Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot."

Transkriptio

1 Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1 Nykytila Vuoteen 2020 mennessä Toimielin /toiminnot Kunnan oma palvelutuotanto Palvelujen hankinta ulkopuolisilta Palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Kustannusvertailut vrt. koko maa (Talous- ja toim.tilasto 2011) Palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat Yleishallinnon nettokustannukset 66 euroa/asukas, koko maa 181, Hyvinkää 92, Järvenpää 80 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Vaalien järjestäminen Keskusvaaliltk Ennakkoäänestys osittain Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunnan sihteeri Tilintarkastus Kaupunginhallitus Yleinen johtaminen Tiedottaminen Viestintäpäällikkö Tiedotuslehti ym. julkaisut ja palvelut osittain Markkinointi RTK / seudulinen markkinointi RTK / seudulinen markkinointi Velkaneuvonta Velkaneuvoja ja -sihteeri Valtio ostaa Riihimäeltä Palvelut myydään Lopen, Hausjärven ja Janakkalan kunnille Pieneläinten hoito Ostopalvelut Ostopalvelut Väestönsuojelu Valmiussuunnittelun kokonaiskoordinaatio teknisellä toimella Siirtyy valtiolle nykyresurssein ministeriön kirjelmän mukaan Eu-hanketoiminta Koordinointi kehittämistoimella, kaupungin hallinnoimat hankkeet toimialakohtaisesti tarpeen mukaan tarpeen mukaan Elinkeinoelämän edistäminen Yritysneuvontapalvelut Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Hausjärvi, Loppi, Riihimäki Hyvinkää / YritysVoimala Oy, Yrityspaja RTK Oy Maatalousneuvonta Projektit Ostopalvelut /Janakkala OSKE, ym. (Techvilla Oy) Kulttuurin tukeminen Teatterin tukeminen Riihimäen Teatteri Oy 1

2 Kesäkonsertit Kesäkonserttien tuki ry 2

3 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoito Palkkatukityöllistäminen Yhteistyö 3. sektorin kanssa (työllistämislisät ja avustukset) Kesätyöpaikat Työpajatoimintra HRAK (Hausjärvi. Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki) Yritysten tukeminen kesätöiden järjestämisessä Kierrätyskeskustoiminta Hallintokeskus Hallintopalvelut Yleiset hallintotehtävät Pysäköinnin valvonta Keskitetyt atk-palvelut Tukipalvelut Kuntouttava toiminta ja kierratyskeskustoiminta Hallintopalvelut yleisesti Lakimiespalvelut, Keskitetyt henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja kehittämistoimen palvelut Pysäköinninvalvoja, pysäköinnin tarkastajat Kaikille toimialoille yhteiset atkpalvelut Tilastokeskus Ohjelmia: mm. Kuntatsto Muuttajatutkimus, jne Vahtimestari ja lähettipalvelut Vahtimestari Lähettipalvelut, posti Rhl-Data Oy / tietoliikenne Talousalueyhteistyö Kehittämisprojektien koordinoinnin ja organisoinnin ostaminen /seudullinen yhteistyö Puhelinvaihdepalvelut Elisa Elisa/ seudullinen Monistamopalvelut Monistamo, omat julkaisut, Laitteet / leasing vaihdepalvelu Seudullinen yhteistyö / Ostopalvelut Arkistointi Kahviopalvelut taittopalvelu, Arkistosihteeri, ilmoitusten keskusarkisto ja Kahvion hoitaja Hävityspalvelut Tapauskohtaisesti tilaisuuksiin Seudullinen yhteistyö Sähköinen keskusarkisto - tulevaisuudessa ostettavissa Keskitetyt henkilöstöpalvelut tarjoilut ym. Työsuojelutoiminta työsuojelupäällikkö Paikallinen koulutus Koulutustilaisuudet Koulutustilaisuudet Työterveyshuolto Tk/ Terveystalo Oy Virkistystoiminta Kotaniemen ylläpito Tapahtumien esiintyjät yms. Palvelukeskus Atk-palvelut RHL-Data Oy, tukipalvelut Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Talous- ja henkilöstöpalvelut Perintäpalvelut RHL-Data Oy, taloushallinto, palkkalaskenta ja keskitetyt hankinnat Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky Oma toiminta / seutuyhteistyö (sote) Ympäristöterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky+janakkala Erikoissairaanhoito Saattohoito / Koivikkokoti KHSHP ky Ensihoito KHSHP ky+ Kanta- Hämeen pelastuslaitos Yhteistyö Hämeenlinnan kanssa 3

4 Perusturvalautakunta sote nettokustannukset/ asukas: Riihim.3297e; kaup.kunnat 3176e; koko maa 3227e Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut yleisesti, Asiantuntijapalvelut ja toimintaavustukset järjestöille keskitetyt henkilöstö-,talous- ja kehittämispalvelut Kaupungin sote-palvelut on yksi kokonaisuus. Toteutetaan ensin organisaatiomuutos, jossa terveyskeskuspalvelut tuotetaan edelleen kuntayhtymänä, mutta kaupungin sotepalveluiden hallinnointi keskitetään sotelautakunnalla Sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Sosiaalityön yhteiset kiinteistöym. menot Työnohjaus- ja koulutuspalvelut Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys Poliisilaitoksen sos.työntekijä Sosiaalityöntekijä Palvelusta myydään Lopelle ja Hausjärvelle yht. 37 % Kehittämishankkeet Aikuissosiaalityö Kaste-hankkeet Toimeentulotuki Työvopiman palvelukeskus Lakisääteiset avustukset Rii 93e/as; Hyvink. 111e/as; 60 Työvoimahallinnon kanssa kuntaa 131e/as Asumispalvelut Turva- ja ensikotipalvelut yhteinen palvelupiste. aikuisille. Aikuissosiaalityö Lasten ja perheiden palvelut Sosiaalityön viranomaistehtävät ks. ls. avohuollon tukitoimet Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään lisäämällä Te-keskusuudistus kuntouttavaa on käynnissä. työtoimintaa Palvelukeskuksen yhteistyössä Teasema on tässä vaiheessa epäselvä. Lasten ja nuorten avopalveluista muodostetaan nykyistä tarkoituksemukaisempia ja selkeämpiä kokonaisuuksia. Poistetaan päällekäisyyksiä ja korjataan palvelukapeikot ( terveydenhuolto, sosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu, psykiatria, Ankkuri, oppilashuolto ja nuorisotyö) Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun viranomaistehtävät ja oma perhetyö Perhetyö Omia lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätään ja monipuolistetaan, jotta ls sijoitukset vähenevät Perheneuvola Ohjaus, neuvonta, tutkimus, terapia ja sovittelu alle 13 v. lasten perheille (Suoritteet yhteensä 7315 kpl) Lääkäripalvelut, kriisityöpalvelut Hyvinkään seudun mt-yhdistys, sijoitettujen lasten perheneuvolapalvelut, koulutus ja työnohjaus Palveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan (v. 2012: yht 1841 suoritetta, euroa) Perheneuvolaa laajennetaan ja muutetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä perustason mielenterveyspalveluja antavaksi yksiköksi (0-18 v). Näin vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä nuorten osalta. Mäkikujan perhekoti 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö. Tilapäisja pitkäaikaishoitoyksikkö. Palveluja myydään, mikäli on tilaa. Oman lastensuojelulaitoksen, Mäkikujan, toimintaa laajennetaan ja samaan yhteyteen kootaan muutakin ls toimintaa esim. perhekuntoutus ja itsenäistymisasunto. Ratkaistaan voiko vanhaa rakennusta käyttää päiväkäytössä ls uusille avopalveluille. Uusi rakennus valmistuu

5 Sijaisperhehuolto Laitospalvelut Sijaisperhehuoltoa lastensuojelulapsille ( yhteensä 39 lasta perhehoidossa). Lastensuojelulasten perhekotija laitoshoito Hämeenlinnan perhpankki Kanerva. Ls laitoshoidon osuus ikäluokasta: Rii 6,1; kaup.kunnat 5 ; koko maa 4,7 Tavoitteena on, että sijoitetuista lapsista 60% on perhehoidossa Ls laitoshoitoa vähennetään. Lisätään perhehoitoa ja omaa Mäkikujan toimintaa. Lisätään varhaista tukea sijoitusten vähentämiseksi Lastenvalvojan palvelut Hyvinkään seudullinen perheoikeudellinen yksikkö. Päihdetyö Ehkäisevä toiminta Alle 25-vuotiaiden ohjaus, neuvonta ja arviointipalvelut Nuorten palvelupiste Nupin palveluja myydään Lopelle ja Hausjärvelle. Päivätoiminta Päivätoiminta ostetaan Riihimäen Seudun A-kilta Oy:ltä. A-klinikka Päihdehuollon avohoito ja ehkäisevä työ Lääkäripalvelut. A-klinikkapalveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan. Perustason mielenterveyspalvelut (terveyskeskus) ja päihdepalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Aluksi yhdistetään tk:n psykiatriset palvelulut ja A- klinikan toiminta. Asumispalvelut Kuntouttavat asumispalvelut ostetaan Koivukoti ry:ltä. Kaupungin rakennuttamatiilikadun kuntoutumisyksikkö aloittaa toimintansa kesällä Laitoshoito Laitoshoito ostetaan eri palveluntuottajilta. Vammaispalvelut Yhteiset vammaispalvelut Sosiaalityö Yhteiset avopalvelut Vammaispalvelujen viranomaistehtävät ja ohjaus sekä neuvonta Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi ja omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla. Taloudelliset tukitoimet Viranomaistehtävät Kuljetustuki, henkilökohtaiset avustajat, asunnon muutostyöt yms. avustukset Asiantuntijapalvelut Perhehoito, tilapäinen Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Rivakka työ- ja päivätoiminta, koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminta, työosuusrahat Tilapäisten perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset asiantuntijapalvelut Etevan kuntayhtymältä Asiakaskuljetukset Myyty Lopelle eurolla v (224 pv). Kuljetuspalvelujen (taksikuljetukset) toimintatapaa uudistetaan. Henkilökohtaisen avun tuotantotapoja uudistetaan. ja autististen lasten kotihoitoa tuetaan lisäämällä tilapäishoitoa ostettuna tai omana toimintana. 5

6 Psykiatrian työtoiminta päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Mieleterveysongelmaisten päivätoiminta Asumispalvelut Perhehoito Asumiyksiköt Asumispalvelujen ostaminen Mielenterveysongelmaisten työtoiminta, työosuusrahat asumisyksiköt Uranuskoti (9 paikkaa) ja Saturnuksenkatu (3 paikkaa) päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta Vaikeavammaisten päivätoiminta Inkilänhovi Ry:ltä ja Invalidiliiton Asumispalveluilta Mielenterveysongelmaisten päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset, vaikeavammaisten ja mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen ostaminen yksityisiltä palvelun tuottajilta Myyty Hausjärvelle eurolla v (159 pv). päivätoiminta Etevan kuntayhtymältä asumispalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä asumispalveluja lisätään esim ryhmäasuntoja/"sateliittejä" omana toimintana. Suurin osa vammaisten asumispalveluista ostetaan. Osassa asumispalveluja otetaan käytössä palveluseteli. Selvitetään mahdollisuus perustaa kehitysvammaisille toimintakeskus (sis. palveluasuntoja) Etevan toimintana tai ostopalveluina. Laitospalvelut laitoshoito laitospalvelujen ostaminen Rinne-kotisäätiöltä tilapäisten laitospalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä erityispalvelujen tarve ja hankintatapa selvitetään. 6

7 Koti- ja vanhuspalvelut Yhteiset vanhuspalvelut Sosiaalityö Viranomaistehtävät ja palveluiden koordinointi Vapaaehtoistyö Vapaaehtostyön keskus Virsu Toiminta yhteistyössä järjestöjen kanssa Kehittämishankkeet Yhteiset avopalvelut Palveluneuvonta Ohjaus, neuvonta ja palvelujen järjestäminen Kaste-hankkeet Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi. Omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla sekä yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa, mm. K-H muistiyhdistys. Taloudelliset tukitoimet Kotipalvelu Asunnon muutostyöt ja kuljetustuet Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhden organisaation alaisuuteen yhdistetyksi kotihoidoksi Kodinhoitoapu Kotiin annettavat palvelut Tilapäisen kotipalvelun palveluseteli ym. nettokus/as: Rii 102e, kaup.kunnat 972e; koko maa 115e Palvelusetelin laajentaminen esim. tietyin rajoituksin säännölliseen kotihoitoon. Kotiin annettavia palveluja lisätään ja monipuolistetaan huomioiden erityisesti muistisairaat sekä ikääntyvien pysyminen aktiivisena liikkuen ja erilaisin sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Tukipalvelut Ateriapalvelut kotiin, sotainvalidien palvelut kotiin, kauppakassipalvelu yms. Teknologian hyödyntäminen esim. Menumat-ateriaautomaatti, palvelusetelin laajentaminen esim. kylvetys- ja pyykkipalvelut Päivätoiminta Muistisairaiden pvtoimintakeskus Rautatiepuiston pvtoimintakeskus Asumispalvelut Tehostettu asumispalvelu 10 paikkainen päivätoimintakeskus 26 paikkainen päivätoimintakeskus Riihikodin asumisyksikkö, Toivo- ja Vienokodit sekä Uranuskoti yhteensä 80 paikkaa Asiakaskuljetukset Asiakaskuljetukset Eri palvelun tuottajilta 66 henkilölle Muistisairaiden päivätoimintaa lisätään. Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Tehostettusta palveluasumisesta omana toimintana 40 % ja ostettuna 60 %. Muut asumipalvelut Tuettua asumispalvelua eri palvelun tuottajilta 73 henkilölle Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Kaikki tuettu palveluasuminen edelleen ostopalveluina. Perhehoito Tilapäinen perhehoito vanhuksille, palkkiot ja kulukorvaukset. Käyttö vähäistä. Laitospalvelut Riihikoti, vanhusten laitoshoito. Yhteensä 97 paikkaa. Vanhusten laitoshoidon nettok./as: Rii 145e, kaup.kunn 71, koko maa 66e Riihikoti vanhainkotien käyttökust/hp: Rii 109e, kaup.kunn. 121e, koko maa 119e Terveyskeskuksen 1 osasto muutetaan hoivaosastoksi ( vanhainkotihoito). Vanhusten laitoshoitoa muutetaan asteittain tehostetuksi palveluasumiseksi. 7

8 Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Varhaiskasvatus Yhteiset varhaiskasvatuspalvelut Erityispäivähoito Hallintopalveluja, valvontapalveluja, erityisvarhaiskasvatuksen palveluja. Edellyttää omaa tuotantoia. Oma tuotanto omiin yksiköihin Saloisten leirikeskus x Nykyisellään kyustannustehokas, voidaan tuottaa myös ostopalveluna Päiväkotihoito x x 9 411/netto/lapsi, koko maa 8 757/netto/lapsi Koulujen varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta x Esiopetus netto /oppilas/4 157, koko maa Perhepäivähoito x Perhepvhoito, kotona tapahtuva x x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Ryhmäperhepvhoito x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki x Riihimäki 106/asukas, koko maa 89 Osittain jo nyt yksityisen hoidon tuen turvin (n. 15%) Esiopetus omana tuotantona, iltapäivätoiminnassa myös muut tuottajat Jo nyt yksityisiä perhepäivähoitajia Toimintamuodon loppuminen? 8

9 Perusopetus Perusopetus Lukio-opetus Lukio Aikuislukio Aikuislukio tuottaa ja myy opetuspalveluita (kaksoistutkintojen lukio-opetus) Hyria Koulutus Oy:lle. Samoin aikuislukio tuottaa ja myy ns. vankien toimintoja Riihimäen vankillalle (yleissivistävät koulutuspalvelut:perusaste- ja lukio-opetus) Vapaa sivistyö ja taiteen perusopetus Kansalaisopisto Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Musiikkiopisto X Loppi ja Hausjärvi ostavat oppilaspaikat R:ltä Saatavana ei ole vertailukelpoista tietoa (liite). Kannatusyhdistyksen ylläpitämä opisto; järjestämislupa ja vo on nyt kuitenkin vain kaupungilla. Kirjastotoimi x RATAMO-kirjastot, tietokantayhteistyö, aineistokuljetukset Toimintakulut/asukas Riihimäki 56 euroa/as, koko maa 58 euroa/as Seudullinen kirjasto, kuntaliitos Ruokapalvelut Keittiöt (Tellus ja Kontio) Kouluruokailu X Varhaiskasvatusruokailu X Henkilöstöruokailu X X Kotipalveluateriat X Saloisten leirikeskus X 9

10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen Kaupungin yleiset juhlat esiintyjiä, palveluntuottajia kulttuuriyhteistyö yhteistyö tapahtumien järjestämisessä 3. sektorin kanssa Matkailu ja markkinointi info-piste Hämeen matkailu yhteismarkkinointia Riihisalo x myynnissä Nuorisotoimi Nuorisotyö Avoin toiminta Kouluttajia/ohjaajia, kurssikokonaisuuksia, esityksiä, kuljetuspalveluja Kerhotoiminta Tapahtumat Sisällön tuotantoa/ohjausta Esiintyjiä/ohjaajia, tekniikkaa, esityksiä, kuljetuspalveluja, järjestyksenvalvontaa ym. Palveluja hankitaan ja tuotetaan osittain kuntayhteistyöllä Kuntayhteistyötä Seutuyhteistyön lisääminen Erityisnuorisotyö Verkosto- ja seutuyhteistyö Verkosto- ja seutuyhteistyön lisääminen Liikuntatoimi Liikunnan hallinto ja ohjauspalvelut hallinto, liikunnanohjaus, erityisryhmien liikunta, terveysliikunta osa ryhmien ohjauksesta Urheilutalo valvonta, ylläpito kahvio, keilahalli Jäähalli valvonta, ylläpito kiinteistöosakeyhtiö Seutuyhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa (hevosurheilu, moottoriurheilu, ammunta). seutuyhteistyön lisääminen Uimala valvonta, ylläpito kahvio, uimakoulut lipunmyynnin ulkoistaminen Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito valvonta, ylläpito laitteiston, välineistön hankinta kuntayhteistyönä Ulkoilureitit ja virkistysalueet ylläpito osa kunnossapidosta ulkoilureitistö Suomen lasimuseo museon toiminta ja palvelut johtosäännön mukaisesti (näyttelyt, tapahtumat) erikoisasiantuntijapalvelut, konservointipalvelut, valokuvaus-, taitto- ja painatuspalvelut tapahtumia ja näyttelyitä tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuotantotapojen muutoksia ei näköpiirissä Riihimäen kaupungin museot Riihimäen kaupunginmuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut Riihimäen taidemuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut 10

11 Tekninen ja Ympäristötoimi Tekninen lautakunta Hallintoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Diaarit, arkisto, kokous, postit, hlöstösop. ja päätökset, hlöstökorvauksien laskenta, lautakunta-asiat, yleiset ml. taloushall. liittyvät toimistotyöt, liiketilalaskutus, poistettavan omaisuuden kalustoluettelointi, omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen järjestelmät ja ohjelmat, koulutukset, kuljetus ja matka ja majoituspalvelut, markkinointi ja mainointapalvelut, musiikki- ja ohjelmapalvelut, vakuutuspalvelut RHL:datalla järjestelmien ylläpito, kirjanpito ja laskuja palkkatositteiden toimitus, hankinnat koulutukset, hankinnat ml. Vakuutukset, järjestelmien pilvipalvelut ja palvelimet, kuntayhteistyönä Asumispalvelut ARAn avustuksien, erityisten tukien ja takauksien hakem., valvoa y-hyödyllisten asoyjen toimintaa, asumisoikeusasuntojonot ja luvat, vuokralaskutus asunnonvälityspalvelut, koulutukset, Vuokra-asukasvalinta ja sosiaalinen isännöinti Kotikulmalta, RHL-datalla laskutositteiden sähköinen postitus korjausrakentamisneuvonta, vuokralaskutus, aravalvonta, asumisoikeusasiat kuntayhteistyössä Kaavoitusyksikkö Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen 70 % 30 % Ostopalvelut kasvavat jonkin verran. Yleiskaavoitus 40 % 60 % Yleiskaavan päivittämistä, ei merkittävää muutosta palvelutuotantoon Kartta- ja tonttiyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Toimistotyöt, laskutus, postitus, asiakirjojen valmistelu, tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävät Tielautakuntien tehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle (maanmittauslaitos) koskevaa lainsäädäntöä valmistelllaan; toimistotyön ja laskutuksen. osalta voidaan tehtävä keskittää toimialan hallintoyksikköön tehokkuuden parantamiseksi Kiinteistön muodostus ja rekisterin ylläpito Kiinteistörekisterin ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät Kartastojen ylläpito Kaupungin kartta-aineistojen ja numeeristen paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito, maastomittaustehtävät sekä rakennusvalvonnan maastomittaukseen ja sijaintiin liittyvät tehtävät Aineistojen uudistuotannossa käytetään pääosin konsultteja Maan hankinta ja luovutus Tonttimyynti, raakamaan hankinta, maanvuokrasopimukset, maankäyttösopimukset, maaomaisuuden hallinta, rakentamiskehotukset 11

12 Reprokuvaus ja kopiointi Hallintokunnan muiden yksiköiden suurkuvatulostusja skannaustarpeiden täyttäminen, kopiolaitteiden ylläpito Tulostuksessa ja skannauksessa voitaisiin siirtyä itsepalveluperiaatteeseen, jolloin toiminto voitaisiin nykymuotoisena lakkauttaa. Tilayksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Hankesuunnittelu Vuokraustoiminta Rakennuttaminen Rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistöjen hoito Siivous Varastopalvelut Yleis- ja toimistopalvelut Ennakoiva suunnittelu, esisuunnittelu, n. 50% konsulttityönä Oman suunnittelutyön ja konsulttityönä tilattavan Hankesuunnittelu n. 80% konsulttityönä suunnittelun suhteellinen osuus vaihtelee vuosit- Investointiohjelman hankkeiden suunn. n. 95% konsulttityönä tain meneillään olevien hankkeiden mukaan. Kunnossapidon vaatima suunnittelu Tehdään omana työnä,, erik.suunn. tilataan 100 % Pienten perusparannusten suunnittelu n. 50% konsulttityönä yms. vastaavat. Kaupungin toimitilakiinteistöjen arkistointi ja perustietojen ylläpito Ulkoinen- ja sisäinen vuokraustoiminta Rakennuskohteiden päävalvonta ja talotekninen valvonta 55 % 45 % 70 % 30 % Tehdään omana työnä 70 % 30 % Hankinnat Eri hallintokuntia palveleva Hankinnat Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Avustavien töiden ulkoistaminen lisääntyy; Kuntoarviot, kuntotutkimukset, sisäilmaselvitykset Talo-tekninen suunnittelu lisääntyy Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Selvitettävä ullkoistamisen mahdollisuudet ja vaikutukset 12

13 Katu- ja puistoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät 100 % Kuntayhteistyö lisääntyy Suunnittelu 90 % 10 % Erikoiset ja suuret kohteet palvelutuotantona 100 % (muut 70 / 30 ) Joukkoliikenteen avustaminen 70 % Valtio 30 % Seudullinen yhteistyö lisääntyy Liikennealueiden ylläpito 70 % 30 % yksityisiltä Oma palvelutuotanto pienenee ( 50 / 50 ) Viheralueiden kunnossapito 90 % 10 % Oma palvelutuotanto pienenee ( 60 / 40 ) Jätehuolto Ongelmajätepiste varikolla, maan läjitys Kiertokapula Oy Jätelautakunta Jätelautakunta tai vastaava, maa-ainespankki, 99 % Varikkotoiminnot 70 % 30 % materiaalien kilpailutus Ostot ulkopuolisilta palveluntuottajilta kasvavat ( 50 / 50 ) Pelastustoiminta Ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksikkö Rakennusvalvonta Hallinto- ja tukipalvelut Toimistopalvelut, asiakasneuvonta, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, johtava rakennustarkastaja ( 30 %), toimistosihteerit (1,6) 100% K-H aluepelastuslaitos Ei muutosta Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Lupakäsittely Rakennus- ym lupien valmistelu ja päätöksenteko, rakennustarkastajat (1,2) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Rakennustyön valvonta Erikoissuunnitelmien tarkastus, vastaavien työnjohtajien hyväksyntä, rakennustyön aikainen valvonta, rakennustarkastajat (1,5) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Ympäristön suojelu Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, kehittämishankkeet, ympäristöjohtaja 60 %, ympäristöasiantuntija, toimistosihteeri 40% CO2 päästöraportointi ostopalveluna Ympäristön valvonta yleinen laillisuusvalvonta, TANKKI-hanke lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelusuunnittelija, ympäristöjohtaja 40 % Ympäristöntilan seuranta ympäristöntilatiedon tuottaminen ja hallinta,tietoa ympäristöntilasta saadaan viranomaistoiminnan, yhteistyöhankkeiden sekä asiantuntijoilta tilattavien selvitysten avulla tutkimuksia ostetaan asiantuntijapalveluina ympäristöntilan seurannassa yhteishankkeita muiden kuntien kanssa esim. pintavesien ja ilmanlaadun seurannassa 13

14 Ympäristövalistus ja tiedotus neuvontamateriaalin tuottaminen (www-sivut, luontopolut, Eko-kaarilehti, esitteet, luontokoulutarvikkeet), tiedotus ja neuvonta on osana kaikkea viranomaispalvelua viestintään liittyviä palveluita ostetaan pienessä määrin (esim. Ekokaari-lehden toimitus, luontopolkutaulujen suunnittelu ja toteutus, jätevesineuvonta -hanke) Ekokaari- lehti yhteinen Lopen ja Hausjärven kanssa Vesihuoltoliikelaitos Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Vesilaitos/viemärilaitos Hallinto- ja tukipalvelut Laitosyksikkö laskutus, asiakas- ja toimistopalvelut, suunnittelu Kirjanpito- ja ATK-palvelut, osa suunnittelusta, muut asiantuntijapalvelut laitosten, pumppaamoiden ja urakointi, osa suunnittelusta ja painekorotusasemien käyttö- ja kunnossapidosta, vesi-, kunnossapito jätevesi- ja vesistöseuranta Lopen ja Hausjärven jätevesien käsittely, Hikiän ja Kormun vesilaitokset suunnittelun ulkoistaminen käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset Verkostoyksikkö verkostojen rakentaminen, käyttö ja kunnossapito, tonttijohtojen rakentaminen, vesimittareiden asennus ja vaihto urakointi, verkostojen puhdistus ja kuvaus käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset 14

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., Punkalaidun 500 312,93 62,6 1 312,93 0 0,00 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., 46 200 62 771,99 135,9 0 0,00 1 62 771,99 Lapsiperheiden kotip. oma 82 300 520 158,27 82 366,06

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Yksilöasiain jaosto Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski. Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013 Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Uudistuksen tavoitteita / periaatteita Strateginen johtaminen ja

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot