T O I M I N T A K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 133. tilikausi lyhyesti: Konserni Liikevaihto 83 mmk, liikevoitto 7,3 mmk (kasvua 24%), voitto 4,2 mmk. Bostonin rautakauppaliiketoiminta myytiin Investoitiin Helsingin keskustan kiinteistöön Taseen loppusumma nousi 220 mmk:aan, omavaraisuusaste 63%. Kiinteistöliiketoiminta Tilojen vuokrausaste vuodesta 1999 alkaen 100% Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui; Tikkurilan kiinteistö myytiin ja naapurikiinteistöstä Bulevardi 6:sta ostettiin 25%:n osuus. P-Erottaja pysäköintilaitoshanke eteni, rakentaminen alkaa kesällä 2001 Vuosaaren kaavamuutoshanke edistyi Maahantuontiliiketoiminta Plastic Traden liikevaihto kasvoi toimialaa selvästi nopeammin, yli 13% Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet Rake Trading Oy:n liikevaihto aleni johtuen huonosta kesästä ja BSE:stä. Yhteistyökumppaneiden kartoitusta jatketaan. Acotec Acotecin myynti kasvoi 42%:ia ja tulos oli voitollinen. Uudet Acotec-linjatoimitukset Irlantiin ja Omaniin Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria USA:n liiketoiminta USA:n osuus kokonaisliikevaihdosta aleni 34%:iin (47%) Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Eastern Lumber tappiollinen.

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE OY RAKE OY Konsernitaseen loppusumma nousi 220 mmk:n, omavaraisuusaste 63%. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 133. TILIKAUDELTA Konsernin liikevaihto Konsernin liikevaihdon jakauma alueittain Konsernin liikevaihdon jakauma toimialoittain Rake -Yhtiöt on kansainvälisesti toimiva monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat: kiinteistöliiketoiminta (Rake Real Estate Oy), rakennusmateriaaliteknologian ja tuotantolaitteitten kehitys, valmistus ja myynti (Acotec Oy), maahantuontiliiketoiminta (Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy) sekä rakennusmateriaalien vähittäiskauppa Yhdysvalloissa (New England Neighborhood Hardware Group). Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Rake-Yhtiöitten tuloskehitys tilikaudella oli edellisvuotta parempi, mutta ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Konsernin liikevaihto aleni edellisen tilikauden tasolta 83 mmk:aan (2000: 94 mmk) johtuen USA:n rautakauppojen divestoinnista päättyneen tilikauden alussa. Rautakauppojen myynnin vaikutuksesta puhdistettu konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 5% edelliseen tilikauteen verrattuna. Rake-Yhtiöitten liikevoitto kasvoi 24,3 % saavuttaen 7,2 mmk (5,8 mmk). Liikevoittoon sisältyy 4 mmk:aa (3,5 mmk) käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Konsernin korkokulut, 3,8 mmk (3,7 mmk) säilyivät lähes edellisen tilikauden tasolla, vaikka konsernin korolliset nettovelat nousivat 59,9 mmk:aan (48,3 mmk) kiinteistöinvestointien takia. Konsernin tuloverot tilikaudelta alenivat 0,2 mmk:aan (1,3 mmk). Rake-Yhtiöitten tilikauden tulos nousi ,46 mk:aan (-2,7 mmk) ja rahoitustulos oli 8,2 mmk (7,3 mmk). Vahva omavaraisuusaste laski hieman 62,8 %:iin (63,6%) konsernitaseen loppusumman noustessa 220 mmk:aan (211 mmk). Monialaisen konsernin liiketoiminnalle on tyypillistä, että eri yhtiöitten toimintaympäristöt, kehitysvaiheet ja kasvumahdollisuudet ja sen myötä liiketaloudellinen menestys vaihtelevat. Kiinteistöliiketoiminnan vuokratuotot kasvoivat jo toisena peräkkäisenä vuonna yli 10%:ia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja uushankintoihin investoitiin voimakkaasti, mm. tilikauden puolivälissä hankittiin n. 25% kiinteistöyhtiö Bulevardi 6 Oy:n osakekannasta. Maahantuontiliiketoiminta-alueella Oy Plastic Trade Ab:n liikevaihto kasvoi toimialansa kehitystä selvästi nopeammin ja tilikauden alussa avatun sähköisen kauppapaikan myynti ylitti sille asetetut tavoitteet. Rake Trading Oy:n liikevaihto sen sijaan aleni johtuen asiakastoimialan myyntiä haitanneesta heikosta kesästä. Acotec Oy menestyi edellistä tilikautta selvästi paremmin avaten tilikauden aikana kaksi uutta markkina-aluetta, minkä johdosta yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti (+42%) ja tulos kääntyi positiiviseksi. Rake- Yhtiöitten USA:n alakonsernissa rautakauppaliiketoimintojen myynnin pitkittyminen myöhästytti ratkaisevasti Eastern Lumberin uudistusprosessin aloittamista, minkä johdosta vuoden 2000 päämyyntisesongit menetettiin. Tämän seurauksena Eastern Lumberin liikevaihto aleni edelleen ja yhtiön tulos jäi raskaasti tappiolliseksi. Rautakauppaliiketoiminnan myynnistä konserni sen sijaan kirjasi n. 1,5 mmk:an myyntivoiton FIM /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin emoyhtiön, Rake Oy:n strategisena tehtävänä on kasvattaa tytäryhtiöitten arvoa ja sitä kautta emoyhtiön arvoa pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Rake-Yhtiöitten liiketoimintaportfoliota hajauttavan strategian tavoitteena on toisaalta luoda konsernille kasvumahdollisuuksia ja toisaalta turvata vakaa tulevaisuus huolimatta yksittäisten tytäryhtiöitten toiminnassa tapahtuvista heilahteluista. Emoyhtiön korkea vakavaraisuusaste ja kiinteistöliiketoiminnan tasainen kassavirta varmistavat taloudellisen itsenäisyyden ja liikkumavaran, jotka ovat välttämättömiä konsernin tytäryhtiöitten kehittämisessä. Rake Oy osallistuu tytäryhtiöittensä liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun, rahoituksen järjestelyyn ja riskienhallintaan. Kotimaisille konserniyhtiöille tarjotaan myös hallintopalvelut. Rake Oy:n hallintopalvelu- ja vuokratuloista muodostuva liikevaihto nousi lähes 5,9 mmk:aan (5,1 mmk). Vaikka toimintakulut kasvoivat n. 5%, yhtiön liikevoitto nousi tmk:aan mk (840 tmk), mikä johtui vuokratuottojen kasvusta, poistojen alenemisesta sekä Tikkurilassa sijainneen tontin myyntivoitosta. Rake Oy sai tytäryhtiöltään Rake Real Estate Oy:ltä mk (2,1 mmk) ennakko-osinkoa. Tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin kirjattiin lisäksi konserniavustuksina mk Suomi 45% Ulkomaat & vienti 55% Vientiliiketoiminta 21% Kiinteistöliiketoiminta 21% Maahantuontiliiketoiminta 24% Rautakauppaliiketoiminta 34% Rake Trading Oy:ltä ja mk Oy Plastic Trade Ab:ltä. Satunnaisiin kuluihin puolestaan kirjattiin 3.0 Mmk:an arvonalennus saatavasta USA:n alakonsernilta. Yhtiön kokonaistulos verojen jälkeen oli mk:aa (- 1.3 mmk ). Rake Oy:n taseen loppusumma aleni 156,0 mmk:an (158,6 mmk) ja yhtiön omavaraisuusaste nousi 91,1 %:iin (89,0 %). Yhtiön osakepääoma muutettiin yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä euromääräiseksi ja korotettiin rahastoannilla ,02 eurosta euroon. Samalla luovuttiin osakkeen nimellisarvosta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Raken hallitus päätti kokouksessaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Ferramenta Oy:n omistuksessa olevat Rake Oy:n osakkeet mitätöidään ja Rake Oy:n osakepääomaa alennetaan vastaavalla määrällä. 2 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

4 Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui. KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-osuus Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-kehitys Kiinteistöliiketoiminnan sopimuskannan mukainen vuokrakertymä Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihdon kehitys FIM FIM FIM Maahantuontiliiketoiminta 24% Kiinteistöliiketoiminta 21% 0 02/97 02/98 02/99 02/00 02/ /00 02/01 02/02 02/03 02/04 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real teistöjen korjauksiin ja uudisrakentamiseen n. 3,6 mmk:aa ja Maahantuontiyhtiöt, Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy, kailleen. Yhtiön vahvuuksia ovat pitkäaikaiset päämies- ja Estate Oy:öön. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa konsernin kiin- kiinteistöyhtiöitten osakkeitten hankintaan runsaat 22 mmk, tarjoavat asiakkailleen alansa pitkäaikaiseen kokemukseen ja asiakassuhteet, kattava varastotuotevalikoima sekä tehokkaas- teistökannan markkina-arvoa nostamalla kiinteistöjen netto- josta tärkein oli elokuussa 2000 Markkinointi Viherjuuri Oyj:ltä asiakkaitten tarpeitten perinpohjaiseen tuntemukseen perustu- ti hoidettu osto- ja varastointitoiminta, mikä varmistaa asiak- tuottoa keskittyen Helsingin keskustan kiinteistöihin. Rake Real ostetut runsaan m 2 toimistotilat naapurikiinteistöstä, vaa asiantuntevaa palvelua sekä korkealaatuisia tuotteita ja tuo- kaitten joustavan ja nopean palvelun. Estaten toimintaa on laajennettu kattamaan myös kiinteistöjen Bulevardi 6:sta. Samalla tiloista solmittiin myyjän kanssa pit- tekokonaisuuksia. Ulkomaisille päämiehille tarjotaan yksilölli- Yhtiön liikevaihto aleni 11,4 Mmk:aan (13,9 Mmk) johtuen kehitystä sekä tarkkaan kohdennettuja kiinteistöpalveluja. käaikainen vuokrasopimus. nen, kokonaisvaltainen myynti- ja markkinointiorganisaatio. ennenkaikkea yhtiön tärkeimmän asiakastoimialan myyntiä Pääkaupunkiseudun liike- ja toimistotilojen vuokraus- Kiinteistöhallinnan ja vuokraamisen lisäksi Rake Real Oy Plastic Trade Ab myy ja markkinoi korkeatasoisia labo- haitanneesta sateisesta kesästä, mutta myös toimintaympäris- markkinoiden positiivinen kehitys jatkui edelleen, mikä osaltaan Estate Oy pyrkii vaikuttamaan kiinteistöjalostuksen keinoin kiin- ratoriotarvikkeita, reagensseja ja molekyylibiologian tuotteita. töön vaikuttaneesta BSE-taudin tuomasta epävarmuudesta. Lii- edesauttoi Rake Real Estate Oy:n liikevaihdon kasvua 10,3 %:lla teistöjensä markkina-arvon kasvuun. Yhtiön vuonna 1999 Vuo- Tilikaudella yhtiö jatkoi kasvuaan selvästi toimialan kevaihdon alenemisesta huolimatta yhtiön liikevoitto säilyi 17,2 mmk:aan (15,6 mmk). Liiketoiminnan muihin tuottoihin saaressa käynnistämä projekti, jossa kaavamuutoksella muute- kehitystä nopeammin saavuttaen 8,7 mmk:an (7,7 mmk) liike- edellisen tilikauden tasolla johtuen alentuneista toimintaku- kirjattiin Tikkurilassa sijainneen entisen rautakauppakiinteistön taan liikekiinteistön käyttötarkoitus asuinkäyttöön, on vaihdon. Huolimatta liikevaihdon kasvattamiseen tähtäävistä luista ja poistoista. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli hyvä myynnistä saatu n. 1, 2 Mmk:an myyntivoitto. Bulevardin kiin- etenemässä 2001 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttä- panostuksista yhtiön liikevoitto yli kaksinkertaistui. Plastic Trade ja yhtiö antoi emoyhtiölleen Rake Oy:lle mk:n ( mk) teistössä toteutettu mittava julkisivuremontti puolestaan kas- väksi. Raken keväällä 1998 käynnistämän uuden pysäköintilai- antoi Rake Oy:lle konserniavustusta mk ( mk). konserniavustusta. vatti yhtiön toimintakuluja voimakkaasti (+36,7 %). Rake Real toksen rakentaminen Erottajanmäen alle on alkamassa touko- Plastic Traden sähköisen myynti- ja informaatiokanavan, Lab- Estate Oy:n tulos oli voitollinen. kuussa Pysäköintilaitoksen, johon tulee 450 pysäköinti- Netin, ensimmäiselle täydelle toimintavuodelle asetetut myynti- ja Tilikauden päättyessä Bulevardin kiinteistön kaikki liike- paikkaa, on ennakoitu valmistuvan keväällä asiakastyytyväisyystavoiteet ylitettiin selvästi. Panostukset ja toimistotilat olivat vuokratut (vuokrausaste myös vuosina 1999 ja 2000: 100 %), joten tilikauden aikana toteuttiin vain Konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 187,1 mmk (168,7 mmk). henkilöstön asiantuntemuksen kehittämiseen ja markkinointiin johtivat toivottuihin tuloksiin erityisesti molekyylibiologisten Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet. muutamia vuokrasopimusten pidennyksiä, joissa vuokratasoa tuotteitten myynnin kasvuna. muutettiin vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta. Muissa Rake Trading Oy tuo maahan ja myy lisäaineita ja kemi- liike- ja toimistotiloissa solmittiin sopimuspidennyksiä entisten kaaleja pääasiassa elintarviketeollisuuden alalla toimiville asiak- vuokralaisten kanssa. Tilikauden aikana konserni investoi kiin- 4 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

5 VIENTILIIKETOIMINTA - ACOTEC OY Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria. RAKENNUSMATERIAALIEN VÄHITTÄISKAUPPA NEW ENGLAND NEIGHBORHOOD HARDWARE GROUP, U.S.A Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Vientiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Vientiliiketoiminan liikevaihdon kehitys Rautakaupan liikevaihto-osuus Rautakaupan liikevaihdon kehitys FIM Rautakauppa 34% FIM Vientiliiketoiminta 21% /97 02/98 02/99 02/00 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Acotec Oy kehittää, valmistaa ja myy rakentamisen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta parantavia teknologiaratkaisuja ja tuotantolaitteistoja. Acotec Primo -väliseinätuotantolinjoja on toimitettu tähän mennessä jo 14 maahan, yhteensä yli 30 linjaa. Tilikauden aikana Acotec onnistui avaamaan kaksi uutta tärkeää markkina-aluetta solmiessaan ensimmäisen toimitussopimuksen Euroopan nopeimmin kasvavalle markkinalle, Irlantiin. Toinen sopimus, joka solmittiin omanilaisen yhtiön kanssa oli puolestaan avaus arabimaitten laajoille rakennusmarkkinoille. Kummankin sopimuksen odotetaan johtavan jatkokauppoihin. Myös Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa on herännyt voimakasta kiinnostusta Acotecin tuotantoteknologiaa kohtaan. Acotecin tuotantoteknologialle myönnettiin Eurooppa-patentti. Vaikka yhtiön liikevaihto kasvoikin voimakkaasti (+42%) edellisvuodesta saavuttaen 17,5 mmk:aa (12,3 mmk), ei yhtiön tuotantokapasiteetti ollut täydessä käytössä. Yhtiön tulos oli voitollinen. Yhdysvaltain toimintojen osuus konsernin liikevaihdosta aleni 34%:iin (47,4 %). New England Neighborhood Hardware -alakonsernin markkamääräinen liikevaihto pieneni pääasiassa Bostonin keskustassa sijainneitten rautakauppojen myynnin seurauksena 28,5 mmk:aan (44,6 mmk). Alakonsernin tulos oli tappiollinen. Rautakauppaliiketoiminnan myynti Bostonissa sitoi Eastern Lumberin johtamisresurssit koko alkutilikauden ajan, minkä seurauksena yhtiö ei saanut uutta markkinointikonseptiaan valmiiksi ennen syksyn myyntisesonkia. Tämän johdosta yhtiön liikevaihto aleni entisestään 4,1 m$:iin (4,5 m$), syynä ennen kaikkea urakoitsijamyynnin edelleen jatkunut väheneminen. Sen sijaan vähittäisrautakauppamyynti sekä keittiö- ja kylpyhuonekauppa pysyivät lähes viime vuoden tasolla. Eastern Lumberissa investoitiin voimakkaasti henkilökunnan koulutukseen, markkinointimateriaalin valmisteluun ja kiinteistöjen korjaukseen valmistauduttaessa kevät-kesällä 2001 lanseerattavaan uuteen konseptiin, jonka tavoitteena on katkaista pitkään jatkunut liikevaihdon aleneminen. Myynnin lasku ja investoinnit uuteen konseptiin johtivat yhtiön tuloksen tappiollisuuteen. Tilikauden alussa päätetyllä kaupalla myytiin Bostonin keskustassa olleitten kolmen rautakaupan liiketoiminta runsaan 6 Mmk:an kauppahinnalla. Ensimmäinen rautakauppa Yhdysvalloista oli ostettu vuonna 1978 ja rautakauppojen liikevaihto korkeimmillaan ylitti 30 miljoonaa markkaa. Konserni kirjasi kaupasta n. 1,5 Mmk:an myyntivoiton. Rautakauppojen myynnistä saadut varat käytettiin velkojen lyhentämiseen Yhdysvalloissa sekä Eastern Lumberin liiketoiminnan kehittämisen vaatimiin investointeihin. Näin saatettiin päätökseen prosessi, jonka tavoitteena oli vapauttaa voitolla pääomia ja resursseja rautakauppaliiketoiminnasta, lyhentää velkoja USA:ssa sekä keskittää voimavarat Eastern Lumberin liiketoiminnan kannattavuuden palauttamiseen, liikevaihdon kasvattamiseen ja uuden kilpailukykyisen palvelukonseptin lanseeraamiseen. 6 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

6 RAHOITUS JA RISKIENHALLINTA HENKILÖSTÖ NÄKYMÄT 134. TILIKAUDELLE Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Konsernin omavaraisuusaste Henkilöstön jakauma toimialoittain Tilikauden alkaessa kiinteistöliiketoiminnan vakaa tuloskehitys ja markkinoinnin edelleen tehostamiseksi. Yhtiöllä ei ole tar- % ,3 57,3 60, ,6 62,8 ja vahva kassavirta on varmistettu Rake-Talon pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Strategian mukaisesti tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön kiinteistökantaa Helsingin keskustassa. Yhteistyötä kiinteistöjen hoidossa ja hallinnassa Bulevardin vetta uusien tuotteiden kehittämiseen, mutta teknologisen kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää panostusta lopputuotteita koskevaan tutkimukseen sekä asiakkaiden tukemiseen lopputuotteiden markkinoillesaattamisen nopeuttamiseksi. Yhtiön 40 alueella pyritään kehittämään. Osan Helsingin keskustan ulko- uudet raudoittavat tuotantolinjat yhdessä perinteisen välisei- 30 puolisen liikehuoneistokannan kehitysprojekteista odotetaan nätuotantolinjan kanssa, sekä markkinointipanostusten koh /94 02/95 02/96 02/97 02/98 02/99 02/00 02/01 Kiinteistöliiketoiminta 9,6% Maahantuontiliiketoiminta 13,7% Vienti 20,5% Rautakauppa USA 56,2% saavuttavan realisointivaiheen tilikauden aikana. Erottajan uuden pysäköintilaitoksen rakennusvaihe tulee sitomaan merkittävissä määrin yhtiön pääomia kahden seuraavan vuoden ajan. Kiinteistöliiketoiminnan tuloksen odotetaan nousevan tili- dentaminen ensisijaisesti Eurooppaan ja Kiinaan luovat yritykselle hyvät mahdollisuudet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. New England Neighborhood Hardware Groupin päätavoite kauden tasolta. on vaikeassa kilpailutilanteessa toimivan Eastern Lumberin liike- Rahoitushallinnon tehtävänä on vastata konsernin likviditeetin Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Halli- Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun vaihdon kääntäminen kasvuun uuden palvelukonseptin lansee- hallinnasta, investointien ja vientitoimitusten rahoitusjärjeste- tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Oy Plastic Trade Ab:ssa jat- raamisen avulla. Tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuussa lyissä sekä minimoida konsernin korko-, valuutta- ja likviditeetti- olivat mk ( mk) ja kaikkiaan suoriteperusteiset ketaan panostuksia markkinointiin ja henkilöstön osaamisen ja 2001 Eastern Lumberin keittiömyymälän katto romahti lumen riskien vaikutus konsernin kassavirtaan ja tulokseen. palkat olivat mk ( mk). asiantuntemuksen kehittämiseen liikevaihdon kasvattamiseksi. painosta aiheuttaen merkittävät vahingot sekä rakennukselle Taloudellista toimintaympäristöä leimasivat Suomen talou- Konsernin yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 101 (112) Yrityksen tuoteportfolion kehittämisessä ja uusien päämies- että irtaimistolle. Tämä onnettomuus tulee omalta osaltaan den vahvan kasvun jatkuminen, euron heikkous suhteessa henkilöä. Konsernin yhtiöiden maksamat suoriteperusteiset suhteitten solmimisessa korostetaan erityisesti tuotteiden kor- hidastuttamaan Eastern Lumberin konseptin lanseeraamista. Yhdysvaltain dollariin, Englannin punnan vahvuus sekä korko- palkat olivat yhteensä mk ( mk), josta keaa laatutasoa sekä soveltuvuutta molekyylibiologian alueella Yhtiöllä on sekä kiinteistö- että liiketoiminnan keskeytys- tason aleneminen sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksettiin mk toimivalle asiakaskunnalle. vakuutus. Vaikka Eastern Lumberin liikevaihdon odotetaan kas- Konsernin velat alenivat Yhdysvalloissa rautakauppaliike- ( mk). Panostamalla entistä aktiivisempaan myyntiin ja markki- vavan, tulos jää edelleen tappiolliseksi. Pitkän tähtäyksen toiminnan myynnin seurauksena 5,6 mmk. Sen sijaan Rake Real nointiin Rake Trading Oy:n tavoitteena on kasvattaa liikevaih- tavoitteena on, että Eastern Lumber saavuttaa jälleen aikai- Estate Oy:n kiinteistöinvestoinnit johtivat konsernin korollisten toaan ja tulostaan. Täydentämällä tuotevalikoimaa uusilla tuot- semman korkean kannattavuustasonsa. nettovelkojen nousuun 48,3 mmk:sta 59,9 mmk:aan. Lainakan- teilla pyritään vastaamaan elintarviketeollisuuden uusien tuo- Tilikaudelle suunniteltujen kiinteistöinvestointien nan kasvun seurauksena konsernin rahoituskulut nousivat tesuuntausten, mm. terveysvaikutteisten elintarvikkeitten teol- toteutuessa aikataulussaan ulkoisten velkojen määrän ennakoi- edellisvuoden tasolta 3,8 mmk:aan (3,7 mmk). Konsernin rahoi- lisuuden tavarantoimittajille asettamiin haasteisiin. Edellisellä daan edelleen nousevan tilikauden alun tasolta. Vaikka korko- tustulos nousi 8,2 mmk:aan kun se edellisvuonna oli 7,3 mmk. tilikaudella käynnistettyä hanketta uusien kotimaisten ja ulko- tason odotetaan pysyvän tilikauden alun tasolla tai hieman ale- Tilikauden aikana toteutetut divestoinnit vahvistivat kon- maisten yhteistyökumppaneitten löytämiseksi jatketaan. nevan, niin jo päättyneen tilikauden aikana alkaneesta laina- sernin likviditeettiä, jota käytettiin osaltaan elokuussa 2000 Acotec Oy:n alkaneen tilikauden tavoitteena on myynnin kannan kasvusta johtuen on konsernin rahoituskustannuksiin toteutetussa kiinteistöhankinnassa. Konsernin vahva taseasema, kasvattaminen edelleen vastaamaan yrityksen toimituskapasi- odotettavissa selvää nousua. hyvä likviditeetti ja toimivat rahoittajasuhteet tukevat omalta teettia. Alkaneen tilikauden alussa Acotec osallistui maailman Konsernin liikevaihdon ja kokonaistuloksen kannalta on osaltaan konsernin kehittämissuunnitelmia. suurimmille rakennuskonemessuille, jonka tuottamien runsait- ratkaisevaa, miten Acotec Oy ja Eastern Lumber saavuttavat tili- ten kontaktien ja kyselyitten uskotaan tuovan uusia sopimuksia kaudelle asetetut liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet. tämän ja ensi vuoden aikana. Acotecin tuotantoteknologian globaalin markkinapotentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi etsitään tilikauden aikana yhtiölle yhteistyökumppania myynnin 8 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

7 Konsernin tuloslaskelma TOIMIALAKOHTAINEN LIIKEVAIHTO- JA HENKILÖSTÖYHTEENVETO Liikevaihto Henkilökunta ( mk) 02/01 02/00 02/01 02/00 Kiinteistöliiketoiminta ja Rake Oy 17,2 15,5 7 8 Maahantuontiliiketoiminta 20,1 21, Acotec Oy 17,4 12, New England Neighborhood Hardware Company, USA 28,5 44, Yhteensä 83,2 94, EMOYHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet ekonomi Anneli Cederberg, puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri Peter Tallberg, varapuheenjohtaja pääjohtaja Ylermi Runko laamanni, asianajaja Martti Ikonen kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Kenneth Cederberg Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,97mk. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,77 mk, josta: - käyttörahasto ,10 mk - käyttämättömät voittovarat edellisiltä vuosilta ,11 mk - tilikauden tulos ,56 mk ,77 mk Hallitus ehdottaa, että tilikauden osinkona maksetaan 10 mk Varajäsenet MBA Maria Cederberg rouva Christina Pallin Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut ekonomi Risto Laitinen, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö SVH Pricewaterhousecoopers Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE TILIKAUDEN VOITON JAOSTA osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi käyttöomaisuuden myynnistä konsernissa saadusta kertaluonteisesta voitosta lisäosinkona 20 mk/osake. Maksettavaksi esitetty osinko on siten yhteensä 30 mk osakkeelta eli yhteensä markkaa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan alkaen. - Tilikaudelta jaetaan osinkoa 10 mk/osake ,00 mk - Lisäosinkona jaetaan 20 mk/osake ,00 mk - Voittovarojen tilille kirjataan ,56 mk ,56 mk Liikevaihto 83,206, ,985, Liiketoiminnan muut tuotot 3,986, ,488, Materiaalit ja palvelut Tavarat 28,718, ,543, Varastojen muutos 5,912, ,474, Ulkopuoliset palvelut 5,357, ,988, ,442, ,510, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16,112, ,252, Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1,452, ,173, Muut henkilöstösivukulut -1,175, ,740, ,470, ,896, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2,994, ,535, Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -490, Konsernin liikearvo -541, ,027, , ,091, Liiketoiminnan muut kulut -17,203, ,158, Liikevoitto/-tappio 7,233, ,817, Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot 618, ,493, Korkokulut ja muut rahoituskulut -3,795, ,169, ,776, ,278, Tulos ennen satunnaiseriä 4,063, ,538, Satunnaiset erät Satunnaiset kulut, eläkevastuu ,095, ,095, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,063, ,556, Tuloverot edellisiltä tilikausilta 342, , Tuloverot tilikaudelta -238, ,311, Laskennallisen verovelan muutos 66, , , ,328, TULOS 4,234, ,885, Vähemmistön osuus , TULOS 4,234, ,730, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

8 Konsernin tase Konsernin tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 53, Aineettomat oikeudet 316, , Konsernin liikearvo 4,975, ,378, Muut pitkävaikutteiset menot 905, ,250, ,243, ,896, Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 72,938, ,731, Rakennukset ja rakennelmat 90,015, ,128, Koneet ja kalusto 1,387, ,718, Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 644, ,986, , ,648, Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 22,308, , Muut osakkeet ja osuudet 1,913, ,221, ,582, ,251, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat 10,378, ,378, ,654, ,654, Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 834, , Muut saamiset 50, , Siirtosaamiset 42, , , , Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3,459, ,930, Muut saamiset 552, , Siirtosaamiset 827, ,838, ,424, ,989, Rahoitusarvopaperit 836, , Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto 124,427, ,400, ,000, ,400, Muut rahastot Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos 6,249, ,348, Tilikauden tulos 4,234, ,484, ,730, ,618, Oma pääoma yhteensä 137,884, ,018, Vähemmistöosuus Muuntoero Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 5,490, ,095, Muut pakolliset varaukset ,490, , ,430, Vieras pääoma pitkäaikainenen Lainat rahoituslaitoksilta 56,445, ,951, Muut pitkäaikaiset velat 705, , Laskennallinen verovelka 965, ,116, ,032, ,633, Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 9,473, ,698, Saadut ennakot 6, , Ostovelat 2,663, ,743, Muut lyhytaikaiset velat 1,610, ,826, Siirtovelat 4,382, ,135, ,396, ,775, Rahat ja pankkisaamiset 7,187, ,581, Vastaavaa yhteensä 219,626, ,857, Vastattavaa yhteensä 219,626, ,857, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase FIM FIM Liikevaihto 5,860, ,101, Liiketoiminnan muut tuotot/-kulut 1,218, , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2,030, ,866, Henkilösivukulut Eläkekulut 258, , Muut henkilösivukulut 135, ,424, , ,913, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 280, , , , Liiketoiminnan muut kulut 2,032, ,032, ,892, ,892, Liikevoitto/-tappio 2,340, , Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksiltä 700, ,957, Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 1,683, ,454, Muut korko- ja rahoitustuotot 252, , Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille 451, , Korkokulut ja muu rahoituskulut muille 84, ,108, ,109, ,694, Tulos ennen satunnaiseriä 4,449, ,534, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä 830, , Satunnaiset kulut Vastaiset eläkekulut ,095, Muut satunnaiset kulut 3,000, ,170, ,620, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,279, ,085, Poistoeron muutos -7, , , , Tuloverot Tilikaudelta 433, , Aiemmilta tilikausilta , , , Tilikauden tulos 1,853, ,315, Vastaavaa FIM FIM Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 56, , Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 72,022, ,861, Rakennukset ja rakennelmat 81, , Koneet ja kalusto 400, , Ennakkomaksut ja kesk.hankinnat 576, , Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet 44,502, ,481, Muut osakkeet ja osuudet 189, ,829, , ,669, Vaihtuvat vastaavat Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 27,509, ,616, Lainasaamiset 834, , Siirtosaamiset 42, ,385, , ,978, Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 609, ,500, Siirtosaamiset 2,098, ,708, ,592, ,093, Rahoitusarvopaperit 819, , Rahat ja pankkisaamiset 6,257, ,257, ,887, ,887, Vastaavaa yhteensä 156,001, ,628, Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Arvonkorotusrahasto 71,407, ,980, Vararahasto 2,600, ,980, ,600, ,980, Käyttörahasto 56,140, ,595, Edellisten tilikausien tulos 6,936, ,936, Tilikauden tulos 1,853, ,930, ,315, ,216, Oma pääoma yhteensä 141,910, ,196, Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 1, , , , Pakolliset varaukset Eläkevaraus 5,490, ,490, ,095, ,095, Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat 136, , Saadut ennakot , Velat saman konsernin yrityksille 7,335, ,908, Muut velat 707, , Siirtovelat 419, ,598, , ,327, Vastattavaa yhteensä 156,001, ,628, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.27 1982 19885 19965 19891 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 19925 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 4 611 fax (015) 46 1216 Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (01) 7 711 fax (01) 77 1500

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994 1 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m 2 105

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ncc rakennus Oy 2007 ncc rakennus Oy 1

ncc rakennus Oy 2007 ncc rakennus Oy 1 NCC RAKENNUS OY 2007 ncc rakennus Oy 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto ja tulos NCC Rakennus -konsernin valmistusasteen perusteella laskettu liikevaihto vuonna 2007 oli 803,3 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE 4 6 7 8 10 14 16 18 22 23 24 25 26 28 34 35 Toimitusjohtajan kirje Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot