PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA"

Transkriptio

1 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen

2 2

3 4 Sajos, Inari

4 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen 6

5 Kuvat Helsingin musiikkitalo Honkarakenne Lüdesch/Bruno Klomfar Panu Rissanen/KOKO-talo Puuinfo Oy Tampereen Asuntomessut SATO Starkki Stora Enso Tarmo Valmela/Bird Feeder Finland UPM PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Markku Laukkanen 8

6 PUHEENVUOROJA PUURAKENTAMISESTA Jyri Häkämies Häkämies uskoo puurakentamisen vahvaan kasvuun Pasi Heiskanen Krista Kiuru Jyri Seppälä Mika Airaksela Hannu Kasurinen Jarmo Yrjölä Pasi Loukasmäki PuuSuomi edistää rakentamista maakunnissa 28 Kimmo Lylykangas Mika Kallio 32 Arto Halonen 34 Markku Karjalainen Ville Niinistö 44 Hannu Tarkkonen Jukka Noponen Timo Kohtamäki Jaakko Kääriäinen Mikko Viljakainen 62 Moderni puurakentaminen metsäsektorin uudistamisen kärkenä Janne Gallen-Kallela 68 Sisko Marjamaa Timo Karinen Jukka Mäkelä Mauri Pekkarinen Puurakentamiseen yhtenäinen avoin standardi 86 Reijo Kangas 88 Petri Suuperko Timo Luhtaniemi Jarek Kurnitski Tarja Häkkinen Jyri Häkämies Krista Kiuru Kimmo Lylykangas Hermann Kaufmann Jukka Gustafsson Hannele Pokka Kim Kaskiaro Lasse Männistö Erkka Valkila AJAN KUVA Ktömän innostuksen puurakentamisen edistämiseen. Jo aikaisempaa paremman hyödyntämisen. Alan yhteistoiminta järjes- - uuteen hallitus-ohjelmaan. - taloista on myönteistä ja myös rakennuskustannusten on raportoi kutuksista aluetalouksiin ja työllisyyteen ympäri Suomea. Nykyistä toimijoille tuoda esiin näkemyksiään puurakentamisen edistämisestä. Sen tarkoitus on ollut tuoda puun käytön edistämiselle Toimitusjohtaja, Puuinfo

7 hallitusohjelma HäKäMIES USKOO PUURAKENTAMISEN VAHVAAN KASVUUN Puurakentamisen edistäminen uudessa hallitusohjelmassa on - - puutuoteteollisuuteen työpaikkoja. Kymenlaaksolaisten edustajana olen kohdannut metsäteol- Jyri Häkämies Sajos, Inari - - puurakentamisen lisääminen sekä uuden yritystoiminnan luominen - toimialan kanssa myös puurakentamisen edistämiseksi ja löytää uu edellytykset puun käytön ja puurakentamisen edistämiselle. laajaa teollista liiketoimintaa. kunnan kiinnostus puurakentamiseen. - rakentamisessa suositaan. Voisiko tämä olla myös Suomen malli? Tärkeintä on saada puu materiaalina nykyistä paremmin raken- - - Viikissä. Toimitalosta on tarkoitus tehdä energia- ja ekotehokkaan esimerkkikohde. - lukykyisen puurakentamisen osaajana puunjalostuksessa. Nyt kun metsänomistus pirstaloituu ja kiinnostus metsien hoitoon - - tamalla ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeitä hiilinieluja ja näin osallistumalla ilmastotalkoisiin. Jyri Häkämies

8 elinkaari A - - Ekotehokas puurakentaminen ja puun käytön monipuolistuminen torakentaminen. - jen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Heiskanen. PUUN KäYTTöKOHTEET MONIPUOLISTUVAT tomessuilla muun muassa Aalto-yliopiston opiskelijatyönä tehty - - sidipäästöjä. Energialuokitus osoitetaan messutaloissa rakennusten Suomen Asuntomessujen kehitysjohtaja. tähän haasteeseen on ollut erinomainen ja se on tapahtunut aidos- - Rakennusten elinkaarivertailun merkitys kasvaa giankulutustaan. Hulkkosen mukaan käytönaikaiseen energiakulutukseen tulee kiin- - - neljänneksen luokkaa kokonaisenergian kulutuksesta. Lämmin käyt- - yhteiskunnallinen haaste. Suomi onkin ensimmäisenä maana Viljakainen. giataloja. Tässä pyritään huomioimaan myös käytön jälkeinen kier- Puinen matalaenergiatalo maksaa itsensä takaisin nopeammin trendiä loma-asuntorakentamisessa. - Pasi Heiskanen

9 ohjauskeinot Porvoo - Hallitusohjelma nostaa puurakentamisen mahdollisuudet esiin useassa kohdassa energiatehokkaan rakentamisen ja maankäytön - tamisessa. Puurakentaminen tulee nähdäkin osana ilmastopoli- (sd) ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies - han rakennuskannan korjausrakentamisessa on paljon työllisyys- rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseen. Häkämies on ko- ja sen mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja perinteisiin metsä tuksilla korjausrakentamista sekä rahoituspäätöksillä julkista raken- - Kiuru. VALTION SUOSITTAVA ENERGIATEHOKASTA RAKENTAMISTA U Krista Kiuru (sd) - Jyrki Kataisen - - energiatehokkaan rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusta ma rakennuskannan korjaustoimien lisäämiseksi ja edistetään uusia - Ympäristöministeriön hallitusohjelmakirjauksessa edistetään puurakentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa Krista Kiuru

10 materiaalit RAKENTAMISEN YMPäRISTöVAIKUTUKSILLA SUURI YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS P - - johtopäätökseen päädytään Suomen ympäristökeskuk- - Krista Kiuru - sanoi Kiuru. merkitystä osana ilmastomuutoksen torjuntaa. - tystyöhön. sista. Koko Suomen energiankäytöstä rakennusten osuus on lähes Rakennuskannan sekä rakentamisen energiankulutuksen kehit- - teisiin. Energiatehokkaan rakentamisen kannalta Suomi on erit- Suomen Energiatehokkuus on uudisrakentamisen ohella myös korjaus hokkaan rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta lämmitysjärjestelmien muutokset. - toimenpidealue rakennusten ilmastonmuutoksen hillinnässä. - - käytönaikainen energiankulutus. - Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta puun paremmuus suuntaan. toisuuden ja asiantuntemuksen lisääminen on tärkeää rakentami- - Treskorstene

11 PuuEra PUURAKENTAMINEN ON JO NYT KILPAILUKYKYISTä P Mika Airaksela - lien kanssa. Korjausrakentamisessa ja energiatehokkaassa raken- käytön mahdollisuuksia. - lähdimme myös koemielessä oppimaan puurakentamista. Tärkein Heinolan Vierumäelle nousee syksyn aikana toistaiseksi Suomen puurakenteinen kerrostalo. Rakennuksen puurakenneratkaisut - kaukolämmöllä. Vierumäki sellaisenaan Suomeen. Kehitystyössä olemme tehneet paljon pieniä asioita ja saaneet aikaan isoja tuloksia. källä puurakentamisessa ja se pyrkii olemaan Suomen ykkönen puukerrostalorakentajana. Vierumäen hanke on ARAn rahoitusrajoissa - tumisen jälkeen puurakentamiseen. - uskoo Airaksela. - Olennaista on puurakentamisen kilpailukyky. Sen tulee olla - pystymme. nyt myös puukerrostalojen rakentaminen on mahdollista. Heinolan - - Asuntoministeri Krista Kiuru myös puusta. Suurin korjausrakentamisen haaste koskee pääkaupunkiseudun nollaenergiatalojen rakentamiseen. Asukkaiden kannalta uuden ra- yhteiskunnan tukitoimia. Uusissa pientaloissa on jo puolet passii- Vierumäki Mika Airaksela

12 PUURAKENTAMISEN MAHdOLLISUUdET TEOLLISESSA VALMISTUKSESSA JA LAAdUSSA Olemme tunnistaneet puutuoteliiketoiminnassa pal- liiketoiminnan johtaja Hannu Kasurinen. Puutuoteteollisuuden uuden tulemisen ydin on teollisessa prosessissa ja sen tuomassa tuotannon surinen. - mista ja koulutusta. toimialana selluteollisuuden tukeminen. Samaan aikaan metsäteol Kasurinen. - jatkojalostetaan kerrostalorakentamisen elementeiksi Suomen markkinoille Eridomicin tehtaalla Pälkäneellä. Varsinaisen perus- tulee lisäämään tuotantoaan Suomen markkinoilla. Kasurisen - - töitä suurten rakennusliikkeiden kanssa koko ajan ja kiinnostus sekä - kanssa. Ilman muuta kannatan yhteistyötä kaikkien materiaalien kans- on nyt mahdollista. Puukerrostalojen huoneistokohtainen sprinklaus taa Kasurinen. Asuntoministeri Krista Kiuru haluaa rakentamiseen ja asumiseen - - inen. Stora Enso - - kentamisen puolesta. Uudessa hallitusohjelmassa on työ- ja elinkei- puurakentamisen lisääminen ja uuden yritystoiminnan luominen päästöjä. go ja puurakentaminen tarjoaa hienon näyteikkunan puutuotealan osaamiselle. Markkina Keski-Euroopassa on puurakentamiselle osaamista ja koulutusta. - - tumisella Hannu Kasurinen

13 PUU SOI MAAILMANLUOKAN KONSERTTISALISSA M Talon äänimestari aikanaan osaksi suomalaista kansallismaisemaa telija salin parasta paikkaa telema teollisuushalli Raisiossa Me olemme hakeneet siitä markkinaosuutemme emmekä lähteneet niille alu- - puupaneloinnin. - - Kalikka on tässä hommassa liikkeessä koko ajan. Laadukkaan ma mahdollista. - hakemista arkkitehdin tai hänen edustajansa kanssa. Meille puura- 24

14 rakennemuutos PUURAKENTAMISESTA KORVAAVIA TYöPAIKKOJA KYMENLAAKSOON Puutuoteteollisuudesta ja puurakentamisesta haetaan - ta tukea ja rahoitusta puutuoteliiketoimintaan ja puurakentamiseen erikoistuneen yritystoiminnan ja puutuotealan osaamiskeskuksen käynnistämiseksi lähialueiden ja koko Itämeren alueen puurakentamisen ja puutuote- - Puurakentamisen edistämiseen kohdistuu Suomessa nyt poik- - - hokkaammin hyödyntämään puuta rakennusmateriaalina. Olemme kentamisen osaamiskeskuksen perustamiskustannuksiin. - - Markkinat ja mahdollisuudet puurakentamisessa ja siihen liit- - - tunnistetaan myös Venäjän isojen markkinoiden läheisyys raideyhteyden päässä. - - puurakentamisrahaston perustamista Suomeen. Tämä rahasto poistaisi nykyisen ongelman ja tekisi oman pääoman ehtoisia sijoituksia puurakentamiseen ja puuliiketoimintaan

15 design EUROOPPALAISESSA SISUSTAMISESSA ON PUUBUUMI S - tuotannon kuin työpaikkojenkin osalta. - - Hannu Tikan kanssa suunniteltu Koko-niminen - - seinä tai sen osa. Puu seinissä ja huonekaluissa tuo asumiseen peh- - tuotetaan isojen ehdoilla onnistu rautakaupassa sen enempää kuin huonekalukaupassakaan. Kun eurooppalaisilla huonekalumessuilla ei ole enää yhtään suo leen Artekiin ja Marimekkoon. Emme ole pystyneet tekemään uu teiden kehitystyötä missä huonekaluteollisuutemme nyt Suomessa on. 28

16 PUUSUOMI EdISTää RAKENTAMISTA MAAKUNNISSA - Suurin haasteemme on alan yritysten löytäminen. Nyt elämme mur- Verkostohankkeessa uskotaan puun käytön lisäämiseen myös julkisessa rakentamisessa. Uusi asuntoministeri Krista Kiuru on eh- - päin. Oikeiden toimijoiden hakeminen näihin kohteisiin on keskeisin keskenään. Tässä suhteessa nyt on paljon parempi ilmapiiri puura- - tuotealaa tajien odotuksiin on tarkoitus kohdistaa oma kartoituksensa lähiaikoina. Työ- ja elinkeinoministeriön uudelleen käynnistämän - ki - teita rakennushankkeita. kertoo Loukasmäki. - Joensuu Areena

17 TES-menetelmä PUUELEMENTEISTä RATKAISU KERROSTALOJEN PERUSKORJAUKSEEN S Betonikerrostalojen peruskorjaaminen tulee olemaan nii Tutkimushankkeen kehitystyön tuloksena syntynyt TES -menetelmä sellä toimii tutkijana Aalto yliopiston Julkisivusaneerauksella uusitaan alueen ilme - - sestään. - - Ara. - - keilausta. - Lylykangas Korjausrakentamista ei kannata tehdä rimaa hipoen minimita- - 32

18 POLIITTINEN OHJELMA SUOMEEN P ohjamaan rakentamista paitsi energiankulutuksen niin myös hiili- - - sen sisämarkkinat ja säädökset. Kallion mielestä puurakentaminen ja - - kertopuu - kohteisiin Suomesta den kanssa. täin kilpailukykyisen ja suomalainen puurakennus! markkinoita. Yhtenäisillä pelisäännöillä ja standardeilla pyritään es- yhtenäistä eurooppalaista sisämarkkinaa rakentamiselle. Tämä on rakennusmateriaalien tuotanto ei aiheuta juurikaan päästöjä ja tulisi ryhtyä ohjamaan nimenomaan rakentamista paitsi energianku- samalla puun lisäkäytöstä hyötyy koko kansantalous. ilmastomuutoksen seurauksena tulossa suuria muutospaineita. - toimialaan ja rakentamiseen. Puurakentaminen on teollisena toimialana jo kilpailukykyinen - - lisämarkkinaa koko alan puutuoteteollisuudelle. 34

19 sisustus UPM LIVING PANOSTAA EKOLOGISIIN PUUTUOTTEISIIN U - sanoo johtaja. tämisen itsenäisenä liiketoimintana Halonen näkee - tumassa myös Euroopassa ja Suomessa teollisuuksille. - - Aigrefeuillessa Helsinkiin design-museon ja ta puun monipuolisiin ominaisuuksiin ja ympäristönäkökulmiin. - tekemässä tuloaan myös Eurooppaan ja Suomeen. Japanissa se - kentamisessa Sisustus- ja piharatkaisujen lisäksi haemme strategista ponnah- - yhdistellä sitä myös muihin materiaaleihin. Meillä on kokonaisuudessaan rakentamisessa ja sisustamisessa - - täjän kanssa. - maailma. päästään yhtenäisiin normeihin ja rakennusmääräyksiin eri materi- Halonen. - - set jo tunnetaan ja tunnustetaan. Esimerkiksi Japanissa käytetään

20 puukerrostalot TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN LäPIMURTO ON MENEILLääN M - kitehtuuri ja asuinmiljöö. mielestä puurakentamisen aallon Innostus teollista puukerrostalorakentamista kohtaan on edennyt 38 - kilpailija perinteisille rakennusmuodoille myös kerrostalorakenta- Laamanni, Porvoo ta. Tämänkaltaisessa aluerakentamisessa ja teollisessa prosessissa - - lossa standardeina myös rakentamiseen. Tosin rakentajien piirissä mioi Karjalainen. - Myös median mielenkiinto puurakentamista kohtaan on tällä het- rakennusteknisessä mielessä ole een. Myös Venäjällä on puuta ja kun ennakkoluulot puurakentamis- - nana Kymenlaaksoa lähellä toa. - asukkaille.

21 liimapuu pienemmät nikkeisiin. Käytännössä palkkirakenteen saumaan sijoitetaan ruos- sa Kevyen liikenteen silta - asennusaika kohteessa saadaan mahdollisimman lyhyeksi. - PUURAKENTEISET SILLAT VALTAAVAT MARKKINOITA RUOTSISSA K - - seen. - - tehtaalla. - rakentamaan ja purkamaan puinen silta. Lisäksi puisessa siltara- - lissa paikoissa.

22 koerakentamisluonteista. Nykyään puukerrostalojen rakentaminen hokkaan hyödyntämisen. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teol- - asiakkaan kanssa. - - Tällainen toimintamalli on edellytys teolliselle rakentamiselle. - RUOTSIN PUURAKENTAMISEN VALTTINA NOPEUS JA TEOLLINEN VALMISTUS - - toistaiseksi niitä ei ole Ruotsissa tehty. Yritys markkinoi ja rakentaa - hotellit. Viime aikoina opiskelija-asuntoloiden osuus tuotannossa masta. - tutkimukseen ja kehitykseen. Pääyhteistyökumppani on Luleån saatuja tuloksia P tusjohtaja - Ruotsia pidetään Suomessa teollisen puukerrostalorakentamisen - Ruotsalaisessa puukerrostalojen rakentamisessa itse puumate- kiinnostuneet nimenomaan puun käytöstä. Puun ekologisuus toki

23 asukas KATSASTUSJäRJESTELMä TARPEEN KIINTEISTöILLE F uusien puukerrostaloasuntojen asukas- ja isännöitsijätyy- asukkaiden ja isännöitsijöiden keskuudessa tehdystä noin - ja isännöitsijöitä ei mainita. kimuksen johtaja. lyllä ja sen jälkeen Tampereen teknillisen yliopiston teekkariopiskeli- sekä kokemuksia arkkitehtuurista ja asuinmiljööstä. - - tuneet muutokset. - - pitkäaikaisen asumisen syy johtuu talon sijainnista eikä sinänsä sen - ongelmia esiintyy kuten pesukoneiden ja askelten ääniä sekä ilman lun energiatehokkuuden. Tämä nostaa taas asumisen ja rakentami tulee olla samalla tasolla kuin edistyneiden runkojärjestelmienkin

24 hiilijalanjälki PUURAKENTAMINEN EdISTää VIHREää TALOUTTA - - kutusten kannalta Niinistö. Ympäristöministeri Ville Niinistö näkee rakentamisessa sellaisia Rakennusmateriaalien elinkaaren pidentäminen ja elinkaariajat- - talouden kannalta. - rakentajat innostumaan puurakentamisesta. Kunnilla on julkisten hankintojen tekijänä tässä suuri rooli. - - taessa materiaali- ja energiatehokkuus nykyistä paremmin huomioon S Ville tään materiaali- ja resurssitehokkaampia ratkaisuja. - lutukseen. - - Pääministeri Jyrki Kataisen - tamisen ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta. korjaustoimien lisäämiseksi ja edistetään uusia korjausrakentamisen - - tysjärjestelmien muutokset. 46

25 asuntosijoitus YMPäRISTöTEHOKKUUTEEN M - - osuus kiinteistösijoituksista on kymmenesosa. Kiinteistö -ja asuntosijoituksilla haemme sekä käytön aikaista pääkaupunkiseudulla. Helsingin Viikkiin rakennetaan parhaillaan kuudesta puukerrosta- ton Puutuoteteollisuuden Finnforest -kerrostalojärjestelmään. Kort- - neliömetriä. - Heikki Rinne Helsingin kaupungilta. Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokas ja hiilijalanjäljeltään pie- - ekotehokkuus ja kaupallinen kilpailukyky jänä tukemassa niiden rakentamista Suomessa. - - konen. - - Teollisessa puukerrostalorakentamisessa on paljon mahdollisuuk ympäristökuormituksesta. Kaikilta rakennusmateriaaleilta tulee haiten sopii. sen torjunnassa. Kiinteistösijoituksissa panostamme energia- ja liikerakennuskohteille olemme jo hakeneet ja haemme jatkossa 48

26 HELSINKI HALUAA VAIHTOEHTOJA RAKENTAMISEEN Helsingin kaupunki haluaa edistää puurakentamisen Apulaiskaupunginjohtaja mielestä puu- pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä kennuksia. - uudenlaisesta kokonaismiljöön rakentamisesta kaupunkimaisissa - kaa rakentamista. Samalle alueelle nousee myös puurakenteinen gian käytöstä. - kymmenkuntaa puukerrostaloa ja kaupunkimaista pientalorakenta- - sinki-pientaloja. - hiljentymiskappeli ja Viikkiin Suomen ympäristökeskuksen Syner uusia mahdollisuuksia niin arkkitehtuurin kuin asuinmiljöönkin osal- seen tuotantoon. teriaalien kuten soran kuljetus alueelle on yhä kalliimpaa. Siksi on liseen puukerrostalotuotantoon ja nyt Suomessa on rakennusmark- sia tuotantomateriaaleja. Kilpailun lisääntyminen rakentamisessa Viime kaudella sosiaalisessa asuntotuotannossa oli asunto- - Tapasimme elinkeinoministeriön johtoa pääkaupunkiseudun - pääkaupunkiseudulla. - - saadaan. puurakentamista. Jos korjausrakentamiseen ohjataan käynnistys- loksia. rakentamiseen mahdollisuuksia myös lisäkerrosten rakentamisen -

27 muutos SITRA OHJAA RAKENTAMISTA ENERGIATEHOKKAASEEN SUUNTAAN S - Jukka. - asutaan ja rakennuksia käytetään ja ylläpidetään. Lähes nollaener- - rakentamisessa energiatehokkuuden läpimurto on jo tehty. Voidaan energialla ja sen laadulla on kaikkein suurin merkitys. Energiatehok- - riaali- ja energiatehokkuus käytön ja elinaikana sekä kuinka ihmiset energian hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy uudenlaista kaupunkikulttuuria. - - teliin on tulossa älykkäitä ratkaisuja energiankäytön seurantaan ja - totalona. Tilanne puukerrostalojen rakentamisen osalta on nyt no- - paljon jälkeen. Meillä on ollut puurakentamisen osaamista ja kehi uskoo Noponen ohjaamaan rakentamista säädöksin materiaalitehokkaaseen suuntaan Länsiranta, Porvoo

28 teollisuus - - Kohtamäki. Talotekniikka on meille tärkeä kehitysalue. Rakentami- - Kaikki materiaalit rakentamisessa samalle viivalle Vaikka Lemminkäinen on monialainen rakennusalan yritys ja toimii Metsäntutkimuslaitoksen Metla-talo Joensuussa sia rahoituksen ratkaisuja - päin. Vanhan koulun korjaamisen sijaan rakensimme kokonaan karuissa luonnon oloissa ja osaamme sen. Nyt kun eko- ja energiate- sioi Kohtamäki. RAKENNUSMATERIAALIN VALINTA KUULUU ASIAKKAALLE R tusjohtaja - - Meillä on tästä Rakennusteollisuuden piirissä laaja yhteisymmär- teriaali- ja energiatehokkuudesta koskee myös rakentamista. Lemminkäisen strategiassa ympäristö- ja energiatehokkuus on mönlähteet. Perustaso energiatehokkuudessa on tässä suhteessa

29 SPRINKLAUS PAKOLLISEKSI ASUINKERROSTALOIHIN Vuoden alussa tehty rakennusten palomääräysten uudista- - Kehityspäällikkö rakennusmateriaalista. Kääriäisen mielestä palonsuojausjärjestelmä - Päivi Myllylä toteaa Kääriäinen. - Kääriäinen. Puukerrostalojen järjestelmärakentaminen on modu- - joissa perinteiseen sprinklerjärjestelmään perustunut ratkaisu olisi - HI-FOG. tetaan korkealla paineella hienojakoiseksi sumuksi. Pienet pisarat

30 RAKENTAMISEN TRENdI Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapah- Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markki- - - niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän lanseeraa termit ekoark- - Frey. - sanoo puuraken- - - ilman maapohjakustannuksia. Saksalainen diplomi-insinööri - - Keller. - tua linjaa tullaan jatkamaan ketjun kaupoissa. ilmoituksissa. taan terästeollisuuden tapaan. Puurakentamisella on paljon mah- ympäristöperusteisena rakentamisena. jana Pietari ja Venäjä. - Konferenssissa esiintynyt kanadalainen professori Frank Lam tosyistä. Puusta tehdään meillä Pohjois-Amerikassa laadukkaita ja nonmukainen tunnelma kuin Pohjois-Amerikassa. Lam rohkaisee Euroopan maita lisäämään puurakentamista. - -

31 PUURAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA VENäJäLLä P alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammal- puurakenteinen kelkkarata. - kinaan Honkarakenne Länsi-Euroopan maista. Vihreä rakentaminen tulee myös Venäjälle. Suomelta odotamme johtaja. - normeja. - - aali- ja energiatehokkuudelle. muuta. Pietarista ja lähialueilta löytyy paljon yhteistyön kohteita. Esimerkiksi kolmekerroksisia puukerrostaloja tehdään paljon ja nii- - Nyt Venäjällä keskitytään säädösten uusimisen lisäksi osaamis- ratkaisujen tuomiseen Venäjälle. Pietarin yliopiston rehtori rooli pientalorakentamisen lisäksi myös matalissa 3-kerroksisssa - Alek Venäjän puurakentamisen ongelma kiteytyy myös standardien puut asuntotuotantoa rossa saatoit ostaa diplomi-insinöörin paperit ja tulla alalle ilman minkäänlaista koulutusta ja osaamista. Liimapuuyhdistyksen johtaja - - paikkakunnalle Stora Enso

32 metsä SUOMALAISELLE PUULLE UUSIA KäYTTöMUOTOJA M on huolissaan karmeita massa- ja paperiteollisuuden alasajon ta pelkällä energiapuun käytön lisäämisellä. Mekaanisen sektorin mioon ensisijaisena materiaalina sen energiatehokkuuden ja mate- jalla rintamalla. Myös yksityisen sektorin hankinnoissa ja kilpailutuk- taessa. - kuin materiaalien suhteen ja antaa myös puurakentamiselle mahdollisuuksia ainetuotannosta rakennusosatuotantoon ja rakentamiseen. Osaamisesta tulee hyötyä tässä ketjussa kaikille. Olemme saaneet erin- ma on tullut keskeiseksi. Tämä näkyy muun muassa rakennusten äänieristyksen parantamisessa sekä energia- ja materiaalitehok ennustamatonta tekemään puutuoteteollisuuden ja markkinoiden edistämistyötä

33 PUUTUOTEALAN ASEMA VAHVISTUU RAKENNUSTEOLLISUUdESSA Mikko Viljakainen. Suomen pitää olla mukana tässä hyödyntämässä kutuksia. Puurakentamisella on kansantaloudelle itseään suurempi puurakentamisen kaupallisia ratkaisuja. - olisi ollut sprinklaus. Myös rakennusalan koulutuksessa puun ase- - - haaksi ja tekemään yhteistyötä koko rakennusalan puolesta kaikkien miten meitä kuunnellaan rakennusteollisuudessa set kilpailukykyisten puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen ja nusalalla. Puutuoteteollisuus ry hakee yhteistyötä ja uusia toimintamuotoja - P - jana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yri- - Nyt myös suuret metsäteollisuuden osana toimineet suuret puualan Rakennustuoteteollisuudessa myös on erinomaista osaamista mm. Puutuoteteollisuus haluaa tuoda rakentamiseen uuden kilpailu- siin energia- ja resurssitehokkuuden haasteisiin. Emme ole hake- kriteerien mukaan. Puutuoteteollisuus ry aikoo kantaa kortensa ke- - misteltu pitkään. Toimitusjohtaja Viljakaisen mukaan eräs keskeinen - keskinäisestä paremmuudesta kussakin kohteessa. Kilpailu on ra- - - minnallisin perustein ja kaikille materiaaleille samoin. Puun käytön pailua ja mahdollistaa puun mukaan tulon kilpailuun aikaisempaa - 64

34 MOdERNI PUURAKENTAMINEN METSäSEKTORIN UUdISTAMISEN KäRKENä Osana metsäalan strategista ohjelmaa on elinkeinominis- toisuus on eurooppalaisessa rakentamiskeskustelussa enemmän uudistaa rakentamismääräyksiä energiatehokkaaseen suuntaan ja Sydän myös muihin puukuitumateriaaleihin kuten älypakkauksiin ja puuta - teriaaleja kuten puuta. Puurakentamisen edistämiseen haluamme likkö. Karjalainen näkee puurakentamisohjelman keskeisimmiksi ta- - sekä rakentamismääräysten uusiminen materiaalitehokkuuden ja pyritään hallituskauden aikana kaksinkertaistamaan nykyisestä puo- - kaan myös muita maita. - rakentamisen säädösten muutokset energia- ja materiaalitehok- - - taa Karjalainen. - topuukerrostaloa. Puurakentamisen läpimurron mahdollisuudesta jalainen. haluamme lisätä puurakentamista myös julkisella puolella kuten ympäristörakentamista. miljöitä. ja designista panostaa rakentamisen kannalta mielenkiintoinen. - - sia. 66

35 MALTTIA RAKENTAMISEN ENERGIATEHOKKUUSUUdISTUKSIIN Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja pitää uudistamista liian nopeana. ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uusi- - - na asiana. - - tämisessä ja kerrostalojen järjestelmärakentamisen alalla. Raken markkinaa. toimintaympäristö riaalinsa paremmuudesta ja kuulen koko ajan eri tulkintoja eri ra- puukerrostaloja. - lorakentamisen markkinaosuudesta. Kun metsäteollisuus ei pitänyt - - taisiin puukerrostaloja. - - taan mieluummin omaa. puoli miljoonaa ihmistä töissä. Ennen kuin uudet materiaali- ja ener- - - ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. - - Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uu myös puurakentamiselle. Jos peruskorjauksen hinta uusien normien mukaan tehtynä nou- 68

36 PUURAKENTAMISEN NäYTEIKKUNA H - sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja. - - lisuuden Viljakainen. uskoo Viljakainen. - aste. man suurimassa puurakennuksessa Parasolissa ja Lontoon kes singin taidemuseon johtaja. Kyseessä ja ajassa. Tämän luomisessa arkkitehtuurilla ja designilla on suuri merkitys. - - Siren. Vaikka Guggenheim Helsingin lähtökohta ja olemassaolon tarkoitus sanoo Gallen-Kallela-Siren. - -

37 imagohyöty HELSINGIN ASUNTOMARKKINOILLA TILAA PUUKERROSTALOILLE Helsingin asuntotuotantotoimiston johtaja Marjamaa. myös halua ja resursseja panostaa siihen ty tekemään kohtuullisilla kustannuksilla telijoita puutaloille Marjamaa. sikymmenestä toiseen ja rakentamisen huippukautena hankkeet jamaa Marjamaa. - Marjamaa. - - olla alusta alkaen mukana uudentyyppisten puukerrostalokohteiden - - Meidän pitäisi kaupungin Asuntotuotantotoimiston johdolla tuot- - ollisuudella olisi Marjamaan mielestä mahdollisuuksia. Kaupungin - - rostalorakentamisen osaamista ja myös halua ja resursseja panostaa - merkiksi lisäkerroksen rakentamiseen. Tämä tulisi huomioida myös täydennysrakentamista ja samalla myös edistää erilaisten korjausten -

38 - rakentamisen osaamisen kohdalleen. pilaripalkki PUURAKENTAMISESTA APUA ILMASTOMUUTOKSEN HILLINTääN M talotuotannolle. ilmastomuutoksen hillitsemiseen rakentamisen hiilidioksidipäästöjä mielestä puurakentamisen koulutus tulee saada samalle tasolle kuin muunkin rakentamisen. - siosta. - taa Karinen. Myös suurien hallien rakentamisessa Karinen uskoo kentamiselle. Kerrostalojen osuus koko rakentamisessa tulee kas- kennusaikainen prosessi lyhenee ja se säästää kustannuksia. Use- - ja antaa paljon mahdollisuuksia uudenlaiselle asumismiljöitä ko kaisuja mitä suurimmassa määrin Rakennusmateriaalit samalle viivalle On tärkeää olla mukana Rakennusteollisuuden etujärjestön toi Tähän tulisi pyrkiä myös Suomessa.

39 TULEVAISUUdEN RAKENTAMISTA T kaupungin yhteistyötä puurakentamisen ja puutuotealan - tystä koko puutuoteteollisuudelle. - modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä - min lähtenyt liikkeelle Espoon kaupungin ja Aalto yliopiston kam- Hankkeen ydin on sen monialaisuudessa. Aalto-yliopiston intressi - - ginjohtaja Jukka Mäkelä. Espoosta muodostuu todellinen puura- Tapiolan seudusta muodostuu hankkeen toteutumisen myötä puurakentamisen ja puuosaamisen monipuolinen näyteikkuna. - - yksityisen rakentamisen kohteina. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies tömänä Espoon asumis- ja kaupunkimiljöön kehityshankkeeseen alusta alkaen. - ja testausympäristöksi. Työ- ja elinkeinoministeriön mahdollisuudet esimerkiksi Tekes-rahoituksessa. - - jalainen Aalto- Yliopiston rehtori Tuula Teeri Vuorinen. talinjoista. -

40 digiekocity ESPOO SITOUTUNUT VAHVASTI PUURAKENTAMISEN EdISTäMISEEN E nisteriön aiesopimusta puurakentamisen ja puutuotealan - - Jukka Mäkelä Mäkelä. - - ta muodostuu hankkeen toteutumisen myötä puurakentamisen ja - - mukana. Näin saadaan myös isot rakentajat innostumaan puurakenta Espoosta muodostuu todellinen puurakentamisen osaamisen kes- - Pasi Laitala misen edistämiselle Suomessa. - yksityisen rakentamisen kohteina. seen mahdollisuuksia pohjalta. Jukka Mäkelä

41 PUURAKENTAMISESTA TULEE ISO MENESTYSTARINA SUOMEEN E edustaja Mauri Pekkarinen Suomeen isoa menestystarinaa. Ex-elinkeinoministeri näkee puutuotealan ja puuraken- - - kentamisen edistäminen. Sajos, Inari Pekkarinen. - - rinen. - energiatuotannon kuin mekaanisen puutuoteteollisuudenkin tar- - Pekkarinen pitää Kataisen hallituksen hallitusohjelman myönteisinä rinen Porvoo Mauri Pekkarinen

42 kumppanuus TAMPEREEN VUOREKSEEN SUOMEN LAAJIN PUURAKENTAMISALUE Seitsemän kilometrin päähän Tampereen keskustasta ra kaupunki Tämä on pikkukaupunki eikä mikään lähiö. Tänne nousee Tampe- - tokanta ja sen myötä asukasrakenne. - too Tamminen. - - Kaupungin tärkein yhteistyökumppani hankkeessa on Finnish - aalitehokkuus Hanhilahden mielestä puurakentaminen sopii tähän kokonaisuu- rakentamisesta. Tähän kokonaisuuteen puurakentaminen sopii Tam suuria ja monimuotoisia puutaloalueita. - - olla ekologisen energia- ja materiaalitehokkaan rakentamisen esi- merkitystä koko aluetalouden ja Tampereen seudun työllisyyden kannalta. Kaupunki tekee myös yhteistyötä Tampereen Teknillisen -

43 perinne PUURAKENTAMISEN PERINNE JATKUU VAHVANA RAUMALLA R- - korkeatasoinen ratkaisu. Papinpellon rakentamisella pyritään jatka lin. Apulaiskaupunginjohtaja - kaupunginhallituksessa pientalojen kanssa. Vanhaan Puu-Raumaan Papinpellon uusi puurakentaminen kyt luratkaisuja. - Pyrimme Rauman kohteessa nopeaan rakentamiseen ja sen Työ- ja elinkeinoministeriön Valtakunnallisen puurakentamisohjel- pitää Rauman Pa- - - nähdä muutakin kuin pelkkä hinta. kentamisen nopeus ja puun luomat rikkaat arkkitehtoniset mah- - - hankkeissa. - - Kainuussa on tehty johdonmukaista kehitystyötä puurakentamisen puolesta ja sieltä löytyy todella korkeatasoista puuosaamista. - - maille. - misen tuotekehitykselle ja sen markkinoinnille. - 84

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 7 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaaminen Kehitysasiantuntija Petri Heino Osaamiskartoitushanke Hankkeessa kartoitetaan: puurakentamisen kansallinen osaaminen sekä osaajat rakentamisen koulutuksen nykytila puurakentamisen

Lisätiedot

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10. Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Omistajat: vakuutuksenottajat

Lisätiedot

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ Puurakentamisen RoadShow 15.2.2012 Suvi Tyynilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Kuninkaantammi-projekti VANTAA KUNINKAANTAMMI 5 000 asukasta PITKÄKOSKI MYYRMÄKI

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti 17.3.2011 Aimo Ahti 0 Suomen tie! 17.3.2011 Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuus liiketoimintana Puutuotteet > 400 mrd EUR liiketoiminta maailmanlaajuisesti Sahateollisuus 50 mrd EUR trendikasvu 1-2%/a, monissa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Metsähallitus / Pilke Cafe 360 o -tilaisuus Ke 7.4.2016 klo 18.00 19.30 Malmitalo Ala-Malmin tori 1, Malmi, Helsinki Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Markku Karjalainen Associate professor

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Rakennusmarkkinat vuonna

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, ja meillä on runsaasti hyvälaatuista

Lisätiedot

Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra

Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra Puusiltaseminaari Kommentti puheenvuoro12.2.2014 Ville Kopra Versowood, lyhyesti: Suomen suurin yksityinen mekaanisen metsäteollisuuden yritys Toimintaa 12 yksikössä; 10 kotimaassa ja 2 Baltiassa Liikevaihto

Lisätiedot

Nouseeko puurakentaminen?

Nouseeko puurakentaminen? Nouseeko puurakentaminen? Nikolai Sutyagin House, Arkangeli Henrik Heräjärvi Metsässä puhaltavat uudet tuulet -juhlaseminaari Mikkeli 11.9.2012 Historia Suomi asui ja asioi puutaloissa pitkälle 1900-luvulle

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Puurakentamisen osaamisen kipupisteet. Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaamisen kipupisteet. Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaamisen kipupisteet Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino Pohj.-Karjalasta energiatehokkaan puurakentamisen edelläkävijä Puurakentamisen koordinaatiohanke: 1) Puurakentamiseen

Lisätiedot

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! WOODPOLIS www.woodpolis.fi Since 2006 Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! Hirsirakentaminen 2000- luvulla Suomessa ja mailmalla- seminaari.

Lisätiedot

Puurakentamisen esteiden poistaminen Ohjelmakokonaisuus. Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola

Puurakentamisen esteiden poistaminen Ohjelmakokonaisuus. Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola Puurakentamisen esteiden Ohjelmakokonaisuus Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki Hiilijalanjälki ilmastonvaikutukset Rakennusten suorituskyky ja ilmastonvaikutukset voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti 3-5 mittarin avulla: - Sisäilmastoluokka (Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL

Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL Onko puun ympäristösuorituskyvyllä merkitystä? Mikko Viljakainen, TkL METSÄALAN TULEVAISUUSSEMINAARI 17.2.2010 Rakennusmateriaalien ympäristökilpailukyky - pärjääkö puu? 2 On sillä! Rakentamisen ekologinen

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen TEKIJÄT: Janne Tolppanen, arkkitehti Markku Karjalainen,

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV!

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV! 135 132,9 124,3 126 7 133,5 121 3 138 3 0 120 8 122,3 126 2 5 7 121,6 131,3 129 121,2 121,4 122 6 6 137 3 138 4 129,4 122,7 129 5 138 7 129 2! PUUKAUPUNK 122 8 122,3 120 9 - V 126 3 V! 126 4 V V! V 135

Lisätiedot

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Puupäivä Vt. kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinojohtaja Aimo Ahti Aimo Ahti 0 Suomen tie! Aimo Ahti 1 Kouvola ja Kymenlaakso perinteistä paperiteollisuusaluetta, joka voimakkaassa

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Suomen tie!! 11.11.2011. Aimo Ahti 1

Suomen tie!! 11.11.2011. Aimo Ahti 1 Suomen tie!! Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen hallinta KOUVOLA RAKENNEMUUTOKSEN ILMASTONMUUTOKSEN PROAKTIIVISESTI EKONOMIA HALLINTA ELINVOIMAISUUTT A TUKIEN EKOLOGIA PERINTEISESTÄ METSÄ-/

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Puurakentaminen, energiatehokkuus ja lähilämpöverkot kuinka yhdistetään kaavoituksessa ja suunnittelussa?

Puurakentaminen, energiatehokkuus ja lähilämpöverkot kuinka yhdistetään kaavoituksessa ja suunnittelussa? Keskiviikko 27.10.2010 klo 13.25 13.45 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Biotalouden keskus, Joensuu Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa - hankeen

Lisätiedot

Innova kerrostalon passiivisaneeraus. Projektin taustaa Tuula Nordberg, Paroc Oy Ab 8.9.2011

Innova kerrostalon passiivisaneeraus. Projektin taustaa Tuula Nordberg, Paroc Oy Ab 8.9.2011 Innova kerrostalon passiivisaneeraus Projektin taustaa Tuula Nordberg, Paroc Oy Ab 8.9.2011 Innova projekti 1960-1970 luvun kerrostalon saneeraus passiivitasoon Kohde valmis vuoden 2011 loppuun mennessä

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista puututkimuksesta. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014

Ajankohtaista puututkimuksesta. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014 Ajankohtaista puututkimuksesta FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014 MISSIO FWR Oy tuottaa suomalaisten puutuotealan yritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisen mahdollistavia

Lisätiedot

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi Puurakennusten hiilijalanjälki Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi 1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan? 2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu? 3. Esimerkki PES-elementin laskennasta 4. Yhteenveto 11.3.2013

Lisätiedot

832012 8.3.2012. Projektijohtaja Pertti Tamminen

832012 8.3.2012. Projektijohtaja Pertti Tamminen Puurakentamisen Roadshow Tampereella 832012 8.3.2012 Vuores Projektijohtaja Pertti Tamminen Vuores Hervanta hi h-tech t h highhigh Asuntomessut 2012 Pikkukaupungin elämää luonnon kainalossa 5.9.2011 Isokuusi

Lisätiedot

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Maria Riala maria.riala@metla.fi Sisältö Tutkimuksen tausta Menetelmät ja aineistot Rakennusteollisuuden muutokset Puukerrostalorakentamisen kustannustehokkuus Puukerrostalorakentamisen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Julkiset rakennukset puusta

Julkiset rakennukset puusta Julkiset rakennukset puusta RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Rakentamisen ekologinen jalanjälki kasvaa, ellei asialle tehdä mitään

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Kysely olemassa olevista puukerrostaloista

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Betonipäivät 2012 27. marraskuuta 2012 Rakentamisen ympäristövaikutukset miksi? Rakennukset ja asuminen

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Kuopiossa 30.10.2010 Strateginen johtaja Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäalan strateginen ohjelma Alustuksen

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010 PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Voimavarojen suuntaaminen avainosaamisalueille PuuSuomi-laatuohjelma

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Tiedote, Muurametalot Oy, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan

Lisätiedot

Lausunto valtion 2016 talousarviosta aiheena Puurakentamisen edistäminen

Lausunto valtion 2016 talousarviosta aiheena Puurakentamisen edistäminen Lausunto valtion 2016 talousarviosta aiheena Puurakentamisen edistäminen Ympäristövaliokunta 9.10.2015 Hallitusohjelmasta budjettiin Strateginen hallitusohjelma Terävät maininnat puurakentamisen edistämiseksi

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Kehitä innovatiivinen hankintaratkaisu! Sini Uuttu 18.1.2011 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä kilpailuttamismenettely

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 7.45 Kahvi 8.00 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET [PJ/a]

Lisätiedot

Puun ympäristöimago rakentamisessa

Puun ympäristöimago rakentamisessa Puun ympäristöimago rakentamisessa Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus 1 18/02/2010 Liiketoimintaympäristömme 2 18/02/2010 Puun ekologiset vahvuudet Eri rakennusmateriaalien vertailussa puurakenteet

Lisätiedot

Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki. Energiaviisas Suomi

Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki. Energiaviisas Suomi Hiilineutraali ja vetovoimainen elinympäristö, Kestävän yhdyskunnan ratkaisut RIL-seminaari, Kuparisali, Helsinki Energiaviisas Suomi 17.9.2010 Jukka Noponen Suomi Sitra ERA17 Viisautta etsimässä Rakentamassa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RATKAISUT

RAKENTAMISEN RATKAISUT RAKENTAMISEN RATKAISUT Puuinfo roadshow May 5, 2011 1 Johdatus kerrosrakentamiseen Esityksen sisältö Stora Enso Puutuotteet tarjonta CLT-rakennusmateriaalina Keski-Euroopan CLT-järjestelmä kerrostalorakenteet

Lisätiedot

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Esityksen sisältö Palomääräysuudistuksen taustaa Puun käyttö sisä- ja ulkopinnoissa Suurimmat erot aikaisempiin

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus

Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus Korjausrakentamisen nykytila ja tulevaisuus Rakennusneuvos Erkki Laitinen ympäristöministeriö Julkisivumessut 12.10.2011 Helsinki Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus Korjausrakentamisen strategia 2007-2017

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka. Omakotiliitto liittokokous Tampere 17.11.2012

Kansliapäällikkö Hannele Pokka. Omakotiliitto liittokokous Tampere 17.11.2012 Kansliapäällikkö Hannele Pokka Omakotiliitto liittokokous Tampere 17.11.2012 On hienoa olla Omakotiliiton liittokokouksessa ja tuoda tänne ympäristöministeriön terveiset. Edustattehan te yli 2 ja puolta

Lisätiedot