Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Heikki Ruotsalaiselle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Kunnanjohtajan vaali Saatavien poistaminen kunnan tileistä Palveluliikenne vuonna Mustijoen vesiosuuskunnan lainatakaus ja muut taloudelliset järjestelyt Talousarvion 2010 määrärahamuutokset 235 * 418 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen korjatusta ja täydennetystä palvelutasopäätöksestä Kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella Ilmoitusasiat Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari, poissa Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula, poissa Haapakoski Asta Peltola Esko KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 18/2010 puheenjohtaja Sivu 405 varajäsen Sari Janhusen tilalla varajäsen Tuula Tannerin tilalla MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj vt. kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Liljan-Kukka Runolinna. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Markku Rantala Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus HEIKKI RUOTSALAISELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 229, liite 37 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Heikki Sakari Ruotsalaiselle asuntotarkoitukseen Kirveskosken kylässä sijaitsevan n m2:n suuruisen määräalan tilasta Lintukallio RN:o 15:34 ( ) korttelista 111 tontin 6. Kohde on ollut vuokralla Heikki Ruotsalaisella allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella. Kauppahinta on ,29, muut kaupanehdot ilmenevät kauppakirjasta. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 37. Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan ja Heikki Sakari Ruotsalaisen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 37 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VAALI Khall 209, liite 33 Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi Kunta-lehdessä, Helsingin Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Hakuaika kunnanjohtajan virkaan päättyi klo Kunnanjohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja, talousosaamista, strategista kehittämisotetta sekä elinkeinoelämän tuntemusta. Kunnanjohtajan virkaan haki määräajan kuluessa 17 henkilöä ja 1 henkilö antoi suostumuksensa. Esityslistan liitteenä nro 33 on yhdistelmä hakijoista. Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän sekä haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmään seuraavat: Risto Kuisma, Jaana Putus, Liljan-Kukka Runolinna, Seppo Yrtti, Matti Kalsola, Kaj Mattila, Jaakko Sillanpää ja Seija Marttila. Haastatteluihin, jotka pidetään ja , kutsutaan seuraavat henkilöt: - Brännkärr Christer - Helin Anu - Hiipakka Suvi-Päivikki - Hyttinen Markku - Kauppinen Erkki - Niskala Markku./..

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 219 Haastatteluryhmä on haastatellut seuraavat kunnanjohtajan virkaa hakeneet: Anu Helin, Suvi-Päivikki Hiipakka, Markku Hyttinen, Erkki Kauppinen ja Markku Niskala. Maanantaina haastatteluun tulee Christer Brännkärr. Kunnanhallitus jatkaa kunnanjohtajan valinnan valmistelua. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan vaaliasiasta ja palaa asiaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Khall 230 Kunnanhallitus jatkaa kunnanjohtajan valinnan valmistelua ja päättää esityksen tekemisestä valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Jaana Putus esitti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen. Risto Kuisma esitti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Seija Marttila, joka on antanut suostumuksensa virkaan. Puheenjohtaja totesi tehdyn kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten asiasta oli äänestettävä kädennostolla. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä sivistystoimenjohtaja Markku Hyttistä kannattivat Jaana Putus, Markku Rantala, Jaakko Sillanpää ja Esko Peltola. Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Seija Marttilaa kannattivat Risto Kuisma, Liljan-Kukka Runolinna ja Asta Haapakoski../..

6 Kunnanhallitus Khall 230./.. Äänin 4-3, kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan sivistystoimenjohtaja Markku Hyttinen. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valittavan kunnanjohtajan kanssa tehdään Suomen Kuntaliiton suosituksen mukainen johtajasopimus. Merkitään että Seija Marttila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

7 Kunnanhallitus SAATAVIEN POISTAMINEN KUNNAN TILEISTÄ Khall 231 Kirjanpidon mukaan on poistettavaksi esitettäviä saatavia seuraavasti: - päivähoitomaksuja v ,44 - yleishallinto, kertalaskutus 1 000,00 - tase tili 1466 muut saamiset 1 183,20 - terveyskeskusmaksuja v ,70 - hammashoitolamaksuja v ,03 - Aurinkomäen hoitomaksuja v ,00 - kotihoitolaskutus v ,93 - sosiaalitoimi, kertalaskutus v (ryhmäkodin siiv.) 350,00 - koulutoimi iltapäivähoito v ,00 - vesilaitoksen myyntisaamisia v ,50 - vesilaitoksen myyntisaamisia v ,01 - vesilaitos, kertalaskutus v ,00 Yhteensä ,81 Asunto Oy Pornaisten Revontie 9, liittymismaksu, vesilaitos ei ole maksettu, rakennus keskeneräinen. Liittymismaksu on kirjattu taseeseen myyntisaamisiin ja tilille 2291 liittymismaksut ja muut velat. Kirjataan lasku pois avoimista, jolloin kirjaus tapahtuu vain taseessa ,60 Kunnanhallitus päättää poistaa edellä mainitut saatavat kunnan tileistä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus PALVELULIIKENNE VUONNA 2011 Khall 232 Vuonna 2010 palveluliikenne on ajanut kerran viikossa tiistaisin. Vuoden 2011 talousarviokäsittelyn yhteydessä on hyväksytty määräraha palveluliikennöinnin jatkamiseen. Tarkoitusta varten on varattu euron määräraha. Vuonna 2010 tammi-lokakuussa on palveluliikenteen käyttäjiä ollut yhteensä 160. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana käyttäjiä oli 183. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä kustannukset ovat olleet euroa eli 42,46 henkilöä kohti. Raimo Saittola hoitaa palveluliikennettä ja hän on ilmoittanut olevansa edelleen halukas hoitamaan palveluliikennettä. Kunnanhallitus keskustelee vuonna 2011 toteutettavasta palveluliikenteestä ja päättää asiasta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Kunnanhallitus päätti, että palveluliikennöintiä jatketaan vuonna 2011 entisin ehdoin.

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MUSTIJOEN VESIOSUUSKUNNAN LAINATAKAUS JA MUUT TALOUDELLISET JÄRJESTELYT Khall 107, liite 17 Mustijoen vesiosuuskunta on jättänyt Pornaisten ja Mäntsälän kunnille lainatakauspyynnön 7 miljoonan euron omavelkaisen lainan takaamisesta 25 vuoden laina-ajalle (liite 17). Lainalla on tarkoitus järjestää uudelleen vanhat lainat sekä ottaa uutta rahalaitoslainaa. Hakemuksen mukaan lainojen takausvastuu jakautuisi Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kesken liittyjien mukaisessa suhteessa (Pornainen 311 liittymää; euroa (45,1 %) ja Mäntsälä 379 liittymää; euroa (54,9 %), yhteensä 690 liittymää (100 %). Pornaisten kunnan takauspäätökset ovat tällä hetkellä: euroa euroa = euroa ja laina-ajat vuotta. Kyseessä on siis Pornaisten kunnan osalta takauspäätöksen antamisesta lainojen uudelleenjärjestelyä varten eikä lisätakauksen myöntämisestä. Mäntsälän kunta on ottanut asian valmistelussa kannan, että osuuskunnan takausvastuu kokonaisvelasta tulisi jakautua kuntien kesken samoin perustein kuin kunnat maksavat kunta-avustusta osuuskunnalle eli investointien suhteessa. Kuntien lainatakausvastuiden jakoperuste (% -osuus) on arvioitu näin laskien seuraavaksi: Mäntsälä: euroa euroa euroa, yht euroa (48,3 %) Pornainen: euroa euroa euroa, yht euroa (51,7 %) 7 miljoonan euron lainatakaus jakautuisi kuntien kesken seuraavasti: 1) Mäntsälä: euroa ja 2) Pornainen: euroa ja 6 miljoonan euron lainatakaus jakautuisi kuntien kesken seuraavasti: Mäntsälä: euroa ja 2) Pornainen: euroa./..

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 107./.. Mäntsälän kunnan tekemien laskelmien ja osuuskunnan kanssa käymien neuvottelujen perusteella 6 miljoonan lainatakaus riittäisi osuuskunnalle. Mäntsälän valtuusto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen kokouksessaan Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Mustijoen vesiosuuskunnalle enintään 6 miljoonan euron omavelkaisen takauksen 1) vanhojen lainojen konvertointiin uusiin rahalaitoslainoihin sekä 2) uusien rahalaitoslainojen ottoon enintään 25 vuoden laina-ajalle ja 3) Pornaisten kunnan takausvastuu on tästä korkeintaan euroa. Lainan/lainojen takausvastuu jakautuu Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kesken kuntien alueella toteutuneiden/toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannusten suhteessa, oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lainan/lainojen yksityiskohtaiset takausehdot Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kvalt 32, liite 7 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Mika Revon esittämällä ja valtuutettu Jaakko Sillanpään kannattamalla seuraavalla lisäyksellä: Ennen lainatakauksien hyväksymistä kunnanhallitus vaatii riittävät ja uskottavat suunnitelmat Mustijoen vesiosuuskunnalta niistä sitovista toimenpiteistä, joilla liiketoiminnan rahavirta saadaan positiiviseksi ja taataan riittävät rahavarat toiminnan turvaamiseksi ja lainojen hoitoon myös vuoden 2012 jälkeen../..

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 32./.. Valtuutettu Kaj Mattila jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä, koska on Vesiosuuskunta Mustijoen hallituksen jäsen. Khall 233, liite 38 Pornaisten valtuusto edellytti tekemässään päätöksessä, että kunnanhallitus vaatii riittävät ja uskottavat suunnitelmat Mustijoen Vesiosuuskunnalta niistä sitovista toimenpiteistä, joilla liiketoiminnan rahavirta saadaan positiiviseksi ja taataan riittävät rahavarat toiminnan turvaamiseksi ja lainojen hoitoon myös vuoden 2012 jälkeen. Vesiosuuskunta Mustijoen ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman kokouksessaan Vesiosuuskunnalla oli lainaa vuoden 2009 lopussa 4,9 milj. euroa. Lainatakausvastuu jakautuu kunnille toteutuneiden ja suunniteltujen investointien (10,2 milj. euroa) jälkeen Mäntsälä 53 % (3,6 milj.euroa + uudet 1,8 milj. euroa = 5,4 milj. euroa) ja Pornainen 47 % (4,2 milj. euroa + uudet 0,6 milj. euroa = 4,8 milj. euroa). Euromääräinen takausvastuu Mäntsälälle on 2,6 milj. euroa ja Pornaisille 2,3 milj. euroa. Keväällä 2010 esitetyissä laskelmissa takausvastuu investoinneissa oli Mäntsälä 48,3 % ja Pornainen 51,7 %. Eroa selittää Pornaisten projekti 9 (keskeneräinen) supistuminen siten, että rakentamattoman osuuden kustannusarvio on 0,6 milj. euroa. Vastaavasti Mäntsälän projektit ovat kasvaneet eurolla. Esityslistan liitteenä nro 38 lähetetään kopio Vesiosuuskunta Mustijoen ylimääräisen osuuskuntakokouksen pöytäkirjasta liitteineen sekä kopio kysyntä- ja laajuustiedoista vuoteen 2020 saakka. Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston :n 32 päätöksen perusteella: - Hyväksyä Mustijoen vesiosuuskunnan talouden tervehdyttämisohjelman, jota vesiosuuskunnan tulee päivittää vuosittain ja saattaa se tiedoksi Pornaisten ja Mäntsälän kunnanhallituksille../..

12 Kunnanhallitus Khall 233./.. - Myöntää Mustijoen vesiosuuskunnalle enintään 4,9 milj. euron omavelkaisen takauksen vanhojen lainojen konvertointiin uusien rahalaitoslainojen ottamiseen enintään 25 vuoden lainaajalle vuoteen 2035 saakka. takausvastuusta Pornaisten kunnan osuus on 2,3 milj. euroa ja Mäntsälän kunnan osuus 2,6 milj. euroa. - Hyväksyä Vesiosuuskunta Mustijoen hallituksen hyväksymän lainanoton, jonka perusteella 4,9 milj. euron laina otetaan Aktia Pankki Oyj:stä. Vaihtuvakorkoisen euribor lainan lainamarginaali on 0,6 %. Korkosuojauksena käytetään tässä vaiheessa nykyistä voimassa olevaa vanhaa koronvaihtosopimusta, joka on voimassa saakka. - Hyväksyä perittäväksi samalla periaatteella molemmissa kunnissa 0,1 %:n suuruista takausprovisiota lainan maksamattomalle pääomalle toistaiseksi. - Vastavakuus kunnille annetaan vesiosuuskunnan koko rakennetusta verkostosta. Vesiosuuskunnan tulee toimittaa vakuusaikana osuuskuntakokouksen vahvistama tilinpäätös liitetietoineen vuosittain toukokuun loppuun mennessä. - Purkaa ja mitätöidä aiemmin Vesiosuuskunta Mustijoelle annetut valtuuston takauspäätökset ( , ja ). - Todeta, että takauspäätöksellä Pornaisten kunnan takausvastuu Vesiosuuskunta Mustijoelle pienenee 3,16 milj. eurosta 2,3 milj. euroon. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TALOUSARVION 2010 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET Tekla 49 Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumaraportti ajalla on kokouskutsun mukana. Käyttötalouden menot ovat ,18 eli toteutuma on 83,8 % koko vuoden arvioista ja tulot vastaavasti ,17 ja 79,7 %. Lautakunnan tulos-/tehtäväalueen kesken on tehtävä määräraha muutoksia/lisäyksiä: Tilanne Tehtäväalue Toteutuma Ylitys Lisämääräraha Kiinteistötoimi , , Maa- ja metsätilat , , tulot , , Kaukolämpölaitos , , tulot , , Talousarvion tulos-/tehtäväalueen muutosten perustelut: Kiinteistötoimen ylitykset koostuvat talven kattolumien poistamisesta , koulukeskuksen ilmastointikoneen moottoririkon korjauksesta 4.800, Laukkosken koulun opettaja-asunnon muutoksesta koulun käyttöön (khall , 123), leirimajan muutostyöt ja henkilöstökulujen osalta yhden työntekijän puuttuvasta määrärahavarauksesta Maa- ja metsätilojen osalta; Linnunlaulun katualueiden puuston korjuukustannukset ja myyntitulot. Kaukolämpölaitos; lämmön oston ja myynnin määrän kasvu. Investoinnit Investointiosassa kohdassa kuntayhtymien investointiosuudet, Mömossenin jätetäytön sulkemisurakan kuntaosuus on tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan kirjattava käyttötalouden puolelle kohtaan Liikenneväylät, yleiset alueet/jätehuolto. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää edellä esitetyt talousarviomuutokset kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion sitovuusrajausten mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh /..

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 49./.. Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 234 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniselle lautakunnalle hyväksytään lautakunnan esittämien perusteluiden mukaisesti seuraavat talousarviomuutokset: - kiinteistötoimi, lisämääräraha maa- ja metsätilat, lisämääräraha maa- ja metsätilat, tulolisäys kaukolämpölaitos, lisämääräraha kaukolämpölaitos, tulolisäys Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosassa kohdasta kuntayhtymien investointiosuudet, Mömossenin jätetäytön sulkemisurakan kuntaosuus euroa siirretään käyttötalousosaan kohtaan liikenneväylät, yleiset alueet/jätehuolto. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN KORJATUSTA JA TÄYDENNETYSTÄ PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ Khall 235 Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimella on oltava päätös palvelutasostaan. Aluehallintoviranomaisen tehtävänä on valvoa, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintoviranomainen voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan :ssä 4 pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen on tekemällään päätöksellä todennut, ettei se täytä kaikilta osin pelastuslain mukaista minimipalvelutasoa ja pyytänyt pelastuslaitosta korjaamaan tai täydentämään palvelutasopäätöstä mennessä. Pelastuslaitos on korjannut palvelutasopäätöstään ja pyytää kunnilta uutta lausuntoa mennessä, koska osa muutoksista on taloudellisesti merkittäviä. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa pelastuslaitokselta siten, että lausunto käsitellään pidettävässä kunnanhallituksessa. Esityslistan mukana lähetetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päivätty päätös sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivitetty versio palvelutasopäätöksestä vuosille Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnalle pelastustoimen vuosien päivitetystä palvelutasopäätöksestä seuraavan sisältöisen lausunnon: Etelä-Suomen aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintavalmius ei ole riittävä osalla I ja II luokan riskialueista ja että palvelutasotavoite tulisi asettaa 90 %:iin kohteiden saavutettavuudessa asetetuissa määräajoissa. KUP on todennut palvelutasopäätöksen sivulla 25 aivan oikein, että 90 %:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää varsin mittavaa paloasemaverkoston täydentämistä ja henkilöresurssien lisäystä, johon kunnilla ei ole kuitenkaan varaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tähän näkemykseen kunnat yhtyvät, ja siksi paloasemien rakentamisen sijaan tulee perusteellisesti tutkia muita vaihtoehtoja. Pitkällä aikavälillä paloasemaverkoston./..

16 Kunnanhallitus Khall 235./.. tarkastelu voi tulla ajankohtaiseksi, mutta lähitulevaisuudessa Keski- Uudenmaan kunnat eivät voi sitoutua uusiin, mittaviin investointeihin. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen johtokunnan vuosittain hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitoksen vuosittainen palvelujen kustannuskehitys tulee olla linjassa sopimuskuntien yleisen kustannustason kehityksen kanssa. Pornaisten kunnan osalta aluerakenteen muutokset ja väestönlisäykset tulee ottaa huomioon pelastustoimen saavutettavuutta arvioitaessa. Sopimuspalokuntien henkilöstön pätevyydestä ei ole kuvausta täydennetyssä palvelutasopäätöksessä eikä niiden hälyttämisestä ole kerrottu mitään. Sopimuspalokuntien hyödyntämismahdollisuudet toimintavalmiuden parantamiseen tulisi selvittää. Pornaisissa sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli kunnan pelastustoiminnassa. Ensivaste- ja sairaankuljetuksesta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti otettu palvelutasopäätökseen oma kohta. Siinä ei kuitenkaan ole kuvattu sairaankuljetustehtävien mahdollista vaikutusta pelastustoimen toimintavalmiuteen. Sairaankuljetustoiminta ei saa heikentää pelastustoimen toimintavalmiutta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

17 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2011 Khall 236 Kunnanhallitus on aikaisemman käytännön mukaisesti pitänyt sääntömääräiset kokouksensa joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai klo alkaen. Sääntömääräiset kokousajankohdat on tarkoituksenmukaista päättää puoleksi vuodeksi kerrallaan etukäteen. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella 2011 pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai klo alkaen Pornaisten kunnanvirastolla, ellei erikseen toisin sovita, seuraavasti: 17.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 31.3., 4.4., 18.4., 3.5. (tiistai), 16.5., 6.6., Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 237 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 10/1020/5, dnro 06633/09/102, Asia: Yleiskaavaa koskeva valitus Valittaja: Roope Kaivola ja Kiinteistö Oy Mäenrinne Päätös, josta valitetaan: Pornaisten kunnanvaltuusto , jossa kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavan. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje dnro 145/520/2010, : Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 19/221/2010, : Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus) kirje UUDELY/4292/ /2010, : Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykset vuosille sekä vuoden 2011 valtionavustuksia koskevat hakemukset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje PTU 95 B, : Maanpuolustuksen 17. erikoiskurssi Myrskylän kunta, kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Rakennusjärjestyksen hyväksyminen. Tuusulan kunta, kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : KUUMA-seudun toiminta- ja taloussuunnitelma Askolan kunta, rakennus- ja pöytäkirjanote : Pornainen, poikkeamispäätös/okt Simola Markku, Niinikuja, Laukkoski. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 10/2010, Uudenmaan liitto, maakuntavaltuuston esityslista 2/2010, /..

19 Kunnanhallitus Khall 237./.. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus Kouvolan kaupungin tiedote : Kuusankosken aluesairaala on Pohjois-Kymen sairaala alkaen. Taloustilanne Merkittiin.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISTÄ TUKEVA PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ Khall 224 Kunta-alan kaikilla työmarkkinasopimusaloilla on lukien käytettävissä 0,7 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä kunnan ja sen työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä. On tärkeää, että henkilöstö, järjestöjen edustajat ja työnantaja sitoutuvat paikallisiin tuloksellisuushankkeisiin ja toiminnan kehittämistoimenpiteisiin. Pornaisten kunnassa on käytettävissä sopimusaloittain seuraavat erät: - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus ,08 /tunti Hallintokunnat ovat toteuttaneet aiemmin hyväksyttyjä kehittämishankkeita. Lisäksi on mietitty uusia toiminnan tehostamismenetelmiä ja toimintatapoja. Kunnallisen pääsopimuksen 14 :n mukainen paikallisneuvottelu pidettiin Neuvottelun tuloksena päätettiin esittää palkkatoimikunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle, että tuloksellisuuserä 0,7 % maksetaan kaikille sopimusalojen piiriin kuuluville vakituisille ja määräaikaisille henkilöille korottamalla tehtäväkohtaisia palkkoja 0,7 %:lla lukien. Lisäksi päätettiin esittää, että toisten opettajien sijaistamisen osalta jo maksettuihin ylituntipalkkioihin ei korotusta makseta. TVA-rahaan liittyvä korotus kohdennetaan luokanvalvojan korvauksen korotukseen. Tuloksellisuuserä ei koske henkilöitä, joiden palvelussuhde on alkanut tai sen jälkeen. Lisäksi sovittiin, että tuloksellisuuserä maksetaan takautuvasti joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Palkkatoimikunta käsittelee asiaa pidettävässä kokouksessa. Palkkatoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että saavutettu neuvottelutulos hyväksyttäisiin../..

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 224./.. Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Khall 238 Opetushenkilöstön osalta tuloksellisuuden edistämistä tukevan paikallisen järjestelyerän jakoperustetta tulee tarkentaa. Opettajien osalta 0,7 %:n tuloksellisuuserän jakaminen toteutetaan siten, että opettajien tehtäväkohtaisten palkkojen korotus tehdään tasasuuruisena. Tämän päätöksen osalta antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 230,231, 234, 235, 236, 237, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 229, 232, 233 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 229, 232, 233 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 426 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot