Koskelan raitiovarikkoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskelan raitiovarikkoselvitys"

Transkriptio

1 Koskelan raitiovarikkoselvitys SUY KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD D: 6/2009

2

3 Julkaisija Helsingin kaupungin liikennelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Julkaisun nimi Koskelan raitiovarikkoselvitys Tiivistelmä HKL:llä on nykyisin käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Päätökset raitiolinjaston laajentamisesta Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan on jo tehty ja lukuisia raitioliikennehankkeita on vireillä. Linjaston laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa. Tämän selvityksen tarkoituksena on tehdä Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamista sekä vaihtoehtoista käyttömahdollisuutta koskeva selvitys. Peruslähtökohtana on varikon laajentamismahdollisuus nykyisellä tontillaan. Selvityksessä on tarkasteltu 7 vaihtoehtoista suunnitteluratkaisua ja verrattu niiden erilaisia vaikutuksia. Lähtökohtana on toteuttaa varikko ennen kaikkea toiminnallisuuden lähtökohdista, kuitenkin kokonaistaloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. Raitiovaunujen tavoitelukumääräksi asetettiin 170 vaunua ja pituudeksi 27,5 m. Vaunujen säilytystilojen lisäksi varikolle sijoitetaan 8 vuorokausihuoltopaikkaa sekä 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa. Henkilökunnan autopaikkoja on 200 kpl. Tilaohjelmaan sisällytettiin myös varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat sekä osissa vaihtoehtoja Vallilan varikolta siirrettävien toimintojen vaatimat tilat. Joissakin vaihtoehdoissa on tutkittu varikon laajentamista alueella sijaitsevaan kalliotilaan suunniteltavaan maanalaiseen varikkoon. Avainsanat raitiovaunu, raitiovaunuvarikko, varikkotoiminnot Muut tiedot taitto: Sarjanumero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja D: 6/2009 Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 30 17

4 Publisher Helsinki City Transport Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Name of publication Koskela Tram depot -study Abstract HKL has tram depots for its use in Töölö, Vallila and Koskela. Tramline traffic will be increased notably during the next 20 years in connection with future land use planning. The decisions to extend the tramline network to Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta have already been made, and several tramline traffic projects are under consideration. In order to expand the tramline network, more trams will be needed. More space will be needed for the service, repair and storage of these trams. The aim of this study is to examine the feasibility of an enlargement of the Koskela tram depot as well as an alternative use of the depot. The study is based on the possibility of enlargement of the depot on the current site. In the study, 7 alternative plans have been examined, and their different effects compared. The primary aim is to realize the depot from the point of view of functionality, however also taking into account both economical and environmental aspects. The target number of trams was set at 170 and the length of the tramcars at 27,5 m. In addition to the storage space needed for the trams, 8 twenty-four hour service spaces as well as 12 fault- and kilometer repair spaces will be situated at the depot. There are 200 personnel parking spaces. Storage and office space as well as social and training facilities were also included in the list of spaces In some of the alternatives, the space required by functions transferred from the Vallila-depot was also included in the plan. In some of the alternatives, the possibility of enlarging the depot into the rock space located at the site has been studied. Key words Tram, Tram depot, depot functions Other information layout: Serie number ISSN number ISBN number HKL series D: 6/2009 Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 30 17

5 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Taustaa Lähtökohdat ja tavoitteet Nykytilanne Työn tarkoitus Tarkasteltavat vaihtoehdot Mitoittavat tekijät Lähtötiedot Vaihtoehtoiset ratkaisut Vaihtoehto A, Koskelan varikon toiminnot siirretään Vallilan maanalaiseen raitiovaunuvarikkoon Vaihtoehto B, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan Vaihtoehto C, Koskelan varikko laajennetaan rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehto D, Koskelan varikko laajennetaan bussivarikon alueelle Vaihtoehto E, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan ja rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehto F, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle Vaihtoehto G, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle ja ratakorjaamon alueelle Suunnitellut tilat Raitiovaunujen säilytystilat Vuorokausihuolto Vika- ja kilometrikorjaus Profilointikone Varastotilat Toimistotilat Sosiaalitilat Koulutustilat Pysäköintipaikat Vallilan varikolta siirrettävät toiminnot Ajoyhteydet Perusteet suunnitteluratkaisuille Varikon sijoittaminen alueelle Sovittaminen kaupunkirakenteeseen Pohja- ja kallio-olosuhteet Kustannustehokkuus Vaiheittain rakentaminen Aiemmin toteutetut kalliotilat Liikenteelliset periaatteet Toiminnalliset periaatteet Palotekniset periaatteet Talotekniset periaatteet Ympäristövaikutusten hallinta Liikenteen aiheuttama runkomelu Liikenteen aiheuttama tärinä... 24

6 7.3. Liikenteen aiheuttama ilmaäänimelu Suunnitelmatulosteet Suunnitelmapiirustukset Kallioresurssikartta Kustannusarvio Aikataulu Jatkotoimenpiteet Yhteenveto, loppupäätelmä... 28

7 1. Esipuhe Tässä selvityksessä on tutkittu ja vertailtu Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamismahdollisuuksia nykyisellä varikkotontilla sekä käyttäen hyödyksi Annalan kenttää ja sen vieressä olevaa puistoaluetta. Lisäksi on tutkittu vaihtoehtoja joissa varikkoa laajennetaan maan alle Kalliotilaan Valtimontien ja Intiankadun väliselle alueelle. Työn ohjauksesta on vastannut työryhmä, jonka kokoonpano on ollut seuraava: Ville Lehmuskoski Pekka Sirviö Timo Juolevi Markus Keisala Lauri Kangas Seija Narvi Martin Bunders Paula Kinnunen Peter Haaparinne HKL, puheenjohtaja HKL HKL HKL HKL Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto Lisäksi tilaajan asiantuntijoina on toiminut: Lauri Räty Matti Tauriainen Petri Norrena Veli Rintala Juha Jussila HKL HKL HKL HKL HKL Selvityksen on tehnyt suunnitteluryhmä jonka kokoonpano on ollut seuraava: Jarmo Roinisto Vesa-Matti Lehtovaara Ulla-Riitta Mankki Pasi Hautalahti Paula Kajava Janika Tirinen Lauri Uotinen Rauno Matila Petri Niemi Kaisu Metsärinne Jaakko Tuominen Juha-Pekka Laaksonen Pia Nyman Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, projektipäällikkö Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, sihteeri Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd FINNMAP-Infra Oy FINNMAP-Infra Oy Insinööritoimisto Vi-Ra Oy Traficon Oy L2 Paloturvallisuus Oy L2 Paloturvallisuus Oy Työ on aloitettu ja se on valmistunut Taustaa HKL on teettänyt tämän selvityksen Koskelan raitiovaunuvarikon laajennusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 5

8 Aiemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HKL teettivät Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:llä nykyisen Vallilan varikon alle maanalaisen raitiovaunuvarikon rakenneteknisen yleissuunnitelman. Työ aloitettiin ja se valmistui Suunnitelmassa sijoitettiin kalliotiloihin 200 raitiovaunujen säilytyspaikkaa sekä niiden tarvitsemat huolto-, korjaus- ja varastotilat sekä sosiaali-toimisto- ja koulutustilat. Lisäksi luolastoon sijoitettiin 200 autopaikan pysäköintihalli henkilökunnalle. HKL on myös teettänyt alustavia suunnitelmia Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamispotentiaalista nykyisellä alueellaan. Nämä suunnitelmat ovat olleet konsultin käytettävissä tätä työtä tehtäessä. HKL:llä on nykyisin käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Päätökset raitiolinjaston laajentamisesta Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan on jo tehty ja lukuisia raitioliikennehankkeita on vireillä. Linjaston laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa. 3. Lähtökohdat ja tavoitteet 3.1. Nykytilanne Nykyisin HKL:llä on käytössään raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Raideliikenteen lisääntyessä, lisääntyy myös raitiovaunujen lukumäärä. Näiden raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää tilaa Työn tarkoitus Työn tarkoituksena on tehdä Koskelan raitiovaunuvarikon laajentamista sekä Koskelan raitiovaunuvarikon vaihtoehtoista käyttömahdollisuutta koskeva selvitys. Peruslähtökohtana on varikon laajentamismahdollisuus nykyisellä tontillaan. Suunnitelmassa tehdään karkea rakentamisaikaisten vaiheiden kartoitus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Koskelan raitiovaunuvarikko pystyy tarvittavassa laajuudessa toimimaan myös rakennusvaiheen aikana. Tarkoituksena on verrata eri vaihtoehtojen erilaiset vaikutukset mm: melun osalta vaikutukset henkilöautoliikenteen toimivuuteen raitioliikenteen häiriöherkkyyteen raitioliikenteen liikennöintikustannuksiin varikkojen sisäisiin käyttökustannuksiin, (varikon sisäisten ratojen ja laitteiden käyttökustannukset, Koskelaan asti ulottuvat varikkoliikenteen käyttökustannukset 3.3. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE A Vallilan laajennettu varikko + Töölön säilytyshalli VE B Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli VE C Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon ulkopuolella kalliotilassa + Töölön säilytyshalli 6

9 VE D Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon ulkopuolella Koskelan bussivarikon alueella + Töölön säilytyshalli Suunnittelun edetessä tarkasteltiin vielä vaihtoehdot: VE E Koskelan laajennettu varikko nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + raitiovaunujen säilytyshallit ja vuorokausihuolto raitiovaunuvarikon ulkopuolella kalliotilassa + Töölön säilytyshalli VE F - Vallilan nykyinen varikko + Koskelan laajennettu varikko laajentuen Annalan kentän alueelle sekä nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli VE G - Koskelan laajennettu varikko laajentuen Annalan kentän alueelle sekä nykyisen raitiovaunuvarikon alueella + Töölön säilytyshalli, (sisältää myös nykyisen Vallilan varikon tilat ja toiminnot) 3.4. Mitoittavat tekijät Tarkoituksen oli sijoittaa vastaavat tilat kuin Vallilan maanalaisen raitiovaunuvarikon suunnitelmassa: 200 raitiovaunua joiden pituus on 30 m 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa 200 autopaikkaa varastotilat toimistotilat sosiaalitilat koulutustilat Suunnittelun edetessä raitiovaunujen tavoitelukumääräksi asetettiin 170 vaunua ja raitiovaunujen pituudeksi 27,5 m. Suunnittelun edetessä tarkasteltaviksi tulleissa vaihtoehdoissa E ja G oli lisäksi sijoitettava: korikorjaamo oikaisupilttuu telikorjaamo maalaamo maalaamon esityöt akselikorjaamo koneistamo sähkökorjaamo puuverstas varastotilat toimistotilat sosiaalitilat ratakorjaamon tilat 3.5. Lähtötiedot Tilaaja luovutti konsultille työn alussa ja sen kuluessa seuraavat lähtötiedot: asemakaava 1951 kantakartta kohdekortti varikosta asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet 1994 Helsingin kaupunginmuseon lausunto 2002 pohjaveden öljypitoisuuksien tarkkailuraportti

10 CD-levykkeellä lähtötietoja (kantakartta, maaperä, maanalaiset tilat, lämpö, vesi, sähkö, puhelin, maastomalli). hallien A, B ja C pohjapiirustukset Valtimontien länsipuolella kalliotilassa sijaitsevan väestönsuojan piirustukset ratakorjaamon tilantarve Vallilan nykyisen varikon tilaluettelo 4. Vaihtoehtoiset ratkaisut 4.1. Vaihtoehto A, Koskelan varikon toiminnot siirretään Vallilan maanalaiseen raitiovaunuvarikkoon Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) jokerivaunujen säilytyspaikat 30 raitiovaunua (30 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajotunnelia varikolta Kangasalantielle ja Vellamonkadulle varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät ennallaan Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko siirretään pois 8

11 4.2. Vaihtoehto B, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 9

12 4.3. Vaihtoehto C, Koskelan varikko laajennetaan rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehdon peruselementit maanalaisella varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 122 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 4 vuorokausihuoltopaikkaa maan alla 6 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 122 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikolta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vaihtoehdon peruselementit olemassa olevalla maanpäällisellä varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 83 vaunua 4 vuorokausihuoltopaikkaa 6 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, noin 80 autopaikkaa Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Suunnitelmassa on 205 raitiovaunua koska tässä vaiheessa selvityksen tekemistä oli tarkoitus sijoittaa 170 raitiovaunun lisäksi 30 Jokeri-vaunua Koskelaan. 5 ylimääräistä raitiovaunupaikkaa ovat syntyneet luolaan raiteiston jäykkyyden takia. 10

13 4.4. Vaihtoehto D, Koskelan varikko laajennetaan bussivarikon alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko siirretään pois vaihtoehto 1: bussivarikon kellaritilat huolto- ja korjauskäyttöön vaihtoehto 2: bussivarikon tontin avolouhinta raitiovaunuvarikon käyttöön 11

14 4.5. Vaihtoehto E, Koskelan varikko laajennetaan nykyisellä tontillaan ja rakentamalla erillinen maanalainen varikko Valtimontien lounaispuolelle kalliotilaan Vaihtoehdon peruselementit maanalaisella varikolla: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa maan alla kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikolta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaalitilat Vaihtoehdon peruselementit olemassa olevalla maanpäällisellä varikolla: 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot siirretään Koskelaan Koskelan ratakorjaamo säilyy ennallaan Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 12

15 4.6. Vaihtoehto F, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot säilyvät Vallilassa Koskelan ratakorjaamo säilyy ennallaan Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 13

16 4.7. Vaihtoehto G, Koskelan varikko laajennetaan Annalan kentän alueelle ja ratakorjaamon alueelle Vaihtoehdon peruselementit: raitiovaunujen säilytyshallit 170 raitiovaunua (27,5 m pitkät vaunut) 8 vuorokausihuoltopaikkaa 12 vika- ja kilometrikorjauspaikkaa pysäköintipaikat henkilökunnalle, 200 autopaikkaa kaksi raitiovaunujen ajoreittiä varikkoalueelta Kustaa Vaasan tielle ja Koskelantielle päin varasto-, toimisto-, sosiaali- ja koulutustilat Vallilan nykyisen varikon toiminnot siirretään Koskelaan Koskelan ratakorjaamo siirretään pois Koskelan bussivarikko säilyy ennallaan 5. Suunnitellut tilat 5.1. Raitiovaunujen säilytystilat Raitiovaunujen säilytystilat on mitoitettu 27,5 m pitkien vaunujen mukaan. Ne on pyritty sijoittamaan siten, että varikolle palatessaan vaunut ajavat puskurivyöhykkeeseen, josta ne menevät vuorokausihuoltoon ja sieltä säilytyshalleihin. Säilytyshalleista päästään ajamaan pois varikolta liikenteeseen tai takaisin vuorokausihuoltoon, vika- tai kilometrihuoltoon. 14

17 Vaunujen tavoitelukumääränä näissä suunnitelmissa on ollut 170 vaunua Vuorokausihuolto Vuorokausihuoltopaikat on sijoitettu siten, että varikolle palatessaan vaunut ajavat puskurivyöhykkeeseen, joista ajetaan vuorokausihuoltoon. Vuorokausihuoltopaikkoja on kaikissa vaihtoehdoissa 8 kpl. Vuorokausihuollon varustus: kolme hyödykepilaria / raitiovaunupaikka o paineilma o painevesi o keskusimuri o sähkö 220V o pesuaineet, kahdelle eri aineelle o hiekan jakeluletku vuorokausihuollossa raitiovaunun sivulla on koroke, jonka korkeusasema on raitiovaunun oven korkeudella hiekkasäiliö sijaitsee vuorokausihuoltohallin vieressä, josta se kuljetetaan paineilmalla putkistossa kohteisiin ajolangan katkaisu- / maadoitusmahdollisuus 5.3. Vika- ja kilometrikorjaus Korjauspaikat on sijoitettu siten, että yksikään raitiovaunu ei estä toisen kulkemista. Jokaisen korjauspaikan kohdalla on raitiovaunun alla sijaitseva korjausmonttu. Korjausmontun vieressä raitiovaunun molemmin puolin on sijaitseva huoltotila, joka sijaitsee korjausmonttua korkeammalla tasolla. Alatason varustus kahden korjausmontun välissä: kolme hyödykepilaria kahden raitiovaunupaikan välissä o Paineilma o Painevesi o Keskusimuri o Sähkö 220V o Sähkö 360V Jokaisen raitiovaunupaikan molemmin puolin on raitiovaunun katon korkeudella sijaitseva ylähuoltotaso Ylätason varustus kahden korjausmontun välissä: yksi hyödykepilari kahden raitiovaunupaikan välissä o paineilma o painevesi o keskusimuri o sähkö 220V o sähkö 360V o sähkö 600V Ylätasolla kaide ja portti raitiovaunun katolle pääsemiseksi. Portissa turvakytkin joka katkaisee virran ajolangasta Ylätasolla raitiovaunun pituuden mukaan säädettävä päätykaide, joka estää putoamisen raitiovaunun päästä Ajolangan katkaisu- / maadoitusmahdollisuus Kaksi korjauspaikkaa varustetaan puominostimella 125kg. 15

18 Yksi korjauspaikka varustetaan siltanosturilla. Sijainti tarkemman suunnittelun yhteydessä Profilointikone Profilointikone tarvitsee erillisen tilan ilmanvaihdon takia. Profilointikoneen sijaintipaikka säilyy ennallaan vanhassa säilytyshallissa kaikissa niissä vaihtoehdoissa, joissa varikko sijaitsee Koskelassa. Vaihtoehdossa A profilointikone sijaitsee Vallilan maanalaisella varikolla omassa tilassaan Varastotilat Varastotilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Varastojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien varastojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Varastotilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 1700 m² vaihtoehto B, 1700 m² vaihtoehto C, 1700 m² vaihtoehto D, 1700 m² vaihtoehto E, 3766 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 1700 m² vaihtoehto G, 3761 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 5.6. Toimistotilat Toimistotilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Toimistojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien toimistojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Toimistotilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 329 m² vaihtoehto B, 329 m² vaihtoehto C, 329 m² vaihtoehto D, 329 m² vaihtoehto E, 1671 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 329 m² vaihtoehto G, 1659 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 5.7. Sosiaalitilat Sosiaalitilat on mitoitettu tilaohjelman ja Vallilan olemassa olevan varikon käytössä olevien tilojen mukaan. Sosiaalitilojen tilaohjelma Vallilassa käytössä olevien sosiaalitilojen osalta on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Sosiaalitilat eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, 582 m² vaihtoehto B, 582 m² vaihtoehto C, 582 m² vaihtoehto D, 582 m² vaihtoehto E, 1760 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja vaihtoehto F, 582 m² vaihtoehto G, 1729 m², sisältää Vallilan nykyisiä tiloja 16

19 5.8. Koulutustilat Koulutustilat kaikissa vaihtoehdoissa tilaohjelman mukaan 3 x 60 m², yhdistettävissä yhdeksi 180 m² suuruiseksi tilaksi Pysäköintipaikat Autopaikkoja henkilökunnalle 200 kpl. Autopaikkojen sijainti eri vaihtoehdoissa: vaihtoehto A, Vallilan maanalaisella varikolla kalliotilassa vaihtoehto B, uuden raitiovaunujen säilytyshallin katolla, vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa myös uuden säilytyshallin alle kellariin vaihtoehto C, osa Koskelan maanalaisella varikolla kalliotilassa ja osa pihalla omalla tontilla vaihtoehto D, uuden raitiovaunujen säilytyshallin katolla, vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa myös uuden säilytyshallin alle kellariin vaihtoehto E, pihalla vaihtoehto F, Annalan kentällä maan tasossa, vaihtoehtoisesti voidaan myös sijoittaa uuden raitiovaunujen korjaushallin katolle vaihtoehto G, Annalan kentällä maan tasossa, vaihtoehtoisesti voidaan myös sijoittaa uuden raitiovaunujen korjaushallin katolle Henkilökunnalle rakennetaan 200autopaikkaa oheisen taulukon mukaisesti: Autopaikkojen sijainti A B C D E F G Autopaikat Vallilan maanalaisella varikolla X Autopaikat Koskelan maanalaisella varikolla ja pihalla omalla tontilla X Autopaikat Annalan kentällä X X Autopaikat uuden varikon katolla tai kellarissa X X Autopaikat pihalla omalla tontilla X Vallilan varikolta siirrettävät toiminnot Vaihtoehdoissa E ja G siirretään Vallilan nykyisen varikon toiminnot Koskelaan. Siirrettävien toimintojen nyt käytettävissä olevat pinta-alat ovat: korjaamotilat 6869 m² säilytystilat 2877 m² toimistotilat 1330 m² sosiaalitilat 1147 m² varastotilat 2061 m² alihankkijoiden tilat 100 m² Näiden tilojen tarvittavat pinta-alat on tarkistettava hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä Ajoyhteydet Ensisijainen ajoyhteys varikolle tapahtuu Kustaa Vaasan tieltä. Nykyistä ajoyhteyttä on muutettava siten, että ajo uudella varikolle ja sieltä pois on mahdollista toteuttaa. 17

20 Varikolle on suunniteltu toinen ajoyhteys Koskelantien suuntaan varikon toiminnan varmistamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa. Suunnitelmissa on esitetty vaihtoehto, jossa ajoyhteys kääntyy Koskelantielle luoteeseen päin. Tämä ajoyhteys on mahdollista toteuttaa betonitunnelilla Koskelantien ali tai muuta liikennettä risteävänä katutasossa. Vaihtoehto E, kalliovarikon ajotunneli on toteutettava kadun alittavana betonitunnelina. Molemmat ajoyhteydet toteutetaan kaksiraiteisina liikenteen toimivuuden turvaamiseksi. Kustaa Vaasan tien ajoyhteys on suunniteltava tarkemmin hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 6. Perusteet suunnitteluratkaisuille 6.1. Varikon sijoittaminen alueelle Suunnittelussa oli tavoitteena löytää vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joissa lähtökohtana on toteuttaa raitiovaunuvarikko ennen kaikkea toiminnallisuuden lähtökohdista, kuitenkin kokonaistaloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. Eri vaihtoehdot vaikuttavat toisten varikkojen toimintaan tai siirtotarpeisiin oheisen taulukon mukaisesti: Vaikutus varikkojen sijaintiin ja toimintaan A B C D E F G Töölön varikko säilyy ennallaan X X X X X X X Vallilan nykyinen varikko säilyy ennallaan X X X X Vallilan nykyiseen varikkoon tehdään muutoksia X Vallilaan rakennetaan uusi maanalainen varikko X Vallilan varikon toiminnot siirretään Koskelaan X X Koskelan maanpäällinen varikko säilyy ennallaan X Koskelan varikkoa laajennetaan maan päällä X X X X X Koskelaan rakennetaan uusi maanalainen varikko X X Ratakorjaamo säilyy ennallaan X X X Ratakorjaamo voi jäädä ennalleen tai se siirretään pois Koskelasta X Ratakorjaamo siirretään pois Koskelasta X X X Bussivarikko voi jäädä ennalleen X X X X X X Bussivarikko siirretään pois Koskelasta X Eri vaihtoehtojen toimivuudessa on suuret erot ja ne vaikuttavat mm: raitiovaunujen ajomatkoihin henkilökunnan määrään jalankulkureittien pituuteen varikolla kustannuksiin eri yksiköiden etäisyyksiin toisistaan hankkeen toteuttamisen aikatauluun hankkeeseen liittyvien eri toimintojen siirtotarpeisiin 6.2. Sovittaminen kaupunkirakenteeseen Koskelan varikkoalue on varattu raitiovaunujen ja linja-autojen säilytystiloja varten vuonna Alueesta tehtiin kokonaissuunnitelma ja rakennukset valmistuivat vuonna Vanhaa raitiovau- 18

21 nujen säilytyshallia laajennettiin vuonna 2004 lähes kaksinkertaiseksi ja huoltohallia pienehköllä lisäosalla. Nyt tutkituissa vaihtoehdoissa muutokset varikkoalueella vaihtelevat vanhan varikkoalueen kokonaisuudessaan säilyttävänä tai toisena ääripäänä koko varikkotontin ja Annalan kentän mullistavana vaihtoehtona. Muutokset ja vaikutukset kaupunkikuvaan pääpiirteittäin oheisen taulukon mukaan: Vaikutukset kaupunkikuvaan A B C D E F G Vanha varikkohalli säilyy ennallaan X X Vanhaa varikkohallia laajennetaan huomattavasti X X X X X Vanha huoltohalli säilyy ennallaan X X Vanha huoltohalli puretaan X X X X X Bussivarikko säilyy ennallaan X X X X X Bussivarikon rakennuksessa muutoksia alakerrassa X X Bussivarikko puretaan X Asuinrakennus säilyy ennallaan X X X X X Asuinrakennus puretaan X X Annalan kenttä säilyy ennallaan X X X X Annalan kenttä pienennetään tai siirretään pois X Annalan kenttää siirretään pois varikkoalueelta X X Annalan kentän vieressä oleva puisto säilyy ennallaan X Vähäisiä muutoksia puistoalueella X X X Muutoksia puistoalueella X X X Uusia kuilurakennuksia Intiankadun varteen ja puistoalueille X X Vaikutus Koskelantien puurivistöön X X X X X X 6.3. Pohja- ja kallio-olosuhteet Maanpinnan topografia vaihtelee rakennetuilla alueilla Kustaa Vaasan tien +8:sta Valtimontien +21:een. Luonnontilaisen kalliomäen korkein kohta sijaitsee tasolla +32. Alueen maaperä koostuu kitkamaalajeista ja savista sekä täyttömaa-alueista. Savi- ja täyttömaa-alueet sijoittuvat kallioperän painanteisiin Kustaa Vaasan tielle, Koskelantielle sekä Kymintien ja Kustaa Vaasan tien väliselle alueelle Intiankadulle. Maakerrosten paksuus on Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien risteysalueella suurimmillaan yli 30 metriä ja Koskelantien ja Intiankadun risteyksen koillispuolella sekä Intiankadun savikkoalueella yli 20 metriä. Alueen kalliopaljastumat sijaitsevat luonnontilaisen kalliomäen alueella, sekä Valtimontien tieleikkauksissa. Kallioperä koostuu pääosin graniitista, joka on paikoin migmatisoitunutta. Kiillegneissiä esiintyy alueen eteläosassa sekä juonina mm. Valtimontien migmatiitissa. Tulkittuja alueellisia heikkousvyöhykkeitä esiintyy Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien kohdalla sekä luode-kaakko suuntaisesti noin 50 metriä Valtimontiestä koilliseen. Kalliopinnan taso vaihtelee suuresti. Alimmillaan kalliopinta on Kustaa Vaasan tien ja Koskelantien risteysalueella tasolla -23,7 ja korkeimmillaan kalliomäellä tasolla +32. Migmatiitin suuntaus vaihtelee välillä itä-länsi ja koillinen-lounas. Liuskeisuuden kaade on pysty tai lähes pysty. Rakoilua esiintyy liuskeisuuden suunnassa ja tätä lähes kohtisuorasti leikaten. Nämä rakosuunnat ovat niin ikään pystyjä tai lähes pystyjä. Lisäksi alueella esiintyy vaakarakoilua. 19

22 Pohjavedenpinnan tasoja on mitattu vuosina Annalan urheilukentän ja Koskelan vaunuhalli 4:n välisellä alueella. Pohjavedenpinnan tasot ovat ko. aikana vaihdelleet +7,1 ja +10,9 välillä. Pohjaveden virtaussuunta on koilliseen. Lähtötiedot koottiin Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston tietokantapalvelusta Soilista, Helsingin geoteknisistä kartoista, Helsingin seudun GeoTIETO -verkkosivustolta sekä kenttähavainnoista. Lisäksi käytössä oli Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston Koskelan kallioväestönsuojan suunnittelun aikainen kalliorakennusteknillinen lausunto (Tno 679) sekä FCG Planeko Oy:n Pohjaveden öljypitoisuuksien tarkkailuraportti Kustannustehokkuus Maanpäällisissä vaihtoehdoissa kustannustehokkuutta on pyritty saavuttamaan käyttämällä vanhaa säilytyshallia mahdollisimman hyvin hyödyksi. Vaihtoehdossa C vanha varikko jää kokonaisuudessaan ennalleen. Vaihtoehdoissa B, D, F ja G vanha säilytyshalli jää toimintojen puolesta lähes ennalleen. Vaihtoehdossa E, joudutaan koko alapohja ja kiskotukset purkamaan ja rakentamaan huoltomonttuineen koko sisusta uudelleen. Vaikutukset vanhaan varikkorakennukseen oheisen taulukon mukaan: Vaikutukset Koskelan vanhaan varikkorakennukseen A B C D E F G Vanha varikko säilyy kokonaisuudessaan ennallaan X Vanhan varikon säilytyshalli pääosin ennallaan X X X X Vanhassa säilytyshallissa suuret muutostyöt X Vanha varikko poistuu käytöstä X Uusissa halleissa tehokkuus saavutetaan ryhmittelemällä säilytystila mahdollisimman suuriksi yhtenäisiksi yksiköiksi, jolloin hukkatila jää mahdollisimman pieneksi. Vaiheistuksen vaikutus kustannuksiin tulee joissakin vaihtoehdoissa olemaan huomattava. Kustannusten selvittäminen vaatii tarkan vaiheistussuunnitelman kiskotyöt mukaan lukien. Tämän tekeminen vaatii tarkemman hankesuunnitelmatasoisen suunnitelman. Kalliovarikkovaihtoehdossa kustannustehokkuus saavutetaan rakentamalla suurikokoisia kalliotiloja, jolloin louhinta on helppoa ja sitä kautta edullista ja rakennustöiden suorittaminen väljissä tiloissa tehokasta. Kalliovarikko on suunniteltu neljäksi, metriä leveiksi ja noin metriä pitkiksi suoriksi halleiksi, jolloin louhinnan suorittaminen on tehokasta ja edullista. Henkilöautojen ajotunneli vaihtoehdossa C on sijoitettu eteläiseen raitiovaunujen ajotunneliin oman seinällä erotettuna ajoyhteytenään. Tämä mahdollistaa työn katkeamattoman jatkumisen silloin, kun raitiovaunuajotunneleiden rakennustöitä ollaan tekemässä. Varikon poistumistieratkaisut on suunniteltu siten, että poistumistiekuiluyhteyksiä maanpintaan on ainoastaan kolme kappaletta, joista kaksi sijoittuvat korttelin 953 lounaisreunaan puiston puolelle ja yksi Intiankadun varrelle. Ratkaisu vähentää kuilujen määrää standardiratkaisuun nähden ja näin ollen myös maan päälle rakennettavia kuilurakennuksia tarvitaan vähemmän Vaiheittain rakentaminen 20

Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset

Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset 0,25 0,20 Metroasemien vuosittaiset käyttömenot matkaa kohti euroa 0,15 0,10 0,05 0,00 Ruoholahti Kamppi Rautatientori Kaisaniemi Hakaniemi Sörnäinen Kalasatama

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä

Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä i Katarina Sandberg Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä SUY Alkutieto Oy B: 11/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.11.2009 Tekijä(t) Antero Alku, Alkutieto

Lisätiedot

Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma

Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU

JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU Niko Herranen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HERRANEN,

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 2006 kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 TYÖRYHMÄ Seppo Vepsäläinen Paavo Vuonokari Pertti Kare Timo Lepistö Teo Tammivuori Pekka Holopainen Pentti Myllymäki Tuula Helasvuo

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

KRUUNUVUORENRANTA 1. Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä

KRUUNUVUORENRANTA 1. Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä KRUUNUVUORENRANTA 1 Selvitys lauttaan perustuvasta Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä 19.6.2012 VERSIO 1.3 eli 06-2012 SELVITYS LAUTTAAN PERUSTUVASTA LAAJASALON JOUKKOLIIKENNEYHTEYDESTÄ Julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Viranomaisen rooli kaupunkiraideliikenteessä

Viranomaisen rooli kaupunkiraideliikenteessä Laura Riipinen Viranomaisen rooli kaupunkiraideliikenteessä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 1.4.2015 Valvoja: Professori Tapio Luttinen

Lisätiedot

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Joni Buckman Opinnäytetyön

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA Heikki Palomäki Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo

Lisätiedot

SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU

SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU Diplomityö Tarkastaja: Matti Pentti Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA Heikki Palomäki Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu SUY WSP Finland Oy C: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-Liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.2009

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot