T O I M I N T A K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 133. tilikausi lyhyesti: Konserni Liikevaihto 83 mmk, liikevoitto 7,3 mmk (kasvua 24%), voitto 4,2 mmk. Bostonin rautakauppaliiketoiminta myytiin Investoitiin Helsingin keskustan kiinteistöön Taseen loppusumma nousi 220 mmk:aan, omavaraisuusaste 63%. Kiinteistöliiketoiminta Tilojen vuokrausaste vuodesta 1999 alkaen 100% Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui; Tikkurilan kiinteistö myytiin ja naapurikiinteistöstä Bulevardi 6:sta ostettiin 25%:n osuus. P-Erottaja pysäköintilaitoshanke eteni, rakentaminen alkaa kesällä 2001 Vuosaaren kaavamuutoshanke edistyi Maahantuontiliiketoiminta Plastic Traden liikevaihto kasvoi toimialaa selvästi nopeammin, yli 13% Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet Rake Trading Oy:n liikevaihto aleni johtuen huonosta kesästä ja BSE:stä. Yhteistyökumppaneiden kartoitusta jatketaan. Acotec Acotecin myynti kasvoi 42%:ia ja tulos oli voitollinen. Uudet Acotec-linjatoimitukset Irlantiin ja Omaniin Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria USA:n liiketoiminta USA:n osuus kokonaisliikevaihdosta aleni 34%:iin (47%) Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Eastern Lumber tappiollinen.

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE OY RAKE OY Konsernitaseen loppusumma nousi 220 mmk:n, omavaraisuusaste 63%. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 133. TILIKAUDELTA Konsernin liikevaihto Konsernin liikevaihdon jakauma alueittain Konsernin liikevaihdon jakauma toimialoittain Rake -Yhtiöt on kansainvälisesti toimiva monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat: kiinteistöliiketoiminta (Rake Real Estate Oy), rakennusmateriaaliteknologian ja tuotantolaitteitten kehitys, valmistus ja myynti (Acotec Oy), maahantuontiliiketoiminta (Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy) sekä rakennusmateriaalien vähittäiskauppa Yhdysvalloissa (New England Neighborhood Hardware Group). Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Rake-Yhtiöitten tuloskehitys tilikaudella oli edellisvuotta parempi, mutta ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Konsernin liikevaihto aleni edellisen tilikauden tasolta 83 mmk:aan (2000: 94 mmk) johtuen USA:n rautakauppojen divestoinnista päättyneen tilikauden alussa. Rautakauppojen myynnin vaikutuksesta puhdistettu konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 5% edelliseen tilikauteen verrattuna. Rake-Yhtiöitten liikevoitto kasvoi 24,3 % saavuttaen 7,2 mmk (5,8 mmk). Liikevoittoon sisältyy 4 mmk:aa (3,5 mmk) käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Konsernin korkokulut, 3,8 mmk (3,7 mmk) säilyivät lähes edellisen tilikauden tasolla, vaikka konsernin korolliset nettovelat nousivat 59,9 mmk:aan (48,3 mmk) kiinteistöinvestointien takia. Konsernin tuloverot tilikaudelta alenivat 0,2 mmk:aan (1,3 mmk). Rake-Yhtiöitten tilikauden tulos nousi ,46 mk:aan (-2,7 mmk) ja rahoitustulos oli 8,2 mmk (7,3 mmk). Vahva omavaraisuusaste laski hieman 62,8 %:iin (63,6%) konsernitaseen loppusumman noustessa 220 mmk:aan (211 mmk). Monialaisen konsernin liiketoiminnalle on tyypillistä, että eri yhtiöitten toimintaympäristöt, kehitysvaiheet ja kasvumahdollisuudet ja sen myötä liiketaloudellinen menestys vaihtelevat. Kiinteistöliiketoiminnan vuokratuotot kasvoivat jo toisena peräkkäisenä vuonna yli 10%:ia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja uushankintoihin investoitiin voimakkaasti, mm. tilikauden puolivälissä hankittiin n. 25% kiinteistöyhtiö Bulevardi 6 Oy:n osakekannasta. Maahantuontiliiketoiminta-alueella Oy Plastic Trade Ab:n liikevaihto kasvoi toimialansa kehitystä selvästi nopeammin ja tilikauden alussa avatun sähköisen kauppapaikan myynti ylitti sille asetetut tavoitteet. Rake Trading Oy:n liikevaihto sen sijaan aleni johtuen asiakastoimialan myyntiä haitanneesta heikosta kesästä. Acotec Oy menestyi edellistä tilikautta selvästi paremmin avaten tilikauden aikana kaksi uutta markkina-aluetta, minkä johdosta yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti (+42%) ja tulos kääntyi positiiviseksi. Rake- Yhtiöitten USA:n alakonsernissa rautakauppaliiketoimintojen myynnin pitkittyminen myöhästytti ratkaisevasti Eastern Lumberin uudistusprosessin aloittamista, minkä johdosta vuoden 2000 päämyyntisesongit menetettiin. Tämän seurauksena Eastern Lumberin liikevaihto aleni edelleen ja yhtiön tulos jäi raskaasti tappiolliseksi. Rautakauppaliiketoiminnan myynnistä konserni sen sijaan kirjasi n. 1,5 mmk:an myyntivoiton FIM /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin emoyhtiön, Rake Oy:n strategisena tehtävänä on kasvattaa tytäryhtiöitten arvoa ja sitä kautta emoyhtiön arvoa pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Rake-Yhtiöitten liiketoimintaportfoliota hajauttavan strategian tavoitteena on toisaalta luoda konsernille kasvumahdollisuuksia ja toisaalta turvata vakaa tulevaisuus huolimatta yksittäisten tytäryhtiöitten toiminnassa tapahtuvista heilahteluista. Emoyhtiön korkea vakavaraisuusaste ja kiinteistöliiketoiminnan tasainen kassavirta varmistavat taloudellisen itsenäisyyden ja liikkumavaran, jotka ovat välttämättömiä konsernin tytäryhtiöitten kehittämisessä. Rake Oy osallistuu tytäryhtiöittensä liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun, rahoituksen järjestelyyn ja riskienhallintaan. Kotimaisille konserniyhtiöille tarjotaan myös hallintopalvelut. Rake Oy:n hallintopalvelu- ja vuokratuloista muodostuva liikevaihto nousi lähes 5,9 mmk:aan (5,1 mmk). Vaikka toimintakulut kasvoivat n. 5%, yhtiön liikevoitto nousi tmk:aan mk (840 tmk), mikä johtui vuokratuottojen kasvusta, poistojen alenemisesta sekä Tikkurilassa sijainneen tontin myyntivoitosta. Rake Oy sai tytäryhtiöltään Rake Real Estate Oy:ltä mk (2,1 mmk) ennakko-osinkoa. Tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin kirjattiin lisäksi konserniavustuksina mk Suomi 45% Ulkomaat & vienti 55% Vientiliiketoiminta 21% Kiinteistöliiketoiminta 21% Maahantuontiliiketoiminta 24% Rautakauppaliiketoiminta 34% Rake Trading Oy:ltä ja mk Oy Plastic Trade Ab:ltä. Satunnaisiin kuluihin puolestaan kirjattiin 3.0 Mmk:an arvonalennus saatavasta USA:n alakonsernilta. Yhtiön kokonaistulos verojen jälkeen oli mk:aa (- 1.3 mmk ). Rake Oy:n taseen loppusumma aleni 156,0 mmk:an (158,6 mmk) ja yhtiön omavaraisuusaste nousi 91,1 %:iin (89,0 %). Yhtiön osakepääoma muutettiin yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä euromääräiseksi ja korotettiin rahastoannilla ,02 eurosta euroon. Samalla luovuttiin osakkeen nimellisarvosta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Raken hallitus päätti kokouksessaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Ferramenta Oy:n omistuksessa olevat Rake Oy:n osakkeet mitätöidään ja Rake Oy:n osakepääomaa alennetaan vastaavalla määrällä. 2 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

4 Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui. KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-osuus Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-kehitys Kiinteistöliiketoiminnan sopimuskannan mukainen vuokrakertymä Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihdon kehitys FIM FIM FIM Maahantuontiliiketoiminta 24% Kiinteistöliiketoiminta 21% 0 02/97 02/98 02/99 02/00 02/ /00 02/01 02/02 02/03 02/04 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real teistöjen korjauksiin ja uudisrakentamiseen n. 3,6 mmk:aa ja Maahantuontiyhtiöt, Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy, kailleen. Yhtiön vahvuuksia ovat pitkäaikaiset päämies- ja Estate Oy:öön. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa konsernin kiin- kiinteistöyhtiöitten osakkeitten hankintaan runsaat 22 mmk, tarjoavat asiakkailleen alansa pitkäaikaiseen kokemukseen ja asiakassuhteet, kattava varastotuotevalikoima sekä tehokkaas- teistökannan markkina-arvoa nostamalla kiinteistöjen netto- josta tärkein oli elokuussa 2000 Markkinointi Viherjuuri Oyj:ltä asiakkaitten tarpeitten perinpohjaiseen tuntemukseen perustu- ti hoidettu osto- ja varastointitoiminta, mikä varmistaa asiak- tuottoa keskittyen Helsingin keskustan kiinteistöihin. Rake Real ostetut runsaan m 2 toimistotilat naapurikiinteistöstä, vaa asiantuntevaa palvelua sekä korkealaatuisia tuotteita ja tuo- kaitten joustavan ja nopean palvelun. Estaten toimintaa on laajennettu kattamaan myös kiinteistöjen Bulevardi 6:sta. Samalla tiloista solmittiin myyjän kanssa pit- tekokonaisuuksia. Ulkomaisille päämiehille tarjotaan yksilölli- Yhtiön liikevaihto aleni 11,4 Mmk:aan (13,9 Mmk) johtuen kehitystä sekä tarkkaan kohdennettuja kiinteistöpalveluja. käaikainen vuokrasopimus. nen, kokonaisvaltainen myynti- ja markkinointiorganisaatio. ennenkaikkea yhtiön tärkeimmän asiakastoimialan myyntiä Pääkaupunkiseudun liike- ja toimistotilojen vuokraus- Kiinteistöhallinnan ja vuokraamisen lisäksi Rake Real Oy Plastic Trade Ab myy ja markkinoi korkeatasoisia labo- haitanneesta sateisesta kesästä, mutta myös toimintaympäris- markkinoiden positiivinen kehitys jatkui edelleen, mikä osaltaan Estate Oy pyrkii vaikuttamaan kiinteistöjalostuksen keinoin kiin- ratoriotarvikkeita, reagensseja ja molekyylibiologian tuotteita. töön vaikuttaneesta BSE-taudin tuomasta epävarmuudesta. Lii- edesauttoi Rake Real Estate Oy:n liikevaihdon kasvua 10,3 %:lla teistöjensä markkina-arvon kasvuun. Yhtiön vuonna 1999 Vuo- Tilikaudella yhtiö jatkoi kasvuaan selvästi toimialan kevaihdon alenemisesta huolimatta yhtiön liikevoitto säilyi 17,2 mmk:aan (15,6 mmk). Liiketoiminnan muihin tuottoihin saaressa käynnistämä projekti, jossa kaavamuutoksella muute- kehitystä nopeammin saavuttaen 8,7 mmk:an (7,7 mmk) liike- edellisen tilikauden tasolla johtuen alentuneista toimintaku- kirjattiin Tikkurilassa sijainneen entisen rautakauppakiinteistön taan liikekiinteistön käyttötarkoitus asuinkäyttöön, on vaihdon. Huolimatta liikevaihdon kasvattamiseen tähtäävistä luista ja poistoista. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli hyvä myynnistä saatu n. 1, 2 Mmk:an myyntivoitto. Bulevardin kiin- etenemässä 2001 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttä- panostuksista yhtiön liikevoitto yli kaksinkertaistui. Plastic Trade ja yhtiö antoi emoyhtiölleen Rake Oy:lle mk:n ( mk) teistössä toteutettu mittava julkisivuremontti puolestaan kas- väksi. Raken keväällä 1998 käynnistämän uuden pysäköintilai- antoi Rake Oy:lle konserniavustusta mk ( mk). konserniavustusta. vatti yhtiön toimintakuluja voimakkaasti (+36,7 %). Rake Real toksen rakentaminen Erottajanmäen alle on alkamassa touko- Plastic Traden sähköisen myynti- ja informaatiokanavan, Lab- Estate Oy:n tulos oli voitollinen. kuussa Pysäköintilaitoksen, johon tulee 450 pysäköinti- Netin, ensimmäiselle täydelle toimintavuodelle asetetut myynti- ja Tilikauden päättyessä Bulevardin kiinteistön kaikki liike- paikkaa, on ennakoitu valmistuvan keväällä asiakastyytyväisyystavoiteet ylitettiin selvästi. Panostukset ja toimistotilat olivat vuokratut (vuokrausaste myös vuosina 1999 ja 2000: 100 %), joten tilikauden aikana toteuttiin vain Konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 187,1 mmk (168,7 mmk). henkilöstön asiantuntemuksen kehittämiseen ja markkinointiin johtivat toivottuihin tuloksiin erityisesti molekyylibiologisten Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet. muutamia vuokrasopimusten pidennyksiä, joissa vuokratasoa tuotteitten myynnin kasvuna. muutettiin vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta. Muissa Rake Trading Oy tuo maahan ja myy lisäaineita ja kemi- liike- ja toimistotiloissa solmittiin sopimuspidennyksiä entisten kaaleja pääasiassa elintarviketeollisuuden alalla toimiville asiak- vuokralaisten kanssa. Tilikauden aikana konserni investoi kiin- 4 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

5 VIENTILIIKETOIMINTA - ACOTEC OY Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria. RAKENNUSMATERIAALIEN VÄHITTÄISKAUPPA NEW ENGLAND NEIGHBORHOOD HARDWARE GROUP, U.S.A Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Vientiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Vientiliiketoiminan liikevaihdon kehitys Rautakaupan liikevaihto-osuus Rautakaupan liikevaihdon kehitys FIM Rautakauppa 34% FIM Vientiliiketoiminta 21% /97 02/98 02/99 02/00 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Acotec Oy kehittää, valmistaa ja myy rakentamisen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta parantavia teknologiaratkaisuja ja tuotantolaitteistoja. Acotec Primo -väliseinätuotantolinjoja on toimitettu tähän mennessä jo 14 maahan, yhteensä yli 30 linjaa. Tilikauden aikana Acotec onnistui avaamaan kaksi uutta tärkeää markkina-aluetta solmiessaan ensimmäisen toimitussopimuksen Euroopan nopeimmin kasvavalle markkinalle, Irlantiin. Toinen sopimus, joka solmittiin omanilaisen yhtiön kanssa oli puolestaan avaus arabimaitten laajoille rakennusmarkkinoille. Kummankin sopimuksen odotetaan johtavan jatkokauppoihin. Myös Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa on herännyt voimakasta kiinnostusta Acotecin tuotantoteknologiaa kohtaan. Acotecin tuotantoteknologialle myönnettiin Eurooppa-patentti. Vaikka yhtiön liikevaihto kasvoikin voimakkaasti (+42%) edellisvuodesta saavuttaen 17,5 mmk:aa (12,3 mmk), ei yhtiön tuotantokapasiteetti ollut täydessä käytössä. Yhtiön tulos oli voitollinen. Yhdysvaltain toimintojen osuus konsernin liikevaihdosta aleni 34%:iin (47,4 %). New England Neighborhood Hardware -alakonsernin markkamääräinen liikevaihto pieneni pääasiassa Bostonin keskustassa sijainneitten rautakauppojen myynnin seurauksena 28,5 mmk:aan (44,6 mmk). Alakonsernin tulos oli tappiollinen. Rautakauppaliiketoiminnan myynti Bostonissa sitoi Eastern Lumberin johtamisresurssit koko alkutilikauden ajan, minkä seurauksena yhtiö ei saanut uutta markkinointikonseptiaan valmiiksi ennen syksyn myyntisesonkia. Tämän johdosta yhtiön liikevaihto aleni entisestään 4,1 m$:iin (4,5 m$), syynä ennen kaikkea urakoitsijamyynnin edelleen jatkunut väheneminen. Sen sijaan vähittäisrautakauppamyynti sekä keittiö- ja kylpyhuonekauppa pysyivät lähes viime vuoden tasolla. Eastern Lumberissa investoitiin voimakkaasti henkilökunnan koulutukseen, markkinointimateriaalin valmisteluun ja kiinteistöjen korjaukseen valmistauduttaessa kevät-kesällä 2001 lanseerattavaan uuteen konseptiin, jonka tavoitteena on katkaista pitkään jatkunut liikevaihdon aleneminen. Myynnin lasku ja investoinnit uuteen konseptiin johtivat yhtiön tuloksen tappiollisuuteen. Tilikauden alussa päätetyllä kaupalla myytiin Bostonin keskustassa olleitten kolmen rautakaupan liiketoiminta runsaan 6 Mmk:an kauppahinnalla. Ensimmäinen rautakauppa Yhdysvalloista oli ostettu vuonna 1978 ja rautakauppojen liikevaihto korkeimmillaan ylitti 30 miljoonaa markkaa. Konserni kirjasi kaupasta n. 1,5 Mmk:an myyntivoiton. Rautakauppojen myynnistä saadut varat käytettiin velkojen lyhentämiseen Yhdysvalloissa sekä Eastern Lumberin liiketoiminnan kehittämisen vaatimiin investointeihin. Näin saatettiin päätökseen prosessi, jonka tavoitteena oli vapauttaa voitolla pääomia ja resursseja rautakauppaliiketoiminnasta, lyhentää velkoja USA:ssa sekä keskittää voimavarat Eastern Lumberin liiketoiminnan kannattavuuden palauttamiseen, liikevaihdon kasvattamiseen ja uuden kilpailukykyisen palvelukonseptin lanseeraamiseen. 6 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

6 RAHOITUS JA RISKIENHALLINTA HENKILÖSTÖ NÄKYMÄT 134. TILIKAUDELLE Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Konsernin omavaraisuusaste Henkilöstön jakauma toimialoittain Tilikauden alkaessa kiinteistöliiketoiminnan vakaa tuloskehitys ja markkinoinnin edelleen tehostamiseksi. Yhtiöllä ei ole tar- % ,3 57,3 60, ,6 62,8 ja vahva kassavirta on varmistettu Rake-Talon pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Strategian mukaisesti tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön kiinteistökantaa Helsingin keskustassa. Yhteistyötä kiinteistöjen hoidossa ja hallinnassa Bulevardin vetta uusien tuotteiden kehittämiseen, mutta teknologisen kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää panostusta lopputuotteita koskevaan tutkimukseen sekä asiakkaiden tukemiseen lopputuotteiden markkinoillesaattamisen nopeuttamiseksi. Yhtiön 40 alueella pyritään kehittämään. Osan Helsingin keskustan ulko- uudet raudoittavat tuotantolinjat yhdessä perinteisen välisei- 30 puolisen liikehuoneistokannan kehitysprojekteista odotetaan nätuotantolinjan kanssa, sekä markkinointipanostusten koh /94 02/95 02/96 02/97 02/98 02/99 02/00 02/01 Kiinteistöliiketoiminta 9,6% Maahantuontiliiketoiminta 13,7% Vienti 20,5% Rautakauppa USA 56,2% saavuttavan realisointivaiheen tilikauden aikana. Erottajan uuden pysäköintilaitoksen rakennusvaihe tulee sitomaan merkittävissä määrin yhtiön pääomia kahden seuraavan vuoden ajan. Kiinteistöliiketoiminnan tuloksen odotetaan nousevan tili- dentaminen ensisijaisesti Eurooppaan ja Kiinaan luovat yritykselle hyvät mahdollisuudet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. New England Neighborhood Hardware Groupin päätavoite kauden tasolta. on vaikeassa kilpailutilanteessa toimivan Eastern Lumberin liike- Rahoitushallinnon tehtävänä on vastata konsernin likviditeetin Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Halli- Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun vaihdon kääntäminen kasvuun uuden palvelukonseptin lansee- hallinnasta, investointien ja vientitoimitusten rahoitusjärjeste- tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Oy Plastic Trade Ab:ssa jat- raamisen avulla. Tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuussa lyissä sekä minimoida konsernin korko-, valuutta- ja likviditeetti- olivat mk ( mk) ja kaikkiaan suoriteperusteiset ketaan panostuksia markkinointiin ja henkilöstön osaamisen ja 2001 Eastern Lumberin keittiömyymälän katto romahti lumen riskien vaikutus konsernin kassavirtaan ja tulokseen. palkat olivat mk ( mk). asiantuntemuksen kehittämiseen liikevaihdon kasvattamiseksi. painosta aiheuttaen merkittävät vahingot sekä rakennukselle Taloudellista toimintaympäristöä leimasivat Suomen talou- Konsernin yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 101 (112) Yrityksen tuoteportfolion kehittämisessä ja uusien päämies- että irtaimistolle. Tämä onnettomuus tulee omalta osaltaan den vahvan kasvun jatkuminen, euron heikkous suhteessa henkilöä. Konsernin yhtiöiden maksamat suoriteperusteiset suhteitten solmimisessa korostetaan erityisesti tuotteiden kor- hidastuttamaan Eastern Lumberin konseptin lanseeraamista. Yhdysvaltain dollariin, Englannin punnan vahvuus sekä korko- palkat olivat yhteensä mk ( mk), josta keaa laatutasoa sekä soveltuvuutta molekyylibiologian alueella Yhtiöllä on sekä kiinteistö- että liiketoiminnan keskeytys- tason aleneminen sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksettiin mk toimivalle asiakaskunnalle. vakuutus. Vaikka Eastern Lumberin liikevaihdon odotetaan kas- Konsernin velat alenivat Yhdysvalloissa rautakauppaliike- ( mk). Panostamalla entistä aktiivisempaan myyntiin ja markki- vavan, tulos jää edelleen tappiolliseksi. Pitkän tähtäyksen toiminnan myynnin seurauksena 5,6 mmk. Sen sijaan Rake Real nointiin Rake Trading Oy:n tavoitteena on kasvattaa liikevaih- tavoitteena on, että Eastern Lumber saavuttaa jälleen aikai- Estate Oy:n kiinteistöinvestoinnit johtivat konsernin korollisten toaan ja tulostaan. Täydentämällä tuotevalikoimaa uusilla tuot- semman korkean kannattavuustasonsa. nettovelkojen nousuun 48,3 mmk:sta 59,9 mmk:aan. Lainakan- teilla pyritään vastaamaan elintarviketeollisuuden uusien tuo- Tilikaudelle suunniteltujen kiinteistöinvestointien nan kasvun seurauksena konsernin rahoituskulut nousivat tesuuntausten, mm. terveysvaikutteisten elintarvikkeitten teol- toteutuessa aikataulussaan ulkoisten velkojen määrän ennakoi- edellisvuoden tasolta 3,8 mmk:aan (3,7 mmk). Konsernin rahoi- lisuuden tavarantoimittajille asettamiin haasteisiin. Edellisellä daan edelleen nousevan tilikauden alun tasolta. Vaikka korko- tustulos nousi 8,2 mmk:aan kun se edellisvuonna oli 7,3 mmk. tilikaudella käynnistettyä hanketta uusien kotimaisten ja ulko- tason odotetaan pysyvän tilikauden alun tasolla tai hieman ale- Tilikauden aikana toteutetut divestoinnit vahvistivat kon- maisten yhteistyökumppaneitten löytämiseksi jatketaan. nevan, niin jo päättyneen tilikauden aikana alkaneesta laina- sernin likviditeettiä, jota käytettiin osaltaan elokuussa 2000 Acotec Oy:n alkaneen tilikauden tavoitteena on myynnin kannan kasvusta johtuen on konsernin rahoituskustannuksiin toteutetussa kiinteistöhankinnassa. Konsernin vahva taseasema, kasvattaminen edelleen vastaamaan yrityksen toimituskapasi- odotettavissa selvää nousua. hyvä likviditeetti ja toimivat rahoittajasuhteet tukevat omalta teettia. Alkaneen tilikauden alussa Acotec osallistui maailman Konsernin liikevaihdon ja kokonaistuloksen kannalta on osaltaan konsernin kehittämissuunnitelmia. suurimmille rakennuskonemessuille, jonka tuottamien runsait- ratkaisevaa, miten Acotec Oy ja Eastern Lumber saavuttavat tili- ten kontaktien ja kyselyitten uskotaan tuovan uusia sopimuksia kaudelle asetetut liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet. tämän ja ensi vuoden aikana. Acotecin tuotantoteknologian globaalin markkinapotentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi etsitään tilikauden aikana yhtiölle yhteistyökumppania myynnin 8 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

7 Konsernin tuloslaskelma TOIMIALAKOHTAINEN LIIKEVAIHTO- JA HENKILÖSTÖYHTEENVETO Liikevaihto Henkilökunta ( mk) 02/01 02/00 02/01 02/00 Kiinteistöliiketoiminta ja Rake Oy 17,2 15,5 7 8 Maahantuontiliiketoiminta 20,1 21, Acotec Oy 17,4 12, New England Neighborhood Hardware Company, USA 28,5 44, Yhteensä 83,2 94, EMOYHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet ekonomi Anneli Cederberg, puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri Peter Tallberg, varapuheenjohtaja pääjohtaja Ylermi Runko laamanni, asianajaja Martti Ikonen kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Kenneth Cederberg Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,97mk. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,77 mk, josta: - käyttörahasto ,10 mk - käyttämättömät voittovarat edellisiltä vuosilta ,11 mk - tilikauden tulos ,56 mk ,77 mk Hallitus ehdottaa, että tilikauden osinkona maksetaan 10 mk Varajäsenet MBA Maria Cederberg rouva Christina Pallin Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut ekonomi Risto Laitinen, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö SVH Pricewaterhousecoopers Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE TILIKAUDEN VOITON JAOSTA osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi käyttöomaisuuden myynnistä konsernissa saadusta kertaluonteisesta voitosta lisäosinkona 20 mk/osake. Maksettavaksi esitetty osinko on siten yhteensä 30 mk osakkeelta eli yhteensä markkaa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan alkaen. - Tilikaudelta jaetaan osinkoa 10 mk/osake ,00 mk - Lisäosinkona jaetaan 20 mk/osake ,00 mk - Voittovarojen tilille kirjataan ,56 mk ,56 mk Liikevaihto 83,206, ,985, Liiketoiminnan muut tuotot 3,986, ,488, Materiaalit ja palvelut Tavarat 28,718, ,543, Varastojen muutos 5,912, ,474, Ulkopuoliset palvelut 5,357, ,988, ,442, ,510, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16,112, ,252, Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1,452, ,173, Muut henkilöstösivukulut -1,175, ,740, ,470, ,896, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2,994, ,535, Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -490, Konsernin liikearvo -541, ,027, , ,091, Liiketoiminnan muut kulut -17,203, ,158, Liikevoitto/-tappio 7,233, ,817, Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot 618, ,493, Korkokulut ja muut rahoituskulut -3,795, ,169, ,776, ,278, Tulos ennen satunnaiseriä 4,063, ,538, Satunnaiset erät Satunnaiset kulut, eläkevastuu ,095, ,095, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,063, ,556, Tuloverot edellisiltä tilikausilta 342, , Tuloverot tilikaudelta -238, ,311, Laskennallisen verovelan muutos 66, , , ,328, TULOS 4,234, ,885, Vähemmistön osuus , TULOS 4,234, ,730, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

8 Konsernin tase Konsernin tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 53, Aineettomat oikeudet 316, , Konsernin liikearvo 4,975, ,378, Muut pitkävaikutteiset menot 905, ,250, ,243, ,896, Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 72,938, ,731, Rakennukset ja rakennelmat 90,015, ,128, Koneet ja kalusto 1,387, ,718, Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 644, ,986, , ,648, Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 22,308, , Muut osakkeet ja osuudet 1,913, ,221, ,582, ,251, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat 10,378, ,378, ,654, ,654, Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 834, , Muut saamiset 50, , Siirtosaamiset 42, , , , Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3,459, ,930, Muut saamiset 552, , Siirtosaamiset 827, ,838, ,424, ,989, Rahoitusarvopaperit 836, , Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto 124,427, ,400, ,000, ,400, Muut rahastot Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos 6,249, ,348, Tilikauden tulos 4,234, ,484, ,730, ,618, Oma pääoma yhteensä 137,884, ,018, Vähemmistöosuus Muuntoero Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 5,490, ,095, Muut pakolliset varaukset ,490, , ,430, Vieras pääoma pitkäaikainenen Lainat rahoituslaitoksilta 56,445, ,951, Muut pitkäaikaiset velat 705, , Laskennallinen verovelka 965, ,116, ,032, ,633, Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 9,473, ,698, Saadut ennakot 6, , Ostovelat 2,663, ,743, Muut lyhytaikaiset velat 1,610, ,826, Siirtovelat 4,382, ,135, ,396, ,775, Rahat ja pankkisaamiset 7,187, ,581, Vastaavaa yhteensä 219,626, ,857, Vastattavaa yhteensä 219,626, ,857, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase FIM FIM Liikevaihto 5,860, ,101, Liiketoiminnan muut tuotot/-kulut 1,218, , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2,030, ,866, Henkilösivukulut Eläkekulut 258, , Muut henkilösivukulut 135, ,424, , ,913, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 280, , , , Liiketoiminnan muut kulut 2,032, ,032, ,892, ,892, Liikevoitto/-tappio 2,340, , Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksiltä 700, ,957, Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 1,683, ,454, Muut korko- ja rahoitustuotot 252, , Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille 451, , Korkokulut ja muu rahoituskulut muille 84, ,108, ,109, ,694, Tulos ennen satunnaiseriä 4,449, ,534, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä 830, , Satunnaiset kulut Vastaiset eläkekulut ,095, Muut satunnaiset kulut 3,000, ,170, ,620, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,279, ,085, Poistoeron muutos -7, , , , Tuloverot Tilikaudelta 433, , Aiemmilta tilikausilta , , , Tilikauden tulos 1,853, ,315, Vastaavaa FIM FIM Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 56, , Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 72,022, ,861, Rakennukset ja rakennelmat 81, , Koneet ja kalusto 400, , Ennakkomaksut ja kesk.hankinnat 576, , Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet 44,502, ,481, Muut osakkeet ja osuudet 189, ,829, , ,669, Vaihtuvat vastaavat Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 27,509, ,616, Lainasaamiset 834, , Siirtosaamiset 42, ,385, , ,978, Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 609, ,500, Siirtosaamiset 2,098, ,708, ,592, ,093, Rahoitusarvopaperit 819, , Rahat ja pankkisaamiset 6,257, ,257, ,887, ,887, Vastaavaa yhteensä 156,001, ,628, Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Arvonkorotusrahasto 71,407, ,980, Vararahasto 2,600, ,980, ,600, ,980, Käyttörahasto 56,140, ,595, Edellisten tilikausien tulos 6,936, ,936, Tilikauden tulos 1,853, ,930, ,315, ,216, Oma pääoma yhteensä 141,910, ,196, Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 1, , , , Pakolliset varaukset Eläkevaraus 5,490, ,490, ,095, ,095, Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat 136, , Saadut ennakot , Velat saman konsernin yrityksille 7,335, ,908, Muut velat 707, , Siirtovelat 419, ,598, , ,327, Vastattavaa yhteensä 156,001, ,628, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

10 Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet Liiketoiminta Konserni Emoyhtiö tmk tmk Tulorahoitus Liikevoitto 7,233 2,340 Oikaisut liikevoittoon 4, Rahoitusnetto -3,169 2,109 Satunnaiserät 0-2,170 Verot ,006 2,126 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos 5,276 0 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 1, Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -3, , Liiketoiminnan kassavirta 11,147 2,115 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -21, Kassavirta ennen rahoitusta -10,362 1,855 Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten muutos ,593 Pitkäaikaisten lainojen muutos 3,482 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,646-2,702 Osingot -1,031-1,139 Osakeanti 0 0 Muut rahoituserät 0 0 7,989-1,248 Likvidien varojen muutos -2, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset ja ulkomaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Acotec Asia Pte Ltd Singaporessa ja Acotec Manufacturing Inc:n muodostamaa alakonsernia USA:ssa ei ole otettu mukaan konsernitilinpäätökseen. Osakeomistus ja saatavat on poistettu aiempina tilikausina eikä yhtiöistä ole vastuita. Yhtiöillä ei ole ollut liiketoimintaa eikä niillä ole vastuita. Acotec Asia Pte Ltd:n poistamista -striking off) Singaporen yhtiörekisteristä on haettu ennen tilikauden päättymistä. Acotec Manufacturing Inc:n purkamista koskevat muodolliset päätökset on tehty ja yhtiön poistamista yhtiörekisteristä on haettu myös ennen tilikauden päättymistä. Konsernitilinpäätökseen ei ole sisällytetty osakkuusyhtiötä, jossa tytäryhtiöllä on 20-50% osakkeiden tuottamista äänistä ja määräysvallasta, koska kyseessä ovat kiinteistöyhtiöt (2 kpl), joilla on vähäinen merkitys konsernitilinpäätökseen. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista ja ulkomaisen alakonsernin osalta konsernin liikearvoksi. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Käyttöomaisuuteen sisältyvä sisäinen kate on eliminoitu. Tytäryhtiön omistamat kpl emoyhtiön osaketta on eliminoitu siten, että osakkeiden hankintameno on vähennetty konsernin sidotusta omasta pääomasta. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. Eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kirjattu vapaaseen pääomaan. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat vuotta kiinteistöjen koneet ja laitteet 10 vuotta kuorma-autot ja traktorit 10 vuotta henkilöautot 5 vuotta konttorikoneet, -kalusteet ja käsityökalut 3-8 vuotta aineeton käyttöomaisuus 5-18 vuotta konserniliikearvo 25 vuotta Ulkomaisten tytäryhtiöiden osalta on suunnitelman mukaisina poistoina käytetty kyseisen maan kirjanpitotavan mukaan laskettuja poistoja, jotka eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön soveltamista poistoperiaatteista. 3. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu Suomen Pankin noteeraamaan helmikuun viimeisen päivän kurssiin, poikkeuksena kuitenkin emoyhtiön saaminen USA:n tytäryhtiöltä (USD ), joka on arvostettu saamisen syntymispäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksessä eliminoinnin yhteydessä syntynyt kurssiero ,51 mk on kirjattu konsernin vapaaseen pääomaan. Termiinisopimuksilla tai muilla sopimuksilla katetut erät on arvostettu sopimusten mukaisiin kursseihin. 4. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,26 mk, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Varausta on purettu maksettujen eläkkeiden määrällä vastuun säilyessä muutoin entisenä. 16 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

11 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT KONSERNIN JA EMOYHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Konserni Tilikauden suunnitelamapoistot Konserniyritykset Emoyhtiön omistus- osuus-% Konsernin omistusosuus-% Muut pitkävaikutteiset menot 436, , Kehittämis- ja tutkimusmenot 2, Liikearvo 541, , Rakennukset ja rakennelmat 1,943, ,180, Koneet ja kalusto 612, , Yhteensä 3,536, ,091, Emoyhtiö Tilikauden suunnitelamapoistot Muut pitkävaikutteiset menot 85, , Rakennuksista 37, , Koneet ja kalusto 158, , Yhteensä 280, , Poistoeron muutos Muut pitkävaikutteiset menot 2, Rakennuksista -19, , Koneet ja kalusto 9, , Yhteensä -7, , KONSERNISAAMISET JA -VELAT Emoyhtiö Konsernisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,64 Siirtosaamiset , ,95 Myyntisaamiset 915, ,00 Konsernisaamiset yhteensä , ,59 Emoyhtiön saamisiin saman konsernin yrityksiltä sisältyy pitkäaikaisia saamisia, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , ,41 Näihin lainasaamisiin sisältyy oman pääoman ehtoisia pääomalainoja , ,40 Acotec Oy Helsinki Acotec Asia Pte Ltd Singapore Acotec Mfg Inc. USA Acotec USA Inc. USA Ferramenta Oy Helsinki Oy Plastic Trade Ab Helsinki Rake Real Estate Oy Helsinki Rake Trading Oy Helsinki New England Neighborhood Hardware Company, Inc. USA Osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 2 Helsinki tilikauden tulos oma pääoma 3,009, Bulevardi 6 Oy Helsinki tilikauden tulos -474, oma pääoma 1,684, HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat 16,112, ,252, ,030, ,866, Eläkekulut 2,057, ,173, , , Maksetut eläkkeet -604, , , , Eläkekulut netto 1,452, ,552, , , Muut henkilösivukulut 1,175, ,470, , , Yhteensä 20,193, ,828, ,682, ,572, Luontoisedut 508, , , , Henkilöstökulut ja luontoisedut yhteensä 20,702, ,226, ,850, ,693, Eläkekulut Konsernin ja emoyhtiön eläkekuluihin sisältyy emoyhtiön eläkesäännön perusteella tilivuonna maksettuja eläkkeitä mk ,74 -mk ,49). Lisäksi luontoisetuihin sisältyy eläkkeitä mk mk ). Eläkekulut on tilivuonna katettu edellisessä tilinpäätöksessä tehtyä eläkevarausta vastaan. 18 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

12 EMOYHTIÖN OSAKKEET Konserniosakkeet Emoyhtiön omistamien osakkeiden Konsernin Konsernin Emoyhtiön omistusosuus % äänivaltaosuus % omistusosuus % Kpl Nimellisarvo Kirja-arvo Rake Trading Oy Helsinki ,273, Oy Plastic Trade Ab Helsinki ,662, Acotec Oy Helsinki 92,7 92,7 92, ,253, Rake Real Estate Oy Helsinki ,014, Ferramenta Oy Helsinki , New England Neighborhood Hardware Company, Inc USA USD 0.00 Konserniosakkeet yhteensä 44,502, Muut osakkeet ja osuudet Muut kotimaiset osakkeet 189, Kaikki osakkeet yhteensä 44,692, KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Rakennukset & Muut pitkä- Konsernin Aineettomat Tutkimus- ja Maa-alueet rakennelmat Koneet ja kalusto vaikutteiset menot liikearvo oikeudet kehittämismenot Hankintameno , , , , , ,52 0,00 + Muuntoero , , ,32 0, ,84 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , ,52 0,00 ( kurssilla) + Lisäys 0, , , ,00 0, , ,73 - Vähennys , , , , ,88 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , ,39 56,294,73 - Kertyneet poistot 0, , , ,69 0, ,77 0,00 Tilikauden poisto 0, , , , , , ,33 -Kertyneet poistot , , , , , , ,33 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,40 + Arvonkorotukset , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,40 20 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

13 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT VASTUUSITOUMUKSET Rakennukset & Muut pitkä- Maa-alueet rakennelmat Koneet ja kalusto vaikutteiset menot Hankintameno , , , , Lisäys , Vähennys 839, , , = saldo 42, , , , Kertyneet suunnitelmapoistot , , , Hankintameno , , , , Arvonkorotukset 71,980, Tasearvo ,022, , , , Konserni Emoyhtiö Omasta velasta Pantatut osakkeet 21,639, Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 75,600, ,600, ,600, ,600, Yrityskiinnitykset 15,186, ,728, Tytäryhtiöiden velasta Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin ,000, ,000, Takaukset ,163, ,197, Muut omat vastuut Leasing-vastuut - alkanut tilikausi 298, , , , seuraavat tilikaudet 201, , , Leasing-vastuut yhteensä 499, , , , VIERAS PÄÄOMA Johdannaissopimukset nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset (SWAP), 3 vuotta 8,918, Korkotermiinisopimukset 29,728, VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Korkojohdannaisten tulosvaikutus tilinpäätöshetkellä on huomioitu rahoituskuluissa ja -tuotoissa Konserni Emoyhtiö Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 11,657, ,506, Muut pitkäaikaiset velat 18, , Yhteensä 11,676, ,669, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konserni Emoyhtiö RAKE OY:N TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsinki, toukokuun 16. päivänä, 2001 Osakepääoma tilikauden alussa 2,400, ,400, ,400, ,400, Osakepääoman korotus 572, , Osakepääoma tilikauden lopussa 2,972, ,400, ,972, ,400, Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa 125,000, ,000, ,980, ,980, Siirto osakepäomaan -572, , Arvonkorotusrahasto tilikauden lopussa 124,427, ,000, ,407, ,980, Vararahasto ,600, ,600, Sidottu oma pääoma 127,400, ,400, ,980, ,980, Anneli Cederberg Martti Ikonen Käyttörahasto tilikauden alussa 58,595, ,955, tilikauden tulos katettu käyttörahastosta -1,315, ,359, osingonjako käyttörahastosta -1,139, Käyttörahasto tilikauden lopussa 56,140, ,595, Ylermi Runko Peter Tallberg Voittovarat tilikauden alussa 6,618, ,556, ,936, ,075, osingonjako -1,030, ,030, ,139, /- muuntoero 662, , Voittovarat tilikauden lopussa 6,249, ,348, ,936, ,936, /- tilikauden tulos 4,234, ,730, ,853, ,315, Voittovarat 10,484, ,618, ,789, ,620, Kenneth Cederberg toimitusjohtaja Oma pääoma 137,884, ,018, ,910, ,196, JAKOKELPOISET VARAT KONSERNISSA EMOYHTIÖN JAKOKELPOISET VARAT Voittovarat 10,484, ,618, Pitkävaikutteisiin menoihin aktivoidut kehitysmenot -601, , Poistoerosta omaan pääomaan siirretty -2,363, ,527, Jakokelpoiset varat 7,518, ,309, ,930, ,216, Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki, toukokuun 16. päivänä, 2001 Risto Laitinen, KHT 24 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

15 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rake Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Rake Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilivuodelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsinki 16. toukokuuta 2001 Risto Laitinen KHT 26 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002. www.rake.fi

TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002. www.rake.fi TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002 www.rake.fi 1 134. TILIKAUSI 2001-2002 LYHYESTI Konserni Liikevaihto 11,7 M, liikevoitto 1,4 M (kasvua 18 %), voitto 760 t Keskittyminen maahantuontiin ja kiinteistöliiketoimintaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot