Koskelan raitiovarikkoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskelan raitiovarikkoselvitys"

Transkriptio

1 Koskelan raitiovarikkoselvitys SUY KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD D: 6/2009

2

3 Julkaisija Helsingin kaupungin liikennelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Julkaisun nimi Koskelan raitiovarikkoselvitys Tiivistelmä HKL:llä on nykyisin käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Päätökset raitiolinjaston laajentamisesta Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan on jo tehty ja lukuisia raitioliikennehankkeita on vireillä. Linjaston laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa. Tämän selvityksen tarkoituksena on tehdä Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamista sekä vaihtoehtoista käyttömahdollisuutta koskeva selvitys. Peruslähtökohtana on varikon laajentamismahdollisuus nykyisellä tontillaan. Selvityksessä on tarkasteltu 7 vaihtoehtoista suunnitteluratkaisua ja verrattu niiden erilaisia vaikutuksia. Lähtökohtana on toteuttaa varikko ennen kaikkea toiminnallisuuden lähtökohdista, kuitenkin kokonaistaloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. Raitiovaunujen tavoitelukumääräksi asetettiin 170 vaunua ja pituudeksi 27,5 m. Vaunujen säilytystilojen lisäksi varikolle sijoitetaan 8 vuorokausihuoltopaikkaa sekä 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa. Henkilökunnan autopaikkoja on 200 kpl. Tilaohjelmaan sisällytettiin myös varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat sekä osissa vaihtoehtoja Vallilan varikolta siirrettävien toimintojen vaatimat tilat. Joissakin vaihtoehdoissa on tutkittu varikon laajentamista alueella sijaitsevaan kalliotilaan suunniteltavaan maanalaiseen varikkoon. Avainsanat raitiovaunu, raitiovaunuvarikko, varikkotoiminnot Muut tiedot taitto: Sarjanumero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 6/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 30 17

4 Publisher Helsinki City Transport Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Name of publication Koskela Tram depot -study Abstract HKL has tram depots for its use in Töölö, Vallila and Koskela. Tramline traffic will be increased notably during the next 20 years in connection with future land use planning. The decisions to extend the tramline network to Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta have already been made, and several tramline traffic projects are under consideration. In order to expand the tramline network, more trams will be needed. More space will be needed for the service, repair and storage of these trams. The aim of this study is to examine the feasibility of an enlargement of the Koskela tram depot as well as an alternative use of the depot. The study is based on the possibility of enlargement of the depot on the current site. In the study, 7 alternative plans have been examined, and their different effects compared. The primary aim is to realize the depot from the point of view of functionality, however also taking into account both economical and environmental aspects. The target number of trams was set at 170 and the length of the tramcars at 27,5 m. In addition to the storage space needed for the trams, 8 twenty-four hour service spaces as well as 12 fault- and kilometer repair spaces will be situated at the depot. There are 200 personnel parking spaces. Storage and office space as well as social and training facilities were also included in the list of spaces In some of the alternatives, the space required by functions transferred from the Vallila-depot was also included in the plan. In some of the alternatives, the possibility of enlarging the depot into the rock space located at the site has been studied. Key words Tram, Tram depot, depot functions Other information layout: Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 6/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 30 17

5 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Taustaa Lähtökohdat ja tavoitteet Nykytilanne Työn tarkoitus Tarkasteltavat vaihtoehdot Mitoittavat tekijät Lähtötiedot Vaihtoehtoiset ratkaisut Vaihtoehto A, Koskelan varikon toiminnot siirretään Vallilan maanalaiseen raitiovaunuvarikkoon Vaihtoehto B, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan Vaihtoehto C, Koskelan varikko laajennetaan rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehto D, Koskelan varikko laajennetaan bussivarikon alueelle Vaihtoehto E, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan ja rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehto F, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle Vaihtoehto G, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle ja ratakorjaamon alueelle Suunnitellut tilat Raitiovaunujen säilytystilat Vuorokausihuolto Vika- ja kilometrikorjaus Profilointikone Varastotilat Toimistotilat Sosiaalitilat Koulutustilat Pysäköintipaikat Vallilan varikolta siirrettävät toiminnot Ajoyhteydet Perusteet suunnitteluratkaisuille Varikon sijoittaminen alueelle Sovittaminen kaupunkirakenteeseen Pohja- ja kallio-olosuhteet Kustannustehokkuus Vaiheittain rakentaminen Aiemmin toteutetut kalliotilat Liikenteelliset periaatteet Toiminnalliset periaatteet Palotekniset periaatteet Talotekniset periaatteet Ympäristövaikutusten hallinta Liikenteen aiheuttama runkomelu Liikenteen aiheuttama tärinä... 24

6 7.3. Liikenteen aiheuttama ilmaäänimelu Suunnitelmatulosteet Suunnitelmapiirustukset Kallioresurssikartta Kustannusarvio Aikataulu Jatkotoimenpiteet Yhteenveto, loppupäätelmä... 28

7 1. Esipuhe Tässä selvityksessä on tutkittu ja vertailtu Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamismahdollisuuksia nykyisellä varikkotontilla sekä käyttäen hyödyksi Annalan kenttää ja sen vieressä olevaa puistoaluetta. Lisäksi on tutkittu vaihtoehtoja joissa varikkoa laajennetaan maan alle Kalliotilaan Valtimontien ja Intiankadun väliselle alueelle. Työn ohjauksesta on vastannut työryhmä, jonka kokoonpano on ollut seuraava: Ville Lehmuskoski Pekka Sirviö Timo Juolevi Markus Keisala Lauri Kangas Seija Narvi Martin Bunders Paula Kinnunen Peter Haaparinne HKL, puheenjohtaja HKL HKL HKL HKL Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto Lisäksi tilaajan asiantuntijoina on toiminut: Lauri Räty Matti Tauriainen Petri Norrena Veli Rintala Juha Jussila HKL HKL HKL HKL HKL Selvityksen on tehnyt suunnitteluryhmä jonka kokoonpano on ollut seuraava: Jarmo Roinisto Vesa-Matti Lehtovaara Ulla-Riitta Mankki Pasi Hautalahti Paula Kajava Janika Tirinen Lauri Uotinen Rauno Matila Petri Niemi Kaisu Metsärinne Jaakko Tuominen Juha-Pekka Laaksonen Pia Nyman Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, projektipäällikkö Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, sihteeri Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd FINNMAP-Infra Oy FINNMAP-Infra Oy Insinööritoimisto Vi-Ra Oy Traficon Oy L2 Paloturvallisuus Oy L2 Paloturvallisuus Oy Työ on aloitettu ja se on valmistunut Taustaa HKL on teettänyt tämän selvityksen Koskelan raitiovaunuvarikon laajennusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 5

8 Aiemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HKL teettivät Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:llä nykyisen Vallilan varikon alle maanalaisen raitiovaunuvarikon rakenneteknisen yleissuunnitelman. Työ aloitettiin ja se valmistui Suunnitelmassa sijoitettiin kalliotiloihin 200 raitiovaunujen säilytyspaikkaa sekä niiden tarvitsemat huolto-, korjaus- ja varastotilat sekä sosiaali-toimisto- ja koulutustilat. Lisäksi luolastoon sijoitettiin 200 autopaikan pysäköintihalli henkilökunnalle. HKL on myös teettänyt alustavia suunnitelmia Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamispotentiaalista nykyisellä alueellaan. Nämä suunnitelmat ovat olleet konsultin käytettävissä tätä työtä tehtäessä. HKL:llä on nykyisin käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Päätökset raitiolinjaston laajentamisesta Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan on jo tehty ja lukuisia raitioliikennehankkeita on vireillä. Linjaston laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa. 3. Lähtökohdat ja tavoitteet 3.1. Nykytilanne Nykyisin HKL:llä on käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Raideliikenteen lisääntyessä, lisääntyy myös raitiovaunujen lukumäärä. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa Työn tarkoitus Työn tarkoituksena on tehdä Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamista sekä Koskelan raitiovaunuvarikon vaihtoehtoista käyttömahdollisuutta koskeva selvitys. Peruslähtökohtana on varikon laajentamismahdollisuus nykyisellä tontillaan. Suunnitelmassa tehdään karkea rakentamisaikaisten vaiheiden kartoitus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Koskelan raitiovaunuvarikko pystyy tarvittavassa laajuudessa toimimaan myös rakennusvaiheen aikana. Tarkoituksena on verrata eri vaihtoehtojen erilaiset vaikutukset mm: melun osalta vaikutukset henkilöautoliikenteen toimivuuteen raitioliikenteen häiriöherkkyyteen raitioliikenteen liikennöintikustannuksiin varikkojen sisäisiin käyttökustannuksiin, (varikon sisäisten ratojen ja laitteiden käyttökustannukset, Koskelaan asti ulottuvat varikkoliikenteen käyttökustannukset 3.3. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE A Vallilan laajennettu varikko + Töölön säilytyshalli VE B Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli VE C Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon ulkopuolella kalliotilassa + Töölön säilytyshalli 6

9 VE D Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon ulkopuolella Koskelan bussivarikon alueella + Töölön säilytyshalli Suunnittelun edetessä tarkasteltiin vielä vaihtoehdot: VE E Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + raitiovaunujen säilytyshallit ja vuorokausihuolto raitiovaunuvarikon ulkopuolella kalliotilassa + Töölön säilytyshalli VE F - Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko laajentuen Annalan kentän alueelle sekä nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli VE G - Koskelan laajennettu varikko laajentuen Annalan kentän alueelle sekä nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli, (sisältää myös nykyisen Vallilan varikon tilat ja toiminnot) 3.4. Mitoittavat tekijät Tarkoituksen oli sijoittaa vastaavat tilat kuin Vallilan maanalaisen raitiovaunuvarikon suunnitelmassa: 200 raitiovaunua joiden pituus on 30 m 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa 200 autopaikkaa varastotilat toimistotilat sosiaalitilat koulutustilat Suunnittelun edetessä raitiovaunujen tavoitelukumääräksi asetettiin 170 vaunua ja raitiovaunujen pituudeksi 27,5 m. Suunnittelun edetessä tarkasteltaviksi tulleissa vaihtoehdoissa E ja G oli lisäksi sijoitettava: korikorjaamo oikaisupilttuu telikorjaamo maalaamo maalaamon esityöt akselikorjaamo koneistamo sähkökorjaamo puuverstas varastotilat toimistotilat sosiaalitilat ratakorjaamon tilat 3.5. Lähtötiedot Tilaaja luovutti konsultille työn alussa ja sen kuluessa seuraavat lähtötiedot: asemakaava 1951 kantakartta kohdekortti varikosta asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet 1994 Helsingin kaupunginmuseon lausunto 2002 pohjaveden öljypitoisuuksien tarkkailuraportti

10 CD-levykkeellä lähtötietoja (kantakartta, maaperä, maanalaiset tilat, lämpö, vesi, sähkö, puhelin, maastomalli). hallien A, B ja C pohjapiirustukset Valtimontien länsipuolella kalliotilassa sijaitsevan väestönsuojan piirustukset ratakorjaamon tilantarve Vallilan nykyisen varikon tilaluettelo 4. Vaihtoehtoiset ratkaisut 4.1. Vaihtoehto A, Koskelan varikon toiminnot siirretään Vallilan maanalaiseen raitiovaunuvarikkoon Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) jokerivaunujen säilytyspaikat 30 raitiovaunua (30 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajotunnelia varikolta Kangasalantielle ja Vellamonkadulle varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät ennallaan Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko siirretään pois 8

11 4.2. Vaihtoehto B, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 9

12 4.3. Vaihtoehto C, Koskelan varikko laajennetaan rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehdon peruselementit maanalaisella varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 122 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 4 vuorokausihuoltopaikkaa maan alla 6 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 122 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikolta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vaihtoehdon peruselementit olemassa olevalla maanpäällisellä varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 83 vaunua 4 vuorokausihuoltopaikkaa 6 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, noin 80 autopaikkaa Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Suunnitelmassa on 205 raitiovaunua koska tässä vaiheessa selvityksen tekemistä oli tarkoitus sijoittaa 170 raitiovaunun lisäksi 30 Jokeri-vaunua Koskelaan. 5 ylimääräistä raitiovaunupaikkaa ovat syntyneet luolaan raiteiston jäykkyyden takia. 10

13 4.4. Vaihtoehto D, Koskelan varikko laajennetaan bussivarikon alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko siirretään pois vaihtoehto 1: bussivarikon kellaritilat huolto- ja korjauskäyttöön vaihtoehto 2: bussivarikon tontin avolouhinta raitiovaunuvarikon käyttöön 11

14 4.5. Vaihtoehto E, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan ja rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehdon peruselementit maanalaisella varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa maan alla kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikolta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaalitilat Vaihtoehdon peruselementit olemassa olevalla maanpäällisellä varikolla: 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot siirretään Koskelaan Koskelan ratakorjaamo säilyy ennallaan Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 12

15 4.6. Vaihtoehto F, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo säilyy ennallaan Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 13

16 4.7. Vaihtoehto G, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle ja ratakorjaamon alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot siirretään Koskelaan Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 5. Suunnitellut tilat 5.1. Raitiovaunujen säilytystilat Raitiovaunujen säilytystilat on mitoitettu 27,5 m pitkien vaunujen mukaan. Ne on pyritty sijoittamaan siten, että varikolle palatessaan vaunut ajavat puskurivyöhykkeeseen, josta ne menevät vuorokausihuoltoon ja sieltä säilytyshalleihin. Säilytyshalleista päästään ajamaan pois varikolta liikenteeseen tai takaisin vuorokausihuoltoon, vika- tai kilometrihuoltoon. 14

17 Vaunujen tavoitelukumääränä näissä suunnitelmissa on ollut 170 vaunua Vuorokausihuolto Vuorokausihuoltopaikat on sijoitettu siten, että varikolle palatessaan vaunut ajavat puskurivyöhykkeeseen, joista ajetaan vuorokausihuoltoon. Vuorokausihuoltopaikkoja on kaikissa vaihtoehdoissa 8 kpl. Vuorokausihuollon varustus: kolme hyödykepilaria / raitiovaunupaikka o paineilma o painevesi o keskusimuri o sähkö 220V o pesuaineet, kahdelle eri aineelle o hiekan jakeluletku vuorokausihuollossa raitiovaunun sivulla on koroke, jonka korkeusasema on raitiovaunun oven korkeudella hiekkasäiliö sijaitsee vuorokausihuoltohallin vieressä, josta se kuljetetaan paineilmalla putkistossa kohteisiin ajolangan katkaisu- / maadoitusmahdollisuus 5.3. Vika- ja kilometrikorjaus Korjauspaikat on sijoitettu siten, että yksikään raitiovaunu ei estä toisen kulkemista. Jokaisen korjauspaikan kohdalla on raitiovaunun alla sijaitseva korjausmonttu. Korjausmontun vieressä raitiovaunun molemmin puolin on sijaitseva huoltotila, joka sijaitsee korjausmonttua korkeammalla tasolla. Alatason varustus kahden korjausmontun välissä: kolme hyödykepilaria kahden raitiovaunupaikan välissä o Paineilma o Painevesi o Keskusimuri o Sähkö 220V o Sähkö 360V Jokaisen raitiovaunupaikan molemmin puolin on raitiovaunun katon korkeudella sijaitseva ylähuoltotaso Ylätason varustus kahden korjausmontun välissä: yksi hyödykepilari kahden raitiovaunupaikan välissä o paineilma o painevesi o keskusimuri o sähkö 220V o sähkö 360V o sähkö 600V Ylätasolla kaide ja portti raitiovaunun katolle pääsemiseksi. Portissa turvakytkin joka katkaisee virran ajolangasta Ylätasolla raitiovaunun pituuden mukaan säädettävä päätykaide, joka estää putoamisen raitiovaunun päästä Ajolangan katkaisu- / maadoitusmahdollisuus Kaksi korjauspaikkaa varustetaan puominostimella 125kg. 15

18 Yksi korjauspaikka varustetaan siltanosturilla. Sijainti tarkemman suunnittelun yhteydessä Profilointikone Profilointikone tarvitsee erillisen tilan ilmanvaihdon takia. Profilointikoneen sijaintipaikka säilyy ennallaan vanhassa säilytyshallissa kaikissa niissä vaihtoehdoissa, joissa varikko sijaitsee Koskelassa. Vaihtoehdossa A profilointikone sijaitsee Vallilan maanalaisella varikolla omassa tilassaan Varastotilat Varastotilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Varastojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien varastojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Varastotilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 1700 m² vaihtoehto B, 1700 m² vaihtoehto C, 1700 m² vaihtoehto D, 1700 m² vaihtoehto E, 3766 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 1700 m² vaihtoehto G, 3761 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 5.6. Toimistotilat Toimistotilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Toimistojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien toimistojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Toimistotilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 329 m² vaihtoehto B, 329 m² vaihtoehto C, 329 m² vaihtoehto D, 329 m² vaihtoehto E, 1671 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 329 m² vaihtoehto G, 1659 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 5.7. Sosiaalitilat Sosiaalitilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Sosiaalitilojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien sosiaalitilojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Sosiaalitilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 582 m² vaihtoehto B, 582 m² vaihtoehto C, 582 m² vaihtoehto D, 582 m² vaihtoehto E, 1760 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 582 m² vaihtoehto G, 1729 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 16

19 5.8. Koulutustilat Koulutustilat kaikissa vaihtoehdoissa tilaohjelman mukaan 3 x 60 m², yhdistettävissä yhdeksi 180 m² suuruiseksi tilaksi Pysäköintipaikat Autopaikkoja henkilökunnalle 200 kpl. Autopaikkojen sijainti eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, Vallilan maanalaisella varikolla kalliotilassa vaihtoehto B, uuden raitiovaunujen säilytyshallin katolla, vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa myös uuden säilytyshallin alle kellariin vaihtoehto C, osa Koskelan maanalaisella varikolla kalliotilassa ja osa pihalla omalla tontilla vaihtoehto D, uuden raitiovaunujen säilytyshallin katolla, vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa myös uuden säilytyshallin alle kellariin vaihtoehto E, pihalla vaihtoehto F, Annalan kentällä maan tasossa, vaihtoehtoisesti voidaan myös sijoittaa uuden raitiovaunujen korjaushallin katolle vaihtoehto G, Annalan kentällä maan tasossa, vaihtoehtoisesti voidaan myös sijoittaa uuden raitiovaunujen korjaushallin katolle Henkilökunnalle rakennetaan 200autopaikkaa oheisen taulukon mukaisesti: Autopaikkojen sijainti A B C D E F G Autopaikat Vallilan maanalaisella varikolla X Autopaikat Koskelan maanalaisella varikolla ja pihalla omalla tontilla X Autopaikat Annalan kentällä X X Autopaikat uuden varikon katolla tai kellarissa X X Autopaikat pihalla omalla tontilla X Vallilan varikolta siirrettävät toiminnot Vaihtoehdoissa E ja G siirretään Vallilan nykyisen varikon toiminnot Koskelaan. Siirrettävien toimintojen nyt käytettävissä olevat pinta-alat ovat: korjaamotilat 6869 m² säilytystilat 2877 m² toimistotilat 1330 m² sosiaalitilat 1147 m² varastotilat 2061 m² alihankkijoiden tilat 100 m² Näiden tilojen tarvittavat pinta-alat on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä Ajoyhteydet Ensisijainen ajoyhteys varikolle tapahtuu Kustaa Vaasan tieltä. Nykyistä ajoyhteyttä on muutettava siten, että ajo uudella varikolle ja sieltä pois on mahdollista toteuttaa. 17

20 Varikolle on suunniteltu toinen ajoyhteys Koskelantien suuntaan varikon toiminnan varmistamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa. Suunnitelmissa on esitetty vaihtoehto, jossa ajoyhteys kääntyy Koskelantielle luoteeseen päin. Tämä ajoyhteys on mahdollista toteuttaa betonitunnelilla Koskelantien ali tai muuta liikennettä risteävänä katutasossa. Vaihtoehto E, kalliovarikon ajotunneli on toteutettava kadun alittavana betonitunnelina. Molemmat ajoyhteydet toteutetaan kaksiraiteisina liikenteen toimivuuden turvaamiseksi. Kustaa Vaasan tien ajoyhteys on suunniteltava tarkemmin hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 6. Perusteet suunnitteluratkaisuille 6.1. Varikon sijoittaminen alueelle Suunnittelussa oli tavoitteena löytää vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joissa lähtökohtana on toteuttaa raitiovaunuvarikko ennen kaikkea toiminnallisuuden lähtökohdista, kuitenkin kokonaistaloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. Eri vaihtoehdot vaikuttavat toisten varikkojen toimintaan tai siirtotarpeisiin oheisen taulukon mukaisesti: Vaikutus varikkojen sijaintiin ja toimintaan A B C D E F G Töölön varikko säilyy ennallaan X X X X X X X Vallilan nykyinen varikko säilyy ennallaan X X X X Vallilan nykyiseen varikkoon tehdään muutoksia X Vallilaan rakennetaan uusi maanalainen varikko X Vallilan varikon toiminnot siirretään Koskelaan X X Koskelan maanpäällinen varikko säilyy ennallaan X Koskelan varikkoa laajennetaan maan päällä X X X X X Koskelaan rakennetaan uusi maanalainen varikko X X Ratakorjaamo säilyy ennallaan X X X Ratakorjaamo voi jäädä ennalleen tai se siirretään pois Koskelasta X Ratakorjaamo siirretään pois Koskelasta X X X Bussivarikko voi jäädä ennalleen X X X X X X Bussivarikko siirretään pois Koskelasta X Eri vaihtoehtojen toimivuudessa on suuret erot ja ne vaikuttavat mm: raitiovaunujen ajomatkoihin henkilökunnan määrään jalankulkureittien pituuteen varikolla kustannuksiin eri yksiköiden etäisyyksiin toisistaan hankkeen toteuttamisen aikatauluun hankkeeseen liittyvien eri toimintojen siirtotarpeisiin 6.2. Sovittaminen kaupunkirakenteeseen Koskelan varikkoalue on varattu raitiovaunujen ja linja-autojen säilytystiloja varten vuonna Alueesta tehtiin kokonaissuunnitelma ja rakennukset valmistuivat vuonna Vanhaa raitiovau- 18

21 nujen säilytyshallia laajennettiin vuonna 2004 lähes kaksinkertaiseksi ja huoltohallia pienehköllä lisäosalla. Nyt tutkituissa vaihtoehdoissa muutokset varikkoalueella vaihtelevat vanhan varikkoalueen kokonaisuudessaan säilyttävänä tai toisena ääripäänä koko varikkotontin ja Annalan kentän mullistavana vaihtoehtona. Muutokset ja vaikutukset kaupunkikuvaan pääpiirteittäin oheisen taulukon mukaan: Vaikutukset kaupunkikuvaan A B C D E F G Vanha varikkohalli säilyy ennallaan X X Vanhaa varikkohallia laajennetaan huomattavasti X X X X X Vanha huoltohalli säilyy ennallaan X X Vanha huoltohalli puretaan X X X X X Bussivarikko säilyy ennallaan X X X X X Bussivarikon rakennuksessa muutoksia alakerrassa X X Bussivarikko puretaan X Asuinrakennus säilyy ennallaan X X X X X Asuinrakennus puretaan X X Annalan kenttä säilyy ennallaan X X X X Annalan kenttä pienennetään tai siirretään pois X Annalan kenttää siirretään pois varikkoalueelta X X Annalan kentän vieressä oleva puisto säilyy ennallaan X Vähäisiä muutoksia puistoalueella X X X Muutoksia puistoalueella X X X Uusia kuilurakennuksia Intiankadun varteen ja puistoalueille X X Vaikutus Koskelantien puurivistöön X X X X X X 6.3. Pohja- ja kallio-olosuhteet Maanpinnan topografia vaihtelee rakennetuilla alueilla Kustaa Vaasan tien +8:sta Valtimontien +21:een. Luonnontilaisen kalliomäen korkein kohta sijaitsee tasolla +32. Alueen maaperä koostuu kitkamaalajeista ja savista sekä täyttömaa-alueista. Savi- ja täyttömaa-alueet sijoittuvat kallioperän painanteisiin Kustaa Vaasan tielle, Koskelantielle sekä Kymintien ja Kustaa Vaasan tien väliselle alueelle Intiankadulle. Maakerrosten paksuus on Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien risteysalueella suurimmillaan yli 30 metriä ja Koskelantien ja Intiankadun risteyksen koillispuolella sekä Intiankadun savikkoalueella yli 20 metriä. Alueen kalliopaljastumat sijaitsevat luonnontilaisen kalliomäen alueella, sekä Valtimontien tieleikkauksissa. Kallioperä koostuu pääosin graniitista, joka on paikoin migmatisoitunutta. Kiillegneissiä esiintyy alueen eteläosassa sekä juonina mm. Valtimontien migmatiitissa. Tulkittuja alueellisia heikkousvyöhykkeitä esiintyy Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien kohdalla sekä luode-kaakko suuntaisesti noin 50 metriä Valtimontiestä koilliseen. Kalliopinnan taso vaihtelee suuresti. Alimmillaan kalliopinta on Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien risteysalueella tasolla -23,7 ja korkeimmillaan kalliomäellä tasolla +32. Migmatiitin suuntaus vaihtelee välillä itä-länsi ja koillinen-lounas. Liuskeisuuden kaade on pysty tai lähes pysty. Rakoilua esiintyy liuskeisuuden suunnassa ja tätä lähes kohtisuorasti leikaten. Nämä rakosuunnat ovat niin ikään pystyjä tai lähes pystyjä. Lisäksi alueella esiintyy vaakarakoilua. 19

22 Pohjavedenpinnan tasoja on mitattu vuosina Annalan urheilukentän ja Koskelan vaunuhalli 4:n välisellä alueella. Pohjavedenpinnan tasot ovat ko. aikana vaihdelleet +7,1 ja +10,9 välillä. Pohjaveden virtaussuunta on koilliseen. Lähtötiedot koottiin Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston tietokantapalvelusta Soilista, Helsingin geoteknisistä kartoista, Helsingin seudun GeoTIETO -verkkosivustolta sekä kenttähavainnoista. Lisäksi käytössä oli Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston Koskelan kallioväestönsuojan suunnittelun aikainen kalliorakennusteknillinen lausunto (Tno 679) sekä FCG Planeko Oy:n Pohjaveden öljypitoisuuksien tarkkailuraportti Kustannustehokkuus Maanpäällisissä vaihtoehdoissa kustannustehokkuutta on pyritty saavuttamaan käyttämällä vanhaa säilytyshallia mahdollisimman hyvin hyödyksi. Vaihtoehdossa C vanha varikko jää kokonaisuudessaan ennalleen. Vaihtoehdoissa B, D, F ja G vanha säilytyshalli jää toimintojen puolesta lähes ennalleen. Vaihtoehdossa E, joudutaan koko alapohja ja kiskotukset purkamaan ja rakentamaan huoltomonttuineen koko sisusta uudelleen. Vaikutukset vanhaan varikkorakennukseen oheisen taulukon mukaan: Vaikutukset Koskelan vanhaan varikkorakennukseen A B C D E F G Vanha varikko säilyy kokonaisuudessaan ennallaan X Vanhan varikon säilytyshalli pääosin ennallaan X X X X Vanhassa säilytyshallissa suuret muutostyöt X Vanha varikko poistuu käytöstä X Uusissa halleissa tehokkuus saavutetaan ryhmittelemällä säilytystila mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi yksiköiksi, jolloin hukkatila jää mahdollisimman pieneksi. Vaiheistuksen vaikutus kustannuksiin tulee joissakin vaihtoehdoissa olemaan huomattava. Kustannusten selvittäminen vaatii tarkan vaiheistussuunnitelman kiskotyöt mukaan lukien. Tämän tekeminen vaatii tarkemman hankesuunnitelmatasoisen suunnitelman. Kalliovarikkovaihtoehdossa kustannustehokkuus saavutetaan rakentamalla suurikokoisia kalliotiloja, jolloin louhinta on helppoa ja sitä kautta edullista ja rakennustöiden suorittaminen väljissä tiloissa tehokasta. Kalliovarikko on suunniteltu neljäksi, metriä leveiksi ja noin metriä pitkiksi suoriksi halleiksi, jolloin louhinnan suorittaminen on tehokasta ja edullista. Henkilöautojen ajotunneli vaihtoehdossa C on sijoitettu eteläiseen raitiovaunujen ajotunneliin oman seinällä erotettuna ajoyhteytenään. Tämä mahdollistaa työn katkeamattoman jatkumisen silloin, kun raitiovaunuajotunneleiden rakennustöitä ollaan tekemässä. Varikon poistumistieratkaisut on suunniteltu siten, että poistumistiekuiluyhteyksiä maanpintaan on ainoastaan kolme kappaletta, joista kaksi sijoittuvat korttelin 953 lounaisreunaan puiston puolelle ja yksi Intiankadun varrelle. Ratkaisu vähentää kuilujen määrää standardiratkaisuun nähden ja näin ollen myös maan päälle rakennettavia kuilurakennuksia tarvitaan vähemmän Vaiheittain rakentaminen 20

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin 307 tontin 7 ja korttelin 306 tontin 8 rakennuksissa.

METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin 307 tontin 7 ja korttelin 306 tontin 8 rakennuksissa. HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto 1 (2) 24.4.2017 SILTASAAREN PORTTI Suunnittelun reunaehdot METRO JA RAITIOLIIKENNE - Metron sisäänkäynnit sijaitsevat korttelin

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Liikennelaitos HKL PL Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto PL Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki Liikennelaitos HKL PL Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto PL Helsingin kaupunki Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.4.2009 UUS 2008 R 26 531 Helsingin kaupunki Liikennelaitos HKL PL 1400 00099 Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 1200 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a 4 OP-POHJOLAN VALLILA-KORTTELIN LAAJENNUKSEN SUUNNITTELUKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kslk 2011-175 Hankenumero 2981_1, karttaruutu H4 Teollisuuskatu 1a-1b,

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Maanalainen yleiskaava

Maanalainen yleiskaava Maanalainen yleiskaava Maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet www.hel.fi/ksv Sisällys 1. Johdanto 2. Yleiset suunnitteluperiaatteet 2.1 Edistetään monipuolista maanalaisten tilojen hyödyntämistä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2.

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. 97 MYLLYPURO havainnekuva Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 2 Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelma (a-asia) HEL 2014-002343 T 08 00 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijä Lähtökohdat päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

KUNINKAANTAMMEN PYSÄKÖINTISELVITYKSEN TARKISTUS

KUNINKAANTAMMEN PYSÄKÖINTISELVITYKSEN TARKISTUS Pysäköinti Kompassitalon alla Pysäköinti kadunvarsitalon kellarissa KUNINKAANTAMMEN PYSÄKÖINTISELVITYKSEN TARKISTUS Raportti 18.9.2009 KUNINKAANTAMMEN PYSÄKÖINTISELVITYKSEN TARKISTUS 3 1 Esipuhe Sito

Lisätiedot

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0

3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3. ASUNTOKORTTELI Helin & CO Arkkitehdit 3.0 3.1 AKSONOMETRIA LÄNNESTÄ 3.2 KÄYNTI AUTOHALLIIN KÄYNTI AUTOHALLIIN TONTTI 14 TONTTI 15 1900 kem2 TONTTI 1900 kem2 AUTOHALLI 270 AP TONTTI 1 1900 kem2 TONTTI

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

tulee pyrkiä alentamaan.

tulee pyrkiä alentamaan. KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTÖSHISTORIA Ryj 1 METROVARIKON KEHITTÄMISEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Khs 2009-2052 Kaupunginhallitus (15.3.2010) Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle esittelijän

Lisätiedot