Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot."

Transkriptio

1 Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1 Nykytila Vuoteen 2020 mennessä Toimielin /toiminnot Kunnan oma palvelutuotanto Palvelujen hankinta ulkopuolisilta Palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Kustannusvertailut vrt. koko maa (Talous- ja toim.tilasto 2011) Palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat Yleishallinnon nettokustannukset 66 euroa/asukas, koko maa 181, Hyvinkää 92, Järvenpää 80 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Vaalien järjestäminen Keskusvaaliltk Ennakkoäänestys osittain Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunnan sihteeri Tilintarkastus Kaupunginhallitus Yleinen johtaminen Tiedottaminen Viestintäpäällikkö Tiedotuslehti ym. julkaisut ja palvelut osittain Markkinointi RTK / seudulinen markkinointi RTK / seudulinen markkinointi Velkaneuvonta Velkaneuvoja ja -sihteeri Valtio ostaa Riihimäeltä Palvelut myydään Lopen, Hausjärven ja Janakkalan kunnille Pieneläinten hoito Ostopalvelut Ostopalvelut Väestönsuojelu Valmiussuunnittelun kokonaiskoordinaatio teknisellä toimella Siirtyy valtiolle nykyresurssein ministeriön kirjelmän mukaan Eu-hanketoiminta Koordinointi kehittämistoimella, kaupungin hallinnoimat hankkeet toimialakohtaisesti tarpeen mukaan tarpeen mukaan Elinkeinoelämän edistäminen Yritysneuvontapalvelut Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Hausjärvi, Loppi, Riihimäki Hyvinkää / YritysVoimala Oy, Yrityspaja RTK Oy Maatalousneuvonta Projektit Ostopalvelut /Janakkala OSKE, ym. (Techvilla Oy) Kulttuurin tukeminen Teatterin tukeminen Riihimäen Teatteri Oy 1

2 Kesäkonsertit Kesäkonserttien tuki ry 2

3 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoito Palkkatukityöllistäminen Yhteistyö 3. sektorin kanssa (työllistämislisät ja avustukset) Kesätyöpaikat Työpajatoimintra HRAK (Hausjärvi. Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki) Yritysten tukeminen kesätöiden järjestämisessä Kierrätyskeskustoiminta Hallintokeskus Hallintopalvelut Yleiset hallintotehtävät Pysäköinnin valvonta Keskitetyt atk-palvelut Tukipalvelut Kuntouttava toiminta ja kierratyskeskustoiminta Hallintopalvelut yleisesti Lakimiespalvelut, Keskitetyt henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja kehittämistoimen palvelut Pysäköinninvalvoja, pysäköinnin tarkastajat Kaikille toimialoille yhteiset atkpalvelut Tilastokeskus Ohjelmia: mm. Kuntatsto Muuttajatutkimus, jne Vahtimestari ja lähettipalvelut Vahtimestari Lähettipalvelut, posti Rhl-Data Oy / tietoliikenne Talousalueyhteistyö Kehittämisprojektien koordinoinnin ja organisoinnin ostaminen /seudullinen yhteistyö Puhelinvaihdepalvelut Elisa Elisa/ seudullinen Monistamopalvelut Monistamo, omat julkaisut, Laitteet / leasing vaihdepalvelu Seudullinen yhteistyö / Ostopalvelut Arkistointi Kahviopalvelut taittopalvelu, Arkistosihteeri, ilmoitusten keskusarkisto ja Kahvion hoitaja Hävityspalvelut Tapauskohtaisesti tilaisuuksiin Seudullinen yhteistyö Sähköinen keskusarkisto - tulevaisuudessa ostettavissa Keskitetyt henkilöstöpalvelut tarjoilut ym. Työsuojelutoiminta työsuojelupäällikkö Paikallinen koulutus Koulutustilaisuudet Koulutustilaisuudet Työterveyshuolto Tk/ Terveystalo Oy Virkistystoiminta Kotaniemen ylläpito Tapahtumien esiintyjät yms. Palvelukeskus Atk-palvelut RHL-Data Oy, tukipalvelut Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Talous- ja henkilöstöpalvelut Perintäpalvelut RHL-Data Oy, taloushallinto, palkkalaskenta ja keskitetyt hankinnat Oma tuotanto tai ulkopuolinen ostopalvelu Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky Oma toiminta / seutuyhteistyö (sote) Ympäristöterveydenhuolto Riihimäen Tk:n ky+janakkala Erikoissairaanhoito Saattohoito / Koivikkokoti KHSHP ky Ensihoito KHSHP ky+ Kanta- Hämeen pelastuslaitos Yhteistyö Hämeenlinnan kanssa 3

4 Perusturvalautakunta sote nettokustannukset/ asukas: Riihim.3297e; kaup.kunnat 3176e; koko maa 3227e Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut yleisesti, Asiantuntijapalvelut ja toimintaavustukset järjestöille keskitetyt henkilöstö-,talous- ja kehittämispalvelut Kaupungin sote-palvelut on yksi kokonaisuus. Toteutetaan ensin organisaatiomuutos, jossa terveyskeskuspalvelut tuotetaan edelleen kuntayhtymänä, mutta kaupungin sotepalveluiden hallinnointi keskitetään sotelautakunnalla Sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Yhteinen sosiaalityö Sosiaalityön yhteiset kiinteistöym. menot Työnohjaus- ja koulutuspalvelut Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys Poliisilaitoksen sos.työntekijä Sosiaalityöntekijä Palvelusta myydään Lopelle ja Hausjärvelle yht. 37 % Kehittämishankkeet Aikuissosiaalityö Kaste-hankkeet Toimeentulotuki Työvopiman palvelukeskus Lakisääteiset avustukset Rii 93e/as; Hyvink. 111e/as; 60 Työvoimahallinnon kanssa kuntaa 131e/as Asumispalvelut Turva- ja ensikotipalvelut yhteinen palvelupiste. aikuisille. Aikuissosiaalityö Lasten ja perheiden palvelut Sosiaalityön viranomaistehtävät ks. ls. avohuollon tukitoimet Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään lisäämällä Te-keskusuudistus kuntouttavaa on käynnissä. työtoimintaa Palvelukeskuksen yhteistyössä Teasema on tässä vaiheessa epäselvä. Lasten ja nuorten avopalveluista muodostetaan nykyistä tarkoituksemukaisempia ja selkeämpiä kokonaisuuksia. Poistetaan päällekäisyyksiä ja korjataan palvelukapeikot ( terveydenhuolto, sosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu, psykiatria, Ankkuri, oppilashuolto ja nuorisotyö) Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun viranomaistehtävät ja oma perhetyö Perhetyö Omia lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätään ja monipuolistetaan, jotta ls sijoitukset vähenevät Perheneuvola Ohjaus, neuvonta, tutkimus, terapia ja sovittelu alle 13 v. lasten perheille (Suoritteet yhteensä 7315 kpl) Lääkäripalvelut, kriisityöpalvelut Hyvinkään seudun mt-yhdistys, sijoitettujen lasten perheneuvolapalvelut, koulutus ja työnohjaus Palveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan (v. 2012: yht 1841 suoritetta, euroa) Perheneuvolaa laajennetaan ja muutetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä perustason mielenterveyspalveluja antavaksi yksiköksi (0-18 v). Näin vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä nuorten osalta. Mäkikujan perhekoti 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö. Tilapäisja pitkäaikaishoitoyksikkö. Palveluja myydään, mikäli on tilaa. Oman lastensuojelulaitoksen, Mäkikujan, toimintaa laajennetaan ja samaan yhteyteen kootaan muutakin ls toimintaa esim. perhekuntoutus ja itsenäistymisasunto. Ratkaistaan voiko vanhaa rakennusta käyttää päiväkäytössä ls uusille avopalveluille. Uusi rakennus valmistuu

5 Sijaisperhehuolto Laitospalvelut Sijaisperhehuoltoa lastensuojelulapsille ( yhteensä 39 lasta perhehoidossa). Lastensuojelulasten perhekotija laitoshoito Hämeenlinnan perhpankki Kanerva. Ls laitoshoidon osuus ikäluokasta: Rii 6,1; kaup.kunnat 5 ; koko maa 4,7 Tavoitteena on, että sijoitetuista lapsista 60% on perhehoidossa Ls laitoshoitoa vähennetään. Lisätään perhehoitoa ja omaa Mäkikujan toimintaa. Lisätään varhaista tukea sijoitusten vähentämiseksi Lastenvalvojan palvelut Hyvinkään seudullinen perheoikeudellinen yksikkö. Päihdetyö Ehkäisevä toiminta Alle 25-vuotiaiden ohjaus, neuvonta ja arviointipalvelut Nuorten palvelupiste Nupin palveluja myydään Lopelle ja Hausjärvelle. Päivätoiminta Päivätoiminta ostetaan Riihimäen Seudun A-kilta Oy:ltä. A-klinikka Päihdehuollon avohoito ja ehkäisevä työ Lääkäripalvelut. A-klinikkapalveluja myydään Lopelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan. Perustason mielenterveyspalvelut (terveyskeskus) ja päihdepalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Aluksi yhdistetään tk:n psykiatriset palvelulut ja A- klinikan toiminta. Asumispalvelut Kuntouttavat asumispalvelut ostetaan Koivukoti ry:ltä. Kaupungin rakennuttamatiilikadun kuntoutumisyksikkö aloittaa toimintansa kesällä Laitoshoito Laitoshoito ostetaan eri palveluntuottajilta. Vammaispalvelut Yhteiset vammaispalvelut Sosiaalityö Yhteiset avopalvelut Vammaispalvelujen viranomaistehtävät ja ohjaus sekä neuvonta Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi ja omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla. Taloudelliset tukitoimet Viranomaistehtävät Kuljetustuki, henkilökohtaiset avustajat, asunnon muutostyöt yms. avustukset Asiantuntijapalvelut Perhehoito, tilapäinen Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Rivakka työ- ja päivätoiminta, koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminta, työosuusrahat Tilapäisten perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset asiantuntijapalvelut Etevan kuntayhtymältä Asiakaskuljetukset Myyty Lopelle eurolla v (224 pv). Kuljetuspalvelujen (taksikuljetukset) toimintatapaa uudistetaan. Henkilökohtaisen avun tuotantotapoja uudistetaan. ja autististen lasten kotihoitoa tuetaan lisäämällä tilapäishoitoa ostettuna tai omana toimintana. 5

6 Psykiatrian työtoiminta päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Mieleterveysongelmaisten päivätoiminta Asumispalvelut Perhehoito Asumiyksiköt Asumispalvelujen ostaminen Mielenterveysongelmaisten työtoiminta, työosuusrahat asumisyksiköt Uranuskoti (9 paikkaa) ja Saturnuksenkatu (3 paikkaa) päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta Vaikeavammaisten päivätoiminta Inkilänhovi Ry:ltä ja Invalidiliiton Asumispalveluilta Mielenterveysongelmaisten päivätoiminta yksityisiltä palvelun tuottajilta perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset, vaikeavammaisten ja mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen ostaminen yksityisiltä palvelun tuottajilta Myyty Hausjärvelle eurolla v (159 pv). päivätoiminta Etevan kuntayhtymältä asumispalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä asumispalveluja lisätään esim ryhmäasuntoja/"sateliittejä" omana toimintana. Suurin osa vammaisten asumispalveluista ostetaan. Osassa asumispalveluja otetaan käytössä palveluseteli. Selvitetään mahdollisuus perustaa kehitysvammaisille toimintakeskus (sis. palveluasuntoja) Etevan toimintana tai ostopalveluina. Laitospalvelut laitoshoito laitospalvelujen ostaminen Rinne-kotisäätiöltä tilapäisten laitospalvelujen ostaminen Etevan kuntayhtymältä erityispalvelujen tarve ja hankintatapa selvitetään. 6

7 Koti- ja vanhuspalvelut Yhteiset vanhuspalvelut Sosiaalityö Viranomaistehtävät ja palveluiden koordinointi Vapaaehtoistyö Vapaaehtostyön keskus Virsu Toiminta yhteistyössä järjestöjen kanssa Kehittämishankkeet Yhteiset avopalvelut Palveluneuvonta Ohjaus, neuvonta ja palvelujen järjestäminen Kaste-hankkeet Omaishoidon tuki Avustukset Omaishoidontukea lisätään tarvetta vastaavaksi. Omaishoitajien jaksamista tuetaan omilla ja ostetuilla tukipalveluilla sekä yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa, mm. K-H muistiyhdistys. Taloudelliset tukitoimet Kotipalvelu Asunnon muutostyöt ja kuljetustuet Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhden organisaation alaisuuteen yhdistetyksi kotihoidoksi Kodinhoitoapu Kotiin annettavat palvelut Tilapäisen kotipalvelun palveluseteli ym. nettokus/as: Rii 102e, kaup.kunnat 972e; koko maa 115e Palvelusetelin laajentaminen esim. tietyin rajoituksin säännölliseen kotihoitoon. Kotiin annettavia palveluja lisätään ja monipuolistetaan huomioiden erityisesti muistisairaat sekä ikääntyvien pysyminen aktiivisena liikkuen ja erilaisin sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Tukipalvelut Ateriapalvelut kotiin, sotainvalidien palvelut kotiin, kauppakassipalvelu yms. Teknologian hyödyntäminen esim. Menumat-ateriaautomaatti, palvelusetelin laajentaminen esim. kylvetys- ja pyykkipalvelut Päivätoiminta Muistisairaiden pvtoimintakeskus Rautatiepuiston pvtoimintakeskus Asumispalvelut Tehostettu asumispalvelu 10 paikkainen päivätoimintakeskus 26 paikkainen päivätoimintakeskus Riihikodin asumisyksikkö, Toivo- ja Vienokodit sekä Uranuskoti yhteensä 80 paikkaa Asiakaskuljetukset Asiakaskuljetukset Eri palvelun tuottajilta 66 henkilölle Muistisairaiden päivätoimintaa lisätään. Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Tehostettusta palveluasumisesta omana toimintana 40 % ja ostettuna 60 %. Muut asumipalvelut Tuettua asumispalvelua eri palvelun tuottajilta 73 henkilölle Palvelusetelin käyttöönotto ostetuissa palveluissa. Kaikki tuettu palveluasuminen edelleen ostopalveluina. Perhehoito Tilapäinen perhehoito vanhuksille, palkkiot ja kulukorvaukset. Käyttö vähäistä. Laitospalvelut Riihikoti, vanhusten laitoshoito. Yhteensä 97 paikkaa. Vanhusten laitoshoidon nettok./as: Rii 145e, kaup.kunn 71, koko maa 66e Riihikoti vanhainkotien käyttökust/hp: Rii 109e, kaup.kunn. 121e, koko maa 119e Terveyskeskuksen 1 osasto muutetaan hoivaosastoksi ( vanhainkotihoito). Vanhusten laitoshoitoa muutetaan asteittain tehostetuksi palveluasumiseksi. 7

8 Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteispalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Varhaiskasvatus Yhteiset varhaiskasvatuspalvelut Erityispäivähoito Hallintopalveluja, valvontapalveluja, erityisvarhaiskasvatuksen palveluja. Edellyttää omaa tuotantoia. Oma tuotanto omiin yksiköihin Saloisten leirikeskus x Nykyisellään kyustannustehokas, voidaan tuottaa myös ostopalveluna Päiväkotihoito x x 9 411/netto/lapsi, koko maa 8 757/netto/lapsi Koulujen varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta x Esiopetus netto /oppilas/4 157, koko maa Perhepäivähoito x Perhepvhoito, kotona tapahtuva x x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Ryhmäperhepvhoito x Riihimäki /lapsi, koko maa 9 118/lapsi Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki x Riihimäki 106/asukas, koko maa 89 Osittain jo nyt yksityisen hoidon tuen turvin (n. 15%) Esiopetus omana tuotantona, iltapäivätoiminnassa myös muut tuottajat Jo nyt yksityisiä perhepäivähoitajia Toimintamuodon loppuminen? 8

9 Perusopetus Perusopetus Lukio-opetus Lukio Aikuislukio Aikuislukio tuottaa ja myy opetuspalveluita (kaksoistutkintojen lukio-opetus) Hyria Koulutus Oy:lle. Samoin aikuislukio tuottaa ja myy ns. vankien toimintoja Riihimäen vankillalle (yleissivistävät koulutuspalvelut:perusaste- ja lukio-opetus) Vapaa sivistyö ja taiteen perusopetus Kansalaisopisto Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Musiikkiopisto X Loppi ja Hausjärvi ostavat oppilaspaikat R:ltä Saatavana ei ole vertailukelpoista tietoa (liite). Kannatusyhdistyksen ylläpitämä opisto; järjestämislupa ja vo on nyt kuitenkin vain kaupungilla. Kirjastotoimi x RATAMO-kirjastot, tietokantayhteistyö, aineistokuljetukset Toimintakulut/asukas Riihimäki 56 euroa/as, koko maa 58 euroa/as Seudullinen kirjasto, kuntaliitos Ruokapalvelut Keittiöt (Tellus ja Kontio) Kouluruokailu X Varhaiskasvatusruokailu X Henkilöstöruokailu X X Kotipalveluateriat X Saloisten leirikeskus X 9

10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen Kaupungin yleiset juhlat esiintyjiä, palveluntuottajia kulttuuriyhteistyö yhteistyö tapahtumien järjestämisessä 3. sektorin kanssa Matkailu ja markkinointi info-piste Hämeen matkailu yhteismarkkinointia Riihisalo x myynnissä Nuorisotoimi Nuorisotyö Avoin toiminta Kouluttajia/ohjaajia, kurssikokonaisuuksia, esityksiä, kuljetuspalveluja Kerhotoiminta Tapahtumat Sisällön tuotantoa/ohjausta Esiintyjiä/ohjaajia, tekniikkaa, esityksiä, kuljetuspalveluja, järjestyksenvalvontaa ym. Palveluja hankitaan ja tuotetaan osittain kuntayhteistyöllä Kuntayhteistyötä Seutuyhteistyön lisääminen Erityisnuorisotyö Verkosto- ja seutuyhteistyö Verkosto- ja seutuyhteistyön lisääminen Liikuntatoimi Liikunnan hallinto ja ohjauspalvelut hallinto, liikunnanohjaus, erityisryhmien liikunta, terveysliikunta osa ryhmien ohjauksesta Urheilutalo valvonta, ylläpito kahvio, keilahalli Jäähalli valvonta, ylläpito kiinteistöosakeyhtiö Seutuyhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa (hevosurheilu, moottoriurheilu, ammunta). seutuyhteistyön lisääminen Uimala valvonta, ylläpito kahvio, uimakoulut lipunmyynnin ulkoistaminen Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito valvonta, ylläpito laitteiston, välineistön hankinta kuntayhteistyönä Ulkoilureitit ja virkistysalueet ylläpito osa kunnossapidosta ulkoilureitistö Suomen lasimuseo museon toiminta ja palvelut johtosäännön mukaisesti (näyttelyt, tapahtumat) erikoisasiantuntijapalvelut, konservointipalvelut, valokuvaus-, taitto- ja painatuspalvelut tapahtumia ja näyttelyitä tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuotantotapojen muutoksia ei näköpiirissä Riihimäen kaupungin museot Riihimäen kaupunginmuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut Riihimäen taidemuseo kulttuuriperinnön tallennus ja esittäminen, näyttelyt, tapahtumat, museopedagogiikka asiantuntijapalvelut, markkinointi, taitto, painatus, kuraattori-, näyttelymestari- ja konservaattoripalvelut näyttelyitä tehdään yhteistyössä muiden museoiden ja toimjoiden kanssa kokoelmakeskus seudun muiden museoiden kanssa, yhteiset museomestarit, konservaattorit ja toimistopalvelut 10

11 Tekninen ja Ympäristötoimi Tekninen lautakunta Hallintoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Diaarit, arkisto, kokous, postit, hlöstösop. ja päätökset, hlöstökorvauksien laskenta, lautakunta-asiat, yleiset ml. taloushall. liittyvät toimistotyöt, liiketilalaskutus, poistettavan omaisuuden kalustoluettelointi, omaisuus- ja vastuuvakuuttaminen järjestelmät ja ohjelmat, koulutukset, kuljetus ja matka ja majoituspalvelut, markkinointi ja mainointapalvelut, musiikki- ja ohjelmapalvelut, vakuutuspalvelut RHL:datalla järjestelmien ylläpito, kirjanpito ja laskuja palkkatositteiden toimitus, hankinnat koulutukset, hankinnat ml. Vakuutukset, järjestelmien pilvipalvelut ja palvelimet, kuntayhteistyönä Asumispalvelut ARAn avustuksien, erityisten tukien ja takauksien hakem., valvoa y-hyödyllisten asoyjen toimintaa, asumisoikeusasuntojonot ja luvat, vuokralaskutus asunnonvälityspalvelut, koulutukset, Vuokra-asukasvalinta ja sosiaalinen isännöinti Kotikulmalta, RHL-datalla laskutositteiden sähköinen postitus korjausrakentamisneuvonta, vuokralaskutus, aravalvonta, asumisoikeusasiat kuntayhteistyössä Kaavoitusyksikkö Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen 70 % 30 % Ostopalvelut kasvavat jonkin verran. Yleiskaavoitus 40 % 60 % Yleiskaavan päivittämistä, ei merkittävää muutosta palvelutuotantoon Kartta- ja tonttiyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Toimistotyöt, laskutus, postitus, asiakirjojen valmistelu, tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävät Tielautakuntien tehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle (maanmittauslaitos) koskevaa lainsäädäntöä valmistelllaan; toimistotyön ja laskutuksen. osalta voidaan tehtävä keskittää toimialan hallintoyksikköön tehokkuuden parantamiseksi Kiinteistön muodostus ja rekisterin ylläpito Kiinteistörekisterin ylläpito, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät Kartastojen ylläpito Kaupungin kartta-aineistojen ja numeeristen paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito, maastomittaustehtävät sekä rakennusvalvonnan maastomittaukseen ja sijaintiin liittyvät tehtävät Aineistojen uudistuotannossa käytetään pääosin konsultteja Maan hankinta ja luovutus Tonttimyynti, raakamaan hankinta, maanvuokrasopimukset, maankäyttösopimukset, maaomaisuuden hallinta, rakentamiskehotukset 11

12 Reprokuvaus ja kopiointi Hallintokunnan muiden yksiköiden suurkuvatulostusja skannaustarpeiden täyttäminen, kopiolaitteiden ylläpito Tulostuksessa ja skannauksessa voitaisiin siirtyä itsepalveluperiaatteeseen, jolloin toiminto voitaisiin nykymuotoisena lakkauttaa. Tilayksikkö Hallinto- ja tukitehtävät Hankesuunnittelu Vuokraustoiminta Rakennuttaminen Rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistöjen hoito Siivous Varastopalvelut Yleis- ja toimistopalvelut Ennakoiva suunnittelu, esisuunnittelu, n. 50% konsulttityönä Oman suunnittelutyön ja konsulttityönä tilattavan Hankesuunnittelu n. 80% konsulttityönä suunnittelun suhteellinen osuus vaihtelee vuosit- Investointiohjelman hankkeiden suunn. n. 95% konsulttityönä tain meneillään olevien hankkeiden mukaan. Kunnossapidon vaatima suunnittelu Tehdään omana työnä,, erik.suunn. tilataan 100 % Pienten perusparannusten suunnittelu n. 50% konsulttityönä yms. vastaavat. Kaupungin toimitilakiinteistöjen arkistointi ja perustietojen ylläpito Ulkoinen- ja sisäinen vuokraustoiminta Rakennuskohteiden päävalvonta ja talotekninen valvonta 55 % 45 % 70 % 30 % Tehdään omana työnä 70 % 30 % Hankinnat Eri hallintokuntia palveleva Hankinnat Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Mukana kuntien kiinteistöjen tunnusluvut vertailu Avustavien töiden ulkoistaminen lisääntyy; Kuntoarviot, kuntotutkimukset, sisäilmaselvitykset Talo-tekninen suunnittelu lisääntyy Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Ostopalveluiden osuus kasvaa Selvitettävä ullkoistamisen mahdollisuudet ja vaikutukset 12

13 Katu- ja puistoyksikkö Hallinto- ja tukitehtävät 100 % Kuntayhteistyö lisääntyy Suunnittelu 90 % 10 % Erikoiset ja suuret kohteet palvelutuotantona 100 % (muut 70 / 30 ) Joukkoliikenteen avustaminen 70 % Valtio 30 % Seudullinen yhteistyö lisääntyy Liikennealueiden ylläpito 70 % 30 % yksityisiltä Oma palvelutuotanto pienenee ( 50 / 50 ) Viheralueiden kunnossapito 90 % 10 % Oma palvelutuotanto pienenee ( 60 / 40 ) Jätehuolto Ongelmajätepiste varikolla, maan läjitys Kiertokapula Oy Jätelautakunta Jätelautakunta tai vastaava, maa-ainespankki, 99 % Varikkotoiminnot 70 % 30 % materiaalien kilpailutus Ostot ulkopuolisilta palveluntuottajilta kasvavat ( 50 / 50 ) Pelastustoiminta Ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksikkö Rakennusvalvonta Hallinto- ja tukipalvelut Toimistopalvelut, asiakasneuvonta, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, johtava rakennustarkastaja ( 30 %), toimistosihteerit (1,6) 100% K-H aluepelastuslaitos Ei muutosta Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Lupakäsittely Rakennus- ym lupien valmistelu ja päätöksenteko, rakennustarkastajat (1,2) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Rakennustyön valvonta Erikoissuunnitelmien tarkastus, vastaavien työnjohtajien hyväksyntä, rakennustyön aikainen valvonta, rakennustarkastajat (1,5) Rakennusvalvontatehtävien hoito seutukunnallisesti Ympäristön suojelu Hallinto- ja tukipalvelut toimistopalvelut, ympäristölautakunta, hallintotehtävät, kehittämishankkeet, ympäristöjohtaja 60 %, ympäristöasiantuntija, toimistosihteeri 40% CO2 päästöraportointi ostopalveluna Ympäristön valvonta yleinen laillisuusvalvonta, TANKKI-hanke lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta, ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelusuunnittelija, ympäristöjohtaja 40 % Ympäristöntilan seuranta ympäristöntilatiedon tuottaminen ja hallinta,tietoa ympäristöntilasta saadaan viranomaistoiminnan, yhteistyöhankkeiden sekä asiantuntijoilta tilattavien selvitysten avulla tutkimuksia ostetaan asiantuntijapalveluina ympäristöntilan seurannassa yhteishankkeita muiden kuntien kanssa esim. pintavesien ja ilmanlaadun seurannassa 13

14 Ympäristövalistus ja tiedotus neuvontamateriaalin tuottaminen (www-sivut, luontopolut, Eko-kaarilehti, esitteet, luontokoulutarvikkeet), tiedotus ja neuvonta on osana kaikkea viranomaispalvelua viestintään liittyviä palveluita ostetaan pienessä määrin (esim. Ekokaari-lehden toimitus, luontopolkutaulujen suunnittelu ja toteutus, jätevesineuvonta -hanke) Ekokaari- lehti yhteinen Lopen ja Hausjärven kanssa Vesihuoltoliikelaitos Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Vesilaitos/viemärilaitos Hallinto- ja tukipalvelut Laitosyksikkö laskutus, asiakas- ja toimistopalvelut, suunnittelu Kirjanpito- ja ATK-palvelut, osa suunnittelusta, muut asiantuntijapalvelut laitosten, pumppaamoiden ja urakointi, osa suunnittelusta ja painekorotusasemien käyttö- ja kunnossapidosta, vesi-, kunnossapito jätevesi- ja vesistöseuranta Lopen ja Hausjärven jätevesien käsittely, Hikiän ja Kormun vesilaitokset suunnittelun ulkoistaminen käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset Verkostoyksikkö verkostojen rakentaminen, käyttö ja kunnossapito, tonttijohtojen rakentaminen, vesimittareiden asennus ja vaihto urakointi, verkostojen puhdistus ja kuvaus käyttö- ja kunnossapitotehtävien ulkoistukset 14

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015

Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 Laukaan kunta (S Le^t c-r,*gl) ve*tl.lo,tl.)-a+_{vt t5 a,f on /e,"t Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 (palvelustrategia) JOHDANO Palvelustrategian tarkoitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2012 1 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008...2 2.1. Arvot...2 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopisteet...2 2.3. Toteutus ja seuranta...5 3. WIITAUNIONIN

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 18.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne... 2

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot