Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 toukokuu 2001 klo Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa, asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa. Vaconin tavoitteena on jatkaa vahvaa kannattavaa kasvua ja kuulua markkinajohtajiin tulevina vuosina. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 19,3 MEUR (kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 59,5%) Liikevoitto oli 1,8 MEUR (kasvu 80%) Tulos ennen veroja 1,8 MEUR (kasvu 50%) Omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla; 48,4% (34,8%) Katsauskaudella läpimurtoja merkittävissä projekteissa Intensiivinen tuotekehitys jatkui kaudella Tulos Vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen tulos. MEUR 1-3/01 1-3/00 Muutos % 1-12/00 Liikevaihto 19,3 12,1 59,5 64,9 Liikevoitto 1,8 1,0 80,0 8,1 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,8 1,2 50,0 8,2 Katsauskauden voitto 1,1 0,8 37,5 5,6 Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2000 tiedot perustuvat Vacon-konsernin nykyrakenteeseen ja ovat lukuja. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vahva kannattava kasvu jatkui. Katsauskauden alku oli aikaisempiin vuosiin verrattuna erinomainen. Vacon konsernin ensimmäisen neljänneksen laskutus oli 19,3 MEUR, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 59,5%. Liikevoitto oli 1,8 MEUR (kasvua 80 %) ja tulos ennen veroja 1,8 MEUR (kasvua 50%). Viime vuonna ensimmäiseen kauteen kohdistui kiinteistön myynnistä aiheutunut kertaluontoinen tuotto 0,3 MEUR. Emoyhtiön tuloslaskelmassa on aktivoitu 0,4 MEUR pienten (micro-drives) taajuusmuuttajien ja nestejäähdytteisten taajuusmuuttajien tuotekehityskustannuksia

2 edellisen vuoden tapaan. Yhtiön kirjausperiaatteiden mukaista on aktivoida ne tuotekehityskulut, joilla luodaan uutta liiketoimintaa ja, jotka tuottavat tuottoja tulevaisuudessa. Uuden NX-tuoteperheen lanseeraus Vacon NX:n lanseerausta jatkettin tilikaudella. Maaliskuussa NX-tuoteperhe esiteltiin Lontoossa Drives & Controls-messuilla. Taajuusmuuttaja-asiakkaat ovat poikkeuksetta olleet tyytyväisiä uuteen tuotesarjaan, joka entistä sarjaa paremmin tukee Vaconin täsmätuote-strategiaa olla johtava sovellus- ja asiakaskohtaisten taajuusmuuttajien toimittaja maailmanlaajuisesti. Uuden tuotesarjan ominaisuudet, modulaarinen rakenne ja teho- ja ohjausosan irroitusmahdollisuus tarjoavat mahdollisuuden täyttää asiakkaiden tarpeita ainutlaatuisella tavalla. Tilauskanta kasvussa Yleisesti tarkasteltuna alkuvuoden kysyntä on ollut odotettua suurempaa, erityisesti Kauko-Idässä. Vaconin johto uskoo että vuoden %:n kasvutavoite saavutetaan. USAssa kysyntä on hiljentynyt. Kiinassa, Taiwanissa ja Intiassa kysyntä on ollut odotettua suurempaa. Etelä-Amerikan kasvu on ollut tasaista ja siellä on löydetty uusia mielenkiintoisia partnereita mm. Argentiinassa. Euroopan kysyntä on jatkunut odotusten mukaisesti vilkkaana. Kotimaassa Vacon on voittanut merkittäviä tilauksia ja johdon arvion mukaan yhtiö tulee ylittämään kotimaahan asetetut myyntitavoitteet. Alkuvuoden merkittäviä kauppoja olivat Pietarin vesilaitoksen (SUE Vodokanal of St. Petersburg) 1,1 MEUR arvoinen 228 taajuusmuuttajan tilaus Pietarin alueen jätevesien käsittelyyn sekä noin 2 MEUR tilaus AvestaPolarit Oyj Abp:n Tornion jaloterästehtaalta. Vaconilla on meneillään useita OEM-projekteja, jotka synnyttävät uusia tilauksia jo tänä vuonna ja lisääntyvässä määrin kuluvan vuoden jälkeen. Uusia OEM-projekteja on meneillään mm. kompressori-, laiva- sekä öljy- ja kaasu-sovelluksissa. Projektit perustuvat uuteen NX-tuoteperheeseen. Etenkin nestejäähdytteiset ratkaisut ovat OEMasiakkaiden kiinnostuksen kohteena. Kaikilla näillä alueilla Vaconilla on jo hyvät partnerit. OEM-kaupan odotetaan kasvavan myös jatkossa. Vacon Tractionin liiketoiminta on tullut murrosvaiheeseen. Perinteiset alan kansalliset monopolit ovat Euroopassa murtumassa tai ovat jo osin murtuneet. Raideliikennevälineisiin liittyvä sähkökäytöt-liiketoiminta on muotoutumassa kansainvälisempään suuntaan. Alan projektit ovat kuitenkin edelleen pitkäaikaisia ja ensimmäisestä tarjouksesta laskutukseen saattaa kulua jopa vuosia. Vacon Traction on mukana monessa potentiaalisessa projektissa, joista sillä on jo osassa sopimukset olemassa ja prototyyppejä tekeillä sekä tuotteita toimitusvaiheessa. Yritys tekee jatkuvasti Vaconin teknologiaan perustuvia uusia tarjouksia. Yhtiön johdon

3 arvion mukaan vuosi 2002 näyttääkin muodostuvan läpimurron vuodeksi Vacon Tractionissa. Seuraavassa on esitetty Vacon konsernin liikevaihto markkina-alueittain: MEUR 1-3/ / / 2000 % % % Suomi 3,9 20,3 2,5 20,9 12,6 19,4 Muu Eurooppa 10,4 54,0 5,9 48,8 32,0 49,3 Pohjois-Amerikka 2,7 13,7 2,6 21,2 13,1 20,2 Muut 2,3 12,0 1,1 9,1 7,2 11,1 Yhteensä 19,3 100,0 12,1 100,0 64,9 100,0 Tuotekehitys Vuosi 2001 tulee olemaan monien uusien NX taajuusmuuttajien tuotelanseerausten vuosi. Uusia tuotteita lanseerataan lähes koko tuotealueelle mikroista (pienet taajuusmuuttajat) megaan (MW-taajuusmuuttajat), nestejäähdytetyistä linjakäyttöihin. Uusi tuoteplatform ja siitä tuotteistettavat taajuusmuuttajat tukevat hyvin Vaconin kaikkia liiketoiminta-alueita ja markkinasegmenttejä: brand label, loppukäyttäjä, jakelija, OEM, liikenneväline- ja linjakäytöt. Tuote-platform tukee kustannustehokkaasti erilaisia prosessien säätö- ja ohjaustarpeita sekä mahdollistaa monipuoliset tietoliikenne- ja kommunikaatiotavat. NX-taajuusmuuttajat ovat nyt saatavilla 110 kw:in saakka ilmajäähdytteisinä. Ensimmäiset 1500 kw:n nestejäähdytteiset pilotit on myös toimitettu. Vuoden 2001 painopistealueita ovat mikro taajuusmuuttajan tuotantoon saattaminen, nestejäähdytteisen sarjan tuotteistaminen tehoalueelle 15 kw kw sekä ilmajäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien tehoalueen laajentaminen. Vacon panostaa edelleen voimakkaasti tuotekehitykseen tavoitteenaan säilyttää teknologiajohtajuus ohjelmistoteknologialla sovellettavissa, asiakkaan tai sovelluksen tarpeisiin räätälöitävissä täsmätaajuusmuuttajissa. Tuotanto Elektroniikkakomponenttien saatavuus heikkeni viime vuoden aikana johtuen maailmalla vallinneesta valmistuskapasiteettia suuremmasta kysynnästä. Viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden aikana on avattu uusia komponenttien tuotantolinjoja ja, samalla kun ennustetaan telekommunikaatioalan kasvun ainakin osittaista hiipumista, näkynee se komponenttien saatavuuden parantumisena ja mahdollisesti myös hintojen laskuna. Vacon on pystynyt saamaan riittävästi materiaaleja tuotantoonsa maailmalla vallinneesta tilanteesta huolimatta. Yhtiön kannalta positiivinen tilanne johtuu lähinnä valitusta partnership-strategiasta. Toimitusajat ovat pysyneet kohtuullisina ja toimitusvarmuus säilynyt hyvällä tasolla.

4 Vuoden 2001 aikana tullaan panostamaan uusien tuotteiden valmistamiseen rakentamalla näille tuotteille tuotantosolut ja testausjärjestelmät. Tuotannon tavoitteena on edelleen nostaa vaihto-omaisuuden kiertoa siten, että se on selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa. Varastojen arvo tehtaalla on pienempi kuin ostovelat jo nyt, ja näin voidaan edelleen pienentää suhteellista käyttöpääomaa. Vaconin jatkuva kasvu ja toimialan yleinen maksukäytäntö kuitenkin vaikuttavat kasvavien myyntisaamisten kautta negatiivisesti käyttöpääomaan. Myyntisaatavien maksuaikojen lyhentämiseen tähtäävät toimenpiteet aloitetaan kuluvan kevään aikana. Kehittämishankkeita Vacon on julistanut vuoden 2001 Yhteisen Tiedon Vuodeksi, sillä tieto on Vaconin tärkeimpiä kilpailutekijoitä. Prosessien toimintatavat (prosessikuvaukset) kertovat mitä tietoa kerätään, minne se tallennetaan ja miten sitä sovelletaan. Perimmäisenä tavoitteena on tiedon tehokas soveltaminen päätöksentekotilanteessa. Ensimmäisen kauden aikana Vacon systematisoi sisäistä tiedotusta, dokumenttien hallintaa, toimenpidesuunnitelmien ja kehitysprojektien hallintaa sekä kokousten hallintaa. Samalla Vacon järjesti myös edellä mainittuja asioita koskevaa koulutusta. Seuraavalla kaudella Vacon keskittyy Vacon ryhmään kuuluvien yritysten sähköisen kaupankäynnin pilotointiin. Myös sisäisen laskennan sekä liiketoimintalähtöisen henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittäminen on aloitettu. Nämä aikaansaavat myönteisiä tuloksia tulevien kausien aikana. Investoinnit Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,3 MEUR, jotka kohdistuivat uusien tuotteiden tuotantolinjoihin ja työkaluihin, tuotekehitykseen, ATK-laitteisiin sekä tytäryrityksen perustamiseen. Joint venture-yhtiö Vacon Americas LLC:n vähäisistä rahoitustuotoista kirjattiin puolet edellisellä tilikaudella konsernin tuloslaskelmaan ja yhtiöstä johtuva osakkeiden hankintameno esitettiin sellaisenaan konsernin taseessa. Vacon Americas LLC on katsauskaudella yhdistelty konsernitilinpäätökseen, mikä tarkoittaa, että osakkeiden hankintameno pienentää kauden nettoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 349, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 110 henkilöä, eli 46%. Henkilöstölisäykset kohdistuivat kaikkiin toimintoihin. Seuraavassa esitetään Vaconin henkilöstömäärä keskimäärin: 1-3/ / / 2000 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ

5 Muita tärkeitä tapahtumia Yhtiökokokous, joka pidettiin , vahvisti osingoksi 0,13 euroa/osake vuodelta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän optio-ohjelman Vaconkonsernin avainhenkilöille. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tapiola-yhtiöitten sijoitusjohtaja Jari Eklund. Hallituksen jäseninä jatkavat Harri Niemelä, Mauri Holma, Veijo Karppinen, Harry Ollila sekä Erkki Raunio. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi edelleen puheenjohtajakseen Harri Niemelän.Hallituksen sihteerinä jatkaa asianajaja Stefan Wikman. Katsauskaudella Vacon perusti tytäryrityksen Moskovaan, ZAO Vacon Drivesin. Sen toimitusjohtajana toimii Sergei Zhizhin. Toimitilojen laajennukset aloitettiin maaliskuussa. Tämän seurauksena sekä tehdas- että toimistotilat kaksinkertaistuvat. Rakennushanke käsittää Vaasassa nykyisten toimitilojen välittömään yhteyteen sijoittuvien yksikerroksisen tuotantorakennuksen ja kaksikerroksisen toimistorakennuksen. Tuotantotilojen arvioidaan olevan muuttovalmiina syyskuussa ja toimistotilat marraskuussa. Osakkeet ja osakkeenomistajat Helsingin Pörssin tilastojen mukaan Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 151 MEUR. Osakkeen päätöskurssi oli 10,00 euroa. Se oli katsauskaudella alimmillaan 7,85 euroa ja ylimmillään 12,60 euroa. Tammi-maaliskuussa Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 14,1 MEUR. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola ilmoitti , että sen osakeomistus yhtymässä oli laskenut 4,36 %:iin. Fidelity International Limited ja yhtymään kuuluvat yhtiöt ilmoittivat , että niiden osakeomistus yhtymässä oli noussut 10,48 %:iin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli osaketta eli 13,0% Vaconin osakekannasta. Oikeudenkäynnit Katsauskauden lopulla yhtymällä ei ollut avoimia määrältään merkittäviä reklamaatioita tai oikeudenkäyntejä. Tulevaisuuden näkymät Hyvin alkanut vuosi ei anna aihetta muuttaa vuodelle 2001 arvioitua 35%:n kasvutavoitetta eikä myöskään kannattavuustavoitetta. USA:n epävarmat talousnäkymät ja hidastuva investointitahti myös Euroopassa ovat huolestuttavia, mutta tällä hetkellä yhtiö ei usko niiden estävän vuoden 2001 tavoitteiden saavuttamista.

6 Energian nouseva hintakehitys lisää taajuusmuuttajalla toteutettuja energian säästöinvestointeja, joten taajuusmuuttaja ei ole niin suhdanneherkkä tuote. Seuraava katsaus Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu, julkaistaan kello Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Veijo Karppinen, puh +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Dag Sandås, puh +358 (0) Sähköposti: Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

7 Konsernin tuloslaskelma, MEUR 1-3/ / / 2000 Liikevaihto 19,3 12,1 64,9 Liikevoitto 1,8 1,0 8,1 Rahoitustuotot ja kulut 0 0,2 0,1 Voitto ennen satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta 1,8 1,2 8,2 Välittömät verot -0,7-0,5-2,6 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 0,0 Tilikauden voitto 1,1 0,8 5,6 Konsernin tase, MEUR VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 4,2 0,7 3,7 Aineelliset hyödykkeet 6,9 3,8 6,6 Sijoitukset 0,8 0,3 1,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 7,2 3,6 6,4 Saamiset 19,0 10,4 16,7 Rahat ja pankkisaamiset 1,9 3,0 2,4 Taseen loppusumma 40,0 21,8 37,2 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 21,0 7,5 20,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,2 0,0 Konsernireservi 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 3,2 4,5 2,6 Lyhytaikainen vieras pääoma 15,7 9,5 14,5 Taseen loppusumma 40,0 21,8 37,2 1) sisältää pääomalainoja 1,8 MEUR ja sekä 0,3 MEUR Konsernin rahoituslaskelma, MEUR 1-3/ / /2000 Liiketoiminnan kassavirta -1,3 2,4 5,0 Investointien kassavirta -0,5-0,9-8,8 Rahoituksen kassavirta 1,4 0,0 4,7 Kassavarojen lisäys (vähennys) -0,5 1,5 0,9

8 Osakekohtaiset tunnusluvut 1-3/ / Tulos/osake, EUR 0,07 0,07 0,41 Oma pääoma/osake, EUR 1,27 0,62 1,32 Omavaraisuusaste (%), ilman pääomalainoja 48,4 34,8 49,1 Bruttoinvestoinnit MEUR 1,3 0,9 8,8 Korolliset nettovelat MEUR 1) 4,7 3,1 2,3 Nettovelkaantumisaste 24,5 41,5 12,7 Tilauskanta MEUR 8,3 3,7 5,8 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa ) sisältää pääomalainoja 1,8 MEUR ja sekä 0,3 MEUR Konsernin vastuut, MEUR 1-3/ / /2000 Yrityskiinnitykset 6,0 7,6 3,2 Annetut takaukset 0,9 0,9 0,9 Leasingvastuut 0,4 0,1 0,4 Vastuut, yhteensä 7,3 8,6 4,5 Vacon Oyj PL 25 (Runsorintie 7) Vaasa Puh Fax

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällys 02 Taajuusmuuttaja 02 Vacon Oyj 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Toimintaympäristö 07 Tuoteportfolio 09 Liiketoiminta-alueet - Vakiokäytöt - OEM (Kone-

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 VUOSIKERTOMUS 2000 TAAJUUSMUUTTAJA 2 Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, joka säätää portaattomasti oikosulkumoottorin nopeutta. Oikosulkumoottori on teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan käyttämä

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2011, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2011, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2012 klo 17.15 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 LIIKEVAIHTO VUODEN TAKAISELLA TASOLLA, KANNATTAVUUS PARANI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 12. toukokuu, 2011 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan liikevoitto positiivinen ja vahva kassavirta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Tammi - syyskuu - Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 164,7 milj. euroa (170,2 vastaavalla

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2010 KLO 9.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 Tammi - kesäkuu - Liikevaihto 94,7 (H1 2009: 99,5), laskua 4,9 % - Liikevoitto 7,7 (9,2), 8,2 (9,3) % liikevaihdosta

Lisätiedot

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %.

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy konsernia ( Savcor ). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %. CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU SYYSKUU 2013 Cencorp Oyj:n ( Cencorp ) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 oli 8,9 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88

Lisätiedot