Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014"

Transkriptio

1 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

2 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas pedagogiikka ja hyvä taloushallinto. Laadukkaasta pedagogiikasta löydät tietoa OK-opintokeskuksen eri verkko-oppimateriaaleista (www.ok-opintokeskus.fi/julkaisut/verkkooppimateriaalit). Koulutusten taloushallinto voidaan hoitaa kokonaan sähköisesti Okryverkossa. Löydät Okryverkon käyttäjätunnuksen hakulomakkeen OK-opintokeskuksen verkkosivuilta (www.ok-opintokeskus.fi > Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia). Lomakkeet on mahdollista lähettää OK-opintokeskukseen myös postitse, mutta silloin taloudellinen tuki on pienempi. Opintojaksoa koskevat lomakkeet voi tulostaa OK-opintokeskuksen verkkosivuilta (www.ok-opintokeskus.fi/opintojaksot). Lomakkeita voi myös pyytää opintokeskuksesta. Kaikki Okryverkossa vahvistetut, yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa toteutettavat järjestöjen opintojaksot mainitaan opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterissa. Opintojaksoista kerrotaan nimi, paikkakunta, ajankohta ja toteuttaja. Voit itse päättää, haluatko käyttää koulutuskalenteria myös opintojaksosi ilmoittautumiskanavana. Tällöin kalenterin lisätietosivulla kerrotaan opintojaksosta tarkempia tietoja. Opintojaksojen ohjeet uudistuvat vuosittain. Siksi suosittelemme niiden lukemista. Vertaisopintoryhmistä ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta on erilliset ohjeet. Yhteistyössä OK-opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A 2, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti: 2 3

3 Sisältö 1 Näin suunnittelet ja raportoit koulutuksen Mitä opintojaksoilta edellytetään? OK-opintokeskuksen pedagoginen tuki OK-opintokeskuksen taloudellinen tuki Usein esitettyjä kysymyksiä Opintojakson kulujen selvittäminen Tilitys opintojakson kuluista Maksamattomien laskujen lähettäminen opintokeskukseen Opintojakson henkilöstökulujen laskemisen periaatteita OK-opintokeskuksen ja koulutuksen toteuttajan vastuut Opintojakson toteuttajan vastuu Opintojakson järjestäjän eli OK-opintokeskuksen vastuu...22 OK-opintokeskuksen henkilökunta auttaa Näin suunnittelet ja raportoit koulutuksen 1.1 Mitä opintojaksoilta edellytetään? Opintojakso tarkoittaa yhtä opiskeltavaa asiakokonaisuutta, esimerkiksi kurssia. Opiskelu opintokeskuksen tuella on aikuisopiskelua, joka perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Lain mukaan koulutuksen tarkoituksena on edistää kansalaisten elinikäistä oppimista. Opintojaksojen osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien kansalaisten on mahdollista osallistua niihin. OK-opintokeskuksen koulutusohjelmaan hyväksyminen edellyttää opintojaksolta hyvää pedagogista laatua. Hyväksytyt opintojaksot ovat osa OK-opintokeskuksen toimintaa. Opintojaksoa suunniteltaessa ota huomioon seuraavat asiat: kenelle koulutus on tarkoitettu, ketkä ovat koulutuksen osallistujat koulutuksen tavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat oppimista (esimerkiksi tentit voivat olla osana opetusta vain, jos tentin jälkeen on arviointitilaisuus) sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan opintojakso kestää vähintään yhden 45 minuuttia kestävän opetustunnin opintojakso on suunniteltu vähintään seitsemälle yli 15-vuotiaalle osallistujalle ohjelmaan on sisällytetty riittävästi taukoja opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa toisessa oppilaitoksessa pidettävän opintojakson oppitunnit kirjautuvat vain OK-opintokeskuksen tunneiksi OK-opintokeskus ei tue yrityksille myytyjä opintojaksoja. 4 5

4 Tee opintojakson suunnitelma ja selvitys Okryverkossa Ennen koulutusta: 1. Tee opintojakson suunnitelma Okryverkkoon aikaisintaan 3 kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua. 2. Liitä opintojakson ilmoituksiin ja ohjelmaan näkyviin OKopintokeskus -logo. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta Jos logo puuttuu, OK-opintokeskus voi jättää tukematta koulutusta taloudellisesti. 3. Tarkista, onko OK-opintokeskus vahvistanut koulutuksesi suunnitelman Okryverkossa. Tarvittaessa OK-opintokeskus pyytää sinulta täydennyksiä tai tarkennuksia suunnitelmaan. Toteutusvaiheessa: Jos opintojaksossa on opetusta yhteensä vähintään 6 tuntia, täytä Okryverkosta löytyvä osallistujatietolomake ja kerää siihen osallistujien tiedot koulutuksen aikana. Koulutuksen jälkeen: Laadi selvitys 4 viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Tee vuoden 2014 lopussa toteutettavien koulutusten selvitykset viimeistään Selvitykseen kuuluvat seuraavat lomakkeet: selvitys ohjelma osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta oli vähintään 6 tuntia tilitys. OK-opintokeskus pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja, hyväksyy selvityksen ja maksaa tuen opintojakson toteuttajayhdistyksen tilille. Taloudellisen tuen määrän voi tarkastaa Okryverkosta opintojakson laskuerittelystä. 1.2 OK-opintokeskuksen pedagoginen tuki OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat vahvistavat Okryverkossa opintojaksojen suunnitelmat. Koulutussuunnittelijat ottavat yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön, jos suunnitelmassa on täsmennettävää, sekä tukevat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan suunnittelua. Tarvittaessa myös sinä voit ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijoihin: yhteystiedot ovat OK-opintokeskuksen verkkosivuilla. OK-opintokeskus kouluttaa järjestöjen kouluttajia ja koulutuksien vastuuhenkilöitä. Tiedot koulutuksista ovat verkkosivujen OK kouluttaa -kalenterissa. OK-opintokeskuksesta voit tilata myös maksullista koulutusta oman järjestösi tarpeisiin. Arviointi on osa OK-opintokeskuksen ohjauspalveluja ja opintokeskuksen lakisääteinen tehtävä. Sen tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua tehostamalla toteuttajien ja OK-opintokeskuksen välistä yhteistyötä. OK-opintokeskus pyytää otannan perusteella opiskelijapalautteita. Opintojakson vastuuhenkilö saa etukäteen tiedon palautearvioinnista. Palautekysely toteutetaan sähköisesti, joten on tärkeää, että keräät osallistujien sähköpostiosoitteet osallistujaluetteloon. Opintojakson vastuuhenkilönä saat käyttöösi arviointipalautteiden tulokset. 1.3 OK-opintokeskuksen taloudellinen tuki Jäsenjärjestön saama vuosittainen taloudellinen tuki perustuu järjestön ja sen piirien ja yhdistysten tekemään ehdotukseen koulutuksesta, jonka se haluaa toteuttaa yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Tuntien jakaminen järjestöille perustuu laskentamalliin, jossa otetaan huomioon järjestön ehdottama tuntimäärä ja toteutuneiden tuntien osuus järjestön käytettävissä olleista tunneista. Tällä perusteella OK-opintokeskus jakaa jäsenjärjestöilleen käytettävissään olevat opetustunnit. Järjestön tai piirin vastuukäyttäjä näkee Okryverkossa järjestön tai piirin kaikki ehdotukset sekä niiden tuntimäärät. 6 7

5 Taloudellisen tuen määräytyminen Taloudellisen tuen suuruuteen vaikuttaa kaksi tekijää: opetustuntien määrä ja opintojakson kaikki kulut. (1) Opetustuntien määrä Opetustunti on pituudeltaan 45 minuuttia. Jos opetustunteja on useita, niiden välillä on oltava riittävästi taukoja. (2) Opintojakson kaikki kulut Taloudellinen tuki on enintään 55 % niistä kuluista, jotka aiheutuvat opintojakson toteuttamisesta, kuitenkin enintään 24 /opetustunti. Tuki on enintään 21 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai vain osittain Okryverkossa. Useamman järjestön yhteistyönä toteuttamissa koulutuksissa tuki voi olla enintään 26 /opetustunti, kuitenkin korkeintaan 58 % kustannuksista. Opintojakson kuluja ovat esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja lehti-ilmoitukset. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %. Esimerkki: Kokonaan sähköisesti hoidetun opintojakson hyväksyttävät tunnit ovat kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 300. Taloudellinen tuki 144 on täysimääräinen (6 x 24 ). kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 250. Taloudellinen tuki 137,50 on 55 % kuluista. Selvitys tulee toimittaa opintokeskukseen viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä! Jos selvitys saapuu opintokeskukseen myöhemmin, tuen määrää voidaan vähentää 3 euroa/ opetustunti. 8 9

6 2 Usein esitettyjä kysymyksiä Voiko opintojakson suunnitelman kopioida Okryverkossa? Voit laatia suunnitelman Okryverkkoon kolmella tavalla: (1) täysin uusi suunnitelma tyhjälle pohjalle (2) suunnitelma, jonka pohjaksi haetaan kopio aikaisemmasta suunnitelmasta Hae opintojaksoja -toiminnon avulla. Kun haluat kopioida uuden opintojakson suunnitelman pohjaksi aikaisemman suunnitelman, kirjaudu Okryverkkoon ja napsauta Hae opintojaksoja -linkkiä. Valitse Opintojakson tyyppi -pudotusvalikosta suunnitelma ja täytä muut tarpeelliset tiedot, jotta löydät haluamasi aikaisemman suunnitelman. Saat kopioitua suunnitelman sivun alalaidassa olevaa Kopioi pohjaksi -painiketta painamalla. Voit muokata suunnitelman tietoja tarpeen mukaan tai vain täydentää tyhjinä olevat kentät. (3) opintojaksomalliin pohjautuva suunnitelma. Opintojaksomalli on OK-opintokeskuksen vahvistama järjestösi opintojakson toteutuksen malli. Valitse Opintojakson suunnitelma -lomakkeella pudotusvalikosta oikea opintojaksomalli ja paina Valitsepainiketta. Suunnitelmaan täyttyvät automaattisesti opintojakson nimi, opinnollinen tavoite ja opetustuntimäärä. Myös ohjelman sisältökohdat täyttyvät automaattisesti. Löydät Okryverkon sivukohtaisista käyttöohjeista neuvot Okryverkon lomakkeiden täyttämiseen. Voinko muokata suunnitelmaa, jonka olen jo tallentanut Okryverkkoon? Kun olet tallentanut opintojakson suunnitelman Okryverkkoon ja OKopintokeskuksen koulutussuunnittelija on vahvistanut sen, et voi enää muuttaa lomakkeessa ilmoittamiasi opinnollista tavoitetta, kohderyhmää tai ohjelman pääkohtia. Muita tietoja voit muuttaa tarvittaessa. Miten luentosarja kirjataan Okryverkkoon? Yhdellä opintojakson suunnitelmalla voit ilmoittaa useita samaan luentosarjaan kuuluvia, enintään viisi tuntia kestäviä opintojaksoja, jotka ajoittuvat enintään kolmen kuukauden ajalle. Luentosarja voi olla suunniteltu toteutettavaksi samalla tai eri sisällöllä eri osallistujaryhmille. Tee luentosarjan suunnitelma Okryverkkoon seuraavasti: Merkitse opintojakson paikaksi oman yhteisösi osoitetiedot ja kotikunta. Opintojakson alkamispäivä on ensimmäisen jakson päivämäärä ja päättymispäivä on viimeisen jakson päivämäärä. Merkitse opetustuntien määräksi jaksojen yhteenlaskettu tuntimäärä ja arvioiduksi osallistujamääräksi yhteenlaskettu arvioitu osallistujamäärä. Kerro lisätiedoissa kunkin luennon toteuttamisen kunta, päivämäärä ja à-tuntimäärä. Merkitse suunnitelmalomakkeeseen opintojakson tyypiksi luentosarja (Okryverkon suunnitelmassa sivulla 2 tai paperilomakkeeseen). Mitkä opintojakson tiedot tulevat näkyviin opintokeskuksen koulutuskalenteriin? OK-opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterissa mainitaan kaikki yhteistyössä opintokeskuksen kanssa toteutettavat järjestöjen opintojaksot. Tiedot otetaan Opintojakson suunnitelma -lomakkeesta. Tietojen oikeinkirjoitukseen ja sisällön täsmällisyyteen kannattaa siis kiinnittää erityistä huomiota. Kalenterissa kerrotaan kaikkien opintojaksojen nimet, paikkakunnat, ajankohdat ja toteuttajat. Okryverkon kautta asioidessasi voit päättää, saako opintojaksolle ilmoittautua osallistujaksi koulutuskalenterin kautta. Koulutuskalenterissa oleva opintojakson nimi toimii tällöin linkkinä lisätietosivulle, jossa kerrotaan opintojaksosta perustietojen lisäksi tarkempia tietoja. Nämä tiedot ovat paikka (Okryverkon lomakkeessa: opintojakson paikka) hinta (Okryverkon lomakkeessa: osallistumismaksu) 10 11

7 ilmoittautuminen (Okryverkon lomakkeessa: ilmoittautumisohjeet). Ilmoittautumisohjeissa voi kertoa esimerkiksi lisätietojen antajan yhteystiedot. Koulutuskalenterin kautta ilmoittautuneen tiedot siirtyvät suoraan Okryverkkoon opintojakson osallistujaluetteloon. Vastuuhenkilönä saat sähköpostiisi viestin ilmoittautumisesta. Miten useamman järjestön yhteistyökoulutus ilmoitetaan OK-opintokeskukseen? Jos toteutatte yhteisen opintojakson usean järjestön tai yhdistyksen kesken, vain yksi järjestö tai yhdistys tekee suunnitelman, selvityksen ja tilityksen OK-opintokeskukseen. OK-opintokeskus ei myönnä samalle opetustunnille useampaa tukea. Suunnitelman lisätiedot-kohtaan merkitään niiden yhdistysten nimet, joiden kesken opintojakso toteutetaan. Voiko opintojakson toteuttaa alle seitsemälle osallistujalle? Jos opintojakso on suunniteltu pienemmälle osallistujajoukolle kuin seitsemälle hengelle, perustele asia suunnitelman lisätiedoissa. Miksi on tärkeää tiedottaa osallistujille, että koulutus toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa? Osallistujalla on oikeus tietää koulutuksen järjestäjä. Kerro opintojakson alussa osallistujille, että opintojakso toteutetaan yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Jos opintojakso valikoituu OK-opintokeskuksen arviointiin, kerro osallistujille, että osallistujat saavat sähköpostiinsa linkin palautekyselyyn. Opintojakson selvitys otetaan käsittelyyn vasta kun riittävä määrä opiskelijapalautteita on saapunut opintokeskukseen. Kierrätä osallistujatietolomake opintojakson alkaessa osallistujien keskuudessa. Pyydä osallistujia merkitsemään osallistujatietolomakkeessa kysytyt tiedot pystyviivoilla. Osallistujat, jotka osallistuvat OK-opintokeskuksen järjestämälle opintojaksolle ja täyttävät tietonsa lomakkeeseen ensimmäistä kertaa kyseisen kalenterivuoden aikana, merkitsevät tiedot lomakkeen kohdasta 2 eteenpäin. Aiemmin kalenterivuoden aikana osallistuneet merkitsevät osallistujatiedot lomakkeen kohtaan 1. Huomaa, että aikaisempi osallistuminen OK-opintokeskuksen opintojaksolle on voinut olla minkä tahansa OK-opintokeskuksen 67 jäsenyhteisön opintojaksolla kyseisen kalenterivuoden aikana. Miten ryhmäopetuksen tunnit lasketaan? Opintojakson mittayksikkö on opetustunti. Jos opintojaksoon kuuluu sellaista ryhmäopetusta, jossa jokaisella ryhmällä on oma, nimetty kouluttaja, kullekin ryhmälle annetut opetustunnit lasketaan yhteen. Mainitse ryhmäopetuksesta suunnitelman lisätiedoissa. Voidaanko opintojakso pitää jossakin muussa oppilaitoksessa? Jos opintojakso pidetään jonkin oppilaitoksen tiloissa, selvitä lisätiedoissa, millaista yhteistyötä oppilaitoksen kanssa on. Jos opetustunnit kirjautuvat kyseisen oppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttaviksi opetustunneiksi, niitä ei voi ilmoittaa OK-opintokeskuksen opintojaksotunneiksi. Miksi peruuntunut opintojakso täytyy muistaa peruuttaa myös Okryverkossa? Jos opintojakso peruuntuu, muista peruuttaa se mahdollisimman pian myös Okryverkossa tai ilmoittaa peruuntumisesta OK-opintokeskukseen. Peruutetun opintojakson tunnit palautuvat takaisin järjestön käytettäviksi. Milloin opintojaksosta on kerättävä osallistujatiedot? Jos opintojakson tuntimäärä on kuusi tuntia tai enemmän, kerää osallistujien Mitä tietoja opintojakson selvityksessä kysytään ja milloin selvitys nimet ja sähköpostiosoitteet osallistujaluetteloon sekä muita pitää tehdä? tietoja osallistujatietolomakkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö Tee selvitys neljän viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tallenna rahoittaa koulutusta ja tarvitsee tilastotietoja mm. rahoituksen suunnittelua ja vaikuttavuuden seurantaa varten. Opintojaksoista, joiden luissa paperilomakkeiden numerot): Okryverkkoon seuraavat verkkolomakkeet tai lähetä ne postissa (su- tuntimäärä on alle kuusi tuntia, näitä lomakkeita ei tarvitse täyttää

8 opintojakson selvitys (lomake 2) opintojakson ohjelma (lomake 3) opintojakson osallistujaluettelo (4) ja osallistujatietolomake (lomake 8), jos opetusta on ollut vähintään kuusi tuntia tilitys opintojakson kuluista (lomake 5) tai maksettavat laskut. Merkitse opintojakson ohjelmaan sisältö, kouluttajat/ohjaajat sekä aikataulu. Merkitse ohjelmaan lisäksi tilaisuuteen käytettyjen opetustuntien määrä. Jos toteutunut opetustuntimäärä poikkeaa oleellisesti suunnitelmassa ilmoitetusta tuntimäärästä, ota yhteyttä OK-opintokeskuksen koulutussihteereihin tai opintojakson vahvistaneeseen koulutussuunnittelijaan. Merkitse ohjelmalomakkeen alalaidassa olevaan tilaan muu tarpeellinen henkilöstö, joka on ollut jakson toteuttamiselle välttämätön ja jolle maksetaan korvauksia. Jos käytät opintojaksomallia (mahdollista vain sähköisesti asioidessa), täydennä esitäytettyyn ohjelmaan kouluttajatiedot ja toteutusajat. Jos opintojaksomalli sallii ohjelmaan vapaavalintaisuutta, valitse toteutettavat osiot ja niiden järjestys valmiista ohjelmalomakkeesta. Opintojakson vastuuhenkilönä saat sähköpostitse muistutusviestin, jos opintojakson selvitystä ei ole laadittu tai sitä ei ole peruutettu neljän viikon määräajassa. Jos jätät opintojakson viesteistä huolimatta raportoimatta tai peruuttamatta, se vanhenee kolmen kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen et voi enää tehdä selvitystä opintojaksosta. Miten luentosarjasta tehdään selvitys Okryverkkoon? Ilmoita Opintojakson selvitys -lomakkeessa eri opintojaksojen yhteenlaskettu toteutunut tuntimäärä sekä yhteenlaskettu miesten ja naisten lukumäärä. Merkitse ohjelmaan koulutusten päivämäärät, opetustuntien alkamis- ja päättymisaika, opetustuntien määrä, kouluttajat ja sisällöt. Tee opintokeskukselle yksi tilitys ja ilmoita siinä kaikkien luentosarjaan kuuluvien opintojaksojen kulut. Osallistujaluetteloa ja osallistujatietolomaketta ei tarvita. Miten osallistujien palautekysely kerätään? OK-opintokeskus kerää otannan perusteella opintojaksoista opiskelijapalautteet. Palautekysely on jäsenjärjestöille suunnattu maksuton palvelu. Sen avulla saadaan tietoa oppimistuloksista ja opiskelun järjestelyistä. Kyselyn lähettämistä varten opintokeskus tarvitsee osallistujien sähköpostiosoitteet. Kysely lähetetään osallistujille heti kun tilitys ja selvitys on tallennettu Okryverkkoon. Vastaukset käsitellään nimettöminä. OK-opintokeskus laatii vastauksista tiivistelmän, joka toimitetaan myös opintojakson vastuuhenkilölle. Keskusjärjestöjen edustajat saavat vuosittain yhteenvedon oman järjestönsä opiskelijapalautteista. Opintojakson selvitys käsitellään opiskelijapalautteiden saavuttua. Palautteiden puuttuminen voi johtaa taloudellisen tuen epäämiseen. Palautekyselyn tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua. Sen avulla myös etsitään hyviä käytäntöjä palvelemaan koko opintotoimintaa. Palautearvioinnin avulla varmistetaan, että OK-opintokeskuksen koulutustoiminta vastaa asetettuja tavoitteita. 3 Opintojakson kulujen selvittäminen Opintojakson toteuttaja (eli järjestö, piiri tai yhdistys) voi huolehtia opintojakson kuluista kahdella tavalla: 1. maksaa kulut itse ja tehdä tilityksen Okryverkkoon tai 2. lähettää maksamattomat laskut opintokeskukselle maksettavaksi. Tilityksessä tai laskussa tulee olla eriteltynä opintojaksoa koskevat todelliset ja todennettavat kulut. Todelliset kulut tarkoittavat tästä opintojaksosta suoranaisesti syntyneitä kuluja. Todennettava tarkoittaa, että kuluista on kirjanpidossa ulkopuolisen lähettämä lasku tai muu tosite tai selkeä laskelma tilityksessä esitetystä kulusta. Opintojakson toteuttaja sitoutuu säilyttämään tilityksen tai laskun 14 15

9 perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla. Taloudellinen tuki lasketaan opintojakson toteutuneiden opetustuntien määrän ja toteutuneiden kulujen perusteella. OK-opintokeskus hyväksyy opintojakson kuluiksi koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset. Hyväksyttävät ja eriteltävät kulut: kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskulut osallistujien matkakulut osallistujien majoituskulut ja kahvi- ja ruokailukulut koulutusmateriaali- ja aineistokulut maksetut suunnittelu- ja opetuspalkkiot muut maksetut palkkiot (sisältää esim. tulkin, säestäjän, opintojakson johtajan sekä muun tarpeellisen henkilön palkkiot) koulutustilojen vuokrat, kokouspaketit opetusvälineiden vuokrat markkinointi ja tiedotus muut koulutuskulut. 3.1 Tilitys opintojakson kuluista Tilitysmenettelyssä opintojakson toteuttaja täyttää tilityslomakkeen ja ilmoittaa sen avulla opintojaksosta aiheutuneet kulut. Tilitykseen ei liitetä laskuja tai muita tositteita. Tilitykseen voi huomioida kuluina jaksosta aiheutuneet järjestön omien työntekijöiden palkat, vuokrat, materiaalit ja muut kulut. Laskennallisia kuluja ei voi sisällyttää tilitykseen. Laskennallinen kulu on arvioon perustuva kulu, joka ei ole suoranaisesti aiheutunut juuri tästä tilitettävästä koulutuksesta. Esimerkiksi, kun järjestössä suunnitellaan ylipäänsä koulutusta, niin tästä ei voi laskennallisesti kohdistaa kuluja ko. koulutukselle. Hallintohenkilöstön kuluja, esim. selvitysten ja tilitysten laatimisten kuluja, ei voi sisällyttää koulutuksen kuluihin. Opintojakson toteuttajan on käytettävä omien kulujensa laskemisessa laskelmaa omien työntekijöiden palkoista ja palkkioista, josta näkyy tuntipalkka sivukuluineen (sosiaaliturvamaksu, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä eläkemaksut). Opintojakson kuluiksi lasketaan tuntipalkka siltä ajalta, jolloin työntekijä on suunnitellut opetusta tai työskennellyt opintojakson aikana joko kouluttajana tai muuna opetuksen kannalta tarpeellisena henkilönä, esimerkiksi opintojakson johtajana, tulkkina, avustajana tai säestäjänä hinnastoa tilavuokrista, markkinointikuluista ja osallistujien majoituskuluista. Opintojakson kuluiksi ilmoitetaan enintään yhtä paljon kuin ulkopuoliselta veloitettaisiin omakustannushintaa omista materiaalikuluista. Opintojakson toteuttajan on säilytettävä tositteet, laskelmat ja hinnastot tilittämistään kuluista ja esitettävä ne pyydettäessä opintokeskukselle. Kun teet sähköisen tilityksen Okryverkossa, muista rastittaa selvityslomakkeessa kohta Sähköinen selvitys ja tilitys sekä Liitteet-kohdassa Tilitys ja Ohjelma sekä tarvittaessa Osallistujaluettelo ja Osallistujatietolomake. Täytä tilityslomake viimeisenä. Opintojakso muuttuu Okryverkossa Käsittelyssä-tilaan, kun tallennat lomakkeen. Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia selvitykseen. OK-opintokeskuksen koulutussihteerit käsittelevät opintojaksojen selvitykset ja tilitykset. Jos selvityksessä tarvitaan lisätietoja, he ottavat opintojakson vastuuhenkilöön yhteyttä. Lisäksi he pyytävät otannan perusteella tilitykseen ilmoitettujen kulujen tositteet, laskelmat ja hinnastot nähtäviksi. Tilityksestä laskuerittelyksi ja tuen maksu Kun OK-opintokeskus on käsitellyt selvityksesi, taloudellinen tuki voidaan maksaa opintojakson toteuttajan selvityksessä ilmoittamalle rekisteröidyn yhdistyksen tilille. Tuki lasketaan opintojakson hyväksytyn tuntimäärän ja kulujen mukaan. Opintokeskus maksaa tuen opintojaksoittain noin viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on hyväksymisen merkiksi muutettu 16 17

10 Okryverkossa Hyväksytty-tilaan. Löydät Okryverkosta hyväksytyn opintojakson laskuerittelyn. Voit tulostaa sen yhdistyksen kirjanpitoon tallennettavaksi tositteeksi. Opintokeskus lähettää laskuerittelyn opintojakson toteuttajalle vain pyydettäessä. Yksittäisen opintojakson laskuerittelyn tietoa pääsee katsomaan henkilö, jolla on Okryverkon käyttäjätunnus ja joka on kyseisen opintojakson vastuuhenkilö. Yhdellä opintojaksolla voi olla kaksi vastuuhenkilöä. Jos järjestö haluaa, se voi hakea OK-opintokeskukselta Okryverkon käyttäjätunnuksia esimerkiksi talousasioiden käsittelijöille. 3.2 Maksamattomien laskujen lähettäminen opintokeskukseen 3.3 Opintojakson henkilöstökulujen laskemisen periaatteita Opintojakson toteuttaja vastaa palkkaamiensa henkilöiden palkkioista ja niihin liittyvistä työnantajavelvoitteista. Palkatut henkilöt voivat olla joko toteuttajan omia työntekijöitä tai ulkopuolisia. Tilitykseen lasketaan mukaan lakisääteiset henkilöstösivukulut, joita ovat sotumaksu, eläkemaksut, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä prosenttiperusteinen lomakorvaus vuosilomalain 12 :n mukaisesti. Järjestön palkkaaman ulkopuolisen kouluttajan palkkiot sisällytetään tilityksessä maksettuihin opetuspalkkioihin sen suuruisena kuin kouluttajalle on koulutuksesta maksettu joko palkkiona tai laskutettuna. Tilitysmenettelyn sijaan voit lähettää opintojaksoon liittyvät laskut maksamattomina opintokeskukselle. Jos kouluttajat laskuttavat palkkioita ja matkakuluja, käytä Palkkio- ja matkalasku -lomaketta (lomake Oman henkilöstön toteuttamat suunnittelu- ja organisointityöt 6). Jos olette korvanneet osallistujille matkakuluja, voit raportoida Organisointikuluilla tarkoitetaan niitä kuluja, jotka syntyvät järjestön niistä Osallistujien matkakulut -lomakkeella (lomake 7). Liitä lehtiilmoituslaskuihin oman henkilökunnan tekemistä toimenpiteistä ennen koulutustilai- näyte ilmoituksesta. suuden toteuttamista. Ennen koulutusta syntyneet opintojakson to- OK-opintokeskus voi maksaa palkkioita, jos opintotilaisuuden teuttamiseen ja organisoimiseen välittömästi liittyvät, todelliset kulut toteuttaja lähettää opintotilaisuuden selvityksen liitteenä maksamattomia voidaan sisällyttää opintojakson kuluihin. Näitä voivat olla mm. tämän palkkio- ja matkalaskuja. Tällöin OK-opintokeskus maksaa myös opintojakson yleiseen suunnitteluun, opintojakson ulkopuolisten kou- lakisääteiset maksut palkkioista. OK-opintokeskuksella on oikeus luttajien rekrytointiin tai uuden opintojakson paikan soveltuvuuden täydentää tai muuttaa palkkio- ja matkalaskuja maksettavien kulujen tarkistamiseen käytetyn työajan todelliset palkkakulut ja matkakulut. osalta. OK-opintokeskus maksaa työnantajan eläkemaksun, koska yhteistyössä toteutetuissa opintotilaisuuksissa katsotaan olevan kysymys tyvät, kun järjestön työntekijä on ohjelmassa mainittuna kouluttajana Opintojakson suunnittelukuluilla tarkoitetaan niitä kuluja, jotka syn- OK-opintokeskuksen toiminnasta ja siten palkkion saajan ja OKopintokeskuksen välisestä työsuhteesta. Työntekijän eläkelain (TyEL) palkkakuluihin voidaan sisällyttää suunnittelua ohjelmaan merkittyjen opintojaksolla ja on suunnitellut pitämänsä koulutuksen. Opetuksen piiriin kuuluvat vuotiaat palkkion saajat. OK-opintokeskus opetustuntien mukaan 50 % varsinaisen opetuksen tuntimäärästä. pidättää työntekijän eläkemaksun (TyEL) ja työttömyysvakuutusmaksun työntekijän bruttopalkasta. lukumäärää. Suunnitteluaika ei lisää taloudelliseen tukeen oikeuttavien tuntien Jos OK-opintokeskukselta laskutetaan opetuspalveluja, maksun saajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Muussa tapauksessa Järjestön oman henkilöstön läsnäolo Jos järjestön edustajan on tarpeellista olla paikalla opintojakson aikana, voi järjestö ottaa huomioon järjestön oman henkilökunnan mat- maksusta vähennetään ennakonpidätys. OK-opintokeskus maksaa opintojakson laskut. Siltä osin kuin laskujen summa ylittää tuen määrän, opintokeskus laskuttaa yli menevän kakuluja ja palkkoja tukeen oikeuttaviksi kuluiksi ohjelmassa olevan tuntimäärän mukaan. osuuden opintojakson toteuttajalta jälkikäteen. Laskun liitteeksi lisätään laskuerittely, josta näkee hyväksytyt kulut ja saadun tuen määrän

11 Esimerkki Opintojaksossa on yhteensä seitsemän tuntia opetusta. Yhdistyksen työntekijä kouluttaa kaksi tuntia ja ulkopuolinen kouluttaja kouluttaa loput viisi tuntia. Yhdistyksen työntekijä on paikalla koko koulutuksen ajan. Ohjelmassa: Minna Makkonen (yhdistyksen työntekijä)...opetustunnit 2 tuntia ulkopuolinen kouluttaja...opetustunnit 5 tuntia opetustunnit yhteensä...7 tuntia Muu tarpeellinen henkilöstö Minna Makkonen...opetuksen suunnittelu 1 tunti Minna Makkonen...läsnäolo toteuttajan edustajana 5 tuntia Palkka lasketaan todellisen palkan mukaan sosiaalikulut huomioiden. Tässä esimerkissä ne ovat 25. Tilityksessä: Maksetut opetuksen suunnittelu- ja opetuspalkkiot -kohtaan merkitään 3 tuntia x 25, joka on Minnan opetus ja opetuksen suunnittelu. Samaan kohtaan merkitään ulkopuolisen opettajan veloittama koulutuspalkkio 5 x 35. Välttämätön läsnäolo 5 x 25 eli 125 merkitään Muut maksetut palkkiot -kohtaan. Maksetut suunnittelu- ja opetuspalkkiot Muut maksetut palkkiot Matkakustannusten korvaukset Kouluttajien ja ohjaajien matkakulut oikeuttavat taloudelliseen tukeen enintään Verohallituksen verovapaiden matkakustannusten päätöksen suuruisina. Päätös löytyy hakusanalla verovapaat matkakustannukset Verohallituksen www-sivuilla osoitteessa Verovapaita korvauksia ovat kokopäiväraha yli 10 tunnin kotimaanmatkasta. Jos matkustusvuorokausi ylittyy 6 tunnilla, maksetaan kokopäiväraha. Jos ylitys on kaksi tuntia, mutta vähemmän kuin kuusi tuntia, maksetaan osapäiväraha. osapäiväraha yli kuuden tunnin mutta alle 10 tunnin kotimaan matkasta. ateriakorvaus. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. korvaus oman auton käytöstä. yömatkaraha. Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään neljä tuntia on kello ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. OK-opintokeskus ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. 4 OK-opintokeskuksen ja koulutuksen toteuttajan vastuut Jäsenjärjestöt (tai niiden piirit tai yhdistykset) toteuttavat opintojaksoja yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa, OK-opintokeskuksen taloudellisella tuella. Jäsenjärjestöt ovat koulutuksen toteuttajia ja OK-opintokeskus koulutuksen järjestäjä. OK-opintokeskus vastaa järjestämästään toiminnasta omalle rahoittajalleen eli opetus- ja kulttuuriministeriölle. 4.1 Opintojakson toteuttajan vastuu Opintojakson toteuttaja (eli yhdistys, piiri tai järjestö) vastaa opintojakson opetuksesta, järjestelyistä, vakuutuksista, osallistujien tietosuojasta ja muista olosuhteista. Opintojakson vastuuhenkilö vakuuttaa, että kaikki OK-opintokeskukselle annetut tiedot ovat oikeita ja kulut 20 21

12 kirjanpidon mukaisia. Kun opintojakson toteuttaja markkinoi opintojaksoja, ilmoittelussa on näyttävä OK-opintokeskus -logo. Logo on ladattavissa OK-opintokeskuksen verkkosivuilta osoitteesta Jos logo puuttuu, voidaan OK-opintokeskuksen taloudellinen tuki jättää maksamatta. Opintojakson toteuttaja sitoutuu säilyttämään tilityksen perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla ja antamaan ne pyydettäessä OK-opintokeskuksen tai viranomaisten nähtäväksi. Toteuttaja sitoutuu myös antamaan tilaisuutta koskevat tiedot pyydettäessä OK-opintokeskukselle. Jos OK-opintokeskus epäilee taloudellisen tuen väärinkäyttöä, se voi jättää tuen maksamatta osittain tai kokonaan. Tarvittaessa OK-opintokeskus antaa ilmenneet epäselvyydet viranomaisen tutkittavaksi. 4.2 Opintojakson järjestäjän eli OK-opintokeskuksen vastuu OK-opintokeskus vastaa opintojaksoista opetusviranomaisille. OKopintokeskus vastaa siitä, että opintojaksot ovat pedagogisesti laadukkaita. OK-opintokeskus myös huolehtii opintojaksojen arvioinnista, jota opetusviranomaiset edellyttävät. OK-opintokeskuksen henkilökunta auttaa OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat tarkistavat opintojaksojen suunnitelmat ja vahvistavat ne Okryverkossa. Tarvittaessa he ottavat yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön ja auttavat suunnitelman kirjaamisessa. Koulutussuunnittelijat Hanna Alaniska (Oulu), puh Christina Erola (Turku), puh Liisa Leskinen (Helsinki), puh. (09) Lea Lihavainen (Joensuu), puh Minna Pesonen (Oulu), puh Antero Pohjatalo (Turku), puh Matti Rautavirta (Tampere), puh Heidi Ristolainen (Helsinki), puh Riitta Tervasmäki (Seinäjoki), puh Mia Valanne (Helsinki), puh OK-opintokeskuksen koulutussihteerit käsittelevät opintojaksojen selvitykset ja tilitykset. Tarvittaessa he ottavat yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön ohjaten ja neuvoen selvityksiin ja tilityksiin liittyvissä asioissa. Koulutussihteerit Tanja Malk (Helsinki), puh Heli Nieminen (Helsinki), puh OK-opintokeskuksen sähköpostit ovat muotoa ok-opintokeskus.fi. Kaikki yhteystiedot ovat verkkosivulla,

13 Toimi Okryverkossa Okryverkossa hallinnoidaan OK-opintokeskuksen kanssa toteutettavat opintojaksot. Oletko jo hankkinut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset? Kaikki toimihenkilöt OK:n jäsenyhteisöissä voivat hakea henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Okryverkkoon. OK-tuki on suurempi, kun hoidat opintojakson ilmoittamisen ja selvitykset sähköisesti Okryverkossa! Olet myös aina selvillä siitä, miten koulutuksen selvittäminen ja käsittely etenee.

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Opintojakso Sivisverkossa

Opintojakso Sivisverkossa Opintojakso Sivisverkossa * Huom! Sivisverkon käyttöönottovaihessa vuoden 2017 alkupuolella, kaikki ohjeessa mainitut ominaisuudet eivät ole vielä käytössä. Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti.

Lisätiedot

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti. Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria vertaisopintoryhmäsi ilmoittautumisten keräämisessä ja markkinoinnissa, tiedot siirtyvät

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Opintojaksomalli Sivisverkossa

Opintojaksomalli Sivisverkossa Opintojaksomalli Sivisverkossa Mallin laatiminen Kirjaudu Sivisverkkoon ja valitse ylälaidan valintanauhasta Koulutukset-kohdasta Hae Koulutusmalli-painike. Hae koulutusmalli -näkymästä voit etsiä oman

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje KURSSIHALLINTA TaikaKoulutus -käyttöohje Yleistä ohjelmasta WWW- selaimella käytettävä ohjelma koulutustenhallintaan ja asiakashallintaan ja viestintään Käytettävät kokonaisuudet Koulutushallinta Koko

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Yleistä 1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauksena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 3/2013 4.3.2013 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2012 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

Tuemme taloudellisesti yhteistyössä järjestettävää koulutustoimintaa

Tuemme taloudellisesti yhteistyössä järjestettävää koulutustoimintaa Opintotoiminnan ohjeet Vuosi 2017 AGRICOLA-OPINTOKESKUS JÄRJESTÖJEN KUMPPANINA - KOULUTAMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ Agricola-opintokeskus on yksi Suomen kahdestatoista opintokeskuksesta. Koulutustarjonta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Sisällysluettelo: 1 Tentin aloitusajat... 1 2 Tenttiin ilmoittautuminen... 1 2.1 Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen... 3

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään Ohjeet palveluntuottajille https://parastapalvelua.fi Kirjaudu sisään Ensimmäisellä kerralla kirjaudutaan Katso-tunnuksilla tämän linkin kautta Jatkossa sitten kirjaudutaan

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu.

VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu. VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu http://math.tkk.fi/osu/suunnittelujarjestelma/ohjeet/ Katriina Korhonen 3.10.2011 Tilavarausjärjestelmä: https://booking.aalto.fi/ Kirjautuminen Aalto-tunnuksilla

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN ILMOITA JOUKKUE SARJAAN Klikkaa sivulle http://fba.baskethotel.com/login/ Valitse etusivulta a) Sarjaan ilmoittautuminen, jos olet kokonaan uusi yhteyshenkilö b) Kirjaudu, jos olit yhteyshenkilö jo edellisellä

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot