Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS"

Transkriptio

1 M2T0245 Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Mervi Haakana, Mari Kauhaniemi, Jaakko Kukkonen ja Jari Härkönen Ilmatieteen laitos 231

2 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Raportointiaika Tammikuu 2003 Raportointikausi Projektin koodi Projektin nimi Päästö- ja leviämismallien CAR-FMI ja OSPM käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä - CAROS Vastuuorganisaatio Ilmatieteen laitos Projektin vastuuhenkilö Jaakko Kukkonen Projektin yhteyshenkilö Osoite M2T0245 Mervi Haakana Sahaajankatu 20 E, Helsinki Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite (09) (09) Muut tahot: Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite YTV Tarja Koskentalo (09) LT Consult Jarkko Niittymäki (040) VTT Energia Juhani Laurikko (09) IL Harri Pietarila (09) Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika Projektin rahoitus (k ) Organisaatio * 2002* 2003* Yhteensä MOBILE 2 -rahoitus 10,3 16,0 26,3 Muu rahoitus eriteltynä IL, oma rahoitus 23,7 18,0 41,7 Yhteensä 34,0 34,0 68,0 * suunniteltu 232

3 Hankkeen tavoite Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI ja OSPM -mallien toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit ajan tasalle. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. Projektin julkaisuluettelo (MOBILE 2 julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen) 1. Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). 2. Kukkonen,? J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T. and Berkowicz, R., Can street canyon models be applied combined with predicted urban background - experience based on the OSPM model and measurements during one year in Runeberg Street, Helsinki. The Fourth International Conference on Urban Air Quality - Measurement, Modelling and Management March 2003, Prague, (accepted). Seminaarit (Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE 2 -seminaarit) Opinnäytteet hankkeeseen liittyen Härkönen, J Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). Patentit hankkeeseen liittyen 233

4 1. JOHDANTO Tutkimus perustuu suurelta osin aiemmassa MOBILE 2 tutkimusohjelman hankkeessa Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset DIANA (M2T9912) tehtyyn mallien kehitys- ja todentamistyöhön. Aiemmassa tutkimuksessa kehitettiin uusi versio päästöjä, leviämistä ja muutuntaa maantieympäristössä arvioivasta CAR-FMI mallista (Contaminants in the Air from a Road Finnish Meteorological Institute). Malli sisältää nykyisessä muodossaan matemaattisen käsittelyn tärkeimmille leviämis- ja muutuntaprosesseille ja epäpuhtauksille (Härkönen et al., 1997, Härkönen, 2002). Samassa MOBILE 2 -hankkeessa otettiin käyttöön ja testattiin myös kokeellisesti tanskalaisen tutkimuslaitoksen NERIn (National Environmental Research Institute) kehittämä OSPM (Operational Street Pollution Model) -malli, jolla voidaan arvioida päästöjä, muutuntaa ja leviämistä katukuiluympäristöissä. Molemmat mainitut mallit on myös todennettu kokeellisen aineiston perusteella (esim. Kukkonen et al., 2001 a, b, 2003 a, b). Näiden mallien käyttö ei kuitenkaan nykyisellään ole riittävän sujuvaa esimerkiksi YTV:n tarpeisiin käytännön kaupunkisuunnittelussa. Maassamme käytetään melko yleisesti jopa hyvin yksinkertaista taulukkopohjaista menetelmää (ns. pohjoismainen AiG -malli), joka on kehitetty 1990-luvun alussa. Tätä menetelmää ei voida nykyisin pitää ajan tasalla olevana. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen päätavoitteena on parantaa CAR-FMI mallin PC-version ja OSPM-mallin toiminnan luotettavuutta ja käytön sujuvuutta kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena on myös päivittää mallien sisältämät päästömallit. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisimman kattavasti erilaisia tyyppitilanteita, kuten maamme suurimmissa kaupungeissa yleisesti esiintyviä maantie- ja katukuilu- ympäristöjä eri vuodenaikoina tyypillisesti esiintyvissä säätilanteissa. Tällaisia tyyppitilanteiden arvioita voitaisiin käyttää sellaisenaan kaupunkisuunnittelun apuvälineenä. 3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimushankkeeseen sisältyy seuraavat osat: 1. Päivittää CAR-FMI- ja OSPM-mallien sisältämät päästömallit ottaen huomioon erityisesti päästöjen riippuvuus matka- ja ajonopeudesta (Ilmatieteen laitos ja VTT). 2. Parantaa CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta (IL ja YTV). 3. Laskea CAR-FMI- ja OSPM-mallien avulla esimerkkitapauksia pitoisuusjakaumista erilaisissa maassamme tyypillisesti esiintyvissä kaupunkiympäristöissä eri säätilanteissa 234

5 sekä esittää graafisesti ja taulukoituna tällaisia arvoja kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön (IL, YTV ja VTT). 3.1 Päästömallien päivitys CAR-FMI:n vuodelta 1995 peräisin oleva päästömalli päivitetään Juhani Laurikolta (VTT) saatavien päästötietojen perusteella ajan tasalle. Samassa yhteydessä tarkastellaan kylmäkäynnistyksen merkitystä ja tarvetta lisätä se päästömalliin. Päivityksen jälkeen testataan ja vertaillaan CAR-FMI:n ja OSPM:n päästömalleja keskenään. Tulosten perusteella päätetään korvataanko OSPM-mallin päästöt laskeva moduli CAR- FMI:n vastaavalla. Tämä kuitenkin edellyttää, että Ilmatieteen laitoksella on uusimman OSPM-mallin lähdekoodi käytettävissä. 3.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin toiminnan luotettavuutta, sen käytettävyyttä ja käytön rajapintoja, kuten käyttöliittymää, parannetaan laatimalla yksityiskohtaiset käyttöohjeet mallille sekä testaamalla nykyistä käyttöliittymää henkilöillä, jotka eivät ole olleet mukana itse mallin tai sen käyttöliittymän kehitystyössä. Käyttöohjeet kirjoitetaan ensi vaiheessa englanniksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin asioihin: Käyttöliittymän selkeys ja loogisuus (esim. virhevalinnat ja syyt niihin kirjataan ylös) Käyttöohjeiden selkeys, johdonmukaisuus ja kattavuus (esim. miten hyvin malliajon suorittaminen onnistuu pelkän kirjallisen ohjeen avulla, mistä asioista pitäisi kertoa enemmän jne.) Käyttöliittymän kattavuus (esim. pystytäänkö kaikki parametrit määrittelemään käyttöliittymän avulla) Helppokäyttöisyys (esim. miten helppoa on muutella lähtötietoja, jos haluaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, voidaanko usein toistuvia rutiinitoimintoja tallettaa jne.) Toiminnan luotettavuus (esim. kaatuuko ohjelma tai malliajo ja jos kyllä, missä tilanteissa). Lisäksi listataan testauksessa esille tulevat tulevaisuuden kehitysehdotukset. Testitulokset käydään läpi mallin kehittäjien kanssa, jotka tekevät tämän jälkeen tarvittavat lisäykset ja muutokset malliin ja käyttöliittymään. Toisessa vaiheessa testataan nykyisen mallin toimivuutta kaupunki- ja liikennesuunnittelun tarpeiden kannalta. Testaus tapahtuu YTV:llä. Huomiota kiinnitetään erityisesti käyttöliittymien ja ohjeiden selkeyteen sekä käyttöliittymän sopivuuteen suunnittelutyöhön. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta liittää malli käyttöliittymineen YTV:n olemassa olevaan ilmanlaadun hallinnan ohjelmistoympäristöön. Tässä yhteydessä arvioidaan mallin rajapintojen joustavuus. Tulosten perusteella kirjataan tärkeimmät kehitystoimenpiteet. 235

6 3.3 Tyyppitilanteet Kirjallisuuden ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella listataan esimerkeiksi otettavat maassamme tyypilliset kaupunkiympäristöt (kuten katukuilut, risteykset, pääväylät) ja liikennetilanteet (kuten ajo- ja matkanopeudet, liikennemäärä), joissa kaupunkisuunnittelijat kaipaavat ilmanlaatutietoa tai -malleja päätöstensä tueksi. Lisäksi tehdään pienimuotoinen kirjallisuustutkimus olemassa olevista ilmanlaadun huomioonottavista ympäristösuunnittelun ohjeista ja tutkimustuloksista. Ennen malliajoja listatut tyyppitilanteet tulee analysoida CAR-FMI ja OSPM-mallien soveltuvuusalueet huomioon ottaen. Rajataan mallitarkastelun ulkopuolelle tilanteet, joihin käytettävissä olevat mallit eivät sovellu. Muokataan lähtödata ja tehdään malliajot valituille tyyppitilanteille. Analysoidaan tulokset ja laaditaan tuloksista ohjeisto graafisine esityksineen sekä taulukoineen kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Käydään tulokset läpi yhdessä YTV:n liikenne- ja ympäristötoimistojen kanssa ja arvioidaan ohjeiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. 3.4 Opinnäytetyöt FT Jari Härkösen (2002) Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselle tekemä väitöstyö Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution käsitteli pääasiassa CAR-FMI mallin kehittämistä ja arviointia. Tekn. yo Mari Kauhaniemi (Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta) tekee hankkeeseen liittyen DI-työtä, joka valmistuu kevään 2003 kuluessa. Diplomityön ohjaajana toimii professori Kauko Leiviskä (Oulun Yliopisto) sekä vastaavana DI Mervi Haakana (Ilmatieteen laitos). 4. TULOKSET 4.1 Päästömallien päivitys Liikennepäästöjen määriin liittyy yhä merkittävää epävarmuutta erityisesti hiukkasmaisten päästöjen osalta. Tämän takia päästömallin ja sen lähtötietojen helppo ylläpidettävyys osoittautui tarkastelussa erityisen tärkeäksi. Ensimmäisenä askeleena CAR-FMI:n päästömalliin lisättiin käyttäjän mahdollisuus määritellä itse päästökertoimet, mikä helpottaa päästötietojen päivitystä jatkossa huomattavasti. Parhaillaan päivitetään vanhentuneita päästökertoimia Juhani Laurikolta (VTT) saatavien tietojen perusteella. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkinä pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimien nopeussovitus dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautoille. 236

7 Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU2 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Emission factor (g/km) PM Velocity (km/h) EU5 f-hadie f-pktdie CAT3-pre Kuva 1. Pakokaasujen PM 2.5 päästökertoimet dieselkäyttöisille henkilö- ja pakettiautolle nopeusalueelle km/h. Merkinnät f-hadie ja f-pktdie viittaavat diesel henkilöautojen ja pakettiautojen päästökertoimiin (Laurikko, 2003), ja merkintä CAT3-pre CAR-FMI mallissa käytettävään diesel henkilöautojen ja pakettiautojen yhteiseen päästökertoimeen. Ylemmässä kuvassa on esitetty päästökertoimet vuodelle 2002 (EU2) ja alemmassa vuodelle 2025 (EU5) (Härkönen, 2003). Kylmäkäynnistyksen huomioiminen päätettiin jättää vielä CAR-FMI:n tästä versiosta pois, koska näiden päästöjen merkitys projektissa tarkasteltaviin tyyppitilanteisiin uskotaan olevan vähäinen ja koska tiedot erityisesti PM 2.5 kylmäkäynnistyksen päästöistä ovat toistaiseksi epävarmoja. Kylmäkäynnistyksen mallintamista ja merkitystä alueelliseen pitoisuuteen tutkitaan tarkemmin vuoden 2003 aikana yhteistyössä VTT:n ja YTV:n kanssa. Tutkimuksen OSPM (Operational Street Pollution Model) -mallia koskevaa osa on pääosin siirretty vuodelle 2003, jotta tämä voitaisiin toteuttaa käyttäen mallin uusinta Windowsversiota. Tanskalainen tutkimuslaitos NERI (National Environmental Research Institute) on saanut syksyllä 2002 valmiiksi ensimmäisen Windows-version. NERI on lähettänyt Ilmatieteen laitokselle testiversion. 4.2 CAR-FMI mallin käytettävyys CAR-FMI mallin käytettävyyttä ja toiminnan luotettavuutta testattiin vuoden 2002 aikana. Tulosten perusteella malliin ja sen Windows-käyttöliittymään tehtiin lukuisia parannuksia ja lisäyksiä. Uusittu käyttöliittymä on rakenteeltaan entistä johdonmukaisempi ja selkeämpi. 237

8 Kuvassa 2 on esitetty CAR-FMI:n uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna (Edit Input), jossa on saavutettu parempi käytettävyys syöttötietojen selkeämmällä ryhmittelyllä, sekä lisäämällä kaikkien syöttötiedostojen muutosmahdollisuus ko. ikkunaan. Kuva 2. CAR-FMI mallin uusittu syöttötietojen muokkaus -ikkuna, täytettynä esimerkkitiedoilla. Syöttötietojen muokkaus -ikkunaan (kuva 2) sisältyy tarkastelualueen määrittely, koordinaatit, syöttötiedostojen muokkaus sekä aineiden ja tulostustietojen valinta. Tarkastelualueen määrittely sisältää alueen koon määrittämisen suhteessa origoon sekä laskentakorkeuden asettamisen. Koordinaatit perustuvat tiettyyn valittuun koordinaattisysteemiin. Syöttötiedostot sisältävät tiedot tarkasteltavista teistä, liikenteen kuukausi-, viikonpäivä- ja vuorokausipainotuksista (liikennepainotus), päästökertoimista, sääolosuhteista sekä taustapitoisuuksista. CAR-FMI mallilla voi laskea pitoisuusjakaumat hiilimonoksidille (CO), typpimonoksidille (NO), typpidioksidille (NO 2 ), typenoksideille (NOx), otsonille (O 3 ) sekä pakokaasujen pienhiukkasille (PM 2.5 ). Lisäksi epäpuhtauksille voidaan laskea tilastollisia analyysejä, joita varten tulee määrittää laskettava prosenttipiste. Kuvassa 3 on esitetty kaavio CAR-FMI mallin laskentaprosessista käyttäjän näkökannalta. 238

9 Kuva 3. CAR-FMI -mallin lohkokaavio. MPP-FMI = Meteorological pre-processing model Finnish Meteorological Institute (Karppinen et al., 1997), MIF - on tiedostomuoto, jonka avulla CAR-FMI -mallin tuloksia voidaan käsitellä MapInfo paikkatieto-ohjelmalla (GIS, Geographical Information System). Lisäksi mallin käytettävyyttä on parannettu kattavalla ja ajantasaisella englanninkielisellä käyttöohjeella User s Guide to CAR-FMI (noin 26 sivua + liitteet) (Kauhaniemi et al., 2003). 4.3 Tyyppitilanteet Keskusteluissa YTV:llä ja Helsingin kaupungin suunnitteluvirastossa nousi esille kaksi päätyyppitilannetta: kohteen etäisyys tiestä ja korkeus tiestä, sekä yksi mahdollinen tyyppitilanne, liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Etäisyyden lisäksi ko. tapauksissa on usein tarpeellista selvittää millaiset vaikutukset tien ja rakennuksen väliin jätettävän alueen kasvillisuudella on. Istutuksien vaikutusten lisäksi ollaan kiinnostuneita meluvallien ja itse rakennuksen vaikutuksista. Mallilla haluttaisiin myös selvittää rakennuksen sopiva sijoittamispaikka tontilla. Myös sisäilmanottopaikkaan haluttaisiin selvyyttä. Tarpeellista olisi esimerkiksi tutkia, onko ylipäätään vaikutusta kummalta puolelta rakennusta sisäilma otetaan, ja tulisiko sisäilmanoton suhteen tehdä erityistoimenpiteitä. Myös useamman väylän tarkastelumahdollisuus on tarpeen. Joissain tapauksissa halutaan tarkastella, miten läheinen 239

10 pienempi tie, kuten kokoojatie, vaikuttaa pitoisuuksiin. Nykytilanteen lisäksi mallilla haluttaisiin laskea myös ennusteita tuleville vuosille. Tätä varten tarvittaisiin ennusteet liikennemääristä, koostumuksesta ym. Toiseksi eniten tulevat esille katukuilumaiset tilanteet, jossa yhteen rakennettujen korkeiden kerrostalojen sisäpihan pitoisuudet haluttaisiin selvittää. Tässä tapauksessa kiinnostavat siis kerrostalojen korkeuden sekä talojen yhteen rakentamisen vaikutukset päästöjen leviämiseen sisäpihalle. Tämä tulee esille suunniteltaessa sisäilmanottopaikkaa. Myös pitoisuudet eri kerroskorkeuksissa kadunpuolella sekä kattotasolla kiinnostavat. Tällainen tapaus saattaa tulla esille esimerkiksi mietittäessä, kuinka moneen kerrokseen tulee sijoittaa toimistotiloja ja kuinka matalalle voi asuintiloja sijoittaa. Kolmas mahdollinen tyyppitilanne on liikenteen rajoitukset ja rajoittimet. Tämän tyyppitilanteen tarkastelukohteena olisivat mm. erilaiset hidasteet ja tietyöt, jotka vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen sekä esim. tien muuttaminen yksisuuntaiseksi tai nopeuden alentaminen. Ko. tilanteet eivät kuitenkaan nouse erityisen merkittäviksi tarkastelukohteiksi ilmanlaadun osalta, sillä tällöin on usein monia muita enemmän vaikuttavia tekijöitä (kuten turvallisuus). Tilapäisten tapausten, kuten tietöiden, tarkastelua ei pidetä tarpeellisena niiden lyhyen keston vuoksi. 4.4 Malliajot Pitoisuuksien tarkasteluun tien lähistöllä sekä tien ja rakennusten välisen alueen leveyden mallintamiseen CAR-FMI malli soveltuu hyvin. Kuitenkin esteiden korkeuden mallintamiseen CAR-FMI ei sovellu. Myöskään rakennusten sijoituspaikkaa tai sisäilmanottopaikkaa ei voida mallintaa. Katukuilujen ja rakennusten korkeuden vaikutuksen mallintamiseen CAR-FMI malli ei sovellu, sillä malli on tarkoitettu avoimelle maastolle. Tämän tyyppitilanteen mallintamiseen soveltuu paremmin katukuiluympäristöihin tarkoitettu OSPM-malli (Operational Street Pollution Model), jolle tullaan tekemään erillinen malliajojen suunnitelma. Eri tienopeuksien merkityksen mallintamiseen CAR-FMI soveltuu myös hyvin. Muilta osin liikenteen rajoittimien vaikutusten mallintaminen CAR-FMI mallin nykyisellä versiolla on epävarmaa. Tiet tulisi nimittäin tässä tapauksessa pilkkoa erittäin pieniin osiin, jotta nopeuden muuttuminen tieosuudella voitaisiin huomioida. Lisäksi hidasteiden jälkeisten kiihdytysten huomioiminen nykyisellä CAR-FMI mallilla ei ole mahdollista. Malliajot aloitetaan CAR-FMI:llä. Edellä esitetyn tarkastelun perusteella mallinnettaviksi tyyppitilanteiksi on nyt valittu Vantaankoskelta Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuudet näiden risteyksen lähettyvillä sekä Hämeentie Vallilassa. Molemmista on saatavissa YTV:n mittaustuloksia mallitulosten testausta varten. Vantaankoski edustaa vilkasliikenteistä monikaistaista tietä, jolla nopeus on noin 80 km/h; Vallila vilkasliikenteistä katua, jolla nopeus on noin 50 km/h. Mallitarkastelut aloitetaan määrittämällä ilman epäpuhtauksien pitoisuudet vallitsevan tilanteen mukaan. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten muuttujien eli nopeuden, liikennemäärän sekä tien lähiympäristön laadun (rosoisuuden) merkitystä 240

11 ilmanlaatuun eri etäisyyksillä tiestä. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki tulosten graafisesta esityksestä. a) b) Kuva 4. Esimerkki CAR-FMI:n graafisesta tuloksesta. Malliajo on suoritettu Vantaankosken alueelle, Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tieosuuksille. Kuvassa (a) on esitetty teiden sijainti ja kuvassa (b) typpidioksidin (NO 2 ) kuukauden toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet tutkimusalueella. Tarkastellun alueen koko on 1000 m * 1000 m. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaupunkisuunnittelua varten kehitetyillä käyttäjäystävällisillä malleilla ja ohjeilla näyttää olevan huomattava kysyntä. CAR-FMI malliin on tehty useita parannuksia vuonna 2002 tehdyn testauksen perusteella. Merkittävimpiä parannuksia tähän asti ovat olleet Windowskäyttöliittymän selkeyttäminen sekä erilaisten syöttötietojen kuten päästötiedot ja meteorologiset tiedot - helpompi muuttaminen mallissa. 241

12 Mallin käytettävyyttä lisää myös kattava englanninkielinen käyttöopas User s Guide to CAR-FMI 3.0. Tämän oppaan testaus on jo käynnissä, ja toimivuus kaupunkisuunnittelussa tullaan selvittämään tarkemmin vuoden 2003 aikana. Mainitut parannukset mahdollistavat myös mallin kehittämisen, arvioinnin ja soveltamisen kansainvälisesti IL:n ulkopuolella. CAR-FMI mallin päästöosiota on parannettu huomattavasti ja tämä työ jatkuu edelleen vuonna Tärkeä tavoite on ollut mahdollistaa päästökerrointen helppo päivitettävyys sitä mukaa, kun tietous päästöistä paranee. Tämän vuoksi CAR-FMI mallin päästökertoimia koskevat tiedot on siirretty erilliseen tiedostoon; siis malliohjelman rakennetta ei tarvitse enää muuttaa päästöarvioita päivitettäessä. Mallilla laskettavia tyyppitilanteita on suunniteltu yksityiskohtaisesti ja osittain myös laskettu vuoden 2002 aikana. Pääosa näistä laskelmista on tarkoitus suorittaa vuoden 2003 aikana. Kaupunkien ilmanlaadun mallintamisessa rakennuksilla ovat tärkeä osa; tältä osin käytetään leviämistä katukuilussa kuvaavaa OSPM-mallia. 6. KIITOKSET Haluamme kiittää Juhani Laurikkoa sekä Kari Mäkelää (VTT) mm. päästökertoimiin liittyvästä asiantuntemuksesta. Lisäksi haluamme kiittää Marjatta Malkkia, Anu Kousaa, Päivi Aarniota, Sami Määttä ja Tarja Koskentaloa (YTV) sekä Heikki Hälvää ja Sirpa Kolua (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) hyödyllisistä ja asiantuntevista tiedoista tyyppitilanteiden määrittämisessä sekä malliajojen suunnittelemisessa. 7. LÄHDEVIITTEET Härkönen, J., Lahtinen, K., Valkonen, E. and Kukkonen, J., An operational model for vehicular pollution from a road network. International Journal of Environment and Pollution. Vol. 8. Nos pp Härkönen, J., Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution. Finnish Meteorological Institute. Contributions No. 38. FMI-CONT-38,.ISSN University Press. Helsinki. 103 p. Härkönen, J., CAR-FMI 3.0 sopivat emissiofaktorien määritys Laurikko- Elolähde/2002 kertoimista. Muistio Karppinen, A., Joffre, S.M., Vaajama, P., Boundary layer parameterization for Finnish regulatory dispersion models. International Journal of Environment and Pollution 8, pp Kauhaniemi, M., Haakana, M., Nikmo, J., Härkönen, J., Kukkonen, J., User s Guide to CAR-FMI 3.0. Finnish Meteorological Institute Report. 26 s. + liitteet. 242

13 Kukkonen, J., Härkönen, J., Walden, J., Karppinen, A., Lusa, K., 2001a. Evaluation of the dispersion model CAR-FMI against data from a measurement campaign near a major road. Atmospheric Environment 35-5, pp Kukkonen, J., Valkonen, E., Walden J., Koskentalo T., Aarnio P., Karppinen A., Berkowicz, R., Kartastenpää, R., 2001b. A measurement campaign in a street canyon in Helsinki and comparison of results with predictions of the OSPM model. Atmospheric Environment 35-2, pp Kukkonen, J., Partanen, L., Karppinen, A., Walden, J., Kartastenpää, R., Aarnio, P., Koskentalo, T., Berkowicz, R., 2003a. Evaluation of the OSPM model combined with an urban background model against the data measured in 1997 in Runeberg Street, Helsinki. Atmospheric Environment (in print). Kukkonen, J., 2003b. Model evaluation and field measurements. In: Sokhi, R. (editor), Urban Air Quality Assessment and Management. 20 pp. (in press). Laurikko, J., Henkilökohtainen tiedonanto

14 244

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 25 MOBILE2-raporttikaavake 2001 Raportointiaika Tammikuu 2002 Raportointikausi 1.1.2001 1.12.2001 Projektin koodi

Lisätiedot

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus, THL HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 17.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS

SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS M2T0024 SUOMEN OSALLISTUMINEN COST 346 PROJEKTIIN RASKAIDEN AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS Jussi Sauna-aho ja Jari Gröhn Liikenne- ja viestintäministeriö Olavi H. Koskinen Tiehallinto 91 MOBILE2-vuosiraportti

Lisätiedot

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010

PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 PM10-trendit Helsingissä ja Tampereella 2006 2010 Ilmanlaatudata & KAPU-data Roosa Ritola 25.1.2012 Katupölyseminaari Helsingin Ympäristökeskus Katupölyn torjunnan strategiat PM 10 Street dust Aikaisemmissa

Lisätiedot

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Nykytila 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat 27 MOBILE2-raporttikaavake 2000 Raportointiaika Tammikuu 2001 Raportointikaus

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun

Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun Mitä kaupunkisuunnittelijan on hyvä tietää ilmanlaadun mallinnuksesta? Ari Karppinen, Tut.päällikkö, IL 8/2012 Mallit? = työkaluja, joiden tavoitteena todellisen systeemin/ilmiön kuvaaminen => Ilmanlaatumallit

Lisätiedot

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Leena Kärkkäinen Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa Tikkurila, 23.4.2008 http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/metsasuunnitelu/ Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005 LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Enwin Oy 7.10.2005 1 Selvityksen sisältö Lahden katuverkon ja eteläisen kehätien vaihtoehtoisten linjausratkaisujen liikennepäästöjen

Lisätiedot

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun

Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutukset ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa -seminaari 3.12.2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden

Lisätiedot

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Anu Kousa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) REDUST Action 3 12.3.2014 1 Tavoitteet ja vuoden 2013 laskennat Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset. Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi

Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset. Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvät Ilmanlaatuselvitykset Katja Lovén Katja.loven@fmi.fi 21.3.2013 Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut Ilmanlaadun arvioinnit; Leviämismallinnukset Ilmanlaadun mittaukset

Lisätiedot

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ

ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ROUDAN PAKSUUS LUMETTOMILLA ALUEILLA ILMASTON LÄMMETESSÄ ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeessa (T2) on arvioitu maaperän routakerroksen paksuuden muuttumista maailmanlaajuisten ilmastomallien lämpötilatietojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija

Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Päästöt uudesta LIPASTO:sta Tietoa tietokannoista Ilmansuojelupäivät 2015 Kari Mäkelä Erikoistutkija Yleiskuvaus VTT:n tekemällä ja ylläpitämällä LIPASTO laskentajärjestelmällä

Lisätiedot

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT

Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus. Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 Kari Mäkelä, VTT Liikenteen päästöarviot ja päästökertoimet LIPASTO-uudistus Ilmanlaadun tutkimusseminaari HSY 15.12.2014 2 Päästö pitoisuus vaikutus arvo ARVO [ /t] VAIKUTUS Terveyshaitta, happamoituminen VAIKUTUS Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna

Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvioituna YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX

M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX M2T9913 LIIKENNEPERÄISEN ILMANSAASTEALTISTUKSEN ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN TARPEISIIN-RELEX Kimmo Koistinen, Otto Hänninen, Matti Jantunen Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO 8256, 8309, 8310 JA 8048 PISPALAN

Lisätiedot

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Vertailulaboratorion kuulumiset

Vertailulaboratorion kuulumiset Vertailulaboratorion kuulumiset Kaisa Lusa, Jari Waldén Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus/ilmanlaatu kaisa.lusa@fmi.fi 18/04/2015333 AKKREDITOIDUN PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUS Finnish Meteorological

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa Jari Hynynen Metla, Vantaan toimintayksikkö SIMO-seminaari 2.11.2007 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015

Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015 Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio HSY 30.12.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE

ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE ILMANLAADUN SEURANTASUUNNITELMIEN LAADINTA POHJOIS-SAVON ALUEELLE Ilmanlaadun 21. mittaajatapaaminen 15.4.2015, Rauma, Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ILMANLAADUN SEURANTA POHJOIS-SAVOSSA

Lisätiedot

Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla

Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Sari Lappi Harri Pietarila MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Liisa Pirjola Aleksi Malinen Oskari Raiskio Metropolia ammattikorkeakoulu Teollinen tuotanto Tulokset 1. Snowek Oy:n ja Dynaset Oy:n yhdessä

Lisätiedot

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa

Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa Tiesää - älyliikennepilotti Sotshin 2014 talviolympialaisissa pertti.nurmi@fmi.fi Pertti Nurmi Meteorologinen tutkimus Ilmatieteen laitos pertti.nurmi@fmi.fi Älyliikenne on Ilmatieteen laitoksen yksi lähivuosien

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET ILMASTONMUUTOSENNUSTEET Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus Kasvihuoneilmiö Osa ilmakehän kaasuista absorboi lämpösäteilyä Merkittävimmät kaasut (osuus

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA OTSONI THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND OZONE Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Timo Salmi Tuomas Laurila Juha-Pekka

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ)

ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ) ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ) Anne-Mari Haakana 4.7.2014 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on selvittää uusien kulkuneuvoteknologien ja polttoaineiden liikenneverkolle asettamia

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET TransEco/TransSmart 10.9.2013 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO 2 -päästöjen tulevaisuus? 16.9.2013 2 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden

Lisätiedot

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Tilaaja: Päijät-Hämeen Liitto r.y. PL 50 15111 Lahti LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA 07.10.2005 Lahti_liikenne_07102005.pdf Enwin Oy Ari Tamminen Tarja Tamminen

Lisätiedot

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson

Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta. Lasse Johansson Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatujärjestelmällä tietoa kaupunkien ilmanlaadusta Lasse Johansson Johdanto Viime aikoina ilmanlaatuun liittyvän tiedon saatavuus on lisääntynyt huomattavasti Avoin data helposti

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä

Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä Hiilidioksidin, veden ja lämmön vaihto Helsingissä L. Järvi, A. Nordbo, T. Vesala, S. Haapanala 17.11.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 13.12.2010 1 1. Johdanto

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen Opetusmateriaali Tämän opetusmateriaalin tarkoituksena on opettaa kiihtyvyyttä mallintamisen avulla. Toisena tarkoituksena on hyödyntää pikkuautoa ja lego-ukkoa fysiikkaan liittyvän ahdistuksen vähentämiseksi.

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 1 ! "# $ % &'(''')*!"# $ % & &$' &# % & +&, - %./ +-"0%'12)&* 2 #( & '*+%3 (*4 3 5*4 3 & % 6 3 / + 7 / ) - - 6 3 # 8 8 *+ 8 /, #'# 8 & 8 -. / 9 2:& 1 % '); % &'(''))

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Leena Manner Markkinointipäällikkö SRV 11.12.2013 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto, tuotanto ja logistiikka

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo

Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo Ilmanlaatuohjeiston soveltaminen Espoon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Espoo Ympäristötarkastaja Katja Ohtonen Puh. 043 826 5216, email. katja.ohtonen(at)espoo.fi Espoon kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN KOKOJAKAUMA, KOOSTUMUS JA LÄHTEET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA - JATKOTUTKIMUKSET

HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN KOKOJAKAUMA, KOOSTUMUS JA LÄHTEET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA - JATKOTUTKIMUKSET M2T9904 HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN KOKOJAKAUMA, KOOSTUMUS JA LÄHTEET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA - JATKOTUTKIMUKSET Tuomo Pakkanen, Kati Loukkola ja Risto Hillamo Ilmatieteen laitos Päivi Aarnio ja Tarja Koskentalo

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA HIILIMONOKSIDI JA BENTSEENI

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA HIILIMONOKSIDI JA BENTSEENI ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA HIILIMONOKSIDI JA BENTSEENI THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND CARBON MONOXIDE AND BENZENE Harri Pietarila Birgitta Alaviippola

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY

ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY ILMANLAADUN ALUSTAVA ARVIOINTI SUOMESSA RIKKIDIOKSIDI, TYPEN OKSIDIT, PM 10 JA LYIJY THE PRELIMINARY ASSESSMENT UNDER THE EC AIR QUALITY DIRECTIVES IN FINLAND SO 2, NO 2 /NO X, PM 10, LEAD Harri Pietarila

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa YH Länsi Oy Aleksis Kiven katu 26 33200 Tampere Hatanpään puistokuja 23, Tampere Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa 1.12.2010 Enwin Oy Tarja Tamminen Ari Tamminen ENWIN OY ALV -rek

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY 7.11.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä

Lisätiedot

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet 1.Keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla Testauksen

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Suomen kansallisten päästövähennystoimien riskien ja kustannustehokkuuden arviointi. Aira Hast Suomen energiaekonomistit ry:n syyskokous 27.11.

Suomen kansallisten päästövähennystoimien riskien ja kustannustehokkuuden arviointi. Aira Hast Suomen energiaekonomistit ry:n syyskokous 27.11. Suomen kansallisten päästövähennystoimien riskien ja kustannustehokkuuden arviointi Aira Hast Suomen energiaekonomistit ry:n syyskokous 27.11.2012 Suomen kansallisten päästövähennystoimien riskien ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Satu Kuukankorpi, Markku Pentikäinen ja Harri Toivonen STUK - Säteilyturvakeskus Testbed workshop, 6.4.2006, Ilmatieteen

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot