Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Vehmaan kunnan edustajat/yhteyshenkilöt Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen valmisteluryhmiin Talousarvion/taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet Käyttösuunnitelman hyväksyminen Anomus Hietajärven ylämökin vuokraamiseksi Lausunto hallituksen esityksestä koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia Varahenkilön toimen perustaminen vanhusten avohuoltoon Vapautusanomus liikuntahallivuokrasta Kotisairaanhoidon siirtyminen osaksi kunnan kotihoitoa Sopimus jätehuollon järjestämisestä Investointimäärärahan siirto vuodelle Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Ukipolis Oy:n hallituksen jäsenen valinta Vehmaan historiatoimikunta Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 38 Nro 2 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sirpa Manner, vpj. Antero Ahala Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj., 19-27, Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Mika Munkki Ari Koskinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Allekirjoitukset Pirkko Tammelin Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Sirpa Manner Kunnanvirasto Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 19 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 20 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 20 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Pirkko Tammelin ja Sirpa Manner, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Tammelin ja Sirpa Manner. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 21 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen muutettuna siten, että 26 päätettiin käsitellä esityslistan viimeisen asiana :n 37 jälkeen. Lisälistalla päätettiin lisäksi käsitellä: - 36 Ukipolis Oy:n hallituksen jäsenen valinta - 37 Vehmaan historiatoimikunta Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

5 Kunnanhallitus Vehmaan kunnan edustajat/yhteyshenkilöt Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen valmisteluryhmiin Khall 22 Kunnanjohtaja on viranhaltijapäätöksellä 1/2014 nimennyt seuraavat kunnan edustajat/yhteyshenkilöt kuntajakoselvityksen valmisteluryhmiin: 1. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus , vara: hallintojohtaja Ari Koskinen Talouden ryhmä: hallintojohtaja Ari Koskinen, vara: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus 3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ryhmä: peruspalvelujohtaja Raija Ketonen , vara: vanhustyön johtaja Päivi Maisila Sivistyspalvelujen ryhmä: rehtori-koulutoimenjohtaja Hannele Lehtimäki , vara: hallintojohtaja Ari Koskinen 5. Maankäytön. asumisen ja liikenteen ryhmä: tekninen johtaja Hannu Pohjola , vara: hallintojohtaja Ari Koskinen 6. Hallinnon ja tukipalvelujen ryhmä: hallintojohtaja Ari Koskinen, vara: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

6 Kunnanhallitus Talousarvion/taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet Khall 23 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: Yleistä: - Lautakuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota menojen kasvun hillitsemiseen ja seurattava määrärahojen ja tuloarvioiden kehittymistä. Käyttösuunnitelmat: - Lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion lopulliset käyttösuunnitelmat ensimmäisessä kokouksessaan ja hyväksyä tulosyksikkötasolla talousarvion käyttösuunnitelmat. Sitä tarkemmat käyttösuunnitelmat hyväksyy tarvittaessa ao. johtava viranhaltija. - Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa tulee erityisesti huomioida se, että hyväksytyn talousarvion määrärahat on tarkoitettu koko vuoden toimintaa varten. Käyttösuunnitelmassa lautakunta kohdistaa määrärahat ja tuloarviot siten, että palvelut voidaan järjestää talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen ja tavoitteiden mukaisesti. Mahdolliset toiminnalliset muutokset tarvittavine laskelmineen on päätettävä selkeästi samassa yhteydessä. - Kunnan kaikessa taloudenhoidossa tulee noudattaa erityistä taloudellisuutta. Hankinnoissa ja työsuorituksissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä ja kunnan hankintaohjeita. - Kunnanhallituksella on oikeus siirtää ratkaistavakseen toimielimen tekemä käyttösuunnitelmapäätös. - Talousarvion toteutumista tulee seurata sekä eurojen että suoritetietojen osalta. Muutosesitykset talousarvioon on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion toteuttamisraportti on

7 Kunnanhallitus saatavissa kuukausittain. Muinakin aikoina toteutumista voi seurata omalta päätteeltä (kirjanpito/tapahtumat/pääkirja kustannuspaikoittain). - Koulutukseen osallistumisesta esimies tekee viranhaltijapäätöksen kirjallisesti. - Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja voivat tarvittaessa antaa täydentäviä lisäohjeita. - Lautakuntien tulee toimittaa vahvistetut käyttösuunnitelmat tiedoksi kunnanhallitukselle viimeistään Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen täydennettynä seuraavasti: -Laskut on maksettava ajallaan ja viivästyskorkoja ei saa muodostua. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

8 Kunnanhallitus Käyttösuunnitelman hyväksyminen Khall 24 Kunnan hallintosäännön 28 : mukaan Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Vastuuhenkilöt päättävät oman talousarvionsa puitteissa toimistonsa toiminnasta. Talousarvion valtuustotaso on tulosaluetaso ja lautakuntataso on tulosyksikkötaso. Liitteenä on kunnanhallituksen tulosyksikkötaso. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

9 Kunnanhallitus Anomus Hietajärven ylämökin vuokraamiseksi Khall 25 Ms. Eräveikot pyytää päivätyllä kirjeellä seuran käyttöön kunnan omistuksessa olevaa Hietajärvellä sijaitsevan mökin ylämökkiä. Mökillä Ms. Eräveikot pitäisivät metsästysseuran vuosikokouksia sekä hirviseurueen kokouksia. Tila riittäisi myös riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin, joita yhdistyksenseurat vuorollaan järjestävät. Lisäksi mökki tulisi myös jäsenistön käyttöön erinäisiä tilaisuuksia varten. Ms. Eräveikot vastaisi sähköstä kulutuksen mukaan ja myös muista kunnossapitokuluista. Kirje on liitteenä. Kunnan oma käyttö Hietajärven ylämökillä on vähäistä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Hietajärven ylämökin Ms. Eräveikot ry:lle. Ms. Eräveikot vastaa sähköstä kulutuksen mukaan sekä muista kunnossapitokuluista. Muuta vuokraa ei peritä. Ylämökki on vuokrauksen jälkeenkin Hietajärven rantasaunan lämmittäjien käytössä tarpeen mukaan. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan muista vuokraehdoista. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen täydennettynä seuraavasti: Ms. Eräveikot ry:n tulee myös toimittaa vuosittain kevättalvella 6-8 kiintokuutiota polttopuurankaa. Pöytäkirjamerkintä: Hallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi valtuutettu Jyrki Suden ko. vuokrausasiaan liittyvän sähköpostin koskien polttopuiden toimittamista Hietajärven saunalle. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

10 Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia Khall 26 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa lakiesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu lausuntopyyntöön ja lakiesitykseen sekä keskustelee alustavasti annettavasta lausunnosta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Varahenkilön toimen perustaminen vanhusten avohuoltoon Sos ja terv ltk 8 Vehmaan kunnan Ikäpoliittisen suunnitelman kehittämisohjelman mukaan vanhustenhuoltoon perustetaan varahenkilön toimet vuoden 2013 ja 2014 alusta. Henkilöstön saatavuuden, hoidon jatkuvuuden, laadukkaan hoitotyön sekä perehdytyksen kannalta erittäin haasteellisia ovat henkilökunnan sairausloma-ajat, jolloin joudutaan ottamaan ulkopuolinen sijainen työhön. Tähän tilanteeseen monissa kunnissa ja myös oman kuntamme ikäpoliittisessa suunnitelmassa on varauduttu luomalla varahenkilöjärjestelmä, jolloin osa sijaistarpeesta pystytään kattamaan vakinaisessa työsuhteessa olevalla hoitajalla. Varahenkilön toimen perustaminen ei lisää kustannuksia, sillä se vähentää ulkopuolisten sijaisten käytön tarvetta ja vähentää äkillisissä sairaustapauksissa ulkopuolisen sijaisen hankintaan käytettävää työaikaa. Vuosilomapäiviä hoitohenkilökunnalla on yhteensä n.750 päivää vuodessa, sairauslomapäiviä on ollut vuonna 2013 joulukuun alkuun mennessä 824 päivää. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että Vehmaan kuntaan perustetaan alkaen varahenkilön lähihoitajan toimi, jonka ensisijainen sijoituspaikka on vanhusten avohuolto (kotihoito ja palveluasuminen) - että hoitajan työaika on 38,25 tuntia viikossa - että tehtäväkohtainen palkkaus on KVTES:n palkkaryhmän 04SOS06A mukaan - että pätevyysvaatimuksena on lain (272/2005) 8 :n mukainen soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Vanhustyön johtaja Päivi Maisila Puh. (02) S-posti Khall 27 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa varahenkilön toimen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Vapautusanomus liikuntahallivuokrasta Khall 28 El. Vehmaan yhdistys on toimittanut kunnanhallitukselle osoitetun saapuneen alennushakemuksen liikuntahallivuokraan. Hakemuksen mukaan Eläkeyhdistys järjestää Vakka-Suomen alueen Boccia-mestaruuskilpailut klo välisenä aikana. Eläkeyhdistykselle on ilmoitettu, että vuokra on 40,00 ensimmäinen tunti ja 20,00 seuraavat tunnit eli yhteensä 160,00. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että liikuntahallin vuokrien hinnoittelussa on jo otettu huomioon vehmaalaiset yhdistykset. Hallivuokrat ovat vehmaalaisille yhdistyksille/vehmaalaisille huomattavasti edullisempia kuin muille vuokraajille. Kunnanhallitus toteaa, että noudatetaan voimassaolevaa hinnoittelua hallivuokrissa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kaisa Virtala ilmoitti esteellisyyteensä ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi klo Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

14 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kotisairaanhoidon siirtyminen osaksi kunnan kotihoitoa Sos ja terv. ltk 67 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) tuli voimaan Lain mukaan kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Sosiaalihuoltolain perusteella on järjestetty kotipalvelua, joka tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia. Terveydenhuoltolain perusteella on järjestetty kotisairaanhoitoa, joka suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Varsin vaativaakin sairaanhoitoa, esim. saattohoitoa voidaan järjestää kotona. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen kotihoidoksi lisättynä erilaisilla tukipalveluilla lisää asiakkaiden palvelujen suunnitelmallisuutta ja vähentää päällekkäisyyttä. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan palvelurakenne on muokattava sellaiseksi, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pääosin kotona tai kodinomaisissa asumisympäristöissä. Kotisairaanhoidon siirtymistä osaksi kunnan kotihoitoa on käsitelty viranomaisyhteistyönä sosiaalijohdon ja vanhuspalvelujohtajien kesken. Tavoitteena on, että Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kotisairaanhoito siirtyy osaksi peruskuntien kotihoidon toimintaa alkaen. Asiaa on taustoitettu yhteistoiminta-alueen kuntakokouksessa toukokuussa, jolloin asiaan suhtauduttiin myötämielisesti.

15 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Terveyslautakunta on kokouksessaan ( ) hyväksynyt terveyspalveluiden talousarvion ensi vuodelle. Siinä toimintasuunnitelmassa on esitetty kotisairaanhoidon siirtämistä kuntien toiminnaksi eikä kunnille ole budjetoitu yhteistoimintakorvauksia kotisairaanhoidon osalta vuodelle Lautakunta päätti esittää tä tä kunnille päätettäväksi. Sosiaalilautakunnan vuoden 2014 talous arviossa on otettu huomioon kotisairaanhoidon siirtyminen osaksi kunnan kotihoitoa. Kotisairaanhoidon siirron yhteydessä kuntien kustannuksiksi tulevat siirtyvän henkilöstön palkkakustannukset sekä hoitotoimissa käytettävien tarvikkeiden kustannukset. Asiakkaille maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden (mm. vaipat, avannepussit, katetrit jne.) jäävät terveyspalvelujen kustannuksiksi ja tarvikkeet jaetaan edelleen terveyspalvelujen toimesta. Lähtöoletuksena siirrolle on, että nyt kotisairaanhoidossa työskentelevä henkilöstö siirtyy kunnan esittämän tarpeen mukaisesti kuntien kotihoidon palvelukseen, eikä siirrosta aiheudu kunnille lisäkustannuksia. Vehmaalla kotisairaanhoidossa työskentelee kaksi henkilöä. Yhteistoiminta-alueen kotisairaanhoidon henkilöstön siirtämisestä kunnan kotihoitoon tulee sopia yhteistoimintamenettelyllä. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että - kotisairaanhoito siirretään yhteistoiminta-alueelta osaksi kunnan kotihoitoa, - sosiaalitoimeen perustetaan kaksi sairaanhoitajan tointa ja - kotisairaanhoidossa tällä hetkellä työskentelevä henkilöstö siirtyy kunnan työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa: Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen puh fax

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 294 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen. Terveyslautakunta , 81 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kotisairaanhoidon siirtäminen osaksi kunnan vanhustyön toimintaa Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien alueella 663/ /2013 Tervltk 81 Kotisairaanhoidon siirtämistä osaksi kuntien vanhustyön toimintaa on ryhdytty valmistelemaan potilasturvallisuuden varmistamisen lähtökohdista, mm. tiedonkulussa on todettu olevan potilasturvallisuutta vaarantavia katkoksia, kun kotisairaanhoito ja kotihoito on tuotettu eri organisaatioiden toimesta. Lisäksi muutoksella tavoitellaan palvelujen asiakaslähtöisempää tuottamista palvelujen kehittämistyön kautta sekä toiminnallista tehokkuutta mm. päällekkäisyyksiä karsimalla. Kotisairaanhoidon siirtoa osaksi kuntien vanhustyön toimintaa on valmisteltu johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä loppuvuodesta 2012 lukien. Keväällä 2013 asiasta on alustavasti keskusteltu myös henkilöstön kanssa. Asia on esitelty yhteistoiminta-alueen kuntien neuvottelussa , jossa asian jatkotyöstämiseen suhtauduttiin myönteisesti. Henkilöstöinfo asiasta on järjestetty Infossa ovat olleet ne työntekijät, joiden työtehtäviin muutos kohdistuu, heidän esimiehensä, pääluottamusmiehet, kuntien sosiaalitoimen johtavat viranhaltijat sekä terveyspalvelujen johtaja. Uusikaupunki on lisäksi käsitellyt asiaa yhteistoimintaneuvottelussa ja yhteistoimintakunnassa Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kunnat ovat osaltaan järjestäneet vastaavat neuvottelut. Työntekijöiden siirtämiseen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan erikseen siirtosopimuksella.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kotisairaanhoidon siirtäminen osaksi kuntien vanhustyön toimintaa toteutetaan liikkeenluovutusperiaatteella. Kotisairaanhoidossa tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa työskentelevät työntekijät siirtyvät kuntien palvelukseen alkaen. Siirto koskee neljää työntekijää, joista kaksi siirtyy Vehmaan kunnan palvelukseen, Kustavin ja Taivassalon kuntien palvelukseen siirtyy yksi työntekijä kumpaankin kuntaan. Terveyspalvelujen kotisairaanhoidossa työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa olevan henkilöstön lisäksi kaksi määräaikaista työntekijää, joiden palvelussuhteet päättyvät Lisäksi kotisairaanhoidon käytettävissä on 0,25 osuus hoitajan työpanoksesta, joka siirretään alkaen Taivassalon lääkärin vastaanottoon. Asiasta on päätetty talousarviokäsittelyssä Kotisairaanhoidon siirto osaksi kuntien vanhustyön toimintaa edellyttää muutosta voimassa olevaan yhteistoimintasopimukseen (sopimusmuutos esitellään kokouksessa). Sopimusmuutos tulee hyväksyä sekä Uudenkaupungin että Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien valtuustoissa. Terveyspalvelujen johtaja selvittää asiaa kokouksessa. Khall 336 Lisätietoja: terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne Liitteenä yhteistoimintasopimuksen muutos. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen yhteistoimintasopimuksen muutoksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen täydennettynä siten, että asian voimaantulo tarkennetaan myöhemmin erikseen.

18 Kunnanhallitus Khall 29 Kuntien kanssa on yhteisesti sovittu kotisairaanhoidon siirtymisestä kunnille lukien. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kotisairaanhoito siirtyy Vehmaan kunnalle lukien. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Sopimus jätehuollon järjestämisestä Teknltk 13 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että nykyinen sopimus jätteiden kuljetuksesta Kuljetusliike M. Sammalsaaren kanssa irtisanotaan ja kuljetus kilpailutetaan uudestaan. Tarjouspyynnöt kuljetuksista on lähetetty kuudelle Varsinais-Suomen alueella toimivalle jätealan yrittäjälle. Tarjousten palautuspäivä on klo mennessä. Tekninen johtaja ja lautakunnan puheenjohtaja avaavat tarjoukset Tarjouksista tehdään yhteenveto, joka jaetaan kokouksessa jäsenille. Ehdotus: Tarjoukset ja yhteenveto käydään kokouksessa läpi. Pyritään tekemään päätös kunnan jätteenkuljetuksien järjestäjästä. Yhteenveto LIITE 1 Tarjousten sisällössä ei ollut mainittavia eroja, joten päätöksen suurin vaikuttaja on astian tyhjennyshinta/kerta. Erittelyssä on esitetty tyhjennys+käsittelymaksujen yhteishinta. Suuria eroja ei hinnoissa ole. Taivassalon Jätehuolto Oy:llä astiakokojen 200ltr+säkki 660ltr hinnat ovat edullisimmat. Nämä ovat käytetyimmät astiakoot, joten niiden hintavertailu painotetaan eniten. Kunnan kustannusosuutta ei ole vertailussa näkyvissä, sillä se ei vaikuta urakoitsijan hintoihin. Kunnanosuus on ollut 22% urakoitsijan hinnasta. Lopullinen asiakkailta laskutettava hinta muodostuu yrityksen tyhjennys- ja käsittelyhinnasta, kunnan kustannuksesta (22% tyhjennys- ja käsittelyhinnasta) sekä arvonlisäverosta (23%). Valitaan Taivassalon Jätehuolto Oy hoitamaan Vehmaan kunnan jätteenkuljetukset. Sopimus on voimassa viisi vuotta ja sopimus sisältää vuoden option. Toiminta alkaa ja päättyy Kunnankustannus pidetään 22%:ssa ja tarkistetaan vuoden 2013 alussa.

20 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyy jätesäiliöiden tyhjennyshinnaston alkaen. LIITE 2 Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Terhi Mäentaka puh fax sähköposti: Khall 30 Liitteenä sopimus jätehuollon järjestämisestä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ohessa liitteenä olevan sopimuksen jätehuollon järjestämisestä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Hannu Pohjola puh fax sähköposti:

21 Kunnanhallitus Investointimäärärahan siirto vuodelle 2014 Khall 31 Vuoden 2013 talousarvioon oli varattu euron määräraha terveysaseman sprinklerijärjestelmää varten. Suunnitelmien päivityksen ja aluealuehallintoviranomaisten lausuntopyyntöjen/viiveiden vuoksi marras-joulukuulle suunniteltu toteutus on siirtynyt vuodelle Vuoden 2014 talousarviossa ei ole määrärahavarausta sprinklerijärjestelmää varten. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon kohtaan Terveysaseman remontti varataan euron määräraha terveysaseman sprinklerijärjestelmää varten. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

22 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 32 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

23 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

24 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 33 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

25 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Hallintojohtaja: - henkilöstöasiat 4 kpl, vuosilomat 2kpl, koulutus 2 kpl Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

26 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 34 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Turun seudun kuntien erityinen kuntajakoselvitys - Valtuuston iltakoulu Vakka-Suomen Sanomien yhtiöittäminen - Hyvää Vehmaalla Päivä - Yhdistysilta Tilinpäätös 2013 Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot