EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana, I v.puh.joht. Varajäsen Mannila-Fröberg Nina Engblom Roger Pietola Maria Rehn Tom Lindroos Roger Lönnqvist Åsa Wikstedt Tommy Enberg Håkan Grundström Camilla Orre Werner Donner Ira Blomqvist Thomas, kv.puh.joht. Metsämäki Lauri, kv. I v.puh.joht. Lindholm Henrik, kv. II v.puh.joht Johansson Mårten, kaup.joht. Heikkilä Mikael, kaup.siht. Karlsson Bob, opetuspääll. Karlsson Thomas, talouspääll. von Renteln Katarina, sos-ja terv.pääll. Söderström Rolf, kaup.ins. Pykälät 1-3+ Pirkko Grönroos puheenjohtaja Mikael Heikkilä Thomas Karlsson sihteeri sihteeri 13 Tarkistus, aika ja paikka Tammisaaressa Sven Stenlund pöytäkirjan tarkastaja Jaana Tasano pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja on nähtävänä Todistaa Tammisaaressa Mikael Heikkilä sihteeri

2 2 Asian numero Asia KH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 KH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 4 KH 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 KH 4 VIRKAMIESPÄÄTÖKSET/SEURANTA... 5 KH 5 KUTSUT... 6 KH 6 TAKAUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA VARTEN/SKÅLDÖ VATTENANDELSLAG SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNTA... 7 KH 7 GAMMELBODAN KESKUSTA, ASEMAKAAVA KH 8 JOHANNA ETZELLIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KH 9 LAITURIRAKENNELMAN PERUSPARANNUS / POHJOISSATAMA KH 10 OMAKOTITALOTONTIN LUOVUTUS (GAMMELBODA) / CHRISTER EKLUND JA JAANA GRÖNQVIST KH 11 AUTOPAIKKAMAKSU KH 12 SKATAUDDEN, RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS, PADVA, KAAVA KH 13 VUODEN 2006 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KH 14 TALOUSARVION MUUTOSHAKEMUS 2006 / RAHOITUS KH 15 TAMMISAAREN KAUPUNGIN VIRANHALTIJOIDEN KIELITAITOSÄÄNTÖ KH 16 HENKILÖSTÖJOHTAJAN VALINTA KH 17 KIINTEISTÖN MYYNTI, KUNINGATTARENKATU 2 ( ) KH 18 KH 19 KH 20 NIIN KUTSUTUN FORMIKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KAAVA 2130) / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA ÖSTERBY, VALTATIEN LIITTYMÄN LÄHIALUE ÖSTERBYSSÄ, KAAVA VUOKRATONTIN LUNASTUS / STEFAN JA ANNIKA NORDSTRÖM KH 21 SNAPPERTUNAN KOULUN HANKESUUNNITELMA... 39

3 3 KH 22 YLEISHALLINTO / TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 / TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / WIKHOLMS BYGG / ANDERS WIKHOLM / PÄÄTÖKSEN PERUMINEN TALOUSARVION MUUTOS 2006 / SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO / HOITO- JA HOIVA-ALA HAETTAVANA OLEVA JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRKA, VAKANSSI LISÄHENKILÖKUNTAA KOSKEVA PYYNTÖ/LIIKUNTATOIMI/ UIMAHALLI YHTEISTYÖ SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖN - SAIL TRAINING ASSOCIATION FINLAND - KANSSA KH 28 ALUEELLISET KYSYMYKSET KH 29 ILMOITUKSET KH 30 JÄSEN ULF HEIMBERGIN KYSYMYS POLIISITOIMEN JAOSTA56

4 4 KH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sen jälkeen, kun pöytäkirjaan oli merkitty, että kaikki varsinaiset jäsenet olivat läsnä. _ KH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Sven Stenlund ja Jaana Tasanko. _ KH 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin merkinnällä, että pykäliin 28 ja 29 on tehty täydennyksiä. Jäsen Ulf Heimbergin kysymyksestä tehtiin myös merkintä.

5 5 Dnr STDS:318/2006 KH kh 4./. VIRKAMIESPÄÄTÖKSET/SEURANTA Virkamiespäätökset ajalta 3. ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa, liite 4. merkitsee virkamiespäätökset ajalta 3. sekä päättää, ettei se ota niitä käsiteltäväkseen.

6 6 Dnr STDS:2/2006 KH kh 5 KUTSUT Västra Nylands folkhögskolan kuntayhtymä kutsuu yhtymäkokoukseen, joka pidetään kansanopistossa, os. Rantatie 1, keskiviikkona klo 17.00, liite 5. Tenala Uf kutsuu Funny Money eller vem vill inte bli miljonär? -näytelmän ensi-iltaan, joka pidetään Tenholan Bygdegårdenissa perjantaina klo Kutsu on kahdelle. Finlands Svenska Kommunalförening järjestää symposiumin nimeltä Politikern, tjänstemannen och massmedia. Symposiumi pidetään Kuntien talossa, os. Toinen linja 14, Helsinki, torstaina klo , liite 5. merkitsee kutsut tiedoksi sekä päättää niihin osallistumisesta. päätti yksimielisesti seuraavaa: a. Jäsen Ulla Lindström-Dahl edustaa Tammisaaren kaupunkia Västra Nylands folkhögskolan kuntayhtymän yhtymäkokouksessa klo b. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Thomas Blomqvist vaimoineen edustavat Tammisaaren kaupunkia Funny Money eller vem vill inte bli miljonär? -näytelmän ensi-illassa, joka pidetään Tenholan Bygdegårdenissa perjantaina klo c. Jäsen Asta Seppänen ja mahdollisesti Vårt Ekenäsin edustaja osallistuvat Finlands Svenska Kommunalföreningin järjestämälle symposiumille nimeltä Politikern, tjänstemannen och massmedia, joka pidetään Kuntien talossa

7 7 Dnr STDS:7/2006 KH 6 TAKAUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA VARTEN / SKÅLDÖ VATTENANDELSLAG SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNTA kh 6 Skåldö vattenandelslag Skåldön vesiosuuskunta on Tammisaaren kaupungille lähettämässään kirjelmässä pyytänyt rakennusajan takausta lainalle, jonka osuuskunta ottaa rakentaakseen Skåldön saarelle talousvesi- ja viemäriverkoston ja hoitaakseen saaren vesihuoltoa. Osuuskunta pyytää kaupunkia ottamaan kantaa hakemukseen viimeistään lokakuun 2006 puolivälissä, koska osuuskunta hakee hankkeelle myös valtion tukea. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna Sen toiminta-alue alkaa Tammisaaren Veden vesijohtoverkosta Västervikissä ja käsittää Skärlandetin ja Torsön. Osuuskunta on saanut kaupungilta luvan ostaa talousvettä Tammisaaren Vedeltä ja pumpata viemärivetensä Västervikin pumppaamoon. Koko hankkeen laajuus käy ilmi Skåldön vesihuoltoverkostojen yleissuunnitelmasta, joka on Tammisaaren kaupungin kotisivulla kohdassa Tammisaaren Vesi/Ajankohtaisia suunnitelmia. Hanke toteutetaan vaiheittain ja sen arvioidaan päättyvän vuonna Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 6 miljoonaa euroa. Näistä kustannuksista Västervikistä Sommaröhön rakennettavan runkojohdon arvioidaan maksavan Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan vesi- ja viemärijohdot Västervikin tienristeyksestä Skåldön lauttasatamaan sekä tarvittavat pumppaamot. Vesiosuuskunta ilmoittaa, että kymmenen (10) tämän verkoston varrella vakinaisesti asuvaa kotitaloutta ja yhtä monta vapaa-ajan asukkaiden kotitaloutta on ilmoittanut kiinnostuksestaan liittyä vesiosuuskuntaan.. Vaiheen I kokonaiskustannusten arvioidaan olevan , mistä teknisen suunnittelun arvioidaan maksavan ja rakentamisen Kotitalouksien liittymämaksujen arvioidaan tuottavan Loppuosan osuuskunta suunnittelee rahoittavansa valtion tuella ja tavoite 2-saaristo-ohjelman EU-tuella. Toimikunta, joka antaa lausunnon hankerahoituksesta, puolsi sitä, että osuuskunnalle myönnetään ensimmäistä rakennusvaihetta varten. Osuuskunta pitää lähtökohtanaan, että kokonaislainatarve kunnallistekniikan rakentamiseksi Sommaröhön on runsaat 2 miljoonaa euroa, riippuen valtion tuen suuruudesta ja siitä, missä aikataulussa kotitaloudet liittyvät verkostoon. Valtion määrärahat maksetaan töiden päätyttyä. Laina-ajaksi arvioidaan keskimäärin 20 vuotta. Korot ja lyhennykset katetaan osuuskunnan mukaan sen perimillä vesimaksuilla. Koska osuuskunnalla ei tässä vaiheessa ole konkreettista lainapäätöstä, kaupunki voi tehdä vain periaatepäätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä.

8 8 Kuntalain mukaan kaupunki voi myöntää takauksen haettuun tarkoitukseen. Yleensä kunnan on vaadittava vastavakuutta takaussitoumukseensa. Se ei liene mahdollista tässä tapauksessa. Vastaavanlaisia kunnan takaamia rahoitusmalleja on sovellettu Porvoon kaupungissa Vessön ja Emsalön vesiosuuskuntien toiminnassa. Kaupunki on tukenut osuuskunnan tavoitteita yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa keväällä 2006 rahoittamalla osittain vesihuoltoverkostojen yleissuunnitelmaa koskevan selvityksen ja tarjoamalla asiantuntemusta. Rakentaminen ja käyttö on kokonaan vesiosuuskunnan vastuulla. ehdottaa valtuustolle, että kaupunki tukee Skåldö vattenandelslags Skåldön vesiosuuskunnan suunnitelmia rakentaa kunnallistekniikkaa saaristoon siten, että se myöntää takauksen vesiosuuskunnan investoinneille. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen: Valtuusto myöntää takauksen niille lainoille, jotka Skåldö vattenandelslag Skåldön vesiosuuskunta ottaa rakentaakseen vesi- ja viemärijohdot sekä tarvittavat pumppaamot vesiosuuskunnan toiminta-alueelle. Konkreettiset päätökset takaussitoumuksesta tehdään vaiheittain sen jälkeen kun osuuskunta on ilmoittanut kaupungille täsmennetyt lainaehdot. Kaupunginjohtaja selosti asiaa. päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 9 Dnr STPL:1105/2003 KH 7 GAMMELBODAN KESKUSTA, ASEMAKAAVA asklk 61 Båssabölentien pohjoispuoliselle asuinalueelle on tähän mennessä laadittu asemakaavoja ja kaavaehdotuksia, joiden lähtökohtana on Gammelbodan-Nybodan alueen (kaavat 2089, 2122, 2138 ja 2150) ja Båssan rannan erillisen asuinalueen (kaava 2039) osayleiskaava. Seuraavassa vaiheessa asemakaavoitus jatkuu niin, että aletaan kaavoittaa kaupungin maata Båssabölentien eteläpuolella. Samalla varataan lisää keskustakortteleita sekä asumiseen että liike- ja julkisille rakennuksille. Näistä kortteleista tulee merkittäviä koko asuinalueen identiteetin kannalta alueen julkisivu Baggöntien ja peltoaukean suuntaan. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto on toivonut saavansa tehdä Tammisaaressa pitkän aikavälin suunnitteluhankkeen vuosittaisen puukaupunkistudionsa puitteissa. Alustavien keskustelujen jälkeen Gammelbodan keskeiset korttelit on valittu suunnittelualueeksi hankkeeseen, joka sisältyy kansalliseen Moderni suomalainen puukaupunki hankkeeseen. Hanke, jota puuteollisuuden informaatiokeskus Wood Focus tukee, käynnistetään syyslukukauden aikana pidettävällä kilpailulla. Kevätlukukauden aikana jatketaan tutkimuksia ja pitemmällä tähtäimellä kyseeseen voi tulla osallistuminen itse rakentamisprosessiin. Kilpailuvaihetta varten valitaan kilpailutoimikunta, joka hyväksyy kilpailuohjelman, arvostelee kilpailevat ehdotukset sekä toimii myöhemminkin kehittämistyön ohjausryhmänä. Lopullinen hankealue määritellään siinä yhteydessä, kun varsinaisen asemakaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytään. Mukava seuraavat liitteet: a. Korkeakoulun kirje b. Karttaliite, jossa on alustava hankealue. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy yhteistyömenettelyn Teknillisen korkeakoulun kanssa ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaupunginarkkitehdin kaupungin edustajiksi kilpailutoimikuntaan.

10 asklk 11 Kilpailuun jätettiin 11 ehdotusta. Niistä valittiin viisi mahdollista palkintoehdokasta, joista kolme palkittiin. Lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginarkkitehti osallistuivat arvosteluun. Hanketyö jatkuu kevätlukukaudella. Sen jälkeen on mahdollista valita perusta, jolta kaavaluonnosta lähdetään laatimaan. Kevätlukukauden syventävä työ päätetään todennäköisesti järjestämällä näyttely Tammisaaressa kesällä Voittajaehdotus liitteenä. Kilpailuehdotuksiin voi tutustua kokouksessa. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta merkitsee työvaiheen tiedoksi asklk 45 Oppilaskilpailu ratkaistiin Otaniemessä Kaarlo Rohola sai ensimmäisen palkinnon ehdotuksestaan Crossroads. Kaksi toisen palkinnon saajaa olivat Ana Sofia Martin työllään Lego Wood Town ja Karsten Sclang työllään Adaption. Näistä kaksi ensin mainittua olivat kaavoituksen kannalta sopivimpia, kun taas kolmas oli rakentamistavaltaan erityisen innovatiivinen. Edelleen annettiin yksi kunniamaininta, jonka sai Tuukka Linnas ehdotuksestaan Pellon laidalla. Sen merkittävimpiä ansioita oli yleispätevä ja erilaisiin olosuhteisiin sovellettavissa oleva korttelimalli, jossa pientalot on sijoitettu yhteisen puolijulkisen piha-alueen ympärille. Oppilastöitä on kehitetty edelleen korkeakoulun puustudion puitteissa kevätlukukaudella ja on käyty keskusteluja ehdotusten soveltamismahdollisuuksista Gammelbodan keskustan suunnittelussa. Konkreettisiin ehdotuksiin yhteistyösopimuksesta ei ole silti päästy. Puustudio oli kuitenkin jo alkuvaiheessa esittänyt toivomuksen, että töitä jossain muodossa esiteltäisiin tai pantaisiin näytteille Tammisaaressa. Kopiot valituista oppilastöistä ovat liitteenä. Wood Focus Oy järjestää nyt yhteistyössä Osuuspankki Raaseporin ja Tammisaaren kaupungin kanssa seminaarin puurakentamisesta ja Moderni puukaupunki hankkeesta. Seminaarissa esitellään osa edellä mainituista oppilastöistä, joita työstetään edelleen kilpailuehdotusten pohjalta, sekä hankkeesta Moderni puukaupunki. Esittelyt ovat pääasiassa suomeksi.

11 11 Tammisaaren Hotelli Sea Frontissa klo pidettävä seminaari on yleisölle avoin ja maksuton. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta merkitsee asian tiedoksi asklk 64 Kaupunginarkkitehti on keskustellut korkeakoulun edustajien kanssa erilaisista mahdollisuuksista käyttää teknillisen korkeakoulun opiskelijoita silloin lähinnä voittajaa Kaarlo Roholaa apuna varsinaisessa kaavoitusvaiheessa. Myös Wood Focus on edelleen valmis edistämään korkeatasoisen puutaloalueen suunnittelua. Konsulttipalvelujen tilaamisen vaihtoehtoja selvitetään edelleen. Kaava-alueen keskeinen sijainti edellyttää huolellista yhteen sovittamista läheisen, jo kaavoitetun ja uuden kaavaalueen (kaava 2160 Båssaböle 1) kanssa. Samoin tarvitaan tarkkaa koordinointia tiehallinnon kanssa, kun suunnitellaan koko Gammelbodan alueen lopullista liittymää Baggöntiehen. Tässä vaiheessa on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaava-alueen asemakaavan laatimista varten. Alue on pinta-alaltaan noin 14,3 hehtaaria. Kaavoitusohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen sisältyy kaavamuutos maininnalla: Alueen kaavoitus jatkuu Gammelbodan-Nybodan osayleiskaavan pohjalta. Teknisen korkeakoulun puutalostudiossa Moderni puukaupunki hankkeen puitteissa tutkitaan Baggöntien lähellä olevia Båssabölentien eteläpuolisia nk. keskustakortteleita. Liitteenä ohjelma sekä karttaliite. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa siitä.

12 asklk 29 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Kaavaluonnosta on laadittu seuraavalla tavalla: A-konsultit on käyttänyt arkkitehti Kaarlo Roholaa korttelitutkimusten tekemisessä ja tehnyt lisäksi tiivistä yhteistyötä Ramboll Oy:n kanssa. Jälkimmäisen palveluja on ensisijaisesti käytetty jo kaavoitettujen Gammelbodan alueiden katusuunnittelussa niin, että saadaan varmistetuksi kaava-alueiden liittäminen toisiinsa mahdollisimman saumattomasti ja koordinoidusti. Yhteistyössä Uudenmaan tiepiirin kanssa on suunniteltu, että Båssabölentieltä tuleva liittymä Baggöntielle on liikenneympyräliittymä. Lisäksi on tehty laskelma Baggöntien melun leviämisestä. Baggöntien varrella olevan tilan 1:51 maanomistaja on pyytänyt, että alue otetaan mukaan kaavaan. Siksi aluetta on laajennettu idän suuntaan. Nyt suunnitteilla olevalle kaava-alueelle Itäinen keskusta on ominaista, että se on osittain kaupunkirakenteeltaan selvästi tiheämmin rakennettu kuin aiemmat täysin pientalovaltaiset alueet. Tämä näkyy etenkin lähimpänä Baggöntietä olevissa keskustakortteleissa, jotka ovat rivitalo- tai pienkerrostalokortteleita. Lisäksi ehdotetaan, että yksi kortteli muodostuisi noin 30 erillisestä pientalosta, mikä toteutuisi parhaiten ryhmärakentamisena tai yhtiömuodossa. Luonnoksessa on 58 tavanomaista pientalotonttia. Baggöntielle tehtävää liikenneympyräliittymää selvitettäessä huomattiin, että Båssabölentien pohjoispuolisiin liike- ja palvelukortteleihin olisi syytä tehdä muutos. Siksi tähän kaavaan on tehty samalla asemakaavan muutos kortteleissa 326 ja 217. Liitteenä kaavaluonnos sekä kaavaselostus ja piirros. Asemakaavalautakunta päättää asettaa luonnoksen, kaavakartta 2158 sekä kaavaselostusmateriaalin nähtäville 21 päiväksi MRA:n 30 :n mukaisesti sekä oikeuttaa aluesuunnittelun valmistamaan kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei luonnosta vastaan esitetä merkittäviä huomautuksia. Lautakunta päättää lisäksi tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kaava-alueen rajauksen osalta ja ilmoittaa tämän tiedoksi kaupunginhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Hyväksyttiin sellaisin lisäyksin, että melusuojamääräykset koskevat kaikkia Baggöntielle suuntautuvia asuinrakennusten pintoja.

13 asklk 49 Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Huomautuksia ei ole jätetty. Kaavaehdotusta valmistettaessa on tutkittu erilaisia tiiviimpiin pientalokortteleihin sopivia asuinrakennustyyppejä. Niitä voidaan käyttää hyväksi, kun markkinoidaan kortteleiden rakentamista ryhmänä tai yhtiömuodossa ja lisäksi ne toimivat ohjeena laadittaessa alueen rakentamisohjetta. Koska kaava-alueen sijainti on keskeinen ja alue on merkittävä koko Gammelbodan alueen luonteen kannalta, ehdotetaan että lautakunta käsittelee ehdotusta. Liitteenä kaavaehdotus sekä kaavaselostus piirroksineen. Talotyyppien luonnospiirroksia korttelialueille A-2 ja A-3 esitellään kokouksessa. Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi sekä pyytää asiaankuuluvat lausunnot kh 7 päättää hyväksyä Gammelbodan keskustan asemakaavaehdotuksen, asemakaava 2158, sekä asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäväksi kolmeksikymmeneksi (30) päiväksi. Nähtävänäoloaikana pyydetään rakennus-, ympäristönsuojelu- ja teknisen lautakunnan lausunnot kaavaehdotuksesta.

14 14 Dnr STDS:95/2005 KH kh 8 JOHANNA ETZELLIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ Johanna Etzell, joka on Vesteråsan säätiön delegaation varsinainen jäsen, on kuollut. nimeää kaupungin edustajan. (MH) nimeää uuden varsinaisen jäsenen Vestråsan säätiön delegaatioon. jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

15 15 Dnr TN:830/2005 KH tlk 193 LAITURIRAKENNELMAN PERUSPARANNUS / POHJOISSATAMA Pohjoissataman lounaisosan laituri (Sunnanin ja Pandan kiinnityspaikka) on rakennettu siten, että uloimmat kantavat rakennelmat ja kansi ovat puusta. Tämä paikka on teknisesti hyvin huonossa kunnossa ja sitä pitäisi korjata. Perustus on aikaisemmin tarkistettu. Tarkistuksien pohjalta on laadittu vaihtoehtoratkaisuja laiturin uudelleen rakentamiseksi. Hankesuunnitelmassa, liite, esitellään alustavasti laiturin korjausvaihtoehtoja. Vaihtoehto 1 (VE1): puupaalut ja puinen kansirakennelma Vaihtoehto 2 (VE2): teräsputkipaalut ja puinen kansirakennelma Vaihtoehto 3 (VE3): teräsponttiseinämä ja paalulaatta Niissä vaihtoehdoissa, joissa kansi rakennetaan puusta, liikennöinti laiturilla rajoittuu 6 metrin päähän laiturin reunasta. Tämä puolestaan rajoittaisi huomattavasti satamakentän tulevaa käyttöä. Teräsponttiseinämän korkeista kustannuksista huolimatta on perusteltua jatkaa yksityiskohtaista suunnittelua tämän vaihtoehdon pohjalta. Tämä vaihtoehto antaa joustavan mahdollisuuden käyttää laituria rajoituksetta, mikä ei ole mahdollista, jos laituri rakennetaan puusta. (kaupunginjohtaja) Tekninen lautakunta päättää, että laiturin perusparannuksen yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohtana on vaihtoehto numero 3 teräsponttiseinämä ja paalulaatta. Tekninen lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen tlk 204 Keskustelun aikana jäsen Berndt Söderlund ehdotti, että pitäisi valita vaihtoehto numero 2 teräsputkipaalut ja puinen kansirakennelma, koska satama-altaasta tällöin tulisi rauhallisempi ja koska tämä vaihtoehto olisi edullisempi. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.

16 16 Tekninen lautakunta päätti tämän jälkeen äänestyksettä hyväksyä asian valmistaneen ehdotuksen tlk 72 Kauppasataman laiturista (luoteessa olevasta pitkästä laiturista) on tehty kuntoselvitys, joka oheistetaan liitteeksi. Laiturin kuntoa selvitettäessä laiturin todettiin olevan niin huonossa kunnossa, että noin 85 x 12 m pitkälle laiturin osalle on ehdotettu täydellistä käyttökieltoa. Tämä merkitsisi sitä, ettei käyttökiellossa olevalle alueelle saisi ollenkaan ajaa ajoneuvolla tai muulla tavoin rasittaa kyseistä aluetta. Sataman vuokraajalle on ilmoitettu käyttökiellosta sekä että kielto on huomioitava sataman kuljetuksissa. Alue pitää sulkea kaikelta liikenteeltä. Vuoden 2006 taloussuunnitelmassa laiturirakenteen kunnostukseen on varattu ja vuoden 2007 taloussuunnitelmassa Tuolloin oli tarkoitus ensiksi korjata vain laiturin luoteisosa ja käyttökieltoon ehdotettu laiturin osa vasta sen jälkeen, kun satama-alueen asemakaava on edennyt. Kun otetaan huomioon sataman käyttökiellon aiheuttamat seuraukset, tässä vaiheessa on syytä keskittää varat tähän laiturin osaan. Tämä merkitsee sitä, että on ryhdyttävä laatimaan suunnitelma, jolla saadaan ratkaistua juuri tämän laiturin osan korjaus. Kaupunginarkkitehdiltä on kysytty kaavoista, jotka mahdollisesti koskevat kauppasataman yksityiskohtaista suunnittelua. Lähtökohtana voidaan pitää nykyistä laiturin pituutta ja veden syvyysvaatimuksia. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää - merkitä kuntoraportin tiedoksi - jatkaa kyseisen laiturin osuuden korjaustöiden suunnittelua (lähtökohtana on tässä vaiheessa laiturin nykyinen pituus ja veden syvyys) Kaupungininsinööri täydentää ehdotustaan siten, että käyttökielto liitetään oheiseen liitteeseen 72 merkitylle laiturin osuudelle. Tekninen lautakunta päätti tämän jälkeen hyväksyä asian valmistaneen ehdotuksen kaupungininsinöörin ehdottamin lisäyksin.

17 tlk 180 Kauppasataman pitkän laiturin rakennelmien uusimiseksi on laadittu vaihtoehtoiset korjausehdotukset, liite. Vaihtoehto 1:n (VE 1) mukaan laiturin korjaustöiden lähtökohtana ovat nykyinen veden syvyys (4 m) ja kiinnittymismahdollisuudet. Kustannusten on arveltu nousevan 1,31 milj. euroon. Vaihtoehto 2 (VE 2) merkitsee sitä, että noin puolet laiturista voitaisiin vastaisuudessa käyttää nykyisellä tavalla (veden syvyys olisi 4 metriä) ja että toinen puoli (pohjoispuoli) varattaisiin ponttonilaiturille, jossa olisi paikat noin 20 suuremmalle veneelle (veden syvyys olisi 3 metriä). Tämän vaihtoehdon korjauskustannukset kelluva laituri mukaan lukien tulisivat maksamaan noin 1,06 milj.. Jos laituri korjattaisiin vaihtoehdon 2 mukaan, laiturin käyttöä rajoitettaisiin tuntuvasti nykyisestä, ts. aluksilla olisi noin 50 metriä lyhyempi kiinnittymislaituri. Koska mm. yöpymismahdollisuuden tarjoavien risteilyalusten järjestäjät kuten myös erilaisten venetapahtumien (esim. venemessujen ja Uudenmaan prikaatiin liittyvien meritapahtumien) järjestäjät ovat olleet erittäin kiinnostuneita Tammisaaren satamasta, ei tällaisten tapahtumien järjestämisedellytyksiä pitäisi rajoittaa. Ajallisesti laiturin korjaustyöt pitäisi tehdä talvella, jolloin sataman käyttö on hiljaisinta. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että hankkeen rahoitus pitää järjestää ja että tekninen suunnittelu pitää toteuttaa valitun vaihtoehdon mukaan. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on varattu vuodeksi 2006 ja vuodeksi Nämä määrärahat oli varattu vierassatamaan päin olevan lyhyemmän laiturin korjaukseen. Tekninen lautakunta on aikaisemmin ottanut kantaa tämän laiturin korjaukseen. Koko sataman kannalta paras ratkaisu olisi, jos molemmat laiturin osat kunnostettaisiin ensi talvena yhtenä hankkeena. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: - Merkitä tiedoksi eri korjausvaihtoehdot. - Jatkaa kauppasataman pitkän laiturin suunnittelua vaihtoehto 1:n mukaan (VE 1), jossa kokonaiskustannusten on arvioitu nousevan 1,31 milj. :oon. - Ehdottaa kaupunginhallituksen järjestävän rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi siten, että laituri valmistuu ensi kesäsesongiksi. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2007 talousarvioon varataan 1,31 milj. hankkeeseen Pohjoissatama, pitkän laiturin laiturirakennelma.

18 kh 9 päättää seuraavaa: a. Merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi. b. Kun kaupunginhallitus ottaa kantaa vuoden 2007 talousarvioehdotukseen / vuosien taloussuunnitelmaan, se ottaa myös vuoden 2007 investointitalousarviossa kantaa laiturin korjaustöihin varattavaan määrärahaan.

19 19 Dnr TN:46/2006 KH kh 10./. OMAKOTITALOTONTIN LUOVUTUS (GAMMELBODA) / CHRISTER EKLUND JA JAANA GRÖNQVIST Christer Eklund ja Jaana Grönqvist pyytävät lupaa saada vuokrata Gammelbodasta tontin Tontti on suuruudeltaan m 2, liite 10. Vuokra on kahtena (2) ensimmäisenä vuotena 17 /v, minkä jälkeen se on viisi (5) prosenttia kauppasummasta, ts ,50 /v. Vuokralaiset maksavat tontin lohkomisesta 600 sekä tontin liittämisestä kunnallistekniikkaan %:n arvonlisävero. Varausmaksu, joka on 500, palautetaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. (MH) päättää lunastusoikeuksin vuokrata Christer Eklundille ja Jaana Grönqvistille tontin (Gammelboda) 50 vuodeksi. Vuokra on kahtena (2) ensimmäisenä vuotena 17 /v, minkä jälkeen se on 1 158,50 /v. Vuokra sidotaan indeksiin. Vuokralaiset maksavat vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 600 :n lohkomismaksun. Tontin liittämisestä kunnallistekniikkaan vuokralaiset maksavat %:n arvonlisävero. Varausmaksu palautetaan.

20 20 Dnr STDS:607/2000 KH kh 11 AUTOPAIKKAMAKSU Joissakin kaupungin laitoksissa työntekijöillä on mahdollisuus vuokrata autopaikka, jossa auton voi kytkeä sähkötolppaan. Näitä paikkoja on mm. koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja Fixin talon pysäköintialueilla. Tähän saakka käytäntö periä maksu sähkötolpallista pysäköintipaikkaa käyttäviltä työntekijöiltä on vaihdellut maksuttomasta Fixin talon 4,20 euron kuukausimaksuun. Fixin talon uudistetun sopimuksen mukaan kaupunki maksaa 10 kuukaudessa sähkötolpallisista autopaikoista. Yhtenäinen maksupolitiikka on tarpeen ja siksi ehdotetaan, että kaupunki perii 5 / kuukausi työntekijöiltä, joilla on oikeus käyttää sähkötolpallista pysäköintipaikkaa. päättää, että työntekijöiltä, joilla on oikeus käyttää sähkötolpallista pysäköintipaikkaa, peritään 5 :n kuukausimaksu.

21 21 Dnr STPL:1063/2003 KH 12 SKATAUDDEN, RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS, PADVA, KAAVA asklk 48 Padvan kylän Skatan tilan RNr 2:29 osan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jätetty kaupungin käsiteltäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 74 :n mukaisesti. Valmistelevia neuvotteluja on käyty kaavoittaja Sten Öhmanin ja kaupungin välillä. Viranomaisneuvottelu on pidetty Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaavahanke sisältyy kaavoituskatsaukseen Vuonna 1997 kaavoittajaksi on hyväksytty Martti Kallio ja luontoselvitys on tehty Kaava-alueesta on olemassa kartta 1:2000. Mukana seuraavat liitteet: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Pöytäkirja viranomaisneuvottelusta. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. Hyväksyä Maanmittari Oy Öhmanin ranta-asemakaavan kaavoittajaksi, 2. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä kuuluttaa siitä, 3. kehottaa tässä vaiheessa kaavoittajaa sisällyttämään kaava-alueeseen tiealueen, jolla on yleinen laituri, sekä lähistön pienemmät kiinteistöt. Näin kaava-alueesta tulee tarkoituksenmukainen ja lähellä laituria/lautan kiinnityspaikkaa olevan alueen maankäyttö selvitetään asklk 63 Viranomaisneuvottelu pidettiin uudelleen Sen jälkeen kaavoittaja on toimittanut päivätyn kaavaluonnoksen kaupungin käsiteltäväksi. Kaava-alueeseen on liitetty erilliset tilat sekä pohjoinen tie ja yhteyslaituri.

22 22 Päätilalla Skatassa mitoituksen pohjana on 4.48 km rantaviivaa. Kun rannassa on 17 RArakennuspaikkaa, keskiarvoksi saadaan 3.8 rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti. Yhteyslaiturin lähellä olevat erilliset kiinteistöt muodostavat jokainen oman rakennuspaikkansa, joilla niin rakennuskanta kuin rakennusten käyttötarkoitus vaihtelee sisältäen merkinnät RA (loma-asunto), AO (asunto) ja RM (matkailu). Skatan tilan talouskeskus on erikseen merkitty AM-alueeksi. Edellä mainittujen alueiden ja venesatamien viereiset rannat merkitään MY-merkinnällä ilman rakennusoikeutta. Kaavaluonnos, joka sisältää ranta-alueen ulkopuolella olevia manneralueita, täyttää kaupungin ranta-asemakaavalle asettamat mitoitusnormit. Liitteenä ovat: a. Kaavakartta kaavamääräyksineen b. Luontoselvitys c. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää asettaa luonnoksen nähtäväksi 14 päiväksi ja pyytää ympäristönsuojelusihteerin ja maakuntamuseon lausunnot asklk 31 Luonnos oli nähtävänä Luonnosta vastaan ei tehty huomautuksia. Maakuntamuseo ja ympäristönsuojelulautakunta ovat antaneet lausuntonsa, jotka lähetettiin kaavoittajalle. Lausunnot ja konsultin vastineet liitteinä. Vuoden 2005 aikana on laadittu kaavaehdotus. Kaavoittajan mukaan ehdotus noudattaa ranta-asemakaavoitusta varten vahvistettuja periaatteita ja mitoitusnormeja. Mitoitusta tarkistettaessa on todettu, että rakentamaton vapaan rannan osuus on yli 60 %, katso liite d. Luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä merkittäviä muutoksia ovat: - Uusi kortteli (nro 9), jossa on kaksi uutta rakennuspaikkaa yksittäisille pientaloille noin 100 metriä nykyisestä talouskeskuksesta koilliseen. - Tien linjausta kortteliin 2 on muutettu niin, että tie kulkee yllä mainitun korttelin kautta. - Talouskeskuksen merkintä on muutettu; se oli AM ja on nyt AM/s. Lisäksi päärakennus on sr-merkitty. - Yksi rakennuspaikka on siirretty korttelista 5 kortteliin 6. Näin siksi, että olisi mahdollista laajentaa yslk:n ehdotuksen mukaisesti luo-aluetta korttelin 5 länsipuolella.

23 23 - Rakennuspaikkojen rannat korttelissa 8 on s-merkitty (suojeltava alueen osa) ja rakennusruudut on merkitty paikoilleen. - Gubberget ja Ryssberget on yslk:n ehdotuksen mukaisesti s-merkitty. Mukana seuraavat liitteet: a) kaavakartta kaavamääräyksineen b) kaavaselostus, liitteenä mm. luontoselvitys c) kaavoittajan vastineet kaavaluonnosta koskevista lausunnoista d) maakuntamuseon ja ympäristönsuojelulautakunnan lausunnot e) mitoituslaskelma ja arvio vapaan rantaviivan osuudesta. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaisi kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi, pyytäisi rakennuslautakunnan lausuntoa ja soisi ympäristönsuojelulautakunnalle ja maakuntamuseolle mahdollisuuden antaa täydentävät lausunnot kh 9 Mukana seuraavat liitteet: a) kaavakartta määräyksineen b) kaavaselostus, liitteenä mm. luontoselvitys c) kaavoittajan vastineet kaavaluonnosta koskevista lausunnoista d) maakuntamuseon ja ympäristönsuojelulautakunnan lausunnot e) mitoituslaskelma ja arvio vapaan rantaviivan osuudesta. hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen, joka käsittää osan Padvan kylän Skatan tilasta RNr 2:29. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi. Pyydetään rakennuslautakunnan lausunto. Ympäristönsuojelulautakunnalle ja maakuntamuseolle suodaan mahdollisuus antaa täydentävät lausunnot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot