PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA"

Transkriptio

1 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen

2 2

3 4 Sajos, Inari

4 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen 6

5 Kuvat Helsingin musiikkitalo Honkarakenne Lüdesch/Bruno Klomfar Panu Rissanen/KOKO-talo Puuinfo Oy Tampereen Asuntomessut SATO Starkki Stora Enso Tarmo Valmela/Bird Feeder Finland UPM PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen 8

6 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Jyri Häkämies Häkämies uskoo puurakentamisen vahvaan kasvuun Pasi Heiskanen Krista Kiuru Jyri Seppälä Mika Airaksela Hannu Kasurinen Jarmo Yrjölä Pasi Loukasmäki PuuSuomi edistää rakentamista maakunnissa 28 Kimmo Lylykangas Mika Kallio 32 Arto Halonen 34 Markku Karjalainen Ville Niinistö 44 Hannu Tarkkonen Jukka Noponen Timo Kohtamäki Jaakko Kääriäinen Mikko Viljakainen 62 Moderni puurakentaminen metsäsektorin uudistamisen kärkenä Janne Gallen-Kallela 68 Sisko Marjamaa Timo Karinen Jukka Mäkelä Mauri Pekkarinen Puurakentamiseen yhtenäinen avoin standardi 86 Reijo Kangas 88 Petri Suuperko Timo Luhtaniemi Jarek Kurnitski Tarja Häkkinen Jyri Häkämies Krista Kiuru Kimmo Lylykangas Hermann Kaufmann Jukka Gustafsson Hannele Pokka Kim Kaskiaro Lasse Männistö Erkka Valkila AJAN KUVA Ktömän innostuksen puurakentamisen edistämiseen. Jo aikaisempaa paremman hyödyntämisen. Alan yhteistoiminta järjes- - uuteen hallitus-ohjelmaan. - taloista on myönteistä ja myös rakennuskustannusten on raportoi kutuksista aluetalouksiin ja työllisyyteen ympäri Suomea. Nykyistä toimijoille tuoda esiin näkemyksiään puurakentamisen edistämisestä. Sen tarkoitus on ollut tuoda puun käytön edistämiselle Toimitusjohtaja, Puuinfo

7 hallitusohjelma HäKäMIES USKOO PUURAKENTAMISEN VAHVAAN KASVUUN Puurakentamisen edistäminen uudessa hallitusohjelmassa on - - puutuoteteollisuuteen työpaikkoja. Kymenlaaksolaisten edustajana olen kohdannut metsäteol- Jyri Häkämies Sajos, Inari - - puurakentamisen lisääminen sekä uuden yritystoiminnan luominen - toimialan kanssa myös puurakentamisen edistämiseksi ja löytää uu edellytykset puun käytön ja puurakentamisen edistämiselle. laajaa teollista liiketoimintaa. kunnan kiinnostus puurakentamiseen. - rakentamisessa suositaan. Voisiko tämä olla myös Suomen malli? Tärkeintä on saada puu materiaalina nykyistä paremmin raken- - - Viikissä. Toimitalosta on tarkoitus tehdä energia- ja ekotehokkaan esimerkkikohde. - lukykyisen puurakentamisen osaajana puunjalostuksessa. Nyt kun metsänomistus pirstaloituu ja kiinnostus metsien hoitoon - - tamalla ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeitä hiilinieluja ja näin osallistumalla ilmastotalkoisiin. Jyri Häkämies

8 elinkaari A - - Ekotehokas puurakentaminen ja puun käytön monipuolistuminen torakentaminen. - jen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Heiskanen. PUUN KäYTTöKOHTEET MONIPUOLISTUVAT tomessuilla muun muassa Aalto-yliopiston opiskelijatyönä tehty - - sidipäästöjä. Energialuokitus osoitetaan messutaloissa rakennusten Suomen Asuntomessujen kehitysjohtaja. tähän haasteeseen on ollut erinomainen ja se on tapahtunut aidos- - Rakennusten elinkaarivertailun merkitys kasvaa giankulutustaan. Hulkkosen mukaan käytönaikaiseen energiakulutukseen tulee kiin- - - neljänneksen luokkaa kokonaisenergian kulutuksesta. Lämmin käyt- - yhteiskunnallinen haaste. Suomi onkin ensimmäisenä maana Viljakainen. giataloja. Tässä pyritään huomioimaan myös käytön jälkeinen kier- Puinen matalaenergiatalo maksaa itsensä takaisin nopeammin trendiä loma-asuntorakentamisessa. - Pasi Heiskanen

9 ohjauskeinot Porvoo - Hallitusohjelma nostaa puurakentamisen mahdollisuudet esiin useassa kohdassa energiatehokkaan rakentamisen ja maankäytön - tamisessa. Puurakentaminen tulee nähdäkin osana ilmastopoli- (sd) ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies - han rakennuskannan korjausrakentamisessa on paljon työllisyys- rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseen. Häkämies on ko- ja sen mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja perinteisiin metsä tuksilla korjausrakentamista sekä rahoituspäätöksillä julkista raken- - Kiuru. VALTION SUOSITTAVA ENERGIATEHOKASTA RAKENTAMISTA U Krista Kiuru (sd) - Jyrki Kataisen - - energiatehokkaan rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusta ma rakennuskannan korjaustoimien lisäämiseksi ja edistetään uusia - Ympäristöministeriön hallitusohjelmakirjauksessa edistetään puurakentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa Krista Kiuru

10 materiaalit RAKENTAMISEN YMPäRISTöVAIKUTUKSILLA SUURI YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS P - - johtopäätökseen päädytään Suomen ympäristökeskuk- - Krista Kiuru - sanoi Kiuru. merkitystä osana ilmastomuutoksen torjuntaa. - tystyöhön. sista. Koko Suomen energiankäytöstä rakennusten osuus on lähes Rakennuskannan sekä rakentamisen energiankulutuksen kehit- - teisiin. Energiatehokkaan rakentamisen kannalta Suomi on erit- Suomen Energiatehokkuus on uudisrakentamisen ohella myös korjaus hokkaan rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta lämmitysjärjestelmien muutokset. - toimenpidealue rakennusten ilmastonmuutoksen hillinnässä. - - käytönaikainen energiankulutus. - Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta puun paremmuus suuntaan. toisuuden ja asiantuntemuksen lisääminen on tärkeää rakentami- - Treskorstene

11 PuuEra PUURAKENTAMINEN ON JO NYT KILPAILUKYKYISTä P Mika Airaksela - lien kanssa. Korjausrakentamisessa ja energiatehokkaassa raken- käytön mahdollisuuksia. - lähdimme myös koemielessä oppimaan puurakentamista. Tärkein Heinolan Vierumäelle nousee syksyn aikana toistaiseksi Suomen puurakenteinen kerrostalo. Rakennuksen puurakenneratkaisut - kaukolämmöllä. Vierumäki sellaisenaan Suomeen. Kehitystyössä olemme tehneet paljon pieniä asioita ja saaneet aikaan isoja tuloksia. källä puurakentamisessa ja se pyrkii olemaan Suomen ykkönen puukerrostalorakentajana. Vierumäen hanke on ARAn rahoitusrajoissa - tumisen jälkeen puurakentamiseen. - uskoo Airaksela. - Olennaista on puurakentamisen kilpailukyky. Sen tulee olla - pystymme. nyt myös puukerrostalojen rakentaminen on mahdollista. Heinolan - - Asuntoministeri Krista Kiuru myös puusta. Suurin korjausrakentamisen haaste koskee pääkaupunkiseudun nollaenergiatalojen rakentamiseen. Asukkaiden kannalta uuden ra- yhteiskunnan tukitoimia. Uusissa pientaloissa on jo puolet passii- Vierumäki Mika Airaksela

12 PUURAKENTAMISEN MAHdOLLISUUdET TEOLLISESSA VALMISTUKSESSA JA LAAdUSSA Olemme tunnistaneet puutuoteliiketoiminnassa pal- liiketoiminnan johtaja Hannu Kasurinen. Puutuoteteollisuuden uuden tulemisen ydin on teollisessa prosessissa ja sen tuomassa tuotannon surinen. - mista ja koulutusta. toimialana selluteollisuuden tukeminen. Samaan aikaan metsäteol Kasurinen. - jatkojalostetaan kerrostalorakentamisen elementeiksi Suomen markkinoille Eridomicin tehtaalla Pälkäneellä. Varsinaisen perus- tulee lisäämään tuotantoaan Suomen markkinoilla. Kasurisen - - töitä suurten rakennusliikkeiden kanssa koko ajan ja kiinnostus sekä - kanssa. Ilman muuta kannatan yhteistyötä kaikkien materiaalien kans- on nyt mahdollista. Puukerrostalojen huoneistokohtainen sprinklaus taa Kasurinen. Asuntoministeri Krista Kiuru haluaa rakentamiseen ja asumiseen - - inen. Stora Enso - - kentamisen puolesta. Uudessa hallitusohjelmassa on työ- ja elinkei- puurakentamisen lisääminen ja uuden yritystoiminnan luominen päästöjä. go ja puurakentaminen tarjoaa hienon näyteikkunan puutuotealan osaamiselle. Markkina Keski-Euroopassa on puurakentamiselle osaamista ja koulutusta. - - tumisella Hannu Kasurinen

13 PUU SOI MAAILMANLUOKAN KONSERTTISALISSA M Talon äänimestari aikanaan osaksi suomalaista kansallismaisemaa telija salin parasta paikkaa telema teollisuushalli Raisiossa Me olemme hakeneet siitä markkinaosuutemme emmekä lähteneet niille alu- - puupaneloinnin. - - Kalikka on tässä hommassa liikkeessä koko ajan. Laadukkaan ma mahdollista. - hakemista arkkitehdin tai hänen edustajansa kanssa. Meille puura- 24

14 rakennemuutos PUURAKENTAMISESTA KORVAAVIA TYöPAIKKOJA KYMENLAAKSOON Puutuoteteollisuudesta ja puurakentamisesta haetaan - ta tukea ja rahoitusta puutuoteliiketoimintaan ja puurakentamiseen erikoistuneen yritystoiminnan ja puutuotealan osaamiskeskuksen käynnistämiseksi lähialueiden ja koko Itämeren alueen puurakentamisen ja puutuote- - Puurakentamisen edistämiseen kohdistuu Suomessa nyt poik- - - hokkaammin hyödyntämään puuta rakennusmateriaalina. Olemme kentamisen osaamiskeskuksen perustamiskustannuksiin. - - Markkinat ja mahdollisuudet puurakentamisessa ja siihen liit- - - tunnistetaan myös Venäjän isojen markkinoiden läheisyys raideyhteyden päässä. - - puurakentamisrahaston perustamista Suomeen. Tämä rahasto poistaisi nykyisen ongelman ja tekisi oman pääoman ehtoisia sijoituksia puurakentamiseen ja puuliiketoimintaan

15 design EUROOPPALAISESSA SISUSTAMISESSA ON PUUBUUMI S - tuotannon kuin työpaikkojenkin osalta. - - Hannu Tikan kanssa suunniteltu Koko-niminen - - seinä tai sen osa. Puu seinissä ja huonekaluissa tuo asumiseen peh- - tuotetaan isojen ehdoilla onnistu rautakaupassa sen enempää kuin huonekalukaupassakaan. Kun eurooppalaisilla huonekalumessuilla ei ole enää yhtään suo leen Artekiin ja Marimekkoon. Emme ole pystyneet tekemään uu teiden kehitystyötä missä huonekaluteollisuutemme nyt Suomessa on. 28

16 PUUSUOMI EdISTää RAKENTAMISTA MAAKUNNISSA - Suurin haasteemme on alan yritysten löytäminen. Nyt elämme mur- Verkostohankkeessa uskotaan puun käytön lisäämiseen myös julkisessa rakentamisessa. Uusi asuntoministeri Krista Kiuru on eh- - päin. Oikeiden toimijoiden hakeminen näihin kohteisiin on keskeisin keskenään. Tässä suhteessa nyt on paljon parempi ilmapiiri puura- - tuotealaa tajien odotuksiin on tarkoitus kohdistaa oma kartoituksensa lähiaikoina. Työ- ja elinkeinoministeriön uudelleen käynnistämän - ki - teita rakennushankkeita. kertoo Loukasmäki. - Joensuu Areena

17 TES-menetelmä PUUELEMENTEISTä RATKAISU KERROSTALOJEN PERUSKORJAUKSEEN S Betonikerrostalojen peruskorjaaminen tulee olemaan nii Tutkimushankkeen kehitystyön tuloksena syntynyt TES -menetelmä sellä toimii tutkijana Aalto yliopiston Julkisivusaneerauksella uusitaan alueen ilme - - sestään. - - Ara. - - keilausta. - Lylykangas Korjausrakentamista ei kannata tehdä rimaa hipoen minimita- - 32

18 POLIITTINEN OHJELMA SUOMEEN P ohjamaan rakentamista paitsi energiankulutuksen niin myös hiili- - - sen sisämarkkinat ja säädökset. Kallion mielestä puurakentaminen ja - - kertopuu - kohteisiin Suomesta den kanssa. täin kilpailukykyisen ja suomalainen puurakennus! markkinoita. Yhtenäisillä pelisäännöillä ja standardeilla pyritään es- yhtenäistä eurooppalaista sisämarkkinaa rakentamiselle. Tämä on rakennusmateriaalien tuotanto ei aiheuta juurikaan päästöjä ja tulisi ryhtyä ohjamaan nimenomaan rakentamista paitsi energianku- samalla puun lisäkäytöstä hyötyy koko kansantalous. ilmastomuutoksen seurauksena tulossa suuria muutospaineita. - toimialaan ja rakentamiseen. Puurakentaminen on teollisena toimialana jo kilpailukykyinen - - lisämarkkinaa koko alan puutuoteteollisuudelle. 34

19 sisustus UPM LIVING PANOSTAA EKOLOGISIIN PUUTUOTTEISIIN U - sanoo johtaja. tämisen itsenäisenä liiketoimintana Halonen näkee - tumassa myös Euroopassa ja Suomessa teollisuuksille. - - Aigrefeuillessa Helsinkiin design-museon ja ta puun monipuolisiin ominaisuuksiin ja ympäristönäkökulmiin. - tekemässä tuloaan myös Eurooppaan ja Suomeen. Japanissa se - kentamisessa Sisustus- ja piharatkaisujen lisäksi haemme strategista ponnah- - yhdistellä sitä myös muihin materiaaleihin. Meillä on kokonaisuudessaan rakentamisessa ja sisustamisessa - - täjän kanssa. - maailma. päästään yhtenäisiin normeihin ja rakennusmääräyksiin eri materi- Halonen. - - set jo tunnetaan ja tunnustetaan. Esimerkiksi Japanissa käytetään

20 puukerrostalot TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN LäPIMURTO ON MENEILLääN M - kitehtuuri ja asuinmiljöö. mielestä puurakentamisen aallon Innostus teollista puukerrostalorakentamista kohtaan on edennyt 38 - kilpailija perinteisille rakennusmuodoille myös kerrostalorakenta- Laamanni, Porvoo ta. Tämänkaltaisessa aluerakentamisessa ja teollisessa prosessissa - - lossa standardeina myös rakentamiseen. Tosin rakentajien piirissä mioi Karjalainen. - Myös median mielenkiinto puurakentamista kohtaan on tällä het- rakennusteknisessä mielessä ole een. Myös Venäjällä on puuta ja kun ennakkoluulot puurakentamis- - nana Kymenlaaksoa lähellä toa. - asukkaille.

21 liimapuu pienemmät nikkeisiin. Käytännössä palkkirakenteen saumaan sijoitetaan ruos- sa Kevyen liikenteen silta - asennusaika kohteessa saadaan mahdollisimman lyhyeksi. - PUURAKENTEISET SILLAT VALTAAVAT MARKKINOITA RUOTSISSA K - - seen. - - tehtaalla. - rakentamaan ja purkamaan puinen silta. Lisäksi puisessa siltara- - lissa paikoissa.

22 koerakentamisluonteista. Nykyään puukerrostalojen rakentaminen hokkaan hyödyntämisen. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teol- - asiakkaan kanssa. - - Tällainen toimintamalli on edellytys teolliselle rakentamiselle. - RUOTSIN PUURAKENTAMISEN VALTTINA NOPEUS JA TEOLLINEN VALMISTUS - - toistaiseksi niitä ei ole Ruotsissa tehty. Yritys markkinoi ja rakentaa - hotellit. Viime aikoina opiskelija-asuntoloiden osuus tuotannossa masta. - tutkimukseen ja kehitykseen. Pääyhteistyökumppani on Luleån saatuja tuloksia P tusjohtaja - Ruotsia pidetään Suomessa teollisen puukerrostalorakentamisen - Ruotsalaisessa puukerrostalojen rakentamisessa itse puumate- kiinnostuneet nimenomaan puun käytöstä. Puun ekologisuus toki

23 asukas KATSASTUSJäRJESTELMä TARPEEN KIINTEISTöILLE F uusien puukerrostaloasuntojen asukas- ja isännöitsijätyy- asukkaiden ja isännöitsijöiden keskuudessa tehdystä noin - ja isännöitsijöitä ei mainita. kimuksen johtaja. lyllä ja sen jälkeen Tampereen teknillisen yliopiston teekkariopiskeli- sekä kokemuksia arkkitehtuurista ja asuinmiljööstä. - - tuneet muutokset. - - pitkäaikaisen asumisen syy johtuu talon sijainnista eikä sinänsä sen - ongelmia esiintyy kuten pesukoneiden ja askelten ääniä sekä ilman lun energiatehokkuuden. Tämä nostaa taas asumisen ja rakentami tulee olla samalla tasolla kuin edistyneiden runkojärjestelmienkin

24 hiilijalanjälki PUURAKENTAMINEN EdISTää VIHREää TALOUTTA - - kutusten kannalta Niinistö. Ympäristöministeri Ville Niinistö näkee rakentamisessa sellaisia Rakennusmateriaalien elinkaaren pidentäminen ja elinkaariajat- - talouden kannalta. - rakentajat innostumaan puurakentamisesta. Kunnilla on julkisten hankintojen tekijänä tässä suuri rooli. - - taessa materiaali- ja energiatehokkuus nykyistä paremmin huomioon S Ville tään materiaali- ja resurssitehokkaampia ratkaisuja. - lutukseen. - - Pääministeri Jyrki Kataisen - tamisen ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta. korjaustoimien lisäämiseksi ja edistetään uusia korjausrakentamisen - - tysjärjestelmien muutokset. 46

25 asuntosijoitus YMPäRISTöTEHOKKUUTEEN M - - osuus kiinteistösijoituksista on kymmenesosa. Kiinteistö -ja asuntosijoituksilla haemme sekä käytön aikaista pääkaupunkiseudulla. Helsingin Viikkiin rakennetaan parhaillaan kuudesta puukerrosta- ton Puutuoteteollisuuden Finnforest -kerrostalojärjestelmään. Kort- - neliömetriä. - Heikki Rinne Helsingin kaupungilta. Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokas ja hiilijalanjäljeltään pie- - ekotehokkuus ja kaupallinen kilpailukyky jänä tukemassa niiden rakentamista Suomessa. - - konen. - - Teollisessa puukerrostalorakentamisessa on paljon mahdollisuuk ympäristökuormituksesta. Kaikilta rakennusmateriaaleilta tulee haiten sopii. sen torjunnassa. Kiinteistösijoituksissa panostamme energia- ja liikerakennuskohteille olemme jo hakeneet ja haemme jatkossa 48

26 HELSINKI HALUAA VAIHTOEHTOJA RAKENTAMISEEN Helsingin kaupunki haluaa edistää puurakentamisen Apulaiskaupunginjohtaja mielestä puu- pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä kennuksia. - uudenlaisesta kokonaismiljöön rakentamisesta kaupunkimaisissa - kaa rakentamista. Samalle alueelle nousee myös puurakenteinen gian käytöstä. - kymmenkuntaa puukerrostaloa ja kaupunkimaista pientalorakenta- - sinki-pientaloja. - hiljentymiskappeli ja Viikkiin Suomen ympäristökeskuksen Syner uusia mahdollisuuksia niin arkkitehtuurin kuin asuinmiljöönkin osal- seen tuotantoon. teriaalien kuten soran kuljetus alueelle on yhä kalliimpaa. Siksi on liseen puukerrostalotuotantoon ja nyt Suomessa on rakennusmark- sia tuotantomateriaaleja. Kilpailun lisääntyminen rakentamisessa Viime kaudella sosiaalisessa asuntotuotannossa oli asunto- - Tapasimme elinkeinoministeriön johtoa pääkaupunkiseudun - pääkaupunkiseudulla. - - saadaan. puurakentamista. Jos korjausrakentamiseen ohjataan käynnistys- loksia. rakentamiseen mahdollisuuksia myös lisäkerrosten rakentamisen -

27 muutos SITRA OHJAA RAKENTAMISTA ENERGIATEHOKKAASEEN SUUNTAAN S - Jukka. - asutaan ja rakennuksia käytetään ja ylläpidetään. Lähes nollaener- - rakentamisessa energiatehokkuuden läpimurto on jo tehty. Voidaan energialla ja sen laadulla on kaikkein suurin merkitys. Energiatehok- - riaali- ja energiatehokkuus käytön ja elinaikana sekä kuinka ihmiset energian hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy uudenlaista kaupunkikulttuuria. - - teliin on tulossa älykkäitä ratkaisuja energiankäytön seurantaan ja - totalona. Tilanne puukerrostalojen rakentamisen osalta on nyt no- - paljon jälkeen. Meillä on ollut puurakentamisen osaamista ja kehi uskoo Noponen ohjaamaan rakentamista säädöksin materiaalitehokkaaseen suuntaan Länsiranta, Porvoo

28 teollisuus - - Kohtamäki. Talotekniikka on meille tärkeä kehitysalue. Rakentami- - Kaikki materiaalit rakentamisessa samalle viivalle Vaikka Lemminkäinen on monialainen rakennusalan yritys ja toimii Metsäntutkimuslaitoksen Metla-talo Joensuussa sia rahoituksen ratkaisuja - päin. Vanhan koulun korjaamisen sijaan rakensimme kokonaan karuissa luonnon oloissa ja osaamme sen. Nyt kun eko- ja energiate- sioi Kohtamäki. RAKENNUSMATERIAALIN VALINTA KUULUU ASIAKKAALLE R tusjohtaja - - Meillä on tästä Rakennusteollisuuden piirissä laaja yhteisymmär- teriaali- ja energiatehokkuudesta koskee myös rakentamista. Lemminkäisen strategiassa ympäristö- ja energiatehokkuus on mönlähteet. Perustaso energiatehokkuudessa on tässä suhteessa

29 SPRINKLAUS PAKOLLISEKSI ASUINKERROSTALOIHIN Vuoden alussa tehty rakennusten palomääräysten uudista- - Kehityspäällikkö rakennusmateriaalista. Kääriäisen mielestä palonsuojausjärjestelmä - Päivi Myllylä toteaa Kääriäinen. - Kääriäinen. Puukerrostalojen järjestelmärakentaminen on modu- - joissa perinteiseen sprinklerjärjestelmään perustunut ratkaisu olisi - HI-FOG. tetaan korkealla paineella hienojakoiseksi sumuksi. Pienet pisarat

30 RAKENTAMISEN TRENdI Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapah- Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markki- - - niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän lanseeraa termit ekoark- - Frey. - sanoo puuraken- - - ilman maapohjakustannuksia. Saksalainen diplomi-insinööri - - Keller. - tua linjaa tullaan jatkamaan ketjun kaupoissa. ilmoituksissa. taan terästeollisuuden tapaan. Puurakentamisella on paljon mah- ympäristöperusteisena rakentamisena. jana Pietari ja Venäjä. - Konferenssissa esiintynyt kanadalainen professori Frank Lam tosyistä. Puusta tehdään meillä Pohjois-Amerikassa laadukkaita ja nonmukainen tunnelma kuin Pohjois-Amerikassa. Lam rohkaisee Euroopan maita lisäämään puurakentamista. - -

31 PUURAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA VENäJäLLä P alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammal- puurakenteinen kelkkarata. - kinaan Honkarakenne Länsi-Euroopan maista. Vihreä rakentaminen tulee myös Venäjälle. Suomelta odotamme johtaja. - normeja. - - aali- ja energiatehokkuudelle. muuta. Pietarista ja lähialueilta löytyy paljon yhteistyön kohteita. Esimerkiksi kolmekerroksisia puukerrostaloja tehdään paljon ja nii- - Nyt Venäjällä keskitytään säädösten uusimisen lisäksi osaamis- ratkaisujen tuomiseen Venäjälle. Pietarin yliopiston rehtori rooli pientalorakentamisen lisäksi myös matalissa 3-kerroksisssa - Alek Venäjän puurakentamisen ongelma kiteytyy myös standardien puut asuntotuotantoa rossa saatoit ostaa diplomi-insinöörin paperit ja tulla alalle ilman minkäänlaista koulutusta ja osaamista. Liimapuuyhdistyksen johtaja - - paikkakunnalle Stora Enso

32 metsä SUOMALAISELLE PUULLE UUSIA KäYTTöMUOTOJA M on huolissaan karmeita massa- ja paperiteollisuuden alasajon ta pelkällä energiapuun käytön lisäämisellä. Mekaanisen sektorin mioon ensisijaisena materiaalina sen energiatehokkuuden ja mate- jalla rintamalla. Myös yksityisen sektorin hankinnoissa ja kilpailutuk- taessa. - kuin materiaalien suhteen ja antaa myös puurakentamiselle mahdollisuuksia ainetuotannosta rakennusosatuotantoon ja rakentamiseen. Osaamisesta tulee hyötyä tässä ketjussa kaikille. Olemme saaneet erin- ma on tullut keskeiseksi. Tämä näkyy muun muassa rakennusten äänieristyksen parantamisessa sekä energia- ja materiaalitehok ennustamatonta tekemään puutuoteteollisuuden ja markkinoiden edistämistyötä

33 PUUTUOTEALAN ASEMA VAHVISTUU RAKENNUSTEOLLISUUdESSA Mikko Viljakainen. Suomen pitää olla mukana tässä hyödyntämässä kutuksia. Puurakentamisella on kansantaloudelle itseään suurempi puurakentamisen kaupallisia ratkaisuja. - olisi ollut sprinklaus. Myös rakennusalan koulutuksessa puun ase- - - haaksi ja tekemään yhteistyötä koko rakennusalan puolesta kaikkien miten meitä kuunnellaan rakennusteollisuudessa set kilpailukykyisten puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen ja nusalalla. Puutuoteteollisuus ry hakee yhteistyötä ja uusia toimintamuotoja - P - jana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yri- - Nyt myös suuret metsäteollisuuden osana toimineet suuret puualan Rakennustuoteteollisuudessa myös on erinomaista osaamista mm. Puutuoteteollisuus haluaa tuoda rakentamiseen uuden kilpailu- siin energia- ja resurssitehokkuuden haasteisiin. Emme ole hake- kriteerien mukaan. Puutuoteteollisuus ry aikoo kantaa kortensa ke- - misteltu pitkään. Toimitusjohtaja Viljakaisen mukaan eräs keskeinen - keskinäisestä paremmuudesta kussakin kohteessa. Kilpailu on ra- - - minnallisin perustein ja kaikille materiaaleille samoin. Puun käytön pailua ja mahdollistaa puun mukaan tulon kilpailuun aikaisempaa - 64

34 MOdERNI PUURAKENTAMINEN METSäSEKTORIN UUdISTAMISEN KäRKENä Osana metsäalan strategista ohjelmaa on elinkeinominis- toisuus on eurooppalaisessa rakentamiskeskustelussa enemmän uudistaa rakentamismääräyksiä energiatehokkaaseen suuntaan ja Sydän myös muihin puukuitumateriaaleihin kuten älypakkauksiin ja puuta - teriaaleja kuten puuta. Puurakentamisen edistämiseen haluamme likkö. Karjalainen näkee puurakentamisohjelman keskeisimmiksi ta- - sekä rakentamismääräysten uusiminen materiaalitehokkuuden ja pyritään hallituskauden aikana kaksinkertaistamaan nykyisestä puo- - kaan myös muita maita. - rakentamisen säädösten muutokset energia- ja materiaalitehok- - - taa Karjalainen. - topuukerrostaloa. Puurakentamisen läpimurron mahdollisuudesta jalainen. haluamme lisätä puurakentamista myös julkisella puolella kuten ympäristörakentamista. miljöitä. ja designista panostaa rakentamisen kannalta mielenkiintoinen. - - sia. 66

35 MALTTIA RAKENTAMISEN ENERGIATEHOKKUUSUUdISTUKSIIN Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja pitää uudistamista liian nopeana. ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uusi- - - na asiana. - - tämisessä ja kerrostalojen järjestelmärakentamisen alalla. Raken markkinaa. toimintaympäristö riaalinsa paremmuudesta ja kuulen koko ajan eri tulkintoja eri ra- puukerrostaloja. - lorakentamisen markkinaosuudesta. Kun metsäteollisuus ei pitänyt - - taisiin puukerrostaloja. - - taan mieluummin omaa. puoli miljoonaa ihmistä töissä. Ennen kuin uudet materiaali- ja ener- - - ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. - - Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uu myös puurakentamiselle. Jos peruskorjauksen hinta uusien normien mukaan tehtynä nou- 68

36 PUURAKENTAMISEN NäYTEIKKUNA H - sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja. - - lisuuden Viljakainen. uskoo Viljakainen. - aste. man suurimassa puurakennuksessa Parasolissa ja Lontoon kes singin taidemuseon johtaja. Kyseessä ja ajassa. Tämän luomisessa arkkitehtuurilla ja designilla on suuri merkitys. - - Siren. Vaikka Guggenheim Helsingin lähtökohta ja olemassaolon tarkoitus sanoo Gallen-Kallela-Siren. - -

37 imagohyöty HELSINGIN ASUNTOMARKKINOILLA TILAA PUUKERROSTALOILLE Helsingin asuntotuotantotoimiston johtaja Marjamaa. myös halua ja resursseja panostaa siihen ty tekemään kohtuullisilla kustannuksilla telijoita puutaloille Marjamaa. sikymmenestä toiseen ja rakentamisen huippukautena hankkeet jamaa Marjamaa. - Marjamaa. - - olla alusta alkaen mukana uudentyyppisten puukerrostalokohteiden - - Meidän pitäisi kaupungin Asuntotuotantotoimiston johdolla tuot- - ollisuudella olisi Marjamaan mielestä mahdollisuuksia. Kaupungin - - rostalorakentamisen osaamista ja myös halua ja resursseja panostaa - merkiksi lisäkerroksen rakentamiseen. Tämä tulisi huomioida myös täydennysrakentamista ja samalla myös edistää erilaisten korjausten -

38 - rakentamisen osaamisen kohdalleen. pilaripalkki PUURAKENTAMISESTA APUA ILMASTOMUUTOKSEN HILLINTääN M talotuotannolle. ilmastomuutoksen hillitsemiseen rakentamisen hiilidioksidipäästöjä mielestä puurakentamisen koulutus tulee saada samalle tasolle kuin muunkin rakentamisen. - siosta. - taa Karinen. Myös suurien hallien rakentamisessa Karinen uskoo kentamiselle. Kerrostalojen osuus koko rakentamisessa tulee kas- kennusaikainen prosessi lyhenee ja se säästää kustannuksia. Use- - ja antaa paljon mahdollisuuksia uudenlaiselle asumismiljöitä ko kaisuja mitä suurimmassa määrin Rakennusmateriaalit samalle viivalle On tärkeää olla mukana Rakennusteollisuuden etujärjestön toi Tähän tulisi pyrkiä myös Suomessa.

39 TULEVAISUUdEN RAKENTAMISTA T kaupungin yhteistyötä puurakentamisen ja puutuotealan - tystä koko puutuoteteollisuudelle. - modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä - min lähtenyt liikkeelle Espoon kaupungin ja Aalto yliopiston kam- Hankkeen ydin on sen monialaisuudessa. Aalto-yliopiston intressi - - ginjohtaja Jukka Mäkelä. Espoosta muodostuu todellinen puura- Tapiolan seudusta muodostuu hankkeen toteutumisen myötä puurakentamisen ja puuosaamisen monipuolinen näyteikkuna. - - yksityisen rakentamisen kohteina. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies tömänä Espoon asumis- ja kaupunkimiljöön kehityshankkeeseen alusta alkaen. - ja testausympäristöksi. Työ- ja elinkeinoministeriön mahdollisuudet esimerkiksi Tekes-rahoituksessa. - - jalainen Aalto- Yliopiston rehtori Tuula Teeri Vuorinen. talinjoista. -

40 digiekocity ESPOO SITOUTUNUT VAHVASTI PUURAKENTAMISEN EdISTäMISEEN E nisteriön aiesopimusta puurakentamisen ja puutuotealan - - Jukka Mäkelä Mäkelä. - - ta muodostuu hankkeen toteutumisen myötä puurakentamisen ja - - mukana. Näin saadaan myös isot rakentajat innostumaan puurakenta Espoosta muodostuu todellinen puurakentamisen osaamisen kes- - Pasi Laitala misen edistämiselle Suomessa. - yksityisen rakentamisen kohteina. seen mahdollisuuksia pohjalta. Jukka Mäkelä

41 PUURAKENTAMISESTA TULEE ISO MENESTYSTARINA SUOMEEN E edustaja Mauri Pekkarinen Suomeen isoa menestystarinaa. Ex-elinkeinoministeri näkee puutuotealan ja puuraken- - - kentamisen edistäminen. Sajos, Inari Pekkarinen. - - rinen. - energiatuotannon kuin mekaanisen puutuoteteollisuudenkin tar- - Pekkarinen pitää Kataisen hallituksen hallitusohjelman myönteisinä rinen Porvoo Mauri Pekkarinen

42 kumppanuus TAMPEREEN VUOREKSEEN SUOMEN LAAJIN PUURAKENTAMISALUE Seitsemän kilometrin päähän Tampereen keskustasta ra kaupunki Tämä on pikkukaupunki eikä mikään lähiö. Tänne nousee Tampe- - tokanta ja sen myötä asukasrakenne. - too Tamminen. - - Kaupungin tärkein yhteistyökumppani hankkeessa on Finnish - aalitehokkuus Hanhilahden mielestä puurakentaminen sopii tähän kokonaisuu- rakentamisesta. Tähän kokonaisuuteen puurakentaminen sopii Tam suuria ja monimuotoisia puutaloalueita. - - olla ekologisen energia- ja materiaalitehokkaan rakentamisen esi- merkitystä koko aluetalouden ja Tampereen seudun työllisyyden kannalta. Kaupunki tekee myös yhteistyötä Tampereen Teknillisen -

43 perinne PUURAKENTAMISEN PERINNE JATKUU VAHVANA RAUMALLA R- - korkeatasoinen ratkaisu. Papinpellon rakentamisella pyritään jatka lin. Apulaiskaupunginjohtaja - kaupunginhallituksessa pientalojen kanssa. Vanhaan Puu-Raumaan Papinpellon uusi puurakentaminen kyt luratkaisuja. - Pyrimme Rauman kohteessa nopeaan rakentamiseen ja sen Työ- ja elinkeinoministeriön Valtakunnallisen puurakentamisohjel- pitää Rauman Pa- - - nähdä muutakin kuin pelkkä hinta. kentamisen nopeus ja puun luomat rikkaat arkkitehtoniset mah- - - hankkeissa. - - Kainuussa on tehty johdonmukaista kehitystyötä puurakentamisen puolesta ja sieltä löytyy todella korkeatasoista puuosaamista. - - maille. - misen tuotekehitykselle ja sen markkinoinnille. - 84

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI PUHEENVUOROJA PUUSTA 2014 PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI puheenvuoroja puusta Toimittanut Markku Laukkanen 22.11.2012 PUU ERIKOISNUMERO marraskuu 2014 Puheenvuoroja puusta Julkaisija

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA!

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2012 29.2.2012 MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! Ovimalleja, sävyjä, vetimiä, liukuovijärjestelmiä sekä paljon muuta...

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Rakennuspuusepänteollisuuden

Rakennuspuusepänteollisuuden Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2007 13.4.2007 Suomalaisille sopivia ikkunoita Suomalaisista raaka-aineista suomalaisin voimin, tiivistää yhtiönsä filosofian Lammin Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja

Lisätiedot

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336.

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336. 3Vain M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / 2012 3.10.2012 Kaikkien lokakuun loppuun mennessä tilanneiden kesken arvomme DeWaltin iskuvääntimen (ovh 479 euroa). Voit osallistua

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite marraskuu 2007 METSÄ -Suomalaisen talouden selkäranka Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. puunkorjuun monitoimikoneita

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu. Kauppakeskus on muutakin kuin ostospaikka. s. 8. Kiinteistötalous

Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu. Kauppakeskus on muutakin kuin ostospaikka. s. 8. Kiinteistötalous ILMOITUSLIITE HUHTIKUU 2015 Esittelyssä Tekesin innovatiiviset kaupungit. s. 4 7 Tämä on Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu Kauppakeskus on muutakin kuin ostospaikka. s. 8 ILMOITUSLIITE i Kiinteistöveron

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla 2/2013 Enemmän ennakkosuunnittelua +Työmaa Hämeenlinnakeskus Glykolitunnelissa on ahdasta Suojaa puut kunnolla CE-merkintä vaikuttaa työmaalla SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki Veera Kehtola aikataulutti

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Nyt lännen nopeimmat elementtitoimitukset!

Nyt lännen nopeimmat elementtitoimitukset! SAVON YRITYS- UUTISET 1/2013 Tammikuu Sisällä: SAVON YRITYSUUTISET 1 s. 2-23 Metsä- ja sahateollisuus s. 24-45 Metsäkoneet ja bioenergia s. 46-64 Voimalaitos s. 65-71 Metalliteollisuus Nyt lännen nopeimmat

Lisätiedot

Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin. www.kita.fi. Pahan päivän varalle vakuutus

Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin. www.kita.fi. Pahan päivän varalle vakuutus Pahan päivän varalle vakuutus Rakennusten homevauriot on korjattava huolellisesti www.kita.fi Hyvä ilmanvaihto vaatii työtä Hinta 9,20 EUR Puu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto lähiösaneerauksiin Laajakaista

Lisätiedot

Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti. nro 1-2 2015 26 vuosikerta

Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti. nro 1-2 2015 26 vuosikerta Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti nro 1-2 2015 26 vuosikerta Koulutus teema sivut 4-11 Uusi kolumni, Puiset Naiset sivu 19 Helatukun uutuudet sivu 13 Katsaus: Puualan PK-yritykset varovaista

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot