Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot."

Transkriptio

1 Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1 Nykytila Vuoteen 2020 mennessä Toimielin /toiminnot Kunnan oma palvelutuotanto Palvelujen hankinta ulkopuolisilta Palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Kustannusvertailut vrt. koko maa (Talous- ja toim.tilasto 2011) Palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat Yleishallinnon nettokustannukset 66 euroa/asukas, koko maa 181, Hyvinkää 92, Järvenpää 80 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Vaalien järjestäminen Keskusvaaliltk Ennakkoäänestys osittain Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunnan sihteeri Tilintarkastus Kaupunginhallitus Yleinen johtaminen Tiedottaminen Viestintäpäällikkö Tiedotuslehti ym. julkaisut ja palvelut osittain Markkinointi RTK / seudulinen markkinointi RTK / seudulinen markkinointi Velkaneuvonta Velkaneuvoja ja -sihteeri Valtio ostaa Riihimäeltä Palvelut myydään Lopen, Hausjärven ja Janakkalan kunnille Pieneläinten hoito Ostopalvelut Ostopalvelut Väestönsuojelu Valmiussuunnittelun kokonaiskoordinaatio teknisellä toimella Siirtyy valtiolle nykyresurssein ministeriön kirjelmän mukaan Eu-hanketoiminta Koordinointi kehittämistoimella, kaupungin hallinnoimat hankkeet toimialakohtaisesti tarpeen mukaan tarpeen mukaan Elinkeinoelämän edistäminen Yritysneuvontapalvelut Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Hausjärvi, Loppi, Riihimäki Hyvinkää / YritysVoimala Oy, Yrityspaja RTK Oy Maatalousneuvonta Projektit Ostopalvelut /Janakkala OSKE, ym. (Techvilla Oy) Kulttuurin tukeminen Teatterin tukeminen Riihimäen Teatteri Oy 1

2 Kesäkonsertit Kesäkonserttien tuki ry 2

3 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoito Palkkatukityöllistäminen Yhteistyö 3. sektorin kanssa (työllistämislisät ja avustukset) Kesätyöpaikat Työpajatoimintra HRAK (Hausjärvi. Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki) Yritysten tukeminen kesätöiden järjestämisessä Kierrätyskeskustoiminta Hallintokeskus Hallintopalvelut Yleiset hallintotehtävät Pysäköinnin valvonta Keskitetyt atk-palvelut Tukipalvelut Kuntouttava toiminta ja kierratyskeskustoiminta Hallintopalvelut yleisesti Lakimiespalvelut, Keskitetyt henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja kehittämistoimen palvelut Pysäköinninvalvoja, pysäköinnin tarkastajat Kaikille toimialoille yhteiset atkpalvelut Tilastokeskus Ohjelmia: mm. Kuntatsto Muuttajatutkimus, jne Vahtimestari ja lähettipalvelut Vahtimestari Lähettipalvelut, posti Rhl-Data Oy / tietoliikenne Talousalueyhteistyö Kehittämisprojektien koordinoinnin ja organisoinnin ostaminen /seudullinen yhteistyö Puhelinvaihdepalvelut Elisa Elisa/ seudullinen Monistamopalvelut Monistamo, omat julkaisut, Laitteet / leasing vaihdepalvelu Seudullinen yhteistyö / Ostopalvelut Arkistointi Kahviopalvelut taittopalvelu, Arkistosihteeri, ilmoitusten keskusarkisto ja Kahvion hoitaja Hävityspalvelut Tapauskohtaisesti tilaisuuksiin Seudullinen yhteistyö Sähköinen keskusarkisto - tulevaisuudessa ostettavissa Keskitetyt henkilöstöpalvelut tarjoilut ym. Työsuojelutoiminta työsuojelupäällikkö Paikallinen koulutus Koulutustilaisuudet Koulutustilaisuudet Työterveyshuolto Tk/ Terveystalo Oy Virkistystoiminta Kotaniemen ylläpito Tapahtumien esiintyjät yms. Palvelukeskus Atk-palvelut RHL-Data Oy, tukipalvelut Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Talous- ja henkilöstöpalvelut Perintäpalvelut RHL-Data Oy, taloushallinto, palkkalaskenta ja keskitetyt hankinnat Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky Oma toiminta / seutuyhteistyö (sote) Ympäristöterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky+janakkala Erikoissairaanhoito Saattohoito / Koivikkokoti KHSHP ky Ensihoito KHSHP ky+ Kanta- Hämeen pelastuslaitos Yhteistyö Hämeenlinnan kanssa 3

4 Perusturvalautakunta sote nettokustannukset/ asukas: Riihim.3297e; kaup.kunnat 3176e; koko maa 3227e Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut yleisesti, Asiantuntijapalvelut ja toimintaavustukset järjestöille keskitetyt henkilöstö-,talous- ja kehittämispalvelut Kaupungin sote-palvelut on yksi kokonaisuus. Toteutetaan ensin organisaatiomuutos, jossa terveyskeskuspalvelut tuotetaan edelleen kuntayhtymänä, mutta kaupungin sotepalveluiden hallinnointi keskitetään sotelautakunnalla Sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Sosiaalityön yhteiset kiinteistöym. menot Työnohjaus- ja koulutuspalvelut Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys Poliisilaitoksen sos.työntekijä Sosiaalityöntekijä Palvelusta myydään Lopelle ja Hausjärvelle yht. 37 % Kehittämishankkeet Aikuissosiaalityö Kaste-hankkeet Toimeentulotuki Työvopiman palvelukeskus Lakisääteiset avustukset Rii 93e/as; Hyvink. 111e/as; 60 Työvoimahallinnon kanssa kuntaa 131e/as Asumispalvelut Turva- ja ensikotipalvelut yhteinen palvelupiste. aikuisille. Aikuissosiaalityö Lasten ja perheiden palvelut Sosiaalityön viranomaistehtävät ks. ls. avohuollon tukitoimet Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään lisäämällä Te-keskusuudistus kuntouttavaa on käynnissä. työtoimintaa Palvelukeskuksen yhteistyössä Teasema on tässä vaiheessa epäselvä. Lasten ja nuorten avopalveluista muodostetaan nykyistä tarkoituksemukaisempia ja selkeämpiä kokonaisuuksia. Poistetaan päällekäisyyksiä ja korjataan palvelukapeikot ( terveydenhuolto, sosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu, psykiatria, Ankkuri, oppilashuolto ja nuorisotyö) Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun viranomaistehtävät ja oma perhetyö Perhetyö Omia lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätään ja monipuolistetaan, jotta ls sijoitukset vähenevät Perheneuvola Ohjaus, neuvonta, tutkimus, terapia ja sovittelu alle 13 v. lasten perheille (Suoritteet yhteensä 7315 kpl) Lääkäripalvelut, kriisityöpalvelut Hyvinkään seudun mt-yhdistys, sijoitettujen lasten perheneuvolapalvelut, koulutus ja työnohjaus Palveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan (v. 2012: yht 1841 suoritetta, euroa) Perheneuvolaa laajennetaan ja muutetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä perustason mielenterveyspalveluja antavaksi yksiköksi (0-18 v). Näin vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä nuorten osalta. Mäkikujan perhekoti 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö. Tilapäisja pitkäaikaishoitoyksikkö. Palveluja myydään, mikäli on tilaa. Oman lastensuojelulaitoksen, Mäkikujan, toimintaa laajennetaan ja samaan yhteyteen kootaan muutakin ls toimintaa esim. perhekuntoutus ja itsenäistymisasunto. Ratkaistaan voiko vanhaa rakennusta käyttää päiväkäytössä ls uusille avopalveluille. Uusi rakennus valmistuu

5 Sijaisperhehuolto Laitospalvelut Sijaisperhehuoltoa lastensuojelulapsille ( yhteensä 39 lasta perhehoidossa). Lastensuojelulasten perhekotija laitoshoito Hämeenlinnan perhpankki Kanerva. Ls laitoshoidon osuus ikäluokasta: Rii 6,1; kaup.kunnat 5 ; koko maa 4,7 Tavoitteena on, että sijoitetuista lapsista 60% on perhehoidossa Ls laitoshoitoa vähennetään. Lisätään perhehoitoa ja omaa Mäkikujan toimintaa. Lisätään varhaista tukea sijoitusten vähentämiseksi Lastenvalvojan palvelut Hyvinkään seudullinen perheoikeudellinen yksikkö. Päihdetyö Ehkäisevä toiminta Alle 25-vuotiaiden ohjaus, neuvonta ja arviointipalvelut Nuorten palvelupiste Nupin palveluja myydään Lopelle ja Hausjärvelle. Päivätoiminta Päivätoiminta ostetaan Riihimäen Seudun A-kilta Oy:ltä. A-klinikka Päihdehuollon avohoito ja ehkäisevä työ Lääkäripalvelut. A-klinikkapalveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan. Perustason mielenterveyspalvelut (terveyskeskus) ja päihdepalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Aluksi yhdistetään tk:n psykiatriset palvelulut ja A- klinikan toiminta. Asumispalvelut Kuntouttavat asumispalvelut ostetaan Koivukoti ry:ltä. Kaupungin rakennuttamatiilikadun kuntoutumisyksikkö aloittaa toimintansa kesällä Laitoshoito Laitoshoito ostetaan eri palveluntuottajilta. Vammaispalvelut Yhteiset vammaispalvelut Sosiaalityö Yhteiset avopalvelut Vammaispalvelujen viranomaistehtävät ja ohjaus sekä neuvonta Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi ja omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla. Taloudelliset tukitoimet Viranomaistehtävät Kuljetustuki, henkilökohtaiset avustajat, asunnon muutostyöt yms. avustukset Asiantuntijapalvelut Perhehoito, tilapäinen Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Rivakka työ- ja päivätoiminta, koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminta, työosuusrahat Tilapäisten perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset asiantuntijapalvelut Etevan kuntayhtymältä Asiakaskuljetukset Myyty Lopelle eurolla v (224 pv). Kuljetuspalvelujen (taksikuljetukset) toimintatapaa uudistetaan. Henkilökohtaisen avun tuotantotapoja uudistetaan. ja autististen lasten kotihoitoa tuetaan lisäämällä tilapäishoitoa ostettuna tai omana toimintana. 5

6 Psykiatrian työtoiminta päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Mieleterveysongelmaisten päivätoiminta Asumispalvelut Perhehoito Asumiyksiköt Asumispalvelujen ostaminen Mielenterveysongelmaisten työtoiminta, työosuusrahat asumisyksiköt Uranuskoti (9 paikkaa) ja Saturnuksenkatu (3 paikkaa) päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta Vaikeavammaisten päivätoiminta Inkilänhovi Ry:ltä ja Invalidiliiton Asumispalveluilta Mielenterveysongelmaisten päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset, vaikeavammaisten ja mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen ostaminen yksityisiltä palvelun tuottajilta Myyty Hausjärvelle eurolla v (159 pv). päivätoiminta Etevan kuntayhtymältä asumispalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä asumispalveluja lisätään esim ryhmäasuntoja/"sateliittejä" omana toimintana. Suurin osa vammaisten asumispalveluista ostetaan. Osassa asumispalveluja otetaan käytössä palveluseteli. Selvitetään mahdollisuus perustaa kehitysvammaisille toimintakeskus (sis. palveluasuntoja) Etevan toimintana tai ostopalveluina. Laitospalvelut laitoshoito laitospalvelujen ostaminen Rinne-kotisäätiöltä tilapäisten laitospalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä erityispalvelujen tarve ja hankintatapa selvitetään. 6

7 Koti- ja vanhuspalvelut Yhteiset vanhuspalvelut Sosiaalityö Viranomaistehtävät ja palveluiden koordinointi Vapaaehtoistyö Vapaaehtostyön keskus Virsu Toiminta yhteistyössä järjestöjen kanssa Kehittämishankkeet Yhteiset avopalvelut Palveluneuvonta Ohjaus, neuvonta ja palvelujen järjestäminen Kaste-hankkeet Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi. Omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla sekä yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa, mm. K-H muistiyhdistys. Taloudelliset tukitoimet Kotipalvelu Asunnon muutostyöt ja kuljetustuet Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhden organisaation alaisuuteen yhdistetyksi kotihoidoksi Kodinhoitoapu Kotiin annettavat palvelut Tilapäisen kotipalvelun palveluseteli ym. nettokus/as: Rii 102e, kaup.kunnat 972e; koko maa 115e Palvelusetelin laajentaminen esim. tietyin rajoituksin säännölliseen kotihoitoon. Kotiin annettavia palveluja lisätään ja monipuolistetaan huomioiden erityisesti muistisairaat sekä ikääntyvien pysyminen aktiivisena liikkuen ja erilaisin sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Tukipalvelut Ateriapalvelut kotiin, sotainvalidien palvelut kotiin, kauppakassipalvelu yms. Teknologian hyödyntäminen esim. Menumat-ateriaautomaatti, palvelusetelin laajentaminen esim. kylvetys- ja pyykkipalvelut Päivätoiminta Muistisairaiden pvtoimintakeskus Rautatiepuiston pvtoimintakeskus Asumispalvelut Tehostettu asumispalvelu 10 paikkainen päivätoimintakeskus 26 paikkainen päivätoimintakeskus Riihikodin asumisyksikkö, Toivo- ja Vienokodit sekä Uranuskoti yhteensä 80 paikkaa Asiakaskuljetukset Asiakaskuljetukset Eri palvelun tuottajilta 66 henkilölle Muistisairaiden päivätoimintaa lisätään. Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Tehostettusta palveluasumisesta omana toimintana 40 % ja ostettuna 60 %. Muut asumipalvelut Tuettua asumispalvelua eri palvelun tuottajilta 73 henkilölle Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Kaikki tuettu palveluasuminen edelleen ostopalveluina. Perhehoito Tilapäinen perhehoito vanhuksille, palkkiot ja kulukorvaukset. Käyttö vähäistä. Laitospalvelut Riihikoti, vanhusten laitoshoito. Yhteensä 97 paikkaa. Vanhusten laitoshoidon nettok./as: Rii 145e, kaup.kunn 71, koko maa 66e Riihikoti vanhainkotien käyttökust/hp: Rii 109e, kaup.kunn. 121e, koko maa 119e Terveyskeskuksen 1 osasto muutetaan hoivaosastoksi ( vanhainkotihoito). Vanhusten laitoshoitoa muutetaan asteittain tehostetuksi palveluasumiseksi. 7

8 Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Varhaiskasvatus Yhteiset varhaiskasvatuspalvelut Erityispäivähoito Hallintopalveluja, valvontapalveluja, erityisvarhaiskasvatuksen palveluja. Edellyttää omaa tuotantoia. Oma tuotanto omiin yksiköihin Saloisten leirikeskus x Nykyisellään kyustannustehokas, voidaan tuottaa myös ostopalveluna Päiväkotihoito x x 9 411/netto/lapsi, koko maa 8 757/netto/lapsi Koulujen varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta x Esiopetus netto /oppilas/4 157, koko maa Perhepäivähoito x Perhepvhoito, kotona tapahtuva x x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Ryhmäperhepvhoito x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki x Riihimäki 106/asukas, koko maa 89 Osittain jo nyt yksityisen hoidon tuen turvin (n. 15%) Esiopetus omana tuotantona, iltapäivätoiminnassa myös muut tuottajat Jo nyt yksityisiä perhepäivähoitajia Toimintamuodon loppuminen? 8

9 Perusopetus Perusopetus Lukio-opetus Lukio Aikuislukio Aikuislukio tuottaa ja myy opetuspalveluita (kaksoistutkintojen lukio-opetus) Hyria Koulutus Oy:lle. Samoin aikuislukio tuottaa ja myy ns. vankien toimintoja Riihimäen vankillalle (yleissivistävät koulutuspalvelut:perusaste- ja lukio-opetus) Vapaa sivistyö ja taiteen perusopetus Kansalaisopisto Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Musiikkiopisto X Loppi ja Hausjärvi ostavat oppilaspaikat R:ltä Saatavana ei ole vertailukelpoista tietoa (liite). Kannatusyhdistyksen ylläpitämä opisto; järjestämislupa ja vo on nyt kuitenkin vain kaupungilla. Kirjastotoimi x RATAMO-kirjastot, tietokantayhteistyö, aineistokuljetukset Toimintakulut/asukas Riihimäki 56 euroa/as, koko maa 58 euroa/as Seudullinen kirjasto, kuntaliitos Ruokapalvelut Keittiöt (Tellus ja Kontio) Kouluruokailu X Varhaiskasvatusruokailu X Henkilöstöruokailu X X Kotipalveluateriat X Saloisten leirikeskus X 9

10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen Kaupungin yleiset juhlat esiintyjiä, palveluntuottajia kulttuuriyhteistyö yhteistyö tapahtumien järjestämisessä 3. sektorin kanssa Matkailu ja markkinointi info-piste Hämeen matkailu yhteismarkkinointia Riihisalo x myynnissä Nuorisotoimi Nuorisotyö Avoin toiminta Kouluttajia/ohjaajia, kurssikokonaisuuksia, esityksiä, kuljetuspalveluja Kerhotoiminta Tapahtumat Sisällön tuotantoa/ohjausta Esiintyjiä/ohjaajia, tekniikkaa, esityksiä, kuljetuspalveluja, järjestyksenvalvontaa ym. Palveluja hankitaan ja tuotetaan osittain kuntayhteistyöllä Kuntayhteistyötä Seutuyhteistyön lisääminen Erityisnuorisotyö Verkosto- ja seutuyhteistyö Verkosto- ja seutuyhteistyön lisääminen Liikuntatoimi Liikunnan hallinto ja ohjauspalvelut hallinto, liikunnanohjaus, erityisryhmien liikunta, terveysliikunta osa ryhmien ohjauksesta Urheilutalo valvonta, ylläpito kahvio, keilahalli Jäähalli valvonta, ylläpito kiinteistöosakeyhtiö Seutuyhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa (hevosurheilu, moottoriurheilu, ammunta). seutuyhteistyön lisääminen Uimala valvonta, ylläpito kahvio, uimakoulut lipunmyynnin ulkoistaminen Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito valvonta, ylläpito laitteiston, välineistön hankinta kuntayhteistyönä Ulkoilureitit ja virkistysalueet ylläpito osa kunnossapidosta ulkoilureitistö Suomen lasimuseo museon toiminta ja palvelut johtosäännön mukaisesti (näyttelyt, tapahtumat) erikoisasiantuntijapalvelut, konservointipalvelut, valokuvaus-, taitto- ja painatuspalvelut tapahtumia ja näyttelyitä tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuotantotapojen muutoksia ei näköpiirissä Riihimäen kaupungin museot Riihimäen kaupunginmuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut Riihimäen taidemuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut 10

11 Tekninen ja Ympäristötoimi Tekninen lautakunta Hallintoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Diaarit, arkisto, kokous, postit, hlöstösop. ja päätökset, hlöstökorvauksien laskenta, lautakunta-asiat, yleiset ml. taloushall. liittyvät toimistotyöt, liiketilalaskutus, poistettavan omaisuuden kalustoluettelointi, omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen järjestelmät ja ohjelmat, koulutukset, kuljetus ja matka ja majoituspalvelut, markkinointi ja mainointapalvelut, musiikki- ja ohjelmapalvelut, vakuutuspalvelut RHL:datalla järjestelmien ylläpito, kirjanpito ja laskuja palkkatositteiden toimitus, hankinnat koulutukset, hankinnat ml. Vakuutukset, järjestelmien pilvipalvelut ja palvelimet, kuntayhteistyönä Asumispalvelut ARAn avustuksien, erityisten tukien ja takauksien hakem., valvoa y-hyödyllisten asoyjen toimintaa, asumisoikeusasuntojonot ja luvat, vuokralaskutus asunnonvälityspalvelut, koulutukset, Vuokra-asukasvalinta ja sosiaalinen isännöinti Kotikulmalta, RHL-datalla laskutositteiden sähköinen postitus korjausrakentamisneuvonta, vuokralaskutus, aravalvonta, asumisoikeusasiat kuntayhteistyössä Kaavoitusyksikkö Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen 70 % 30 % Ostopalvelut kasvavat jonkin verran. Yleiskaavoitus 40 % 60 % Yleiskaavan päivittämistä, ei merkittävää muutosta palvelutuotantoon Kartta- ja tonttiyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Toimistotyöt, laskutus, postitus, asiakirjojen valmistelu, tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävät Tielautakuntien tehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle (maanmittauslaitos) koskevaa lainsäädäntöä valmistelllaan; toimistotyön ja laskutuksen. osalta voidaan tehtävä keskittää toimialan hallintoyksikköön tehokkuuden parantamiseksi Kiinteistön muodostus ja rekisterin ylläpito Kiinteistörekisterin ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät Kartastojen ylläpito Kaupungin kartta-aineistojen ja numeeristen paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito, maastomittaustehtävät sekä rakennusvalvonnan maastomittaukseen ja sijaintiin liittyvät tehtävät Aineistojen uudistuotannossa käytetään pääosin konsultteja Maan hankinta ja luovutus Tonttimyynti, raakamaan hankinta, maanvuokrasopimukset, maankäyttösopimukset, maaomaisuuden hallinta, rakentamiskehotukset 11

12 Reprokuvaus ja kopiointi Hallintokunnan muiden yksiköiden suurkuvatulostusja skannaustarpeiden täyttäminen, kopiolaitteiden ylläpito Tulostuksessa ja skannauksessa voitaisiin siirtyä itsepalveluperiaatteeseen, jolloin toiminto voitaisiin nykymuotoisena lakkauttaa. Tilayksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Hankesuunnittelu Vuokraustoiminta Rakennuttaminen Rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistöjen hoito Siivous Varastopalvelut Yleis- ja toimistopalvelut Ennakoiva suunnittelu, esisuunnittelu, n. 50% konsulttityönä Oman suunnittelutyön ja konsulttityönä tilattavan Hankesuunnittelu n. 80% konsulttityönä suunnittelun suhteellinen osuus vaihtelee vuosit- Investointiohjelman hankkeiden suunn. n. 95% konsulttityönä tain meneillään olevien hankkeiden mukaan. Kunnossapidon vaatima suunnittelu Tehdään omana työnä,, erik.suunn. tilataan 100 % Pienten perusparannusten suunnittelu n. 50% konsulttityönä yms. vastaavat. Kaupungin toimitilakiinteistöjen arkistointi ja perustietojen ylläpito Ulkoinen- ja sisäinen vuokraustoiminta Rakennuskohteiden päävalvonta ja talotekninen valvonta 55 % 45 % 70 % 30 % Tehdään omana työnä 70 % 30 % Hankinnat Eri hallintokuntia palveleva Hankinnat Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Avustavien töiden ulkoistaminen lisääntyy; Kuntoarviot, kuntotutkimukset, sisäilmaselvitykset Talo-tekninen suunnittelu lisääntyy Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Selvitettävä ullkoistamisen mahdollisuudet ja vaikutukset 12

13 Katu- ja puistoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät 100 % Kuntayhteistyö lisääntyy Suunnittelu 90 % 10 % Erikoiset ja suuret kohteet palvelutuotantona 100 % (muut 70 / 30 ) Joukkoliikenteen avustaminen 70 % Valtio 30 % Seudullinen yhteistyö lisääntyy Liikennealueiden ylläpito 70 % 30 % yksityisiltä Oma palvelutuotanto pienenee ( 50 / 50 ) Viheralueiden kunnossapito 90 % 10 % Oma palvelutuotanto pienenee ( 60 / 40 ) Jätehuolto Ongelmajätepiste varikolla, maan läjitys Kiertokapula Oy Jätelautakunta Jätelautakunta tai vastaava, maa-ainespankki, 99 % Varikkotoiminnot 70 % 30 % materiaalien kilpailutus Ostot ulkopuolisilta palveluntuottajilta kasvavat ( 50 / 50 ) Pelastustoiminta Ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksikkö Rakennusvalvonta Hallinto- ja tukipalvelut Toimistopalvelut, asiakasneuvonta, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, johtava rakennustarkastaja ( 30 %), toimistosihteerit (1,6) 100% K-H aluepelastuslaitos Ei muutosta Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Lupakäsittely Rakennus- ym lupien valmistelu ja päätöksenteko, rakennustarkastajat (1,2) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Rakennustyön valvonta Erikoissuunnitelmien tarkastus, vastaavien työnjohtajien hyväksyntä, rakennustyön aikainen valvonta, rakennustarkastajat (1,5) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Ympäristön suojelu Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, kehittämishankkeet, ympäristöjohtaja 60 %, ympäristöasiantuntija, toimistosihteeri 40% CO2 päästöraportointi ostopalveluna Ympäristön valvonta yleinen laillisuusvalvonta, TANKKI-hanke lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelusuunnittelija, ympäristöjohtaja 40 % Ympäristöntilan seuranta ympäristöntilatiedon tuottaminen ja hallinta,tietoa ympäristöntilasta saadaan viranomaistoiminnan, yhteistyöhankkeiden sekä asiantuntijoilta tilattavien selvitysten avulla tutkimuksia ostetaan asiantuntijapalveluina ympäristöntilan seurannassa yhteishankkeita muiden kuntien kanssa esim. pintavesien ja ilmanlaadun seurannassa 13

14 Ympäristövalistus ja tiedotus neuvontamateriaalin tuottaminen (www-sivut, luontopolut, Eko-kaarilehti, esitteet, luontokoulutarvikkeet), tiedotus ja neuvonta on osana kaikkea viranomaispalvelua viestintään liittyviä palveluita ostetaan pienessä määrin (esim. Ekokaari-lehden toimitus, luontopolkutaulujen suunnittelu ja toteutus, jätevesineuvonta -hanke) Ekokaari- lehti yhteinen Lopen ja Hausjärven kanssa Vesihuoltoliikelaitos Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Vesilaitos/viemärilaitos Hallinto- ja tukipalvelut Laitosyksikkö laskutus, asiakas- ja toimistopalvelut, suunnittelu Kirjanpito- ja ATK-palvelut, osa suunnittelusta, muut asiantuntijapalvelut laitosten, pumppaamoiden ja urakointi, osa suunnittelusta ja painekorotusasemien käyttö- ja kunnossapidosta, vesi-, kunnossapito jätevesi- ja vesistöseuranta Lopen ja Hausjärven jätevesien käsittely, Hikiän ja Kormun vesilaitokset suunnittelun ulkoistaminen käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset Verkostoyksikkö verkostojen rakentaminen, käyttö ja kunnossapito, tonttijohtojen rakentaminen, vesimittareiden asennus ja vaihto urakointi, verkostojen puhdistus ja kuvaus käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset 14

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot