YHDESSÄ! TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ! TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI 24.11.2009"

Transkriptio

1 YHDESSÄ! TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Ohjelma Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaupunginjohtaja Simo Juva, Lohjan kaupunki Maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto Uudistuvat kuntapalvelut, palveluinnovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen, Suomen Kuntaliitto Kilpaillut palvelumarkkinat - kuntien vastuulla? toimitusjohtaja Petri Graeffe Uudenmaan Yrittäjät ry Esiselvityshankkeen johtopäätökset ja pilottiliikeideat, Minna Dammert ja Timo Saranpää Päätössanat, Erja Vaarala Päivän päätös 1

2 YHDESSÄ! TILLSAMMANS!- esiselvityksen tavoitteet löytää kuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista ne, jotka ovat tulevaisuudessa haasteellisimmat tuottaa kokonaan itse kunnan omana tuotantona lisätä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden tietämystä toistensa toimintatavoista ja tarpeista herättää yrittäjissä ja kolmannen sektorin toimijoissa mielenkiintoa tuottaa tarvittavia palveluita ja palveluosia innovatiivisilla tavoilla löytää uusia malleja tuottaa palveluita kustannustehokkaasti Esiselvityksen kulku Ohjausryhmä: Erja Vaarala, Pekka Puistosalo, Minna Dammert ja Timo Saranpää Pohjatietokysely kuntien kehitysjohtajille: kuntien henkilöstön eläköitymishaasteet, palvelutarpeiden muutosennusteet ja nyt jo ulkoistettujen palvelujen osuus palvelutuotannosta Tapaamiset Kuntien päätoimialojen vastuuhenkilöt Yrittäjäjärjestöjen edustajat Kolmannen sektorin toimijat Oppilaitokset Sähköinen mielipidekysely palvelutuotannon kehittämistarpeista (erikseen kuntapäättäjät, yritykset ja kolmas sektori) Työseminaari: Kaikki osapuolet yhdessä (kunta, yritykset, 3.sektori) kutsuttiin työseminaariin, jossa haettiin innovatiivisia uusia tapoja tuottaa kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluita Päätösseminaari Projektin ulkoinen tiedottaminen: lehdistön tapaaminen, tiedotteet, kutsut tilaisuuksiin Projektin dokumentointi: Kirjallinen raportti, josta PP-esitys 2

3 Kunnallisen palvelutuotannon haasteita ovat mm. henkilöstön eläköityminen ammattitaitoisen henkilöstön saantivaikeudet väestön ikääntyminen palvelutarpeiden kasvu tietyillä sektoreilla palvelutarpeiden erilaistuminen verotulojen väheneminen investointiresurssien puute kuntien suuri määrä kaupungistuminen Väkiluvun muutos kunnittain 2008 Förändring av folkmängden efter kommun 2008 Kirkkonummi - Kyrkslätt Inkoo - Ingå Siuntio - Sjundeå Lohja - Lojo Karjalohja - Karislojo Karkkila - Högfors Raasepori - Raseborg Nummi-Pusula Hanko - Hangö Hiiden alue - Hiisiområdet Raaseporin alue - Raseborgsområdet Lykes - Västra Nylands företagscentral AKO Länsi-Uusimaa - AKO Västra Nyland Uusimaa - Nyland Koko maa - Hela landet SeutuNet Vuoden 2009 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestö -1-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Väkiluvun muutos (%)/Förändring av folkmängden (%) Områdesindelningen år 2009 Källa: Statistikcentralen/Befolkning 3

4 Ikääntymiskehitys Suomessa Ikääntymiskehitys Suomessa Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuosien välillä :la, lähde Valli ry Työelämästä poistuu aikavälillä noin miljoona työntekijää, lähde Elinkeinoelämän keskusliitto Työssä käyvien määrä vähenee vuodesta 2015 lähtien noin vuodessa: Pienentyvät ikäluokat Teollisten toimintojen siirtyminen halpatuotantomaihin Koulutusaikojen pidentyminen Muuttosuhde vain heikosti positiivinen (n.5000 hlöä vuodessa) Vuosikymmenen kuluessa 70 %:a ikäluokista päätyisi kuntasektorille töihin, ellei mitään tehtäisi tuotavuuden parantamiseksi (Risto Parjanne ) 4

5 Senioriasiakkaan profiili nyt/2010-luvulla Yhä iäkkäämpi Yhä hyväkuntoisempi, toisaalta kotona asuvista vanhuksista osa yhä huonompikuntoisia (mm. muistihäiriöitä lisääntyvässä määrin) Yhä korkeammin koulutettu Yhä enemmän maailmaa nähnyt ja matkustellut Yhä enemmän ravitsemus- ja ruokatietoutta Yhä enemmän maksukykyisyyttä Palvelujen ostaminen luonnollista, kulutushalukkuus Harrastuksia, elämyshakuisuutta Lupa näyttää nuorekkaalta, lupa pitää hauskaa Lupa ottaa näkäräiset Ei enää agraariaikatulussa (aamutoimet klo 5) Vaatii individuaalia palvelua 5

6 Poimintoja kyselyistä ja keskusteluista Yrittäjät ja 3. sektorin edustajat näkevät kuntasektorin edustajia enemmän ulkoistamismahdollisuuksia, mutta eivät ole varauksettomasti/yksimielisesti ulkoistamisen kannalla esim. erilaisten neuvontapalveluiden osalta Kunnat: Ulkostamisesta esitetään osin jyrkkiä mielipiteitä puolesta tai vastaan. Sanallisissa kysymyksissä on vastauksia molemmilta äärilaidoilta, esim. Ostopalveluissa ei nähdä mitään etuja tai mahdollisuuksia, eikä mitään palveluja koeta tarvittavan ostaa ulkoisilta toimijoilta. Ostopalvelut vaarantavat kunnan itsensä tekemät palvelut. Voitontavoittelussa laatu kärsii Toisaalta esitetään, että kaiken voi ulkoistaa, paitsi valvonnan ja manageroinnin. Vain tilaaminen jää kunnan vastuulle Pääsääntöisesti suhtautuminen kuitenkin positiivista; ulkoistaminen nähdään todellisena mahdollisuutena Poimintoja kyselyistä ja keskusteluista Kunnat: puuttuva kilpailu, uhkana monopolit Yrittäjät ja 3. sektori: ei kilpailutuksia tai ne ovat liian laajoja paikallisille yrittäjille Kunnat: kilpailutusosaamisen puute ja omien palveluiden tuotteistaminen kesken tai tekemättä Yrittäjät ja 3. sektori: pikaisella aikataulutuksella tehdyt kilpailutukset, liian pienet/suuret kokonaisuudet, puutteellinen palvelukuvaus Kunnat: Laadun heikentyminen kilpailutettaessa, hintojen nousu sopimuksen aikana Yrittäjät ja 3. sektori: Tarjouspyyntöjen sisältö vaatii kehittämistä 6

7 Poimintoja kyselyistä ja keskusteluista Ostopalveluiden hankinta/hankinnan laajentaminen on kyselyjen perusteella mahdollisinta lähitulevaisuudessa seuraavilla toimialoilla: Kiinteistönhoito, tie-, puisto- ja piha-alueiden hoito Tukipalvelut, eritoten siivous, ruoka, pesula, it, www, kirjanpito. sihteeripalvelut, sijaispalvelut, lomitus, rekrytointi, koulutus Päivähoito, leiritoiminta, iltapäiväkerhot Ikäihmisten palvelut; päivätoiminta ja kodinhoito Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Tärkeimmät suositukset selvitysaineiston pohjalta Palvelustrategioiden kirjaaminen kunnissa Lyhyen ja pitkän aikavälin toimintalinjaukset riskianalyysien pohjalta Palveluntuottotapa ei saa olla ideologinen kysymys Rohkeutta uudenlaiseen pelinrakennukseen, vahvaa johtajuutta Palveluiden tuotteistaminen ja toteumaperusteinen hinnoittelu Kilpailutustaktiikkaa ja tekniikkaa tulee kehittää Mm. ulkoistettavan osuuden laajuus Kilpailutusaikataulu Sopimuksien kesto: tulee olla riittävän pitkiä, jotta liian usein toistuva kilpailuttaminen ei työllistä ja jotta ulkoinen toimija pystyy kehittämään toimintaansa Kiinteistöjen (ja laitteidenkin) omistajuudelle tulee hakea uusia ratkaisuja 7

8 Tärkeimmät suositukset selvitysaineiston pohjalta Kilpailutusprosessin kehittäminen yhdessä Tarjouspyyntöpohjien kehittäminen Tarjousvaiheessa esitetään esitetyn toimintamallin haasteet ja uhkat Ristiinoppiminen, esim. työvaihto Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen, niihin ratkaisun löytäminen Pienin askelin eteneminen Napakka puuttuminen mahdollisiin virheisiin kilpailutusprosessissa Kilpailua lisättävä: monopoliasema ei innosta luoviin ratkaisuihin. Palvelusetelin käyttöönotto. Innovaatioilmapiiri edellytys sille, että hyvinvointi- ja palvelusektorista Suomelle uusi Nokia (Jyrki Katainen ) Palveluinnovaatiot Palveluinnovaation reunaehdot Uusi tapa tuottaa palvelua läntisellä Uudellamaalla On vastaus kuntalaisten palvelutarpeisiin On vastaus kunnallisen palvelutuotannon haasteisiin Tässä vaiheessa ei tule vielä miettiä kovin tarkoin toteutettavuutta tai liiketaloudellisia mahdollisuuksia 8

9 Pilottiliikeideat 1. Kotihoito 2. Hyvinvointikeskus 3. Hoivafarmi Pilottiliikeideat; Kotihoidon verkostoyritys Perustetaan verkostoyritys, jossa pienet kotityöpalvelu-, kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyritykset muodostavat yhdessä katto-organisaatioyrityksen Katto-organisaatio Toiminnanjohtaja Tarkoituksena yhdistää eri palvelutasot saman sateenvarjon alle ja mahdollistaa siten tilaajaja käyttäjäasiakkaan saumaton palvelu palvelutarpeiden muuttuessa Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 9

10 Pilottiliikeideat; Kotihoidon verkostoyritys Katto-organisaation tehtävät, (mukailtu KTK:n toimintamallista): Edistää jäsenyritystensä välistä yhteistoimintaa Kehittää jäsenyritystensä taloudellisen toiminnan edellytyksiä Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia Harjoittaa tutkimus- ja tilastointityötä Edustaa jäsenyrityksiään paikallisesti ja/tai valtakunnallisesti suhteissa muuhun elinkeinoelämään Antaa ohjeita kirjanpito- ja verotuskysymyksissä sekä tulos- ja rahoitussuunnittelussa Avustaa talouteen, kustannuslaskentaan, logistiikkaan ja laatujärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä Avustaa kilpailutuksissa Koordinoida sijaistoimintaa Pilottiliikeideat; Kotihoidon verkostoyritys Kilpailuedut: Paikallistuntemus Edelläkävijä, ei seurailija Yrittäjävetoisuus Joustavuus Yksittäisiä yrityksiä paremmat mahdollisuudet tuottaa kokonaispalvelua ja osallistua kilpailutuksiin Pyrkimyksenä taata asiakkaalle mahdollisimman stabiili ja pieni yhteyshenkilömäärä Laaja palvelurepertuaari mahdollinen, myös mm. kampaamo-, hieronta- ja virkistyspalvelut 10

11 Pilottiliikeideat; Hyvinvointikeskus Hyvinvointikeskus on ikäihmisille ja/tai kehitysvammaisille suunniteltu asumispalvelukokonaisuus, jossa asukkaat saavat kaikki tarvitsemansa hyvinvointi- ja muut palvelut keskitetysti ja missä asukkaiden kaikenlaiseen yhteisöllisyyteen, viihtyisyyteen, turvallisuuteen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoiminnallisesti kokonaisuudessa on keskeistä, että rakentaja/sijoittaja/ulkopuolinen asiantuntija kehittää konseptin ja valitsee yhdessä kunnan kanssa sille sijainnin, palveluntuottajat ja investoijat, rakennuttaa, markkinoi sekä rakentaa ja käynnistää toiminnan Tilat omistaa ulkopuolinen sijoittaja/rahoittaja. Tiloja hallinnoi kunta. Käytännön toimintaa organisoi manageerausyhtiö. Pilottiliikeideat; Hyvinvointikeskus Kilpailuedut: Paikallisuus Edelläkävijä, ei seurailija Yrittäjävetoisuus eri palveluiden tuotannossa Manageerausyhtiö kokonaisuuden koordinoijana Hyvinvointikeskuksen keskeinen sijainti ja kokonaisvolyymi varmistavat palvelutuotannon logistisen tehokkuuden Palvelukokonaisuuden kattavuus Tilojen monikäyttöisyys Ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus Erilaiset asumismuodot ja asunnot Turvallisuusratkaisujen nykyaikaisuus (ml. sammutusjärjestelmät jne.) Kunnan hallitessa tiloja kilpailuttaminen on helpommin toteutettavissa 11

12 Pilottiliikeideat; Hoivafarmi Hoivakotipalveluiden tuottaminen maatilatalouden liitännäiselinkeinona eli ns. hoivafarmin perustaminen Hoivafarmi-toiminnalla tarkoitetaan maatilojen ja maaseudun resurssien eläinten, kasvien, puutarhan, metsän, maiseman ja sosiaalisten toimintojen hyödyntämistä erilaisten asiakasryhmien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisessä Tarkoituksena on maaseudun yrittäjyyden kehittäminen ja hoiva-alan yritysten palveluiden laaja-alaistaminen ja samalla ikäihmisten ja/tai kehitysvammaisten elämänlaadun parantaminen/ rikastuttaminen Toiminta sopii myös maatiloille, jotka haluavat laajentaa yritystoimintaansa erityisryhmien asiakkaiden osallistamiseksi esim. työ- ja päivätoimintaan. Asiakkaat ohjautuisivat ns. päivätoimintaan esim. hoitokodeista, asumispalveluyksiköistä, laitoksista tai omaisten ohjaamina Hoivan erityisosaaminen maatilalle hankitaan joko lisäkoulutuksella ja/tai alan osaajia palkkaamalla Asiakasryhmät voivat olla mm. dementoituvia, muita ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia, erityislapsia, liikuntarajoitteisia, kehitysvammaisia ja päihdekuntoutujia. Jopa haasteellisesti käyttäytyvät ja käytöshäiriöiset ovat saaneet merkittävää apua arkeensa hoivafarmi-toiminnan avulla Pilottiliikeideat; Hoivafarmi Kilpailuedut: Paikallisuus Edelläkävijä Yrittäjävetoisuus Mielenkiintoinen tuote; luonnonläheinen ympäristö ja perinteiset työmenetelmät tukevat mielekästä arkea. Toiminnassa korostuu arjessa tukeminen, itseohjautuvuuden edistäminen ja elämänlaadun parantaminen Uusi tukimuoto myös omaishoitajille Hoivapalveluiden tuotteistaminen vahvistaa myös muilta osin maatilojen toimintaedellytyksiä Maatalouden ohelle kehitetään rinnakkaiselinkeino, jota on mahdollista harjoittaa joissakin tapauksissa vain niinä aikoina, kun maatilan työ on normaalia vähäisempää Maatilan jo olemassa olevia tukipalveluita voidaan hyödyntää (esim. ruokapalvelu) 12

13 JATKOKEHITTÄMINEN Esiselvitysprojektin jälkeen alkaa varsinainen kehittämistyö Projektin annin hyödyntäminen edellyttää siitä sopimista, mikä taho lähtee vetämään pilottien jatkokehittämistä yhdessä erikseen valittavien yrittäjien kanssa Paikallisten oppilaitosten (mm. Laurea ja Innofocus) halukkuus ja valmius osallistua jatkokehittämiseen on selvitettävä 13

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8 KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 1/2010 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet Paletti Tekstit: Kuvat: Taitto: Erja Vaarala Minna-Mari Tiihonen KOKO Länsi-Uusimaan

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS 3 Petra Lindqvist Eija Rissanen MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS Teoriasta käytäntöön Kyrönmaalla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 115 Vaasa 2004 4 5 ESIPUHE Maaseudun kehittäminen on paljolti EU:n

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot