen. Suunnittelualueella on jonkin verran pelto-ojia ja muita pieniä ojia, mutta alueelle ei sijoitu merkittäviä vesiuomia. Alueen lounaiskulmassa on suoalueita. Kuva 5. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja pohjavesialueet mustalla Natura- ja suojelualueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 verkostoon kuuluva alue sijaitsee noin 3,5 km suunnittelualueesta luoteeseen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (32) Kuva 6. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja Natura 2000 alueet harmaalla. 5.3 Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Suurmaisema ja suunnittelualueen sijoittuminen Mustasaari kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. Pohjanmaalaisille maisemille ovat tyypillisiä suurehkot, selvärajaiset jokilaaksot ja niiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä korkeusvaihtelultaan on vähäinen, loivasti kumpuileva maasto. Rannikkoseutu kuuluu muusta Pohjanmaasta poiketen eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijaitsee kahden valtatien risteyksen muodostamassa lounaiskulmassa, Laihianjokea ympäröivän laaksoalueen ja etelässä sijaitsevan selänne- ja lakialueen välisellä vaihettumisalueella. Vikbyn kylä sijaitsee heti aluerajauksen länsipuolella. Topografia Maasto on tasaista ja alavaa. Nylundin pohjoispuolinen kukkula nousee 15 mpy:iin, lisäksi maasto kohoaa aluerajauksen metsäisissä lounaisosissa 12,5 mpy:iin, mutta peltoalueet ja pohjoiset metsäalueet valtatielle saakka ovat tasaisia ja lähinnä alle 10 mpy. Maa- ja kallioperä Vaasan seudulla on runsaasti kumpumoreenialueita, joille tyypillisiä ovat suuret pintalohkareet ja savikkoiset jokitasankoalueet. Suunnittelualueen maaperä on pääosin

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (32) lajittumatonta moreenia, jonka pinnalla on paljon irtolohkareita. Peltoalueet ovat savimaata. Alueen kallioperä on kiille- ja suonigneissiä Maisemakuva ja maiseman arvot Maisemakuva Suunnittelualueen maisematila on enimmäkseen suljettu, alue on vaihtelevasti havupuu- tai lehtipuuvaltaista taloussekametsää, koko alueella on paljon hakkuiden jälkeisiä eriasteisia taimikkoalueita. Luontoselvityksen mukaan (Ramboll 2014) alueella, etenkin Rössletille johtavan ojan varrella on myös metsittynyttä vanhaa peltomaata, jonka yleisilme on edelleen suurruohovaltainen. Alueella on seudulle tyypillisesti runsaasti isoja irtolohkareita ja maapohja on kivinen. Avoimia tiloja ovat alueen keskellä oleva Rössletin pelto, sekä etelässä alueeseen sisältyvät Ytterängenin pellon pohjoisosat. Pohjoisosassa valtatien liittymän tuntumassa on kaksi metsittyvää niittyä. Suunnittelualueella ei ole asutusta tai muita rakennuksia lukuun ottamatta vanhaa latoa Rössletin lähellä. Idässä alue rajautuu teollisuusalueeseen. Alue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään sekä lännessä lähelle Vikbyn kyläalueen pohjoiskulman asutusta. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsässä kulkee lisäksi muutama muu metsätie tai polku. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Alueelle ei ole osoitettu maisemaa suojelevia alueita tai kohteita. Tämän kaavoitustyön aikana on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys. Maisema-alueiden inventointi on valmistunut Etelä-Pohjanmaan osalta, ja suunnittelualue ei sisälly ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat noin seitsemän kilometrin päässä idässä sijaitseva Laihianjoen kulttuurimaisema, Vanhan Vaasan kulttuurimaisema sekä Söderfjärdenin viljelymaisema. Paikalliset maiseman arvot Suunnittelualueen rajauksen sisällä ei ole kartta- ja valokuvatarkastelun pohjalta erityisiä maisemallisia arvoja. OYK:n maisemaselvityksen (Airix 2007) mukaan alueella ei ole merkittäviä maisemakokonaisuuksia tai yksittäisiä maisemaelementtejä joilla olisi erityistä maisemallista arvoa. Alueella tai alueelle ei ole selvityksen mukaan merkittäviä näkymiä. Suunnittelualue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään. Valtatieltä 8 avautuu tässä peltoaukean kohdalla kauniita, yhtenäisiä näkymiä tilakeskuksia ja pihoja kohti, ja metsän reunavyöhykkeet ovat yhtenäiset. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsäniityntie, Ytterängenin metsään rajautuva suojainen pelto sekä Nylundin asuinkeskittymä muodostavat yhtenäisen ja esteettisen maisemakokonaisuuden. Suunnittelualueen lounaiskulmassa ja rajauksen eteläpuolella on useita kalliopaljastumia. Samoin avokalliota on aluerajauksen pohjoispuolella. Maakuntakaavassa alueen eteläpuolella kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (32) Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähimmät RKY-kohteet ovat Tuovilan museosilta noin 2,7 kilometrin päässä sekä vanha Vaasa ja Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema noin neljän kilometrin päässä. Kuva 7. Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella, RKY-alueet sinisellä ja rakennusperintökohteet vihreällä. Mustasaaren kunta on laatinut rakennusinventoinnin 1990-luvun lopussa. Suunnittelualueen etelärajan ulkopuolella Nylundin paikkeilla on rakennushistoriallisen selvityksen (Mustasaaren kunta) mukaan kaksi rakennushistoriallisti merkittävää rakennusta Muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei sijaitse Museoviraston ylläpitämään museojäännösrekisteriin merkittyjä kohteita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (32) Kuva 8. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja tiedossa olevat muinaismuistokohteet punaisella. 5.4 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on ympäristöministeriön internet-sivuilla: Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki sekä hankealue kuuluvat Pohjanmaan liittoon. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan , ja ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntakaavassa vahvistetaan alueidenkäytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Pohjanmaan maakuntakaavan painopisteenä on yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojen käyttö.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (32) Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty palvelujen alue (p), ja alueen itäpuolelle teollisuus- ja varastoalue (t). Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty pyöräilyreitti (punainen ympyräkatkoviiva) ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (oranssi ympyräkatkoviiva, Rantatien ja Kyrönkankaan vanhat tielinjaukset) sekä Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas tie tai reitti (violetti ympyräkatkoviiva). Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Aivan suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty myös ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva) Vikbyn kylältä valtatielle 3 ja uusi liittymäjärjestelyjen alue (punainen neliö). Osa suunnittelualueesta sijaitsee kaavaan merkityllä rakennetulla alueella (beige ruudullinen rasteri) Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisvyöhykkeellä (yhtenäinen punainen kaari) sekä Vaasan laatukäytävällä (yhtenäinen sininen viiva), jolla osoitetaan Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Laatukäytävä on kaupunkiseudun keskeinen toiminnallinen valtasuoni, joka yhdistää teollisuus-, liike- ja palvelualueet sekä logistiikka-alueet. Käytävän rungon muodostavat nopea moottoriliikenneväylä, joukkoliikennettä välittävä keskusväylä sekä rautatie. Lisäksi Vaasan kansainvälinen lentokenttä kuuluu laatukäytävään. Etelässä laatukäytävä alkaa

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (32) suunnittelualueen itäpuoleiselta teollisuusalueelta. Suunnittelualue on portti Vaasaan laatukäytävän alkaessa suunnittelualueen tuntumasta Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntahallituksessa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa on käsitelty kaupallisten palveluiden sijoittumista Pohjanmaalla. 1. Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3). Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulle laatukäytävälle on osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa neljä merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden enimmäismitoitus on yhteensä k-m2: Vikby k-m2, Risö k-m2, Liisanlehto k-m2 ja Rantamaantie k-m2. Vähittäiskaupan suuryksiköistä Vikbyn ja Rantamaantien alueet ovat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueita. Risön ja Liisanlehdon alueille sijoittuu myös päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa. Kuva 10. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (32) 1. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen soveltuvien maa-alueiden tunnistamiseen. 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty 110 kv:n voimansiirtojohto. Kuva 11. Ote Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Yleiskaavat Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava Mustasaaren kunnalla on vuonna 2013 hyväksytty koko kunnan alueen kattava oikeusvaikutukseton strateginen yleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty kmtmerkinnällä (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö), ja 1. vaihemaakuntakaavan mukaisilla kaavamääräyksillä. Tölby-Vikby osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta alueelle on valmisteilla Tölby-Vikby osayleiskaava. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa alueen merkintä on KM-1 (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö). Alueelle osoitetaan kokoojakatu valtatieltä 8 tasoristeyksenä ja uusi kevyenliikenteen reitti valtatien varteen. Valtatien ali osoitetaan uusi kevyenliikenteen alikulku valtatien itäpuolella sijaitsevalle olemassa olevalle kevyenliikenteen reitille. Kevyenliikenteen reitti Vikby II:n alueelta Vikbyn ja Tölbyn kylille esitetään kulkevan Porintien, Laihiantien ja Rantatienkautta. Suunnittelualeen eteläpuolelle on osoitettu Vaasan satamatien vaihtoehtoinen yhteystarve VE2 Porintien ja Rantatien välille.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (32) Kaavan lähtökohtana on että uudisrakentaminen on osoitettava alueille, joilla ei ole maisemaan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. Rakennuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja olemassa olevia teknisiä verkkoja. Täydennysrakentamisessa alueen rakennuskanta huomioidaan siten, että alueelle tyypillisiä piirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2015 aikana Asemakaavat Kuva 12. Ote Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen koillispuolella Vikbyn teollisuusalueella (yrityskeskus) on voimassa hyväksyttyjä asemakaavoja. Ensimmäinen alue kaavoitettiin vuonna 1985, ja kaavaaluetta on laajennettu ja muutettu moneen otteeseen vuosina Viimeisin kaavamuutos hyväksyttiin Tuovilaan Vaasan lentokentän itäpuolelle, noin 4 km etäisyydelle suunnittelualueesta, Kova Login Ab Oy hakee Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Vainiotiellä

Asemakaavan muutos Vainiotiellä ISONKYRÖN KUNTA Asemakaavan muutos Vainiotiellä Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26686P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (7) Sisällysluettelo 1 Tunnistetiedot... 2 2 Kaava-alueen

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Liite A 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA

Liite A 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) HÄGNANIN ASEMAKAAVA SULVALLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava 20.6.2013, 3.2.2014, tark. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 1 (8) Sisällysluettelo Outlet-kylän asemakaava... 2 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta osallistumis

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.4.2017, täydennetty 16.8.2017 SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot