puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Sanna Huotari Vesa Jaakola Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu Riitta Viitakangas Markus Rauma puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja sivistysjohtaja lomituspalvelujohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t sekä lisäasia 135. Läsnä x poissa x x x x x x poissa poissa x x poissa x x x x , klo x klo Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Päivärinta ja Vesa Jaakola. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Mikko Päivärinta Vesa Jaakola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

2 121, KH :00 Ammattilukio yhteistyösopimus Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Nivalan lukio ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ovat neuvotelleet ammattilukion käynnistämisestä. Työryhmään ovat kuuluneet rehtori Mauno Jussila, apulaisrehtori Sirkka Knuuti, osastonjohtaja Mika Lukkarinen, rehtori Juha Maijala, apulaisrehtori Leo Jaakola ja sivistysjohtaja Riitta Viitakangas. Ammattilukiossa opiskeleva suorittaa ammatillisen perustutkinnon, lukion ja ylioppilastutkinnon. Lainsäädännössä nimikkeenä on kahden tutkinnon suorittaminen. Opinnoissa noudatetaan nuorille annettavaa lukiokoulutuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Ammattiopiston puolella opiskelija suorittaa ITC-alan tutkinnon ja lukiossa pitkän matematiikan. Toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja luetaan mahdollisimman paljon hyväksi. Opinto-aika suunnitelluille opinnoille on 4 vuotta. Ammattilukion käynnistämistä varten hyväksytään yhteistyösopimus. Markkinointi ja opiskelijoiden rekrytointi alkaa syksyllä ja opintopaikat ovat haettavana kevään 2011 yhteishaussa. Opettajajärjestelyt otetaan huomioon 2011 vuoden talousarviossa. Yhteistyösopimuksen perusteella Nivalan kaupunki laskuttaa ammattiopistoa syntyneistä kustannuksista. Ammattilukio vahvistaa Nivalan lukion toimintaa. Lautakunta hyväksyy ammattilukio yhteistyösopimuksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Päätös Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Liite: Ammattilukio yhteistyösopimus Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yhteistyösopimuksen. Päätös Sivistysjohtaja Riitta Viitakangas selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Sivistysjohtaja

3 121, KH :00 / Pykälän liite: YhteistyosopimuslukioYleinen 1(2) AMMATTILUKIO YHTEISTYÖSOPIMUS Tällä sopimuksella määritellään Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Nivalan kaupungin kesken lukio-opetuksen järjestämisestä Nivalan ammattiopiston opiskelijoille. Erikseen oppilaitosten kesken sovittaessa voidaan sopimuksen puitteissa tarjota myös ammatillisia opintoja Nivalan lukion opiskelijoille. 1 YLEISTÄ Ammattilukiolla tarkoitetaan Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opiskelijoille tarjottavia lukio-opintoja ja mahdollisuutta suorittaa ylioppilastutkinto. Tämän sopimuksen mukaisesti järjestetään opinnot siten että 4 vuoden kuluessa on mahdollista saavuttaa sekä ammatillinen tutkinto että kirjoittaa ylioppilaaksi. Lukio-opinnoista ja niihin liittyvästä neuvonnasta vastaa Nivalan lukio ja ammatillisista opinnoista vastaavasti Nivalan ammattiopisto. Opintojen toteutuksesta voidaan tarkemmin sopia oppilaitosten kesken. Neuvontaa molempiin opintoihin voidaan antaa molemmilta oppilaitoksilta. Yksityiskohtaisesti sovitaan tarjottavista opinnoista vuosittain ennen lukuvuoden alkua. 2 YHTEISTYÖMUODOT 2.1 Markkinointi Sopimusta tehtäessä osapuolet sopivat alla mainituista yhteistyötavoista ja käytännöistä Nivalan ammattiopiston ja Nivalan lukion välillä. Oppilaitokset voivat keskenään sopia myös muista yhteistyömuodoista ja käytännöistä. Ammattilukiota markkinoitaessa ja tiedotettaessa sekä yhteismarkkinoinnissa ja mm. esitteissä osapuolet saavat käyttää toistensa nimeä ja tietoja opinnoista. Mahdollisista yhteisten resurssien käytöstä markkinoinnin yhteydessä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Kumpikin osapuoli vastaa omista markkinointikustannuksistaan, ellei erikseen toisin sovita. Tarvittaessa osapuolet perehdyttävät toisen yhteistyökumppanin henkilökuntaa opetusohjelmiinsa, osaamiseensa ja toimintatapoihinsa. 2.2 Kehittämistoiminta Osapuolet suunnittelevat ja sopivat tarkemmin lukuvuosittain seuraavan vuoden opinto-ohjelmasta ja toimintatavoista. Suunnitelmat tehdään siten, että opiskelijan on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto ja lukio sekä ylioppilastutkinto 4 vuodessa. Kumpikin osapuoli vastaa omista suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä kustannuksista. Osapuolet sitoutuvat ammattilukioon liittyvien opintojen ja käytäntöjen jatkuvaan kehittämiseen. Oppilaitosten kesken sopien voidaan yhteistyössä toteuttaa myös yhteisiä kehittämishankkeita ja -projekteja.

4 121, KH :00 / Pykälän liite: YhteistyosopimuslukioYleinen 2(2) 2.3 Toteutus Lukio-opetus toteutetaan pääsääntöisesti lukion tiloissa ja lukion opettajien toimesta ja vastaavasti ammatilliset opinnot Nivalan ammattiopistolla opiston opettajien toimesta. Sopimus mahdollistaa myös muut oppilaitosten kesken erikseen sovittavat järjestelyt. Ennen lukuvuoden alkua sovitaan oppilaitosten kesken seuraavana lukuvuonna tarjottavista opinnoista. 2.4 Verkoston kehittäminen Osapuolet voivat sopia myös muista keinoista ja tavoista hyödyntää ja edelleen kehittää keskinäistä yhteistyöverkostoa eikä sopimus rajoita muiden oppilaitosten mukaantuloa verkostoon. 2.5 Hinnoittelun perusteet Opetuksesta aiheutuvat palkka-, materiaali- ja oppilashuoltokustannukset (mm. ruoka) Nivalan lukio laskuttaa tammikuussa ja kesäkuussa ammattiopistolta. Opetuskustannuksena on ylituntipalkkion mukainen korvaus todella toteutuneiden menojen pohjalta. Toteutunut tukiopetus laskutetaan toteutuman mukaan ja ylioppilaskirjoitusten korjausmaksut toteutuneiden kirjoitusten osalta OVTES:n mukaisesti. Ohjaukseen resurssoidaan työaikaa ylituntipalkkioperusteisena 18 tuntia puolivuosittain. Kansliatyöhön resurssoidaan 9 tuntia keskimääräisellä kuukausipalkkakustannuksella puolivuosittain. Materiaalikustannus on 10 euroa /opiskelija jaksossa ja ateriakustannuksena Nivalan kaupungin ruokapalvelupäällikön esittämän keskimääräinen aterian hinta kerrottuna ammattilukion oppilaiden lukiokoulutuspäivillä. 3. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi, sopimus on irtisanottavissa kirjallisesti kuusi kuukautta ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Sopimus on voimassa sopimuksen piirissä jo ennen irtisanomista olleiden opiskelijoiden osalta kunnes heidän keskeneräiset opintonsa on suoritettu loppuun. Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. / 2010 / 2010 NIVALAN KAUPUNKI KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYH- TYMÄ Kaupunginjohtaja Kuntayhtymän johtaja Ammattiopiston rehtori

5 122, KH :00 SIV: 64/2010 Tilausajovuorot Valmistelija sivistysjohtaja Nivalan kaupungin koulutoimisto on pyytänyt koulupäivinä ajettavista tilausajovuoroista lukuvuosille Määräaikaan mennessä saatiin tarjous Paakinahon Liikenne Oy:ltä ja Oulaisten Liikenne Oy:ltä. Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja Koulutoimistossa suoritettu tarjousvertailu ja esitys Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen hyväksymiseksi Välikylän vuorojen 1 ja 2 osalta sekä Oulaisten Liikenne Oy:n tarjouksen hyväksymiseksi Maliskylän sekä Sarjankylän vuorojen 1,2, 3 ja 4 osalta hinnoiltaan halvimpana. Tarjousten hyväksymisen jälkeen laaditaan ostoliikennesopimus. Nivalan kaupungin hankintasääntöjen mukaan hankintatoimikunta hoitaa kansallisen kynnysarvon ylittävien ja/eu kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta hankintavalmistelut. Sääntöjen mukaan kaupungin hallitus päättää joukkoliikenteen ostopalveluista. Hankintatoimikunnan ehdotus Hankintatoimikunta ehdottaa hyväksyttäväksi Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen Välikylän vuoroista 1 ja 2 halvimpana sekä Oulaisten Liikenne Oy:n tarjouksen Maliskylän ja Sarjankylän vuorojen 1, 2, 3 ja 4 hyväksymistä halvimpana. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankintatoimikunnan ehdotuksen. Päätös Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Tarjouksen jättäneet Sivistysjohtaja

6 123, KH :00 SIV: 63/2010 Koulujen tilausajot Valmistelija sivistysjohtaja Nivalan kaupungin koulutoimisto on pyytänyt tarjouksia yksittäisistä koulujen tilausajoista lukuvuosille Määräaikaan mennessä saatiin tarjous Paakinahon Liikenne Oy:ltä. Oheismateriaali: Koulutoimistossa suoritettu tarjousvertailu ja esitys Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen hyväksymiseksi Tarjousten hyväksymisen jälkeen laaditaan ostoliikennesopimus. Nivalan kaupungin hankintasääntöjen mukaan hankintatoimikunta hoitaa kansallisen kynnysarvon ylittävien ja/eu kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta hankintavalmistelut. Sääntöjen mukaan kaupungin hallitus päättää joukkoliikenteen ostopalveluista. Hankintatoimikunnan ehdotus Hankintatoimikunta ehdottaa Paakinahon Liikenne Oy:n tarjousta hyväksyttäväksi halvimpana. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankintatoimikunnan ehdotuksen. Päätös Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Tarjouksen jättänyt Sivistysjohtaja

7 124, KH :00 SIV: 65/2010 Koulujen erikoiskuljetukset Valmistelija sivistysjohtaja Nivalan kaupungin koulutoimisto on pyytänyt tarjouksia oppilaiden erikoiskuljetuksista lukuvuosille Määräaikaan mennessä saatiin tarjous Paakinahon Liikenne Oy:ltä ja TSE- Tienvieri Oy:ltä. Oheismateriaali: Koulutoimistossa suoritettu tarjousvertailu ja esitys Paakinahon Liikenne Oy:n tarjouksen hyväksymiseksi hinnaltaan halvimpana tarjouksena Tarjousten hyväksymisen jälkeen laaditaan ostoliikennesopimus. Nivalan kaupungin hankintasääntöjen mukaan hankintatoimikunta hoitaa kansallisen kynnysarvon ylittävien ja/eu kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta hankintavalmistelut. Sääntöjen mukaan kaupungin hallitus päättää joukkoliikenteen ostopalveluista. Hankintatoimikunnan ehdotus Hankintatoimikunta ehdottaa Paakinahon Liikenne Oy:n tarjousta hyväksyttäväksi halvimpana. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hankintatoimikunnan ehdotuksen. Päätös Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Tarjouksen jättäneet Sivistysjohtaja

8 125, KH :00 Sivistystoimen esitys tilatarpeista syksylle 2010 Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunnan ehdotus Toimialajohtajan esitys Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan esityksen vuoden 2010 syksyn tilatarpeista. Lautakunta keskustelee tilaratkaisuista. Esitetään tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Kotitalouden tuntien määrä on vähentynyt erityisopetuksen yläluokan siirryttyä Niva-Kaijan koululle. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Esiopetusryhmä voisi näin käyttää hyväkseen koulun tiloja ja ruokahuollon järjestäminen olisi helpompaa ja henkilökunnan yhteiskäyttö mahdollista. Syksyn ja talven aikana kaupunki korjaisi squas-hallin toisen pään opetustiloiksi ja esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Ensi kesän 2011 aikana korjattaisiin nuorisotilojen puoli. Tilat suunniteltaisiin yhteiskäyttöön soveltuviksi, taikka nuorisotiloille etsitään uusi sijoituspaikka. Esitetään, että asian kiireellisyyden vuoksi, lautakunta delegoi toimialajohtajalle oikeuden valmistella ja esittää määrärahamuutosesitys suoraan kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta delegoi kiinteistöpäällikölle ja tekniselle johtajalle oikeuden muuttaa työaikataulua ko. määrärahamuutoksen edellyttämällä tavalla. Päätös Lautakunta delegoi valmisteluoikeuden kaupunginhallitukselle määräraha ja aikataulumuutoksiin tekniselle johtajalle ja kiinteistöpäällikölle asian kiireellisyyden vuoksi. Sirpa Heiska Helena Kujalan kannattamana esitti, että odotetaan sivistystoimen kouluverkkostrategian valmistumista. Puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys ja siten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä neljä jäsentä (Heiska, Kujala, Saarimaa, Perkkiö) kannattivat Sirpa Heiskan tekemää esitystä (EI) ja neljä jäsentä (Joensuu, Hautakoski, Löytynoja, Vähäsöyrinki) kannattivat toimialajohtajan esitystä(jaa). Koska äänet menivät tasan puheenjohtaja ääni ratkaisi. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on hyväksynyt toimialajohtajan esityksen.

9 125, KH :00 Tekla Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Lisäksi sivistyslautakunta esittää, että kaupunki korjaisi Squash hallin toisen pään (kuntosalitila) opetustiloiksi jotta esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Kesän 2011 aikana esitetään nuorisotilojen puolta korjattavaksi vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöön sopivaksi tai nuorisotiloille järjestetään uusi sijoituspaikka. Toimialajohtajan esitys Esitetään Kyösti-Kallion koulun opetuskeittiön muutostöihin euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squash-hallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen ja muutoksen suunnittelutyöt siten että syksyllä 2010 on käytettävissä nykytilanteeseen perustuva korjaussuunnitelma kustannusarvioineen koko kiinteistön laajuudelta. Päätös Keskustelun aikana tehtiin yksi eriävä esitys, jota ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Sirpa Heiska jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka merkitään pöytäkirjaan. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

10 125, KH :00 Päätös Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti seuraavaa: Esitetään Kyösti-Kallion koulun opetuskeittiön muutostöihin euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squash-hallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen. Jatkotoimenpiteet päätetään erillisellä päätöksellä kuntokartoituksen perusteella. Lisäksi tekninen toimi järjestää toimitilat MLL:n perhekahvilalle entisin ehdoin syksyksi Kaupunginhallituksen kokous piti tauon kello alkaen. Sivistysjohtaja poistui kokouksesta kello

11 126, KH :00 Nivalan kaupungin ja Sievin kunnan välinen sopimus lomituspalvelujen järjestämisestä alkaen Valmistelija lomituspalvelujohtaja Liite: Kuntasopimus Nivala - Sievi Nivalan kaupunki on solminut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa (kh ) toimeksiantosopimuksen, jossa se sitoutuu järjestämään lomituspalvelut Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella. Alavieskan kunta siirtyy vastaavasti Sievin yksiköstä Kalajoen kaupungin lomituspalveluyksikköön. Nivalan kaupungin ja Sievin kunnan välille on neuvoteltu sopimus, jossa sovitaan henkilöstön siirrosta liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti, siirtyvän henkilöstön palkoista, vuosi- ym. lomista, eläkejärjestelmästä, henkilöstöpalveluista, yhteistoimintamenettelystä ja mennessä muodostuneista työnantajavelvoitteista Henkilöstön siirtyminen Yhdistymisen yhtenä perusteena on hallinnon toimivuus. Toiminnan varmistamiseksi tulee olla myös mahdollisuus myös sijaisjärjestelyihin. Sijaisuudet voidaan järjestää liikkeenluovutuksessa siirtyvän toimihenkilöiden osalta. Toimessa olevat henkilöt siirtyvät hoitamaan vastaavia tehtäviä uudessa yksikössä. Vastuuhenkilön sijaisuuksien järjestämistä varten, tulee lakkautetun Sievin lomituspalvelujohtajaa varten perustaa Nivalassa uusi virka. Tehtävän hoitaminen edellyttää lakien ja asetusten soveltamista. Lomituspalvelujohtajana jatkaa Nivalan kaupungin lomituspalvelujohtaja Markus Rauma. Sievistä siirtyy 3 lomituspalveluohjaajaa samoihin tehtäviin Nivalan yksikköön. Nivalassa toimii tällä hetkellä lomituspalvelujohtaja, toimistosihteeri ja 2 johtavaa lomittajaa. Sievistä siirtyy 44 vakituista lomittajaa. Nivalassa toimii 63 vakituista lomittajaa. Yhteistoimintamenettely Liikkeenluovutuksessa on noudatettu Kvtes mukaisia ehtoja. Sievin kunta on järjestänyt työntekijöilleen yt-menettelyn mukaisen tilaisuuden sekä Sievin kunta on lakkauttanut lomituspalvelujohtajan viran lukien (liite kh päätöksestä ) ja kuullut viranhaltijaa. Viranhaltija on antanut suullisen suostumuksen virkasiirtoon. Siirto tapahtuu myös liikkeenluovutusperiaatteella. Toimistot Lomituspalveluiden toimipiste sijaitsee Nivan kaupungintalolla. Sivutoimipisteiden järjestämiseksi lomittajien työnjohdollisia käyntejä ja maatalousyrittäjien asiakaskäyntejä varten on myös Sievissä ja Ylivieskassa on jo käytyjen neuvottelujen pohjalta sitouduttu. Sivutoimipisteet ovat auki yhtenä päivänä viikosta, erikseen sovittuna viikonpäivänä.

12 126, KH :00 Toimipisteiden kiinteät kustannukset jäävät kunkin kunnan vastuulle. Tehtävien hoitamiseen tarvittavat kulutustarvikkeet ja laitteet maksaa hallinnoiva yksikkö. Hallinnon kulut tulee pystyä kattamaan Melan maksamasta hallintorahasta, joka on sidoksissa lomitettujen päivien määrään. Sivutoimipisteiden aukiolotarvetta arvioidaan vuosittain toteutuneiden asiakaskäyntien ja tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Lomituspalvelujohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Nivalan kaupungin ja Sievin kunnan välisen sopimuksen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lomituspalvelujohtajan ehdotuksen. Päätös Kaupunginhallitus jatkoi kokousta kello alkaen. Ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa lomituspalvelujohtaja Markus Rauma selvitti asiaa asiantuntijana kaupunginhallitukselle kello alkaen. Markus Rauma poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Sievin kunnanhallitus Elsa-Maija Jylhä Markus Rauma

13 126, KH :00 / Pykälän liite: Kuntasopimus Nivala-Sievi NIVALAN KAUPUNKI SIEVIN KUNTA LOMITUSPALVELUA KOSKEVA SOPIMUS Sopijaosapuolet Nivalan kaupunki ja Sievin kunta. Sopimuksen tarkoitus Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Nivalan kaupunki ovat allekirjoittaneet keskinäisen sopimuksen, jolla Nivalan kaupunki ottaa vastatakseen maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetussa laissa (1231/1996) tarkoitettujen lomituspalvelujen järjestämisen Nivalan kaupungin sekä Ylivieskan kaupungin ja Sievin kunnan alueella. Henkilöstöasiat Henkilöstön siirtyminen Tällä sopimuksella yllä mainitut kunnat sopivat henkilöstön siirtymiseen sekä muista yhteistoimintaan liittyvistä asioista. Sievin lomituspalveluhenkilöstö siirtyy Nivalan kaupungin palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä alkaen. Sievin kunta lakkauttaa lomituspalvelujohtajan viran ja lomahallinnon toimet sekä päättää voimassa olevien lomittajien palvelussuhteet Nivalan kaupunki perustaa vastaavat toimet ja viran sekä sitoutuu ottamaan lakkautettavissa viroissa ja työsuhteissa olevat henkilöt entisillä ehdoilla palvelukseensa alkaen. Yhteistoimintamenettely Sievin kunta vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen käymisestä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut on käytävä mennessä. Virkasuhteinen henkilöstö Toisesta kunnasta siirtyvältä viranhaltijalta pyydetään suullinen suostumus virkasiirtoon. Samassa yhteydessä viranhaltijalle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi viran lakkauttamisesta ja virkasuhteen päättämisestä luovuttavassa kunnassa. Luovuttava kunta irtisanoo viranhaltijat ja käynnistää KVTES:n yhteistoimintamenettelyä koskevan yleissopimuksen mukaisen selvittelymenettelyn. Virka täytetään ilman hakumenettelyä. Henkilöstö siirtyy Nivalan kaupungin palvelukseen viranhaltijalain 5 luvun 25 :n liikkeen luovutuksessa noudatettavan periaatteen mukaisesti.

14 126, KH :00 / Pykälän liite: Kuntasopimus Nivala-Sievi Työsuhteinen henkilöstö Työsuhteinen henkilöstö siirtyy Nivalan kaupungin palvelukseen työsopimuslain 1 luvun 10 :n liikkeen luovutuksessa noudatettavan periaatteen mukaisesti. Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisen henkilöstön kuten sijaisten ja avointen virkojen/toimien hoitajien palvelussuhde päättyy virkamääräyksen tai työsopimuksen mukaisesti. Siirtyvään määräaikaiseen henkilöstöön noudatetaan samoja periaatteita kuin siirtyvään vakinaiseen henkilöstöön. Aiemmat sopimukset ja ohjeet Luovuttavan kunnan henkilöstöä koskevat mahdolliset paikalliset virkaja työehtosopimukset ja ohjeet sekä kuntakohtaiset valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista poikkeavat käytännöt eivät siirry noudatettaviksi Nivalan kaupungin toiminnassa. Luovuttavista kunnista Nivalan kaupungin palvelukseen siirtyvään henkilöstöön sovelletaan Nivalan kaupungissa voimassa olevia paikallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä samoja henkilöstöhallinnon periaatteita kuin muuhunkin Nivalan kaupungin henkilöstöön. Palkka Siirtyvä henkilöstö säilyttää tehtävässään välittömästi ennen siirtoa maksetun varsinaisen palkan. Sievin kunta sitoutuu olemaan tekemättä ylimääräisiä lomituspalveluhenkilöstön palkankorotuksia ennen Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan Nivalassa samankaltaisissa tehtävissä käytössä olevaa palkkarakennetta. Siirtyvä henkilöstö säilyttää henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan ja vuosilomaan oikeuttavat palvelusajat sellaisina kuin ne ovat Näistä tehdään asianmukainen Nivalan kaupungin päätös lukien. Vuosiloma Virka- ja työvapaat Eläkejärjestelmä Henkilöstöpalvelut Viranhaltijan/työntekijän ennen siirtoa ansaitsemat ja pitämättä olevat vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät pidettäväksi Nivalan kaupungin palveluksessa. Niistä on esitettävä hyväksyttävät selvitykset vuosilomasta päättävälle esimiehelle. Ylityövapaat, lomarahavapaat tms. vastaavat vapaat on pidettävä mennessä. Mikäli viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty sairauslomaa tai muuta virka-/työvapaata siten, että se kestoltaan ulottuu yli siirtymäajankohdan, on tämä päätös voimassa myös Nivalan kaupungin palveluksessa. Henkilöstön eläketurva määräytyy Nivalan kaupungissa kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain perusteella. Lomitustoimen henkilöstön eläketurva ei muutu, kun siirtyminen eläkevakuutuksen jäsenyhteisöstä toiseen tapahtuu välittömästi. Siirtyvä henkilöstö saa samantasoisena Nivalan kaupungilta kaikki ne henkilöstöpalvelut, sisältäen työterveyspalvelut, jotka Nivalan kaupunki työnantajana henkilöstölleen tarjoaa

15 126, KH :00 / Pykälän liite: Kuntasopimus Nivala-Sievi Kulujaksotukset Toimistot Sievin kunta vastaa mennessä muodostuneista vuosiloma, eläke- ja muista työnantajavelvoitteista. Lomapalkkavelat maksetaan mennessä. Lomituspalveluyksikön toimipiste sijaitsee Nivalassa. Sievissä ja Ylivieskassa on järjestetty lomittajien työnjohdollisia käyntejä ja maatalousyrittäjien asiakaskäyntejä varten vastaanotto ko. kunnan puolesta. Sivutoimipiste on avoinna 1 pv /viikko erikseen sovittavana viikonpäivänä. Toimipisteiden kiinteät kustannukset jäävät kunkin kunnan vastuulle. Tehtävien hoitamiseen tarvittavat kulutustarvikkeet ja atk sekä puhelin laitteet maksaa hallinnoiva yksikkö. Sivutoimipisteiden aukiolotarvetta arvioidaan vuosittain toteutuneiden asiakaskäyntien ja tarpeen sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan. Nivalassa.2010 xxx xxx Sievissä 2010 xxx xxx LIITTEENÄ Sievin lomituspalveluyksiköstä siirtyvä henkilöstö

16 126, KH :00 / Pykälän liite: Kuntasopimus Nivala-Sievi LUETTELO SIIRTYVÄSTÄ HENKILÖSTÖSTÄ - LIITE LOMITUSPALVELUJA KOSKEVAAN SOPIMUKSEEN NIVALAN KAUPUNKI JA SIEVIN KUNTA Lomahallinnon henkilöt Honkala Mervi Tuulikki Lomitusohjaa Kokoaikainen Kangas Juha Jaakko Lomitusohjaa Kokoaikainen Kontio Anna Maarit Lomitusohjaa Kokoaikainen Jylhä Elsa-Maija Lomituspalvelujohtaja Osa-aikainen Maatalouslomittajat Anttila Jaakko Heino MAATALOUSL Kokoaikainen Eskola Ari Johannes MAATALOUSL Kokoaikainen Hakasaari Seppo Matti MAATALOUSL Kokoaikainen Hannula Asko Jaakko MAATALOUSL Kokoaikainen Hautakoski Jani Kristian MAATALOUSL Kokoaikainen Hietala Urpo Allan MAATALOUSL Kokoaikainen Holmström Seppo Sulevi MAATALOUSL Kokoaikainen Jakola Esa Henrik MAATALOUSL Kokoaikainen Jokinen Antti Olavi MAATALOUSL Kokoaikainen Jokitalo Pekka Sakari MAATALOUSL Kokoaikainen Junttila Hilkka MAATALOUSL Kokoaikainen Junttila Lauri Kalevi MAATALOUSL Kokoaikainen Jussila Antti Olavi MAATALOUSL Kokoaikainen Jussila Pasi Petteri MAATALOUSL Kokoaikainen Koski Kirsi Anni Maarit MAATALOUSL Kokoaikainen Känsälä Anne Helena MAATALOUSL Kokoaikainen Latvakoski Jouni Heikki MAATALOUSL Kokoaikainen Muikku Matti Jani MAATALOUSL Kokoaikainen Myllykangas Tuija Tellervo MAATALOUSL Kokoaikainen Männikkö Teemu Pekka Johannes MAATALOUSL Kokoaikainen Ollila Jouko Ensio MAATALOUSL Kokoaikainen Pajukoski Pertti Antero MAATALOUSL Kokoaikainen Palola Panu Matti MAATALOUSL Kokoaikainen Parhiala Ulla Tellervo MAATALOUSL Kokoaikainen Pinola Rauno Kostia MAATALOUSL Kokoaikainen Pirnes Yrjö Johannes MAATALOUSL Kokoaikainen Poutanen Marja-Leena Inkeri MAATALOUSL Kokoaikainen Saari Veikko Einari MAATALOUSL Kokoaikainen Sakko Harri Juhani MAATALOUSL Kokoaikainen Torvikoski Markku Juhani MAATALOUSL Kokoaikainen Tölli Asko Aulis MAATALOUSL Kokoaikainen Tölli Kaisa-Mari MAATALOUSL Kokoaikainen Hannula Juhani MAATALOUSL Osa-aikainen

17 126, KH :00 / Pykälän liite: Kuntasopimus Nivala-Sievi Huhtala Tapio Johannes MAATALOUSL Osa-aikainen Jokitalo Antti Mikael MAATALOUSL Osa-aikainen Jutila Henna Elina MAATALOUSL Osa-aikainen Karjalainen Susanna Orvokki MAATALOUSL Osa-aikainen Myllylä Anitta Mirjami Maatalouslom Osa-aikainen Pehkonen Sirkka Annikki MAATALOUSL Osa-aikainen PELLYA JAN Lomittaja Osa-aikainen Pellya Valeri Maatalouslom Osa-aikainen Saksa Kirsi Elina Hannele MAATALOUSL Osa-aikainen Takalo Leena Marketta Maatalouslom Osa-aikainen Vuolteenaho-Hirsimäki Ulla-Meeri MAATALOUSL Osa-aikainen

18 127, KH :00 Lomasihteerin viran perustaminen Valmistelija lomituspalvelujohtaja Oheismateriaali: Sievin kunnanhallituksen pöytäkirjanote Nivalan kaupunki on solminut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa (kh ) toimeksiantosopimuksen, jossa se sitoutuu järjestämään lomituspalvelut Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella. Lomatoimen hallintoon tarvitaan lomasihteerin virka. Lomasihteerin tehtäviin kuuluu mm. maatalouslomittajien henkilöstöasiat. Lomasihteeri toimii lomituspalvelujohtajan sijaisena. Sievin kunnasta on lakkautettu lomituspalvelujohtajan virka lukien, josta Jylhä Elsa-Maija siirtyy tehtävään viranhaltijalain 5 luvun 25 :n liikkeen luovutuksessa noudatettavan periaatteen mukaisesti entisin palvelussuhteen ehdoin. Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian Sievissä Jylhän työaika on 70% kokoaikaisen viranhaltijan työajasta. Jylhä on sivutoiminen Mela-asiamies. Hän ei hoida tehtäviä työajalla. Nivalan kaupungin hallintosäännön 18 mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisten täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää perustaa lomasihteerin viran alkaen. Kaupunginhallitus kuuli asiantuntijana lomituspalvelujohtaja Markus Raumaa ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Sievin kunnanhallitus Elsa-Maija Jylhä

19 128, KH :00 HALL: 66/2010 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2010 Oheismateriaali: Kuntien harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuonna Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemmin lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä Valtiovarainministeriön Kuntaosastolle ja kopio hakemuksesta Suomen Kuntaliitolle. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Laskentapäällikkö

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-3, KV 27.5.2014 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2014

-3, KV 27.5.2014 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2014 -3, KV 27.5.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2014 Esityslista 4/2014 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 13 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2009 klo 14.00 15.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot