Ilmasto- ja energiakysymysten huomiointi julkisissa hankinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto- ja energiakysymysten huomiointi julkisissa hankinnoissa"

Transkriptio

1 Ilmasto- ja energiakysymysten huomiointi julkisissa hankinnoissa Kuntaliiton ilmastohankkeen 2. teemaseminaari Paasitorni, Helsinki, Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

2 1. Ilmastovaikutukset Esitelmän sisältö - KEHA VnP - Tavarat ja palvelut: hiilijalanjälki - Energiahankinnat: kulutuksen vähentäminen (en käsittele), kriteerit energiahankintoihin (kts. 2) 2. EU:n GPP criteria 3. SYNERGIA-pilotti SYNERGIA-pilotti Energia- ja ekotehokkuuden kriteerit ja pilottirakennus Ari Nissinen YM-RYMO SYKEssä

3 Julkisten hankintojen ympäristöesitteitä Kestävät julkiset hankinnat (VnP) &lan=en Hyvä ostos Ja mitä sinä voit päättäjänä tehdä? ner/ Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Motivan Ympäristöteknologian Help Desk -esite sia_ja_ymparistoa_saastean.2316.shtml

4 KEHA VnP: Tavoitteita Sähköstä uusiutuvilla tuotettua vähintään 30 % vuonna 2010 ja vähintään 60% vuonna 2015 Matalaenergiataloja ja vuoden 2015 jälkeen passiivitaloja Vähennetään kuljetuksia ja liikkumistarvetta sekä suositaan kestäviä kuljetusketjuja (EURO-normi ja henkilöautoissa hiilidioksidipäästöt 120 ja 110g/km) Virkamatkojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään Kestäviä ruokatarjoomuksia vähintään kerran viikossa vuodesta 2010 alkaen ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuodesta 2015 alkaen. Energiaa käyttävien laitteiden hankinnoissa huomioidaan energia ja ympäristömerkkien kriteerit

5 . PricewaterhouseCoopers ym. julkistivat tammikuussa 2009 EU:n komission toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen, jossa arvioitiin ympäristönäkökohtien vaikutuksia hankinnoista aiheutuviin kokonaiskustannuksiin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Seitsemän 'vihreimmän' maan rahallinen säästö kymmenessä tärkeimmässä tuoteryhmässä arvioitiin yhdeksi prosentiksi. Samalla vähennys kasvihuonekaasupäästöissä oli niinkin suuri kuin 25 prosenttia. Vaikka hankintahinnat arvioitiin 'tavallisia' tuotteita korkeammiksi, niin säästö käyttökuluissa oli suurempi. Erityisesti säästöjä koitui vähemmän energiaa kuluttavista rakennuksista ja kuljetuksista.

6 Hiilijalanjälkeen liittyviä käsitteitä Tuotteiden ja ilmastomuutoksen välisen yhteyden kuvaamiseen käytetään yleisesti neljää käsitettä: kasvihuonekaasupäästöt ilmastomuutosvaikutukset ilmastovaikutukset hiilijalanjälki Näillä tarkoitetaan yleensä samaa asiaa. Yksikkö: kilogrammaa hiilidioksidiekvivalentteja (kg CO 2 -ekv). Hiilidioksidin lisäksi ilmastomuutosta aiheuttavat metaani, typpioksiduuli ja eri halogeenit.

7 Käsitteitä jatkuu Hiilijalanjälki = tuotteen kasvihuonekaasupäästöt elinkaaren aikana kehdosta hautaan, luonnonvarojen hyödyntämisestä valmistuksen ja käytön kautta jäte- ja kierrätysvaiheeseen saakka. Tuotemerkintöjen vaativuus! Tiedon tulee olla: - tuotekohtaista, tuoteketjukohtaista - tarkkaa - luotettavaa - vertailukelpoista.

8 Monenlaisia ilmastomerkkejä - Hiilijalanjäljen lukuarvo = koko elinkaaren ilmastovaikutukset Carbon trust / Iso-Britannia EU Eco-label: määritetään kriteerityön avuksi - Elinkaaren tärkeimmän osan ilmastovaikutukset, esim. auton käytön hiilidioksidipäästöt g/km - Elovenan/Raision aiempi hiilidioksidimerkki (ei siis ilmastomerkki), ja uusi hiilijalanjäljen värikoodi

9 Monenlaisia ilmastomerkkejä ja ilmastotietojärjestelmiä - Pohjoismainen ja Euroopan ympäristömerkki, vain osalle tuotteista (tuoteryhmät, ympäristöä säästävät), vapaaehtoinen (hakemuksesta), kriteerit täytyttävä - KRAV luomumerkin ilmastomerkki: kriteerit täytyttävä - Useita näkökohtia sekoittavat merkit: Casino Ranskassa - Kuluttajien ilmastopalautejärjestelmä Climate Bonus, pilotoitu Suomessa vuonna 2009,

10 EU:n ympäristökriteerit tuoteryhmälle EU:n first set, 10 tuoteryhmää: Rakentaminen Sähkö Ajoneuvot IT laitteet Ruokapalvelut/elintarvikkeet Paperituotteet Siivouskemikaalit ja -palvelut Huonekalut Tekstiilit Puutarhapalvelut EU:n second set, 8 tuoteryhmää: Ikkunat Lämpöeristeet Kovat lattiapäällysteet Seinäpaneelit Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) Teiden rakentaminen ja liikennemerkit Teiden valaistus ja liikennevalot Matkapuhelimet

11 EU:n esimerkkikriteerejä sähkölle (electricity), valittuja kohtia 1.

12 EU:n esimerkkikriteerejä sähkölle (electricity), valittuja kohtia 2.

13 EU:n esimerkkikriteerejä sähkölle (electricity), valittuja kohtia 3.

14 EU:n esimerkkikriteerejä CHP-laitoksen hankinnalle, (yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto), 1.

15 EU:n esimerkkikriteerejä CHP-laitoksen hankinnalle, (yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto), 2.

16 EU:n esimerkkikriteerejä, Rakentaminen. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

17 EU:n esimerkkikriteerejä, Rakentaminen. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

18 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 1. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

19 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 2. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

20 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 3 6. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut 7. Voiteluöljyt 8. Ajoneuvojen renkaat melutaso 9. Ajoneuvojen renkaat - vierintävastus 10. Ajoneuvojen renkaat ei PAH öljyjä.

21 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 4.

22 EU:n esimerkkikriteerejä, poimintoja 2 Toimistojen tietotekniikkalaitteet.

23 EU:n esimerkkikriteerejä, poimintoja 3 Toimistojen tietotekniikkalaitteet.

24 SYNERGIA-rakennushanke: SYNERGIA-pilotti Energia- ja ekotehokkuuden kriteerit ja pilottirakennus Taustalla SYKEn toimitilatarve Ari Nissinen YM-RYMO SYKEssä Nykyisin toimistotalo ja laboratoriot 15 km päässä toisistaan. Rakennuksen peruskorjaus lähitulevaisuudessa. Viikin ympäristökampus parantaisi yhteistyömahdollisuuksia (eduskunnan lausuma Viikin kampusalueelle siirtymisestä). Suunniteltavan rakennuksen mitoitus: työntekijää (SYKE+muita), - kerrosluku 3-5, - tilaohjelma m 2 (toimistotiloja, laboratoriotiloja, yhteiskäyttöisiä tiloja).

25 Rakennuksen tavoitteet Ehdotusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota ensisijaisesti kokonaisratkaisuun, joka täyttää ja yhteensovittaa kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet optimaalisesti. Tämän lisäksi arvioidaan asetettujen tavoitteiden mukaan erityisesti seuraavia seikkoja (ei tärkeysjärjestyksessä): Ekologinen kestävyys Kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen laatu Käytettävyys Toteuttamiskelpoisuus Kilpailuohjelma:

26 Rakennuksen tavoitteet tarkemmin Ekologinen kestävyys (tärkeysjärjestyksessä) 1. energiatehokkuus 2. materiaalitehokkuus ja materiaalien ekologinen kestävyys 3. paikallinen uusiutuva energiantuotanto 4. mahdolliset muut ekologista kestävyyttä tukevat ratkaisut Kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen laatu - liittyminen Viikin tiedepuiston aluekokonaisuuteen - arkkitehtoninen kokonaisratkaisu - omaleimaisuus (ympäristömyönteisyyden kiinnostava ilmentäminen) Käytettävyys - toiminnalliset ominaisuudet - työympäristön laatu Toteuttamiskelpoisuus - investointi- ja elinkaarikustannukset - teknisten ratkaisujen laatu

27 Suunnittelijoiden asiantuntemuksen varmistaminen

28 Energiatehokkuus Tavoitteena on lähes nollaenergiarakennus. Tällöin energiamuotojen yhteismitallistamiskertoimilla painotettu rakennuksen netto-ostoenergia ilman käyttäjäsähköä saa olla enintään 80 kwh/ohm²/a (kun ohjelma-ala on ohm 2 ). - Huomaa ettei lukua voi suoraan verrata yleisesti esitettyihin arvoihin, koska yhteismitallistamiskertoimilla painotettu, nettoostoenergia ja ohjelma-ala. Kilpailuehdotusten energiatehokkuutta arvioidaan energiasuunnitteluratkaisun kokonaisenergiankulutuksen säästönä verrattuna tavanomaiseen vertailuratkaisuun. Katso tarkemmin Timo Rintalan esitelmästä tässä konferenssissa! SYNERGIA - Vaativan käyttäjän näkökulma Sustainable Building 2010,

29 Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto Suunnitteluratkaisun laskennallisesta, vuotuisesta kokonaissähkönkulutuksesta (kiinteistö- ja käyttäjäsähkö yhteensä) tulee tuottaa 15 % paikallisesti kiinteistöllä esimerkiksi aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden avulla.

30 Materiaalitehokkuus ja materiaalien ekologinen kestävyys Tätä mitataan rakennusmateriaalien valmistuksen ja ylläpidon kasvihuonekaasupäästöillä 100 vuoden tarkastelujaksolla (hiilijalanjälki). Kilpailuehdotusten suunnittelussa tulee pyrkiä vähäiseen hiilijalanjälkeen rakennuksen päämateriaalien osalta. > 8b. Instructions to use tool for carbon footprint, Nissinen. Excel-versio myöhemmin sivulle jos palaute kilpailussa OK.

31 Calculating carbon footprint /1 For carbon footprint, use the Excel-tool and instructions and source data given in Appendix 19. SYKE Synergia building APPENDIX 19.1 Senaatti-Kiinteistöt Name of the competition entry: Name of the team: MATERIAL EFFICIENCY AND CARBON FOOTPRINT SUMMARY SHEET: Main structures together - Carbon footprint Contact person: SYKE, Structures Total area Carbon footprint in the building emissions storage together m 2 kg CO 2 -eq kg CO 2 -eq kg CO 2 -eq Base floor / Base floor / Base floor / Base floors together Exterior wall / Exterior wall / Exterior wall / Exterior walls together Windows and glass walls / Windows and glass walls / Windows and glass walls / Windows and glass walls together Load-bearing partitions / Load-bearing partitions / Load-bearing partitions / Load-bearing partitions together Frame / Frame / Frame / Frame together Intermediate floors / Intermediate floors / Intermediate floors / Intermediate floors together Roof / Roof / Roof / Roof together Carbon footprint emissions storage together kg CO 2 -eq kg CO 2 -eq kg CO 2 -eq Main structures together SYKE Synergia building APPENDIX 19.1 Senaatti-Kiinteistöt MATERIAL EFFICIENCY AND CARBON FOOTPRINT Structure-specific calculations Type of structure: Base floor /1 Total area in the building: m 2 Default area (i.e. area for which the volume of each material is given): 1 m 2 Volume of the structure, per default area (just for check, not used in calculations): m 3 Verbal description of the structure (give below): check: 0 dm 3 (i.e. liters) In addition, attach a figure of the structural details, indicating main materials. Building materials and their carbon footprint Material Properties Volume Weight Replacing Carbon footprint (Starting from outside) (See materials and their properties in Appendix of the Instructions) Specific weight Greenhouse gas Carbon storage per default area is automatically If no replacing during 100 y ears, v alue (w eight per emissions calculated is 1 volume) kg/m 3 g CO 2 -eq/kg g CO 2 -eq/kg dm 3 (i.e. liters) kg kg CO 2 -eq Introduce here the materials, that are easier to estimate by weight than by volume: Nails, fixing materials SUMMARY emissions storage Weight check above Carbon footprint of the structure per square meter, kg CO 2 -eq / m Carbon footprint of the structure type in the building, kg CO 2 -eq 0 0

32 Muut ekologista kestävyyttä tukevat ratkaisut Kilpailijat saavat esittää muitakin kuin edellä mainittuja, hankkeen ekologista kestävyyttä parantavia ratkaisuja.

33 Synergia - mitä jatkossa? Kilpailu pyritään ratkaisemaan joulukuussa 2010 Suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto, alkuperäisen suunnitelman mukaan syksyllä 2013 Testaus ja säätäminen Vaativan käyttäjän opettaminen käyttämään taloa asianmukaisesti!

34 LOPUKSI: EU:N JA PMN:N KRITEERIEN KÄYTTÖÖNOTTOON TARVITTAISIIN TUKEA! VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN VALINTOJEN EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA SISÄLSI TARVITTAVAN TOIMENPITEEN: (7) Keskitetään hankintojen ympäristöosaamista johonkin olemassa olevaan asiantuntijaorganisaatioon tavoitteena edesauttaa kuntien ja muun julkisen sektorin työtä hankintojen ympäristövaikutusten huomioimisessa sekä saada aikaan käytännössä sovellettavaa ohjeistusta. Luodaan alkuvaiheessa maksuton internetpohjainen tietopankki, johon kootaan tuotteiden ja palveluiden ympäristökriteerit, tarjouspyyntömalleja, elinkaarikustannusten laskentatyökaluja sekä tietoa parhaista käytännöistä, ajankohtaisista tapahtumista sekä meneillään olevista hankkeista. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

35 Ehdotus kestävien hankintojen neuvontapalvelusta Ekotietopankki Esimerkkikriteerit Internetissä Hankkijoiden verkosto Seminaarit ja koulutus (myös yrityksille) Keskustelupalsta Internetissä Ekohankintafoorumi Ekotietopankin johtoryhmä - päättää uusista tuoteryhmistä - nimeää asiantuntijaryhmät - hyväksyy valmistellut kriteerit - ohjaa yleisesti ekotietopankin toimintaa Ekotietopankin työpari - valmistelee esimerkkikriteerit - kutsuu kokoon asiantuntijaryhmät - toimii johtoryhmän sihteerinä - ylläpitää ja kehittää ekotietopankkia - koordinoi verkostoa ja keskustelupalstaa - järjestää seminaareja ja koulutusta - järjestää Ekohankintafoorumit - markkinointi ja viestintä - hankintojen pilotointi organisaatioissa Valmistellut kriteerit Tuoteryhmäkohtaiset asiantuntijaryhmät - tukee ja ohjaa esimerkkikriteerien valmistelua

36 . The End (Extra-kalvoja tämän jälkeen) EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

37 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), valittuja kohtia 1.

38 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 2. EU:n ja PMN:n esimerkkikriteerit Kuntatalo

39 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 3.

40 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 8.

41 EU:n esimerkkikriteerejä kuljetuksille (transport), 9.

42 Miten ympäristötavoitteisiin päädyttiin? VnP kestävistä julkisista hankinnoista: passivitalot 2015 EU:n energiapalveludirektiivi, 9% säästö , julkisen sektorin esimerkki SYKEn omaa tehtäväkenttää: Kestävyyden arvioinnit - elinkaariarviointi Yhdennetty tuotepolitiikka - julkiset hankinnat Kestävä kulutus ja tuotanto Ministeriöt (YM, MMM, VM) SYKE Rakennusten ekologisen kestävyyden asiantuntijat TEKES SENAATTI Low2No-kilpailu Senaatin rakennuttajakäyttäjä-prosessi ja ekologisen kestävyyden tavoitteet: katso Juha Niemelän esitelmä samassa sessiossa. Esimerkkirakennukset SYNERGIA - Vaativan käyttäjän näkökulma Sustainable Building 2010,

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Juha Niemelä, diplomi-insinööri Rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt juha.niemela@senaatti.fi Juha Lemström, arkkitehti Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Koulutus Koulutus on osa EU-rahoitteista Baltic GPP hanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisäosaamista kestäviin hankintoihin ja tarjota siihen työkaluja

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.)

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa JYRI SEPPÄLÄ (toim.) 2 ALKUSANAT Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia ilmastopoliittiseen

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Kuvat: SYKE Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Jyri Seppälä (vast. joht.), Katriina Alhola, Ari Nissinen, Olli Saarinen, Erika

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma. Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Mikko Rantanen ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2011 Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012. 7.4.2011 Jarek Kurnitski

EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012. 7.4.2011 Jarek Kurnitski EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen ERA17 nzeb D3 2012 Rakentaminen EU:n ohjauksessa Äsken julkaistu tiekartta 2050 (Roadmap for moving to a competitive lowcarbon economy

Lisätiedot

Teatteriesityksen ympäristövaikutusten arviointi

Teatteriesityksen ympäristövaikutusten arviointi Teatteriesityksen ympäristövaikutusten arviointi Hyvönen, Saara 2011 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Teatteriesityksen ympäristövaikutusten arviointi Saara Hyvönen Kestävän kehityksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot