T O I M I N T A K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 133. tilikausi lyhyesti: Konserni Liikevaihto 83 mmk, liikevoitto 7,3 mmk (kasvua 24%), voitto 4,2 mmk. Bostonin rautakauppaliiketoiminta myytiin Investoitiin Helsingin keskustan kiinteistöön Taseen loppusumma nousi 220 mmk:aan, omavaraisuusaste 63%. Kiinteistöliiketoiminta Tilojen vuokrausaste vuodesta 1999 alkaen 100% Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui; Tikkurilan kiinteistö myytiin ja naapurikiinteistöstä Bulevardi 6:sta ostettiin 25%:n osuus. P-Erottaja pysäköintilaitoshanke eteni, rakentaminen alkaa kesällä 2001 Vuosaaren kaavamuutoshanke edistyi Maahantuontiliiketoiminta Plastic Traden liikevaihto kasvoi toimialaa selvästi nopeammin, yli 13% Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet Rake Trading Oy:n liikevaihto aleni johtuen huonosta kesästä ja BSE:stä. Yhteistyökumppaneiden kartoitusta jatketaan. Acotec Acotecin myynti kasvoi 42%:ia ja tulos oli voitollinen. Uudet Acotec-linjatoimitukset Irlantiin ja Omaniin Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria USA:n liiketoiminta USA:n osuus kokonaisliikevaihdosta aleni 34%:iin (47%) Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Eastern Lumber tappiollinen.

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE OY RAKE OY Konsernitaseen loppusumma nousi 220 mmk:n, omavaraisuusaste 63%. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 133. TILIKAUDELTA Konsernin liikevaihto Konsernin liikevaihdon jakauma alueittain Konsernin liikevaihdon jakauma toimialoittain Rake -Yhtiöt on kansainvälisesti toimiva monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat: kiinteistöliiketoiminta (Rake Real Estate Oy), rakennusmateriaaliteknologian ja tuotantolaitteitten kehitys, valmistus ja myynti (Acotec Oy), maahantuontiliiketoiminta (Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy) sekä rakennusmateriaalien vähittäiskauppa Yhdysvalloissa (New England Neighborhood Hardware Group). Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Rake-Yhtiöitten tuloskehitys tilikaudella oli edellisvuotta parempi, mutta ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. Konsernin liikevaihto aleni edellisen tilikauden tasolta 83 mmk:aan (2000: 94 mmk) johtuen USA:n rautakauppojen divestoinnista päättyneen tilikauden alussa. Rautakauppojen myynnin vaikutuksesta puhdistettu konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 5% edelliseen tilikauteen verrattuna. Rake-Yhtiöitten liikevoitto kasvoi 24,3 % saavuttaen 7,2 mmk (5,8 mmk). Liikevoittoon sisältyy 4 mmk:aa (3,5 mmk) käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Konsernin korkokulut, 3,8 mmk (3,7 mmk) säilyivät lähes edellisen tilikauden tasolla, vaikka konsernin korolliset nettovelat nousivat 59,9 mmk:aan (48,3 mmk) kiinteistöinvestointien takia. Konsernin tuloverot tilikaudelta alenivat 0,2 mmk:aan (1,3 mmk). Rake-Yhtiöitten tilikauden tulos nousi ,46 mk:aan (-2,7 mmk) ja rahoitustulos oli 8,2 mmk (7,3 mmk). Vahva omavaraisuusaste laski hieman 62,8 %:iin (63,6%) konsernitaseen loppusumman noustessa 220 mmk:aan (211 mmk). Monialaisen konsernin liiketoiminnalle on tyypillistä, että eri yhtiöitten toimintaympäristöt, kehitysvaiheet ja kasvumahdollisuudet ja sen myötä liiketaloudellinen menestys vaihtelevat. Kiinteistöliiketoiminnan vuokratuotot kasvoivat jo toisena peräkkäisenä vuonna yli 10%:ia. Kiinteistöjen ylläpitoon ja uushankintoihin investoitiin voimakkaasti, mm. tilikauden puolivälissä hankittiin n. 25% kiinteistöyhtiö Bulevardi 6 Oy:n osakekannasta. Maahantuontiliiketoiminta-alueella Oy Plastic Trade Ab:n liikevaihto kasvoi toimialansa kehitystä selvästi nopeammin ja tilikauden alussa avatun sähköisen kauppapaikan myynti ylitti sille asetetut tavoitteet. Rake Trading Oy:n liikevaihto sen sijaan aleni johtuen asiakastoimialan myyntiä haitanneesta heikosta kesästä. Acotec Oy menestyi edellistä tilikautta selvästi paremmin avaten tilikauden aikana kaksi uutta markkina-aluetta, minkä johdosta yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti (+42%) ja tulos kääntyi positiiviseksi. Rake- Yhtiöitten USA:n alakonsernissa rautakauppaliiketoimintojen myynnin pitkittyminen myöhästytti ratkaisevasti Eastern Lumberin uudistusprosessin aloittamista, minkä johdosta vuoden 2000 päämyyntisesongit menetettiin. Tämän seurauksena Eastern Lumberin liikevaihto aleni edelleen ja yhtiön tulos jäi raskaasti tappiolliseksi. Rautakauppaliiketoiminnan myynnistä konserni sen sijaan kirjasi n. 1,5 mmk:an myyntivoiton FIM /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin emoyhtiön, Rake Oy:n strategisena tehtävänä on kasvattaa tytäryhtiöitten arvoa ja sitä kautta emoyhtiön arvoa pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Rake-Yhtiöitten liiketoimintaportfoliota hajauttavan strategian tavoitteena on toisaalta luoda konsernille kasvumahdollisuuksia ja toisaalta turvata vakaa tulevaisuus huolimatta yksittäisten tytäryhtiöitten toiminnassa tapahtuvista heilahteluista. Emoyhtiön korkea vakavaraisuusaste ja kiinteistöliiketoiminnan tasainen kassavirta varmistavat taloudellisen itsenäisyyden ja liikkumavaran, jotka ovat välttämättömiä konsernin tytäryhtiöitten kehittämisessä. Rake Oy osallistuu tytäryhtiöittensä liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun, rahoituksen järjestelyyn ja riskienhallintaan. Kotimaisille konserniyhtiöille tarjotaan myös hallintopalvelut. Rake Oy:n hallintopalvelu- ja vuokratuloista muodostuva liikevaihto nousi lähes 5,9 mmk:aan (5,1 mmk). Vaikka toimintakulut kasvoivat n. 5%, yhtiön liikevoitto nousi tmk:aan mk (840 tmk), mikä johtui vuokratuottojen kasvusta, poistojen alenemisesta sekä Tikkurilassa sijainneen tontin myyntivoitosta. Rake Oy sai tytäryhtiöltään Rake Real Estate Oy:ltä mk (2,1 mmk) ennakko-osinkoa. Tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin kirjattiin lisäksi konserniavustuksina mk Suomi 45% Ulkomaat & vienti 55% Vientiliiketoiminta 21% Kiinteistöliiketoiminta 21% Maahantuontiliiketoiminta 24% Rautakauppaliiketoiminta 34% Rake Trading Oy:ltä ja mk Oy Plastic Trade Ab:ltä. Satunnaisiin kuluihin puolestaan kirjattiin 3.0 Mmk:an arvonalennus saatavasta USA:n alakonsernilta. Yhtiön kokonaistulos verojen jälkeen oli mk:aa (- 1.3 mmk ). Rake Oy:n taseen loppusumma aleni 156,0 mmk:an (158,6 mmk) ja yhtiön omavaraisuusaste nousi 91,1 %:iin (89,0 %). Yhtiön osakepääoma muutettiin yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä euromääräiseksi ja korotettiin rahastoannilla ,02 eurosta euroon. Samalla luovuttiin osakkeen nimellisarvosta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Raken hallitus päätti kokouksessaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Ferramenta Oy:n omistuksessa olevat Rake Oy:n osakkeet mitätöidään ja Rake Oy:n osakepääomaa alennetaan vastaavalla määrällä. 2 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

4 Kiinteistöstrategian mukainen keskittyminen jatkui. KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-osuus Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto-kehitys Kiinteistöliiketoiminnan sopimuskannan mukainen vuokrakertymä Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Maahantuontiliiketoiminnan liikevaihdon kehitys FIM FIM FIM Maahantuontiliiketoiminta 24% Kiinteistöliiketoiminta 21% 0 02/97 02/98 02/99 02/00 02/ /00 02/01 02/02 02/03 02/04 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Konsernin kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real teistöjen korjauksiin ja uudisrakentamiseen n. 3,6 mmk:aa ja Maahantuontiyhtiöt, Oy Plastic Trade Ab ja Rake Trading Oy, kailleen. Yhtiön vahvuuksia ovat pitkäaikaiset päämies- ja Estate Oy:öön. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa konsernin kiin- kiinteistöyhtiöitten osakkeitten hankintaan runsaat 22 mmk, tarjoavat asiakkailleen alansa pitkäaikaiseen kokemukseen ja asiakassuhteet, kattava varastotuotevalikoima sekä tehokkaas- teistökannan markkina-arvoa nostamalla kiinteistöjen netto- josta tärkein oli elokuussa 2000 Markkinointi Viherjuuri Oyj:ltä asiakkaitten tarpeitten perinpohjaiseen tuntemukseen perustu- ti hoidettu osto- ja varastointitoiminta, mikä varmistaa asiak- tuottoa keskittyen Helsingin keskustan kiinteistöihin. Rake Real ostetut runsaan m 2 toimistotilat naapurikiinteistöstä, vaa asiantuntevaa palvelua sekä korkealaatuisia tuotteita ja tuo- kaitten joustavan ja nopean palvelun. Estaten toimintaa on laajennettu kattamaan myös kiinteistöjen Bulevardi 6:sta. Samalla tiloista solmittiin myyjän kanssa pit- tekokonaisuuksia. Ulkomaisille päämiehille tarjotaan yksilölli- Yhtiön liikevaihto aleni 11,4 Mmk:aan (13,9 Mmk) johtuen kehitystä sekä tarkkaan kohdennettuja kiinteistöpalveluja. käaikainen vuokrasopimus. nen, kokonaisvaltainen myynti- ja markkinointiorganisaatio. ennenkaikkea yhtiön tärkeimmän asiakastoimialan myyntiä Pääkaupunkiseudun liike- ja toimistotilojen vuokraus- Kiinteistöhallinnan ja vuokraamisen lisäksi Rake Real Oy Plastic Trade Ab myy ja markkinoi korkeatasoisia labo- haitanneesta sateisesta kesästä, mutta myös toimintaympäris- markkinoiden positiivinen kehitys jatkui edelleen, mikä osaltaan Estate Oy pyrkii vaikuttamaan kiinteistöjalostuksen keinoin kiin- ratoriotarvikkeita, reagensseja ja molekyylibiologian tuotteita. töön vaikuttaneesta BSE-taudin tuomasta epävarmuudesta. Lii- edesauttoi Rake Real Estate Oy:n liikevaihdon kasvua 10,3 %:lla teistöjensä markkina-arvon kasvuun. Yhtiön vuonna 1999 Vuo- Tilikaudella yhtiö jatkoi kasvuaan selvästi toimialan kevaihdon alenemisesta huolimatta yhtiön liikevoitto säilyi 17,2 mmk:aan (15,6 mmk). Liiketoiminnan muihin tuottoihin saaressa käynnistämä projekti, jossa kaavamuutoksella muute- kehitystä nopeammin saavuttaen 8,7 mmk:an (7,7 mmk) liike- edellisen tilikauden tasolla johtuen alentuneista toimintaku- kirjattiin Tikkurilassa sijainneen entisen rautakauppakiinteistön taan liikekiinteistön käyttötarkoitus asuinkäyttöön, on vaihdon. Huolimatta liikevaihdon kasvattamiseen tähtäävistä luista ja poistoista. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli hyvä myynnistä saatu n. 1, 2 Mmk:an myyntivoitto. Bulevardin kiin- etenemässä 2001 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttä- panostuksista yhtiön liikevoitto yli kaksinkertaistui. Plastic Trade ja yhtiö antoi emoyhtiölleen Rake Oy:lle mk:n ( mk) teistössä toteutettu mittava julkisivuremontti puolestaan kas- väksi. Raken keväällä 1998 käynnistämän uuden pysäköintilai- antoi Rake Oy:lle konserniavustusta mk ( mk). konserniavustusta. vatti yhtiön toimintakuluja voimakkaasti (+36,7 %). Rake Real toksen rakentaminen Erottajanmäen alle on alkamassa touko- Plastic Traden sähköisen myynti- ja informaatiokanavan, Lab- Estate Oy:n tulos oli voitollinen. kuussa Pysäköintilaitoksen, johon tulee 450 pysäköinti- Netin, ensimmäiselle täydelle toimintavuodelle asetetut myynti- ja Tilikauden päättyessä Bulevardin kiinteistön kaikki liike- paikkaa, on ennakoitu valmistuvan keväällä asiakastyytyväisyystavoiteet ylitettiin selvästi. Panostukset ja toimistotilat olivat vuokratut (vuokrausaste myös vuosina 1999 ja 2000: 100 %), joten tilikauden aikana toteuttiin vain Konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 187,1 mmk (168,7 mmk). henkilöstön asiantuntemuksen kehittämiseen ja markkinointiin johtivat toivottuihin tuloksiin erityisesti molekyylibiologisten Sähköinen kauppapaikka, LabNet, ylitti tavoitteet. muutamia vuokrasopimusten pidennyksiä, joissa vuokratasoa tuotteitten myynnin kasvuna. muutettiin vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta. Muissa Rake Trading Oy tuo maahan ja myy lisäaineita ja kemi- liike- ja toimistotiloissa solmittiin sopimuspidennyksiä entisten kaaleja pääasiassa elintarviketeollisuuden alalla toimiville asiak- vuokralaisten kanssa. Tilikauden aikana konserni investoi kiin- 4 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

5 VIENTILIIKETOIMINTA - ACOTEC OY Acotecille etsitään globaalia markkinointipartneria. RAKENNUSMATERIAALIEN VÄHITTÄISKAUPPA NEW ENGLAND NEIGHBORHOOD HARDWARE GROUP, U.S.A Rautakauppaketjun myynnistä saaduilla tuloilla vähennettiin velkoja. Vientiliiketoiminnan liikevaihto-osuus Vientiliiketoiminan liikevaihdon kehitys Rautakaupan liikevaihto-osuus Rautakaupan liikevaihdon kehitys FIM Rautakauppa 34% FIM Vientiliiketoiminta 21% /97 02/98 02/99 02/00 02/ /97 02/98 02/99 02/00 02/01 Acotec Oy kehittää, valmistaa ja myy rakentamisen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta parantavia teknologiaratkaisuja ja tuotantolaitteistoja. Acotec Primo -väliseinätuotantolinjoja on toimitettu tähän mennessä jo 14 maahan, yhteensä yli 30 linjaa. Tilikauden aikana Acotec onnistui avaamaan kaksi uutta tärkeää markkina-aluetta solmiessaan ensimmäisen toimitussopimuksen Euroopan nopeimmin kasvavalle markkinalle, Irlantiin. Toinen sopimus, joka solmittiin omanilaisen yhtiön kanssa oli puolestaan avaus arabimaitten laajoille rakennusmarkkinoille. Kummankin sopimuksen odotetaan johtavan jatkokauppoihin. Myös Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa on herännyt voimakasta kiinnostusta Acotecin tuotantoteknologiaa kohtaan. Acotecin tuotantoteknologialle myönnettiin Eurooppa-patentti. Vaikka yhtiön liikevaihto kasvoikin voimakkaasti (+42%) edellisvuodesta saavuttaen 17,5 mmk:aa (12,3 mmk), ei yhtiön tuotantokapasiteetti ollut täydessä käytössä. Yhtiön tulos oli voitollinen. Yhdysvaltain toimintojen osuus konsernin liikevaihdosta aleni 34%:iin (47,4 %). New England Neighborhood Hardware -alakonsernin markkamääräinen liikevaihto pieneni pääasiassa Bostonin keskustassa sijainneitten rautakauppojen myynnin seurauksena 28,5 mmk:aan (44,6 mmk). Alakonsernin tulos oli tappiollinen. Rautakauppaliiketoiminnan myynti Bostonissa sitoi Eastern Lumberin johtamisresurssit koko alkutilikauden ajan, minkä seurauksena yhtiö ei saanut uutta markkinointikonseptiaan valmiiksi ennen syksyn myyntisesonkia. Tämän johdosta yhtiön liikevaihto aleni entisestään 4,1 m$:iin (4,5 m$), syynä ennen kaikkea urakoitsijamyynnin edelleen jatkunut väheneminen. Sen sijaan vähittäisrautakauppamyynti sekä keittiö- ja kylpyhuonekauppa pysyivät lähes viime vuoden tasolla. Eastern Lumberissa investoitiin voimakkaasti henkilökunnan koulutukseen, markkinointimateriaalin valmisteluun ja kiinteistöjen korjaukseen valmistauduttaessa kevät-kesällä 2001 lanseerattavaan uuteen konseptiin, jonka tavoitteena on katkaista pitkään jatkunut liikevaihdon aleneminen. Myynnin lasku ja investoinnit uuteen konseptiin johtivat yhtiön tuloksen tappiollisuuteen. Tilikauden alussa päätetyllä kaupalla myytiin Bostonin keskustassa olleitten kolmen rautakaupan liiketoiminta runsaan 6 Mmk:an kauppahinnalla. Ensimmäinen rautakauppa Yhdysvalloista oli ostettu vuonna 1978 ja rautakauppojen liikevaihto korkeimmillaan ylitti 30 miljoonaa markkaa. Konserni kirjasi kaupasta n. 1,5 Mmk:an myyntivoiton. Rautakauppojen myynnistä saadut varat käytettiin velkojen lyhentämiseen Yhdysvalloissa sekä Eastern Lumberin liiketoiminnan kehittämisen vaatimiin investointeihin. Näin saatettiin päätökseen prosessi, jonka tavoitteena oli vapauttaa voitolla pääomia ja resursseja rautakauppaliiketoiminnasta, lyhentää velkoja USA:ssa sekä keskittää voimavarat Eastern Lumberin liiketoiminnan kannattavuuden palauttamiseen, liikevaihdon kasvattamiseen ja uuden kilpailukykyisen palvelukonseptin lanseeraamiseen. 6 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

6 RAHOITUS JA RISKIENHALLINTA HENKILÖSTÖ NÄKYMÄT 134. TILIKAUDELLE Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Konsernin omavaraisuusaste Henkilöstön jakauma toimialoittain Tilikauden alkaessa kiinteistöliiketoiminnan vakaa tuloskehitys ja markkinoinnin edelleen tehostamiseksi. Yhtiöllä ei ole tar- % ,3 57,3 60, ,6 62,8 ja vahva kassavirta on varmistettu Rake-Talon pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Strategian mukaisesti tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön kiinteistökantaa Helsingin keskustassa. Yhteistyötä kiinteistöjen hoidossa ja hallinnassa Bulevardin vetta uusien tuotteiden kehittämiseen, mutta teknologisen kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää panostusta lopputuotteita koskevaan tutkimukseen sekä asiakkaiden tukemiseen lopputuotteiden markkinoillesaattamisen nopeuttamiseksi. Yhtiön 40 alueella pyritään kehittämään. Osan Helsingin keskustan ulko- uudet raudoittavat tuotantolinjat yhdessä perinteisen välisei- 30 puolisen liikehuoneistokannan kehitysprojekteista odotetaan nätuotantolinjan kanssa, sekä markkinointipanostusten koh /94 02/95 02/96 02/97 02/98 02/99 02/00 02/01 Kiinteistöliiketoiminta 9,6% Maahantuontiliiketoiminta 13,7% Vienti 20,5% Rautakauppa USA 56,2% saavuttavan realisointivaiheen tilikauden aikana. Erottajan uuden pysäköintilaitoksen rakennusvaihe tulee sitomaan merkittävissä määrin yhtiön pääomia kahden seuraavan vuoden ajan. Kiinteistöliiketoiminnan tuloksen odotetaan nousevan tili- dentaminen ensisijaisesti Eurooppaan ja Kiinaan luovat yritykselle hyvät mahdollisuudet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. New England Neighborhood Hardware Groupin päätavoite kauden tasolta. on vaikeassa kilpailutilanteessa toimivan Eastern Lumberin liike- Rahoitushallinnon tehtävänä on vastata konsernin likviditeetin Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7 (8) henkilöä. Halli- Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitellaan toimialan kasvun vaihdon kääntäminen kasvuun uuden palvelukonseptin lansee- hallinnasta, investointien ja vientitoimitusten rahoitusjärjeste- tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot selvästi ylittävää liikevaihdon kasvua. Oy Plastic Trade Ab:ssa jat- raamisen avulla. Tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuussa lyissä sekä minimoida konsernin korko-, valuutta- ja likviditeetti- olivat mk ( mk) ja kaikkiaan suoriteperusteiset ketaan panostuksia markkinointiin ja henkilöstön osaamisen ja 2001 Eastern Lumberin keittiömyymälän katto romahti lumen riskien vaikutus konsernin kassavirtaan ja tulokseen. palkat olivat mk ( mk). asiantuntemuksen kehittämiseen liikevaihdon kasvattamiseksi. painosta aiheuttaen merkittävät vahingot sekä rakennukselle Taloudellista toimintaympäristöä leimasivat Suomen talou- Konsernin yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 101 (112) Yrityksen tuoteportfolion kehittämisessä ja uusien päämies- että irtaimistolle. Tämä onnettomuus tulee omalta osaltaan den vahvan kasvun jatkuminen, euron heikkous suhteessa henkilöä. Konsernin yhtiöiden maksamat suoriteperusteiset suhteitten solmimisessa korostetaan erityisesti tuotteiden kor- hidastuttamaan Eastern Lumberin konseptin lanseeraamista. Yhdysvaltain dollariin, Englannin punnan vahvuus sekä korko- palkat olivat yhteensä mk ( mk), josta keaa laatutasoa sekä soveltuvuutta molekyylibiologian alueella Yhtiöllä on sekä kiinteistö- että liiketoiminnan keskeytys- tason aleneminen sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille maksettiin mk toimivalle asiakaskunnalle. vakuutus. Vaikka Eastern Lumberin liikevaihdon odotetaan kas- Konsernin velat alenivat Yhdysvalloissa rautakauppaliike- ( mk). Panostamalla entistä aktiivisempaan myyntiin ja markki- vavan, tulos jää edelleen tappiolliseksi. Pitkän tähtäyksen toiminnan myynnin seurauksena 5,6 mmk. Sen sijaan Rake Real nointiin Rake Trading Oy:n tavoitteena on kasvattaa liikevaih- tavoitteena on, että Eastern Lumber saavuttaa jälleen aikai- Estate Oy:n kiinteistöinvestoinnit johtivat konsernin korollisten toaan ja tulostaan. Täydentämällä tuotevalikoimaa uusilla tuot- semman korkean kannattavuustasonsa. nettovelkojen nousuun 48,3 mmk:sta 59,9 mmk:aan. Lainakan- teilla pyritään vastaamaan elintarviketeollisuuden uusien tuo- Tilikaudelle suunniteltujen kiinteistöinvestointien nan kasvun seurauksena konsernin rahoituskulut nousivat tesuuntausten, mm. terveysvaikutteisten elintarvikkeitten teol- toteutuessa aikataulussaan ulkoisten velkojen määrän ennakoi- edellisvuoden tasolta 3,8 mmk:aan (3,7 mmk). Konsernin rahoi- lisuuden tavarantoimittajille asettamiin haasteisiin. Edellisellä daan edelleen nousevan tilikauden alun tasolta. Vaikka korko- tustulos nousi 8,2 mmk:aan kun se edellisvuonna oli 7,3 mmk. tilikaudella käynnistettyä hanketta uusien kotimaisten ja ulko- tason odotetaan pysyvän tilikauden alun tasolla tai hieman ale- Tilikauden aikana toteutetut divestoinnit vahvistivat kon- maisten yhteistyökumppaneitten löytämiseksi jatketaan. nevan, niin jo päättyneen tilikauden aikana alkaneesta laina- sernin likviditeettiä, jota käytettiin osaltaan elokuussa 2000 Acotec Oy:n alkaneen tilikauden tavoitteena on myynnin kannan kasvusta johtuen on konsernin rahoituskustannuksiin toteutetussa kiinteistöhankinnassa. Konsernin vahva taseasema, kasvattaminen edelleen vastaamaan yrityksen toimituskapasi- odotettavissa selvää nousua. hyvä likviditeetti ja toimivat rahoittajasuhteet tukevat omalta teettia. Alkaneen tilikauden alussa Acotec osallistui maailman Konsernin liikevaihdon ja kokonaistuloksen kannalta on osaltaan konsernin kehittämissuunnitelmia. suurimmille rakennuskonemessuille, jonka tuottamien runsait- ratkaisevaa, miten Acotec Oy ja Eastern Lumber saavuttavat tili- ten kontaktien ja kyselyitten uskotaan tuovan uusia sopimuksia kaudelle asetetut liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet. tämän ja ensi vuoden aikana. Acotecin tuotantoteknologian globaalin markkinapotentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi etsitään tilikauden aikana yhtiölle yhteistyökumppania myynnin 8 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

7 Konsernin tuloslaskelma TOIMIALAKOHTAINEN LIIKEVAIHTO- JA HENKILÖSTÖYHTEENVETO Liikevaihto Henkilökunta ( mk) 02/01 02/00 02/01 02/00 Kiinteistöliiketoiminta ja Rake Oy 17,2 15,5 7 8 Maahantuontiliiketoiminta 20,1 21, Acotec Oy 17,4 12, New England Neighborhood Hardware Company, USA 28,5 44, Yhteensä 83,2 94, EMOYHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet ekonomi Anneli Cederberg, puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri Peter Tallberg, varapuheenjohtaja pääjohtaja Ylermi Runko laamanni, asianajaja Martti Ikonen kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Kenneth Cederberg Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,97mk. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,77 mk, josta: - käyttörahasto ,10 mk - käyttämättömät voittovarat edellisiltä vuosilta ,11 mk - tilikauden tulos ,56 mk ,77 mk Hallitus ehdottaa, että tilikauden osinkona maksetaan 10 mk Varajäsenet MBA Maria Cederberg rouva Christina Pallin Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut ekonomi Risto Laitinen, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö SVH Pricewaterhousecoopers Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE TILIKAUDEN VOITON JAOSTA osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi käyttöomaisuuden myynnistä konsernissa saadusta kertaluonteisesta voitosta lisäosinkona 20 mk/osake. Maksettavaksi esitetty osinko on siten yhteensä 30 mk osakkeelta eli yhteensä markkaa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan alkaen. - Tilikaudelta jaetaan osinkoa 10 mk/osake ,00 mk - Lisäosinkona jaetaan 20 mk/osake ,00 mk - Voittovarojen tilille kirjataan ,56 mk ,56 mk Liikevaihto 83,206, ,985, Liiketoiminnan muut tuotot 3,986, ,488, Materiaalit ja palvelut Tavarat 28,718, ,543, Varastojen muutos 5,912, ,474, Ulkopuoliset palvelut 5,357, ,988, ,442, ,510, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16,112, ,252, Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1,452, ,173, Muut henkilöstösivukulut -1,175, ,740, ,470, ,896, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2,994, ,535, Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -490, Konsernin liikearvo -541, ,027, , ,091, Liiketoiminnan muut kulut -17,203, ,158, Liikevoitto/-tappio 7,233, ,817, Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot 618, ,493, Korkokulut ja muut rahoituskulut -3,795, ,169, ,776, ,278, Tulos ennen satunnaiseriä 4,063, ,538, Satunnaiset erät Satunnaiset kulut, eläkevastuu ,095, ,095, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,063, ,556, Tuloverot edellisiltä tilikausilta 342, , Tuloverot tilikaudelta -238, ,311, Laskennallisen verovelan muutos 66, , , ,328, TULOS 4,234, ,885, Vähemmistön osuus , TULOS 4,234, ,730, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

8 Konsernin tase Konsernin tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 53, Aineettomat oikeudet 316, , Konsernin liikearvo 4,975, ,378, Muut pitkävaikutteiset menot 905, ,250, ,243, ,896, Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 72,938, ,731, Rakennukset ja rakennelmat 90,015, ,128, Koneet ja kalusto 1,387, ,718, Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 644, ,986, , ,648, Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 22,308, , Muut osakkeet ja osuudet 1,913, ,221, ,582, ,251, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat 10,378, ,378, ,654, ,654, Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 834, , Muut saamiset 50, , Siirtosaamiset 42, , , , Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3,459, ,930, Muut saamiset 552, , Siirtosaamiset 827, ,838, ,424, ,989, Rahoitusarvopaperit 836, , Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto 124,427, ,400, ,000, ,400, Muut rahastot Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos 6,249, ,348, Tilikauden tulos 4,234, ,484, ,730, ,618, Oma pääoma yhteensä 137,884, ,018, Vähemmistöosuus Muuntoero Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 5,490, ,095, Muut pakolliset varaukset ,490, , ,430, Vieras pääoma pitkäaikainenen Lainat rahoituslaitoksilta 56,445, ,951, Muut pitkäaikaiset velat 705, , Laskennallinen verovelka 965, ,116, ,032, ,633, Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 9,473, ,698, Saadut ennakot 6, , Ostovelat 2,663, ,743, Muut lyhytaikaiset velat 1,610, ,826, Siirtovelat 4,382, ,135, ,396, ,775, Rahat ja pankkisaamiset 7,187, ,581, Vastaavaa yhteensä 219,626, ,857, Vastattavaa yhteensä 219,626, ,857, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

9 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase FIM FIM Liikevaihto 5,860, ,101, Liiketoiminnan muut tuotot/-kulut 1,218, , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2,030, ,866, Henkilösivukulut Eläkekulut 258, , Muut henkilösivukulut 135, ,424, , ,913, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 280, , , , Liiketoiminnan muut kulut 2,032, ,032, ,892, ,892, Liikevoitto/-tappio 2,340, , Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksiltä 700, ,957, Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta 7, , Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 1,683, ,454, Muut korko- ja rahoitustuotot 252, , Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille 451, , Korkokulut ja muu rahoituskulut muille 84, ,108, ,109, ,694, Tulos ennen satunnaiseriä 4,449, ,534, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä 830, , Satunnaiset kulut Vastaiset eläkekulut ,095, Muut satunnaiset kulut 3,000, ,170, ,620, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,279, ,085, Poistoeron muutos -7, , , , Tuloverot Tilikaudelta 433, , Aiemmilta tilikausilta , , , Tilikauden tulos 1,853, ,315, Vastaavaa FIM FIM Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 56, , Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 72,022, ,861, Rakennukset ja rakennelmat 81, , Koneet ja kalusto 400, , Ennakkomaksut ja kesk.hankinnat 576, , Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet 44,502, ,481, Muut osakkeet ja osuudet 189, ,829, , ,669, Vaihtuvat vastaavat Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 27,509, ,616, Lainasaamiset 834, , Siirtosaamiset 42, ,385, , ,978, Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 609, ,500, Siirtosaamiset 2,098, ,708, ,592, ,093, Rahoitusarvopaperit 819, , Rahat ja pankkisaamiset 6,257, ,257, ,887, ,887, Vastaavaa yhteensä 156,001, ,628, Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2,972, ,400, Arvonkorotusrahasto 71,407, ,980, Vararahasto 2,600, ,980, ,600, ,980, Käyttörahasto 56,140, ,595, Edellisten tilikausien tulos 6,936, ,936, Tilikauden tulos 1,853, ,930, ,315, ,216, Oma pääoma yhteensä 141,910, ,196, Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 1, , , , Pakolliset varaukset Eläkevaraus 5,490, ,490, ,095, ,095, Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat 136, , Saadut ennakot , Velat saman konsernin yrityksille 7,335, ,908, Muut velat 707, , Siirtovelat 419, ,598, , ,327, Vastattavaa yhteensä 156,001, ,628, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

10 Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet Liiketoiminta Konserni Emoyhtiö tmk tmk Tulorahoitus Liikevoitto 7,233 2,340 Oikaisut liikevoittoon 4, Rahoitusnetto -3,169 2,109 Satunnaiserät 0-2,170 Verot ,006 2,126 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos 5,276 0 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 1, Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -3, , Liiketoiminnan kassavirta 11,147 2,115 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -21, Kassavirta ennen rahoitusta -10,362 1,855 Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten muutos ,593 Pitkäaikaisten lainojen muutos 3,482 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,646-2,702 Osingot -1,031-1,139 Osakeanti 0 0 Muut rahoituserät 0 0 7,989-1,248 Likvidien varojen muutos -2, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset ja ulkomaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Acotec Asia Pte Ltd Singaporessa ja Acotec Manufacturing Inc:n muodostamaa alakonsernia USA:ssa ei ole otettu mukaan konsernitilinpäätökseen. Osakeomistus ja saatavat on poistettu aiempina tilikausina eikä yhtiöistä ole vastuita. Yhtiöillä ei ole ollut liiketoimintaa eikä niillä ole vastuita. Acotec Asia Pte Ltd:n poistamista -striking off) Singaporen yhtiörekisteristä on haettu ennen tilikauden päättymistä. Acotec Manufacturing Inc:n purkamista koskevat muodolliset päätökset on tehty ja yhtiön poistamista yhtiörekisteristä on haettu myös ennen tilikauden päättymistä. Konsernitilinpäätökseen ei ole sisällytetty osakkuusyhtiötä, jossa tytäryhtiöllä on 20-50% osakkeiden tuottamista äänistä ja määräysvallasta, koska kyseessä ovat kiinteistöyhtiöt (2 kpl), joilla on vähäinen merkitys konsernitilinpäätökseen. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista ja ulkomaisen alakonsernin osalta konsernin liikearvoksi. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Käyttöomaisuuteen sisältyvä sisäinen kate on eliminoitu. Tytäryhtiön omistamat kpl emoyhtiön osaketta on eliminoitu siten, että osakkeiden hankintameno on vähennetty konsernin sidotusta omasta pääomasta. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. Eliminoinnissa syntynyt muuntoero on kirjattu vapaaseen pääomaan. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat vuotta kiinteistöjen koneet ja laitteet 10 vuotta kuorma-autot ja traktorit 10 vuotta henkilöautot 5 vuotta konttorikoneet, -kalusteet ja käsityökalut 3-8 vuotta aineeton käyttöomaisuus 5-18 vuotta konserniliikearvo 25 vuotta Ulkomaisten tytäryhtiöiden osalta on suunnitelman mukaisina poistoina käytetty kyseisen maan kirjanpitotavan mukaan laskettuja poistoja, jotka eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön soveltamista poistoperiaatteista. 3. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on arvostettu Suomen Pankin noteeraamaan helmikuun viimeisen päivän kurssiin, poikkeuksena kuitenkin emoyhtiön saaminen USA:n tytäryhtiöltä (USD ), joka on arvostettu saamisen syntymispäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksessä eliminoinnin yhteydessä syntynyt kurssiero ,51 mk on kirjattu konsernin vapaaseen pääomaan. Termiinisopimuksilla tai muilla sopimuksilla katetut erät on arvostettu sopimusten mukaisiin kursseihin. 4. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,26 mk, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Varausta on purettu maksettujen eläkkeiden määrällä vastuun säilyessä muutoin entisenä. 16 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

11 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT KONSERNIN JA EMOYHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Konserni Tilikauden suunnitelamapoistot Konserniyritykset Emoyhtiön omistus- osuus-% Konsernin omistusosuus-% Muut pitkävaikutteiset menot 436, , Kehittämis- ja tutkimusmenot 2, Liikearvo 541, , Rakennukset ja rakennelmat 1,943, ,180, Koneet ja kalusto 612, , Yhteensä 3,536, ,091, Emoyhtiö Tilikauden suunnitelamapoistot Muut pitkävaikutteiset menot 85, , Rakennuksista 37, , Koneet ja kalusto 158, , Yhteensä 280, , Poistoeron muutos Muut pitkävaikutteiset menot 2, Rakennuksista -19, , Koneet ja kalusto 9, , Yhteensä -7, , KONSERNISAAMISET JA -VELAT Emoyhtiö Konsernisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,64 Siirtosaamiset , ,95 Myyntisaamiset 915, ,00 Konsernisaamiset yhteensä , ,59 Emoyhtiön saamisiin saman konsernin yrityksiltä sisältyy pitkäaikaisia saamisia, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , ,41 Näihin lainasaamisiin sisältyy oman pääoman ehtoisia pääomalainoja , ,40 Acotec Oy Helsinki Acotec Asia Pte Ltd Singapore Acotec Mfg Inc. USA Acotec USA Inc. USA Ferramenta Oy Helsinki Oy Plastic Trade Ab Helsinki Rake Real Estate Oy Helsinki Rake Trading Oy Helsinki New England Neighborhood Hardware Company, Inc. USA Osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 2 Helsinki tilikauden tulos oma pääoma 3,009, Bulevardi 6 Oy Helsinki tilikauden tulos -474, oma pääoma 1,684, HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat 16,112, ,252, ,030, ,866, Eläkekulut 2,057, ,173, , , Maksetut eläkkeet -604, , , , Eläkekulut netto 1,452, ,552, , , Muut henkilösivukulut 1,175, ,470, , , Yhteensä 20,193, ,828, ,682, ,572, Luontoisedut 508, , , , Henkilöstökulut ja luontoisedut yhteensä 20,702, ,226, ,850, ,693, Eläkekulut Konsernin ja emoyhtiön eläkekuluihin sisältyy emoyhtiön eläkesäännön perusteella tilivuonna maksettuja eläkkeitä mk ,74 -mk ,49). Lisäksi luontoisetuihin sisältyy eläkkeitä mk mk ). Eläkekulut on tilivuonna katettu edellisessä tilinpäätöksessä tehtyä eläkevarausta vastaan. 18 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

12 EMOYHTIÖN OSAKKEET Konserniosakkeet Emoyhtiön omistamien osakkeiden Konsernin Konsernin Emoyhtiön omistusosuus % äänivaltaosuus % omistusosuus % Kpl Nimellisarvo Kirja-arvo Rake Trading Oy Helsinki ,273, Oy Plastic Trade Ab Helsinki ,662, Acotec Oy Helsinki 92,7 92,7 92, ,253, Rake Real Estate Oy Helsinki ,014, Ferramenta Oy Helsinki , New England Neighborhood Hardware Company, Inc USA USD 0.00 Konserniosakkeet yhteensä 44,502, Muut osakkeet ja osuudet Muut kotimaiset osakkeet 189, Kaikki osakkeet yhteensä 44,692, KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Rakennukset & Muut pitkä- Konsernin Aineettomat Tutkimus- ja Maa-alueet rakennelmat Koneet ja kalusto vaikutteiset menot liikearvo oikeudet kehittämismenot Hankintameno , , , , , ,52 0,00 + Muuntoero , , ,32 0, ,84 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , ,52 0,00 ( kurssilla) + Lisäys 0, , , ,00 0, , ,73 - Vähennys , , , , ,88 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , ,39 56,294,73 - Kertyneet poistot 0, , , ,69 0, ,77 0,00 Tilikauden poisto 0, , , , , , ,33 -Kertyneet poistot , , , , , , ,33 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,40 + Arvonkorotukset , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,40 20 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

13 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT VASTUUSITOUMUKSET Rakennukset & Muut pitkä- Maa-alueet rakennelmat Koneet ja kalusto vaikutteiset menot Hankintameno , , , , Lisäys , Vähennys 839, , , = saldo 42, , , , Kertyneet suunnitelmapoistot , , , Hankintameno , , , , Arvonkorotukset 71,980, Tasearvo ,022, , , , Konserni Emoyhtiö Omasta velasta Pantatut osakkeet 21,639, Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 75,600, ,600, ,600, ,600, Yrityskiinnitykset 15,186, ,728, Tytäryhtiöiden velasta Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin ,000, ,000, Takaukset ,163, ,197, Muut omat vastuut Leasing-vastuut - alkanut tilikausi 298, , , , seuraavat tilikaudet 201, , , Leasing-vastuut yhteensä 499, , , , VIERAS PÄÄOMA Johdannaissopimukset nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset (SWAP), 3 vuotta 8,918, Korkotermiinisopimukset 29,728, VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Korkojohdannaisten tulosvaikutus tilinpäätöshetkellä on huomioitu rahoituskuluissa ja -tuotoissa Konserni Emoyhtiö Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 11,657, ,506, Muut pitkäaikaiset velat 18, , Yhteensä 11,676, ,669, RAKE OY TILINPÄÄTÖS

14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konserni Emoyhtiö RAKE OY:N TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsinki, toukokuun 16. päivänä, 2001 Osakepääoma tilikauden alussa 2,400, ,400, ,400, ,400, Osakepääoman korotus 572, , Osakepääoma tilikauden lopussa 2,972, ,400, ,972, ,400, Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa 125,000, ,000, ,980, ,980, Siirto osakepäomaan -572, , Arvonkorotusrahasto tilikauden lopussa 124,427, ,000, ,407, ,980, Vararahasto ,600, ,600, Sidottu oma pääoma 127,400, ,400, ,980, ,980, Anneli Cederberg Martti Ikonen Käyttörahasto tilikauden alussa 58,595, ,955, tilikauden tulos katettu käyttörahastosta -1,315, ,359, osingonjako käyttörahastosta -1,139, Käyttörahasto tilikauden lopussa 56,140, ,595, Ylermi Runko Peter Tallberg Voittovarat tilikauden alussa 6,618, ,556, ,936, ,075, osingonjako -1,030, ,030, ,139, /- muuntoero 662, , Voittovarat tilikauden lopussa 6,249, ,348, ,936, ,936, /- tilikauden tulos 4,234, ,730, ,853, ,315, Voittovarat 10,484, ,618, ,789, ,620, Kenneth Cederberg toimitusjohtaja Oma pääoma 137,884, ,018, ,910, ,196, JAKOKELPOISET VARAT KONSERNISSA EMOYHTIÖN JAKOKELPOISET VARAT Voittovarat 10,484, ,618, Pitkävaikutteisiin menoihin aktivoidut kehitysmenot -601, , Poistoerosta omaan pääomaan siirretty -2,363, ,527, Jakokelpoiset varat 7,518, ,309, ,930, ,216, Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki, toukokuun 16. päivänä, 2001 Risto Laitinen, KHT 24 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

15 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rake Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Rake Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilivuodelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsinki 16. toukokuuta 2001 Risto Laitinen KHT 26 RAKE OY TILINPÄÄTÖS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002. www.rake.fi

TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002. www.rake.fi TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2001-28.02.2002 www.rake.fi 1 134. TILIKAUSI 2001-2002 LYHYESTI Konserni Liikevaihto 11,7 M, liikevoitto 1,4 M (kasvua 18 %), voitto 760 t Keskittyminen maahantuontiin ja kiinteistöliiketoimintaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

01.03.2002-28.02.2003

01.03.2002-28.02.2003 TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2002-28.02.2003 135. TILIKAUSI 2002-2003 LYHYESTI Konserni Liikevaihto 10,6 m, liikevoitto 1,4 m, voitto 155 t Keskittyminen maahantuontiin ja kiinteistöliiketoimintaan Taseen loppusumma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2008

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2008 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.28 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 141. TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.28

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2007 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.27 1982 19885 19965 19891 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 19925 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot