Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu pj (vas) Perttunen Jimmy (vas) Hietala Eija (sit) Sirviö Satu (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Kiemunki Unto (kesk) Tervo Jari (kesk) Kulpakko Aino vpj. (sit) Mettiäinen Seija (sit) Nyman Pekka (sit) Nikka Esko (sit) Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Uusitalo Tapio (kesk) Poikela Marko (kesk) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Honkanen Heikki kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Parkkinen Erkki kunnanjohtaja Säärelä Marjo hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Marjo Säärelä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Eija Hietala Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 84 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirja n- pitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Eija Hietalan ja Pirkko Hyötylän, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 85 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 7 ). Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Ky Hallitus Kunnanhallitus 86 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hall 43 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Toimintasuunnitelmassa pyritään järjestämään palveluja käytettävissä olevin voimavaroin ja mahdollisimman tehokkaasti. Alueen väestön vanhenemisen myötä palvelujen tarve tulee väistämättä kasvamaan eikä säästöihin ole mahdollisuuksia. Seudullista yhteistyötä tehdään aktiivisesti Sairaala Lapponian kanssa. Itä-Lapin työterveyshuollon kehittämishanke jatkuu vuodelle 2007 ja Itä-Lapin kuntien PARAS-hankkeen, terveyspiirin valmistelussa ollaan mukana. Toimintamenojen on arvioitu nousevan 7,9 % vuoden 2006 talousarvioon nähden. Suurimman osuuden toimintamenoista muodostavat palkat henkilösivukuluineen, 73 %. Palkkoihin on tehty 2,5 % korotusvaraus. Toimintatulojen kasvuksi on arvioitu 1, 6 %. Jäsenkuntien osuudet kasvavat 6,9 %. Pelkosenniemen osuus kasvaa 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Savukosken 2 %. Ero johtuu pääosin vuodeosaston käytön lisääntymisestä ja jäsenkuntien arvioidusta käyttösuhteesta, Pelkosenniemi 55 %, Savukoski 45 %. Avohoidon käytön on arvioitu jakautuvan tasan jäsenkuntien kesken. Investointiosassa on varauduttu Pelkosenniemen hammashoitolan siirtoon ja lämpökeskuksen rakentamiseen eurolla. Avustusta lämpökeskuksen rakentamiseen arvioidaan saatavan euroa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Keskustelun aikana Tuovi Karvonen esitti lääkärin vastaanotto toiminnan tekstiosaan lisäyksen: Kuntayhtymällä on sopimus kiireellisen sairaanhoidon päivystyspalveluista Sodankylän kunnan kanssa Tanhuan, Kiurujärven ja Värriön vakinaisille asukkaille. Lisäys hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Ky Hallitus Kunnanhallitus 86 Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. * * * Khall 86 Liitteenä nro 1 toiminta- ja taloussuunnitelma Asiaa esitellään tarvittaessa kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä oleva Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 87 ASEVELVOLLISTEN KUTSUNNAT PELKOSENNIEMEN KUNNASSA VUONNA 2007 Khall 87 Lapin sotilasläänin esikunta esittää kirjeellään , että kunta osallistuu kutsuntojen järjestämiseen mm. seuraavasti: nimeäisi kutsuntalautakuntaan jäsenen ja varajäsenen nimeäisi kutsuntalääkärin kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen p u- heenjohtaja lausuisi tervehdyssanat kutsunnanalaisille kunta kustantaisi kahvitilaisuuden ja ruokailumahdollisuuden kutsuntatilaisuuksiin osallistuville Kirje liitteenä nro 2. Kutsuntatilaisuus pidetään seurakuntatalolla tiistaina 13 päivänä marraskuuta 2007 alkaen kello Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi Tapio Uusitalon ja varalle Panu Leinosen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen edustaa kuntaa tilaisuudessa ja lausuu tervehdyssanat. Kutsuntalääkäriksi nimetään Heikki Kouri. Ruokailumahdollisuus järjestetään palvelukodilla kello lähtien siten, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat voivat ruokailla. Leena Rissanen hoitaa yhteyden kutsuntavääpeliin ruokailun osalta. Kunta kustantaa kahvitilaisuuden kutsuntoihin osallistuville.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 88 VUODEN 2007 TALOUSARVIOON VARATTUJEN LAINOJEN NOSTO Khall 88 Talousarvioon vuodelle 2007 on varattu lainanottoon yhteensä euroa, josta on nostettu euroa. Hallintosihteeri on pyytänyt rahoituslaitoksilta tarjouksen euron talousarviolainasta, joka käytetään vuoden 2007 investointeihin ja käyttötalouteen. Lainatarjoukset pyydettiin viideltä (5) rahoituslaitokselta, jotka kaikki antoivat tarjouksensa määräaikaan mennessä. Tarjoukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy euron lainan nostamisen Kuntien Eläkevakuutukselta, Keva-primekorkosidonnainen (tällä hetkellä korko on 4,201 %) 10 vuoden lainaajalla. Hallintosihteeri huolehtii käytännön toimenpiteistä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 89 ICT:N HYÖDYNTÄMINEN KEMIJÄRVEN JA PELKOSENNIEMEN MATKAILU- JA PALVELUYRITYSVERKOSTOSSA Khall 89 Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä matkailuyrityksiä on Pyhä- Luostolla, Suomulla, kaupungin keskustassa ja hajaasutusalueella. Yritykset ovat pk-yrityksiä ja pääosin mikroyrityksiä, joiden toiminta, kehitysvaiheet ja resurssit vaihtelevat hyvin paljon. Yritysten it-valmiudet ja -osaaminen ovat erilaisia. Jotkut yritykset ovat selvittäneet mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköisiä myyntijärjestelmiä ja todenneet eri järjestelmien yhteensovittamisen taloudellisesti järkevällä tavalla olevan haasteellista. Pienyritysten resurssipula hidastaa kehittämistyötä. Kehittämisaihioita ja ideoita riittää, mutta niiden toteuttamisedellytysten selvittäminen kustannuksineen osana yritysten kehittämistä jää usein tekemättä. Tietotekniikan hyödyntäminen jää mikroyrityksissä perustasolle ja suuremmissa yksiköissäkin resurssipula estää tietotekniikan käyttöönottoa. Tämä hanke tuo lisäresursseja kehittämistyöhön. Tietotekniikan laajempi käyttöönotto auttaa yrityksiä tehostamaan liiketoimintaansa esimerkiksi viestinnän, e-liiketoiminnan ja logistiikan avulla. Tietotekniikan hyödyntäminen on merkittävää ja välttämätöntä, vaikka se ei toisikaan yrityksille merkittävää kilpailuetua. ICT:n hyödyntäminen voi olla esimerkiksi uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa tai halutun markkinointiviestinnän tehon parantamista tavoiteltavissa asiakasryhmissä. Tämän hankkeen tavoitteena on kartoittaa yritysten edellytykset, tarpeet ja mahdollisuudet sähköisten järjestelmien tehokkaampaan käyttöönottoon matkailu- ja palveluyrityksissä. Tarkoituksena on tehdä yritys- tai yritysryhmäkohtaisia kehittämissuunnitelmia yritysten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Matkailuyritysten saavutettavuutta pyritään yleisesti ratkaisemaan lisäämällä valtion tukemia bussivuoroja, mikä on suhteellisen kankea ja taloudellisesti kallis toimintatapa, joka ei pysty vastaamaan kysyntään eikä markkinoiden vaihtelevan tarjonnan mukaan vaihtuviin kuljetustarpeisiin. Tässä hankkeessa pyritään testaamaan ja kokeilemaan vaihtoehtoja käyttää sähköisten teknologioiden mahdollisuuksia alueiden ja yritysten saavutettavuuden parantamiseksi. Kokeilualueina ovat Pyhä-Luosto ja Suomu. Pilottitoiminnan avulla on tarkoitus löytää nykyistä edullisempia ja joustavampia liikennöintijärjestelmiä, jotka parantavat saavutettavuutta ja edistävät matkailuyritysten tuotekehitystä. Jos saavu-

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 89 tettavuus saadaan nykyistä varmemmalle pohjalle, markkinoinnin ja myynnin perusedellytykset saadaan tältä osin viimeinkin kuntoon. Hankeaika: Talousarvio (alv 0) Hankkeessa tarkastellaan samalla myös esille tulevia yritysten kehittämisajatuksia ja kaupungin keskustan matkailuinfran kehittämistoiveita, osana yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Aihioiden toteuttamisedellytyksiä selvitetään alustavine kustannuksineen. Kustannukset 2007 Hankevastaava Hankkeen asiantuntijapalvelut Tila- ja laitevuokrat Matkakulut Yleiskulut 500 Kustannukset yhteensä Hankkeen rahoitus EU + valtio Kuntarahoitus Rahoitus yhteensä Kemijärven kaupunki käynnistää hankeen mikäli hanke saa Lapin TE-keskuksen toimintaympäristötuen toteutukseen. Hankkeen kuntaosuus jaettaisiin asukaslukujen suhteessa Kemijärven kanssa. Kemijärven kuntaosuus olisi ja Pelkosenniemen osuus olisi 1227, osuus katetaan elinkeino-osaston kehittämishankkeille varatuista määrärahoista. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen, mikäli hanke toteutuu em. tavalla ja varautuu kuntaosuuden 1227 suorittamiseen elinkeinotoimen ao. määrärahoista.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 90 LAUSUNTO LAPIN MATKAILUSTRATEGIALUONNOKSEEN Khall 90 Lapin liitto pyytää kunnan lausuntoa Lapin matkailustrategialuonnokseen Lausuntopyyntö, liite 3 Matkailustrategialuonnos on nähtävillä Lapin liiton internetsivuilla osoitteessa Pelkosenniemen kunta pitää Lapin matkailustrategialuonnosta hyvänä ja monipuolisena. Erityisen tärkeää on matkailualueiden veturiaseman kehittäminen ja profiloituminen. Pyhä-Luosto arvioidaan keskivahvaksi matkailualueeksi. Pyrkimys nostaa pieniä ja keskisuuria matkailualueita kehityksen seuraavalle tasolle ja saada aikaan kasvusysäys ja suunnata kehittämisrahoitusta em. tavoitteiden toteuttamiseen on strategisesti oikea valinta. Pyhällä on suunnitteilla merkittäviä kehittämis- ja rakentamishankkeita. Niiden tukeminen kehittämis- ja muulla rahoituksella mahdollistaa osaltaan koko Pyhä-Luosto alueen kehittymisen vahvaksi matkailualueeksi. Tämä tuo alueelle lisää investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä (liite 8) olevan lausunnon Pelkosenniemen kunnan lausunnoksi. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 91 YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Khall 91 Uusi hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki tulevat voimaan Kuntaliitto on antanut uuden suosituksen yleisohjeeksi hankintatoimelle. Kuntaliitto suosittelee ohjeiden mahdollisimman pikaista hallinnollista käsittelyä. Kuntaliiton yleiskirje, liite 4 Asiassa on laadittu suosituksen mukaiset Pelkosenniemen kunnan yleiset hankintaohjeet, liite 5 Kunnanhallitus hyväksyy uudet Suomen kuntaliiton suosituksen mukaisen yleiset hankintaohjeet.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 92 OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUKSEN SEUTUHANKE Khall 92 Itä-Lapin työhönvalmennuksen seutuhanke on saanut TE-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Projekti on käynnistynyt Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö pyytää Pelkosenniemen kuntaa nimeämään jäsenen hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimeää Itä-Lapin työhönvalmennuksen seutuhankkeen ohjausryhmän jäseneksi Reeta Hyttisen.

12 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 93 PERUSOPETUKSEN JA LUKION MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEH- TORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Sivitysltk 19 Sivistystoimenjohtaja: Pelkosenniemen lukion lakatessa tulee myös perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka lakkauttaa. Virkaa on hoitanut lehtori Terttu Herranen, joka siirtyy eläkkeelle alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran lukien Sivitysltk: * * * Khall 93 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa perusopetuksen ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran lukien

13 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 94 PELKOSENNIEMEN PERUSKOULUN JA LUKION MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAKSI LUKIEN Sivistysltk 20 Sivistystoimenjohtaja: Pelkosenniemen lukion lakatessa myös lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka tulee lakkauttaa ja perustaa tilalle perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka lakkautetaan ja tilalle perustaan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen. Peruskoulun ja lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin virkaa on hoitanut lehtori Samuli Ollikainen. Kun ko. virka muutetaan alkaen perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin viraksi, niin lehtori Ollikainen siirretään tähän virkaan. Lehtori Ollikainen on antanut suostumuksensa ko. siirtoon. Sivistyltk: * * * Khall 94 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että lukion ja peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin virka lakkautetaan ja tilalle perustaan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka alkaen.

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 95 LUKION JA YLÄASTEEN ENGLANNIN KIELEN VANHEMMAN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Sivitysltk 22 Pelkosenniemen lukion lakatessa tulee myös lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virka lakkauttaa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaisi lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virkan lukien. Sivitysltk * * * Khall 22 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaisi lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin viran lukien.

15 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 96 LEHTORI KAIJA PELKOSEN SIIRTÄMINEN PERUSOPETUKSEN KIELTEN LEHTORIN VIRKAAN Sivitysltk 23 Lehtori Kaija Pelkonen on toiminut Pelkosenniemen lukion ja yläkoulun englannin kielen vanhemman lehtorin virassa. Kyseinen virka lakkautuu lukion lakkaamisen vuoksi. Ylä- ja alakoulun englannin kielen lehtori Annikki Kesti on siirtymässä eläkkeelle alkaen. Ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka tulee myös muuttamassa samanaikaisesti perusopetuksen kielten lehtorin viraksi. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen kielten lehtorin viraksi. Lehtori Kaija Pelkonen siirretään lukion ja yläasteen englannin kielen vanhemman lehtorin virasta perusopetuksen kielten lehtorin virkaan alkaen. Lehtori Pelkonen on antanut siirtoon suostumuksensa. Sivistyslautakunta * * * Khall 96 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että ylä- ja alakoulun englannin lehtorin virka muutetaan perusopetuksen kielten lehtorin viraksi.

16 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 97 KODINHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN KODINHOITAJIEN TOIMIKSI Sos.ltk 4 Pelkosenniemen kunnassa on 4 kodinhoitajan virkaa, joista kaksi on täytettynä kokoaikaisesti. Kahdesta täyttämättä olevista viroista ovat viranhaltijat jääneet eläkkeelle. Kuntalain voimaan tullet muuttuneet säännökset tähdentävät virkasuhteen käytön rajaamista vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Lain 46 : mukaan työnantaja voi yksipuolisesti päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli kyseessä olevan viran tai virkasuhteen tehtäviin ei kuulu tai ei voi kuulua julkisen vallan käyttöä. Lähtökohtana on, että muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. Mikäli työsopimusta ei saada solmittua, virkasuhde voidaan 46 :ssä säädetyin edellytyksin (työnantaja tarjonnut työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla) muuttaa yksipuolisella päätöksellä työsuhteeksi. Kun virkasuhde on lainvoimaisella päätöksellä muuttunut työsuhteeksi, tulee kunnan lakkauttaa virka. Vs. sos.siht: Lautakunta muuttaa kodinhoitajien virat työsuhteiksi alkaen ja tekee kodinhoitajien kanssa työsopimukset entisin palkkausehdoin. Mikäli työsopimuksia ei saada aikaan, esitetään kunnanhallitukselle virkojen yksipuolista muuttamista kodinhoitajien toimiksi. Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään kodinhoitajien virkojen lakkauttamista, kun em. toimenpiteet on tehty ja saaneet lainvoiman. Sos.ltk: Hyväksyi päätösehdotuksen. * * * Khall 97 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kodinhoitajien virat lakkautetaan.

17 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 98 SOSIAALITOIMEN KIERTÄVÄN LAITOSAPULAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN JA MARJA-LEENA AIKIONIEMEN VAKINAISTAMINEN KO. TOIMEEN Sos.ltk 7 Palvelukodilla, keskuskeittiöllä ja kotipalvelussa on jatkuvasti tarvetta sijaisista vakituisen henkilökunnan vuosilomien, sairauslomien ja mahdollisten yllättävien poissaolojen vuoksi. Vakituisten työntekijöiden vuosilomista kertyy vuosittain miltei kaksi henkilötyövuotta; palvelukodin laitosapulaisten vuosilomat 228 pv, keittiön vuosilomat 152 pv ja kahden vakituisen kodinhoitajan vuosilomat 76 pv tai kolmen vastaavasti 114 pv. Yhteensä pv. Tämän lisäksi vielä sairauslomat ja muut vapaat. Marja-Leena Aikioniemi on toiminut sijaisena ja hänellä on vuodesta 1996 kertynyt yhteensä 203 palvelussuhdetta. Tällä hetkellä hän on ollut yhtäjaksoisesti työssä n. puoli vuotta. Palkkamäärärahaa tarvitaan lisää euroa. On tarkoituksenmukaisinta perustaa kiertävän laitosapulaisen toimi, jossa kiertävä laitosapulainen toimii palvelukodilla, keskuskeittiöllä ja kotipalvelussa. Tämä edellyttää sitä, että palvelukoti ja kotipalvelu järjestävät henkilökuntansa vuosilomat siten, että vuosilomalla on vähintään yksi henkilö ja pyritään välttämään päällekkäisyyksiä. lomat porrastamalla (ei useita työntekijöitä yhtä aikaa vuosilomalla). Palvelukodin vastaava sairaanhoitaja Sirpa Hämäläinen puo l- taa Marja-Leena Aikioniemen vakinaistamista kiertävän laitosapulaisen toimeen. Marja-Leena Aikioniemi on osoittautunut luotettavaksi työntekijäksi ja hän on kaikkien näiden vuosien aikana hoitanut työnsä erinomaiseksi. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 : 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen työsuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta/vuoden. Marja-Leena Aikioniemi on antanut suostumuksensa työsuhteensa vakinaistamiseen.

18 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 98 Vs. sos.siht: Sos.ltk: Lautakunta perustaa kiertävän laitosapulaisen toimen ja vakinaistaa työntekijäksi Marja-Leena Aikioniemen sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista euroa sosiaalitoimen kiertävän laitosapulaisen palkkausmenoihin. Heikki Honkanen esitti, että toimea ei perusteta. Jouni Pöntiö kannatti esitystä. Koska tehtiin sosiaalisihteerin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, pidettiin äänestys. Sosiaalisihteerin esitys JAA ja Heikki Honkasen esitys EI. Äänestyksessä JAA-ääniä annettiin kolme (3) ja EI-ääniä kaksi (2). Päätökseksi tuli sosiaalisihteerin esitys. Heikki Honkanen jätti eriävän mielipiteen Khall 98 * * * Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan varaamista euroa sosiaalitoimen kiertävän laitosapulaisen palkkausmenoihin. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavaa: kunnanhallitus palauttaa asian peruspalkan määrittelyn osalta sosiaalilautakunnalle. Päätösesitys lisäyksellä hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 99 JIMMY PERTTUSEN JA JARI TERVON ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ, VARAJÄSENEN VALINTA MARKO POIKELALLE Khall 99 Jimmy Perttunen ja Jari Tervo ovat pyytäneet kirjeellä 005 eroa sivistyslautakunnan tehtävistä. Kirjeet liitteenä 6. Kuntalaki (365/1995) 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jimmy Perttunen on valittu toimikaudeksi sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Tommi Autioniemi. Jari Tervon henkilökohtaisena varajäsenenä on Ahti Isojärvi. Marko Poikelan henkilökohtainen varajäsen Marko Selkälä ei ole enää Pelkosenniemen kuntalainen ja on siten tullut vaalikelvottomaksi. Marko Poikelalle täytyy valita uusi henkilökohtainen varajäsen sivistyslautakuntaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Jimmy Perttuselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 3. että valtuusto valitsee Perttusen tilalle jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 4. että valtuusto valitsee Tervon tilalle jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 5. että valtuusto valitsee Marko Poikelalle henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 100 TOIMENPIDEOHJELMATYÖRYHMÄ, SOTE- HANKE JA ARVIOINTIRYHMÄ Khall 100 Kunnanhallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan Kunta- ja Palvelurakenneuudistusta koskevan lain edellyttämää toimenpideohjelmaa. Työryhmän tuli jättää raportti/toimenpideohjelmaesitys mennessä. Työryhmä on kokoontunut tähän mennessä neljä kertaa. Vaaditaan ainakin vielä yksi kokous ennen työryhmän työn valmistumista. Johtuen Itä-Lapin Kuntayhtymän SOTE-hankkeen lopputuleman valmistumisen siirtymisestä kesäkuulle sekä muutoinkin toimenpideohjelmatyössä ilmenneiden lisäselvitystä vaativien säästö- ja rakennemuutosasioiden valmistelun ajantarpeesta toimenpideohjelmatyöryhmän työn valmistuminen vaatii lisäaikaa saakka. Työryhmän esitys toimenpideohjelmaksi pyritään saamaan valmiiksi ja esittämään kuitenkin jo ennen juhannusta kokoontuvalle kunnanhallitukselle. Toimenpideohjelmasta, SOTE-hankeesta ja arviointiryhmän työstä on hyvä pitää valtuuston iltakoulu ennen kunnanhallituksen seuraavaa kokousta. Kunnanhallitus myöntää toimenpideohjelmatyöryhmän työn valmistumiselle lisäaikaa saakka. Päätetään valtuuston iltakoulun ajasta ja paikasta toimenpideohjelman, SOTE-hankeen ja arviointityöryhmän työn esittelemiseksi. Panu Leinonen poistui klo Kunnanhallitus päätti iltakoulun ajankohdaksi klo Samalla kunnanhallitus päätti pitää kunnanhallituksen kokouksen klo ja kunnanvaltuuston kokous pidetään samana päivänä ( ) klo

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 LAPIN LIITON PYYNTÖ HANKE ESITYKSISTÄ MAAKUNTAOHJELMAN TOTSU VALMISTELUA VARTEN Khall 101 Lapin liitto pyytää kunnilta ja Itä-Lapin kuntayhtymältä hankeesityksiä mennessä. Itä-lapin kuntayhtymä valmistelee työryhmätilaisuudessa (työvaliokunta + 5 jäsentä kustakin kunnasta) kuntien ja kuntayhtymän hanke-esityksiä. Pelkosenniemellä on valmisteltu Pohjoisimman Lapin Leader hanketta Pyhän matkailukeskuksen ja kylien yhdistämisestä matkailua palvelevaksi kokonaisuudeksi ja erityisesti kylien osalta toimintojen kehittämistä matkailua silmällä pitäen. Samaa asiaa tukee olemassa oleva Pelkosenniemi Life hanke sekä muut ympäristöhankkeet ja tänä vuonna alkava Kairalan maisemaaluehanke. Kunnan kannalta po. hankekokonaisuus antaa oivan mahdollisuuden kehittää koko kunnan aluetta matkailua palvelevaksi ja kasvattaa hyvinvointia koko kunnan alueella. Pyhätunturin alueelle on suunnitteilla ainakin kaksi hankekokonaisuutta, mitkä palvelevat matkailun kasvua ja kehitystä, yritystoiminnan toimintaedellytysten parantumista ja työpaikkojen lisääntymistä sekä hyvinvoinnin kasvua. Maankäyttöratkaisujen mahdollistavia investointihankkeita on mahdollisesti ainakin Pyhän alueella. Kuntayhtymän alueella on valmisteilla yhteinen metsien raivausta, ympäristön siistimistä ym. koskeva laaja työllistämishanke, mikä on järkevä Pelkosenniemen kannalta em. syistä johtuen. Mahdollisista hankeaihioista ja tarpeista keskustellaan lisää kokouksessa. Kunnanhallitus keskustelee hakeideoista, nimeää edustajat Itälapin kuntayhtymän hankevalmistelutilaisuuteen ja evästää edustajia po. tilaisuutta varten. Hankevalmistelutilaisuuteen nimettiin Marjo Säärelä, Panu Leinonen, Pekka Nyman, Markku Kankaanranta ja Heikki Honkanen.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 102 Asialista liitteenä nro 7. Kunnanvaltuuston kokous on pidetty Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.10.2007 kello 16.00-16.53 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 20 3/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 13.03.2008 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulukeskuksessa SAAPUVILLA Honkanen Heikki

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 95 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.04.2008 kello 16.00-16.52 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 18.05.2016 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot