RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen Rautalammin kunnan kotihoidoksi aikaisintaan lukien Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman valmisteluryhmän perustaminen Johdannaisten yleissopimuksen tekeminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012 Ilmoitusasiat Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tilinpäätös 2011 KAHAVE-selvitys ja skandiumin tutkimushanke Sairaankuljetus Vuoden 2013 talousarvion raamin valmistelu Talousarviovertailu Etelä-Konneveden osayleiskaavan tarkistamiseen liittyvät tavoitteet PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 12/2012 Kunnanhallitus Sivu 161 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Raija Haukka Tauno Herranen Ulla Pakarinen Kari Laitinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, klo kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Pekka Hintikka Jarmo Hänninen 171 Keskiviikko klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Allekirjoitukset Kari Laitinen Ulla Pakarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 156 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 157 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laitisen ja Ulla Pakarisen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 158 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa seitsemän asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen.

4 Kunnanhallitus Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen Rautalammin kunnan kotihoidoksi aikaisintaan lukien Kh 159 Liite 1 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Rautalammin kunnan perusturvan talousarvioon on vuodelle 2012 kirjattu Kotihoidon ja vanhuspalveluiden tavoitteeksi: kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämisen suunnittelu yhdessä Sisä-Savon terveyskuntayhtymän kanssa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilöstö sekä esimiehet ovat suunnitelleet yhdistymistä vuoden 2011 lopusta alkaen. Pohjana suunnittelussa on käytetty muuna muassa Lapinlahden kotihoidon mallia. Rautalammin, Suonenjoen ja Vesannon kotipalvelu- ja kotisairaanhoitohenkilöstö, esimiehet ja sosiaali- ja perusturvajohtajat kävivät loppuvuodesta 2011 tutustumassa Lapinlahden kotihoitoon. Rautalammin kunnan kotipalveluhenkilöstön muodostavat (16) kotipalvelun ohjaaja, 1 sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, 7 lähihoitajaa, 6 kodinhoitajaa, 1 perushoitaja sekä 1 yhteinen fysioterapeutti palveluasumisen kanssa. Kotisairaanhoidossa on kolme sairaanhoitajaa, jotka työskentelevät Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa. Yhdistymisvaiheessa kotisairaanhoitajat (3) siirtyvät Rautalammin kunnan palvelukseen alkaen. Sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon esimiesten yhteinen näkemys on, että yhdistymisen myötä ammattitaito lisääntyy ja asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua. Kunnan perusturvaosasto on ollut neuvottelemassa ja selvittämässä kuntayhtymän ja Suonenjoen kanssa uutta järjestelyä. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toisena osakkaana Suonenjoen kaupunki on jo tehnyt päätöksiä ja esityksiä kotisairaan-hoidon siirtämisestä kunnan järjestettäväksi alkaen. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä 1 olevan suunnitelman Rautalammin kunnan kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon yhdistymiseksi Rautalammin kunnan kotihoidoksi aikaisintaan lukien; 2. esittää suunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja terveydenhuollon kuntayhtymän hyväksyttäväksi.

5 Kunnanhallitus Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman valmisteluryhmän perustaminen Kh 160 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Hyvinvointikertomuksen taustalla on terveydenhuoltolaki (12 ), jonka mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan otettava huomioon paikallisten olosuhteiden mukaiset tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet käyttäen kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, seurattava hyvinvointitarpeisiin toteutettuja toimenpiteitä ja raportoivat niistä vuosittain valtuustolle. Kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus, jonka kunnanvaltuusto vahvistaa. Hyvinvointikertomus on pohja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalle. Terveydenhuoltolain (34 ) mukaan kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteista sekä vastuutahoista. Suunnitelman laatimisessa on asetuksen (337/2011) mukaan otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomuksen tietoja ja muita väestön hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta sekä palvelujen laadusta ja toimivuudesta kertovia tietoja. Hyvinvointikertomusta työstämään tarvitaan työryhmä ns. hyvinvointityöryhmä. Työryhmä on eri hallintokuntien edustajista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on laatia Rautalammin hyvinvointikertomus suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Hyvinvointikertomus kokoaa hallintokuntien näkemykset väestön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Hyvinvointikertomuksen laadinnassa käytetään sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa ja valtakunnallisesti sovittuja indikaattoreita. Hyvinvointikertomus tulee laatia vuoden 2012 loppuun mennessä. Asian on tarkoitus edetä samoin kuin sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Sähköisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun on mahdollisuus saada tukea Kanerva-Kasteen henkilöiltä maksutta. Pohjois-Savoon on laadittu maakuntaliiton johdolla maakunnallinen turvallisuussuunnitelma. Paikallistasolla edellytetään kuntakohtaista turvallisuussuunnitelmaa. Rautalammilla on jo osittain selvitetty ja laadittu Rautalam-

6 Kunnanhallitus min kuntaa koskevaa turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuus liittyy tärkeänä osana kuntalaisen hyvinvointiin. Rautalammin kunnanvaltuuston on vuonna 2010 hyväksynyt perusja lähipalveluja koskevan kunnan tavoitekohtaisensuunnitelman terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tulevaisuuden lähipalveluista, mikä antaa hyvän pohjan laatia terveydenhuoltoa koskevan hyvinvointi- ja järjestämissuunnitelmat ja niihin liittyvät mahdolliset tarkennetut tavoitteet. Hyvinvointi- ja järjestämissuunnitelma ovat molemmat perusteltua laatia kunnan lähipalvelu -näkökulmasta käsin huomioiden sen, että terveydenhuollon ja sairaanhoidon lähipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa edellyttää resurssikysymyksenä laajempaa yhteistoiminta-aluetta, ja suunnitelmat samalla ottavat huomioon mahdolliset ERVA-alueita ja perusterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset muutokset sairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestämisessä. Hyvinvointikertomusta laativa valmistelutyöryhmä voisi toimia ohjausryhmänä myös turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Työryhmässä tulisi olla eri toimialojen edustus. Kunnanhallitus valitsee viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä Rautalammin kunnan hyvinvointityöryhmään valmistelemaan hyvinvointikertomus- ja järjestämissuunnitelmaa sekä turvallisuussuunnitelmaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi työryhmään edustajikseen kaikki osastopäälliköt, Hannu Jyrkkäsen, kaikkien lautakuntien puheenjohtajat sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä Risto Niemelän. Kokoonkutsujaksi nimettiin Pekka Hintikka.

7 Kunnanhallitus Johdannaisten yleissopimuksen tekeminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa Kh 161 Liite 2 Johdannaisten yleissopimuksessa määritellään yleiset ehdot, joita sovelletaan Kuntarahoituksen kanssa mahdollisesti tehtäviin johdannaissopimuksiin. Tällaisia voivat olla koronvaihtosopimukset, korkokattosopimukset, korkokatto- ja korkolattiasopimukset sekä koron- ja valuutanvaihtosopimukset. Mahdollisesti tehtävän johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan aina erikseen. Tässä yleissopimuksella määritellään siis yleiset periaatteet. Kunta on aiemmin solminut Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa vastaavan yleissopimuksen, sekä Kuntarahoituksen kanssa yhtä sopimusta koskevan yleissopimuksen. Liitteenä 2 on Kuntarahoituksen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 2 olevan Kuntarahoituksen sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus).

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 162 Kunnanhallitukselle esitellään pidetystä kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 1. Takauksen myöntäminen Raudanniemi-Hämeenniemi tiekunnan tienparannuslainalle: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa takaussitoimuksen. 2. Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen: Savon Kuituverkko Oy:lle ilmoitetaan, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt osakassopimuksen muutoksen. 3. Sepon Kaluste Seppo Noronen Ky:n lainalle myönnetyn takauksen uudistaminen: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa takaussitoumuksen jatkon. 4. Lukion korjaus rakentaminen: Kunnanhallitus päättää jatkaa korjaushankkeen suunnittelua ja valmistelua hankesuunnitelman 2,66 M :n kustannusarvioon perustuen niin, että korjaushanke voidaan käynnistää vuoden 2012 aikana, sekä hakee valtionavustusta hanketta varten. 5. Hermanninrannan asemakaava: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan julkisesti. Lisäksi Ely-keskukselle toimitetaan kaava-aineisto. 6. Murtoniemen ranta-asemakaava: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan julkisesti. Lisäksi Ely-keskukselle toimitetaan kaava-aineisto. 7. Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaava: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan julkisesti. Lisäksi Ely-keskukselle toimitetaan kaava-aineisto. 8. Arviointikertomus vuodelta 2011: Kunnanhallitus antaa vastauksen kertomuksessa esitettyihin asioihin erillisenä asiana syksyllä. 9. Muut asiat: 13 valtuutettua jätti uusille valtuutetuille suunnatun koulutustilaisuuden järjestämistä koskevan valtuustoaloitteen: Asia käsitellään syksyllä erillisenä asiana.

9 Kunnanhallitus Raija Haukka ja Sari Hintikka-Varis poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

10 Kunnanhallitus Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012 Kh 163 Liite 3 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta voi hakea mennessä valtiovarain ministeriöltä. Rautalammin kunta ei kuitenkaan tulisi korotusta saamaan, koska kunnalla ei ole sellaista akuuttia tai kroonista taloudellista ahdinkoa, jonka perusteella sitä voitaisiin hakea. Kunnanhallitus päättää, että kunta ei hae harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2012.

11 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 164 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja Tukesin valtausoikeutta koskeva päätös Geologian tutkimuskeskuksen hakemukseen Kiviniemi 1 Kerkonjoensuun kylässä. 3. KYS:n vuosikertomus KYS:n osavuosikatsaus 1-4/ Savon koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirja Savon koulutusky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirjaote : Perussopimuksen hyväksyminen. 8. Aluehallintoviraston tarkastuskertomus / työterveystarkastus Sisä-Savon seutuyhtymän pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kirje : Lausunto poikkeamisluvasta rakentaa Saparonimen tilalle. 12. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfokirje : Kansallinen varautumissuunnitelma polion paluun torjumiseksi

12 Kunnanhallitus Sisä-Savon seutuyhtymän kirje: Valokuidun rakentaminen etenee. 14. Lääkäripalveluyritykset ry:n uutiskirja 1/ Neuvottelumuistio koskien Finnskog-matkailua. 16. Audiator-yhtiön koulutuskutsu. 17. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Pohjois-Savon aluetoimiston kirje tulevista kutsunnoista. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

13 Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus Kh 165 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Koti- ja vanhuspalveluiden tulosalueelta on lähihoitaja Anne Schwartz irtisanoutunut alkaen. Perusturvajohtaja pyytää kunnanhallituksen täyttölupaa lähihoitajan toimen yleiseen hakuun laittamista sekä täyttölupaa alkaen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvajohtajan tekemän pyynnön.

14 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tilinpäätös 2011 Kh 168 Liite 4 Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tilinpäätös 2011 on valmistunut ja se on ,43 ylijäämäinen. Toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä 4. Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.

15 Kunnanhallitus KAHAVE-selvitys ja skandiumin tutkimushanke Kh 167 GTK on omissa tutkimuksissaan 2010 tehnyt Rautalammilla skandium- ja zirkoni-esiintymälöydökset ja jatkanut selvitysten tekemistä em. löydöksistä. Skandiumin talteenottoprosessia halutaan testata lisää ja tätä tarkoitusta varten on KAHAVE-selvitykseen (Kaivosvesien hajautetun puhdistusjärjestelmän esiselvitys) liittyen valmisteltu jatkohanketta, jossa rahoittajina toimisi Pohjois-Savon ELY-keskus. Pohjois-Savon maakuntaliitto voi mahdollisesti toimia myös osittain rahoittajana sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kaivosvesien puhdistukseen liittyvien kemikaalien testaamisesta. Lisäksi hankkeeseen vaaditaan kuntien rahoitusosuutta. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta osallistuu KAHAVEselvityksen jatkohankkeeseen ja skandiumin (hightech-metalli) erotusprosessien testaamiseen liittyvään hankkeeseen euron rahoitusosuudella elinkeinotoimen määrärahoista. Hankkeen tulee pitää kunta ja elinkeinotoimi ajan tasalla prosessin etenemisestä.

16 Kunnanhallitus Sairaankuljetus Kh 168 Liite 5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen, että sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirille lakiin perustuen. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ei ole irtisanonut (vuoden irtisanomisaika) Rautalammilla toimivan sairaankuljetusyrittäjän ja kuntayhtymän välistä sairaankuljetussopimusta ennen ja kuntayhtymä on sen jälkeen katsonut, että yritys voisi jatkaa siirtosopimuksella (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille) vuoden 2013 ajan sairaankuljetusta entisillä ehdoilla Rautalammilla. Rautalammin kunta on keväällä 2012 lausunnossaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille edellyttänyt, että sairaankuljetusauton sijaintipaikka on Rautalampi ja sairaankuljetus tapahtuu samoilla ehdoilla ja samalla palvelutasolla kuin se on toiminut sairaankuljetusyrittäjän toimesta, kun sairaanhoitopiiri toimii itse sairaankuljetuksen järjestelyvastuussa alkaen. Rautalammin Sairaankuljetus Oy on lähestynyt kuntaa päivätyllä kirjelmällä ja tiedottanut kuntaa omasta tilanteestaan. Samalla yritys toteaa, että Rautalammin kuntaa ja kuntalaisia koskevan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin päätöksen jälkeen kunnassa ei ole enää yöpäivystystä alkaen klo välisenä aikana ja uhkana on se, että ambulanssi siirtyy sijoituspaikankin osalta Suonenjoen paloasemalle. Kirjelmä on liitteenä 5. Tätä edellä mainittua uhkatilaa Rautalammin kunta ei voi kuntalaisten turvallisuuden nimissä missään tapauksessa hyväksyä palvelutason heikkenemisen johdosta. Kunnanhallitus merkitsee Rautalammin Sairaankuljetus Oy:n kirjelmän tiedoksi ja samalla tekee tarvittavat päätökset sen suhteen, että kuntalaisten sairaankuljetuksen palvelutaso ei heikkene alkaen Rautalammilla ei auton sijaintipaikan eikä yöpäivystyksen osalta. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunta jatkaa neuvotteluja KYS:n, Sisä-Savon kuntayhtymän ja sairaankuljetusyrittäjän kanssa siitä, että Rautalammilla säilyisi ambulanssin yöpäivystys myös jatkossakin. Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo

17 Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion raamin valmistelu Kh 169 Liite 6 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2013 talousarvion raamia. Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen päätöksen pohjalta tehty täsmennetty esitys vuoden 2013 talousarvion kehyksiksi. Lähtökohtana on ollut se, että käyttömenot kasvavat keskimäärin seuraaraavasti: palkkauskustannukset nousevat 2,2 % palvelujen osto lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 3,1 % ja muut menot 1,5 %. Tulopuolella käyttömenojen arvioidaan kasvavan 3,2 %. Valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu n. 5 %. Liitteenä 6 on vuoden 2013 hallintokuntakohtainen raami sekä kokonaistalouden raami. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2013 hallintokuntakohtaisen raamin em. liitteen mukaisena.

18 Kunnanhallitus Talousarviovertailu Kh 170 Liite 7 Käyttötalouden ulkoiset menot ovat kesäkuun loppuun mennessä kertyneet 50 prosenttisesti eli kokonaismenot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Hallintokunnittain elinkeinotoimen menot ovat kertyneet 55,4 prosenttisesti, terveydenhuollon menot 54 prosenttisesti eli laskennallista ylitystä on neljä prosenttiyksikköä eli n Kulttuuri ja vapaa-aika toimen menot ovat kertyneet 57.1 prosenttisesti eli laskennallista ylitystä on 2,1 %-yksikköä eli n euroa. Teknisen toimen menot ovat ylittyneet n. 2,5 %-yksikköä eli noin Muut toimialat ovat pysyneet budjetissa. Toimintatuotot ovat kertyneet n. 7 %-yksikköä eli n euroa alle arvioidun. Menolajeittain henkilöstömenot ovat hieman alle arvion ja palvelujen ostot n. 2 % - yksikköä yli arvioidun. Suuret tuloerät eli verotulot ja valtion osuudet ovat kertymässä lähes arvioidusti. Liitteenä 7 on talousarviovertailu Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarviovertailun tietoonsa saatetuksi.

19 Kunnanhallitus Etelä-Konneveden osayleiskaavan tarkistamiseen liittyvät tavoitteet Kh 171 Liite 8 Tilatohtorit Oy Oulusta on valittu laatimaan Etelä-Konneveden osayleiskaavan tarkistus. Kaavoitusprosessin ohjausryhmänä toimii kaavoitusjaosto. Kaavoitusjaosto toimii kunnanhallituksen alaisena jaostona. Etelä- Konnevesi on yksi merkittävimmistä sisävesistöistä Suomessa. Etelä- Konneveden edellinen osayleiskaavaa Rautalammin kunnan alueita koskien on laadittu 1990-luvun alussa. Pohjois-Savon maakuntakaavassa Etelä- Konneveden vesistöalue on mm. matkailuun kuuluvaksi alueeksi. Vanhassa osayleiskaavassa alueelle on varattu 585 rakennuspaikkaa ja valtion lunastettavaksi on merkitty 171 rakennuspaikkaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa tulee tehdä kaavaa koskevia tarkistuksia, varata alueita pysyvän ja vapaa-ajan asunnon rakentamista varten, taata matkailuyrittämiseen, kalastukseen, muun yrittämisen ja elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet sekä mahdolliset uusien yrittämiseen liittyen toimialojen laajentumismahdollisuudet alueelle sekä talousmetsien hoito ja muu maatilatalous liitännäiselinkeinoineen. Tavoiteluonnos on liitteenä 8. Kunnanhallitus antaa kaavoitusjaostolle tavoitteet Etelä-Konneveden osayleiskaavan tarkistamista varten. Pekka Hintikka ja Tauno Herranen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Jarmo Hänninen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot