EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana, I v.puh.joht. Varajäsen Mannila-Fröberg Nina Engblom Roger Pietola Maria Rehn Tom Lindroos Roger Lönnqvist Åsa Wikstedt Tommy Enberg Håkan Grundström Camilla Orre Werner Donner Ira Blomqvist Thomas, kv.puh.joht. Metsämäki Lauri, kv. I v.puh.joht. Lindholm Henrik, kv. II v.puh.joht Johansson Mårten, kaup.joht. Heikkilä Mikael, kaup.siht. Karlsson Bob, opetuspääll. Karlsson Thomas, talouspääll. von Renteln Katarina, sos-ja terv.pääll. Söderström Rolf, kaup.ins. Pykälät 1-3+ Pirkko Grönroos puheenjohtaja Mikael Heikkilä Thomas Karlsson sihteeri sihteeri 13 Tarkistus, aika ja paikka Tammisaaressa Sven Stenlund pöytäkirjan tarkastaja Jaana Tasano pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja on nähtävänä Todistaa Tammisaaressa Mikael Heikkilä sihteeri

2 2 Asian numero Asia KH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 KH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 4 KH 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 KH 4 VIRKAMIESPÄÄTÖKSET/SEURANTA... 5 KH 5 KUTSUT... 6 KH 6 TAKAUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA VARTEN/SKÅLDÖ VATTENANDELSLAG SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNTA... 7 KH 7 GAMMELBODAN KESKUSTA, ASEMAKAAVA KH 8 JOHANNA ETZELLIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ KH 9 LAITURIRAKENNELMAN PERUSPARANNUS / POHJOISSATAMA KH 10 OMAKOTITALOTONTIN LUOVUTUS (GAMMELBODA) / CHRISTER EKLUND JA JAANA GRÖNQVIST KH 11 AUTOPAIKKAMAKSU KH 12 SKATAUDDEN, RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS, PADVA, KAAVA KH 13 VUODEN 2006 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KH 14 TALOUSARVION MUUTOSHAKEMUS 2006 / RAHOITUS KH 15 TAMMISAAREN KAUPUNGIN VIRANHALTIJOIDEN KIELITAITOSÄÄNTÖ KH 16 HENKILÖSTÖJOHTAJAN VALINTA KH 17 KIINTEISTÖN MYYNTI, KUNINGATTARENKATU 2 ( ) KH 18 KH 19 KH 20 NIIN KUTSUTUN FORMIKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KAAVA 2130) / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA ÖSTERBY, VALTATIEN LIITTYMÄN LÄHIALUE ÖSTERBYSSÄ, KAAVA VUOKRATONTIN LUNASTUS / STEFAN JA ANNIKA NORDSTRÖM KH 21 SNAPPERTUNAN KOULUN HANKESUUNNITELMA... 39

3 3 KH 22 YLEISHALLINTO / TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 / TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / WIKHOLMS BYGG / ANDERS WIKHOLM / PÄÄTÖKSEN PERUMINEN TALOUSARVION MUUTOS 2006 / SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO / HOITO- JA HOIVA-ALA HAETTAVANA OLEVA JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRKA, VAKANSSI LISÄHENKILÖKUNTAA KOSKEVA PYYNTÖ/LIIKUNTATOIMI/ UIMAHALLI YHTEISTYÖ SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖN - SAIL TRAINING ASSOCIATION FINLAND - KANSSA KH 28 ALUEELLISET KYSYMYKSET KH 29 ILMOITUKSET KH 30 JÄSEN ULF HEIMBERGIN KYSYMYS POLIISITOIMEN JAOSTA56

4 4 KH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sen jälkeen, kun pöytäkirjaan oli merkitty, että kaikki varsinaiset jäsenet olivat läsnä. _ KH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Sven Stenlund ja Jaana Tasanko. _ KH 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin merkinnällä, että pykäliin 28 ja 29 on tehty täydennyksiä. Jäsen Ulf Heimbergin kysymyksestä tehtiin myös merkintä.

5 5 Dnr STDS:318/2006 KH kh 4./. VIRKAMIESPÄÄTÖKSET/SEURANTA Virkamiespäätökset ajalta 3. ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa, liite 4. merkitsee virkamiespäätökset ajalta 3. sekä päättää, ettei se ota niitä käsiteltäväkseen.

6 6 Dnr STDS:2/2006 KH kh 5 KUTSUT Västra Nylands folkhögskolan kuntayhtymä kutsuu yhtymäkokoukseen, joka pidetään kansanopistossa, os. Rantatie 1, keskiviikkona klo 17.00, liite 5. Tenala Uf kutsuu Funny Money eller vem vill inte bli miljonär? -näytelmän ensi-iltaan, joka pidetään Tenholan Bygdegårdenissa perjantaina klo Kutsu on kahdelle. Finlands Svenska Kommunalförening järjestää symposiumin nimeltä Politikern, tjänstemannen och massmedia. Symposiumi pidetään Kuntien talossa, os. Toinen linja 14, Helsinki, torstaina klo , liite 5. merkitsee kutsut tiedoksi sekä päättää niihin osallistumisesta. päätti yksimielisesti seuraavaa: a. Jäsen Ulla Lindström-Dahl edustaa Tammisaaren kaupunkia Västra Nylands folkhögskolan kuntayhtymän yhtymäkokouksessa klo b. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Thomas Blomqvist vaimoineen edustavat Tammisaaren kaupunkia Funny Money eller vem vill inte bli miljonär? -näytelmän ensi-illassa, joka pidetään Tenholan Bygdegårdenissa perjantaina klo c. Jäsen Asta Seppänen ja mahdollisesti Vårt Ekenäsin edustaja osallistuvat Finlands Svenska Kommunalföreningin järjestämälle symposiumille nimeltä Politikern, tjänstemannen och massmedia, joka pidetään Kuntien talossa

7 7 Dnr STDS:7/2006 KH 6 TAKAUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA VARTEN / SKÅLDÖ VATTENANDELSLAG SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNTA kh 6 Skåldö vattenandelslag Skåldön vesiosuuskunta on Tammisaaren kaupungille lähettämässään kirjelmässä pyytänyt rakennusajan takausta lainalle, jonka osuuskunta ottaa rakentaakseen Skåldön saarelle talousvesi- ja viemäriverkoston ja hoitaakseen saaren vesihuoltoa. Osuuskunta pyytää kaupunkia ottamaan kantaa hakemukseen viimeistään lokakuun 2006 puolivälissä, koska osuuskunta hakee hankkeelle myös valtion tukea. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna Sen toiminta-alue alkaa Tammisaaren Veden vesijohtoverkosta Västervikissä ja käsittää Skärlandetin ja Torsön. Osuuskunta on saanut kaupungilta luvan ostaa talousvettä Tammisaaren Vedeltä ja pumpata viemärivetensä Västervikin pumppaamoon. Koko hankkeen laajuus käy ilmi Skåldön vesihuoltoverkostojen yleissuunnitelmasta, joka on Tammisaaren kaupungin kotisivulla kohdassa Tammisaaren Vesi/Ajankohtaisia suunnitelmia. Hanke toteutetaan vaiheittain ja sen arvioidaan päättyvän vuonna Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 6 miljoonaa euroa. Näistä kustannuksista Västervikistä Sommaröhön rakennettavan runkojohdon arvioidaan maksavan Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan vesi- ja viemärijohdot Västervikin tienristeyksestä Skåldön lauttasatamaan sekä tarvittavat pumppaamot. Vesiosuuskunta ilmoittaa, että kymmenen (10) tämän verkoston varrella vakinaisesti asuvaa kotitaloutta ja yhtä monta vapaa-ajan asukkaiden kotitaloutta on ilmoittanut kiinnostuksestaan liittyä vesiosuuskuntaan.. Vaiheen I kokonaiskustannusten arvioidaan olevan , mistä teknisen suunnittelun arvioidaan maksavan ja rakentamisen Kotitalouksien liittymämaksujen arvioidaan tuottavan Loppuosan osuuskunta suunnittelee rahoittavansa valtion tuella ja tavoite 2-saaristo-ohjelman EU-tuella. Toimikunta, joka antaa lausunnon hankerahoituksesta, puolsi sitä, että osuuskunnalle myönnetään ensimmäistä rakennusvaihetta varten. Osuuskunta pitää lähtökohtanaan, että kokonaislainatarve kunnallistekniikan rakentamiseksi Sommaröhön on runsaat 2 miljoonaa euroa, riippuen valtion tuen suuruudesta ja siitä, missä aikataulussa kotitaloudet liittyvät verkostoon. Valtion määrärahat maksetaan töiden päätyttyä. Laina-ajaksi arvioidaan keskimäärin 20 vuotta. Korot ja lyhennykset katetaan osuuskunnan mukaan sen perimillä vesimaksuilla. Koska osuuskunnalla ei tässä vaiheessa ole konkreettista lainapäätöstä, kaupunki voi tehdä vain periaatepäätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä.

8 8 Kuntalain mukaan kaupunki voi myöntää takauksen haettuun tarkoitukseen. Yleensä kunnan on vaadittava vastavakuutta takaussitoumukseensa. Se ei liene mahdollista tässä tapauksessa. Vastaavanlaisia kunnan takaamia rahoitusmalleja on sovellettu Porvoon kaupungissa Vessön ja Emsalön vesiosuuskuntien toiminnassa. Kaupunki on tukenut osuuskunnan tavoitteita yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa keväällä 2006 rahoittamalla osittain vesihuoltoverkostojen yleissuunnitelmaa koskevan selvityksen ja tarjoamalla asiantuntemusta. Rakentaminen ja käyttö on kokonaan vesiosuuskunnan vastuulla. ehdottaa valtuustolle, että kaupunki tukee Skåldö vattenandelslags Skåldön vesiosuuskunnan suunnitelmia rakentaa kunnallistekniikkaa saaristoon siten, että se myöntää takauksen vesiosuuskunnan investoinneille. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen: Valtuusto myöntää takauksen niille lainoille, jotka Skåldö vattenandelslag Skåldön vesiosuuskunta ottaa rakentaakseen vesi- ja viemärijohdot sekä tarvittavat pumppaamot vesiosuuskunnan toiminta-alueelle. Konkreettiset päätökset takaussitoumuksesta tehdään vaiheittain sen jälkeen kun osuuskunta on ilmoittanut kaupungille täsmennetyt lainaehdot. Kaupunginjohtaja selosti asiaa. päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 9 Dnr STPL:1105/2003 KH 7 GAMMELBODAN KESKUSTA, ASEMAKAAVA asklk 61 Båssabölentien pohjoispuoliselle asuinalueelle on tähän mennessä laadittu asemakaavoja ja kaavaehdotuksia, joiden lähtökohtana on Gammelbodan-Nybodan alueen (kaavat 2089, 2122, 2138 ja 2150) ja Båssan rannan erillisen asuinalueen (kaava 2039) osayleiskaava. Seuraavassa vaiheessa asemakaavoitus jatkuu niin, että aletaan kaavoittaa kaupungin maata Båssabölentien eteläpuolella. Samalla varataan lisää keskustakortteleita sekä asumiseen että liike- ja julkisille rakennuksille. Näistä kortteleista tulee merkittäviä koko asuinalueen identiteetin kannalta alueen julkisivu Baggöntien ja peltoaukean suuntaan. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto on toivonut saavansa tehdä Tammisaaressa pitkän aikavälin suunnitteluhankkeen vuosittaisen puukaupunkistudionsa puitteissa. Alustavien keskustelujen jälkeen Gammelbodan keskeiset korttelit on valittu suunnittelualueeksi hankkeeseen, joka sisältyy kansalliseen Moderni suomalainen puukaupunki hankkeeseen. Hanke, jota puuteollisuuden informaatiokeskus Wood Focus tukee, käynnistetään syyslukukauden aikana pidettävällä kilpailulla. Kevätlukukauden aikana jatketaan tutkimuksia ja pitemmällä tähtäimellä kyseeseen voi tulla osallistuminen itse rakentamisprosessiin. Kilpailuvaihetta varten valitaan kilpailutoimikunta, joka hyväksyy kilpailuohjelman, arvostelee kilpailevat ehdotukset sekä toimii myöhemminkin kehittämistyön ohjausryhmänä. Lopullinen hankealue määritellään siinä yhteydessä, kun varsinaisen asemakaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytään. Mukava seuraavat liitteet: a. Korkeakoulun kirje b. Karttaliite, jossa on alustava hankealue. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy yhteistyömenettelyn Teknillisen korkeakoulun kanssa ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaupunginarkkitehdin kaupungin edustajiksi kilpailutoimikuntaan.

10 asklk 11 Kilpailuun jätettiin 11 ehdotusta. Niistä valittiin viisi mahdollista palkintoehdokasta, joista kolme palkittiin. Lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginarkkitehti osallistuivat arvosteluun. Hanketyö jatkuu kevätlukukaudella. Sen jälkeen on mahdollista valita perusta, jolta kaavaluonnosta lähdetään laatimaan. Kevätlukukauden syventävä työ päätetään todennäköisesti järjestämällä näyttely Tammisaaressa kesällä Voittajaehdotus liitteenä. Kilpailuehdotuksiin voi tutustua kokouksessa. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta merkitsee työvaiheen tiedoksi asklk 45 Oppilaskilpailu ratkaistiin Otaniemessä Kaarlo Rohola sai ensimmäisen palkinnon ehdotuksestaan Crossroads. Kaksi toisen palkinnon saajaa olivat Ana Sofia Martin työllään Lego Wood Town ja Karsten Sclang työllään Adaption. Näistä kaksi ensin mainittua olivat kaavoituksen kannalta sopivimpia, kun taas kolmas oli rakentamistavaltaan erityisen innovatiivinen. Edelleen annettiin yksi kunniamaininta, jonka sai Tuukka Linnas ehdotuksestaan Pellon laidalla. Sen merkittävimpiä ansioita oli yleispätevä ja erilaisiin olosuhteisiin sovellettavissa oleva korttelimalli, jossa pientalot on sijoitettu yhteisen puolijulkisen piha-alueen ympärille. Oppilastöitä on kehitetty edelleen korkeakoulun puustudion puitteissa kevätlukukaudella ja on käyty keskusteluja ehdotusten soveltamismahdollisuuksista Gammelbodan keskustan suunnittelussa. Konkreettisiin ehdotuksiin yhteistyösopimuksesta ei ole silti päästy. Puustudio oli kuitenkin jo alkuvaiheessa esittänyt toivomuksen, että töitä jossain muodossa esiteltäisiin tai pantaisiin näytteille Tammisaaressa. Kopiot valituista oppilastöistä ovat liitteenä. Wood Focus Oy järjestää nyt yhteistyössä Osuuspankki Raaseporin ja Tammisaaren kaupungin kanssa seminaarin puurakentamisesta ja Moderni puukaupunki hankkeesta. Seminaarissa esitellään osa edellä mainituista oppilastöistä, joita työstetään edelleen kilpailuehdotusten pohjalta, sekä hankkeesta Moderni puukaupunki. Esittelyt ovat pääasiassa suomeksi.

11 11 Tammisaaren Hotelli Sea Frontissa klo pidettävä seminaari on yleisölle avoin ja maksuton. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta merkitsee asian tiedoksi asklk 64 Kaupunginarkkitehti on keskustellut korkeakoulun edustajien kanssa erilaisista mahdollisuuksista käyttää teknillisen korkeakoulun opiskelijoita silloin lähinnä voittajaa Kaarlo Roholaa apuna varsinaisessa kaavoitusvaiheessa. Myös Wood Focus on edelleen valmis edistämään korkeatasoisen puutaloalueen suunnittelua. Konsulttipalvelujen tilaamisen vaihtoehtoja selvitetään edelleen. Kaava-alueen keskeinen sijainti edellyttää huolellista yhteen sovittamista läheisen, jo kaavoitetun ja uuden kaavaalueen (kaava 2160 Båssaböle 1) kanssa. Samoin tarvitaan tarkkaa koordinointia tiehallinnon kanssa, kun suunnitellaan koko Gammelbodan alueen lopullista liittymää Baggöntiehen. Tässä vaiheessa on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaava-alueen asemakaavan laatimista varten. Alue on pinta-alaltaan noin 14,3 hehtaaria. Kaavoitusohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen sisältyy kaavamuutos maininnalla: Alueen kaavoitus jatkuu Gammelbodan-Nybodan osayleiskaavan pohjalta. Teknisen korkeakoulun puutalostudiossa Moderni puukaupunki hankkeen puitteissa tutkitaan Baggöntien lähellä olevia Båssabölentien eteläpuolisia nk. keskustakortteleita. Liitteenä ohjelma sekä karttaliite. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kuuluttaa siitä.

12 asklk 29 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Kaavaluonnosta on laadittu seuraavalla tavalla: A-konsultit on käyttänyt arkkitehti Kaarlo Roholaa korttelitutkimusten tekemisessä ja tehnyt lisäksi tiivistä yhteistyötä Ramboll Oy:n kanssa. Jälkimmäisen palveluja on ensisijaisesti käytetty jo kaavoitettujen Gammelbodan alueiden katusuunnittelussa niin, että saadaan varmistetuksi kaava-alueiden liittäminen toisiinsa mahdollisimman saumattomasti ja koordinoidusti. Yhteistyössä Uudenmaan tiepiirin kanssa on suunniteltu, että Båssabölentieltä tuleva liittymä Baggöntielle on liikenneympyräliittymä. Lisäksi on tehty laskelma Baggöntien melun leviämisestä. Baggöntien varrella olevan tilan 1:51 maanomistaja on pyytänyt, että alue otetaan mukaan kaavaan. Siksi aluetta on laajennettu idän suuntaan. Nyt suunnitteilla olevalle kaava-alueelle Itäinen keskusta on ominaista, että se on osittain kaupunkirakenteeltaan selvästi tiheämmin rakennettu kuin aiemmat täysin pientalovaltaiset alueet. Tämä näkyy etenkin lähimpänä Baggöntietä olevissa keskustakortteleissa, jotka ovat rivitalo- tai pienkerrostalokortteleita. Lisäksi ehdotetaan, että yksi kortteli muodostuisi noin 30 erillisestä pientalosta, mikä toteutuisi parhaiten ryhmärakentamisena tai yhtiömuodossa. Luonnoksessa on 58 tavanomaista pientalotonttia. Baggöntielle tehtävää liikenneympyräliittymää selvitettäessä huomattiin, että Båssabölentien pohjoispuolisiin liike- ja palvelukortteleihin olisi syytä tehdä muutos. Siksi tähän kaavaan on tehty samalla asemakaavan muutos kortteleissa 326 ja 217. Liitteenä kaavaluonnos sekä kaavaselostus ja piirros. Asemakaavalautakunta päättää asettaa luonnoksen, kaavakartta 2158 sekä kaavaselostusmateriaalin nähtäville 21 päiväksi MRA:n 30 :n mukaisesti sekä oikeuttaa aluesuunnittelun valmistamaan kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei luonnosta vastaan esitetä merkittäviä huomautuksia. Lautakunta päättää lisäksi tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kaava-alueen rajauksen osalta ja ilmoittaa tämän tiedoksi kaupunginhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Hyväksyttiin sellaisin lisäyksin, että melusuojamääräykset koskevat kaikkia Baggöntielle suuntautuvia asuinrakennusten pintoja.

13 asklk 49 Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Huomautuksia ei ole jätetty. Kaavaehdotusta valmistettaessa on tutkittu erilaisia tiiviimpiin pientalokortteleihin sopivia asuinrakennustyyppejä. Niitä voidaan käyttää hyväksi, kun markkinoidaan kortteleiden rakentamista ryhmänä tai yhtiömuodossa ja lisäksi ne toimivat ohjeena laadittaessa alueen rakentamisohjetta. Koska kaava-alueen sijainti on keskeinen ja alue on merkittävä koko Gammelbodan alueen luonteen kannalta, ehdotetaan että lautakunta käsittelee ehdotusta. Liitteenä kaavaehdotus sekä kaavaselostus piirroksineen. Talotyyppien luonnospiirroksia korttelialueille A-2 ja A-3 esitellään kokouksessa. Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi sekä pyytää asiaankuuluvat lausunnot kh 7 päättää hyväksyä Gammelbodan keskustan asemakaavaehdotuksen, asemakaava 2158, sekä asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäväksi kolmeksikymmeneksi (30) päiväksi. Nähtävänäoloaikana pyydetään rakennus-, ympäristönsuojelu- ja teknisen lautakunnan lausunnot kaavaehdotuksesta.

14 14 Dnr STDS:95/2005 KH kh 8 JOHANNA ETZELLIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄ Johanna Etzell, joka on Vesteråsan säätiön delegaation varsinainen jäsen, on kuollut. nimeää kaupungin edustajan. (MH) nimeää uuden varsinaisen jäsenen Vestråsan säätiön delegaatioon. jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

15 15 Dnr TN:830/2005 KH tlk 193 LAITURIRAKENNELMAN PERUSPARANNUS / POHJOISSATAMA Pohjoissataman lounaisosan laituri (Sunnanin ja Pandan kiinnityspaikka) on rakennettu siten, että uloimmat kantavat rakennelmat ja kansi ovat puusta. Tämä paikka on teknisesti hyvin huonossa kunnossa ja sitä pitäisi korjata. Perustus on aikaisemmin tarkistettu. Tarkistuksien pohjalta on laadittu vaihtoehtoratkaisuja laiturin uudelleen rakentamiseksi. Hankesuunnitelmassa, liite, esitellään alustavasti laiturin korjausvaihtoehtoja. Vaihtoehto 1 (VE1): puupaalut ja puinen kansirakennelma Vaihtoehto 2 (VE2): teräsputkipaalut ja puinen kansirakennelma Vaihtoehto 3 (VE3): teräsponttiseinämä ja paalulaatta Niissä vaihtoehdoissa, joissa kansi rakennetaan puusta, liikennöinti laiturilla rajoittuu 6 metrin päähän laiturin reunasta. Tämä puolestaan rajoittaisi huomattavasti satamakentän tulevaa käyttöä. Teräsponttiseinämän korkeista kustannuksista huolimatta on perusteltua jatkaa yksityiskohtaista suunnittelua tämän vaihtoehdon pohjalta. Tämä vaihtoehto antaa joustavan mahdollisuuden käyttää laituria rajoituksetta, mikä ei ole mahdollista, jos laituri rakennetaan puusta. (kaupunginjohtaja) Tekninen lautakunta päättää, että laiturin perusparannuksen yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohtana on vaihtoehto numero 3 teräsponttiseinämä ja paalulaatta. Tekninen lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen tlk 204 Keskustelun aikana jäsen Berndt Söderlund ehdotti, että pitäisi valita vaihtoehto numero 2 teräsputkipaalut ja puinen kansirakennelma, koska satama-altaasta tällöin tulisi rauhallisempi ja koska tämä vaihtoehto olisi edullisempi. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.

16 16 Tekninen lautakunta päätti tämän jälkeen äänestyksettä hyväksyä asian valmistaneen ehdotuksen tlk 72 Kauppasataman laiturista (luoteessa olevasta pitkästä laiturista) on tehty kuntoselvitys, joka oheistetaan liitteeksi. Laiturin kuntoa selvitettäessä laiturin todettiin olevan niin huonossa kunnossa, että noin 85 x 12 m pitkälle laiturin osalle on ehdotettu täydellistä käyttökieltoa. Tämä merkitsisi sitä, ettei käyttökiellossa olevalle alueelle saisi ollenkaan ajaa ajoneuvolla tai muulla tavoin rasittaa kyseistä aluetta. Sataman vuokraajalle on ilmoitettu käyttökiellosta sekä että kielto on huomioitava sataman kuljetuksissa. Alue pitää sulkea kaikelta liikenteeltä. Vuoden 2006 taloussuunnitelmassa laiturirakenteen kunnostukseen on varattu ja vuoden 2007 taloussuunnitelmassa Tuolloin oli tarkoitus ensiksi korjata vain laiturin luoteisosa ja käyttökieltoon ehdotettu laiturin osa vasta sen jälkeen, kun satama-alueen asemakaava on edennyt. Kun otetaan huomioon sataman käyttökiellon aiheuttamat seuraukset, tässä vaiheessa on syytä keskittää varat tähän laiturin osaan. Tämä merkitsee sitä, että on ryhdyttävä laatimaan suunnitelma, jolla saadaan ratkaistua juuri tämän laiturin osan korjaus. Kaupunginarkkitehdiltä on kysytty kaavoista, jotka mahdollisesti koskevat kauppasataman yksityiskohtaista suunnittelua. Lähtökohtana voidaan pitää nykyistä laiturin pituutta ja veden syvyysvaatimuksia. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää - merkitä kuntoraportin tiedoksi - jatkaa kyseisen laiturin osuuden korjaustöiden suunnittelua (lähtökohtana on tässä vaiheessa laiturin nykyinen pituus ja veden syvyys) Kaupungininsinööri täydentää ehdotustaan siten, että käyttökielto liitetään oheiseen liitteeseen 72 merkitylle laiturin osuudelle. Tekninen lautakunta päätti tämän jälkeen hyväksyä asian valmistaneen ehdotuksen kaupungininsinöörin ehdottamin lisäyksin.

17 tlk 180 Kauppasataman pitkän laiturin rakennelmien uusimiseksi on laadittu vaihtoehtoiset korjausehdotukset, liite. Vaihtoehto 1:n (VE 1) mukaan laiturin korjaustöiden lähtökohtana ovat nykyinen veden syvyys (4 m) ja kiinnittymismahdollisuudet. Kustannusten on arveltu nousevan 1,31 milj. euroon. Vaihtoehto 2 (VE 2) merkitsee sitä, että noin puolet laiturista voitaisiin vastaisuudessa käyttää nykyisellä tavalla (veden syvyys olisi 4 metriä) ja että toinen puoli (pohjoispuoli) varattaisiin ponttonilaiturille, jossa olisi paikat noin 20 suuremmalle veneelle (veden syvyys olisi 3 metriä). Tämän vaihtoehdon korjauskustannukset kelluva laituri mukaan lukien tulisivat maksamaan noin 1,06 milj.. Jos laituri korjattaisiin vaihtoehdon 2 mukaan, laiturin käyttöä rajoitettaisiin tuntuvasti nykyisestä, ts. aluksilla olisi noin 50 metriä lyhyempi kiinnittymislaituri. Koska mm. yöpymismahdollisuuden tarjoavien risteilyalusten järjestäjät kuten myös erilaisten venetapahtumien (esim. venemessujen ja Uudenmaan prikaatiin liittyvien meritapahtumien) järjestäjät ovat olleet erittäin kiinnostuneita Tammisaaren satamasta, ei tällaisten tapahtumien järjestämisedellytyksiä pitäisi rajoittaa. Ajallisesti laiturin korjaustyöt pitäisi tehdä talvella, jolloin sataman käyttö on hiljaisinta. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että hankkeen rahoitus pitää järjestää ja että tekninen suunnittelu pitää toteuttaa valitun vaihtoehdon mukaan. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on varattu vuodeksi 2006 ja vuodeksi Nämä määrärahat oli varattu vierassatamaan päin olevan lyhyemmän laiturin korjaukseen. Tekninen lautakunta on aikaisemmin ottanut kantaa tämän laiturin korjaukseen. Koko sataman kannalta paras ratkaisu olisi, jos molemmat laiturin osat kunnostettaisiin ensi talvena yhtenä hankkeena. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: - Merkitä tiedoksi eri korjausvaihtoehdot. - Jatkaa kauppasataman pitkän laiturin suunnittelua vaihtoehto 1:n mukaan (VE 1), jossa kokonaiskustannusten on arvioitu nousevan 1,31 milj. :oon. - Ehdottaa kaupunginhallituksen järjestävän rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi siten, että laituri valmistuu ensi kesäsesongiksi. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2007 talousarvioon varataan 1,31 milj. hankkeeseen Pohjoissatama, pitkän laiturin laiturirakennelma.

18 kh 9 päättää seuraavaa: a. Merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi. b. Kun kaupunginhallitus ottaa kantaa vuoden 2007 talousarvioehdotukseen / vuosien taloussuunnitelmaan, se ottaa myös vuoden 2007 investointitalousarviossa kantaa laiturin korjaustöihin varattavaan määrärahaan.

19 19 Dnr TN:46/2006 KH kh 10./. OMAKOTITALOTONTIN LUOVUTUS (GAMMELBODA) / CHRISTER EKLUND JA JAANA GRÖNQVIST Christer Eklund ja Jaana Grönqvist pyytävät lupaa saada vuokrata Gammelbodasta tontin Tontti on suuruudeltaan m 2, liite 10. Vuokra on kahtena (2) ensimmäisenä vuotena 17 /v, minkä jälkeen se on viisi (5) prosenttia kauppasummasta, ts ,50 /v. Vuokralaiset maksavat tontin lohkomisesta 600 sekä tontin liittämisestä kunnallistekniikkaan %:n arvonlisävero. Varausmaksu, joka on 500, palautetaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. (MH) päättää lunastusoikeuksin vuokrata Christer Eklundille ja Jaana Grönqvistille tontin (Gammelboda) 50 vuodeksi. Vuokra on kahtena (2) ensimmäisenä vuotena 17 /v, minkä jälkeen se on 1 158,50 /v. Vuokra sidotaan indeksiin. Vuokralaiset maksavat vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 600 :n lohkomismaksun. Tontin liittämisestä kunnallistekniikkaan vuokralaiset maksavat %:n arvonlisävero. Varausmaksu palautetaan.

20 20 Dnr STDS:607/2000 KH kh 11 AUTOPAIKKAMAKSU Joissakin kaupungin laitoksissa työntekijöillä on mahdollisuus vuokrata autopaikka, jossa auton voi kytkeä sähkötolppaan. Näitä paikkoja on mm. koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja Fixin talon pysäköintialueilla. Tähän saakka käytäntö periä maksu sähkötolpallista pysäköintipaikkaa käyttäviltä työntekijöiltä on vaihdellut maksuttomasta Fixin talon 4,20 euron kuukausimaksuun. Fixin talon uudistetun sopimuksen mukaan kaupunki maksaa 10 kuukaudessa sähkötolpallisista autopaikoista. Yhtenäinen maksupolitiikka on tarpeen ja siksi ehdotetaan, että kaupunki perii 5 / kuukausi työntekijöiltä, joilla on oikeus käyttää sähkötolpallista pysäköintipaikkaa. päättää, että työntekijöiltä, joilla on oikeus käyttää sähkötolpallista pysäköintipaikkaa, peritään 5 :n kuukausimaksu.

21 21 Dnr STPL:1063/2003 KH 12 SKATAUDDEN, RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS, PADVA, KAAVA asklk 48 Padvan kylän Skatan tilan RNr 2:29 osan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jätetty kaupungin käsiteltäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 74 :n mukaisesti. Valmistelevia neuvotteluja on käyty kaavoittaja Sten Öhmanin ja kaupungin välillä. Viranomaisneuvottelu on pidetty Uudenmaan ympäristökeskuksessa Kaavahanke sisältyy kaavoituskatsaukseen Vuonna 1997 kaavoittajaksi on hyväksytty Martti Kallio ja luontoselvitys on tehty Kaava-alueesta on olemassa kartta 1:2000. Mukana seuraavat liitteet: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Pöytäkirja viranomaisneuvottelusta. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. Hyväksyä Maanmittari Oy Öhmanin ranta-asemakaavan kaavoittajaksi, 2. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä kuuluttaa siitä, 3. kehottaa tässä vaiheessa kaavoittajaa sisällyttämään kaava-alueeseen tiealueen, jolla on yleinen laituri, sekä lähistön pienemmät kiinteistöt. Näin kaava-alueesta tulee tarkoituksenmukainen ja lähellä laituria/lautan kiinnityspaikkaa olevan alueen maankäyttö selvitetään asklk 63 Viranomaisneuvottelu pidettiin uudelleen Sen jälkeen kaavoittaja on toimittanut päivätyn kaavaluonnoksen kaupungin käsiteltäväksi. Kaava-alueeseen on liitetty erilliset tilat sekä pohjoinen tie ja yhteyslaituri.

22 22 Päätilalla Skatassa mitoituksen pohjana on 4.48 km rantaviivaa. Kun rannassa on 17 RArakennuspaikkaa, keskiarvoksi saadaan 3.8 rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti. Yhteyslaiturin lähellä olevat erilliset kiinteistöt muodostavat jokainen oman rakennuspaikkansa, joilla niin rakennuskanta kuin rakennusten käyttötarkoitus vaihtelee sisältäen merkinnät RA (loma-asunto), AO (asunto) ja RM (matkailu). Skatan tilan talouskeskus on erikseen merkitty AM-alueeksi. Edellä mainittujen alueiden ja venesatamien viereiset rannat merkitään MY-merkinnällä ilman rakennusoikeutta. Kaavaluonnos, joka sisältää ranta-alueen ulkopuolella olevia manneralueita, täyttää kaupungin ranta-asemakaavalle asettamat mitoitusnormit. Liitteenä ovat: a. Kaavakartta kaavamääräyksineen b. Luontoselvitys c. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää asettaa luonnoksen nähtäväksi 14 päiväksi ja pyytää ympäristönsuojelusihteerin ja maakuntamuseon lausunnot asklk 31 Luonnos oli nähtävänä Luonnosta vastaan ei tehty huomautuksia. Maakuntamuseo ja ympäristönsuojelulautakunta ovat antaneet lausuntonsa, jotka lähetettiin kaavoittajalle. Lausunnot ja konsultin vastineet liitteinä. Vuoden 2005 aikana on laadittu kaavaehdotus. Kaavoittajan mukaan ehdotus noudattaa ranta-asemakaavoitusta varten vahvistettuja periaatteita ja mitoitusnormeja. Mitoitusta tarkistettaessa on todettu, että rakentamaton vapaan rannan osuus on yli 60 %, katso liite d. Luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä merkittäviä muutoksia ovat: - Uusi kortteli (nro 9), jossa on kaksi uutta rakennuspaikkaa yksittäisille pientaloille noin 100 metriä nykyisestä talouskeskuksesta koilliseen. - Tien linjausta kortteliin 2 on muutettu niin, että tie kulkee yllä mainitun korttelin kautta. - Talouskeskuksen merkintä on muutettu; se oli AM ja on nyt AM/s. Lisäksi päärakennus on sr-merkitty. - Yksi rakennuspaikka on siirretty korttelista 5 kortteliin 6. Näin siksi, että olisi mahdollista laajentaa yslk:n ehdotuksen mukaisesti luo-aluetta korttelin 5 länsipuolella.

23 23 - Rakennuspaikkojen rannat korttelissa 8 on s-merkitty (suojeltava alueen osa) ja rakennusruudut on merkitty paikoilleen. - Gubberget ja Ryssberget on yslk:n ehdotuksen mukaisesti s-merkitty. Mukana seuraavat liitteet: a) kaavakartta kaavamääräyksineen b) kaavaselostus, liitteenä mm. luontoselvitys c) kaavoittajan vastineet kaavaluonnosta koskevista lausunnoista d) maakuntamuseon ja ympäristönsuojelulautakunnan lausunnot e) mitoituslaskelma ja arvio vapaan rantaviivan osuudesta. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaisi kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi, pyytäisi rakennuslautakunnan lausuntoa ja soisi ympäristönsuojelulautakunnalle ja maakuntamuseolle mahdollisuuden antaa täydentävät lausunnot kh 9 Mukana seuraavat liitteet: a) kaavakartta määräyksineen b) kaavaselostus, liitteenä mm. luontoselvitys c) kaavoittajan vastineet kaavaluonnosta koskevista lausunnoista d) maakuntamuseon ja ympäristönsuojelulautakunnan lausunnot e) mitoituslaskelma ja arvio vapaan rantaviivan osuudesta. hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen, joka käsittää osan Padvan kylän Skatan tilasta RNr 2:29. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi 30 päiväksi. Pyydetään rakennuslautakunnan lausunto. Ympäristönsuojelulautakunnalle ja maakuntamuseolle suodaan mahdollisuus antaa täydentävät lausunnot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ /

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot