Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS"

Transkriptio

1 M2T0245 Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Mervi Haakana, Mari Kauhaniemi, Jaakko Kukkonen ja Jari Härkönen Ilmatieteen laitos 231

2 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Raportointiaika Tammikuu 2003 Raportointikausi Projektin koodi Projektin nimi Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Vastuuorganisaatio Ilmatieteen laitos Projektin vastuuhenkilö Jaakko Kukkonen Projektin yhteyshenkilö Osoite M2T0245 Mervi Haakana Sahaajankatu 20 E, Helsinki Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite (09) (09) Muut tahot: Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite YTV Tarja Koskentalo (09) LT Consult Jarkko Niittymäki (040) VTT Energia Juhani Laurikko (09) IL Harri Pietarila (09) Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika Projektin rahoitus (k ) Organisaatio * 2002* 2003* Yhteensä MOBILE 2 -rahoitus 10,3 16,0 26,3 Muu rahoitus eriteltynä IL, oma rahoitus 23,7 18,0 41,7 Yhteensä 34,0 34,0 68,0 * suunniteltu 232

3 Hankkeen tavoite Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI ja OSPM -mallien toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit ajan tasalle. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. Projektin julkaisuluettelo (MOBILE 2 julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen) 1. Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). 2. Kukkonen,? J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T. and Berkowicz, R., Can street canyon models be applied combined with predicted urban background - experience based on the OSPM model and measurements during one year in Runeberg Street, Helsinki. The Fourth International Conference on Urban Air Quality - Measurement, Modelling and Management March 2003, Prague, (accepted). Seminaarit (Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE 2 -seminaarit) Opinnäytteet hankkeeseen liittyen Härkönen, J Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). Patentit hankkeeseen liittyen 233

4 1. JOHDANTO Tutkimus perustuu suurelta osin aiemmassa MOBILE 2 tutkimusohjelman hankkeessa Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset DIANA (M2T9912) tehtyyn mallien kehitys- ja todentamistyöhön. Aiemmassa tutkimuksessa kehitettiin uusi versio päästöjä, leviämistä ja muutuntaa maantieympäristössä arvioivasta CAR-FMI mallista (Contaminants in the Air from a Road Finnish Meteorological Institute). Malli sisältää nykyisessä muodossaan matemaattisen käsittelyn tärkeimmille leviämis- ja muutuntaprosesseille ja epäpuhtauksille (Härkönen et al., 1997, Härkönen, 2002). Samassa MOBILE 2 -hankkeessa otettiin käyttöön ja testattiin myös kokeellisesti tanskalaisen tutkimuslaitoksen NERIn (National Environmental Research Institute) kehittämä OSPM (Operational Street Pollution Model) -malli, jolla voidaan arvioida päästöjä, muutuntaa ja leviämistä katukuiluympäristöissä. Molemmat mainitut mallit on myös todennettu kokeellisen aineiston perusteella (esim. Kukkonen et al., 2001 a, b, 2003 a, b). Näiden mallien käyttö ei kuitenkaan nykyisellään ole riittävän sujuvaa esimerkiksi YTV:n tarpeisiin käytännön kaupunkisuunnittelussa. Maassamme käytetään melko yleisesti jopa hyvin yksinkertaista taulukkopohjaista menetelmää (ns. pohjoismainen AiG -malli), joka on kehitetty 1990-luvun alussa. Tätä menetelmää ei voida nykyisin pitää ajan tasalla olevana. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI mallin PC-version ja OSPM-mallin toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. 3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimushankkeeseen sisältyy seuraavat osat: 1. Päivittää CAR-FMI- ja OSPM-mallien sisältämät päästömallit ottaen huomioon erityisesti päästöjen riippuvuus matka- ja ajonopeudesta (Ilmatieteen laitos ja VTT). 2. Parantaa CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta (IL ja YTV). 3. Laskea CAR-FMI- ja OSPM-mallien avulla esimerkkitapauksia pitoisuusjakaumista erilaisissa maassamme tyypillisesti esiintyvissä kaupunkiympäristöissä eri säätilanteissa 234

5 sekä esittää graafisesti ja taulukoituna tällaisia arvoja kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön (IL, YTV ja VTT). 3.1 Päästömallien päivitys CAR-FMI:n vuodelta 1995 peräisin oleva päästömalli päivitetään Juhani Laurikolta (VTT) saatavien päästötietojen perusteella ajan tasalle. Samassa yhteydessä tarkastellaan kylmäkäynnistyksen merkitystä ja tarvetta lisätä se päästömalliin. Päivityksen jälkeen testataan ja vertaillaan CAR-FMI:n ja OSPM:n päästömalleja keskenään. Tulosten perusteella päätetään korvataanko OSPM-mallin päästöt laskeva moduli CAR- FMI:n vastaavalla. Tämä kuitenkin edellyttää, että Ilmatieteen laitoksella on uusimman OSPM-mallin lähdekoodi käytettävissä. 3.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää, parannetaan laatimalla yksityiskohtaiset käyttöohjeet mallille sekä testaamalla nykyistä käyttöliittymää henkilöillä, jotka eivät ole olleet mukana itse mallin tai sen käyttöliittymän kehitystyössä. Käyttöohjeet kirjoitetaan ensi vaiheessa englanniksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin asioihin: Käyttöliittymän selkeys ja loogisuus (esim. virhevalinnat ja syyt niihin kirjataan ylös) Käyttöohjeiden selkeys, johdonmukaisuus ja kattavuus (esim. miten hyvin malliajon suorittaminen onnistuu pelkän kirjallisen ohjeen avulla, mistä asioista pitäisi kertoa enemmän jne.) Käyttöliittymän kattavuus (esim. pystytäänkö kaikki parametrit määrittelemään käyttöliittymän avulla) Helppokäyttöisyys (esim. miten helppoa on muutella lähtötietoja, jos haluaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, voidaanko usein toistuvia rutiinitoimintoja tallettaa jne.) Toiminnan luotettavuus (esim. kaatuuko ohjelma tai malliajo ja jos kyllä, missä tilanteissa). Lisäksi listataan testauksessa esille tulevat tulevaisuuden kehitysehdotukset. Testitulokset käydään läpi mallin kehittäjien kanssa, jotka tekevät tämän jälkeen tarvittavat lisäykset ja muutokset malliin ja käyttöliittymään. Toisessa vaiheessa testataan nykyisen mallin toimivuutta kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta. Testaus tapahtuu YTV:llä. Huomiota kiinnitetään erityisesti käyttöliittymien ja ohjeiden selkeyteen sekä käyttöliittymän sopivuuteen suunnittelutyöhön. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta liittää malli käyttöliittymineen YTV:n olemassa olevaan ilmanlaadun hallinnan ohjelmistoympäristöön. Tässä yhteydessä arvioidaan mallin rajapintojen joustavuus. Tulosten perusteella kirjataan tärkeimmät kehitystoimenpiteet. 235

6 3.3 Tyyppitilanteet Kirjallisuuden ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella listataan esimerkeiksi otettavat maassamme tyypilliset kaupunkiympäristöt (kuten katukuilut, risteykset, pääväylät) ja liikennetilanteet (kuten ajo- ja matkanopeudet, liikennemäärä), joissa kaupunkisuunnittelijat kaipaavat ilmanlaatutietoa tai -malleja päätöstensä tueksi. Lisäksi tehdään pienimuotoinen kirjallisuustutkimus olemassa olevista ilmanlaadun huomioonottavista ympäristösuunnittelun ohjeista ja tutkimustuloksista. Ennen malliajoja listatut tyyppitilanteet tulee analysoida CAR-FMI ja OSPM-mallien soveltuvuusalueet huomioon ottaen. Rajataan mallitarkastelun ulkopuolelle tilanteet, joihin käytettävissä olevat mallit eivät sovellu. Muokataan lähtödata ja tehdään malliajot valituille tyyppitilanteille. Analysoidaan tulokset ja laaditaan tuloksista ohjeisto graafisine esityksineen sekä taulukoineen kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Käydään tulokset läpi yhdessä YTV:n liikenne- ja ympäristötoimistojen kanssa ja arvioidaan ohjeiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. 3.4 Opinnäytetyöt FT Jari Härkösen (2002) Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselle tekemä väitöstyö Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution käsitteli pääasiassa CAR-FMI mallin kehittämistä ja arviointia. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI-työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). 4. TULOKSET 4.1 Päästömallien päivitys Liikennepäästöjen määriin liittyy yhä merkittävää epävarmuutta erityisesti hiukkasmaisten päästöjen osalta. Tämän takia päästömallin ja sen lähtötietojen helppo ylläpidettävyys osoittautui tarkastelussa erityisen tärkeäksi. Ensimmäisenä askeleena CAR-FMI:n päästömalliin lisättiin käyttäjän mahdollisuus määritellä itse päästökertoimet, mikä helpottaa päästötietojen päivitystä jatkossa huomattavasti. Parhaillaan päivitetään vanhentuneita päästökertoimia Juhani Laurikolta (VTT) saatavien tietojen perusteella. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkinä pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimien nopeussovitus dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautoille. 236

7 Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU2 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU5 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Kuva 1. Pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimet dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautolle nopeusalueelle km/h. Merkinnät f-hadie ja f-pktdie viittaavat diesel henkilöautojen ja pakettiautojen päästökertoimiin (Laurikko, 2003), ja merkintä CAT3-pre CAR-FMI mallissa käytettävään diesel henkilöautojen ja pakettiautojen yhteiseen päästökertoimeen. Ylemmässä kuvassa on esitetty päästökertoimet vuodelle 2002 (EU2) ja alemmassa vuodelle 2025 (EU5) (Härkönen, 2003). Kylmäkäynnistyksen huomioiminen päätettiin jättää vielä CAR-FMI:n tästä versiosta pois, koska näiden päästöjen merkitys projektissa tarkasteltaviin tyyppitilanteisiin uskotaan olevan vähäinen ja koska tiedot erityisesti PM 2.5 kylmäkäynnistyksen päästöistä ovat toistaiseksi epävarmoja. Kylmäkäynnistyksen mallintamista ja merkitystä alueelliseen pitoisuuteen tutkitaan tarkemmin vuoden 2003 aikana yhteistyössä VTT:n ja YTV:n kanssa. Tutkimuksen OSPM (Operational Street Pollution Model) -mallia koskevaa osa on pääosin siirretty vuodelle 2003, jotta tämä voitaisiin toteuttaa käyttäen mallin uusinta Windowsversiota. Tanskalainen tutkimuslaitos NERI (National Environmental Research Institute) on saanut syksyllä 2002 valmiiksi ensimmäisen Windows-version. NERI on lähettänyt Ilmatieteen laitokselle testiversion. 4.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin käytettävyyttä ja toiminnan luotettavuutta testattiin vuoden 2002 aikana. Tulosten perusteella malliin ja sen Windows-käyttöliittymään tehtiin lukuisia parannuksia ja lisäyksiä. Uusittu käyttöliittymä on rakenteeltaan entistä johdonmukaisempi ja selkeämpi. 237

8 Kuvassa 2 on esitetty CAR-FMI:n uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna (Edit Input), jossa on saavutettu parempi käytettävyys syöttötietojen selkeämmällä ryhmittelyllä, sekä lisäämällä kaikkien syöttötiedostojen muutosmahdollisuus ko. ikkunaan. Kuva 2. CAR-FMI mallin uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna, täytettynä esimerkkitiedoilla. Syöttötietojen muokkaus -ikkunaan (kuva 2) sisältyy tarkastelualueen määrittely, koordinaatit, syöttötiedostojen muokkaus sekä aineiden ja tulostustietojen valinta. Tarkastelualueen määrittely sisältää alueen koon määrittämisen suhteessa origoon sekä laskentakorkeuden asettamisen. Koordinaatit perustuvat tiettyyn valittuun koordinaattisysteemiin. Syöttötiedostot sisältävät tiedot tarkasteltavista teistä, liikenteen kuukausi-, viikonpäivä- ja vuorokausipainotuksista (liikennepainotus), päästökertoimista, sääolosuhteista sekä taustapitoisuuksista. CAR-FMI mallilla voi laskea pitoisuusjakaumat hiilimonoksidille (CO), typpimonoksidille (NO), typpidioksidille (NO 2 ), typenoksideille (NOx), otsonille (O 3 ) sekä pakokaasujen pienhiukkasille (PM 2.5 ). Lisäksi epäpuhtauksille voidaan laskea tilastollisia analyysejä, joita varten tulee määrittää laskettava prosenttipiste. Kuvassa 3 on esitetty kaavio CAR-FMI mallin laskentaprosessista käyttäjän näkökannalta. 238

9 Kuva 3. CAR-FMI -mallin lohkokaavio. MPP-FMI = Meteorological pre-processing model Finnish Meteorological Institute (Karppinen et al., 1997), MIF - on tiedostomuoto, jonka avulla CAR-FMI -mallin tuloksia voidaan käsitellä MapInfo paikkatieto-ohjelmalla (GIS, Geographical Information System). Lisäksi mallin käytettävyyttä on parannettu kattavalla ja ajantasaisella englanninkielisellä käyttöohjeella User s Guide to CAR-FMI (noin 26 sivua + liitteet) (Kauhaniemi et al., 2003). 4.3 Tyyppitilanteet Keskusteluissa YTV:llä ja Helsingin kaupungin suunnitteluvirastossa nousi esille kaksi päätyyppitilannetta: kohteen etäisyys tiestä ja korkeus tiestä, sekä yksi mahdollinen tyyppitilanne, liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Etäisyyden lisäksi ko. tapauksissa on usein tarpeellista selvittää millaiset vaikutukset tien ja rakennuksen väliin jätettävän alueen kasvillisuudella on. Istutuksien vaikutusten lisäksi ollaan kiinnostuneita meluvallien ja itse rakennuksen vaikutuksista. Mallilla haluttaisiin myös selvittää rakennuksen sopiva sijoittamispaikka tontilla. Myös sisäilmanottopaikkaan haluttaisiin selvyyttä. Tarpeellista olisi esimerkiksi tutkia, onko ylipäätään vaikutusta kummalta puolelta rakennusta sisäilma otetaan, ja tulisiko sisäilmanoton suhteen tehdä erityistoimenpiteitä. Myös useamman väylän tarkastelumahdollisuus on tarpeen. Joissain tapauksissa halutaan tarkastella, miten läheinen 239

10 pienempi tie, kuten kokoojatie, vaikuttaa pitoisuuksiin. Nykytilanteen lisäksi mallilla haluttaisiin laskea myös ennusteita tuleville vuosille. Tätä varten tarvittaisiin ennusteet liikennemääristä, koostumuksesta ym. Toiseksi eniten tulevat esille katukuilumaiset tilanteet, jossa yhteen rakennettujen korkeiden kerrostalojen sisäpihan pitoisuudet haluttaisiin selvittää. Tässä tapauksessa kiinnostavat siis kerrostalojen korkeuden sekä talojen yhteen rakentamisen vaikutukset päästöjen leviämiseen sisäpihalle. Tämä tulee esille suunniteltaessa sisäilmanottopaikkaa. Myös pitoisuudet eri kerroskorkeuksissa kadunpuolella sekä kattotasolla kiinnostavat. Tällainen tapaus saattaa tulla esille esimerkiksi mietittäessä, kuinka moneen kerrokseen tulee sijoittaa toimistotiloja ja kuinka matalalle voi asuintiloja sijoittaa. Kolmas mahdollinen tyyppitilanne on liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Tämän tyyppitilanteen tarkastelukohteena olisivat mm. erilaiset hidasteet ja tietyöt, jotka vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen sekä esim. tien muuttaminen yksisuuntaiseksi tai nopeuden alentaminen. Ko. tilanteet eivät kuitenkaan nouse erityisen merkittäviksi tarkastelukohteiksi ilmanlaadun osalta, sillä tällöin on usein monia muita enemmän vaikuttavia tekijöitä (kuten turvallisuus). Tilapäisten tapausten, kuten tietöiden, tarkastelua ei pidetä tarpeellisena niiden lyhyen keston vuoksi. 4.4 Malliajot Pitoisuuksien tarkasteluun tien lähistöllä sekä tien ja rakennusten välisen alueen leveyden mallintamiseen CAR-FMI malli soveltuu hyvin. Kuitenkin esteiden korkeuden mallintamiseen CAR-FMI ei sovellu. Myöskään rakennusten sijoituspaikkaa tai sisäilmanottopaikkaa ei voida mallintaa. Katukuilujen ja rakennusten korkeuden vaikutuksen mallintamiseen CAR-FMI malli ei sovellu, sillä malli on tarkoitettu avoimelle maastolle. Tämän tyyppitilanteen mallintamiseen soveltuu paremmin katukuiluympäristöihin tarkoitettu OSPM-malli (Operational Street Pollution Model), jolle tullaan tekemään erillinen malliajojen suunnitelma. Eri tienopeuksien merkityksen mallintamiseen CAR-FMI soveltuu myös hyvin. Muilta osin liikenteen rajoittimien vaikutusten mallintaminen CAR-FMI mallin nykyisellä versiolla on epävarmaa. Tiet tulisi nimittäin tässä tapauksessa pilkkoa erittäin pieniin osiin, jotta nopeuden muuttuminen tieosuudella voitaisiin huomioida. Lisäksi hidasteiden jälkeisten kiihdytysten huomioiminen nykyisellä CAR-FMI mallilla ei ole mahdollista. Malliajot aloitetaan CAR-FMI:llä. Edellä esitetyn tarkastelun perusteella mallinnettaviksi tyyppitilanteiksi on nyt valittu Vantaankoskelta Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuudet näiden risteyksen lähettyvillä sekä Hämeentie Vallilassa. Molemmista on saatavissa YTV:n mittaustuloksia mallitulosten testausta varten. Vantaankoski edustaa vilkasliikenteistä monikaistaista tietä, jolla nopeus on noin 80 km/h; Vallila vilkasliikenteistä katua, jolla nopeus on noin 50 km/h. Mallitarkastelut aloitetaan määrittämällä ilman epäpuhtauksien pitoisuudet vallitsevan tilanteen mukaan. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten muuttujien eli nopeuden, liikennemäärän sekä tien lähiympäristön laadun (rosoisuuden) merkitystä 240

11 ilmanlaatuun eri etäisyyksillä tiestä. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki tulosten graafisesta esityksestä. a) b) Kuva 4. Esimerkki CAR-FMI:n graafisesta tuloksesta. Malliajo on suoritettu Vantaankosken alueelle, Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuuksille. Kuvassa (a) on esitetty teiden sijainti ja kuvassa (b) typpidioksidin (NO 2 ) kuukauden toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet tutkimusalueella. Tarkastellun alueen koko on 1000 m * 1000 m. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaupunkisuunnittelua varten kehitetyillä käyttäjäystävällisillä malleilla ja ohjeilla näyttää olevan huomattava kysyntä. CAR-FMI malliin on tehty useita parannuksia vuonna 2002 tehdyn testauksen perusteella. Merkittävimpiä parannuksia tähän asti ovat olleet Windowskäyttöliittymän selkeyttäminen sekä erilaisten syöttötietojen kuten päästötiedot ja meteorologiset tiedot - helpompi muuttaminen mallissa. 241

12 Mallin käytettävyyttä lisää myös kattava englanninkielinen käyttöopas User s Guide to CAR-FMI 3.0. Tämän oppaan testaus on jo käynnissä, ja toimivuus kaupunkisuunnittelussa tullaan selvittämään tarkemmin vuoden 2003 aikana. Mainitut parannukset mahdollistavat myös mallin kehittämisen, arvioinnin ja soveltamisen kansainvälisesti IL:n ulkopuolella. CAR-FMI mallin päästöosiota on parannettu huomattavasti ja tämä työ jatkuu edelleen vuonna Tärkeä tavoite on ollut mahdollistaa päästökerrointen helppo päivitettävyys sitä mukaa, kun tietous päästöistä paranee. Tämän vuoksi CAR-FMI mallin päästökertoimia koskevat tiedot on siirretty erilliseen tiedostoon; siis malliohjelman rakennetta ei tarvitse enää muuttaa päästöarvioita päivitettäessä. Mallilla laskettavia tyyppitilanteita on suunniteltu yksityiskohtaisesti ja osittain myös laskettu vuoden 2002 aikana. Pääosa näistä laskelmista on tarkoitus suorittaa vuoden 2003 aikana. Kaupunkien ilmanlaadun mallintamisessa rakennuksilla ovat tärkeä osa; tältä osin käytetään leviämistä katukuilussa kuvaavaa OSPM-mallia. 6. KIITOKSET Haluamme kiittää Juhani Laurikkoa sekä Kari Mäkelää (VTT) mm. päästökertoimiin liittyvästä asiantuntemuksesta. Lisäksi haluamme kiittää Marjatta Malkkia, Anu Kousaa, Päivi Aarniota, Sami Määttä ja Tarja Koskentaloa (YTV) sekä Heikki Hälvää ja Sirpa Kolua (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) hyödyllisistä ja asiantuntevista tiedoista tyyppitilanteiden määrittämisessä sekä malliajojen suunnittelemisessa. 7. LÄHDEVIITTEET Härkönen, J., Lahtinen, K., Valkonen, E. and Kukkonen, J., An operational model for vehicular pollution from a road network. International Journal of Environment and Pollution. Vol. 8. Nos pp Härkönen, J., Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Härkönen, J., CAR-FMI 3.0 sopivat emissiofaktorien määritys Laurikko- Elolähde/2002 kertoimista. Muistio Karppinen, A., Joffre, S.M., Vaajama, P., Boundary layer parameterization for Finnish regulatory dispersion models. International Journal of Environment and Pollution 8, pp Kauhaniemi, M., Haakana, M., Nikmo, J., Härkönen, J., Kukkonen, J., User s Guide to CAR-FMI 3.0. Finnish Meteorological Institute Report. 26 s. + liitteet. 242

13 Kukkonen, J., Härkönen, J., Walden, J., Karppinen, A., Lusa, K., 2001a. Evaluation of the dispersion model CAR-FMI against data from a measurement campaign near a major road. Atmospheric Environment 35-5, pp Kukkonen, J., Valkonen, E., Walden J., Koskentalo T., Aarnio P., Karppinen A., Berkowicz, R., Kartastenpää, R., 2001b. A measurement campaign in a street canyon in Helsinki and comparison of results with predictions of the OSPM model. Atmospheric Environment 35-2, pp Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R., 2003a. Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). Kukkonen, J., 2003b. Model evaluation and field measurements. In: Sokhi, R. (editor), Urban Air Quality Assessment and Management. 20 pp. (in press). Laurikko, J., Henkilökohtainen tiedonanto

14 244

LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen

LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen M2T0131 LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 203 MOBILE2-raporttikaavake 2001 Raportointiaika Tammikuu 2002 Raportointikausi 1.1.2001 31.12.2001 Projektin

Lisätiedot

LIITE: LES-virtausmallitarkastelu kaupunkibulevardilla OSPM mallinnusvertailu

LIITE: LES-virtausmallitarkastelu kaupunkibulevardilla OSPM mallinnusvertailu LIITE: LES-virtausmallitarkastelu kaupunkibulevardilla OSPM mallinnusvertailu 1 2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 11 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Projektin koodi Projektin nimi Liikennevälineiden yksikköpäästöt Vastuuorganisaatio

Lisätiedot

Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus

Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus Jaakko Kukkonen Ilmatieteen laitos Yhteistyötahot: YTV, KTL, TKK, VTT MOBILE -yhteistyökumppaneita 1993-2003 IL Jaakko Kukkonen Ari Karppinen Tuomas Laurila Mervi

Lisätiedot

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus 40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 19.8.2015 19.8.2015 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN WWW-POHJAINEN

AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN WWW-POHJAINEN M2T9917 AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄÄ PÄÄTÖKSENTEKOA TUKEVA WWW-POHJAINEN TIETOJÄRJESTELMÄ Mikael Rehula MOTIVA 153 MOBILE2-raporttikaavake 2000 Raportointiaika

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 25 MOBILE2-raporttikaavake 2001 Raportointiaika Tammikuu 2002 Raportointikausi 1.1.2001 1.12.2001 Projektin koodi

Lisätiedot

M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA

M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA M2K0135 ERI POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PÄÄSTÖ- JA KÄYTETTÄVYYS- OMINAISUUKSIA KOSKEVAN YHTEENVETOTAULUKON LAADINTA Markku Ikonen VTT Prosessit, Moottoritekniikka 245 MOBILE2-vuosiraportti 2001 Raportointiaika

Lisätiedot

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus, THL HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 17.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS

SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS M2T0024 SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS Jussi Sauna-aho ja Jari Gröhn Liikenne- ja viestintäministeriö Olavi H. Koskinen Tiehallinto 91 MOBILE2-vuosiraportti

Lisätiedot

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 Ilmanlaatudata & KAPU-data Roosa Ritola 25.1.2012 Katupölyseminaari Helsingin Ympäristökeskus Katupölyn torjunnan strategiat PM 10 Street dust Aikaisemmissa

Lisätiedot

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Nykytila 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Ilmanlaadun arviointi: uusia tuloksia ja tässä hankkeessa tehtävä työ

Ilmanlaadun arviointi: uusia tuloksia ja tässä hankkeessa tehtävä työ Ilmanlaadun arviointi: uusia tuloksia ja tässä hankkeessa tehtävä työ Mikhail Sofiev, Jaakko Kukkonen, Leena Kangas, Ari Karppinen Ilmatieteen laitos 27.2.2017 Aiemmin arvioidut leviämismatriisit ja pitoisuudet

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat 27 MOBILE2-raporttikaavake 2000 Raportointiaika Tammikuu 2001 Raportointikaus

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY)

Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY) Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY) Heikki Setälä, Vesa Yli-Pelkonen, Viljami Viippola ym. Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU SYKE: Niko Karvosenoja, Mikko Savolahti, Ville-Veikko Paunu THL: Timo Lanki, Pekka Tiittanen, Otto Hänninen, Raimo Salonen, Jouni Tuomisto Ilmatieteen laitos: Jaakko Kukkonen, Ari Karppinen, Mari Kauhaniemi,

Lisätiedot

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun mallinnuksesta? Ari Karppinen, Tut.päällikkö, IL 8/2012 Mallit? = työkaluja, joiden tavoitteena todellisen systeemin/ilmiön kuvaaminen => Ilmanlaatumallit

Lisätiedot

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Leena Kärkkäinen Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa Tikkurila, 23.4.2008 http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/metsasuunnitelu/ Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa -seminaari 3.12.2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden

Lisätiedot

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista 12.6.2013 ID: 739 026 WSP Finland Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot

Lisätiedot

Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset. Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi

Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset. Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi 21.3.2013 Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut Ilmanlaadun arvioinnit; Leviämismallinnukset Ilmanlaadun mittaukset

Lisätiedot

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Anu Kousa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) REDUST Action 3 12.3.2014 1 Tavoitteet ja vuoden 2013 laskennat Kustannustehokkuus

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005 LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Enwin Oy 7.10.2005 1 Selvityksen sisältö Lahden katuverkon ja eteläisen kehätien vaihtoehtoisten linjausratkaisujen liikennepäästöjen

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

FMI-ENFUSER ilmanlaatumallin kehitystyö INKA-projektissa. Lasse Johansson

FMI-ENFUSER ilmanlaatumallin kehitystyö INKA-projektissa. Lasse Johansson FMI-ENFUSER ilmanlaatumallin kehitystyö INKA-projektissa Lasse Johansson Sisältö ENFUSER-mallin esittely Mallin käyttö pääkaupunkiseudulla Kehitystyö 7.9.2017 2 Säädata (HIRLAM) Alueellinen AQ (SILAM)

Lisätiedot

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeessa (T2) on arvioitu maaperän routakerroksen paksuuden muuttumista maailmanlaajuisten ilmastomallien lämpötilatietojen

Lisätiedot

Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna

Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 2 Päästö pitoisuus vaikutus arvo ARVO [ /t] VAIKUTUS Terveyshaitta, happamoituminen VAIKUTUS Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Kaupunki-ilman mittaus- ja mallinnustarpeet, tekniikat ja tulosten hyödyntäminen pääkaupunkiseudulla. Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT

Kaupunki-ilman mittaus- ja mallinnustarpeet, tekniikat ja tulosten hyödyntäminen pääkaupunkiseudulla. Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Kaupunki-ilman mittaus- ja mallinnustarpeet, tekniikat ja tulosten hyödyntäminen pääkaupunkiseudulla Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT INKA-ILMA/EAKR päätösseminaari 17.8.2017 Taustaa: mittaus-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Smart City -ratkaisut

Smart City -ratkaisut Smart City ratkaisut Kaupungin rakennuskannan energialaskenta Pekka Tuominen Senior Scientist Pekka.Tuominen@vtt.fi +358407345580 06/10/2017 1 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT MUUT PÄÄSTÖT ENERGIA EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET

Lisätiedot

perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen

perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen Ilmatieteen laitoksen ACTRISeurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen Asiantuntijakuuleminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 23.5.2017 FT Sanna Sorvari

Lisätiedot

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija Yleiskuvaus VTT:n tekemällä ja ylläpitämällä LIPASTO laskentajärjestelmällä

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX

M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX Kimmo Koistinen, Otto Hänninen, Matti Jantunen Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden

Lisätiedot

GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus

GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus Soile Puhakka Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö Riitta Pyky Luonnonvarakeskus / ODL Liikuntaklinikka www.tuunaamopo.fi Maantieteellisen aineiston

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO 8256, 8309, 8310 JA 8048 PISPALAN

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005.

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005. LIITEKUVAT Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Vertailulaboratorion kuulumiset

Vertailulaboratorion kuulumiset Vertailulaboratorion kuulumiset Kaisa Lusa, Jari Waldén Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus/ilmanlaatu kaisa.lusa@fmi.fi 18/04/2015333 AKKREDITOIDUN PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUS Finnish Meteorological

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003

MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003 Sivu 1/14 MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003 Raportteja voi tilata maksutta osoitteesta ene.mobile@vtt.fi nimi Vastuutaho/Tekijä nimi Ilmestymisaika M2K9901 Koordinaatio VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa pertti.nurmi@fmi.fi Pertti Nurmi Meteorologinen tutkimus Ilmatieteen laitos pertti.nurmi@fmi.fi Älyliikenne on Ilmatieteen laitoksen yksi lähivuosien

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 1.1. 30.6.2015 30.6.2015 klo 8 Ilmanlaatu on pääasiallisesti hyvä pääkaupunkiseudulla. Vilkasliikenteisissä ympäristöissä kuten katukuiluissa ja pääväylien varsilla, ilmanlaatu on kuitenkin

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa Jari Hynynen Metla, Vantaan toimintayksikkö SIMO-seminaari 2.11.2007 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna

Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna Vesa Yli-Pelkonen & Heikki Setälä Ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto 14.3.2014

Lisätiedot

Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt asumisväljyyden herkkyystarkastelu

Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt asumisväljyyden herkkyystarkastelu TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 986 8 27.1.28 ASUMISVÄLJYYDEN VAIKUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN PERUSVAIHTOEHDOT JA MUUTOKSET 26 24 22 2 18 1 CO2 ekvivalenttitonnia/a 16 14 12 1 8 6 4 2 Perus Muutos Yhteensä

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä

Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä L. Järvi, A. Nordbo, T. Vesala, S. Haapanala 17.11.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 13.12.2010 1 1. Johdanto

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS LYHENNELMÄ Valo kuva : Sky Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 2011 Foto Riihimäen

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015

Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015 Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Ilmasto kuvaa säämuuttujien tilastollisia ominaisuuksia Sää kuvaa

Lisätiedot

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta Lasse Johansson Johdanto Viime aikoina ilmanlaatuun liittyvän tiedon saatavuus on lisääntynyt huomattavasti Avoin data helposti

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE

ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE Ilmanlaadun 21. mittaajatapaaminen 15.4.2015, Rauma, Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ILMANLAADUN SEURANTA POHJOIS-SAVOSSA

Lisätiedot

Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa. Topi Rönkkö. Ilmanlaadun tutkimusseminaari

Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa. Topi Rönkkö. Ilmanlaadun tutkimusseminaari Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa Topi Rönkkö Ilmanlaadun tutkimusseminaari 13.12.216 Järvinen, A., Kuuluvainen, H., Niemi, J.V., Saari, S., Dal Maso, M., Pirjola, L.,Hillamo, R., Janka,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM 2011-12 Climate scenarios for Sectorial Research Ilmatieteen laitos Heikki Tuomenvirta, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Milla Johansson Helsingin Yliopisto,

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Sari Lappi Harri Pietarila MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa pertti.nurmi@fmi.fi Pertti Nurmi Meteorologinen tutkimus Ilmatieteen laitos pertti.nurmi@fmi.fi Älyliikenne on Ilmatieteen laitoksen yksi lähivuosien

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Leena Manner Markkinointipäällikkö SRV 11.12.2013 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto, tuotanto ja logistiikka

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Liisa Pirjola Aleksi Malinen Oskari Raiskio Metropolia ammattikorkeakoulu Teollinen tuotanto Tulokset 1. Snowek Oy:n ja Dynaset Oy:n yhdessä

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET ILMASTONMUUTOSENNUSTEET Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus Kasvihuoneilmiö Osa ilmakehän kaasuista absorboi lämpösäteilyä Merkittävimmät kaasut (osuus

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot