Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu pj (vas) Perttunen Jimmy (vas) Hietala Eija (sit) Sirviö Satu (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino vpj. (sit) Mettiäinen Seija (sit) Nyman Pekka (sit) Nikka Esko (sit) Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Uusitalo Tapio (kesk) Poikela Marko (kesk) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Parkkinen Erkki kunnanjohtaja Säärelä Marjo hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Marjo Säärelä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Eija Hietala Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 84 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirja n- pitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Eija Hietalan ja Pirkko Hyötylän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 85 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 7 ). Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Ky Hallitus Kunnanhallitus 86 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hall 43 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Toimintasuunnitelmassa pyritään järjestämään palveluja käytettävissä olevin voimavaroin ja mahdollisimman tehokkaasti. Alueen väestön vanhenemisen myötä palvelujen tarve tulee väistämättä kasvamaan eikä säästöihin ole mahdollisuuksia. Seudullista yhteistyötä tehdään aktiivisesti Sairaala Lapponian kanssa. Itä-Lapin työterveyshuollon kehittämishanke jatkuu vuodelle 2007 ja Itä-Lapin kuntien PARAS-hankkeen, terveyspiirin valmistelussa ollaan mukana. Toimintamenojen on arvioitu nousevan 7,9 % vuoden 2006 talousarvioon nähden. Suurimman osuuden toimintamenoista muodostavat palkat henkilösivukuluineen, 73 %. Palkkoihin on tehty 2,5 % korotusvaraus. Toimintatulojen kasvuksi on arvioitu 1, 6 %. Jäsenkuntien osuudet kasvavat 6,9 %. Pelkosenniemen osuus kasvaa 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Savukosken 2 %. Ero johtuu pääosin vuodeosaston käytön lisääntymisestä ja jäsenkuntien arvioidusta käyttösuhteesta, Pelkosenniemi 55 %, Savukoski 45 %. Avohoidon käytön on arvioitu jakautuvan tasan jäsenkuntien kesken. Investointiosassa on varauduttu Pelkosenniemen hammashoitolan siirtoon ja lämpökeskuksen rakentamiseen eurolla. Avustusta lämpökeskuksen rakentamiseen arvioidaan saatavan euroa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Keskustelun aikana Tuovi Karvonen esitti lääkärin vastaanotto toiminnan tekstiosaan lisäyksen: Kuntayhtymällä on sopimus kiireellisen sairaanhoidon päivystyspalveluista Sodankylän kunnan kanssa Tanhuan, Kiurujärven ja Värriön vakinaisille asukkaille. Lisäys hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Ky Hallitus Kunnanhallitus 86 Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. * * * Khall 86 Liitteenä nro 1 toiminta- ja taloussuunnitelma Asiaa esitellään tarvittaessa kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä oleva Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 87 ASEVELVOLLISTEN KUTSUNNAT PELKOSENNIEMEN KUNNASSA VUONNA 2007 Khall 87 Lapin sotilasläänin esikunta esittää kirjeellään , että kunta osallistuu kutsuntojen järjestämiseen mm. seuraavasti: nimeäisi kutsuntalautakuntaan jäsenen ja varajäsenen nimeäisi kutsuntalääkärin kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen p u- heenjohtaja lausuisi tervehdyssanat kutsunnanalaisille kunta kustantaisi kahvitilaisuuden ja ruokailumahdollisuuden kutsuntatilaisuuksiin osallistuville Kirje liitteenä nro 2. Kutsuntatilaisuus pidetään seurakuntatalolla tiistaina 13 päivänä marraskuuta 2007 alkaen kello Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi Tapio Uusitalon ja varalle Panu Leinosen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen edustaa kuntaa tilaisuudessa ja lausuu tervehdyssanat. Kutsuntalääkäriksi nimetään Heikki Kouri. Ruokailumahdollisuus järjestetään palvelukodilla kello lähtien siten, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat voivat ruokailla. Leena Rissanen hoitaa yhteyden kutsuntavääpeliin ruokailun osalta. Kunta kustantaa kahvitilaisuuden kutsuntoihin osallistuville.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 88 VUODEN 2007 TALOUSARVIOON VARATTUJEN LAINOJEN NOSTO Khall 88 Talousarvioon vuodelle 2007 on varattu lainanottoon yhteensä euroa, josta on nostettu euroa. Hallintosihteeri on pyytänyt rahoituslaitoksilta tarjouksen euron talousarviolainasta, joka käytetään vuoden 2007 investointeihin ja käyttötalouteen. Lainatarjoukset pyydettiin viideltä (5) rahoituslaitokselta, jotka kaikki antoivat tarjouksensa määräaikaan mennessä. Tarjoukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy euron lainan nostamisen Kuntien Eläkevakuutukselta, Keva-primekorkosidonnainen (tällä hetkellä korko on 4,201 %) 10 vuoden lainaajalla. Hallintosihteeri huolehtii käytännön toimenpiteistä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 89 ICT:N HYÖDYNTÄMINEN KEMIJÄRVEN JA PELKOSENNIEMEN MATKAILU- JA PALVELUYRITYSVERKOSTOSSA Khall 89 Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä matkailuyrityksiä on Pyhä- Luostolla, Suomulla, kaupungin keskustassa ja hajaasutusalueella. Yritykset ovat pk-yrityksiä ja pääosin mikroyrityksiä, joiden toiminta, kehitysvaiheet ja resurssit vaihtelevat hyvin paljon. Yritysten it-valmiudet ja -osaaminen ovat erilaisia. Jotkut yritykset ovat selvittäneet mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköisiä myyntijärjestelmiä ja todenneet eri järjestelmien yhteensovittamisen taloudellisesti järkevällä tavalla olevan haasteellista. Pienyritysten resurssipula hidastaa kehittämistyötä. Kehittämisaihioita ja ideoita riittää, mutta niiden toteuttamisedellytysten selvittäminen kustannuksineen osana yritysten kehittämistä jää usein tekemättä. Tietotekniikan hyödyntäminen jää mikroyrityksissä perustasolle ja suuremmissa yksiköissäkin resurssipula estää tietotekniikan käyttöönottoa. Tämä hanke tuo lisäresursseja kehittämistyöhön. Tietotekniikan laajempi käyttöönotto auttaa yrityksiä tehostamaan liiketoimintaansa esimerkiksi viestinnän, e-liiketoiminnan ja logistiikan avulla. Tietotekniikan hyödyntäminen on merkittävää ja välttämätöntä, vaikka se ei toisikaan yrityksille merkittävää kilpailuetua. ICT:n hyödyntäminen voi olla esimerkiksi uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa tai halutun markkinointiviestinnän tehon parantamista tavoiteltavissa asiakasryhmissä. Tämän hankkeen tavoitteena on kartoittaa yritysten edellytykset, tarpeet ja mahdollisuudet sähköisten järjestelmien tehokkaampaan käyttöönottoon matkailu- ja palveluyrityksissä. Tarkoituksena on tehdä yritys- tai yritysryhmäkohtaisia kehittämissuunnitelmia yritysten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Matkailuyritysten saavutettavuutta pyritään yleisesti ratkaisemaan lisäämällä valtion tukemia bussivuoroja, mikä on suhteellisen kankea ja taloudellisesti kallis toimintatapa, joka ei pysty vastaamaan kysyntään eikä markkinoiden vaihtelevan tarjonnan mukaan vaihtuviin kuljetustarpeisiin. Tässä hankkeessa pyritään testaamaan ja kokeilemaan vaihtoehtoja käyttää sähköisten teknologioiden mahdollisuuksia alueiden ja yritysten saavutettavuuden parantamiseksi. Kokeilualueina ovat Pyhä-Luosto ja Suomu. Pilottitoiminnan avulla on tarkoitus löytää nykyistä edullisempia ja joustavampia liikennöintijärjestelmiä, jotka parantavat saavutettavuutta ja edistävät matkailuyritysten tuotekehitystä. Jos saavu-

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 89 tettavuus saadaan nykyistä varmemmalle pohjalle, markkinoinnin ja myynnin perusedellytykset saadaan tältä osin viimeinkin kuntoon. Hankeaika: Talousarvio (alv 0) Hankkeessa tarkastellaan samalla myös esille tulevia yritysten kehittämisajatuksia ja kaupungin keskustan matkailuinfran kehittämistoiveita, osana yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Aihioiden toteuttamisedellytyksiä selvitetään alustavine kustannuksineen. Kustannukset 2007 Hankevastaava Hankkeen asiantuntijapalvelut Tila- ja laitevuokrat Matkakulut Yleiskulut 500 Kustannukset yhteensä Hankkeen rahoitus EU + valtio Kuntarahoitus Rahoitus yhteensä Kemijärven kaupunki käynnistää hankeen mikäli hanke saa Lapin TE-keskuksen toimintaympäristötuen toteutukseen. Hankkeen kuntaosuus jaettaisiin asukaslukujen suhteessa Kemijärven kanssa. Kemijärven kuntaosuus olisi ja Pelkosenniemen osuus olisi 1227, osuus katetaan elinkeino-osaston kehittämishankkeille varatuista määrärahoista. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli hanke toteutuu em. tavalla ja varautuu kuntaosuuden 1227 suorittamiseen elinkeinotoimen ao. määrärahoista.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 90 LAUSUNTO LAPIN MATKAILUSTRATEGIALUONNOKSEEN Khall 90 Lapin liitto pyytää kunnan lausuntoa Lapin matkailustrategialuonnokseen Lausuntopyyntö, liite 3 Matkailustrategialuonnos on nähtävillä Lapin liiton internetsivuilla osoitteessa Pelkosenniemen kunta pitää Lapin matkailustrategialuonnosta hyvänä ja monipuolisena. Erityisen tärkeää on matkailualueiden veturiaseman kehittäminen ja profiloituminen. Pyhä-Luosto arvioidaan keskivahvaksi matkailualueeksi. Pyrkimys nostaa pieniä ja keskisuuria matkailualueita kehityksen seuraavalle tasolle ja saada aikaan kasvusysäys ja suunnata kehittämisrahoitusta em. tavoitteiden toteuttamiseen on strategisesti oikea valinta. Pyhällä on suunnitteilla merkittäviä kehittämis- ja rakentamishankkeita. Niiden tukeminen kehittämis- ja muulla rahoituksella mahdollistaa osaltaan koko Pyhä-Luosto alueen kehittymisen vahvaksi matkailualueeksi. Tämä tuo alueelle lisää investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä (liite 8) olevan lausunnon Pelkosenniemen kunnan lausunnoksi. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 91 YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Khall 91 Uusi hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki tulevat voimaan Kuntaliitto on antanut uuden suosituksen yleisohjeeksi hankintatoimelle. Kuntaliitto suosittelee ohjeiden mahdollisimman pikaista hallinnollista käsittelyä. Kuntaliiton yleiskirje, liite 4 Asiassa on laadittu suosituksen mukaiset Pelkosenniemen kunnan yleiset hankintaohjeet, liite 5 Kunnanhallitus hyväksyy uudet Suomen kuntaliiton suosituksen mukaisen yleiset hankintaohjeet.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 92 OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUKSEN SEUTUHANKE Khall 92 Itä-Lapin työhönvalmennuksen seutuhanke on saanut TE-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Projekti on käynnistynyt Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö pyytää Pelkosenniemen kuntaa nimeämään jäsenen hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimeää Itä-Lapin työhönvalmennuksen seutuhankkeen ohjausryhmän jäseneksi Reeta Hyttisen.

12 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 93 PERUSOPETUKSEN JA LUKION MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEH- TORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Sivitysltk 19 Sivistystoimenjohtaja: Pelkosenniemen lukion lakatessa tulee myös perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka lakkauttaa. Virkaa on hoitanut lehtori Terttu Herranen, joka siirtyy eläkkeelle alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran lukien Sivitysltk: * * * Khall 93 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran lukien

13 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 94 PELKOSENNIEMEN PERUSKOULUN JA LUKION MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAKSI LUKIEN Sivistysltk 20 Sivistystoimenjohtaja: Pelkosenniemen lukion lakatessa myös lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka tulee lakkauttaa ja perustaa tilalle perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka lakkautetaan ja tilalle perustaan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen. Peruskoulun ja lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin virkaa on hoitanut lehtori Samuli Ollikainen. Kun ko. virka muutetaan alkaen perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin viraksi, niin lehtori Ollikainen siirretään tähän virkaan. Lehtori Ollikainen on antanut suostumuksensa ko. siirtoon. Sivistyltk: * * * Khall 94 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka lakkautetaan ja tilalle perustaan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen.

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 95 LUKION JA YLÄASTEEN ENGLANNIN KIELEN VANHEMMAN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Sivitysltk 22 Pelkosenniemen lukion lakatessa tulee myös lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virka lakkauttaa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaisi lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virkan lukien. Sivitysltk * * * Khall 22 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaisi lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin viran lukien.

15 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 96 LEHTORI KAIJA PELKOSEN SIIRTÄMINEN PERUSOPETUKSEN KIELTEN LEHTORIN VIRKAAN Sivitysltk 23 Lehtori Kaija Pelkonen on toiminut Pelkosenniemen lukion ja yläkoulun englannin kielen vanhemman lehtorin virassa. Kyseinen virka lakkautuu lukion lakkaamisen vuoksi. Ylä- ja alakoulun englannin kielen lehtori Annikki Kesti on siirtymässä eläkkeelle alkaen. Ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka tulee myös muuttamassa samanaikaisesti perusopetuksen kielten lehtorin viraksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen kielten lehtorin viraksi. Lehtori Kaija Pelkonen siirretään lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virasta perusopetuksen kielten lehtorin virkaan alkaen. Lehtori Pelkonen on antanut siirtoon suostumuksensa. Sivistyslautakunta * * * Khall 96 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen kielten lehtorin viraksi.

16 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 97 KODINHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN KODINHOITAJIEN TOIMIKSI Sos.ltk 4 Pelkosenniemen kunnassa on 4 kodinhoitajan virkaa, joista kaksi on täytettynä kokoaikaisesti. Kahdesta täyttämättä olevista viroista ovat viranhaltijat jääneet eläkkeelle. Kuntalain voimaan tullet muuttuneet säännökset tähdentävät virkasuhteen käytön rajaamista vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Lain 46 : mukaan työnantaja voi yksipuolisesti päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli kyseessä olevan viran tai virkasuhteen tehtäviin ei kuulu tai ei voi kuulua julkisen vallan käyttöä. Lähtökohtana on, että muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. Mikäli työsopimusta ei saada solmittua, virkasuhde voidaan 46 :ssä säädetyin edellytyksin (työnantaja tarjonnut työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla) muuttaa yksipuolisella päätöksellä työsuhteeksi. Kun virkasuhde on lainvoimaisella päätöksellä muuttunut työsuhteeksi, tulee kunnan lakkauttaa virka. Vs. sos.siht: Lautakunta muuttaa kodinhoitajien virat työsuhteiksi alkaen ja tekee kodinhoitajien kanssa työsopimukset entisin palkkausehdoin. Mikäli työsopimuksia ei saada aikaan, esitetään kunnanhallitukselle virkojen yksipuolista muuttamista kodinhoitajien toimiksi. Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään kodinhoitajien virkojen lakkauttamista, kun em. toimenpiteet on tehty ja saaneet lainvoiman. Sos.ltk: Hyväksyi päätösehdotuksen. * * * Khall 97 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kodinhoitajien virat lakkautetaan.

17 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 98 SOSIAALITOIMEN KIERTÄVÄN LAITOSAPULAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN JA MARJA-LEENA AIKIONIEMEN VAKINAISTAMINEN KO. TOIMEEN Sos.ltk 7 Palvelukodilla, keskuskeittiöllä ja kotipalvelussa on jatkuvasti tarvetta sijaisista vakituisen henkilökunnan vuosilomien, sairauslomien ja mahdollisten yllättävien poissaolojen vuoksi. Vakituisten työntekijöiden vuosilomista kertyy vuosittain miltei kaksi henkilötyövuotta; palvelukodin laitosapulaisten vuosilomat 228 pv, keittiön vuosilomat 152 pv ja kahden vakituisen kodinhoitajan vuosilomat 76 pv tai kolmen vastaavasti 114 pv. Yhteensä pv. Tämän lisäksi vielä sairauslomat ja muut vapaat. Marja-Leena Aikioniemi on toiminut sijaisena ja hänellä on vuodesta 1996 kertynyt yhteensä 203 palvelussuhdetta. Tällä hetkellä hän on ollut yhtäjaksoisesti työssä n. puoli vuotta. Palkkamäärärahaa tarvitaan lisää euroa. On tarkoituksenmukaisinta perustaa kiertävän laitosapulaisen toimi, jossa kiertävä laitosapulainen toimii palvelukodilla, keskuskeittiöllä ja kotipalvelussa. Tämä edellyttää sitä, että palvelukoti ja kotipalvelu järjestävät henkilökuntansa vuosilomat siten, että vuosilomalla on vähintään yksi henkilö ja pyritään välttämään päällekkäisyyksiä. lomat porrastamalla (ei useita työntekijöitä yhtä aikaa vuosilomalla). Palvelukodin vastaava sairaanhoitaja Sirpa Hämäläinen puo l- taa Marja-Leena Aikioniemen vakinaistamista kiertävän laitosapulaisen toimeen. Marja-Leena Aikioniemi on osoittautunut luotettavaksi työntekijäksi ja hän on kaikkien näiden vuosien aikana hoitanut työnsä erinomaiseksi. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 : 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta/vuoden. Marja-Leena Aikioniemi on antanut suostumuksensa työsuhteensa vakinaistamiseen.

18 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 98 Vs. sos.siht: Sos.ltk: Lautakunta perustaa kiertävän laitosapulaisen toimen ja vakinaistaa työntekijäksi Marja-Leena Aikioniemen sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista euroa sosiaalitoimen kiertävän laitosapulaisen palkkausmenoihin. Heikki Honkanen esitti, että toimea ei perusteta. Jouni Pöntiö kannatti esitystä. Koska tehtiin sosiaalisihteerin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, pidettiin äänestys. Sosiaalisihteerin esitys JAA ja Heikki Honkasen esitys EI. Äänestyksessä JAA-ääniä annettiin kolme (3) ja EI-ääniä kaksi (2). Päätökseksi tuli sosiaalisihteerin esitys. Heikki Honkanen jätti eriävän mielipiteen Khall 98 * * * Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan varaamista euroa sosiaalitoimen kiertävän laitosapulaisen palkkausmenoihin. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavaa: kunnanhallitus palauttaa asian peruspalkan määrittelyn osalta sosiaalilautakunnalle. Päätösesitys lisäyksellä hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 99 JIMMY PERTTUSEN JA JARI TERVON ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ, VARAJÄSENEN VALINTA MARKO POIKELALLE Khall 99 Jimmy Perttunen ja Jari Tervo ovat pyytäneet kirjeellä 005 eroa sivistyslautakunnan tehtävistä. Kirjeet liitteenä 6. Kuntalaki (365/1995) 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jimmy Perttunen on valittu toimikaudeksi sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Tommi Autioniemi. Jari Tervon henkilökohtaisena varajäsenenä on Ahti Isojärvi. Marko Poikelan henkilökohtainen varajäsen Marko Selkälä ei ole enää Pelkosenniemen kuntalainen ja on siten tullut vaalikelvottomaksi. Marko Poikelalle täytyy valita uusi henkilökohtainen varajäsen sivistyslautakuntaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Jimmy Perttuselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 3. että valtuusto valitsee Perttusen tilalle jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 4. että valtuusto valitsee Tervon tilalle jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 5. että valtuusto valitsee Marko Poikelalle henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 100 TOIMENPIDEOHJELMATYÖRYHMÄ, SOTE- HANKE JA ARVIOINTIRYHMÄ Khall 100 Kunnanhallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan Kunta- ja Palvelurakenneuudistusta koskevan lain edellyttämää toimenpideohjelmaa. Työryhmän tuli jättää raportti/toimenpideohjelmaesitys mennessä. Työryhmä on kokoontunut tähän mennessä neljä kertaa. Vaaditaan ainakin vielä yksi kokous ennen työryhmän työn valmistumista. Johtuen Itä-Lapin Kuntayhtymän SOTE-hankkeen lopputuleman valmistumisen siirtymisestä kesäkuulle sekä muutoinkin toimenpideohjelmatyössä ilmenneiden lisäselvitystä vaativien säästö- ja rakennemuutosasioiden valmistelun ajantarpeesta toimenpideohjelmatyöryhmän työn valmistuminen vaatii lisäaikaa saakka. Työryhmän esitys toimenpideohjelmaksi pyritään saamaan valmiiksi ja esittämään kuitenkin jo ennen juhannusta kokoontuvalle kunnanhallitukselle. Toimenpideohjelmasta, SOTE-hankeesta ja arviointiryhmän työstä on hyvä pitää valtuuston iltakoulu ennen kunnanhallituksen seuraavaa kokousta. Kunnanhallitus myöntää toimenpideohjelmatyöryhmän työn valmistumiselle lisäaikaa saakka. Päätetään valtuuston iltakoulun ajasta ja paikasta toimenpideohjelman, SOTE-hankeen ja arviointityöryhmän työn esittelemiseksi. Panu Leinonen poistui klo Kunnanhallitus päätti iltakoulun ajankohdaksi klo Samalla kunnanhallitus päätti pitää kunnanhallituksen kokouksen klo ja kunnanvaltuuston kokous pidetään samana päivänä ( ) klo

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 LAPIN LIITON PYYNTÖ HANKE ESITYKSISTÄ MAAKUNTAOHJELMAN TOTSU VALMISTELUA VARTEN Khall 101 Lapin liitto pyytää kunnilta ja Itä-Lapin kuntayhtymältä hankeesityksiä mennessä. Itä-lapin kuntayhtymä valmistelee työryhmätilaisuudessa (työvaliokunta + 5 jäsentä kustakin kunnasta) kuntien ja kuntayhtymän hanke-esityksiä. Pelkosenniemellä on valmisteltu Pohjoisimman Lapin Leader hanketta Pyhän matkailukeskuksen ja kylien yhdistämisestä matkailua palvelevaksi kokonaisuudeksi ja erityisesti kylien osalta toimintojen kehittämistä matkailua silmällä pitäen. Samaa asiaa tukee olemassa oleva Pelkosenniemi Life hanke sekä muut ympäristöhankkeet ja tänä vuonna alkava Kairalan maisemaaluehanke. Kunnan kannalta po. hankekokonaisuus antaa oivan mahdollisuuden kehittää koko kunnan aluetta matkailua palvelevaksi ja kasvattaa hyvinvointia koko kunnan alueella. Pyhätunturin alueelle on suunnitteilla ainakin kaksi hankekokonaisuutta, mitkä palvelevat matkailun kasvua ja kehitystä, yritystoiminnan toimintaedellytysten parantumista ja työpaikkojen lisääntymistä sekä hyvinvoinnin kasvua. Maankäyttöratkaisujen mahdollistavia investointihankkeita on mahdollisesti ainakin Pyhän alueella. Kuntayhtymän alueella on valmisteilla yhteinen metsien raivausta, ympäristön siistimistä ym. koskeva laaja työllistämishanke, mikä on järkevä Pelkosenniemen kannalta em. syistä johtuen. Mahdollisista hankeaihioista ja tarpeista keskustellaan lisää kokouksessa. Kunnanhallitus keskustelee hakeideoista, nimeää edustajat Itälapin kuntayhtymän hankevalmistelutilaisuuteen ja evästää edustajia po. tilaisuutta varten. Hankevalmistelutilaisuuteen nimettiin Marjo Säärelä, Panu Leinonen, Pekka Nyman, Markku Kankaanranta ja Heikki Honkanen.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 102 Asialista liitteenä nro 7. Kunnanvaltuuston kokous on pidetty Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot