Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS"

Transkriptio

1 M2T0245 Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Mervi Haakana, Mari Kauhaniemi, Jaakko Kukkonen ja Jari Härkönen Ilmatieteen laitos 231

2 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Raportointiaika Tammikuu 2003 Raportointikausi Projektin koodi Projektin nimi Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Vastuuorganisaatio Ilmatieteen laitos Projektin vastuuhenkilö Jaakko Kukkonen Projektin yhteyshenkilö Osoite M2T0245 Mervi Haakana Sahaajankatu 20 E, Helsinki Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite (09) (09) Muut tahot: Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite YTV Tarja Koskentalo (09) LT Consult Jarkko Niittymäki (040) VTT Energia Juhani Laurikko (09) IL Harri Pietarila (09) Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika Projektin rahoitus (k ) Organisaatio * 2002* 2003* Yhteensä MOBILE 2 -rahoitus 10,3 16,0 26,3 Muu rahoitus eriteltynä IL, oma rahoitus 23,7 18,0 41,7 Yhteensä 34,0 34,0 68,0 * suunniteltu 232

3 Hankkeen tavoite Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI ja OSPM -mallien toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit ajan tasalle. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. Projektin julkaisuluettelo (MOBILE 2 julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen) 1. Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). 2. Kukkonen,? J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T. and Berkowicz, R., Can street canyon models be applied combined with predicted urban background - experience based on the OSPM model and measurements during one year in Runeberg Street, Helsinki. The Fourth International Conference on Urban Air Quality - Measurement, Modelling and Management March 2003, Prague, (accepted). Seminaarit (Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE 2 -seminaarit) Opinnäytteet hankkeeseen liittyen Härkönen, J Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). Patentit hankkeeseen liittyen 233

4 1. JOHDANTO Tutkimus perustuu suurelta osin aiemmassa MOBILE 2 tutkimusohjelman hankkeessa Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset DIANA (M2T9912) tehtyyn mallien kehitys- ja todentamistyöhön. Aiemmassa tutkimuksessa kehitettiin uusi versio päästöjä, leviämistä ja muutuntaa maantieympäristössä arvioivasta CAR-FMI mallista (Contaminants in the Air from a Road Finnish Meteorological Institute). Malli sisältää nykyisessä muodossaan matemaattisen käsittelyn tärkeimmille leviämis- ja muutuntaprosesseille ja epäpuhtauksille (Härkönen et al., 1997, Härkönen, 2002). Samassa MOBILE 2 -hankkeessa otettiin käyttöön ja testattiin myös kokeellisesti tanskalaisen tutkimuslaitoksen NERIn (National Environmental Research Institute) kehittämä OSPM (Operational Street Pollution Model) -malli, jolla voidaan arvioida päästöjä, muutuntaa ja leviämistä katukuiluympäristöissä. Molemmat mainitut mallit on myös todennettu kokeellisen aineiston perusteella (esim. Kukkonen et al., 2001 a, b, 2003 a, b). Näiden mallien käyttö ei kuitenkaan nykyisellään ole riittävän sujuvaa esimerkiksi YTV:n tarpeisiin käytännön kaupunkisuunnittelussa. Maassamme käytetään melko yleisesti jopa hyvin yksinkertaista taulukkopohjaista menetelmää (ns. pohjoismainen AiG -malli), joka on kehitetty 1990-luvun alussa. Tätä menetelmää ei voida nykyisin pitää ajan tasalla olevana. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI mallin PC-version ja OSPM-mallin toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. 3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimushankkeeseen sisältyy seuraavat osat: 1. Päivittää CAR-FMI- ja OSPM-mallien sisältämät päästömallit ottaen huomioon erityisesti päästöjen riippuvuus matka- ja ajonopeudesta (Ilmatieteen laitos ja VTT). 2. Parantaa CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta (IL ja YTV). 3. Laskea CAR-FMI- ja OSPM-mallien avulla esimerkkitapauksia pitoisuusjakaumista erilaisissa maassamme tyypillisesti esiintyvissä kaupunkiympäristöissä eri säätilanteissa 234

5 sekä esittää graafisesti ja taulukoituna tällaisia arvoja kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön (IL, YTV ja VTT). 3.1 Päästömallien päivitys CAR-FMI:n vuodelta 1995 peräisin oleva päästömalli päivitetään Juhani Laurikolta (VTT) saatavien päästötietojen perusteella ajan tasalle. Samassa yhteydessä tarkastellaan kylmäkäynnistyksen merkitystä ja tarvetta lisätä se päästömalliin. Päivityksen jälkeen testataan ja vertaillaan CAR-FMI:n ja OSPM:n päästömalleja keskenään. Tulosten perusteella päätetään korvataanko OSPM-mallin päästöt laskeva moduli CAR- FMI:n vastaavalla. Tämä kuitenkin edellyttää, että Ilmatieteen laitoksella on uusimman OSPM-mallin lähdekoodi käytettävissä. 3.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää, parannetaan laatimalla yksityiskohtaiset käyttöohjeet mallille sekä testaamalla nykyistä käyttöliittymää henkilöillä, jotka eivät ole olleet mukana itse mallin tai sen käyttöliittymän kehitystyössä. Käyttöohjeet kirjoitetaan ensi vaiheessa englanniksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin asioihin: Käyttöliittymän selkeys ja loogisuus (esim. virhevalinnat ja syyt niihin kirjataan ylös) Käyttöohjeiden selkeys, johdonmukaisuus ja kattavuus (esim. miten hyvin malliajon suorittaminen onnistuu pelkän kirjallisen ohjeen avulla, mistä asioista pitäisi kertoa enemmän jne.) Käyttöliittymän kattavuus (esim. pystytäänkö kaikki parametrit määrittelemään käyttöliittymän avulla) Helppokäyttöisyys (esim. miten helppoa on muutella lähtötietoja, jos haluaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, voidaanko usein toistuvia rutiinitoimintoja tallettaa jne.) Toiminnan luotettavuus (esim. kaatuuko ohjelma tai malliajo ja jos kyllä, missä tilanteissa). Lisäksi listataan testauksessa esille tulevat tulevaisuuden kehitysehdotukset. Testitulokset käydään läpi mallin kehittäjien kanssa, jotka tekevät tämän jälkeen tarvittavat lisäykset ja muutokset malliin ja käyttöliittymään. Toisessa vaiheessa testataan nykyisen mallin toimivuutta kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta. Testaus tapahtuu YTV:llä. Huomiota kiinnitetään erityisesti käyttöliittymien ja ohjeiden selkeyteen sekä käyttöliittymän sopivuuteen suunnittelutyöhön. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta liittää malli käyttöliittymineen YTV:n olemassa olevaan ilmanlaadun hallinnan ohjelmistoympäristöön. Tässä yhteydessä arvioidaan mallin rajapintojen joustavuus. Tulosten perusteella kirjataan tärkeimmät kehitystoimenpiteet. 235

6 3.3 Tyyppitilanteet Kirjallisuuden ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella listataan esimerkeiksi otettavat maassamme tyypilliset kaupunkiympäristöt (kuten katukuilut, risteykset, pääväylät) ja liikennetilanteet (kuten ajo- ja matkanopeudet, liikennemäärä), joissa kaupunkisuunnittelijat kaipaavat ilmanlaatutietoa tai -malleja päätöstensä tueksi. Lisäksi tehdään pienimuotoinen kirjallisuustutkimus olemassa olevista ilmanlaadun huomioonottavista ympäristösuunnittelun ohjeista ja tutkimustuloksista. Ennen malliajoja listatut tyyppitilanteet tulee analysoida CAR-FMI ja OSPM-mallien soveltuvuusalueet huomioon ottaen. Rajataan mallitarkastelun ulkopuolelle tilanteet, joihin käytettävissä olevat mallit eivät sovellu. Muokataan lähtödata ja tehdään malliajot valituille tyyppitilanteille. Analysoidaan tulokset ja laaditaan tuloksista ohjeisto graafisine esityksineen sekä taulukoineen kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Käydään tulokset läpi yhdessä YTV:n liikenne- ja ympäristötoimistojen kanssa ja arvioidaan ohjeiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. 3.4 Opinnäytetyöt FT Jari Härkösen (2002) Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselle tekemä väitöstyö Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution käsitteli pääasiassa CAR-FMI mallin kehittämistä ja arviointia. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI-työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). 4. TULOKSET 4.1 Päästömallien päivitys Liikennepäästöjen määriin liittyy yhä merkittävää epävarmuutta erityisesti hiukkasmaisten päästöjen osalta. Tämän takia päästömallin ja sen lähtötietojen helppo ylläpidettävyys osoittautui tarkastelussa erityisen tärkeäksi. Ensimmäisenä askeleena CAR-FMI:n päästömalliin lisättiin käyttäjän mahdollisuus määritellä itse päästökertoimet, mikä helpottaa päästötietojen päivitystä jatkossa huomattavasti. Parhaillaan päivitetään vanhentuneita päästökertoimia Juhani Laurikolta (VTT) saatavien tietojen perusteella. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkinä pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimien nopeussovitus dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautoille. 236

7 Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU2 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU5 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Kuva 1. Pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimet dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautolle nopeusalueelle km/h. Merkinnät f-hadie ja f-pktdie viittaavat diesel henkilöautojen ja pakettiautojen päästökertoimiin (Laurikko, 2003), ja merkintä CAT3-pre CAR-FMI mallissa käytettävään diesel henkilöautojen ja pakettiautojen yhteiseen päästökertoimeen. Ylemmässä kuvassa on esitetty päästökertoimet vuodelle 2002 (EU2) ja alemmassa vuodelle 2025 (EU5) (Härkönen, 2003). Kylmäkäynnistyksen huomioiminen päätettiin jättää vielä CAR-FMI:n tästä versiosta pois, koska näiden päästöjen merkitys projektissa tarkasteltaviin tyyppitilanteisiin uskotaan olevan vähäinen ja koska tiedot erityisesti PM 2.5 kylmäkäynnistyksen päästöistä ovat toistaiseksi epävarmoja. Kylmäkäynnistyksen mallintamista ja merkitystä alueelliseen pitoisuuteen tutkitaan tarkemmin vuoden 2003 aikana yhteistyössä VTT:n ja YTV:n kanssa. Tutkimuksen OSPM (Operational Street Pollution Model) -mallia koskevaa osa on pääosin siirretty vuodelle 2003, jotta tämä voitaisiin toteuttaa käyttäen mallin uusinta Windowsversiota. Tanskalainen tutkimuslaitos NERI (National Environmental Research Institute) on saanut syksyllä 2002 valmiiksi ensimmäisen Windows-version. NERI on lähettänyt Ilmatieteen laitokselle testiversion. 4.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin käytettävyyttä ja toiminnan luotettavuutta testattiin vuoden 2002 aikana. Tulosten perusteella malliin ja sen Windows-käyttöliittymään tehtiin lukuisia parannuksia ja lisäyksiä. Uusittu käyttöliittymä on rakenteeltaan entistä johdonmukaisempi ja selkeämpi. 237

8 Kuvassa 2 on esitetty CAR-FMI:n uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna (Edit Input), jossa on saavutettu parempi käytettävyys syöttötietojen selkeämmällä ryhmittelyllä, sekä lisäämällä kaikkien syöttötiedostojen muutosmahdollisuus ko. ikkunaan. Kuva 2. CAR-FMI mallin uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna, täytettynä esimerkkitiedoilla. Syöttötietojen muokkaus -ikkunaan (kuva 2) sisältyy tarkastelualueen määrittely, koordinaatit, syöttötiedostojen muokkaus sekä aineiden ja tulostustietojen valinta. Tarkastelualueen määrittely sisältää alueen koon määrittämisen suhteessa origoon sekä laskentakorkeuden asettamisen. Koordinaatit perustuvat tiettyyn valittuun koordinaattisysteemiin. Syöttötiedostot sisältävät tiedot tarkasteltavista teistä, liikenteen kuukausi-, viikonpäivä- ja vuorokausipainotuksista (liikennepainotus), päästökertoimista, sääolosuhteista sekä taustapitoisuuksista. CAR-FMI mallilla voi laskea pitoisuusjakaumat hiilimonoksidille (CO), typpimonoksidille (NO), typpidioksidille (NO 2 ), typenoksideille (NOx), otsonille (O 3 ) sekä pakokaasujen pienhiukkasille (PM 2.5 ). Lisäksi epäpuhtauksille voidaan laskea tilastollisia analyysejä, joita varten tulee määrittää laskettava prosenttipiste. Kuvassa 3 on esitetty kaavio CAR-FMI mallin laskentaprosessista käyttäjän näkökannalta. 238

9 Kuva 3. CAR-FMI -mallin lohkokaavio. MPP-FMI = Meteorological pre-processing model Finnish Meteorological Institute (Karppinen et al., 1997), MIF - on tiedostomuoto, jonka avulla CAR-FMI -mallin tuloksia voidaan käsitellä MapInfo paikkatieto-ohjelmalla (GIS, Geographical Information System). Lisäksi mallin käytettävyyttä on parannettu kattavalla ja ajantasaisella englanninkielisellä käyttöohjeella User s Guide to CAR-FMI (noin 26 sivua + liitteet) (Kauhaniemi et al., 2003). 4.3 Tyyppitilanteet Keskusteluissa YTV:llä ja Helsingin kaupungin suunnitteluvirastossa nousi esille kaksi päätyyppitilannetta: kohteen etäisyys tiestä ja korkeus tiestä, sekä yksi mahdollinen tyyppitilanne, liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Etäisyyden lisäksi ko. tapauksissa on usein tarpeellista selvittää millaiset vaikutukset tien ja rakennuksen väliin jätettävän alueen kasvillisuudella on. Istutuksien vaikutusten lisäksi ollaan kiinnostuneita meluvallien ja itse rakennuksen vaikutuksista. Mallilla haluttaisiin myös selvittää rakennuksen sopiva sijoittamispaikka tontilla. Myös sisäilmanottopaikkaan haluttaisiin selvyyttä. Tarpeellista olisi esimerkiksi tutkia, onko ylipäätään vaikutusta kummalta puolelta rakennusta sisäilma otetaan, ja tulisiko sisäilmanoton suhteen tehdä erityistoimenpiteitä. Myös useamman väylän tarkastelumahdollisuus on tarpeen. Joissain tapauksissa halutaan tarkastella, miten läheinen 239

10 pienempi tie, kuten kokoojatie, vaikuttaa pitoisuuksiin. Nykytilanteen lisäksi mallilla haluttaisiin laskea myös ennusteita tuleville vuosille. Tätä varten tarvittaisiin ennusteet liikennemääristä, koostumuksesta ym. Toiseksi eniten tulevat esille katukuilumaiset tilanteet, jossa yhteen rakennettujen korkeiden kerrostalojen sisäpihan pitoisuudet haluttaisiin selvittää. Tässä tapauksessa kiinnostavat siis kerrostalojen korkeuden sekä talojen yhteen rakentamisen vaikutukset päästöjen leviämiseen sisäpihalle. Tämä tulee esille suunniteltaessa sisäilmanottopaikkaa. Myös pitoisuudet eri kerroskorkeuksissa kadunpuolella sekä kattotasolla kiinnostavat. Tällainen tapaus saattaa tulla esille esimerkiksi mietittäessä, kuinka moneen kerrokseen tulee sijoittaa toimistotiloja ja kuinka matalalle voi asuintiloja sijoittaa. Kolmas mahdollinen tyyppitilanne on liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Tämän tyyppitilanteen tarkastelukohteena olisivat mm. erilaiset hidasteet ja tietyöt, jotka vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen sekä esim. tien muuttaminen yksisuuntaiseksi tai nopeuden alentaminen. Ko. tilanteet eivät kuitenkaan nouse erityisen merkittäviksi tarkastelukohteiksi ilmanlaadun osalta, sillä tällöin on usein monia muita enemmän vaikuttavia tekijöitä (kuten turvallisuus). Tilapäisten tapausten, kuten tietöiden, tarkastelua ei pidetä tarpeellisena niiden lyhyen keston vuoksi. 4.4 Malliajot Pitoisuuksien tarkasteluun tien lähistöllä sekä tien ja rakennusten välisen alueen leveyden mallintamiseen CAR-FMI malli soveltuu hyvin. Kuitenkin esteiden korkeuden mallintamiseen CAR-FMI ei sovellu. Myöskään rakennusten sijoituspaikkaa tai sisäilmanottopaikkaa ei voida mallintaa. Katukuilujen ja rakennusten korkeuden vaikutuksen mallintamiseen CAR-FMI malli ei sovellu, sillä malli on tarkoitettu avoimelle maastolle. Tämän tyyppitilanteen mallintamiseen soveltuu paremmin katukuiluympäristöihin tarkoitettu OSPM-malli (Operational Street Pollution Model), jolle tullaan tekemään erillinen malliajojen suunnitelma. Eri tienopeuksien merkityksen mallintamiseen CAR-FMI soveltuu myös hyvin. Muilta osin liikenteen rajoittimien vaikutusten mallintaminen CAR-FMI mallin nykyisellä versiolla on epävarmaa. Tiet tulisi nimittäin tässä tapauksessa pilkkoa erittäin pieniin osiin, jotta nopeuden muuttuminen tieosuudella voitaisiin huomioida. Lisäksi hidasteiden jälkeisten kiihdytysten huomioiminen nykyisellä CAR-FMI mallilla ei ole mahdollista. Malliajot aloitetaan CAR-FMI:llä. Edellä esitetyn tarkastelun perusteella mallinnettaviksi tyyppitilanteiksi on nyt valittu Vantaankoskelta Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuudet näiden risteyksen lähettyvillä sekä Hämeentie Vallilassa. Molemmista on saatavissa YTV:n mittaustuloksia mallitulosten testausta varten. Vantaankoski edustaa vilkasliikenteistä monikaistaista tietä, jolla nopeus on noin 80 km/h; Vallila vilkasliikenteistä katua, jolla nopeus on noin 50 km/h. Mallitarkastelut aloitetaan määrittämällä ilman epäpuhtauksien pitoisuudet vallitsevan tilanteen mukaan. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten muuttujien eli nopeuden, liikennemäärän sekä tien lähiympäristön laadun (rosoisuuden) merkitystä 240

11 ilmanlaatuun eri etäisyyksillä tiestä. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki tulosten graafisesta esityksestä. a) b) Kuva 4. Esimerkki CAR-FMI:n graafisesta tuloksesta. Malliajo on suoritettu Vantaankosken alueelle, Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuuksille. Kuvassa (a) on esitetty teiden sijainti ja kuvassa (b) typpidioksidin (NO 2 ) kuukauden toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet tutkimusalueella. Tarkastellun alueen koko on 1000 m * 1000 m. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaupunkisuunnittelua varten kehitetyillä käyttäjäystävällisillä malleilla ja ohjeilla näyttää olevan huomattava kysyntä. CAR-FMI malliin on tehty useita parannuksia vuonna 2002 tehdyn testauksen perusteella. Merkittävimpiä parannuksia tähän asti ovat olleet Windowskäyttöliittymän selkeyttäminen sekä erilaisten syöttötietojen kuten päästötiedot ja meteorologiset tiedot - helpompi muuttaminen mallissa. 241

12 Mallin käytettävyyttä lisää myös kattava englanninkielinen käyttöopas User s Guide to CAR-FMI 3.0. Tämän oppaan testaus on jo käynnissä, ja toimivuus kaupunkisuunnittelussa tullaan selvittämään tarkemmin vuoden 2003 aikana. Mainitut parannukset mahdollistavat myös mallin kehittämisen, arvioinnin ja soveltamisen kansainvälisesti IL:n ulkopuolella. CAR-FMI mallin päästöosiota on parannettu huomattavasti ja tämä työ jatkuu edelleen vuonna Tärkeä tavoite on ollut mahdollistaa päästökerrointen helppo päivitettävyys sitä mukaa, kun tietous päästöistä paranee. Tämän vuoksi CAR-FMI mallin päästökertoimia koskevat tiedot on siirretty erilliseen tiedostoon; siis malliohjelman rakennetta ei tarvitse enää muuttaa päästöarvioita päivitettäessä. Mallilla laskettavia tyyppitilanteita on suunniteltu yksityiskohtaisesti ja osittain myös laskettu vuoden 2002 aikana. Pääosa näistä laskelmista on tarkoitus suorittaa vuoden 2003 aikana. Kaupunkien ilmanlaadun mallintamisessa rakennuksilla ovat tärkeä osa; tältä osin käytetään leviämistä katukuilussa kuvaavaa OSPM-mallia. 6. KIITOKSET Haluamme kiittää Juhani Laurikkoa sekä Kari Mäkelää (VTT) mm. päästökertoimiin liittyvästä asiantuntemuksesta. Lisäksi haluamme kiittää Marjatta Malkkia, Anu Kousaa, Päivi Aarniota, Sami Määttä ja Tarja Koskentaloa (YTV) sekä Heikki Hälvää ja Sirpa Kolua (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) hyödyllisistä ja asiantuntevista tiedoista tyyppitilanteiden määrittämisessä sekä malliajojen suunnittelemisessa. 7. LÄHDEVIITTEET Härkönen, J., Lahtinen, K., Valkonen, E. and Kukkonen, J., An operational model for vehicular pollution from a road network. International Journal of Environment and Pollution. Vol. 8. Nos pp Härkönen, J., Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Härkönen, J., CAR-FMI 3.0 sopivat emissiofaktorien määritys Laurikko- Elolähde/2002 kertoimista. Muistio Karppinen, A., Joffre, S.M., Vaajama, P., Boundary layer parameterization for Finnish regulatory dispersion models. International Journal of Environment and Pollution 8, pp Kauhaniemi, M., Haakana, M., Nikmo, J., Härkönen, J., Kukkonen, J., User s Guide to CAR-FMI 3.0. Finnish Meteorological Institute Report. 26 s. + liitteet. 242

13 Kukkonen, J., Härkönen, J., Walden, J., Karppinen, A., Lusa, K., 2001a. Evaluation of the dispersion model CAR-FMI against data from a measurement campaign near a major road. Atmospheric Environment 35-5, pp Kukkonen, J., Valkonen, E., Walden J., Koskentalo T., Aarnio P., Karppinen A., Berkowicz, R., Kartastenpää, R., 2001b. A measurement campaign in a street canyon in Helsinki and comparison of results with predictions of the OSPM model. Atmospheric Environment 35-2, pp Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R., 2003a. Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). Kukkonen, J., 2003b. Model evaluation and field measurements. In: Sokhi, R. (editor), Urban Air Quality Assessment and Management. 20 pp. (in press). Laurikko, J., Henkilökohtainen tiedonanto

14 244

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 11 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Projektin koodi Projektin nimi Liikennevälineiden yksikköpäästöt Vastuuorganisaatio

Lisätiedot

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus 40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 19.8.2015 19.8.2015 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus, THL HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 17.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus

Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus Ilman epäpuhtauksien leviämisen mallinnus Jaakko Kukkonen Ilmatieteen laitos Yhteistyötahot: YTV, KTL, TKK, VTT MOBILE -yhteistyökumppaneita 1993-2003 IL Jaakko Kukkonen Ari Karppinen Tuomas Laurila Mervi

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU SYKE: Niko Karvosenoja, Mikko Savolahti, Ville-Veikko Paunu THL: Timo Lanki, Pekka Tiittanen, Otto Hänninen, Raimo Salonen, Jouni Tuomisto Ilmatieteen laitos: Jaakko Kukkonen, Ari Karppinen, Mari Kauhaniemi,

Lisätiedot

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun mallinnuksesta? Ari Karppinen, Tut.päällikkö, IL 8/2012 Mallit? = työkaluja, joiden tavoitteena todellisen systeemin/ilmiön kuvaaminen => Ilmanlaatumallit

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa -seminaari 3.12.2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeessa (T2) on arvioitu maaperän routakerroksen paksuuden muuttumista maailmanlaajuisten ilmastomallien lämpötilatietojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005.

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005. LIITEKUVAT Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Vertailulaboratorion kuulumiset

Vertailulaboratorion kuulumiset Vertailulaboratorion kuulumiset Kaisa Lusa, Jari Waldén Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus/ilmanlaatu kaisa.lusa@fmi.fi 18/04/2015333 AKKREDITOIDUN PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUS Finnish Meteorological

Lisätiedot

Informaation leviäminen väkijoukossa matemaattinen mallinnus

Informaation leviäminen väkijoukossa matemaattinen mallinnus Informaation leviäminen väkijoukossa matemaattinen mallinnus Tony Nysten 11.4.2011 Ohjaaja: DI Simo Heliövaara Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Väkijoukon toiminta evakuointitilanteessa Uhkaavan tilanteen huomanneen

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen 08.09.2014 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen Opetusmateriaali Tämän opetusmateriaalin tarkoituksena on opettaa kiihtyvyyttä mallintamisen avulla. Toisena tarkoituksena on hyödyntää pikkuautoa ja lego-ukkoa fysiikkaan liittyvän ahdistuksen vähentämiseksi.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET ILMASTONMUUTOSENNUSTEET Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus Kasvihuoneilmiö Osa ilmakehän kaasuista absorboi lämpösäteilyä Merkittävimmät kaasut (osuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM

Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot SETUKLIM 2011-12 Climate scenarios for Sectorial Research Ilmatieteen laitos Heikki Tuomenvirta, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Milla Johansson Helsingin Yliopisto,

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa. Topi Rönkkö. Ilmanlaadun tutkimusseminaari

Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa. Topi Rönkkö. Ilmanlaadun tutkimusseminaari Sensorit ulkoilman hiukkaspitoisuuksien seurannassa Topi Rönkkö Ilmanlaadun tutkimusseminaari 13.12.216 Järvinen, A., Kuuluvainen, H., Niemi, J.V., Saari, S., Dal Maso, M., Pirjola, L.,Hillamo, R., Janka,

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa pertti.nurmi@fmi.fi Pertti Nurmi Meteorologinen tutkimus Ilmatieteen laitos pertti.nurmi@fmi.fi Älyliikenne on Ilmatieteen laitoksen yksi lähivuosien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS LYHENNELMÄ Valo kuva : Sky Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 2011 Foto Riihimäen

Lisätiedot

Esimerkkejä vaativuusluokista

Esimerkkejä vaativuusluokista Esimerkkejä vaativuusluokista Seuraaville kalvoille on poimittu joitain esimerkkejä havainnollistamaan algoritmien aikavaativuusluokkia. Esimerkit on valittu melko mielivaltaisesti laitoksella tehtävään

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen 2010 Katja Pura, Tietojärjestelmäpalvelu Koulutuksen sisält ltö Mistä on kysymys? - Taustaa - Plagiointitapausten käsittelyohje Urkund-järjestelmän

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä Matti Keränen Trafix Oy 27.6.2016 Tampereen raitiotien vaikutukset Liikenteen verkolliset päästötarkastelut Yleistä Työ tehtiin raitiotien päästövaikutusten selvittämiseksi koko kaupungin alueella. Työn

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio

Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi, staattinen mallintaminen, kohdealueen malli ja luokkakaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia tehtäviä:

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003

MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003 Sivu 1/14 MOBILE 2 -RAPORTTILISTA 2/2003 Raportteja voi tilata maksutta osoitteesta ene.mobile@vtt.fi nimi Vastuutaho/Tekijä nimi Ilmestymisaika M2K9901 Koordinaatio VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen

Lisätiedot

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.

RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä. Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11. RASTU - Ajoneuvojen energiankulutus ja päästöt kaupunkiliikenteessä Rastu päätösseminaari Innopoli 1, Otaniemi 4.11.2009 Kimmo Erkkilä SISÄLTÖ Taustat ja menetelmät Uusien ajoneuvojen energiatehokkuus

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Ekoindikaattorit ohjaavat väylärakentamista. Tutkija Leena Korkiala-Tanttu VTT

Ekoindikaattorit ohjaavat väylärakentamista. Tutkija Leena Korkiala-Tanttu VTT Ekoindikaattorit ohjaavat väylärakentamista Tutkija Leena Korkiala-Tanttu VTT Ekoindikaattorijärjestelmän kehittämisen tavoitteet Kehittää menetelmä, jolla väylän rakentamishankkeen aiheuttamat ympäristöpaineet

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Janne Göös Toimitusjohtaja

Janne Göös Toimitusjohtaja Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen: vaihe 2 kehotärinän osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen tärinän vähentämisessä - LOPPURAPORTTI Projektin nimi: Kehotärinän hallittavuuden parantaminen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella 26-27 27 Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto jani.jamsa@pelastusopisto.fi Opiskelija Irina Selin, Laurea (amk)

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo

Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo Ympäristötarkastaja Katja Ohtonen Puh. 043 826 5216, email. katja.ohtonen(at)espoo.fi Espoon kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA Tuulen voimakkuuden muutosarviot perustuivat periaatteessa samoihin maailmanlaajuisiin

Lisätiedot

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta Lasse Johansson Johdanto Viime aikoina ilmanlaatuun liittyvän tiedon saatavuus on lisääntynyt huomattavasti Avoin data helposti

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään?

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? 41. Ilmansuojelupäivät 23.-24.8.2016, Lappeenranta Ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa, FT Helsingin seudun ympäristöpalvelut anu.kousa@hsy.fi Esityksen

Lisätiedot

RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA

RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA MIKKO KOSKIVUORI RAKENTEIDEN TIIVISTÄMISEN YKSITYISKOHTIIN UUTTA TIETOA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Uudet ohjeistukset ja tutkimukset RT 14 11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein Valmisteilla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot