OSAVUOSIKATSAUS tammi kesäkuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS tammi kesäkuu 2012

2 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 sisältö Q2 Varsinainen yhtiökokous 13 Sisältö yhteenveto 3 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Pankki 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Muut tapahtumat 13 Henkilöstö 13 Johdon kannustinjärjestelmät 14 Osakkeet ja osakepääoma 14 Luottoluokitukset 14 Konsernin vakavaraisuus 15 Velkarahoitus 16 tulevaisuuden Näkymät 17 Näkymät loppuvuodelle Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 17 taulukot Konsernin taloudellinen kehitys 19 Tunnuslukujen laskentakaavat 20 Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain 22 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernitase, IFRS 24 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 25 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 26 Liitetiedot 27 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 27 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot 32 1 Vakuutusmaksut 32 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot 33 3 Korvauskulut 36 4 Henkilöstökulut 37 5 Aineettomat hyödykkeet 38 6 Rahoitusvarat 39 7 Johdannaissopimukset 41 8 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 42 9 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS) 49 2

3 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 yhteenveto SAMPO OYJ osavuosikatsaus Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 Pankkitoiminnassa hyvä alkuvuosi, vakuutuksessa erinomainen Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2012 tammi-kesäkuulta nousi 804 miljoonaan euroon (756). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 863 miljoonaa euroa (378). Osakekohtainen tulos nousi 1,23 euroon (1,13) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,54 euroa (0,67). Konsernin oman pääoman tuotto oli 19,1 prosenttia (8,6). Osakekohtainen substanssi oli 15,49 euroa (14,05). Raportointikaudella maksettu 1,20 euron osakekohtainen osinko alensi substanssiarvoa. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 489 miljoonaan euroon (355). Vahinkovakuutustoiminnan tekninen tulos oli erinomainen. Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 89,4 prosenttia (92,7). Tulos ennen veroja nousi 442 miljoonaan euroon (422). Tulos markkina-arvoin kohosi 451 miljoonaan euroon (123). Oman pääoman tuotto kasvoi 34,2 prosenttiin (9,4). Sammon osuus osakkuusyhtiö Nordean ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta oli 326 miljoonaa euroa (294). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nordean liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani markkinaolosuhteista huolimatta. Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (84). Tulos markkina-arvoin oli 105 miljoonaa euroa (-8). Oman pääoman tuotto oli 23,0 prosenttia (-1,6). Avainluvut Milj. e 1 6/ /2011 Muutos, % 4 6/ /2011 Muutos, % Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö Nordea Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 1,23 1,13 0,10 0,66 0,55 0,11 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,54 0,67 0,87 0,37 0,26 0,11 Substanssi/osake, euroa*) 15,49 14,05 1, Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 151,0 138,6 12, Oman pääoman tuotto, % 19,1 8,6 10, *) Vertailuajankohta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. 3

4 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti Sampo-konsernin vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos ennen veroja nousi 440 miljoonaan euroon (369). Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,55). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,26). Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2012 toisella neljänneksellä 15,49 euroon maaliskuun 2012 lopun 16,61 eurosta. Sampo Oyj maksoi 1,20 euron osakekohtaisen osingon huhtikuussa Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli erinomainen toisella neljänneksellä ollen 86,4 prosenttia (91,1). Tulos ennen veroja nousi 251 miljoonaan euroon (200). Osuutena osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin 16 miljoonaa euroa (3). Sammon osuus Nordean toisen vuosineljänneksen tuloksesta kohosi 168 miljoonaan euroon (142). Nordean uuden strategian (New Normal) toteuttaminen eteni hyvin ja oman pääoman tuotto nousi toisella neljänneksellä 12,5 prosenttiin (11,7). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 32 miljoonaa euroa (40). Maksutulo kasvoi 234 miljoonaan euroon vuoden 2011 toisen neljänneksen 228 miljoonasta eurosta. 4

5 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Business areas in 2011 Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tulos Milj. e 1 6/ /2011 Muutos, % 4 6/ /2011 Muutos, % Vakuutusmaksutulo, netto Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 89,4 92,7-3,3 86,4 91,1-4,7 Riskisuhde, % 66,0 69,4-3,4 63,0 67,8-4,8 Toimintakulusuhde, % 23,4 23,4 0,0 23,4 23,3 0,1 Liikekulusuhde, % 17,0 17,0 0,0 17,1 17,2-0,1 Oman pääoman tuotto, % 34,2 9,4 24, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Liiketoiminnan erittäin vahvan operatiivisen kannattavuuden ansiosta vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2012 tulos ennen veroja kohosi 442 miljoonaan euroon (422). Tulos parani siitä huolimatta, että sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät vertailujaksoa pienemmiksi vertailuajanjaksoon sisältyneen kertaluonteisen 75 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi. Sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde kohenivat merkittävästi tammi-kesäkuussa Riskisuhde parani 66,0 prosenttiin (69,4) ja yhdistetty kulusuhde 89,4 prosenttiin (92,7). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 81 miljoonalla eurolla (76). Vakuutustekninen tulos kasvoi 282 miljoonaan euroon (228). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 180 miljoonaan euroon (125), Yritysasiakkaiden 72 miljoonaan euroon (58) ja Baltian 11 miljoonaan euroon (9). Suurasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos 5

6 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET aleni 12 miljoonaan euroon (31). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 13,1 prosenttiin (11,1). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi merkittävästi ja oli 34,2 prosenttia (9,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi kesäkuun 2012 loppuun mennessä 223 miljoonaan euroon (139). Ifin osuus Topdanmarkin tammi-kesäkuun 2012 tuloksesta oli 28 miljoonaa euroa (3). If omisti kesäkuun 2012 lopussa Topdanmarkin osaketta, joka vastaa 24,4 prosenttia äänioikeuksista ja 22,9 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,% 1-6/ /2011 Muutos 1-6/ /2011 Muutos Henkilöasiakkaat 87,7 92,7-5,0 64,3 69,3-5,0 Yritysasiakkaat 91,3 94,3-3,0 67,7 70,4-2,7 Suurasiakkaat 97,9 91,1 6,8 75,1 70,8 4,3 Baltia 83,5 89,5-6,0 51,2 54,1-2,9 Ruotsi 95,2 95,4-0,2 71,5 73,4-1,9 Norja 81,1 93,1-12,0 58,5 70,3-11,8 Suomi 89,0 89,6-0,6 66,1 66,0 0,1 Tanska 110,6 92,7 17,9 83,1 64,2 18,9 Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,% 4-6/ /2011 Muutos 4-6/ /2011 Muutos Henkilöasiakkaat 84,1 91,4-7,3 60,7 68,1-7,4 Yritysasiakkaat 87,9 92,1-4,2 64,4 68,2-3,8 Suurasiakkaat 105,0 90,8 14,2 79,1 71,2 7,9 Baltia 78,0 80,8-2,8 45,1 45,7-0,6 Ruotsi 103,4 97,9 5,5 79,2 76,3 2,9 Norja 68,9 89,9-21,0 47,1 67,4-20,3 Suomi 85,4 85,5-0,1 61,6 61,6 0,0 Tanska 113,4 91,1 22,3 84,5 61,9 22,6 Yhdistetty kulusuhde ja riskisuhde paranivat merkittävästi muilla liiketoiminta-alueilla kuin Suurasiakkaissa. Suurasiakkaiden suurvahingot Ruotsissa ja Tanskassa sekä Yritysasiakkaiden suurvahingot Tanskassa lisäsivät suurvahinkojen määrää vertailuajankohdasta, ja suurvahingot ylittivätkin normalisoidun tason 54 miljoonalla eurolla. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 5,0 prosenttia ja oli miljoonaa euroa (2 652). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 4,0 prosenttia. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,2 prosenttia, Yritysasiakkaiden 3,7 prosenttia, Suurasiakkaiden 5,4 prosenttia ja Baltian 1,5 prosenttia. Toimintakulusuhde säilyi yhtä suurena kuin edellisvuonna ja oli 23,4 prosenttia (23,4). Valuuttakurssimuutokset huomioiden nimelliskustannukset kohosivat 5,2 prosenttia. 6

7 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Sijoitusomaisuuden jakauma If Vahinkovakuutus, yhteensä 11,6 mrd. Rahamarkkinat 10 % Korkosijoitukset 78 % Osakkeet 10 % Kiinteistöt 1 % Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,6 miljardia euroa (11,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 200 miljoonaan euroon (280) vertailuajankohtana osakesijoituksesta saadun suuren kertaluonteisen myyntivoiton vuoksi. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-kesäkuussa 2012 oli 3,0 prosenttia (1,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,1 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 3,8 prosenttia (4,1). Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli kesäkuun 2012 lopussa 80 prosenttia (72). Vakavaraisuuspääomaa oli miljoonaa euroa (3 080). Vastuuvelka oli maksutuloon suhteutettuna 163 prosenttia (167) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 218 prosenttia (229). If Skadeförsäkring Holding Ab solmi sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä Regionin myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä asiaankuuluvia viranomaislupia. 7

8 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Osakkuusyhtiö Nordea Pankki Sampo Oyj omisti kesäkuun 2012 lopussa Nordean osaketta, joka vastaa 21,25 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,40 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi oli 6,77 euroa. Sammon omistusosuus ylittää 20 prosenttia ja Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä alkaen. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nordean liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani huolimatta korkoihin edelleen kohdistuvista paineista, rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja taloudellisen toimeliaisuuden vaimenemisesta Euroopassa. Konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi vuoden takaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 11,8 prosenttiin. Alla oleva teksti perustuu Nordean julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta Keskeiset tunnusluvut Milj. e 1 6/ /2011 Muutos, % 4 6/ /2011 Muutos, % Rahoituskate Liiketoiminnan tuotot Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä Liikevoitto Riskisopeutettu tulos Osakekohtainen tulos,laimennusvaikutuksen jälkeen, euro 0,40 0,36 0,21 0,19 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,7 12,5 11,7 Liikevoitto nousi 6 prosenttia edellisneljänneksestä miljoonaan euroon. Tulos kasvoi 6 prosenttia edellisneljänneksestä ja oli 821 miljoonaa euroa. Tulos vastaa 12,5 prosentin oman pääoman tuottoa. Tuotot kasvoivat 3 prosenttia edellisneljänneksestä miljoonaan euroon. Rahoituskate kasvoi 3 prosenttia edellisneljänneksestä miljoonaan euroon. Nettomääräinen korkomarginaali oli toisella neljänneksellä edellisneljänneksen tasolla eli 1,09 prosenttia. Luottomarginaalit kohenivat hieman, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat korkotason laskun ja kireänä jatkuneen talletuskilpailun vuoksi. Rahoituskate oli lähes aiemmalla tasollaan: toisella neljänneksellä se oli 106 miljoonaa euroa ja edellisneljänneksellä 107 miljoonaa euroa. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 3 prosenttia 611 miljoonaan euroon. Kasvua oli luotonantoon, maksuliikenteeseen ja kortteihin sekä säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin liittyvissä palkkiotuotoissa. Ruotsin vakausrahastoon ja Tanskan talletussuojajärjestelmään maksettuja palkkiokuluja oli 24 miljoonaa euroa eli hieman enemmän kuin edellisneljänneksellä. 8

9 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pysyi hyvällä tasolla ja nousi 5 prosenttia 494 miljoonaan euroon. Asiakastoimintojen tulos oli 288 miljoonaa euroa. Pääomamarkkinatoiminnan kohdistamattomat tuotot laskivat edellisneljänneksestä. Kuluja kertyi miljoonaa euroa eli suunnilleen saman verran kuin edellisneljänneksellä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Henkilöstökulut vähenivät prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna ja olivat 761 miljoonaa euroa. Muut kulut kasvoivat kausivaihtelujen vuoksi 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Niitä kertyi 465 miljoonaa euroa. Kulut yhteensä olivat paikallisissa valuutoissa laskettuna suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Henkilöstömäärä oli toisen neljänneksen lopussa 2 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Vuoden 2011 toisen neljänneksen loppuun verrattuna henkilöstömäärä väheni 6 prosenttia. Kulu/tuotto-suhde oli sama kuin edellisneljänneksellä eli 50 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni edelleen toisella neljänneksellä viime syksynä ilmoitettujen suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt noin 2 200:lla vuoden 2011 toisen neljänneksen ja lähes 600:lla vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopusta. Henkilöstökulut ovat laskeneet tämän seurauksena noin 160 miljoonaa euroa vuositasolla. Nettomääräiset luottotappiot olivat 217 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 26 pistettä (26 pistettä ensimmäisellä neljänneksellä). Shipping-toiminnassa ja Tanskassa kirjattujen luottotappiovarausten määrä pysyi odotetusti korkealla tasolla. Muilla osa-alueilla luottotappiovarauksia tehtiin vain vähän. Luottojen laatu on vakaa. Konsernin sisäiset asiakasluokitukset ovat vahvoja, ja niitä nostettiin enemmän kuin laskettiin. Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli toisen neljänneksen lopussa 11,8 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,2 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen. Riskipainotettuja saamisia oli 181,3 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Luku on 1,0 miljardia euroa eli 0,6 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Ydinvakavaraisuussuhde oli 9,6 prosenttia, kun Basel II -siirtymäsäännökset otetaan huomioon. Omien varojen yhteismäärä oli 26,0 miljardia euroa ja ensisijaisten omien varojen yhteismäärä 23,3 miljardia euroa. Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja oli 21,3 miljardia euroa. 9

10 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Tulos Milj. e 1-6/ /2011 Muutos, % 4-6/ /2011 Muutos, % Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Liikekustannussuhde, % 117,5 115,8 1, Oman pääoman tuotto, % 23,0-1,6 24, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2012 tulos ennen veroja aleni 65 miljoonaan euroon (84). Tulosta rasitti laskuperustekorkoisen liikkeen vastuuvelan diskonttauksessa käytettyjen korkojen alentaminen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 105 miljoonaan euroon (-8). Oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 23,0 prosenttiin (-1,6). Kun jätetään huomioimatta 3,4 miljardin euron (3,1) suuruiset sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset, Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta 5,4 miljardin euron (5,4) arvosta. 10

11 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Sijoitusomaisuuden jakauma Mandatum Life, yhteensä 5,4 mrd. Rahamarkkinat 9 % Korkosijoitukset 52 % Osakkeet 26 % Private Equity 5 % Kiinteistöt 3 % Muut 5 % Sijoitustuotot olivat sijoitussidonnaisista sopimuksista tulleet tuotot pois lukien 156 miljoonaa euroa (191). Sijoitussidonnaisten sopimusten tuotot olivat 88 miljoonaa euroa (-88). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 5,3 prosenttia (5,2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 3,9 prosenttia (1,3). Käyvän arvon rahasto kasvoi 268 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2011 lopulla oli 214 miljoonaa euroa. Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2012 lopussa 1,8 vuotta (2,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta. Mandatum Life -konsernin solvenssi I -säännöstön mukainen vakavaraisuusasema säilyi vahvana ja vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 23,5 prosenttia (20,9). Konsernin vastuuvelka oli 7,6 miljardia euroa (7,3), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 3,4 miljardia euroa (3,1). Mandatum Lifen laskuperustekorkoista vastuuvelkaa on viime vuosien aikana kasvatettu 117 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia. Koko laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttokorko on vuodeksi 2012 alennettu 2,50 prosenttiin ja 3,00 prosenttiin vuodeksi Vuoden 2014 alusta alkaen käytettävä diskonttokorko on korkeimmillaan 3,50 prosenttia. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi ennätystasolle, sillä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan osuus kasvoi 45 prosenttiin (42). Konsernin henkivakuutussegmentin kustannusliikkeen tulos tammi-kesäkuulta 2012 oli miljoona euroa (3). Kustannusliikkeen tuloksen arvioidaan nousevan vähintään edellisvuoden tasolle. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan. Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 11 prosenttia ja oli 493 miljoonaa euroa (444). Baltian maissa maksutulo aleni ja oli 13 miljoonaa euroa (28). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa kasvoi 26,9 prosenttiin (22,9) ja markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa 28,8 prosenttiin (24,5). 11

12 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 LIIKETOIMINTA-ALUEET Omistusyhteisö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti noin 21,25 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö. Tulos Milj. e 1-6/ /2011 Muutos, % 4-6/ /2011 Muutos, % Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista Tulos ennen veroja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Muutos Muutos Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja nousi 297 miljoonaan euroon (252), josta 326 miljoonaa euroa (294) tuli Nordean vuoden 2012 tammi-kesäkuun tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta segmentti teki 29 miljoonan (-42) euron tappion. Sampo Oyj:n osuus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 6,4 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli noin 5,8 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita. Sampo Oyj:n tytäryhtiöt eivät maksaneet emolleen osinkoja vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Osakkuusyhtiö Nordea maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 224 miljoonaa euroa. 12

13 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 muut tapahtumat Muut tapahtumat Varsinainen yhtiökokous Sampo Oyj:n järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2011 osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää kasvatettiin yhdellä, jolloin hallituksen jäsenmäärä kasvoi yhdeksään jäseneen. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen johtaja Anne Brunila, kauppatieteiden maisteri Adine Grate Axén, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Kauppatieteiden maisteri Per Arthur Sørlie valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin- Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila (puheenjohtaja), Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Per Arthur Sørlie. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2013 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille euroa vuodessa. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Henkilöstö Sampo-konsernin henkilöstömäärä oli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen henkeä (6 810). Vahinkovakuutuksen henkilöstömäärä kohosi Ruotsissa. Henkivakuutuksen henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa. Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa, 8 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 32 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 22 prosenttia sekä Baltiassa ja muissa maissa 19 prosenttia. Tammi-kesäkuussa 2012 Sampo-konsernissa työskenteli keskimäärin henkeä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli keskimäärin henkeä. 13

14 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 muut tapahtumat Johdon kannustinjärjestelmät Sampo-konsernin muuttuva palkitseminen jakautuu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen palkitsemiseen. Lyhytaikainen palkitseminen perustuu vuotuiseen tulokseen, kun taas pitkäaikainen palkitseminen tapahtuu johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien muodossa. Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä ei maksettu palkkioita (0) tammi-kesäkuussa Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin vuoden 2012 alkupuoliskolla 21 miljoonaa euroa (19). Sampo-konsernin johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ja palkitsemisperiaatteet ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa Osakkeet ja osakepääoma Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli osaketta, jotka jakaantuivat A-sarjan sekä B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä. Kesäkuun lopussa Sampo Oyj ei omistanut omia A-sarjan osakkeitaan. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty. Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2012 toisen neljänneksen kuluessa tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa 14

15 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 muut tapahtumat Konsernin vakavaraisuus Nordea Bank AB (publ):n ollessa Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö on Sampo-konserni luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Osingot ja suunnitellut osingot Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %) 151,0 138,6 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli 151,0 prosenttia (138,6). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta. Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (4 374) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (7 262). 15

16 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 muut tapahtumat Velkarahoitus Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa (2 329) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 585 miljoonaa euroa (1 121). Vuoden 2012 alkupuoliskon aikana nettovelka kasvoi 507 miljoonaa euroa miljoonaan euroon (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 36,8 prosenttia (34,6) yhtiön omasta pääomasta. Huhtikuussa 2012 Sampo Oyj maksoi pois jäljellä olleen osan 355 miljoonan euron senior-ehtoisesta 6,339% 2012 joukkovelkakirjalainasta. Laina oli laskettu liikkeelle huhtikuussa Lisäksi Sampo Oyj laski toukokuussa liikkeelle lisää 3,25% 2014 joukkovelkakirjalainaa, jonka määrä kasvoi 200 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon. Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeelle laskemista joukkolainoista on luettavissa osoitteessa Kesäkuun 2012 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat miljoonan euron (1 677) senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 603 miljoonan euron (652) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 2,73 prosenttia (3,73). Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa pääosin lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeelle velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Velka-asemaa hallitaan koronvaihtosopimuksilla. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt volatiliteetti. 16

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2012 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa

1.1.-31.12.2011. tammi-joulukuu: liikevoitto 47,0 (77,9) milj. euroa. loka-joulukuu: liikevoitto 6,6 (13,5) milj. euroa Aktia Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 ASIAKAS ON TÄRKEIN, FOLKSAM-YHTEISTYÖ PARANTAA KILPAILUKYKYÄ Toimitusjohtaja jussi laitinen: Aktia saavutti Euroopan finanssikriisin talouskasvua heikentävästä

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia 1 2 Sisältö Kausi lyhyesti... 4 Tunnusluvut tilikauden lopussa... 5 Aktia-konsernin tuloslaskelma... 11 Aktia-konsernin tase... 12 Johdannaissopimukset...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot